Page 1

PROJECTE: "MOI AUSSI!" UNA PROPOSTA DE FORMACIÓ, MÉS ENLLÀ DE L'ANALFABETISME, PER ASSEGURAR L'ACCÉS A ACTIVITATS PRODUCTIVES PER A 5 GRUPS DE DONES DE LA ZONA RURAL DE OUÉMÉ-PLATEAU País: Benín Localitat: Zona Rural de Ouémé-Plateau, a Cotonnou. Contrapart: Institut Filles de Maria Auxiliadora (IFMA) Import projecte: 139.868,14 Euros Breu resum: El projecte busca augmentar el nivell formatiu d’un grup de dones per poder assegurar la implementació de diverses activitats productives en cada un dels pobles (horts, pollastres, arròs, elaboració de sabó, ...) que suposin una font d'ingressos per a les seves famílies. S'han impartit ja formacions teòriques i pràctiques sobre producció de cada uns dels tallers, i ara hem d’entrar en la fase de formació en gestió de cada un dels petits negocis, tot adaptat amb mètodes adaptats al seu nivell d'analfabetisme. Context i justificació de l’acció: Cotonnou, ciutat portuària amb un dels mercats més importants de la regió, Dantokpa, rep des dels pobles menors buscant oportunitats que, en molts casos acaben sent víctimes d'abusos, obligades a treballar al mercat, etc. Amb la voluntat de posar en marxa projectes preventius, el IFMA, fa 3 anys, ha començat a treballar en les zones rurals de l'àrea d'influència de Cotonou, en particular, al Districte de OuéméPlateau. Concretament s'ha posat en marxa una granja com a centre de producció i formació i iniciat una campanya de sensibilització en drets de les dones i els nens i nenes en més de 20 pobles. 5 són els pobles que van mostrar major interès i que han consolidat un grup de fins a 20 dones compromeses i organitzades. El nivell educatiu és molt baix, malgrat, hi ha experiències de


formacions a persones analfabetes amb tot un sistema d'unitats didàctiques a partir d'esquemes, explicacions, activitats practiques, i partint de totes les seves capacitats per poder comptar, memoritzar, argumentar, etc. Finançadors: Ajuntament d’Alella, Ajuntament de Castellbisbal, Ajuntament de Jaca, Ayuntamiento de Huesca, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Sant Boi, Fundación CajaSol, Filles de Maria Auxiliadora, Salesians Cooperadors Sant Boi, Salesians de Sant Boi i Fons propis delegacions VOLS.

Profile for VOLS - Voluntariat Solidari

Fitxa tècnica Projecte Moi Aussi, Cotonú, Benín  

Fitxa tècnica Projecte Moi Aussi, Cotonú, Benín  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded