Oost-Vlaanderen Ondernemers 2022#12

Page 1

DECEMBER2022 Een maandelijkse uitgave van Voka –Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen | Jaargang 23 | nummer 10 Zo versier je financiering Maak je groeibedrijf onweerstaanbaar voor investeerders
Onder nemers magazine

Bereik 27.000

Onder nemers magazine

beslissingnemers in Oost-Vlaanderen met zakenmagazine Ondernemers

Onze dossiers in 2023

verschijningsdatum deadline reservatie jan. Geen specifiek dossier 10/01/2023 7/12/2022 feb. Energie Zuinig omgaan met onze energie 10/02/2023 16/01/2023 mrt. Vastgoed - Immobiliën, kantoren, bedrijvencentra, industriebouw ... De nieuwste ontwikkelingen in vastgoedland

10/03/2023 13/02/2023 apr. ICT, softwareoplossingen en digitaliseringsprocessen Digitaal is voor altijd het nieuwe normaal 12/04/2023 15/03/2023 mei Financieel advies, accountancy, vermogensbeheer, beleggen … Financieel advies op maat van jouw onderneming

10/05/2023 12/04/2023 jun. Jubilee Jarige Oost-Vlaamse bedrijven vieren feest 20/06/2023 24/05/2023 sept. Duurzaamheid - circulaire economie

Duurzaamheid: geen nice to have, maar must have 8/09/2023 14/08/2023 okt. North Sea Port Hoe ambitie stevig verankerd zit in onze fusiehaven 10/10/2023 13/09/2023 nov. Mobiliteit

Is Europa klaar voor de elektrische revolutie? 8/11/2023 12/10/2023 dec. Geen specifiek dossier 8/12/2023 13/11/2023

Deadline materiaal = één werkdag na deadline reservatie

Contacteer Rik Vyncke - Accountmanager Mediaregie Gsm 0477 302 132 | Rik.vyncke@voka.be www.voka.be/oost-vlaanderen

Café belge

België is internationaal gerenommeerd voor zijn bier en cafés. Minder fraai wordt het als het land zelf het imago aanneemt van een sier makende bon vivant die de dag plukt, maar zich niet de vraag stelt hoe thuis de rekeningen dienen betaald.

Toch schuilt in dit karikaturale beeld al bijna een halve eeuw veel waarheid. België krijgt zijn financiële huishouding maar niet op orde. Een chronisch probleem dat nu al drie opeenvolgende generaties aansleept. Sinds de jaren tachtig – herinner u het stigma ‘zieke man van Europa’ – tot op vandaag hangt boven deze kleine driehoek aan de Noordzee een sfeer van financiële daadloosheid.

Alleen wanneer externe autoriteiten – Europa, ratingbureaus, IMF … – de druk op de ketel opvoeren, neemt de politiek de Belgische belhamel bij de kraag en zet hem onder een koude douche. Dat was zo in 1981 – onder druk van het IMF – met het herstelbeleid van Wilfried Martens. Toen de poort richting eurozone voor België op slot dreigde te gaan (1996) redde J.-L. Dehaene de meubelen met een Globaal Plan, de gezondheidsindex en de loonnormwet. Vandaag is er weinig veranderd, dixit de gouverneur van de Nationale Bank van België, in november nog op bezoek bij Voka Oost-Vlaanderen. Alleen onder stevige externe druk doet België min of meer en laattijdig wat het hoort te doen.

Om de overheidsfinanciën op lange termijn gezond te houden is volgens experten een inspanning nodig van 7,8 procent van het bbp, of 40 tot 45 miljard euro. Netjes te verdelen over de kost van de vergrijzing en de aanpak van het structurele begrotingstekort.

Vooralsnog marcheren wij helemaal niet in de goede richting. De lopende uitgaven van de Belgische overheden stijgen sneller dan de potentiële economische groei op middellange en lange termijn. Voor Europa is de Belgische begroting 2023 grandioos gebuisd. Als enig euroland ziet België zijn overheidsschuld volgend jaar stijgen (naar 108,2 procent van het bbp). Een recent Europees rapport bestempelt de houdbaarheid van de schuld op lange termijn als hoogst ‘risicovol’. Het Belgische getreuzel werkt Europa – die rustig overschouwende kroegbaas – danig op de zenuwen. Hij waarschuwt België dat rondjes trakteren op de poef enkel nog kan als er ook een duidelijk plan is om het feestje over afzienbare termijn te betalen. Dat perspectief is er vooralsnog niet. Alle pogingen tot structurele gezondmaking van economie, arbeidsmarkt en pensioenen bleken een schijnmaneuver. Ondertussen lopen noodzakelijke investeringen in de omschakeling naar duurzame energie een achterstand op.

Is het een mentaliteitsprobleem? Elementaire zin voor financiële orthodoxie wordt in België snel afgedaan als ‘boekhoudersmentaliteit’. Het is zeker ook een kwestie van politieke moed. Door de opeenvolgende crisissen durven politici de burger al helemaal niet meer aanzetten tot zelfredzaamheid.

Niet gehinderd door een beangstigend besef dat buffers voor de uitdagingen van de toekomst ontbreken – zoals vergrijzing en klimaattransitie – schalt in het immer luimige Café belge de dansmuziek uit de speakers. Politici staan er midden de mensen. Om de toekomst te tackelen rekenen ze stilletjes op het incasseringsvermogen, de innovatiekracht en de zo geroemde productiviteit van onze ondernemingen. Hoelang kan dat nog?

België, Tomorrowland op de dansvloer, niet in de Wetstraat. JEF WITTOUCK Voorzitter Voka –Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
shop.aaargh.be 1
NV OVERWERK - Mario De Koninck (AAaRGh ...) Aan zet De voorzitter opent het debat

Colofon

KANTOREN

9000 Gent – Lammerstraat 18 T 09 266 14 40 9300 Aalst – Werf 8 Web http://www.voka.be/oost-vlaanderen

BESTUURSCOMITÉ VAN

VOKA OOST-VLAANDEREN

Jef Wittouck, An Bels, Erik Chabot, Jan Cornelis, Ann De Clercq, Ilse De Smedt, Christiaan De Wilde, Siegert Dierickx, Farida Doulami, Stefan Fesser, Dieter Hillaert, Alexander Hoogewijs, Geert Moerman, Griet Nuytinck, Karen Pieters, Wim Pynaert, Roseline Van Damme, Christine Van den Berghe, Katrien Vanden Bulcke, Jens Van Mol.

EREVOORZITTERS VAN VOKA

OOST-VLAANDEREN

Luc De Bruyckere, Chris De Hollander, Ronald Everaert, Jean-Paul Van Avermaet, Marc Vereecken en Marcel Verschelden.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Geert Moerman

Lammerstraat 18 – 9000 Gent

HOOFDREDACTIE

Jan Geers – jan.geers@voka.be

EINDREDACTIE

Sam De Kegel – sam.dekegel@voka.be

WERKTEN MEE

Jolyn De Baets, Sven Decaestecker, Sam De Kegel, Laurens Fagard, Jan Geers, Wim Kempenaers, Luc Nimmegeers, Ann Vandamme, Jan Van Gyseghem en Dirk Van Thuyne.

MAGAZINE REALISATIE LAYOUT

Karakters, Gent, www.karakters.be

DRUK

Drukkerij Perka, Maldegem, www.perka.be

PUBLICITEIT

Rik Vyncke

rik.vyncke@voka.be – 0477 30 21 32

Marie-Ange Sallemeyn, Ann Vandamme, pub.ov@voka.be, T 09 266 15 71

40 Thuishaven Mijn
Op de cover 6 26 2
beginjaren

Inhoud

Actueel 6 Op de cover

Financiering versieren? Zo win je de harten van investeerders! 34 De cijferfabriek

De twin transitie: digitaliseren én verduurzamen Telexen Vers ledennieuws

fiscale

36 Duurzame koplopers

PSR: ‘duurzaam’ ontwikkelen gaat over meer dan saneren, bestemmen en bouwen 40 Mijn beginjaren OutKept zet cybercriminelen aan de deur

De maand van Voka

19 Vraag het @Voka

Movetex: samen groeien met de klanten via algoritmische planningstools

Havensprokkels uit North Sea Port VeGHO-lid in de kijker: Kronos, producent van titaandioxide

Op welke subsidies kan je rekenen als starter? 46 Binnenkort bij Voka Op de agenda bij Voka Oost-Vlaanderen

Duurzame
36
koplopers
Bamboe 20
Opinie 1 Aan zet Café belge 16 In de lobby Gentse techsector in gevaar door
hervorming van de auteursrechten 48 Geert Dacht Tussentijds testament Inspiratie 4 Déjà vu? Ondergoed voor de Queen? 20 Bamboe
26 Thuishaven
3

Déjà vu?

Bedrijfserfgoed met toekomst

Ondergoed voor de Queen?

Onderwijzer Gustaaf Schockaert is de commotie van de schoolstrijd moe en besluit in 1882 om een breigoedfabriekje te beginnen. Zijn vrouw, Maria Smeets, is dan al actief in de productie van kant. Schockaert-Smeets wordt zo een pionier van de rijke Zottegemse textielindustrie. Beide zonen richten in 1909 de Sanitary Underwear Company op. Het bedrijf blijft in familiale handen tot 1989.

Sanitary is een groots opgezet project met inbreng van een aantal Zottegemse notabelen en de opmerkelijke participatie van de Londense groothandel in breigoed, Downing Ltd. Sanitary.

Sanitary produceert vooral voor de markt van het Britse Gemenebest. Of Queen Victoria ooit Zottegems ondergoed heeft aangeschaft, is twijfelachtig; het breigoedbedrijf maakt aanvankelijk vooral kleding voor heren en kinderen. Na WO II produceert het bedrijf evenwel damesondergoed in satijn en nylon, onder meer voor de Russische markt. Eind jaren 1970 is Sanitary marktleider in de Benelux voor nacht- en onderkleding.

In 1992 eindigt het verhaal. Na een periode van leegstand brengt de Stad Zottegem in 2015 de stedelijke administratie onder in het beschermd industrieel gebouw, dat één van de oudste (gewapend) betonconstructies in Europa is.

4
TEKST JAN VAN GYSEGHEM – FOTO WIM KEMPENAERS
5

Geld ophalen in moeilijke tijden

Financiering versieren? Zo win je de harten van investeerders

Waar vorig jaar nog groot jolijt heerste, heeft realiteitszin het dit jaar overgenomen. Met de recessie in aantocht draaien durfkapitaalfondsen de centen wat meer om en moeten start- en scale-ups al hun troeven uitspelen in hun zoektocht naar financiering. Twee experts laten hun licht schijnen over de huidige markt en stippen aan wat fondsen in acht nemen bij investeringen.

Wie is wie?

FRANK MAENE is managing partner bij Volta Ventures, een investeringsfonds met zowel zaai- als early stage durfkapitaal voor internet- en softwarebedrijven in de Benelux. Gemiddelde investeringen gaan van 300.000 tot 3 miljoen euro.

FILIP VAN INNIS is investment director bij Fortino Capital, een investeringsfonds dat bestaat uit privékapitaal en durfkapitaal voor b2b-softwarebedrijven in NoordwestEuropa. Gemiddelde investeringen gaan van 2 tot 3 miljoen euro.

‘Winter is coming’, met die gevleugelde woorden schetst Filip Van Innis meteen de context voor sommige start- en scale-ups die op zoek zijn naar financiering. Hij is investment director bij Fortino Capital, een durfkapitaalfonds dat werd opgericht door Duco Sickinghe, voormalig topman bij Telenet. “Op termijn zullen jonge bedrijven het moeilijker hebben om aan geld te geraken.”

“Als je de vergelijking maakt met vorig jaar, zijn we inderdaad veel minder af. En dat

Op de cover
6
Vooraan in het nieuws

is misschien maar goed ook”, benadrukt Frank. Als managing director van early stage durfkapitaalfonds Volta Ventures, kent hij het klappen van de zweep. “In 2021 werd met geld door ramen en deuren gegooid naar start-ups. Buitensporige waarderingen passeerden moeiteloos de revue en men investeerde blindelings in beloftevolle ondernemingen. Ik herkende voor een stuk het patroon van de internetzeepbel toen je nog maar dotcom achter je bedrijfsnaam zette en de waardering

automatisch vertienvoudigde. Dat enthousiasme is nu gelukkig toch voor een groot stuk getemperd.”

“Het geld is er nog altijd”, vult Filip aan. “Maar de selectiecriteria stroken weer met de realiteit en zijn gevoelig verscherpt. Het uitgangspunt is niet langer growth at all cost, maar eerder capital efficient growth. Start- en scale-ups die dus een doordacht groeiplan kunnen aanleveren en ambitie hebben, moeten niet vrezen. Er zijn veel

durfkapitaalfondsen met geld dat de komende vijf jaar zijn weg zal vinden naar de markt.”

Belgisch ecosysteem

Op de vraag of België nu meer op de radar van investeringsfondsen ligt dan vroeger, zijn beide experts het eens. “De laatste jaren hebben we een enorme inhaalbeweging gemaakt. Er is nu een degelijk ecosysteem van starters, adviseurs en investeerders. Dat was ooit anders. Op het einde van de jaren

Ik heb wat moeite met oprichters die er bijna een marketingcampagne van maken om in het wilde weg mails uit te sturen naar durfkapitalisten
FILIP VAN INNIS, FORTINO CAPITAL
90 7 Op de cover

dook durfkapitaal hier en daar al op. Na de aanslagen op 9/11 en de NASDAQ-crash klapte alles ineen. Wat volgde waren ‘de donkere middeleeuwen’ zoals we dat in onze sector wel eens noemen. Het is pas na de financiële en economische crisis van 2008 dat de opmars begon”, vertelt Frank.

“Sindsdien is de kwaliteit van start- en scaleups alleen maar gestegen. Uit die succesvolle lichting ontstaan nu meerdere spin-offs van startende ondernemers die teren op hun opgebouwde ervaring en contacten (zie ook p. 11, met start-up Bizzy, die ontstond in de schoot van StarApps, de Gentse venture builder start-upstudio van volbloedondernemers Lorenz Bogaert, Toon Coppens en Nicolas Van Eenaeme, red )”, zegt Filip. “Dat netwerk spant zich vaker uit ver buiten de landsgrenzen. Je ziet dat er meer en meer internationale fondsen hun weg vinden naar ons land

en hier voet aan de grond zetten. Een vijftal jaar geleden hadden we een grote achterstand ten opzichte van Nederland of de Verenigde Staten, maar dat gat is nu wel dichtgefietst.”

Frank verwijst naar de periode rond de eeuwwisseling, toen hij zelf actief was in Silicon Valley om enkele bedrijven naar Europa te loodsen. “Toen was het ondenkbaar dat een durfkapitalist nog maar zou investeren buiten Silicon Valley. Het idee was immers dat al je investeringen dichtbij moesten liggen zodat je drie bedrijven per dag kon bezoeken. De regio vertegenwoordigde maar liefst 70% van het durfkapitaal in de Verenigde Staten, die op hun beurt als land meer dan de helft innam op wereldvlak. Nu is de regio over zijn hoogtepunt heen en verschijnt New York op het strijdtoneel. Maar ook Europa en China profiteren mee van die geografische verschuiving.”

Tick the boxes

Ondanks de investeringseuforie van vorig jaar is de logica van fondsen nog steevast hetzelfde. “We zien nog vaak dat start- of scale-ups durfkapitaal zoeken terwijl dat niet altijd de juiste zet is. Het is één van de vele manieren om aan geld te geraken. Als durfkapitaalfonds focus je overwegend op bedrijven die in omzet exponentieel groeien en in grote markten zodat je hoge returns haalt voor investeerders. Soms zie je nichespelers die een kleine markt op hun kop zetten en die beter af zijn met een gestage groei in plaats van durfkapitaal dat toch wel hoge verwachtingen stelt”, vertelt Filip.

Zowel Fortino Capital als Volta Ventures nemen er een aantal parameters bij vooraleer de centen spreken. “Als bedrijven durfkapitaal willen ophalen, bekijken we de markt in de diepte. Hun oplossing moet een

Op de cover 8

kijkt

antwoord zijn op een probleem en de markt heeft een zekere potentiële grootte nodig. Daarnaast is een jaarlijkse omzetgroei van 100% een absoluut minimum. Die percentages zijn zeker niet overdreven als je over de grenzen heen kijkt. In het Verenigd Koninkrijk heb je Hoxton Ventures. Zij investeren enkel nog in bedrijven die meer dan 400% per jaar groeien. In hun eerste fonds hadden ze wel al drie unicorns (een bedrijf met een waardering boven 1 miljard euro, red.).”

Ook het team is een niet te onderschatten factor in de overweging. “Je mag nog over het beste idee beschikken, als je geen solide groep kan vormen met bekwame mensen, wordt het moeilijk. Aansluitend zijn je doelen op lange termijn niet onbelangrijk. Een ambitie tot Europees of globaal marktleider klinkt als muziek in de oren van durfkapitaalfondsen”, aldus Filip. “En tot

slot ook nog differentiatie op concurrentieel vlak”, vult Frank het lijstje aan. “Je hebt best een goed overzicht over de spelers die actief zijn in jouw markt en waar je zelf het verschil maakt.”

Nachtraven: let op Dat tech- en softwarebedrijven dagelijks het nieuws halen met opgehaald kapitaal, hoeft niet te verwonderen. “Tot voor de oorlog in Oekraïne bestond de top 5 van grootste bedrijven (in marktkapitalisatie, red.) uit techbedrijven. Hoewel door de huidige economische context oliebedrijven ook wel wat weer op die deur van het klassement komen kloppen, blijft software nu eenmaal bijzonder interessant vanwege de schaalbaarheid”, aldus Frank. “Private investeerders zijn daar niet blind voor en kijken steeds meer de softwarerichting uit. Maar we zien niet meteen een verschuiving van middelen. Er wordt nog

duchtig geïnvesteerd in kmo’s die niet met technologie bezig zijn.”

Zoals Frank en Filip eerder al opperden, is 2021 geen referentiejaar. “Doorgaans duren gesprekken met investeerders wel twee tot drie maanden, van een eerste gesprek tot de term sheet, een document dat puntsgewijs de voorwaarden bevat om tot een investering te komen. Wat de zaken absoluut versnelt, is dat je op voorhand al contacten legt met durfkapitaalfondsen. Tegenwoordig zijn er al veel evenementen die de matchmaking tussen bedrijven en investeringsfondsen doen, zoals FinFinder of The Big Score.”

“Goed jouw huiswerk doen is cruciaal. Als fonds krijgen we zo’n 2.000 dossiers per jaar binnen. Dan is een goed uitgewerkt businessplan van een tiental slides geen overbodige luxe. Ik heb wat moeite met

oprichters die
9 Op de cover
Een jaarlijkse omzetgroei van 100% is een absoluut minimum. Die percentages zijn zeker niet overdreven als je over de grenzen
FRANK MAENE, VOLTA VENTURES

er bijna een marketingcampagne van maken om in het wilde weg mails uit te sturen naar durfkapitalisten. Fundraising moet je als een belangrijk deel beschouwen van je takenpakket als CEO van een start- of scale-up. Zomaar even om 2 uur ‘s nachts wat onpersoonlijke mails uitsturen, leidt meestal toch tot niets”, benadrukt Filip.

Bonte waarderingen Eenmaal durfkapitaalfondsen in zee gaan met starters, is er ook veel aandacht voor opvolging. “Met ons netwerk proberen we zo snel mogelijk ons steentje bij te dragen aan hun groei. We zijn een strategisch klankbord, maar even goed schakelen we onze eigen recruiters in om bepaalde jobs in te vullen voor bedrijven uit onze portefeuille. Voor mij gaat het vooral om zo veel mogelijk groei te hacken, wat zoveel betekent als je ervaring inschakelen om fouten die in het verleden bij anderen zijn gebeurd nu te vermijden.”

Dat durfkapitaal soms de nodige stress met zich meebrengt om aan de hoge verwachtingen te voldoen, is volgens het duo nu eenmaal de name of the game. “Doordat de waarderingen de afgelopen maanden zo hoog waren en we nu in een crisis zitten, zal het kaf van het koren gescheiden worden. De overgrote meerderheid van de starters haalt het niet op termijn en dat is altijd zo geweest. Vandaar dat we blijven hameren op het belang van waardering. Als een start- of scale-up rotsvast overtuigd is van hun eigen waardering, maar ze slagen er niet in om groei te realiseren, dan moeten ze in eigen boezem kijken. Vandaar dat het belangrijk is om durfkapitaal niet als de heilige graal van financiering te zien. Je neemt beter het volledige spectrum van financieringsmogelijkheden in overweging vooraleer je op zoek gaat”, besluit Frank.

Wil je ook in contact komen met investeerders?

In maart 2023 vindt een nieuwe editie van FinFinder plaats, een evenement waar we start- en scale-ups matchen aan investeerders.

Of ben je nog zoekend naar wat de mogelijkheden van extern kapitaal zijn?

Neem dan in april 2023 deel aan ons traject Investor Readiness waar je jouw bedrijf in enkele sessies klaarstoomt.

Interesse?

Neem contact op met Celine Janssens (celine.janssens@voka.be)

Op de cover 10 09 222 69 69 Guldensporenpark 1A 9820 Merelbeke info@salenko.com www.salenko.com Bedrijfsvastgoed - M & A Rendement op uw geld? Beleg in vastgoed (4% à 8,5% netto huurrendement). Momenteel 28 investeringsdossiers in aanbieding (op aanvraag). Volledige discretie. Bel of mail ons voor een afspraak Liquiditeiten nodig in uw bedrijf? Wij kunnen u helpen via Sale & Rent Back operaties Vraag gratis naar uw mogelijkheden hieromtrent. Discrete afhandeling. No cure, no pay.

“In een storm leer je de kapitein kennen”

De start-up Bizzy, die een gebruiksvriendelijk platform ontwikkelt voor bedrijfsdata, haalde onlangs 800.000 euro op, boven op de ronde van 1,1 miljoen euro begin 2022. Zaaikapitaal ophalen is één zaak, er slim mee omgaan zoveel crucialer. Een swingend gesprek over slimme financiële formules, groot durven denken en bad weather management met Hendrik Keeris, co-founder van Bizzy, en twee van zijn private investeerders, Laurence Levrau en Pieter Casneuf.

TEKST SAM DE KEGEL – FOTO WIM KEMPENAERS
11 Op de cover
Private investeerders, Pieter Casneuf en Laurence Levrau samen met Hendrik Keeris, co-founder van Bizzy.

Sommige plekken ademen geschiedenis zodra je er voet aan de grond zet. Zoals Fabriek Botaniek, een (nog) verborgen parel in Kruisem. Zachte pianomuziek weerklinkt op de achtergrond, de vele warme houten tinten in het gerenoveerde gebouw creëren een huiskamergevoel; aan een muur spotten we ingelijste tabakspijpen. Laurence: “Dit is een oude tabaksfabriek, destijds gebouwd door mijn grootvader Rafaël en verder gezet door mijn vader Jacques. Het gebouw werd altijd ‘de toebakfabriek’ genoemd door de familie en buurtbewoners. Toen de zaak verhuisde naar een industriezone, kwam dit pand leeg te staan. De ziel was er uit. Twee jaar geleden besliste ik om het nieuw leven in te blazen, want ik miste het ondernemerschap op en rond deze site. Zo is dit bedrijvencentrum ontstaan, met focus op de verhuur van twaalf private ruimtes met gemeenschappelijke faciliteiten, zoals keuken, bar, sanitair, vergaderzalen en parking.”

Botaniek is een knipoog naar het verleden waar alles begon met de verwerking van tabaksplanten, maar verwijst ook naar de groene omgeving zowel buiten als onder het serredak in het atrium. Laurence: “Botaniek staat ook voor natuur, wat groeit en bloeit. Ondernemers die willen groeien, positief denken, hun netwerk willen delen en bij voorkeur op een duurzame manier werken, zijn hier welkom.”

“Dit is een oogstrelende locatie”, beamen Hendrik Keeris en Pieter Casneuf in koor. De eerste is medeoprichter van Bizzy, de tweede investeert er in, net als Laurence.

Bedrijfsdata op een digitaal schoteltje

Bizzy werd in oktober 2021 opgericht door Hendrik Keeris en Steve Declercq als spin-off van StarApps, de Gentse venture builder start-upstudio van volbloedondernemers Lorenz Bogaert, Toon Coppens en Nicolas Van Eenaeme. Het trio is bekend van Netlog, Twoo, Realo en Delta.

Hendrik Keeris en Steve Declercq ontmoetten elkaar dan weer aan de Vlerick Business School en kwamen een jaar later bij StarApps terecht. Daar kregen ze de opdracht uit te dokteren hoe Bogaert en co. automatisch op de hoogte konden blijven van wat in hun zakelijk netwerk gebeurde. ‘Wie richt zaken op, wie haalt geld op, wat doen concurrenten?’ Bedrijfsdata, op een digitaal schoteltje, zeg maar.

In hun onderzoek stuitte het duo snel op de beperkingen van wat al bestond. Een aantal spelers bieden bedrijfsinformatie aan rond bedrijven en markten, maar om die nuttig te kunnen gebruiken moet je daar heel veel tijd in investeren. Hendrik: “In de VS heb je platformen (zoals ZoomInfo, red.) waar je bedrijfsinformatie vlot kan terugvinden, in Europa ligt dat veel moeilijker en is bedrijfsinformatie meestal lokaal georganiseerd en beperkt tot officiële bedrijfsdata. Daardoor gebruiken relatief weinig mensen handelsinformatie, terwijl de markt daarvoor heel groot is. Dus hebben we zelf iets gebouwd dat volgens ons beter aan de noden voldoet. We willen een business information assistant worden voor Europese bedrijfsdata, die kunnen gebruikt worden door ondernemers,

sales professionals en rekruteerders voor research, prospectwerk …

Bizzy was geboren: een platform dat publieke bedrijfsdata (denk in België aan info uit het Staatsblad, Nationale Bank en KBO) automatisch verzamelt, analyseert en presenteert aan wie daar nood aan heeft. Bizzy koppelt die officiële data met data van bedrijfswebsites, nieuwssites, social media of andere bronnen, op een laagdrempelige manier. De ongestructureerde data worden door een algoritme en machine learning opgeschoond en verwerkt. “Met die mix zijn we echt uniek”, vertelt Hendrik. “Zo kunnen we veel meer info vinden over bedrijven, zoals over hun teams, vacatures en activiteiten.”

Freemiummodel in de steigers Hun platform brengt bedrijfsdata en -inzichten samen van ondertussen ruim 9 miljoen Belgische en Engelse bedrijven. Bizzy telt momenteel 8 werknemers en ook al 150.000 (voorlopig nog gratis) gebruikers per maand. “We willen een freemiummodel hanteren. Ons platform is gratis voor lichte gebruikers, bedrijven die actief lijsten willen trekken van ondernemingen of automatisch data willen synchroniseren met hun systemen, zullen een SaaS-abonnement kunnen nemen.”

Bizzy kreeg bij de start, in zijn eerste kapitaalronde, al geld van Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde (het oprichtersduo van Wasbar) en de start-upfinancier Pitchdrive.

“We hadden toen vooral kapitaal nodig voor extra developers om de huidige spelers snel te kunnen bijbenen. Een deel kregen we via equity, het grootste deel echter via een Vlaiosubsidie en een lening.”

Wie is wie?

HENDRIK KEERIS, co-oprichter van Bizzy, een platform voor bedrijfsdata

LAURENCE LEVRAU, serieel ondernemer, investeerder en oprichter van Fabriek Botaniek, een gloednieuw bedrijvencentrum in Kruisem

PIETER CASNEUF, serieel ondernemer, transformatiemanager en investeerder

Met de opvolgronde staat de teller nu op 1,9 miljoen euro. Onder de nieuwe investeerders zitten bekende namen zoals Pieter Casneuf (ADAM Software), Stéphane Ronse (FoodBag) en Jonas Deprez (Daltix). Hendrik: “Nu zitten we in de volgende fase, de product-market fit. We willen meer beginnen verkopen en onze sales teams uitbouwen. De wereld moet ons product leren kennen.”

Markt, product, people en… finance Investeerders Laurence Levrau en Pieter Casneuf luisteren aandachtig naar de youngster. Pieter studeerde in een vorig leven

Op de cover 12

scheikunde en biotechnologie, behaalde een doctoraat op biotechnologie, trok naar Vlerick en keerde nooit meer terug naar de wetenschappelijke wereld. “Maar mijn achtergrond is en blijft wetenschap. In alles wat ik doe, bekijk ik de zaken analytisch. In mijn eerste bedrijf zette ik een onderneming in financiële crisis op orde en nam het finaal over. Later nam ik ook een prepress bureau over. Daaruit is ADAM Software ontstaan, dat ik uiteindelijk in 2017 verkocht aan een private equity fonds.”

Pieter hield tijdens zijn ondernemersloopbaan van verschillende rollen: als CEO, als adviseur, als bestuurslid en als investeerder. “Wat me boeit, zijn uitdagende situaties. Dat kan je interpreteren als bedrijven uit de ‘dikke miserie’ halen maar ook als ‘hoe word je nummer 1 in de wereld?’ Ik kijk volgens een vast schema naar zaken: markt, product, people en finance. Voor mij is Bizzy in die zin een perfect fit. Laten we eerst de markt bekijken. Na de robotiseringsgolf kwam de nieuwe golf van de database, artificiële intelligentie en machine learning. We beseffen nog onvoldoende welk belang automatisering krijgt in beslissingsprocessen. Het beslissingsproces

wordt bijna an sich geautomatiseerd. Tegelijkertijd is de markt van bedrijfsinformatie een oubollige markt – de voorbije 20 jaar is die nauwelijks veranderd – en elke oubollige markt is klaar voor disruptie. Twee: het product. Als Vlamingen zit het niet in ons DNA om te scalen naar wereldschaal. We denken vaak in procentjes groei, bij 15% groei applaudisseren we. De vraag is: kun je vijf jaar ononderbroken 150% of zelfs 500% groeien? Dan word je op termijn wereldleider. Maar dat zit gewoon niet in ons bloed. Met Bizzy heb je een markt die er klaar voor is en een product dat enorm schaalbaar is. Het derde luik: mensen. Wij, Vlamingen zijn enorm defensief. We reageren snel verkrampt en verzuurd, hebben de neiging om heel snel in verdediging te gaan. Als iets niet werkt, is het typisch Vlaamse antwoord: ‘Maar normaal werkt dat wel.’ Ik ben als investeerder geïnteresseerd in de mensen die daar de uitzondering op vormen. Ik zeg wat er op tafel ligt, dat is mijn stijl. Bij Bizzy voel ik enorm dat ze feedback ter harte nemen en ermee aan de slag gaan.”

Laurence knikt instemmend: “Als je overweegt in een start- of scale-up te investeren,

zijn de mensen achter het bedrijf een van dé doorslaggevende factoren. Zijn ze bereid om te leren, kritiek te aanvaarden en er iets mee te doen: dat is ontzettend belangrijk.”

“Helemaal mee eens”, zegt Pieter. Ten slotte heb je nog het laatste luik: finance. Het financieel plan, eigenlijk is dat voor de vuilbak. Diegene die zegt dat hij zijn business 12 tot 36 maanden kan voorspellen op een relevante, accurate manier, liegt of hij is te traag aan het groeien. De mensen die hun EBITDA perfect kunnen voorspellen, moet ik nog tegenkomen, tenzij ze alles ‘vastgeschroefd’ hebben, geen risico meer nemen en veel te traag groeien. In die startfase heb je gedurende drie jaar 300% groei nodig. Vlamingen zeggen dan onmiddellijk: ‘Hoeveel verlies maak je dan?’, maar dat interesseert me op dat moment niet.

“Soms zie je bij de oudere generaties inderdaad angst om dat financieel vooruitzicht te durven loslaten, maar bij jongere ondernemers is het soms omgekeerd”, countert Laurence een beetje. Als je burn rate niet hoog genoeg is, ben je niet goed bezig, hoor je vaak (burn rate is de snelheid waarmee een bedrijf ter beschikking gestelde fondsen gebruikt, met name voor vaste overheadkosten, maw de snelheid waarmee een bedrijf geld ‘verbrandt’, red.). Soms is die burn rate in het begin gigantisch om ergens te geraken, maar het is niet omdat je een gigantische burn rate hebt, dat je ergens geraakt”, zegt ze bijna filosofisch.

“Klopt”, zegt Pieter. “Voor mij, als financier, is de unieke parameter waarrond heel veel draait LTV:CAC (the Customer Lifetime Value to Customer Acquisition Cost, red.)

15% groei applaudisseren we als Vlamingen. De vraag is: kun je vijf jaar ononderbroken 150% of zelfs 500% groeien? Dan word je op termijn wereldleider
“ Bij
13 Op de cover

In mensentaal: hoeveel keer krijg je de waarde terug van de kost die je gemaakt hebt om een langetermijnklant te maken. Als het mij 1 kost om die klant te maken, maar ik kan bewijzen dat ik 9 keer die value terug krijg, zit ik safe, voor zover die longterm value niet door marktomstandigheden zal veranderen. Microsoft weet bijna perfect hoelang je klant blijft eenmaal je aan boord bent. Dat kost hen bovendien niet zoveel. Uitgevers van kranten en magazines, daarentegen, zwaaien met 50% korting plus een extra cadeau. Ze verdienen het eerste jaar nauwelijks aan een nieuwe klant en weten bovendien helemaal niet hoelang die hen ‘trouw’ blijft. Binnen de LTV:CAC formule moet je wel je groeisnelheid hoog houden, dan kan je ook een overhead aan die je een arm en een been kost, maar die je overleeft.”

Verkopen, verkopen, verkopen Volgens Pieter en Laurence moet je als investeerder heel goed kunnen inschatten in welke fase van maturiteit een bedrijf zich bevindt. Pieter: “Bizzy zit nog heel early stage, voor de echte take-off op de S-curve (die beschrijft de levenscyclus van een bedrijf, red.) LTV:CAC is vandaag nog niet hun voornaamste parameter, de key parameter is nu de productmarket fit. Pakt de mayonaise, op zijn Vlaams gezegd. Pas daarna kan je ook echt grotere sommen kapitaal ophalen.”

Hendrik is alvast heel tevreden met zijn huidige investeerders. “Het zijn zelf ondernemers die minder gefocust zijn op EBITDA op dit moment. De komende maanden willen we vooral markt innemen, daarna gaan we voor value. Gelukkig denken onze investeerders ook zo.”

Heeft Bizzy snel investeerders gevonden?

“Relatief vlot”, zegt Hendrik na enig aarzelen. “En toch kruipt er heel veel tijd in”, vult Laurence meteen aan. “Het wordt in de nabije toekomst volgens mij moeilijker om geld op te halen. Er waren de voorbije jaren heel veel families die veel cash voorradig hadden. Ze namen bedrijven over of participeerden in beloftevolle start-ups. Daardoor was het de voorbije jaren soms té gemakkelijk waardoor start-ups te weinig uitgedaagd werden. Het is ook mijn ervaring dat veel start-ups enorm bezig zijn met de

ontwikkeling van hun product, het ophalen van kapitaal en de deelname aan alle soorten awards en wedstrijden – want dat zorgt voor extra publiciteit en streelt hun ego – maar daarbij vergeten ze de focus op sales. Naast het ontwikkelen van je product moet je ook en vooral verkopen, verkopen, verkopen. Dat wordt zo vaak verwaarloosd.”

Pieter: “Ik ben gecharmeerd door de woorden van Laurence. Ik dacht dat ik de enige was die heel die awardindustrie wat verfoeit. Het is één van de ontsporingen van entrepreneurship as a lifestyle. Dat interesseert me als investeerder niet. Omdat er lang zoveel kapitaal voorradig was, zijn er ook grote luchtzakken gebouwd. Vandaag gaan we naar bad weather management: het is in een storm dat je je kapitein leert kennen. Als de zon schijnt en er waait een zacht briesje, kan iedereen varen. Laat maar eens wat start-ups kapseizen, op korte termijn is dat misschien pijnlijk voor ons bnp, op lange termijn is dat zaligmakend.”

“In de periode 2006-2010 weigerden investeerders mee aan boord te stappen als je verlies maakte als start-up – wat ook onzinnig was – maar nu sloeg de naald helemaal naar de andere kant door. Geld was geen kost meer, onder andere door een onverantwoord financieel beleid van nul procent interesten. Voor mij hangt alles af van waar een start-up zich bevindt. Eerst gaat het om de product-market fit en je cash burn onder controle proberen houden. Op het moment dat je gaat schalen, ga je massaal geld pompen en dan kom je finaal in de platte kant van de S-curve en komen de ietwat behouden family offices en private equity funds om de hoek kijken.”

Slim samenwerken met investeerders

Als start-up komt het er voor Bizzy nu op aan om meer dan één versnelling hoger te schakelen, vinden beide investeerders. Laurence: “Snelheid is ontzettend belangrijk. De eerste versies van hun product waren nog redelijk beperkt, maar dat verandert nu snel. Hun developers zijn de smart asses die op enkele dagen hun platform kunnen omgooien indien nodig. Dat is de kracht van het team. Het is cruciaal om heel snel te evolueren en

Op de cover 14
Laurence Levrau (l.) en Pieter Casneuf (m.) investeren met passie in start-up Bizzy van co-oprichter Hendrik Keeris (r.): “Als investeerder moet je kunnen accepteren dat start-ups fouten maken en niet meteen panikeren of een zondebok zoeken bij een tegenslag.”

het product nog performanter, vollediger en gebruiksvriendelijker te maken.”

Pieter: “Ik zie die snelheid ook vandaag en dat stelt me gerust. Zij moeten ons ‘gebruiken’ om ons advies als een spons op te zuigen, maar uiteindelijk beslissen de CEO’s en het management. Ik kan een idee hebben, maar het is aan hen om de eindbeslissingen te nemen.”

Die adviseursrol wordt bij Bizzy ook vertolkt door de investeerders. Hendrik: “Elk kwartaal organiseren we nu een board meeting met de voornaamste investeerders. Voor ons is dit een verademing. We leggen concrete doelen vast zodat de neuzen in dezelfde richting staan.”

