Herman Vedel

Page 1

Herman Vedel Maler (1875-1948)

Herman Vedel blev uddannet på Kunstakademiet og var elev af bl.a. Zahrtmann. Vedel var en virtuos og meget benyttet portrætmaler, hvis portrætter viser psykologisk indleven i modellens væsen; havde især blik for alderens indflydelse på modellens fysiognomi. Portrætterede talrige danskere, kendt fra kunst og videnskab. Vedel har portrætteret mange af egnens faste gæster, bl.a. kunsthistorikeren Peter Hertz og hustru, komponisten Victor Bendix, arkitekt Mogens Clemmesen, digteren Johannes V. Jensen og familien Pers. Samtidig malede han landskabsbilleder fra Tisvilde-egnen. Herman Vedel boede i Tibirke Bakker i dette herlige hus.

Portræt af komponisten Victor Bendixen olie, 106x80 cm.

4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.