2de graad 2022 - VTI Tielt

Page 1

B edenker, ontwerper of maker worden? Vti Tielt is ideaal voor jou!Inhoudstafel WELKOM @ VTI TIELT

4

STEM ... DAAROM!

6

LAPTOPPROJECT

8

MODERNISERING

12

WETENSCHAPPELIJK LEERPAD

14

ENGINEERING ... WABLIEF?

16

TECHNOLOGISCH LEERPAD

18

VAKGERICHT LEERPAD

22

INFO @ VTI

28

GIRLS @ VTI

30

STUDIECOACH

32

JOUW TOEKOMST

34

3


Welkom VTI Tielt Bedankt voor je interesse in onze school! Met deze brochure willen we je graag kort wegwijs maken. In VTI Tielt geloven we erin dat goed onderwijs kansen geeft om samen te groeien. We doen dat door ‘denken en doen’ te verbinden, door jullie goesting te geven om te blijven leren. Want technologie staat niet stil. In onze school voor wetenschap en techniek hebben we onze eigen aanpak. Dat is noodzakelijk, want de maatschappij wordt alsmaar complexer en er komt steeds nieuwe kennis bij. De samenleving heeft dringend nood aan vernieuwers, aan kritische denkers en aan flexibele jongeren die initiatief willen tonen.


Denken en doen verbinden? Hoezo?

Verder na VTI Tielt?

Op onze school krijg je een uitgekiende combinatie van theoretische en technologische kennis en levensechte technologische opdrachten. In de technische en praktische vakken richten we ons op ‘leren door te doen’. Daarnaast zetten we ook sterk in op theoretische kennis die van belang is om kennis te verankeren en toe te passen in wisselende contexten. Door deze twee manieren van leren met elkaar te verbinden willen we inzetten op ‘diep leren’.

Na zes jaar VTI ligt de wereld voor je open! Jongens en meisjes met eerder praktische talenten kunnen onmiddellijk aan de slag op de arbeidsmarkt. Of ze kiezen voor een graduaatsopleiding, waar ze via werkplekleren een jobgerichte opleiding volgen in het hoger onderwijs.

In de STEM-vakken zullen de grenzen tussen de verschillende vakgebieden geleidelijk aan vervagen. Je zal ontdekken dat de link tussen wetenschappen (science), technologie (technology), ontwerpen (engineering) en wiskunde (mathematics) heel sterk is. Daarbij zal je soms vertrekken vanuit de praktijk om zo te komen tot de theorie, soms omgekeerd.

Jongens en meisjes die eerder houden van abstract denken en die via ontwerpen problemen willen oplossen, hebben tal van mogelijkheden in het hoger onderwijs. Afhankelijk van je vooropleiding ben je uitstekend voorbereid om een professionele of academische bachelor (master) te starten in een wetenschappelijk en/ of technologisch studiedomein.

Goesting om te leren? In onze school zetten we in op ‘goesting om te leren’. Van bij de start hebben we aandacht voor het leren plannen en organiseren en het ‘leren leren’. Daar spelen je klassenleraar en je vakleerkrachten een belangrijke rol in. Ze geven je goed les, bieden je voldoende oefenkansen en helpen je graag waar nodig. Jij krijgt zelf de allerbelangrijkste rol! Leren is iets wat je zelf doet. Als het wat minder gaat, staan we uiteraard klaar om samen met jou en je ouders de juiste oplossing te zoeken. Wij hebben alvast goesting om samen met jou aan de slag te gaan.

Hier krijg je goesting om te leren. 5


Daarom kom je naar onze school!

Zet je tanden in uitdagende projecten met een wetenschappelijke, wiskundige en technologische invalshoek en met een link naar de maatschappij. Werk in team. Kijk, onderzoek, ontwerp en bedenk oplossingen. Gebruik alle bronnen en middelen die je hebt, zoek verbanden, werk uit, evalueer en pas aan. Wees creatief!


STEM ... Daarom!

