Page 1

jrg. 18 nr.1 - driemaandelijks - maart-april-mei 2013

informeel informatiemagazine van het provinciebestuur oost-vlaanderen

Met vaderdag

op de boerderij

Stop de tijd!

Autisme

Rond de Ronde

Erfgoeddag op 21 april

in de klas

voor wielerfanaten


INHOUD

Tot uw dienst Gouverneur Jan Briers 09 267 80 25  kabinet.gouverneur@oost-vlaanderen.be Bevoegdheden: voorzitter van de deputatie, commissaris van de federale regering (integrale veiligheid), voorzitter provinciaal veiligheidoverleg, commissaris van de Vlaamse regering voor o.a. lokale besturen Gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) 09 267 82 33  alexander.vercamer@oost-vlaanderen.be  www.oost-vlaanderen.be/vercamer Bevoegdheden: woordvoerder, communicatie, financieel beheer, interbestuurlijk beleid, gemeente en OCMW, landbouw en plattelandsbeleid, toezicht polders Gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld)

Met vader de boer op 06 voor vaderdag

Interview Alexander Vercamer de nieuwe deputatie

08

Ronde van Vlaanderen 20 met de pendelbus

09 267 81 26  geert.versnick@oost-vlaanderen.be  www.oost-vlaanderen.be/versnick Bevoegdheden: buitenlandse betrekkingen, economie, ICT en e-Gov, juridische aangelegenheden, ruimtelijke planning Gedeputeerde Peter Hertog (sp.a) 09 267 82 35  peter.hertog@oost-vlaanderen.be  www.oost-vlaanderen.be/hertog Bevoegdheden: energie, mobiliteit, onderwijs, recreatiedomeinen, waterbeleid Gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) 09 267 82 42  jozef.dauwe@oost-vlaanderen.be  www.oost-vlaanderen.be/dauwe Bevoegdheden: archiefbeleid, cultuur en erfgoed, erediensten en vrijzinnigencentra, middenstand, milieubeleidsplanning

04 Kortnieuws

10 Kortnieuws

oordoppen-op-maat

plattelandsdichter

12 Toch diploma

15 Topsport

autismespectrum- stoornis

14 Erfgoeddag

Special Olympics

17 Activiteiten

een ruim aanbod

Stop de Tijd!

COLOFON Oost-Vlaanderen Informeel verschijnt vier keer per jaar en wordt uitgegeven door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Verantwoordelijke uitgever: gedeputeerde Alexander Vercamer, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. Coördinatie: dienst Communicatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Werkten mee aan dit nummer: Joost Wylin, Bea Hageman, Hadewych Georges, Klaartje Van Loy, Els Otte, Jan Storms, Jo Haentjens, Anneke Elskens, Mieke Belmans, Patricia Meganck, Caroline Delbaere, Martin Spittael, Brecht Carels, An Helderweirt, Anke Thienpont, Frank Schautteet, Pieter Derudder, Caroline Ingelbert, Jan Van Dessel, Sander Dalle. www.oost-vlaanderen.be Realisatie: f-twee uitgeverij, met Frank Goetmaeckers (coördinatie), Ellen Beyaert, Ine Bonte, Bart Desomer, Nathalie Van Laecke, Veronique Temmerman (redactie), Anne Deknock (fotografie) en Bjorn Vandenbussche (vormgeving). www.f-twee.be Adreswijzigingen en aanvraag van gratis abonnementen via 0800 94 808 of met de bijgevoegde antwoordkaart.

02

Gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open Vld)  09 267 82 55  hilde.bruggeman@oost-vlaanderen.be  www.oost-vlaanderen.be/bruggeman Bevoegdheden: interne kwaliteit, patrimonium, personeel en organisatieontwikkeling, ruimtelijke vergunningen, sport Gedeputeerde Eddy Couckuyt (CD&V) 09 267 81 72 eddy.couckuyt@oost-vlaanderen.be www.oost-vlaanderen.be/couckuyt Bevoegdheden: gezondheid, ontwikkelingssamenwerking, toerisme, welzijn en jeugd, wonen Provinciegriffier Albert De Smet 09 267 80 00 provinciegriffier@oost-vlaanderen.be inzage@oost-vlaanderen.be bevoegdheden: inzage in bestuursdocumenten, hoofd van het personeel, voorzitter managementteam Provincieraadsvoorzitter Marc De Buck 09 380 23 58 marc.de.buck@oost-vlaanderen.be Bevoegdheden: leidt de zittingen van de provincieraad


Zowel honingbijen als wilde bijen hebben het steeds moeilijker om te overleven. Toch zijn ze broodnodig om de bloemen te bevruchten. De Provincie Oost-Vlaanderen wil daarom bloemen en planten laten inzaaien die bijen verwennen met veel stuifmeel en nectar. Deelnemen is heel eenvoudig: haal van 2 tot 15 april een gratis zakje bloemenzaad en zaai het uit in de tuin. Waar en wanneer kan je dit bloemenzaad gratis ophalen? Neem een kijkje op www.oost-vlaanderen.be/bijen

Š Dienst Communicatie, Stad Gent

Het bij-effect


KORTnieuws

01

Ecologisch golfen in Wachtebeke Het golfspel wordt vaak argwanend bekeken door ecologisten. Toch kan je ook ecologisch verantwoord golfen. De golfbaan Golf Puyenbroeck in Wachtebeke kreeg na het ecolabel ‘Golf & Milieu’ van de Vlaamse Vereniging voor Golf nu ook als eerste baan in België het wereldwijde 'GEO-label' toegekend (Golf Environment Organisation, zie www.golfenvironment.org). Met deze labels bewijst Golf Puyenbroeck dat het wel degelijk mogelijk is om golfsport op een ecologisch verantwoorde manier te beoefenen. De golfterreinen van de Provincie zijn ook nog uitdrukkelijk niet elitair en staan open voor iedereen. In tegenstelling tot de klassieke clubs hoef je hier geen hoog lidgeld of toetredingssom te betalen. Golf Puyenbroeck vind je aan Craenendam 5 in Wachtebeke. Daar kan je ook gedetailleerde info verkrijgen over beide ecolabels.

✆ 09 342 42 79  www.oost-vlaanderen.be (zoekterm ‘Puyenbroeck’)

02 Wereldwatercampagne Water, voor ons een evidentie, voor anderen een dagelijkse zorg. Water speelt niet alleen een rol in het milieubeleid van de Provincie, die kiest voor een duurzaam waterbeheer, maar ook in het provinciaal ontwikkelingsbeleid. Wereldwijd hebben ongeveer 900 miljoen mensen geen toegang tot drinkwater. Sinds 1994 heeft de Provincie partnerschappen met organisaties in Ecuador, de Filippijnen en Rwanda waarin veel aandacht gaat naar de beschikbaarheid van (drink)water. Wil je als Oost-Vlaming ook je steentje bijdragen? Ga naar  www.protos.be/water-in-the-world-nl/wereldwaterdag

03

Cultureel erfgoed De Gentse vzw Feniks haalde de provinciale prijs voor cultureel erfgoed binnen met het project ‘De Dood in Kinderschoenen’. Kindersterfte werd bekeken op verschillende manieren door middel van tentoonstellingen, studiedagen en een boek. Feniks toonde hiermee zowel de emotionele impact als de esthetiek van kindergraven. Het eindresultaat is een rondreizende tentoonstelling en een boek over kindergraven of zoals de auteurs ze omschrijven ‘versteende brailletekens met een verhaal van afscheid en rouw’. Het boek ‘De Dood in Kinderschoenen’ werd uitgegeven bij Academia Press. ✆ 051 26 28 20  anneflor.vanmeenen@demens.nu  www.plechtigheden.be

04


05 Fietsen met 04

Orangisten in het Waasland De Belgische revolutie in 1830 werd niet door ­iedereen toegejuicht. Vooral handelaars en nijveraars vreesden een chaotische revolutie en zagen meer heil in het Nederlandse koningshuis en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Hilaire Liebaut, oud-burgemeester van Lokeren, beschrijft in zijn nieuwste boek het ontstaan van een verzetsbeweging die de Belgische natie teniet wilde doen om opnieuw aan te sluiten bij het noorden: ‘de orangisten’. Zijn boek ‘Het organisme in het Waasland en in het bijzonder in de steden Lokeren en SintNiklaas’ neemt ons mee naar de jaren dertig van de negentiende eeuw, een scharnierperiode in de Europese geschiedenis. Het boek is uitgegeven door de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, in samenwerking met het provinciebestuur van OostVlaanderen en kost 30 euro.

een +

Het nieuwe boekje ‘Fietsen met een +’­mikt op de minder gehaaste fietser. S­ enioren, mensen met een beperking en ouders met kleine kinderen vinden in deze brochure zes comfortabele fietsroutes met onderweg rustplekken, picknickbanken, cafés en restaurants. Alle routes lopen langs (semi)verharde wegen en zijn breed genoeg voor aangepaste fietsen of fietskarren voor kinderen. Het boekje kost 3 euro en is verkrijgbaar bij Toerisme Oost-Vlaanderen en alle stedelijke toeristische diensten.  www.tov.be/toegankelijkheid.

