2de en 3de graad 2023 - VTI Tielt

Page 1

Bedenker, ontwerper of maker worden?

Vti Tielt is ideaal voor jou!

3 Inhoudstafel WELKOM @ VTI TIELT 4 STEM ... DAAROM! 6 PEDAGOGISCH PROJECT 8 LAPTOPPROJECT 9 MODERNISERING 12 STUDIEAANBOD 13 WETENSCHAPPELIJK LEERPAD 16 ENGINEERING ... WABLIEF? 18 TECHNOLOGISCH LEERPAD 20 VAKGERICHT LEERPAD 24 STAGE 32 GIRLS @ VTI 33 STUDIECOACH 34 JOUW STEM TELT 35 INFO @ VTI 36 JOUW TOEKOMST 38

Welkom VTI Tielt

Bedankt voor je interesse in onze school!

Met deze brochure willen we je graag kort wegwijs maken.

In VTI Tielt geloven we erin dat goed onderwijs kansen geeft om samen te groeien. We doen dat door ‘denken en doen’ te verbinden, door jullie goesting te geven om te blijven leren. Want technologie staat niet stil.

In onze school voor wetenschap en techniek hebben we onze eigen aanpak. Dat is noodzakelijk, want de maatschappij wordt alsmaar complexer en er komt steeds nieuwe kennis bij. De samenleving heeft dringend nood aan vernieuwers, aan kritische denkers en aan flexibele jongeren die initiatief willen tonen.

Denken en doen verbinden? Hoezo?

Op onze school krijg je een uitgekiende combinatie van theoretische en technologische kennis en levensechte technologische opdrachten. In de technische en praktische vakken richten we ons op ‘leren door te doen’. Daarnaast zetten we ook sterk in op theoretische kennis die van belang is om kennis te verankeren en toe te passen in wisselende contexten. Door deze twee manieren van leren met elkaar te verbinden willen we inzetten op ‘diep leren’.

In de STEM-vakken zullen de grenzen tussen de verschillende vakgebieden geleidelijk aan vervagen. Je zal ontdekken dat de link tussen wetenschappen (science), technologie (technology), ontwerpen (engineering) en wiskunde (mathematics) heel sterk is. Daarbij zal je soms vertrekken vanuit de praktijk om zo te komen tot de theorie, soms omgekeerd.

Goesting om te leren?

In onze school zetten we in op ‘goesting om te leren’. Van bij de start hebben we aandacht voor het leren plannen en organiseren en het ‘leren leren’. Daar spelen je klassenleraar en je vakleerkrachten een belangrijke rol in. Ze geven je goed les, bieden je voldoende oefenkansen en helpen je graag waar nodig.

Jij krijgt zelf de allerbelangrijkste rol! Leren is iets wat je zelf doet. Als het wat minder gaat, staan we uiteraard klaar om samen met jou en je ouders de juiste oplossing te zoeken.

Wij hebben alvast goesting om samen met jou aan de slag te gaan.

Verder na VTI Tielt?

Na zes jaar VTI ligt de wereld voor je open! Jongens en meisjes met eerder praktische talenten kunnen onmiddellijk aan de slag op de arbeidsmarkt. Of ze kiezen voor een graduaatsopleiding, waar ze via werkplekleren een jobgerichte opleiding volgen in het hoger onderwijs.

Jongens en meisjes die eerder houden van abstract denken en die via ontwerpen problemen willen oplossen, hebben tal van mogelijkheden in het hoger onderwijs. Afhankelijk van je vooropleiding ben je uitstekend voorbereid om een professionele of academische bachelor (master) te starten in een wetenschappelijk en/ of technologisch studiedomein.

5
Hier krijg je goesting om te leren.

Zet je tanden in uitdagende projecten met een wetenschappelijke, wiskundige en technologische invalshoek en met een link naar de maatschappij.

Werk in team.

Kijk, onderzoek, ontwerp en bedenk oplossingen. Gebruik alle bronnen en middelen die je hebt, zoek verbanden, werk uit, evalueer en pas aan.

Wees creatief!

Daarom kom je naar onze school!

STEM ... Daarom!

Wil je bedenker, ontwerper of maker worden? Dan is VTI Tielt een ideale keuze voor jou!

We zijn pioniers in kwalitatief STEM-onderwijs, zowel voor leerlingen met een hoog abstractieniveau als voor leerlingen met praktische talenten. We leggen de nadruk op onderzoekend leren om het probleemoplossend vermogen van onze leerlingen te versterken. Dit doen we aan de hand van toekomstgerichte STEM-projecten, waarbij teamwork centraal staat.

ICT neemt een belangrijke plaats in binnen STEM-onderwijs. Daarom maken we tijd vrij voor digitale training. Zo kunnen in alle STEM-projecten digitale tools ingeschakeld worden: dataverwerking, verslaggeving met tekstverwerking en rekenblad, slideshows, filmpjes… In de studierichtingen die voorbereiden op hoger onderwijs wordt ook voldoende tijd vrijgemaakt voor programmeren.

Door deze STEM-aanpak zal je heel wat onderzoeksvaardigheden onder de knie krijgen die je zullen helpen in je verdere studies en/of job. Door ‘theorie’ te mogen ‘DOEN’ krijg je goesting in onderzoek en leren.

7

Pedagogisch project

We zijn een Katholieke dialoogschool waar graag zien centraal staat. We realiseren dit door aandacht te hebben voor samenwerking, diversiteit, respect en vertrouwen. Belangrijke levensmomenten delen en vieren we samen.

We kijken met een open blik naar de mens en de samenleving en verwachten dit ook van onze medewerkers, leerlingen en ouders. Op deze manier streven we samen naar rechtvaardigheid in diversiteit, gezondheid en zorg voor iedereen.

STEM en innovatie zitten in ons DNA. Denken en doen staan hierbij centraal. We vormen leerlingen tot probleemoplossende bedenkers, makers en ontwerpers die trots zijn op zichzelf, hun school en hun creaties. Bij elk project vertrekken we vanuit duurzaamheid en creativiteit en streven we ernaar om iedereen zijn of haar talenten te laten ontplooien.

We geloven sterk in de competenties, talenten en passies van onze medewerkers en leerlingen. Samen gaan we voor jouw maximale leerwinst en persoonsvorming. Jij speelt daar de allerbelangrijkste rol in, want leren is iets wat je zelf dagelijks doet. Als het wat minder gaat, staan we klaar om in dialoog een oplossing te zoeken.

Een fout maken mag en hoort bij het leren en het leven. Het biedt kansen om actie te ondernemen, om de fout recht te zetten en zelf verantwoordelijkheid op te nemen.

Samen helpen we jou om te groeien als unieke persoon op weg naar de boeiende en uitdagende wereld van morgen, waar je je eigen talenten ten volle kan inzetten.

respect denken & doen samen verantwoordelijkheid om te Goestingleren

Laptopproject

Iedere leerling huurt een pen device via de school. Dit is een laptop met digitale pen die in de lessen ingezet wordt als krachtig instrument naast leerwerkboeken. Onze leerkrachten hebben hetzelfde toestel en krijgen de nodige opleiding.

Daardoor wordt het mogelijk om tijdens het lerenop school en thuis - altijd de kansen te grijpen die de hedendaagse technologie biedt: snel informatie opzoeken, samen aan bestanden in de cloud werken of specifieke apps, programma’s of tekensoftware gebruiken. Onze jongeren zijn immers opgegroeid met digitale ‘snufjes’, zij voelen zich thuis in deze wereld. Waarom dat dan niet inzetten in het leerproces? Digitale geletterdheid is tenslotte één van de 21steeeuwse vaardigheden.

Meer info vind je op molenland.be/laptopproject.

We zijn er ons van bewust dat de ene leerling hier vlotter overweg mee zal kunnen dan de andere. Dat is niet erg! Samen gaan we de uitdaging aan. Je krijgt de tijd om te groeien! We geloven erin dat je na het VTI voorbereid zal zijn op de digitale eisen die de maatschappij stelt aan een bedenker, ontwerper of maker.

9

Internet of Things

IoT is een innovatieve oplossing voor allerhande problemen binnen de wereld van automatisering. Door constant intelligente gegevens te verzamelen over machines, huishoudtoestellen, verkeerslichten enz. kunnen storingen voorspeld worden en de efficiëntie verhoogd worden. Leerlingen die het wetenschappelijk leerpad volgen.

Virtual Reality / Augmented Reality

VR/AR zijn digitale technieken die leerlingen kennen van het gamen. VR/AR kennen ook tal van innovatieve toepassingen in de wereld van technologie. Die willen we aanbieden aan de leerlingen die het technologisch leerpad volgen.

Digitale training

Alle leerlingen leren in digitale training uitgebreid werken met Word, Excel, PowerPoint en andere noodzakelijke software. Tijdens de uitwerking van hun STEM-projecten oefenen ze deze ICT-technieken nogmaals in. Zo hebben ze na de tweede graad alle noodzakelijke ICT-kennis onder de knie.

11

Modernisering: 3 leerpaden

Sinds 1 september 2021 is er door de modernisering van het secundair onderwijs een nieuwe structuur. Die is opgebouwd uit drie finaliteiten:

doorstroom (D-finaliteit)

doorstroom en arbeidsmarkt (D/A-finaliteit)

arbeidsmarkt (A-finaliteit)

Deze finaliteiten vertalen zich in 3 leerpaden in VTI

Tielt:

een wetenschappelijk leerpad (D)

een technologisch leerpad (D/A)

een vakgericht leerpad (A)

Studierichtingen in de tweede en derde graad

Technologische wetenschappen

Studieaanbod

Technologische wetenschappen en engineering

Mechatronica

Je leert denken in termen van concepten zoals een wetenschapper en/of bedenker

sterk theoretische

STEM-opleiding

brede algemene vorming sterke focus op wiskunde, wetenschappen en ICT

basispakket talen

Elektromechanische technieken met keuzepakket: Elektrische technieken, Mechanisch ontwerp of Mechatronica

Houttechnieken

Elektromechanische technieken met keuzepakket: Energietechnieken, Mechanische productie, Automotive en diagnose of IT en software

Houttechnieken met keuzepakket: Design of Digital skills

Je leert denken in termen van het proces zoals een ontwerper.

theoretische STEM-opleiding algemene vorming in combinatie met technischpraktische component

ICT

basispakket talen

Elektriciteit Hout

Mechanica

Elektrische installaties

Onderhoudsmechanica auto

Binnen- en buitenschrijnwerk

Binnenschrijnwerk en interieur

Lassen - constructie

Je leert denken in termen van een product zoals een maker.

praktijkgerichte

STEM-opleiding

technische vakken

pakket algemene vakken die je voorbereiden op een job en het leven

13
Je wordt voorbereid op een academische bachelor. Je wordt voorbereid op een professionele bachelor of een job.
derde
Je wordt voorbereid op een job, een se-n-se of een graduaatsopleiding.
graad tweede graad

Wetenschappelijk leerpad voor bedenkers

Vak Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Biologie Geschiedenis Godsdienst Lichamelijke opvoeding Wiskunde Digitale training Technologische wetenschappen Chemie Fysica en Engineering IT (Python, VR, Ai ...) 3de jaar 4 3 2 1 1 1 2 2 5 1 1 94de jaar 4 3 2 11 2 2 5 1 1 105de jaar 3 2 2 1 1 1 2 2 81 7 2 6de jaar 3 2 2 11 2 2 81 8 2

Technologische wetenschappen (D) 2de graad

Technologische wetenschappen en engineering (D) 3de graad

Inhoudelijke accenten

Dit is een sterk theoretische STEM-richting. Je krijgt een brede algemene vorming met een sterke focus op wiskunde en een overwegend theoretische studie van de industriële technologie. Via projectmatig werk ga je onderzoeken, experimenteren en ontdekken binnen mechanica, elektriciteit-elektronica, hydrostatica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Je oefent in conceptueel denken en je leert de vaardigheden van het engineeren en modelleren aan de hand van de technologie van vandaag en morgen. Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken en verdiept je wiskundevaardigheden.

15

VTI Tielt is een ‘trouwe klant’ bij het Europese onderwijsprogramma Erasmus+. We werken hiervoor samen met een Noorse en Slowaakse school. Samen met de leerlingen werken we innovatieve projecten uit om maatschappelijke problemen op te lossen. Op deze manier verleggen onze leerlingen hun grenzen qua cultuur en talenkennis.

Engineering ... wablief?

Engineering in het Maaklab

In VTI Tielt verbinden we denken en doen. Dit houdt in dat we in STEM-wetenschappen massaal willen inzetten op het bedenken van technische oplossingen (engineeren) voor allerhande problemen. Dat maakt van ons VTI een echte STEM-school.

Om dit te kunnen realiseren, hebben we een Maaklab. Hier maken onze leerlingen allerhande prototypes met behulp van een lasercutter, een 3D-printer en een freesmachine. Deze machines zijn te klein om met metalen te kunnen werken, maar zijn perfect voor hout, kunststoffen, papier, karton enz. Computationeel denken (programmeren) verbinden we met Internet of Things om zo maatschappelijke problemen op te lossen. Dit laat de prototypes functioneel werken.

