Page 1

Marttyyrien Ääni PALVELLEN VAINOTTUJA KRISTITTYJÄ VUODESTA 1973

Elämä versoo uudelleen

1/2017


Ovatko he turvassa? Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan. Psalmi 91:2

O

vatko he turvassa? Eräänä päivänä puhelin soi, kun asuimme Boliviassa tehden lähetystyötä. Soitto tuli aktioryhmältä, joka oli tullut auttamaan seurakuntia ja lääkärilähetystä. Aktioryhmän Jeeppi oli suistunut rotkoon. Sen sisällä matkusti nuoria, joista kaksi oli omia lapsiamme. ”Ovatko he turvassa?” sanoin vapisevalla äänellä.

Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa

Puhelimessa kuulin heikon äänen, siellä puhui toisessa aktioautossa matkustanut poikani, joka johti aktioryhmää. Hän kertoi tilanteen olevan vakavampi kuin ehkä oletetaan, mutta kaikki matkustajat ovat kuitenkin elossa. Siitä alkoi epävarma ja ahdistunut odotus, sillä yksi aktioryhmäläisistä jouduttiin kiidättämään leikkaukseen, muut selvisivät naarmuilla ja ruhjeilla. Leikattu aktioryhmäläinen palasi Suomeen muiden matkassa, kun aktio oli päättynyt. Hän tuli myöhemmin uudelle vierailulle Boliviaan. Jeeppi tuhoutui täysin, mutta matkustajat selvisivät. Aktioryhmä oli lähtenyt Suomesta matkaan rukoillen ja he olivat panneet turvansa ikiaikojen Jumalaan, joka on luonut Taivaan ja maan.

Kristityt etsivät turvapaikkaa

Maailman tilanne on epävakaampi kuin vuosikymmeniin. Taloudellisen epävakauden kanssa kamppailevat monet valtiot. Sisällissota niittää satoaan Lähi-idässä ja Afrikassa. Kun yhdellä kolkalla maailmaa saadaan rauha aikaiseksi, toisella puolen syntyy uusi konfliktialue. Miljoonien kristittyjen elämä on epävarmaa ja turvatonta. Tuhannet kristityt tarvitsisivat turvapaikkaa, kuten monet ei-kristitytkin. Pelkkä kadun ylittäminen voi viedä hengen siellä, missä käydään sotaa ja ihmishengellä ei ole arvoa. Tämän lisäksi monet kristityt tarvitsevat turvapaikkaa siksi, että heitä etsitään päivittäin syystä, että he ovat antaneet elämänsä Jeesukselle. Etsintä ei tapahdu sen tähden, että haluttaisiin tietää, kuka on tämä hyvä Jeesus vaan siksi, että kristityiksi tulleita pidetään suvun, uskonnon ja oman maansa pettureina. Etenkin naiset ovat hankalassa tilanteessa. Erityisesti, jos naisesta tulee kristitty muslimimaailmassa, hän on kaikkea tuota mitä edellä kerroin. Sen lisäksi hänet tulee häväistä. Vaikka hän olisi ehtinyt jo avioitua kristityn kanssa, sillä ei ole väliä, onhan hänestä tullut muslimeille vääräuskoinen. Siksi varsinkin nuoria kristinuskoon kääntyneitä naisia etsitään, pyrkimyksenä siepata heidät. Tämän jälkeen heidät voidaan uudelleen naittaa oikeauskoiselle, eli muslimille. Naisen omalla tahdolla ja tunteella ei ole väliä, perheen ja suvun kunnia on tärkein.

Marttyyrien Ääni 1/2017

Pääkirjoitus

Turvapaikka ja uuden elämän alku

Turvapaikkaan pääsy avaa pakenevalle uuden elämän mahdollisuuden. Turvatalon tulee olla hyvin sijoitettu ja sen tulee sijaita turvallisella alueella. Lisäksi turvatalosta tehdään suojattu ja vartioitu, jotta mitään ei pääsisi tapahtumaan. Elämme maailmassa, jossa turvattomuuden tähden kaikki mahdollinen tulee ottaa huomioon. Kaiken tämän lisäksi turvatalo tulee jättää rukouksessa Taivaan Isän suojelevien enkelien hoitoon. Vaikka me teemme kaiken mitä voimme, tarvitsemme kuitenkin taivaallista suojaa. Turvatalossa annamme Jumalan Sanan opetusta sen asukkaille ja rohkaisemme heitä kasvamaan uskossaan sekä luottamaan Jeesukseen jokaisena päivänä. Ovathan turvatalon asukkaat antaneet elämänsä Jeesukselle. Kristillinen usko on johtanut heidät tilanteeseen, jossa vaino ja vastustus on syttynyt heitä vastaan. Nyt jos koska, tulee luottaa Jeesuksen päivittäiseen apuun.

Meidän ajatuksemme eivät ole Jumalan ajatuksia

Joskus kuitenkin voi käydä niin, että kaiken suojelun ja turvatoimien jälkeen joku turvapaikansaaja voidaan löytää ja siepata tai tappaa. Se voi tapahtua, vaikka kauppamatkalla tai siirtyessä turvakodista pois muualle asumaan. Me kysymme miksi näin? Unohtiko Jumala turvapaikan saajan? Ei, Hän ei unohda meitä koskaan. Mutta Jumalan ajatukset eivät ole meidän ajatuksiamme ja hänen tiensä eivät ole meidän teitämme. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Jesaja 55:8-9. Meidän tehtävämme on kuitenkin tehdä kaikkemme, että ihmiset saadaan turvaan ja heitä autetaan. Vain harvassa tapauksessa turvakodin asukas joutuu vaaraan. Olemme löytäneet luotettavia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toimimme. Olemme kiitollisia, että Jumala on aukaissut meille tämän mahdollisuuden. Tässä lehdessä kerromme Kenian turvatalosta, mutta Marttyyrien Ääni –järjestöllä on turvataloja ympäri maailmaa. Mitä me, jotka olemme jatkuvassa turvassa, voisimme tehdä? Rukoile jokapäiväistä apua turvakodeissa eläville ja jos voit, auta taloudellisesti, että turvakotityö on mahdollista. Jumala tarvitsee avoimia sydämiä sekä toimivia käsiä ja jalkoja. Hän ei jää koskaan meille velkaa.

Juhani Huotari

Lähetysjohtaja juhani.huotari@vomfinland.fi


Lehden sisältö

Sivut 6–7

Sivut 4–5 Pääkirjoitus: Ovatko he turvassa?.................................Sivu 2 Vaino Afrikassa kasvaa.......................................................... Sivut 4–5 Evankeliumi etenee Eritrean vankilassakin................... Sivut 6–7 Naseerin tarina – Pakistanista pakolaiseksi Thaimaahan............................. Sivut 8–9 Kansanedustajat vainottujen kristittyjen tueksi ............ Sivu 10 Blogi: Älä pelkää!.......................................................................... Sivu 10 Sirkka Tervosen sydämellä vainotut kristityt................... Sivu 11 Kenttäkuulumisia.......................................................................... Sivu 11 Katsaus menneeseen ja tulevaan................................. Sivut 12–13 Facebook Marttyyrien Äänen työssä.................................. Sivu 13 Uutisia maailmalta............................................................... Sivut 14–15

Sivut 12–13

Marttyyrien Ääni -tilaisuudet.................................................. Sivu 16

MARTTYYRIEN ÄÄNI ry

Olemme Suomen Lähetysneuvosto ry:n ja Suomen Evankelinen Allianssi ry:n jäsen. International Christian Associationin jäsen. Toimisto:

Marttyyrien Ääni -lehti:

Toimitusneuvosto:

PL 40, 00321 Helsinki Puh. 040 5522 309 E-mail: info@vomfinland.fi Internet: www.marttyyrienaani.fi Toimisto avoinna: ma–pe klo 09.00–15.00

Ilmestyy 6 numeroa vuodessa ISSN 2343-5461 (painettu) ISSN 2343-547X (verkkojulkaisu) Päätoimittaja: Juhani Huotari Toimitussihteeri: Sari Palomäki Toimittaja: Katja Bågman

Puh.joht. Jyrki Kela Vesa Jääskeläinen Aki Miettinen Sirkku Hoikkala

Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Puhelin: 040 5522 309, sähköposti: info@vomfinland.fi Tilinumero: FI08 5789 2320 0566 01

Taitto: Taina Lassila Painatus: Kirjapaino Hermes

Keräyslupa: POL-2014-12198

Kuvat: Marttyyrien Ääni, ellei toisin mainittu 3


Vaino Afrikassa kasvaa Aki Miettinen vieraili tammikuussa 2017 Itä- ja Keski-Afrikassa auttamassa vainottua seurakuntaa. Tilanne on käynyt vakavammaksi alueilla, jonne olemme antaneet apua. Samalla matkalla avautui mahdollisuus uuden työn aloittamiseen Keniassa.

