1ste graad 2022 - VTI Tielt

Page 1

B edenker, ontwerper of maker worden? Vti Tielt is ideaal voor jou!Inhoudstafel WELKOM @ VTI TIELT

4

STEM ... DAAROM!

6

LAPTOP MET PEN IN DE KLAS

8

LESSENTABELLEN A-STROOM | 1A

10

LESSENTABELLEN B-STROOM | 1B

12

LEUK OM TE WETEN!

14

LESSENTABELLEN A-STROOM | 2A

16

LESSENTABELLEN B-STROOM | 2B

18

ZORGTEAM

20

START TO STUDY

22

STEM-LAB

24

WAT ALS ...

26

3


Welkom VTI Tielt Bedankt voor je interesse in onze school! Met deze brochure willen we je graag kort wegwijs maken. In VTI Tielt geloven we erin dat goed onderwijs kansen geeft om samen te groeien. We doen dat door ‘denken en doen’ te verbinden, door jullie goesting te geven om te blijven leren. Want technologie staat niet stil. In onze school voor wetenschap en techniek hebben we onze eigen aanpak. Dat is noodzakelijk, want de maatschappij wordt alsmaar complexer en er komt steeds nieuwe kennis bij. De samenleving heeft dringend nood aan vernieuwers, aan kritische denkers en aan flexibele jongeren die initiatief willen tonen.


Denken en doen verbinden? Hoezo?

Verder na VTI Tielt?

Op onze school krijg je een uitgekiende combinatie van theoretische en technologische kennis en levensechte technologische opdrachten. In de technische en praktische vakken richten we ons op ‘leren door te doen’. Daarnaast zetten we ook sterk in op theoretische kennis die van belang is om kennis te verankeren en toe te passen in wisselende contexten. Door deze twee manieren van leren met elkaar te verbinden willen we inzetten op ‘diep leren’.

Na zes jaar VTI ligt de wereld voor je open! Jongens en meisjes met eerder praktische talenten kunnen onmiddellijk aan de slag op de arbeidsmarkt. Of ze kiezen voor een graduaatsopleiding, waar ze via werkplekleren een jobgerichte opleiding volgen in het hoger onderwijs.

In de STEM-vakken zullen de grenzen tussen de verschillende vakgebieden geleidelijk aan vervagen. Je zal ontdekken dat de link tussen wetenschappen (science), technologie (technology), ontwerpen (engineering) en wiskunde (mathematics) heel sterk is. Daarbij zal je soms vertrekken vanuit de praktijk om zo te komen tot de theorie, soms omgekeerd.

Jongens en meisjes die eerder houden van abstract denken en die via ontwerpen problemen willen oplossen, hebben tal van mogelijkheden in het hoger onderwijs. Afhankelijk van je vooropleiding ben je uitstekend voorbereid om een professionele of academische bachelor (master) te starten in een wetenschappelijk en/ of technologisch studiedomein.

Goesting om te leren? In onze school zetten we in op ‘goesting om te leren’. Van bij de start hebben we aandacht voor het leren plannen en organiseren en het ‘leren leren’. Daar spelen je klassenleraar en je vakleerkrachten een belangrijke rol in. Ze geven je goed les, bieden je voldoende oefenkansen en helpen je graag waar nodig. Jij krijgt zelf de allerbelangrijkste rol! Leren is iets wat je zelf doet. Als het wat minder gaat, staan we uiteraard klaar om samen met jou en je ouders de juiste oplossing te zoeken. Wij hebben alvast goesting om samen met jou aan de slag te gaan.

Hier krijg je goesting om te leren. 5


Daarom kom je naar onze school!

Zet je tanden in uitdagende projecten met een wetenschappelijke, wiskundige en technologische invalshoek en met een link naar de maatschappij. Werk in team. Kijk, onderzoek, ontwerp en bedenk oplossingen. Gebruik alle bronnen en middelen die je hebt, zoek verbanden, werk uit, evalueer en pas aan. Wees creatief!


STEM ... Daarom!

STEM is ons ding: Science, Technology en Mathematics kun je in veel scholen leren, maar voor Engineering heb je speciale expertise nodig. Ook onze didactische aanpak sluit hierbij aan: teamwork, probleemoplossend denken en toegepaste theorie zijn de rode draad in onze STEM-lessen.