Aan ambitie alvast geen gebrek bij Bizzy. “Eigenlijk willen we dat elke ondernemer wereldwijd in de toekomst Bizzy gebruikt”, zegt Hendrik onomwonden. “Van de aannemer die een schilder zoekt tot een multinational die alle mogelijke bedrijfsdata wil integreren met zijn systemen. Ons eerste doel is om tegen eind 2023 tussen de 50.000 en 100.000 euro monthly recurring revenu (maandelijks terugkerende omzet, red.) te halen, break-even te worden en in meerdere landen actief te zijn. Naast België staat ook al elk bedrijf uit het VK op ons platform, nu mikken we op de andere buurlanden. Eerst willen we ons bewijzen om nadien extra kapitaal op te halen om nog sneller te groeien.”

Het potentieel is enorm, meent Pieter. “We nemen nog te veel beslissingen zonder deftig geïnformeerd te zijn. Sales teams van eender welk bedrijf zijn een van de target groepen. Die willen zo snel mogelijk weten of een klant solvabel is. Maar evengoed rekruteerders, want headhunters willen weten hoe de klanten waarvoor ze werken in elkaar zitten. Of managers willen weten hoe hun concurrenten scoren. Het is opvallend dat de ‘harde’ financiële informatie de traagste is van allemaal. Publieke data zijn tussen de 6 en 18 maanden oud. Dat niveau van traagheid kan je challengen met de contextuele inbouw van heet-vande-naald bedrijfsdata. Die dynamische data zijn cruciaal bij Bizzy. Dit gezegd zijnde, onderschat nooit jouw concurrenten. Iedereen doet zijn best, er beweegt sinds kort veel in deze markt, het is aan Bizzy om aan te tonen dat hun product sneller, beter en gebruiksvriendelijker is.”

“Ik fixeer me nu niet op financiële return”, besluit Laurence. “Hoe snel palmen ze die markt van bedrijfsinfo in, dat is de hamvraag. Als investeerder moet je kunnen accepteren dat start-ups fouten maken en niet meteen panikeren of een zondebok zoeken bij een tegenslag.”

“Als ze geen fouten meer begaan, betekent dit dat ze niet hard genoeg geprobeerd hebben”, lacht Pieter. “De perfecte rit bestaat niet. Maar ik investeer liever in jonge bedrijven dan in immobiliën, want vastgoed raakt me niet. Is dat high risk?

Ach, het is maar hoe je het bekijkt.”

15 Op de cover

Gentse techsector in gevaar door fiscale hervorming van auteursrechten

De federale regering heeft met haar plannen om het bestaande fiscaal stelsel van de auteursrechten sterk in te krimpen kwaad bloed gezet bij de technologiesector. Gezien het belang van de Gentse scale-ups in de Vlaamse technologische scale-upwereld, is Voka Oost-Vlaanderen erg ongerust over de plannen van de federale regering.

De bestaande regeling is zonder twijfel een element in de federale fiscale koterij. Maar het is er wel één met een heel duidelijk en tastbaar economisch voordeel. Het stelt onze tech- en softwarebedrijven in staat om te concurreren met Amerikaanse of andere internationale hubs in de strijd om schaars talent. Noem het eerder een orangerie in plaats van een koterij.

We vragen de federale regering om de belangen van de techbedrijven niet uit het oog te verliezen. Er bestaan een pak uitzonderingsmaatregelen in onze fiscaliteit en sommige kunnen zeker heroverwogen worden. Maar deelaspecten afschaffen zonder tegelijk aan de grondoorzaak – de torenhoge loonlast –te werken, is gevaarlijk. Als je de orangerie afbreekt zonder aan het huis te werken dan is het gevolg dat iedereen die in zo’n ‘bijgebouw’ huist, plots geen dak boven het hoofd heeft. Een speerpunt van onze Vlaamse economie op die manier dakloos maken, dat kan niet de bedoeling zijn.

Werknemers rechtstreeks getroffen

Om het schaarse talent in onze regio te houden, moeten techbedrijven concurreren

op een wereldwijde arbeidsmarkt. Een gedeelte van de verloning fiscaal vriendelijk kunnen doorvoeren is daarin een enorme troef. Bedrijven gebruiken die regel trouwens helemaal in regel met de wet en met goedkeuring van de fiscale controleorganen. We zijn ongelooflijk sterk gegroeid in de technologiesector de voorbije jaren, met groeibedrijven die de wereldmarkt bestormen. We moeten die economische tak beschermen, drempels wegnemen en verder stimuleren. Zeker in het huidige klimaat van ontsporende loonkosten en toenemende moeilijkheden voor starters en groeibedrijven om externe financiering aan te trekken.

Zowel de werkgevers als de werknemers worden hier rechtstreeks getroffen. Alle werknemers die hun loon gedeeltelijk via auteursrechten bekomen zullen dit rechtstreeks voelen in hun portefeuille. De werkgevers kunnen dit morgen nergens gaan compenseren in het brutoloon. Zéker als je weet dat er in januari al een automatische indexatie van 11% wordt toegekend. Deze maatregel betekent een duidelijk en rechtstreeks koopkrachtverlies voor hen. Onbegrijpelijk, nu alle politieke partijen net pleiten voor meer koopkracht.

Gent hotspot voor Europese tech-scene tijdens The Big Score

Op 15, 16 en 17 november maakte een select kransje van toonaangevende internationale investeerders en corporate buyers kennis met het kruim van Europese tech scale-ups op de vierde editie van The Big Score. Voka Oost-Vlaanderen is enthousiaste partner in dit initiatief. Events als deze zijn dan ook cruciaal voor de topbedrijven van morgen.

16
In de lobby Jouw belangen kamerbreed verdedigd

‘The Big Score’ bood 450 internationale topinvesteerders en corporate aankopers of CTO’s de kans om deze bedrijven en hun zaakvoerders te leren kennen in 90 live presentaties, speeddates en informele bijeenkomsten. Op 15 en 16 november kregen 50 nauwkeurig geselecteerde software scale-ups uit heel Europa de opportuniteit om internationale ‘big fish’ investeringsfondsen van soms honderden miljoenen en nieuwe bedrijfsklanten te overtuigen van hun product.

Scale-ups met straffe dromen

Op donderdag 17 november lag de focus op Belgische start-ups. Een uitgepuurde selectie van 40 veelbelovende jonge bedrijven presenteerde zich aan het investeerderspubliek. Bovendien kregen een 150-tal ambitieuze jonge talenten de kans om de laatste dag van The Big Score bij te wonen en kennis te maken met deze innoverende groeibedrijven. Hilde Schuddinck, regiodirecteur Gent bij Voka Oost-Vlaanderen is enthousiast over het initiatief: “Events als deze zijn cruciaal voor de topbedrijven van morgen. We zien dat het Gentse ecosysteem groeit en haar rol bevestigt als starten scale-uphoofdstad van Vlaanderen. In 2022 alleen al haalden Gentse techbedrijven zowat de helft van alle investeringen in Vlaamse techbedrijven binnen. Die investeringen bewijzen het potentieel en de aanwezige goesting om succesvolle bedrijven uit te bouwen. Het is bovendien een unieke gelegenheid om als Gents bedrijf je ook verder internationaal op de kaart te zetten.

Voor veel start- en scale-ups is de Belgische markt gewoonweg te klein. Internationaal ontwikkelen is voor deze born globals van bij het begin een noodzakelijke focus. Zo ook voor Maura Nachtergaele, CEO en co-founder van Payflip: “We dromen van een team bestaande uit drie cijfers en de stap naar het buitenland. Onze gouden tip voor snelgroeiende start-ups? Wees niet te perfectionistisch, maar houd wél the bigger picture voor ogen!”

Voka Politica in Zwijnaarde: mobiliteit het hete hangijzer

Ondanks de hevige economische tegenwind liggen er in de zuidrand van Gent nog enorme economische groeimogelijkheden. Om die mogelijkheden ten volle te benutten, kwamen de bedrijven van de vier Zwijnaardse bedrijventerreinen eind november op initiatief van Voka samen in de nieuwe gebouwen van Colruyt Group. Er stond een open gesprek op de agenda met Gentse schepenen Filip Watteeuw en Sofie Bracke, respectievelijk onder meer bevoegd voor mobiliteit en economie.

De grootste uitdaging van het gebied blijft de mobiliteitsafwikkeling. Er zijn nog steeds onvoldoende alternatieven voor de wagen in het gebied en de infrastructuur in de omgeving is niet aangepast op wat het zou moeten kunnen verwerken. We kijken uit naar de bouw van de fietsbrug richting Technologiepark en later de heraanleg van de ovonde op de N60, twee infrastructuurdossiers waar Voka stevig mee aan de kar trok. Ook richting eilandje Zwijnaarde moet de ontsluitingsweg langs de Domo-site nu snel aangelegd worden en moet er gezocht worden naar extra ontsluitingsmogelijkheden. We blijven ijveren voor tramverbindingen, deelfietslocaties en veilige, vlotte fietsverbindingen in het hele gebied: van The Loop tot Merelbeke. Ook de de parkeerdruk werd druk besproken. Vooral voor Eilandje Zwijnaarde moet er gekeken worden of de voorziene hoeveelheid plaatsen in relatie staat tot de activiteiten die aangetrokken worden. De mogelijkheid voor ‘overflowparkings’ moet verder onderzocht worden.

Ten slotte blijft de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijk topic. De komende jaren zullen er honderden extra jobs gecreëerd worden in Zwijnaarde. Er moet dus meer ingezet worden op de activering van de arbeidsmarkt, maar ook het aantrekken van buitenlands talent moet eenvoudiger. De schepenen beloofden om de aangehaalde punten mee te nemen, Voka volgt de actiepunten van nabij op.

Voka verdedigt jouw belangen op alle beleidsniveaus. Via analyses, opinies en positieve samenwerkingen werken we elke dag aan een gunstiger bedrijfsklimaat. Meer info vind je op onze pagina rond belangenbehartiging of stuur een mail naar jan.geers@voka.be

17 In de lobby

Telex

Sligro Food Group Belgium bouwt gloednieuw distributiecentrum in Evergem

Met moederbedrijf Sligro Food Group achter zich, zet Sligro Food Group Belgium, dat bestaat uit JAVA Foodservice en Sligro-ISPC, een volgende stap in de groei als toonaangevende groothandel in foodservice. In Evergem wordt immers hard gewerkt aan de bouw van een gloednieuw distributiecentrum (oppervlakte van 16.500 m²) voor de bezorging van de Foodservice klanten. Duurzaamheid staat voorop: gasloos, zonnepanelen en warmteterugwinning zijn enkele van de voorzieningen. Evergem biedt de perfecte uitvalsbasis om het Westen van België te servicen: Oost- en WestVlaanderen en het westen van Brussel en Henegouwen. Deze investeringen geeft Sligro Food Group Belgium de mogelijkheid om te blijven groeien, maar ook om de kwaliteit van de dienstverlening naar de klanten toe te garanderen. De verwachte oplevering is voorzien in het voorjaar van 2023. sligrofoodgroup.be

Publi Solution vervoegt de Remotec Group

Remotec is een rasecht Gents familiebedrijf dat werd opgericht in 1988. Als totaalpartner specialiseert Remotec zich in het ontwerpen, produceren en plaatsen van producten die overzicht, visibiliteit, veiligheid en efficiëntie op bedrijfsterreinen optimaliseren. Het bedrijfsaanbod bestaat uit signalisatie, wegmarkeringen, branding, aanrijdbeveiliging & afbakeningen, lichtreclames & publicitaire signalisatie, infrastructuurwerken, laadoplossingen voor auto en fiets en digitale led-schermen.

Onlangs nam het Publi Solution over. Hun gamma (signalisatie, branding, vastgoedpromotie en voertuigbelettering) sluit perfect aan bij dat van Remotec. Het management maakt zich sterk dat deze samenwerking zal leiden tot nieuwe creatieve impulsen en een nog completere ontzorging van alle klanten.

remotec.be

Corbeo versterkt lokale productie door overname Vlechterij Bossuyt

Corbeo (Zele), een producent en groothandel in touw en aanverwanten, neemt alle productieactiviteiten over van Vlechterij Bossuyt uit Kortrijk. Zo breidt Corbeo in één klap zijn productie van touw uit met 32 vlechtmachines. Deze stap ligt in lijn met de uitgestippelde strategie om lokale toegevoegde waarde te verhogen door verticale integratie.

Vlechterij Bossuyt is reeds twee generaties gespecialiseerd in het produceren van gevlochten koord, in diktes van 0,8 mm tot 12 mm. Zij zijn onder andere gespecialiseerd in metselkoord, touw voor vlaggenmasten, trekkoord in grote lengtes (tot 1.000 m in één stuk) en ook vlechten van hoge-sterkte garens zoals Dyneema. Er is reeds vele jaren een intensieve samenwerking tussen Corbeo en Vlechterij Bossuyt. Toen de huidig zaakvoerder Evelyne Bossuyt aankondigde dat zij de bedrijfsactiviteit wenst te stoppen en geen opvolging heeft, was deze overname een logische stap.

Alle machines worden verhuisd naar de nieuwbouw die Corbeo einde 2019 in Zele in gebruik genomen heeft. De capaciteit van de overgenomen vlechters laat toe om jaarlijks een 10.000 km aan gevlochten touw te produceren. Naast de retailartikelen zal Corbeo ook de industriële klanten en toepassingen van Vlechterij Bossuyt verder blijven ondersteunen met de bestaande artikelen.

corbeo.be

Bij Van Cauter Multitechnieken kan u terecht voor advies betreffende totaaloplossingen op maat op vlak van elektriciteit, HVAC en beveiligingsinstallaties.

Algemene elektrotechnieken HVAC Beveiligingsinstallaties Onderhoudsdienst www.vancauter.com

Keiberg 74 - 9340 Lede 053 83 13 38 info@vancauter.com

De nieuwbouw die Corbeo einde 2019 in gebruik nam.
18

Vraag het @voka

Het antwoord zit in je netwerk

? Vraag het?

Subsidies voor starters

Eerst en vooral kunnen startende ondernemers vaak een premie krijgen van de stad waar ze gevestigd zijn. In Gent kan je als starter een premie van 5.000 euro bekomen van het OOG via het zogenaamde starterscontract

Ben je bezig met iets innovatiefs? Dan kan je bij Vlaanderen ook aankloppen voor subsidies voor onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten. Zo kan steun verkregen worden voor de kosten van onderzoek, haalbaarheidsstudies, opleidingskosten, advies, strategische aanwervingen en investeringen. Enerzijds is er een subsidie voor onderzoeksprojecten die 50% steun biedt voor projecten van minimum 10.000 euro met een maximum van 25.000 euro. Anderzijds is er ook steun voor ontwikkelingsprojecten van minimum 50.000 euro. Hierbij kan 35% steun verkregen worden met een maximum van 250.000 euro.

Wanneer je gaat internationaliseren, digitaliseren, innoveren of duurzaam ondernemen, kan je via de kmo-groeisubsidie steun bekomen voor strategische aanwervingen tot 25.000 euro en het inwinnen van strategisch advies tot 25.000 euro.

Ten slotte, voor de financiering van aanwervingen, zijn volgende steunmaatregelen interessant.

Vrijstelling van de basisbijdragen RSZ voor een eerste aanwerving, en ‘korting’ op de volgende 5 aanwervingen.

Vrijstelling op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werknemers die onderzoek en ontwikkeling verrichten in jouw bedrijf.

Naast subsidies, kan je als starter ook overheidssteun bekomen in je financiering.

Startlening: Een achtergestelde lening tot 100.000 euro voor startende ondernemers met een rentevoet van 3% en een looptijd tot 10 jaar.

Winwinlening: Een fiscaal voordeel voor de privépersoon die geld uitleent aan jouw onderneming (fiscale stimulans).

Vriendenaandeel: Een fiscaal voordeel voor de privépersoon die rechtstreeks participeert in jouw onderneming (fiscale stimulans).

Vraag het?

Investor Readiness

Ben je op zoek naar risicokapitaal voor jouw start- of scale-up? Maak je je klaar om in zee te gaan met een investeerder? Voka ondersteunt je hierbij graag en biedt jou een uniek en inspirerend traject aan voor ambitieuze ondernemers in samenwerking met ervaren ondernemers, adviseurs én investeerders.

Meer informatie via celine.janssens@voka.be

Heb je meer vragen over starten als ondernemer of een andere vraag voor Voka Oost-Vlaanderen?

Stuur je vraag dan naar ikvraaghet@voka.be of stel je vraag via onderstaande QR-code.

19
Starten met mijn eigen zaak: welke subsidies zijn er en hoe kom ik aan extra financiële middelen?

“Onze klanten groeien in tijd én efficiëntie”

Vrienden zijn ze al sinds hun dertiende. Maar het ondernemersverhaal van Dieter De Naeyer en Ken De Norre-De Groof begon in 2014. De twee richtten eerst RefAssist op, waarna Movetex volgde. Hun algoritmische planningstools zorgen voor tijds- én efficiëntiewinst. “Iedere dag zorgen we ervoor dat onze klanten hun planning zo vlot mogelijk verloopt”, vertelt co-oprichter Ken.

De eerste tech start-up van Dieter en Ken ontstond ‘na hun uren’, toen ze nog beiden actief waren bij een werkgever. Hun idee kwam voort uit een grote uitdaging binnen de voetbalwereld. Dieter, die als hobby op het voetbalveld stond als scheidsrechter, wist als geen ander dat ze vaak verre afstanden moesten afleggen. Niet eenvoudig om deze trajecten efficiënt in te plannen. Ze namen daarom het volledige proces onder de loep en pasten wiskunde toe om deze uitdaging te counteren. “We ontwikkelden in eerste instantie een algoritme dat instaat voor de automatisatie en optimalisatie van scheidsrechterplanningen.

We stelden dit voor aan de Belgische Voetbalbond en hadden onmiddellijk ons eerste project beet. Zo ontstond RefAssist.” Na hun eerste opdracht wou het duo dit algoritme nog breder introduceren in de sportwereld, maar die uitrol verliep initieel minder vlot dan verwacht. “Dit zette ons aan het denken. We vroegen ons af welke andere processen we konden optimaliseren met een vergelijkbaar algoritme.”

Move to excellence

“We wilden op de een of andere manier gaan excelleren en planningsprocessen beter

maken. Zo kwamen we ook op de naam van Movetex, wat staat voor move to excellence

Dat gebeurt er dus als je twee ingenieurs samen zet die vooral bezig zijn met algoritmes en niet met het bedenken van een creatieve bedrijfsnaam”, lacht Ken. Met RefAssist en Movetex hebben Dieter en Ken samen twee bedrijven uit de grond gestampt. Ze kennen elkaar al van jongs af aan en wilden graag samen een bedrijf oprichten. “We willen alle twee voluit gaan voor onze carrière en impact maken. Beiden hebben we dit geprobeerd als medewerker, maar daar bleven we op onze honger zitten.”

Het was voor beide ondernemers een bewuste keuze om hun verantwoordelijkheden op te delen. “Dieter heeft de dagdagelijkse leiding over RefAssist, ik over Movetex. We hebben om de twee weken updatemeetings om voeling te blijven houden met beide businesses. Dat lukt prima op die manier.”

