Marttyyrien Ääni 1/2018

Page 1

Marttyyrien Ääni PALVELLEN VAINOTTUJA KRISTITTYJÄ VUODESTA 1973

Ylösnoussut Kristus – vainottujen turva

1/2018


Pääkirjoitus

”Olen avannut sinun eteesi oven—” ”Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa; Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea.” (Ilm. 2:7-8a).

K

irjoituksen otsikko ja johdanto ovat Ilmestyskirjan Filadelfian seurakunnalle suunnatusta sanomasta. Se sopii hyvin myös tämän vuoden 2018 ensimmäisen Marttyyrien Ääni -lehden alkuluvuksi. Yhdistyksemme voidaan samaistaa mm. seuraavissa asioissa Filadelfian seurakuntaan: Jumala tietää kaikki tekomme, olemme vähäisiä voimaltamme, olemme täysin riippuvaisia Jumalan johdatuksesta (ovien avaaminen/sulkeminen) ja tarvitsemme korvat kuulla, mitä Pyhä Henki sanoo. Vuosi 2017 jäi historiaan monien merkittävien tapahtumien vuotena. USA:n presidentti vaihtui ja sillä oli eittämättä monenlaisia heijastusvaikutuksia myös kristilliseen kenttään. Kristittyjen vainot tuotiin julki merkittävissä ”pöydissä”. Jerusalem ja sen myötä koko Lähi-itä nousivat yhä enemmän maailmanpolitiikan polttopisteeseen USA:n tunnustettua Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Myöskin Isisin kalifaattihanke sai kuoliniskun, mutta useiden terroristiiskujen myötä Eurooppa havahtui islamisaation uhkaan.

Muutoksia

Sotilaspoliittinen tilanne Korean niemimaalla kiristyi huomattavasti Pohjois-Korean ohjuskokeiden seurauksena. Aseelliset konfliktit jatkuivat ja uusia syntyi. Ilmaston lämpeneminen jatkui ja sään ääri-ilmiöitä oli ympäri maailman, väestön kasvu jatkui, pula juomavedestä ja nälänhätä lisääntyi, pakolaisten määrä kasvoi, useita maanjäristyksiä tapahtui jne. lähes loputon lista ongelmista. Kohta on kysyttävä; liikkuvatko ainoastaan shakkinappulat vai koko shakkilauta? Kristillisellä kentällä tapahtuu myös huomionarvoisia asioita; suuret herätykset etenivät Kiinassa ja Kaukoidässä, islamin pilarit järkkyivät ja suuret joukot islamilaisissa maissa löysivät Jeesuksen. Voimalliset herätykset jatkuivat myös Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Herätysten tummana kääntöpuolena seurasivat sitten yhä laajenevat ja raaistuvat vainot. Toisaalta jälkikristillisissä maissa maallistuminen ja liberalisoituminen voittivat alaa, yksipuoliset opilliset korostukset hajottivat seurakuntia ja ns. ylätason ekumenia eteni vauhdilla. Miten tämä meitä koskee? Väitän, että enemmän kuin uskallamme myöntää. Kaikki nämä ”merkit” liittyvät Uuden Testamentin yhteen keskeisimpään sanomaan - Jeesuksen tulemukseen. Joka 25. jae ”huutaa” meille: ”Jeesus tulee, oletko valmis?” Tämä valmiuden vaatimus koskee meitä yksilöinä ja hengellisinä yhteisöinä.

Tiedottamista

Mikä sitten on Marttyyrien Ääni ry:n tehtävä tämän valmiuMarttyyrien Ääni 1/2018

den ylläpitämisessä? Se on selkeästi kaksijakoinen. Ensiksi: Olla niiden ääni, jotka eivät saa ääntään kuuluville. Toisin sanoen kristittyjen vainoista tiedottaminen kotimaassamme. Tämän haasteen edessä me koemme olevamme usein suljettujen ovien edessä. Totta on, että edessämme avoimena ovat kaikki sosiaalisen median kanavat: Facebook, Twitter, internetsivustot, Youtube jne. Totta on, että käytössämme on kristillinen TV ja radio sekä lehdistö. Totta on, että voimme vierailla seurakunnissa pitämässä ”Marttyyrien Ääni -tilaisuuksia”. Toisaalta totuus on se, että valtamedia ei avaudu meille kuten toivoisimme. Meidän on kohdattava se karu totuus, että 300 miljoonan kristityn vainot ovat liian harvoin esillä sekulaarisessa mediassa. Tämän oven avautumista jäämme kanssanne rukoilemaan. Olemme kertoneet vainotuista veljistämme ja sisaristamme Suomen eri seurakunnissa. Olemme kiitollisia jokaisesta seurakunnasta, joka on ottanut meidät vastaan. Raamattu kertoo meille, että seurakunta on Kristuksen ruumis ja jos yksi jäsen kärsii, koko ruumis kärsii.

Varustamista

Toinen tehtävämme on tukea vainottua seurakuntaa toteuttamaan lähetyskäskyä siellä missä he ovat. Tämä tapahtuu varustamalla seurakuntia Raamatuilla ja hengellisellä materiaalilla, avustamalla pastoreita ja evankelistoja, tukemalla leskien ja orpojen elämää kokonaisvaltaisesti, raamattukoulutyötä tukemalla, järjestämällä ja tukemalla hengellisiä leirejä, perustamalla turvakotiverkostoja jne. Tätä teimme 2017 Pohjois-Koreaan, Pakistaniin, Bangkokiin paenneiden pakistanilaisten kristittyjen parissa, Indonesiaan, Irakiin, Israeliin (sekä messiaaniset juutalaiset että palestiinalaiset), Keniaan, Nigeriaan ja Kolumbiaan. Jumalan armosta euromääräinen apumme oli vuonna 2017 suurin yhdistyksemme historiassa. Uusia Herran avaamia ovia tuossa listassa ovat Israel ja Bangkok. Olemme niistä kiitollisia Jumalalle. Edessämme on monia muita avoimia ovia, jotka odottavat vain sitä, että joku astuisi sisään ja ojentaisi apunsa, eli tekisi Jeesuksen läsnäolon todelliseksi. On hyvä muistuttaa itseämme ja sinua rakas lukija, että vainot kohtaavat sisariamme ja veljiämme noin 60 maassa. Me olemme auttamassa yhdeksässä. Kymmenillä ovilla on Kristuksen omia, jotka huutavat meille: Tulkaa ja auttakaa!! Kuulemmeko mitä Pyhä Henki meille puhuu armon vuonna 2018? Toivotan kaikille Jumalan Hengen läsnäoloa vuoden 2018 jäljellä oleviin päiviin!!

