Ondernemers Vlaams-Brabant 2022 - Transport & Logistiek

Page 1

APRIL - 2022

Onder nemers magazine

We willen digitaliseren voor een duurzame toekomst Davide Scatorchia en Geert Keirens van Air Cargo Belgium De energiedeal onder de loep: “Bij bedrijven staat het water aan de lippen.” Dossier Logistiek en Transport

512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 1

06/04/2022 09:58


schrijf je nu in

EI K

EL

FYS

2

UE

T R VI

Samen ondernemen, samen groeien, samen deuren openen OOK JULLIE DEUREN? FYSIEK EN/OF VIRTUEEL check www.openbedrijvendag.be en volg ons op:

512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 2

#openbedrijvendag

06/04/2022 09:58


Edito

Gechiedenis herhaalt zich

Niet enkel tijdens die recepties, maar ook tijdens de jongste uitreiking van de Trends Gazellen Vlaams-Brabant, viel realistisch optimisme te bespeuren. Vlaams-Brabantse ondernemers hebben een grote wil om groei te realiseren en zetten alles op alles om dat ook te doen. Wij willen jullie daarin steunen. We willen de Vlaamse en regionale economie en samenleving duurzaam versterken. Het ‘Plan Samen Groeien’ dat we daartoe uitwerkten, is daarvoor de basis. De ambitie is om Vlaams-Brabant, en bij uitbreiding heel Vlaanderen, tegen 2030 aan de wereldtop te krijgen. De plannen zien er goed uit, maar we blijven geconfronteerd worden met factoren die we niet in de hand hebben. Nu de coronacrisis bijna achter de rug lijkt, speelt een oorlog ons parten. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor tekorten aan grondstoffen en laat de energieprijzen recordhoogtes bereiken. De vergelijkingen met de crisis van de jaren ’70 zijn niet uit de lucht gegrepen. Toen zorgden lage werkloosheid, een economie op volle

toeren, spectaculaire stijgingen van de energieprijzen, overheden die massaal geld uitgeven en compensatie via hogere lonen voor een loon-prijsspiraal die moeilijk te temmen viel. We zijn vandaag niet zover, maar we moeten wel lessen trekken uit de fouten van toen. Ook nu lijken de overheden de bevolking te willen afschermen van de schok van de hogere energie- en grondstoffenprijzen door de factuur in grote mate door te schuiven naar de bedrijven en in mindere mate naar de overheid. Net als in de jaren ‘70 is dat een recept voor aanslepende economische schade. De zaak op de voet volgen en pleiten voor het juiste beleid, dat is wat we ook komende weken en maanden zullen doen. Daarbij luisteren we altijd naar wat er leeft bij jullie, de ondernemers. Afgelopen weken kregen we veel verschillende meldingen en bezorgde vragen binnen. Die trachten we niet alleen zo goed mogelijk te beantwoorden, ze vormen ook de basis van ons pleidooi naar beleidsmakers. Samen geraken we ook uit deze crisis en zo zullen we het plan om samen te groeien, realiseren. Daar blijven we in geloven en daar zullen we jullie ook in blijven ondersteunen. Voor ondernemers, met ondernemers en dankzij ondernemers. Want alles wat goed is, komt in drievoud, toch?

Kris Claes Gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Structurele partners

Sleutelpartners

Editoriaal

Alles wat goed is, komt in drievoud. Dat bleek eens te meer op de Lenterecepties die we eind maart hielden. Op drie locaties kwamen meer dan 600 ondernemers na een lange periode eindelijk nog eens samen. De keuze om niet op één centrale locatie maar in drie verschillende regio’s – Groot-Leuven, Hageland en Westside – te verzamelen, was heel bewust. Meer dan ooit willen we immers naar jullie toe komen. Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is een organisatie die dicht bij zijn leden staat. Letterlijk en figuurlijk.

3 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 3

06/04/2022 09:58


Uitgifte percelen op uniek bedrijventerrein Keiberg-Vossem • • • • •

Toekomstbestendig bedrijventerrein Gericht op duurzaamheid en innovatie Zichtlocatie langsheen de Leuvensesteenweg (N3) Nog enkele percelen fase 1 beschikbaar Start uitgifte fase 2, via wedstrijdformule Alle informatie om u kandidaat te stellen vindt u via: www.keiberg-vossem.be/kandidaat-ondernemer

Met het bedrijventerrein Keiberg-Vossem realiseren de gemeente Tervuren en Interleuven een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein in de regio. Speciale aandacht gaat hierbij naar lokale energieopwekking, het innovatief karakter, de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en landschappelijke inpassing. Interleuven en Tervuren willen zo een ruimte creëren waar bedrijven met toekomst zich in de regio kunnen ontwikkelen. Alle info over het project: www.keiberg-vossem.be

Interesse om u te vestigen op het bedrijventerrein Keiberg-Vossem? Contact Marc De Neef • 0495 53 84 47 • marc.de.neef@interleuven.be

Kantoorruimte - te huur

Nieuwland Aarschot Gebouw PVG A-01

Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-05

Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-06

Gelijkvloers

Gelijkvloers

Gelijkvloers

Drie bureaus: ±20m2

Ruimte (463m2)

1ste verdieping • •

1ste verdieping

Twee bureaus: ±20m2 Een bureau: 33m²

Adres PVG A-01 Nieuwlandlaan 66 3200 Aarschot

Zone B & C totale opp. 691m2

• Adres PVG H-05 Technologielaan 11 3001 Haasrode

Zone F: 508m2

Adres PVG H-06 Geldenaaksebaan 329 3001 Haasrode

Meer info over onze beschikbare bedrijfsgebouwen? Contact Francis Saenen • 0495 58 90 03 • francis.saenen@interleuven.be 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 4

06/04/2022 09:58


Dossier

"De energiedeal is alvast een goede zaak. Een volgende stap is de steun voor bedrijven." Naar meer gezonde en gedeelde groei

................................................

...........................................................................................

Actua

Pop-up Ledzone wint eerste Voka Student Award Trends Gazellen lauwert snelst groeiende bedrijven Oorlog in Oekraïne: de meest gestelde vragen HOSPIDEX is Zuid-Hagelandse onderneming van het jaar 2021 Viert jouw bedrijf dit jaar een jubileum?

6 8

9 15 16

................................... ................

................................................

...............................................................................................................................................................................................................

21

...................................................................................

41 50

Arbeidsmarkt

Twee jaar corona: aantal openstaande vacatures verdubbeld

.................................................................

In de kijker

Ondernemer Anne Lenaerts Ondernemer Bert Van Gossum

................................................................................................................................................... ................................................................................................................................

Groeien

Doe mee met deze Plato-trajecten

............................................................................................................

Digitalisering

Meet the Digihub-partners: VIL Succesvol innoveren doe je zo!

.................................................................................................................................... ..................................................................................................................................

11

10 18

12

19 40

Internationaal ondernemen

24

Een blik over het Kanaal met Global Ambassador Johan Blondeel

....................................................................................................

Ledennieuws

Nieuws uit onze regio

...................................................................................................................................................................................

En verder

Voka - KvK Vlaams-Brabant in beeld Agenda Nieuwe leden Nieuwe collega's bij Voka - KvK Vlaams-Brabant Colofon

...................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................. ..................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

20

36

42 46 48 49 51

28

Dossier Logistiek en transport Digitaliseren voor een duurzame toekomst--------------------------------24 Kintetsu World Express (KWE) breidt fors uit op Brucargo--------------27

Unieke opleiding biedt antwoord op schaarste bij expediteurs------32 Rail Roadmap 2030: shift naar meer spoor -------------------------------34

Inhoud

Texet Benelux optimaliseert logistiek luik----------------------------------28

5 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 5

06/04/2022 09:58


“De energiedeal is alvast een goede zaak. Een volgende stap is de steun voor bedrijven.” 2+2+1, zo laat de energiedeal van midden maart zich het snelste samenvatten. De regering besliste om de twee jongste kerncentrales 10 jaar langer open te houden. Twee nieuwe gascentrales ontvangen CRM-steun. En meer dan 1 miljard euro gaat naar investeringen in duurzame energie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen. Deze deal is precies wat Voka samen met de andere ondernemersorganisaties maandenlang bepleitte: leverzekerheid, onafhankelijkheid en energietransitie waren onze kernwoorden. Voka is dan ook tevreden en opgelucht over het bereikte resultaat in deze moeilijke tijden. Nu is het tijd om actie te ondernemen voor bedrijven, bij wie het water aan de lippen staat.

Energie

“De federale regering neemt de juiste beslissing en beslist principieel om twee kernreactoren langer open te houden. We mogen voor onze energievoorziening niet afhangen van onstabiele

buitenlandse regimes. We moeten kiezen voor de energiemix waarbij het risico op stroomtekorten zo minimaal mogelijk gehouden wordt. En we moeten de CO2uitstoot drastisch beperken door meer

dan ooit in te zetten op hernieuwbare energie”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Op 16 februari hebben de werkgeversorganisaties Voka, VBO, UWE en Beci in een gezamenlijke mededeling gevraagd om twee nucleaire reactoren langer open te houden en zo de energiebevoorrading te verzekeren. Voka bepleit al maandenlang het standpunt dat elke beslissing over onze energietoekomst afgetoetst moet worden aan enkele cruciale voorwaarden. • De leverzekerheid van energie moet te allen tijde gewaarborgd zijn. We kunnen ons geen enkel risico op een stroomtekort veroorloven. • De afhankelijkheid van buitenlandse regimes op het vlak van energiebevoorrading moet zo klein mogelijk gehouden worden. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland bewijst dat onverwachte gebeurtenissen een enorme invloed kunnen hebben op de energieprijzen en -bevoorrading. Onze bedrijven moeten energie kunnen aankopen aan competitieve en voorspelbare prijzen. • De energietransitie naar een CO2arme economie moet versterkt en versneld worden. De overheid moet een kader creëren dat investeringen in nieuwe technologie en in basisinfrastructuur aanmoedigt en ondersteunt. Voka is tevreden dat de principiële beslissingen die de federale regering midden maart nam, in lijn liggen met de door Voka geschetste voorwaarden. De federale regering staat nu voor de belangrijke opdracht om de genomen beslissingen snel en adequaat uit te voeren. Voka zal de uitvoering van het energieakkoord kritisch en constructief opvolgen.

6 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 6

06/04/2022 09:58


Nood aan zekerheid De uitdagingen blijven reëel: onze ondernemingen hebben nu en in de toekomst nood aan zekerheid; dat betekent ook dat we in Europa onze energieafhankelijkheid sterk moeten afbouwen. “Het conflict in Oekraïne heeft aangetoond dat we zeker op vlak van onze energiebevoorrading niet al onze eieren in dezelfde mand mogen leggen”, zegt Lorenzo Van de Pol, adviseur Klimaat en Energie bij Voka. “De verlenging van de twee jongste kerncentrales draagt alvast bij tot een meer gediversifieerde energiemix dan voorzien. Geen overbodige luxe in deze onzekere tijden.” Concreet plan van aanpak “Het zal nu zaak zijn om snel werk te maken van een concreet plan van aanpak en de onderhandelingen met de uitbater van de kerncentrales op te starten, zodat er snel duidelijkheid komt over wanneer deze centrales beschikbaar zullen zijn”, stelt Van de

Lorenzo Van de Pol, adviseur Klimaat en Energie bij Voka

Pol. “De beslissing om tegelijk over te gaan tot de heruitvoering van de eerste CRM-veiling (CRM staat voor capaciteitsremuneratiemechanisme, n.v.d.r.) zorgt voor rechtszekerheid. Ze haalt tegelijk enige druk van de ketel door de bevoorradingszekerheid in de winter van 2025-2026 te verzekeren, en zo ruimte te laten voor een nog enigszins ordentelijke nucleaire levensduurverlenging.” Bedrijven niet vergeten Maar het werk is verre van af. Zowel voor de korte termijn als de lange termijn zijn acties noodzakelijk om de huidige energiecrisis het hoofd te bieden. Kris Claes somt op: “Op korte termijn mogen bedrijven niet vergeten worden. Na het derde energiepakket om de koopkracht van gezinnen te vrijwaren, zijn bedrijven enigszins verweesd achtergebleven. Tot nu toe zijn bedrijven er in het algemeen nog net in geslaagd om met de historisch hoge energieprijzen om te gaan. Maar lang lijkt dat niet meer vol te houden.

Voka wacht in spanning op het Europese tijdelijk crisiskader voor staatssteun en de daaraan gekoppelde acties van onze regeringen.” “Op lange termijn zullen we nog sterker moeten inzetten op de beschikbaarheid van koolstofarme energiedragers. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende regeringen in ons land. De federale regering heeft zopas een pakket goedgekeurd van om en bij de 1,2 miljard euro om de energietransitie te versnellen. Er is echter nood aan fundamenteler beleid, zoals een gezamenlijke visie op de noodzakelijke infrastructuur (bijvoorbeeld het Ventilusproject en de Leidingstraat) en in de eerste plaats een strategische aanpak van de klimaatproblematiek.”

Energie

Voka wacht in spanning op het Europese tijdelijk crisiskader voor staatssteun en de daaraan gekoppelde acties van onze regeringen.

7 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 7

06/04/2022 09:58


Naar meer gezonde en gedeelde groei Waarom economische groei de sleutel blijft naar meer welvaart en welzijn Voka ziet de coronacrisis als een uitgelezen kans om de Vlaamse economie en samenleving duurzaam te versterken. Daarvoor werkten we de basis van een plan uit: Plan Samen Groeien. Het plan zet volop in op gedeelde en gezonde groei. De ambitie is om Vlaanderen tegen 2030 aan de wereldtop te krijgen. Plan Samen Groeien

Om Vlaanderen aan de wereldtop te krijgen, is economische groei nodig die op een gezonde manier gerealiseerd - in de breedst mogelijke betekenis van het woord. De vruchten moeten gedeeld worden over onze hele samenleving. Het is de bedoeling om die basis de komende jaren verder uit te werken met bijkomende analyses, maar vooral ook door in gesprek te gaan met allerlei stakeholders binnen onze samenleving. De ambitie om Vlaanderen aan de Dit is de eerste Voka Paper die wereldtop te krijgen, kunnen we enkel kadert in het Plan Samen Groeien samen realiseren. Met bedrijven, burgers van Voka. Voka ziet de coronacrien overheden. sis als een uitgelezen kans om de

Vlaamse economie en samenleving duurzaam te versterken. Daarvoor werkten we de basis van een plan uit, ‘Plan Samen Groeien’, dat volop inzet op gedeelde en gezonde groei. De ambitie is om Vlaanderen tegen 2030 aan de wereldtop te krijgen.

