Ondernemers Vlaams-Brabant 2023 - Duurzaamheid

Page 1

Klimaatambassadeur breekt een lans voor de bouwsector

Sven De Meuter van All Belgian Recycling

Een energieneutrale woning in 24 uur?

Volgens BuildUp kan en moet het

Aardolie en duurzaamheid: de andere kant van de medaille

Een uitgave van Voka –Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant MAART2023

TWIJFEL JE TUSSEN JE KANTOOR VERWARMEN OF THUISWERKEN AANMOEDIGEN? DAN IS HET TIJD VOOR ZONNEPANELEN

Twijfelen is normaal en het is ook goed.

Want twijfel zorgt voor verandering.

En zonder verandering is er geen vooruitgang.

Zet je twijfels om in daden met ING.

ing.be/doen

De voorwaarden van toepassing op de diensten van ING (algemene en bijzondere voorwaarden, reglementen, essentiële informatie voor de spaarder, productfiches, tarieven en alle andere bijkomende informatie) zijn beschikbaar in de ING-kantoren, op www.ing.be of telefonisch op het nummer 02 464 60 04 • ING België NV • Bank/Kredietgever • Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • BTW: BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789 • www.ing.be • Neem contact op met ons via ing.be/contact • Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403.200.393. Verantwoordelijke uitgever: Sali Salieski – Sint-Michielswarande 60, B-1000 Brussel – 03/2023.

Toch gloort er licht aan het einde van de tunnel. Het consumentenvertrouwen kent een prille stijging, de inflatie een voorlopige halte. Dat voorzichtige optimisme voelen we ook

Gezocht: enthousiaste politici

AAls er een dossier niet uit het nieuws weg te branden was de laatste weken, dan was het zeker het stikstofdossier. Maar ook federaal liggen er deze en volgende maand nog enkele grote dossiers op tafel : de pensioenhervorming, de hervorming van de arbeidsmarkt en de fiscale hervormingen. Veel werk op de plank voor onze politici. Noodzakelijk werk, want enkel met de nodige hervormingen kunnen ondernemers verder blijven groeien. In het ongewisse blijven – zoals met de stikstofproblematiek –of ontoereikende wettelijke kaders voor arbeid, pensioenen en fiscaliteit, is nefast. Onze Vlaams-Brabantse bedrijven moeten weten of ze hun bedrijf kunnen uitbreiden en hun voorziene groei kunnen realiseren. Terugschroeven omwille van politieke besluiteloosheid is uit den boze.

in onze kamer. Op de uitreiking van de Trends Gazellen bleek eens te meer hoeveel straffe bedrijven we kennen in onze regio. Bedrijven die er ondanks de huidige hindernissen in slagen (sterke) groei op te tekenen.

Ook de jeugd staat klaar om de ondernemershandschoen op te nemen. Zoveel bleek uit de verkiezing van Beste Pop Up, een award voor beloftevolle studenten van de UCLL. Het blijft een plezier om deze jonge enthousiastelingen aan het werk te zien en geeft goesting om het pad voor startende ondernemers te blijven effenen. Leuk detail: de uitreiking van deze award was mijn eerste wapenfeit als gedelegeerd bestuurder van onze kamer. Een pittig maar mooi eerste jaar is het geworden, waar ik jullie heb leren kennen en de stempel van Voka – KvK Vlaams-Brabant heb kunnen drukken op verschillende domeinen. Meer van dit.

Onze VlaamsBrabantse bedrijven moeten weten of ze hun bedrijf kunnen uitbreiden en hun voorziene groei kunnen realiseren. Terugschroeven omwille van politieke besluiteloosheid is uit den boze.

Waar eveneens optimisme uit opborrelt, is uit de duurzame verhalen die we in dit magazine optekenen. Bedrijven beseffen dat dit niet een, maar wel dé way to go is voor toekomstgericht en succesvol ondernemen. Of het nu uit eigen beweging is, onder de koepel van het VCDO of als miK-Klimaatambassadeur, elk duurzaam initiatief verdient applaus.

