West-Vlaanderen Ondernemers 2023 #14

Page 1

SEPTEMBER2023 Een uitgave van Voka WVL | Jaargang 30 –22 september 2023 | Afgiftekantoor Kortrijk X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus) • P409071 Goede zaken doen REO Veiling zorgt voor gezonde groenten en fruit Interview met Dirk Van Damme “Je kan skills niet ontwikkelen zonder kennis” De next big thing volgens ExtraPower Onder nemers magazine

Zie jij de opportuniteiten die wij zien?

Wil je jouw projectgrond niet zomaar verkopen, maar wil je er samen met ons vooruitstrevende projecten realiseren? Een samenwerking met Hexagon staat synoniem voor kwaliteit en vertrouwen. Want meer dan te zeggen wat we doen, bewijzen we ons vertrouwen met een snelle besluitvorming en een zorgeloos verkoopproces.

www.hxgn.be

10 vraagtekens

De voorbije zomermaanden waren er heel wat signalen dat de wereldeconomie nog niet meteen vertrokken is voor een nieuwe fase van sterke conjunctuur. Er blijven heel wat vraagtekens over de economische dynamiek, zowel internationaal, als voor België. Hieronder in willekeurige volgorde 10 vraagtekens die de economische vooruitzichten volgens onze hoofdeconoom Bart Van Craeynest voor de komende maanden overschaduwen.

Hoe ver stijgt de rente, en wat is de impact? Om de inflatieopstoot te bestrijden, verhoogden de centrale banken van zowat alle industrielanden de voorbije jaren hun beleidsrentes. Die verhogingen zijn allicht zo goed als achter de rug. In China werd de rente ondertussen alweer wat verlaagd. De belangrijkste vraag blijft evenwel hoe hard de eerdere verhogingen de economie zullen raken.

Veert de inflatie weer op na de snelle afkoeling? Na de eerdere opstoot, vooral aangedreven door de energieprijzen, is de inflatie nu in de meeste landen snel aan het afkoelen. Dat is evenwel vooral het gevolg van de grote schommelingen in de energieprijzen. De onderliggende inflatie, d.w.z. zonder de energieprijzen, blijft ondertussen oncomfortabel hoog.

Gaat de Chinese economie er onder door? De Chinese economie herstelt van het strenge zero-Covid-beleid, maar veel minder sterk dan verwacht/gehoopt. Bovendien staat de vastgoedmarkt onder druk, waardoor al belangrijke financiële spelers aan het wankelen gingen.

Hoe diep zakt de Duitse industrie? Die staat al geruime tijd onder druk. Op z’n minst gedeeltelijk is dat een soort normalisering na de forse inhaalvraag van het post-Covidherstel. Maar er is ook meer aan de hand, met onder meer de energieprijzen die hoger blijven dan in de rest van de wereld en structurele verschuivingen in de globale autoproductie.

Blijft de rest van de economie de malaise in de industrie compenseren? De malaise in de industrie, zowel in Duitsland als in de hele eurozone, is al een tijdje duidelijk. Tot nog toe bleef de rest van de economie, vooral de dienstensector, evenwel sterk genoeg om dat te compenseren. De vraag is of dat zo blijft. Het historische patroon is eerder dat wanneer de industrie hapert, de rest van de economie doorgaans met vertraging volgt.

Hoe zwaar komt de Belgische vastgoedmarkt onder druk? Het aantal nieuwe hypotheekleningen is in juli teruggevallen tot zowat de helft van het gemiddelde van de voorgaande jaren. Dat moet zowel op de huizenprijzen als op de bouwactiviteit een impact hebben.

Blijven de bedrijven investeren in België? De hogere rente zal ook wegen op de bedrijfsinvesteringen. Daarnaast spelen ook de aangetaste concurrentiepositie, met de duurdere energie en de opgelopen loonkosten, en de onzekere (internationale) economische vooruitzichten een rol. En ook de moeilijkheden en de onzekerheid rond vergunningen dragen niet meteen bij tot een gunstig investeringsklimaat.

Houdt de Belgische arbeidsmarkt stand? De uitzendarbeid liep al fors terug en het aantal nieuwe vacatures ligt ook duidelijk lager dan een tijdje geleden. Ook de aanwervingsplannen van de bedrijven worden meer en meer neerwaarts bijgesteld. Dat gezegd, blijft een stevige terugval in de werkgelegenheid weinig waarschijnlijk door de structurele krapte op de arbeidsmarkt.

Blijft de Belgische lopende rekening in het rood? De lopende rekening van een land geeft een indicatie van de verhouding met de rest van de wereld aan. Ze is in ons land al decennialang positief, maar dook vorig jaar diep in het rood, vooral door de hogere energieprijzen. Verontrustender is dat het saldo op de lopende rekening volgens de huidige vooruitzichten ook de komende jaren negatief zal blijven doordat de concurrentiepositie van onze exportbedrijven structureel aangetast is.

Denkt de regering aan nieuwe belastingverhogingen? De federale regering moet dit najaar de begroting voor 2024 opstellen. Mogelijk wil ze daar nog een beperkte inspanning leveren. De vraag is in welke mate daarbij naar extra inkomsten gezocht zal worden. Zo is het niet ondenkbaar dat bepaalde van de voorgestelde maatregelen om de belastingverlaging van minister Van Peteghem (die ondertussen afgeblazen werd) te financieren terug op tafel komen. Gezien de al zware belastingdruk en de onzekere economische vooruitzichten zou dat geen goed idee zijn.

STANDPUNT ― 3

32 Interview

In het voorjaar mocht Tineke Serru de fel begeerde titel West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar in ontvangst nemen. ExtraPower is het bedrijf dat ze samen met haar man leidt. De Beernemse kmo biedt een volledig spectrum aan van duurzame energiediensten, louter b2b en ook in het buitenland.

18

Onderwijsexpert Dirk Van Damme

36 Dossier

Met een naamsverandering en het nadrukkelijker naar voor schuiven van de volgende generatie positioneert Vesta Development uit Kortrijk zich positief voor de toekomst. Naast residentieel en nu ook logistiek vastgoed blijft de projectonwikkelaar inzetten op moderne werkruimtes, onder meer met het eigen Kortrijk Business Park.

verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511

Verantwoordelijke uitgever: Bert Mons, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen

Maatschappelijke zetel: Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, info.wvl@voka.be - Hoofdredacteur: Joke Verbeke

Redacteurs: Margot Dhondt, Kenneth Oroir, Conny Van Gheluwe - Vormgeving: Pieter Claerhout

Mediaregie: Sven Van Ryckeghem

Fotografen: Stefaan Achtergael, Michael Cambien, Dries Decorte, Kurt Desplenter, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe

Journalisten: Karel Cambien, Stef Dehullu, Margot Dhondt, Roel Jacobus, Joyce Mesdag, Bart Vancauwenberghe, Dirk Vandenberghe

Druk: INNI GROUP

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

INHOUD ― 4 REO VEILING ................................... 05 IN HET KORT ................................... 07 STROLLO 08 VRAAGHET@VOKA ........................... 09 VOKA ZOMERSTAGES ....................... 10 NIEUWE LEDEN ............................... 12 GLOBAL AMBASSADOR 15 VIVES ............................................. 17 GRUBAU ......................................... 19 SDG ............................................... 21 HUIS VALLAEY ................................. 25 TITECA PRO ACCOUNTANTS & EXPERTS ... 26 CAPITALATWORK ............................... 27 DE LANGHE ADVOCATEN ...................... 28 CARE BY CEO’S 4 CLIMATE 29 HAVENNIEUWS ................................ 30 NEW CLASSIC HOMES 39 DOMICILL ....................................... 40 GROEP SCHOLLIER .......................... 43 LINTOO PROJECTS ........................... 45 AGENCE VANBECKEVOORT................. 47 VITRUVI ......................................... 49 RENT2BUY ..................................... 50 PROSIT 52 AGENDA ......................................... 54 Ondernemers
“Je kan skills niet ontwikkelen zonder kennis”

van commercieel verkoopapparaat naar dienstverlener”

Het hele jaar door lokaal geteelde groenten en fruit in grote hoeveelheden aankopen: dat doen heel wat klanten intussen al 81 jaar bij REO Veiling. Het Roeselaarse bedrijf investeert sinds jaar en dag in digitalisering, automatisering, mechanisering én duurzaamheidsinitiatieven. REO Veiling pakt daar dan ook graag mee uit in de Voka-campagne ‘Goede zaken doen’.

REO Veiling zorgt elk jaar voor 250 miljoen kilo gezonde groenten en fruit

250 miljoen kilogram blijkt een vrij stabiel jaarcijfer voor de veiling te zijn. “We realiseren dat cijfer door circa 750 actieve REO-producenten in West- en Oost-Vlaanderen”, getuigt algemeen directeur Filip Vanaken. “De Vlaamse land- en tuinbouw noteert vandaag helaas meer uitstroom dan instroom. Die tendens is ook te merken aan het aantal actieve leden-coöperanten, dat jaar na jaar lichtjes daalt. Tegelijk blijft de jaaraanvoer op het niveau van ruim 40 miljoen verpakkingseenheden, wat het beste bewijs is van de schaalvergroting bij onze producenten.”

Doorheen haar rijke geschiedenis evolueerde de rol van REO Veiling gevoelig. “We zijn erin geslaagd om het hoofd aan nieuwe uitdagingen te bieden door telkens weer passend, collectief en coöperatief in te spelen op veranderingen. Die attitude houdt ons alert voor

BEDRIJVEN ― 5
“Evolutie

continue vernieuwing, met innovatie als motor van een integrale dienstverlening. We zijn niet langer louter een commercieel verkoopapparaat, maar een dienstverlener die zijn partners ontzorgt door hen met raad en daad bij te staan.”

In Roeselare passeren gedurende 52 weken ongeveer 70 soorten seizoengroenten en -fruit de revue. “Met ons breed palet aan glasgroenten en een groot aanbod van openluchtgroenten, onderscheiden we ons van andere tuinbouwveilingen in Europa. Tomaten, prei, aardbeien, paddenstoelen, witloof, komkommer en kropsla zijn de belangrijkste producten in een gevarieerd assortiment dat zorgt voor een vrij gelijkmatige spreiding van het productaanbod over de 4 seizoenen heen.”

Voedselveiligheid

REO Veiling is een tijdje geleden al op de duurzaamheidstrein gesprongen en blijft ‘groen’ investeren. “Een kleine bloemlezing?

Je vindt hier een installatie van bijna 13.000 zonnepanelen (samen goed voor een jaarlijkse productie van 4.800 MWh), het gebruik van warmtekrachtkoppeling (WKK) en de restwarmte van de nabijgelegen huisvuilverbrandingsoven MIROM, een herinrichting van het veilingterrein voor veiliger verkeer,

Witloof naar China

De jaaromzet van 2022 kwam met 218,36 miljoen euro amper 0,3% lager uit dan de recordomzet (219,02 miljoen euro) van 2021. “Bijna 60% van die jaaromzet realiseerden we in eigen land, 20% op onze tweede thuismarkt (Frankrijk) en 11% in Duitsland. Verder hebben we ook afnemers in Canada, Amerika en Azië. Zo rollen we momenteel een nieuw initiatief uit voor de export van witloof richting China.”

de inzet van herbruikbare verpakkingen, groenaanleg,… We verwezenlijken die ecologische strategie met investeringen en de inbreng van onze medewerkers, maar ook van onze leden-coöperanten. Zij voeren lokaal en duurzaam geteelde producten aan volgens rigide lastenboeken met de focus op kwaliteit, voedselveiligheid, ecologie, milieuzorg en hergebruik.”

Alleen al de conditionering van alle aangevoerde producten is een huzarenstukje. “De afgeleverde en geïdentificeerde producten worden in 13 grote koelcellen, samen goed voor 3.200 m² koelruimte, binnen gereden voor een optimale bewaring tot de verkoop de volgende morgen. We waren de eerste Belgische veiling waar de kopers bij het afdrukken op de veilingklok vacuüm gekoelde producten konden bestellen. Bij vacuümkoe-

ling worden de verkochte bladgewassen in enkele minuten tot in het hart gekoeld tot 2 à 3°C, wat de houdbaarheid van het product met 2 dagen verlengt. Naast de 2 vacuümkoelers zijn er nachtkades met frigoruimte in functie van een 24-urenservice voor het opladen van geveilde producten. Op die manier kunnen we de koudeketen integraal garanderen.”

Ook de komende jaren zal REO Veiling sowieso relevant blijven, al moet ze daarvoor continu waakzaam blijven. “We staan voor de uitdagende opdracht om ons belang in deze sector te bestendigen en uit te breiden. Daarom zullen we de (inter) nationale versmarkt zo efficiënt mogelijk blijven voorzien van kwalitatieve producten van onze vakbekwame telers, ondersteund door duurzame, logistieke en administratief-financiële processen”, besluit Filip Vanaken. (BVC - Foto’s Kurt)

www.reo.be
“Met ons breed palet aan glasgroenten en een groot aanbod van openluchtgroenten, onderscheiden we ons van andere tuinbouwveilingen in Europa.”
— FILIP VANAKEN
BEDRIJVEN ― 6

Klachten over een selectiebureau? Meld het ons!

Onder nemers magazine

Met Voka West-Vlaanderen willen we actie ondernemen tegen selectiekantoren die er oneerlijke/ onethische/onwettelijke praktijken op nahouden. Om zicht te krijgen op de grootte van het probleem, roepen we daarom alle ondernemingen op om hun klachten door te spelen via ons meldpunt. Dat is echt cruciaal. Enkel op die manier kunnen we op een onderbouwde manier die praktijken een halt toeroepen. Word je geconfronteerd met zo’n selectiekantoor, meld het dan via onze website.

Opening regionale overslagcentra in de Westhoek

Baker Tilly opent nieuw kantoor in Waregem

Baker Tilly, gespecialiseerd in accountancy, audit, consultancy, corporate finance, vermogens- en successieplanning en ESG, heeft een kantoor geopend in Waregem. Het is de 7de locatie van het bedrijf. “Het aanboren van nieuwe regio’s is voor ons een waardevolle manier om onze groei te versterken. In West-Vlaanderen zijn we momenteel nog minder bekend. Waregem vormt een goede uitvalsbasis om aan schaalvergroting te doen binnen de rest van West-Vlaanderen”, aldus Peter Weyers, partner bij Baker Tilly.

POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg nv realiseerden samen de bouw van 2 regionale overslagcentra (ROC’s) in de Westhoek. Ze nodigen je graag uit voor het openingsevent op woensdag 4 oktober. De vraag naar duurzame ontsluiting via de binnenvaart groeit en steeds meer bedrijven kiezen voor alternatieve modi voor hun goederentransport. De Westhoek beschikt over een uitgebreid netwerk van bevaarbare wegen en biedt potentieel voor watergebonden activiteiten. Daarom introduceren POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg 2 nieuwe kades voor overslag in Veurne en Diksmuide. Daarmee bieden ze bedrijven in de regio een alternatief voor het wegvervoer, dat steeds meer onder druk staat. Ook bedrijven zonder eigen kade kunnen dankzij die openbare kaaimuren nu vlot hun goederen (bulk, paletten) vervoeren via de binnenvaart. “We blijven ons inzetten om de regio beter te ontsluiten en een modal shift bij bedrijven te stimuleren”, klinkt het.

Inschrijven voor het openingsevent op 4 oktober

Zoveel loodsen zal het nieuwe kmo-park op de terreinen van Jules Clarysse nv in Pittem tellen. Met het Clarysse Business Park wil ondernemer en initiatiefnemer Luc Tack inspelen op de stijgende vraag van zonevreemde, lokale ondernemers om zich lokaal te huisvesten en te verankeren.

38
IN HET KORT ― 7

Start-up Strollo pakt uit met deelkinderwagen

Proefproject loopt op 4 plekken

Start-up Strollo uit Meulebeke trekt naar de markt met een deelkinderwagen. Er worden proefprojecten uitgerold in 2 steden en 2 dierentuinen, om zo het concept verder te verspreiden. “Bedoeling is dat jonge gezinnen bij een uitstap niet hoeven te sleuren met hun buggy, omdat ze ter plaatse vlotjes één kunnen huren”, zeggen zaakvoerder Kristof Debouver en Sofie Commeyne.

Na een carrière van 30 jaar als trader in de veevoedingssector was Kristof Debouver vorig jaar op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Ik wilde graag een nieuwe weg inslaan en was de markt aan het afspeuren naar een bestaande zaak om over te nemen. Het was in die periode dat ik in contact kwam met de Limburgse designer Frédéric Boonen. Hij had een design klaar voor een functionele en duurzame wandelwagen die zou passen in het verhaal van deelmobiliteit.”

Duurzame keuze

Belangrijke factor in het hele verhaal is natuurlijk duurzaamheid. “De Strollo is gemaakt van stevige, 100% recycleerbare materialen en is eenvoudig te repareren dankzij de verwisselbare onderdelen. Hij wordt helemaal geproduceerd in eigen land, en dankzij de assemblage in maatwerkbedrijf steunen we ook nog de sociale economie.”

Dat bleek een uitdaging te zijn waarin Kristof Debouver zich wilde vastbijten. Zijn echtgenote Sofie Commeyne was meteen overtuigd. Ook zij liet haar vaste job achter om zich in dit nieuwe avontuur te storten.

“Het principe is simpel: verspreid over Vlaanderen willen we plaatsen voorzien waar we buggy’s ter beschikking stellen.

Op die manier hoeven jonge gezinnen hun wandelwagen niet overal mee naartoe te sleuren, omdat ze weten dat ze er ter plaatse toch eentje kunnen huren. Die locaties kunnen winkelsteden zijn, kuststeden, vakantieparken, pretparken, ondergrondse parkeergarages, stations of andere stopplaatsen van openbaar vervoer, enz.

Op dit moment is het nog de bedoeling dat buggy’s achtergelaten worden waar ze werden opgepikt, maar als er meer locaties zijn, kan dat nog worden aangepast.”

Het is de bedoeling dat de partners, zoals de steden of pretparken, zelf investeren in de aankoop van de buggy’s.

“Daarnaast nemen ze bij ons een abonnement op de reserve-

ringsapp waarmee gebruikers de buggy’s kunnen ontlenen. We sluiten met hen een service- en onderhoudscontract af. Op die manier worden onze partners volledig ontzorgd.”

Proefprojecten

Dit najaar starten proefprojecten op 4 locaties. “Onze buggy’s zullen ter beschikking staan op één locatie in Kortrijk en in Leuven, en in de Antwerpse Zoo en de Zoo van Planckendael. Intussen zijn we nog in gesprek met tal van andere potentiële partners. Het is immers de bedoeling dat er Strollopunten uitgerold worden over heel Vlaanderen. Zoals dat altijd het geval is met deelmobiliteit, moet er voldoende aanbod zijn om consumenten te overtuigen.”

Het is telkens aan de partners om te beslissen wat ze aanrekenen voor de buggy’s. “Het kan hun bedoeling zijn om de investering op termijn terug te verdienen, of ze kunnen de buggy’s als een soort van dienst ter beschikking stellen. We denken op dit moment vooral aan deelbuggy’s voor uitstappen, maar het kan ook perfect dat gebruikers helemaal geen eigen buggy meer hebben en gewoon een exemplaar lenen voor de tijd dat ze er één nodig hebben. Ook met partners die zo’n concept verkiezen, lopen er momenteel gesprekken.” (JM - Foto Kurt)

www.strollo.be
BEDRIJVEN ― 8
Kristof Debouver en Sofie Commeyne.

Je hebt een vraag over ondernemen, een reglementering, een moeilijke managementbeslissing? Stop dan even met Googelen en laat ons helpen.

United Experts verhuist naar ruimere locatie

Vraag van de week

Welke loonindexering moeten we verwachten in 2024?

Hoofdgebouw Ieper Business Park wordt uitvalsbasis

Na een scherpe afkoeling in de komende maanden zal de inflatie in de eerste helft van 2024 opnieuw oplopen tot 4 à 5%. Dat betekent dat er na de relatieve adempauze van dit jaar opnieuw duidelijk een hogere loonindexering zit aan te komen.

MBA Highlights Advanced start voor de tweede keer op 2 maart 2022. De residentiële opleiding bestaat uit 4 modules die inhoudelijk verzorgd worden door topprofessoren van Solvay Business School.

Module 1 | woensdag 2, donderdag 3 & vrijdag 4 maart 2022 | Growth & Corporate Finance

Module 2 | vrijdag 1 & zaterdag 2 april 2022 | Influencing for success (onderhandelen en change) – Organisatiecultuur, effectieve groei, anatomie van falen in een interna

Met de spectaculaire kentering in de energieprijzen koelde ook de inflatie het voorbije jaar duidelijk af. Van een dikke 12% in oktober vorig jaar is de totale Belgische inflatie teruggezakt tot zo’n 4%. De voorbije zomer bleef de inflatie wat hangen rond die 4%, maar de komende maanden zou die nog verder moeten zakken tot zo’n 1% in oktober. Die grote sprongen in de inflatiecijfers zijn vertekend door de enorme schommelingen in de energieprijzen. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, blijft ondertussen hangen rond zo’n 8%. Tenzij we op korte termijn nieuwe forse dalingen in de energieprijzen krijgen (wat weinig waarschijnlijk lijkt), zal de neerwaartse impact van de eerdere dalende energieprijzen vanaf oktober snel wegebben. Daardoor zal de totale inflatie snel weer oplopen. De nieuwste vooruitzichten van het Planbureau wijzen op een inflatie van 4 à 5% in de eerste helft van volgend jaar.

De Ieperse vestiging van bedrijvengroep United Experts, dat ondernemers bijstaat met expertise, verhuist naar het hoofdgebouw van het Ieper Business Park, het voormalige spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie. Daar neemt het meteen 2 verdiepingen in gebruik.

in januari voor de sectoren die eenmaal per jaar in januari indexeren), maar in 2024 zou die indexering toch weer duidelijk hoger uitvallen dan normaal. De recente opwaartse herziening van de inflatievooruitzichten impliceert trouwens dat de loonindexering ook hoger zal uitkomen dan eerder verwacht.

De jongste vooruitzichten van het Planbureau suggereren de volgende indexeringen voor 2023-2024 (afhankelijk van het gevolgde indexeringspatroon):

» De spilindex zou in 2023 maar 1 keer overschreden worden (in september), en in 2024 2 keer (in februari en in juni), waarbij er telkens 2% indexering bijkomt voor de sectoren die de spilindex volgen.

» Voor de sectoren die doorheen het jaar indexeren: de afgevlakte gezondheidsindex zou in december 2023 1,5% hoger liggen dan in januari. In december 2024 zou die 3,8% hoger liggen dan in december 2023.

» Voor de sectoren die éénmaal per jaar in januari indexeren, zou de indexering in januari 2024 uitkomen op 2,3% en in januari 2025 op 3,9%.

Hoger dan normaal

De inflatiecijfers hebben uiteraard directe implicaties voor de loonindexering. 2023 bracht een adempauze in de indexering (afgezien van de grote sprong

Ook een prangende vraag?

Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

vraaghet@voka.be

Die cijfers zijn gebaseerd op de huidige inflatievooruitzichten, die op hun beurt gebaseerd zijn op de huidige marktverwachtingen voor de grondstoffenprijzen. Nieuwe verrassingen kunnen dat plaatje uiteraard veranderen.

Met de automatische loonindexering stegen de lonen in ons land de voorbije jaren veel sneller dan in de buurlanden. Volgens ramingen van de Europese Commissie zou het gemiddelde loon per werkende in 2021-2023 in België met 22% toenemen, tegenover een stijging met 14% gemiddeld in de buurlanden. Dat ondermijnt de concurrentiepositie van onze bedrijven.

BEDRIJVEN ― 9
Plato
U heeft een vraag over ondernemen, een reglementering, een moeilijke managementbeslissing? Stop dan even met Googelen en laat ons helpen.
VOKA-NIEUWS

21 deelnemers aan Voka Zomerstages

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen brengt deze zomer

21 politici naar de bedrijfsvloeren. Tijdens een Voka Zomerstage draait een politica/politicus een dag mee in de bedrijfsactiviteit van een West-Vlaamse onderneming. In Ondernemers brengen we telkens verslag uit van enkele stages.

Yves Buysse (Vlaams Belang)

‘t Veer - Menen

Op dinsdag 29 augustus trok Yves Buysse (Vlaams Belang) richting ‘t Veer, in Menen. Tijdens zijn stage leerde hij in levende lijve de innovatieve kanten van ‘t Veer kennen. Hij ontdekte allerlei digitale hulpmiddelen die geïntegreerd worden op de werkvloer, zoals 3D-printing, ERP, Internet of Things (IoT), projectie, cameraherkenning, dynamische werkinstructies, vacuümliften en exoskeletons. Doorheen de gesprekken kwamen de vele uitdagingen waarmee het bedrijf te kampen heeft, zoals de financiering en contingentering die bepalend zijn voor de sector, ook uitgebreid aan bod.

Loes Vandromme (cd&v)

Jan Yperman Ziekenhuis - Ieper

Op woensdag 23 augustus trok Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v) naar het Jan Yperman Ziekenhuis. Onder leiding van Algemeen Directeur Frederik Chanterie kreeg de Poperingse een uitgebreide rondleiding in de indrukwekkende nieuwbouw van het ziekenhuis. De algemene rode draad door de vele gesprekken was de manier waarop het Ieperse ziekenhuis drempelverlagend wil werken en hoe het zo de toegang naar medische hulp zo laag mogelijk wil houden.

10
VOKA-NIEUWS ―

Jeremie Vaneeckhout (Groen)

Vanheede Environment Group - Rumbeke

Jeremie Vaneeckhout (co-voorzitter

Groen) ging op dinsdag 5 september langs

bij Vanheede Environment Group op de site in Rumbeke. Hij werd er verwelkomd door Caroline Vanheede. Nadat de veiligheidsuitrusting aangetrokken was, begaf het gezelschap zich naar de werf op de site. Hij werd ondergedompeld in de nieuwste recyclagelijnen en technieken. Op het einde van de dag kon de stagiair van dienst de duurzame missie van het bedrijf bevestigen.

Bert Maertens (N-VA)

Ghistelinck Automotive - Waregem

Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA) werd op woensdag 6 september ondergedompeld in de werksfeer van Ghistelinck Automotive in Waregem. Voor Bert Maertens viel vooral de rust die het bedrijf en zijn medewerkers uitstralen enorm op. De passie voor hun vak en product spatte eraf. De stage verliep grotendeels op de werkvloer, maar Bert Maertens kreeg ook de nodige inzichten achter de schermen door het bijwonen van een aantal inhoudelijke overlegmomenten.

Vincent

Cargill - Izegem

Op woensdag 6 september ging viceeersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne op Voka Zomerstage bij Cargill in Izegem. Hij kreeg een hartelijke ontvangst door Cargill België en medewerkers van de site in Izegem onder leiding van Plant Manager Tom Bouckaert, die hem rondleidde in de state-of-the-art faciliteit. De minister kreeg een uitgebreide uitleg over de bedrijfsactiviteiten, de geavanceerde technologieën die worden gebruikt in het raffinageproces en de cruciale rol van Cargill in een duurzame voedingsindustrie. Hij mocht de handen zelf ook uit de mouwen steken en laadde mee een tankwagen in met de juiste blend van geraffineerde olie.

11
Van Quickenborne (Open Vld)
VOKA-NIEUWS ―

Nieuwe leden

Het Voka-netwerk blijft uitbreiden! Dit zijn enkele nieuwe leden van de afgelopen maanden.

The Payroll Office

Veurne

Kenny Saelens & Mathias Marchand

Sociaal bureau gefocust op het ontzorgen van kmo’s in alles wat met payroll en loonadministratie te maken heeft. Een persoonlijke partner voor ondernemende werkgevers, die to the point en op maat advies biedt. www.thepayrolloffice.be

AZ Zeno

Knokke-Heist

Patrice Buyck

Ziekenhuis in kustgemeente Knokke-Heist, met ook een campus in Blankenberge en een polikliniek in Maldegem. In totaal omvat het 334 erkende bedden. Streeft steeds naar topzorg in zorgvuldig gekozen niches. www.azzeno.be

Entropia

Oostkamp

Ina Broodcooren

Telecomoperator gespecialiseerd in het aanbieden van beveiligde missiekritische netwerkdiensten, bestaande uit spraak- en datacommunicatie. Biedt o.a. een 100% eigen ontwikkelde meldkamersoftware & breedbandtoepassingen. www.entropia.eu

RCMS

Koksijde

Robert Verhulst

Biedt de wettelijke erkende ondersteuning voor het ontwerpen van veiligheid. Het proportioneel, duurzaam, en in functie van private en cybersecurity-eisen ontwerpen vraagt ondervinding en technologische kennis. Raadpleeg ook de technologische bijbel: www.rcms.expert

Grow Pilot

Oostkamp

Marijke Van de Sompele

Begeleidt kmo’s bij hun overnames & overdracht. De verkoop van je onderneming is een uitdagend proces. Als copiloot begeleidt het je doorheen de volledige transactie. Kwaliteitsvolle begeleiding in heldere taal op maat van jouw noden. www.growpilot.be

CARESQUARE

Kortrijk

Sidney Ameel & Dries Lefevre

Betreedt als innovatief technologiebedrijf de interimmarkt van de zorgsector. Op het gratis platform kunnen zorginstellingen en zelfstandige verpleegkundigen elkaar snel en eenvoudig vinden om zo tekorten in de zorgsector op te vangen. www.care-square.be

Kercow Digital

Assebroek

Rien Kerckhof

Helpt als freelance solution architect & digital project manager kmo’s om efficiënter te digitaliseren. Zorgt er eerst voor dat de software-architectuur in lijn ligt met jouw visie & strategie en ondersteunt daarna de implementatie.

Produceert al meer dan 40 jaar handgemaakte marshmallows in diverse smaken, met of zonder een laagje overheerlijke Belgische kwaliteitschocolade. Dit alles met respect voor het authentieke recept van bij de start. www.mallows.be

Connect2C

Kortrijk

Matthias Coucke

Voor je telecomdiensten wil je altijd en overal bereikbaar zijn. Connect2c zorgt voor het beste mobiele en/of vaste aanbod op de markt, op jouw maat. Ook voor energie zoekt het de beste tarieven. www.connect2c.be

VOKA-NIEUWS ― 12

Part of United Experts Group

studie- en adviesbureau

f in

Sectionaalpoorten van ongeëvenaard niveau

Elk aspect aan een woning moet kloppen en van hoge kwaliteit zijn. Dat geldt zeker voor sectionaalpoorten. Krial specialiseert zich sinds net geen halve eeuw in deze nichemarkt. De familie Beheyt is vanuit Passendale uitgegroeid tot een topspeler in dit segment en dankt dat aan de massale mond-tot-mondreclame.

De familie Beheyt en poorten, het was altijd al een geslaagd huwelijk. Gegroeid vanuit een doehet-zelf-zaak, legde de tweede generatie (Kris en Alain Beheyt) de fundamenten van een succesvol familiebedrijf dat ook voordeuren, zonweringen en terrasoverkappingen aanbiedt. “Sectionaalpoorten voor de woningbouw zijn onze grootste sterkte”, verklaart Lode Beheyt, die de zaak in 2007 overnam en ze nu leidt, samen met zus Elsie. “Zeker in de b2bmarkt is de nood groot aan partners die op dat vlak hoge kwaliteit combineren met een onberispelijke service. Wij ontwerpen, produceren en installeren de producten zelf en zijn continu op zoek naar innovatie.”

Poedercoaten

Zo is Krial vermoedelijk de enige Belgische speler die sectionaalpoorten kan aanbieden in poederlak. “Poedercoaten is mooier, sterker, egaler én hechter dan natlakken, maar vergt een apart procedé, dat wij heel goed onder de knie hebben. Dat is een erg belangrijke troef”, vervolgt Lode. “Ook op het vlak van luchtdichtheid en isolatie gaan we

Innovaties

Om permanent op de hoogte van de recentste trends en vernieuwingen te blijven, bezoeken Lode en Elsie regelmatig beurzen, zoals de driejaarlijkse vakbeurs in Stuttgart. “Daar gaan we steevast op zoek naar systemen die voor onze klanten een nog grotere meerwaarde kunnen bieden. Zo houden we de vinger aan de pols van de markt.”

voortdurend op zoek naar specifieke innovaties en hoogwaardige folies. De gewaarborgde kwaliteit waar we voor staan, danken we aan onze expertise én merkonafhankelijkheid: we kiezen telkens de beste materialen in functie van het project en ontpoppen ons daardoor zowel voor nieuwbouw als renovatie tot een gerespecteerde partner.” Krial bedient de markt vanuit Passendale, waar het over een uitgebreide showroom beschikt. “Onze oplossingen zijn heel duurzaam. Duikt er uitzonderlijk toch eens een probleem op, dan doen we er alles aan om dat zo snel mogelijk te verhelpen. Die aanpak levert ons heel wat mond-tot-mondreclame op. Onze klanten zijn onze beste ambassadeurs. Onder meer bouwpromotoren, raamfabrikanten en aannemers kunnen onze benadering sterk appreciëren.”

’S GRAVENTAFELSTRAAT 41 / 8980 PASSENDALE 051 777 336 / INFO@KRIAL.BE / WWW.KRIAL.BE PUBLIREPORTAGE

Maak kennis met de Global Ambassadors

Vanuit Voka West-Vlaanderen willen wij West-Vlaamse ondernemers zoveel mogelijk steunen in hun internationale ambities. Wij willen ook de brug slaan tussen ondernemers door hen in contact te brengen met collega-ondernemers/ leden van het managementteam die kennis van zaken, een lokaal netwerk en ervaring hebben in een bepaald land: onze Global Ambassadors.

VERENIGDE STATEN

“Met JUUNOO hebben we ongeveer 2 jaar ervaring in New York, waarbij ons kantoor sinds 1 jaar effectief geopend is. We hebben er een vast team van 4 mensen; zelf ben ik er ongeveer 2 weken per maand aanwezig.

Mijn belangrijkste tips? Laat die Vlaamse ‘doe maar normaal-mentaliteit’ vallen. Daar geraak je nergens mee. Je boodschap moet veel scherper zijn dan in Europa en to the point waarde tonen. Hier verkoop je geen fles Evian of Perrier maar ‘’Smartwater®, alcaline with antioxidants’’. Je verkoopt slim water en legt direct uit waarom het slim is. Dat hebben ze graag, ook al hebben ze vaak geen flauw idee waarover het gaat. Amerikanen vinden Europees design trouwens mooi en gesofisticeerd. Doordat Amerikanen er zo in getraind zijn om zichzelf te verkopen, is het moeilijk om iemand aan te nemen. Blijf doorvragen naar wat ze effectief gedaan hebben. En lees je in de lokale aanwervingstechnieken in voor je eraan begint.”

“Het thema duurzaamheid is aan het opkomen: bij de mensen zelf en ook in de politiek, met de Local Law 97 en de Inflation Reduction Act. Weet wel dat recycleren bij de gewone man op straat al iets groots en nieuws is. Als je een duurzame innovatie in de markt zet, doe het dan op zo’n manier dat je grootouders het zouden verstaan en er interesse in zouden hebben. Een ander belangrijk thema zijn de hoge inflatie en stijgende rente. Die hebben een grote impact op het real estate en funding landschap. De spelregels zijn veranderd en de waarderingen zijn sterk gedaald. Toch blijven Amerikanen opportunistische investeerders, die zeker durven te gokken op iets innovatiefs als je ze van de waarde kan overtuigen. En tot slot: vele trends starten hier in NY. Of het nu gaat om mode of food: je zal het vaak eerst hier zien en dan wat later in België.”

Wens je graag in contact te komen met onze Global Ambassador voor New York? Contacteer delphine.standaert@voka.be voor meer informatie.

Heb je begeleiding nodig bij het betreden van een nieuwe markt en wens je graag een internationale groeistrategie op te zetten of verder bij te schaven? Volg het seminarie Essentiële stappen voor een succesvolle Market Entry Strategy op donderdag 19 oktober.

Graag nieuwe businessopportuniteiten ontdekken in de VS en daarmee je ondernemersmindset laten floreren? Ontdek onze Voka Discovery Tour naar Atlanta, North- en South Carolina van 12 tot 18 november.

BEDRIJVEN ― 15
CHRIS VAN DE VOORDE — CEO EN FOUNDER VAN JUUNOO
“Laat die Vlaamse mentaliteit maar vallen”

DE BLIK VAN ERGODÔME

VOORBIJ HET OPEN KANTOOR: BENUT GROEIKANSEN IN EEN SLIMME WERKOMGEVING

Na de hype van het landschapskantoor wordt steeds duidelijker dat deze open indeling negatieve gevolgen heeft voor het welzijn en de productiviteit van werknemers. Daarom kiezen steeds meer toonaangevende bedrijven om werkplekken in te richten op basis van specifieke activiteiten. Met onderstaande tips creëer je activity-based werkplekken die teamwork, sociaal contact en regeneratie op de werkvloer bevorderen.

1. TEAMWORK IN DE WAR ROOM

Brainstormen met het team? Op naar de war room! Deze ruimte is specifiek ingericht om de samenwerking tussen collega’s te stimuleren. Daarom kiezen we hier, bij voorkeur, voor hoge of verstelbare tafels en soft seating oplossingen. Qua kleur opteren we voor geeltinten omdat die de creativiteit stimuleren, energie geven en onze denkprocessen verbeteren.

2. SOCIAL TALKS IN DE ONTMOETINGSPLEK

Versterk de sociale verbinding tussen je werknemers door ontmoetingsruimtes te voorzien. Dit kan eenvoudig door een gezellige zithoek of koffiehoek in te richten of door de refter onder handen te nemen. Door gebruik te maken van blauwtinten creëer je een harmonieus geheel dat vertrouwen uitstraalt en werknemers aanspoort om met elkaar te praten.

3. OPLADEN IN DE POWERNAP-RUIMTE

Geef je werknemers de kans om tijdens de werkdag even te recupereren. Door te kiezen voor een powernap, kan zowel je lichaam als geest weer volledig opladen. Dit zorgt voor meer energie, meer motivatie en minder stress. Creëer daarom een ruimte met ontspanningsmogelijkheden waar je werknemers kunnen genieten van een kwalitatieve pauze.

PUBLIREPORTAGE 20 min Laat
in ons nieuw Experience Center
technologie i.s.m. ConXion
je inspireren
Ergonomie meets

FLAX: HET EERSTE HOUSE OF AI IN BELGIË VIVES

West-Vlaamse ondernemingen hebben zuurstof nodig om te blijven groeien. Daarvoor is onder meer de interactie tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven van groot belang. Hier laten we de hogeronderwijsinstellingen uit onze provincie aan het woord over hun opleidingsaanbod en onderzoeksprojecten. Met al jouw vragen over onderwijs kan je terecht bij joyce.simoens@voka.be.

Artificiële intelligentie zal een serieuze impact hebben op onze toekomst. Dat weten ze bij VIVES al langer. Daarom opent de hogeschool een House of AI. “Onder de naam Flax willen we, in samenwerking met Health House en KU Leuven Kulak, zowel aan eigen studenten, ondernemingen als verenigingen het brede palet aan mogelijkheden van AI toelichten”, legt coördinator Griet Verbeke uit.

“Enkele jaren geleden al besliste VIVES dat elke student die hier een opleiding volgt, moet kennismaken met opkomende (‘emerging’) technologieën,” verduidelijkt Griet Verbeke. “West-Vlaanderen is daarvoor de ideale regio, vermits je in deze provincie al behoorlijk veel bedrijven vindt die daarop inzetten. Een online leerpad dat studenten inwijdt in de beroepen van de toekomst was daarom een absolute must.”

In functie daarvan groeide het idee om een ‘House of AI’ te bouwen. “We bundelen daarvoor de krachten met KU Leuven Kulak, waar al veel fundamenteel onderzoek over AI gebeurt. Ook Health House, dat zelf al een belevingscentrum over de zorgsector van de toekomst opende, heeft enorm geholpen om thema’s zoals generatieve AI, machine learning en deep learning te vertalen naar Flax. We zullen dit centrum gebruiken voor elke student die bij ons een bacheloropleiding volgt. Ook studenten aan KU Leuven Kulak, verenigingen, bedrijven en leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs zijn hier meer dan welkom.”

Leven in 2050

De bouw van Flax ging gepaard met een investering van 1,3 miljoen euro, bekostigd door VIVES zelf, Vlaanderen en het Voorsprongfonds (een initiatief van Vlaams

minister Ben Weyts gefinancierd door de Europese Unie, nvdr). “De jeugd groeit op in een digitale wereld, waarbij dingen die ze leren via games vaak langer blijven hangen”, weet Griet Verbeke. “Daarom maken we in Flax uitgebreid gebruik van storytelling en gamification. Na een algemene introductie over AI, laten we bezoekers en studenten aan de hand van games kennismaken met de technologie achter AI. Vervolgens staan we stil bij een aantal ethische en duurzaamheidskwesties. Tot slot is er de immersieve ruimte, waarin een aantal scenario’s van de toekomst zijn uitgewerkt.”

Ook dat gebeurt op een speelse manier. “Bij het binnenkomen vragen we de bezoeker heel snel te antwoorden op enkele vragen. Op basis van hun antwoorden delen we

de bezoekers in groepen in en koppelen we hen aan een avatar. Die avatar heeft een aantal gelijke eigenschappen met de bezoeker, waardoor de beleving persoonlijk wordt. In een immersieve ruimte zien de bezoekers hoe de avatars in 2050 wonen, werken en leven.” Tot slot zijn er 4 demoruimtes rond gezondheid, onderwijs, media, entertainment en het dagelijkse leven. “Deze thema’s maken deel uit van ieders leven en zijn sterk gelinkt aan opleidingen die je bij VIVES kunt volgen.”

Flax (theflax.be) opende op 13 september, de dag dat het nieuwe academiejaar begon. “Nu al is er erg veel interesse van bedrijven en verenigingen die willen langskomen”, besluit Griet Verbeke.

(BVC - Foto Kurt)

BEDRIJVEN ― 17
“Heel veel interesse van ondernemingen”
Griet Verbeke.
216
esegroup be +32 (0)58 59 39 50
de onderneming, hun medewerkers én de maatschappij! Sluit je aan EN zet jouw goede zaak in de kijker via voka.be/goedezaken
Solar powered by PV-installatie te Moeskroen
Zonnepanelen
Onze 3.200 Voka-leden doen goede zaken.* *Voor

Nieuw gebouw van Grubau valt op door out-of-the box look

Een overzichtelijke presentatie van het assortiment, een demonstratieen testruimte en 12 meter hoogte die voor een sterk ruimtelijk gevoel zorgt: het zijn maar enkele van de troeven die Grubau in de nieuwbouw in Kortrijk (Marke) op tafel kan leggen. Zo kan het de distributie van tools voor steenbewerking en de verkoop van vacuüm heftuigen letterlijk en figuurlijk naar een hoger niveau tillen.

Grubau is een familiebedrijf van de tweede generatie. Nadat hun ouders in Wevelgem al 2 keer naar een grotere locatie verhuisden, zetten Frederik, David en Dieter Rigole (respectievelijk algemeen, operationeel en commercieel verantwoordelijke) de stap naar het naburige Kortrijk. “We hadden het geluk dat we net op het goede moment bij Leiedal aanklopten: een vorige geïnteresseerde voor dit perceel had afgehaakt. Medio augustus hebben we hier onze intrek genomen”, vertelt Frederik Rigole.

Het bedrijf beschikt over evenveel vierkante meters grondoppervlak als op de vorige site, maar kan hier op 2 niveaus werken. “Op de benedenverdieping vind je onze showroom, een ruimte waar we testen, demonstraties en opleidingen kunnen laten doorgaan, een atelier en ons magazijn met automatische voorraadlift. Daarboven bevinden zich de burelen in een landschapskantoor met focusruimtes en ook nog een bargedeelte. Tussen beide bovenste delen bevindt zich een patio, met veel aandacht voor groen. Het hele gebouw zal trouwens door planten omgeven zijn”, pikt David in.

“Het belevingsgehalte voor onze medewerkers en klanten is hier veel groter. We hebben onze mensen actief betrokken bij de inrichting van het gebouw. Hun feedback leverde onder meer erg nuttige informatie op over de flow, de inrichting en de uitrusting van het gebouw. Het is de bedoeling dat we hier veel klanten ontvangen; ook zij zullen dit als een verademing ervaren”, aldus Dieter.

Onestopshop

Grubau verdeelt onder meer diamant-, slijp- en schuurgereedschap, lijmen en handling tools voor ‘steenprofessionals’

zoals steenhouwers, bouwaannemers, vloerleggers, betonbedrijven, keukenbouwers, kunstenaars en restauratiespecialisten. “Die klanten bereiken we via eigen accountmanagers, die onze klanten zullen stimuleren om onze nieuwe uitvalsbasis te

komen ontdekken. Ook nieuwe bedrijven zijn uiteraard zeer welkom om ons te leren kennen via een exclusieve rondleiding. Daarnaast verdelen we vacuümheftuigen, waarvan we ook zelf het onderhoud uitvoeren. Die activiteit vertegenwoordigt al zowat 15% van onze omzet en zit sterk in de lift.”

Het familiebedrijf heeft ook cliënteel in Frankrijk, Luxemburg en verder in Europa. “Op het vlak van e-commerce zijn we in de markt een echte pionier. Voor klanten die buiten de kantooruren nog iets willen afhalen, beschikken we nu over afhaalboxen. De verhuis heeft op alle vlakken voor een aanzienlijke upgrade gezorgd, zelfs inzake de aanwerving van nieuw personeel. Dit is de gedroomde biotoop om onze groei verder te zetten”, besluiten de broers.

(BVC - Foto Kurt)

www.grubau.be

“Voltreffer qua beleving en logistiek”
19
“Bouwprofessionals vertrouwen op ons voor het meest hoogwaardige diamantgereedschap.”
David, Frederik en Dieter Rigole.

Vertrouwensbaken voor telecom en energie

De juiste oplossingen voor telecommunicatie en energie zijn in elke professionele omgeving van het grootste belang. Wie deze diensten aan Connect2C toevertrouwt, heeft de garantie te kunnen genieten van de meest interessante tarieven. De onderneming van de familie Coucke uit Kortrijk gaat telkens weer voor een persoonlijke aanpak.

Klantgerichtheid was voor Henk Coucke altijd al de rode draad binnen zijn professionele activiteiten. “Dat was al zo toen ik gedurende lange tijd een horecazaak

(De Menenpoort in Kortrijk, nvdr) uitbaatte. Samen met echtgenote Nathalie heb ik die filosofie doorgetrokken toen we ons kort na de eeuwwisseling op telecomdiensten zijn beginnen focussen. In 2005 beslisten we om ons onder de naam Couver uitsluitend op telecom te concentreren. Voor kleine, middelgrote en grote b2bklanten selecteren we telkens weer de juiste oplossingen inzake mobiele en vaste telefonie en cloudsystemen.”

Sinds enkele jaren steunt de zaak, naast de corebusiness telecom, op nog een tweede pijler. “Onze klanten kunnen bij ons nu ook terecht voor energieoplossingen op maat. Onder meer klanten waarmee we al jarenlang een prima relatie hebben vanuit ons telecomaanbod, springen graag mee op die kar. We genieten hun vertrouwen omdat ze altijd met dezelfde contactpersoon praten en we door de

jaren heen een sterke reputatie hebben opgebouwd. De korte communicatielijnen zijn een grote troef: wie bij ons een probleem signaleert, wordt meteen verder geholpen. Dat gebeurt zelfs in het weekend, door onze 24/7-service. Vooral daarom rekenen heel wat bedrijven uit West- en Oost-Vlaanderen, maar evenzeer uit Antwerpen, graag op ons.”

Tweede generatie

“Bij energie is het essentieel om – samen met de klant –de (variabele en vaste) formules in kaart te brengen en op basis daarvan de beste deal voor te stellen. We richten ons dus niet alleen op het verbruik”, pikt Matthias Coucke in. Hij kwam 4 jaar geleden het team rond vader Henk versterken en kreeg er recent broer Maxim als rechterhand bij. “We willen als tweede generatie elke klant optimaal blijven soigneren en doen dat sinds kort onder een nieuwe naam (Connect2C) en huisstijl. Uiteraard blijven we de kennis en ervaring van onze pa graag aanspreken.”

Dam 23 – 8500 Kortrijk / 056 20 22 20 / info@connect2c.be / www.connect2c.be PUBLIREPORTAGE

De 17 Sustainable Development

Goals van de Verenigde Naties worden wereldwijd ingezet als doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. In deze rubriek stellen we telkens een andere SDG voor.

Seabridge is een logistieke operator gespecialiseerd in de opslag en de behandeling van groene koffie. Het bedrijf telt zo’n 30-tal medewerkers en heeft een magazijn in de haven van Zeebrugge met een opslagcapaciteit van een 20.000 m². De klanten van het bedrijf zijn traders die op zoek zijn naar tijdelijke opslag voor hun ruwe koffiebonen.

“We onderscheiden ons van andere bedrijven omdat we in opdracht van de klant de koffiebonen ook kunnen behandelen. We blenden de bonen, reinigen ze, en kunnen ze ook herverpakken volgens de wens van de klant”, zegt Nadine van Rompay. “Koffiebonen komen hier in containers rechtstreeks aan vanuit het land van oorsprong. Wij kunnen ze verpakken in big bag of zakgoed.”

“De bonen worden bij ons in de meest kwaliteitsvolle omstandigheden opgeslagen, bij de perfecte temperatuur en vochtigheidsgraad. De grootste meerwaarde voor onze klanten zit in de kwaliteitscontrole die we ook aanbieden. We hebben een eigen gespecialiseerd labo in Zeebrugge om de nodige kwaliteitsanalyses te kunnen uitvoeren. Dat vraagt een zekere kennis en expertise, dus we ontzorgen onze klanten daar echt mee.”

Stakeholders

Seabridge wil graag zo duurzaam mogelijk ondernemen. “Maar in plaats van gewoon willekeurige investeringen en inspanningen te doen, hebben we samen met een

gespecialiseerde partner een dubbele materialiteitsanalyse uitgevoerd. Samen met onze stakeholders – van werknemers tot klanten, leveranciers, banken, enz. – en met de SDG’s als richtlijn hebben we bepaald wat de duurzaamheidstopics waren die zij het belangrijkst vinden én waar we met ons bedrijf het grootste verschil in kunnen maken. Van daaruit hebben we een actieplan opgemaakt. Dat we een duidelijke strategie en visie hebben, helpt ook om mensen mee te krijgen in ons verhaal.”

De inspanningen in het actieplan zijn van heel uiteenlopende aard. “Zo proberen we de pieken in ons verbruik uit te vlakken, om de opbrengst van onze zonnepanelen efficiënter te kunnen inzetten. We hebben

ons transport onder de loep genomen om de last miles per truck tot een minimum te beperken. We optimaliseren onze watercaptatie om het water te hergebruiken om onze toiletten mee door te spoelen, we hebben AQUALEX-kranen laten installeren zodat onze medewerkers gekoeld water uit de kraan kunnen drinken, en onze medewerkers zijn gestopt met coffeepads gebruiken op het werk en kiezen nu resoluut voor koffie van een lokale branderij.”

(JM - Foto EV)

BEDRIJVEN ― 21
Seabridge zet in op topics waar het het grootste verschil kan maken
BEDRIJFSCASE Yvan Lamilla en John Ducoulombier.

“Je kan skills niet ontwikkelen zonder kennis”

Onderwijsexpert Dirk Van Damme

Goed onderwijs is essentieel voor onze welvaart en ons welzijn. Jammer genoeg is de kwaliteit van ons Vlaamse onderwijs sterk afgenomen. In zijn nieuwe boek ‘Emancipatie, excellentie en eerlijke kansen | een progressieve visie op onderwijs’ zoomt onderwijsexpert Dirk Van Damme in op de oorzaken van die achteruitgang. Op 23 oktober komt hij zijn inzichten voorstellen bij Voka West-Vlaanderen; wij blikken al even vooruit.

Dirk Van Damme mogen we met recht en rede een ervaren onderwijsexpert noemen. Hij is van oorsprong academicus en belandde op relatief jonge leeftijd in de wereld van het onderwijsbeleid. Hij werkte voor een zestal Vlaamse ministers van onderwijs, was algemeen directeur van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs en rondde zijn carrière af bij het Centre for Educational Research and Innovation van de OESO. Sinds hij in 2021 met pensioen ging, blijft hij druk bezig met consultancy

BEDRIJVEN ― 22

en advies. Hij is onder meer verbonden aan het Center for Curriculum Redesign, een spin-off van Harvard. In Vlaanderen leidt hij de Commissie van Wijzen en in Nederland is hij lid van de Commissie voor het Nationaal Groeifonds, dat innovatie in bedrijven stimuleert.

Hoe essentieel is onderwijs voor onze welvaart en ons welzijn?

“Heel essentieel. Toch is dat idee de afgelopen jaren wat in de schaduw komen te staan. Tot het midden van de 20ste eeuw was de scholingsgraad in Vlaanderen zeer laag vergeleken met veel andere Europese landen. Die achterstand hebben we in 2, 3 generaties ingehaald, een evolutie die parallel liep met de industrialisering. Dat heeft enorm bijgedragen aan onze welvaart. Onderwijs was dus echt een motor van sociale vooruitgang, maar die motor

is wat stilgevallen. Zowel de overheid als gezinnen beschouwen onderwijs niet meer als iets waarin je moet investeren, maar bekijken het eerder als een soort consumptiegoed. Die evolutie koppel ik aan de kwaliteitserosie die de cijfers ons laten zien. Ik pleit voor meer ambitie en probeer dat idee van sociale verheffing wat in ere te herstellen. In mijn boek maak ik ook de vergelijking met andere landen. Ik werk vaak in opkomende economieën, waar de expansie van het onderwijs volop aan de gang is. Daar zie ik de enorme investering in goed onderwijs, zowel door de overheid als door gezinnen. Zij doen dat om zelf sociaal mobiel te worden maar ook om het land vooruit te helpen. Want onderwijs is niet enkel een motor voor de economie, maar is ook de sleutel voor heel wat andere zaken. Dat de kindersterfte over de hele wereld snel afneemt, hebben we bijvoorbeeld te danken aan goed onderwijs.”

Vanwaar die sterke achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen?

“De oorzaken zijn complex. Ze hebben voor een deel te maken met het onderwijsbeleid, waarvoor Vlaanderen in 1989 zelf verantwoordelijk werd. Het is een beleid waaraan ik zelf meewerkte, maar waarop ik nu kritisch terugkijk. Vanuit het pseudo-argument van gelijke kansen werd de lat lager gelegd dan voordien, zogezegd om iedereen mee te krijgen. Ik ben erg gewonnen voor gelijke kansen, maar dat was een nefast idee. Van dat proces van nivellering hebben de sterkste noch de zwakste leerlingen geprofiteerd: ze zakten allemaal (verder) weg. Sociaal achtergestelde groepen bewijs je geen dienst door de

verwachtingen laag te houden, maar dat is wel wat gebeurd is. We moeten niet uitgaan van het idee dat het onderwijs kan leiden tot gelijkheid; daarvoor zijn de verschillen te groot. Het is zinvoller te spreken over eerlijke kansen. Daarvoor hebben we een gedifferentieerd onderwijssyteem nodig dat aan verschillende talenten tegemoetkomt.”

Hoe komt het dat het kwaliteitsverlies zichtbaar is in alle vakken en zowel in het lager als secundair onderwijs?

“Door veranderende visies op leren en op onderwijs is veel kennis uit de eindtermen verdwenen. Kennis is in het verdomhoekje terechtgekomen en de nadruk op skills is te groot geworden. Ik ben voor competentiegericht onderwijs, maar de ommezwaai van kennis naar competenties is op een simplistische manier doorgevoerd. Je kan skills nu eenmaal niet ontwikkelen zonder kennis. Kristisch leren denken, problemen oplossen, creativiteit: het zijn competenties die je moet ontwikkelen in een kennisrijke omgeving.”

Hoe buigen we die achteruitgang om?

“Daarvoor moeten we de eindtermen aanpassen. De manier waarop wij in Vlaanderen eindtermen maken is bijzonder. Men zet academici en leraren uit verschillende disciplines samen om te bepalen wat leerlingen moeten kennen. Het probleem is dat die mensen hun eigen belang nastreven, namelijk de positie van hun vak beschermen en verbeteren. De afgelopen jaren heeft niemand het geheel bewaakt, waardoor we overladen curricula gecreëerd hebben

BEDRIJVEN ― 23
“Ik pleit voor meer ambitie en probeer het idee van sociale verheffing in ere te herstellen.”

die veel te veel elementen omvatten. Het nobele idee van minister Weyts om de lat hoger te leggen, is in de praktijk vertaald in méér leerstof. ‘A mile wide and an inch deep’, noemt men dat in het Engels: er is zoveel leerstof dat we niet meer in de diepte kunnen werken. Ik pleit dan ook voor een zuiniger curriculum met meer diepgang en meer ambitie.”

