Mogens Valeur

Page 1

Mogens Valeur Maler (1927-2000)

Mogens Valeur er født 20.5.1927 i Rødvig og døde i 2000. Han tog navneskift fra Valeur-Roepstorff 10.11.1966. Forældre: Fuldmægtig Anti Dahl og kontorist Ellen V. (senere navneskift til Roepstorff-Valeur). Mogens Valeur var elev af P. Rostrup Bøyesen 1946-48 og blev uddannet på Kunstakademiet i København, malerskolen. (V. Lundstrøm, W. Scharff og O. Rude) samt grafisk skole 1948-58. Mogens Valeur har fundet mange af sine motiver på hyppige og ofte langvarige rejser i udlandet, mens han i Danmark især har interesseret sig for egnen omkring T isvilde og T ibirke samt Thy. Han maler fortrinsvis opstillinger, figurbilleder, skovbilleder og landskaber. Med sine stærke, rene farver i grønt, rødt, blåt og gult, stod han især i de unge år Bornholmerskolen nær og havde Karl Isakson og Edv. Weie som forbilleder. Motiverne er ofte stemningsmættede og gengives i en forenklet, om end genkendelig, form. Billedet bygges op af brede, lysende farveflader, som påføres med skitseagtige penselstrøg. Siden 1950´erne var han optaget af T isvildes motiver og har i stort anlagte værker skildret egnens natur. Hans værker tangerer det abstrakte, men er dog genkendelige, og farven spiller altid en afgørende rolle.

Badehuse,Tisvildeleje 67x97 cm.

Mogens Valeurs hus i Tibirke


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.