Aki Miettinen

Hallituksen puheenjohtaja


Lehden sisältö

7

4 Pääkirjoitus: ”Olen avannut sinun eteesi oven—”................ 2 Kolumbia – pitkän juoksun kuja..........................................................4 Todellisen rauhan asialla. .......................................................................7 Blogi: Siunaus vai kirous?......................................................................9 Kenttäkuulumisia. .....................................................................................9 Kiinan paluu menneeseen. ................................................................. 10 Lukijan palsta........................................................................................... 13 Esirukouspyyntö parlamenttiryhmän puolesta......................... 13 Uutisia maailmalta. ................................................................................ 14

10

Tapahtumat............................................................................................... 16 MARTTYYRIEN ÄÄNI ry

Kuulumme seuraaviin järjestöihin: Suomen Lähetysneuvosto ry, Suomen Evankelinen Allianssi ry, Raamatunlukijain liitto ry, International Christian Association ja Middle East Concern Toimisto:

Marttyyrien Ääni -lehti:

Toimitusneuvosto:

PL 40, 00321 Helsinki Puh. 040 5522 309 E-mail: info@vomfinland.fi Internet: www.marttyyrienaani.fi Toimisto avoinna: ma–pe klo 09.00–15.00

Ilmestyy 6 numeroa vuodessa ISSN 2343-5461 (painettu) ISSN 2343-547X (verkkojulkaisu) Päätoimittaja: Juhani Huotari Toimitussihteeri: Sari Palomäki Toimittaja: Katja Bågman

Puh.joht. Jyrki Kela Vesa Jääskeläinen Aki Miettinen

Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Puhelin: 040 5522 309, sähköposti: info@vomfinland.fi Tilinumero: FI08 5789 2320 0566 01

Taitto: Taina Lassila

Keräyslupa: POL-2014-12198

Painatus: Kirjapaino Hermes

Kuvat: Marttyyrien Ääni, ellei toisin mainittu 3


Kolumbia – pitkän juoksun Latinalainen Amerikka on kokenut järisyttäviä asioita viimeisten 50 vuoden aikana. Sisällissotia, verisiä vallankaappauksia, maanosan sisäisen terrorismin nousun, huumeteollisuuden kasvun mafiaryhmien taistellessa keskenään ja lopuksi rauhanprosessin sekä ennen kaikkea voimakkaan kristillisen herätyksen. Tilanne on edelleen paikoin epävakaa ja kristittyjen vainoja esiintyy.

S

uomen Marttyyrien Ääni avustaa Kolumbian vihamielisillä alueilla tehtävää evankelioimistyötä. Raamattuja ja kristillistä

kirjallisuutta on levitetty sisällissodan runtelemille seuduille ja olemme tukeneet radion kautta kaiutettavaa evankeliumin ilosanomaa. Marttyyrien

Ääni antaa tukeaan etnisten seutujen evankeliointiin vedenpuhdistuslaitteiden avulla. Ennakkoluulo ja jopa viha kristittyjä kohtaan on kasvanut seurakuntien kasvaessa. Uskoon tulleet ovat siirtyneet kasvattamaan terveellisiä hyötykasveja huumeviljelyn sijaan. Terroristeihin yhteyttä pitävät kyläläiset eivät ole hyväksyneet kristittyjä läheisyydessään. Huumelaboratoriot ovat saastuttaneet pohjavedet, jonka seurauksena on pula puhtaasta vedestä. Uudenaikaiset vedenpuhdistuslaitteet tuovat ratkaisun kylien ongelmiin. Uskovien perheiden kotien pihoilla jaetaan nyt puhdasta vettä ja kerrotaan elävän veden lähteestä, Jeesuksesta, joka antaa iankaikkisen elämän. Moni vihan täyttänyt sydän kokee anteeksiannon ja Jeesus astuu sydämen valtiaaksi.

Uskoa Jeesukseen ei hyväksytä

Juhani Huotari ja Vesa Jääskeläinen tekevät radio-ohjelmaa Bogotassa, joka kuuluu kaikkialla Kolumbiassa.

4

Marttyyrien Ääni 1/2018

Me elämme rauhallisessa Suomessa hyvin varustelluissa kodeissamme, mutta miljoonat ihmiset ympäri maailmaa elävät ilman jokapäiväistä turvallisuutta, lämmintä ruokaa, asuntoa, terveydenhuoltoa tai koulutusta. Heidän keskellään on uskonsa vuoksi kaikkensa menettäneitä, paitsi ei sydämen uskoaan Jeesukseen. Haluamme auttaa heitä, joita kykenemme. Kolumbiassa


kuja autamme etnisiltä alueilta pakoon lähteneitä kristittyjä, joiden elämä ja turvallisuus olisivat vaarassa heidän kotiseudullaan. Uskonsa vuoksi osaa heistä on raa’alla tavalla kidutettu. Kolumbian perustuslain mukaan etnisillä alueilla alkuperäisuskonnot ovat etusijalla muihin uskontoihin nähden.

Tämä on johtanut vainoihin kristityksi tulleita intiaaneja kohtaan. Ensimmäiselle kohtaamallemme yli 800 hengen etnisten uskovien ryhmälle ostimme Marttyyrien Ääni –työmme tukijoiden lähettämillä varoilla maapalstan, jonne he rakensivat vajaan vuoden aikana omavaraisesti toimeentulevan kylän. Ystävät Kanadasta sähköistivät alueen ja asensivat puhtaan veden jakelun koko kylään. Vieraillessamme 2014 heinäkuussa Kolumbiassa ihmeeksemme näimme, kuinka he olivat rakentaneet rättimajojen tilalle kauniin kylän lyhyessä ajassa. Paez-intiaaniystävämme kokosivat viisituhatta lähikylien ihmistä kuuntelemaan sanomaa Jeesuksesta. Käynnillämme lokakuussa 2017 uskova intiaanipäällikkö Marco Tulio kertoi heidän tekevän yliopiston kanssa yhteistyötä kehittämällä elintarvikkeita valtakunnalliseen myyntiin. Heidän vaatimattomaan kouluunsa tulee lähikylien lapsia opiskelemaan, koska koulu on koko alueen parhain ja luotettavin. Tärkeimmäksi tehtäväksi paez-ystävämme kokevat evankeliumin levittämisen ympäristöön.

Uusi haaste

Lokakuussa 2017 kohtasimme uuden etnisen ryhmän. He ovat myös joutuneet pakenemaan kotikylältään uskonsa vuoksi. Etniseen intiaaniryhmään kuuluva opettajasisar kertoi itkien kidutuksesta, joita jotkut heistä olivat joutuneet kokemaan ennen karkotusta pois kotikylältään. He asuvat nyt vaatimattomissa rättimajoissa Montecerran vuorella. Pieni kuorma-automme pääsi vaivoin kiipeämään vuorelle, jossa heidän kylänsä sijaitsee. Heidän ahkeruutensa ja siisteytensä on ihailtavaa. Rättimajat sekä muovipeitteistä rakennettu koululuokka ja kirkko, antavat selkeän kuvan siitä, että he pyrkivät olosuhteista huolimatta eteenpäin. Alueen kouluvirasto oli käynyt tarkistamassa rättimajakoulun ja todennut opetuksen olevan ajan tasalla. Heiltä puuttui vain rekisteröintimaksu virallisen opetusluvan saamiseksi. Saimme olla avuksi tässä asiassa ja nyt koulu Montecerrassa jatkaa toimintaansa. Kylän väki käy lähiplantaaseilla töissä ja kasvattaa vuoren rinteessä hyötykasveja sekä paimentaa kotieläimiä.

Uskonsa vuoksi panneita intiaaneja Juhanin ja Vesan kanssa, eturintaman evankelista Kelly oikella.

5


Vedenpuhdistuslaitetta tuodaan uskoville vihamielisellä alueella. Vaatimattoman rättimajoista tehdyn asumusyhteisön vieressä on kahviplantaasi, jossa yli 2000 kahvipensasta tuottaa parhaimman laadun kahvipapuja. Kahviplantaasi on myynnissä omistajan terveydellisten syiden takia. Rukouksemme on, että varat järjestyisivät plantaasin ostamiseen niin, että viisi vuotta rättimajoissa asunut uskovien intiaanien ryhmä pääsisi aloittamaan oikeanlaatuista asumista. He haluavat tulevaisuuden lapsilleen ja evankelioida ympäristöä. Jumalan tuli palaa heidän sydämissään!