Weg met pen en papier

Ondernemingen die medewerkers ‘op de baan hebben’ en ook meerdere opdrachten per dag uitvoeren, kunnen beroep doen op het SaaS-softwareplatform Movetex. Het algoritme erachter helpt hen bij het uittekenen van dagelijkse, en vaak complexe,

planningen. De AI-gedreven modules gaan veel verder dan de planningstools in ERP-software. “We focussen ons bij Movetex vooral op chauffeurs en techniekers die onderweg zijn voor hun werkgever. Dat gaat van groothandels in voeding tot elektrowinkels. Onze klanten hebben een grote voorsprong op hun concurrenten als ze software gebruiken voor hun planning. Bedrijven groeien slim met Movetex. Ze groeien in efficiëntie en tijd, wat dan weer zorgt voor een grote kostenbesparing. Ik zie onze klantenrelaties die we opbouwen als een win-winsituatie. Doordat zij investeren in ons platform, groeien wij ook. Onze klanten blijven bij ons, omdat we inzetten op convenience. We vergemakkelijken of ontzorgen hun job, dag in dag uit.”

Snel, simpel en digitaal een planning kunnen maken is volgens Ken een must in vele bedrijven. Toch zijn velen van hen nog niet op de kar gesprongen van de automatisatie van het planningsproces. “Een vreemd gegeven voor mij. We zien maar al te vaak dat de planning nog verloopt via Outlook en dat routes worden uitgestippeld via Google Maps. Zelfs pen en papier worden anno 2022 nog steeds gebruikt. Hierdoor verliezen ze letterlijk elke

JOLYN DE BAETS – FOTO WIM KEMPENAERS
20
Bamboe Scheutig met groei(kracht)

dag honderden euro’s. Ons doel is niet om planningsmedewerkers te vervangen door een tool, maar wel om hun werk veel efficiënter te laten verlopen.”

Ondernemerschap moet je leren Binnen hun segment hebben ze heel weinig te maken met concurrentie. Ken geeft wel toe vaak wakker te liggen van hun volgende stappen. “Als ondernemer ben je dag in dag uit bezig met jouw bedrijf. Het zorgt soms voor slapeloze nachten. Hoe de toekomst er voor ons uitziet? Ik denk zeker rooskleurig, al moeten we ons wel wapenen voor wat komt. We willen met Movetex graag internationaliseren en blijven groeien in aantal klanten en opdrachten. Soms stel ik me de vraag of ik wel de juiste man op de juiste plaats ben hiervoor. Ondernemerschap is iets dat je moet leren en ik heb zeker veel bijgeleerd. Vroeger was mijn insteek ‘alles mag, niets moet’. Terwijl we nu de shift maken naar meer kpi-driven te zijn.”

“Op dit moment hebben we twee aparte producten, die beide enorm aan het boomen zijn. Ze hebben allebei hun eigen uitdagingen, met andere grenzen waartegen we botsen. Onze groei ging geleidelijk aan

en organisch. We zijn gestart in 2014 met ons tweeën en op dit moment telt het RefAssist en Movetex-team 13 personen. We groeien misschien anders dan vele techspelers, maar toch ben ik heel fier op wat we al allemaal hebben kunnen ondernemen met een behoorlijk klein team.”

Geen tijd meer om te programmeren Iedere euro die ze investeren in beide bedrijven, is eigen kapitaal. “Op dit moment hebben we nog geen beroep gedaan op externe investeerders of adviseurs. Maar bij verdere groei, zijn dit pistes die we zeker in overweging moeten nemen. Wel doe ik al beroep op collega-ondernemers om te sparren. Zo nam ik onder andere deel aan Bryo, Plato en netwerkevenementen van Voka Oost-Vlaanderen. Het is altijd fijn om te weten dat je er niet alleen voor staat. Als ondernemer moet je hier ook

de tijd voor kunnen maken. Een tijd terug was ik zelf nog elke dag aan het programmeren. Hiermee ben ik nu gestopt. Ik moet de uitvoerende taken loslaten en meer het uithangbord worden van Movetex. Mijn rol is doorheen de jaren dus zeker veranderd, maar ik blijf heel gemotiveerd om er elke dag keihard voor te gaan.”

Movetex/RefAssist is één van de vele groeibedrijven in Vlaanderen. Ken jij ook een (snelle) groei en wil je jouw uitdagingen aanpakken?

Dan is wellicht het Voka traject Accelero iets voor jou. Een nieuw traject start op 25 en 26 mei 2023.

Meer info via de QR-code of neem contact met Céline Vermeeren – celine.vermeeren@voka.be

21 Bamboe
Ken De Norre-De Groof, Movetex: We groeien misschien anders dan vele techspelers, maar toch ben ik heel fier op wat we al allemaal hebben kunnen ondernemen met een behoorlijk klein team.”

Wat mogen we verwachten van de aangepaste re-integratiewetgeving?

De nieuwe re-integratiewetgeving spijkert de bestaande principes op enkele essentiële punten bij. De slagkracht vergroot om op een doelgerichte manier werknemers die arbeidsongeschikt zijn terug naar het werk te begeleiden. Financiële repercussies voor werkgevers die een werknemer ontslaan vanwege medische overmacht zijn echter een maat voor niets.

Voortaan kunnen langdurig zieke werknemers sneller aan de mouw worden getrokken door de arbeidsarts. Vanaf vier weken mag dat al. De achterliggende redenering luidt dat hoe sneller er begeleiding komt, hoe groter de kans om later weer aan de slag te kunnen.

De arbeidsarts heeft daarbij een informatieplicht. De arbeidsongeschikte medewerker moet op de hoogte worden gebracht van de mogelijke pistes om het werk te hervatten. Zo is het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting een al langer bestaand overleg met de arbeidsarts, maar dat nog te weinig bekend of gebruikt wordt. Bij een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer kan dit de administratief lichtste manier zijn om werkhervatting te faciliteren.

ZONDER MEER POSITIEF

Aan het officiële re-integratietraject is op verschillende punten gesleuteld. Zo kan de adviserende arts van de mutualiteit niet langer trajecten opstarten. De beoordeling door de

arbeidsarts is ook vereenvoudigd: van 5 naar 3 uitkomsten. Verder wijzigen een aantal termijnen en legt de wetgeving voortaan meer nadruk op het collectief re-integratiebeleid.

De laatste, meest ingrijpende wijziging, is dat de kwalificatie ‘medische overmacht’ losgekoppeld wordt van het re-integratietraject.

Een aparte procedure wordt daarvoor in het leven geroepen, die pas na negen maanden arbeidsongeschiktheid geactiveerd kan worden.

Deze aanpassingen zijn zonder meer positief.

Ze zetten in op snelle actie (minstens na vier weken contact met de arbeidsarts), meer dialoog (tussen werkgever en werknemer, tussen werknemer en arbeidsarts) en een duidelijke focus op werkhervatting (collectief re-integratiebeleid en loskoppeling van ontslag vanwege medische overmacht).

MAAT VOOR NIETS?

Of ze voldoende zullen zijn om het tij te doen keren, is echter nog af te wachten. Een collectief re-integratiebeleid kan pas succesvol zijn

als het is ingebed in een breder verzuimbeleid. Hoe gaat een organisatie om met verzuim en inzetbaarheid? Is er vertrouwen en dialoog tussen werkgever en werknemer op dat vlak? Zijn er heldere afspraken en procedures? In die optiek is ook de afschaffing van het ziektebriefje-voor-één-dag zinloos, als er geen kader of context is binnen de organisatie.

Daarnaast is de sanctie van 1.800 euro voor het ontslaan van een langdurig zieke werknemer – een bedrag dat wordt gestort in een fonds om mensen naar werk te begeleiden – een maat voor niets. Het is zeker te verdedigen dat ontslag vanwege medische overmacht niet te makkelijk moet zijn. Maar zal die 1.800 euro iets uithalen op de arbeidsmarkt? Wat we nodig hebben zijn concrete oplossingen voor de werknemers, ofwel binnen de huidige onderneming of elders op de arbeidsmarkt.

22 Meegedeeld

Telex

De raad van bestuur van Ontex heeft Gustavo Calvo Paz benoemd tot nieuwe chief executive officer, sinds 14 november. Hij volgt Esther Berrozpe op. Calvo Paz heeft een diepe kennis van de sector en internationale ervaring in bedrijfsvoering en strategie binnen de sector. Calvo Paz is geboren in Argentinië en heeft gedurende zijn carrière bedrijfsactiviteiten geleid in Latijns- en Noord-Amerika en Europa. In zijn loopbaan heef hij een ruime ervaring in leiderschap opgedaan, onder meer als uitvoerend lid van het Global Leadership Team van Kimberly-Clark. Sinds 2018 adviseert hij investeerders en raden van bestuur van beursgenoteerde vennootschappen, waaronder Ontex, waar hij in mei 2021 toetrad tot de raad van bestuur.

ontex.com

Verandabouwer Miniflat breidt dekking in Oost-Vlaanderen uit

Miniflat, sinds 55 jaar een constructeur van veranda’s, bijgebouwen, poolhouses en pergola’s, breidt vanaf januari 2023 de dekking in België uit. Naast de toonzalen in Antwerpen (Sint-Job-In-‘t-Goor), Limburg (Beverlo) en Duitsland (Mülheim am Rhein), opent Miniflat vanaf februari 2023 een vierde buitenshowroom in het Oost-Vlaamse Aalter. “Je kan Oost- en West-Vlaanderen gerust beschouwen als het epicentrum van de verandabouw. Heel wat verandabouwers hebben er hun toonzaal of vestiging geopend. Toch hebben we het gevoel dat de markt op vandaag niet voor alles een oplossing heeft. Bij Miniflat proberen we zoveel mogelijk in te zetten op innovatie en kwaliteit. Dit doen we onder andere door als enige verandabouwer constructies aan te bieden in hout, staal en aluminium of deze drie materialen te combineren in een project”, zegt mede-eigenaar Xander Pruvoost. “Daarnaast merken we dat de vraag naar onze producten sterk toeneemt in Oost- en West-Vlaanderen. Om dichter bij onze klanten te staan, de dienstverlening te optimaliseren en de woondroom te visualiseren, is het openen van een nieuwe vestiging in deze regio een logische zet.” miniflat.com

FLOWSPARKS krijgt voet aan de grond in de VS

Het Belgische e-learningbedrijf FLOWSPARKS lanceerde onlangs zijn content authoring tool in de VS op DevLearn, het bekende e-learning technology event in Las Vegas. Na een succesvolle lancering in de UK met GuyKat en in Zuid-Afrika met Ceed Learning is FLOWSPARKS klaar om de VS te veroveren. FLOWSPARKS is een e-learning SaaS-bedrijf in Europa. In 2021 won de Gentse scale-up de Comenius EduMedia Medaille die innovatie en uitmuntendheid in digitale educatieve media bekroont én de Brandon Hall award als ‘Best Advanced in Content Authoring Technology’. Deze onderscheidingen gaven FLOWSPARKS het duwtje in de rug om een partnership met GuyKat op te zetten om het product FLOWSPARKS in de UK en Noord-Amerika in de markt te zetten. DevLearn in Las Vegas (van 26 tot 28 oktober) was hét startpunt voor de verovering van de e-Learningmarkt in de VS Cédric Herregodts, chief commercial officer: “We zijn erg blij met de samenwerking met GuyKat zodat we FLOWSPARKS in de VS op de kaart kunnen zetten. Dit geeft ons nog meer goesting om te blijven innoveren.”

Hooiemeersstraat 10 • 8710 Wielsbeke • 056 60 95 10 www.snoeckgebrs.be Ondernemers Oost-Vlaanderen_92x135mm_0112.indd 1 26/10/2022 15:43:37
flowsparks.com
FLOWSPARKS team in Las Vegas: Cédric Herregodts, CCO met Vincent Blommaert, Global Channel Director en Christophe Jacobs, Chief Customer Success Officer Gustavo Calvo Paz volgt Esther Berrozpe op als CEO bij Ontex Nieuwe CEO Gustavo Calvo Paz
23
Gedelegeerd bestuurder Bert Dierick en mede-zaakvoerder Xander Pruvoost van Miniflat

De Langhe Advocaten

De belangenconflictenprocedure: meer dan een loutere formaliteit

Wanneer een belangenconflict dreigt tussen de vennootschap en één of meerdere van haar bestuurders, dient er in de NV, BV en CV een wettelijk geregelde procedure te worden gevolgd. In de praktijk rijzen hier evenwel vaak vragen over. Heeft u wel een belangenconflict? Wie kan de beslissing nemen? We zetten het even op een rij.

Wanneer is er sprake van een belangenconflict? Indien een bestuurder (of haar vaste vertegenwoordiger) een strijdig belang heeft van vermogensrechtelijke aard bij een beslissing te nemen door het bestuursorgaan, is er een belangenconflict. U dient daarbij na te gaan of het sluiten van de voorgenomen transactie een wezenlijke invloed kan hebben op het vermogen van de bestuurder.

Mogelijke transacties tussen de vennootschap en een bestuurder die een belangenconflict triggeren zijn: het verstrekken van een lening, een onroerend goed (ver)huren of verkopen, het sluiten van een managementovereenkomst, … Het belangenconflict kan ook onrechtstreeks zijn, bv. wanneer de transactie wordt gesloten met een vennootschap waarin de bestuurder meerderheidsaandeelhouder is of met de echtgeno(o)t(e) (gehuwd met gemeenschap van goederen) van de bestuurder.

Louter familiale, politieke of affectieve belangenconflicten vallen hier niet onder. Ook wanneer u onbezoldigd bestuurder bent in twee vennootschappen die wensen te contracteren of bij handelingen van dagelijks bestuur, vindt de wet geen toepassing.

Ten slotte is de procedure niet van toepassing (i) bij transacties tussen een moedervennootschap en een voor minimum 95% gecontroleerde dochter of tussen twee voor minimum 95% gecontroleerde zustervennootschappen of (ii) in geval van een gebruikelijke verrichting (i.e. een courante verrichting in het

kader van de gewoonlijke activiteiten van de vennootschap) die marktconform is.

Procedure

Elke geconflicteerde bestuurder dient zich te onthouden van de beraadslaging en stemming over het betrokken agendapunt. Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

In het geval er één bestuurder of de minderheid van de bestuurders geconflicteerd is, melden zij aan het bestuur te zijn geconflicteerd en verlaten zij de ruimte, zodoende dat de andere bestuurders kunnen beraadslagen en stemmen.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing aan de algemene vergadering voorgelegd die vervolgens een beslissing neemt. Het bestuursorgaan is dan belast met de uitvoering ervan.

De wet is echter veel minder duidelijk wanneer de meerderheid van de bestuurders geconflicteerd is. Een bepaalde strekking binnen de rechtsleer stelt immers dat het aanwezigheidsquorum per agendapunt dient te worden berekend, waardoor het bestuursorgaan in dergelijke situatie nooit rechtsgeldig kan beslissen. De meerderheidsstrekking argumenteert daarentegen dat het aanwezigheidsquorum op het begin van de vergadering moet worden berekend, en dat de niet-geconflicteerde bestuurders weldegelijk rechtsgeldig kunnen beslissen. Wij treden alvast de laatste strekking bij.

Tevens is er al heel wat inkt gevloeid over de situatie waarin slechts één bestuurder niet geconflicteerd is (de “last man standing”). Dat deze bestuurder alleen zou kunnen beslissen conflicteert met het principe van “collegiaal bestuur”. Anderzijds geldt de regel dat de algemene vergadering slechts kan beslissen wanneer álle bestuurders geconflicteerd zijn. Ons inziens is de enige niet-geconflicteerde bestuurder in voorkomend geval nog steeds verplicht om te beslissen.

Noteer dat het vrijwillig voorleggen van de verrichting aan de algemene vergadering (of het laten bekrachtigen) de bestuurders niet ontslaat van hun aansprakelijkheid.

Sanctie

Bij miskenning van de procedure kunnen de vennootschap en andere belanghebbenden, zoals aandeelhouders, de nietigheid van de beslissing vorderen. Daarnaast kunnen de bestuurders ook persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor deze schending.

Tenslotte blijft de naleving van de wet relatief: zelfs als de hierboven beschreven procedure wordt gevolgd, blijven de bestuurders die een onrechtmatig financieel voordeel ontvingen ten nadele van de vennootschap persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de door de vennootschap of derden geleden schade.

Nathan Declerck en Nicolas Nimmegeers De Langhe Advocaten

ONDERNEMERS & CO
tax - M&A - governance finance - commercial +32 (0) 9 277 04 54 3Square Village - Rijvisschestraat 124 B-9052 Gent +32 (0) 56 62 50 00 Henri Lebbestraat 109 B-8790 Waregem +32 (0) 2 880 35 35 Koningsstraat 71 B-1000 Brussel contact@de-langhe.be www.de-langhe.be 24

Titeca Pro Accountants & Experts

Mijn vennootschap en ik: fiscale tips & tricks om voordelig geld uit je vennootschap te halen

Als ondernemer is de stap naar een vennootschap snel gemaakt. Een vennootschap beperkt namelijk je privé aansprakelijkheid en biedt bovendien heel wat fiscale optimalisaties. Hoofdvraag is wel: hoe kan je het geld, dat in die vennootschap zit, eruit halen en liefst zo voordelig mogelijk? Want als bedrijfsleider wil je kunnen genieten van die opgebouwde winsten. Een one-fits-all oplossing bestaat niet, maar we zetten je met onderstaande tips alvast wel op weg.

Optimaliseer je bezoldiging als bedrijfsleider

De eenvoudigste manier blijft verloning. Echter, met een gemiddelde belastingdruk van 50%, is dit ook meteen de duurste. Beperk je loon dus tot een fiscaal optimaal bedrag. Houd hierbij niet enkel rekening met de personenbelasting maar ook met o.a. de eigen cashnood, sociale bijdragen, de minimumbezoldiging voor het verlaagd tarief vennootschapsbelasting, 80%-grens bij IPT-premies etc. Minder loon betekent ook minder aftrekbare kosten voor de vennootschap, waardoor de bijkomende winst kan uitgekeerd worden als dividend. Bedraagt het jaarlijks dividend niet meer dan 800 euro, dan zal hierop zelfs geen roerende voorheffing verschuldigd zijn. Dit moet je wel via de aangifte personenbelasting regelen. Loon vervangen door dividenden kan dus al voor een serieuze belastingbesparing zorgen.

Vergeet de onkostenvergoeding niet Loon kan ook aangevuld worden met extralegale voordelen zoals bv. een onkostenvergoeding. De ontvangen vergoeding is geen loon, maar een terugbetaling van kosten betaald door de bedrijfsleider, gemaakt voor rekening van de vennootschap. Deze terugbetaling is aftrekbaar voor de vennootschap en onbelast bij de bedrijfsleider. Het betreft hier dus niet echt een optimalisatie, maar eerder een correcte toewijzing van kosten. Het bedrag kan bepaald worden op basis van bonnetjes of op forfaitaire wijze. Opgelet,

zowel RSZ als fiscus hanteren hun eigen forfaits die vaak verschillen. Voor onkostenvergoedingen geldt ook een ficheplicht. Nieuw dit jaar is dat per type kost het exacte forfaitaire bedrag opgenomen moet worden. Bovendien moet elk forfaitair bedrag gestaafd kunnen worden, hetzij via steekproeven.

Doe aan pensioensparen via de vennootschap

Via een IPT-verzekering bouwt de vennootschap een pensioenspaarpot op voor haar bedrijfsleider. Bij uitkering van het kapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd geldt een belastingdruk van slechts 10%. De premies die de vennootschap stort zijn aftrekbaar indien de bedrijfsleider voldoende loon ontvangt (cfr. 80%-regel). Belangrijk, de aftrekbaarheid van de gestorte IPT-premies wordt steeds verder ingeperkt door de fiscus, wat het regime minder aantrekkelijk maakt. Een VAPZ-contract is gelijkaardig.