Misschien ligt het aan de ontluikende lente, maar bij mij en de hele Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant kriebelt het om volop op dit optimisme voort te bouwen. Aan onze politici om de handschoen op te nemen en de ondernemers in Vlaams-Brabant te helpen met broodnodige beslissingen, hervormingen en akkoorden!

Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
3
bestuurder van Voka – KvK
Edito
MINI JUMA BIG LOVE. LEIVE. DE IDEALE MINI VIND JE BIJ JUMA LEUVEN. JUMA LEUVEN Brusselsesteenweg 66 - 3020 Herent Tel.: 016 49 98 83 - verkoop@juma.net.mini.be - www.juma-leuven.mini.be MINI gamma: CO 2 0-188 G/KM - 0-8,2 L/KM 15,5-18 kWh/100KM (WLTP) Contacteer je concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van jouw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04) : mini.be

Colofon

Ondernemers is het blad van Voka –Kamer van Koophandel VlaamsBrabant.

Kantoor Leuven (maatschappelijke zetel): Tiensevest 170, 3000 Leuven

t. 015 22 26 88

Kantoor Vilvoorde

Medialaan 26, 1800 Vilvoorde t. 016 22 26 89

Contact: 1adres@voka.be www.voka.be/vlaams-brabant

Hoofdredacteur: Mathieu Wouters

Werkten mee aan dit nummer: Tiffany Mestdagh, Liesbeth De Kegel, Sophie Moerenhout, Annik Camps, Tim Van Roy en Emy Elleboog.

Gedelegeerd bestuurder: Kris Claes

Verantwoordelijke uitgever:

Daniëlle Vanwesenbeeck, Voorzitter Voka – Kamer van Koophandel VlaamsBrabant

Reclameregie: Sophie Moerenhout sophie.moerenhout@voka.be

t. 0478 87 79 28

Abonnement per jaar (10 nummers): 80 euro Kosteloos voor Voka-leden. Per los nummer: 8,5 euro

Concept & realisatie: www.propaganda.be

Druk: Graphius Brussels

Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier. Het maandblad online? www.voka.be/publicaties

20 40 Nieuws uit onze regio 6 West-Brabant 7 Hageland 8 Noord-Rand 9 Groot-Leuven Voka Actueel 12 Het belang van het stikstofakkoord voor de luchthaven Finance & Fiscaliteit 15 Tim Van Roy over bedrijfswagens Familiezaken 20 Jeroen Vandenwyngaert van Anda Sauces Starter in de kijker 22 Stein Dedobbeleer van MIAA geeft meubeladvies op maat Internationaal ondernemen 24 Zakendoen in Tsjechië met Dirac Digitalisering 25 Pieter-Jan Aerts over de Digital Services Act Starten 25 De winnaars van de UCLL Pop-up Awards Het contrast 47 Interview met Stijn Beeckmans over duurzame smeerolie Plato 50 Platonist in de kijker: Sofie Frederickx van Freja Home Styling En verder 10 Nieuwe Voka-leden 16 Voka in beeld 48 Agenda
Ondernemers Magazine Vlaams-Brabant nr. 3 | maart 2023 22
Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023 30 miK-Klimaatambassadeur over de bouwsector 34 Duurzame dakbedekking 36 Voka Charter Duurzaam Ondernemen 40 Hélène de Troostembergh over energieneutrale woningen 29 Duurzaamheid
in dit nummer

Heb je bedrijfsnieuws?

Mail naar communicatie.vb@voka.be. De redactie maakt een keuze uit de ingezonden berichten.

Sinds juni 2022 zoekt ‘Werken aan de Ring’ een veilige en duurzame oplossing voor de kruispunten op de A8 in Halle.

ONDERNEMEN Daddy Kate Group investeert in Publi-FDM

Investeringsmaatschappij

Daddy Kate Group uit SintPieters-Leeuw zet mee haar schouders onder de duurzame groeiambities van Publi-FDM, de Oost-Vlaamse specialist in visuele communicatie en printen op groot formaat. Beide organisaties bundelen de krachten om hun klanten een totaaloplossing en vlekkeloze service te bieden voor alle drukwerk, visuele en digitale communicatie.