Als Vlaanderen echt naar de Om Vlaanderen aan de wereldtop te krijgen is economische groei nodig die wereldtop wil, op een gezonde manier (in de breedst mogelijke betekenisde van het woord) dan moet lat gerealiseerd wordt en waarvan de vruchten gedeeld worden over onze hoog gelegd hele samenleving. Het is de bedoeling omworden. die basis de komende jaren verder

We vertrekken daarbij van de vijf Groeimonitor uitop te werken methoe bijkomende analyOm te volgen Vlaanderen concretedaarbij targets ons Plan Samen We vertrekken vanvan de vijf ses, maar vooral ook door in gesprek Groeien: ervoor staat, en waar de meeste ruimte concrete targets van ons Plan Samen te gaan met allerlei stakeholders groei vanvan het het bbpbbp met 2%, voor verbetering ligt, stelden we een Groeien: 1. een eenreële reële groei binnen onze samenleving. De ambimet 2%, een werkzaamheidsgraad groeimonitor op. Daarbij gaan we voor van 85%, eenverlaging werkzaamheidsgraad 2. een van 85%, tie om Vlaanderen aan de wereldtop van de te krijgen, kunnen we enkel samen een hele reeks indicatoren kijken hoe broeikasgasemissies 3. een verlaging van de met 55%, realiseren, met bedrijven, en overheidsinvesteringen van 5% vanmet 55%, Vlaanderen presteert. Datburgers gaan we broeikasgasemissies het bbp en totale uitgaven voor overheden. dan telkens vergelijken met de rest van onderzoek 4. overheidsinvesteringen van 5% van en ontwikkeling van West-Europa en vooral met een set het bbp, 5% van het bbp. Dat zijn stuk voor Groeimonitor doelstellingen. referentielanden, metVlaanderen name de landen stuk zeer 5. ambitieuze totale uitgaven voor onderzoek en Om op te volgen hoe Maar als Vlaanderen echt naar de ervoor staat, en waarindices de meeste ruimte die in allerlei brede doorgaans ontwikkeling vanlat5% van het bbp. wereldtop wil, dan moet de hoog voorscoren. verbetering ligt, stelden gelegdDit worden. Die hoofdindicatoren goed Concreet gaat we heteen om zijn stuk voor stuk zeer ambitieuze groeimonitor op. Daarbij gaan we voor worden dan telkens aangevuld met Denemarken, Finland, Nederland, doelstellingen. Maar als Vlaanderen een hele reeks indicatoren kijken hoe concrete deelindicatoren gaande Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Die echt naar de wereldtop wil, dan van productiviteitsgroei over Vlaanderen presteert. Dat gaan we dan armoedecijfers op het monitor gaan we regelmatig moet detot latgezondheid hoog gelegd worden. Alle telkens vergelijken met de rest updaten van werk en circulair materiaalgebruik. West-Europa en vooral met een op set te om de eventuele vooruitgang hoofdindicatoren worden aangevuld met referentielanden, dewaar landen volgen, maar ookmet om name te zien meer concrete deelindicatoren, gaande van die in allerlei brede indices doorgaans inspanningen nodig zijn. productiviteitsgroei over armoedecijfers goed scoren. Concreet gaat het om tot gezondheid op het werk en circulair Denemarken, Finland, Nederland, materiaalgebruik. Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Die monitor gaan we regelmatig updaten om de eventuele vooruitgang op te volgen, en evengoed om te zien waar er meer inspanningen nodig zijn.

Volg onze groeimonitor op www.voka.be/ plansamengroeien/ groeimonitor.

Volg onze groeimonitor via www.voka.be/ plansamengroeien/groeimonitor “Als Vlaanderen echt

naar de wereldtop wil, Scan de QR-code en lees de volledige Voka Paper over de dan moet de lat hoog weg naar meer gezonde en gedeelde groei. gelegd worden.”

De weg naar Vlaanderen topregio in 2030 Legende

TOP

TOP

Energie

TOP

TOP referentielanden

16,4

8 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 8

• 23 •

06/04/2022 09:58


Deel jouw nieuws met onze lezers

Pop-up Ledzone wint eerste Voka Student Award We weten graag waar ondernemers en gemeenten uit Vlaams-Brabant mee bezig zijn. Hier een overzicht van de berichten die ons bereikten. Heb jij ook nieuws dat je wil delen? Stuur je persbericht naar communicatie.vb@voka.be. De redactie behoudt het recht om te kiezen welke artikels ze publiceert.

In maart reikte Voka - KvK Vlaams-Brabant voor het eerst de Voka Student Award uit. Hij ging naar de Leuvense pop-up store ‘Ledzone’. In totaal gaven tien groepen – allemaal laatstejaarsstudenten Bedrijfsmanagement aan de UCLL – een pitch. Ledzone toonde de meeste overtuigingskracht.

Laatstejaarsstudenten Bedrijfsmanagement, keuzetraject KMO & Ondernemen aan de Hogeschool UCLL hielden tien pop-ups open in de Leuvense binnenstad. “Dankzij het keuzetraject ‘KMO & Ondernemen’ krijgen de studenten een totaalbeeld van het ondernemerschap. Hoewel ze tijdens de opleiding Bedrijfsmanagement heel wat theoretische kennis vergaren, is het minstens zo belangrijk om in het werkveld te staan”, vertelt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Vlaams-Brabant. Claes reikte met veel plezier de Voka Student Award uit aan de winnaars. “Dit zijn unieke en leerzame momenten voor jonge ondernemers. Als Voka willen we elke fase van het ondernemerschap begeleiden. Onder meer dit project en communities als Jong Voka en Bryo zijn een katalysator voor jong ondernemerschap en verdienen alle aandacht”, aldus Claes. Motiverende jury De jury riep Ledzone als winnaar uit. Ze deelden het podium met Oh My Gin en Julius. Ledzone specialiseert zich in gestileerde led- en neonverlichting en bestaat uit een groep van negen enthousiaste studenten. “We bezochten met enkele bestuursleden van Jong Voka Vlaams-Brabant de pop-ups. Dat ondernemers met ervaring interesse tonen in hun onderneming, kritische vragen stellen en tips geven, werkt volgens mij enorm motiverend”, vertelt Mathias Derutter, voorzitter Jong Voka VlaamsBrabant. “Hoewel er verschillen waren in ideeën, uitwerking en motivatie, leverden alle pop-ups een sterke prestatie.

We hopen dat het succes van dergelijke initiatieven potentiële starters extra motiveert”, besluit Derutter. Ervaren juniorprofiel “Dit zit niet zomaar in een opleiding. Ondernemingszin is één van de bouwstenen van onze onderwijsvisie, net omdat werkgevers om die competentie schreeuwen”, meent Kim Plevoets, programmadirecteur Management aan de UCLL. “Onze afgestudeerden KMO & Ondernemen hebben dankzij hun pop-up de ervaring opgedaan om een eigen zaak te runnen, van a tot z. Dat is ondernemerschap ten top. En zelfs al starten ze niet meteen door, toch blijft er altijd iets kriebelen. Krijg een juniorprofiel met die ervaring in je bedrijf, en je bent meteen drie stappen vooruit”, aldus Plevoets.

Proeven van ondernemen Met de Voka Student Award wil Voka jong ondernemerschap in de kijker zetten. “Je kan eigenlijk niet vroeg genoeg starten met ondernemen. Je ervaring als student vormt een stevige basis voor je verdere carrière. Vanuit Voka is het één van onze prioriteiten om ondernemingen in elke fase te ondersteunen. Het pop-upproject van UCLL waar studenten kunnen proeven van ondernemerschap is dan ook iets waar we heel enthousiast over zijn”, besluit Kris Claes.

Met Bryo wil Voka jonge ondernemers begeleiden, in welke fase ze ook zitten. Met Bryo Student bereikt Voka jaarlijks een 200-tal ambitieuze studenten. Die helpen we om hun idee uit te werken tot een concreet businessplan. Met de andere trajecten begeleidt Voka momenteel meer dan 500 jonge starters. Meer weten over Bryo en de verschillende trajecten? Scan de QR-code.

Actua

Voka Bryo stimuleert goesting

9 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 9

06/04/2022 09:58


De mens achter de ondernemer Anne Lenaerts van Nnof Wie zijn nu de ondernemers die bij Voka - KvK Vlaams-Brabant aangesloten zijn? Om dat te weten, vragen we hen naar hun persoonlijke visie, passie, carrière, interesses … Een beetje zoals op netwerkmomenten, maar dan op papier, en voor al onze lezers. Uit 50 vragen selecteert de ondernemer er willekeurig vier. Het resultaat? Een mooi beeld van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Anne Lenaerts in de kijker, Senior Workplace Expert bij Nnof.

1. Als tijd en budget geen issue zouden zijn, hoe zou je het liefst je dagen vullen? Met ontmoetingen met interessante mensen. Netwerken is voor mij een echt werkwoord, maar ik doe het heel graag. Uit elk gesprek leer ik iets. En van verbanden leggen en verbonden smeden op langere termijn, daar krijg ik energie van. Ook de sprankel vinden die mensen met elkaar verbindt en raakt, daar hou ik van. 2. Wat is het leukste dat iemand op het werk ooit voor je heeft gedaan? Recent was ik genomineerd om de Sustainability Professional van het jaar te worden, een nationale wedstrijd van VBO/ FEB. Mijn baas, Kurt Florus, heeft me toen voorgesteld om een mediacampagne op te trekken rond mijn nominatie. Dat heb ik enorm gewaardeerd. Ik heb een superboost gekregen van het feit dat mijn naasten me zo optimaal ondersteunen. Dat was thuis trouwens minstens even sterk het geval. Mijn gezin heeft me een heerlijke dynamiek gegeven, met als grote aanvoerder mijn echtgenoot Marnix. Schatten zijn het.

Van netwerken en de verbonden die daaruit volgen, krijg ik zoveel energie. Bovendien doen we dat door op mensen in te zetten: de betrokken medewerkers bij onze klant, maar ook onze collega’s intern. We maken er telkens opnieuw een WIJ-verhaal van. Door de hoge participatiegraad voelt iedereen zich verantwoordelijk en hebben de projecten grote kans op slagen. 4. Wie zou je graag een dag willen zijn? Wat zou je doen? Een vogel. Kunnen vliegen en de wereld van daarboven kunnen aanschouwen, elke seconde van de dag, lijkt me heerlijk.

In de kijker

3. Wat vind je het allerleukste aan je job? De meerwaarde die we met onze Nnof-dienstverlening elke dag opnieuw bieden. We voegen cirkels toe aan het leven van kantoormeubilair, waardoor we de productie van nieuw materiaal vermijden én de afvalfase zo lang mogelijk uitstellen. Dat zorgt voor 80% minder impact op het milieu! Dat is toch een schitterend? Daaraan elke dag opnieuw kunnen meewerken, daar word ik blij van.

Anne Lenaerts is Senior Workplace Expert bij Nnof dat deel uitmaakt van de PMC Holding. Zij zetten sterk in op duurzaamheid en werden in 2021 gelauwerd met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO).

10 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 10

06/04/2022 09:58


Twee jaar corona:

aantal openstaande vacatures verdubbeld Twee jaar na de eerste lockdown bereikt de krapte op de arbeidsmarkt een duizelingwekkend hoogtepunt. Uit de cijfers van VDAB blijkt dat in Vlaams-Brabant het aantal openstaande vacatures verdubbelde. Een verontrustende ontwikkeling die een pertinent vraagstuk opwerpt: hoe geraken deze vacatures ingevuld? Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant biedt weerwerk met haar Plan Samen Groeien, Welt en lokale Talentenplatformen.

Exact twee jaar nadat België in lockdown ging, ogen de cijfers op de arbeidsmarkt allesbehalve rooskleurig. Zo klokt VDAB in Vlaams-Brabant af op een markante stijging van 35.000 naar 45.000 ontvangen vacatures. In diezelfde periode daalde het aantal Werkzoekenden Zonder Werk (wzw) met slechts 15%. “Voor veel werkzoekenden zonder werk wordt de afstand tot de arbeidsmarkt alleen maar groter. 1 op 3 zit intussen al meer dan twee jaar zonder job. Het is een must om deze doelgroep, inclusief langdurige zieken, te blijven activeren. In deze context moeten we ook openstaan voor een slimme economische migratie: willen we een veerkrachtige economie, dan zullen we ook in andere vijvers moeten vissen”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Vlaams-Brabant. Talent van elders “De arbeidsmarkt stond voor de pandemie al voor verschillende uitdagingen, maar de coronacrisis heeft ze nog meer aan de oppervlakte gebracht. We stellen vast dat ondernemingen nog te weinig inzetten op een duurzaam hr-beleid. Met ons Welt-traject sensibiliseren we hen om bij te dragen aan een maatschappelijke verandering. De diversificatie van de talentenpool is noodzakelijk. Een werkplek creëren waar elk profiel zich goed voelt, is iets dat bedrijven zelf moeten waarmaken én de beste groeistrategie voor de toekomst”, gaat Vanhorebeek verder.

Actoren laten samenwerken Ondertussen kijkt Voka - KvK Vlaams-Brabant ook naar de kleinere economische regio’s. Met Welt (een traject dat inzet op het creëren en faciliteren van duurzame loopbanen) en Talentenplatformen treedt de organisatie op als matchmaker tussen werkgever en werknemer. “De Lokale Talentenplatform zijn al gelanceerd in Noorden Zuid-Hageland en Leuven. Binnenkort volgen Vilvoorde en het westen van de provincie. Via deze platformen stimuleren we de samenwerking tussen werkgevers, arbeidsbemiddelaars, scholen en openbare besturen in Vlaams-Brabant. Ze handelen al te vaak naast elkaar, terwijl ze met dezelfde blik naar de arbeidsmarkt kijken. Een noodzakelijke inspanning, want we zullen op alle niveaus moeten samenwerken om de kloof op de arbeidsmarkt te dichten”, meent Steve Vanhorebeek, Welt-coördinator. “De arbeidsmarkt stond voor de pandemie al voor verschillende uitdagingen, maar de coronacrisis heeft ze nog meer aan de oppervlakte gebracht. We stellen vast dat ondernemingen nog te weinig inzetten op een duurzaam hr-beleid. Met ons Welt-traject sensibiliseren we hen om bij te dragen aan een maatschappelijke verandering. De diversificatie van de talentenpool is noodzakelijk. Een werkplek creëren waar elk profiel zich goed voelt, is iets dat bedrijven zelf moeten waarmaken én de beste groeistrategie voor de toekomst”, gaat Vanhorebeek verder.

Scan de QR-code, vul de gratis Lightscan in, en krijg zicht op de mate van inclusiviteit van jouw onderneming op dit moment. Je ontvangt een rapport met interessante inzichten waarmee je praktisch verder aan de slag kan in het Welt-traject. Tijdens het traject krijg je een uitgebreidere scan, ontwikkel je een actieplan, krijg je toegang tot sessies met andere ondernemingen én coaching van experten. Vragen? Neem contact op met Steve Vanhorebeek, Welt-coördinator: steve.vanhorebeek@voka.be of met Isabel De winter: isabel.dewinter@voka.be

Arbeidsmarkt

Aan de slag?

11 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 11

06/04/2022 09:58


Doe mee met deze Plato-trajecten Heb je nood aan een omgeving waarin je op een vertrouwelijke manier ervaringen kan delen met andere ondernemers of kaderleden rond Sales & Marketing of Leiderschap? Wil je jouw expertise verdiepen en praktische tips krijgen van andere deelnemers en experten? Dan is Voka Plato iets voor jou.

Wat, waar, wanneer? Een Voka Plato-traject loopt als volgt: - Een kick-off: informele kennismaking - aflijnen van de vragen/ behoeften van de groep (max. 15 à 18 deelnemers per traject) maken van voorlopige planning en invullen nulmeting op basis van de Plato-roos - 9 inhoudelijke groepssessies

- Minimum 2 collectieve sessies met Platonisten uit diverse trajecten (getuigenissen, spreker, netwerkreceptie) - Ruimte voor individuele vragen Data en thema’s De specifieke data waarop je samenkomt en de thema’s die je zal behandelen, worden in onderling overleg met de groep vastgelegd tijdens de kick-off.

Datum kick-off

Traject

Doelgroep

Thema’s die aan bod kunnen komen

Donderdag 28 april 2022

Plato Sales & Marketing

Sales & Marketingverantwoordelijken van kmo’s en ‘grote’ bedrijven

Het salesproces, social media als motor, concurrentieanalyse, KPI’s bepalen en opvolgen, leadgeneratie, motiveren en coachen van het salesteam, lichaamstaal, …

Donderdag 5 mei 2022

Leiderschap

Alle kmo-bedrijfsleiders en leidinggevenden in grotere bedrijven die hun leiderschapsstijl onder de loep willen nemen en willen groeien in hun leidersrol.

Leiderschapsstijlen, omgaan met conflicten, feedback geven, delegeren, communicatie, plannen en organiseren, moeilijke gesprekken, changemanagement, procesbeheer, operational excellence, lean, …

Meer weten over deze Plato-trajecten?