Jaarlijks zijn maximaal 3.302,77 euro aan gestorte premies aftrekbaar (aj. 2023). Hier geldt geen vlak belastingtarief, maar moet je rekening houden met de progressieve tarieven. Bezit je privé vastgoed, dan kies je beter voor een IPT dan voor een VAPZ-verzekering.

Via pensioensparen zit je geld niet langer vast in de vennootschap, maar in een pensioenspaarpot. Toch biedt deze meer flexibiliteit. Het is namelijk mogelijk om een gedeeltelijke vervroegde uitkering te doen wanneer je vastgoed wenst aan te kopen.

Leen geld via de vennootschap Niemand die je tegenhoudt om privé uitgaven met de bankkaart van de vennootschap te betalen, op voorwaarde dat deze correct verwerkt worden in de boekhouding. De betalingen zullen geboekt worden op een debet-rekening courant. Er wordt dus eigenlijk een lening aangegaan bij de vennootschap. Hierop zijn wettelijk 10,2% interesten verschuldigd (aj. 2023), wat ver boven de

huidige marktrente reikt… Maar sluit je hiervoor een leningovereenkomst met je vennootschap, dan zal de wettelijke interestvoet die je moet toepassen slechts 2,57% bedragen, voor een lening terugbetaalbaar op 3 jaar. Let wel, een lening is minder flexibel aangezien je deze volgens een afgesproken aflossingstabel moet terugbetalen. En nog eentje die vaak vergeten wordt: vergeet ook niet de nodige verslaggeving op te stellen die het Wetboek van Vennootschappen voorschrijft.

Conclusie

Door het combineren van verschillende mogelijkheden kan toch een aardig bedrag van de vennootschap naar je privé uitgekeerd worden. Vergelijk jouw situatie niet zomaar met collega-ondernemers, maar bepaal wat voor jezelf van toepassing kan zijn. Houd hierbij steeds in het achterhoofd dat vele kleine voordelen, één groot kunnen vormen.

ONDERNEMERS & CO
Ondergaan of ondernemen? www.titeca.be 25
Emma

JuiSea Shipping start lijndienst voor sinaasappelsap naar Verenigd Koninkrijk

JuiSea Shipping verzorgt voortaan vanuit Gent in North Sea Port een regelmatige lijndienst voor de export van sinaasappelsap naar het Verenigd Koninkrijk. North Sea Port weet hiermee zijn positie als ‘foodport’ te versterken.

JuiSea Shipping is een samenwerking van Refresco en Trilobes, beide met hoofdkwartier in Nederland. Het sinaasappelsap wordt in Gent bij Louis Dreyfus Company en Citrosuco aan boord geladen van het 89 meter lange schip ‘MV Marilie’. Dit door JuiSea Shipping gecharterde schip zal 32 keer per jaar varen tussen Gent en de haven van Portland (Verenigd Koninkrijk), waar het te Bridgwater in de fabriek van Refresco wordt afgeleverd. Het onder Finse vlag varende schip zal zowel geconcentreerd als vers sinaasappelsap aan boord meenemen.

Wereldwijde spelers in sinaasappelsap

Voor de import en de export van sinaasappelsap zijn er in North Sea Port bedrijven van over de hele wereld actief. De Refresco Group is ‘s werelds grootste onafhankelijke bottelaar van frisdranken en vruchtensappen. Het is met ruim 10.000 medewerkers actief op meer dan 60 productielocaties in 12 landen. Trilobes is gespecialiseerd in tankbouw, terminals en scheepsvrachtsystemen voor vloeibare bulkgoederen. Het is actief op alle continenten, bijvoorbeeld in Brazilië, België en Japan.

Foodport

Voortaan wordt het sinaasappelsap dus ook verscheept vanuit Gent naar het Verenigd Koninkrijk. Hiermee wordt één van de strategische pijlers van North Sea Port versterkt. Met deze lijndienst wordt de haven immers verder als ‘foodport’ uitgebouwd. Brazilië en het Verenigd Koninkrijk zijn hier dan ook van groot belang: Brazilië was in 2021 voor North Sea Port de derde belangrijkste handelspartner, het Verenigd Koninkrijk de vierde.

Deense rederij DFDS trekt groene corridor in Europa door met eerste volelektrische truck

DFDS is een van de belangrijkste gebruikers van North Sea Port. Zesmaal per week pendelen grote roroschepen van de Deense rederij tussen Gent en Göteborg. Ze vormen een varende brug tussen het continent en Scandinavië voor lading op wielen (wagens, trucks, containers, machines, staalrollen,

onderdelen …). DFDS haalt zo elke week 30 kilometer aan voertuigen van de baan.

Die scheepvaartlijn trekt DFDS aan beide zijden door met transport naar het hinterland, met uitlopers naar Centraal- en Zuid-Europa en de Middellandse Zeeregio.

Zo ontstond een ‘corridor’ die Europa van noord tot zuid doorkruist. North Sea Port is de spil in dit hele netwerk.

Vele tinten groen

Die corridor wordt alsmaar groener. Als aansluiting op de zeeroute maakt de rederij waar

elektrische
reed op
van
terminal
Het Deense DFDS neemt 125 volledig
vrachtwagens in dienst. De eerste van die e-trucks
donderdag 16 november in Gent
het schip de
van DFDS op. Daarmee komt de groene corridor tussen Scandinavië en Europa een stap dichter. North Sea Port speelt daarin een centrale rol.
26
Thuishaven
Havensprokkels uit North Sea Port

Volvo Trucks bouwt in 2025 batterijmodules voor batterijpacks

In 2025 start Volvo Trucks in Gent met het bouwen van batterijmodules voor batterijpacks voor zijn elektrische vrachtwagens. Een investering van 75 miljoen euro. Na de zomer van 2023 start de productie van elektrische trucks ook in de Gentse vestiging.

Tot op vandaag worden zowel de cellen als de modules voor de vrachtwagenbatterijen door externe leveranciers aan Volvo Trucks aangeleverd. Volvo Trucks onderzoekt momenteel om de cellen in een Volvofabriek in Zweden te bouwen, dichtbij de huidige motorenfabriek in Skôvde. Het samenstellen van de modules met de ‘Zweedse’ cellen wordt vervolgens de nieuwe activiteit in Gent. Op die manier wil de Volvo Group de knowhow in eigen handen nemen. Vandaag ontwerpt en bouwt het bedrijf zelf haar eigen vrachtwagenmotoren. In de toekomst willen ze dan hetzelfde doen met de batterijen.

Batterijpack-fabriek én batterijmodule-fabriek in Gent “In 2025 moet de eerste modulelijn operationeel zijn om de elektrische trucks die in Gent gebouwd worden te voorzien van batterijen. Hiermee gaat een eerste investering gepaard

van 75 miljoen euro”, legt Koen Leemans, vicepresident van de Gents Volvo Trucks-fabriek, uit.

Volvo Trucks wil dat tegen 2030 tenminste 50% van de Volvo vrachtwagens die ze wereldwijd verkopen elektrische trucks zijn.

Om aan die vraag van de klanten te voldoen zullen er extra modulelijnen in de Gentse modulefabriek nodig zijn. “We starten nu een onderzoek om een gebouw van ongeveer 12.000 m² in te planten op onze site in Gent.

De nieuwe hoogtechnologische modulefabriek zal bestaan uit een bijna volledig geautomatiseerd proces. Dit betekent dat nieuwe medewerkers met de nodige competenties zullen aangeworven worden. We willen echter ook onze interne competenties opbouwen zoals we vandaag al doen via onze doorgroeiprogramma’s en via ons intern trainingscentrum.”

De Zweedse Volvo vrachtwagenfabriek in Göteborg bouwt vandaag al zware elektrische trucks op dezelfde lijn als de conventionele trucks, als eerste in de wereld. De batterijpacks die nodig zijn om deze elektrische trucks aan te drijven, worden dan weer in de Gentse Volvofabriek gebouwd. Gent is daarmee de eerste in de Volvo Group. De begincapaciteit van de batterijpack-fabriek ligt vandaag op 30.000 batterijpacks per jaar. Na de zomer van 2023 start de productie van elektrische trucks ook in de Gentse vrachtwagenvestiging. “Vandaag bouwen we diesel- en LNGvrachtwagens op onze productielijnen. Straks komen daar ook elektrische vrachtwagens bij”, aldus Koen Leemans.

mogelijk al intensief gebruik van binnenschepen en treinen om met haar lading van de weg naar meer milieuvriendelijke transportmodi te schuiven. De terminal aan het Mercatordok in Gent in North Sea Port draait bovendien meer en meer op energie uit wind en zon.

Nu krijgt ook het wegvervoer een extra streepje groen. DFDS nam in Gent zijn allereerste volledig elektrische vrachtwagen of e-truck in ontvangst. Dat gebeurde in aanwezigheid van de Belgische Eerste Minister Alexander De Croo. De rederij plaatste

hiervoor bij Volvo Trucks een bestelling voor liefst 125 stuks. Tegen eind 2023 komen die trucks allemaal in dienst.

Europese Green Deal

DFDS staat met zijn streven naar verduurzaming en energietransitie op de Europese noordzuidas niet alleen. North Sea Port en Göteborg, de grootste zeehaven in Scandinavië, zetten samen hun schouders onder de uitbouw van een groene corridor en passen de nodige infrastructuur in die zin aan. North Sea Port heeft net als DFDS de ambitie om tegen 2050 volledig koolstofneutraal te worden.

27 Thuishaven

VeGHO-lid in de kijker

KRONOS in cijfers 300

KRONOS telt 2.250 medewerkers waarvan 300 bij KRONOS EUROPE in Langerbrugge. 9 Aantal sites 1,9 miljard dollar Omzet KRONOS WORLDWIDE INC. in 2021

90.000 ton/jaar

Capaciteit van KRONOS EUROPE. Wereldwijd bedraagt die 560.000 ton/jaar.

“We zijn een van de meest stabiele werkgevers in de regio”

Elke maand zetten we een VeGHO-lid uit North Sea Port in de schijnwerpers. Deze maand KRONOS EUROPE, producent van titaandioxide, een wit pigment dat je terugvindt in coatings, plastics, papier, inkten, vezels en cosmetica. Met recente, forse investeringen in verpakking en energierecuperatie blijft het bedrijf stevig verankerd in de haven.

TEKST KRONOS EUROPE – BEWERKING SAM DE KEGEL 28

Wat doet KRONOS EUROPE en wie zijn jullie klanten?

Philip Volckaert, plant manager KRONOS EUROPE: “KRONOS EUROPE is deel van KRONOS WORLDWIDE INC., wereldspeler in de productie van titaandioxide (TiO2), een wit pigment met zeer hoog dekkend vermogen. Het is vooral terug te vinden in coatings en plastics maar ook in inkten, papier, vezels en cosmetica. TiO2 maakt deze producten witter of geeft ze meer glans. Je kan zeggen dat we letterlijk kleur geven aan de wereld.

Wereldwijd wordt jaarlijks 8 miljoen ton TiO2 vervaardigd en KRONOS produceert daarvan 560.000 ton, verspreid over fabrieken in de VS, Canada, Duitsland, Noorwegen en België. De fabriek in België, KRONOS EUROPE, realiseert met zijn 300 medewerkers een productie van 90.000 ton en werkt continu aan verdere capaciteitsuitbreiding.

Onze klanten vind je terug in meer dan 120 landen, o.a. in de verven van Levis en Trimetal (AKZO) maar evengoed in Sigma-verf (PPG). Bij de (potentiële) klanten in de plastic industrie zijn Deceuninck Plastics, Ineos en Renolit wellicht namen die bekend in de oren klinken. Wat de inkten betreft, werken we samen met grote spelers zoals Sun Chemical en Sika.”

Sinds wanneer zijn jullie gevestigd in North Sea Port?

“KRONOS EUROPE is misschien niet de meest bekende speler in de haven, maar wij zijn er wel trots op dat we één van de oudste en meest stabiele werkgevers in de regio zijn. Zo vieren we dit jaar ons 65-jarig bestaan in Langerbrugge. We zijn gestart in 1957 en toen bedroeg de productie ongeveer 10 ton per dag. Die productiecapaciteit is jaar na jaar blijven stijgen met +/- 2%. Vandaag produceren we 90.000 ton TiO2 op jaarbasis. Het is onze ambitie om het productievolume op te trekken naar 120.000 ton per jaar.

Om dit te kunnen waarmaken investeerden we recent 26 miljoen euro in een nieuwe verpakkingslijn en bijna 14 miljoen euro in energierecuperatie (zie hieronder). Zo verankeren we ons meteen ook nog steviger in de haven.”

Wat is de voornaamste investering van de voorbije 5 jaar?

“In 2021 werden op KRONOS EUROPE 4 silo’s met een opslagcapaciteit van elk 200 ton geïnstalleerd en 4 nieuwe pneumatische transportlijnen. De verpakkingsinstallatie bestaat uit 2 gloednieuwe roterende ‘Adams’pakkers voor de productie van 25 kg-zakken en 2 nieuwe bigbag afzakmachines. Deze nieuwe verpakkingsinstallatie is sinds maart 2022 operationeel. Deze investering geeft ons de mogelijkheid om de volledige productiecapaciteit 100% te verpakken met eigen personeel. De nieuwe installatie is veel ergonomischer, veiliger en stofvrij, wat de werkomstandigheden in deze afdeling aanzienlijk verbeterd heeft.

In juni 2020 hebben we ook een installatie voor warmterecuperatie in dienst genomen. Met restwarmte uit het productieproces wordt stoom geproduceerd die op zijn beurt terug in het proces wordt gebruikt. Dat levert een jaarlijkse aardgasbesparing van 2,7 miljoen Nm³ op. Dit kan je vergelijken met het jaarverbruik van zo’n 2.000 gezinnen. Ook onze CO2-uitstoot daalt hierdoor met zo’n 6.000 ton per jaar.”

Wat is de voornaamste investering op til in de nabije toekomst? “De productie van TiO2 is zeer energieintensief en het efficiënt omgaan met energie is dan ook een topprioriteit. KRONOS EUROPE heeft daarin een voorbeeldrol binnen de groep. We willen niet alleen besparen op ons energieverbruik, we willen ook onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. De installatie voor warmterecuperatie uit onze restwarmte is een mooi voorbeeld, maar in het kader van ons EBO (energiebeleidsovereenkomst) hebben we nog tal van investeringen gepland om onze energie-efficiëntie te verhogen. Naast de verschillende ‘debottlenecking’-projecten die de komende jaren op de planning staan om onze capaciteit op te drijven van 90.000 ton/ jaar naar 120.000 ton/jaar, lopen er projecten om onze afhankelijkheid van aardgas te verminderen, o.a. door verschillende branders om te schakelen naar een andere energiebron. Daarnaast zijn studies gestart voor de plaatsing van een windmolen en zonnepanelen op onze terreinen.”

Wat is de grootste troef van de (fusie)haven voor jullie?

“De haven biedt voor ons bedrijf uitstekende mogelijkheden voor de overslag en het transport van ons voornaamste grondstof: ertsen. Deze worden aangevoerd met zeeschepen vanuit verschillende delen van de wereld zoals Zuid-Afrika, Australië en Sierra-Leone. Een deel ervan is bestemd voor de fabriek in Gent. De rest gaat van hieruit per schip naar onze zusterfabrieken wereldwijd.

29 VeGHO-lid in de kijker
Zicht op de industriële site van KRONOS EUROPE (deel van KRONOS WORLDWIDE INC.), een wereldspeler in de productie van titaandioxide (TiO2), een wit pigment met zeer hoog dekkend vermogen.

Een andere grote troef is dat de haven volop inzet op de energietransitie. Dat gebeurt via elektrificatie, groene energie en afvangen van CO2. Zo maakt een hoogspanningsnetwerk op 380kV, gevoed met hernieuwbare energie uit zon en wind, een doorgedreven elektrificatie bij de bedrijven mogelijk. Ook zullen bedrijven in de haven kunnen aansluiten op een gepland grensoverschrijdend pijpleidingennetwerk voor (groene) waterstof. Daarnaast zet de haven ook in op infrastructuur om de bij de bedrijven afgevangen CO2 te vervoeren naar locaties voor gebruik als grondstof voor de productie van biobrandstoffen (methanol, ethanol) of naar locaties voor permanente opslag in gasvelden.

Maar ook de aanwezigheid van kwaliteitsvolle onderwijsinstellingen, verschillende hogescholen en de Universiteit Gent zijn troeven van onze ligging. Zo zijn we zeker van een constante aanvoer van kennis en (technisch) talent en die hebben we nodig om onze groei verder te zetten.

We merken trouwens dat steeds meer werknemers een aangenaam pendeltraject tussen woonplaats en werk laten meespelen in hun jobkeuze. Geen wonder dus dat we veel lokaal talent aantrekken.”

Wat is het grootste werkpunt voor de fusiehaven?

“Duurzaamheid zit in ons DNA, dus natuurlijk willen we duurzaam woon-werkverkeer stimuleren. Zo kunnen onze medewerkers kiezen om via KRONOS een fiets te leasen, een gezond alternatief voor de file én een prima manier om meer te bewegen.

Het openbaar vervoer zou ook een duurzaam alternatief kunnen zijn, maar deze kant van de haven is helaas nauwelijks tot

zeer moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer. Bussen van De Lijn rijden er nauwelijks en treinen al helemaal niet. Ook met de wagen zal het de komende maanden niet makkelijk zijn om de Langerbruggekaai te bereiken. Zo zullen de werken aan de ombouw van de R4 heel wat hinder meebrengen. Zeker in combinatie met de werken aan Meulestedebrug, zal dat flink wat fileleed veroorzaken. De bereikbaarheid van de haven is dus zeker een werkpunt.” kronosww.com

Boom per boom de wereld vergroenen

Op 26 november hebben de medewerkers van KRONOS Europe, samen met de burgemeesters van Gent en Evergem, maar liefst 2.187 bomen geplant in de Wildestraat in Doornzele. Deze actie kadert in de ambitie van de Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse overheid om 4.000 hectare nieuwe bossen te creëren tegen 2024. Philip Volckaert, plant manager KRONOS EUROPE : “Het is onze ambitie om tegen 2050 minstens energie-neutraal te zijn. Om dat te kunnen realiseren, proberen we ook vandaag al onze voetafdruk op tal van manieren te verminderen. We bundelen dan ook graag onze krachten met de VLM om zo, boom per boom, de wereld te helpen vergroenen. De inwoners van Doornzele krijgen zo ook een groene buffer tussen hun buurt en de bedrijven in de Kanaalzone.”

Bedrijven verenigen in North Sea Port

CORRECTIE:

In de vorige editie stond dat Veolia jaarlijks 18 ton bedrijfsafval recupereert/recycleert uit 55.000 ton te sorteren materiaal. Dat moet natuurlijk 18.000 ton zijn.

eGHO
30 VeGHO-lid in de kijker

Soep van eigen groenten verwarmt de buurt

Knipperkot vzw uit Haaltert biedt kwetsbare jongeren voor wie school of werk wat moeilijker gaat broodnodige ademruimte aan in het groen. Door onder andere dieren te verzorgen, een moestuin te onderhouden en te knutselen met oude materialen ontdekken ze hun eigen talenten en vinden ze weer aansluiting bij de maatschappij. Met de steun van Streekfonds Oost-Vlaanderen willen de initiatiefnemers met de opbrengsten van de moestuin verse soep maken en die aan de man brengen met paard en kar.