DUURZAAMHEID

Derbigum beloont afvalinzamelende dakdekkers

Derbigum, een Beerselse fabrikant van duurzame dakmembranen, moedigt dakdekkers aan om via een Big Bag-systeem zoveel mogelijk snijresten te verzamelen en te deponeren bij een distributiepunt. In februari reikte het bedrijf de eerste NRTW-awards uit aan distributeurs met zo'n inzamelpunt. Zij zetten immers mee hun schouders onder een circulaire aanpak in de sector.

ONDERNEMEN

Ide Coffee Systems richt zusterbedrijf op voor onderhoud en reparatie

Jaarlijks doet Ide Coffee Systems uit Asse meer dan 2500 technische interventies bij Belgische bedrijven voor hun koffiemachines. Om de groeiende technische expertise en stijgende vraag te optimaliseren, besloot de duurzame koffieleverancier

een zusterbedrijf op te richten. Coffee Technics zal zich uitsluitend bezighouden met het technisch onderhoud en de reparatie van koffiemachines. Voor klanten verandert er niets: techniekers en locatie van het bedrijf blijven dezelfde.

DUURZAAMHEID

Op de site van Retail Estates in Kampenhout, langs de Mechelsesteen-

weg, kan de Genkse Tectum Group uitpakken met een wereldprimeur: een volledig circulair, en dus herbruikbaar, plat dak. Dankzij gepatenteerde onderdelen kan het volledige daksysteem integraal gedemonteerd en hergebruikt worden. Retail Estates is al jarenlang partner van de Tectum Group. In het gebouw in kwestie zijn onder meer Standaard Boekhandel en Nordex gevestigd.

De verkeerslichtengeregelde kruispunten op de A8 in Halle zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties en voor files tot op de Brusselse Ring. Sinds juni 2022 zoekt ‘Werken aan de Ring’ een veilige en duurzame oplossing voor deze onveilige situatie. Scan de QR-code om de laatste stand van zaken van dit project te bekijken.

Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023

West-Brabant
In primeur: eerste herbruikbaar plat dak ter wereld
MOBILITEIT Op zoek naar oplossing voor A8
6 Nieuws uit onze regio
Medewerkers van Ide Coffee met linksboven CEO Geert Windels

Nieuws uit onze regio

Heb je bedrijfsnieuws? Mail naar communicatie.vb@voka.be. De redactie maakt een keuze uit de ingezonden berichten.

Hageland

150 openstaande vacatures

bij TMS Industrial Services uit Tienen.

ARBEIDSMARKT

150 vacatures bij TMS Industrial Services

Lassers, mechaniekers, plaatbewerkers, pijpfitters … Als expert in technisch onderhoud is TMS Industrial Services uit Tienen op zoek naar heel wat technisch talent. Het bedrijf heeft momenteel maar liefst 150 vacatures openstaan, goed voor 15% van het totale personeelsbestand. De komende maanden schroeft de Tiense onderneming haar rekruteringsinspanningen nog verder op.

ARBEIDSMARKT

Arbeidscentrum Alexianen

bezorgde 180 cliënten werk in 2022

Het arbeidscentrum van de Alexianen Zorggroep Tienen stelde 180 cliënten tewerk in 2022. Zij voerden opdrachten uit voor een 20-tal organisaties. Door de tewerkstelling in het arbeidscen-

Aan tafel met de CEO (van morgen)

Zelf een jonge of pas gestarte ondernemer en altijd al een specifieke vraag willen stellen aan de CEO van een toponderneming? Grijp je kans tijdens dit event en luister naar de tips en tricks van 7 ervaren bedrijfsleiders uit het Hageland.

Donderdag 20 april 2023 van 11u30 tot 15u00 in de Winge Golf & Country Club.

Info en inschrijven:

trum krijgen mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans om weer in contact te komen met arbeid, wat de opstap kan betekenen naar vaste tewerkstelling.

DUURZAME MOBILITEIT

Affilips gaat voluit voor

multimodaal transport

Affilips, een wereldproducent van voorlegeringen met Belgische vestiging in Tienen, combineert vanaf dit jaar binnenvaart en wegvervoer voor het transport vanuit de suikerstad naar Antwerpen. Dankzij deze multimodale transportaanpak spaart het bedrijf 17.000 km over de weg uit, goed voor een CO2uitstootreductie met 16%. Eerdere tests bij twee rederijen verliepen vlekkeloos.

IN DE KIJKER
EVENT
7 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023

Nieuws uit onze regio

Heb je bedrijfsnieuws?

Mail naar communicatie.vb@voka.be. De redactie maakt een keuze uit de ingezonden berichten.

Nieuwe passagiersbruggen op Brusselse Airport zorgen voor meer comfort en extra operationele efficiëntie.

DUURZAAMHEID

Geberit uit Meise partner van Belgisch herbebossingsproject

MOBILITEIT Nieuwe passagiersbruggen aan Pier B op Brussels Airport

Midden februari nam Brussels Airport twee nieuwe passagiersbruggen in gebruik aan Pier B (de pier voor internationale vluchten). Deze realisatie past in het plan van de luchthaven om alle passagiersbruggen aan Pier B te vervangen. Daardoor zullen zowel passagiers, luchtvaartmaatschappijen als afhandelaars meer comfort en extra operationele efficiëntie genieten.

LOKALE BESTUREN

Grimbergen lanceert nieuwsbrief voor lokale ondernemers

Dit voorjaar pakt de gemeente Grimbergen uit met een gloednieuwe digitale nieuwsbrief voor lokale ondernemers. Zij zullen maandelijks geïnformeerd worden over nieuwe maatregelen van overheden en organisaties, aangevuld met praktische tips.

Op initiatief van Go Forest en Geberit België werden in februari 2023 in Overijse 2000 bomen geplant. De nieuwe aanplanting is een gediversifieerde mix van boomsoorten, waardoor het gebied opnieuw groener wordt en er meer diversiteit ontstaat. De belangrijkste soorten zijn wintereik en bosbes. Terwijl de wintereik vooral werd aangeplant in de hogere, wat drogere zone, is de

bosbes vooral aangeplant in de lagere, vochtigere zones. Tussen grote percelen met de belangrijkste soorten wordt een mix van hoge bomen aangeplant. De Go Forest-projecten in België geven steeds een meerwaarde aan het bos op het vlak van milieu, maar helpen ook de andere functies van het bos, zoals gezondheid en sociaal contact, extra CO2-opslag en landschapsbehoud.

LCL investeert in expertise in overheidsinstellingen en gezondheidszorg

Info en inschrijven:

Het klantenbestand van de leverancier van datacenterdiensten LCL bestaat voor 30% uit gezondheidszorg- of overheidsinstanties. LCL breidt zijn expertise in deze sectoren uit om ze hoogwaardige oplossingen op maat aan te kunnen bieden. De recente aanstelling van de nieuwe Business Development Manager Pierre Bury sluit aan bij die doelstelling. “IT-oplossingen verkopen om klanten te helpen hun faciliteiten te verbeteren en hun gegevens veilig te houden, is mijn vakgebied”, zegt Pierre. De business development manager brengt meer dan 30 jaar ervaring in IT met zich mee. In zijn nieuwe rol geeft Pierre organisaties persoonlijk advies en biedt hij sectorspecifieke oplossingen aan die inspelen op de huidige uitdagingen van de sector. Klanten in de gezondheidszorg en bij de overheid kunnen erop vertrouwen dat hun gegevens bij LCL in veilige handen zijn.

Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023

Noord-Rand
IT
8

Nieuws uit onze regio

Heb je bedrijfsnieuws?

Mail naar communicatie.vb@voka.be. De redactie maakt een keuze uit de ingezonden berichten.