Groeien

Scan de QR-code of contacteer onze Plato-adviseurs Katrien Van Damme of Elisa Frias via katrien.vandamme@voka.be of elisa.frias@voka.be

12 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 12

06/04/2022 09:58


Benjamin en Walter Tonoli zijn zoon en vader. Ze staan aan het hoofd van The Belgian en zijn trouwe Platonisten. Walter neemt dit jaar aan zijn elfde traject deel.

Plato-jubilaris Walter Tonoli, The Belgian

“Wat je leert tijdens Plato neem je heel je carrière mee” Liefst tien Plato-trajecten heeft Walter Tonoli al achter de rug. Nummer elf zit er ook al aan te komen met het traject Sales en Marketing. Voor de doorwinterde ondernemer en zaakvoerder van beveiligingsbedrijf The Belgian staat de toegevoegde waarde van de trajecten buiten kijf: “De praktische kennis, de waardevolle contacten en de straffe sprekers zijn een enorme troef.”

Openheid en sterke sprekers De openheid van de deelnemers is de grootste troef, volgens Walter. “Ondernemers en managers delen hun positieve en negatieve ervaringen, of leggen actuele problemen voor waarvoor in groep oplossingen worden gezocht. Alles blijft vertrouwelijk en daardoor is er een grote bereidheid om elkaar te helpen. Zo leer je heel praktische zaken bij: hoe pakken anderen rekrutering aan bijvoorbeeld? Of welke ervaring is er met jobstudenten en stagiairs? Doordat je snel in de diepte gaat met de groep, ontstaat een heel sterke band met de deelnemers. De meeste zijn intussen vrienden geworden en het gebeurt uiteraard dat je ook zakelijk gaat samenwerken. Alleen maar winst dus.” In elk Plato-traject worden in een kick-offsessie gezamenlijk de te behandelen thema’s vastgelegd. Zo ontstaat een programma dat echt op maat van de deelnemers is samengesteld. Voka gaat vervolgens op zoek naar sprekers. En die vallen in de smaak: “Afgelopen jaren leerde ik écht goeie sprekers kennen. Diegenen die uitzonderlijk goed zijn, nodig ik vaak uit op het bedrijf voor een

presentatie. Zo plukken ook mijn medewerkers de vruchten van mijn Plato-deelnames.” Opvolging gegarandeerd Walter is niet de enige bij The Belgian die aan Plato-sessies deelneemt. Ook zoon en toekomstig opvolger Benjamin Tonoli heeft er intussen al enkele doorlopen. “Benjamin heeft een sterke financieel-organisatorische achtergrond, die hij bij Ernst & Young opdeed. Nu is het de bedoeling dat hij ook het technischcommerciële onder de knie krijgt, en dan geloof ik dat het bedrijf bij hem in uitstekende handen ligt.” Als ervaren ondernemer is Walter ideaal geplaatst om jonge en groeiende ondernemers advies te geven: “Wat ik altijd zeg, is dat je graag moet ondernemen. Dat is het voornaamste. Als je doel is om snel rijk te worden, zal je het niet volhouden. Je moet een passie hebben voor wat je doet en voor het ondernemerschap.” The Belgian is actief in de markt van beveiligingsoplossingen: van branddetectie, inbraakbeveiliging, toegangscontrole tot camerabewaking. Het bedrijf zorgt voor een geïntegreerde aanpak waarbij de verschillende beveiligingsaspecten als één geheel werken en aangepast zijn op de specifieke situatie van de klant. Een aftersalesafdeling zorgt voor onderhoud en technische interventies. Dat alles doen ze met een 70-tal werknemers. En de opvallende naam? “Dat was een pragmatische keuze: toen mijn vader in 1958 begon, wilde hij een neutrale naam om zowel op de Vlaamse als Waalse markt toegang te hebben. Zijn keuze viel toen op The Belgian, en daar zijn we nog steeds blij mee!”

Groeien

Toen Walter lid werd bij Voka - KvK Vlaams-Brabant in 2011 werd hem het Plato-traject voorgesteld. Het paste in zijn drukke planning – naast zaakvoerder is Walter ook verwoed sporter en schaker – en dus schreef hij zich in. “Ik heb er geen seconde spijt van en intussen volgde ook mijn zoon en opvolger Benjamin enkele trajecten. Wat ons vooral aanspreekt, is dat je onder gelijkgezinden samenkomt en onderwerpen behandelt die je ook effectief in de praktijk tegenkomt. Ik kies meestal voor trajecten rond bedrijfsorganisatie, management of leiderschap. Maar de laatste jaren gaat het vaker richting sales.”

13 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 13

06/04/2022 09:58


“Slechts 7% van de ondernemers ziet een opvolger binnen de familie” - Dominic Dhaene

Lees hier meer! Banner 190x133,5 mm optie 2.indd 1

Blankedale

8/03/2022 14:18:26

UW VERPAKKINGSWERK IN GOEDE HANDEN!

Blankedale vzw is een maatwerkbedrijf te Tienen, met 850 werknemers in dienst. Onze corebusiness is co-packing (frozen/chilled/ambient food & non-food). Kwaliteit is verzekerd door ISO-9001, BRC (A), BRC Storage & Distribution en BIO wat voeding betreft. Al onze medewerkers volgen bij de start van hun loopbaan een heus opleidingstraject (hygiëne, kwaliteit, technische vaardigheden…). Leren werken op een kwaliteitsvolle en voedselveilige manier maakt integraal deel uit van dit opleidingstraject zodat kwaliteit en voedselveiligheid een echte reflex worden. Ruim 30 jaar werken onze professionele teams ook ter plaatse in bedrijven.

14 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 14

06/04/2022 09:58


Trends Gazellen lauwert snelst groeiende bedrijven Naar jaarlijkse gewoonte bekroont Trends Gazellen de snelst groeiende bedrijven van onze provincie. Dat doet het in drie categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven. Van deze bedrijven wordt de groei over een periode van vijf jaar bekeken. Ambassadeurs van dit jaar zijn, van groot naar klein, GKW, Xenomatix en Traiteur Claessens André.

Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel VlaamsBrabant, was onder de indruk bij de prijsuitreiking. “Impressionant welke straffe ondernemersverhalen er schuilgaan in Vlaams-Brabant. Er zijn nog te veel bedrijven die het fantastisch doen en toch onder de radar blijven. Dat bijvoorbeeld een kinderdagverblijf vanuit het niets naar de 4de plaats van snelle groeiers doorstoot, is illustratief voor hoe op we in de regio op elk niveau en in elke sector straffe ondernemers in huis hebben.” Groot Het technologiebedrijf Dell EMC en de verdeler van cosmetica NSE Products Europe prijken bovenaan de lijst van de Trends Gazellen bij de grote bedrijven in Vlaams-Brabant. Beide zijn in buitenlandse handen, waardoor ze niet in aanmerking komen voor de ambassadeurstitel. Die gaat naar GKW in Ternat, het bedrijf van de familie Gocen dat gespecialiseerd is in de aanleg van boven- en ondergrondse nutsleidingen. Zaakvoerder Ahmed Gocen ziet in het familiale karakter van GKW een verklaring voor de snelle groei: “Onze familie woont verspreid over steden als Antwerpen, Brussel en Gent. Daardoor hebben we een

breed netwerk om te rekruteren. Daarnaast durven we investeren in mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.” Middelgroot Bij de middelgrote bedrijven gaat de trofee naar Xenomatix. Na onder meer Materialise en Octinion bevestigt Haasrode Research Park nogmaals zijn reputatie als hofleverancier van de Trends Gazellen. Xenomatix is een pionier in de ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto’s. Met LiDAR (kort voor ‘Light Detection and Ranging’), dat door Xenomatix verder ontwikkeld wordt, is het mogelijk de omgeving te scannen en diepte te berekenen. “Die technologie is essentieel om zelfrijdende auto’s mogelijk te maken”, benadrukt Filip Geuens, de CEO van Xenomatix. Klein Drivex is de snelste groeier bij de kleine bedrijven maar is onvoldoende operationeel onafhankelijk. Daardoor gaat de titel van Trends Gazellen Ambassadeur in deze categorie naar Traiteur Claessens André uit Nossegem. De zorg en de keuken zijn de twee passies van oprichter André Claessens, die zich profileert als een ambitieuze zorgcateraar met aandacht voor inclusief ondernemen.

Dagelijks bereidt het bedrijf meer dan duizend maaltijden, waarvan het gros rechtstreeks geleverd wordt bij senioren thuis. Het succesrecept? “Inclusief ondernemen is voor ons geen modewoord. We geven graag kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak hebben ze aan de andere kant gestaan. Ze weten als geen ander wat belangrijk is”, aldus André Claessens. Grootste aanwervers Zoals ieder jaar worden ook de bedrijven die als grootste rekruteerder geboekstaafd kunnen worden, in de kijker gezet. Traditiegetrouw voeren de retailers in Vlaams-Brabant de ranking van de grootste rekruteerders aan. Dat is dit jaar niet anders. Tussen 2016 en 2020 groeide het personeelsbestand van Etablissements Franz Colruyt aan met maar liefst 1.796 mensen. Met daarnaast ook nog OKay Buurtwinkels en Colruyt Group Services heeft de Colruyt Groep drie vennootschappen in de top vijf. Action Belgium op plaats 2 en DHL Aviation op 4 vervolledigen de top 5.

De volledige rankings met alle Vlaams-Brabantse Gazellen bekijken? Scan de QR-code.

Actua

Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Vlaams-Brabant (links) naast de Trends Gazellen Ambassadeurs 2022 Ahmed Gocen (2de van links), Filip Geuens (4de van links) en André Claessens (2de van rechts).

15 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 15

06/04/2022 09:58


Oorlog in Oekraïne: de meest gestelde vragen Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen, is er een serieuze Europese reactie gekomen die zich laat voelen in tal van economische sectoren. Voka bundelde een reeks vragen die voor ondernemers relevant kunnen zijn. Het overzicht van deze vragen wordt geregeld bijgewerkt. Scan de QR-code onderaan voor de laatste stand van zaken. In dit overzicht geven we antwoorden op de laatste en belangrijkste vragen.

Actua

Welke steunmaatregelen zijn er op dit moment vanuit Vlaanderen? 1. De huidige overbruggingslening, vooral ingezet voor bedrijven die hinder ondervinden ten gevolge van corona, wordt ook toegankelijk voor bedrijven die zware hinder ondervinden door de oorlog en daardoor op korte termijn in financieringsproblemen dreigen te komen. • Met die overbruggingslening kunnen bedrijven hun verhoogde vaste kosten tijdelijk betalen. • De lening heeft een rente van 1% en heeft een looptijd van 24 of 36 maanden afhankelijk van de hoogte van het bedrag. • De eerste 12 maanden moeten er geen aflossingen gebeuren. • De Vlaamse regering zal bijkomend 100 miljoen euro aan leningscapaciteit ter beschikking stellen. Ook zullen in de nodige waarborgmogelijkheden voorzien worden. 2. Er is recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in twee situaties. Situatie 1: activiteit onderneming belemmerd als gevolg van de oorlog Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is mogelijk, indien in de onderneming onmogelijk gewerkt kan worden als gevolg

van de oorlog. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de problemen veroorzaakt door: • gebrek aan grondstoffen of materialen die vanuit het Oostblok geleverd worden, • exportbelemmeringen. Dergelijke situaties kunnen tot 30 juni 2022 recht geven op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het is van belang dat de overmacht de uitvoering van het werk volledig onmogelijk maakt. Dit belet niet dat bepaalde werknemers verderwerken, terwijl anderen tijdelijk werkloos zijn of volgens een beurtrolsysteem tijdelijk werkloos worden gesteld. Situatie 2: werknemer zit vast in Oekraïne Werknemers die vastzitten in Oekraïne en hierdoor het werk in België niet kunnen hervatten, hebben in principe geen recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De onzekere toestand in het land was al enige tijd gekend (negatief reisadvies). Het gaat hier bijvoorbeeld om werknemers die met vakantie waren in Oekraïne. Uitzonderlijke situaties kan de werkgever voorleggen aan de directeur van het plaatselijk RVA-bureau.

16 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 16

06/04/2022 09:58


Wat met Oekraïense vluchtelingen die hier willen werken? Welke maatregelen worden hiervoor voorbereid door de overheid? De Vlaamse regering bereidt maatregelen voor in het kader van de Oekraïne-crisis. Het is de bedoeling om vluchtelingen die willen werken, te begeleiden naar een job, onder meer via taal- en andere opleidingen. Dankzij de activatie van de Europese richtlijn ‘tijdelijke beschermingen’ kunnen Oekraïense vluchtelingen meteen wonen en werken in de EU. Naar schatting zullen 120.000 vluchtelingen naar Vlaanderen komen. Er wordt van uitgegaan dat ongeveer de helft zal willen werken. VDAB zal ingezet worden om snel voor de matching met werkgevers en beroepssectoren te zorgen. Op de onthaalpagina bij VDAB (werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij) kunnen werkgevers hun openstaande vacatures aanmelden en kunnen Oekraïners zelf ook passende vacatures vinden. Vertaling en communicatie in het Oekraïens wordt voorzien. De productie van mijn goederen is in Oekraïne. Mijn Europese klanten staan erop dat ik de goederen op tijd lever. Door het conflict heb ik echter een logistiek probleem. Wat kan ik doen? • Belgische bedrijven die niet (tijdig) aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen, worden door hun klant gevraagd om hen een Force Majeure-certificaat te bezorgen. Vaak gaat het hier over klanten in Rusland of in andere GOSlanden. De Voka Kamers van Koophandel leveren in bepaalde gevallen een dergelijk certificaat af. Neem dus zeker contact op met uw specifieke kamer. • Nagaan wat er in het contract tussen uw onderneming en de klanten vermeld wordt. Eventueel is er een overmachtsclausule. Dit kan u extra tijd geven en daardoor kunt u boetes van uw klanten vermijden. Neem proactief contact met uw klanten om de situatie uit te leggen. • Documenteer alle acties (contact leggen met transporteurs, overheden, organisaties) die u ondernomen heeft om de goederen alsnog uit Oekraïne naar België te transporteren. Dit zal in uw voordeel spelen ingeval uw klanten alsnog moeilijk doen en toch boetes proberen op te leggen.

Wat bevat het vierde Europese sanctiepakket? Een volledig verbod op alle transacties met belangrijke Russische staatsbedrijven in verschillende sectoren en met het militair-industrieel complex van het Kremlin. Een invoerverbod van de EU voor ijzer- en staalproducten waarvoor momenteel vrijwaringsmaatregelen van de EU gelden. Dit komt voor Rusland neer op een verlies aan exportinkomsten van ongeveer 3,3 miljard euro. Ter compensatie zullen verhoogde invoerquota van de EU worden verdeeld over andere derde landen. Een verstrekkend verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector, met beperkte uitzonderingen voor civiele kernenergie en het vervoer van bepaalde energieproducten terug naar de EU. Een EU-uitvoerverbod op luxegoederen (bijvoorbeeld luxeauto's en juwelen) om de Russische elite rechtstreeks te treffen. Het verbod bestrijkt een groot aantal luxegoederen, van luxeauto's tot producten voor huishoudelijk gebruik en horloges, om maar een paar voorbeelden te noemen. Er zijn verschillende drempels, afhankelijk van de categorie luxegoederen, zodat het verbod niet de meer gewone behoeften van de bevolking in Rusland treft. De minimumdrempel is 300 euro. Een verbod op de rating van Rusland en Russische bedrijven door ratingbureaus in de EU en op het verlenen van ratingdiensten aan Russische klanten, waardoor deze nog verder de toegang tot de financiële markten van de EU zouden verliezen. De lijst van gesanctioneerde personen en entiteiten is verder uitgebreid met nog eens 15 personen en 9 entiteiten. In totaal geldt de lijst nu voor 877 personen en 62 entiteiten. De EU is, samen met andere leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), overeengekomen om Russische producten en diensten op de markten van de EU de behandeling van meestbegunstigde natie (MFN) te ontzeggen.

Meer info en contact Voor de laatste nieuwe update van de veel gestelde vragen en antwoorden over de oorlog in Oekraïne, scan de QR-code. Zoek je een antwoord op specifieke vragen? Contacteer onze adviseur Internationaal Ondernemen Daniel Vandenberghe via daniel.vandenberghe@voka.be.

Actua

Daniël Vandenberghe

17 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 17

06/04/2022 09:58


De mens achter de ondernemer Bert Van Gossum van Celdekor Wie zijn nu de ondernemers die bij Voka - KvK Vlaams-Brabant aangesloten zijn? Om dat te weten, vragen we hen naar hun persoonlijke visie, passie, carrière, interesses … Een beetje zoals op netwerkmomenten, alleen dan op papier, en voor al onze lezers. Uit 50 vragen selecteert de ondernemer er willekeurig vijf. Het resultaat? Een mooi beeld van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Bert Van Gossum in de kijker, Zaakvoerder van Celdekor uit Diest.

Wat is de belangrijkste eigenschap van een goede manager? Next step thinking. Een goede manager moet kunnen vooruitkijken en anticiperen op wat komt. Zo kun je het verschil maken Welke superkracht zou je willen hebben? Mezelf kunnen teleporteren zou fantastisch zijn. Op die manier zou ik geen uren tijd verliezen in het verkeer. Wat vind je leuk om te doen in het weekend? Buiten zijn. Ik houd ervan om te gaan wandelen met de hond of fietstochten te maken met kameraden. De laatste maanden ben ik ook in de weer met de aanleg van onze tuin. Het is voor mij de ideale manier om het hoofd leeg te maken.

In de kijker

Wat is je favoriete plek in de provincie Vlaams-Brabant en waarom? Mijn favoriete plekken sluiten aan bij mijn favoriete weekendbezigheden: het is fantastisch wandelen in de Merodebossen op de grens van Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg of de Demerbroeken in Scherpenheuvel. Het zijn unieke natuurgebieden!

Mezelf kunnen teleporteren zou fantastisch zijn. Nooit meer tijd verliezen in het verkeer. Wie zou je graag in persoon ontmoeten? Wat zou je willen weten? Mijn grootvader, Maurice Pauwels. Hij stierf toen ik drie was, dus heb hem niet echt bewust gekend. Maar hij leeft verder in de verhalen en geschiedenis die ik meekreeg van de familie en kennissen. Soms wijzen ze mij op de gelijkenissen met hem, daaruit mijn wens om hem te ontmoeten. Zowel om op persoonlijk vlak zijn meningen te kennen, als om op zakelijk vlak het gedacht te vragen van de ondernemer in hem.

Bert Van Gossum, zaakvoerder van Celdekor

18 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 18

06/04/2022 09:58


Meet the Digihub-partners: VIL De kennis over digitalisering die we hebben, vertalen naar jouw onderneming. Dat is de insteek van de Digihub. In de Digihub helpen onze kennispartners je met advies op maat, experimenteren rond wat voor jouw bedrijf het beste werkt, en het implementeren van nieuwe digitale toepassingen. Wie die kennispartners zijn en wat ze kunnen betekenen, leggen ze in deze rubriek zelf uit. Deze maand aan het woord: Liesbeth Geysels, algemeen directeur bij VIL.

Wat is VIL? VIL is door de Vlaamse overheid erkend als speerpuntcluster logistiek. Innovatie is onze rode draad: bedrijven stimuleren en begeleiden om te innoveren en zo competitiever te worden. Hierbij zetten we in op vier innovatiethema’s: Digitale transformatie, Green Supply Chains, Last Mile en Hinterland connectie. Rond deze thema’s worden projecten met en voor bedrijven opgezet en uitgevoerd. Daarnaast kunnen bedrijven bij VIL ook terecht voor individuele dienstverlening, multimodaal advies, trainingen en opleidingen, en inhouse workshops. En natuurlijk niet te missen, zijn de talrijke events en netwerkinggelegenheden. Als kers op de taart opende VIL vorig jaar ‘Log!Ville’, een open, state of the art, innovatief belevings- en demonstratiecentrum voor het logistieke ecosysteem. Je vindt Log!Ville in het Wetenschapspark in Niel.

Investeren in automatisering en digitalisering in magazijnen is noodzakelijk, maar voor veel bedrijven is het moeilijk in te schatten welke investeringen hen daadwerkelijk het best vooruit kunnen helpen. Om bedrijven te helpen bij dit beslissingsproces, ontwikkelde VIL de Future Proof Warehousing-tool. Het is een slimme en gebruiksvriendelijke tool waarmee elk bedrijf inzicht krijgt in bestaande en ‘cutting edge’ technologieën die geschikt kunnen zijn voor het bedrijf en de bestaande situatie. Na een workshop met VIL kan je er onmiddellijk mee aan de slag.

Welke drempels zijn er nog in de logistiek op het vlak van digitale transformatie? De sector is in het algemeen een vrij conservatieve sector. Vaak zijn het noeste werkers die focussen op het dagelijkse operationele en (te) weinig tijd vrijmaken voor vernieuwing. Nochtans valt er zoveel vooruitgang te boeken door digitale toepassingen te integreren. Welk ultiem advies heb je voor bedrijven die willen digitaliseren? Zorg dat het volledige management achter de transformatie staat en hoed je voor silo- of hokjesdenken. Digitalisatie slaagt pas als ze gedragen wordt door de hele organisatie en over departementen heen wordt getrokken. Meer info: www.vil.be

Voka Digihub Vlaams-Brabant Digitale transformatie betekent investeren. Precies daarom heeft Voka Digihub in het leven geroepen, een begeleidingstraject voor datagedreven digitalisering waar ondernemers terechtkunnen voor advies, expertise, experimenteerruimte en financiële steun dankzij EFRO en Vlaio. Scan de QR-code voor meer info en ga zelf aan de slag! Of neem contact op met Ulrich Petré via ulrich.petre@voka.be of Roel Raymaekers via roel.raymaekers@voka.be

Digitalisering

Liesbeth Geysels, Algemeen Directeur VIL

Waarmee maakt VIL het verschil? VIL beschikt over een team van 30 medewerkers met jarenlange ervaring in een logistieke operationele omgeving. Wij spreken de taal van de werkvloer, kennen de noden van de bedrijven en hanteren een rechttoe rechtaan aanpak. Kortom, alle noodzakelijke ingrediënten voor een succesvolle samenwerking.

19 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 19

06/04/2022 09:58


Een blik over het Kanaal met Global Ambassador Johan Blondeel Internationaal ondernemen brengt een hoop vragen met zich mee. Samen met onze Mercurio Global Ambassadors gaan wij tot het uiterste om jouw onderneming internationaal te steunen. Mercurio Global Ambassadors is een exclusief netwerk van ondernemers of leden van het managementteam die een goed buitenlands netwerk en/ of ervaring hebben met de buitenlandse handelsmarkt. Zo vormen ze een klankbord voor andere ondernemers. In dit magazine stellen we je graag voor aan Johan Blondeel, Managing Director van Adley Adhesives en Global Ambassador voor het Verenigd Koninkrijk.

Wat is jouw expertise in het Verenigd Koninkrijk? Ik heb 20 jaar gewerkt voor BP Chemicals, een divisie van het Britse olie-, gas- en toen nog chemiebedrijf, met hoofdzetel in Londen - intussen ging het bedrijf op in INEOS. In die periode woonde ik 6 jaar in Engeland, waardoor ik erg vertrouwd geraakte met de Britse cultuur. Zo mag je bijvoorbeeld Schotten en Engelsen helemaal niet over éénzelfde kam scheren. Daarnaast zijn er ook grote verschillen tussen Engelsen uit het noorden en die uit het zuiden. Sinds ik Adley Adhesives overnam, doe ik steeds meer zaken in de UK. Door mijn achtergrond is elke interactie met de Britten interessant en voelt elk bezoek een beetje als thuiskomen.

Waarom is het Verenigd Koninkrijk een interessante markt? Het Verenigd Koninkrijk telt 67 miljoen inwoners en is dus een erg grote markt. Door de ligging, aan de Noordzee, is het gemakkelijk te bedienen via Zeebrugge, Oostende en de Eurotunnel. Daarnaast staan zij ook open voor buitenlandse producten. Er is altijd een intense handelsrelatie geweest tussen Vlaanderen en Engeland, en dat heeft gezorgd voor een goede wisselwerking. Wat is de impact van de Brexit? De import- en exportformaliteiten zijn fel verzwaard sinds de ingang van de Brexit. Voor kleine operatoren – langs beide kanten – was dit soms moeilijk te verteren. Maar

dat bleek slechts een overgangsperiode te zijn, want intussen zijn we alweer gewend geraakt aan de extra bureaucratie richting UK. Vele sectoren kampen sinds de Brexit met een tekort aan goedkope werkkrachten uit de EU. Hierdoor zijn ze in deze sectoren op zoek naar een nieuw evenwicht en daar liggen uiteraard mogelijkheden voor exporteurs en importeurs. Wat zijn volgens jou de belangrijkste ‘do’s & don’ts’ bij het zakendoen in de UK? Britten zijn niet echt formeel in de zakelijke omgang. Het is geen uitzondering dat je elkaar tijdens de eerste ontmoeting al met de voornaam aanspreekt. Omarm hun ‘anders’ zijn en geniet van hun humor en de zelfverzekerde manier waarop ze in het leven

Internationaal ondernemen

Op zoek naar een vaste partner voor uw distributie vervoer? Dan verschijnt DST aan de horizon om u te ontzorgen.

D.S. Transport BV Keizer Karellaan 584 B-1082 Sint-Agatha-Berchem

+32 (0)50 37 11 86 | management@dstransport.com

20 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 20

06/04/2022 09:58


staan. Maar blijf zeker weg van gevoelige thema’s zoals de Brexit, hun relatie met de EU en hun eigenwijze, Britse politiek. Ga er niet te diep op in, ook als ze er zelf over beginnen. Als potentiële zakenrelatie kan je enkel verliezen door te prediken tegen een fiere Brit. Welke trends en evoluties zie je in de UK in de nabije toekomst? Het is uitkijken naar hoe het Verenigd Koninkrijk zich ‘post-Brexit’ zal ontwikkelen. Blijft Schotland er deel van uitmaken? Blijft de vrede in Noord-Ierland bewaard? Staat er een jonge generatie op die komaf

maakt met de eilandmentaliteit? Of net niet? Het is afwachten, en veel zal afhangen van hoe succesvol de EU zelf zal zijn om haar eenheid, welvaart en welzijn veilig te stellen. Niet vanzelfsprekend in een wereld die door corona, klimaatwijzigingen en meer recent door een oorlog zeer dichtbij, constant op de proef wordt gesteld. In ieder geval blijft het een prachtig buurland waar Vlaamse ondernemers reeds eeuwenlang succesvol handel drijven. Ongeacht de situatie, denk ik niet dat daar snel verandering in zal komen. Als ambassadeur wil ik vooral dit optimisme ten zeerste uitdragen.

Johan's praktische tips voor internationaal ondernemen

2

Zorg dat je betaald wordt. “Het is voor elke factuur natuurlijk belangrijk om betaald te worden, maar voor de exportfactuur ligt dat vaak moeilijker. Aarzel daarom niet om, als dat kan, je vooraf te laten betalen. Of probeer toch een groot deel vooraf te ontvangen en het saldo bij oplevering. Of sluit, als het om een belangrijke opdracht gaat, een exportverzekering.”

3

Maak gebruik van ondersteunende partners. “Naast de hulp die je van Voka kunt krijgen, kan ook het FIT (Flanders Investment & Trade) een belangrijke rol spelen. Die mensen zijn goed en zijn er speciaal voor opgeleid. Voor elk advies dat ik vroeg, kreeg ik een zeer goed antwoord terug. Gebruik ze dus!”

Mercurio Global Ambassadors Plannen om internationaal te gaan met je bedrijf? Met de Global Ambassadors van Mercurio kun je rekenen op een exclusief netwerk van ondernemers of managers die een goed buitenlands netwerk en/of ervaring hebben en op die manier voor jou een schat aan informatie, tips en advies in huis hebben. Leer onze Global Ambassadors en de landen waar zij kennis over hebben, kennen. Scan snel de QR-code.

Internationaal ondernemen

1

Zorg voor een goed facturatiesysteem. “Het liefst een ERP-systeem dat met jouw voorraad en boekhouding is verbonden. Daarin moeten alle mogelijkheden die er in de export zijn, beschikbaar zijn zodat je meteen de juiste papieren hebt.”

21 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 21

06/04/2022 09:58


Maak uw bedrijf veerkrachtiger tegen ongewenste cybercriminelen Steeds meer ondernemers beseffen dat enkel cyberbeveiliging niet meer volstaat om cybercriminelen af te schrikken. Vandaag is cyberveerkracht, ofwel het proactief verkleinen van de impact van online dreigingen, het ordewoord. We merken alleszins een groter wordende bewustwording, met bedrijven die ongewenste digitale indringers op een hoger maturiteitsniveau (willen) bekampen.

Van firewall tot solide beveiligingsbeleid Cyberbeveiliging is al langer veel meer dan het louter installeren van een antivirusoplossing en een firewall. Cyberveerkracht houdt in dat bedrijven zich bewust zijn van mogelijke online gevaren, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en wat ze moeten doen om hun business zo efficiënt mogelijk weer op kruissnelheid te krijgen bij eventuele incidenten. Uiteraard hoort hierbij ook het in kaart brengen van de digitale bedrijfsomgeving. Het op peil houden van deze veerkracht is trouwens een proces dat nooit afgerond is, en dus voortdurend bijgewerkt moet worden. Want één ding is duidelijk: hackers gaan steeds creatiever te werk om binnen te dringen in ondernemingen en bedrijfsdata te vergaren. Hebt u al gehoord van de term ‘smishing’? Hierbij versturen cybercriminelen misleidende sms- of WhatsApp-berichten om de deur tot bedrijfssystemen open te beuken. Sterktes en verbeterpunten in kaart brengen Dikwijls weten ondernemingen niet waar al hun informatie staat, wie er

Hoe zorgt u voor maximale bescherming van uw organisatie tegen cyberaanvallen? • Zorg voor een goede bescherming van uw organisatie, inclusief preventie en sensibilisering van medewerkers • Maak back-ups die geïsoleerd zijn van het netwerk, bijvoorbeeld op tape of immutable back-ups • Monitor uw securityomgeving 24/7 om incidenten snel te ontdekken • Pas geautomatiseerde quarantaine toe, zeker in het geval van ransomware •Test regelmatig uw tools en processen die een snel herstel mogelijk maken via een draaiboek

toegang toe heeft, over welke informatie ze beschikken of wat bepaalde toestellen en systemen allemaal kunnen. Met geavanceerde tools gaan experten aan de slag om te registreren wat de sterktes en verbeterpunten van uw bedrijf zijn, aangevuld met aanbevelingen om de cyberveerkracht te vergroten. Door vaak gesimuleerde cyberaanvallen uit te voeren, worden zwakke punten in bedrijfssystemen en -procedures blootgelegd en bijgestuurd. Zo versturen bedrijven bijvoorbeeld massaal valse (phishing) e-mails naar hun medewerkers, om te kijken hoe ze hierop reageren. Of nog: via de simulatie van een onverwachte DDoS-aanval kan u nagaan hoe bedrijfsmedewerkers cyberveiligheidsdraaiboeken opvolgen. Dergelijke stresstests leveren niet alleen heel wat nuttige info op, maar houden iedereen ook scherp wanneer een echte cyberaanval optreedt. Blijven investeren in afweersystemen tegen hackers Hoe dan ook is de strijd tegen hackers nooit gestreden. Anno 2022 hebben ze toegang tot dezelfde technologieën als bedrijven, met onder meer artificiële intelligentie en machine learning om hun aanvallen te automatiseren. Daarom is het cruciaal dat u als bedrijf voortdurend blijft investeren in instrumenten om de cyberveerkracht op punt te stellen én op peil te houden. Zoniet riskeert u terecht te komen in een haasjeoverspel met cybercriminelen. En dat zou vroeg of laat wel eens slecht kunnen aflopen voor uw onderneming …

Meer weten over onze cybersecurity oplossingen? Bij Proximus kan u rekenen op advies, expertise en de nieuwste technologieën op vlak van cybersecurity. Want u begeleiden in uw digitale transitie, ook dat is Proximus. Wilt u een helder overzicht van “plug-and-play”-tools en oplossingen op maat? Contacteer ons vandaag voor een vrijblijvende afspraak of scan de QR-code.