T

apaan Akin matkan jälkeen. Pitkät lennot ja monien tuntien ajomatkat Afrikan olosuhteissa ovat kuluttavia. Vaikka väsymyksen häivä näkyy Akin kasvoilla, into ja palo sydämessä vainottujen veljiemme ja sisartemme puolesta ei ole sammunut hänen sydämessään.

Keniassa vainotaan kristittyjä

Kenia on voimakkaan lähetystyön tuloksena muuttunut kristillisten seurakuntien maaksi. Tästä huolimatta tai ehkäpä juuri siksi, äärimuslimit ovat tulleet Keniaan ja hyvin traagisia hyökkäyksiä on tapahtunut kristittyjä vastaan. Turvallisuusuhka kasvaa jatkuvasti. Mikä sai sinut vierailemaan Keniassa? – Kenian turvallisuustilanne kehittyy jatkuvasti huonommaksi kristittyjen

joutuessa yhä enemmän äärimuslimien vainon kohteeksi. Erityisesti nuoret naiset ovat vaarassa. Jos heidät kidnapataan ja heitä hyväksikäytetään, heidän tulevaisuutensa on erittäin huono. Samoin heidän henkensä voi olla vaarassa. Taustalla on usein se, että he ovat kääntyneet kristityiksi islaminuskosta ja se on muslimivanhemmille suuri häpeä. Tässä tilanteessa haluamme auttaa. Miten Marttyyrien Ääni voi auttaa? – Vuokrasimme talon, joka toimii turvapaikkana vainoa pakeneville nuorille naisille. Heidän turvallisuutensa ja henkensä ovat vaarassa. Samalla turvatalossa asuvat saavat raamatunopetusta ja voivat kasvaa kristillisessä uskossa. Miten turvatalo on otettu vastaan? – Kristityt tytöt ovat hyvin kiitollisia

Turvapaikka kristityiksi kääntyneille nuorille naisille. (Kuvituskuva) avusta, sillä tämä antaa heille kaksinkertaisen tuen tulevaisuuteen: turvallisuuden tilanteessa, jossa heitä on takaa-ajettu ja samalla he oppivat tuntemaan enemmän Jeesusta ja kasvamaan kristillisessä uskossa. Turvatalo sijaitsee suojaisalla alueella. Se on hyvin suojattu ja turvallisuudesta pidetään jatkuvaa huolta. Panostamme kuukausittain 2 000 euroa tähän työhön. On tärkeää, että kristilliseen uskoon tulleet tytöt saavat turvallisen ja hyvän asuinpaikan, missä he voivat kokea, että heidän elämäntilanteestaan huolehditaan. Tulevaisuudessa uskomme Jumalan johdattavan itse kunkin heistä rauhalliseen ja turvattuun elämään.

Nigeria luo haasteita

Turvatalo on hyvin vartioitu. 4

Marttyyrien Ääni 1/2017

Olemme vuodesta 2013 auttaneet Nigerian pohjoisosissa eläviä kristittyjä, missä monet kohtaavat jatkuvaa vainoa. Aiemmin olemme tukeneet Etelä-Nigeriassa sijaitsevaa orpokotia ja koulua, jonne on otettu äärimuslimien hyökkäyksissä kuolleiden lapsia.


Pohjois-Nigeriassa Boko Haram on hyökännyt kristittyjä vastaan tuhoten rakennuksia, tappaen kristittyjä ja siepaten nuoria naisia. Keski-Nigeriassa fulani-paimentolaiset ovat enenevässä määrin hyökänneet maanviljelyksellä elävien kristittyjen kyliin. Kristittyjen talot poltetaan, viljelykset tuhotaan ja kristittyjä surmataan. Viranomaiset väittävät fulanien hyökkäävän kostoksi kristittyjen tekemistä karjavarkauksista. Aki Miettinen vieraili samalla matkalla myös Nigeriassa tämänhetkistä tilannetta selvittämässä. Miltä tilanne nyt vaikuttaa Nigeriassa? – Tilanne on suhteellisen rauhallinen, mutta erityisesti Keski-Nigerian osavaltiossa fulanit hyökkäävät säännöllisesti kristittyjä vastaan. Nigerian presidentti Buhari (joka on islaminuskoinen) on ollut sairaalassa Lontoossa. Huhut kertovat hänen jopa kuolleen ja tämä lisää epävakautta. Meidän vierailumme aikana maata johti kristitty varapresidentti. Pohjoisessa Bornon osavaltiossa Boko Haram kokoaa voimiaan. Paikalliset pelkäävät tulevan kevään olevan vaikea ja väkivaltainen. Väkivallan kohteena ovat tietysti kristityt. Sisällissodan mahdollisuutta ei voida sulkea pois varsinkaan siinä tapauksessa, että presidentti Buhari kuolee.

Elämä versoo uudelleen murheen jälkeen

Tällä hetkellä Suomen Marttyyrien Ääni tukee Dogo Nahawan kylässä lasten kristillistä koulua. Pohjois-Nigeriassa valtion koulut ovat muslimienemmistöisiä ja kristittyjen kotien lapset joutuvat kokemaan vainoa. Plateaun osavaltiossa, lähellä pääkaupunkia Josia sijaitsevan Dogo Nahawan historia on synkkä. Maaliskuussa 2010 Boko Haramin terroristit yhdessä fulanien kanssa hyökkäsivät kylään. Tuona murheen päivänä terroristit tappoivat noin 500 ihmistä, joista suurin osa oli kristittyjä. Paikallinen kristillinen koulu lakkautti toimintansa, sillä suuri osa ihmisistä pakeni asuen joitakin vuosia muualla. Nyt väki on palannut pikkuhiljaa takaisin Dogo Nahawaan. Paikallinen kristillinen koulu on avattu ja Suomen Marttyyrien Ääni

Ruokaa jaetaan oppilaille. Ruokalan tarve on suuri. tukee sen toimintaa maksaen opettajien palkan ja lasten kouluruokailun. Kaksi luokkahuonetta on vielä kunnostettava käyttöön. Tarpeina ovat myös wc- ja keittiötilat sekä porakaivo. Akin vierailtua valtion ylläpitämissä kouluissa hän totesi ilokseen ylläpitämämme koulun olevan puutteistaan huolimatta huomattavasti paremmassa kunnossa kuin valtion koulut.

Danjuma voi hyvin

Aikaisemmissa lehdissämme olemme kirjoittaneet terroristien hyökkäyksessä sokeutuneesta Danjuma -pojasta. Aki Miettinen vieraili Danjuman äitiä tapaamassa hänen kotonaan. Miten Danjuma voi? – Danjuma voi hyvin ja on menestynyt koulussa. Hän oli sokeain koulussa, joten tällä kertaa emme voineet häntä tavata. Vierailimme Danjuman äidin kaupassa. Kaupan tuotolla tuetaan Danjumaa ja hänen äitiään.

