__MAIN_TEXT__

Page 1

Kai Sass Maler (1898-1957)

Kai Louis Sass blev født 1.10.1898 i København og døde 17.8.1957 i Hillerød. Hans forældre var Skibsmægler, reder Carl Christian Wilhelm Sass og Harriet Mary, født Helland. Kai Sa ss var siden 13.4.1934 gift med museumsinspektør., professor. Else, født: Brasen, der døde 16.12.1987. Kai Sass blev Student i 1918, cand.phil. i 1919. Han kom i snedkerlære 1922-24 og blev svend i 1924. Sin kunstuddannelse fik han som elev af Gromaire, Paris 1935-36. Kai Sa ss udførte raderinger, linoleumssnit, akvareller, tegninger og oliemalerier, længe før han begyndte at gå til croquistegning i Paris. Det var navnlig landskaber fra Nordsjælland, han gengav, dels de lukkede haverum, dels vide udsyn over marker og bakker. Kendetegnende for ham er den lyriske tone og lette penselføring eller streg. Farveholdningen er stilfærdig, ofte holdt inden for en enkelt farve, hyppigt gult eller grønt, med alle de nuancer, de hver især indeholder. Lyset, samt de atmosfæriske forhold, spiller en afgørende rolle. Mange af motiverne fandt Kai Sass. desuden på rejserne i udlandet, hvis landskaber og byer han gengav i akvareller og oliekridttegninger. I Vejby-T ibirke Selskabets årbog 1985 har Else Sass skrevet om den gamle skole i T ibirke Bakker og om kunstnervennerne.

Studie af træer.. 85x65 cm

Tibirke Gamle Skole i Tibirke Bakker har været beboet af Hans Scherfig, Else og Kai Sass samt Judith Fischer-Hansen

6

Profile for VTSelskabet

Kai Sass  

Kai Sass  

Advertisement