✆ 09 267 72 71  hilde.de.mulder@oost-vlaanderen.be

07

Oordopjes op maat 02:47

!

oren G mn

06 Bedrijven bestand

OM

tegen schokken?

Hoe goed is de Oost-Vlaamse economie bestand tegen schokken? Hoe robuust zullen de ondernemingen zijn als zich natuurrampen, een golf van bedrijfssluitingen… voordoen? Het Huis van Economie onderzocht de veerkracht van de economie in Oost-Vlaanderen en schreef de antwoorden op al die vragen neer in een nieuwe informatiebrochure. De brochure is te bestellen op de website van de provincie.

 www.oost-vlaanderen.be (zoekterm ‘veerkracht’)

www.facebook.com/1enaloor

1306_06_postkaart_Een en al oor_B.indd 1

21/03/13 14:35

Van 1 mei tot 31 augustus loopt een actie in de deelnemende hoorcentra van Oost-Vlaanderen. Je krijgt er gratis een gehoortest en advies. Op de website www.eenenaloor.be vind je bovendien een kortingsbon voor oordopjes op maat. Die zijn vaak de enige manier om gehoorschade op muziekfestivals en fuiven tegen te houden. Daarnaast is er ook educatief materiaal rond gehoorschade voor scholen beschikbaar.

informeel

05


vaderdag

Verras papa met beestig ontbijt

Met vader de boer op

Een uitgebreid Vaderdagontbijt in een echte boerderij, met heerlijke, kakelverse streekproducten: dat is een ontbijt op bed in de overtreffende trap. Je doet er de vaders een groot plezier mee én het is meteen ook een fantastisch uitje met het hele gezin. Kruis zondag 9 juni alvast aan in je agenda (en vergeet niet om tegen 1 juni in te schrijven)!

Grote stukken van de wereld vieren Vaderdag op de derde zondag van juni. Dat was een ideetje uit 1910 van de Amerikaanse Sanora Smart Dodd. Die jongedame wilde haar vader, een zorgzame weduwnaar die zijn zes kinderen op zijn eentje had grootgebracht, bedanken voor zijn liefde en goede zorgen. Het initiatief sloeg aan. In 1926 werd een Vaderdagcomité opgericht dat Vaderdag promootte. En in 1966 tekende president Lyndon Johnson, de opvolger van J.F. Kennedy, een verklaring die de derde zondag van juni officieel tot nationale Vaderdag uitriep. De rest van de wereld volgde… behalve België. Hier vieren we vader op de tweede zondag van juni. In Antwerpen en de Kempen doen ze het nog anders. Daar zetten ze vader traditioneel op 19 maart in de bloemen, want dat is de feestdag van Sint-Jozef.

Gezinstraditie Op zondag 9 juni is het weer zo ver. Tijd om de vaders eens lekker te verwennen. Klassiek draagt de kroost samen met mama een ontbijt naar het bed. Als de kinderen het huis al uit zijn, krijgt vader misschien een zondags bezoek. Waarom zou je het dit jaar niet eens allemaal combineren? Vijftien boerderijen

06

(zeven uit Oost-Vlaanderen en acht uit WestVlaanderen) zetten op 9 juni hun poorten en staldeuren wagenwijd open, en dat intussen al voor de zesde keer. De deelnemende boerderijen zijn actieve landbouwbedrijven, die hun bezoekers op een feestelijk ‘beestig Vaderdagontbijt’ onthalen. Björn Heirbrant (36), echtgenoot van Els en papa van Wout (8), Merel (6) en Fien (4), maakte al drie van de zes edities mee. Het Vaderdagontbijt op de boerderij is intussen een echte gezinstraditie geworden. “Ik had er iets over gelezen en liet bij mijn echtgenote een ballonnetje op. Het leek ons een leuk idee om samen met de kinderen te doen. Die vonden het meteen fantastisch, ook al waren ze drie jaar geleden nog heel klein. We zijn intussen bij drie verschillende boerderijen over de vloer geweest. Ik herinner me nog een bezoek aan een zuivelboerderij ‘Hoeve-t Alkeveld’, waar ze erg lekker zelfbereid hoeve-ijs serveerden. De tweede keer was ‘Hof Ketele’. Vorig jaar kozen we het vleesveebedrijf’ stal Blockeel’. De rit daar naartoe was spectaculair: iedereen werd ingeladen in een echte dierenkar. Uiteraard voorzien van het nodige stro om de rit ‘comfortabel’ te maken. We aten daa , letterlijk tussen de koeien, in de stal op het midden-

gangpad. (lacht) Dat was een onvergetelijke ervaring!”

Streel de koe Je hoeft achteraf de pistoletkruimels niet uit de lakens te stofzuigen en je hebt ook geen werk aan de opruim of de afwas. Mooi meegenomen, maar dat is niet het enige toffe van zo’n boerderijontbijt, vindt Björn. “Het is vooral heel tof en leerrijk voor de kinderen. Ze kunnen bijvoorbeeld zien hoe de dieren gevoederd worden of hoe een automatische melkmachine werkt. Vrij op een boerderij rondlopen en een koe van dichtbij zien en zelfs kunnen strelen, dat vinden die van ons spectaculair. Nu ze wat groter worden, beleven ze wellicht ook plezier aan de randanimatie. Op één van die boerderijen kon je bijvoorbeeld Valleigolf spelen, waarbij je met een stok een bal door verschillende weiden moest kloppen.” Dus dit jaar is het gezin Heirbrant weer van de partij? “Zeker weten. De kinderen rekenen er op. En ik ook!”

1.000 bezoekers in 2012 De organisatie van het Vaderdagontbijt voor Oost-Vlaanderen is in handen van de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen


Deelnemers in Oost-Vlaanderen en wordt ondersteund door het plattelandsproject ‘Platteland boeiend en bloeiend’. Het initiatief trekt elk jaar veel gegadigden, vertelt Caroline Ingelbert (Provincie Oost-Vlaanderen). “Vorig jaar waren er in onze provincie acht deelnemende landbouwbedrijven. Die kregen samen ongeveer 1.000 bezoekers over de vloer, waarvan 250 papa’s. Daar zitten niet alleen jonge gezinnen met kleine kinderen bij, maar ook mensen die met ‘oudere’ papa’s of zelfs met de grootouders afkomen. De formule leent zich voor alle leeftijden.” Duizend bezoekers in iets meer dan een handvol bedrijven, dat lijkt veel. Maar het is zeker geen massa-evenement, stelt Caroline. “De meeste bedrijven hebben een hoevewinkeltje en zijn in elk geval zo georganiseerd dat ze bezoekers kunnen ontvangen in de bestaande gebouwen. Zo spreiden sommige landbouwers het ontbijt over twee momenten: ééntje voor de vroege vogels en ééntje voor de langslapers. Bovendien valt er, naast het ontbijt, nog heel wat te beleven op de hoeve. .We willen immers het publiek laten kennismaken met de hedendaagse landbouw.”

Eerlijke smaken en geuren De lijst met deelnemende boerderijen wisselt elk jaar. De rode draad blijft wel dezelfde: een Va-

• A la frontière in Ghoy (grens Everbeek/Brakel)  0496 83 34 14  veerle.stefan@skynet.be • De Valleihoeve in Huise (Zingem)  09 383 63 43  valleihoeve@edpnet.be • De Vliethoeve in Assenede  09 344 31 97  depauwels@telenet.be • Hoeve ’t Alkeveld in Velzeke (Zottegem)  09 360 16 70  hoevetalkeveld@ telenet.be • Stal Blockeel in Eine (Oudenaarde)  055 31 15 68  info@slagerijblockeel.be • ‘t Eikenhof in Lokeren  09 348 88 78  info@geitenboerderij- eikenhof.be • Ter Paddepoele in Maldegem  050 71 81 49  terpaddepoele@ hotmail.com

derdagontbijt in de puurste vorm op een unieke locatie. “We vragen dat de bedrijven animatie voorzien, maar die moet wel in het landelijk kader passen”, legt Caroline Ingelbert uit. “Geen springkastelen, maar wel activiteiten zoals weidegolf, een rondleiding op de hoeve, boerderijspelletjes of een fotozoektocht. Ook het ontbijt bestaat uit loeiendverse hoeve- of streekeigen producten. Een boerderij kan bijvoorbeeld een picknick organiseren met knapzakken waarin je speltbroodjes, hoeveboter, aardbeienconfituur en een gekookt eitje vindt. We mikken op de eerlijke smaken en geuren van de boerderij.” Het Vaderdagontbijt is zes jaar geleden gegroeid vanuit het idee om mee te werken aan een positief imago voor de landbouw Onbekend is onbemind. Vroeger kende iedereen wel een boerengezin waar je over de vloer kon komen. Tegenwoordig zijn de landbouwbedrijven veel groter en kan je er om veiligheidsredenen niet zomaar binnenstappen. Met initiatieven zoals het Vaderdagontbijt en het ondersteunen van klasbezoeken naar boerderijen proberen we die muren een ietsje beetje hoog te maken.”