Kiitämme kaikkia Marttyyrien Äänen ystäviä Afrikan työn tuesta. Vaikka tilanteet ovat olleet sydäntä koskettavan surullisia on ilo nähdä, kuinka avun myötä voi nähdä uuden elämän versovan kaiken vastoinkäymisen ja kuoleman keskeltä. Työ vainottujen sisarten ja veljien hyväksi tuottaa tulosta. Juhani Huotari KIITÄMME JA RUKOILEMME Kiitos Herra, että olet avannut uusia ovia auttaa vainottua seurakuntaa Afrikassa. Siunaa ja varjele Keniassa olevaa turvakotia ja johdata apua tarvitsevat kristityt tytöt sinne. Siunaa ja johdata Nigeriassa tapahtuvaa työtämme. Lahjoitusviite: 87120 5


Evankeliumi etenee Eritrean vankilassakin

E

ritrealainen tri Berhane vietti 11 kuukautta vankilassa kristillisen todistuksensa tähden. Seuraavassa hän kertoo kokemuksiaan vankila-ajalta. Olin töissä sairaalassa, kun eräänä päivänä salainen poliisi tuli ja pidätti minut. He lähettivät minut vankilaan, jossa vietin seuraavat 11 kuukautta. Pidätyksen aikaan olin vasta tullut uskoon, mutta luotin silti, että tulevaisuuteni oli Jumalan kädessä. Halusin käyttää tuon mahdollisuuden kertoakseni Jumalan rakkaudesta vanginvartijoille ja toisille vangeille ja Jumala avasi siihen tilaisuuden. Joka päivä taputin käsiäni ja vangit tulivat luokseni kuulemaan, kun kerroin evankeliumia. Vankilassa ollessasi näet uhkailua ja häirintää, kaikki huutavat sinulle, vanginvartijat eivät ole ystävällisiä sinulle. Silti on mahdollista säilyttää sisäinen rauha. Se johtuu Jeesuksesta. Haluat jakaa tuon rauhan vartijoille ja vangeille. Toisinaan se koskettaa heitä ja he haluavat kuulla lisää. Se rohkaisee minua tekemään yhä enemmän. Jotkut rukoilivat ja kutsuivat Jeesuksen Kristuksen sydämeensä. Eritreassa

6

Marttyyrien Ääni 1/2017

Näiden eritrealaisten tyttöjen isä oli vankilassa kristillisen todistuksensa tähden.

vankila ei ole sama kuin Lännessä. Suurinta osaa vangeista ei koskaan virallisesti syytetty rikoksesta. Yhtenä päivänä he vain tulivat, kutsuivat viisi, kuusi tai kaksikymmentä vankia ja teloittivat heidät. Kukaan ei tiennyt, milloin oma vuoro tulisi. Muistan erään yön, kun kaksi miestä tuli vuoteeni viereen haluten lainata Raamattuani. He lukivat sitä yhdessä

ja rukoilivat. Seuraavana aamuna toinen heistä teloitettiin. Kun näet ihmisten valmistautuvan kohtaamaan iankaikkisuuden arvostat, että olet siellä. Se oli Jumalan suunnitelma minulle. Monet ihmiset rukoilivat juuri ennen kuolemaansa, joten se oli todella hyvä mahdollisuus. Oli hetkiä, jolloin tuntui, että Jumala on unohtanut minut. Varsinkin silloin,


KIITÄMME JA RUKOILEMME Kiitos Herra, että evankeliumi menee eteenpäin vaikeimmissakin olosuhteissa. Lohduta ja rohkaise niitä, jotka ovat vankeudessa uskonsa tähden. Siunaa ja rohkaise vankien perheitä. Lahjoitusviite: 870 78

kun nuo 20-30 ihmistä vietiin pois. Olimme läheisiä. Vankilassa ihmisistä tulee yhtä perhettä. Söimme yhdessä, nauroimme yhdessä. Sitten yhtäkkiä tulee vartija nimiluettelon kanssa ja odotat kuulevasi oman nimesi. Saatat olla listalla tai ehkä et, mutta joku samaan ryhmään kuuluvista ystävistäsi on. Olo oli kurja, mutta Sana rohkaisi minua aina. Muistan kerran, kun olin ahdistunut. Katsoin Raamatusta Psalmien kirjaa: ”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.” Kerroin muille vangeille: ”Tämä on se pimeä laakso, missä olemme, mutta ei siinä kaikki; Jumala on kanssamme.” Monet tulivat lohdutetuiksi. Jumalan Sanan voima oli nähtävissä vankilassa, siinä pimeässä hetkessä. Minun oli piilotettava Raamattuni. Toisinaan oli ratsioita ja he veivät Raamattuni, mutta salakuljetin sisään uuden. Vankeusaikanani salakuljetin Raamatun sisään vankilaan kolmesti, kolmesti he myös veivät sen. Vankilassa on enemmän vapautta kuin ulkona. Kun sinne kerran joutuu, siellä olet, vankilaan joutumista ei enää tarvitse pelätä. Eritreassa ih-

miset tuntevat olevansa vapaampia ylistämään vankilassa kuin sen ulkopuolella.

Kiflu Gebremeskel

Tiedän kolme vankia – tri Kiflu Gebremeskel, Kidane Weldou ja Haile Nayzgi. Itse asiassa tri Kiflu oli rukouskumppanini. Pastori Kidane on myös pastori ja olen tuntenut hänet nuoruudesta saakka. Tunnen myös Hailen hyvin. He kolme ovat yhä Asmaran keskusvankilassa. Se on korkean turvallisuustason vankila. Siellä minäkin olin. Joten tunnen heidän tilanteensa, tiedän missä he ovat. Katja Bågman

Kidane Weldou

Haile Nayzgi

Tri Berhanen mainitsemat kolme uskovaa, Kiflu Gebremeskel, Kidane Weldou ja Haile Nayzgi ovat olleet pidätettyinä vuodesta 2004 lähtien. He ovat myös olleet vuosia ylläpitämällämme osoitelistalla, johon olemme koonneet uskonsa tähden vangittuja, joille voi kirjoittaa. Emme voi olla varmoja, saavatko he heille osoitetut kirjeet ja kortit, mutta vaikka eivät saisikaan, toimivat ne silti osoituksena vankilan viranomaisille, että heitä ei ole unohdettu. Rohkaisemme kirjoittamaan heille edelleen alla olevaan osoitteeseen. Kiflu Gebremeskel/Kidane Weldou/Haile Nayzgi Karchele Prison 2nd Police Station, Zone 7 Northern East Zoba Maakel Asmara Eritrea

7


Naseerin tarina – Pakistanista pakolaiseksi Thaimaahan Naseer (nimi muutettu) syntyi muslimiperheeseen Pakistanissa. Hänen vanhempansa opettivat hänelle, ettei kristinusko ole hyvä uskonto, eikä kristittyjä kannata kuunnella. Vanhempien mukaan kristityt pitävät Jeesusta Jumalanaan eikä se ole oikein. Isä kertoi, että kristittyjen Raamattu ei ole alkuperäinen vaan sitä on muutettu. Jumalalla oli kuitenkin suunnitelmissa erilainen tie Naseerin varalle. Tämä on hänen tarinansa.

