Gezocht: gebiologeerde ontdekkingsreizigers

Page 1

100 BEROEPEN VOOR BIOLOGEN EN GEOGRAFEN GEZOCHT: GEBIOLOGEERDE ONTDEKKINGSREIZIGERS (M/V)


IK WORD LATER... LEERKRACHT

UITVINDER WEERMAN

WERELDREIZIGER

BELANGRIJK

SUCCESVOL

PROFESSOR

GELUKKIG

MEDICIJNMAN GLOBETROTTER

2


INHOUDSTAFEL Bart Deronde | Waar wetenschap en bedrijfsleven elkaar ontmoeten

4

Ruth Lagring | Veelzijdigheid, in de job en in het leven

6

Wouter de Geus | Meteoroloog, een gevarieerde en boeiende job

8

Nick Deschacht | Ik ben geen natuurmens, ik vind wetenschap boeiend

10

Veerle Van Dooren | Met twee geografen in huis kiezen we voor actieve vakanties, in de natuur

12

Luisa Fernanda Ramirez Cardozo | We have but one world!

14

Marc Schepers | Slagen in wat niemand anders je heeft voorgedaan, geeft een kick

16

JoĂŤlle De Weerdt | Dolfijnen en walvissen, wie vindt dat niet boeiend?

18

Tim De Roeck | De fijne sfeer in het geografische dorp

20

Peter Nganga | Write your own story

22

Elise Beke | Veel interesses, van wetenschappen over architectuur, fotografie en muziek

24

Thibaud Demierbe | Een gelukkige mens

26

Lien Colpaert | Ik wil mijn fascinatie voor de natuur doorgeven

28

Montse Urbina | Leer jezelf kennen door je ervaringen

30

Tom Van der Stocken | Twijfel is een bron van zelfontplooing

32

Fre Maes | Dromen van een koolstofvrije toekomst

34

Dony Coline | Onderzoek rond geo-privacy wordt belangrijk

36

Wim Massant | Van mijn passie met natuurbehoud heb ik mijn beroep kunnen maken

38

Sylvie Somers | Wetenschappen, verzoend met mijn analytisch kantje

40

Kim Roelants | De kick van een wetenschappelijke ontdekking, daar gaat het om

42


BART DERONDE

‘WAAR WETENSCHAP EN BEDRIJFSLEVEN ELKAAR ONTMOETEN’ LICENTIAAT IN DE FYSISCHE GEOGRAFIE DOCTORAAT IN MARIENE GEOLOGIE

Bedrijfsgegevens: VITO https://remotesensing.vito.be/ Functie: programma & team manager remote sensing Sector: remote sensing 4


Wat houdt je huidige job in? Ik werk als programma en team manager bij VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). VITO is met zo’n 800 medewerkers actief in domeinen als energie, materialen, scheikunde, gezondheid, landgebruik en remote sensing. Alle onderzoek en ontwikkeling kadert in de transitie naar een meer duurzame economie en leefomgeving. Ik beschouw het nog steeds als een eer om hieraan een steentje bij te dragen. In de remote sensing unit werken 90 personen van 11 nationaliteiten. Ze zijn allemaal gepassioneerd bezig met aardobservatie. We brengen onze veranderende leefomgeving in kaart van lokale tot globale schaal.

Wat doe je op een doorsnee dag? Op een doorsnee dag overleg ik met de projectmanagers over de status van hun verschillende projecten. Problemen

worden opgelost of we zoeken nieuwe opportuniteiten en mogelijkheden. Wij ervaren een duidelijke tendens naar meer commerciële producten, voornamelijk in de landbouw waar remote sensing in sterke mate bijdraagt aan Precision Farming technieken. Het is erg motiverend om rechtstreeks voor een bedrijf of sector te werken. Je brengt wetenschap en bedrijfsleven met elkaar in contact.

Wat is het leukste aan je job?

Hoe bepaal je zelf je carrière? Doe vooral wat je graag doet, want dat doe je meestal ook goed. Je sterke kanten moet je zo vaak mogelijk inzetten. Steek niet te veel energie in het proberen verbeteren van je mindere kanten, want echt goed word je in deze zaken toch nooit. En verder wordt je lot bepaald door een aantal gelukkige toevalligheden. Het enige advies wat ik verder nog heb is dat je alles wat je doet, goed moet doen. Niet gewoon ‘doen’, maar echt je best doen.

Ik blijf verbonden met mijn vakgebied en heb een sturende verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd blijft het erg afwisselend werk met voortdurend nieuwe mogelijkheden en kansen.

“Voor een geograaf blijft remote sensing uitermate fascinerend; je kijkt dagelijks naar onze veranderende omgeving. De hoeveelheid data groeit exponentieel.“ 5


RUTH LAGRING

‘VEELZIJDIGHEID, IN DE JOB EN IN HET LEVEN’ MASTER OF SCIENCE IN BIOLOGY OPTIE MILIEU

Werkgever: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) https://www.naturalsciences.be/ Functie: datamanager BMDC (Belgian Marine Data Centre) 6


Waarom koos je voor deze opleiding?

Wat was je meest opmerkelijke moment uit je studententijd?

pollutie door olie en diverse chemicaliën afkomstig van schepen op.

Ik deed al enkele jaren administratief werk in de privésector. Maar biologie boeide mij en omdat ik graag in die sector wilde werken, had ik een universitair diploma nodig. De keuze was dus snel gemaakt. De richting biologie is zeer divers en biedt tal van keuzemogelijkheden. Ik bestudeerde langetermijnveranderingen van ‘wetlands’ langsheen migratieroutes van watervogels. Hiervoor maakte ik gebruik van een serie satellietbeelden waarvan de oudste dateerde uit de jaren ‘70. Ook vandaag ben ik nog steeds bezig met het bestuderen en veiligstellen van historische data.

Tijdens het laatste jaar woonde ik een seminarie bij over luchttoezicht en oliepollutie in de Noordzee. Dat boeide mij enorm. De persoon die het seminarie gaf, is nu mijn collega!

Wat doe je nu als werk?

Studeren in Brussel ... Brussel was voor mij een evidentie omwille van de nabijheid. De sfeer op de campus en de voorzieningen speelden ook een rol, net zoals de groene omgeving. Bovendien maakten de relatief kleine lesgroepen een vlotte communicatie met de docenten en professoren mogelijk. Dat was zeker niet onbelangrijk.

Wat was je eerste job na het behalen van je diploma? Toen ik afstudeerde, kon ik meteen aan de slag bij de vroegere ‘Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee’ (BMM), een departement van het ‘Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen’ (KBIN). Ik stond in voor het luchttoezicht van het Belgisch gedeelte van de Noordzee. Ik spoorde

Momenteel werk ik nog steeds aan het KBIN, maar nu in het team ‘Belgian Marine Data Centre’ (BMDC), waar ik verantwoordelijk ben voor het databeheer van OD Natuur met nadruk op het mariene milieu. Contacten met andere nationale en internationale experten buiten het instituut maken het werk boeiend. Zelf doe ik geen zuiver wetenschappelijk onderzoek, maar regelmatig geven collega’s op de werkvloer seminaries die we kunnen bijwonen. Zo blijf ik op de hoogte van hun ontwikkelingen. De link tussen onderzoek en beleid vind ik een meerwaarde.

“De link tussen onderzoek en beleid maakt dit werk zo boeiend.“ 7


WOUTER DE GEUS

‘METEOROLOOG, EEN GEVARIEERDE EN BOEIENDE JOB’ LICENTIAAT IN DE GEOGRAFIE

GEAGGREGEERDE VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS - GEOGRAFIE EN GEOLOGIE

Bedrijfsgegevens: MeteoGroup www.meteogroup.be Functie: meteoroloog 8


Hoe ben je in deze functie terecht gekomen? Na mijn studie heb ik een lerarenopleiding gevolgd. Maar ik wou absoluut nog een tweejarige master in de meteorologie studeren in Utrecht. Na wat sollicitaties in die richting kwam ik uiteindelijk als meteoroloog terecht bij MeteoServices in Heverlee. Sinds enkele jaren zijn we deel gaan uitmaken van MeteoGroup, een groot privébedrijf dat klantgerichte meteorologische diensten en producten aanbiedt in verschillende landen in Europa en de rest van de wereld. Aan de hand van meteorologische modellen maak ik weersvoorspellingen voor verschillende klanten, zoals tvzenders en geschreven media. Ook regionale televisie, verschillende websites, energie- of landbouwbedrijven en luchtvaart- en maritieme bedrijven doen beroep op ons.