Inschrijven voor het Vaderdagontbijt van 9 juni doe je rechtstreeks bij de deelnemende landbouwbedrijven, voor 1 juni. Alle info op  www.oost-vlaanderen.be/landbouweducatie informeel

07


Eerste gedeputeerde Alexander Vercamer ontvouwt zijn plannen

Klaar voor weer zes jaar De Provincie heeft 40 miljoen euro gereserveerd, klaar om te investeren in onder meer de renovatie van het PAC, in de Waalse Krook in Gent en in andere innovatieve projecten. “Daarnaast mikken we nog meer dan vroeger op een nauwere samenwerking met de gemeenten, vooral de kleinere”, vertelt eerste gedeputeerde Alexander Vercamer. “Zij hebben vaak niet de expertise en de middelen die steden wel hebben. Wij kunnen hen daarbij helpen.” Alexander Vercamer heeft meer dan dertig jaar ervaring in de provinciale politiek. Gepokt en gemazeld, noemen ze dat. Na de verkiezingen van vorig jaar volgde hij zichzelf op als eerste gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen. Ook de bestaande coalitie van CD&V, Open VLD en SP.A doet de volgende zes jaar samen verder. “We hebben een meerderheid, maar het is een nipte”, geeft Alexander Vercamer toe. “Maar we kennen elkaar en we weten wat we aan elkaar hebben. De rode draad is continuïteit. We hebben hard gewerkt om onze financiële

08

situatie gezond te maken. Daardoor hoeven we nu de belastingen niet te verhogen. Onze provinciebelastingen blijven de laagste van België. Bovendien kunnen we ons beleid doortrekken en gericht investeren.” De provincie Oost-Vlaanderen is gezond, zegt u. En dat terwijl gemeenten voor zwaar weer staan en alle overheden tekorten opstapelen. Hoe kan dat? “We hebben tijdig onze voorzorgen genomen. Zo hebben we al midden jaren tachtig een pensioenfonds opgericht en regelmatig


interview

gespijsd. Daardoor kunnen we nu de pensioenen van onze medewerkers betalen. Veel gemeenten hebben dat niet gedaan. Bovendien hebben we in 2006 en 2007 een zware besparingsoperatie doorgevoerd, zowel op het vlak van personeel als van uitgaven. Die budgettaire orthodoxie creëert ademruimte voor nieuwe initiatieven.” Over hoeveel geld praten we? “Ons budget 2013 sluiten we af met een positief resultaat van 15,6 miljoen euro. Daarnaast ligt er 40 miljoen euro klaar om te investeren.” Wat zijn de plannen met dat geld? “We willen de provinciale diensten centraliseren in het Provinciaal Administratief Centrum aan Het Zuid in Gent. Voor de renovatie en centralisatie is 19 miljoen gereserveerd, waarmee al een belangrijk deel van deze investering gefinancierd kan worden. Die operatie zal ons op termijn wel veel geld besparen. Daarnaast dragen we 10 miljoen euro bij aan de Waalse Krook, een nieuwe multimediale site in Gent waarin de nieuwe stedelijke bibliotheek en een Centrum voor Nieuwe Media onderdak vinden.” Blijft er nog geld over voor kleinere investeringen? “O ja! We hebben een fonds klaar staan van 15,7 miljoen euro voor innovatie en nieuwe projecten.” Welke nieuwe projecten zijn dat dan? “Dat zijn we nu aan het bekijken. In elk geval willen we ons meer dan ooit richten op kleinere gemeenten. Die hebben vaak niet de expertise en de middelen die steden wel hebben. Wij kunnen hen daarbij helpen. Zo hebben we aan alle gemeenten gevraagd of ze hun waterlopen van derde categorie aan ons willen overdragen. Momenteel is de Provincie alleen voor de waterlopen van tweede categorie verantwoordelijk. Als we verder willen werken aan de overstromingsproblematiek, zouden we ze beter allemaal beheren. Momenteel hebben we al een stuk

“Onze provincie­ belastingen blijven de laagste van België. Bovendien kunnen we nog gericht investeren.” of twintig waterbufferbekkens aangelegd, om overstromingen te voorkomen. Om gebiedsdekkend te zijn, zouden dat er eigenlijk veertig moeten worden. Gemeenten die hun waterlopen aan ons overdragen, kunnen veel geld besparen. Als de Provincie alles overneemt, zal ons dat 6 à 8 miljoen euro kosten aan onderhoud en investeringen in bruggen, pompen en dies meer.” Hoe kan de Provincie de gemeenten nog helpen? “De meeste mensen kennen ons van provinciale domeinen als Puyenbroeck, De Gavers en Het Leen. Maar ook gemeenten beheren soms recreatiecentra met een bovenlokale uitstraling. Soms komt meer dan 90% van de bezoekers van buiten de gemeente. We hebben een inventaris gemaakt van die domeinen. We gaan nu bekijken of we die kunnen en willen overnemen en welke investeringen daarvoor nodig zouden zijn.” De Provincie stopt traditioneel veel geld in fietspaden. Dat blijft ook zo? “Zeker. Vlaanderen heeft onze provinciale wegen overgenomen. Van het budget dat daardoor bij ons vrijkomt, investeren we minstens de helft in mobiliteit, vooral in

fietspaden. Langeafstandsfietpaden zoals Gent – Sint-Niklaas – Antwerpen betalen we helemaal zelf. Als gemeenten bovenlokale fietspaden aanleggen of herstellen, subsidiëren we stevig. Zo stoppen we niet alleen geld in mobiliteit, maar meteen ook in sport, recreatie en toerisme.” De Provincie zou binnenkort een aantal bevoegdheden afstaan aan de Vlaamse overheid of aan de gemeenten. Wat verandert er nu? “Weinig. U heeft het over de zogenaamde ‘interne staatshervorming’. Als er al bevoegdheden verhuizen, dan is dat grotendeels naar Vlaanderen. Vlaanderen beperkt ons in onze bevoegdheden zoals 'persoonsgebonden zaken', met onder meer sport en welzijn. Ook rond cultuur dragen we enkele bevoegdheden over. Maar op het vlak van erfgoedbeleid gaan we net meer doen dan vroeger. En in de sport krijgen we een heel specifiek thema: gehandicaptensport. Die interne staatshervorming beschouw ik meer als een kans dan als een probleem. Je kunt beter bepaalde thema’s echt uitdiepen in plaats van altijd maar breder te willen gaan. Wat we doen, moeten we goed en grondig doen.” De druk op de provincies om bevoegdheden af te staan zal niet verminderen. Er gaan zelfs stemmen op om het provinciaal niveau af te schaffen, wegens ‘overbodig’. Wat denkt u als u dat hoort? “Ik stel vast dat elk land zo’n tussenniveau heeft. In Vlaanderen zijn er 308 gemeenten. De kleintjes hebben minder dan 5.000 inwoners. Zij hebben een tussenniveau als de provincie nodig als bron van expertise en omdat de kloof met Vlaanderen te groot is. Als Vlaanderen morgen 60 gemeenten met minimum 80.000 inwoners heeft, dan zijn die groot genoeg om zelf hun boontjes te doppen. Schaf die hele Provincie dan maar af. Maar vandaag zijn we een onmisbare schakel tussen gemeente of stad en gewest. Ik geloof rotsvast in het nut van de Provincie. Anders had ik hier zo lang niet gezeten!”

informeel

09


KORTnieuws

01

02

Hart verzekerd Als je meedoet aan een sportevenement van de provincie ben je voortaan ook verzekerd voor ‘plots hartfalen’. Dat geldt voor hartproblemen en beroertes die plots de kop opsteken tijdens sportactiviteiten zoals onder meer Kriebelmania, de Doe-aan-sportbeurs, Senior sportief, Specialmania maar ook kampen en lessen in Puyenbroeck en sportcentrum De Boerenkreek. Ook op de weg naar huis en zelfs tijdens de herstelperiode blijf je verzekerd.

Gouverneur Denys met pensioen

Gouverneur André Denys zette in februari de laatste koffer in de verhuiswagen en nam afscheid van de gouverneurswoning. In de provincieraad van 23 januari wachtte hem de overhandiging van het officiële portret dat opgehangen wordt in de provincieraadzaal en een lange staande ovatie. “Ik was zeer graag gouverneur. Ik vind dit het mooiste ambt dat ik kon bekleden.” André Denys (links op de foto) wordt opgevolgd door Jan Briers (rechts op de foto). Een uitgebreid interview met de nieuwe gouverneur staat gepland voor een volgende editie van ­Informeel.

03 Pompen

in de Gondebeek De wateroverlast in Oosterzele, Merelbeke en Melle is een oud zeer. Als de Schelde een hoog peil haalt, kan het water van de Gondebeek niet meer op natuurlijke manier afvloeien en is er steevast wateroverlast op verschillende plaatsen langs de beek. Een nieuwe pomp in Melle, waar de Gondebeek uitmondt in de Schelde, moet dat tegengaan. Het pompgemaal is een staaltje van technisch vernuft. De installatie bestaat uit twee zware pompen met elk een capaciteit van 3.000 liter per seconde. De afwerking van de pomp is gepland voor half april en na een uitgebreide testfase wordt de installatie tegen de zomervakantie volop in gebruik genomen. De kostprijs van de werken bedraagt 865.000 euro.