We zetten in op een brede algemene vorming met sterke aandacht voor ICT-vaardigheden. Na het VTI ligt de wereld voor je open! Je hebt alle kansen in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt.

We bieden zorg voor elke leerling: allemaal verschillend en toch samen. Iedereen mag zichzelf zijn.

Wil je bedenker, ontwerper of maker worden? Dan is het VTI Tielt een ideale keuze voor jou! We zetten in op een vlotte overstap van de basisschool naar het secundair. We doen moeite om de klasgroepen in het eerste jaar klein te houden. Zo kunnen we je meer persoonlijke aandacht schenken en je beter helpen.

7


Laptop met pen in de klas Iedere leerling huurt een pen device via de school. Dit is een laptop met digitale pen die in de lessen ingezet wordt als krachtig instrument, naast leerwerkboeken. Onze leerkrachten hebben hetzelfde toestel en krijgen de nodige opleiding. In de lessen studieboost krijg je de basisvaardigheden aangeleerd. Je leert werken met de toepassingen in Office 365. Ook in andere vakken wordt de laptop ingezet. Er zijn heel wat mogelijkheden. Zo gebruiken we in onze school Teams als digitale leeromgeving. Daarin kan je leerkracht heel eenvoudig opdrachten uitwisselen met jou. Je leert binnen deze leeromgeving ook correct communiceren. Je leerkracht ziet meteen wie zijn werk inlevert en kan er feedback op geven. Leerlingen die leesmoeilijkheden hebben, kunnen gebruik maken van de insluitende lezer en andere mogelijkheden als duwtje in de rug. Zo leer je er thuis en op school vlot mee werken. Meer info vind je op molenland.be/laptopproject

We zijn er ons van bewust dat de ene leerling hier vlotter overweg mee zal kunnen dan de andere. Dat is niet erg! Samen gaan we de uitdaging aan. Je krijgt de tijd om te groeien! We geloven erin dat je na zes jaar VTI voorbereid zal zijn op de digitale eisen die de maatschappij stelt aan een bedenker, ontwerper of maker.


— — —

RESPECT

SAMEN Ik probeer met iedereen samen te werken. Ik kom op voor een ander!

Ik pest niet! Ik kom op tijd. Ik ben beleefd.

VER ANT WOO RDE LIJK

doe mee!

Idereen maakt fouten. Geef jezelf en anderen de kans om ze recht te zetten.

Wees creatief! Zoek zelf naar oplossingen.

Respecteer jezelf, elkaar en je omgeving.

CRE AT I E F

RECHT ZETTEN

Ik sta stil bij wat ik doe. Ik heb mijn materiaal bij me. Ik zorg mee voor een nette school.

9


Lessentabellen A-stroom 1S

1 SW

geschiedenis

1

1

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

mens & samenleving

1

1

Algemene vorming

Engels

1

1

Frans

3

3

Nederlands

4

4

wiskunde

4

4

muziek

1

1

beeld

2

2

techniek

2

2

natuurwetenschappen

2

2

aardrijkskunde

2

2

lesuren algemene vorming

27

27

STEM

4

3

uitdieping wiskunde

-

1

Keuzegedeelte

studieboost

1

1

lesuren keuzegedeelte

5

5

totaal aantal lesuren

32

32


1ste jaar A 1 uur studieboost, 4 uren STEM OF 1 uur studieboost, 3 uren STEM, 1 uur extra verdiepende wiskunde

Keuzemogelijkheden —

STEM

STEM-wiskunde

In STEM proef je van engineering, prototyping en wetenschappen. Je bestudeert technische systemen: hoe zitten ze in elkaar, hoe kun je ze ontwerpen, tekenen, verbeteren of er fouten in opsporen. Tegelijkertijd word je praktisch uitgedaagd in verschillende vakgebieden. Op die manier ervaar je of je eerder een ontwerper of een maker bent. Zo proef je al doende van de basisopties STEM-technieken en STEM-wetenschappen in het tweede jaar. Wie kiest voor STEM-wiskunde krijgt naast het STEM-pakket een uur extra verdiepende wiskunde. Je legt de basis voor uitdagende wiskundekennis en wordt zo prima voorbereid op de basisoptie STEM-wetenschappen in het tweede jaar.