We werken met 15 meteorologen die elkaar afwisselen in een ploegensysteem. Vooral tijdens de winter moet er iemand 24 uur op 24 aanwezig zijn om de strooidiensten tijdig te kunnen verwittigen. Het is afwisselend en gevarieerd werk. Door het drukke schema heb ik veel vrije dagen en kan ik van thuis uit werken, wat een ontzettend voordeel is. In onze ploeg zitten ook informatici, infografisten en commercieel afgevaardigden. Ook dat zorgt voor gevarieerde contacten.

Waarom koos je voor de opleiding geografie? Geografie vond ik het interessantste vak op de middelbare school. Mijn studentenjaren in Brussel waren de mooiste van mijn leven. Wat mij het meest is bijgebleven zijn de excursies naar Barcelona en de Sierra Nevada.

“Studeer wat je leuk vindt, de rest komt dan wel.“ We beleefden er heel veel plezier. De natuur van Zuid-Spanje maakte een grote indruk op mij.

Hoe bouw je een carrière uit? Jongeren moeten hun eigen weg gaan en hun eigen keuzes maken. Niet zomaar in het lijntje lopen. Ook bij de keuze van hun studie moeten ze niet meteen naar carrièremogelijkheden kijken. Ze weten toch nooit hoe het allemaal afloopt. De raad die ik aan jongeren graag meegeef is: ‘Studeer wat je leuk en interessant vindt, de rest komt dan wel.’ 9


NICK DESCHACHT

‘IK BEN GEEN NATUURMENS, IK VIND WETENSCHAP BOEIEND.’

MASTER IN DE BIOLOGIE - GENETICA, CEL- EN ONTWIKKELINGSBIOLOGIE

Bedrijfsgegevens: Pauwels Consulting www.pauwelsconsulting.com Sector: farma/biotech 10


Waarom koos je voor de opleiding biologie? Ik was altijd al geïnteresseerd in wetenschappen. Die interesse werd aangescherpt door bekwame leerkrachten biologie in de humaniora. Ik ben niet echt een ‘natuurmens’, het was de cellulaire en moleculaire biologie die mijn aandacht trok. VUB was voor mij een aantrekkelijke keuze: de veelzijdige stad, het multiculturele aspect, veel aandacht voor het individu en de kleinere klassen. Na de bachelor kon ik ook nog alle kanten uit. Ik had ondertussen ook een brede visie op het vakgebied ontwikkeld. Tijdens de specialisatiejaren ben ik mij gaan toespitsen op DNA, eiwitten en alles wat daarmee te maken had. Dat vond ik erg boeiend. De masterthesis was doorslaggevend voor mijn laboervaring. Toen nam ik het besluit om te doctoreren. Dat was een fantastische - en

bij momenten frustrerende - ervaring. Het kostte me heel wat moeite, passie en tijd om te achterhalen of mijn idee klopte.

Hoe ben je in je huidige functie terecht gekomen? Na mijn doctoraat wou ik proeven van het bedrijfsleven. Ik zocht een job waar zowel een wetenschappelijke/technische achtergrond cruciaal was, maar waar ook planning en strategie aan bod kwamen. Zo kwam ik uit bij Regulatory Affairs.

Wat is het leukste aan je job? Als consultant Regulatory Affairs bij Pauwels Consulting, werk ik op verschillende projecten bij verschillende bedrijven. Op dit moment werk ik bij GlaxoSmithKline. Daar worden nieuwe vaccins ontwikkeld en bestaande vaccins geproduceerd. Elke stap in het productieproces van een

“Routine in de job is ok, zolang het maar niet teveel routine is.”

vaccin is cruciaal. Alles staat gedetailleerd neergeschreven. Veranderingen vereisen goedkeuring van het betrokken land. Bij iedere proceswijziging zitten we samen met de betrokken afdelingen: de technische dienst, projectteams, kwaliteitsafdeling… We brengen de nodige data in kaart om de autoriteiten ervan te overtuigen dat we na de aanpassingen van onze productieprocessen nog steeds even goede vaccins maken met nieuwe of aangepaste methodes. Er is veel interactie en discussie met andere afdelingen en dat maakt het boeiend.

Hoe bepaal je zelf je loopbaan? Je moet er achter zien te komen wat je graag doet. Meestal is dat een weg van ‘trial and error’. Maak je zeker niet ongerust. Een carrière is lang en slingert zich door je leven.

Welke droom wil je nog nastreven? Op professioneel vlak wil ik blijven bijleren en uitgedaagd worden. Op privévlak is de lijst te lang om op te sommen. 11


VEERLE VAN DOOREN

‘MET TWEE GEOGRAFEN IN HUIS KIEZEN WE VOOR ACTIEVE VAKANTIES, IN DE NATUUR’ LICENCIAAT IN DE GEOGRAFIE MASTER IN DE STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE PLANNING

Werkgever: dienst Ruimtelijke Planning, provincie Antwerpen https://www.provincieantwerpen. be/leefomgeving.html 12


Waarom koos je voor de opleiding geografie? Na elimniatie van al het overige had ik nog drie toppers over: geschiedenis, farmaceutische wetenschappen en geografie. Uiteindelijk viel ik voor het bredere wetenschappelijke kader van de geografie. De excursies en praktijkoefeningen speelden zeker mee in dat besluit.

Studeren in Brussel …is heel verrijkend. Brussel was ‘terra incognita’ voor mij, maar achteraf ben ik heel blij dat ik in Brussel heb kunnen studeren en leven. De diversiteit, de mogelijkheden, de variatie. Elk jaar breidden we ons territorium een beetje uit, tot en met de twee jaar stedenbouw in Kuregem en Molenbeek.

Wat was je meest opmerkelijke studententijdmoment? De excursies zijn het hoogtepunt geweest! Een onvergetelijke 2-daagse op de Olympus en een bad in warmwaterbronnen. Of logeren bij bevriende professoren in Londen, er zijn er teveel om op te sommen. Ik heb hier ook mijn man leren kennen. Het oude verhaal; samen gestudeerd en samen op kot gezeten, en het is op iets erg mooi uitgedraaid.

Wat was je eerste job na het behalen van je diploma? Tijdens mijn laatste jaar van de studie Stedenbouw ben ik stilaan beginnen solliciteren en zo had ik een job bij de provincie Antwerpen, nog voor ik

helemaal was afgestudeerd. De eerste jaren adviseerde ik in de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke structuurplannen. Ik volgde ook lange tijd de bevolkings- en huishoudensprognoses op en maakte de ruimtelijke doorvertaling voor onze provincie Antwerpen. Dit betekent dat ik mee bereken waar het gewenst is om bijkomende woningen en appartementen te voorzien, rekening houdende met de principes van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en dat van de provincie en zonder dat heel onze provincie volgebouwd wordt. Momenteel ben ik full-time bezig met de opmaak van een nieuwe ruimtelijke visie voor onze provincie Antwerpen, die belangrijk zal zijn voor de komende 15 jaar. Ik tracht samen met mijn collega’s om de politiek en burgers te overtuigen van het belang van een goed ruimtelijk beleid. Het klimaatverhaal komt daarbij ook aan bod.

“Ik tracht samen met mijn collega’s om de politiek en burgers te overtuigen van het belang van een goed ruimtelijk beleid.“

Wat doe je als je niet aan het werken bent? We gaan graag op vakantie. Met 2 geografen in huis kiezen we voor actieve vakanties, meestal in de natuur. Alhoewel er toch ook af en toe een stad in mag zitten. Op zo’n reis gaat het tijdens wandeltochten of fietstochten toch vaak over de vorming van het landschap, één of ander aardrijkskundig fenomeen, de manier waarop een stad is opgebouwd, … 13


LUISA FERNANDA RAMIREZ CARDOZO

‘WE HAVE BUT ONE WORLD!’

MASTER OF SCIENCE IN BIOLOGY – SPECIALISATION HUMAN ECOLOGY

Company: Knightsbridge Schools International https://www.ksi-bogota.com/ Function: Biology teacher 14


Why did you choose to follow this Master’s program? I wanted to learn more about the effects of our interaction with the environment. In addition, I wanted to master methodologies to have a sustainable management of natural resources.

How did you experience studying in Brussels? Although the academic system is very different from the one in my country, I really enjoyed my experience. I had the opportunity to learn about interesting topics, while being supported by competent, well-trained and amazing professors. Additionally, I had the opportunity to meet people from other countries. I learnt about their cultures, points of view and concerns about environmental issues in their home countries.