Welke rol kunnen ondernemers spelen?

“Ik snap dat ondernemers zich zorgen maken over jonge mensen die op de arbeidsmarkt komen. Zij zien op de werkvloer pas afgestudeerde jongeren die elementaire competenties missen. Het is een misvatting dat de rol van basiscompetenties als lezen en schrijven kleiner zou worden door technologische ontwikkeling en digitalisering –integendeel. De economie lijdt nu al onder de dalende onderwijskwaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat ondernemers hun stem luider moeten laten klinken in dat maatschappelijke debat.”

U pleit ook voor de opwaardering van het technisch onderwijs?

“In de tweede helft van de 20ste eeuw hadden we heel sterk technisch onderwijs, maar in de loop der jaren ontstond het watervaldenken en werd het als tweede keuze aanzien. Het beleid heeft daardoor bijna uitsluitend geïnvesteerd in het ASO. Eén van de manieren om dat te keren, is door de directies van die scholen bij het beleid te betrekken. Want we zullen in de toekomst goede technici blijven nodig hebben – ook

in onze kenniseconomie die gericht is op innovatie. Nu duwen we te veel jongeren naar het hoger onderwijs, waardoor er een scheeftrekking aan het ontstaan is, met veel laag- en hooggeschoolden, maar te weinig middengeschoolden.”

Hoe kijkt u naar de toekomst van onderwijs?

“Het is duidelijk dat we voor vrij stormachtige ontwikkelingen staan, niet alleen in het onderwijs maar ook in de economie als geheel. Internationale experten zijn aan het onderzoeken wat artificiële intelligentie zal betekenen voor het onderwijs. Dat gaat veel verder dan de vraag of studenten al dan niet ChatGPT mogen gebruiken om een paper te schrijven. Het gaat over de fundamentele vraag welke kennis en competenties mensen in zo’n AI-wereld zullen moeten bezitten. Een ander thema is de overgang naar levenslang leren. Eigenlijk is het fout om alles in de initiële opleiding van jongeren te steken: we moeten in de hele levensloop van mensen investeren in onderwijs. Er zijn veel interessante, originele manieren om dat levenslang leren vorm te geven, zoals een soort ‘individual learning account’ waarbij je financiering krijgt voor onderwijs doorheen je hele leven. Dat zijn zaken waarover we ook in Vlaanderen meer moeten nadenken.”

(JV - Eigen foto’s)

Boekvoorstelling op 23 oktober

Op maandagavond 23 oktober stelt Dirk Van Damme zijn boek ‘Emancipatie, excellentie en eerlijke kansen | een progressieve visie op onderwijs’ voor aan geïnteresseerde West-Vlaamse ondernemers. Place to be is The Dive, het gloednieuwe opleidings- en bezoekerscentrum van Unilin. Deelname aan de sessie is gratis. Als deelnemer ontvang je achteraf een exemplaar van het boek.

Meer info en inschrijven:

“Nu duwen we te veel jongeren naar het hoger onderwijs, waardoor er een scheeftrekking aan het ontstaan is.”

“Verkoop tot in Nieuw-Zeeland”

Huis Vallaey is al 125 jaar een huis van vertrouwen

Al 125 jaar verkoopt Huis Vallaey landbouwmachines in West-Vlaanderen, delen van Oost-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De grote betrokkenheid en snelle service zijn het handelsmerk van de familiale onderneming. Aangezien Remi Vallaey jr. en Ingrid Boret geen kinderen hebben, kijken ze stilaan uit naar een opvolger.

Vallaey is al decennialang een vaste waarde in het hart van West-Vlaanderen. Het bedrijf wordt geleid door Remi Vallaey jr. en zijn echtgenote Ingrid Boret. Het levert niet alleen de traditionele tractoren, maar is in de provincie de enige die het volledige aanbod van New Holland verkoopt, van hakselaars over maaidorsers tot de persen voor hooi. Vooral hakselaars zijn een specialiteit van het huis. Remi’s vader Gabriël Vallaey had dan ook een boontje voor de machines. Ze moeten heel fijn worden afgesteld om ervoor te zorgen dat de maïskolven op een juiste manier worden geplet, wat belangrijk is voor de kwaliteit van het dierenvoeder.

Remi zelf heeft ook zijn specialiteit. Enkele jaren geleden slaagde Huis Vallaey erin om de Franse groep Herriau over te nemen, een bouwer van zaaimachines voor voornamelijk erwten en spinazie. Dat is een nichemarkt, zeker in vergelijking met granen en tarwe, met machines die ook perfect moeten worden afgesteld. “Het is een beetje technisch, maar wij bouwen de enige machines die zowel de afstand tussen de rijen als tussen het zaadgoed in de rij perfect kunnen afstellen. Dat is belangrijk, want zo krijg je overal dezelfde kwaliteit erwten en spinazie, met bijvoorbeeld gelijke bladeren.” Vallaey heeft de merknaam Herriau behouden en dat blijkt een slimme zet. Het verkocht al wisselstuk-

Betrokkenheid

ken tot in Nieuw-Zeeland. Ook de Engelse groep The Green Pea Company, de grootste erwtenkweker ter wereld, bestelde al een drietal nieuwe machines in Lichtervelde.

Reservemachines

Remi en Ingrid erkennen dat de verkoop van nieuwe machines de laatste jaren wat terugviel, eerst door corona en nadien door de stijgende prijzen van allerhande grondstoffen. Nu lijkt de markt weer aan te trekken, en met de landbouwbeurs Agribex in Brussel in december lopen er altijd wel wat speciale acties. Maar als de verkoop van machines even achterblijft, heeft Vallaey een andere troef achter de hand: een ijzersterke service en een grote

voorraad aan reserve-onderdelen. “Als er een machine in panne valt, dan gaan wij er snel heen om die te herstellen, ook op zaterdagavond om elf uur. Onze klanten weten dat ze op ons kunnen rekenen”, zegt Remi met gepaste trots. En is een snelle herstelling niet mogelijk, dan heeft Vallaey altijd wel reservemachines klaarstaan, want in het hoogseizoen telt elk uur.

Remi en Ingrid zijn prille zestigers, die hun werk met hart en ziel doen. Dat zal zeker nog enkele jaren zo doorgaan. Maar omdat ze geen kinderen hebben, is Remi misschien de laatste Vallaey die de groep zal leiden. Een afscheid is nog niet aan de orde, maar toch is het duo langzaam maar zeker aan het uitkijken naar een opvolger. “We willen graag iemand die zich goed inwerkt en meegroeit, die de sector kent en kennis heeft van alle producten, want het is toch een zeer specifieke markt. Zo kan de traditie van Huis Vallaey toch worden voortgezet.” (DV - Foto Kurt)

www.vallaey.be

Met een groots feest met ruim 500 genodigden vierde Huis Vallaey eerder dit jaar zijn verjaardag. Ingrid vroeg de genodigden deze keer een donatie te geven aan de vzw Kiekafobee, de afdeling in Lichtervelde van het Kinderkankerfonds. Dat leverde de vzw ruim 16.000 euro op. Het illustreert hoe Huis Vallaey betrokken is bij de lokale gemeenschap.

― 25
Ingrid Boret en Remi Vallaey.

Titeca Pro Accountants & Experts

Hoe haal je het beste uit jouw evaluatiebeleid?

Als er geen cultuur bestaat van regelmatige, behulpzame feedback, voelen werknemers zich vaak ondergewaardeerd – ze weten soms niet wat ze goed of fout doen en zullen zich tijdens hun werk ongemakkelijk voelen. Nochtans biedt regelmatige feedback zowel voor jou als voor jouw medewerker heel wat voordelen. We overlopen 4 belangrijke voordelen van een goed doordacht evaluatiebeleid.

1. Waardevolle medewerkers blijven loyaal en betrokken

Door regelmatig feedback te organiseren, maak je de organisatiedoelen duidelijker, tastbaarder en transparanter. Dit maakt het voor medewerkers gemakkelijker om hier gericht naartoe te werken. Ze zien de doelen van het team of de organisatie meer als doelen van zichzelf en zullen net dat stapje verder zetten. Medewerkers voelen zich extra loyaal en gemotiveerd.

2. Eventuele problemen blijven beperkt

Regelmatige feedback uitwisselen, stelt de onderneming in staat om snel in te spelen op mogelijke problemen. Moeilijkheden en ontwikkelpunten worden op tijd ontdekt en kunnen dus ook tijdig aangepakt worden vooraleer deze té groot of onoverkomelijk worden.

3. Je doet zelf ook nieuwe inzichten op Stimuleren van wederkerige feedback, en dus de medewerker ook de kans te geven om constructieve feedback te uiten, zorgt ervoor dat je als ondernemer voeling behoudt met wat er leeft op de werkvloer. Je krijgt informatie vanuit een ander perspectief. Zo krijg je zeer nuttige en vaak ook noodzakelijke feedback voor het verbeteren van de werkprocessen.

4. Je bent wendbaarder en kan vlotter inspelen op evoluties

Door de steeds veranderende economische omgeving moeten organisaties zich continu kunnen aanpassen. Door vlot en regelmatig feedback te geven aan medewerkers, bevorder je een bedrijfscultuur waarin

medewerkers continu leren, groeien en zich aanpassen. Dit zal leiden tot een hogere productiviteit, efficiëntie én meer betrokkenheid.

Formele of informele feedback?

Dit betekent niet dat het formele evolutiegesprek aan de kant moet worden geschoven. Het betreft een én-én-verhaal: de combinatie van regelmatige feedback en een jaarlijks formeel gesprek geeft het beste resultaat.

Het formeel gesprek schept een kader op lange termijn, zowel op organisatieniveau als op niveau van de medewerker. Er wordt stilgestaan bij de samenwerking in het algemeen, bij de toekomst van de onderneming en de toekomst van de medewerker binnen de onderneming. Welk potentieel heeft de medewerker? Waar wenst hij naartoe te groeien? Zijn er mogelijkheden in de organisatie om door te groeien, verticaal of horizontaal? Hoe kan de medewerker zijn talenten het best inzetten om deze doorgroei mogelijk te maken?

In continue feedbackgesprekken worden vooral kortetermijndoelstellingen geëvalueerd en concrete groei- en ontwikkelpunten voor de medewerker besproken. Deze informele feedback garandeert een praktische opvolging van het werk op korte termijn en zorgt ervoor dat de medewerker in lijn functioneert met de vooropgestelde organisatiedoelstellingen en teamdoelstellingen.

Helder omschreven functieprofielen bieden hierbij de beste ondersteuning.

Er ontstaat een win-winsituatie: medewerkers voelen dat hun stem telt en krijgen kansen om te groeien. Dit verhoogt hun betrokkenheid en loyaliteit naar de organisatie toe. Daarnaast stijgt de kwaliteit van de werkresultaten en ben je in staat om waardevolle medewerkers te motiveren en te behouden.

ONDERNEMERS&CO ― 26
Bij iedere toekomstbepalende beslissing staan we voor jou klaar
‘‘
Ontdek wat Titeca voor jou kan betekenen www.titeca.pro

China: verliest de wereldeconomie zijn groeilocomotief?

Sinds het begin van de economische hervormingen in 1979 kende China een razendsnelle economische ontwikkeling, met groeicijfers van 8 tot 14%. Daardoor konden honderden miljoenen Chinezen uit de bittere armoede opklimmen en werd het land de belangrijkste groeimotor van de wereldeconomie. China is sinds de eeuwwisseling in zijn eentje verantwoordelijk voor 30% van de globale wereldgroei! Maar na de bankencrisis begon het groeitempo af te zwakken.

Ergens leek dat logisch; eens het laaghangend economisch fruit van goedkope massaproductie geplukt is, wordt groeien steeds moeilijker. Daarvoor moeten immers meer complexe producten met een hogere toegevoegde waarde worden gemaakt. Deze klip, die in de economische literatuur bekend staat als de “middle income trap”, is niet makkelijk te nemen en een trager groeitempo leek dan ook onvermijdelijk.

Toch lijkt er in het geval van China meer aan de hand dan deze transitie. Critici hadden er de voorbije jaren herhaaldelijk op gewezen dat de Chinese groeicijfers enkel konden worden gehaald door een steeds verder gaande schuldfinanciering. Vooral de lokale overheden en hun band met de vastgoedsector speelden hierbij een cruciale rol. De lokale overheden, die hun doelstellingen enkel nog konden halen door steeds meer bouwprojecten toe te laten, stelden massaal terreinen ter beschikking van de bouwpromotoren, en gaven de regionale banken opdracht de promotoren royaal te financieren. De modale Chinees kocht en masse dit vastgoed. Hij had vooreerst weinig alternatieven voor zijn spaarcenten omdat de Chinese kapitaalmarkten onderontwikkeld waren. Bovendien stegen de vastgoedprijzen almaar door de aanhoudende speculatie, en kon de investeerder bij diezelfde regionale bank makkelijk en goedkoop lenen. Er ontstond een soort van financiële “dance macabre”, waarbij een hoge economische groei enkel mogelijk was door het opdrijven van de bouwactiviteit, en de daarmee gepaard gaande hogere schuldgraad op zijn beurt enkel houdbaar was bij hoge economische groeicijfers en dito appreciatie van de vastgoedprijzen…

Xi Jinping zag de toenemende vastgoedspeculatie echter met lede ogen aan, en in 2020 kondigde hij zijn “3 rode lijnen” aan om paal en perk te stellen aan de groeiende schuldfinanciering van de bouwpromotoren. Helaas liet hij daarmee het financiële kaartenhuis van de Chinese economie eigenhandig instorten. Al vrij snel na de aankondiging van het nieuwe beleid kwam Evergrande, een reusachtige bouwpromotor met liefst 300 mia US Dollar aan schulden, in de problemen. Hoe groot de kapitaalvernietiging wel was, kwam recent aan het licht, toen Evergrande zijn financiële resultaten over 2021 en 2022 bekend maakte en over beide jaren een gecumuleerd verlies van liefst 81 mia US Dollar moest opbiechten. Ondertussen lijkt ook Country Garde, een andere grote promotor, op omvallen te staan. Ook de “schaduwbanken”, ongeregelde financiële groepen die bij het publiek hoogrentende deposito’s ophalen om vastgoedactiviteiten te financieren, komen in de problemen. Zhongzhi Enterprise group, een bedrijf dat voor zo’n 137 bln US Dollar aan kredieten heeft verstrekt, heeft onlangs de rentebetalingen aan zijn duizenden klanten stopgezet. Tot overmaat van ramp zitten ook een toenemend aantal lokale overheden in moeilijkheden omdat de inkomstenbron van verkoop van terreinen opdroogt.

Het gevolg is dat de Chinese consument, waarvan vastgoed naar schatting 70% van zijn vermogen uitmaakt, de vinger op de knip houdt nu zijn spaarpot wegsmelt. De overheden zijn ook niet bij machte bij te springen nu hun inkomsten opdrogen en ze zelf financieel orde op zaken moeten stellen. Tot overmaat van ramp sputtert ook de exportmotor omwille van de gespannen geopolitieke toestand (de uitvoer daalde

met 14,5% over het afgelopen jaar!) en buitenlandse bedrijven keren wegens diezelfde spanningen China nu ook de rug toe als productieplaats. Zo verschuift Apple de productie van de iPhone 15 voor een stuk naar Indië.

De Chinese groei zal naar alle waarschijnlijkheid dus nog afnemen, waardoor de wereldeconomie zijn belangrijkste groeimotor dreigt te verliezen. Voor hoelang is de vraag, maar de veelvuldige vergelijkingen met het Japan van de jaren 90 (vastgoedimplosie, overmatige schuld, deflatie, geopolitieke spanningen en demografische krimp) wijzen alvast op niet veel goeds…

ONDERNEMERS&CO ― 27 CapitalatWork
WEALTH MANAGEMENT | ESTATE PLANNING MEER INFORMATIE VIA ELISHA MONE | 056 23 95 40 E.MONE@CAPITALATWORK.COM
CapitalatWork
Ga naar capitalatwork.com en maak een afspraak met uw persoonlijke wealth manager.
Manage your future, put your

De Langhe Advocaten

Nieuwe wetgeving inzake schulden van de consument

Om laattijdige betalingen te vermijden, hanteren ondernemingen algemene voorwaarden die strenge bepalingen omvatten inzake invorderingskosten en schadevergoedingen. Sinds 1 september 2023 moet tegenover consumenten echter rekening gehouden worden met de Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van Economisch recht. In dit artikel staan we stil bij de verregaande gevolgen van deze wet.

Minnelijke invordering van consumentenschulden

De nieuwe regelgeving is van toepassing op alle schulden die een consument ten aanzien van een onderneming heeft. Er mag contractueel niet van worden afgeweken. De nieuwe wetgeving betreft enkel de “minnelijke” invordering van schulden van consumenten, dus niet gerechtelijke procedures of invordering van schulden waarvoor reeds een uitvoerbare titel (bijv. een vonnis) bekomen werd.

Welke verplichtingen worden ingevoerd?

Ingevolge de nieuwe wetgeving is de eerste herinnering bij een éénmalige betalingsachterstand verplicht kosteloos. Bij herhaalde betalingsachterstanden inzake overeenkomsten betreffende regelmatige leveringen (bijv. nutsvoorzieningen), moet een onderneming zelfs tot 3 keer per jaar zo’n kosteloze herinnering sturen. De kosten voor bijkomende herinneringen worden bovendien geplafonneerd op 7,50 euro (+ portokosten).

De eerste herinnering moet tevens volgende verplichte vermeldingen bevatten: (i) het verschuldigd saldo en het bedrag van het schadebeding dat geëist zal worden bij niet-betaling binnen een termijn van 14 dagen, (ii) de identificatiegegevens van de onderneming, (iii) een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan, alsook de datum van opeisbaarheid van de schuld en (iv) de termijn van 14 dagen waarbinnen de schuld moet worden terugbetaald vooraleer kosten, interesten of vergoedingen mogen worden ingevorderd.

Vooraleer een onderneming

nalatigheidsinteresten of schadevergoedingen kan eisen, moet zij dus niet alleen een dergelijke eerste

herinnering sturen, maar ook een wachttermijn van 14 kalenderdagen respecteren. Er is wel een uitzondering voor kmo’s: indien de schuld niet binnen de genoemde 14 dagen is voldaan, kunnen zij de verwijlinteresten toch reeds aanrekenen vanaf de dag na de eerste herinnering.