Wil je bedenker, ontwerper of maker worden? Dan is VTI Tielt een ideale keuze voor jou! We zijn pioniers in kwalitatief STEM-onderwijs, zowel voor leerlingen met een hoog abstractieniveau als voor leerlingen met praktische talenten. We leggen de nadruk op onderzoekend leren om het probleemoplossend vermogen van onze leerlingen te versterken. Dit doen we aan de hand van toekomstgerichte STEM-projecten, waarbij teamwork centraal staat. ICT neemt een belangrijke plaats in binnen STEM-onderwijs. Daarom maken we tijd vrij voor digitale training. Zo kunnen in alle STEM-projecten digitale tools ingeschakeld worden: dataverwerking, verslaggeving met tekstverwerking en rekenblad, slideshows, filmpjes… In de studierichtingen die voorbereiden op hoger onderwijs wordt ook voldoende tijd vrijgemaakt voor programmeren. Door deze STEM-aanpak zal je heel wat onderzoeksvaardigheden onder de knie krijgen die je zullen helpen in je verdere studies en/of job. Door ‘theorie’ te mogen ‘DOEN’ krijg je goesting in onderzoek en leren.

7


Laptopproject

Iedere leerling huurt een pen device via de school. Dit is een laptop met digitale pen die in de lessen ingezet wordt als krachtig instrument naast leerwerkboeken. Onze leerkrachten hebben hetzelfde toestel en krijgen de nodige opleiding. Daardoor wordt het mogelijk om tijdens het leren - op school en thuis - altijd de kansen te grijpen die de hedendaagse technologie biedt: snel informatie opzoeken, samen aan bestanden in de cloud werken of specifieke apps, programma’s of tekensoftware gebruiken. Onze jongeren zijn immers opgegroeid met digitale ‘snufjes’, zij voelen zich thuis in deze wereld. Waarom dat dan niet inzetten in het leerproces? Digitale geletterdheid is tenslotte één van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Meer info vind je op molenland.be/laptopproject.


We zijn er ons van bewust dat de ene leerling hier vlotter overweg mee zal kunnen dan de andere. Dat is niet erg! Samen gaan we de uitdaging aan. Je krijgt de tijd om te groeien! We geloven erin dat je na het VTI voorbereid zal zijn op de digitale eisen die de maatschappij stelt aan een bedenker, ontwerper of maker.

9


Internet of Things IoT is een innovatieve oplossing voor allerhande problemen binnen de wereld van automatisering. Door constant intelligente gegevens te verzamelen over machines, huishoudtoestellen, verkeerslichten enz. kunnen storingen voorspeld worden en de efficiëntie verhoogd worden. Leerlingen die het wetenschappelijk leerpad volgen, proeven uitgebreid van deze programmeertechniek in de lessen engineering. Virtual Reality / Augmented Reality VR/AR zijn digitale technieken die leerlingen kennen van het gamen. VR/AR kennen ook tal van innovatieve toepassingen in de wereld van technologie. Die willen we aanbieden aan de leerlingen die het technologisch leerpad volgen. Digitale training Alle leerlingen leren in digitale training uitgebreid werken met Word, Excel, PowerPoint en andere noodzakelijke software. Tijdens de uitwerking van hun STEM-projecten oefenen ze deze ICT-technieken nogmaals in. Zo hebben ze na de tweede graad alle noodzakelijke ICT-kennis onder de knie.


11


Modernisering: 3 leerpaden Sinds 1 september 2021 is er door de modernisering van het secundair onderwijs een nieuwe structuur. Die is opgebouwd uit drie finaliteiten: — — —

doorstroom (D-finaliteit) doorstroom en arbeidsmarkt (D/A-finaliteit) arbeidsmarkt (A-finaliteit)

Deze finaliteiten vertalen zich in 3 leerpaden in VTI Tielt: — — —

een wetenschappelijk leerpad (D) een technologisch leerpad (D/A) een vakgericht leerpad (A)

Studierichtingen in de tweede graad


Modernisering

Technologische wetenschappen

Elektromechanische technieken

Elektriciteit Hout

met keuzepakket mechanische technieken of elektrotechnieken

Mechanica

Houttechnieken Je leert denken in termen van concepten zoals een wetenschapper en/of bedenker.

— — — —

sterk theoretische STEM-opleiding brede algemene vorming sterke focus op wiskunde, wetenschappen en ICT basispakket talen

Je wordt voorbereid op een academische bachelor.

Je leert denken in termen van het proces zoals een ontwerper.

— — — —

theoretische STEM-opleiding algemene vorming in combinatie met technischpraktische component ICT basispakket talen

Je wordt voorbereid op een professionele bachelor of een job.