Wist je dat alle Maaklabs in de wereld ongeveer dezelfde machines hebben? Dit maakt het dus mogelijk om files uit te wisselen over de hele wereld, maar de realisatie ervan lokaal te houden. Zo leren we onze leerlingen dat ze plannen de wereld rond kunnen sturen en dat iedereen die dat wil ze kan maken en zelfs helpen te verbeteren. Is dat geen knap staaltje kennisdelen?

17

Wetenschappelijk leerpad voor bedenkers

Aardrijkskunde

Natuurwetenschappen (biologie en chemie)

Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding Wiskunde

Engels
Vak Nederlands Frans
Technologische wetenschappen Mechatronica ICW-exploratie IT (Python, VR, Ai ...) 5de jaar 3 2 2 1 2 1 2 2 5 8 2 2 6de jaar 3 2 2 11 2 2 5 10 2 2

Mechatronica (D) 3de graad

Inhoudelijke accenten

Mechatronica is een theoretische richting waarin wiskunde, mechanica, elektriciteit, elektronica, programmeren en informatie- en communicatiewetenschappen ruim aan bod komen. Leerlingen krijgen hier een brede algemene vorming en een theoretische studie van de industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis met focus op wiskunde, fysica en de technologische toepassingen ervan. Daarnaast besteden leerlingen veel aandacht aan de STEM-vaardigheden door oefeningen in een labo.

Voor een aantal algemene vakken zit je samen in de klas met de leerlingen van Technologische wetenschappen en engineering, behalve voor wiskunde, natuurwetenschappen, mechatronica en informatie- en communicatiewetenschappen.

19

Technologisch leerpad voor ontwerpers

We kiezen ervoor om in de tweede graad één extra uur wiskunde aan te bieden. Zo kan er gedifferentieerd worden in de klas. Sommige leerlingen krijgen meer oefentijd om de basisdoelen te verwerven. Anderen maken in die tijd meer uitdagende oefeningen.

Via keuzepakketten kan je jouw talenten en interesses exploreren. Dit kan in Elektromechanische technieken in de tweede en derde graad. In Houttechnieken kan dit enkel in de derde graad.

Vak Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Geschiedenis Godsdienst Lichamelijke opvoeding Wiskunde Digitale training Specifieke vorming en VR/AR ƒ elektromechanische technieken ƒ houttechnieken 3de jaar 4 2 2 1 1 1 2 2 3+1 1 12 4de jaar 4 2 2 1 1 1 2 2 3+1 1 12 5de jaar 2 2 2 1 1 1 2 2 316 6de jaar 2 2 2 1 1 1 2 2 217

Houttechnieken (D/A)

Dit is een theoretisch-praktische studierichting waarin sterk gefocust wordt op technologie en innovatieve technieken. Dat betekent dat je, naast een degelijke algemene vorming nodig voor hoger onderwijs, ook leert een technisch proces nauwkeurig voor te bereiden vooraleer het praktisch uit te voeren.

Je leert stapsgewijs een project ontwerpen en tekenen met CAD/CAM. Terwijl je het project ontleedt, gaat er veel aandacht naar het kiezen van de geschikte materialen en constructiemethodes. Vooraleer je aan de slag gaat om de hedendaagse creatie te maken, leer je veilig, ergonomisch en efficiënt werken met (CNC-)machines en gereedschappen. Zorg voor het milieu en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Keuzepakket in de derde graad

Design

Wil je ontdekken of je een creatieve ontwerper bent? Heb je vernieuwende ideeën? Dan is dit keuzepakket iets voor jou. Je ontwerpt en ontwikkelt binnen verschillende thema’s prototypes met de nodige aandacht voor design, esthetiek en functionaliteit.

Digital skills

Wil je je verdiepen in eenvoudige en complexe productieprocessen van diverse projecten? Wil je op een innovatieve manier deze processen optimaliseren met CNC-machines? Denk je graag out of the box? Dan is dit keuzepakket voor jou. We tillen je kennis rond hout, constructie, planning, systemen en machines naar een hoger niveau.

21

Technologisch leerpad voor ontwerpers

Elektromechanische technieken (D/A)

Dit is een brede opleiding waarin je de hedendaagse technieken onderzoekt en leert toepassen binnen de wereld van mechanica en elektriciteit. De focus ligt op het preventief onderhoud, diagnose, automatisatie en installatie van industriële systemen en processen. Dankzij de nodige basiskennis van elektriciteit-elektronica, mechanica, hydrostatica en thermodynamica krijg je geleidelijk aan inzicht in verschillende technologische processen binnen de wereld van elektromechanica. Daarnaast maken we voldoende tijd vrij om jullie de praktische vaardigheden aan te leren op het vlak van automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, onderhouds- en diagnosetechnieken.

Wie de richting Elektromechanische technieken volgt, kiest daarnaast een keuzepakket om te kunnen proeven van een technologische voorkeur.

Keuzepakketten 2de graad

Elektrische technieken

Wil je praktisch en theoretisch kennismaken met elektrische installaties in een woning?

Dan is dit keuzepakket iets voor jou. Stapsgewijs maak je een huishoudinstallatie. Ook je probleemoplossend denken wordt uitgedaagd.

Mechanisch ontwerp

Wil je praktisch en theoretisch ontdekken hoe een product uit metaal of kunststof ontworpen en gemaakt wordt? Je ontwikkelt je eigen prototype en gaat aan de slag met moderne (CNC-)machines.

MechatroniX

Wil je je theoretische kennis verdiepen voor mechanica, elektriciteit, wetenschappen en wiskunde? Dan kan je via mechatroniX je abstract denkvermogen en STEM-vaardigheden versterken door uitdagende problemen op te lossen. Op het einde van de tweede graad beslist de klassenraad op basis van je resultaten of je kan aansluiten in Mechatronica in de derde graad.

Keuzepakketten in de derde graad

Energietechnieken

Wil je kennismaken met de snel veranderende wereld van HVAC en energie? Wil je praktisch en theoretisch proeven van elektrische installaties op industrieel niveau? Dan kan je via uitdagende, levensechte projecten en werkplekleren de nodige theorie en vaardigheden onder de knie krijgen.

Mechanische productie

Wil je praktisch en theoretisch ontdekken hoe je een product uit metaal of kunststof ontwerpt en produceert met een modern machinepark? Dan kan je via je eigen projecten en werkplekleren je vaardigheden verbreden of verdiepen.

Automotive en diagnose

Wil je proeven van moderne technologieën in voertuigen? Wil je praktisch en theoretisch aan de slag met motoren, transmissies en elektronische onderdelen? Wil je kennismaken met foutendiagnose en onderhoud? We stappen met jou in de wereld van hedendaagse auto’s.

IT en software

Ben je de bedenker die zich wil verdiepen in het ontwikkelen van software en netwerken? Wil je aan de slag met datastructuren? Wil je je passie voor elektronica ontdekken? Dan is IT en software iets voor jou.

23

Vakgericht leerpad voor makers

2de graad

Vak

Nederlands

Engels

MAVO / SOVA

Lichamelijke opvoeding

Godsdienst

Wiskunde

Digitale training

Specifieke vorming (elektriciteit, hout, mechanica)

Op de werkvloer zijn sociale vaardigheden onmisbaar. Als dialoogschool zetten we daarom in op de volgende vaardigheden: op een respectvolle manier je mening geven en de mening van een ander aanvaarden, in verbinding gaan met elkaar, constructief samenwerken, reflecteren over je eigen gedrag en groeiproces.

3de jaar 3 2 3 2 2 2 1 17 4de jaar 3 2 3 2 2 2 1 17
SOVA

Elektriciteit (A)

Steek je graag de handen uit de mouwen? Ben je handig en kan je nauwkeurig werken? Ben je geïnteresseerd in elektriciteit en techniek? Dan is Elektriciteit de gepaste studierichting voor jou.

Via de vele praktijkuren verwerf je basiskennis en vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnieken in de context van voertuigen. Er is dus naast elektriciteit een ruim pakket aan ondersteunende technieken die voorbereiden op een richting in de derde graad. Er gaat ook aandacht naar het leren technisch tekenen. Het planlezen en ruimtelijk inzicht zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. Je leert je werk veilig en planmatig aanpakken en evalueren.

Elektriciteit

Montage - demontage

Elektropneumatica

Sanitaire installaties

Voertuigtechnieken

25

Vakgericht leerpad voor makers

2de graad

Mechanica (A)

Steek je graag de handen uit de mouwen? Werk je graag met machines? Ben je creatief en handvaardig? Kan je ordelijk en nauwkeurig werken? Is het voor jou een uitdaging om metalen en kunststoffen te bewerken? Dan is mechanica iets voor jou.