Plafonnering van schadebedingen

Na de wachttermijn kunnen ondernemingen verwijlinteresten en een schadevergoeding eisen, mits deze ook uitdrukkelijk contractueel zijn voorzien én voldoen aan wettelijke plafonds. Zo mogen de interesten niet hoger zijn dan deze tussen ondernemingen onderling (zoals bepaald door de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties; deze interest bedraagt momenteel 12%), en mogen forfaitaire schadevergoedingen maximaal de volgende bedragen voorzien:

» 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

» 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 euro en 500 euro ligt;

» 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven de 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Sancties

Naast strafsancties, voorziet de wet een aantal burgerlijke sancties. Zo kan de rechter bevelen dat een betaling verkregen in strijd met de wettelijke verplichtingen moet worden terugbetaald, en tóch als voldaan wordt beschouwd. Ook is de consument van rechtswege vrijgesteld van het schadebeding in geval van inbreuken

door de onderneming op de plicht tot het sturen van een eerste kosteloze herinnering of op de plafonds van interest en schadebedingen.

Inwerkingtreding

De nieuwe wetgeving is sinds 1 september 2023 van toepassing op alle nieuwe contracten. Zij zal vanaf 1 december 2023 ook van toepassing zijn op contracten die reeds vóór 1 september 2023 bestonden, indien de betalingsachterstand pas is ontstaan na deze datum.

Ondernemingen die nog niet op de hoogte waren van deze wetgeving, passen hun algemene voorwaarden dus best dringend aan, aangezien zij (naast potentiële boetes) riskeren geen invorderingskosten te kunnen recupereren en zelfs ontvangen betalingen te moeten terugbetalen.

ONDERNEMERS&CO ― 28
Bruno Thoen en Wibo Van Poeck, De Langhe Advocaten

“Autonome vernevelrobot zal levens redden”

Care by CEO’s 4 Climate en VIVES ontwikkelen desinfecteerrobot via Voka Digihub

Sinds de coronacrisis weet iedereen hoe belangrijk het is om (kritische) ruimtes te desinfecteren. Care by CEO’s 4 Climate is daarom volop bezig met het slimmer maken van een desinfecteertoestel.

Het Waregemse bedrijf werkt daarvoor intens samen met het onderzoekscentrum VIVES Smart Technologies en maakt gebruik van de faciliteiten en de financiële steun van de Voka Digihub.

“In het verleden lanceerden wij al de CRM Fog, een toestel dat onzichtbare desinfecterende mist verspreidt door binnenruimtes”, verduidelijkt Roland Maes, CEO van Care by CEO’s 4 Climate. “Die standalone oplossing kan tot 300 m² ontsmetten met een premium biocide op basis van zuurstofwater, maar het zou te veel praktische problemen geven om tientallen dergelijke toestellen in te zetten voor grote ruimtes, zoals rust- en ziekenhuizen, fitnessruimtes, gevangenissen, (voedings)bedrijven, enzovoort. Daarom hebben we een autonome prototyperobot ontwikkeld die we volop aan het verfijnen zijn.”

De relevantie van de oplossing blijkt uit 2 actuele voorbeelden. “Na de overstromingen in Wallonië vond je in tientallen huizen overal schimmels. Daardoor was het voor aannemers onveilig werken. In die woningen hebben we de CRM Fog-verne-

velaars ingezet. Ze verbruiken erg weinig vloeistof en ‘foggeren’ eigenlijk een gas, waardoor zelfs de kleinste hoekjes worden ontsmet. Daardoor waren alle schimmels na enkele dagen verdwenen en konden de aannemers beginnen renoveren. De kracht zit hem dus in de combinatie van het biocide (zuurstofwater) en in de uiterst fijne verneveling. Dezelfde technologie is ingezet in een woonzorgcentrum in Merkem, nadat door een besmetting 11 mensen waren gestorven. Na desinfectie door de vernevelaars waren de ruimtes weer volledig veilig.”

Digitale tweeling

Dankzij slimme software werken alle partijen nu aan een autonoom en erg slim opererende desinfecteerrobot. Erik van Winkel en Arne Depuydt (VIVES): “We hebben daarvoor een digitale tweeling ontwikkeld en stemmen specifieke roboticasoftware af op de navigatie van de hoogtechnologische robot, zodat hij zich voortdurend én veilig door elke ruimte kan verplaatsen. We kunnen dit testen via ontelbare simulaties. Daarbij maken we gebruik van artificiële intelligentie. Omdat het te lang en te duur zou uitvallen mochten we dat in een fysieke omgeving met verschillende prototypes doen, gebeurt dat proces volledig digitaal met synthetische data. Op die manier leert de robot wat te doen als hij zijn initiële traject niet kan volgen. Dat versnelt ook de commerciële oplevering naar de markt.” De robot desinfecteert de ruimte via een dynamische route op basis van hotspots én verzamelt tegelijk data over de gedesinfecteerde ruimtes voor een rapporteringstool. “Die rapportering is cruciaal voor de organisatie die de robot gebruikt én voor de verzekeringsmaatschappijen.”

Dankzij de Voka Digihub (met financiële steun van EFRO & VLAIO) kan het testproces veel sneller gaan. “Eenmaal de technologie digitaal volledig getest is, kunnen we het systeem proberen in een fysieke (productie) omgeving. Als alles op punt staat, kunnen we hopelijk zo snel mogelijk veel klanten verder helpen en de volksgezondheid bevorderen.” (BVC - Foto Kurt)

BEDRIJVEN ― 29
Arne Depuydt, Roland Maes en Erik Van Winkel.

nemen

Wallenius Wilhelmsen creëert op zijn terminals meer synergieën tussen enerzijds de terminal- en scheepsoperaties en anderzijds de technical services aan de verscheepte voertuigen en machines. In Zeebrugge kwam er een nieuwe overkoepelende verantwoordelijke functie: de nieuwe general manager operations is Cedric Bulcke, die al 8 jaar voor het bedrijf werkt.

Onlangs trok de Scandinavische rorogroep Wallenius Wilhelmsen de vernieuwde structuur van zijn terminals door tot in Zeebrugge. Op elke vestiging zijn er 2 uiteenlopende activiteiten: enerzijds de terminal- en scheepsoperaties, en anderzijds de technical services die onder meer de modificatie van de verscheepte machines en eindafwerking van de nieuwe auto’s omvat. Om tussen die departementen meer synergieën te creëren, werd beslist om in Zeebrugge één general manager operations aan te stellen. Van mei tot juli werd die overkoepelende functie tijdelijk waargenomen door Sam De Spiegelaere. In juli werd definitief Oostendenaar Cedric Bulcke (32) tot general manager operations aangesteld.

Met de paplepel

Hij kreeg het ondernemerschap met de paplepel mee. “Mijn grootvader Raf Bulcke leidde Lithobeton in Snaaskerke (Gistel) en was voorzitter van de Kamer van Koophandel Oostende. Ook zijn kinderen stapten in het bedrijfsleven, waaronder mijn ouders die tijdens hun carrière in de recyclagesector actief waren.” Hij studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de UGent, die hij in de richting finance afsloot.

“Vanuit mijn interesse in transport en logistiek voegde ik er nog de eenjarige master na master maritieme wetenschappen aan toe. Na die studies kon ik via PIANC (de wereldorganisatie voor watergebonden infrastructuur) voor 3 maanden op stage bij een vestiging van de Deense groep APM Terminals in Buenos Aires (Argentinië). Terug in België solliciteerde ik bij Wallenius Wilhelmsen in Zeebrugge: de grootste rororederij ter wereld, met een sterk verleden, overal aanwezig en met een grote aandacht voor duurzaamheid en natuurbehoud. Ik mocht er starten als cargo super intendant: plannen hoe een schip optimaal gelost en geladen wordt, en daarvoor met de havenarbeiders oplossingen bedenken. Na dat jaar volgde nog een jaar als teamleader op de yard om de praktijk aan de landzijde te leren kennen. Die ervaringen op de werkvloer waren bijzonder leerrijk en noodzakelijk om later de juiste beslissingen te kunnen nemen. Eind 2017 werd ik terminal operations manager; sinds juli ben ik overkoepelend general manager operations. Het is een goede zaak dat beide takken nu nauw samenwerken om de goederenstromen te optimaliseren en oplossingen te bieden aan de klanten.”

HAVENNIEUWS ― 30
“We
voortouw in energietransitie”
Cedric Bulcke general manager operations Wallenius Wilhelmsen Zeebrugge

Verdubbeling

De Zeebrugse vestiging van Wallenius Wilhelmsen geeft werk aan een 700-tal mensen, een groep die bestaat uit bedienden, ateliermedewerkers en havenarbeiders op de timetable. “We behoren tot een stabiel bedrijf dat niet afwacht maar de verandering zelf opzoekt. Wij nemen het voortouw in de transitie naar groene energie. Voorbeelden zijn de lopende ontwikkeling van het cargozeilschip Orcelle en de recente ingebruikname van de eerste fase van onze duurzame nieuwe Orcelle Terminal. Daar creëerden we in eerste instantie 32 hectare nieuwe ruimte, wat binnen enkele jaren aangevuld wordt tot 49 hectare met 3 kaaien. Dat betekent een verdubbeling

van onze Canadaterminal (50 hectare). De Orcelle Terminal is het grootste project van Wallenius Wilhelmsen aan land. Dankzij de inzet van onze mensen in Zeebrugge kregen we die investering toegewezen.”

De nieuwe terminal had onmiddellijk een positief effect op de business. “Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in de export van zware machines: jaarlijks verschepen we 50.000 high & heavy units. Voorheen behandelden we slechts 25% import. Maar door de toenemende aanvoer van auto’s en machines uit China, evolueren we naar een 50-50-verhouding. Het is ook economisch en ecologisch interessant als je de schepen in beide richtingen optimaal kunt vullen.

Ontdek wat kustbescherming met onze kust, onze havens en je bedrijf zal doen

De havengemeenschappen van Zeebrugge en Oostende organiseren op donderdag 5 oktober in Zeebrugge een boeiende avond over de impact van een stijgende zeespiegel op de toekomst van onze havens. Op deze derde editie van het SEAposium brengt Alexander D’Hooghe, coördinator van het project Kustvisie van de Vlaamse Overheid, als keynote spreker zijn visie op dit actuele thema. Hij neemt ons mee doorheen de mogelijke beschermingsmaatregelen voor onze Belgische kust én havens. Daarnaast toont hij ook hoe onze buurlanden omgaan met deze veranderingen en prangende uitdagingen.

Meer info en inschrijven

Daarom is de Orcelle Terminal in eerste instantie gericht op import. Met de extra capaciteit van een eerste afgewerkt gedeelte streven we volgend jaar naar een groei van 50% in autobehandeling. Wij kennen op onze terreinen geen congestie, maar het is wel een uitdaging om voldoende vrachtwagentransport naar de eindklanten te vinden.” (RJ - Foto MVN)

HAVENNIEUWS ― 31
“We behoren tot een stabiel bedrijf dat niet afwacht maar de verandering zelf opzoekt.”
— CEDRIC BULCKE

Tineke Serru — ExtraPower

“Eerst analyseren, er dan in vliegen”

In het voorjaar mocht Tineke Serru de fel begeerde titel West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar in ontvangst nemen. ExtraPower is het bedrijf dat ze samen met haar man leidt. De Beernemse kmo biedt een volledig spectrum aan van duurzame energiediensten, louter b2b en ook in het buitenland. 43 mensen zijn deelachtig aan het succes van de groep die goed is voor 54,3 miljoen euro omzet en 6 bedrijven telt: ExtraPower België, ExtraPower Romania, ExtraPower Spain, ExtraVolt, Elektro Himpe in Waregem en Mortitech in Zwevezele.

32 INTERVIEW ―
33 INTERVIEW ―

Wat heeft de titel West-Vlaamse Jonge Ondernemer opgebracht voor u?

“Ik had al enige ervaring als ondernemer, maar het zorgt toch nog voor een bijkomende boost, ook voor je zelfvertrouwen. Maar ik dacht ook: ‘Ach, er zijn zoveel mensen die zo’n titel ook verdienen maar niet krijgen, waarom ik wel?’ Het is sowieso een erkenning van de buitenwereld dat je goed bezig bent, en daar blijft toch niemand ongevoelig voor. Ik ben altijd het type geweest dat naar de buitenwereld eerder op de achtergrond bleef, omdat mijn man Jannes dat voor zijn rekening nam en dat ook goed doet. Nu neem ik dat wel eens over van hem. Maar wees gerust, de voetjes blijven altijd op de grond. Ik wil vooral mezelf kunnen blijven en zo’n award verandert daar ook niets aan.”

En wat deed het met de business?

“Ik stond daar toch even versteld van. Je krijgt plots zoveel meer interesse van de buitenwereld en je verzamelt een reeks nieuwe contacten van mensen die voordien niet in je netwerk zaten. Een sneeuwbaleffect, zo voel ik het aan.”

De markt voor zonne-energie en milieuvriendelijke toepassingen explodeert langs alle kanten. De vraag die ons altijd bezighoudt: Waarom heeft dat zo lang moeten duren?

“Je hebt altijd enkele pioniers nodig die geloven in de technologie en die er ook daadwerkelijk in investeren. Dat is ook zo gebeurd in 2008, toen heel wat ondernemers het risico hebben genomen met ondersteuning van groenestroomcertificaten. Daarom dat het flauw is om terug te komen op eerder gemaakte afspraken en die certificaten af te schaffen. Het is dankzij die ondernemers van toen dat de technologie mainstream geworden is en de productiekosten sterk gezakt zijn.”

Jullie aanbod aan zonnepanelen is afkomstig uit China. Dit is geen pleidooi pro protectionisme, maar heeft Europa geen leveranciers die zouden kunnen leveren?

“Over onze 3 Chinese leveranciers kunnen we alleen maar met lof spreken. Ze voldoen aan onze eisen: voldoende capaciteit en voldoende kwaliteit kunnen bieden tegen aantrekkelijke prijzen. De relaties zijn gebouwd op efficiëntie. Jawel, in Europa heb je ook producten, maar als het over volume gaat, lukt het niet. Dan is de keuze toch snel gemaakt? Europa heeft in het verleden de keuze gemaakt om niet in te zetten op deze maakindustrie. Ondertussen zien we weer nieuwe producten opstaan in Europa.”

ExtraPower groeide jarenlang als een sneltrein. Jullie besloten een family office (Essers) aan boord te halen om de groei bij te benen?

“Als je zo snel groeit als wij deden met dit bedrijf (van 0 euro in 2014, 3 miljoen euro in 2018 naar 54 miljoen euro nu), denk je natuurlijk over alles na. We konden verder blijven doen zoals we bezig waren, maar in een markt die zo razendsnel evolueert en ook consolidatietrekjes vertoont, leek ons dat niet de beste keuze. We hebben ook gedacht aan een raad van advies. Zo’n raad mag er best zijn, maar dan verzamel je expertise rond de tafel, maar niet meteen financieel engagement of betrokkenheid met het bedrijf. Dé vraag die zich stelde was: ‘Wat is het beste voor het bedrijf?’ Met de familie Essers hebben we dus voor die optie gekozen.”

Wat heeft Essers Family Office, met uitzondering van het kapitaal, al bijgebracht aan meerwaarde? Hebben jullie nog het gevoel baas in eigen buik te zijn?

“Ja hoor, operationeel rust alles nog altijd

op onze schouders. We kunnen alleen maar zéér blij zijn, en dat om meerdere redenen. Ze brengen ons de externe blik die we nodig hadden en ze weten wat het betekent om snel te groeien. Ze bieden een netwerk van eigen experten aan in alle deeldomeinen. Gaan we op zoek naar een projectmanager in Roemenië? Met één telefoontje is de zoektocht in gang gezet. Last but not least is er het warme menselijke contact binnen de raad van bestuur, en dat voelt goed aan. Maandelijks worden via digitale weg de cijfers geëvalueerd en per trimester zitten we ook met zijn vijven fysiek samen. We zitten rond de tafel met een grote speler en toch hebben we altijd het gevoel dat we dezelfde taal spreken.”

Van financiers wordt vaak gezegd dat ze al naar de exit lonken zodra ze binnenkomen. Hebben jullie ook dat gevoel?

“Helemaal niet. We hebben de afspraak gemaakt dat we niet voor het korte gewin maar voor de langetermijnstrategie van het bedrijf gaan. We hebben daar in alle openheid over gesproken. Voor Essers Family Office is ons verhaal er een van diversificatie en dus geen verhaal van snel binnen en buiten wezen.”

Volgens Jef Colruyt heeft elke ondernemer één grote opdracht: Stick to your strategy.

“Ik denk dat we dat pad altijd hebben gevolgd en nog volgen. Er is al meer dan eens vraag geweest om met de zonnepanelen ook de b2c-markt aan te spreken, maar dat doen we bewust niet. Buitenstaanders kunnen zich daar wel eens over verwonderen, maar het zijn heel andere markten. In de b2b-markt werken we heel planmatig en met diepgaande studies. We houden vast aan dat model.”

What’s next voor ExtraPower?

“De next big thing zal ongetwijfeld batterij-opslag zijn. We hebben al zulke concepten geplaatst voor de industrie, dus ze zijn ons niet onbekend. Maar het is zeker dat de vraag naar dergelijke opslagsystemen groter en groter zal worden. In Zweden, waar ik onlangs een inleefreis deed met Voka, geeft de overheid subsidies aan dergelijke projecten. Voor ons bedrijf zal het betekenen dat de cirkel rond is: zonne-energie doen we al, laadpalen installeren ook en dus rest er nog batterij-opslag om overschotten bij te houden.”

INTERVIEW ― 34
“Toen mijn man en ik in 2014 met dit bedrijf zijn gestart, was groei nastreven nooit onze bedoeling of motivator.”

Hoe ver reiken jullie persoonlijke ambities als ondernemers?

“We zijn actief in een groeisector bij uitstek, dus moeten we meegroeien. Let wel: toen mijn man en ik in 2014 met dit bedrijf zijn gestart, was groei nastreven nooit onze bedoeling of motivator. Onze drijfveer lag elders: we wilden een mooi verhaal schrijven, een verhaal waarin je als jonge ondernemer gelooft en waarin we ons helemaal kunnen uitleven. Dat is tot op vandaag gelukt. Dat gezegd zijnde: we zijn ook erg realistisch. Iedereen is vervangbaar. Nu voelen we ons nog helemaal top in onze rol, al zeggen we erbij dat we organisatorisch wel een en ander moeten bijsturen. We zijn in deze fase op zoek naar een CFO, een functie die ik nu combineer met die van hr-verantwoordelijke. Mijn man Jannes heeft voor zichzelf ook bepaald dat hij minder operationeel moet bezig zijn, en meer met strategie. Dat zijn logische en ook noodzakelijke stappen binnen een snel groeiend bedrijf. Sowieso hebben we onszelf opgelegd – ook nu we zo sterk blijven groeien – om naar de klant de beste, de snelste en de meest flexibele service aan te bieden. Daar wijken we geen millimeter van af.”

Hoe zou u uw eigen leiderschap of ondernemerschap omschrijven?

“Ik wil altijd en overal correct zijn en veel respect tonen voor de mensen met wie ik samenwerk, maar het moet ook vooruitgaan. Ik behoor tot de categorie van blauwe-rode leiders, denk ik: eerst grondig analyseren en er vervolgens in vliegen.”