Je leert denken in termen van een product zoals een maker.

— — —

praktijkgerichte STEM-opleiding technische vakken pakket algemene vakken die je voorbereiden op een job en het leven

Je wordt voorbereid op een job, een se-n-se of een graduaatsopleiding.

13


Wetenschappelijk leerpad Vak

3de jaar

4de jaar

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Wiskunde

5

5

Digitale en economische training

1

-

Chemie

1

2

Fysica

6

6

Engineering

5

5

34

34

Technologische wetenschappen

totaal aantal lesuren

Elektriciteit Elektronica-ICT Mechanica Hydrostatica Thermodynamica


Technologische wetenschappen (D) Inhoudelijke accenten

Dit is een sterk theoretische STEM-richting. Je krijgt een brede algemene vorming met een sterke focus op wiskunde en een overwegend theoretische studie van de industriële technologie. Via projectmatig werk ga je onderzoeken, experimenteren en ontdekken binnen mechanica, elektriciteit-elektronica, hydrostatica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Je oefent in conceptueel denken en je leert de vaardigheden van het engineeren en modelleren aan de hand van de technologie van vandaag en morgen.

15Engineering ... wablief? Engineering in het Maaklab In VTI Tielt verbinden we denken en doen. Dit houdt in dat we in STEM-wetenschappen massaal willen inzetten op het bedenken van technische oplossingen (engineeren) voor allerhande problemen. Dat maakt van ons VTI een echte STEM-school. Om dit te kunnen realiseren, hebben we een Maaklab. Hier maken onze leerlingen allerhande prototypes met behulp van een lasercutter, een 3D-printer en een freesmachine. Deze machines zijn te klein om met metalen te kunnen werken, maar zijn perfect voor hout, kunststoffen, papier, karton enz. Computationeel denken (programmeren) verbinden we met Internet of Things om zo maatschappelijke problemen op te lossen. Dit laat de prototypes functioneel werken. Wist je dat alle Maaklabs in de wereld ongeveer dezelfde machines hebben? Dit maakt het dus mogelijk om files uit te wisselen over de hele wereld, maar de realisatie ervan lokaal te houden. Zo leren we onze leerlingen dat ze plannen de wereld rond kunnen sturen en dat iedereen die dat wil ze kan maken en zelfs helpen te verbeteren. Is dat geen knap staaltje kennisdelen?

17


Technologisch leerpad Vak

3de jaar

4de jaar

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

3+1

3+1

Digitale en economische training

1

-

Materiaalkunde

VR / AR

-

1

Constructieleer

Wiskunde

Materialen en constructies Toegepaste fysica

Digital skills & design

Houttechnieken Technisch-wetenschappelijke vakken hout

5

5

Realisatie

9

9

34

34

totaal aantal lesuren

Procesmatig voorbereiden


Houttechnieken (D/A) Dit is een theoretisch-praktische studierichting waarin sterk gefocust wordt op technologie en innovatieve technieken. Dat betekent dat je, naast een degelijke algemene vorming nodig voor hoger onderwijs, ook leert een technisch proces nauwkeurig voor te bereiden vooraleer praktisch uit te voeren. Je leert stapsgewijs een project ontwerpen en tekenen met CAD/CAM. Terwijl je het project ontleedt gaat er veel aandacht naar het kiezen van de geschikte materialen en constructiemethodes. Vooraleer je aan de slag gaat om de hedendaagse creatie te maken, leer je veilig, ergonomisch en efficiënt werken met (CNC-)machines en gereedschappen. Zorg voor het milieu en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Wiskunde in het Technologisch leerpad We kiezen ervoor om één extra uur wiskunde aan te bieden. Zo kan er gedifferentieerd worden in de klas. Sommige leerlingen krijgen meer oefentijd om de basisdoelen te verwerven. Anderen maken in die tijd meer uitdagende oefeningen.

19


Technologisch leerpad Elektromechanische technieken (D/A) Dit is een brede opleiding waarin je de hedendaagse technieken onderzoekt en leert toepassen binnen de wereld van mechanica en elektriciteit. De focus ligt op het preventief onderhoud, diagnose, automatisatie en installatie van industriële systemen en processen. Dankzij de nodige basiskennis van elektriciteit-elektronica, mechanica, hydrostatica en thermodynamica krijg je geleidelijk aan inzicht in verschillende technologische processen binnen de wereld van elektromechanica. Daarnaast maken we voldoende tijd vrij om jullie de praktische vaardigheden aan te leren op het vlak van automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, onderhouds- en diagnosetechnieken. Wie de richting Elektromechanische technieken volgt, kiest in het derde jaar een extra keuzepakket om te kunnen proeven van een technologische voorkeur. Je hebt de keuze uit elektrotechnieken of mechanische technieken.

Keuzepakket elektrotechnieken: je leert een elektrische installatie in woningen realiseren, toestellen aansluiten en onderhouden. Je leert elektrische problemen oplossen aan de hand van uitdagende, levensechte elektrische huishoudprojecten. Keuzepakket mechanische technieken: je ontwerpt en maakt onderdelen in metaal en /of kunststof in een modern uitgerust (CNC-)machinepark. De nodige theoretische achtergrond helpt je hierbij.


Vak

3de jaar

4de jaar

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

3+1

3+1

Digitale en economische training

1

-

VR / AR

-

1

Technisch-wetenschappelijke vakken

7

7

Praktische vakken

4

4

Keuzepakket

3

3

34

34

Wiskunde

Elektriciteit Elektronicaprogrammeerbare technieken Mechanica Montage-demontage Thermodynamicahydrostatica

Elektromechanische technieken

totaal aantal lesuren

21


Vakgericht leerpad Vak

3de jaar

4de jaar

Nederlands

3

3

Frans + Engels

2

2

Maatschappelijke vorming

3

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Godsdienst

2

2

Wiskunde

1

1

Instellen en omstellen van machines

Natuurwetenschappen

1

1

Realisaties hout

Digitale training

1

1

Procesmatig voorbereiden

4

4

Realisatie

15

15

totaal aantal lesuren

34

34

Hout

Opstellen en behandelen van projectdossiers

Innovatieve technieken en materialen


Hout (A) Steek je graag de handen uit de mouwen? Werk je graag met machines? Ben je creatief en handvaardig? Zoek je een praktische vorming en heb je interesse voor hout, het bewerken van hout of het verwezenlijken van houtconstructies, dan is deze studierichting iets voor jou. In een modern uitgerust (CNC-)machinepark leer je de vaardigheden, technieken en machines gebruiken die een moderne houtbewerker nodig heeft. Ook al staat de praktijk centraal, de technologische achtergrond wordt in technische lessen grondig uitgediept. Zowel het leren tekenen als het bepalen van de gepaste materialen en constructiemethodes bij realisaties komen aan bod. Het planlezen en ruimtelijk inzicht zijn belangrijke onderdelen van deze opleiding. Je leert je werk veilig en planmatig aanpakken en evalueren.

23


Vakgericht leerpad Mechanica (A) Steek je graag de handen uit de mouwen? Werk je graag met machines? Ben je creatief en handvaardig? Kan je ordelijk en nauwkeurig werken? Is het voor jou een uitdaging om metalen en kunststoffen te bewerken? Dan is mechanica iets voor jou. Via de vele praktijkuren verwerf je basiskennis en vaardigheden in verspanende technieken, niet-verspanende technieken, (de)montagetechnieken, lassen, plaatbewerking en koetswerk via uitdagende projecten. Onder verspanende technieken hoort onder meer boren, zagen en CNC-gestuurd draaien en frezen. Tot de niet-verspanende technieken behoren o.a. lasersnijden, 3D-printen, lassen en plaatbewerking. Er gaat ook aandacht naar het leren technisch tekenen. Het planlezen en ruimtelijk inzicht zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. Je leert je werk veilig en planmatig aanpakken en evalueren.