Kellyn tarina

Facebookissa ja TV-ohjelmissamme olemme kertoneet Kellystä. Hän asuu Caucan etnisellä alueella EteläKolumbiassa. Hänen miehensä Pavel oli evankelista ja kuljetti repussaan Raamattuja ja evankelioivia kristillisiä kirjoja maaseudun kyliin. Iloinen ja hyväntuulinen Pavel sai vastustajia, jotka eivät halunneet evankeliumin saavuttavan alueen ihmisiä. Eräänä päivänä Pavelin kännykkä soi ja soittaja kertoi tarvitsevansa kyydin. Pavel, joka harjoitti taksitoimintaa, lähti hakemaan asiakasta. Tuo matka oli Pavelin viimeinen, eikä hän ei koskaan palannut takaisin. Pavel hirtettiin reppunsa nauhoihin, vastapainona repussa olleet Raamatut ja kristilliset kirjat. Kirjat olivat Suomen Marttyyrien Äänen kustantamaa evankelioimismateriaalia. Järkyttävä viesti Pavelin kuolemasta saavutti Kellyn, jonka elämä tuntui hajoavan hetkessä palasiksi. Miten hän 6

Marttyyrien Ääni 1/2018

kertoisi tämän hirveän uutisen lapsilleen? Rukouskamppailun keskellä hän kuitenkin ymmärsi, että hänen on jatkettava miehensä tehtävää. Ensimmäiseksi hän meni kylään, jossa murhamiehet asuivat. Hän oli valmis antamaan heille anteeksi. Sitten hän alkoi jakaa Raamattuja kylän asukkaille. Kelly otti meidät vastaan viime matkallamme kauniissa kodissaan, jonka Marttyyrien Ääni -järjestöt olivat hänelle rakentaneet. Suuntasimme kulkumme yhdessä Kellyn kanssa vuoristoon viemään kirjallisuutta ja Raamattuja sekä vedenpuhdistuslaitetta. Kelly toimii nyt evankelistana ja samalla hoitaa kahta alaikäistä lastaan. Hänen sydämensä palaa voittamaan sieluja Taivasten valtakuntaan. Kelly tietää evankeliointimatkojensa olevan vaarallisia, mutta Kellyn usko ja luottamus Jumalan varjelukseen on hyvin konkreettista ja se toi kyyneleet silmiimme. Suomen Marttyyrien Ääni lähettää Kellylle ja hänen lapsilleen avustusta, jotta Kelly voi suorittaa maailman parasta tehtävää, jatkaen evankeliumin levitystä miehensä jalanjäljissä.

Työmme Kolumbiassa jatkuu

Olemme kiitollisia Jumalalle ja Marttyyrien Äänen tukijoille, että työmme Kolumbiassa voi jatkua. Tuemme radiotyötä, joka saavuttaa myös ne kolkat, joissa vielä piileskelee pommiiskuja tehneitä sissejä. Kaikki sissit eivät halua luovuttaa aseitaan rauhansopimuksesta huolimatta. Kolumbian

yhteistyökumppanimme Russell Martin Stendal tietää, että rauhansanoma Jeesuksesta voi murtaa pahimmankin sissin sydämen. Kiitos kun muistat jatkuvasti rukouksin Kolumbian työtä! Juhani Huotari

Työmme Kolumbiassa: – Radio-evankeliointi – Kelly-evankelistan kannatus – Vedenpuhdistajia kristittyjä vastustaville kylille – Etnisten vainoa kärsivien kristittyjen auttaminen – Raamattujen ja kristillisen kirjallisuuden levittäminen

KIITÄMME JA RUKOILEMME Kiitos Herra, että olet kaikin tavoin vahvistanut kristittyjä Kolumbiassa. Siunaa maassa tehtävä kristillinen radio-, kirjallisuus- ja evankelioimistyö. Siunaa Kelly-evankelistaa ja hänen perhettään.

Lahjoitusviite: 871 103


Näkymä Golanin kukkuloilta. Kuvat: Harri Kröger

Todellisen rauhan asialla Lähi-itä on ollut viimeiset vuodet uutisten keskiössä mm. Syyrian sisällissodan vuoksi. Aivan viime aikoina Israel on jälleen noussut otsikoihin presidentti Trumpin kerrottua, että Yhdysvallat julistavat Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtävät suurlähetystönsä Jerusalemiin. Tämä aiheutti vihamielisten kannanottojen ja uutisten ryöpyn. Lopuksi YK äänesti Yhdysvaltojen päätöksestä, jolloin suurin osa maista äänesti julistusta vastaan, Suomi mukaan lukien.

R

aamattu kertoo päivistä, joita nyt elämme: ”Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.” Sakarja 12:3. Mahdollisuutemme tehdä työtä juutalaisten ja arabien evankelioimiseksi on kaikesta päätellen lyhyt. Aikain merkit kertovat Jeesuksen tulon olevan oven edessä. Marttyyrien Ääni ei halua olla poliittisessa toiminnassa, tehdessään työtä Israeliin. Kuitenkin haluamme nähdä Jumalan valinnan Israelin kansan kohdalla, kunnioittaen sitä, siunaten Israelia ja sen pääkaupunkia Jerusalemia.

taisesti messiaanisia juutalaisia vastaan. Yhteistyökumppanimme, kuusilapsinen Ortizin perhe Arielin kaupungissa, koki järkyttävän hetken marraskuussa 2008, kun heidän 15-vuotias poikansa avasi puurim-juhlan aikaan lahjapaketin, jossa olikin pommi. Amiel haavoittui niin pahasti, että hänen henkiinjäämisensä on ihme. Useiden leikkausten jälkeen hän on kuntoutunut, opiskelee yliopistossa ja kuuluu koripallojoukkueeseen. Lahjapaketti saapui eräältä ortodoksijuutalaiselta. Juuri heitä haluamme

Rauhan rakentamista

Jeesus sanoi: ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani — sen minä annan teille.” Joh. 14:27. Työmme Israelissa keskittyy sekä juutalaisten että palestiinalaisten ja arabien evankelioinnin vahvistamiseen. Erityisesti sydämellämme ovat ortodoksijuutalaiset ja palestiinalaiskristityt, joita vainotaan voimakkaasti. Ortodoksijuutalaiset ovat useasti hyökänneet jopa väkival-

Mahane Jehuda kävelykadulla.

tavoittaa Jeesukselle. He tarvitsevat todellista rauhan sanomaa. Yhteistyömme tapahtuu Jews for Jesus -järjestön kautta. Jumala on avannut mahdollisuuksia evankelioida heitä vanhusten, sairaiden ja monilapsisten perheiden äitien avustamisen ohessa. Tällaisen rakkaudenpalvelun kautta heidän sydämensä avautuu ymmärtämään, että Jeesus on heidän messiaansa ja että kristityt rakastavat heitä.