100.000 huishoudens en industriële klanten in VlaamsBrabant worden van zachter drinkwater voorzien.

INNOVATIE

Leuvense Vokaleden halen innovatiesubsidie binnen

De provincie Vlaams-Brabant investeert ruim een half miljoen euro in innovatieve projecten van vier Leuvense Voka-leden: Scoptvision, Energyking, Extraqt en Elnor Motors. Concreet gaat het om een project dat implantaten sneller kan ontwikkelen, een systeem dat de energiefactuur bewaakt, een aanpak die (ex-)kankerpatiënten helpt bij concentratie- en geheugenstoornissen en een nieuw aandrijfsysteem voor speedpedelecs. Elk project versterkt onze provincie als kennisregio in minstens een van de volgende clusters: food, health, creativity, logistics en cleantech.

ACTIVITEIT IN DE KIJKER

MOBILITEIT

Blauwe deelfiets Blue-bike populairst in Leuven

Blue-bike, een deelfietsformule aan bus-, trein- en tramstations, is aan een stevige opmars bezig. Nergens in België is deze formule zo populair als in Leuven. Volgens het jaarrapport

DUURZAAMHEID

Zachter drinkwater voor 100.000 gezinnen in VlaamsBrabant

Aan tafel met Gangmaker regio Groot-Leuven

Heerlijk lunchen en netwerken met ondernemers uit Groot-Leuven én de Voka Gangmaker van de regio, Scott Sportech Benelux, dat is de bedoeling van dit event. Johan Huygens, General Manager, vertelt het verhaal van zijn onderneming, de uitdagingen waarmee ze kampen en hoe zij deze aanpakken.

Schuif mee aan tafel op 28 maart 2023.

Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023

van Blue-mobility staat het Blue-bikepunt aan het station van Leuven met stip op nummer één, met maar liefst 56.759 fietsuitleenbeurten tussen 2020 en 2022.

Dankzij de ingebruikname van een gloednieuw waterproductiecentrum in Bertem zal De Watergroep 100.000 huishoudens en industriële klanten in Vlaams-Brabant van zachter drinkwater voorzien. Daarnaast plant De Watergroep een grondige renovatie van de waterreservoirs in Meerbeek, goed voor 58% van het geleverde drinkwater aan Vlaams-Brabantse klanten.

Uitnodiging

‘Millésime Bio’ voor Leuvense wijnkenner

Als enige Belgische wijnimporteur is de Leuvense wijnkenner Marc Dulst door Ad’Occ uitgenodigd op de 30ste editie van ‘Millésime Bio’. Deze vakbeurs voor duurzame en biologische wijnen vindt plaats in het Franse Montpellier. “Het was een eer om als enige Belg een uitnodiging te krijgen voor deze vakbeurs”, zegt de bekende Leuvenaar. Hij voorspelt dat sommige wijnproducenten gedoemd zijn om te verdwijnen.

Groot-Leuven
Leuvense schepen David Dessers met een blue-bike Afgevaardigden van de 4 Leuvense Voka-leden samen met gedeputeerde Ann Schevenels (tweede van rechts – bovenaan)
9

Adesa Belgium

Verkoop van tweedehandswagens via internationaal online platform.

TIENEN

▶ info@adesa.eu

▶ www.adesa.eu

Akkodis Belgium

IT consultancy en engineering.

EVERE

▶ communication.belgium @akkodis.com

▶ www.akkodis.com

Aldi Real Estate

Beheer gebouwen Aldi.

ERPE-MERE

▶ www.aldi.be

A-membranes

CAW Halle Vilvoorde

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn: financiële, administratieve, juridische of materiële problemen, slachtofferhulp ... En dit met informatie en advies, inloopcentra, begeleidingstrajecten, crisishulp of opvang.

ZELLIK

▶ onthaal@cawhallevilvoorde.be

▶ www.caw.be

Welkom aan boord!

Datasec

Domotica en digitale oplossingen voor beveiliging en het slimmer maken van woningen.