A remarkable moment during your studies? I think the processes related to my thesis project are what I will remember most fondly from those 2 years. My promotor, Prof. Harry Olde Venterink, helped me through the experiment and I learned so much from working with him. It was a very challenging and rewarding period. I felt thankful and proud after my thesis defense.

the implementation of sustainable methodologies in environmental projects. They are also developing a social project called ‘Efficient energy model for arid zones’ - MEEPZA in Los Santos, Santander, Colombia. The objective is to empower rural women, by using species of the dry tropical forest such as nopal (Opuntia ficus) for food and cosmetic products. They get the economic benefits, while at the same time fighting against climate change and promoting sustainable agricultural processes in the area.

What do you do now?

We must raise the awareness of the future generations about our impact on the environment and we need to teach them how to solve those problems with environmentally friendly methodologies. In the end, we only have one world and we must take care of it.

Dreams you want to realise, a bucket list? I would like to go abroad again to learn more about different cultures, science, international education and, of course, to experience living in another country.

Currently, I am working as a Biology teacher in an international school in Bogota. I really enjoy teaching teenagers and I want to help them understand the importance of science in dealing with actual environmental issues.

What was your first job after graduating? I worked in the Guayacanal Foundation as an Institutional Coordinator. This is an NGO which has as its main goal

‘You must get out of your comfort zone! The best way to find yourself is getting lost for a while!’ 15


MARC SCHEPERS

‘SLAGEN IN WAT NIEMAND ANDERS JE HEEFT VOORGEDAAN, GEEFT EEN KICK’ LICENCIAAT IN DE GEOGRAFIE

Werkgever: CityLab www.citylab.be Functie: Directeur CityLab en Oprichter CityDepot 16


Waarom koos je voor deze opleiding?

Ik heb altijd een grote interesse gehad in fysische geografie. Daarnaast was ik ook geboeid door informatica en dataverwerking. Zo ontdekte ik dat geoinformatiekunde op het raakvlak ligt van geografie en ICT.

Studeren in Brussel ... Dat was een erg bewuste keuze. De identiteit en de filosofie van de Vrije Universiteit Brussel spreken mij nog altijd aan. Het vrij denken en vrij onderzoek zijn belangrijke waarden voor mij. De bruisende hoofdstad was natuurlijk mooi meegenomen. Ik werd weggetrokken uit mijn Vlaamse roots en leerde openstaan voor andere visies. Bovendien voelde ik me heel erg thuis in de beperkte groep van geografiestudenten.

Wat was je meest opmerkelijke moment in je studententijd? Ik heb het best wel moeilijk gehad tijdens mijn eerste jaren aan de universiteit. Mijn middelbare studies gingen net iets te gemakkelijk. Aan de universiteit moet je leren zelfstandig grote hoeveelheden leerstof verwerken. Ik heb daardoor mijn eerste jaar moeten overdoen. Vooral fysica was een harde dobber. Vandaar dat mijn meest memorabele moment de proclamatie was waarbij ik te horen kreeg dat ik geslaagd was voor het eerste bachelorjaar. Vanaf dan was ik gelanceerd!

binnen het domein van geografische informatiesytemen. Midden jaren negentig ben ik, na mijn periode aan de universiteit, in de concultancy gestapt waar ik actief was in zowel geografische informatiesystemen, verkeersmodellering en verkeersplanning. Uiteindelijk kwam ik in 2007 terecht bij het Vlaams Instituut voor Mobiliteit van waaruit ik in 2011 in Hasselt startte met CityDepot. Ik heb dit bedrijf de afgelopen 6 jaren als CEO geleid. Uiteindelijk is het bedrijf sinds kort volledig overgedragen aan aandeelhouder bpost en ben ik een andere weg ingeslagen.

Wat doe je nu als werk?

Wat was je eerste job na het behalen van je diploma?

Momenteel leg ik mij toe op Citylab. Citylab is de originele ‘incubator’ waaruit CityDepot is ontstaan. Het kernidee van CityDepot was de stad weer leefbaarder maken, een totaaloplossing voor duurzame distributie van goederen naar de binnenstad én terug. Bij Citylab zijn we momenteel met 7 personen in deze organisatie actief met een uitvalsbasis in Brussel, Luik en Hasselt.

Na mijn studies startte ik aan de VUB als wetenschappelijk medewerker

Als oprichter en bestuurder kan ik mij meer toeleggen op de diverse projecten die we

“Vrij denken en vrij onderzoek zijn erg belangrijke waarden voor mij”

binnen Citylab aanpakken en begeleiden. Denk hierbij aan het ontwikkelen en testen van concepten rond handenvrij winkelen, of de ontwikkeling van een mini-hub in het hart van de stad gekoppeld aan CityDepotachtige oplossingen. Mijn streven is om vanuit deze projecten kansrijke innovaties (in relatie tot stedelijke belevering, mobiliteit, lokale economie, ecologie) om te zetten in leefbare businessconcepten en deze dan te vertalen in start-ups waarbij de oplossing ook effectief het levenslicht ziet in een sociaal-ecologischeconomisch duurzaam model.

Wat is het leukste aan je job? Ik haal veel plezier uit de resultaten die ik boek. Als je slaagt in wat niemand je heeft voorgedaan, dan is dat wel bijzonder. 17


JOËLLE DE WEERDT

‘DOLFIJNEN EN WALVISSEN, WIE VINDT DAT NIET BOEIEND?’ MASTER OF SCIENCE IN BIOLOGY – BIODIVERSITEIT EN ECOSYSTEMEN

Huidige bedrijf: vzw ELI-S www.nicacetacea.org Functie: Mariene bioloog Project Directeur 18


Waarom koos je voor deze opleiding? Noem mijn keuze maar een jeugdfascinatie. Ik zocht de ideale opleiding om walvissen en dolfijnen te bestuderen. Die vond ik aan de VUB. Ik heb een bachelor in de biologie gevolgd en nadien een master in biodiversiteit en ecosystemen.

Wat was je eerste job na het behalen van je diploma? Na de studies kon ik aan de slag in het Koninklijk Museum van Centraal Afrika als wetenschappelijk assistent. De overgang van de studies naar de werkwereld was een grote aanpassing voor mij. Tegelijkertijd was het ook erg indrukwekkend om daar aan de slag te kunnen.

Wat doe je nu als werk? Mijn werk is heel divers. Ik werk als projectdirecteur en mariene wetenschapper met mijn vzw aan een project dat ik zelf ontwikkeld heb. Ik bestudeer walvissen en dolfijnen in Nicaragua. Het is een pioniersproject met als doel gegevens verzamelen over de verspreiding, de grootte van de populatie, de soortendiversiteit en het gebruik van de habitat van dolfijnen en walvissen. Ik wil wetenschap combineren met opvoeding en opleiding om zo effectieve beheersmaatregelen voor te stellen aan de regering. Op een doorsneedag ben ik bezig met de communicatie (website, sociale media e.d.), het analyseren van mijn gegevens, het zoeken van fondsen en het begeleiden van studenten.

Hoe bepaal je zelf je carrière? Of welke beslissingen zijn cruciaal? Ik wist al lang wat ik wou doen en heb ook mijn interesse kunnen identificeren. Na mijn studies deed ik vaak vrijwilligerswerk en volgde ik veel stages. Zo zag ik hoe organisaties en bedrijven werken en ondervond ik wat ik zelf leuk vond. Vrijwilligerswerk tijdens de zomermaanden zou ik iedere student aanraden. Zo kan je aanvoelen wat je wel en niet wilt doen.

Wat doe je als je niet aan het werken bent? Ik ben ook muzikant. Ik zing en speel saxofoon en ukulele in een groepje. Ik ben zelfs begonnen met eigen nummers. Ik hoop dat ik ze ooit ga kunnen opnemen.

“Streef je dromen na“ 19


TIM DE ROECK

‘DE FIJNE SFEER IN HET GEOGRAFISCHE DORP’ LICENCIAAT IN DE GEOGRAFIE

Bedrijfsgegevens: Mint nv www.mintnv.be Functie: projectmedewerker Sector: mobiliteit 20


“De verschillende excursies, de toffe en sociale medestudenten, het nauwe contact met de proffen, de fijne sfeer in het ‘geografisch dorp’… maakten van geografie de ideale richting voor mij.“

Waarom koos je voor de opleiding geografie? Ik had wetenschappen-wiskunde gedaan maar wilde niet meteen een te theoretische richting. Zo viel mijn oog op geografie en de vele praktisch toepassingen.