512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 22

CONTACTEER ONS

06/04/2022 09:58


Uitgelicht 24 Digitaliseren voor een duurzame toekomst 27 Kintetsu World Express (KWE) breidt fors uit op Brucargo 28 Texet Benelux optimaliseert logistiek luik 32 Unieke opleiding biedt antwoord op schaarste bij expediteurs 34 Rail Roadmap 2030: shift naar meer spoor

Logistiek en Transport 23 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 23

06/04/2022 09:58


“Digitaliseren voor een duurzame toekomst” ACB wil van Brucargo meest duurzame, innovatieve en efficiënte logistieke platform van Europa maken Air Cargo Belgium (ACB) is de cargo-communityorganisatie op Brussels Airport. Sinds het ontstaan, zo’n 6 jaar geleden, is ACB uitgegroeid tot een gemeenschap van 150 leden. Haar missie? Het meest duurzame, innovatieve en efficiënte logistieke platform van Europa creëren. ACB zet daarvoor sterk in op digitalisering. Sinds eind vorig jaar speelt de dynamische organisatie ook een belangrijke rol in Stargate. Dit Europees project versnelt de shift naar een duurzame luchthaven. Geert Keirens (Directeur ACB) en Davide Scatorchia (Business Development & Optimization Manager ACB) bieden ons een inkijk in deze unieke vzw.

”Brussels Airport is een belangrijke hub geworden voor farmaceutische producten. Voor vaccins zijn we zelfs de nummer 1 in Europa. Binnenkort zijn er al 1 miljard vaccins via Brussels Airport verscheept en dit naar een 70-tal landen.”, aldus Geert Keirens en Davide Scatorchia.

24 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 24

06/04/2022 09:58


Samenwerking met onze leden levert een unieke innovatiekracht op. Grote luchthavens als Frankfurt, Amsterdam en Parijs kijken naar ons als het om innovatie gaat. Air Cargo Belgium: een actieve, innovatieve community “Onze leden zijn bedrijven uit de hele logistieke keten. We kennen hen heel goed. We vragen naar hun noden en betrekken hen maximaal bij onze projecten. We hebben zelf geen experts in huis. De expertise halen we bij onze leden. Die goede samenwerking levert een unieke innovatiekracht op. Grote luchthavens als Frankfurt, Amsterdam en Parijs kijken hierdoor naar ons als het om innovatie gaat. Als cargoluchthaven willen we ons specialiseren in nichemarkten. We leggen ons toe op het transport van levende dieren, op bederfelijke waren en op e-commerce, maar onze sterkste troef is het verschepen van farmaceutische producten. We hebben in België een sterke farma-industrie. Daarom hebben we ons hierin gespecialiseerd. We zijn intussen een belangrijke hub geworden voor farmaceutische producten. Voor vaccins zijn we zelfs de nummer 1 in Europa. Binnenkort zijn er al 1 miljard vaccins via Brussels Airport verscheept en dit naar een 70-tal landen. En we blijven innoveren. Zo willen wij meer gaan inzetten op het transporteren van individuele kankerbehandelingen en andere gepersonaliseerde medicijnen. Bij de andere nichemarkten zijn er vooral in de e-commerce nog groeimogelijkheden.” I start-ups die daarbij kunnen helpen." Het digitale groene licht “We zetten erg in op het digitaliseren van de processen op de luchthaven. Wanneer een expediteur een pakje komt aanbrengen bij één van de afhandelaren of iets komt ophalen, dan verlopen die processen al gedeeltelijk digitaal. Ons doel is om dit jaar een 100% digitaal ‘landside’ proces te creëren met alle

partijen die in Brussel aanwezig zijn. Dit is het Digital Green Lane project. Partijen die dit digitaal proces volgen, hebben altijd groen licht en krijgen dus een vlotte service. Dit zal voor efficiëntiewinsten en kostenbesparingen zorgen. Het digitale verhaal is eigenlijk al 5 jaar geleden begonnen. Wij hebben altijd gekeken naar de (inter)nationale trends op het vlak van digitalisering en innovatie in de logistiek. Op basis daarvan hebben we een roadmap gemaakt. Het ‘physical internet’ vormt daarin het einddoel. Dat houdt in dat we alle fysieke, operationele en digitale processen op elkaar afstemmen in een globaal logistiek platform. Zo’n open en onderling verbonden netwerk van logistieke knooppunten zou de sector veel efficiënter en duurzamer maken.” De eerste concrete stap was de uitbouw van een lokaal datasharingplatform (BRUcloud) door Brussels Airport Company, waarbij Air Cargo Belgium ook een belangrijke rol speelt. Hier merkten we dat vertrouwen een belangrijke factor is, aangezien wij over datadeling spreken. De partners moeten weten wat er met hun data zal en kan gebeuren. Ze moeten zelf kunnen bepalen welke data ze met wie delen. Na de oprichting van BRUcloud, was een tweede stap het bouwen en aanbieden van applicaties op dit platform. De Slot Booking App is hier een voorbeeld van. Daarmee kunnen expediteurs zelf een tijdslot boeken voor vrachtaanlevering of vrachtuithaling. Zo vermijden ze wachttijden. BRUcloud is met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en VLAIO tot stand gekomen. Er zijn veel partijen bij betrokken: alle vier afhandelaren in

25 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 25

06/04/2022 09:58


Brussel, en de meer dan 150 partijen die aanleveringen of pick-up doen in Brussel. Om een 100% digitaal proces te creëren, waren we in juni 2021 gestart met een proefproject met 12 bedrijven. Hierin zaten zowel internationale bedrijven als Belgische kmo’s. Het project wordt uitgebreid naar de hele community in het Digital Green Lane project. Als we een volledige Digital Green Lane kunnen realiseren en dus met iedereen 100% digitaal werken binnen dit landside proces, is er een efficiëntiewinst van 30%.

Davide Scatorchia, Business Development & Optimization Manager ACB.

Een andere doelstelling binnen onze digitaliseringsroadmap is om met zoveel mogelijk andere luchthavenplatformen data uit te wisselen. Dan kunnen we de processen nog meer optimaliseren. Nallian, onze wereldspeler uit Keerbergen, beheert het dataplatform. Maar ook hier komen de ideeën uit onze community.” Met het Stargate-project naar duurzame digitalisering “Binnen het Europese Stargate-project, dat kadert in de Green Deal van de Europese Commissie, focussen we in de eerste plaats op het versnellen van de transitie naar een groenere luchtvaart. Door te digitaliseren, reduceren we immers ook de CO2-uitstoot op de luchthaven. We dragen ook bij tot de ‘digital twin’ van de luchthaven die binnen Stargate wordt gemaakt. Dat is een digitaal model dat gevoed wordt met data over alle binnenkomende en uitgaande stromen van passagiers, vracht, brandstof en uitstoot. Dat zal ons bijvoorbeeld in staat stellen simulaties te laten lopen om de optimale belading van vliegtuigen te leren kennen. Dit is iets volledig nieuws voor ons. Binnen Stargate werken we rond vrachtluchtvaart samen met de luchthavens van Boedapest en Athene. Op het einde van het project worden de

resultaten verder uitgerold in Europa. Los van Stargate hebben we intussen ook al een pilootproject met de luchthaven van Milaan Malpenza lopen. Zo komen we stap voor stap dichter bij ons doel om logistieke data ook volop internationaal uit te wisselen. We willen absoluut werk maken van de interconnectiviteit met andere dataplatformen binnen Europa. De applicatie van BRUcloud wordt daarom internationaal gecommercialiseerd. Het is de bedoeling om dit soort applicaties in heel Europa uit te rollen en de cloud die we in Brussel hebben zoveel mogelijk te connecteren met andere luchthavenplatformen. Zo kunnen we op vlak van digitale transparantie en connectiviteit vooruitgang boeken. Samenwerken is voor ons echt belangrijk.” Artificiële intelligentie en deeleconomie bieden nieuwe opportuniteiten “Voor de toekomst zien we veel opportuniteiten om te werken met

artificiële Intelligentie. Vandaag zijn er al verschillende bedrijven die hun data met ons delen, maar wij willen daarnaast ook data verzamelen via IoT, sensoren en camera’s. Die kunnen we gebruiken om processen in de hele community beter op elkaar af te stemmen. Op basis van die technologie zouden we bijvoorbeeld het transport van de vaccins beter kunnen sturen. Zo zou de lading vaccins bij de shipper pas vertrekken richting Brussels Airport wanneer het vliegtuig op komst is, de koelingssystemen operationeel zijn en het personeel klaarstaat. Niet vroeger, niet later, maar perfect op tijd. We kunnen ook nog veel meer delen op de luchthaven: ruimte in vrachtwagens, capaciteit in magazijnen en materieel voor de afhandeling. Er is al materiaal dat gedeeld wordt – onze farma-dolly’s bijvoorbeeld – maar door dat principe te veralgemenen, kunnen we nog veel efficiënter worden. We hebben dus nog veel mogelijkheden om onze luchthaven nog efficiënter te maken. Samen met onze community blijven we eraan werken.”

Geert Keirens, Directeur ACB. Stargate is een project in het kader van de Europese Green Deal. Ook de provincie Vlaams-Brabant is een projectpartner. Meer info over het project en alle partners vind je terug op de website. Heb je zelf een projectidee? Contacteer europa@vlaamsbrabant.be. www.vlaamsbrabant.be/europa www.greendealstargate.eu www.aircargobelgium.be

26 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 26

06/04/2022 09:58


Kintetsu World Express (KWE) breidt fors uit op Brucargo Kintetsu World Express, wereldwijde expert in goederentransport en logistiek, gaat ook in ons land fors uitbreiden, op Brucargo. “Zowel onze import als export zijn enorm gestegen. We breiden nu zowel ons team als onze koelruimtes uit. Binnen twee jaar zal de capaciteit in ons magazijn verdubbelen”, vertelt Branch Manager Arent Van den Driessche.

met focus op de luchthaven. Dat zijn we ook voor GDP (pharma) en we hebben het statuut ‘regulated agent’ voor de beveiliging van luchtvracht.”

Nederland als in België verkopen. In Nederland hebben we twaalf verkopers, in ons land vijf. Er komen er nog twee bij om efficiënter te werken.”

Perfecte opslag “Onze import is gestegen van 500 ton per maand naar 1.000 tot 1.500 ton. De export ging van 150 naar 250 ton per maand en we verwachten nog stijgingen. Daarom bouwen we voor de zomer nog een extra diepvries van 40 m2 met een permanente temperatuur van -20°C, en een extra koelruimte van 80 m² die constant tussen 2 en 8°C haalt. Zo garanderen we zowel in de zomer als in de winter een perfecte opslag. In ons magazijn is het constant tussen de 15 en 20°C.

IATA-ranking KWE heeft wereldwijd een vierhonderdtal opslag- en distributiecentra, goed voor 2,7 miljoen m2 logistieke ruimte. Daarnaast telt de groep meer dan 17.000 medewerkers verspreid over 834 vestigingen in 46 landen. Wereldwijd staat de groep op de tiende plaats qua luchttransport en op de zeventiende qua maritiem transport. “Ook KWE Benelux doet het enorm goed. We zijn in ons land op de IATA-ranking gestegen van de 17de naar de 12de plaats. Onze ambitie is om terecht te komen op plaats 5”, weet Arent Van den Driessche. “Daarenboven gaan we ook een zeevrachtdivisie oprichten in Antwerpen, zodat we in ons land zowel actief zullen zijn op zee, in de lucht en in de logistiek. In Rotterdam groeien we ook enorm. Dat is een extra reden waarom we hier uitbreiden.”

Door de uitbreiding kunnen we meer goederen transporteren. We gaan ook een splitsing doorvoeren van algemene goederen en temperatuurgecontroleerde goederen. Daarnaast komt er een verregaande samenwerking met onze vestigingen in Amsterdam en Rotterdam op vlak van sales. Er is een salesmanager Benelux en de sales mogen zowel in

Info: www.kwe.com

Branch Manager Arent Van den Driessche (46) en Assistant Branch Manager Stijn Buggenhout (45) zien de import- en exportcijfers van KWE fors stijgen.

Partnercontent

Kintetsu World Express (KWE) is in Japan opgericht, maar is ook al sinds 1992 actief in ons land. “In de Benelux hebben we vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en hier op Brucargo”, weet Arent Van den Driessche. “Hier staan we in voor alle soorten luchtvracht, met specialisatie in de farmasector. We zijn grote transporteur van coronavaccins naar Japan. Momenteel is het om verschillende redenen heel druk. Onze routes van en naar Azië moeten omgeleid worden, omdat we niet boven Rusland en Oekraïne vliegen omwille van de oorlog. Daarnaast is er meer luchtverkeer sinds het containerschip ‘Ever Given’ in het Suezkanaal vastliep. En door Covid zijn er meer transporten voor de farmasector. Flexibiliteit, snelheid en het proactief vinden van de goedkoopste oplossingen voor onze klanten, zijn onze kracht. We zijn een logistieke partner van a tot z, met alle dienstverlening erbij. De klant kan via track and trace op elk moment weten waar zijn goederen zich bevinden. Door onze Japanse roots dragen we kwaliteit en flexibiliteit hoog in het vaandel. We zijn overigens volledig ISO-gecertifieerd

27 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 27

06/04/2022 09:58


Texet Benelux optimaliseert logistiek luik

dankzij geautomatiseerd warehousemanagementsysteem Texet Benelux is een toonaangevende leverancier van kwaliteitsvolle bedrijfs- en werkkleding. Naast een zeer uitgebreid gamma aan standaardproducten, levert Texet ook maatwerk met gepersonaliseerde designs. Als onestopshop neemt het bedrijf een unieke marktpositie in. Ondanks zijn alsmaar uitbreidend productgamma blijft Texet inzetten op duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast bleek automatisering en digitalisering noodzakelijk om verder te kunnen groeien. Chris Verbeeck, Chief Operating Officer bij Texet, gaf ons een inkijk in de vernieuwde infrastructuur.

Huidig CEO Tom Van Heffen en Chris Verbeeck (foto) namen een zestal jaar geleden het roer over van de toenmalige directie. Ze stelden een ambitieus businessplan op waarbij ze komaf wilden maken met een aantal inefficiënties. Het was duidelijk dat het klassieke warehousemanagement- en pickingsysteem zijn limieten had bereikt. Om dit euvel te verhelpen, besloten ze zoveel mogelijk in te zetten op automatisering en digitalisering.

28 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 28

06/04/2022 09:58


Michèle Vrancken (links) is de Logistics Manager bij Texet. Samen met Chris begeleidde ze de omschakeling van het traditionele, volledig manuele warehouse naar het nieuwe warehousemanagementsysteem. Ze voerden in het manual warehouse een scanningsysteem in (man-to-goods), en ze implementeerden het volledig geautomatiseerd Autostoresysteem (goods-to-man).