RELEGEM

▶ info@datasec.be

▶ www.datasec.be

D'Hollander & Partners

Accountants, fiscalisten en winstadviseurs.

KESSEL-LO

▶ paul.dhollander@dhp.tax

▶ www.dhp.tax

DVL Accountants

Nanotechnologie in filtratietoepassingen. Nano-, ultra- en microfiltratie in solvent en waterig midden, op basis van gefunctionaliseerde keramische membranen. Oppervlaktemodificaties van keramische membranen. Aanleveren van membranen, modules en membraamfiltratie-installaties. Uitvoeren van feasibility-studies en piloottesten.

KESSEL-LO

▶ info@a-membranes.com

▶ www.a-membranes.com

BoostFactor

Training, coaching en consultancy met als doel industriële bedrijven duurzaam fit te maken.

NIEUWRODE

▶ inge@boostfactor.be

▶ www.boostfactor.be

Boekhouding, fiscaal advies en begeleiding, financieel-bedrijfseconomisch advies en begeleiding, juridisch advies, vermogensplanning en extra ondersteuning voor agrarische klanten

TIELT-WINGE

▶ info@dvlconsult.be

▶ www.dvlaccountants.eu

Egger Turo Pumps Belgium

Verdeler van pompen voor zware vloeistoffen en gassen, voor afvalwaterbehandeling en chemische industrie.

DILBEEK

▶ info.belgium@eggerpumps.com

▶ www.eggerpumps.com

Landworx

Adviesbureau in ruimtelijke ordening, erfgoed en (her)ontwikkeling.

HALLE

▶ stijn@lwrx.be

LDH

Freelance hr-diensten

ELEWIJT

▶ lesley.dehertogh@gmail.com

LinkDistrict

Een multi-inzetbaar gebouw voor boardmeetings, workshops en kleinschalige events.

HAACHT EN NIEUWRODE ▶ inge@linkdistrict.be ▶ www.linkdistrict.be

Jenthe

Van Buggenhout IT-consultancy.

LONDERZEEL ▶ jenthe@vbu.be

Jaguar - Land Rover

Asse

Officiële verdeler van Jaguar en Land Rover.

ASSE

▶ info@landroverasse.be ▶ www.jaguarasse.be

House of Talents

Hr-expertise voor instapklare experten voor korte- en langetermijnprojecten, maar ook voor interim en vaste aanwervingen.

KORTRIJK

▶ info@houseoftalents.be ▶ www.houseoftalents.be

Motix

Ontwikkelen en ontwerpen van hoogwaardige oplossingen op basis van het originele ITEM-systeembouwpakket. Met zowel standaardcomponenten als complexere totaaloplossingen voor diverse sectoren.

AARSCHOT ▶ info@motix.be ▶ www.motix.be

Moving Smart

Postacademische vorming voor medische professionals.

LEUVEN

▶ info@smarteducation.be

▶ www.smarteducation.be

Partena Sociaal Secretariaat

Afhandeling administratieve taken voor bedrijven, zoals loonadministratie, personeelsbeleid, enz.

WILSELE

▶ info@partena.be

▶ www.partena.be

Nieuwe Leden
Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023 10
Samen ondernemen, samen groeien Vlaams-Brabant

Nitto Emea

Nitto Belgium is het kenniscentrum voor Nitto Groep in Europa. Vervaardigt afdichtingsmaterialen, versterkings- en dempingsmaterialen en industriële kleefbanden zoals dubbelzijdige tapes, oppervlaktebeschermingstapes en elektrische isolatietapes. Toepassing in o.m. auto-industrie, elektronica, meubels, papierproductie, lucht- en ruimtevaart en metaalverwerking.

LEUVEN

▶ info@nittoeur.com

▶ www.nitto.com

Publi – Touch

Infogidsen en stratenplannen in opdracht van besturen, onlineplatformen via inforegio, webshopplatform via shopa, website en webshop op maat via sitects.