Wat was je meest opmerkelijke moment uit je studententijd? Een specifiek moment kan ik niet noemen. De ongelooflijk toffe jaargenoten en het nauwe contact met de proffen, dat was zalig. Het contact was heel menselijk en direct. We hebben heel vaak gelachen, maar die anekdotes hou ik voor mezelf.

Wat doet een verkeerskundige? In ons bedrijf hebben we een afdeling verkeersmodellering en een afdeling verkeersplanning. Bij verkeersplanning onderzoeken we allerhande vraagstukken over mobiliteit en geven we advies. Alles begint steeds bij een vraag van de klant. Hoe moeten we de verkeerscirculatie regelen binnen onze gemeente, hoe groot moet de parking bij mijn winkel zijn, is het nodig om hier een nieuwe brug te bouwen, help ons bij het opmaken van het gemeentelijk mobiliteitsplan als visie voor de toekomst,... Dat zorgt er voor dat ik bij veel interessante mobiliteitsprojecten ben betrokken.

Welke kennis heb je daarvoor specifiek nodig? Door het studeren aan de universiteit kreeg ik een brede kijk op de wereld. Ook het op zoek gaan naar de nodige informatie en de vaardigheid om een onderzoek op te zetten, hebben me goed geholpen. Voor de uitdieping van het onderwerp mobiliteit heb ik een extra beroepsopleiding verkeerskunde gevolgd.

21


PETER NGANGA

‘WRITE YOUR OWN STORY’

MASTER OF SCIENCE IN BIOLOGY – HUMAN ECOLOGY

Company: Kenya Wetlands Biodiversity Research Group (KENWEB)- National Museums of Kenya www.kenweb.or.ke Function: Research assistant 22


Why did you choose to follow this Master’s programme? The Master’s programme was interesting to me, because it encompassed various study units which were linked to my undergraduate degree. In addition, the programme has many electives which made it possible to have a strong focus on my field of study. Also, since it is an international Master’s programme it provided a great opportunity for interacting and sharing ideas with many international students.

How did you experience studying in Brussels? Studying in Brussels provided one of the best experiences of my life. Being at the heart of Europe, Brussels is one of the greatest student cities. It has a big and vibrant international community international community. It offers the opportunity to share cultures and visit the many museums and theatres. The best moments were definitely during the fieldwork and field excursions in Belgium. The fieldwork in Hautes Fagnes (Hoge Venen) where we spent a week in a field lab, I will never forget. We made our own meals in shifts and did lots of scientific studies on streams, dams and vegetation.

What do you do now? Before the start of my Master I was still working as a research student at KENWEB. Now I am working as a researcher, while I plan to progress with my studies. Currently we have projects in various parts of Kenya, where we are mostly

carrying out wetland research in relation to climate change and human use. In addition, I have been working with other colleagues from various departments at the National Museums of Kenya, doing environmental surveys and assessments. I like my job because it entails establishing environmental issues and trying to find ways of solving them. Initially by providing the information on the current status, but also in trying to find ways to remedy them and ensure their conservation and sustainable use.

What do you do on a normal working day? My normal working day depends on whether we are working in the field or back at the National Museums. While in the field, we are mostly doing sampling work at our research sites. This involves wading in rivers, streams and wetlands and collecting fish, vegetation and macro-invertebrate samples. We also take water parameters and samples for later analysis. Alternatively, when we are back at the Museums, we are doing the analysis and writing reports on the fieldwork

“Travel, travel, travel!!!”

activities that we share with the various shareholders.

My bucket list of dreams Maybe doing my PhD in the near future. Traveling as much as I can. Succeeding in getting funding for projects I would like to undertake. Meeting up or keeping in contact with my peers and friends I already made.

Other useful information for youngsters who still have to find their way? Be open to other people’s cultures and take the time to interact with other students and communities. Travel, travel, travel!!!! Take any opportunity you get to see the world, and write your own stories about the places you visit. 23


ELISE BEKE

‘VEEL INTERESSES, VAN WETENSCHAPPEN OVER ARCHITECTUUR, FOTOGRAFIE EN MUZIEK’ MASTER IN DE GEOGRAFIE

Werkgever: Leefmilieu Brussel leefmilieu.brussels/themas/water Functie: beheerder van milieugegevens - cartograaf 24


Waarom koos je voor deze opleiding? Op school hield ik al enorm van wetenschappen, ik reis graag en ik ben geboeid door architectuur. Een infodag en een leuk gesprek met een prof, meer was er niet nodig om mij in de richting van de geografie te duwen. Alles komt er immers aan bod.

Wat is je bijgebleven van je studententijd? Ik vermoed dat iedereen hetzelfde zegt. De vele excursies waar je praktijk en theorie combineert. Uiteraard ook het contact met de medestudenten.

Wat doe je nu als werk? Ik werk voor de leefmilieu-administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij het departement Water. Mijn hoofdtaak bestaat uit het in kaart brengen van de waterlopen en vijvers in Brussel. Dit betekent het opmaken van een atlas van het ‘Brusselse hydrografisch netwerk in de vorm van een databank met gegevens over de ligging van de waterlopen en alle elementen die van belang zijn. Zo kunnen we waterstromingen modelleren, overstromingsgevoelige gebieden in kaart brengen en de nodige aanpassingen aan het hydrografisch netwerk bepalen.

Daarnaast werk ik mee aan de implementering van de Europese Overstromingsrichtlijn, de rapportage over de waterkwaliteit en het waterniveau van de waterlopen en het grondwater aan de Europese Commissie. Maar eigenlijk is er nog veel meer. Het is een erg afwisselende job.

Wat is het leukste aan je job? Ik vind het fijn om voor een Brusselse administratie te werken. Water in de stad heeft veel raakvlakken met andere stedelijke beleidsdomeinen (urbanisme, natuur, mobiliteit,…). Ik leer de stad op een andere manier kennen. Mijn werk is tastbaar en vaak zichtbaar op het terrein.

Wat doe je als je niet aan het werken bent? Fotografie en muziek zijn andere passies van mij. Ik speel sinds vele jaren in het VUB Orkest.

“Water in de stad heeft veel raakvlakken met andere beleidsdomeinen” 25


THIBAUD DEMIERBE

EEN GELUKKIGE MENS MASTER OF SCIENCE IN BIOLOGY

Werkgever: Solvay www.solvay.com Functie: junior toxicologist 26


Waarom koos je voor deze opleiding? Ik was in het middelbaar al gefascineerd door biologie. Ik heb gekozen om aan de universiteit verder te studeren in datgene wat mij boeit. Ik heb nog even getwijfeld over de studies bioingenieurswetenschappen maar die spraken mij minder aan omdat ingenieurs de natuur meer zien als tool/gereedschap.

Wat was je meest opmerkelijke moment uit je studententijd? Sommige herinneringen zijn voor altijd. Ik weet nog als was het gisteren dat ik met een medestudent -onder toezicht van een assistente- ging ijsberen in de Franse Noordzee. We deden er onze eerste vogelwaarnemingen, ontdekten een zeldzame - helaas dode - Jan-vangent langs de kustlijn van Calais en lieten zeesterren over onze arm lopen.

Wat was je eerste job na het behalen van je diploma? Ik kon als stagiair beginnen bij Solvay als junior toxicologist. Tijdens mijn studies had ik onder andere de keuzevakken rond toxicologie en ecotoxicologie gevolgd. Op basis van wetenschappelijke informatie moest ik chemische stoffen beoordelen op toxische risico’s: explosiviteit, kankerverwekkendheid, invloed op zwangerschap en biodegradabiliteit.

Wat doe je nu als werk? Mijn stage werd omgezet in een tijdelijk contract bij Solvay. Ik maak nu deel uit van de Toxicological and Environmental Risk Assessment Unit (TERA). We zijn met 3 in het team. In Lyon is er ook een team dat hetzelfde werk doet. Ik beheers de materie ondertussen goed. Ik verzamel via wetenschappelijke literatuur en chemische databanken informatie over de fysisch-chemische, toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen van chemische stoffen. Ik ga de betrouwbaarheid en de validiteit na van de verzamelde gegevens om de risico’s te identificeren. Vaak baseer ik mij ook op rapporten van andere instellingen zoals het OECD of het US-EPA.

Welke droom wil je nog nastreven? Mijn droom is eigenlijk al uitgekomen. Ik ben getrouwd met mijn vriendin die ik leerde kennen tijdens onze studies aan de VUB. Ik ben een gelukkig man.