Eerder maakte Texet gebruik van twee magazijnen, goed voor in totaal 14.500 m². Ondanks deze capaciteit kampte het bedrijf met een groot tekort aan pickplaatsen. Als tijdelijk alternatief maakte het gebruik van dubbele pickplaatsen, maar die wijziging zorgde ook voor een verhoogde foutenlast en kwam de arbeidsintensiteit niet ten goede. Daarnaast bleek een uitbreiding van het aantal fte’s geen garantie voor groei.

29 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 29

06/04/2022 09:58


In het magazijn nemen 18 robots 25.000 'bins' voor hun rekening.

Door de vernieuwde infrastructuur en geautomatiseerde processen stapelen de voordelen zich op. Voorheen waren er 36 magazijnmedewerkers in dienst, terwijl Texet nu minstens evenveel orders verwerkt met slechts 19 arbeiders en 4 bedienden. Hierdoor kunnen ze het hoofd bieden aan de krapte op de arbeidsmarkt. Sinds de automatisering steeg de omzet met ongeveer 20%. De picking aan de Autostore verloopt tot vijf keer sneller dan de picking in het manual warehouse.

Intussen opereert Texet vanuit één magazijn (10.500 m²) en verloopt de picking grotendeels via Autostore, een geautomatiseerd orderverwerkingssysteem. Deze modulaire robotica kan volledig worden aangepast aan de noden van het bedrijf. Bij Texet beschikken ze over 18 robots die momenteel 25.000 ‘bins’ voor hun rekening nemen. Diezelfde robots worden op hun beurt aangestuurd via vijf werkstations (ports) die elk bediend worden door een medewerker.

30 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 30

06/04/2022 09:58


De ecologische voetafdruk van Autostore is bijzonder laag. 10 robots hebben samen een vermogen van ongeveer 1.000 watt. Daardoor verbruiken ze ongeveer evenveel als een haardroger. Door het systeem aan te sluiten op een gloednieuwe fotovoltaïsche installatie van 532 zonnepanelen ligt ook de impact op het milieu aanzienlijk lager. Daarnaast heeft Autostore een hoge redundantie: een defect bij één robot heeft een minimale impact op lopende operaties. Ook in geval van uitbreiding of herstellingen kan het systeem blijven draaien.

10 robots gebruiken ongeveer 1.000 watt. Dat kan je vergelijken met het energieverbruik van een haardroger.

De menselijke hand is bij Texet allerminst verdwenen. Momenteel telt het bedrijf een zeventigtal vaste medewerkers, aangevuld met enkele tijdelijke werkkrachten. De vernieuwingen waren noodzakelijk om standaardprocessen te automatiseren en de performantie te verhogen. Hierdoor kan Texet zijn medewerkers op andere plaatsen inschakelen waar ze een extra meerwaarde creëren en de klantenservice optimaliseren.

31 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 31

06/04/2022 09:58


Unieke opleiding biedt antwoord op schaarste bij expediteurs De transport- en logistieke sector in Vlaams-Brabant blijft boomen. Het afgelopen jaar (januari 2021 tot februari 2022) waren er meer dan 2.000 nieuwe vacatures. Een stijging van 136,9% in vergelijking met het jaar voordien. “Er is veel werk, maar goed opgeleid personeel vinden is moeilijk. Bitter weinig studenten kiezen voor een logistieke opleiding. Daardoor blijven werkgevers in dezelfde, beperkte vijver vissen”, klinkt het bij Jeroen Janssens, senior business manager bij hr-dienstverlener Randstad.

In samenspraak met enkele werkgevers die actief zijn op Brussels Airport en Brucargo zette Randstad zelf een basisopleiding tot luchtvrachtbediende op. Op basis van hun noden, werd er samen met VdP Trainings & Consultancy een opleiding op maat uitgewerkt. Vier

jaar later werden er al meer dan 80 mensen opgeleid en op die manier begeleid naar een duurzame loopbaan in een groeiende sector. Meer dan 80% van de alumni gaat na de opleiding onmiddellijk aan de slag in een logistieke functie.

Partnercontent

Met name in de luchtvracht zijn ervaren kandidaten goud waard. Vaak leidt dat tot een loonopbod, maar dat is voor geen enkele werkgever vol te houden. De oplossing moest uit een andere hoek komen. Daarom sloeg Randstad in 2018 de handen in elkaar met VdP trainingsinstituut.

32 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 32

06/04/2022 09:58


"Onze hybride opleiding is een mix van klassikale sessies en e-learning. Ze duurt vijf dagen en laat de cursisten kennismaken met de wereld van de logistiek en de luchtvracht. Wat doet een luchtvrachtbediende? Hoe zit de internationale regelgeving in elkaar? Welke documenten zijn er en hoe maak je die op? Wie slaagt in het examen, krijgt een getuigschrift. En dat opent deuren. Heel wat kandidaten die via de cursus een job vinden, zie ik nadien nog terug voor bijkomende opleidingen. Een bewijs dat de aanpak werkt”, klinkt het bij Nancy Van de Perre, Managing Director VdP Trainings & Consultancy. Speeddate legt eerste contact Om de cursisten zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, wordt er tijdens de opleidingsweek telkens een speeddate georganiseerd. “Kandidaten en potentiële werkgevers leren elkaar dan kennen in een ongedwongen sfeer. Cv's krijgen de werkgevers pas nà de date, want bij Randstad werken we 'human forward'. Dat wil zeggen dat we de mens centraal stellen - met al zijn talenten en ambities. Niet alleen het cv telt. Er moet een klik zijn", aldus Jeroen Janssens. Die klik was er bijvoorbeeld tussen de Russische Alla Danilchenko en KLM/Air France. En sindsdien gaat het hard. "Ik heb tien jaar carrière gemaakt als financieel analist bij een grote bank in Moskou. Ik was er senior manager en had veel B2B-klantencontacten. Toen ik in 2017 naar België

verhuisde, mijn grote liefde achterna, heb ik eerst een intensieve cursus Nederlands gevolgd aan de KU Leuven. Nadien ging ik op zoek naar een job zoals ik in Moskou had. Dat bleek echter onmogelijk, tenzij ik opnieuw zou gaan studeren. Ik heb mijn focus dus verlegd in de richting van customer service, omdat ik daar ook veel ervaring in had. Zo kwam ik deze opleiding op het spoor. Ze sprak me aan, want in logistiek draait het uiteindelijk ook allemaal om customer service. Ik volgde de cursus, deed mee aan de speeddate en werd uitgenodigd voor een aantal sollicitatiegesprekken. Uiteindelijk kreeg ik 5 jobaanbiedingen. Het voorstel van KLM/Air France overtuigde me. Ik kon er meteen aan de slag als customer service representative en team coördinator. Daarom mag ik nu opnieuw speeddaten, maar wel aan de andere kant van de tafel, om nieuwe collega's te rekruteren voor mijn team”, vertelt Alla Danilchenko enthousiast. Steeds vast op de afspraak tijdens de speeddate is het logistieke bedrijf MSE Europe uit Zaventem. “De opleiding vormt een mooie basis voor de kandidaten waardoor ze meteen mee kunnen draaien in een logistiek bedrijf. Bovendien zorgt de opgedane kennis ervoor dat de on-the-jobtraining een heel stuk makkelijker is”, klinkt het bij Chana Peeters, Assistant Manager bij MSE Europe NV Belgium.

Op 5 mei wordt er een nieuwe speeddate georganiseerd. Bent u ook op zoek naar logistiek talent, wenst u deel te nemen aan de speeddating of wilt u meer info over het programma? Aarzel dan niet om contact op te nemen met jeroen.janssens@ randstad.be.

Partnercontent

De rollen zijn duidelijk verdeeld. Randstad selecteert deelnemers voor de opleiding op basis van hun motivatie, ervaring, denkniveau, aanpassingsvermogen,… en het trainingsinstituut zorgt voor de praktijkgerichte kwaliteitstraining.

33 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 33

06/04/2022 09:58


Rail Roadmap 2030: shift naar meer spoor Tegen 2040 zou de vraag naar goederenvervoer met 26% toenemen. Om onze mobiliteit en het klimaat veilig te stellen, moet het vrachtvervoer verspreid worden over alle modi. Het aantal goederentransporten per spoor zou tegen 2030 moeten verdubbelen. Een verdubbeling van het modale spooraandeel voor goederen op 10 jaar tijd: dat is het uitgangspunt van de Rail Roadmap 2030, een breedgedragen plan met maatregelen om die ambitie te realiseren. De ondertekenaars – 20 actoren uit de brede logistiekeconomische sector, waaronder ook Voka – benadrukken het belang van een multimodaal transportsysteem om de logistieke rol van ons land te vrijwaren. Investeringsvisie op lange termijn Het spoor moet gebruiksvriendelijker, sneller en competitiever. Dit vereist een investeringsvisie op lange termijn die futureproof is en rekening houdt met de noden van de regio’s en de industrie. Investeringen zijn noodzakelijk om het spoornetwerk op peil te houden en te verbeteren. Ontsluiting van de havens en knooppunten in het achterland zijn essentieel, evenals het wegwerken van knelpunten en infrastructurele aanpassingen om langere en bredere treinen te laten rijden. Bedrijven vragen een betrouwbare en performante dienstverlening. Zowel de infrastructuurbeheerder als de spooroperatoren zelf moeten transformeren. Infrabel moet optreden als facilitator om treinen vlot en veel te laten rijden op het netwerk. De nieuwe beheersovereenkomst – een performantiecontract

“Het spoor moet gebruiksvriendelijker, sneller en competitiever.” tussen de federale overheid en Infrabel – moet voldoende ambitieus zijn en kwantificeerbare doelstellingen over de kwaliteit van de dienstverlening bevatten. Spooroperatoren moeten betere en nieuwe producten in de markt zetten om goederen op het spoor te krijgen. Het implementeren van digitale technologie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Let’s modal shift together Op de lange afstand heeft het spoor zich al kunnen bewijzen. Op korte afstanden blijkt het spoor te complex, niet competitief met het wegtransport en te weinig flexibel en interoperabel. Met de Rail Roadmap 2030 wordt het pad uitgezet om deze zwaktes aan te pakken. Opportuniteiten zijn er voldoende: klimaatambities, het potentieel aan te vervoeren volumes en de mogelijkheden van innovatie door digitalisering. Bedoeling is om dit met alle partijen in de logistieke keten te realiseren onder de slogan ‘Let’s modal shift together’. Dit impliceert eveneens een uitgestoken hand richting de verschillende overheden. Zij hebben middelen om het spoor aantrekkelijker te maken voor goederen: door te investeren, te faciliteren en de gepaste regelgeving uit te werken.

Goedele Sannen, Sr. adviseur Logistiek en Mobiliteit Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen

34 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 34

06/04/2022 09:58


Luc Jacobs, CEO DHL Global Forwarding Belgium & Luxembourg.

“We maken 7 miljard euro vrij om te investeren in oplossingen voor een clean planet”

Duurzaamheid staat al sinds 2008 hoog op de agenda van DHL. Aan de hand van een duidelijk klimaatprotectieplan wilde het logistieke bedrijf tegen 2020 hun carbonemissie met 30 % verlagen. Geen overmoedige doelstelling, want de beoogde vermindering was in 2016 al een feit. “Sindsdien zijn we beginnen kijken naar de logistieke efficiëntie. Dit vertaalde zich naar het principe burn less – beperk het verbruik. Met de huidige technologieën en innovatie is het echter een kwestie van burn clean, waarbij het zaak is de juiste, oftewel meest duurzame brandstof te gebruiken”, vertelt CEO Luc Jacobs. “Daarnaast kijken we ook naar onze partners om samen acties te ondernemen die de uitstoot verminderen. Zo creëer je bij alle betrokkenen een duurzaamheidsbewustzijn. Iets wat we ook intern stimuleren aan de hand van gecertificeerde GoGreen-programma’s. Goed voor zo’n 5 miljoen manuren aan training.” Miljardeninvestering Op basis van de recente gunstige cijfers werd hun Sustainability Roadmap in 2017 geactualiseerd met een nieuw doel: tegen 2050 wil de DPDHL Group een

emissievrij bedrijf zijn. “Vele bedrijven stellen een gelijkaardig langetermijndoel, maar bij DHL ondernemen we nu al concrete acties. Zo zullen we de komende zeven jaar 7 miljard euro investeren in oplossingen met betrekking tot een clean planet”, zegt Jacobs. Die investeringen zijn divers en gaan van de aankoop van nieuwe vliegtuigen tot het bouwen van carbonneutrale sites. “Ook kleine stappen maken een verschil. Onlangs namen we een magazijn over op Brussels Airport dat we volledig hebben voorzien met zonnepanelen. Dat maakt het nog geen volledig neutrale site, maar door die overname hebben we nu een first line acces voor aan- en aflevering. Bijgevolg moeten we minder transport inschakelen en kunnen we goederen rechtstreeks toevoegen aan het warehouse. Ook dat is een vorm van logistieke efficiëntie.” Volledige industrie is aan zet Ondertussen doet DHL ook het nodige om een positieve invloed te hebben op de commerciële vluchten van hun partners. Ze sloten onder meer een contract af met vliegtuigmaatschappij Air France

KLM Martinair Cargo, zodat ook zij hun vluchten voorzien van groene brandstof. “Zelf kochten we een grote hoeveelheid duurzame vliegtuigbrandstof aan voor de eigen vluchten. Het totaal van al die inspanningen levert een indrukwekkend cijfer op. Met de huidige koers zullen we de komende acht jaar zo’n 2 miljoen ton CO2 besparen met onze eigen vloot. Een uitzonderlijk gegeven om te kunnen voorleggen aan de klanten”, meent Jacobs. De zogenaamde bio fuels worden aangeboden tegen een meerkost, maar Jacobs stelt vast dat de klanten meer dan bereid zijn om op deze manier hun logistiek proces te vergroenen. “We ontwikkelen deze producten om de supplychain op een concrete manier te decarboniseren. Door die investering is het meer dan een statement op een jaarrapport, en kan je bewijzen welke besparingen je als bedrijf hebt gedaan. Onze klanten tekenen daar stapsgewijs op in, wat aangeeft dat het ook alsmaar hoger op hun programma staat. Een goede evolutie, want het is noodzakelijk dat uiteindelijk de volledige industrie stappen in deze kwestie onderneemt.”

Publireportage

DHL Global Forwarding Belgium & Luxembourg is een toonaangevende Freight Forwarder die erin slaagt om haar impact op de planeet te verkleinen. Met een Sustainability Roadmap als leidraad stellen ze voor de komende jaren duidelijke doelen voorop. “Tegen 2050 willen we emissievrij zijn”, vertelt Luc Jacobs, CEO van DHL Global Forwarding Belgium & Luxembourg.

35 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 35

06/04/2022 09:58


Nieuws uit onze regio

ONTketen wint Henry van de Velde Award Al 28 jaar bekronen de Henry van de Velde Awards de knapste ontwerpen uit het rijke Vlaamse designlandschap. Dit jaar viel o.a. ONTketen in de prijzen. Het is een project van Voka-leden Circular Matters (cleantech start-up) en Pro Natura (sociaal economiebedrijf) in samenwerking met ontwerpplatform Livable. Samen zoeken ze naar manieren om het door Circular Matters ontwikkelde biopolymeer om te zetten in toepassingen/producten met reële marktwaarde. Een knap staaltje van crossdisciplinaire samenwerking.

Ledennieuws

Gaasch Packaging genomineerd voor ‘Family Business Award of Excellence®’ Gaasch Packaging was dit jaar een van de drie genomineerden voor de ‘Family Business Award of Excellence®’ van EY. De prijs zet Belgische familiebedrijven in de kijker die uitblinken in duurzaam familiaal ondernemerschap. Gaasch is wereldwijd een van dé toonaangevende distributeurs in de primaire verpakkingsindustrie. Het bedrijf uit Mollem greep nét naast de hoogste prijs. Die ging dit jaar naast Spaas Kaarsen.