Hoe kan je best medewerkers motiveren?

“Dat is in mijn job een permanente opdracht. Sfeer creëren op en naast het werk is een must en via allerlei initiatieven – van een eindeweekdrink tot een eindejaarsfuif –timmeren we aardig aan de weg. Het leuke is dat we een heel jong team aan boord hebben, enthousiaste mensen dus. Maar zoals in elk bedrijf is het moeilijk om mensen te vinden. Masters en bachelors, dat gaat nog, maar vind maar eens technisch geschoolde mensen. We hebben gelukkig goede ervaringen met het aantrekken van jobstudenten die dan doorgroeien. Nu hebben we ook iemand uit Eritrea opgeleid voor de job, een enorme meevaller. Maar we zien onszelf ook verplicht om samen te werken met onderaannemers uit de streek. Ze bieden zichzelf aan of we vinden ze via-via.”

Tineke Serru

doet met ExtraPower mee aan de campagne ‘Goede zaken doen’. Want ondernemen is meer dan omzet draaien. Ondernemingen gaan de uitdagingen van vandaag en morgen aan, met nieuwe oplossingen en met nieuwe kansen. Zo doen ze goede zaken, voor iedereen. Schrijf je ook in op www.voka.be/goedezaken!

Man en vrouw die samen ook het bedrijf leiden. Lukt dat altijd? Welke afspraken zijn er van toepassing?

“We werken schouder aan schouder voor het bedrijf, maar eens hevig van mening verschillen, hoort er ook bij hoor. Tot en met een slaande deur (lacht). Ten gronde is het altijd fijn om samen te werken op basis van wederzijds vertrouwen. We zijn elkaars klankbord. Het feit dat we allebei elk ons eigen terrein hebben, voelt uiteraard ook wel comfortabel, dat stop ik niet weg. Koppels die samenwerken en zeggen dat ze hun werk niet meenemen naar huis: daar geloof ik niet in. Maar ons dochtertje van 7 zei onlangs dat we thuis ook eens over iets anders moesten praten.”

(Karel Cambien - Foto’s Stefaan Achtergael)

INTERVIEW ― 35
“De next big thing zal ongetwijfeld batterijopslag zijn.”

DOSSIER

immobiliën en projectontwikkeling

DOSSIER ― 36
“Modern kantoor wint het gevecht tegen thuiswerk”

Vesta Development ontwikkelt binnenkort ook in de Franse Alpen

Met een naamsverandering en het nadrukkelijker naar voor schuiven van de volgende generatie positioneert Vesta Development uit Kortrijk zich positief voor de toekomst. Naast residentieel en nu ook logistiek vastgoed blijft de projectonwikkelaar ook inzetten op moderne werkruimtes, onder meer met het eigen Kortrijk Business Park. “We zijn ervan overtuigd dat kwalitatieve kantoren op goeie locaties altijd van belang zullen blijven omdat mensen sociale wezens zijn”, vertellen Thibault & Anthony Verstraete.

In Vesta Development komen de lijnen van 2 Zuid-West-Vlaamse ondernemersfamilies samen. “Onze papa Christophe komt uit een textielfamilie. Hij deed binnen de kledingsector ervaring op met het openen van winkels in huur- en koopformules, en het bouwen van magazijnen. In 2011 stopte hij zijn textielactiviteiten om zich exclusief te richten op residentieel en commercieel vastgoed. Mama Patricia Schautteet is een kleindochter van Désire Stadsbader († 2007) van de Harelbeekse bouwfamilie. Samen met haar grootvader was ze sinds 1986 actief onder de naam KSB Bouwpromoties, dat in de decennia erna 2.500 appartementen realiseerde aan de kust en in Zuid-West-Vlaanderen.”

Nieuwe naam – duidelijke focus

“In 2016 beslisten onze ouders om alle vastgoedactiveiten te bundelen onder de commerciële naam Verstraete Development. Vorig jaar werd dat omgedoopt tot Vesta Development, de combinatie van ‘Verstraete’ en ‘STAdsbader’. Vesta is daarnaast ook de Romeinse godin van de huiselijkheid, iets waar wij in elk project voor staan. We zijn enerzijds actief in residentieel vastgoed waarbij we op 2 assen werken: toeristisch en vakantievastgoed, onder meer aan de kust, in de Ardennen en de Franse Alpen, en

daarnaast woonvastgoed via de sanering van brownfields in centrumsteden. Omdat het bij dat laatste over complexere projecten gaat, hebben we een uitgebreid intern team met bouwtechnische en juridisch-fiscale expertise. Zo maken we in een competitieve markt het verschil met kleinere spelers. Momenteel hebben we 735 woonunits in bouw, verkoop of voorbereiding, verspreid over een 18-tal projecten waarbij hedendaagse architectuur, een groene omgeving en comfort voor de eindgebruiker centraal staan.”

Vesta is gevestigd in het Kortrijk Business Park, een recent en imposant kantoorgebouw in het Beneluxpark. “Ondanks de start van de commercialisatie in volle covid-periode hebben we vandaag een bezetting van 70%, met een mix van sterke huurders als onder meer House of Talents, ING en Honeywell. Ook Moore komt straks naar hier. Beneden is er de coworking space ‘Buzzy Nest’, die we zelf uitbaten. De focus ligt niet puur op starters en scale-ups, maar ook op kmo’s met een beperkt aantal medewerkers. Zij vinden hier een kwalitatief kantoor dat enerzijds privé is, en anderzijds gemeenschappelijke vergader-, ontspannings- en keukenruimte biedt zodat ze op facilitair vlak direct goed zitten. Het bedrijfsrestaurant is trouwens ook voor externen bedoeld, en er is een polyvalente ruimte voor 250 zittende en 500 staande gasten die door iedereen kan worden geboekt. Niet elk bedrijf heeft permanent nood aan zo’n eigen zaal, dus zo gaan we optimaal om met de ruimte. Dat heeft succes, net als de community die we hier tussen de aanwezige bedrijven willen creëren en die voor een extra dynamiek zorgt.”

Met vertrouwen

“De laatste jaren hebben we een mooie groei neergezet, ondanks de volatiliteit die de vastgoedmarkt en de economie kenmerkt door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne met inflatie en gestegen energie- en grondstofprijzen. Als bedrijf en familie staan we voor een voorzichtige aanpak met berekende, gespreide risico’s en gefundeerde businessplannen. Een externe bestuurder helpt mee de lijnen uitzetten. We bouwen met vertrouwen verder op de fundamenten van de vorige generaties en zien zeker voldoende opportuniteiten voor de toekomst.”

Kantoor 2.0

“Onze visie op de kantoren die we hier en in Brussel ontwikkelen, focust op 4 zaken. Om duurzaamheid kun je vandaag niet meer heen. Het Kortrijk Business Center is volledig circulair gebouwd en in Brussel behouden we het betonskelet van gebouwen, waardoor we veel CO 2 uitsparen. Tweede focus is de architecturale uitstraling. Op productiviteit en welzijn van de mensen in het gebouw zetten we dan weer in door veel natuurlijk daglicht, gezonde lucht en extra faciliteiten. En als extra en vierde punt zetten we innovatie in om de user experience te verbeteren en zo het gebruikscomfort te verhogen. Ook na corona blijft het belangrijk om mekaar te ontmoeten op kantoor, voor je productiviteit en je welzijn.”

(SD - Foto Kurt)

www.vestadevelopment.be

DOSSIER ― 37
“Momenteel hebben we 735 woonunits in bouw, verkoop of voorbereiding, verspreid over een 18-tal projecten.”
Meer dan 20.000 realisaties INDUSTRIEBOUW • Kantoorgebouwen • Productiehallen • Logistieke ruimtes • Showrooms • KMO-gebouwen Rodenbachstraat 72 8908 Vlamertinge | www.valcke-prefab.be | +32 57 20 25 01 | info@valcke-prefab.be

“Sterker focussen op appartementen”

New Classic Homes heeft in Wallonië een stevige voet aan de grond

Woningen in landelijke stijl: Bart Coene had er altijd al een boontje voor. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hij zich met New Classic Homes als projectontwikkelaar in die nichemarkt specialiseert. Door de toenemende schaarste aan bouwgrond, mikt de in Harelbeke gevestigde bouwpartner nadrukkelijker op meergezinswoningen.

Bart Coene werkt sinds 32 jaar als projectontwikkelaar. “De eerste 2 jaar deed ik dat in loondienst voor een firma aan de kust. Daarna heb ik mijn eigen weg uitgestippeld. Circa 15 jaar lang lag de klemtoon op renovatie. Door de almaar strengere normen en de toename van de prijzen, was renoveren op de duur niet langer prijsgunstiger dan nieuwbouw. Daarom hebben we rond 2008 het geweer van schouder veranderd. We bouwen nu hoofdzakelijk projecten op eigen gronden, meestal in West-Vlaanderen en Henegouwen. De wooneenheden verkopen we via makelaars, omdat die het best vertrouwd zijn met de plaatselijke markt. Zeker voor Henegouwen is dat de beste aanpak. Sporadisch verzorgen we ook realisaties op bouwgronden van particulieren.”

Ruimte optimaal benutten

Coene heeft door de jaren heen de markt enorm zien evolueren. “De duurzaamheidsgolf en de complexiteit van nieuwe technieken zijn de meest in het oog springende veranderingen. Die hebben ook een forse impact op de prijs. Voeg daar de stijgende rente aan toe, en je beseft dat een nieuwbouw voor veel potentiële bouwheren bijna onbetaalbaar wordt. Er is zeker nog voldoende interesse, maar het prijskaartje schrikt veel mensen af of zorgt ervoor dat ze hun investering uitstellen, in de hoop dat de rente weer gaat dalen. Aan die trend kan je als klein bedrijf weinig veranderen: we

kunnen er alleen voor zorgen dat elke vierkante meter optimaal wordt benut én dat we, dankzij de samenwerking met trouwe en kwalitatieve onderaannemers, altijd een hoogwaardig resultaat afleveren.”

New Classic Homes heeft ook al wat ervaring met appartementen. “In het verleden kozen we ook daar doorgaans voor een landelijke stijl, maar we opteren steeds meer voor strakke en moderne designs, waarbij we via grote glaspartijen voor meer interactie met de (groene) omgeving zorgen. Ook bij onze Franstalige landgenoten stijgt de

vraag naar appartementen. Het aanbod is er nog niet zo groot, maar de tijd is voorbij dat je in Henegouwen veel eenvoudiger aan een bouwvergunning geraakte. De regelgeving is ook daar een stuk strenger geworden. Zo zien we dat het aansnijden van verkavelingen in landelijke gemeenten er tegenwoordig veel minder evident is. Op die manier evolueer je automatisch meer richting flats en hoogbouw.”

“Door de schaarste aan vrije ruimte, verwacht ik dat we in de toekomst nieuwe woningen vooral zullen realiseren op locaties van oude, alleenstaande villa’s die niet meer aangepast zijn aan de huidige normen en rijp zijn voor afbraak. Ons team van 6 mensen is ervaren genoeg om voor die uitdaging passende oplossingen aan te reiken”, besluit Bart Coene. (BVC - Foto Kurt) www.newclassichomes.be

“De tijd is voorbij dat je in Henegouwen veel eenvoudiger aan een bouwvergunning geraakte.”
DOSSIER ― 39
— BART COENE

“Vastgoed blijft de veiligste investering”

Nik Vercaigne

van Domicill helpt met opbouw patrimonium

Vastgoed is en blijft een uitstekende investering. Toch zijn veel mensen nog niet op de hoogte van alle mogelijkheden. Nik Vercaigne van Domicill Vastgoed geeft nu ook advies over hoe je veilig en verstandig aan een patrimonium kan bouwen.

Nik Vercaigne en zijn echtgenote Cathy Van Parys zijn met Domicill Vastgoed al vele jaren een vaste waarde in Roeselare en wijde omgeving. Sinds enkele jaren doet Nik ook meer dan bemiddelen en helpen bij het kopen en huren van panden. “Ik merkte dat er wel ondernemers zijn die nadenken over het uitbouwen van een patrimonium, maar eigenlijk niet zo goed weten hoe ze daar moeten aan beginnen. Daarom ben ik begonnen met het geven van advies over het uitbouwen en beheren van een patrimonium.” Die vastgoedportefeuille kan zowel bestaan uit bedrijfsgebouwen als residentiële gebouwen.

Heel wat van zijn vaste klanten bouwden al een mooi patrimonium op van 20 tot zelfs 50 panden. Nik schat dat 3 tot 7% van de bevolking in ons land de middelen heeft

om een patrimonium uit te bouwen. “Maar ook ondernemers en investeerders, waar 7 op de 10 toch de middelen hebben om een patrimonium op te bouwen, denken daar vaak niet aan. Terwijl het ook ideaal kan zijn voor hun business, als balans voor andere investeringen. Voor het kopen van een derde, vierde of vijfde eigendom of de herstructurering van het patrimonium heb je wel een planning nodig. Je moet ook weten welke richting je uit wil met je patrimonium. Is het de bedoeling om weer te verkopen eenmaal je op pensioen gaat, of wil je het langer beheren, wil je meer gaan reizen met een ruimer budget? Dat soort dingen… En daar wringt soms het schoentje”, aldus Nik. Hij benadrukt dat dit voor hem geen commercieel verhaal is, want de panden worden zeker niet altijd via Domicill Vastgoed aangekocht. Hij ziet

zichzelf in de eerste plaats als een vertrouwelijke investeringsadviseur.

Nik Vercaigne stelt de juiste vragen en stelt dan in samenspraak een helder traject op van minstens een jaar. “Eigenlijk is dit een logisch vervolg op mijn werk als vastgoedmakelaar. We beschikken over de knowhow over de markt, we weten alles over verhuur en rentmeesterschap, we weten hoe je panden beheert. Bovendien zorgen we altijd voor een goede connectie tussen kopers en verkopers, of tussen huurders en verhuurders”, vertelt Nik. Van één ding is hij zeker: wie verstandig zijn kapitaal belegt in vastgoed, kan op een termijn van 10 tot 15 jaar zijn kapitaal soms zien verdrievoudigen. Het is volgens Nik overigens een fabeltje dat je al enorm kapitaalkrachtig moet zijn om aan een patrimonium te beginnen. Wie een eigen vermogen van 40.000 tot 50.000 euro kan inbrengen, kan eigenlijk al beginnen. “Ik kan natuurlijk niet alle details prijsgeven”, lacht Nik, “maar wij hanteren een principe dat bekend staat als de hefboomtechniek. Dat is zeer belangrijk, het zorgt ervoor dat je kapitaal snel in waarde toeneemt. Grotere budgetten hebben meer mogelijkheden, maar daar is de knowhow ook essentieel, want je kan natuurlijk ook verliezen.” (DV - Foto Kurt)

Plannen

Nik is van plan om in de nabije toekomst avonden te organiseren voor geïnteresseerde ondernemers. Hij wil ook een traject lanceren waarin mensen wegwijs worden gemaakt in de opbouw van een patrimonium, met de nodige tips and tricks. Samen met Frédéric Vandenhende van Investr maakte hij alvast een reeks podcasts over de vastgoedsector. In een eerste reeks ontkrachten ze 5 ‘dooddoeners’ over de vastgoedsector, zoals “verhuren kost alleen maar geld”.

DOSSIER ― 40
Nik Vercaigne.

HEERLIJK CIRCULAIR

De AQUALEX Circulo is een bron van heerlijk, intens verfrissend water. Altijd gefilterd, gekoeld plat of bruisend. Een bron van duurzaamheid bovendien. Want gemaakt van gerecycleerde materialen. En ontworpen om gerecycleerd te worden. Een bron, ten slotte, waarrond mensen samenkomen. Om te connecteren. En gesprekken aan te knopen. Want iedereen weet: een goed gesprek begint met een heerlijk glas water.

Scan voor premium gefilterd water bij je bedrijf KNOKKE-HEIST . DEERLIJK . GENT BRUSSEL . ANTWERPEN opm. advertentie_septemberCottreel-ok.indd 1 22/08/2023 10:41

architectuur, maximaal comfort”

Medio 2026 krijgt Nieuwpoort-Bad er een nieuwe eyecatcher bij. Met Cond’Or bouwt Condius er samen met Karolien Lafaut een iconisch project waarbij comfort, een hoogwaardige afwerking en een prachtig zicht op de Noordzee én het hinterland, centraal staan. Nog voor de verkoop eigenlijk gestart is, reserveerden tevreden klanten uit vorige projecten al de helft van de 46 luxueuze appartementen op deze exclusieve locatie.

Fierheid staat centraal in elke realisatie van Condius. De projectontwikkelaar verwierf in Nieuwpoort al een uitstekende reputatie met de bouw van verschillende Lectus-projecten en geeft die kwaliteitsfocus nog een extra boost met Cond’Or.

“Elk appartement heeft er een gevel van 5 tot 12,5 meter. We kiezen bewust voor een minimale architectuur, zodat de bewoners maximaal van zeezicht kunnen genieten. Achteraan hebben we ervoor gekozen om niet alles vol te bouwen, integendeel. Daardoor kunnen we in de doorloopappartementen aan de zuidzijde unieke zonneterrassen (2 tot 5 meter breed, 2,5 meter diep) met een open zicht op het achterliggend park voorzien”, verduidelijkt bestuurder Gino Weyne.

Cond’Or is een mix van premium architectuur, erg duurzame technieken (zoals geothermie) én optimaal comfort. In de kelder voorziet de projectontwikkelaar bergingen, 108 garages, een fietsenstalling én een gemeenschappelijke, grote wijnkelder, waar elke bewoner 180 tot 200 wijnflessen gekoeld kan bewaren. “Er komt ook een wellnessruimte. Voor de interieurinrichting houden we sterk rekening met de persoonlijke wensen van de bewoners. Die flexibiliteit draagt ertoe bij dat elk van de 46 flats zal uitgroeien tot

een woonappartement waar zee-beleving centraal staat en mensen zich thuis voelen”, pikt Karolien Lafaut in. Zelf staat ze als bouwpromotor met ‘Karolien Lafaut’ en ‘Karolien Lafaut interiors’ garant voor maximaal ontzorgen en een high-end resultaat op maat.

“Doordat we de achterzijde alleen aan de flanken bebouwen, creëren we centraal een doorgang van 6 meter hoog, waardoor je vanuit de Albert I-laan onder Cond’Or door kunt wandelen en weer dat unieke zeezicht hebt”, vervolgt Gino Weyne. “Binnenin is er ruimte voor drie handelszaken, waaronder een restaurant. De strandbars aan beide zijden van het complex zullen de belevingsfactor van de inwoners nog stimuleren.” Het project is in volle voorbereiding: tegen eind 2024 zullen de afbraak- en funderingswerken klaar zijn, daarna begint de opbouw van het complex zelf. Als alles naar wens verloopt, is de oplevering voorzien voor juni 2026.