Todellinen rauha juutalaisten ja palestiinalaisten välille

Saamme jatkuvaa negatiivista uutisointia sekulaarimedian kautta konfliktista Israelin ja palestiinalaisten välillä. Todellisuus on usein aivan muuta. Juutalaiset haluavat rauhaa ja tasapainoa palestiinalaisten kanssa. Terroristien tähden Israel on joutunut luomaan turvallisuuskoneiston, sillä ääri-islamistiset tahot tahtovat hyökätä juutalaisten kimppuun. Ymmärrämme Marttyyrien Ääni –järjestönä, että todellinen rauha sekä palestiinalaisten että juutalaisten elämään saadaan vain, kun Jeesus tulee sydämen Herraksi. Siksi tuemme palestiinalaisten keskuudessa tapahtuvaa evankeliointia ja olemme auttaneet uskoon tulleita palestiinalaisia, joita äärimuslimit vainoavat. Yhteistyökumppaninamme ovat Betlehemin baptistiseurakunta sekä Arielin kaupungissa toimiva messiaaninen seurakunta, jota juuri Ortizin perhe luotsaa. Yksi seurakuntalaisista on palestiinalainen Sammy. Messiaaniset juutalaiset kutsuvat palestiinalaisia kristittyjä messiaanisiksi pales-

7


tiinalaisiksi. Heidän välillään on syvä kunnioitus ja keskinäinen rakkaus.

Sammyn todistus

Olen kotoisin Länsirannalta. Tulen muslimiperheestä, mutta kuusitoista vuotta sitten astuin pimeydestä valkeuteen, kun Jeesus Kristus tuli elämääni. Aloin viikoittain saada Raamatun opetusta, vahvistuin uskossa ja rukoilin paljon. Samaan aikaan jouduin kärsimään uskoni tähden, olinhan hyljännyt islamin. Kaikkien vaikeuksien keskellä koin kuitenkin suurta rauhaa. Eräänä päivänä minut pidätettiin. Vankeudessa minua kidutettiin ja perheenikin hylkäsi minut. Tämä kaikki sai aikaan sen, että tulin entistäkin vahvemmaksi uskossa. Minä ja ystäväni joudumme kokemaan jatkuvia vaikeuksia kulkiessamme valitsemaamme tietä muslimiyhteisön keskuudessa.

Poikaani hakattiin koulussa. Opettajat heittivät joskus hänet ulos luokasta sanoen, että kristittynä hänellä ei ole paikkaa heidän keskuudessaan. Poikani ollessa 13-vuotias, hänet pidätettiin. Poliisi väitti poikani olevan väkivaltainen. Hän oli pidätettynä viikon ja vapautui vasta onnistuttuani keräämään rahaa takuita vastaan. Myös 15-vuotiasta tytärtäni heitettiin kivillä, kun hän kertoi tulevansa kristitystä perheestä. Tilanne oli todella vaikea ja lasteni tulevaisuus oli vaakalaudalla. Meidän oli pakko muuttaa pois paikkakunnalta, lähdimme Jerikoon. Ennen uskoontuloani toimin musiikin opettajana palestiinalaishallinnon alaisessa koulussa. Kun työnantajani sai kuulla uskostani, sain potkut. ”Sinulla on huono vaikutus, olet vaaraksi lapsille”, minulle sanottiin. Minkä tahansa työn olen sen jälkeen saanut-

kin, työnantajalle on pian kerrottu, että olen hyljännyt islamin ja kääntynyt kristityksi. Pian sen jälkeen olen saanut potkut. Olen ansainnut hiukan rahaa antamalla yksityistunteja. Jerikossa eläminen on kuitenkin kallista ja joudumme miettimään, mitä tehdä tulevaisuudessa. Kiitos, jos muistatte meitä rukouksin! –Sammy Juhani Huotari

KIITÄMME JA RUKOILEMME Kiitos Herra, että pidät huolta omaisuuskansastasi. Rukoilemme rauhaa Israeliin. Siunaa maassa tapahtuva evankelioimis- ja auttamistyö. Lahjoitusviite: 871 365

Lähde kanssamme Lehtimajajuhlille Israeliin 22.9.–1.10.2018 Lähde kokemaan Lehtimajajuhlat Israelissa ja kiertämään yhdessä historiallisia Raamatun kohteita Jeesuksen jalanjäljissä. Vierailemme mm. Jerusalemissa, Kuolleella merellä ja Galileassa. Ohjelmaan kuuluu osallistuminen muutamaan messiaanisen seurakunnan tilaisuuteen. Saamme kuulla myös ajankohtaista asiaa vainotun seurakunnan näkökulmasta. Matkanjohtajana toimii Juhani Huotari ja oppaana matkalla on legendaarinen Israel- ja raamattuasiantuntija Harri Kröger. Paikkoja rajallinen määrä. Matkan hinta ei sisällä ICEJ:n lehtimajajuhlien pääsymaksuja eikä erillisiä kuljetuksia tapahtumapaikalle tai pois tapahtumapaikalta. Matkan vastuullinen ja tekninen järjestäjä: Caleb Tours Oy.

Ennakkovaraajan hinta 30.4. saakka on 1595 € / hlö 1.5.–15.6. matkan hinta on 1695 € / hlö Yhden hengen huoneen lisähinta on 490 €

Tilaa tarkempi matkaohjelma toimistolta 040 5522 309 / info@vomfinland.fi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen, matkanjohtaja Juhani Huotari puh 045 1227 416 / juhani.huotari@vomfinland.fi 8

Marttyyrien Ääni 1/2018


Blogi: Siunaus vai kirous?

O

len huomannut, kuinka ihmisyyteemme on todella syvälle rakennettu eräänlainen ”sitä saat mitä tilaat” -ajatus. Tarkoitan tällä sitä, että kun perehdymme maailman suurien uskontojen opetuksiin, niin huomamme miten pohjavirtana on usein ajatus, miten hyvän tekemisestä seuraa hyvää. Hinduilla tämä näkyy karman lakina, buddhalaisilla taas on jalo kahdeksanosainen polku, jota hyvin noudattamalla pääsee ”ihanaan nirvanaan”. Monoteistisistä uskonnoista juutalaisuus sekä islam ovat suurelta osin tekoihin perustuvia uskontoja: kun teet hyvää, Jumala siunaa sinua ja pääset taivaaseen. Edellä mainituista uskoista poikkeaa selvästi kristinusko. Raamattu tuo selvästi esille, miten synninharjoittajakin voi menestyä inhimillisessä elämässä. Profeetta ihmettelee tätä asiaa Jeremian kirjan luvussa 12 jakeessa 1: ”Miksi jumalattomain tie menestyy?” Näemme saman omassa arjessamme, kun ihmiset, jotka eivät tunne Jeesusta, menestyvät tässä ajassa. Toisaalta se, että uskova ihminen on koetuksissa tai kovissakin

haasteissa, ei tarkoita, että hän eläisi Jumalan sanan vastaisesti. Tästä esimerkiksi Jobin kirja. Job joutui Jumalan itsensä koettelemaksi, koska Jumala halusi todistaa Jobin rakastavan Jumalaa, vaikka Hän antaisi koetuksiakin elämään. Tästä tulemme tärkeään näkökulmaan liittyen kristittyjen vainoihin. Vainon kokeminen kristityn elämässä ei ole Jumalan kirous. Se on pikemminkin normaalitila, jota uudestisyntyneet Jeesuksen seuraajat ovat joutuneet kokemaan aivan seurakunnan alkumetreiltä asti. Apostolien teot sanoo: ”Ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudeaa ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit.” Siis on tärkeä ymmärtää, että kun ihminen haluaa elää lähellä Herraa, se ei aina ole inhimillisesti helppoa. Raamattu sanookin: ”Kaikki jotka tahtovat elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa joutuvat vainottaviksi.” Vaino on ollut monesti Jumalan väline tuoda maailmalle ilmi, millainen on se ”saviastioissa oleva suunnattoman suuri voima, joka ei tule meistä, vaan Jumalasta”. Kun lu-

kee vainottujen uskovien kertomuksia Jumalan teoista, ei voi kuin ylistää Jumalan suuruutta; kuinka Hän voi siunata omansa, jotka haluavat antaa jopa elämänsä evankeliumin tähden. Rakas lukija, älä punnitse Jumalan työtä ihmiselämässä ulkoisen, vaan sisäisen siunauksen kautta. Laodikea on ulkoisesti ja jäsenmäärällisesti menestyvä seurakunta, mutta sisäisesti niin kuollut, että Jeesus sanoi ”oksentavansa sen suustaan ulos”. Toisaalta taas Paavali, joka oli sisäisesti Kristuksessa rikas sekä siunattu, sanoi: ”Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden.” Paavali tiesi rististä seuraavan vainon olevan tie, jolle jokaisen Jeesuksen seuraajan tuli olla valmis käymään. Mikke Tiainen yhdistyksemme hallituksen jäsen