Studieboost Van bij de start hebben we aandacht voor het leren plannen en organiseren en leren leren in het uurtje studieboost. We zetten in op goesting om te leren. Daar spelen je klassenleraar en je vakleerkrachten een belangrijke rol in. Jijzelf krijgt de allerbelangrijkste rol. Leren is iets wat je zelf doet. Als het wat minder gaat, staan we uiteraard klaar om samen met jou en je ouders de juiste oplossing te zoeken. Wie blijvend moeite heeft met leren leren, kan aansluiten bij start to study. Daar ga je individueel aan de slag onder begeleiding van een zorgleerkracht.

11


Lessentabellen B-stroom 1 SR

1 SRM

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

maatschappelijke vorming

3

3

Engels

1

1

Algemene vorming

Frans

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

4

4

muziek

1

1

beeld

2

2

techniek

4

4

natuur & ruimte

2

2

lesuren algemene vorming

27

27

STEM

4

2

MOVE

-

2

studieboost

1

1

lesuren keuzegedeelte

5

5

totaal aantal lesuren

32

32

Keuzegedeelte


1ste jaar B 1 uur studieboost, 4 uren STEM OF 1 uur studieboost, 2 uren STEM, 2 uren MOVE

Keuzemogelijkheden —

STEM-realisaties

STEM-realisaties-MOVE

In STEM-realisaties leer je op een veilige manier werken met gereedschappen, machines en materialen. Tegelijkertijd maak je grondig kennis met elektriciteit, hout en mechanica. Daarnaast proef je ook van bouw, schilderen en decoratie, land- en tuinbouw en printmedia. Je praktische vaardigheden worden uitgedaagd.

Wie kiest voor MOVE wil naast zijn interesse in STEM ook kort proeven van verschillende sporten. Beleving, motivatie en fair play zijn belangrijker dan een perfecte uitvoering. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de levenshouding van een echte sporter.

13


Benieuwd naar onze richtingen in de tweede en derde graad? vtitielt.molenland.be

Computerhulp nodig? vti.ict@molenland.be

Vrije momenten? Sportactiviteiten, leesliving, typklas …

Innovatief@VTI Tielt — —

We volgen trends en ontwikkelingen binnen de wereld van de technologie. We werken nauw samen met bedrijven in de Tieltse regio.

Onze leerlingen zijn klaar voor de toekomst.


Leuk om te weten! Hallo iedereen! Mijn naam is Bert. Ik ben afgestudeerd aan het VTI in 2011 in de richting Elektriciteit-elektronica. Deze opleiding heeft me veel geleerd over hoe je printplaten ontwerpt, schema’s leest .... In het vijfde jaar maakten we een radio op basis van een Velleman-bouwpakket. De radio werkte, maar ik wist niet hoe en ik wou dit verder uitspitten. Vanaf toen groeide het idee om burgerlijk ingenieur te worden. Aangezien ik nog wat extra kennis voor wiskunde en wetenschappen nodig had, kreeg ik in het VTI de toelating om deze vakken erbij te nemen bij de leerkrachten in de richting Industriële wetenschappen. Met hard werken kon ik het eerste jaar aan de universiteit succesvol beëindigen, waarna ik besloot om vanaf dan twee opleidingen te combineren, namelijk ir. Elektrotechniek en ir. Toegepaste natuurkunde. Ook in mijn master heb ik dit verdergezet, maar toen ruilde ik de Toegepaste natuurkunde in voor Fotonica. In 2016 was ik dan eindelijk klaar voor de arbeidsmarkt. Nu werk ik als R&D Engineer bij Sony in Brussel, waar we werken aan de ontwikkeling van de toekomstige 3D-sensoren, voornamelijk voor gsm’s en auto’s. Fantastisch toch? De grote meerwaarde van een vooropleiding aan het VTI is het inzicht in de praktische werking van de zaken. In plaats van te blijven rekenen of een sensor al of niet zal werken is het interessant om eerst eens te testen of wat je uitrekent wel mogelijk is. Ook in staat zijn om te werken met een oscilloscoop en dergelijke is hier belangrijk. Als er zich een probleem stelt, zal ik al snel een manier bedenken om de oorsprong van het probleem te bewijzen via een meting. Dit heeft me al vaak geholpen, dankzij mijn vooropleiding in het VTI. Vele groeten, Bert De Deckere