V

artuttuani aloitin opiskelun sairaanhoito-oppilaitoksessa. Asuin silloin oppilaille tarkoitetussa asuntolassa, koska oppilaitos oli kaukana kotoani. Opiskeluni aikana tutustuin myös kristittyihin opiskelijoihin. Sain huonetoverikseni kristityn tytön. Hän luki usein Raamattuaan ja rukoili. Aloin tulla uteliaaksi, että mitä nämä ihmiset todella seuraavat, sillä vanhempieni mukaan he eivät ole hyviä ihmisiä eikä heitä voi opettaa. Eräänä päivänä huonetoverini oli poissa ja olin yksin huoneessamme. Löysin tytön Raamatun ja halusin tietää mitä siinä lukee. Aloin lukea ensimmäistä Mooseksen kirjaa, ja huomasin, että samoja asioita kerrotaan myös Koraanissa. Raamatussa kuitenkin asiat selitettiin niin hyvin, että minusta tuntui aivan kuin ne eivät olisi ihmisten keksimiä. Mielenkiintoni syveni ja aloin lukea Raamattua aina, kun huonetoverini oli poissa. Kun pääsin Uuteen Testamenttiin asti, kiinnos8

Marttyyrien Ääni 1/2017

tukseni kristinuskoa kohtaan lisääntyi. En kertonut asiasta kuitenkaan kenellekään. En tietenkään voinut kertoa vanhemmilleni enkä kenellekään muullekaan, että olin alkanut lukea Raamattua. Suoritettuani sairaanhoitokoulutuksen loppuun, sain työtä toisesta kaupungista, joka oli vielä kauempana kotoani. Isäni ei päässyt tapaamaan minua sinne, ja minulla oli mahdollisuus tutustua useisiin kristittyihin tyttöihin. Tutustuin erääseen tyttöön hyvin ja kerroin hänelle haluavani tulla mukaan kirkkoon.

Ensimmäisen kerran kirkkoon

Niinpä eräänä päivänä menimme yhdessä kirkkoon ystäväni kanssa. Ylistyslaulujen aikana minusta tuntui, kuin joku voima olisi ravistellut koko kehoani. Rakastin kuunnella niitä lauluja ja koin sellaista vapautta, mitä en koskaan ollut kokenut islaminuskossa. Kirkossa koin rauhan sydämessäni. Mi-

nulla oli valtavan hyvä olla ja minut toivotettiin tervetulleeksi niin lämpimästi. Silloin ymmärsin, että kristityt ovat hyviä ihmisiä. Kun palasimme asuntolaan, sanoin ystävälleni, että tahdon alkaa käydä kirkossa hänen kanssaan. Myöhemmin sanoin, että haluan kääntyä kristityksi. Ystäväni kertoi, että se ei tule olemaan helppoa, mutta lupasi puhua pastorille puolestani. Pastori sanoi minulle, että islamilaisessa maassa ei ole mahdollista kääntyä muslimista kristityksi. Kääntyessään kristityksi on vaara joutua kidutetuksi tai jopa tapetuksi, joten hän kehotti minua pohtimaan asiaa uudelleen. Jumala kuitenkin vahvisti minua ja palasin pastorin luo sanoen, että haluan Kristuksen omaksi hinnalla millä hyvänsä. Niinpä pastori alkoi opettaa minulle lisää Raamatusta ja kristinuskosta. Lopulta sanoin, että haluan mennä kasteelle. Pastori kehotti minua jälleen pohtimaan asiaa. Olin kuitenkin varma asiasta ja niin minut kastettiin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jo neljän vuoden ajan olen saanut seurata Jeesusta.

Kielletty rakkaus

Sairaalassa työskennellessäni tutustuin kristittyyn mieheen, Zainiin (nimi muutettu). Meistä tuli hyvät ystävät. Kun minusta tuli kristitty ja olin käynyt kasteella, Zain kosi minua ja niin mi-


Naseerin perhe. nusta tuli hänen vaimonsa. Menimme naimisiin vuonna 2013. Joku sairaalan työtoverimme paljasti perheelleni, että minusta on tullut kristitty ja olin mennyt kristityn miehen kanssa naimisiin. Isäni soitti minulle hyvin vihaisena. Perheeni alkoi uhata henkeämme. Meidät molemmat irtisanottiin töistä. Lähdimme yhdessä etsimään muualta töitä, mutta mikään sairaala sillä alueella ei antanut enää meille töitä. Tiesimme kuitenkin, että Jumala on kanssamme. Jouduimme vaihtamaan paikkakuntaa. Löysimme sairaalan, josta molemmat saimme työpaikan ja tunsimme olevamme turvassa. Uuden sairaalan johtaja soitti kuitenkin sairaalaan, missä olimme aikaisemmin työskennelleet. Sieltä paljastettiin, että olin ollut ennen muslimi ja kääntynyt kristityksi ja että Zain on kristitty. Uusi työnantajakin kääntyi meitä vastaan. Odotin silloin ensimmäistä lastamme. Eräänä päivänä sairaalassa joku nainen tuli ja löi minua vatsaan niin kovaa, että aloin vuotaa verta ja sain keskenmenon. Olimme surun murtamia. Meidän oli pakko lähteä pois sieltäkin.

Pako Pakistanista

Eräs lapsuudenaikainen ystäväni ke-

hotti meitä lähtemään Pakistanista Thaimaahan, koska emme voineet elää turvassa kotimaassamme. Hän auttoi järjestämään viisumin ja matkaliput. Pakistanissa passeihin merkitään mihin uskontoon kuuluu. Vaikka olin kääntynyt kristityksi, passissani luki yhä muslimi. Zainin passissa luki kristitty. Maahanmuuttoviranomainen kiinnitti tähän huomiota ja alkoi tentata meitä. Hän alkoi syyttäen kysellä Zainilta, miksi hän matkustaa musliminaisen kanssa. Hän uhkasi tehdä ilmoituksen poliisille meistä. Otimme kiireesti paperimme ja palasimme kotiin. Päätimme yrittää Thaimaahan eri lennoilla. Pääsimme lopulta Pakistanista pois joulukuussa 2013. Meidän suloinen tyttäremme syntyi syksyllä 2014 Thaimaassa. Saamme olla yhdessä, vaikka turvapaikanhakijan elämä ei olekaan helppoa. Tiedän perheeni uhkauksista ja tiedän, että he yrittävät yhä löytää minut. Bangkokissa meillä on käytössämme vain yksi pieni huone. Taudit leviävät täällä hyvin helposti. Emme saa tehdä mitään työtä ja olemme täysin riippuvaisia seurakunnan avusta. Emme ole saaneet mitään tukea UNHCR:n (YK:n pakolaisjärjestö) kautta. Me kaikki pelkäämme

Naseer todistamassa seurakunnassa uskostaan. maahanmuuttoviranomaisia ja poliisia, koska he pitävät meitä laittomina maahanmuuttajina ja monia on viety väkisin pidätyskeskukseen. Emme kuitenkaan voi palata Pakistaniinkaan, sillä henkeämme uhataan siellä. Täällä saamme kuitenkin elää perheenä. Pyydän, muistakaa meitä rukouksissanne. Rukoilkaa perheemme puolesta ja kaikkien pakistanilaisten kristittyjen puolesta, joilla ei ole mahdollisuutta palata kotimaahansa. Rukoilkaa, että Jumala avaa meille tien. Muistakaan rukouksin myös UNHCR:n viranomaisia ja poliisia, että he kohtelisivat meitä kuin ihmisiä. Sari Palomäki

KIITÄMME JA RUKOILEMME Kiitos Herra, että johdatat pakistanilaisten vainottujen kristittyjen asiaa Thaimaassa. Siunaa Thaimaan viranomaisten päätökset, jotka helpottavat pakolaisten asemaa. Avaa Pakistanin vainotuille kristityille ovi turvalliseen elämään. Lahjoitusviite: 87201 9


Kansanedustajat vainottujen kristittyjen tueksi

E

duskunnassa perustettiin 30. päivä marraskuuta 2016 uskonnon- ja omantunnonvapausryhmä. Ryhmän tarkoituksena on mm. auttaa vainottuja kristittyjä eri puolilla maailmaa. Ryhmän toiminnan painopiste on työskennellä uskonsa vuoksi vainottujen puolesta kansainvälisesti, mutta myös omantunnon- ja uskonnonvapauden puolesta kotimaassa. Ryhmään kuuluu kansanedustajia useasta eduskuntapuolueesta.