Kenttäkuulumisia

Marttyyrien Ääni vieraili tammikuussa Kainuun ja Pohjois-Savon seurakunnissa

M

arttyyrien Äänen tiimi, Aki Miettinen, Petri Nuotio ja Vesa Jääskeläinen vierailivat tammikuussa useassa Kainuun ja Pohjois-Savon seurakunnassa. Uutiset vainotuista kristityistä keräsivät kuulijoita eri kristillisistä piireistä. Innostavasta ja koskettavasta musiikista vastasivat Vesa Jääskeläinen ja Petri Nuotio. Tilaisuuksien informaatio vainotusta seurakunnasta puhutteli vapaudessa eläviä kristittyjä valmistautumaan vaikeampiin aikoihin.

Iisalmen vapaaseurakunnan Marttyyrien Ääni -illasta 9


Kiinan paluu menneeseen Sen jälkeen, kun Kiinan nykyinen presidentti Xi Jinping tuli valtaan vuonna 2013, viranomaisten suhtautuminen kristittyihin on jatkuvasti kiristynyt. China Aid -järjestöä johtavan Bob Fun mukaan tilanne ei ole ollut näin huono kertaakaan kulttuurivallankumouksen jälkeen.

N

äyttääkin siltä, että Kiina on joiltain osin palaamassa kulttuurivallankumouksen aikoihin. Presidentti on pyrkinyt keskittämään valtaa itselleen ja hänen sanotaan nyt olevan Maon jälkeen Kiinan vaikutusvaltaisin johtaja. Kiinan kommunistinen puolue pitää viiden vuoden välein puoluekokouksen, jossa nimitetään johtajia ja sovitaan kansallisesta politiikasta. Viime lokakuussa pidetyssä puoluekokouksessa puolueen peruskirjaan päätettiin lisätä ”Xi Jinpingin ajatuksia sosialismista kiinalaisilla piirteillä uudelle aikakaudelle”. Aikaisemmin peruskirjaan on lisätty ainoastaan Maon ja Deng Xiaopingin teoriat, jälkimmäisen vasta hänen kuolemansa jälkeen. Xin teorian lisääminen puolueen peruskir-

10

Marttyyrien Ääni 1/2018

jaan on vahva vihje siitä, että Xi saattaa jatkaa presidenttinä vielä vuonna 2022 päättyvän toisen – ja oletetusti viimeisen, kautensa jälkeen.

Uusi uskontolaki

Viime syksynä hyväksyttiin myös muutoksia uskontolakiin, joka tuli voimaan helmikuun alussa. Kiristykset alkoivat näkyä kuitenkin jo ennen lain voimaantuloa: kirkkoihin, myös virallisiin Kolme Itse -kirkkoihin, on asennettu valvontakameroita. Rekisteröitymättömiä seurakuntia on painostettu liittymään viralliseen kirkkoon ja niitä on myös suljettu. Joulun aikaan useita seurakuntia eri puolilla Kiinaa, Kolme

Kristinuskon opettaminen alle 18-vuotiaille oli kiellettyä jo ennen uutta uskontolakia.


Kultainen Lampunjalka -kirkko ennen ja jälkeen. Kuvat: ChinaAid Itse -seurakuntia ja rekisteröitymättömiä, kiellettiin ja estettiin viettämästä joulua tiloissaan. ”Uuden lain myötä Kiinan johto tulee entisestään tiukentamaan kontrolliaan kaikista rekisteröimättömistä uskonnollisista yhteisöistä, kuten itsenäisistä kotiseurakunnista. Jos lakia tullaan käytännössä soveltamaan kuten se on kirjattu, kaikki rekisteröitymättömät seurakunnat ja niiden toiminta tullaan kieltämään täysin ja lakia rikkovia rankaisemaan ankarasti”, kertoo Fu. Fun mukaan laki kieltää erityisesti kaiken rekisteröimättömän uskonnollisen koulutuksen, opetuksen ja uskonnon levittämisen. ”Jopa uskonnolliseen konferenssiin osallistuminen ulkomailla on kiellettyä ilman etukäteen saatua lupaa. Sääntöä rikkovia odottaa rangaistus, mukaan lukien sakko, jonka määrä voi vaihdella 2500-38000 euron välillä. Uskonnolliseen käyttöön tiloja tarjoavia tullaan myös rankaisemaan”, Fu sanoo.

Megakirkko tuhottu

Tammikuun 10. päivä Shanxin provinssissa, Linfenin kaupungissa tuhottiin yllättäen Kultainen lampunjalka -niminen jättikirkko. Sotilaspoliisit asettivat pommeja kirkon maanalaisiin halleihin ja räjäyttivät ne. Sen jälkeen maanpäälliset osat tuhottiin raivauskaluston avulla. Paikalla oli runsaasti poliiseja estämässä ketään pääsemästä lähelle kirkkoa. Sotilaspoliisit ovat suoraan keskushallinnon määräysvallan alla, joten tuhoamiskäsky on tullut Kiinan korkeimmilta viranomaisilta.

Vuonna 2009 valmistunut, lähes kolme miljoonaa euroa maksanut kirkko palveli yli 50.000 kristittyä. Varat kirkon rakentamiseen tulivat seurakuntalaisilta, jotka olivat myös itse mukana rakennustöissä. Seurakunta oli rekisteröimätön ja se on ollut viranomaisten hampaissa aiemminkin: kun kirkkoa alettiin rakentaa, seurakuntalaiset nukkuivat työmaalla. Eräänä aamuyönä he heräsivät, kun noin 400 viranomaisten edustajaa ja värvättyä rikollista hyökkäsi työmaalle, hakkasi seurakuntalaisia ja tuhosi rakenteilla olleen kirkon. Kaikkiaan yli kymmenen seurakunnan pastoria tuomittiin vankilaan. Pisimmän tuomion, seitsemän vuotta vankeutta, sai Yang Rongli. hän vapautui vankilasta lokakuussa 2016.