WWW.CONDORNIEUWPOORT.COM

PUBLIREPORTAGE
“Unieke
+32 (478) 55 15 82 info@condius.com – condius.com +32 (498) 88 09 56 info@karolienlafaut.be – karolienlafaut.be

Groep Schollier doet projectontwikkeling op familiale schaal

Met de tweede generatie aan zet is de projectontwikkeling van Groep Schollier uit Torhout de voorbije jaren sterk gegroeid. “Wij willen de klant het gevoel geven dat hij zijn droomwoning kan configureren zoals hij wil, maar dan wel in een projectontwikkelingverhaal”, vertelt Henri-Philippe Gardin.

Noël Schollier heeft ruim 43 jaar ervaring in de bouw, maar naast zijn specialiteit als dakwerker – met meer dan 7.000 daken in en buiten West-Vlaanderen – had hij ook altijd oog voor het bredere plaatje. Henri-Philippe Gardin: “Daarom startte hij in 1993 met zijn eerste projecten: een woning en een gebouw met 5 appartementen. Het bleef lang een zijtak in het bedrijf, waarbij hij inspeelde op opportuniteiten die zich voordeden. Toen zijn dochter Charlene – ondertussen mijn partner –8 jaar geleden afstudeerde in vastgoed en na een vakantiejob vast in het bedrijf aan de slag ging, is de projectontwikkeling beginnen groeien. En toen ik er 4 jaar geleden fulltime bijkwam, kreeg het verhaal een extra boost. Dit jaar zijn we bezig aan 9 projecten met in totaal 110 woonunits. We focussen vooral op projecten met appartementen aan de kust en in de achterliggende gemeenten, vaak een combinatie van vaste bewoning en tweede verblijf, en in het segment van 80 tot 160 à 200 m2. We kopen zelf

de grond, zoeken een architect, zorgen voor het dossier en de vergunning en schakelen aannemers in om het project te bouwen. Daarna doen we ook de verkoop. De rest besteden we uit.”

Groep Schollier scoort met een eigen aanpak. “Al onze projecten zijn quasi altijd tijdens de bouwfase al uitverkocht. Een belangrijke reden daarvoor is dat we zonder de Wet Breyne werken, waardoor we niet met voorschotten of schijven werken, maar de klant pas betaalt wanneer het project volledig klaar is. Dat is zowel voordelig voor wie een tweede verblijf koopt, als voor wie permanent aan de kust komt wonen en zo

geen beroep moet doen op overbruggingskredieten om de bestaande woning in het binnenland te kunnen verkopen. De investeerder die bij ons koopt heeft het voordeel dat op de dag dat hij ons betaalt zijn eerste huurders het pand al kunnen betrekken. Keerzijde is dat we alles moeten voorfinancieren, en dat onze groei wat remt. Maar we willen gezond groeien, een goed overzicht houden op alle projecten, kunnen focussen op kwaliteit en al onze klanten bij naam kennen. Dat dat geapprecieerd wordt, bewijst de mond-tot-mondreclame die telkens voor nieuwe klanten zorgt.”

De toekomst oogt positief voor Groep Schollier, ondanks de ‘betonstop’. “Die gaat over het aansnijden van nieuwe gronden in de toekomst, maar meestal kopen wij bestaande woningen en sites die we herontwikkelen. Het zorgt voor een verbetering van de woonkwaliteit en verdichting van de woonkernen, en dat is positief. Er zijn nog heel veel bestaande panden waar mooie dingen mee te doen zijn. Door de rentestijging keken mensen even de kat uit de boom. De zomer was heel kalm, maar nu is er aan de kust opnieuw enorm veel vraag naar appartementen.” (SD - Foto Kurt)

www.groepschollier.be
“We willen gezond groeien”
“Er zijn nog heel veel bestaande panden waar mooie dingen mee te doen zijn.”
DOSSIER ― 43
— HENRI-PHILIPPE GARDIN
Charlene Schollier en Henri-Philippe Gardin.

Totaalmakelaar voor de vrije bouwberoeper

Bouwen is een vertrouwensproces, maar dat neemt niet weg dat je je best optimaal laat verzekeren als zelfstandige of vrije beroeper die in die sector actief is. Bouwverzekeringen zijn een complexe materie waarin Ides Ramboer zich al 50 jaar specialiseert.

Vanuit Lichtervelde ontpopt het Ides Ramboerteam zich al 5 decennia als de totaalmakelaar voor zelfstandigen binnen de bouwsector. “We bieden een volledig verzekeringspakket aan voor architecten, studiebureaus stabiliteit en technieken, landmeters, energiedeskundigen, asbestspecialisten, interieur-, tuin- en landschapsarchitecten… Naast die contracten beroepsaansprakelijkheid en bouwtechnische verzekeringen (ABR en polissen tienjarige aansprakelijkheid) ontzorgen we onze klanten ook van hun verzekeringen familiale, brand, auto,... tot en met de tweede pensioenpijler (VAPZ, IPT …)”, verduidelijkt algemeen directeur Geert Cordier.

Nationaal actief

De bouw gaat gepaard met heel specifieke regelgeving en klanteneisen, wat vaak leidt tot complexe contracten. Verzekeringspolissen moeten daarop een antwoord en bescherming bieden. “Binnen ons team van 9 mensen, zijn er 3 juristen die dagelijks contracten nalezen, polissen opstellen en bij schadegevallen voor gepaste ondersteuning zorgen. Gezien onze oorsprong bevindt het leeuwendeel van onze klanten zich in West- en Oost-Vlaanderen, al neemt dat niet weg dat we meer en meer in het hele land actief zijn. We willen in de toekomst de Waalse markt nog nadrukkelijker bewerken, met Franstalige mensen die over diepgaande verzekeringskennis in ons segment beschikken.”

Als verzekeringsmakelaar in de bouwwereld, ziet Geert Cordier 2 opvallende tendensen. “Enerzijds is er de jongste jaren een sterke consolidatiegolf geweest: de ingewikkelde regelgeving leidt tot partnerships en fusies tussen bedrijven, omdat ze op die manier over nog meer gerichte expertise beschikken. Als 2 ondernemingen samengaan, hebben ze logischerwijs ook maar één verzekeringspartner meer nodig. Daarnaast blijft deze branche erg conjunctuurgevoelig. Minder bouwen betekent ook minder omzet voor onze klanten. Aangezien de verzekeringspremies meestal omzetafhankelijk zijn, voelen wij die daling ook – weliswaar met vertraging.”

Dat neemt niet weg dat Ides Ramboer rotsvast in de toekomst gelooft. “We zijn volop bezig met een opfrissing van onze website en hebben recent ons interieur al onder handen genomen, om onze identiteit van aantrekkelijke werkgever kracht bij te zetten”, besluit Geert Cordier.

Stationsstraat 112 — 8810 Lichtervelde — 051 72 22 14 — info@idesramboer.be — idesramboer.be PUBLIREPORTAGE

“Goed evenwicht vinden tussen rendement en betaalbaarheid”

Lintoo Projects wil actieradius uitbreiden en andere diensten aanbieden

De bouwmicrobe beet Baptiste Masschelein al op jonge leeftijd. Anno 2023 viert hij de tiende verjaardag van Lintoo Projects, waarmee hij aan projectontwikkeling doet. Vanuit Menen betokkelt het vijfkoppige team de hele West-Vlaamse markt.

Zijn ouders hadden een bakkerij in Geluwe, maar Baptiste Masschelein besliste al vroeg een andere weg in te slaan, want bouwen was zijn ding. Na zijn studies deed hij 4 jaar ervaring op bij Lafaut in Pittem. “Het was de periode waarin ik mijn eerste stuk grond kocht en er 7 appartementen op liet bouwen. Nadat ik een tweede project had ontwikkeld, zette ik Lintoo Projects helemaal op de rails. We zijn gestart in het Vlaemynck Business Center in Tielt. Na enkele jaren keerde ik terug naar mijn roots: in samenwerking met een boekhoudkantoor en een notariaat bouwde ik het kantorencomplex M1 in Menen, waar we allemaal gehuisvest zijn. In maart 2021 zijn we hier ingetrokken. De kantorenmarkt kreeg een dreun door corona en de (gedwongen) populariteit van thuiswerk, maar stilaan zwengelt dat segment toch weer aan.”

Lintoo Projects is gegroeid tot een team van 5 mensen, onder wie Baptistes vrouw Marie. “We realiseerden tot nu toe vooral meergezinswoningen, maar sinds kort ook verkavelingen met eengezinswoningen. We zijn onder meer volop bezig met een eerste project aan de kust en ons tweede project

in Waregem, maar mikken uiteraard ook op de streek Kortrijk-Menen. Het is altijd fijn samenwerken met gemeenten en steden die een duidelijke visie op stedenbouw hebben ontwikkeld en dat koppelen aan heldere voorwaarden. Dat maakt het werk voor ons leuker, wat mooi meegenomen is in deze uitdagende tijden.”

Groene energie

Net als zoveel andere spelers, merken ze bij Lintoo Projects dat de enorme stijging van de bouwkosten en de rente, investeerders op zijn minst langer doet nadenken. “In enkele jaren tijd is ons beroep enorm geëvolueerd. Hernieuwbare energie speelt daar een hoofdrol in, nu zonnepanelen en laadpalen

steeds beter ingeburgerd geraken. Wie een vergunning aanvraagt voor een project vanaf 5 wooneenheden, moet sinds 1 januari 2023 sowieso met warmtepompen werken, want een aardgasaansluiting krijg je niet langer.”

Baptiste wil de actieradius van Lintoo Projects verder uitbreiden en biedt ook andere diensten. “Recent namen we ook een vastgoedkantoor in Ieper over, omgedoopt tot Estatement. Zo kunnen we mensen die willen investeren in een nieuwbouwwoning of -appartement, ook assisteren bij de verkoop van hun huidige woning. Daarnaast staan we ook in voor volledige ontzorging van mensen die willen bouwen op maat. Het is onze ambitie om verder te groeien, al doen we dat bij voorkeur met een vrij kleinschalig team, zodat we een persoonlijke aanpak kunnen blijven garanderen.” (BVC - Foto Kurt)

www.lintoo.be
— BAPTISTE MASSCHELEIN ― 45
“Het is altijd fijn samenwerken met gemeenten en steden die een duidelijke visie op stedenbouw hebben ontwikkeld en dat aan heldere voorwaarden koppelen.”

VERNIEUWEND IN ARCHITECTONISCH SCHOON BETON

Meer dan 35 jaar ervaring én innovatiedrang in schoon beton: het zijn maar 2 van de elementen waarom bouwpromotoren en architecten graag bij Bernard Joye en zijn Enjoy Concreteteam aankloppen. De onderneming heeft een brede expertise in prefab beton en gebruikt die om (duurzame) nieuwe oplossingen te creëren.

Bernard Joye was vroeger de bezieler van FURNIBO en stond in 2010 aan de wieg van Enjoy Concrete. “De omschakeling van ter plaatse gestort beton naar prefab beton is me prima bevallen. Sinds de opstart hebben we de gebouwen van Enjoy Concrete al 3 keer uitgebreid. We werken nu met circa 55 mensen. Doordat we over een eigen betoncentrale beschikken, kunnen we alles (ontwerp, productie en transport) in eigen beheer verzorgen en een gesloten cyclus garanderen.”

Het Veurnse bedrijf specialiseert zich in superglad beton. “Dat is de moeilijkste niche binnen deze markt”, beseft Bernard Joye. “Toch slagen we erin om voor toparchitecten perfecte oplossingen te creëren. Dat kan onder meer omdat we projecten zoveel mogelijk al vooraf bespreken. Dat geeft onze burgerlijk ingenieur en 7 designers alle informatie om de realisatie minutieus in 3D uit te tekenen. Die aanpak minimaliseert de kans op fouten én schept vertrouwen.”

Enjoy Concrete, dat veel grote villa’s in zichtbeton helpt bouwen, creëerde al diverse innovaties. “In samenwerking met UGent werkten we een nieuw, bijna cementvrij beton uit dat 70% CO2 bespaart. Met dat beton maakten we al een trap voor de universiteit. Voor minimalistische, slanke realisaties maakten we een ultrahogesterktebeton, dat tot 5 keer lichter is dan gewoon beton en even sterk als staal. We deden ook al projecten met stampbeton, onder meer voor grote woningen en een restaurant.”

Grafisch beton

Eveneens interessant is de creatie van grafisch beton (‘graphic concrete’), waarvoor Enjoy Concrete samenwerkt met een Finse firma. “Hierbij wordt een zorgvuldig gekozen foto of tekening afgedrukt op een membraan, dat we op de bodem van een mal plaatsen. Vervolgens gieten we bovenop de mal beton. Daags nadien verwijderen we het membraan van het oppervlak en creëert de tekening als het ware een gravure in het betonoppervlak.”

Bernard laat zich graag bijstaan door jonge mensen, die hij alle kansen geeft om de continuïteit van het bedrijf te helpen verzekeren. “Zij delen mijn jarenlange passie voor beton. Ik blijf deze sector ook na 35 jaar erg boeiend vinden en ga zelf door zolang mijn gezondheid het toelaat.”

VAARTSTRAAT 50A – 8630 VEURNE - 058 28 00 76 - INFO@ENJOYCONCRETE.BE – ENJOYCONCRETE.BE
PUBLIREPORTAGE

Agence Vanbeckevoort

doet het zonder prospectie

Al 3 generaties lang is Agence Vanbeckevoort de rots in de branding in de Oostendse vastgoedwereld. Marie-Charlotte Vanhaverbeke heeft nu 3 jaar het roer in handen. “We verkopen en verhuren alle soorten vastgoed in alle segmenten, maar we zijn zeer bedreven in bedrijfsvastgoed. Verkoop, verhuur en specialisatie van overnames handelsfondsen behoren tot onze dagelijkse activiteiten.”

Paul Van Beckevoort begon in de jaren 80 als vastgoedmedewerker in een Oostends kantoor, tot hij in 1990 zijn eigen kantoor oprichtte: Agence Vanbeckevoort. Vaste medewerker Luc Vleminck werd 5 jaar later de nieuwe zaakvoerder. Pauls kleindochter Marie-Charlotte Vanhaverbeke kwam 10 jaar geleden aan boord en nam 3 jaar geleden de leiding over. Intussen telt het team 4 medewerkers.

Het behandelt permanent meer dan 130 dossiers, wat het qua aanbod tot één van de grootste immokantoren aan de Middenkust maakt. “Op residentieel vlak doen we (her)verkoop en huur van woonvastgoed. Maar we staan ook bekend voor de verkoop, verhuur en overnames van bedrijfsvastgoed. Elk ondernemersverhaal is verschillend en eist van de bemiddelaar empathie en flexibiliteit. Je bouwt een constructieve relatie op met klanten, want elk ondernemersverhaal is anders, of het

nu een horeca-, retail- of een industriepand is. Bemiddelen in bedrijfsvastgoed en in overnames is dus altijd maatwerk.”

Discreet

“Door jarenlang in te zetten op een kwalitatieve service, komt het aanbod spontaan naar ons toe. Discretie en advies op maat laten ons kantoor scoren. Ook eerlijkheid dragen we hoog in het vaandel: zo verwijzen we graag door naar collega’s als daar een beter aanbod is voor die ene klant.” Marie-Charlotte gaat prat op een proactieve aanpak om iets in de markt te zetten. “We plaatsen niet zomaar iets op Immoweb, maar kijken wie ons doelpubliek is, spelen daar met verschillende marketingtools op in en steken daar veel budget in, misschien wel meer dan de gemiddelde makelaar.”

Hoe ze naar de toekomst kijkt? “Er heerst een boeiende marktsfeer aan de kust. Maar wie hier wil investeren, kan dat nog steeds,

Fabrikant en leverancier van

zowel in verhuurpanden als renovatieprojecten”, klinkt het. “De rendementsberekeningen zijn in zekere mate gewijzigd en je moet natuurlijk rekening houden met renovatieverplichtingen, maar er zijn nog steeds interessante vastgoedbatjes te doen aan zee”, besluit ze.

www.agencevanbeckevoort.be

Fabrikant en leverancier van

Fabrikant en leverancier

Fabrikant en leverancier van

Fabrikant en leverancier van

• betonnen prefabkelders

Fabrikant en leverancier van

• regenwater- en septische putten

• betonnen prefabkelders

• betonnen prefabkelders

• betonnen prefabkelders

• betonnen prefabkelders

• olie- en benzineafscheiders

• regenwater- en septische putten

• regenwater- en septische putten

• regenwater- en septische putten

• regenwater- en septische putten

• olie- en benzineafscheiders

• olie- en benzineafscheiders

• huishoudelijke waterzuiveringen

• olie- en benzineafscheiders

• olie- en benzineafscheiders

• huishoudelijke waterzuiveringen

• huishoudelijke waterzuiveringen

• huishoudelijke waterzuiveringen

• huishoudelijke waterzuiveringen

Vromant nv — Paanderstraat 35 — 8540 Deerlijk

Vromant nv

Vromant nv

Vromant nv

Vromant nv — Paanderstraat 35 — 8540 Deerlijk

Vromant nv — Paanderstraat 35 — 8540 Deerlijk

T 056 71 16 61 — F 056 70 58 94 — info@vromant.be www.vromant.be

Vromant nv

Vromant nv — Paanderstraat 35 — 8540 Deerlijk

Vromant nv — Paanderstraat 35 — 8540 Deerlijk

Vromant nv

Paanderstraat 35 • 8540 Deerlijk

T 056 71 16 61 — F 056 70 info@vromant.be www.vromant.be

T 056 71 16 61 — F 056 70 58 94 — info@vromant.be www.vromant.be

T 056 71 16 61 • F 056 70 58 94

T 056 71 16 61 — F 056 70 58 94 — info@vromant.be www.vromant.be

T 056 71 16 61 — F 056 70 58 94 — info@vromant.be www.vromant.be

Paanderstraat 35 • 8540 Deerlijk

Paanderstraat 35 • 8540 Deerlijk

Paanderstraat 35 • 8540 Deerlijk

info@vromant.be • www.vromant.be

Paanderstraat 35 • 8540 Deerlijk

T 056 71 16 61 • F 056 70 58 94 info@vromant.be • www.vromant.be

T 056 71 16 61 • F 056 70 58 94 info@vromant.be • www.vromant.be

T 056 71 16 61 • F 056 70 58 94 info@vromant.be • www.vromant.be

T 056 71 16 61 • F 056 70 58 94 info@vromant.be • www.vromant.be

Marie-Charlotte Vanhaverbeke.

“Vakmanschap, uitgebreid aanbod en uitstekende service plezieren bouwpartners”

Als we een interieur op esthetiek beoordelen, is de schoonheid van de tegel vaak een cruciale parameter. De families Olivier en Vankeirsbilck zijn daar sinds 4 generaties heel goed in thuis. Onder leiding van Filip en zoon Olivier Vankeirsbilck bedient West-Vlaams Tegelhuis als b2bpartner heel wat ondernemingen die actief zijn in de bouw.

West-Vlaams Tegelhuis is sinds jaar en dag een essentiële leverancier voor talrijke aannemers, architecten en interieurbouwers. Het biedt bouwpromotoren en projectontwikkelaars een totaalpakket aan voor levering en plaatsing van vloer -en wandbetegeling.