10

✆ 09 267 76 69  ine.roels@oost-vlaanderen.be

04

Plattelandsdichter Oost-Vlaanderen kent sinds februari zijn tweede plattelandsdichter: Johan de Boose. Net zoals de stadsdichters het leven in de stad poëtisch beschrijven, is het zijn opdracht om via poëzie de verschillende aspecten van het plattelandsleven te belichten. Tijdens de poëzie­ week bezocht Johan de Boose Oost-Vlaamse scholen waar hij het videogedicht ‘Day is Done’ toonde, gemaakt in samenwerking met videokunstenaar Swoon. Het videogedicht, poëzie in een modern jasje, kan je nog bekijken via www.plattelandsdichter.be.

✆ 09 267 86 70  plattelandsdichter@oost-vlaanderen.be


Wedstrijd Win de fietsbox! 05

Kubb

in Puyenbroeck Kubb is een aloud buitenspel dat plots bijzonder hip is geworden. In het provinciaal domein Puyenbroeck kan je voortaan een spelletje ‘Kubb’ spelen. Het is de bedoeling om de stukken van het team aan de andere kant van het speelveld omver te werpen met houten stokken. Pas als alle stukken van de tegenstanders omver liggen mag je proberen de ‘koning’ omver te werpen die in het midden van het veld staat. Wie daarin slaagt wint. Omdat het spel een tactisch kantje heeft wordt het ook wel ‘Viking schaken’ genoemd. Als je in Puyenbroeck wil spelen betaal je 4 euro per 2 uur spelplezier met de stukken, werpstokken, de koning en een boekje met spelregels. Het spel kan je huren in het bezoekerscentrum van het domein.

06

Hamme PTI vernieuwd De schoolgebouwen van Hamme PTI ondergaan een heuse metamorfose. Een vleugel van het hoofdgebouw biedt nu plaats voor computerklassen, een recreatieruimte, lokalen voor volwassenonderwijs…. Zelfs de zolder is onder handen genomen en doet nu dienst als atelier. De hele verbouwing gebeurt met ecologisch verantwoorde, duurzame materialen en vermindert het energieverbruik. De toegankelijkheid voor mensen met een handicap kreeg extra aandacht. Verder op de planning staan nog een nieuw administratief gebouw, een lasatelier, en een grondige uitbreiding van de refter.

Heel Oost-Vlaanderen ligt aan je wielen met de nieuwe fietsboxen. De box bundelt de zes fietsnetwerkkaarten van de provincie. Jij kan één van de vijf boxen die dit magazine weggeeft winnen door te antwoorden op een vraag die toepasselijk in het teken staat van 100 jaar Ronde van Vlaanderen: ‘In welke OostVlaamse gemeente ligt de eindmeet van de Ronde van Vlaanderen 2013?’. Stuur je antwoord in via de wedstrijdkaart voor 15 april.

Winnaars De winnaars van onze vorige prijsvraag zijn: Jean-Marc Minnaert, Zelzate; Nelly Baute, Maldegem; Marleen Aubeeck, Brakel; Roland Van Den Bussche, Dendermonde; Luc Van den Bossche, Vrasene; Pieter Somers, Gent; Alida Lyssens, Sint-Niklaas; Bernadette Daelman, Lebbeke; Patrick De Ruyck, Deinze; Gert Van Gijsel, Aspelare. Gefeliciteerd!

GAS de cijfers

Gemeenten die minder dan 30.000 i­ nwoners tellen mogen hun Gemeentelijke ­Administratieve Sancties (GAS) laten afhandelen door ambtenaren van de Provincie. In Oost-Vlaanderen maken 48 gemeenten van deze mogelijkheid gebruik. Van bijna 1.700 dossiers in 2011 is het aantal toegenomen tot meer dan 1.900 in 2012. Tegelijk is de snelheid waarmee de dossiers door de Provincie verwerkt worden gestegen. Niet elk dossier leidt overigens tot een sanctie. In 56% van de gevallen werd een financiële sanctie opgelegd.

informeel

11


ronse

Provinciaal onderwijs

Autisme in de klas Voor wie met een autismespectrumstoornis kampt, is een vlotte schoolcarrière uitbouwen allesbehalve evident. Maar heel wat van dergelijke jongeren aan het Provinciaal Instituut Heynsdaele in Ronse maken met succes hun opleiding af. Zowel tehuis als school zetten in op een auti-vriendelijke aanpak.

“Wij zijn een beroepsschool, we bieden Buitengewoon Secundair Onderwijs voor leerlingen met ernstige gedrags- en emotionele problemen”, vertelt directeur Jan Van Dessel. “De oorzaak van die problemen is erg verschillend, maar bij een groot deel van onze jongeren ligt een autismespectrumstoornis aan de basis. Bij iets meer dan één derde van onze zestig leerlingen werd dit vastgesteld. En zelfs dat lijkt me een onderschatting van de realiteit.”

Prikkels beperken Niet elke leerling die wel eens wegdroomt in de klas heeft een autismespectrumstoornis. En niet iedereen die aan de stoornis lijdt, stelt hetzelfde gedrag. “Elke jongere is anders”, weet Van Dessel. “Maar deze leerlingen hebben doorgaans last met communicatie. Taal begrijpen en lichaamstaal interpreteren, lukt moeilijk. Ze nemen uitdrukkingen vaak letterlijk en herkennen de context niet. Als je hen bijvoorbeeld vraagt om iets ‘links te laten liggen’, dan vragen ze zich af: waarom links en niet rechts? Ze raken in de war, het ontbreekt hen aan relativeringsvermogen. Dat leidt vaak tot conflicten. Want jongeren met deze stoornis verliezen snel de controle

12

wanneer het hen teveel wordt. Vooral als ze alles wat op hen afkomt niet meer georganiseerd krijgen in hun brein. Zo hebben ze duidelijk moeite met prikkels van buitenaf: een trui met felle kleuren, een flikkerende tl-lamp , een machine die draait in de praktijkles, een onverwacht geluid… Die prikkels proberen we op school zoveel mogelijk te beperken. Dat brengt rust en een zekere voorspelbaarheid waar ze erg positief op reageren. Want deze jongeren zijn op zoek naar orde, daar zijn ze erg gevoelig voor. Maar zelf dingen organiseren, lukt niet. Ze rijden zich vast en dan komt de paniek opzetten. Die uit zich vaak in agressie, in een overdreven reactie of de neiging om van de situatie weg te lopen.”

Auti-vriendelijk Daarom probeert het Provinciaal Instituut Heynsdaele zoveel mogelijk voorspelbaarheid, structuur en duidelijkheid te bieden. Niet alleen in de lessen en hoe die gegeven worden, ook in de dagindeling, de inrichting van de klaslokalen en het schoolreglement. Om die auti-vriendelijke aanpak te ruggensteunen, ging er een specifieke coördinator aan de slag. Jan Van Dessel:

“Geert Devos is vanuit het ministerie van Onderwijs gedetacheerd om hier halftijds mee te werken. Hij overlegt met ouders en leefgroepen, ondersteunt het onderwijzend personeel en hij organiseert vormingen en bijscholingen. Hij bekijkt samen met de leerkracht hoe die z’n lesopdracht in duidelijke en overzichtelijke stappen kan opdelen, zodat de leerlingen een maximale houvast hebben. Maar daarnaast bekijkt hij ook of onze infrastructuur aangepast is: specifiek meubilair waar deze jongeren bij gebaat zijn, wegwijzers en klokken die hen helpen, een rustruimte waar ze zich kunnen terugtrekken... Verder begeleidt hij de jongeren ook zelf. Hij gaat met ze in gesprek en overloopt met elk van hen de voorbije week, op zoek naar concrete aanknopingspunten: wat liep niet goed en hoe kunnen we zorgen dat het beter loopt? Hij maakt afspraken met hen. Hoe ze bijvoorbeeld tonen dat het hen teveel wordt, of wanneer ze naar de rustruimte kunnen. Zo bouwt hij aan het vertrouwen tussen leerling en leerkracht.”