15


Lessentabellen A-stroom 2S

2 SW

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

mens & samenleving

1

1

Algemene vorming

Engels

2

2

Frans

3

3

Nederlands

4

4

wiskunde

4

4

muziek

1

1

techniek

2

2

natuurwetenschappen

1

1

aardrijkskunde

1

1

25

25

STEM-technieken

5

-

STEM-wetenschappen

-

5

digital training

2

2

lesuren keuzegedeelte

7

7

totaal aantal lesuren

32

32

lesuren algemene vorming Keuzegedeelte


2de jaar A —

STEM-technieken

STEM-wetenschappen

Heb je een uitgesproken interesse in techniek en technologie, hou je van denken én doen en ben je graag bezig met ontwerpen en prototyping? Dan is de basisoptie STEM-technieken iets voor jou. Je leert onder meer hoe je een product ontwerpt en tekent met een professioneel tekenpakket. In de algemene vorming besteden we voor wiskunde en wetenschappen vooral aandacht aan de basisleerstof.

Zijn wiskunde, wetenschappen en technologie jouw ding? Hou je ervan om iets te bedenken en te ontwerpen, ben je creatief en zoek je graag naar oplossingen voor allerlei problemen? Kies dan voor de basisoptie STEM-wetenschappen. Je leert programmeren: een probleem in stukjes verdelen of computationeel denken, onderzoeken waar de moeilijkheden zitten en er oplossingen voor bedenken. In de vakken wiskunde en wetenschappen worden naast de basisleerstof ook verdiepingsdoelen aangebracht. Zo ben je prima voorbereid op een STEM-doorstroomrichting vanaf de tweede graad.

Digital training Alle leerlingen van het tweede jaar krijgen digital training. We leren de ICTbasisvaardigheden verder aan en hebben aandacht voor correct gedrag op sociale media.

17


Lessentabellen B-stroom 2 SR

2 SRS

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

maatschappelijke vorming

2

2

Engels

2

2

Frans

1

1

Nederlands

3

3

wiskunde

3

3

muziek

1

1

techniek

2

2

natuur & ruimte

2

2

20

20

STEM

10

5

SPORT

-

5

digital training

1

1

SOVA

1

1

lesuren keuzegedeelte

12

12

totaal aantal lesuren

32

32

Algemene vorming

lesuren algemene vorming Keuzegedeelte


2de jaar B —

STEM-technieken

STEM-technieken + Sport

Wil je veilig en correct leren werken met verschillende materialen, gereedschappen en machines? Kies dan voor de basisoptie STEM-technieken. Je leert technische tekeningen te lezen en te interpreteren. We gaan aan de slag binnen de domeinen hout, constructie, elektriciteit en metaal. Daarnaast maak je kennis met land- en tuinbouw, schilderen en decoratie en printmedia. Door bezig te zijn met allerlei werkstukken en projecten ontdek je in welk domein je ware roeping ligt.

Hou je van STEM én ben je een echte sportliefhebber? Je kunt de basisoptie STEM-technieken combineren met de basisoptie Sport. Daarin verken je verschillende sportdisciplines en leer je bewegingstechnieken. Daarnaast leren we over een veilige, gezonde en energieke levensstijl.

SOVA

De leerlingen van 2B krijgen SOVA: sociale vaardigheden. In STEM is teamwork de rode draad. Daarom is het belangrijk om goed te leren samenleven en -werken, zowel op school als daarbuiten. We hebben aandacht voor respect, duidelijke afspraken, welbevinden, vrije meningsuiting en kritisch leren denken.