Marttyyrien Ääni mukaan työryhmään

Ryhmä seuraa kansainvälistä tilannetta ja pyrkii mm. vetoomuskirjeiden kautta auttamaan uskontoon ja omantunnonvapauteen liittyvän vainon kohteeksi joutuneita. Lisäksi ryhmä järjestää seminaareja, tekee kannanottoja ja luo yhteistyösuhteita uskonnon- ja omantunnonvapautta edistävien kansalaisjärjestöjen ja verkostojen

kanssa, niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Marttyyrien Ääni ry:n työryhmä kutsuttiin asiantuntijajäseneksi auttamaan vetoomuksien ja seminaarien järjestämisessä sekä kristittyjen vainoista tiedottamisessa.

Vetoomus pakistanilaisten kristittyjen puolesta

Heti perustamiskokouksen yhteydessä ryhmälle annettiin Marttyyrien Äänen laatima vetoomus Thaimaassa olevien yli 11 tuhannen pakistanilaisen kristityn turvapaikanhakijan tilanteesta allekirjoitettavaksi ja toimitettavaksi YK:n viranomaisille. Saman vetoomuksen saivat allekirjoitettavakseen myös vetoomusryhmäämme kuuluvat. Kuten aiemmassa lehdessämme olemme kertoneet, pakistanilaisten kristittyjen turvapaikanhakijoiden tilanne on ollut äärettömän huono, koska Thaimaa ei ole ratifioinut YK:n pakolaissopimusta. Suuret joukot

turvapaikanhakijoita on pidätetty ja laitettu ylitäysiin pidätyskeskuksiin, joissa olosuhteet ovat epäinhimilliset.

Thaimaan hallituksen kanta muuttui

Meillä on suuri ilo ilmoittaa, että Thaimaan hallinto on ilmoittanut ryhtyvänsä toimiin turvapaikanhakijoiden aseman parantamiseksi. Aiemmin turvapaikanhakijoita on viisumin umpeuduttua pidetty laittomina maahanmuuttajina ja heitä on pidätetty. Muutoksen myötä heidän asemansa turvapaikanhakijoina tunnustetaan ja heidän oikeutensa ja velvollisuutensa määritellään. Tämä tulee jatkossa muuttamaan myös Thaimaassa olevien pakistanilaisen kristittyjen turvapaikanhakijoiden epävakaata tilannetta. Seuraamme jatkuvasti mitä heille tapahtuu, auttaen samalla liki sataa perhettä saamaan elannon. Juhani Huotari

Blogi: Älä pelkää!

A

teistisen kommunismin romahdettua ääri-islam on noussut suurimmaksi kristittyjen vainoajaksi 2000-luvulla. Uskonnollinen nationalismi on noussut niin islamilaisissa, buddhalaisissa kuin hindulaisissa maissa. Sama nationalismin suosion kasvu on nähtävänä nimikristillisissä länsimaissa ja väitän, että näin on myös tunnustavien kristittyjen parissa. Kristillisyyteen liitetään usein arvot; koti, uskonto ja isänmaa. Mutta Jeesus sanoi, että Ihmisen Pojalla ei ole paikkaa mihin päänsä kallistaisi. Hän oli usein vastakkain uskonnollisten johtajien kanssa. Kristityn isänmaa on taivaassa, kuten Hebrealaiskirjeen kirjoittaja antaa ymmärtää. Jeesus itse määritteli tärkeimmiksi käskyiksi rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistään. Apostoli Paavali kirjoitti kuuluisan tekstin rakkaudesta ja julisti rakkauden suurimmaksi.

10

Marttyyrien Ääni 1/2017

Myös apostoli Johanneksen kirjeiden punainen lanka on rakkaus. Kristillisyys on rakkauden uskonto ja rakkauden vallankumous. Kristillisyyden ydin on Jumalan rakkaudesta tuleva armo uskossa Jeesukseen. Armo ja rakkaus ovat kristillisten arvojen ydin. Olemmeko kadottamassa armon arkielämästämme ja suhteessamme ympäröivään yhteiskuntaan. Onko tämän hetken kristillisyydessä rakkautta ja armoa ihmiskunnan heikkoja, köyhiä ja alistettuja kohtaan. Vai onko meillä niin kiire puolustaa omia etujamme ja oikeuksiamme, että unohdamme heidät. Täydellinen rakkaus karkottaa pelon, kirjoittaa apostoli Johannes. Kristittyinä meidän on tutkittava itseämme, ohjaako meidän toimintaamme ja puhettamme pelko. Pelkäämmekö islamisaatiota, pelkäämmekö yhteiskunnan maallistumista ja niiden

kautta tulevaa mahdollista vainoa niin paljon, että se saa meidät toimimaan rakkaudettomasti ja kovalla asenteella. Taistelemme kristillisten arvojen ja moraalin puolesta niin kiivaasti, että unohdamme tärkeimmät arvot, rakkauden ja armon. Pelko kovettaa arvot. Jeesus sanoi seuraajilleen useita kertoja ”älkää pelätkö”. Kristittyinä voimme olla turvallisin mielin. Jeesuksessa olemme jo voittaneet, ja Hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Sinun ei tarvitse pelätä.

Toimitusneuvoston puheenjohtaja Jyrki Kela


Sirkka Tervosen sydämellä vainotut kristityt

L

oppiaisena 2017 vietimme Paltamon lähetystyöntekijä Sirkka Tervosen 70-vuotisjuhlia. Pakkasen paukkuessa ulkona, Paltamon seurakuntakeskuksen sisällä oli hyvin sydämellinen ja lämminhenkinen juhla. Myös Marttyyrien Ääni osallistui juhlaan. Sen aikana Sirkka kertoi meille elämänsä tärkeimpiä tapahtumia. Hän teki 28 vuotta Taiwanissa ja Kiinassa hedelmällistä lähetystyötä. Jo 16-vuotiaana Sirkka antoi elämänsä Jeesukselle. Vuonna 1960 Jumala puhui hänelle lähetystyöstä. Kutsu oli vahva ja selvä. Jeesuksen kysymykseen, ”Sirkka, rakastatko sinä minua?”, hän vastasi myöntävästi. ”Kyllä, tässä olen ja lähetä minut, vaikka Kiinaan!”

Kiinnostus Kiinaan syttyy

Siitä alkoi rukous Kiinan puolesta ja kiinnostus kasvoi tietoa hankkiessa. Vastustustakin oli jopa läheisten taholta. Näkyä ja kutsua koeteltiin eri tavoin. Sirkka jakoi kutsuaan Kansanlähetyksen Eero Kärkkäisen ja Olavi Peltolan kanssa. Tie johti töihin Tampereelle Airut

Lähetystyöhön Taiwanille

-lehteen. Aune Lehtisalon johdolla syntyi uskonnäky, puhua kaikista tarpeistaan vain Jumalalle, ei ihmisille. Voimakkaan vaikutuksen teki Sirkkaan Hudson Taylorin ja Basilea Schlinkin elämänkerrat. Sirkka valmistui Ryttylän lähetys-ja raamattukurssilta. Samalla hän tutustui radio- ja tv-työhön. Tämän jälkeen kaksi vuotta kului Englannissa kieltä opiskellen. Siellä hän tapasi paljon kiinalaisia, ystävystyen heidän kanssaan. Kiinan kieli ja kulttuuri tulivat tutuiksi pala palalta.