Nieuwe leermethodes In de klassen waar algemene vakken worden gegeven, staan aangepaste banken. “Ze heb-


ben zijpanelen om visuele prikkels te beperken”, aldus Van Dessel. “En die werken ook geluiddempend. Dat is een grote hulp voor de jongeren, zo kunnen ze apart van de klasdrukte werken en toch aansluiting vinden bij de les. Het heeft duidelijk een positief effect op hun leervermogen in de klas. Daarnaast zijn we eveneens overgestapt naar een systeem van permanente evaluatie. Examens doen we niet meer, jongeren met autismespectrumstoornis zijn moeilijk tegen die stress bestand en we merkten dat ze daardoor sneller uitvielen. Nu zien we opmerkelijk betere resultaten.” De leerlingen worden niet alleen op hun schoolwerk beoordeeld, ook op hun gedrag. Directeur Jan Van Dessel: “We hanteren een gedragsstappenplan en alle leefregels uit het school­reglement zijn samengevat in een overzichtelijk sanctiesysteem met kleuren en niveaus. Dat werkt goed, de jongeren zien heel duidelijk wat niet mag en wat daar tegenover staat. Ook gebruiken we voor hen de ‘WAI’-pass (kort voor Who Am I-pass) die inzicht geeft over hun algemeen functioneren. Dat komt hen én hun begeleiders goed van pas tijdens bijvoorbeeld een stage. Want omdat ze de gekende dagelijkse structuur dan moeten loslaten, loopt dat vaak moeilijk.”

Auti-werking Een auti-klas, waar uitsluitend leerlingen met autisme­spectrumstoornis samen les volgen, is er niet in P ­ rovinciaal Instituut Heynsdaele. Jan Van Dessel­: “Maar ze kiezen vaak voor de opleiding ‘Schilder- en decoratietechnieken’. De praktijk­ lessen zijn relatief rustig, men werkt in kleine ruimtes die behangen of geverfd worden. Ook ‘Houtbewerking’ is populair, daar zijn wel machines maar die maken een ­monotoon geluid. Vooral de gedisciplineerde en voorspelbare werking spreekt hen aan. Omdat deze twee richtingen de meeste studenten met een autismespectrumstoornis aantrekken, staan ze intussen ook het verste in de auti-werking.”

Kans op succes Dat deze aanpak loont, bewijzen de jongeren met autisme die hun opleiding aan het Provinciaal Instituut Heynsdaele met succes afmaken. “Sommigen stromen door naar een zevende specialisatiejaar. Maar de meesten kunnen meteen op de arbeidsmarkt terecht. Veel leerlingen blijven op hun stageplaats of vinden elders vrij snel werk. Onze opleidingen zijn namelijk allemaal knelpuntberoepen. Hun job behouden, is nog een ander paar mouwen. In een groot anoniem bedrijf waar ze zelf hun weg moeten zoeken, vinden ze moeilijker hun draai dan in een kleiner bedrijf waar aandacht is voor hun problematiek en waar er goed mee wordt omgesprongen. Het belangrijkste is gewoonweg dat ze zich goed voelen op hun werk.”

Provinciaal Instituut Heynsdaele Eisdale 1, 9600 Ronse ✆ 055 230 910  info@heynsdaele.be informeel

13


erfgoed

Stop de tijd! Zondag 21 april is het voor de dertiende keer Erfgoeddag. Dit jaar is het thema 'Stop de tijd!' Het thema wil de aandacht vestigen op het veelal onzichtbare werk dat wordt verricht om cultureel erfgoed te bewaren voor de toekomst. Erfgoeddag 'Stop de tijd!' richt de spotlichten op het werk achter de schermen van musea, archieven, erfgoedbibliotheken, kerkfabrieken, verenigingen en tal van andere organisaties en erfgoedgemeenschappen.

erfgoeddepot

Een kolfje naar de hand van heel wat provinciale musea en erfgoeddiensten. Niet in het minst van het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename. Dit opende de deuren in februari 2011 en geeft je de unieke gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van een erfgoeddepot. Je kunt er meekijken over de schouder van depotconsulenten aan het werk. Op Erfgoeddag kan je bovendien langskomen met jouw persoonlijk erfgoed: oude familiefoto's, het trouwkleed van je oma, zilverwerk, ... Je krijgt professioneel advies van onze depotconsulenten over de beste bewaaromstandigheden voor deze dierbare objecten.

Ook de restauratie van het beroemde 'Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck is gesneden koek voor het thema 'Stop de tijd!' op Erfgoeddag. In het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster kom je meer te weten over het verhaal achter het drieluik.

restauratie

Heb je kinderen? Breng ze zeker mee op Erfgoeddag! Onder het motto 'jong geleerd is oud gedaan' worden ze in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename 'erfgoedconsulent voor één dag'. Hun creativiteit laten ze de vrije loop op de tentoonstelling 'Voorbij de horizon'. Ze kunnen zich verkleden zoals in de bronstijd, sieraden maken, een modelboot bouwen… De Huysmanhoeve in Eeklo zet een specialist in tijd in de kijker met de horlogemaker Minne.

voor kinderen

14

Het volledige programma vind je op  www.erfgoeddag.be en in de brochure bij de deelnemende locaties.


evenement

Special Olympics in Gent

© Olivier Papegnies

De Belgische Special Olympics voor atleten met een verstandelijke handicap vinden elk jaar plaats, afwisselend in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De atleten strijden er voor de podiumplaatsen. Van 8 tot 11 mei zijn de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent gastheer voor de 32ste editie van het tornooi.

De Belgische Special Olympics vinden elk jaar plaats in een andere stad, maar het programma blijft grotendeels hetzelfde. Duizenden atleten met een verstandelijke handicap dingen naar de podiumplaatsen, enthousiast aangemoedigd door familie en vrienden op de tribunes. Deelnemen mag dan belangrijker zijn dan winnen, de vreugde bij elke medaille is groot.

nagenoeg tweeduizend vrijwilligers. De atleten met een verstandelijke handicap bekampen elkaar in 19 Olympische disciplines. Het zwaartepunt ligt op de Gentse Blaarmeersen, waar 14 competities zullen plaatsvinden. De sportevenementen zijn telkens onderverdeeld in 5 leeftijdscategorieën, met atleten vanaf 8 jaar.

Volksverhuizing

Fakkelloop

De Belgische Special Olympics zorgen voor een kleine volksverhuizing. Dit jaar komen meer dan drieduizend atleten naar Gent om mee te dingen naar de medailles. Zij worden vergezeld door ruim duizend coaches en

Natuurlijk mogen ook de spectaculaire openings- en sluitingsceremonie niet ontbreken: de opening komt op 8 mei naar het SintPietersplein en het evenement wordt op 11 mei feestelijk afgesloten in de Topsporthal.

Net zoals bij de Olympische Spelen starten de nationale Special Olympics met een fakkelloop. Tweehonderd atleten zullen Gent doorkruisen en de vlam naar de openingsceremonie brengen om de spelen plechtig in te huldigen.

Sport en meer Naast de vele sportevenementen is er randanimatie voor groot en klein. Zo kan je in de Topsporthal een kunsttentoonstelling bekijken van kunstenaars met een verstandelijke handicap. “Met de organisatie van de Special Olympics willen we mensen met een mentale handicap aan het sporten krijgen en houden informeel

15


Meer dan duizend vrijwilligers Elk jaar kan Special Olympics Belgium rekenen op de medewerking ruim duizend vrijwilligers per dag. Hun inzet is bepalend voor het goede verloop en het succes van de Spelen. De Gentse editie begin mei kan nog altijd meer helpende handen gebruiken voor ondermeer de opbouw en de afbraak, de catering, de lunchboxen, de begeleiding tijdens de wedstrijden... Hoe kan ik me inschrijven? Inschrijven gebeurt via de website van Special Olympics: www.specialolympics.be Hoe weet ik dat mijn inschrijving in aanmerking komt? Bij de inschrijving, krijg je een ontvangstbewijs in je mailbox. Daarna volgt een gedetailleerde bevestiging met vermelding van de sector waarvoor je ingeschreven bent, de plaats en uur van de afspraak, de contactgegevens van je manager. Moet ik elk van die drie dagen meewerken? De vrijwilligers kunnen zich voor één, twee of drie dagen inschrijven. Let wel: wie zich voor de drie dagen inschrijft, krijgt prioriteit .

16

Ben ik verzekerd? Absoluut. Alle vrijwilligers zijn verzekerd. Is er catering voorzien? Elke vrijwilliger heeft gratis toegang tot het restaurant voor ontbijt en avondmaal, en krijgt een lunchbox voor ’s middags. Daarnaast ontvang je tickets voor drie drankjes per dag. Je krijgt ook de T-shirt van het evenement en als je meewerkt op verschillende plaatsen kan je gebruik maken van een gratis pendeldienst. Waar kan ik meer informatie vinden? Bijkomende informatie en een uitgebreide ‘Veel Gestelde Vragen’ sectie kan je vinden in het ‘Handboek voor de vrijwilliger’ op www.specialolympics.be > vrijwilligers.

© Olivier Papegnies

© Olivier Papegnies

© Patrick Leurs

© Olivier Papegnies

evenement

door ze een aangename competitie aan te bieden”, zegt Sander Dalle (dienst Sport Provincie Oost-Vlaanderen). “Maar we kijken verder dan de sportprestaties, met veel extra’s die informeren en sensibiliseren, zoals de tentoonstelling.”

Handje helpen Om heel dit evenement in goede banen te leiden doen de organisatoren een beroep op vrijwilligers. De traditie wil dat meer dan duizend mensen zich aanmelden om een handje toe te steken. Geïnteresseerd en heb je vragen over het hoe en wanneer? Alle antwoorden vind je hiernaast!