KORBEEK-LO

▶ info@inforegio.be

▶ www.inforegio.be

Smoofl ▼

Mix voor hondenijs.

TIENEN

▶ david@smoofl.com

▶ www.smoofl.com

Sterckxhof

▼ Bed & Breakfast en locatie voor events.

MEISE

▶ info@sterckxhof.be

▶ www.sterckxhof.be

Studiebureau & Architecten W.J. & M.C. Van Campenhout

Architectuur en inrichting, stabiliteitsstudie, bouwadvies en technische uitrustingen.

STROMBEEK-BEVER

▶ info@v-c.be

▶ www.v-c.be

Studio D

Inspiratie, advies en ondersteuning voor bedrijven en organisaties die duurzaam willen ondernemen.

KESSEL-LO

▶ saartje.boutsen@studiodee.be

▶ www.studiodee.be

Sustinera

Stap-voor-stapbegeleiding voor bedrijven op het vlak van duurzaamheid. Onze duurzaamheidsexperten of interimmanagers helpen met adviesverlening, rapportering en duurzaamheidscommunicatie.

GROOT-BIJGAARDEN

▶ welcome@sustinera.be

▶ www.sustinera.be

Van Herreweghe

Groothandel in vlees.

LOT

▶ info@vanherreweghenv.be

▶ www.vanherreweghenv.be

Ook lid worden?

Laat je gegevens achter en onze relatiebeheerders nemen met jou contact op voor een kennismakingsgesprek.

11 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023

Geef onze poort op de wereld alle kansen

Er kan geen sprake van zijn dat we de toegangspoort van Vlaanderen op de wereld zouden dichtduwen. Voka – KvK Vlaams-Brabant pleit ervoor om de nationale luchthaven alle nodige kansen op verdere ontwikkeling te geven. Doen we dat niet, dan zal de weerslag op heel het land en onze economie groot zijn. “Een definitief stikstofkader is de eerste belangrijke horde”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant.

“Samen met onze zeehavens is de nationale luchthaven een van de belangrijkste economische motoren van Vlaanderen”, steekt Kris Claes van wal in zijn betoog voor een stikstofakkoord. “De luchthaven biedt tewerkstelling, is van groot belang voor de export en zorgt voor technologische innovatie. Maar het allerbelangrijkste is de poort op de wereld

die de luchthaven ons allen biedt. Wie nam nog nooit verwachtingsvol het vliegtuig in Zaventem? Elke Vlaming deelt het thuisgevoel dat je bij het landen overvalt. Iedereen werd in het hart geraakt toen de luchthaven werd aangevallen. We verwachten dat onze luchthaven alle kansen krijgt om ook voor de komende generaties de poort naar de rest van de

wereld te blijven.” Daarvoor is het nodig om Brussels Airport zich verder te laten ontwikkelen.

Brussels Airport en alle gerelateerde luchtvaartactiviteiten zorgen voor 64.000 jobs, van piloten tot pakjessorteerders, van cateraars tot het luchthavenbrandweerkorps. Tal van Vlamingen, Brusselaars en Walen laten deze econo-

mische motor draaien en verdienen hun brood dankzij de luchthaven.

Ook het gespecialiseerde vrachtvervoer maakt van de luchthaven een economische draaischijf, cruciaal voor de export en import van onze bedrijven. Sinds het moment dat de covidvaccins van de band rolden in Puurs, zijn logistieke experts voortdu-

Onze luchthaven is te belangrijk voor Vlaanderen en voor ons land om die te beperken tot een kleine stadsluchthaven.
STIKSTOFAKKOORD BEPAALT TOEKOMST NATIONALE LUCHTHAVEN
12 Voka Actua Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
Brussels Airport Stikstofdossier zet groei op luchthaven op de rem

1,7 miljard vaccins vertrokken van op Zaventem naar alle hoeken van de wereld

rend in de weer om die vaccins te verzenden. Van op Zaventem vertrokken al 1,7 miljard levensreddende dosissen naar alle uithoeken van de planeet. Brussels Airport zorgt er ook in grote mate voor dat Brussel zijn positie als een van de meest politiek invloedrijke steden ter wereld kan handhaven. Een Europese hoofdstad moet uitstekend bereikbaar zijn en blijven voor de rest van de wereld.