Pitkiä tuomioita

Koventuneet otteet näkyvät myös kristittyjen saamissa vankeustuomioissa. Vuoden 2016 aikana viranomaiset pidättivät satoja kristittyjä Kiinan lounaisosassa sijaitsevassa Yunnanin provinssissa syyttäen valheellisesti, että he kuuluvat kulttiin. Kolme pidätetyistä tuomittiin aiemmin neljäksi vuodeksi vankeuteen. Tammikuun puolivälissä tuomioita annettiin lisää: kuusi kristittyä tuomittiin 4-13 vuoden vankeusrangaistuksiin, koska heidän väitetään kuuluvan ”Kolmen tason palvelijat” -kulttiin. Jotkut tuolloin pidätetyt odottavat yhä tuomioitaan. Pisimmän tuomion sai kristitty nainen, Ju Dianhong, joka sanoo, ettei ole koskaan edes kuullut kyseisestä

Tu Yan on yksi tuomiotaan yhä odottavista. Kuva: ChinaAid kultista. Hän sanoo uskovansa ja kertovansa Jeesuksesta, tekemättä koskaan kenellekään haittaa ja toimien Raamatun opetusten mukaan. Hän aikoo valittaa tuomiostaan. Viranomaiset ovat syyttäneet uskovien asianajajien puolustavan heitä ”laittomasti” ja he ovat nyt itsekin tutkinnan alla. Katja Bågman

Kiina kampanja Marttyyrien Ääni -järjestöt tukevat Kiinan kasvavan seurakunnan hengellisiä tarpeita lisääntyneiden radio-ohjelmien välityksellä. Kristillisestä opetuksesta on Kiinassa huutava pula. Radio-ohjelmien kautta voimme vahvistaa kasvavaa maanalaista seurakuntaa ja opetuslapseutamme uskoon tulleita, koska perinteinen lähetystyö ei enää ole mahdollista. Tule mukaan tukemaan Kiinan seurakuntia rukouksin ja lahjoita Kiinan radiotyöhömme.

KIITÄMME JA RUKOILEMME Kiitos Herra, että herätys etenee Kiinassa. Siunaa ja varjele Kiinan kristittyjä kasvavan vastustuksen edessä. Vahvista vankilaan joutuneita kristittyjä, aja heidän asiaansa. Viitenumero: 87175

11


Radio Dein viikon teos - Palavat sydämet Kiinalainen Jiang Zongxiu (34) hakattiin kuoliaaksi 18.6. 2004 turvallisuuspoliisin toimistossa. Virallisen ilmoituksen mukaan hänen kuolemansa johtui äkillisestä sairastumisesta. Jiang oli ennen pidätystään jakanut anoppinsa kanssa Raamattuja ja kristillisiä lehtisiä erään kaupungin torilla. Poliisien mukaan naiset ”olivat oleellisesti häirinneet yhteiskunnallista rauhaa jakamalla kristillistä materiaalia”. Palavat sydämet kirja kertoo kahdeksasta rohkeasta ”rauhanhäiritsijästä”. Naisista, joiden uhri ja kestäväisyys osoittavat meille, mitä on kulkea Jeesuksen askelissa tänä päivänä eri puolilla maailmaa. Helmikuussa luetaan kiinalaisen Lingin tarinasta katkelmia Radio Dein viikon teoksena. Viime vuonna Palavat sydämet kirja lisättiin Venäjällä kiellettyjen julkaisujen luetteloon. Luettelossa, jossa on oikeuden ”ekstremistisiksi” toteamia ja siten Venäjällä kiellettyjä julkaisuja, on nyt yli 4200 nimikettä. Kieltolistalle lisätyn teoksen hallussapidosta tulee tämän jälkeen rangaistavaa.

Tilaa nyt entistäkin ajankohtaisempi Palavat sydämet –kirja tarjoushintaan 8 € + postikulut

Tilaukset: 040 5522 309 tai info@vomfinland.fi

Aikamme marttyyrit Miljoonat kristityt eri puolilla maailmaa joutuvat maksamaan kovan hinnan uskostaan Kristukseen. He kohtaavat työpaikan menetyksiä, vainoa, pahoinpitelyä, vankeutta ja pahimmillaan jopa kuolemaan uskonsa tähden. Silti he ovat valmiit riskeeraamaan kaiken seuratessaan Jeesusta. Vainojen keskellä he ammentavat voimaa ja lohdutusta uskostaan. Meillä on paljon opittavaa vainotulta seurakunnalta. Näiden kristittyjen kertomuksia luetaan joka kuun ensimmäisenä ja kolmantena lauantaina klo 15 alkaen Radio Deissä.

Ole kuulolla!

12

Marttyyrien Ääni 1/2018


Lukijan palsta Minulle on tullut vuosikausia Marttyyrien Ääni -lehti. Kerran lehdessä kerrottiin vangeille kirjoittamisesta. Soitin toimistolle ja pyysin vankilistan itselleni, ja siitä se minunkin kirjoittamiseni alkoi. Se lista ei toki ole pelkkä lista, vaan jokaisen vangin nimen ja kuvan mukana on myös tietoja hänen ja hänen perheensä elämästä. Tietoja päivitetään Marttyyrien Äänen toimistossa jatkuvasti, ja uudet tiedot on lihavoitu tekstin lopussa. Niinpä kirjoittajat ja rukoilijat pysyvät niin ajan tasalla kuin vain on mahdollista. Kirjoittaminen ei ole hankalaa eikä vaikeaa. Marttyyrien Ääni -toimistolta saa hyvät ohjeet, kuinka kannattaa toimia ja mitä toisaalta ei saa kirjoittaa. Ostan kauniita kortteja, joskus Hyvä Paimen -aiheisia, joskus maisemia, kukkia ja mitä vain muita sopivia. Kirjoitan niihin jonkin englanninkielisen raamatunlauseen ja tervehdyksen. Kun kirjoitan Kiinaan, saatan ottaa kopion kiinankielisestä raamatunkohdasta ja liimata sen korttiin. Suomeksikin voi kirjoittaa, sillä useinhan saaja ei ymmärrä englantia tai muutakaan meidän tuntemaamme kieltä. Vaikka kortin saaja ei ymmärtäisi, mitä kortissa lukee, voi sillä silti olla äärettömän suuri merkitys saajalleen. Hän tietää, ettei hän ole yksin ja että hänen puolestaan rukoillaan. Joskus käy niin, että vangit itse eivät saa niitä kortteja. Vanginvartijat saattavat kuitenkin kertoa, että postia on tullut,

ja sekin jo lohduttaa. Postin tulo on tärkeä viesti myös viranomaisille siitä, että näiden ihmisten olemassaolosta ja kärsimyksistä tiedetään. Mieleeni on jäänyt erityisesti pakistanilainen perheenäiti Asia Bibi, joka oli 38-vuotias, kun hänet pidätettiin vuonna 2009. Hän on saanut kuolemantuomion jumalanpilkasta kerrottuaan Jeesuksesta kylänsä musliminaisille. Asia Bibi on yhä vankilassa ja tarvitsee rukouksiamme. Viimeisessä listassa oli ilahduttava tieto, että hän voi hyvin sekä henkisesti että fyysisesti. Asia Bibin asianajajan mukaan tämä on suoranainen ihme. Tämäkin esimerkki kertoo meille siitä, että kannattaa rukoilla vangeille

ja heidän perheilleen erityisesti Jeesuksen läsnäoloa ja tämän läsnäolon voimakasta tuntemista. Ja tämä kannustaa myös lähettämään siunattuja tervehdyksiä ympäri maailmaa rakkaille vainotuille sisarillemme ja veljillemme! Anne Kulonpää

Lukijan kertomus Kerro miten haluat auttaa vainottuja kristittyjä ja miten Marttyyrien Ääni -työ koskettaa sydäntäsi! Kirjoita osoitteeseen: info@vomfinland.fi