Special Olympics van 8 tot 11 mei in Gent  www.special-olympics.be specialolympics.be


Agenda © Peter Van der Plaetsen pam Velzeke

dag tot zondag van 10 tot 17 uur of na afspraak. Als extraatje kan je een kijkje nemen achter de schermen van het erfgoeddepot en genieten van het prachtig panorama van de archeologische abdijsite.

tot 31/05

Zeeschepen uit de bronstijd In de haven van Dover botsten archeologen op één van de oudste zeeschepen van Europa: een boot uit de bronstijd. De boot werd gebruikt om het Kanaal over te steken. Een internationaal team van onderzoekers bouwde de boot waarheidsgetrouw na. Archeologen van de universiteiten van Canterbury, Rijsel en Gent stelden een rondreizende tentoonstelling samen, die het verhaal vertelt van het dagelijks leven aan de Noordzee zo’n 3.500 jaar terug in de tijd. De tentoonstelling ‘Voorbij de horizon. Samenlevingen in Kanaal en Noordzee 3.500 jaar geleden’ bevindt zich momenteel in het Provinciaal Erfgoedcentrum Ename en is gratis te bezoeken van donderdag tot zondag van 10 tot 17 uur of na afspraak. Voor meer informatie (bijvoorbeeld over schoolbezoeken) kan je contact opnemen met het Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke. Provinciaal Erfgoedcentrum Lotharingenstraat 1, 9700 Ename ✆ 09 360 67 16  www.pam-velzeke.be

tot 02/06

Tentoonstelling #collectievissen Voor de tentoonstelling ‘# collectievissen’ werden collectiestukken ‘gevist’ uit de verschillende erfgoeddepots. Het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename is gratis te bezoeken van donder-

Provinciaal Erfgoedcentrum Lotharingenstraat 1, 9700 Ename ✆ 055 30 03 44  www.oost-vlaanderen.be/ erfgoedcentrum

tot eind 2017

Tentoonstelling Lam Gods

03-05/05

Re-enactment Wereldoorlog II

Het fabuleuze Lam Gods wordt penseelstreek na penseelstreek in het Museum voor Schone Kunsten in Gent gerestaureerd. Een werk van zeer lange adem. De restaurateurs in het Gentse Museum voor Schone Kunsten mikken op meerdere jaren. Ondertussen toont het ­Caermersklooster de geschiedenis van het meesterwerk. Hoe slaagden de schilders erin minuscule details op het doek aan te brengen? Welke symbolen en boodschappen zitten erin verborgen? De tentoonstelling laat ook de verschillende onderzoeken zien en de opties ‘na de restauratie’. Een ticket kost twee euro. Gratis voor kinderen tot en met 12 jaar of op vertoon van een museumpas of een ticket van een bezoek aan het Lam Gods in de SintBaafskathedraal. Op zondag 21 april is het bezoek voor iedereen gratis. Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster Vrouwebroersstraat 6 9000 Gent ✆ 09 269 29 10  www.caermersklooster.be

Het wordt een grootscheepse verkleedpartij. Alle deelnemers zijn tijdens dit evenement gekleed zoals in de jaren veertig. Op de abdijsite van Ename komt een groot aantal geallieerde militaire voertuigen uit Wereldoorlog 1940-45 samen. Daarnaast is er een tentenkamp, een demonstratie met tanks en kanonnen en muziek uit de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Het evenement loopt van 3 tot 5 mei en is het resultaat van een samenwerking tussen het Provinciaal Archeologisch Museum Ename en WW2 BattleWheels. Provinciaal Archeologisch Museum Lijnwaadmarkt 20, 9700 Ename ✆ 055 30 90 40  pam-ename@oost-vlaanderen.be

28/04

Inhuldiging Vanity Table Vorig jaar won Destel­ bergen de wedstrijd ‘een thuis voor een beeld’, georganiseerd door de Provincie Oost-Vlaanderen en Radio 2. Dat leverde de gemeente een kunstwerk op. Het beeld Vanity Table van Thomas Huyghe wordt op zondag 28 april om 14 uur feestelijk onthuld in het Reinaertpark van Destelbergen. ✆ 09 267 72 58  www.oost-vlaanderen.be/ cultuur

30 & 31/03 Paaseieren

Naar jaarlijkse gewoonte komen de paashazen op paaszaterdag met veel feestgedruis naar Puyenbroeck afgezakt. Ze maken op 30 maart hun feestelijke intrede om 14.30 uur. Een dag later op Paaszondag 31 maart huppelen de paashazen om 10 uur het Provinciaal domein De Gavers binnen. Er zijn op de twee dagen eitjes te rapen, met allerlei randanimatie voor de kinderen. Provinciaal domein De Gavers Onkerzelestraat 280, Geraardsbergen  www.degavers.be Provinciaal domein Puyenbroeck Puyenbrug 1a, Wachtebeke  www.puyenbroeck.be

informeel

17


Agenda

Molens in volle wind

Popfestival voor kinderen

Show met Vader Abraham

Het Leen verjaart!

26/05

03/04 &10/04

23/04, 28/05

Tijdens de Vlaamse Molendag op zondag 26 mei kan je van 10 tot 18 uur de provinciale molens in werking zien: • de Zwalmmolen in Munkzwalm (Zwalm) • de Fauconniersmolen in Oordegem (Lede) • de Roomanmolen in SintPauwels (Sint-Gillis-Waas) • het Meuleke ’t Dal in Zingem (als die tegen die datum al uit de steigers is). De adressen zijn te vinden op de website. Een aanrader voor diezelfde dag is het Provinciaal Molencentrum in Wachtebeke.

Tijdens de paasvakantie staan er in Puyenbroeck op woensdagnamiddag theatervoorstellingen voor kinderen op het programma. Op 3 april ‘Janneman’ van Theater Hutsepot en op 10 april ‘Zeemeerman aan land’ van het Jeuk Meespeeltheater. De voorstellingen vinden plaats in de tent op het evenementeneiland (eiland van de klaverbladvijver).

De shownamiddagen in Puyenbroeck zorgen voor ambiance en meezingers. Op dinsdag 23 april staan Elke Taelman, Garry Hagger en Vader Abraham op het programma. Op dinsdag 28 mei komen Willy Sommers en Christoff. De optredens vinden plaats in de tent op het evenementeneiland (eiland van de klaverbladvijver), van 14.30 tot 17.30 uur (deuren open om 13.30 uur). Een ticket kost 10 euro, gratis voor kinderen tot en met 12 jaar.

 puyenbroeck@ oost-vlaanderen.be  www.popeiland.be  www.puyenbroeck.be Popeiland

Molens in volle wind

Provinciaal Molencentrum Puyenbrug 5, 9185 Wachtebeke ✆ 09 342 42 40  mola@oost-vlaanderen.be  www.oost-vlaanderen.be/mola

22/05

Workshop Licht en geluid Verenigingen kunnen inschrijven voor een workshop over het optimaal gebruik van de geluids- en lichtinstallaties. Deze avondworkshop vindt plaats op woensdag 22 mei, van 19.30 tot 21.30 uur, in de Uitleendienst van de Provincie Oost-Vlaanderen in Sint-Niklaas. Uitleendienst Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas  uitleendienst.provincie@ oost-vlaanderen.be  www.oost-vlaanderen.be/ uitleendienst

18

Kinderanimatie in Puyenbroeck

Provinciaal domein Puyenbroeck Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke ✆ 09 342 42 42  puyenbroeck@oost-­ vlaanderen.be  www.puyenbroeck.be

21/04, 18/05 &16/06

Ochtendgloren en voorjaarsflora Het Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke is een schitterende plek voor een natuurwandeling. Deelnemen is gratis maar inschrijven verplicht en kan tot de laatste werkdag voor de activiteit: • 21 april om 7 uur: Ochtendgloren • 18 mei om 14 uur: Voorjaarsflora • 16 juni om 14 uur: Merkwaardige bomen. We vertrekken telkens aan het bezoekerscentrum. Provinciaal domein Puyenbroeck Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke ✆ 09 342 42 17  puyenbroeck.educatie@ oost-vlaanderen.be  www.puyenbroeck.be

Show met Christoff en Vader Abraham

Provinciaal domein Puyenbroeck Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke ✆ 09 342 42 42  puyenbroeck@ oost-vlaanderen.be  www.puyenbroeck.be

26/06

Popfestival voor kinderen ‘Popeiland’ is een spetterend popfestival voor kinderen van 6 tot 12 jaar met hippe artiesten. Het festival vindt plaats op woensdagnamiddag 26 juni en start om 13 uur op het evenementeneiland (eiland van de klaverbladvijver). Een ticket kost 8 euro in voorverkoop (via www.uitbureau.be, 09 233 77 88 of in het bezoekerscentrum van Puyenbroeck) of 10 euro aan de kassa. Gratis voor kinderen jonger dan 4 jaar. Provinciaal domein Puyenbroeck Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke ✆ 09 342 42 42

18 & 19/05

Het Leen verjaart! Het provinciaal domein Het Leen bestaat dit jaar 40 jaar. Tijdens het verjaardagsweekend kan je de plantenbeurs bezoeken, de gidsmarathon volgen, lachen met de fratsen van de straatartiesten, een ritje maken met de huifkar of je een boskapsel laten aanmeten in het boskapsalon. Provinciaal domein Het Leen Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo ✆ 09 376 74 74  het.leen@oost-vlaanderen.be  www.hetleen.be

19 tot 21/04

Monitoren en kampleiders Monitoren en kampleiders vanaf 18 jaar kunnen deelnemen aan een opleidingsweekend in de Boerekreek. De kostprijs bedraagt 54 euro, inclusief maaltijden en overnachtingen. Provinciaal sportcentrum De Boerekreek Sint-Jansstraat 132 9982 Sint-Jan-in-Eremo ✆ 09 379 91 82  www.boerekreek.be

06/04

Streekproducten op Groentenmarkt Kom op zaterdag 6 april tussen 10 en 18 uur naar de Groentenmarkt in Gent en proef de OostVlaamse streekproducten!