Andere nuttige info voor toekomstige studenten? Probeer vanaf dag één aan de universiteit een evenwicht te vinden tussen studeren en vrije tijd. Beter elke dag een klein beetje van alles dan bijvoorbeeld eerst 2 maanden non-stop te feesten om dan 2 maanden te blokken. Twijfel ook niet om tijdig hulp in te roepen van deskundigen of studiegenoten, niemand is perfect.

“Streef naar evenwicht in alles wat je doet.” 27


LIEN COLPAERT

‘IK WIL MIJN FASCINATIE VOOR DE NATUUR DOORGEVEN’ MASTER IN DE GEOGRAFIE – GEAGGREGEERDE SECUNDAIR ONDERWIJS GEOGRAFIE EN GEOLOGIE

Werkgever: Koninklijk Atheneum Aalst www.atheneumaalst.be Functie: leerkracht aardrijkskunde en natuurwetenschappen 28


Waarom koos je voor deze opleiding?

de kustmorfologie te bestuderen. Het was zowel interessant als erg gezellig.

Als kind was ik al enorm geboeid door het wonderbaarlijke van de natuur. Geografie aan de VUB was vrij snel een uitgemaakte keuze. Ik opteerde voor de VUB vanwege de kleinschaligheid, de vlotte bereikbaarheid en de laagdrempeligheid tussen professoren en studenten. Studeren in Brussel betekende ook ondergedompeld worden in een bruisende stad die heel veel te bieden heeft!

Wat doe je nu als werk?

Wat was je meest opmerkelijke moment van je studententijd?

Wat doe je daarbuiten nog?

De excursie naar de Opaalkust in Frankrijk met professor Van Molle in het eerste jaar zal mij altijd bijblijven. We trokken in kleine groep naar het noorden van Frankrijk om

Ik werk als leerkracht aardrijkskunde en natuurwetenschappen en geef les in de 2de en de 3de graad. Wat ik ooit zelf zo fascinerend vond, probeer ik nu door te geven op alle mogelijke manieren. Ik probeer zowel binnen als buiten les te geven. Mijn voorkeur gaat naar waarnemingen op het terrein.

Andere nuttige info voor jongeren die een studiekeuze moeten maken … Het is belangrijk om een studierichting te kiezen die je zelf graag doet. Laat je niet leiden door anderen en wees niet bang van de grote onbekende massa studenten. Eens op de unief zijn de eerste nieuwe contacten zeer snel gelegd.

Als ik niet aan het werk ben, vul ik mijn tijd in met reizen. Zo verken ik verder de wijde wereld. De foto's die ik maak komen vaak van pas tijdens de lessen.

“Ik blijf geboeid door het wonderbaarlijke van de natuur.“ 29


MONTSE URBINA

‘LEER JEZELF KENNEN DOOR JE ERVARINGEN’ LICENTIAAT IN DE BIOLOGIE OPTIE HUMANE BIOLOGIE

Bedrijfsgegevens: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid https://rarediseases.wiv-isp.be/ Functie: wetenschappelijk medewerker Sector: volksgezondheid gezondheidszorgonderzoek 30


Waarom koos je voor de opleiding biologie? Ik koos eerst voor de opleiding bioingenieur omdat ik na mijn opleiding wiskunde-wetenschappen in het secundair mijn opties zo open mogelijk wilde houden. De biologievakken lagen me echter een pak beter dan de ingenieursvakken en zo stapte ik over naar de richting biologie. Omdat de medische sector me boeit, koos ik hier voor humane biologie.

Wat was het meest opmerkelijke moment uit je studententijd? De studiereis naar Spanje was onvergetelijk. Het voelde aan als één lang practicum en ik leerde mijn jaargenoten ook beter kennen. Voor iemand die uit de stad kwam, was het fijn om de theorie in de praktijk te zien versmelten. De contacten met de begeleiders verliepen ook heel vlot, ook al werden we soms ondervraagd op de meest onverwachte momenten (en niet enkel over biologie).

Wat houdt je job precies in? Ik heb twaalf jaar lang met plezier als supervisor in een cytogenetisch labo gewerkt. Daar leerde ik de verschillende aspecten van een routine laboratorium kennen zonder de link met onderzoek en nieuwe ontwikkelingen te verliezen. Nu werk ik als wetenschappelijk medewerker aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) voor de projecten Orphanet en het Centraal Register van Zeldzame Ziekten. Omdat we met een klein team zijn, zijn mijn taken erg gevarieerd. We zoeken uit hoeveel mensen er in België aan een zeldzame ziekte lijden. Ook ondersteunen we het beleid door zoveel mogelijk informatie van de Belgische zeldzame ziektegemeenschap te verzamelen. We moeten ook op de hoogte blijven van alles wat zich op dat vlak afspeelt. Als ambtenaar worden we gestimuleerd om continu bij te leren en krijgen we daar veel kansen toe door opleidingen te volgen of deel te nemen aan congressen.

“Sluit je niet op en twijfel niet aan je capaciteiten. Zelfvertrouwen maakt alles gemakkelijker.”

Heb je tips voor jongeren die de studies aanvatten? Kies een richting die je graag wil doen. Studeer hard, stel vragen aan iedereen. Sluit je niet op en twijfel niet aan je capaciteiten. Zelfvertrouwen helpt en maakt alles gemakkelijker, zelfs studeren. Geniet van het studentenleven!

31


TOM VAN DER STOCKEN

‘TWIJFEL IS EEN BRON VAN ZELFONTPLOOING’ MASTER IN DE GEOGRAFIE, PROFIEL TERRESTRISCHE ECOSYSTEMEN EN GLOBAL CHANGE

Bedrijfsgegevens: Jet Propulsion Laboratory (JPL), California Institute of Technology (Caltech) www.jpl.nasa.gov/ www.caltech.edu/ Functie: Caltech Postdoctoral Scholar aan NASA’s Jet Propulsion Laboratory Sector: Onderzoek en onderwijs 32


Waarom koos je voor de opleiding Geografie? Ik heb altijd een erg brede interesse gehad, en dat maakte mijn studiekeuze geen evidentie. In de fysiche geografie vond ik de passie voor geosystemen, vakken als gletsjerkunde, geologie, klimatologie. Dat is fysisch, maar binnen de opleiding kan je ook opteren voor een meer sociaal luik of het domein van de geo-informatiekunde. In de bacheloropleiding krijg je hoe dan ook een goede basis van elk van deze aspecten. De directe en indirecte gevolgen van onze samenleving op de omgeving die haar draagvlak vormt zijn niet langer te overzien. Dat beïnvloedt ook de geopolitieke, sociale en economische dynamiek. In die context is geografie meer dan ooit een actuele opleiding.

Wat doe je nu voor werk? Tot voor kort droeg ik bij tot de internationalisatie, het onderwijs, en het onderzoek binnen de vakgroep biologie van de VUB. Ik coördineerde enkele opleidingsonderdelen, vroeg mee projecten aan (nationaal en internationaal), begeleidde bacheloren masterproeven, en ondersteunde diverse onderzoeksprojecten. Ook had ik de eer om samen met mijn collega’s plantkunde en dierkunde de jaarlijkse excursie biogeografie te begeleiden (naar oa. Tenerife, Catalonië, en Andalusië), waar ikzelf de aspecten van de fysische geografie toelicht. Dat zijn erg bijzondere leermomenten. Vandaag werk ik als Caltech Postdoctoral Scholar aan het Jet Propulsion Laboratory, en blijf ik als vrijwillig academisch medewerker de VUB ondersteunen in onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.

Wat is het leukste aan je job? Ik houd enorm van uitdagingen en die zoek ik ook graag op. Inzicht omtrent de verspreiding van soorten via oceaanstromen bijvoorbeeld, is erg complex. De ruimtelijke schaal is enorm, heel wat (nog) ongekende processen spelen een rol. In uitdagingen ligt voor mij een grote motivatie. Daarnaast is er het ontmoeten van gepassioneerde mensen, mensen die ‘gebeten’ zijn door wat ze doen. Ik geloof heel sterk in inter- en transdisciplinariteit. Tijdens mijn doctoraat over de verspreiding van mangroven via oceaanstromen kwam ik als fysisch geograaf in de vakgroep biologie terecht. Vanuit mijn achtergrond heb ik het gevoel soms met een andere bril naar de zaken te kijken dan collegabiologen en omgekeerd, dat komt de wetenschap ten goede en is tegelijk erg leerrijk. Twijfel, en zichzelf blootstellen aan kennis uit andere domeinen, is een bron van zelfontplooing.

Hoe bepaal je zelf je carrière?