Via de vele praktijkuren verwerf je basiskennis en vaardigheden in verspanende technieken, niet-verspanende technieken, (de)montagetechnieken, lassen, plaatbewerking en koetswerk via uitdagende projecten. Onder verspanende technieken hoort onder meer boren, zagen en CNC-gestuurd draaien en frezen. Tot de nietverspanende technieken behoren o.a. lasersnijden, 3D-printen, lassen en plaatbewerking. Er gaat ook aandacht naar het leren technisch tekenen. Het planlezen en ruimtelijk inzicht zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. Je leert je werk veilig en planmatig aanpakken en evalueren.

Verspanende technieken

Niet-verspanende technieken

Lassen

Montage-demontage

Koetswerk

Projectwerk

Hout (A)

Steek je graag de handen uit de mouwen? Werk je graag met machines? Ben je creatief en handvaardig? Zoek je een praktische vorming en heb je interesse voor hout, het bewerken van hout of het verwezenlijken van houtconstructies, dan is deze studierichting iets voor jou.

In een modern uitgerust (CNC-)machinepark leer je de vaardigheden, technieken en machines gebruiken die een moderne houtbewerker nodig heeft. Ook al staat de praktijk centraal, de technologische achtergrond wordt in technische lessen grondig uitgediept. Zowel het leren tekenen als het bepalen van de gepaste materialen en constructiemethodes bij realisaties komen aan bod. Het planlezen en ruimtelijk inzicht zijn belangrijke onderdelen van deze opleiding. Je leert je werk veilig en planmatig aanpakken en evalueren.

Opstellen en behandelen van projectdossiers

Instellen en omstellen van machines

Innovatieve technieken en materialen

Realisaties hout

27

Vakgericht leerpad voor makers

3de graad

Lichamelijke opvoeding Godsdienst

Toegepaste wiskunde

Specifieke vorming / stage

Stage

In de derde graad A-finaliteit word je als vakman of vakvrouw voorbereid op de arbeidsmarkt. Stage speelt hier een belangrijke rol in. Daarom krijg je in het vijfde en zesde jaar elke week een dag stage. Je stageleerkracht bereidt je hier stapsgewijs op voor.

verdere uitleg: p 32

Vak Nederlands Engels
MAVO / SOVA
5de jaar 2 2 2 2 2 2 20 6de jaar 2 2 2 2 2 2 20

Elektrische installaties (A)

Benieuwd naar elektrische installaties in woningen, gebouwen, scholen, ziekenhuizen, winkels en industrie? Kriebelt het om deze installaties te plaatsen, onderhouden en renoveren? Wil je ontdekken hoe elektropneumatica zijn werk doet? Dan is deze richting voor jou. Je gaat aan de slag met meettoestellen, elektronische sturingen en regelkringen. Je leert hoe je schema’s vertaalt en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseert. Er gaat uitgebreid aandacht naar materiaalkennis, kostenberekening, veiligheid, milieu en energiebeheersing. In deze richting willen we jou ook laten proeven van HVAC. Ventilatie-, koel- en warmtesystemen zijn niet meer weg te denken in moderne gebouwen. Je leert ze beknopt installeren en/of onderhouden.

Onderhoudsmechanica auto (A)

Een auto bestaat uit heel wat mechanische, pneumatische, hydraulische en elektrische onderdelen. Droom je er al altijd van om hieraan te sleutelen? Heb je de basisbegrippen van elektriciteit voldoende onder de knie? Wil je je verdiepen in de technologie van de auto? Wil je controles, ouderhoud, herstellingen en vervangingen uitvoeren aan auto’s? Dan is deze richting voor jou.

29

Vakgericht leerpad voor makers

3de graad

Lassen-constructie (A)

Wil je metalen constructies ontwerpen, tekenen en maken? Wil je je verdiepen in de verschillende metaalsoorten, materialen, gereedschappen om een bedreven lasser te worden? In deze richting krijg je stap voor stap de verschillende lastechnieken onder de knie.

Je leert uitgebreid over hoeknaad-, plaat- en pijpverbindingen. Je gaat aan de slag met een halfautomaat (MIG/MAG) en TIG-lasapparaat.

Je krijgt de kans om eigen projecten uit te werken. Er gaat aandacht uit naar constructie, montage en afwerking.

Binnen- en buitenschrijnwerk (A)

Wil je creatief aan de slag met hout? Deins je er niet voor terug om buitenprojecten vorm te geven? Gaat je interesse uit naar ramen, buitendeuren, luiken, kroonlijsten, gevelbekleding en/of bijgebouwen? Wil je je daarnaast ook verdiepen in binnendeuren, trappen, roosteringen en vloerbekledingen? Deze richting bereidt je op deze projecten grondig voor: je maakt ze stapsgewijs en leert ze nauwgezet en veilig plaatsen op een werf. In alle projecten schenken we voldoende aandacht aan de verschillende houtsoorten, duurzaamheid, materialenkennis en technisch tekenen.

