Fitxa tècnica projecte Aigua-Akoitchou, Benín

Page 1

PROJECTE: ACCÉS A L’AIGUA POTABLE I EMPODERAMENT DE LES DONES A LA REGIÓ DE KANDI, AL POBLE D’AKOITCHOU. País: Benín Localitat: Kandi, al poble d’Akoitchou Contrapart: Salesians de Kandi Import projecte: 40.934 Euros Breu resum: El projecte sorgeix de la necessitat peremptòria d’accés a l’aigua de les localitats de la zona de Kandi (nord-est de Benín-Àfrica subsahariana) –agreujada en els últims anys per l’extrema sequera, de la urgència de mitigar l’alt nivell d’analfabetisme de les dones de la zona i de millorar-ne les condicions sanitàries, i d’implantar la tradició en la gestió de béns públics (comitès de gestió de pous). Per tot això el projecte preveu la construcció d’un pou així com les formacions necessàries per a la seva gestió i alfabetització, horticultura, gestió de l’economia domèstica i fabricació artesana de certs productes locals. Context i justificació de l’acció: Aquesta regió està en vies de desertificació i els problemes d’higiene són nombrosos (manca de latrines, de cementiri, de pous d’aigua potable, etc.). Hi ha, però, algunes associacions de dones que porten a terme activitats de desenvolupament que mereixen recolzament. Els índexs d'escolarització són molt baixos (únicament un 7% completa l'educació secundària), sent les nenes i dones joves les que amb major freqüència s'exposen a contraure matrimoni sense el seu consentiment, ser venudes, o abandonar els seus estudis per desenvolupar activitats productives o domèstiques. Combinant l’accés a l’aigua, la formació en tècniques d’horticultura, alfabetització i gestió de pous i de l’economia derivada de la venda


dels productes obtinguts es contribuirà a la millora de la situació de la dona i de retruc a les famílies. Finançadors: Ajuntament de Lleida, Ajuntament d’Abrera, Ajuntament de Castell Platja D’Aro, Ajuntament de Sant Boi, Ajuntament de Sabadell, i Fons propis delegacions VOLS.