“In uitdagingen ligt voor mij een grote motivatie”

Ik denk dat je met de juiste inzet en gezonde overtuiging je loopbaan voor een groot stuk zelf kan bepalen. Ik deed onderzoek aan oa. het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee in Nederland en deed een grote inspanning om een samenwerking op te zetten met onderzoekers aan NASA’s Jet Propulsion Laboratory. Vandaag heb ik de eer daar als onderzoeker actief te zijn binnen de Earth Science Division.

33


FRE MAES

‘DROMEN VAN EEN KOOLSTOFVRIJE TOEKOMST’ LICENTIAAT IN DE BIOLOGIE MASTER IN DE BEDRIJFSKUNDE

Werkgever: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Functie: Attaché - Climate change Policy and Monitoring www.klimaat.be 34


Waarom koos je voor de opleiding biologie? Ik wil de wereld begrijpen. Ik ben geboeid door alles wat leeft. Die passie heeft het gehaald op de andere, die net iets artistieker waren, zoals cinematografie. Dus werd het biologie, de studie van het leven.

Studeren in Brussel ... Ik kom uit Brugge en kon kiezen tussen Gent of Brussel. Ik koos voor de Vrije Universiteit Brussel vanwege de kleinere groepen, de dialoog tussen proffen en studenten. Ik herinner me fantastische discussies met inspirerende en kritische docenten. Ze leerden ons kritisch met informatie omgaan. In Brussel ligt de focus op het begrijpen van de biologische processen, niet op encyclopedische kennis. Dat lag mij meer. Tenslotte voelde ik me ook aangetrokken tot de metropool die Brussel is. Na een jaar op kot op de campus verhuisde ik naar kamers in het centrum van Brussel om de sfeer nog meer op te snuiven. Ik kreeg de fakkel overgedragen van de unieke studentenkring ‘Muziek en experiment’, nam deel aan Europese congressen voor biologiestudenten SymBioSE en maakte vriendschappen voor het leven.

Wat was je meest opmerkelijke moment van je studententijd? De lessen fysica van prof. Em. Eisendrath zal ik niet snel vergeten. Hij bracht moeilijke leerstof op een zeer levendige en interactieve manier. Bovendien kende hij alle eerstejaarsstudenten bij naam, dus uitgeslapen op de bank

was de boodschap. Het was keihard werken en ik maakte dankbaar gebruik van de extra-muros activiteiten in het begeleidingscentrum. Op het eind van het eerste jaar vielen vele puzzelstukken van de fysica, chemie en wiskunde in elkaar. Ik had drie maand vakantie verdiend.

Wat was je eerste job na het behalen van je diploma? Ik ben begonnen bij een NGO die havens en de natuur met elkaar wenst te verzoenen. Bepaalde vogels en habitats genieten dankzij Europese wetgeving een strikte bescherming. Bij grote infrastructuurwerken, ook in havens, moet men rekening houden met deze beschermde natuur. Ik leerde er om van bij de start alle betrokken partijen te raadplegen en samen te zoeken naar een vergelijk. Die stakeholderparticipatie vormde de rode draad doorheen mijn loopbaan als adviseur bij het kabinet van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme en als adviseur bij de duurzame ontwikkelingscel van de federale studiedienst van de ABVV.

onze schouders onder federale klimaatmaatregelen. Ook hier is moeten ideeën afgetoetst worden met alle stakeholders en is participatie onmisbaar.

Andere nuttige info voor jongeren die een studiekeuze moeten maken ... Interesse is de motor om je naar de lessen te slepen op vrijdagochtend en om je door de stapels cursussen te wurmen. Kijk je ook verder dan enkel de bacheloropleiding wanneer je een universiteit kiest. De specialisaties van de proffen drukken een belangrijke stempel op je studies. Maak gebruik van kansen, maak bewuste keuzes voor je stage, thesisonderwerp, Erasmus, vakken, seminaries. Vertrouw op je buikgevoel en ga er voor.

“Interesse blijft drijfveer, studeer ook na het afstuderen, spring op die kar”

Wat doe je nu als werk? Ik bleef sindsdien rond hetzelfde thema werken: een koolstofvrije toekomst. Eerst als onderzoeker aan de VUB, later schreef ik mee aan de Milieuverkenning 2030 van de Vlaamse Milieumaatschappij. Nu ben ik attaché bij de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Op de website www.klimaat.be vind je alle thema’s waarover we beleidsvoorstellen doen. We geven mee invulling aan het Europees klimaatbeleid en zetten 35


DONY COLINE

‘ONDERZOEK ROND GEO-PRIVACY WORDT BELANGRIJK’ MASTER OF SCIENCE IN GEOGRAPHY DOCTORAAT IN DE GEOGRAFIE (UNC CHARLOTTE)

Werkgever: American Association of Geographers (Washington, DC) www.aag.org Functie: Senior Geography Researcher 36


Waarom koos je voor deze opleiding? Ik wist niet juist wat te kiezen. In het programma van geografie zag ik vakken in de wetenschappen én in de sociale wetenschappen. Ook waren er excursies in het binnen- en het buitenland. Geografie was mijn keuze zonder echt een keuze te moeten maken.

Wat was je eerste job na het behalen van je diploma? Tijdens mijn studies aan de VUB heb ik als jobstudente gewerkt bij Leefmilieu Brussel en bij het KMI. Na mijn masteropleiding ben ik naar de VS verhuisd waar ik

“Geografie was mijn keuze zonder echt een keuze te moeten maken”

één jaar bij een consultancybureau als geograaf heb gewerkt. Ik heb een zomer bij Girls Who Code in Washington, DC gewerkt om jongedames (15-18 jaar) te leren programmeren. Studeren en tegelijk deze ervaringen opdoen binnen mijn discipline heeft mij geleerd wat ik wil doen en ook vooral wat ik niét wil doen.

Wat doe je nu? Ik ben Senior Geography Researcher aan de American Association of Geographers (AAG) in Washington, DC (VS). Mijn belangrijkste taak is onderzoek rond “geoprivacy”. Met mobiele gps-technologie is het mogelijk om onze posities (thuis, werk, etc.) te registreren. Met geografische informatiesystemen (GIS) is het mogelijk om deze te koppelen aan onze persoonlijke gegevens. Daardoor is het steeds makkelijker om iemands identiteit en persoonlijke gegevens te achterhalen. In dit geo-privacyonderzoek trachten we de identiteit en de gegevens van mensen te beschermen. Daarnaast tracht ik meer vrouwen aan te trekken in geografie en vooral in

GIS-science. Ik organiseer technische workshops rond GIS. Momenteel bied ik online workshops aan voor organisaties in Charkov (Oekraïne) om hen technische vaardigheden aan te leren die hen beter kunnen voorbereiden op noodtoestanden. Mijn collega’s hebben trouwens al workshops ter plaatse gegeven in Nepal en Zuid Afrika over dit onderwerp.

Hoe bepaal je zelf je carrière? Of welke beslissingen zijn cruciaal? Probeer elk jaar en/of elke zomer een nieuwe studentenjob uit en liefst één die betrekking heeft op je studies. Zo vermijd je om later een ‘echte’ job aan te nemen die je niet graag doet.

Wat doe je als je niet aan het werken bent? Ik hou van sporten, vooral zwemmen, en kijk best veel tv. Ik spijker ook mijn talen bij omdat ik graag nog wat meer wil reizen. Ik wil ooit naar Japan, maar voorlopig gebruik ik mijn reistijd om bij mijn familie in Brussel te zijn. 37


WIM MASSANT

‘VAN MIJN PASSIE VOOR NATUURBEHOUD HEB IK MIJN BEROEP KUNNEN MAKEN’ LICENTIAAT IN DE BIOLOGIE – MILIEUBIOLOGIE

Bedrijfsgegevens: Inverde www.inverde.be Functie: Online kennisdelen, natuurbeheer Domein: milieu 38


Waarom koos je voor de opleiding biologie? Als kind en nu nog ben ik actief lid van Natuurpunt. Ik koos biologie omdat het me interesseerde, niet met het oog op een job. Het eerste jaar was erg hard voor mij omdat er maar weinig echte biologievakken aan bod kwamen. Maar de andere jaren hebben dat ruimschoots goedgemaakt. Ik heb kennisgemaakt met alle facetten van de biologie, van ontwikkelingsbiologie tot ecologie. Allemaal erg interessant, maar natuurbehoud bleef mijn focus. Ik zag mijzelf niet zitten in een onderzoekslaboratorium of industrieel laboratorium. Ik startte met een doctoraat maar heb het niet afgemaakt. Mijn functie als assistent nam een groot deel van mijn tijd in beslag waardoor er maar weinig tijd overbleef voor het onderzoek. Maar zo heb ik wel de smaak te pakken gekregen van het lesgeven.