Ovi Kiinan työhön avautui vuonna 1974 muuttona Taiwanille. Usko ja näky olivat koetuksella viime hetkeen asti. Lippu oli jo tilattu ja vasta lähtöaamuna, aivan viime hetkellä, tuli rahat lippuun ja näin onnellinen lähetti pääsi lähtemään matkaan. Työ Taiwanilla kantoi hedelmää. Ihmisiä tuli uskoon ja seurakuntia syntyi. Erityisesti opiskelijoiden keskuudessa oli hyvin voimakasta ja hedelmällistä työtä. Vuonna 2002 Jumalan uskollinen palvelijatar sekä lähetysveteraani palasi kotimaahan. Sydän Sirkalla palaa yhä Taiwanille sekä Kiinaan. Yli 1,3 miljardia ihmistä tarvitsee edelleen evankeliumin muuttavaa voimaa. Kiitollisena saimme Marttyyrien Äänen puolesta vastaanottaa koko Sirkan syntymäpäivälahjatuoton Kiinan raamattutyön hyväksi. Tämä oli Sirkan oma toivomus. Kiitämme tästä arvokkaasta lahjasta Sirkka-sisartamme, siunaten hänen tehtäväänsä, joka täältä kotimaasta kantaa aina maailman ääriin asti. Vesa Jääskeläinen

Kenttäkuulumisia Kidutettu Kristuksen tähden, kertoo hyvin koruttomasti siitä, mitä uskonsa tähden vainotut ovat joutuneet kokemaan ja myös tänä päivänä kokevat. Kuinka suuri siunaus olikaan yhden miehen uskollisuudella ja kärsivällisyydellä. Tänä päivänä Marttyyrien Ääni -toimistoja on jo yli 20 maassa! Me voimme olla yhdessä vaikuttamassa vangittujen ja vainottujen tilanteeseen rukouksin, mutta voimme myös lähettää vangitulle rohkaisevan kortin. He huomaavat, etteivät ole yksin ja saavat voimaa olla kestäviä epäinhimillisissä olosuhteissa. Myös vanginvartijat lukevat viestejä. Uskomme, että Jumalan Sana ei tyhjänä palaja. Pienen pojan eväät eivät ole vähäiset. Pienistä puroista kasvaa valtameriä ja kun emme väheksy pieniä eväitämme, voimme saada suuria siu-

nauksia aikaan...YHDESSÄ. Meidän aseemme eivät ole maallisia. Meidän aseemme ovat usko, toivo ja rakkaus, koska vain Jumalan rakkaus murtaa pahan linnoitukset. Haastankin meitä kaikkia olemaan muurinaukossa, sillä paikalla ja siinä asemassa johon Jumala on meidät kutsunut. Näillä ajatuksilla tähän vuoteen 2017. Kiitollisena Jumalalle ja kaikille Marttyyrien Ääni ry:n työn tukijoille ja esirukoilijoille.

Kuva: TV7

A

loitimme vuoden alussa kokouskiertueen kahdella tilaisuudella Forssassa. Kuin punaisena lankana mieleen nousee kaksi aihetta, jotka ovat olleet esillä tilaisuuksissa: juurtuminen ja pienen pojan eväät. Juurtuminen Jumalan Sanaan juuri nyt on erittäin tärkeää, koska kun suuret tuulet alkavat puhaltaa ja myrsky nousee, niin silloin ei ole enää aikaa tai mahdollisuutta lukea Raamattua. Vankilassa, eristyksissä pidetty romanialainen pastori Richard Wurmbrand kertoo, kuinka hän oli muistellut Jumalan Sanaa ja saarnannut itselleen yksinäisyydessä. Sillä tavoin hän oli saanut voimaa Jumalan maailmoista ja toivoa paremmasta. Hän selvisi 14 vuoden vankeudesta ja perusti maailmanlaajuisen Marttyyrien Ääni -järjestön. Kirja,

Kenttätyöntekijä Mia-Mari Nuotio 11


Syyriassa kristityt palaavat Isisiltä takaisin vallatuille alueille ja pystyttävät uudelleen heidän alas repimänsä ristit.

Katsaus menneeseen ja tulevaan

V

iime vuonna joissakin maissa otettiin kristittyjen kannalta käännöksiä huonompaan suuntaan ja vainot myös levisivät uusille alueille. Eniten huomiota ovat saaneet islamististen terroristiryhmien ympärilleen kylvämä tuho; Isis ja muut ääriryhmät Irakissa ja Syyriassa, al-Shabaab Somaliassa ja iskut Kenian puolelle, Boko Haram Nigeriassa ja naapurimaissa. Kiinan uskonnonvapaustilanteen sanotaan olevan nyt heikoin sitten kulttuurivallankumouksen: virallisesti rekisteröidytkään kirkot ja niiden pastorit eivät enää ole suojassa häirinnältä ja vainolta. Kristittyjä ja seurakuntia puolustaneita asianajajia on pidätetty ja tuomittu vankeuteen. Pidätettyjen kiduttaminen näyttää myös yleistyneen. Äskettäin vapautettiin kristitty ihmisoikeusasianajaja Li Chunfu yli 500 päivää kestäneen pidätyksen jälkeen. Aikaisemmin täysin terve mies oli vapautuessaan pahojen pelkotilojen ja harhojen vallassa ja hänellä on diagnosoitu skitsofrenia. Myös Iranissa koettiin ennätysmäinen vainojen vuosi: tällä hetkellä pidätettynä ja tuomiota odottamassa on ainakin 92 islamista kristinuskoon kääntynyttä iranilaista uskovaa. Viime vuonna Iranin viranomaiset ryhtyivät median avulla kampanjoimaan kristinuskoa ja jopa yksittäisiä kristittyjä 12

Marttyyrien Ääni 1/2017

Kiinassa viranomaisten kampanja kristinuskoa vastaan alkoi vuonna 2014. Se käynnistyi Zhejiangin provinssissa ristien poistamisella kirkkojen katoilta. Kuva: China Aid

vastaan. Televisio-ohjelmissa islamilaiset uskonoppineet ovat kertoneet kristinuskosta valheellisia ja vääristeltyjä tietoja. Mediassa on levitetty tiedustelupalvelun väärentämiä syytteitä islamista kristinuskoon kääntyneitä vastaan, pyrkimyksenä esittää heidät moraalisesti ja taloudellisesti turmeltuneina.

Pohjois-Nigeriassa Boko Haramista saaduista voitoista huolimatta ryhmä tekee yhä tuhoaan sekä Nigeriassa että sen naapurimaissa, mutta viime vuoden aikana fulani-paimentolaisten hyökkäykset kristittyihin kyliin KeskiNigeriassa lisääntyivät huomattavasti. Vuodenvaihteessa fulanit ilmoittivat lopettavansa hyökkäykset kristittyjä vastaan, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että hyökkäykset ovat entisestään kiihtyneet. Pakistanissa kristittyjen tilanne on jo aiemminkin ollut huono ja kohtelu viranomaisten taholta syrjivää. Äskettäin Pakistanin pääministeri julisti, että Pakistan tunnettaisiin maailmalla pian vähemmistöystävällisenä maana, mutta viranomaisten viimeaikaisten toimien valossa lausunto kuulostaa epärealistiselta. Hyökkäyksistä kristittyjä vastaan ei yleensä rangaista: oikeus on juuri vapauttanut kaikki yli sata syytettyä maaliskuussa 2013 tapahtuneesta hyökkäyksestä kristittyjen asuttamaan Joseph Colonyyn Lahoressa. Yli 125 kotia poltettiin huhun levittyä, että kristitty mies, Sawan Masih, oli herjannut Muhammedia. Hänet tuomittiin jumalanpilkasta kuolemaan vuonna 2014. Asia Bibi odottaa edelleen kuolemantuomionsa käsittelyä korkeimmassa oikeudessa samalla, kun Pakistanissa vaaditaan


mielenosoituksissa hänen hirttämistään. Erityisen huolestuttavaa on, että Pakistanissa on alkuvuonna ”kadonnut” useita sekulaareja ihmisoikeusaktivisteja, jotka ovat yhä äänekkäämmin puhuneet vähemmistöjen oikeuksien puolesta ja jumalanpilkkalakien väärinkäyttöä vastaan. Uskotaan, että viranomaiset ovat katoamisten taustalla. Synkistä uutisista huolimatta evankeliumi menee eteenpäin ja kiitos työmme tukijoiden, työmme on laajentunut ja olemme voineet tukea myös uusia uskovia, jotka vihamielisestä ympäristöstä huolimatta ovat ottaneet rohkean askeleen ja päättäneet seurata Kristusta. Irakissa ja