Vak

3de jaar

4de jaar

Nederlands

3

3

Frans + Engels

2

2

Maatschappelijke vorming

3

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Godsdienst

2

2

Wiskunde

1

1

Natuurwetenschappen

1

1

Digitale training

1

1

Verspanende technieken Niet-verspanende technieken Lassen Montage-demontage Koetswerk Projectwerk

Mechanica Technische vakken

4

4

Realisatie

15

15

totaal aantal lesuren

34

34

25


Vakgericht leerpad Vak

3de jaar

4de jaar

Nederlands

3

3

Frans + Engels

2

2

Maatschappelijke vorming

3

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Godsdienst

2

2

Wiskunde

1

1

Natuurwetenschappen

1

1

Digitale training

1

1

Technische vakken

4

4

Realisatie

15

15

totaal aantal lesuren

34

34

Elektriciteit

Elektriciteit Montage - demontage Elektropneumatica Sanitaire installaties Voertuigtechnieken


Elektriciteit (A) Steek je graag de handen uit de mouwen? Ben je handig en kan je nauwkeurig werken? Ben je geïnteresseerd in elektriciteit en techniek? Dan is Elektriciteit de gepaste studierichting voor jou. Via de vele praktijkuren verwerf je basiskennis en vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnieken in de context van voertuigen. Er is dus naast elektriciteit een ruim pakket aan ondersteunende technieken die voorbereiden op een richting in de derde graad. Er gaat ook aandacht naar het leren technisch tekenen. Het planlezen en ruimtelijk inzicht zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. Je leert je werk veilig en planmatig aanpakken en evalueren.

27


Choose Life Jaarlijks organiseren we, onder leiding van onze preventieadviseur, een projectweek in het kader van veiligheid en preventie. Er komen uiteenlopende thema’s aan bod: dode hoek, opruimactie, brandblusoefeningen, evacuatieoefening bij brand, veiligheid rond ladders en stellingen, lezing rond gameverslaving, getuigenissen van verkeersslachtoffers, tuimelwagen …

Sport – cultuur – uitstappen In september geven we het schooljaar een kickstart met de sportdag. Actief sporten, elkaar leren kennen en werken aan de teamgeest in de groep staan centraal. Voor elke klas staat er in de loop van het jaar ook cultuur op het programma: een voorstelling op school of in samenwerking met het cultuurcentrum, een bezoek aan een tentoonstelling, een museum, een expo … Leren gebeurt dus zeker niet altijd binnen de muren van de klas of de school. Er zijn uitstappen in eigen land: Gent, Brugge, Brussel, Antwerpen … maar ook naar het buitenland: Parijs, de Champagne, Normandië, zelfs Berlijn of Milaan.


Info VTI Leerlingenraad Wil je de leerlingen vertegenwoordigen? Heb je coole ideeën? Ben je creatief? Steek je graag samen de handen uit de mouwen? Wil je je organisatietalenten ontdekken? Sluit dan aan in de leerlingenraad en zet je ideeën om in concrete acties.

Erasmus+ VTI Tielt is een ‘trouwe klant’ bij het Europese onderwijsprogramma Erasmus+. We werken hiervoor samen met een Noorse en Slowaakse school. Samen met de leerlingen werken we innovatieve projecten uit om maatschappelijke problemen op te lossen. Op deze manier verleggen onze leerlingen hun grenzen qua cultuur en talenkennis.

Duoleren en werkplekleren VTI Tielt biedt de leerlingen een opleiding aan die dicht aansluit bij de realiteit. We doen dit in goed uitgeruste lokalen, labo’s en werkplaatsen. Daarnaast laten we de leerlingen intens proeven van de realiteit in de bedrijven. Hiervoor werken we samen met de bedrijven van Plastics@Tielt en elektrische bedrijven in de regio Roeselare-Tielt-Waregem. Zo kunnen we gebruik maken van de nieuwste technieken en machines. De leerlingen verbreden hun kennis en vaardigheden in een innovatieve omgeving met experten die hun kennis willen delen met de elektrotechnici van morgen.

29


Stage Alle leerlingen uit het technologisch (D/A) en het vakgericht (A) leerpad maken kennis met de bedrijven tijdens een doorgedreven stageperiode in de derde graad. In het 5de jaar ligt de focus op observatie, in het 6de jaar worden ze ingeschakeld als stagiairwerknemer. Een mentor in het bedrijf en een leerkracht volgen onze leerlingen van nabij.

GIP De leerlingen van het 6de jaar sluiten hun opleiding in VTI Tielt af met een geïntegreerde proef. Ze gebruiken al hun kennis en onderzoeksvaardigheden om een sterk project te realiseren. Ook hiervoor werken we samen met mentoren uit ons groot netwerk van bedrijven.