Wat houdt je werk in? Ondertussen werk ik al 10 jaar voor Inverde. In het begin was ik vooral lesgever. Dat is de laatste jaren wat gewijzigd. Een deel van mijn tijd besteed ik nu aan het uitbouwen van de website www.ecopedia.be. Zowel technisch als inhoudelijk volg ik de uitbouw van Ecopedia op. In combinatie met het lesgeven zetten we zo in op nieuwe lesvormen zoals flipped classroom en online leren.

“Natuurbeheer is geen wiskunde, geen 1+1=2. Die onvoorspelbaarheid maakt het zo leuk.”

Wat doe je op een doorsnee dag? Een doorsnee dag ken ik niet. Lesgeven, op excursie gaan, maken en monteren van filmpjes voor de website, de website technisch uitbouwen met externe partners… zijn maar enkele van mijn dagtaken. Voeling houden met het terrein vind ik ook heel belangrijk. Bij Inverde wensen

we vooral in te zetten op het delen van praktische kennis op het terrein. Zo zie ik veel boswachters en terreinbeheerders. Van hen leer ik zelf nog veel. Deze kennis doorgeven zodat anderen hier praktisch mee aan de slag kunnen, dat is mijn missie. 39


SYLVIE SOMERS

‘WETENSCHAPPEN, VERZOEND MET MIJN ANALYTISCH KANTJE’ LICENTIAAT IN DE GEOGRAFIE, OPTIE GEO-INFORMATIESYSTEMEN

Werkgever: Verkeerscentrum www.verkeerscentrum.be Functie: Projectleider Geodata 40


Waarom koos je voor de opleiding geografie?

heel belangrijk. Ik heb er dan ook een erg leuke studententijd gehad.

Ik zocht een combinatie van exacte en sociale wetenschappen. Geografie vond ik een richting met een heel open kijk naar de wereld. Nadat ik in aanraking was gekomen met geografische informatiesystemen, wist ik onmiddellijk dat ik die richting uit zou gaan. Mijn analytisch kantje was meteen verkocht.

Wat was je eerste job?

Studeren in Brussel Wat een openbaring voor iemand die van het platteland komt. Ik ervoer de gezelligheid van de VUB-campus met de studentenkoten op de campus en het KultuurKafe en daarbuiten voelde ik me meteen thuis in een wereldstad. De VUB is een universiteit waar je geen nummer bent. De afstand tussen prof en student is klein waardoor je jezelf ook meer betrokken voelt. Voor mij was dat

Ik heb even moeten zoeken om de job te vinden die bij mij paste. Ik ben begonnen als statistisch medewerker en fotogrammetrisch projectingenieur vooraleer ik begon als GIS (geografische informatiesystemen) consultant. Het verbaast me niet dat GIS de voorbije decennia aan belang won. De meerwaarde van een locatie te koppelen aan je data is mainstream geworden. Na 10 jaar consultancy was ik op zoek naar een stabielere omgeving en ging ik aan de slag in het Verkeerscentrum als projectleider Geodata. Hier sta ik in voor het beheer van de ruimtelijke data en toepassingen. Dat klinkt ingewikkeld, maar het is enorm belangrijk voor een snelle aansturing van het verkeer en de informatie hierover.

“De VUB is een universiteit waar je geen nummer bent en waar er een goed contact is tussen prof en student�

41


KIM ROELANTS

‘DE KICK VAN EEN WETENSCHAPPELIJKE ONTDEKKING, DAAR GAAT HET OM’ LICENTIAAT IN DE BIOLOGIE

Bedrijfsgegevens: FWO-Vlaanderen, Vrije Universiteit Brussel www.vub.ac.be, www.amphibia.be Functie: wetenschappelijk onderzoeker 42


Waarom koos je voor de opleiding biologie? Wie droomt er als kind niet over vogels en dinosauriërs? Ik was altijd bezig met beestjes en dat werd er op school alleen maar erger op. Biologie was zowat het enige vak dat ik met plezier volgde. Interesse kweekt interesse, ik begon me er alsmaar meer in te verdiepen, ongeacht het onderwerp en zo kwam ik ook al vroeg uit op evolutiebiologie en genetica. De keuze om later biologie te studeren was al redelijk vroeg bepaald, op school.

Wat deed je na het behalen van je diploma? Tot de jaren ‘90 konden biologen het verleden van plant- en diergroepen enkel reconstrueren aan de hand van fossielen. De opkomst van DNA-technieken zorgde voor een krachtig alternatief. Dat boeide mij mateloos en dus ging ik aan de slag als doctoraatsstudent. Ik gebruikte DNAanalyses om de evolutieve geschiedenis van amfibieën te bestuderen. Zo kon ik uit de analyse van het DNA van moderne kikkersoorten afleiden dat de eerste kikkers zich reeds over de hele aarde verspreid hadden voordat de eerste dinosauriërs ontstonden. Dat onderzoek zet ik nu verder als postdoctoraal onderzoeker. Het onderzoekslabo heeft zich gespecialiseerd in de biologie van amfibieën en de talloze evolutieve aspecten van deze diergroep maar de onderwerpen lopen erg uiteen. Zo ben ik met mijn onderzoeksteam op zoek naar nieuwe antimicrobiële en bioactieve moleculen in de huid van amfibieën. Die moleculen beschermen de

diertjes tegen microben en roofdieren. Ze zijn ook voor de mens interessant. Naast talloze medische toepassingen (o.a. de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en pijnstillers), vormen ze een ideaal model om cruciale vragen in de evolutiebiologie te beantwoorden.

“De kick van de wetenschappelijke ontdekking, de beloning voor lang en hard werken.”

Welke droom wil je nog nastreven? De Nobelprijs heb ik ondertussen uit mijn hoofd gezet, maar het blijft een enorme kick geven om een belangrijke, onverwachte ontdekking te doen of een onzekere hypothese eindelijk bewezen te zien. Daar leef ik –professioneel gesproken – voor.

43


100 BEROEPEN VOOR BIOLOGEN EN GEOGRAFEN.* Bedrijf AbbVie AECOM Allibert AllTerra Belux AquaFlanders Belgian Science Policy Office Belgian Science Policy Office Belgocontrol Bond Beter Leefmilieu Bristol-Myers Squibb (pharma) Brussels Studies Institute/ULB & VUB-MOBI Chiltern International Chiltern International Covance CROWN Belgium De Watergroep Down Corning Ecorem EDF Luminus Eli Lilly Pharma ETH Zürich & WSL Birmensdorf Ethiopian Biodiversity Institute

Functie Brand Manager Immunology Environmental Consultant Customer service manager Chief Operations Officer Stafmedewerkster Programme Manager Belgian representative at GEO Operationeel meteoroloog Cross-linking environmental policy Senior Regulatory Specialist Project Coordinator Director Clinical Operations / Country Manager Belgium Clinical Team Leader Associate Director Trial Execution Junior Planner chez Applicatiebeheerder Geosystemen Sales Director Europe Chief Executive Officer Wind Asset Manager Global Clinical Trial Manager Postdoctoral scientist Associate Researcher

Voornaam Naam Kurt De Groeve Glenn Deleener Bart Leemans Wim Van Huele Lieze Van Ostaeyen David Cox Pieter Rottiers Kristel Penné Soraya Candido Peter Pycke Sofie Vermeulen An Bollen Johanna Geyssens Chris Borremans Morgane Draps Kim De Latthauwer Henri Bulinckx Walter Mondt Kevin Gardedieu Nathalie Bousmans Harry Zekollari Mohammed Adefa Seid

European Bioinformatics Institute European Chemicals Agency European Society for Paediatric Oncology (SIOPE) EUROSENSE Fluves Forestry conservation Försäkringskassan Gemeente Dilbeek Gemeentebestuur Roosdaal Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw GEO Solutions GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline Vaccines GlaxoSmithKline Vaccines Hays IGEMO

Training Liaison Officer Scientific Officer Chief Executive Officer Sales Director GIS-analyses en modelling Senior Scientist Tourism professional Stedenbouwkundig ambtenaar Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar Waterbeheersingsambtenaar Business data analyst Clinical Research Associate Global MultiChannel Marketing Manager Manufacturing Operations & Quality - FLP Associate Medical Governance Lead Senior Recruitment Consultant in Life Sciences Teammanager Milieu, energie en duurzame ontwikkeling

Vera Maarten Samira Frank Daan Anke Raf Laurent Filip Jolien Sven Sylvie Marloes Naomi Sofie Laure Anneleen