Dstny sponsort UCI WorldTourwielerploeg, samen met Lotto Dstny, het snelgroeiende technologiebedrijf uit Zaventem, wordt vanaf 2023 co-sponsor van de Lotto-Dstny-wielerploeg. Dstny-CEO Daan De Wever: “We hopen om het team te kunnen inspireren om strategisch-creatief en ‘out of the box’ te denken en te handelen. Door onze krachten te bundelen, kunnen we allebei een volgende stap zetten in onze ontwikkeling. Dit sponsorschap zal onze naamsbekendheid in onze huidige én toekomstige markten in Europa vergroten, en ons nog sterker op de kaart zetten.”

5 sterren voor Claes & Zonen Tienen Mercedes-Benz-concessiehouder Claes & Zonen Tienen heeft de Mercedes-Benz 5-Star Rater Award 2021 voor ‘Beste klanttevredenheid’ behaald. Het label werd uitgereikt door Mercedes-Benz België. Managing director Christophe Kumps: “Een oprechte dankjewel aan al onze klanten en prospecten voor de positieve beoordelingen. En natuurlijk zetten we graag onze medewerkers in de bloemetjes voor dit mooie teamwerk. Van de verkoop, over de dienst na verkoop tot het magazijn en de administratie.”

36 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 36

06/04/2022 09:58


Deel jouw nieuws met onze lezers We weten graag waar ondernemers en gemeenten uit Vlaams-Brabant mee bezig zijn. Hier een overzicht van de berichten die ons bereikten. Heb jij ook nieuws dat je wil delen? Stuur je persbericht naar communicatie.vb@voka.be. De redactie behoudt het recht om te kiezen welke artikels ze publiceert.

AB InBev bottelt water voor Oekraïne Het conflict tussen Oekraïne en Rusland laat niemand onberoerd. Om te helpen waar het kan, vulde Stella Artois Brouwerij een half miljoen blikjes met water voor levering aan grenscontroleposten in Polen en Moldavië. Alexander Soenen, brouwerijmanager Leuven: “We deden dit al op kleinere schaal na de overstromingen in de Luikse regio. Die troffen onder andere collega's van de brouwerij in Jupille.” Ook in Oekraïne en Rusland is AB InBev sterk aanwezig met in totaal 14 brouwerijen en 5.370 medewerkers.

Citrique Belge wordt Citribel Citrique Belge, de citroenzuurproducent uit Tienen, wordt Citribel. CEO Wim Vandenbrande verklaart: “Onze nieuwe naam weerspiegelt de nieuwe langetermijnstrategie van het bedrijf. Verschillende markten vragen naar meer natuurlijke, meer circulaire producten en componenten die non-GMO, plantaardig en allergeenvrij zijn.” De grote volumes co-producten van Citribel bevatten zulke waardevolle componenten. Het bedrijf wil dit potentieel dan ook volop ontwikkelen met een duidelijke focus op circulariteit.

Voor het tweede jaar op rij haalt Geberit Groep uit Meise een EcoVadis Platinumrating. De hoogste waardering. De Europese marktleider op het gebied van sanitaire oplossingen heeft de uitstekende score onder meer te danken aan de consequente toepassing van het ecodesignprincipe. Het doel van dat ontwerpprincipe is om toegevoegde waarde te creëren met een zo laag mogelijke milieu-impact. Eco-design bekijkt de volledige levenscyclus van het product en draagt zo bij tot de circulaire economie.

Ledennieuws

Geberit Groep haalt hoogste EcoVadis-rating

37 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 37

06/04/2022 09:59


Nieuws uit onze regio

Dominiek Vandersmissen is nieuwe CEO van artoos group Artoos group, de one-stop-shop voor on- en offline bedrijfs- en marketingcommunicatie uit Kampenhout, heeft een nieuwe CEO: Dominiek Vandersmissen. Dominiek was al sinds 2017 COO van het bedrijf. Hij neemt de algemene dagelijkse leiding over van Peter Bundervoet. Beiden brachten ze, samen met een sterk artoos team, de digitalisering en automatisering van de groep in een stroomversnelling. Paradepaardje daarvan is mooose, het inhouse ontwikkelde platform voor marketing distribution.

Slimme kantooroplossingen!

ARCHIVERING

DOCUMENTEN DIGITALISEREN / SCANNEN

OERSTERKE ARCHIEFDOZEN

POSTKAMER SERVICE PAPIER & DATA VERNIETIGEN BOX STORAGE GOEDERENOPSLAG

BEWARING OFFLINE COMPUTERBACK-UPS

Ontdek meer diensten op: www.merak.be

512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 38

© Merak nv | (0)15 28 40 60 | info@merak.be | Steenhoevestraat 6, B-2800 Mechelen

06/04/2022 09:59


Netwerkproject helpt talent in zoektocht naar werk Imec en KU Leuven presenteren energiezuinige AI-chip voor robots Onderzoekers van imec en KU Leuven hebben een hybride chip ontworpen die bewerkingen automatisch op de meest energie-efficiënte manier uitvoert: de DIgital and ANalog Accelerator (DIANA). De chip opent een brede waaier aan nieuwe AI-toepassingen. Zo kan DIANA onder meer ingezet worden om robots efficiënt te laten berekenen welk voorwerp er zich in hun gezichtsveld bevindt en hoe ze dat voorwerp kunnen grijpen.

Stad Leuven gaat in zee met de internationale vzw JobRoad om talent uit kansengroepen in contact te brengen met Leuvense ondernemingen die al lang vacatures hebben openstaan. Via een netwerk met o.a. jobcoaches van het OCMW, VDAB en de uitzendsector hoopt JobRoad daar het geknipte talent voor te vinden. De deelnemende werkgevers engageren zich om met elke voorgestelde kandidaat een open sollicitatiegesprek te voeren, zonder voorafgaand hun cv in te kijken. Voka is partner in dit netwerkproject.

Easi is opnieuw Best Workplace in België

Op de uitreiking van de Sustainability Professional Award (VBO/FEB) was er een podiumplaats voor Anne Lenaerts, directeur communicatie bij Nnof. Zij mag zich voortaan dan ook Sustainability Ambassador 2022 noemen. Met een multidisciplinair team van interieurvormgevers en arbeidspsychologen tot biodiversiteitsdeskundigen, realiseert Nnof aangename werkomgevingen met een zo laag mogelijke milieu-impact. Het bedrijf uit Vilvoorde was onze miK Klimaatambassadeur 2014 en blinkt uit door zijn duurzaam winstgevend businessmodel.

Ledennieuws

Anne Lenaerts van Nnof gooit hoge ogen

Het Leuvense IT-bedrijf Easi is voor de 8ste keer op rij verkozen tot Best Workplace in de categorie kleine en middelgrote bedrijven. Het bedrijf behaalde een tevredenheidsscore van 97% op de medewerkersenquête. “Onze medewerkers zijn de sterren van ons bedrijf,” zegt CEO Thomas Van Eeckhout, “We komen uit twee bijzondere jaren, in ons geval ook gecombineerd met een bijzonder sterke groei. De mooie score bevestigt dat onze inspanningen om onze mensen centraal te stellen lonen.”

39 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 39

06/04/2022 09:59


Succesvol innoveren doe je zo! Binnenkort kan je bij Voka – KvK Vlaams-Brabant de opleiding 'Succesvol innoveren doe je zo!' volgen. Klinkt eenvoudig, maar in werkelijkheid ligt het vaak anders. Innovatie en groeien gaan hand in hand, maar brengen altijd ook nieuwe vragen met zich mee. Hoe start je bijvoorbeeld zo'n proces en welke aanpak vergroot je slaagkansen? Dirk De Jongh is lector Innovatie en adviseur Kennisdiffusie aan de Erasmushogeschool Brussel. Hij leidt de drie sessies van 'Succesvol innoveren doe je zo!' en licht alvast een tipje van de sluier: "Je organisatie is essentieel. Je moet gestructureerd en kwaliteitsvol opereren, maar tegelijkertijd ook nieuwe initiatieven en creativiteit toelaten."

Als lector Innovatie aan de Erasmushogeschool Brussel heeft innoveren geen geheimen meer voor jou. Maar wat betekent het precies? Innoveren is op een systematische wijze uitkijken naar nieuwe ideeën en de goede implementeren. Dat gebeurt in vier stappen: het zoeken van ideeën, het selecteren van ideeën, het implementeren van ideeën en finaal het valoriseren van de ideeën. Om dit succesvol te doen, moet je een ‘ambidextrious’ organisatie opbouwen. Dat is een organisatie die enerzijds goed gestructureerd is en kwaliteitsvol opereert, maar tegelijkertijd ook nieuwe initiatieven en creativiteit toelaat. Wie of welk bedrijf vind jij een goed voorbeeld van echte innovatie? Er zijn vele invalshoeken over wat innovatie is. Als het gaat over goed

innovatiemanagement denk ik in eerste instantie aan bijvoorbeeld BMW. Als we denken aan diegene die erin geslaagd zijn om in een nieuwe markt of technologie iets nieuws op te bouwen, denk ik natuurlijk aan google, Amazon en dichter bij ons Cubico, Ecover en Alpro. Het zijn sterke staaltjes van hoe pioniers iets moois kunnen opbouwen. Meer en meer bedrijven organiseren met regelmaat ook ideewedstrijden of hackathons. Dat is zeker een eerste goede stap om innovatie in de vingers te krijgen. Maar de innovators die ik het leukst vind, zijn zij die door aandachtig kijken, kansen ontdekken. Ik denk hier bijvoorbeeld aan hoe Senseo of IKEA tot stand zijn gekomen. Waarom raad je ondernemers aan om de opleiding ‘Succesvol innoveren’ te volgen? Organisaties die innoveren, presteren beter dan bedrijven die dat niet doen. Er komt echter veel kijken bij succesvol innoveren en niet iedereen heeft hiertoe

voldoende kennis, tijd of middelen. In deze ‘bootcamp’-opleiding gaan we aan de slag met een selectie bewezen tools en technieken. Zo wordt het concreter hoe je ideeën en innovatie beter kan activeren. Het bootcamp is gericht op resultaat, kennisopbouw en -uitwisseling en netwerken. Waar lopen de meeste kmo’s vast in hun innovatieprojecten? In het algemeen lopen innovatieprojecten vast bij de implementatie. Men noemt dat ‘the hard part of innovation’. Dat is zeker zo voor kmo’s, want daar komen die projecten bovenop de dagelijkse taken. Kmo’s hebben bovendien minder mogelijkheden qua tijd, skills, vaardigheden en financiële mogelijkheden. Dikwijls is men wat weigerachtig tegenover innovatie omwille van de risico’s.

Geïnteresseerd? Scan de QR-code en schrijf je in voor de opleiding ‘Succesvol innoveren doe je zo’.

Digitaliseren

Tijdens deze opleiding leer je hoe ook jouw onderneming zich kan onderscheiden met behulp van innovatie. Je krijgt tips en basistools aangereikt waarmee je onmiddellijk aan de slag gaat, en je krijgt de kans om je eigen inzichten en ideeën te toetsen aan die van andere deelnemers.

Contact Ulrich Petré, Adviseur Digitalisering & Innovatie

40 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 40

06/04/2022 09:59


V.l.n.r.: Daniëlle Vanwesenbeeck, voorzitter Voka - KvK Vlaams-Brabant – Eva De Bleeker, Staatssecretaris Begroting en Consumentenbescherming – Hendrik Seghers, directeur Hospidex – Francis Gielen, managing partner Hospidex – Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka Kvk Vlaams-Brabant – Walter Kestens, voorzitter Voka regiowerking Zuid-Hageland - Ann Schevenels, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant.

HOSPIDEX is ZuidHagelandse onderneming van het jaar 2021 Voka - KvK Vlaams-Brabant en ondernemers uit het Hageland verzamelden voor een uitgesteld nieuwjaarsfeest onder de noemer Spring into ’22 - Voka Lentereceptie. Die ging door bij Mercedes-Benz Claes & Zonen in Tienen en maakte deel uit van een feestelijk drieluik verspreid over Vlaams-Brabant. We maakten van de gelegenheid gebruik om HOSPIDEX uit Tienen te bekronen tot ‘Zuid-Hagelandse onderneming van het jaar 2021’.

Zuid-Hagelandse ondernemer van het jaar Het Tiense bedrijf HOSPIDEX is gespecialiseerd in de invoer, distributie en commercialisering van medisch materiaal in de Benelux en West-Europa. De afgelopen jaren benutte het bedrijf zijn expertise optimaal in de strijd tegen het coronavirus. Zo voorzagen ze tal van Europese vaccinproducenten van zogenaamde LDSnaalden, waardoor het vaccin op een efficiëntere manier kon

worden toegediend. Begin dit jaar namen ze het Nederlandse NC Medical over en zetten ze een grote stap in de professionalisering van hun infectiepreventiebeleid. Dat verstevigde meteen hun marktpositie. De voorgaande winnaars van de award waren: Van Eycken (2016), Kim's Chocolates (2017), Pall (2018), Engelbosch (2019) en Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen (2020). Oog voor nieuwkomers Volgens Walter Kestens, voorzitter van Voka’s regiowerking ZuidHageland, is het succes van HOSPIDEX een zoveelste bevestiging van het sterke ondernemerschap uit de streek. “We zijn meer dan fier op wat HOSPIDEX de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Hun overwinning is dan ook meer dan terecht. Maar naast onze gevestigde waarden moeten we eveneens aandacht hebben voor de volgende generatie”, gaf Kestens mee tijdens een toespraak. “Daarom blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor scaleupbedrijven, zodat ze kunnen doorgroeien naar een hoger niveau. We mogen niemand uit het oog verliezen. Laat ons daarom de nieuwkomers verwelkomen en onze sterkhouders koesteren”, aldus Kestens.

Actua

Nu de eventsector terug op volle toeren draait, is ook Voka erop gebrand haar leden opnieuw samen te brengen. “Ter compensatie van de geannuleerde nieuwjaarsreceptie in januari organiseren we dit voorjaar drie Voka Lenterecepties, telkens op een andere locatie in Vlaams-Brabant. Er waait sinds kort een nieuwe wind door onze Kamer en één van onze ambities is om meer verspreid aanwezig te zijn”, duiden Daniëlle Vanwesenbeeck, voorzitter van Voka - KvK Vlaams-Brabant en Kris Claes, gedelegeerd bestuurder. Op 24 maart vond de tweede Voka Lentereceptie plaats bij Mercedes-Benz Claes & Zonen in Tienen. Tijdens het event ging er extra aandacht naar de uitreiking van de ‘Zuid-Hagelandse Onderneming van het jaar 2021’. Een eer die dit jaar te beurt viel aan HOSPIDEX uit Tienen.

41 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 41

06/04/2022 09:59


Voka - KvK Vlaams-Brabant in beeld Voka Lenterecepties – Spring into ‘22 Ter compensatie van de uitgestelde nieuwjaarsreceptie organiseerden we dit jaar welgeteld drie Lenterecepties, telkens op een andere locatie in Vlaams-Brabant. We gaven het startschot van dit feestelijk drieluik in de Faculty Club in Leuven, waar onze voorzitter Daniëlle Vanwesenbeeck de ambities van onze Kamer deelde met de leden. Het deed bij iedereen zichtbaar deugd om terug als vanouds te kunnen netwerken.

Voka in beeld

Voor editie Hageland zakten we af naar Mercedes-Benz Claes & Zonen in Tienen. Veel aandacht ging uit naar het debat met de burgemeesters uit regio Zuid-Hageland en de uitreiking van de award voor ‘Zuid-Hagelandse Onderneming van het jaar 2021’. Nogmaals proficiat, Hospidex!

42 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 42

06/04/2022 09:59


Voka in beeld

Ten slotte was regio West Side/Kanal+ aan de beurt. Last but not least, want ook hier speelden we enkele mooie lokale troeven uit door de gasten te ontvangen in een van de ‘liquid spaces’ van TRIPL in Merchtem.