Streekproducten op Groentenmarkt

Moederdag Gentse azalea

Siertoer 4 kids

Europadag in Gentse Haven

Groot Vleeshuis Groentenmarkt, 9000 Gent ✆ 09 223 23 24  www.grootvleeshuis.be

ECRepBE) of Twitter (#EUdeb8) en bepaal mee de onderwerpen van het debat.

 heidi.tency@ oost-vlaanderen.be  els.piqueur@ oost-vlaanderen.be  www.europadag.be

Assenede een workshop volgen over (veilig) surfen. Deelnemen is gratis maar inschrijven verplicht.

12/05

Moederdag Gentse azalea Iedereen is op Moederdag 12 mei welkom om een demonstratie bij te wonen over de Gentse azalea: past deze bloem in een modern of klassiek interieur, onderhoudstips, creaties met Gentse azalea... Groot Vleeshuis Groentenmarkt 7, 9000 Gent ✆ 09 223 23 24  www.grootvleeshuis.be

21/05

Siertoer 4 kids Kinderen van de derde graad lager onderwijs brengen op 21 mei een bezoek aan siertelers en boomkwekers. EROV ✆ 09 267 86 17  diedrik.van.caenegem@ oost-vlaanderen.be  www.opdesiertoer4kids.be

12/04

Burgerdialoog Europa Europees Commissaris Karel De Gucht en Jordi Vaquer Fanés (directeur van het Open Society Initiative for Europe) debatteren met de zaal over de toekomst van de Europese Unie. Het debat start om 14.30 uur op vrijdag 12 april, in de Oude Vismijn in Gent. Info en inschrijven op www.eu4be.eu. Of debatteer nu al mee via Facebook (fb >

Oude Vismijn Sint-Veerleplein 5, 9000 Gent ✆ 09 267 70 10  europadirect@ oost-vlaanderen.be

12 & 13/04

Jeugd in Beweging De campagne Jeugd in Beweging van de Europese Commissie komt naar Gent. In een grote tent op de Korenmarkt stellen verschillende lokale en nationale organisaties hun activiteiten voor. Wil je graag meer informatie over studeren en werken in het buitenland? Of deelnemen aan ludiek entertainment en zo iets meer ontdekken over Europa? Kom dan zeker langs op vrijdag 12 of zaterdag 13 april, tussen 10 en 17 uur.  www.eu4be.eu  http://ec.europa.eu/ youthonthemove  www.youreurope.be

26/05

Europadag in Gentse haven Benieuwd wat er allemaal te zien is in de Gentse haven? Dan is de Europadag op zondag 26 mei iets voor jou. Je kan het havengebied verkennen tussen 11 en 17 uur en deelnemen aan activiteiten, zoals de ‘Ronde van Europa’, een sneukeltocht op de fiets langs Europese projecten. Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking Heidi Tency en Els Piqueur ✆ 09 267 86 37 en 09 223 88 47

26/04

Tieners & zwanger Op vrijdag 26 april van 9 tot 13 uur vindt in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid in Gent een studievoormiddag en projectenmarkt plaats over tienerzwangerschappen op school. Iedereen die professioneel bezig is met de begeleiding van (zwangere) tieners is welkom. PAC Zuid W. Wilsonplein 2, 9000 Gent Luc De Vulder ✆ 09 267 75 51

19/04, 23/04 Openles in PIHS

Elke leerling die interesse heeft in een opleiding aan het Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen in Gent kan alvast een les bijwonen tijdens de openlesavond op vrijdag 19 april van 18 en 20 uur. Er zijn diezelfde avond ook rondleidingen en infomomenten gepland. Op 23 april vindt een opendeurdag plaats van 14 tot 17 uur. PIHS Godshuizenlaan 65/75, 9000 Gent ✆ 09 267 12 60

25/03

Workshop Internet Van 18.30 tot 21.15 uur kan je bij het PCVO Meetjesland in

PCVO Meetjesland Stoepestraat 38, 9960 Assenede ✆ 09 344 64 58

27/04

Open dag Provinciaal Onderwijs Een hele reeks provinciale onderwijsinstellingen gooit op 27 april de deuren open. Het Provinciaal Technisch Instituut in Eeklo, de Provinciale Middenschool in Eeklo, het Provinciaal Centrum voor Deeltijds Onderwijs in Eelko en het Volwassenenonderwijs Meetjesland zetten hun onderwijsaanbod in de kijker met geleide rondleidingen, van 9 tot 17 uur. Die dag kunnen nieuwe leerlingen zich ook inschrijven. Sonia Den Tijn Roze 131, 9900 Eeklo ✆ 09 370 73 77  secretariaat@pm-pti.be  www.pm-pti.be

24/04, 22/05, 19/06 Provincieraad

De provincieraad zetelt meestal maandelijks. Deze zittingen zijn openbaar en starten telkens om 14 uur. Elke geïnteresseerde kan ze bijwonen. Een week voor de zitting kan je de agenda raadplegen op www.oost-vlaanderen.be (beleid en bestuur > provincieraad > agenda). Provinciehuis, provincieraadzaal Griffie - Martine Haegens Gouvernementstraat 1, 9000 Gent ✆ 09 267 81 09

informeel

19


Ronde op eigen tempo

100 jaar de Ronde van Vlaanderen

‘Heeren, vertrekt’. Met die historische woorden gaf stichter Karel Van Wijnendaele het startschot van de eerste Ronde van Vlaanderen. Honderd jaar later is de koers uitgegroeid tot een monument met allerlei randevenementen die de wielerfans en de liefhebbers van de Vlaamse Ardennen verwennen. Zondag 25 mei 1913. In totaal staan 37 coureurs aan de startlijn voor de allereerste Ronde van Vlaanderen: een rit van ruim driehonderd kilometer doorheen het – met nauwelijks begaanbare wegen bezaaide – Vlaamse landschap. West-Vlaming Paul Deman bereikt als eerste de eindstreep die dan nog in Gent ligt. Een eeuw later trekt de wielerwedstrijd zo’n 700.000 toeschouwers aan. Nog eens 160 miljoen kijkers van over de hele wereld zitten gekluisterd aan het televisiescherm. Het eeuwfeest van de Ronde

20

kan dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan. Toerisme Vlaanderen heeft een impulsprogramma opgezet dat 3 miljoen euro voorziet voor initiatieven over ‘Wielererfgoed en de Ronde 100’ en heel wat organisaties koppelden hun idee en evenement aan ‘Vlaanderens Mooiste’.

Ronde 100-Classic Wat de Ronde van Vlaanderen zo uniek maakt? De slingerende smalle wegen, steile hellingen en bonkige kasseien, de stevige


© www.retroronde.be - Koen Degroote

SINDS 1913

kuitenbijters zoals de Oude Kwaremont en de Patersberg. Dit grillig parcours was altijd al een zware beproeving, zelfs voor de professionele wielerploegen. Wie zichzelf met hen wil meten, kiest voor de ultieme Ronde-uitdaging: de Ronde 100-Classic. Ter ere van de 100ste verjaardag maakt Flanders Classic op zaterdag 25 mei de baan vrij van het originele parcours van de allereerste Ronde van Vlaanderen in 1913. Het traject is maar liefst 324 kilometer lang. Meer info vind je op www.beleefjeeigenronde.be

Wie klaar is voor de ultieme Rondeuitdaging kiest voor de Ronde 100-Classic. kuiten zullen bijten. Ook hiervoor vind je alle informatie op de website van Toerisme OostVlaanderen (www.tov.be).

Zo snel als Boonen? Wie wat minder kilometers in de benen heeft maar zich toch wil meten met de groten kan op de pittige hellingen van de Kruisberg, de Koppenberg, de Muur van Geraardsbergen en op de kasseien van de Paddestraat kiezen voor een digitale tijdsmeting. Je vergelijkt je persoonlijke tijd nadien met die van Johan Museeuw, Tom Boonen, of gewoon van je vrienden. De automatische tijdregistratie op de meest beruchte stroken van de Ronde zit momenteel nog in een testfase, maar wordt binnenkort operationeel. Hiervoor neem je best vooraf een kijkje op de website van Toerisme OostVlaanderen (www.tov.be).