Syyriassa sota on tuonut kristittyjä ja muslimeja uudella tavalla yhteen. Isisiä ja muita ääriryhmiä paenneet kristityt osoittavat kristillistä rakkautta muille pakenemaan joutuneille esimerkiksi käytännön apua tarjoamalla ja järjestämällä tapahtumia sodan traumatisoimille lapsille. Tämä on johtanut muslimeja pohtimaan aiempia ennakkoluulojaan kristityistä ja kristinuskosta. Mitä vuosi tuokaan tullessaan, olemme valmiit vastaamaan sen haasteisiin ja työmme tukijoiden kanssa seisomaan vainotun seurakunnan rinnalla siellä missä apua tarvitaan. Katja Bågman

Tri Daniel Shayesteh vierailee Suomessa 16.–20.3. Tule kuulemaan miten entinen fundamentalistinen muslimijohtaja löysi Jeesuksen. Tulkkina Juhani Huotari.

To 16.3. klo 18:00 Salon helluntaikirkko

Pe 17.3. klo 18:00

Hervannan katukappeli, Tre

Su 19.3. klo 12:00

Lohjan baptistilähetys

Evankelista Henry Tequia vierailee Suomessa 1.–17.4. Entinen pahamaineinen Farc-sissi todistaa uskoontulostaan. Tulkkina Juhani Huotari.

Facebook Marttyyrien Äänen työssä Sosiaalinen media on kanava, jonka kautta työmme kuulumiset kulkevat nykyisin nopeasti ja tehokkaasti eteenpäin. Marttyyrien Äänen Facebook-sivulla on jo lähes 2 500 tykkääjää. Julkaisemme viikoittain sivustolla ajankohtaisia uutisia, rukous- ja kiitosaiheita, tiedotamme tulevista tapahtumista sekä TV- ja radio-ohjelmistamme. Sivustolla julkaistaan myös mielenkiintoisia haastatteluita ja videoesityksiä. Tutustu Facebook-sivuumme ja käy tykkäämässä siitä, niin jatkossa tiedotteet näkyvät sinunkin Facebookseinälläsi.

Su 2.4. klo 18:00 Kristillinen keskus Toimis

Ti 4.4. klo 19:00

Martin kirkko, Turku

Ke 5.4. klo 18:00

Rajamäen kirkko, Nurmijärvi

Pe 7.4. klo 18:00

Hervannan katukappeli, Tre

Su 9.4. klo 11:00

Salon helluntaikirkko

Ti 11.4. klo 18:00

Lohjan baptistilähetys

Ke 12.4. klo 18:00

Helsingin Saalem-seurakunta

To 13.4. klo 18:00 Kaarinan kotikirkko

Pe 14.4. klo 11:00

Kokemäen helluntaiseurakunta

Pe 14.4. klo 17:00

Porin baptistiseurakunta

Su 16.4. klo 11:00

Someron helluntaiseurakunta

Su 16.4. klo 14:30

Malmin Saalem-seurakunta

13


Uutisia maailmalta Terveisiä Danjumalta!

L

ehtemme lukijat muistavat varmasti nigerialaisen Danjuman, joka kokemistaan kauheuksista ja niiden aiheuttamista vammoista huolimatta kirkastaa hymyllään kaikkien ympärillään olevien päivän. Danjuma aloitti syyskuun lopulla opiskelun sokeille lapsille tarkoitetussa koulussa. Ennen joulua, kun Danjuma valmistautui lähtemään joululomalle perheensä luokse, nigerialaiset yhteistyökumppanimme vierailivat hänen luonaan sisäoppilaitoksessa. He veivät hänelle lahjaksi pistekirjoitusta varten tarvittavia materiaaleja, kuten pistekirjoitustauluja, kirjoituspistimen ja paperia. Danjuman luokalla opiskelee kah-

Danjuma iloitsee uusista kirjoitusvälineistään.

deksan lasta. Vaikka hän aloitti opiskelun vasta syyskuun lopulla, hän on pärjännyt erinomaisesti, ollen luokkansa toiseksi paras oppilas! Joululomallekin hän halusi ottaa mukaan

pistekirjoitusvälineet, jotta voisi harjoitella kotona lisää. Danjuma ja hänen äitinsä haluavat kiittää kaikkia, jotka ovat tulleet heidän avukseen.

Marttyyrien Äänen työntekijä ja kaksi muuta tuomittu Sudanissa

Y

li vuoden pidätettynä ollut tsekkiläinen Marttyyrien Äänen työntekijä Petr Jašek on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Sudanissa. Kaksi hänen kanssaan samasta asiasta syytettynä ollutta sudanilaista, pastori Hassan Abduraheem Kodi Taour ja kristitty Abdulmonem Abdumawla tuomittiin kumpikin 12 vuoden vankeuteen. Petr Jašek matkusti joulukuussa 2015 viemään avustusta darfurilaiselle opiskelijalle, joka oli saanut pahoja palovammoja mielenosoituksessa. Abdumawla oli kertonut hänen tilanteestaan pastori Taourille, joka puolestaan kertoi asiasta Jašekille. Jašekin matkatavarat tutkittiin, kun hän oli poistumassa Sudanista. Häneltä löytyi kuitti annetuista varoista, jonka jälkeen hänet pidätettiin ja hänen kannettava tietokoneensa, muistitikkunsa ja puhelimensa takavarikoitiin. Abdumawla pidätettiin seuraavana päivänä ja pastori Taour sitä seuraavana.

14

Marttyyrien Ääni 1/2017

Petr Jašek sylissään nigerialainen kristitty poika, joka menetti vanhempansa ja loukkaantui Boko Haramin hyökättyä heidän kyläänsä.

Pastori Abduraheem Kodi Taour ja Abdulmonem Abdumawla Heitä vastaan nostettiin useita syytteitä, joista osasta enimmäisrangaistus on kuolemantuomio. Tuomiot julistettiin 29. tammikuuta. Petr Jašek tuomittiin elinkautiseen vankeuteen, joka Sudanissa tarkoittaa vähintään 20 vuotta vankeutta. Hänet tuomittiin vakoilusta, tietojen

levittämisestä väitetystä Sudanissa tapahtuvasta kristittyjen vainosta ja siviilikohteiden pommittamisesta ”amerikkalaisen, Sudanille vihamielisen järjestön” kautta, sotilaskohteiden valokuvaamisesta, ihmisryhmien väliseen vihaan yllyttämisestä ja valheellisten Sudania koskevien uutisten levittämisestä. Pastori Hassan Abduraheem Kodi Taour ja Abdulmonem Abdumawla tuomittiin molemmat 12 vuodeksi vankeuteen Jašekin avustamisesta. Tuomioista valitetaan ja mitä ilmeisimmin käydään myös neuvotteluja Sudanin viranomaisten ja joidenkin muiden maiden edustajien välillä. Olemme mukana Britannian Marttyyrien Äänen käynnistämässä vetoomuskampanjassa heidän puolestaan. Voit tilata vetoomuksen puhelimitse numerosta 040 5522 309 tai sähköpostitse info@vomfinland. fi. Allekirjoitetut vetoomukset postitetaan Sudanin Ruotsin suurlähettiläälle.