Binnenschrijnwerk en interieur (A)

Ben je een creatieveling met een passie voor interieur?

Droom je ervan om keukens, dressings, trappen, binnendeuren, meubilair op maat, plafond- en vloerbekledingen te maken? Wil je de kneepjes van het vak onder de knie krijgen om ze ook piekfijn te installeren?

In deze richting leer je het allemaal. In alle projecten schenken we voldoende aandacht aan de verschillende houtsoorten, materialenkennis en technisch tekenen.

31

Stage

In de derde graad A-finaliteit word je als vakman of vakvrouw voorbereid op de arbeidsmarkt. Stage speelt hier een belangrijke rol in. Daarom krijg je in het vijfde en zesde jaar elke week een dag stage. Je stageleerkracht bereidt je hier stapsgewijs op voor.

Bij de start van het vijfde jaar krijg je tijdens het eerste trimester de nodige begeleiding bij het zoeken van een stageplaats die met jou matcht. Je leert schriftelijk en mondeling solliciteren. Je wordt begeleid bij het in orde brengen van je stageovereenkomst. We staan stil bij een goede beroepshouding en schenken de nodige aandacht aan de attitudes die horen bij een vakman of vakvrouw in wording. Vanaf het tweede trimester ga je wekelijks op stage. Op het einde van het schooljaar voorzien we blokstage.

Praktische vaardigheden inoefenen en theoretische kennis opbouwen staan centraal tijdens de stage. Een stagementor in het bedrijf helpt je hierbij: je krijgt begeleiding, extra uitleg en bijsturing waar nodig. We verwachten dat je met deze feedback aan de slag gaat om beter te worden. Je stagementor staat in nauw contact met je stageleerkracht. Samen evalueren ze jou. Je stageleerkracht bezoekt je hiervoor regelmatig op je stageplaats.

Bij leren hoort reflecteren. Daarom verwachten we dat je elke stagedag beknopt je stageverslag aanvult met je taken en opdrachten. Je staat stil bij een aantal situaties en afspraken en denkt na hoe jij hier al of niet gepast mee omging. Veiligheid neemt de allerbelangrijkste plaats in. Daarom verwachten we dat je je vooraf informeert over de veiligheidsafspraken binnen het bedrijf en ze strikt naleeft.

De inhoud van de stage kan veelzijdig zijn. Het ultieme doel van de stage is om je kennis te laten maken met de veelzijdigheid en realiteit van de arbeidsmarkt, en je te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding (se-n-se of graduaatsopleiding) of een toekomstige job.

GIRLS VTI

Meisjes in STEM-opleidingen? Gelukkig is het taboe doorbroken. Heel wat meisjes vinden er tegenwoordig hun weg. Ze blinken binnen de wereld van technologie uit dankzij hun creatieve talenten, oog voor detail en probleemoplossend denken.

33

Studiecoach

Worstel je ook met je schoolwerk? Lijkt het soms alsof je niet goed kan leren? Denk je soms dat je het niet gaat kunnen? Is je smartphone of je spelconsole je BFF?

Weet je niet hoe je precies aan een boekbespreking of verslag moet beginnen? Krijg je geen overzicht in je planning?

Dan helpt onze studiecoach je hierbij. Samen ga je op zoek naar wat werkt voor jou. We geven je een duwtje in de rug zodat je het na een tijdje zelf kan. Voor tips & tricks kan je altijd terecht op onze leerblog. (https://leerblogvtitielt.weebly.com/)

Je kan op school studeren tot 17.45 uur, of tot je bus of trein vertrekt of je ouders je komen oppikken.

Hierdoor zal je schoolwerk makkelijker gedaan krijgen. Daarna is er tijd en ruimte voor de noodzakelijke ontspanning: niet alleen school- en huiswerk, maar zeker ook vrienden en vriendinnen, hobby’s, sport en voldoende rust en slaap. Een leuker leven dus!

#hetlevenisgeenponykamp
HERHALEN - HERHALEN - HERHALEN AFWISSELEN - AFWISSELEN - AFWISSELEN ZELF DOEN - ZELF DOEN - ZELF DOEN

Jouw STEM telt!