19


Zorg, een taak van iedereen! Het zorgteam maakt er samen met de leerkrachten werk van om de overstap naar je nieuwe school vlot te laten verlopen. Wanneer het even minder gaat, staat het zorgteam klaar om samen met jou en je ouders een passende oplossing te zoeken. We stellen enkele leden van ons zorgteam voor. Meneer De Jaeger, leerlingenbegeleider 1ste graad Ik ken al mijn leerlingen en zie ze elke dag in de vrije momenten. Bij mij kan je terecht voor allerlei praktische zaken, als je iets wil vragen of als er iets scheelt. Tot binnenkort? Mevrouw Lefere en mevrouw Alleman, zorgteam Heb je in de basisschool een apart traject gevolgd voor taal of wiskunde? Kreeg je bepaalde maatregelen om je te helpen? Of voel je je even niet lekker in je vel? Dan helpen we jou en je ouders samen op weg in onze school. Mevrouw Bruneel, ondersteuningsnetwerk Als één van de ondersteuners in het VTI ga ik op zoek naar wat jij nodig hebt om goed te leren en je goed te voelen. Hiervoor overleg ik samen met jou, je ouders en het leerkrachtenteam.


Zorgteam

21


Start to Study Voor onze eerstejaars die een extra duwtje in de rug nodig hebben op het vlak van ‘leren leren’ organiseren we ‘start to study’. We geven tips en tricks mee rond plannen, zich organiseren en efficiënt studeren. Via intensieve begeleiding in kleine groep stimuleren we je om een goede studiehouding op te bouwen. Zo leer je regelmatig en zelfstandig te studeren! Start to study organiseren we op maandag- en dinsdagavond van 15.40 tot 16.30 uur. Met onze leerblog hopen we je tevens wegwijs te maken in de wereld van ‘leren leren’: een planning opmaken, je organiseren, een efficiënte studiemethode vinden en je voorbereiden op je examens. Neem zeker een kijkje op: https://leerblogvtitielt.weebly.com/


HELP! TECHNIEK IS TOCH NIET MIJN DING ... WAT NU? Je kan proeven van techniek en wetenschappen in al hun facetten zonder dat je een definitieve studiekeuze gemaakt hebt. Je kan na het eerste of tweede jaar nog probleemloos veranderen.

23STEM-lab

In ons gloednieuwe STEM-lab kan je je uitleven tijdens de techniek- en STEM-lessen. Het STEM-lab is uitgerust met een moderne machinekamer, een atelier en twee instructieruimtes.

Neem een kijkje! 25


... je met het openbaar vervoer, de fiets of te voet naar school komt? De school is vlot bereikbaar. Station en bushaltes liggen op wandelafstand. We zetten in op verkeersveiligheid.

... je na de lessen op school wil studeren? Je kan op school studeren tot 17.45 uur, of tot je bus of trein vertrekt of je ouders je komen oppikken.

... je ’s middags op school wil eten? ’s Middags kan je je eigen lunchpakket meebrengen of iets afhalen aan het buffet. Je hebt keuze uit soep, belegde broodjes of verschillende warme maaltijden.

... je spullen op school moet bewaren? Je krijgt een locker om je boeken, cursussen en LO-spullen in op te bergen. Ook je laptop kan je hierin veilig bewaren.

... je coole ideeën hebt? Fantastisch! Kom in de leerlingenraad en zet je ideeën om in concrete acties. Tot gauw!


Wat als ... ... je het spannend vindt om van de basisschool naar het secundair te gaan? Geen zorgen! — — —

Bij je klassenleraar en meneer De Jaeger, leerlingenbegeleider voor de eerste graad, kan je altijd terecht. We zetten in op kleine klassen. Er is een aparte speelplaats voor de leerlingen tot en met het derde jaar.

Eind augustus nodigen we de eerstejaars met hun ouders op school uit voor een eerste kennismaking met je klassenleraar. Op die manier is het ijs al wat gebroken. De eerste schooldag maak je uitgebreid kennis met je nieuwe klas. We maken je op een speelse manier wegwijs door onze school en staan stil bij een aantal belangrijke afspraken.

vtitielt.molenland.be 051 40 05 68 vti@molenland.be

27


Inschrijven? Dat kan! Graag contact opnemen via vti@molenland.be of 051 40 05 68 Alle info vind je op onze website: vtitielt.molenland.be Tot gauw!

Grote Hulststraat 28 - 8700 Tielt (hoofdvestiging & secretariaat) Marialoopsesteenweg 4 - 8700 Tielt (deelvestiging) vtitielt.molenland.be | 051 40 05 68 | vti@molenland.be