Esirukouspyyntö parlamenttiryhmän puolesta

M

arttyyrien Ääni ry:n aloitteesta perustettiin eduskuntaan vuoden 2016 lopulla uskonnon- ja omantunnonvapausryhmä, jonka puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Sari Essayah. Marttyyrien Ääni ry toimii ryhmässä asiantuntijajäsenenä. Ryhmän tavoite on työskennellä uskonsa tähden vainottujen puolesta kansainvälisesti sekä myös paneutua Suomen tilanteeseen uskonnon- ja omantunnonvapauden toteutumiseksi. Ryhmä on allekirjoittanut useita vetoomuksia, joita Marttyyrien Ääni on vetoomustoimintansa puitteissa laatinut, mm. vetoomus Thaimaan pakistanilaisten kristittyjen sekä Kiinan

kristittyjen tilanteen huononemisen puolesta. Ympäri maailmaa jännitteet eri uskontojen välillä ovat kasvaneet. Yli 300 miljoonaa kristittyä kärsii eriasteista vainoa yli 50 eri maassa. Vainottujen ihmisoikeuksia rajoitetaan tai ne ovat täysin olemattomat, josta johtuen monet elävät jatkuvassa kärsimyksessä. Pyydämme esirukousta uskonnon- ja omantunnonvapausryhmän puolesta siinä tärkeässä työssä, mitä ryhmä tekee. Kiitos kun olet rukousrintamassa mukana! Marttyyrien Ääni 13


Uutisia maailmalta Thaimaassa pidätettyjen pakistanilaisten tuska jatkuu

T

haimaassa, Bangkokissa, on jälleen pidätetty pakistanilaisia kristittyjä turvapaikanhaki-

joita. Pidätykset tapahtuivat 23. tammikuuta: ensin pidätettiin 6 aikuista ja 9 lasta. Myöhemmin samana päivänä toisaalla Bangkokissa pidätettiin kaksi aikuista ja neljä lasta. Ensin pidätetyt 15 kristittyä vietiin keskusvankilaan, jossa erilaisista rikoksista, myös väkivaltarikoksista, tuomitut kärsivät rangaistuksiaan. Oikeus määräsi heille kaikille sakot viisumin ylittämisestä ja niiden maksaminen oli edellytyksenä vankilasta vapautumiselle. Britanniassa asuvien pakistanilaiskristittyjen järjestö British Pakistani Christians Association (BPCA keräsi varat sakkojen maksuun. Sakot kävi maksamassa oikeudessa henkilökohtaisesti thaimaalainen näyttelijä Sakda Kaewbuadee, jota pakistanilaisten kristittyjen turvapai-

Lapsetkin kuljetettiin maahanmuuttoviraston häkkiautolla pidätyskeskukseen. Kuva: BPCA kanhakijoiden ahdinko kosketti, kun hän oli aiemmin käynyt tapaamassa heitä maahanmuuttoviraston pidätyskeskuksessa. Sakkojen maksun jälkeen kristityt vapautettiin vankilasta, mutta kaikkien järkytykseksi he eivät päässeet-

kään vapaiksi, vaan heidät otettiin heti uudelleen kiinni ja kuljetettiin pahamaineiseen maahanmuuttoviraston pidätyskeskukseen. Matkalla pidätyskeskukseen hätääntyneet vanhemmat soittelivat tuttavilleen pyytäen, että joku ottaisi heidän lapsensa huolehtiakseen, jotta lapset eivät joutuisi kärsimään pidätyskeskuksessa. Lapset ovat 6–12 -vuotiaita. BPCA:n avulla löytyi väliaikaiset huoltajat, joiden huomaan vanhemmat ovat uskoneet lapsensa. Lasten pidättäminen on vastoin Thaimaankin allekirjoittamia kansainvälisiä sopimuksia. Syyskuussa 2016 New Yorkissa pidetyssä pakolaisia koskevassa huippukokouksessa Thaimaan pääministeri Prayut Chano-cha vakuutti, että lasten pidättäminen lopetettaisiin. Lähde: British Pakistani Christians Association, Marttyyrien Äänen omat lähteet

Tuomitun pastorin vaimokin tuomittu Iranissa

K

ymmeneksi vuodeksi vankilaan tuomitun pastorin vaimo on nyt saanut viiden vuoden vankeustuomion. Pastori Victor Bet-Tamrazin vaimo Shamiram Isavi Khabizeh tuomittiin ”kansallisen turvallisuuden ja hallinnon vastaisista teoista järjestämällä pieniä ryhmiä, osallistumalla seminaariin ulkomailla sekä kouluttamalla seurakuntien johtajia ja pastoreita toimimaan vakoojina”. Hän aikoo valittaa tuomiosta, jonka Teheranin vallankumoustuomioistuin antoi 6. tammikuuta. Shamiram pidätettiin viime vuoden kesäkuussa, mutta hänet päästettiin vapaaksi maksettuaan noin 30.000 euron takuut. Pastori Victor tuomittiin viime heinäkuussa ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista järjestämällä ja

14

Marttyyrien Ääni 1/2018

Shamiram Isavi Khabizeh. Kuva: Article 18 johtamalla kotiseurakuntia”. Hän on valittanut tuomiostaan ja odottaa siihen parhaillaan vastausta. Myös pariskunnan poika Ramil

Bet-Tamraz on syytettynä ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista sekä kotiseurakuntien perustamisesta ja johtamisesta”. Vankeuteen tuomitut kristityt ovat yleensä islamista kristinuskoon kääntyneitä, mutta pastori Victor ja hänen vaimonsa ovat assyrialaiskristittyjä. Pastori Victor johti Teheranissa helluntaiseurakuntaa, joka järjesti kokouksia myös farsin kielellä. Viranomaiset kielsivät häntä pitämästä farsinkielisiä kokouksia, mutta hän ei suostunut lopettamaan niitä, joten seurakunta suljettiin kesäkuussa 2009. Sen jälkeen hän ryhtyi johtamaan kotiseurakuntaa. Seurakuntaan kuuluu islamista kristinuskoon kääntyneitä, ja useita heistä on tuomittu vankilaan. Lähteet: Article 18, Middle East Concern


Uutisia maailmalta Äärihindut yhä rohkeampia Intiassa

H

indunationalistisen BJP-puolueen vahvistunut valta Intiassa on rohkaissut äärihinduja entistä avoimempaan uhkailuun ja väkivaltaan kristittyjä vastaan. Kristittyjä ja muita uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan vihamielinen hindunationalistinen ilmapiiri on vahvistunut Intiassa pitkään, mutta toden teolla se sai vauhtia BJPpuoluetta edustavan Narendra Modin tultua Intian pääministeriksi vuonna 2014. Viime vuonna seitsemän osavaltiota järjesti osavaltion parlamentin vaalit ja kuudessa niistä BJP voitti. Myös presidentinvaalin voitti hindunationalistinen Ram Nath Kovind, joka on sanonut muun muassa, että ”islam ja kristinusko ovat vieraita Intialle”. Vuosi on vasta alkanut, mutta viikkoakaan ei kulu ilman uutisia eri puolilta Intiaa, jotka kertovat hyökkäyksistä kristittyjä tai kristittyjen ylläpitämiä instituutioita vastaan. Äärihindut ovat polttaneet kirkkoja ja Raamattuja, hyökänneet jumalanpalveluksiin ja hakanneet paikalla olevia uskovia, syyttäneet kristittyjä pakkokäännytyksistä ja pahoinpidelleet pastoreita. Kun eräs pastori meni seurakuntalaisineen ilmoittamaan poliisille äärihindujen hyökkäyksestä hänen johtamaansa jumalanpalvelukseen, hän yllättyi poliisin vastauksesta: ”Miksi toit kaikki nämä ihmiset tänne? Asia on hyvin yksinkertainen. BJP on nyt vallassa, ettekä te voi kokoontua rukoilemaan.” Tammikuun lopulla Davosissa järjestetyssä Maailman talousfoorumissa puhunut pääministeri Modi esitti Intian olevan maa, joka uskoo oikeudenmukaisuuteen, vapauteen, veljeyteen ja inkluusioon. ”Intia on aina puolustanut maailmanrauhaa, ja demokratia sekä monimuotoisuus ovat olleet sen luontainen vahvuus”, hän sanoi.