Leerlingenraad

Wil je de leerlingen vertegenwoordigen? Heb je coole ideeën? Ben je creatief? Steek je graag samen de handen uit de mouwen? Wil je je organisatietalenten ontdekken? Sluit dan aan in de leerlingenraad en zet je ideeën om in concrete acties.

Oudercomité

Onze schoolwerking wordt ondersteund door een bruisend oudercomité. Ze organiseren activiteiten zoals een koekjesverkoop, een quiz ... Ze geven onze school gericht advies bij het uitbouwen van het schoolbeleid.

35

Werkplekleren

Werkplekleren biedt een krachtige leeromgeving waarin je niet alleen nieuwe kennis opdoet, maar ook leert hoe je die kennis in de praktijk kunt toepassen. Dit zorgt voor een continue wisselwerking tussen wat je op school leert en wat je op de werkplek ervaart. Zo ontwikkel je belangrijke vaardigheden voor een leven lang leren en vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.

De leerlingen van het 6de jaar sluiten hun opleiding in VTI Tielt af met een geïntegreerd jaarproject. Ze gebruiken al hun kennis en onderzoeksvaardigheden om een sterk project te realiseren. Ook hiervoor werken we samen met mentoren uit ons groot netwerk van bedrijven.

Eten op school

’s Middags kan je je eigen lunchpakket meebrengen of iets afhalen aan het buffet. Je hebt keuze uit soep, belegde broodjes of verschillende warme maaltijden.

Bereikbaarheid

De school is vlot bereikbaar. Station en bushaltes liggen op wandelafstand. We zetten in op verkeersveiligheid.

GJP

Info VTI

Choose Life

Jaarlijks organiseren we, onder leiding van onze preventieadviseur, een projectweek in het kader van veiligheid en preventie. Er komen uiteenlopende thema’s aan bod: dode hoek, opruimactie, brandblusoefeningen, evacuatieoefening bij brand, veiligheid rond ladders en stellingen, lezing rond gameverslaving, getuigenissen van verkeersslachtoffers, tuimelwagen …

Sport – cultuur – uitstappen

In september geven we het schooljaar een kickstart met de sportdag. Actief sporten, elkaar leren kennen en werken aan de teamgeest in de groep staan centraal.

Voor elke klas staat er in de loop van het jaar ook cultuur op het programma: een voorstelling op school of in samenwerking met het cultuurcentrum, een bezoek aan een tentoonstelling, een museum, een expo …

Leren gebeurt dus zeker niet altijd binnen de muren van de klas of de school. Er zijn uitstappen in eigen land: Gent, Brugge, Brussel, Antwerpen … maar ook naar het buitenland: Parijs, de Champagne, Normandië, zelfs Berlijn of Milaan.

37

Technologische wetenschappen

Technologische wetenschappen en engineering

Communicatie- en informaticawetenschappen

Mechatronica

Bouw- en houtwetenschappen

Toekomstperspectief

een master (universiteit) of

professionele bachelor (hogeschool)

Elektromechanische technieken

Elektromechanische technieken

Elektrotechnieken

Autotechnieken

Industriële ICT

Koel- en warmtetechnieken

professionele bachelor (hogeschool)

graduaatsopleiding (hogeschool)

Houttechnieken

Houttechnieken

job

Tweede graad (aanbod VTI Tielt) Derde graad (bereidt voor op ...)

Mechanica

Jouw toekomst

Derde

Toekomstperspectief

Lassen-constructie

Mechanische vormgeving

Bouwplaatsmachinist

Vrachtwagenchauffeur

Koetswerk

Elektriciteit

Elektrische installaties

Onderhoudsmechanica auto

Onderhoudsmechanica

Productie-industrie

Sanitaire verwarmingsinstallaties

Koelinstallaties

Fiets-, brom- en motorfietsinstallaties

Hout

Binnen- en buitenschrijnwerk

Binnenschrijnwerk en interieur

graduaatsopleiding (hogeschool)

se-n-se

job

39
Tweede graad (aanbod VTI Tielt) graad (bereidt voor op ...)

Inschrijven? Dat kan!

Graag contact opnemen via vti@molenland.be of 051 40 05 68

Alle info vind je op onze website: vtitielt.molenland.be Tot gauw!

Grote Hulststraat 28 - 8700 Tielt (hoofdvestiging & secretariaat)

Marialoopsesteenweg 4 - 8700 Tielt (deelvestiging)

vtitielt.molenland.be | 051 40 05 68 | vti@molenland.be

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.