Het zowat één hectare grote terrein langs de Denderhoutemse Veldstraat is op amper één jaar tijd onherkenbaar veranderd. Metershoge brandnetels maakten plaats voor een gezellig plekje in het groen met een moestuin, een mini-dierentuin, een speel- en een voedselbos. Centraal op het terrein staat een origineel Mongoolse yurt en die kleurrijke tent vormt het hoofdkwartier van de vzw Knipperkot, een initiatief van de broers Bert en Pieter Meeremans.

HANDVATEN AANREIKEN

“In onze maatschappij is het een evidentie om naar school te gaan of om te werken. Voor nogal wat jongeren en jongvolwassenen is dat op bepaalde momenten in hun leven te hoog gegrepen. Met Knipperkot willen we deze gasten een vangnet bieden door hen wat ademruimte te geven in het groen. We reiken de jongeren handvaten aan waarmee ze opnieuw aansluiting kunnen vinden bij de maatschappij”, vertelt Bert die ervaring heeft in de Bijzondere Jeugdzorg en het onderwijs. “De instroom van jongeren verloopt via verschillende kanalen: scholen, CLB’s en ook via het ESF-project Jongeren in Actie.”

CONTACT TUSSEN JONG EN OUD

Eerder dit jaar diende Knipperkot een project in bij Streekfonds OostVlaanderen. “We gaan soep maken en die met paard en kar aan de man brengen in de buurt. Een belangrijk doel van dit project is om onze gasten in contact te brengen met de lokale mensen. Zo leren jong en oud elkaar beter kennen”, benadrukt Pieter, bioloog en authentiek buitenmens.

Bekijk hier hoe Bert en Pieter hun Knipperkotdroom realiseerden.

is met plezier dat we met familiebedrijf Penne als partner van #Streekmotor23 dit project ondersteunen.”

Knipperkot krijgt alvast een duwtje in de rug van het familiebedrijf Penne uit Aalst dat gespecialiseerd is in de productie van allerlei componenten in metaal en in kunststof. Klanten situeren zich vooral in de automotiveindustrie, maar de HVAC-sector wordt steeds belangrijker. Emiel Penne: “De jongerenproblematiek is me zeker niet vreemd, want het Belgische schoolsysteem lag me ook niet zo goed. Dit heeft me er niet van weerhouden om een internationaal bachelor- en masterdiploma te behalen. Het is met plezier dat we als partner van #Streekmotor23 –het regionale netwerk van het streekfonds in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek – dit project ondersteunen. Duurzaamheid is overigens al veel langer een aandachtspunt bij ons familiebedrijf. Zo werken we al jaren samen met een lokaal maatwerkbedrijf en dit tot grote tevredenheid van alle partijen.”

STEUN PROJECTEN IN JOUW BUURT

Lekker eten en drinken, dé beproefde methode om mensen te verbinden. Streekfonds Oost-Vlaanderen brengt al het lekkers van lokale producenten en verwerkers uit Oost-Vlaanderen in geschenkpakketten bij elkaar en biedt dat te koop aan. Degusteer het lekkers niet alleen (proef zeker!), maar geef het als relatie- of eindejaarsgeschenk. Per verkocht pakket gaat rechtstreeks een bedrag naar concrete projecten in de provincie.

Liever een pakket op maat? We denken graag met je mee: info@streekfondsoostvlaanderen.be

Bestel nu je Streekfondspakketten streekfondsoostvlaanderen.be/steun/geschenkpakket

STREEKFONDS VERBINDT SCHENKERS EN DOENERS EN VERSTERKT ZO LOKALE PROJECTEN MET FOCUS OP MENS EN OMGEVING
“Het
Meegedeeld 31
Bestel nu je geschenkpakket boordevol Oost-Vlaams lekkers

Hoe beleg je in tijden van hoge inflatie en vertragende groei?

Guy Wagner, de economische situatie is amper verbeterd en door de naderende winter is er heel wat twijfel over de energievoorziening. We zien ook duidelijk dat de economieën vertragen: gaan we in de richting van een wereldwijde recessie?

“We kunnen alleszins stellen dat de situatie steeds minder rooskleurig wordt. De inflatie holt de koopkracht van de gezinnen uit, terwijl de rente stijgt. Het klopt dus dat er momenteel heel wat factoren wegen op de economische activiteit.”

Het lijkt wel alsof er niet veel te doen is aan de explosieve inflatie ... “De centrale banken kunnen de rente verhogen, wat neerkomt op een poging om de vraag te temperen, ter bestrijding van de inflatie. Anderzijds verhoogt dat ook het risico op een recessie. Enkele van de factoren die leiden tot prijsstijgingen, zijn eerder te vinden aan de aanbodzijde, waardoor de rente verhogen niet zo doeltreffend is. Als we kijken naar de kerninflatie exclusief energie en voeding, zien we momenteel geen daling.”

Het is geen verrassing dat we sinds deze zomer een dalende trend zien op de financiële markten. Zal die daling zich voortzetten? “De financiële markten kampen nog steeds met een moeilijk klimaat door de stijging van de kortetermijnrente en door de monetaire verkrapping door de centrale banken. De financiële markten geven de voorkeur aan lage rentevoeten, wat geen goed nieuws is. Het tweede risico, dat nog niet vervat zit in de koers, is dat op een uitgesproken vertraging van de economie en een daling van de bedrijfswinsten.”

Is het, gezien de erg lage koersen, een goed moment voor beleggers om hun eerste stappen te zetten op de aandelenmarkten?

“Ik denk niet dat de aandelen goedkoop zijn. Als we de daling van dit jaar wat relativeren en als we naar het grote plaatje van de voorbije vijf jaar kijken, staan de indexen en zeker de waarderingsratio’s relatief hoog. Tenslotte zijn er op het vlak van aandelen twee factoren van belang: de rente en de winsten. Beide factoren gaan momenteel evenwel de foute kant op.”

Moeten we ons heil zoeken op andere financiële markten, zoals in Azië, waar met name de Japanse markt het beter doet dan de andere?

“De Japanse markt is inderdaad erg interessant, omdat hij beter standhoudt ... of toch in lokale munt. De voornaamste reden is de structurele toename van de rentabiliteit van Japanse ondernemingen. In het verleden gaven ze geen blijk van een dergelijke dynamiek en waren ze niet in staat waarde te creëren voor hun aandeelhouders. Dat is aan het veranderen. De waarderingsratio’s op de Japanse markt zijn eigenlijk relatief zwak, waardoor het automatisch een behoorlijk interessante markt wordt.”

Wat is momenteel concreet de beste koers voor beleggers in het licht van al die variabelen, die vaak onzeker en zelden positief zijn? “Dat hangt steeds af van hun beleggingshorizon. Als ze de voorkeur geven aan een kortetermijnbenadering, is het niet erg logisch om zich nu op

Guy Wagner, chief investment officer van de beheermaatschappij BLI – Banque de Luxembourg Investments, gelooft nog steeds in de kracht van de reële economie voor langetermijnbeleggingen.
Meegedeeld 32

de aandelenmarkten te begeven. Het is weer mogelijk om meer rente te krijgen op een termijnrekening dan in het verleden, in euro en zeker in dollar. Beleggers die op lange termijn denken, kunnen het best blijven kiezen voor reële en niet voor monetaire activa. Het is dan ook belangrijk de juiste aandelen te selecteren, en niet te opteren voor obligaties of geldmarktproducten.”

Hoe zit het met goud? Doet die veilige haven het nog goed? “Goud is aan het dalen, wat teleurstellend is. In het licht van de monetaire verkrapping door de Amerikaanse Centrale Bank en gezien het feit dat goud gewoonlijk een negatieve correlatie met de rente vertoont, doet het gele metaal het eigenlijk redelijk goed in euro. Als de centrale banken hun monetaire verkrapping zouden stopzetten of als ze zonder een duurzame daling te snel victorie zouden kraaien in de strijd tegen de inflatie, zal goud daar als eerste de vruchten van plukken en opnieuw goede resultaten neerzetten.”

Beluister de volledige podcast (in het Engels): smartlink.ausha.co/bdl-perspectives/ perspectives-november-2022-en open.spotify.com/episode/1VBNMtFr6jKpFq0e8cgjOX

Banque de Luxembourg Belgium Kortrijksesteenweg 218 9830 Sint-Martens-Latem Tel. : 09 244 00 48

Guy WAGNER Beheerder-directeur BLI - Banque de Luxembourg Investments
Meegedeeld 33
Steven MAERTENS Head of Private Banking Vlaanderen Banque de Luxembourg

De Cijferfabriek

Aantallen en percentages die (kunnen) tellen

De twin transitie: digitaliseren én verduurzamen

Wereldwijde uitdagingen zoals klimaat, droogte, vervuiling en schaarste zetten maatschappij en economie onder druk. Vooral de klimaatverandering dreigt grote gevolgen te hebben. Een fundamentele aanpak en gedragsverandering zijn nodig, maar dat gaat moeizaam. We moeten een versnelling hoger schakelen en veel zal daarbij moeten komen van duurzame technologie en digitalisering. Duurzaamheid kan leiden tot meer productiviteit door beter om te springen met schaarse grondstoffen, energie en afvalstromen. De Europese Unie is voortrekker van een duurzamere economie met de lancering van de Green Deal en aandacht voor de zogenoemde Twin Transition: digitaliseren en verduurzamen. Dertien sprekende facts & figures

95 miljard €

trok Europa uit voor het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, waarvan 35% gereserveerd is voor het aanpakken van de klimaatverandering

De investeringen van de overheid moeten zo snel mogelijk naar 1% van het bbp, want ze zijn belangrijk als hefboom en als signaal.

Het passagiers–transport zal tegen 2050 verdrievoudigen.

BRON: VOKA PAPER SEPTEMBER 2022 - BEWERKING JAN VAN GYSEGHEM
34

De klimaatverandering wordt versterkt door de toenemende bevolkingsgroei en de trend naar urbanisatie. Tegen 2050 zal de aarde 10 miljard bewoners tellen.

Volgens de Wereldgezondheidsorgansatie (WHO) zal tegen 2025 50% van de wereldbevolking leven in gebieden met permanente waterschaarste.

De Europese productie is slechts goed voor 4% van de wereldwijde toeleveringsketen van essentiële grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van digitale apparatuur.

Nieuwe communicatietechnologieën zoals 5G zijn 10 keer energiezuiniger dan 4G.

Logistiek kan grote schade ondervinden door de lage waterstanden in rivieren. Volgens een rapport van de Euopean Environment Agency is het aantal gebieden in Europa met een bodemvochttekort tussen 2000 en 2019 gestegen met 80%

Wil Vlaanderen de 1% bbp-norm inzake overheidsinvesteringen tegen 2024 bereiken, dan moeten de O&O-overheidsmiddelen in de volgende twee begrotingsjaren toenemen met 460 miljoen € per jaar.

De EU wil klimaatneutraal zijn tegen 2050. In 2030 al moet de CO2

uitstoot

55% lager zijn dan in 1990. Dit is het zgn. Fit for 55 pakket.

Vlaanderen investeerde in 2020 3,6% in O&O, waarvan 2,8% door bedrijven en 0,8% door de overheid. Vlaanderen staat hiermee op plaats 1 in Europa.

In Vlaanderen is er sprake van een innovatieparadox: uitmuntende kennis wordt te weinig omgezet naar concrete producten en diensten. Kennis wordt te weinig gevaloriseerd of vermarkt.

STEM-richtingen in het Vlaams hoger onderwijs zijn goed voor 19% van de uitgereikte diploma’s. Dat cijfer zit onder het Europees gemiddelde.

35 De cijferfabriek

PSR: ‘duurzaam’ ontwikkelen gaat over meer dan saneren, bestemmen en bouwen

PSR bestaat (iets meer dan) twintig jaar. Door corona werd het jubileum in 2021 wat ondergesneeuwd, maar de projectontwikkelaar maakt het prima en is klaar voor de toekomst. Het bedrijf zette al langer in op duurzaamheid en maakt dat engagement nu ook formeel zichtbaar in zijn naam: Partner in Sustainable Reconversion. Ondernemers sprak met bestuurder Julie De Nul en met managing director Johan Geeroms over het wel en wee van projectontwikkeling in Vlaanderen.

Pionier in duurzame brownfield ontwikkeling bestaat 20 jaar
TEKST JAN VAN GYSEGHEM “ Ondanks de inspanningen van opeenvolgende ministers van administratieve vereenvoudiging zijn procedures alleen maar moeilijker geworden JOHAN GEEROMS
36
Julie De Nul, bestuurder, en Johan Geeroms, managing director PSR. ©Wim Kempenaers Duurzame koplopers Duurzaamheid in het DNA

“De naamwijziging van Partner in Site Reconversion naar Partner in Sustainable Reconversion (PSR) is geen green washing”, openen Julie De Nul en Johan Geeroms in koor. “We willen echt een aantal maatschappelijke doelen realiseren.”

Johan: “PSR is al van dag 1 actief in milieuzorg en reconversie van brownfields. We zijn in feite een oude rot in het metier en maken al twintig jaar werk van de klimaatvastheid van onze sites en gebouwen. We zetten in op het duurzaam transformeren van bestaande sites en snijden bewust geen nieuwe open ruimtes aan.”

Julie: “Oorspronkelijk zagen we PSR als een hefboom voor onze saneringspoot Envisan dat gespecialiseerd is in bodemsanering en waterzuivering. Ondertussen heeft PSR een eigen, onafhankelijke positie in de markt.”

Binnen Jan De Nul Group spelen sterke synergieën. Experten op vlak van milieu en specialisten in bouwkunde vinden elkaar wellicht snel en blindelings. Een gegeven dat veel voordelen biedt om in projecten te stappen?

Johan: “Zeker, projectontwikkeling staat gekend om zijn vele, en soms uiteenlopende, facetten. De ruime expertise die aanwezig is binnen onze groep laat ons toe om het investeringsrisico beter in te schatten en een vlottere projectcoördinatie te hanteren.

De groep geeft PSR ook de ruimte om zich als onafhankelijke ontwikkelaar te profileren bij de zoektocht naar partners.”

Brownfieldontwikkeling is het DNA van PSR en hier schuilt de meeste knowhow. Maar met de tijd verbreedde de expertise zich tot vier domeinen: brownfields, complexe projecten, reguliere vastgoedontwikkeling en reconversieprojecten (gelinkt met erfgoed) … Julie: “We vertrekken van een probleemstelling en ontzorgen onze klanten. Dat kan een (voormalig) bedrijf zijn, een gemeentebestuur of een andere stakeholder die voor een site een nieuwe invulling of een andere vibe of omgeving wil creëren.”

Johan: “PSR gaat liefst op zoek naar complexe randstedelijke of binnenstedelijke projecten met een zekere schaalgrootte. In die niche onderscheiden wij ons van collega’s. De traditionele residentiële markt is immers behoorlijk laagdrempelig en er zijn veel spelers actief. Wij zoeken opdrachten die ecologische, bouwkundige- en vergunningstechnische uitdagingen stellen, waar wij met PSR een meerwaarde kunnen betekenen.”

Als langetermijnontwikkelaar is PSR behoorlijk crisisbestendig. Lange doorlooptijden zijn normaal: de ontwikkeling van een product vergt gemakkelijk vijf tot zes jaar. Indien nodig gaat een project

voor een tijd de koelkast in of schakelen jullie een versnelling hoger?

Johan: “Het is een luxe die wij hebben dankzij de familiale aandeelhouder. Wij hoeven op het einde van het jaar geen rendement uit te keren of obligaties terug te betalen. Deze langetermijnvisie speelt ook in het voordeel van het project. Dat maakt ons redelijk uniek in de markt.”

Met of ondanks de overheid?

Ontwikkelingsprojecten bij PSR vertrekken meestal bij een bedrijf dat – als verkopende partij – opgescheept zit met een verouderde site?

Julie: “Vaak zit zo’n bedrijf vast door historische verontreinigingen, leegstandsheffingen, industrieel erfgoed, herbestemmingsproblematiek, enz. Wij kopen de site aan en kijken naar de beste fit voor herbestemming, in overleg met alle belanghebbenden. Op die manier ontzorgen, ontgrendelen en ontwikkelen wij klant en site. Naast bedrijven kunnen ook steden of andere overheden vragende partij zijn om een plek te dynamiseren.”

Door de complexiteit en de grootschaligheid zijn dit type opdrachten niet te realiseren zonder een overheid. Dat resulteert vaak in een soort mengvorm waarin de gemeente mee participeert in het traject. Maar een overheid is natuurlijk ook vaak een vertragende factor …

Johan: “We zouden graag meer snelheid in bouwvergunningstrajecten krijgen …”

Julie: “… en duidelijkheid! Onze oproep voor meer snelheid en transparantie in de administratieve afwikkeling van bouwprojecten geldt voor heel Vlaanderen, en voor heel de sector – dus niet enkel voor onze projecten.”

Johan: “In 2021 bedroeg de gemiddelde wachttijd voor een bouwvergunning in Vlaanderen liefst 44 maanden. Daarbij komt dat ruim 54% van de ontwikkelaars te maken kreeg met een beroepsprocedure. Het is hoog tijd om in te grijpen. We wensen het vastgoedaanbod mee te verduurzamen, maar die vergunningen komen maar niet. Die traagheid zet een grote rem op het enthousiasme van veel ontwikkelaars.”

De al te gemakkelijke toegang tot beroepsprocedures is een doorn in het oog van ontwikkelaars maar blijft juridisch een heilig huisje …

Julie: “Vandaag is er geen drempel. Voor ongeveer 40 euro ga je naar de provincie en teken je beroep aan tegen een bouwproject.”

Vandaag is er geen drempel. Voor ongeveer 40 euro ga je naar de provincie en teken je beroep aan tegen een bouwproject
37 Duurzame koplopers

Johan: “Ondanks de inspanningen van opeenvolgende ministers van administratieve vereenvoudiging zijn procedures alleen maar moeilijker geworden. De lijst van verplichte regelgeving is onuitputtelijk.”

Toch lopen projecten in een aantal gemeenten opmerkelijk vlotter. In Mechelen ervaren jullie hoe het beter kan. Bestuur en administratie zitten er op één lijn en beseffen ook de impact van ‘niet beslissen’?

Julie: “Je moet enkel een aantal mensen hebben die ervoor gaan en zeggen: ‘We doen dat’.”

Rebranding

Met de rebranding geeft PSR nog sterker dan voorheen aan hoe ‘duurzaamheid’ als spil fungeert op alle niveaus in het bedrijf?

Julie: “Wij zien duurzaamheid ruim. Het gaat dan niet alleen over duurzaam bouwen. PSR vervat duurzaamheid in elke fase van het ontwikkelingstraject. We reactiveren onderbenutte sites, we realiseren een energiezuinig eindproduct, maar we zoeken ook naar de meest optimale invulling voor de site in zijn omgeving. Duurzaamheid is een veelgebruikt woord en wordt helaas niet altijd correct toegepast. Wij nemen concreet acties met onmiddellijke impact op onze projecten en belanghebbenden. Een voorbeeld: wij hebben ons geëngageerd voor het mee uitrollen van een materialenpaspoort voor bouw- en vastgoedprojecten in België met als einddoel hergebruik van materialen.”