Uutisia maailmalta Pastori Yang Hualle tuomio

O

lemme parissa aiemmassa lehdessämme kertoneet kiinalaisen Huoshi-kotiseurakunnan vaikeuksista viranomaisten kanssa sekä sen pidätetystä pastorista Yang Huasta ja hänen vaimostaan Wang Hongwusta. Yli vuoden kestäneen pidätyksen jälkeen oikeudenkäynti Yang Huaa vastaan pidettiin 26. joulukuuta ja tuomio julistettiin 5. tammikuuta. Hänet tuomittiin ”valtionsalaisuuksien julkistamisesta” kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen. Viranomaiset ovat jo vuosia pyrkineet sulkemaan seurakunnan sen kasvettua yli 700-jäseniseksi. Viranomaiset ovat jopa perustaneet erillisen viraston, jonka ainoa tehtävä on sulkea Huoshi-seurakunta. Oikeudenkäyntipäivänä poliisit sulkivat oikeustalolle johtavan kadun eikä yleisöä päästetty oikeuteen. Wang Hongwu yritti päästä oikeuden istuntoon, mutta hänet ”saatettiin väkisin” takaisin kotiin ja poliisit partioivat talon edessä lopun päivää. Myöskään seurakunnan tois-

Valoon – nuoren muslimin totuuden etsintä Steven Masood

Pastori Yang Hua. Kuva China Aid ta pastoria, Su Tianfuta ei päästetty poistumaan kotoaan tuona päivänä. Vaimon mukaan Yang Hua, viralliselta nimeltään Li Guozhi, aikoo valittaa tuomiosta.

Steven Masood oli harras muslimi. Hän opiskeli Koraania ja kuunteli opettajiaan. Jokin kuitenkin esti häntä olemasta täysin tyytyväinen annettuihin vastauksiin. Hän halusi löytää totuuden hinnalla millä hyvänsä. Se merkitsi pitkää, erittäin vaikeaa matkaa. Tositarina yhden ihmisen etsinnästä.

Hinta 15 €

Lähteet: China Aid, Christian Solidarity Worldwide

Uskalsin kutsua häntä Isäksi Bilquis Sheikh

Verkkokauppa avautuu

Avaamme marttyyrienaani.fi sivustomme yhteyteen verkkokaupan helmikuun aikana. Käy tutustumassa kirjavalikoimaamme ja tilaa mielenkiintoista luettavaa suoraan kotiisi netin kautta.

Pakistanilainen diplomaatinrouva eli vaurasta elämää. Henkilökohtaisen pettymyksen koettuaan häntä ohjattiin ihmeellisten unien ja näkyjen kautta hankkimaan kielletty kirja, Raamattu. Kun hän lopulta uskalsi rukoilla Jumalaa Isänä, hän näki yliluonnollisen kirkkauden huoneessaan.

Hinta 15 € Tilaukset: tilaukset@vomfinland.fi tai 040 5522 309 15


AUTAMME YHDESSÄ VAINOTTUJA Me autamme: - Vainottujen tuki - Avustustyö - Rohkaisu - Tiedotus - Tukiprojektit

Sinä autat: - Rukous - Lahjoittaminen - Kirjoittaminen vangeille - Tiedon jakaminen - Vetoomukset International Christian Association

Helmikuu – Huhtikuu 2017 tilaisuudet

HE PAKENEVAT HENKENSÄ EDESTÄ

PETRI JA MIA-MARI NUOTIO: Su 26.02. klo 13:00 Pietarsaaren Vapaaseurakunta Su 26.02. klo 16:00 Pietarsaaren Saalem Ti 28.02. klo 18:00 Raahen Vapaaseurakunta Ke 01.03. klo 18:00 Oulun Helluntaiseurakunta To 02.03. klo 18:00 Oulun Lähetysseurakunta Su 05.03. klo 11:00 Oulun Vapaaseurakunta Ti 07.03. klo 18:00 Haukiputaan Helluntaiseurakunta Ke 08.03. klo 18:00 Kemin Helluntaiseurakunta To 09.03. klo 18:00 Merilapin Missio seurakunta, Kemi Su 12.03. klo 12:00 Tornion Vapaaseurakunta Su 12.03. klo 16:00 Tornion Helluntaiseurakunta Ti 14.03. klo 14:00 Rovaniemen Pelastusarmeija Ti 14.03. klo 19:00 Rovaniemen Helluntaiseurakunta To 16.03. klo 18:00 Pellon Helluntaiseurakunta Pe 17.03. klo 20:00 Pyhän Laurin kappeli, Ylläs Su 19.03. klo 12:00 Kolarin Helluntaiseurakunta Su 19.03. klo 19:00 Kittilän Helluntaiseurakunta Ti 21.03. klo 18:00 Marian Kappeli, Levi Ke 22.03. klo 18:00 Muonion Ev.-Lut. seurakunta Su 26.03. klo 12:00 Enontekiön Helluntaiseurakunta Su 02.04. klo 17:00 Ivalon Helluntaiseurakunta Ke–pe 05.–07.04. Sodankylän tapahtumaviikko sisältää mm. kouluvierailuja ja iltatilaisuuksia. Seuraa paikallisilmoittelua. La 08.04. klo 18:30 Kemijärven Helluntaiseurakunta Su 09.04. klo 17:00 Sallan Helluntaiseurakunta Ti 11.04. klo 18:00 Posion Helluntaiseurakunta Pe 14.04. klo 18:00 Kuusamon Adventtiseurakunta Su 16.04. klo 17:00 Kuusamon Helluntaiseurakunta Ti 18.04. klo 18:30 Lieksan Helluntaiseurakunta

Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi, lahjoita puhelimella: 0600 13001 Puhelun hinta: 20,28 € + pvm

Kiitos avustasi vainotuille! Marttyyrien Ääni ry

marttyyrienaani.fi

Rahankeräyslupa: POL-2014-12198 ajalle: 29.1.2015-31.12.2019

Radio Dei Marttyyrien ääni joka kuun toinen ja viimeinen lauantai klo 15 Aikamme marttyyrit joka kuun ensimmäinen ja kolmas lauantai klo 15

Katso TV7

Marttyyrien ääni -ohjelma pe 03.03.2017 klo 21:15 pe 17.03.2017 klo 21:15 pe 31.03.2017 klo 21:15 pe 14.04.2017 klo 21:15 pe 28.04.2017 klo 21:15 Toistot seuraavan päivänä (lauantaina) klo 13:15 ja seuraavan viikon tiistaina klo 22:30. Löydät ohjelmat myös arkistosta tv7.fi / Ohjelma-arkisto / Marttyyrien ääni

MARTTYYRIEN ÄÄNI TIIMI: Ke–su 08.–12.03

I

puh. 040 5522 309

Sanan ja rukouksen päivät Hoilolassa, Sanan Keidas. Katso tarkemmat ajat

facebook.com/marttyyrienaani

paikallislehdestä.

To 09.03. klo 18:30 Joensuun Perinteisen sanan

seurakunta

Helluntaiseurakunta

Helluntaiseurakunta

La 11.03. klo 18:00 Kokkolan Perinteinen Su 12.03. klo 13:00 Kokkolan Perinteinen Su 12.03. klo 18:00 Lohtajan Helluntaiseurakunta Ti 14.03. klo 19:00 Kälviän Helluntaiseurakunta

Ti 05.04. klo 13:00 Kristilliset eläkeläiset, Kerava

Juhani Huotari

Aki Miettinen

juhani.huotari@vomfinland.fi

Puh. 050 321 1662 aki.miettinen@vomfinland.fi

Vesa Jääskeläinen

Petri Nuotio

Puh. 045 122 7416

Puh. 0400 700 734 vesa.jaaskelainen@vomfinland.fi

Puh. 044 040 6777 petri.nuotio@vomfinland.fi

Marttyyrien Ääni 1/2017  
Marttyyrien Ääni 1/2017