Eten op school ’s Middags kan je je eigen lunchpakket meebrengen of iets afhalen aan het buffet. Je hebt keuze uit soep, belegde broodjes of verschillende warme maaltijden.

Bereikbaarheid De school is vlot bereikbaar. Station en bushaltes liggen op wandelafstand. We zetten in op verkeersveiligheid.


GIRLS

VTI

Meisjes in STEM-opleidingen? Gelukkig is het taboe doorbroken. Heel wat meisjes vinden er tegenwoordig hun weg. Ze blinken binnen de wereld van technologie uit dankzij hun creatieve talenten, oog voor detail en probleemoplossend denken.

31


Studiecoach Worstel je ook met je schoolwerk? Lijkt het soms alsof je niet goed kan leren? Denk je soms dat je het niet gaat kunnen? Is je smartphone of je spelconsole je BFF? Weet je niet hoe je precies aan een boekbespreking of verslag moet beginnen? Krijg je geen overzicht in je planning? Dan helpt onze studiecoach je hierbij. Samen ga je op zoek naar wat werkt voor jou. We geven je een duwtje in de rug zodat je het na een tijdje zelf kan. Voor tips & tricks kan je altijd terecht op onze leerblog. (https://leerblogvtitielt.weebly.com/) Je kan op school studeren tot 17.45 uur, of tot je bus of trein vertrekt of je ouders je komen oppikken. Hierdoor zal je schoolwerk makkelijker gedaan krijgen. Daarna is er tijd en ruimte voor de noodzakelijke ontspanning: niet alleen school- en huiswerk, maar zeker ook vrienden en vriendinnen, hobby’s, sport en voldoende rust en slaap. Een leuker leven dus!

#hetlevenisgeenponykamp HERHALEN - HERHALEN - HERHALEN AFWISSELEN - AFWISSELEN - AFWISSELEN ZELF DOEN - ZELF DOEN - ZELF DOEN


— — —

RESPECT

SAMEN Ik probeer met iedereen samen te werken. Ik kom op voor een ander!

Ik pest niet! Ik kom op tijd. Ik ben beleefd.

VER ANT WOO RDE LIJK

doe mee!

Idereen maakt fouten. Geef jezelf en anderen de kans om ze recht te zetten.

Wees creatief! Zoek zelf naar oplossingen.

Respecteer jezelf, elkaar en je omgeving.

CRE AT I E F

RECHT ZETTEN

Ik sta stil bij wat ik doe. Ik heb mijn materiaal bij me. Ik zorg mee voor een nette school.

33


Tweede graad (aanbod VTI Tielt) Technologische wetenschappen

Derde graad (bereidt voor op ...)

een master (universiteit) of

— —

Technologische wetenschappen en engineering Communicatie- en informaticawetenschappen Mechatronica Bouw- en houtwetenschappen

— — — — —

Elektromechanische technieken Elektrotechnieken Autotechnieken Industriële ICT Koel- en warmtetechnieken

professionele bachelor (hogeschool)

Houttechnieken

Elektromechanische technieken met keuzepakket elektrotechnieken of mechanische technieken

Houttechnieken

Toekomstperspectief

professionele bachelor (hogeschool)

graduaatsopleiding (hogeschool) job


Jouw toekomst Tweede graad (aanbod VTI Tielt) Mechanica

Elektriciteit

Hout

Derde graad (bereidt voor op ...)

— — — — —

Lassen-constructie Mechanische vormgeving Bouwplaatsmachinist Vrachtwagenchauffeur Koetswerk

— — — — — — —

Elektrische installaties Onderhoudsmechanica auto Onderhoudsmechanica Productie-industrie Sanitaire verwarmingsinstallaties Koelinstallaties Fiets-, brom- en motorfietsinstallaties

— —

Binnen- en buitenschrijnwerk Binnenschrijnwerk en interieur

Toekomstperspectief

graduaatsopleiding (hogeschool) se-n-se job

35


Inschrijven? Dat kan! Graag contact opnemen via vti@molenland.be of 051 40 05 68 Alle info vind je op onze website: vtitielt.molenland.be

Tot gauw!

Grote Hulststraat 28 - 8700 Tielt (hoofdvestiging & secretariaat) Marialoopsesteenweg 4 - 8700 Tielt (deelvestiging) vtitielt.molenland.be | 051 40 05 68 | vti@molenland.be