“Onze 2.500 m² grote showroom is één van onze grote troeven”, legt Filip Vankeirsbilck uit. “Hier etaleren we een erg uitgebreid aanbod van keramiektegels en natuursteen. Daarbij hebben we voor elke doelgroep een ruime keuze beschikbaar. Ook inzake formaten –van de kleinste tegels tot XXL-exemplaren – kunnen we op de meest diverse vragen inspelen.”

Het aanbod aan keramiektegels komt vooral uit Italië en Spanje en omvat verschillende A-merken zoals Marrazzi, Mirage, Inalco, Flaviker, Leonardo, enzovoort. “Natuursteen voor binnen- en buitentoepassingen komt dan weer van groeves uit alle continenten”,

vervolgt Filip Vankeirsbilck. “De jongste jaren is vooral de vraag naar grote formaten, een gamma aan dezelfde binnen -en buitentegels en onderhoudsvriendelijke bevloering opvallend.”

Door de grote voorraad aan keramische tegels en natuursteen is er een korte leveringstermijn. “Onze b2b-klanten hechten veel belang aan een snelle service en daar spelen we graag op in. Daarnaast hebben we ook alle nodige hulpstoffen en toebehoren op voorraad liggen.”

Maatwerk

Sinds de recente vernieuwingen beschikt West-Vlaams Tegelhuis over een hypermodern uitgerust atelier. Dat zorgt ervoor dat het bedrijf ook minutieus maatwerk voor zijn rekening neemt: van keukenwerkbladen, wastafels en trappen tot zwembadboorden. De keuze in plaatmateriaal voor maatwerk is enorm uitgebreid. Keukenbouwers, schrijnwerkers en interieurarchitecten vinden bij West-Vlaams Tegelhuis een ruim aanbod aan natuursteen, keramische platen en composiet. “Indien gewenst, kunnen wij maatwerk zelf opmeten om dit daarna ook door onze ervaren vaklui te laten plaatsen. Met die A tot Z-aanpak ontlasten wij onze klant”, besluit Filip Vankeirsbilck.

PUBLIREPORTAGE
Armoedestraat 15, 8800 Rumbeke 051 26 32 63 - info@westvlaamstegelhuis.be westvlaamstegelhuis.be

Vitruvi focust zich op binnenstedelijke ontwikkelingen

“Interactie met alle stakeholders bevordert wederzijds begrip”

De Spitter, De Gouden Lanteern, Hadlow, de Zandwegemolen: het zijn namen die omwille van hun (roemrijk) verleden in Kortrijk en Brugge een belletje doen rinkelen. Vitruvi omarmt dat historisch perspectief in zijn ontwikkelingen op deze en andere sites. In amper 5 jaar tijd veroverde het vijfkoppige team rond Jonas Van Poucke en Pieter Theys al vele harten met de architecturale pareltjes die ze er neerpootten.

Jonas Van Poucke en Pieter Theys zijn al lang goede vrienden. Hun gezamenlijke passie voor vastgoed is daar niet vreemd aan. “Door zelf veel aan mijn huis te bouwen, groeide die fascinatie nog. Uiteindelijk kochten we samen iets meer dan 5 jaar geleden een oude loods als eigen investering. Eenmaal die als residentiële bestemming vergund en verkocht was, beslisten we om van onze hobby ons beroep te maken en met Vitruvi te starten”, aldus Pieter.

Evenwichtige invulling

De niet zo alledaagse naam is afgeleid van Vitruvius, de architect die één van de eerste bewaarde naslagwerken over de Romeinse architectuur schreef. “We vonden ook inspiratie bij de ‘Vitruviaanse man’ van Da Vinci, een schoolvoorbeeld van het perfecte evenwicht tussen stevigheid, gebruiksvriendelijkheid en esthetiek. Dat streven wij in al onze realisaties na. We mikken op kwalitatieve binnenstedelijke ontwikkelingen, die idealiter een invulling krijgen met een evenwicht tussen huisvesting, maatschappelijke én/of economische meerwaarde (kantoren of retailzaken)”, pikt Jonas in. De Gouden Lanteern, op de locatie van de voormalige bioscoop Limelight in Kortrijk, illustreert dat heel mooi. Hetzelfde geldt voor De Spitter, een combinatie van studentenhuisvesting en een stadstuin aan de rotonde van de Zwevegemsestraat in Kortrijk.

“Onze locaties bevinden zich altijd op knooppunten van mobiliteit, in steden en gemeenten waar het aanbod aan nieuwe huisvesting nog niet overweldigend is, zodat de projecten relatief vlot ingevuld geraken. We vinden het cruciaal om alle stakeholders tijdig mee te nemen in het verhaal van de nieuwe realisatie, zodat er ook een voldoende breed draagvlak voor ontstaat. Op die manier verminder je ook de kans op bezwaren, die altijd als een mogelijk zwaard van Damocles boven vergunningsprocedures zweven en de doorlooptijd tussen aankoop en oplevering alleen maar verlengen. Door respectvolle en tijdige communicatie willen we dat vermijden”, verduidelijkt Pieter.

Eveneens belangrijk is de goede relatie met architecten en aannemers. “Bij de projecten die we tot nu toe opleverden, organiseren we telkens een aannemersavond. Daarop

zijn ook alle mensen uitgenodigd die het harde labeur op de werf hebben uitgevoerd. Via een rondgang tonen we hen het resultaat waar zij ook zo hard voor hebben gewroet. Dat bevordert de cohesie en het onderling respect. Op die manier willen we gestaag verder groeien, op uitdrukkelijke voorwaarde dat het nooit ten koste gaat van de kwaliteit van onze projecten”, besluit Jonas. (BVC - Foto Kurt) www.vitruvi.be

“Onze projecten situeren zich op locaties waar het aanbod aan nieuwe huisvesting nog niet overweldigend is.”
DOSSIER ― 49
— JONAS VAN POUCKE EN PIETER THEYS

‘Huur-koop’-formules: een win-winformule voor ontwikkelaar en bewoner?

Een eigen woning blijft de droom van veel Belgen. Maar om een woning te kopen ontbreken bij veel mensen de koopkracht en het bijhorende startkapitaal. Het systeem van huur-koop is dan ook in opmars. De formule is een laagdrempelige opstap naar een verkoop, omdat ze de huurder toelaat om eerst nog wat te sparen en pas daarna haar/zijn woning te kopen.

Bijkomend stellen we vast dat de verhuurmarkt al aan het boomen is, ondanks het feit dat heel wat huurders huren zien als weggegooid geld. Dus waarom zou je als ontwikkelaar niet opteren om tijdelijk te verhuren (en dus een tijdelijke cash in te genereren), om nadien te verkopen?

We kunnen er niet meer omheen: de verkoop van residentieel vastgoed (en in hoofdzaak nieuwbouw op plan) staat onder druk. Toegenomen vastgoedprijzen, stijgende interestvoeten en strengere kredietcriteria liggen namelijk aan de basis van een koopkrachtdaling bij de aankoop van vastgoed (deels gecompenseerd door o.a. loonindexatie en stretchen van de hypothecaire woonkredieten).

Het is duidelijk dat betaalbaar wonen dé uitdaging wordt voor de komende jaren.

In zo’n systeem van huur-koop lijkt de huurperiode als het ware de perfecte stimulans naar de uiteindelijke koop, binnen een periode waarbij de bewoner haar/zijn financiën op orde krijgt en werkt aan haar/zijn kredietwaardigheid. Er bestaan verschillende termen voor dat systeem: huur-koop, hamsterhuur, rent2buy,…

Verschillende opties

In de eerste plaats is het belangrijk of je de woning verhuurt met een aankoopverplichting dan wel met een aankoopoptie. In het laatste geval kan de huurder ervoor kiezen

UNIEKE GROEPSBELEVING Your event 100% custom Engelse Wandeling 2D, 8500 Kortrijk NIEUW! your virtual getaway www.vrbase.be KORTRIJK@VRBASE.BE

Mediaanprijs huis vs interest op 10 jaar

om eigenaar te worden van de woning door de optie te lichten. De reeds betaalde huren worden dan (deels) in mindering gebracht van de afgesproken verkoopprijs – en zijn geen verloren investering voor de huurder.

Bij een aankoopverplichting wordt de huurder altijd eigenaar van de woning. De vraag rijst dan: “Zal de huurder tegen dan het nodige startbudget en de bijhorende lening hebben?” Wat is de waarde van een aankoopverplichting als de gelden finaal niet voorhanden zijn? De integratie van een optie kan daarom extra interesse wekken bij de huurder (en uiteindelijke koper).

Waarmee rekening houden?

Bij de opzet van huur-koop-formules is het belangrijk om over volgende variabelen goed na te denken:

Aankoopprijs: Leg jij een prijs vast, of laat je de prijs mee evolueren met de index? (gezondheids-/ABEX-index)

Huurbedrag: Verhuur je het goed aan een hogere prijs dan markthuur?

Aankoopoptie (premie): Een premie voor de aankoopoptie kan een extra stimulans zijn voor de huurder om effectief over te gaan tot aankoop. Die moet echter proportioneel lager zijn dan de btw of registratierechten.

Huurverrekening: Wordt de gehele huur in rekening gebracht bij aankoop, of maar een gedeelte? Door de huur degressief te laten meetellen motiveer je de huurder om sneller over te gaan tot kopen.

Aankoopoptie periode: Kan je vrij kiezen binnen een termijn wanneer je overgaat tot aankoop, of wordt het exacte moment op voorhand vastgelegd? Indien op voorhand vastgelegd, wanneer precies: op 1 of op meerdere momenten?

Niet-aftrekbare btw: Hoe ga je om met de niet-aftrekbare btw als de woning finaal verkocht wordt onder registratierechten?

Financieringslast: Welke financieringskosten kan je verrekenen, en hoe, aangezien jij als ontwikkelaar het vastgoed verder blijft financieren als eigenaar?

Er moet altijd gestreefd worden naar een win-winformule voor zowel de ontwikkelaar als voor de specifieke bewonersdoelgroep. Daarbij blijft de haalbaarheid een uitdaging. In huur-koop-formules zijn ook sluitende juridische contracten (huur-, optieovereenkomst, …) heel belangrijk. Te complexe formules, verrekenings- en indexeringsmethoden kunnen de huurders/kopers dan weer afschrikken.

Vraag het aan Voka!

Het succes van een huur-koopformule hangt sterk af van een doordachte opstart. Daarom kan je bij Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en onze gespecialiseerde partner Deloitte Private terecht voor maximale ondersteuning. Aarzel niet om ons te contacteren via vraaghet@voka.be. We helpen je graag verder.

Conclusie: huur-koop-formules zijn zeker het overwegen waard om betaalbaar wonen structureel te ondersteunen. Ze kunnen voor de ontwikkelaar een deeloplossing betekenen, wil zij/hij tegenvallende verkopen op korte termijn alsnog compenseren met tussentijdse huuropbrengsten.

DOSSIER ― 51
Met dank aan 150.000 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 250.000 Mediaan Huizenprijzen Vaste interest op 10 jaar
BRON: NBB, STATBEL, ING (1/09/2023)

Jong Voka On Tour - Frankrijk

Op 22 augustus ging onze Jong Voka-community ‘on tour’ in Frankrijk. De deelnemers doorkruisten de Noord-Franse regio van Steenvoorde tot Wimille. 3 inspirerende bedrijfsbezoeken en ondernemersverhalen op een en dezelfde dag! We bezochten er Conhexa en United Petfood en eindigden de tour bij RFN. Aan de hand van een panelgesprek gingen we dieper in op het thema ‘Succesvol zakendoen in Frankrijk’.

Voka Connect: Valcke

Prefab Beton - Ieper

Op de Voka Connect van 7 september waren we te gast bij rasecht familiebedrijf Valcke Prefab Beton in Ieper. We kregen het verhaal van de samenwerking tussen generaties uit eerste hand te horen van vader Carlos (3de generatie) en zoon Charles (4de generatie). Samen met het Franse zusterbedrijf Traconord is Valcke Prefab Beton gespecialiseerd in agro- en industriebouw.

PROSIT ― 52

MBA Graduation Ceremony

Een welgemeende proficiat! Want op 7 september mochten de deelnemers aan de MBA Highlights hun certificaat in ontvangst nemen tijdens de Graduation Ceremony bij Piano’s Maene. MBA Highlights is een exclusieve opleidingsreeks op het vlak van ondernemerschap en management, in samenwerking met Solvay Business School. In 5 tweedaagse modules verdiepten de deelnemers zich in de belangrijkste aspecten van strategie, marketing, financiën, hr en leiderschap.

Te gast bij Dierendonck

Op dinsdag 12 september waren we te gast in de ateliers van Dierendonck in Veurne. Hendrik en zijn vader Raymond Dierendonck groeiden de afgelopen jaren uit tot dé referentie als het over vlees gaat. Ze leveren alleen maar topkwaliteit en staan hoog aangeschreven bij talrijke topchefs. Over hun gedrevenheid en passie voor het ambacht kwamen we alles te weten tijdens dit unieke bedrijfsbezoek.

P/metercoaching

Lerende Netwerken

Naar aanloop van de kick-off van de Lerende Netwerken werden de peters en meters klaargestoomd voor hun nieuwe rol. Onder begeleiding van ervaren Lerend Netwerk-coach Arne Bracke leerden ze hoe ze de groepsdynamiek binnen een team kunnen verbeteren en hoe ze een groepsgesprek modereren. Ook een verrassingsactiviteit stond op de agenda. Met veel energie en alle nodige tips & tricks op zak zijn de p/meters klaar om te starten!

PROSIT ― 53

NIET TE MISSEN

What’s Hot in Digital Healthcare – AZ Delta (Roeselare)

Onze What’s Hot bij AZ Delta, campus Rumbeke in Roeselare, draait helemaal rond de mogelijkheden van digital healthcare. Meer weten over hoe je je zorgsystemen kan digitaliseren en transformeren? Of ben je zelf thuis in het toepassen van digitale zorgoplossingen en wil je die kennis graag delen? Kom dan je netwerk én je business uitbreiden tijdens deze What’s Hot op woensdag 11 oktober!

Meer info: Bruno Delaere, bruno.delaere@voka.be, 0473 77 90 84

Seminarie: Essentiële stappen voor een succesvolle Market Entry Strategy

Wil je groeien met je bedrijf, dan is internationalisering veelal prioriteit nummer 1. Wil je een nieuwe markt betreden, maar weet je niet hoe je dat effectief moet aanpakken? Tijdens ons seminarie op 19 oktober leer je duidelijke doelen te stellen en ontwikkel je een Market Entry Strategy voor jouw businesscase. Ook ontdek je hoe je visibiliteit met je bedrijf kan creëren. Samen met jou stellen we je internationale strategie scherp.

Meer info: Delphine Standaert, delphine.standaert@voka.be, 0494 34 52 86

WORKSHOPS EN SEMINARIES

Lab+: Learning & Development op maat van elke kmo

donderdag 28 september 2023 / van 9.00 tot 12.00 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Lerend Netwerk Energie

dinsdag 3 oktober 2023 / van 11.00 tot 16.30 uur / Loweide, Oostkamp

Quality Scouting

donderdag 5 oktober 2023 / van 13.30 tot 21.00 uur / Smulders, Antwerpen

Seminarie: Complexe btw-cases in de internationale handel

donderdag 12 oktober 2023 / van 9.00 tot 12.30 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

Lab: 360°-klantgerichtheid in de huidige hybride markt

donderdag 12 oktober 2023 / van 14.00 tot 17.30 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Seminarie: Motiverend verlonen

vrijdag 13 oktober 2023 / van 9.00 tot 12.30 uur / Voka West-Vlaanderen, Kortrijk

Deep Dive: Ontgrendel de kracht van Digital Twins

vrijdag 13 oktober 2023 / van 9.00 tot 12.30 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

Seminarie: Essentiële stappen voor een succesvolle Market Entry Strategy

donderdag 19 oktober 2023 / van 9.00 tot 17.00 uur / Voka | Brugge, Oostkamp

INFO EN INSCHRIJVINGEN OP ONZE WEBSITE: WWW.VOKA.BE/

Onze partners:

Lab+: Learning & Development op maat van elke kmo

Naast bijdragen aan de (voortdurende) ontwikkeling van medewerkers, versterkt een L&D-beleid ook de groei en het concurrentievermogen van je bedrijf. Tijdens dit 4-delige lab+ zet je in op een gepast L&D-beleid dat bijdraagt aan jouw strategische bedrijfsdoelstellingen en krijg je alle kapstokken om dat beleid structureel toe te passen én te onderhouden. De eerste sessie gaat door op donderdag 28 september.

Meer info: Davy Maes, davy.maes@voka.be, 0494 33 07 77

NETWERKEVENTS

What’s Hot in Digital Healthcare: AZ Delta

woensdag 11 oktober 2023 / van 8.00 tot 10.00 uur / AZ Delta campus Rumbeke, Roeselare

Jong Voka visits J.Cortès

woensdag 18 oktober 2023 / van 18.30 tot 22.30 uur / J.Cortès Cigars, Zwevegem

Family Business Happening donderdag 26 oktober 2023 / van 17.00 tot 22.00 uur / Van Huele, Oostende

Voka Connect: Conhexa - Frankrijk

donderdag 26 oktober 2023 / van 18.30 tot 22.00 uur / Conhexa, Steenvoorde (Frankrijk)

Boektopia Managementnocturne Voka West-Vlaanderen x Lannoo dinsdag 31 oktober 2023 / van 18.30 tot 22.00 uur / Kortrijk Xpo, Kortrijk

What’s Hot in Smart & Connected Devices/Services: ConXioN vrijdag 10 november 2023 / van 8.00 tot 10.00 uur / ConXioN Experience Center, Waregem

Voka Ladies: Leading Ladies in Storytelling dinsdag 14 november 2023 / van 18.30 tot 22.30 uur / LannooCampus, Tielt

Voka Connect: Group Verduyn - Veurne donderdag 16 november 2023 / van 18.30 tot 22.00 uur / Group Verduyn, Kortemark

KALENDER ― 54
WEST-VLAANDEREN
Ontdek ALLE EVENTS EN OPLEIDINGEN

duurzamer ondernemen? energie in te steken

Dan is het tijd om er samen

Zet je twijfels om in daden met de ING Sustainable Buildings Guide. Hoe pak je de klimaatuitdaging aan met je onderneming?

Waarmee begin je best en wat kost het dan? Wordt het een warmtepomp, zonnepanelen of nog iets anders?

In onze gratis gids ontdek je de impact van elke maatregel op de EPC-score van je gebouwen, CO2-uitstoot, energiekosten én terugverdientijd van je investeringen.

Twijfel je over
Ga naar ing.be/duurzame-gebouwen ING België nv • Bank/Kredietgever • Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • Btw BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE453109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A • www.ing.be • Verantwoordelijke uitgever: Peter Göbel • Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel • 09/2023.
Deinsesteenweg 77 n 8700 Tielt n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be COSM ontdek meer op www.inofec.be/cosm
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.