Rustiger fietstochten Hou je meer van ontspannende fietstochten, waarbij je volop kan genieten van de natuur? Dan kies je beter voor de recreatieve thematochten. Speciaal voor het eeuwfeest van de Ronde ontwikkelde Toerisme OostVlaanderen vijf nieuwe thematochten die beschreven staan in pocketbrochures met handige klapkaarten. De nieuwe tochten vertrekken in de belangrijkste steden van de Vlaamse Ardennen. Rondekenners en wielercoryfeeën geven in de pocketbrochures uitleg bij de bezienswaardigheden die je onderweg tegenkomt.

En nog rustiger Fietsen in Rondestijl Voor de fietsfanaat zijn themaroutes uitgetekend. Drie fietslussen op het vernieuwde fietsnetwerk van de Vlaamse Ardennen brengen je op de bekende hellingen en kasseistroken uit de Ronde, met een duidelijke bewegwijzering naar de Oude Kwaremont en alle andere hellingen die flink in de

Het kan natuurlijk nog veel rustiger met een arrangement bij een van de 16 hotels, gastenkamers en B&B’s die samengebracht werden op de website www.toerismevlaamseardennen.be. Verblijfstoeristen kunnen heel het jubileumjaar een themaarrangement boeken. Als je geen grote fietsfan bent staan er elektrische fietsen en

elektroscooters klaar om de streek van Ronse te verkennen. Of wat dacht je van een tocht door de heuvels met een 2PK’tje? Snel zijn is de boodschap! In april maken bezoekers van de website kans op het winnen van een Ronde-arrangement voor twee personen.

Belevingsmuseum Tijdens de regenbuien blijf je liever weg van de glibberige kasseien. Voor die druilerige dagen biedt het ‘Centrum Ronde Van Vlaanderen’ een goed alternatief. Je vindt er niet zomaar een reeks foto’s-met-uitleg over de geschiedenis van de Ronde. Het Centrum is een ‘belevingsmuseum’. Je kan er genieten van een panoramische Rondefim op drie grote schermen. Laat je fotograferen op het podium van de Ronde, geflankeerd door je wielerhelden en test je kennis in de Rondequiz. Het Centrum vind je op de markt van Oudenaarde (www.crvv.be).

Oost-Vlaamse outfit De wieleroutfit van de Provincie OostVlaanderen is ondertussen ook al bijna een klassieker. Mannen tellen 98 euro neer voor een volledige uitrusting met een koerstrui, trainingsvest en een koersbroek met elitezeem (met bretellen), vrouwen betalen 90 euro voor dezelfde stukken, maar dan zonder de bretellen. De kwaliteitsvolle outfits met het OostVlaamse logo zijn nog tot 14 april te koop in Het Groot Vleeshuis in hartje Gent. Daarna kan je ze bestellen op w ­ ww. oost-vlaanderen­.be/wielerprovincie of in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. informeel

21


100 jaar

Rond de Ronde Het jubileum van de Ronde leidt eind mei tot een reeks evenementen die de vele rechtgeaarde wielerliefhebbers verwennen. De Muur krijgt een lichtspektakel en op 26 mei worden de oldtimer fietsen nog eens ingevet.

spektakel

De Muur van Geraardsbergen is sedert 1950 dé icoonhelling van de Ronde van Vlaanderen. Er werden niet alleen heroïsche koersgevechten gestreden, er doen ook allerlei wonderbaarlijke verhalen de ronde over deze steile kasseiweg naar de O.L.Vrouw-kapel. Wil je meer weten over de Muur als offerplek, bidplaats, heilige koershelling en rituele oase van Druïden? Je ontdekt het van 23 tot 25 mei tijdens het klank-, beeld-, en lichtspektakel ‘Muur & Mythe’, dat wordt opgevoerd op de Muur zelf. Meer info vind je op  www.muurenmythe.be.

oldtimers

Retroronde zondag 26 mei ‘De RetroRonde van Vlaanderen’ is een kleurrijk en gastronomisch fietsevent dat ter gelegenheid van het jubileum van de ‘echte’ Ronde dit jaar deelnemers uit heel Europa verwelkomt. Op zondag 26 mei wordt de toertocht gereden op oldtimer fietsen, mét vintage koerskledij. De zondagsrit van 40, 70 of 100 kilometer door de Vlaamse Ardennen passeert langs unieke locaties waar de deelnemers worden bevoorraad met streekspecialiteiten. Een dagje eerder, op zaterdag 25 mei, kan je de retrosfeer al gaan opsnuiven op de wielerruilbeurs, een retro-criterium en een swingend retrobal in Oudenaarde. Meer info en reservatie:  www.retroronde.be

decor

© www.retroronde.be - Marc Demoor

© David Stockman

Muur en mythe 23 tot 25 mei

Vlaamse Ardennendag zondag 26 mei Een van de succesfactoren van de Ronde is het schitterende decor. Het landschap van de Vlaamse Ardennen speelt elk jaar een eigen rol in de wedstrijd. De wedstrijddag zelf is wellicht niet het beste moment om rustig van de omgeving te genieten, maar de Vlaamse Ardennendag op zondag 26 mei biedt een tweede kans. De Vlaamse Ardennendag is de trefdag voor alle gezinnen met een hart voor bos, natuur en landschap in de Scheldevallei. De uitvalsbasis is het Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve (Oude Scheldestraat 16 in Meilegem). Op het programma staan tal van vrije en gegidste wandelingen, fietstochten, een zoektocht en avontuurlijke activiteiten voor jong en oud in en rond het centrum. Info:  www.vlaamseardennendag.be

22


DOEn!

20/04 tot 25/05

Surfen en zeilen Boerekreek In de Boerekreek kan je elke zaterdag van 20 april tot 25 mei (niet op 11 mei) leren surfen (om 13.30 uur) en zeilen (om 16u). Een lessenreeks kost 80 euro. Om deel te nemen moet je 100 meter kunnen zwemmen. Provinciaal sportcentrum De Boerekreek Sint-Jansstraat 132 9982 Sint-Jan-in-Eremo ✆ 09 379 91 82  www.boerekreek.be

01 tot 12/04

Paassportkampen Boerekreek Tijdens de paasvakantie staat in Sint-Jan-in-Eremo een hele reeks sportkampen op het programma: 1 tot 5 april: windsurfen - omnisport / adventure - omniwatersport / dansmix 8 tot 12 april: Ponyrijden - omnisport / Zeilen - omnisport / Zeilen Catsy - omnisport / Bike en Kite. De prijs bedraagt 180 euro voor externaat, 235 euro voor internaat.

14/04

Start to Golf Puyenbroeck Golf Puyenbroeck neemt deel aan de jaarlijkse promotiedag van de golfsport. Van 10 tot 18 uur kan je initiaties volgen op de driving range en kennismaken met het golfcomplex. Voorzie sportieve kledij en schoenen met vlakke zolen. De activiteiten staan ook open voor personen met een handicap. Inschrijven is verplicht via www.starttogolf.be Golf Puyenbroeck Stephan De Sterck Craenendam 5, 9185 Wachtebeke ✆ 09 342 42 83  golf.puyenbroeck@ oost-vlaanderen.be

14/04, 16/06

Geocaching en magnolia’s Iedereen kan gratis deelnemen aan de natuuractiviteiten in het Leen in Eeklo: • 14 april: bezoek aan de Magnoliacollectie in het arboretum • 16 juni: geocaching (het verborgen bosplezier) Inschrijven is wel verplicht en kan tot de laatste werkdag voor de activiteit. De activiteiten starten telkens om 9.30 uur. Provinciaal domein Het Leen Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo ✆ 09 376 74 74  het.leen@oost-vlaanderen.be  www.hetleen.be

Provinciaal sportcentrum De Boerekreek Sint-Jansstraat 132 9982 Sint-Jan-in-Eremo ✆ 09 379 91 82  www.boerekreek.be

Elke woensdag

Sport voor kinderen Elke woensdagnamiddag kunnen kinderen zich uitleven in het Provinciaal Sportcentrum Puyenbroeck in Wachtebeke. Kostprijs: 4,50 euro per beurt of 40 euro voor een reeks van 10 lessen. De activiteiten vinden niet plaats tijdens de schoolvakanties of op feestdagen. • Sportmix (5 en 8 jaar), van 13.30 tot 14.25 uur. • Kleuters in actie (4 tot 5 jaar), van 14.35 tot 15.30 uur. • Kleuters in actie (2,5 tot 4 jaar), van 16 tot 17 uur, met begeleiding van een ouder. Sporthal en zwembad Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke ✆ 09 342 42 97  ellen.de.kimpe@oost-vlaanderen.be

informeel

23


02:47

G M O

! n e r o n m

Oost-Vlaanderen Informeel maart 2013  
Oost-Vlaanderen Informeel maart 2013  

Informatiemagazine van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Advertisement