Viggo Bentzon

Page 1

Viggo Bentzon Maler (1938-)

Viggo Bentzon er født 7.10.1938 i Hornbæk og søn af Komponisten Jørgen Liebenberg Bentzon og lærer Karen Nielsen. Viggo blev 16.10.1964 gift med filmarbejder Karen Margrethe Juel Langhoff. De er bosiddende i Mønge, hvor haven og de nærmeste omgivelser er en inspiration for dem begge .

Viggo og Karen Bentzons hus på Møngevej i Mønge.

Valby Kirke pastel – 59x42cm.

Viggo Bentzons atelier.

Viggo Bentzon tilbragte sin 4-årige elevtid hos maleren Mogens Andersen på Statens Museum for Kunst. Her modtog han stærke impulser, og særlig det abstrakte element fik stor betydning for hans senere udvikling. Et længere ophold i Paris i 195960 var ligeledes et vigtigt led i Viggos uddannelse. I mange af sine tidlige værker arbejder han næsten udelukkende med et non-figurativt formsprog. Senere blev landskabet i Nordsjælland og de nære omgivelser, såsom huset og haven, en vigtig del af hans motivverden. Landskabet og naturen antydes og danner en abstrakt struktur, bestående af et let lysog farveflimmer. Viggo har til Vejby-T ibirke Selskabets årbog 2004 tegnet omslagets illustration og skrevet en spændende og livagtig artikel: "Mønge og møngerne". Viggo blev af Helsinge Kommune hædret som årets kunstner 2003.

Badehuse i Tisvildeleje – 59 x 42cm.

28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.