Pastori murhattu

Viime aikojen vakavin tapaus oli, kun Marttyyrien Äänen tukema pastori löytyi kuolleena kotoaan eteläisessä Tamil Nadun osavaltiossa lauantaina 20. tammikuuta. Viikkoa aiemmin hän oli ilmoittanut poliisille äärihindujen häneen kohdistamasta häirinnästä ja uhkailusta. Pastori Gideon Periyaswamy asui rukoushuoneensa viereen rakennetussa yksihuoneisessa talossa. Seurakunnan oli määrä pitää tuolloin rukous- ja paastopäivää, jonka vuoksi pastori oli pyytänyt kahta seurakuntaan kuuluvaa naista tulemaan siivoamaan rukoushuoneen aamulla. Kun Indira ja Regina saapuivat, he hämmästyivät huomatessaan, että pastorin talon ovi oli yhä suljettu. He menivät katsomaan ja löysivät pastorin kuolleena. Talon kattoparruun oli viritetty köysi, jonka toinen pää oli pastorin kaulan ympärillä. Hänen polvensa ylsivät kuitenkin lattiaan. Naiset ilmoittivat poliisille ja kun paikalle saapu-

Pastori Gideon Periyaswamy, kuvassa vasemmalla. neet poliisit irrottivat köyden pastorin kaulan ympäriltä, sen alla oli nähtävissä verinen viilto. 43-vuotias pastori Gideon oli naimaton. Hän oli kääntynyt kristinuskoon 18-vuotiaana. Paikalliset hindut eivät pitäneet siitä, että seurakunta kasvoi. Lisäksi kyseinen kaupunginosa oli ylempikastisten hindujen asuttama ja he eivät hyväksyneet, että alhaista kastia edustava pastori perusti seurakunnan, jossa kävi niin ikään alempikastisia intialaisia. Pastori Gideon oli johtanut perustamaansa seurakuntaa Adayacheryssä kahdentoista vuoden ajan. Viimeisen puolen vuoden aikana äärihindut olivat ahdistelleet pastoria joka sunnuntai. ”He pyrkivät aina löytämään syytä riidalle, mutta pastori sanoi meille: ’Meidän tulee elää rauhassa naapuriemme kanssa – älkäämme antako heille syytä riitaan’”, kertoi Indira. Viime vuonna pastoria oli myös hakattu ja potkittu. Aluksi poliisit kieltäytyivät tutkimasta kuolemaa rikoksena. Tutkinta käynnistettiin vasta, kun seurakuntalaiset ja lähikylien pastorit tukkivat tien protestina. Viimeisimmän tiedon mukaan poliisit ovat julistaneet kuolinsyyksi itsemurhan. Katja Bågman Lähteet: Morning Star News, Ucanews, Hindustan Times, Marttyyrien Ääni

15


AUTAMME YHDESSÄ VAINOTTUJA Me autamme: - Vainottujen tuki - Rohkaisu - Tiedotus - Opetus - Raamattutyö

Sinä autat: - Rukous - Lahjoittaminen - Kirjoittaminen vangeille - Tiedon jakaminen - Vetoomukset International Christian Association

Helmi–maaliskuun tilaisuudet

HE PAKENEVAT HENKENSÄ EDESTÄ

AKI MIETTINEN:

SU 18.3. klo 11:00 Heinolan helluntaiseurakunta

Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi, lahjoita puhelimella: 0600 13001 Puhelun hinta: 20,28 € + pvm

JUHANI HUOTARI:

SU 18.3. klo 11:00 Kontulan metrokappeli, Helsinki VIKTOR KLIMENKO, JUHANI HUOTARI JA PETRI NUOTIO POHJANMAALLA: KE 14.2. klo 19:00 Seinäjoen helluntaiseurakunta

Kiitos avustasi vainotuille! Marttyyrien Ääni ry

I

marttyyrienaani.fi

TO 15.2. klo 18:30 Lapuan helluntaiseurakunta

puh. 040 5522 309

SU 18.2. klo 11:00 Vaasan helluntaiseurakunta

Rahankeräyslupa: POL-2014-12198 ajalle: 29.1.2015-31.12.2019

LA 17.2. klo 12:00 Aronkeidas, Kauhajoki SU 18.2. klo 18:00 Pietarsaaren Saalem

Radio Dei

PETRI NUOTIO:

Marttyyrien ääni joka kuun toinen ja viimeinen lauantai klo 15

TI 20.2. klo 19:00 Kalajoen Ev.-Lut. seurakunta

KE 21.2. klo 19:00 Ylivieskan helluntaiseurakunta

Aikamme marttyyrit joka kuun ensimmäi-

TO 22.2. klo 19:00 Haapaveden helluntaiseurakunta SU 25.2. klo 11:00 Raahen helluntaiseurakunta TI 27.2. klo 18:00 Raahen vapaaseurakunta

KE 28.2. klo 19:00 Oulun helluntaiseurakunta SU 4.3. klo 11:00 Oulun pelastusarmeija

MA 5.3. klo 18:00 Kemin helluntaiseurakunta TI 6.3.

klo 18:00 Tornion helluntaiseurakunta

KE 7.3. klo 18:00 Kolarin helluntaiseurakunta TO 8.3. klo 18:00 Pellon helluntaiseurakunta

PE 9.3. klo 20:00 Pyhän Laurin kappeli, Ylläs

SU 11.3. klo 19:00 Kittilän helluntaiseurakunta

nen ja kolmas lauantai klo 15

Katso TV7

Marttyyrien ääni -ohjelma pe 16.02.2018 klo 21:15 pe 02.03.2018 klo 21:15 pe 16.03.2018 klo 21:15 pe 30.03.2018 klo 21:15

Toistot seuraavan päivänä (lauantaina) klo 13:15 ja seuraavan viikon tiistaina klo 22:30. Löydät ohjelmat myös arkistosta tv7.fi / Ohjelma-arkisto / Marttyyrien ääni

TI 13.3. klo 20:00 Marian kappeli, Levi

TO 15.3. klo 18:00 Muonion Ev.-Lut. seurakunta

facebook.com/marttyyrienaani

PE 16.3. klo 19:00 Muonion Ev.-lut seurakunta, nuortenilta SU 18.3. klo 18:00 Enontekiön helluntaiseurakunta

KE 21.3. klo 18:00 Sodankylän helluntai/vapaaseurakunnat TO 22.3. klo 18:00 Sallan helluntaiseurakunta

PE 23.3. klo 18:00 Kemijärven helluntaiseurakunta Katso lisää tapahtumia nettisivuiltamme: marttyyrienaani.fi/tapahtumat Kutsu puhujamme vierailemaan seurakunnassasi. Ota yhteyttä!

Juhani Huotari

Aki Miettinen

juhani.huotari@vomfinland.fi

Puh. 050 321 1662 aki.miettinen@vomfinland.fi

Vesa Jääskeläinen

Petri Nuotio

Puh. 045 122 7416

Puh. 0400 700 734 vesa.jaaskelainen@vomfinland.fi

Puh. 044 040 6777 petri.nuotio@vomfinland.fi