Johan: “De R in PSR staat voor reconversie, ook onlosmakelijk verbonden met onze S van Sustainability. Wij vertrekken nooit van een blanco blad, maar van een bestaande toestand. Heel vaak nemen wij elementen uit het verleden mee. Zo krijgt een nieuw concept meteen een ‘smoel’.”

Kan PSR zich door al die expertise binnen Jan De Nul Group als een financieel interessantere en snellere partner opstellen dan concurrenten?

Julie: “Sneller en beter zijn we zeker!” (lacht)

Johan: “In België hebben we een unieke positie: de ontwikkelaar, saneerder en aannemer ressorteren onder eenzelfde financieel draagkrachtige groep. Wij willen naast de aandeelhoudersmeerwaarde op lange termijn ook een duidelijke maatschappelijke meerwaarde realiseren. Daarom ook gaan wij niet licht over de intake van nieuwe dossiers. Dat is op de markt soms wel anders.

Er zijn spelers die vervuilde industrieterreinen kopen en ervan uitgaan dat de saneringskost wel zal meevallen. Niet dus, de PFASproblematiek was nieuw voor hen.

Julie: “In de euforie van het stijgend vastgoed zullen er ongetwijfeld sommige spelers zijn die bij de aankoop van een site de saneringslast onderschat hebben.”

Werken aan de stad van morgen PSR staat aan de vooravond van de realisatie van drie grote dossiers met in totaal zowat 400 residentiële units. In één van die projecten, aan het station van Mechelen, wordt ook 20.000 m² kantoren voorzien, naast andere functies zoals horeca en wonen. Een bewuste keuze?

Johan: “Het kantoorlandschap is sterk gewijzigd. Mensen hebben geen nood meer aan een kantoorplek, maar aan een leefplek. In de nabijheid van hun werkplek willen ze kunnen eten, sporten en liefst ook boodschappen doen. Onze nieuwe realisaties moeten voldoen aan de noden van de toekomst.”

Kaaidistrict is een grootschalig vernieuwingsproject in jullie thuisstad Aalst, dat moét wel los lopen?

Julie: “We hebben de uitdaging opgenomen om voor een ondergewaardeerd deel van de stad een toegevoegde waarde te creëren. Het is een unieke grond op een unieke positie, waar al jaren niets mee gebeurt. Maar de realisatie overschrijdt ver de gemiddelde termijn van 44 maanden… Wij stapten in het project in 2017. Waanzin.”

Johan: “We verwachten voor het einde van het jaar de verkavelingsvergunning, de eerste stap in het vergunningstraject. Parallel werken wij aan de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Wij hopen begin 2024 de eerste spade in de grond te steken.”

Kaaidistrict is een gemengd dossier: residentieel met aanvullende functies: kantoren, horeca, buurtretail…

Johan: “Aalst is geen grote kantorenstad, maar wij geloven wel in dit project gezien de directe nabijheid van het station. Zowel de overheid als de markt (grote bedrijven) geven aan niet alleen op autolocaties te willen zitten. Kaaidistrict wordt trouwens meer dan een woonplek met kantoren; wij creëren een nieuw ontmoetingsplein aan de Dender en wij kijken samen met de Vlaamse Waterweg naar de mogelijkheden om een nieuwe jachthaven te faciliteren.”

Julie: “En zo maken wij van een achtergestelde en onderbenutte site een nieuw en levendig stadsdeel.”

Wil je duurzaamheid ook verankeren in het DNA van jouw onderneming?

Voka kan je hierbij helpen. Neem een kijkje op onze website.

38 Duurzame koplopers
Render van site MALT aan het station van Mechelen

Telex

Van Gils Group neemt RAL uit Eeklo over

Van Gils Group, gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling van staal en aluminium, neemt een meerderheidsbelang in RAL uit Eeklo. Hierdoor vergroot de groep zijn geografische spreiding verder over Vlaanderen.

Van Gils startte meer dan 40 jaar geleden als familiebedrijf. Vanuit de vestiging in Wuustwezel groeide het bedrijf gestaag. Verdere expansie kwam er sinds 2008 door overnames en participaties in bedrijven in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Luik. RAL wordt de 2de locatie in Oost-Vlaanderen. Vanuit de verschillende vestigingen zet Van Gils Group in op het stralen, metalliseren, verzinken, chemisch voorbehandelen en poedercoaten van staal en aluminium. Van Gils Group gelooft sterk in de complementariteit van zijn verschillende vestigingen, waarbij elke vestiging haar eigenheid behoudt. Door de verschillende expertises samen te voegen, is steeds de meest geschikte techniek in huis.

Deze expertise wordt vanaf vandaag verder aangevuld met de vakkennis van RAL uit Eeklo, dat service en kwaliteit hoog in het vaandel draagt. De eigenaars Alex Laureyns en Nadia Roeygens, blijven aan boord en investeren graag mee in het toekomstig expansieplan. Via deze overname groeit de Van Gils Group naar meer dan 200 medewerkers. ral.be

Marktleiders in schoonmaaksoftware gaan samen verder

Buttons For Cleaners, marktleider voor software voor schoonmaakbedrijven in België, en FacilityApps, marktleider in apps voor schoonmakers in Nederland, worden één bedrijf. Na een samenwerking in de afgelopen maanden verkend te hebben, is begin oktober definitief besloten om de krachten te bundelen. Een deel van de directie van Buttons For Cleaners zal stap voor stap het management overdragen aan FacilityApps; het team in België, met acht medewerkers, blijft behouden en werken vanuit zijn uitvalsbasis in Gent.

Dirk Tuip, ceo van FacilityApps: “De acquisitie van Buttons For Cleaners is een hele logische stap. Qua product zijn we complementair. Zo biedt hun product functionaliteit die wij niet bieden en vice versa. Wij zijn ervan overtuigd dat het bundelen van onze krachten zal leiden tot een sterkere organisatie die onze klanten nog beter van dienst gaat zijn.”

buttonsforcleaners.com - facilityapps.com

PAPIER & DATA VERNIETIGEN
SERVICE POSTKAMER DIGITALISEREN / SCANNEN DOCUMENTEN GOEDERENOPSLAG BOX STORAGE COMPUTERBACK-UPS BEWARING OFFLINE OERSTERKE ARCHIEFDOZEN Slimme kantooroplossingen! Ontdek meer diensten op: www.merak.be © Merak nv | (0)15 28 40 60 | info@merak.be Steenhoevestraat 6, B-2800 Mechelen
ARCHIVERING
39

Mijn beginjaren

Alles start met een goede aanloop

De buitenwipper voor cybercriminelen

“Hackers breken niet in, maar ze loggen in.” Dat is harde realiteit vandaag als het gaat om phishing. Met OutKept zorgen Simon Bauwens en Dieter Tinel ervoor dat bedrijven zich beter wapenen tegen verdachte mails door simulatiecampagnes op maat te bouwen. “Onze samenwerking met een community van ethische phishers maakt ons wereldwijd uniek.”

TEKST LAURENS FAGARD - FOTO WIM KEMPENAERS
40
Dieter Tinel en Simon Bauwens

Voor ons zijn mensen de beste verdedigingspoort tegen phishing

Bedrijf

De buitenwipper voor cybercriminelen, zo zou je OutKept letterlijk kunnen omschrijven. De Gentse SaaS-start-up (software as a service) wil het risico op een succesvolle cyberaanval drastisch verlagen door mensen te trainen in het herkennen van frauduleuze phishingmails. “Daarvoor werken we samen met een community van ethische phishers. Zij maken de phishingmails op ons platform die wij gebruiken voor simulatiecampagnes in bedrijven”, zegt medeoprichter Simon Bauwens.

Phishing is immers geen nieuw fenomeen meer. Vorig jaar kreeg Safe On Web, digitaal meldpunt voor cybercriminaliteit, maar liefst 4,5 miljoen gemelde phishingmails binnen. “Dat is een weerzinwekkend cijfer, maar helaas slechts het topje van de ijsberg”, aldus Dieter Tinel die samen met Simon het bedrijf runt. “Er is maar een persoon nodig in je bedrijf die op een verdachte link klikt waardoor alle systemen plots klem kunnen zitten. Door onze phishingsimulatiecampagnes zien we dat het aantal kliks op links in phishingmails al na drie tot zes maanden gemiddeld met 50% zakt. Onze klanten kunnen via ons platform de impact van de mails volgen. Maar we proberen vooral medewerkers enkele basisreflexen aan te leren als ze een mail openen. Het is zoals de straat oversteken. Dan kijk je ook langs weerszijden of er geen verkeer aankomt. Als je dat niet doet, kan de impact desastreus zijn. Bij phishingmails is dat net hetzelfde.”

Bezielers

Zoals de dienstverlening van OutKept digitaal verloopt, vonden ook Simon en Dieter elkaar zo. “Een tweetal jaar geleden volgden we hetzelfde Voka-webinar rond artificial intelligence waar nadien nog even tijd was om

kennis te maken”, vertelt Simon. “We waren beiden op zoek naar een co-founder voor een aantal gelijklopende ideeën. Na een aantal keer sparren kwamen we tot een concept dat nu gevormd is tot OutKept. De eerste maanden zagen we elkaar uitsluitend digitaal door de coronapandemie, maar zodra het kon, spraken we gelukkig al eens fysiek af voor een koffie”, lacht Simon.

Met een achtergrond in consultancy en een gezonde passie voor digitale topics vormt Simon een complementair duo met Dieter, die in een vorig leven actief was als expert in cybersecurity. “Intussen hebben we een team van vijf mensen die hoofdzakelijk bezig zijn met de ontwikkeling van het platform en het beheer van de community. Daarnaast zijn ook een honderdtal ethische phishers op ons platform een cruciale schakel in onze werking geworden.”

Inspiratiebron

Dat de inspiratie niet ver te zoeken was om iets te doen rond phishing, is een understatement. “Internationale cijfers wijzen uit dat succesvolle phishingpogingen tot zes keer meer voorkomen in vergelijking met voor de coronapandemie. Tegenwoordig is het niet meer zo moeilijk om mensen in de val te lokken. Je kan perfect vanuit de slaapkamer een miljoen e-mailadressen aankopen op het dark web en er phishingmails op afvuren. De drempels zijn steeds lager”, waarschuwt Dieter.

“Gelukkig zien we dat het bewustzijn groeit en dat bedrijven die tot twee jaar geleden niets deden, nu wel kijken om een extra ‘menselijke’ beschermingslaag in te bouwen naast de gebruikelijke technische spamfilters. Zo is preventie rond phishing een nieuwe uitgave geworden in bedrijfsbudgetten. Daarnaast

zien we dat er verplichtingen langs de zijlijn worden opgelegd. Sommige verzekeraars willen geen cybersecurityverzekering meer afsluiten zonder dat er phishingsimulaties gebeuren. Dat is maar logisch ook. Je gaat toch ook geen huis verzekeren tegen inbraak als de deuren wagenwijd openstaan?”, zegt Simon fijntjes.

USP

OutKept is het enige bedrijf ter wereld dat op schaal samenwerkt met een community van ethische phishers die hen content in de vorm van phishingmails aanlevert. “Daardoor kunnen we bedrijven mails bezorgen die inspelen op de lokale actualiteit of context van hun werknemers. Begin dit jaar werd gewaarschuwd voor phishingmails die de ronde deden om een afspraak vast te leggen voor het boostervaccin. Wij gebruikten diezelfde mails toen al drie maanden eerder in de simulaties bij klanten.”

De community dikt nog elke dag aan in omvang en bestaat uit ethische phishers met verschillende achtergronden. “We hebben een samenwerking met Howest waarvan een groot deel studenten van de opleiding toegepaste informatie en cybersecurity zich aanmeldt op ons platform om phishingmails te maken. Het is een leuke bijverdienste, want de ethische phishers worden vergoed per keer dat er op hun eigen mailcreatie geklikt wordt vanuit de bedrijven. Zo zit er ook een stukje gamification in en krijgt OutKept steeds voldoende kwalitatieve input”, verduidelijkt Dieter.

Grootste uitdaging

Een digitaal platform op punt stellen brengt meestal technische moeilijkheden met zich mee, weet Simon te vertellen. “Toen we net ons prototype hadden verbeterd en

41 Mijn beginjaren

gelanceerd bij onze eerste klant, kwamen we aan een click rate van 100%. We weten dat onze phishingmails sterk zijn, maar dat iedereen er op klikt is natuurlijk onmogelijk. In de logs zagen we dat sommige mensen zelfs drie keer op 1 seconde geklikt hadden. Dat deed uiteraard vermoeden dat er iets schortte aan de instellingen. We hebben dus lang gebouwd aan een algoritme dat met een grote accuraatheid bepaalt wanneer er menselijke interacties zijn met phishingmails. Daarnaast kwamen onze phishingmails ook niet altijd terecht in de inbox. De spamfilters werken soms te goed voor ons, een uitdaging waar criminelen maar even goed ook wij mee kampen”, lacht Dieter. “Gelukkig kunnen wij samenwerken met onze klanten om dit te verhelpen, en zij niet.”

Grootste meevaller “We hadden nooit durven dromen dat onze oplossing zo’n kwantificeerbare impact zou hebben”, klinkt het verheugd bij Simon. “Voor je met een community begint te werken, weet je nooit op voorhand wat de uitkomst zal zijn. Maar de resultaten stijgen boven onze verwachtingen uit. De kwaliteit van de phishingmails die door onze ethische hackers zijn gemaakt, is van een zodanig hoog niveau dat IT-managers uit bedrijven zelf ook soms twee keer moeten kijken of het om een betrouwbare mail gaat. Bovendien kunnen we bedrijven met duidelijke cijfers aantonen dat het aantal clicks gemiddeld met de helft daalt na een aantal maanden. Dat is altijd positief voor de value proposition van een start-up.”

Toekomst

“Het duurt gemiddeld een tweetal uur om een campagne voor een klant op te zetten. Onze oplossing is dus redelijk schaalbaar en toepasbaar in diverse sectoren. Of je nu een bouwbedrijf of een boekhoudkantoor hebt, iedereen is vatbaar voor phishing.

Om internationaal te groeien en het team gevoelig uit te breiden, is er financiering nodig. Dankzij het FinFinder-evenement van Voka (waar matchmaking plaatsvindt tussen scale-ups en durfkapitalisten) hebben we een eerste investeerder gevonden. Zonder dergelijke activiteiten of een warme aanbeveling in het netwerk is de zoektocht naar extra middelen zeker niet evident. Nu zijn we nog op zoek naar een co-investeerder die ons een extra duwtje in de rug kan geven”, aldus Dieter.

Bryo

Nog voor er sprake was van OutKept, nam Simon al deel aan het Bryo StartUp-traject. “Vanuit een ander bedrijfje dat ik mee heb opgericht, ging ik naar de sessies om ervaringen te delen. Daar ben ik dan uitgestapt om aan het phishingavontuur te beginnen. Nu neem ik opnieuw aan Bryo deel, maar dan aan het ScaleUp-traject. Het gebeurt soms dat we elkaar afwisselen in de sessies want het blijft hoe dan ook interessant om er iets van op te pikken voor ons allebei.”

Gouden tip

Van begin af aan trokken Simon en Dieter hun stoute schoenen aan om zoveel mogelijk potentiële klanten aan te spreken. “We hebben zelfs Voka gevraagd om het eerste prototype van ons platform te testen. Dat was voor ons een blijk van vertrouwen om nadien andere prospecten te benaderen met een mooie referentie op zak. Om een gunst durven vragen, brengt je ongelooflijk ver, ook al is je product nog verre van optimaal. Het is belangrijk dat je continu vraagt waar klanten naar op zoek zijn. De lijst met functionaliteiten die we met OutKept nog willen bouwen is eindeloos, maar met een team van beperkte omvang kan je toch maar een fractie realiseren. De prioriteiten laat je best bepalen door jouw belangrijkste stakeholders”, geeft Simon nog mee.

Ontdek hoe Bryo jou als startende onderneming kan laten groeien en begeleiden. Bekijk de verschillende trajecten.

Bryo StandUp

Voor prestarters die de haalbaarheid van hun idee willen testen.

Opstart 26 januari 2023 10 sessies – 250 euro

Bryo StartUp

Voor ambitieuze start-ups die op zoek zijn naar hun product-market fit.

Opstart 21-22 april 10 sessies – 500 euro

Bryo ScaleUp

Voor ondernemers met bewezen businessmodel, schaalbaar product en sterke groeiambities.

Opstart 28 maart 10 sessies – 1.000 euro

Plato Young Leadership:

Voor ondernemers die 2 à 6 jaar gestart zijn en enkele medewerkers in dienst hebben en die zich omwille van de groei nood hebben aan meer structuur

meer info bij inya.synhaeve@voka.be

42 Mijn beginjaren

Dit zijn de Baanbrekende Werkgevers ’23

71 organisaties mogen zich een jaar lang Baanbrekende Werkgever ’23 noemen. Elk van deze organisaties ging aan de slag met een specifieke uitdaging binnen één van de drie pijlers van Baanbrekende Werkgever: minder onderweg, slimmer en groener onderweg of mensgericht hybride werken. Baanbrekende Werkgever is een initiatief van Antwerp Management School, De Lijn en Jobat. Het traject begon in het voorjaar met een maturiteitsrapport waarbij de organisaties hun eigen beleid tegen het licht hielden en werkpunten in kaart brachten. Vervolgens koos elk van de organisaties een heel specifieke uitdaging om in 2022 te vertalen naar een plan van aanpak. Zoals: Hoe implementeren we fietsleasing binnen onze organisatie? Of: Hoe versterken we de verbondenheid tussen teams binnen het hybride werken?

In de categorie grote organisaties vinden we werkgevers zoals Adient, Cegeka, De Lijn, EY, Idewe, imec, Mensura en Securex. Maar ook 20 lokale besturen zoals Gent, Deinze en Dendermonde ontvangen het certificaat. Daarnaast mogen ook heel wat kmo’s zich een Baanbrekende Werkgever ’23 noemen, zoals Traject.

PIA Group gaat strategische samenwerking met Brouwers Accountants aan

Renewi geeft verzameld drijvend zwerfvuil tweede leven

Eind oktober heeft de Belgische ngo River Cleanup, die mensen wereldwijd bewust maakt van de zwerfvuilproblematiek, de River Skimmer 2.0 te water gelaten aan Dok Noord in Gent. Het toestel, een verbeterde versie van de eerste River Skimmer, verzamelt dankzij innoverende technologie non-stop drijvend afval en maakt zo doelmatig onze wateren proper. Elk jaar belandt jammer genoeg 11 miljard kilogram plastic in de oceaan. Een groot deel van deze vervuiling komt via rivieren in onze oceanen terecht. Het doel van River Cleanup is om het plastic te onderscheppen nog voordat het in de zeeën terechtkomt. Het opgehaalde afval dat wordt opgehaald door de Skimmer wordt verwerkt door afvalverwerker Renewi waardoor de river plastics en andere waardevolle materialen een tweede leven kunnen krijgen. “Gent zet sterk in op beleving van onze stad via het water. Elk initiatief dat helpt om onze waterlopen proper te houden verdient onze waardering. Voorkomen blijft echter beter dan genezen, daarom roep ik op om geen afval in het water te gooien. Zo houden we samen onze waterwegen proper”, zegt de Gentse burgemeester Mathias De Clercq.