43 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 43

06/04/2022 09:59


Trends Gazellen 2022 Vlaams-Brabant Ieder jaar maakt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. Elk jaar worden er ook ambassadeurs verkozen voor de categorieën grote, middelgrote en kleine bedrijven. In Vlaams-Brabant waren dat dit jaar respectievelijk: GKW, Xenomatix en Traiteur Claessens André.

Voka Discover Golf

Voka in beeld

Tijdens de Voka Discover Golf in de Winge Golf & Country Club en de Brabantse Golf maakten ondernemers voor de eerste keer kennis met deze boeiende sport.

44 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 44

06/04/2022 09:59


Vliegende Starters 2022 Vliegende starters 2022 vond plaats in de business seats van OHL. Met als tagline ‘Dromen, durven doen’ organiseerden we een event waarbij we iedereen met een ondernemersdroom wilden motiveren om er volledig voor te gaan. We verzamelden een rist aan inspirerende sprekers met onder meer Ibrahim Ouassari van MolenGeek als keynotespeaker.

Ontmoeting ambassadeur Jordanië Onze gedelegeerd bestuurder Kris Claes en Jan Spooren (rechts), Provinciegouverneur Vlaams-Brabant verwelkomen Saja S. Majali (tweede van rechts), de Ambassadeur van Jordanië en Adi Khair (links), de Deputy Head of Mission in het provinciehuis van Leuven.

Voka in beeld

Ontdek al onze activiteiten

45 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 45

06/04/2022 09:59


Agenda Versterk je onderneming

Eerste sessie individueel. Daarna: Dinsdag 10 en 31 mei 2022 Dinsdag 21 juni 2022 Dinsdag 20 september 2022 Dinsdag 11 oktober 2022 Dinsdag 8 november 2022 Telkens van 16.00 tot 19.00 uur €1.000

Mercurio Go International Heeft jouw onderneming nood aan een internationale strategie? Dan ben je bij Mercurio Go International aan het juiste adres.

Dinsdag 10 mei 2022 Dinsdag 7 juni 2022 Telkens van 18.00 tot 21.00 uur €550

Het familiecharter Ontdek in dit traject hoe een persoonlijk familiecharter klaarheid schept en alle onzekerheid wegneemt in een familiebedrijf.

Woensdag 20 april 2022 van 13.00 tot 14.00 uur

Subsidies voor innovatief ondernemen Ontdek welke subsidies VLAIO en Provincie Vlaams-Brabant in petto hebben om innovatie te stimuleren.

Gratis

Donderdag 21 april 2022 van 11.00 tot 14.00 uur Gratis

Dinsdag 26 april 2022 van 08.00 tot 09.30 uur Gratis

Praktijkgetuigenis Eline De Munck van Odette Lunettes: van starter naar groeier Ondernemen vanuit de buik én met verstand van zaken, hoe pak je het aan? Met vallen en opstaan, en door risico’s te nemen, aldus Eline De Munck en Bob Geraets van Odettes Lunettes.

Dinsdag 26 april 2022 Dinsdag 3 en 10 mei 2022 Telkens van 09.00 tot 13.00 uur €550

Succesvol innoveren doe je zo! Met deze opleiding willen we ondernemers motiveren en stimuleren om te blijven innoveren, want innovatief denken helpt je echt vooruit!

Dinsdag 26 april 2022 van 10.30 tot 13.00 uur

Start 2 Export 2 Australië Is Australië voor jou nog een nieuwe markt? Ontdek de mogelijkheden voor je bedrijf!

Gratis

Agenda

Flexibele verloning als instrument om mensen aan boord te houden en nieuwe mensen aan te trekken Medewerkers vinden en houden. Twee onontbeerlijke opdrachten voor elk bedrijf. Een gepersonaliseerd loonpakket kan een belangrijke tool zijn.

Vrijdag 29 april 2022 Vrijdag 13 en 25 mei 2022 Vrijdag 10 juni 2022 Telkens in de voormiddag €550

Lab Circulaire Economie Het concept ‘circulaire economie’ krijgt de wind in de zeilen. Maar wat is het precies? Wat gebeurt errond in Vlaanderen? Waar en bij wie kan je als ondernemer terecht?

46 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 46

06/04/2022 09:59


Opleiding

Netwerking

Infosessie

Langlopend traject

Kortlopend traject

Woensdag 4 mei 2022 van 09.00 tot 12.30 uur Leden: €180 Niet-leden: €270

Leer een douaneaangifte lezen, analyseren en opmaken in PLDA Tijdens deze opleiding leer je hoe je een douanedeclaratie interpreteert en een douaneaangifte opmaakt in PLDA (PaperLess Douane & Accijnzen).

Woensdag 4 mei 2022 van 13.00 tot 14.00 uur

Meer tijd nodig voor soft-hr? Automatiseer manuele processen (RPA) Zelf digitale werknemers of softwarerobots creëren om repetitieve handelingen uit te voeren in HRhr Dat kan met Robotic Process Automation of RPA.

Gratis

Donderdag 5 mei 2022 van 09.00 tot 12.00 uur €50

Lunch & Learn: Corporate Sustainability Reporting & Due diligence In deze sessie behandelen we twee Europese initiatieven die de push naar duurzame financiering vormgeven.

Donderdag 12 mei 2022 van 07.30 tot 09.30 uur

Ontbijtclub Hageland – Inspiratiesessie Maandelijks organiseren we een ontbijtclub in het Hageland, de ideale gelegenheid om mede-ondernemers uit de regio Oost-Brabant (beter) te leren kennen!

Gratis voor leden

Donderdag 12 mei 2022 van 10.00 tot 11.30 uur Gratis

Brexit: nieuwe maatregelen vanaf 1 juli Vanaf 1 juli 2022 zullen er wijzigingen zijn in het importproces van bepaalde goederen die onderhevig zijn aan sanitaire en fytosanitaire controles.

Donderdag 19 mei 2022 Eerste van 5 sessies Telkens van 16.00 tot 20.00 uur €1.000

Scouting Industrie 4.0 Bij Scouting 4.0 krijg je de kans om binnen te kijken bij innovatieve productiebedrijven en leer je hoe zij deze transformatie op een gestructureerde en succesvolle manier voltooiden.

Maandag 23 mei 2022 van 09.00 tot 17.00 uur Leden: €360 Niet-leden: €540

Douane voor beginners Wil je snel vertrouwd geraken met de belangrijkste douanebegrippen, - documenten en - procedures? Dan is deze praktijkgerichte cursus ideaal, want voor deze praktijkopleiding is er geen voorkennis in de douanematerie vereist.

Donderdag 26 mei 2022 van 14.00 tot 16.00 uur

Exportfinanciering en financiële risico's bij internationale handel Tijdens deze infosessie informeren we je graag over hoe je jouw onderneming kan beschermen tegen wanbetalingen en vlotte betalingen kan nastreven. Omdat wie internationaal wil gaan ook over het nodige kapitaal dient te beschikken, geven we je ook informatie over hoe je jouw export kan financieren

Agenda

Gratis

47 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 47

06/04/2022 09:59


Nieuwe leden

ACT11

NMG

Consultancy - bedrijfsadvies Grimbergen - stefan.lameire@outlook.com

Marketing agency en full service partner in marketing en communicatie Aarschot - info@ikwilindrukmaken.be http://www.ikwilindrukmaken.be

Autonome Security Controle Erkend controleorganisme voor kwaliteitsvolle keuringen voor elektrische installaties Geetbets - bureel@asc-controle.be https://elektrischekeuringasc.be/ Captains of HR Diegem - olivier@merito.be - http://www.merito.be Digital Unity Full-service software agency Heverlee - info@digitalunity.be - https://www.digitalunity.be Gerson Executive coaching & Executive advies Leuven -executive@gerson.be - https://www.gerson.be/ International Business Information & Technology Solutions

Projectontwikkelaar Vilvoorde - caroline.verhaeren@smarthome.be http://www.smarthome.be Team Missing Link Business development & implementation Londerzeel - info@missing-link.be https://www.missing-link.be VB Consultancy & Investments Begeleiding, coaching en training voor ondernemers Groot-Bijgaarden - vincent@vincentb.be https://www.vincentb.be/ Wbit IT Security en consultancy Hoegaarden - info@wbit.be

Nieuwe leden

Consultancy in o.m. Business Analysis, Process Management, Business-IT alignment, Change management, Enterprise architecture, Operational Excellence & Lean, Agile, Governance, Balanced Scoreboards & KPIs, Capability & Maturity Model, Master Data, Digital Attenrode - info@ibits.be - http://www.ibits.be

Smarthome

48 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 48

06/04/2022 09:59


Welkom bij Voka! Er waait een frisse wind bij Voka - KvK Vlaams-Brabant. Enkele nieuwe collega’s kwamen ons team versterken. Maak kennis met Tuba en Karen.

Tuba Gungor

Karen Schouppe

Wat houdt jouw job in bij Voka? Als adviseur internationaal ondernemen probeer ik ondernemingen te stimuleren en te begeleiden bij het internationaliseren via opleidingen, netwerkmogelijkheden, evenementen en advies. Daarnaast ben ik coördinator van Jong Voka, een bende jonge ondernemers en kaderleden die samenkomen om te netwerken en te leren van elkaar in een ietwat losser kader.

Wat houdt jouw job bij Voka in? Ik doe de algemene personeelsadministratie van de onboarding tot de offboarding en alles wat daartussen ligt. Ik ondersteun het management op vlak van hr en sta medewerkers te woord omtrent uiteenlopende vragen over personeelszaken en arbeidsvoorwaarden. Verder zorg ik ook voor een correcte loonverwerking.

Wat betekent ondernemen voor jou? Ondernemen betekent voor mij: kansen zien, kansen benutten en daarmee waarde creëren voor jezelf en anderen. Vanuit deze insteek benader ik ook de ondernemers in Vlaams-Brabant.

Vroeg in de ochtend met koffie in de hand een reetje voorbij zien huppelen in de velden achter mijn huis. Genieten.

Wie of welk bedrijf vind jij een goed voorbeeld van echt ondernemerschap? Too Good To Go. Een bedrijf met een businessmodel dat ontwikkeld is rondom een maatschappelijk vraagstuk. De app gaat voedselverspilling tegen en helpt daarmee zowel het milieu, consumenten als deelnemende horeca.

Ondernemen betekent voor mij: kansen zien, kansen benutten en daarmee waarde creëren voor jezelf en anderen. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? Leer luisteren naar mensen en probeer hen te begrijpen vooraleer je je eigen mening geeft. Een goede luisteraar zorgt meestal voor de positieve uitkomst van een gesprek.

HR Assistant In dienst sinds: 3 januari 2022

Wie of welk bedrijf vind jij een goed voorbeeld van echt ondernemerschap? PLEK, een interieurwinkel in Leuven waar je ook terecht kan voor een kopje koffie of thee met een gebakje. Ze hechten enorm veel waarde aan kwaliteitsvolle spullen die in eerlijke en duurzame omstandigheden worden gemaakt. Ze geven ook leuke workshops. Je favoriete plek in Vlaams-Brabant? De Plas van Rotselaar. Ik ga er heel vaak wandelen en geniet enorm van de natuur. Het is er ontzettend rustgevend. Maar zelfs van mijn achtertuin met uitzicht op de velden kan ik genieten: ’s morgens, in alle vroegte, zie ik soms een reetje passeren als ik mijn ochtendkoffie drink. Hoe ontspan je? Een spannend boek lezen.

Welkom bij Voka Vlaams-Brabant

Adviseur internationaal ondernemen – Coördinator Jong Voka In dienst sinds: 1 december 2021

49 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 49

06/04/2022 09:59


Viert jouw bedrijf dit jaar een jubileum? Ontvang als Voka-lid jouw gepersonaliseerd certificaat In augustus 2022 brengen we samen met de provincie Vlaams-Brabant een unieke editie uit van ons magazine Ondernemers. Dit magazine zal vol staan met boeiende verhalen van succesvolle Vlaams-Brabantse ondernemers die dit jaar een jubileum vieren. Het magazine wordt verspreid naar 4.000 abonnees, voornamelijk bedrijfsleiders en kaderleden uit grote en kleine ondernemingen in Vlaams-Brabant en Brussel. En al onze leden ontvangen het magazine digitaal. Twee formules - Jubileumpakket 1: één pagina met foto en beknopte info voor 1.850 euro (excl. btw) - Jubileumpakket 2: twee pagina’s met publireportage of artikel voor 2.250 euro (excl. btw) Details We sturen een fotograaf bij jou ter plekke om jouw pagina('s) te voorzien van een mooie uitvergrote foto. Deze foto wordt voorzien van jouw bedrijfsgegevens en het aantal jaren dat je bedrijf bestaat. De fotoreportage mag je bovendien ook gebruiken in andere communicatiekanalen. Kies je voor het jubileumpakket met publireportage of artikel, dan zal een journalist dit artikel schrijven. Actie enkel voorbehouden voor leden van Voka - KvK VlaamsBrabant en voor bedrijven die een jubileum vieren van: 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120 (+) jaar.

Scan de QR-code

Actua

voor alle details en prijzen of contacteer Sophie Moerenhout, Relatiebeheerder Partnerships en Publiciteit voor meer info via sophie.moerenhout@voka.be.

50 512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 50

06/04/2022 09:59


Colofon Ondernemers is het blad van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Kantoor Leuven (maatschappelijke zetel) Tiensevest 170, 3000 Leuven T 016 22 26 89 Kantoor Vilvoorde Medialaan 26, 1800 Vilvoorde T 016 22 26 89 1adres@voka.be - www.voka.be/vlaams-brabant Hoofdredacteur: Mathieu Wouters Werkten mee aan dit nummer Liesbeth De Kegel, Michiel Bronckaerts, Liesbet Van Noten, Sophie Moerenhout, Annik Camps, Marlies Vantuyne, Peter Dhondt, Tom Cassauwers, Nathalie Dirix, Ulrich Petré, Karel Janssens, Steve Vanhorebeek Gedelegeerd bestuurder: Kris Claes

Kom uit uw kot! Beleef en proef de geheimen van onze bieren in de Stella Artois brouwerij. Individueel of in groep, een bedrijfsevent, zowel doorheen de week als in het weekend.

ONTDEK OOK MaisON LEffE!

Verantwoordelijke uitgever Daniëlle Vanwesenbeeck, Voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant Reclameregie: Sophie Moerenhout sophie.moerenhout@voka.be, +32 478 87 79 28 Abonnement per jaar (10 nummers): 80 euro. Kosteloos voor Voka-leden. Per los nummer: 8,5 euro. Ontwerp & Druk artoos group, Kampenhout Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier. Het maandblad online: www.voka.be/publicaties

Meer info of reservatie: www.brouwerijbezoeken.be Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

ACCREDITED CCI BELGIUM

Colofon

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers

51 0889 INBR SA-90x270-Handelen.indd 1

512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 51

6/04/21 11:06

06/04/2022 09:59


N natrans Gespecialiseerd in tijdkritische transporten Ninatrans verzorgt nationale en internationale tijdkritische transportopdrachten voor klanten die een hoge mate van efficiëntie verwachten en waarvoor een stipte naleving van laad- en levertijden van het grootste belang zijn.

Elke dag opnieuw zet een professioneel team van medewerkers zich volledig in om de slogan ‘your timing, our drive’ waar te maken. Dit gebeurt door op een economische en ecologische verantwoorde wijze gebruik te maken van de meest efficiënte technologieën op het vlak van voertuigen, informatisering en communicatie. Onze divisie Transmet regelt voor u transporten en opslag per pallet in binnen- en buitenland.

Your timing, our drive. info@ninatrans.com info@transmet.eu

512617-VOKA-Ondernemers april 2022.indd 52

www.ninatrans.be www.transmet.eu

+32 (0)16 46 80 08 +32 (0)16 72 11 20

Leuven - Boutersem - Mechelen BE - NL - FR - DE - CZ - AU - SK - UK

06/04/2022 09:59