* deze gegevens kunnen mogelijk wijzigen na verloop van tijd. 44

Diploma Biologie Geografie Geografie Geografie Geografie Biologie Geografie Geografie Biologie Biologie Geografie Biologie Biologie Biologie Geografie Geografie Geografie Geografie Biologie Biologie Geografie Biologie

Matser Biologie Roggeman Biologie Essiaf Biologie De Boeck Geografie Renders Geografie Balleux Geografie Myncke Geografie Coppens Geografie Uyttersprot Geografie Van Opdenbosch Geografie Vanderhaegen Geografie Aghekian Biologie Van Wouw Biologie Van Gassen Biologie Van Impe Biologie Urbain Biologie Van Tendeloo Biologie


Bedrijf Institute for Pharmaceutical Business Administration Instituut tropische geneeskunde Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Intellicrops bvba International Organisation of Social Tourism IOC-UNESCO Jan De Nul Group Janssen Pharmaceutica Kinaxis Koninklijk Atheneum Etterbeek Koninklijk Atheneum Mortsel Koninklijk Meteorologisch Instituut Koninklijk Meteorologisch Instituut Leefmilieu Brussel Leefmilieu Brussel London School of Hygiene and Tropical Medicine UK Maatschappij voor stedelijke inrichting Brussel MSI Maritieme Toegang MENARINI Group MG3 Nationaal Geografisch Instituut National Museum of Kenya

Functie Stafmedewerker Onderzoeker Diagnostic Parasitology Wetenschappelijk medewerker Zaakvoerder Director Europe Project Manager OBIS, GOOS Biology & Ecosystems Offshore Party Chief Survey Scientific Director Genetic Toxicology Solution Architect Leerkracht Biologie Leerkracht Geografie Research assistant Klimatoloog Project coordinator Diensthoofd Research Fellow Projectleider Weststation Toezichter baggerwerken Medical Science Trainer Hydrographic Surveyor Attaché Geograaf Research scientist

Voornaam Naam Diploma Bart De Greef Biologie Philippe Büscher Biologie Lon Lommaert Biologie Joost Bogemans Biologie Luc Gobin Geografie Ward Appeltans Biologie Jeroen Vlaeminck Geografie Jacky Van Gompel Biologie Stephane Vandermeeren Geografie Carine Crabbé Biologie Tom Vermeiren Geografie Rozemien De Troch Geografie Eli Weerts Geografie Anja Van Campenhout Geografie Wannes Van Aken Geografie Annie Tremp Biologie Eva Fonteyn Geografie Roel Deknopper Geografie Nathalie Massa Biologie Robin Jolley Geografie Olivier Robijns Geografie Joylene Jepkemoi Kanyaris Biologie

Novartis Novo Nordisk nv De Scheepvaart Pfizer Pharmaceutical Companies of Johnson and Johnson Prion Medical Profex Belgium Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen Quintiles Regina Caelilyceum Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen Royal Belgian Institute for Natural Sciences Sika

Valesta Clinical Budget Controller Consultant Quality Associate Officer Diensthoofd ICT Project Engineer CoDev Principal Scientist Owner Bodemdeskundige - consultant Adviseur Educatie Adviseur Ruimtelijke Planning Diensthoofd GIS & Ontwikkelingen Biologisch onderzoeker Adviseur regiocoördinator Clinical Research Associate Leerkracht wetenschappen Medewerker Recreatie Senior Researcher at Geological Survey of Belgium Head Europe North

Veerle Tom Liesbeth Jessica Marlies Robrecht Sofie Melody Tom Michael Ugo Kathy Elisée Ilunga Julie Geert Vanessa Eric

Amerijckx Roelandt Reekmans Willems De Boeck Kerstens Torisaen Van den Acker Dumez Vanderhoydonk Sansen Belpaeme Swerts Baetens Carpels Heyvaert Dehasque

Biologie Biologie Geografie Biologie Biologie Biologie Geografie Biologie Geografie Geografie Biologie Biologie Biologie Geografie Biologie Geografie Geografie

45


Bedrijf Sioen Industries Soneva Jani, Maldives Stad Antwerpen Studio Globo Syngenta TAUW Toerisme Vlaanderen Universitair Ziekenhuis Brussel Universitaire Associatie Brussel Universitas Atma Jaya Yogyakarta Universiteit Antwerpen University of Basel Switzerland University of Bremen - MARUM University of Nairobi University of North-Carolina University of Rhode Island University of West Florida VIGeZ Vlaams Energieagentschap Vlaams Instituut voor de Zee Vlaamse Hydrografie Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Functie Voornaam Naam Diploma R&D Project Manager Benny Pycke Biologie Marine Biologist Eleanor Butler Biologie Director Business and City Marketing Annik Bogaert Geografie Hoofdredacteur Wereldreis Helga Vande Voorde Geografie Technical support specialist Caroline Strypstein Biologie Projectleider/MER-deskundige Wim Cadron Geografie Adviseur ruimtelijke planning Mia Lammens Geografie Laboratory/Scientific Director at Centre for Reproductive Medicine Josiane Van der Elst Biologie STEM coördinator Ronny Merken Biologie Lecturer Monika Ruwaimana Biologie Research Professor Guy Caljon Biologie Research Scientist Dominique Vanhecke Biologie Postdoctoral scientist David Devleeschouwer Geografie Plant taxonomy and Ethnobotany Willy Kibet Chebii Biologie Associate Professor Eric Delmelle Geografie Environmental Geoscientist - Research Assistant Justine Sauvage Geografie Department Chair, Professor Johan Liebens Geografie Stafmedewerker Gezonde Voeding An Lebacq Biologie Communicatieverantwoordelijke Véronique Vens Biologie Scientific assistant Nathalie De Hauwere Geografie Projectleider Jeremy Van Ophem Geografie Quality, Safety and Environmental Head of Department Brigitte Borremans Biologie

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Vlaamse Milieumaatschappij Vlaamse Milieumaatschappij Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid - Ruimtelijke Ordening Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Vlaamse Radio & Televisie (VRT) Vrije Universiteit Brussel Vrije Universiteit Brussel vakgroep Geografie Vrije Universiteit Brussel vakgroep Geografie Waterwegen en Zeekanaal NV Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) Zoolyx nv

Strategy Advisor Stafmedewerker en diversiteitsambtenaar GIS- and Datamanager Grondwater-expert GIS & ICT coordinator Adviseur Informatiebeleid Relatiebeheerder Beleidsmedewerker milieu-integratie infrastructuur Policy Advisor Adjunct van de directeur Journaliste Doctoraatsonderzoeker en assistent Professor Professor Beleidsmedewerker IWB Wetenschappelijk medewerker Laborant Bacteriologie, Mycologie, Hematologie, Biochemie

46

Dirk Stephanie Nils Wendy Jan Tom Ellen Helen Ludo Elke Peggy Nele Frank Philippe Elise Luc Ivy

Van Speybroeck Biologie Vincke Geografie Ottoy Geografie Verlé Geografie Antheunis Geografie Callens Geografie Van de Water Geografie Defever Biologie Holsbeek Biologie Van den Broecke Biologie De Meyer Geografie Vanbekbergen Biologie Canters Geografie Huybrechts Geografie Van Campenhout Geografie Verschaeve Biologie Meert Biologie


47


NIETS IS ONDENKBAAR Aan de universiteit studeren ... Een zotte gedachte? Een gedurfde denkpiste? Een met helium gevuld ballonnetje dat aan het plafond van je hersenpan blijft hangen? Niets is ondenkbaar. En wat denkbaar is, is ook doenbaar. Vraag het maar aan Elon Musk die zichzelf naar de maan mijmert. Aan Obama die zichzelf in het Witte Huis heeft gedacht. Aan Ai Weiwei die met zijn koppige denkbeelden de Chinese muur doet daveren. Niets is ondenkbaar. Ook voor jou niet. Zeker niet als je voor de Vrije Universiteit Brussel kiest. Want als er één plek is waar gedachten alle vrijheid krijgen om de hemel te bestormen, is het wel onze universiteit. Niets is ondenkbaar. Jij, hier, op de campus, aan de unief: een zalige gedachte.

Meer info over onze opleidingen Biologie en Geografie W www.vub.be/opleiding/biologie W

www.vub.be/opleiding/geografie

Meer info over alumniwerking W www.vub.be/alumni M alumni@vub.be

Contact

Sabien De Mont Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen Pleinlaan 2 – 4F107 1050 Brussel T +32 (0)2 629 33 58 M Sabien.De.Mont@vub.be W we.vub.ac.be