PIA Group, de derde grootste accountancy en advisorygroep in het midsegment van België, zet zijn eerste stappen in het buitenland. De Nederlandse accountancygroep Brouwers Accountants gaat samen met de groep van ondernemer Steven Brouckaert verder groeien in Nederland. In de komende maanden wordt de overnamestrategie van PIA Group, die in België bijzonder succesvol is, ook bij onze noorderburen verder uitgerold. Referentieaandeelhouder Baltisse, de investeringsgroep van Filip Balcaen, juicht deze internationalisering toe en is uiterst tevreden dat met Brouwers Accountants een sterk ondernemende partij aan boord is gekomen.

PIA Group is sinds 2012 bezig aan een buy en buildstrategie in België onder de leiding van oprichter Steven Brouckaert. De groep uit Gent koos daarbij voor de voordelen van schaalgrootte en een persoonlijke, mensgerichte aanpak. De ambities van PIA Group zorgen ook voor een verschuiving aan de top in het Belgische onderdeel van de accountancy- en advisorygroep. Steven Brouckaert wordt Executive Chairman en geeft de fakkel van CEO door aan Nathalie Calle. Zij is sinds september 2021 aan de slag bij PIA Group, na een carrière bij o.a. USG en Vandelanotte.

pia.be - brouwers.nl

Foto: Van links naar rechts: Han Brouwers, Steven Brouckaert, Ewout Brouwers
43
Telex

Hoe beschermt u bestuurders en aandeelhouders in deze volatiele tijden?

Goede afspraken maken goede vrienden. In deze volatiele tijden zijn goede schriftelijke afspraken belangrijker dan ooit en dit niet alleen voor het vastleggen van uw externe relaties met klanten en leveranciers. Eens te meer is het aanbevolen na te gaan of de bestuurders en aandeelhouders van uw vennootschap voldoende beschermd zijn.

Elke bestuurder loopt immers het risico aansprakelijk gesteld te worden voor bestuurshandelingen die hij (al dan niet) gesteld heeft. In volatiele tijden loopt u als bestuurder extra risico aangezien vele aansprakelijkheidsgronden zich specifiek focussen op ondernemingen die het (tijdelijk) moeilijk hebben. Wist u trouwens dat ook een niet-handelen uw aansprakelijkheid als bestuurder in het gedrang kan brengen?

Alles start met een goede taakverdeling en de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Heeft uw vennootschap een duidelijke en uitgewerkte bevoegdheidsverdeling? Zijn de verantwoordelijkheden duidelijk in kaart gebracht? Worden de beslissingen correct genotuleerd? En kent u de opties om het bestuur te beschermen tegen eventuele aansprakelijkheidsvorderingen?

Laat ons ook de aandeelhouders niet vergeten. Het is een misvatting dat een aandeelhouder kan gaan en staan waar hij wil. Veelal moet hij statutaire of onderhandse overdrachtsregelingen respecteren. Vaak zijn deze echter niet voldoende duidelijk, niet langer up-to-date of ontbreekt een exitregeling. Stel een aandeelhouder wil zijn participatie verkopen. Een minderheidsparticipatie is in veel gevallen echter geen interessante investering en de overige aandeelhouders zijn niet altijd bereid deze minderheidsparticipatie over te kopen. Doorgaans zal het de uittredende aandeelhouder zelf zijn die een oplossing moet zoeken om de onderneming te verlaten. Dit kost veel tijd en energie en kan vermeden worden door hieromtrent vooraf geschreven afspraken vast te leggen in de vorm van optieovereenkomsten of het

voeren van een beleid dat een exit ten laste van het vennootschapsvermogen mogelijk maakt.

Maak dus op voorhand schriftelijke afspraken, zowel met het bestuur als met de aandeelhouders. Op deze manier kunt u uw focus leggen op het ondernemen zelf en kunt u langdurige en kostelijke gerechtelijke procedures vermijden.

Liesbeth De Bruyne, ldebruyne@deloitte.com

44 Meegedeeld

Nieuwe Renson site in Kruisem/Nazareth pakt uit met 12 realistische tuinen

De productie van Renson ‘buitenleefruimtes’ is er al even op snelheid en ook de kantoren zijn al een half jaar bemand. Maar in november opende op de gloednieuwe Renson outdoor site in Kruisem / Nazareth onder de naam ‘NOA outdoor living’ ook een indrukwekkend inspiratiepark zijn deuren. Een initiatief van Renson dat er – samen met meer dan 30 andere merken in ‘high-end outdoor living’ – uitpakt met 12 realistische tuinen. Die dompelen je als bezoeker onder in het summum van ‘buitenleven’. “Met NOA outdoor living hebben we een uniek concept op poten gezet, waar we erg trots op zijn”, zegt CEO Paul Renson. “Bezoekers krijgen hier 12 compleet ingerichte tuinen te zien die een realistisch beeld geven van de eindeloze mogelijkheden op het vlak van buitenleven. En dat hebben we helemaal te danken aan de fantastische samenwerking tussen de deelnemende merken. Dit is dan ook een unieke manier om buitenleven in al zijn facetten te komen ontdekken. Mensen, maar ook ondernemingen en overheden zijn nu eenmaal op zoek naar het totaalplaatje in buitenleefruimtes, niet naar één product op zich.”

In de nieuwe outdoor productie site worden dan weer alle Renson buitenproducten voor wereldwijde export gemaakt. Van terrasoverkappingen, carports en alle bijbehorende accessoires zoals verlichting, schuifpanelen, plantenbakken, zitbanken en andere design tuinelementen: de nieuwe productiesite kan een capaciteit aan die 3 keer groter is dan wat voorheen aan ‘outdoor living’ geproduceerd kon worden in Waregem. Op technisch vlak is deze nieuwe site er één die natuur ‘ademt’, letterlijk en figuurlijk. Want achter de indrukwekkende façade gaat een ‘zero energy impact’ project schuil, zelfvoorzienend in water- en energieverbruik, met de meest duurzame technieken voor gezond en comfortabel leven en werken. renson.net

De bekende Gentse mosterdfabrikant Veuve TierenteynVerlent op de Groentenmarkt komt in handen van de Oost-Vlaamse familie Decock, bekend van het picklesmerk Camps. Al zo’n tweehonderd jaar wordt op de ‘Groenselmort’ mosterd gemaakt bij TierenteynVerlent. Zaakvoerder Christine Van Roste (38) geeft de fakkel door aan de ’picklesfamilie’ Decock. Daardoor neemt een andere jonge vrouw, Rani Decock (28), de leiding van het Gentse monument over. Het is de derde keer in de geschiedenis dat de fabriek van eigenaar verandert. De laatste Tierenteyn overleed in 1949, waarna boekhouder Antoon De Meyer de leiding in handen nam. Hij verkocht de zaak na tien moeilijke jaren aan Jean Caesens, wiens kleindochter Christine het afgelopen decennium aan het hoofd stond van Tierenteyn-Verlent.

“Christine en mijn vader hebben al jaren nauw contact”, zegt Rani. “Ons familiebedrijf Camps maakt óók mosterd en toen ze een nieuwe mosterdmolen zocht, kwam Christine bij ons informeren. Zo raakten ze bevriend. Al snel bleek dat ze op dezelfde manier kijken naar de wereld en ondernemen. Toen Christine een nieuwe eigenaar zocht voor Tierenteyn, klopte ze aan bij mijn vader. Tierenteyn blijft wel een apart bedrijf dat naast Camps bestaat.”

Sinds augustus staat Rani in de zaak om van Christine de kneepjes van het vak te leren. Want hoewel er een nieuwe eigenaar is, blijft alles bij het oude. Ook het voltallige team blijft aan boord zodat er geen kennis verloren gaat. “Ook ons maakproces blijft identiek. Dat moet, want het is de kern van het bedrijf. We maken de mosterd nog altijd in de kelder. En ja, onze precieze werkwijze blijft een goed bewaard geheim.”

Ook Alsico schonk ons het vertrouwen!

Klant: Gauthier Siau Oppervlakte: 9.200 m² Plaats: Ronse Architect: Wastiau & Co www.industriebouw.be

‘Picklesfamilie’ Decock krijgt Gentse mosterd van Veuve Tierenteyn-Verlent in handen
Bron: Het Nieuwsblad en familie Decock
45
Rani Decock en Christine Van Roste
Telex
21.12.22 PROVINCIALE EINDEJAARSRECEPTIE Universiteitsforum Gent met voorprogramma Jong Voka voor start- en scale-ups 12.01.2023 REGIO VLAAMSE ARDENNEN-LEIESTREEK Bedrijfsgebouwen Willy Naessens 19.01.2023 REGIO DENDERMONDE Dendermonde Rugby Club 26.01.2023 REGIO AALST De Filatuur Onze nieuwjaarsrecepties rond het thema: ‘Nieuwe tijden. Nieuwe inzichten.’ 46 Agenda Binnenkort bij Voka jouw kansenplanner

Netwerking

11.01.2023

Breakfast Club - What’s New in Health & Wellbeing?

Voor en door jonge ondernemers – vijf pitchers –vijf slides – vijf minuten

GENT GRATIS

01.02.2023

Breakfast Club -What’s new in Sustainability & Circular Economy?

Voor en door jonge ondernemers – vijf pitchers –vijf slides – vijf minuten

GENT GRATIS

Opleidingen / lerende netwerken en infosessies

GROEI 26.01.2023

Plato Productie

Realiseer een sterke productie-omgeving. 1.250 € 26.01.2023

Bryo StandUp

Voor toekomstige ondernemes of groeistarters vol ideeën maar zonder uitgekiend businessplan. 250 € 01.02.2023

Flow

Ben je ondernemer van een bedrijf met minstens 40 werknemers en zoek je een klankbord?

GENT 2.000 €

HUMAN RESOURCES & TALENT 18.01.2023

Employer branding lab

Word een aantrekkelijke werkgever dankzij employer branding!

GENT 550 €

* de vermelde prijzen zijn enkel voor leden en exclusief btw.

INNOVATIE

&

DIGITALISERING 23.01.2023

Infosessie spin-offs

Wil jouw bedrijf stappen zetten in de leefwereld van incubators, speedboats en horizon 3? Hoe bouw je deze strategie verder uit en laat je de spin-offs groeien?

GENT GRATIS

31.01.2023

Innovatieforum

Bespreek in een strikt vertrouwelijke sfeer jouw innovatieprojecten met een vaste groep innovators en met een expert in het thema en deel ervaring uit.

GENT 550 € jan 2023

Lerend netwerk Industrie 4.0 Lab 2023

Ontdek bij 6 innovatieve productiebedrijven hoe industrie 4.0 hun business boost.

1.000 €

Charter Digitaal Ondernemen

Werk aan je digitale strategie met dit Individueel begeleidingstraject van één jaar met een actieplan op maat.

DEADLINE INSCHRIJVING 10.02.2023

Meer informatie kan je vinden op onze website via deze QR-code

47

“Na tweeëntwintig jaren

dit leven Maak ik het testament op van mijn jeugd Niet dat ik geld of goed heb weg te geven Voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd…”

Tussentijds testament

Zo zong Boudewijn De Groot in Testament, terugkijkend op zijn jeugdjaren in 1967. Dit heerlijk kritischmelancholisch nummer bleef zoemen door mijn hoofd, terwijl ik fietste van Dikkelvenne naar de Voka Box in Gent, donderdagmorgen 24 november. Een woon-werkrit die ik zoveel mogelijk doe per fiets, dat lukt een honderd keer per jaar. Waarom Testament? We hebben een nieuwe nationale Voka-voorzitter, Rudy Provoost, en in een call van een uur moet ik onder woorden brengen van waar we met Voka Oost-Vlaanderen komen en waar we naartoe gaan. Een interessante oefening om de 12 boeiende jaren sinds ik CEO werd, in kaart te brengen.

Eind 2010 kwam ik zonder enige Voka-ervaring aan de leiding van deze organisatie, ik was zelfs geen lid. Gereageerd op een advertentie in de krant; uit tientallen kandidaten en na een lange procedure bleek ik de uitverkorene te zijn. Tot mijn eigen verrassing, ik dacht dat je zonder connecties in de politiek of bij belangrijke bedrijfsleiders niet in deze functie kon starten. Niet dus, dat pleit alvast voor Voka.

Voka Oost-Vlaanderen was eind 2010 een degelijke organisatie met een sterke financiële basis en een solide groep medewerkers. Maar de bedrijfscultuur, de kantoren en de processen waren ronduit conservatief, meer deze van een tanende overheidsinstelling dan van een dynamisch privébedrijf. En bloeiende privébedrijven die maatschappelijke welvaart creëren zijn de kern van ons bestaan. Het bestuur vroeg me Voka in Gent op de kaart te zetten. Ik voegde er aan toe: met een vooruitstrevende en ondernemende organisatie, waar onze leden zich kunnen aan spiegelen.

Na de traditionele 100 verkenningsdagen, begon ik er echt aan. Afdelingen waarbij iedereen toegewijd op één project werkte, werden teams waar meerdere mensen in flexibele opstellingen aan hun doelstellingen werken. Strakke rapporteringslijnen werden vervangen door ownership, waar elke medewerker in een aantal teams en projecten het beste van zichzelf geeft. Met meerdere rapporteringslijnen, afhankelijk van de opdracht. Met een coach, waar je over de meer persoonlijke en langetermijnperspectieven in je loopbaan kan praten.

De jaren nadien verfijnden we dit ‘Aranea-model’ (Latijn voor spinnenweb) steeds verder. Managers die enkel nog opvolgden vanuit de backseat werden partners die zelf sleutelfiguren zijn in kennis en klantenbenadering op hun domein. “Bye-bye management, hello partners” was de baseline van Aranea 2.0. Een jonge generatie talentvolle leiders werd versneld naar de top van de organisatie gebracht. Ze zorgden voor vernieuwing, versnelling, connectie met de nieuwe generaties en de new economy. Vanaf 2015 begon de sneeuwbal pas echt goed door te rollen.

Intussen hadden we in 2013 de gloednieuwe Voka Box in het hartje van Gent gebouwd, een gebouw dat open staat voor iedereen die ondernemen een warm hart toedraagt. Waar niemand zich opsluit in zijn bureau, want eigen bureau’s zijn er niet. Wel leuke en gevarieerde werkplekken, vergaderzalen en ontmoetingsplaatsen zoals ons rooftopterras met een ongeëvenaard zicht op Gent. In 2014 namen we VeGHO over, de Vereniging voor Gentse Havengebonden Ondernemingen. Zo stonden we in Gent sneller op de kaart dan we zelf verwacht hadden. Inmiddels hadden we ook de thema’s ontdekt waarmee we nieuwe leden konden aantrekken. Duurzaamheid en de scale-up/techscene, dat werd onze dada, vele jaren voor dit een evidentie werd. We trokken vlot nieuwe collega’s aan, geboeid door deze topics en de organisatieaanpak. En zo denderde het team verder doorheen de jaren, tijdens covid sprong iedereen in de bres om de getroffen ondernemingen maximaal bij te staan. En dat doen we in de huidige recessie opnieuw. Intussen bouwden we ook Voka Vaart in Aalst en binnenkort zullen we ook ons gebouw in Dendermonde volledig renoveren en er een heerlijke plek voor jonge en innovatieve bedrijven van maken.

Mijn tussentijds testament voelt goed. Veel vertrouwen van de leden en het bestuur, ook in de moeilijke beginfase toen het resultaat van de veranderingen nog onzeker was. Dynamische en betrokken collega’s, een cultuur van hard werken en veel zin voor humor en zelfrelativering. Een collegiaal partnerteam in plaats van het stand alone gewroet uit mijn beginjaren. Toen trok ik vooral koppig het veranderingstraject zelf, ook ten aanzien van de collega-directeurs van andere Voka-kamers die mijn ‘spaghetti-structuur’ maar niks vonden. Een beetje verdacht, die nieuwlichterij. Een beetje bedreigend ook, wie weet sloeg de vlam over naar hun organisatie.

Sinds deze maand ben ik een energieke zestiger. Het voelt wat eigenaardig aan, moet ik toegeven. Ik heb er nog zoveel zin in. Hoe korter de tijd wordt, hoe intenser ik die beleef. Hoe meer ik ook wil teruggeven. Tot zover mijn tussentijds testament, cheers op de toekomst!

GEERT
MOERMAN gedelegeerd bestuurderVoka Oost-Vlaanderen
Hoe korter de tijd wordt, hoe intenser ik die beleef. Hoe meer ik ook wil teruggeven
48
in
Geert dacht
Het hoofd dat spreekt met het hart

Voka bedankt zijn partners

Voka Oost-Vlaanderen is verheugd te melden dat het partnership met Banque de Luxembourg voor de komende 3 jaar verlengd werd.

Hilde Schuddinck, regiodirecteur Gent en Steven Maertens, Head of Private Banking Vlaanderen, Banque de Luxembourg

Cloud, cybersecurity, data & IT-skills

Dit zijn de 4 grootste ICT-challenges voor CEO’s in 2023

De technologische transformatie die door covid al in een stroomversnelling kwam, zet zich door: we werken meer in de cloud, versterken cybersecurity, automatiseren en gebruiken meer data dan ooit door IoT en geavanceerde analytics. ICT-investeringen die kosten- én energiebesparend uitpakken, een noodzaak in deze socio-economische crisis. Als CEO houdt best rekening met volgende 4 ICT-uitdagingen.

1 Verantwoord migreren naar de cloud

Het is van groot belang om een veilige en flexibele ICT-omgeving te implementeren. De overheveling van uw gegevens naar de cloud is een proces dat uw aandacht verdient. De cloud rendeert pas echt wanneer het wordt ingebed in een groter transformatieplan. Waar worden welke data (fysiek) opgeslagen? Wie heeft er toegang toe? Met welke provider gaat u in zee? Welke EU-regels gelden er?

2 Security en veerkracht

Ook de beveiliging van uw ICT-infrastructuur is cruciaal. Het potentieel van IoT is enorm, maar een geconnecteerde wereld vraagt om een veerkrachtig securitybeleid. Zeker nu thuis- en telewerk meer en meer de norm zijn, liggen cybercriminelen nog meer op de loer om uw netwerk binnen te dringen.

3 Van data naar inzicht en actie

Wat is de meest productieve en veilige manier om bedrijfsgegevens te beheren en uit te wisselen?

Hoe gaat u van data naar inzicht en actie? Het opzet van een ‘datadriven’ organisatie heeft niet alleen met IT-architectuur te maken, maar zeker ook met onze manier van werken en denken. Al uw mensen zullen een mentale switch moeten maken. Enkel zo kan u meerwaarde uit uw data halen.

4 De skill gap overbruggen

Tot slot is er ook nog uw personeelsbeleid. Het aantrekken én behouden van talent wordt in 2023 een enorme uitdaging, zeker als het gaat om IT’ers. Dé manier om deze profielen te vinden en aan uw bedrijf te binden, is hen een prikkelende omgeving aan te bieden waar ze zich ten volle kunnen ontplooien en waar ze hun vaardigheden en interesses kunnen ontwikkelen.

Een veilige en flexibele ICT-omgeving is anno 2023 meer dan ooit doorslaggevend. Ga bij uw cloudmigratie niet over één nacht ijs. Het opzet van een ‘datadriven’ organisatie heeft niet alleen met ITarchitectuur te maken, maar zeker ook met onze manier van werken en denken.

U hoeft deze ICT-uitdagingen in 2023 niet alleen aan te gaan. Onze experts bekijken graag samen met u welke stappen in uw bedrijf de volgende zijn. Scan de QR-code en neem vandaag nog contact met ons op.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.