Argumenten genoeg om alle steun te geven aan een groeiende luchthaven. Maar net daar knelt het schoentje: “Nu de huidige omgevingsvergunning voor de luchthaven vernieuwd dient te worden, pleiten sommigen ervoor om de luchthaven in een erg beperkend keurslijf te dwingen. Dat is erg risicovol en daarom een slecht idee dat we met z’n allen moeten afwijzen. Onze luchthaven is te belangrijk voor Vlaanderen en voor ons land om die te beperken tot een kleine stadsluchthaven. Integendeel, gezien de centrale ligging in Europa staan meteen andere luchthavens te popelen om de rol van Brussels Airport over te nemen. Met alle gevolgen van dien voor de tewerkstelling, de concurrentiepositie van onze bedrijven, het welvaartsverlies en de positie van Brussel.” Moet de luchthaven dan ongebreideld en in alle richtingen kunnen uitbreiden? “Uiteraard niet”, nuanceert Claes. “De ontwikkeling van de luchthaven moet de vraag kunnen volgen en dus organisch meegroeien met de economie en de markt. De luchthaven vraagt ook niet meer of minder dan een redelijk en realistisch groeiscenario.”

Een luchthaven heeft een grote impact op haar omgeving in

positieve en in negatieve zin en moet daar verantwoord mee omspringen. In de toekomstvisie die Brussels Airport zelf heeft opgesteld, zit een goede balans tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid voor de buurtbewoners. Zo is er geen sprake van om het aantal nachtvluchten uit te breiden. De nationale luchthaven is ook al jaren geleden de weg van de duurzame ontwikkeling ingeslagen met tal van initiatieven om de impact op haar omgeving te verbeteren. Vliegtuigen van vandaag zijn milieuvriendelijker en stiller dan de vliegtuigen van gisteren. Brussels Airport zet de vliegmaatschappijen er op een overtuigende manier toe

64.000 jobs dankzij de luchthaven

776.000 ton vracht verwerkt in 2022

De nieuwe vergunning voor Brussels Airport moet de weg van de duurzame groei bewandelen, zonder een hypotheek te leggen op de ontwikkeling van de luchthaven.

aan om in Brussel enkel met de modernste toestellen uit hun vloot te opereren. Zo betaalt een ouder en vervuilender vliegtuig straks tot 20 keer meer landingsrechten dan een stil en zuinig hedendaags toestel.

De komende weken en maanden zijn van groot belang voor onze toekomstige internationale bereikbaarheid. De nieuwe vergunning voor Brussels Airport moet de weg van de duurzame groei bewandelen, zonder een hypotheek te leggen op de ontwikkeling van de luchthaven. Daarbij is volgens Kris Claes een definitief Vlaams stikstofkader van cruciaal belang.

Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023 13
Transport van vaccins.
Publireportage

Finance & fiscaliteit

3% elektrische wagens in verzameld Belgisch bedrijfswagenpark

in 2026

moeten nieuwe bedrijfswagens koolstofneutraal zijn

Wat met mijn bedrijfswagen(s)?

Tim Van Roy licht toe

Als fiscaal expert krijg ik heel vaak dezelfde vragen vanuit mijn omgeving en op dat vlak is er een die stelselmatig aan frequentie wint: “Wat met mijn bedrijfswagen(s)?” Nu de spelregels, andermaal, veranderen in 2023, 2025 en 2026, lijkt het ons nuttig om hier even kort de stand van zaken uit de doeken te doen.

Achtergrond

In november 2021 vond de federale regering een akkoord over ‘de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit’. De doelstelling van de regering was duidelijk: tegen 2026 moeten alle nieuwe bedrijfswagens koolstofneutraal zijn. Aangezien het percentage elektrische wagens in het verzamelde Belgische bedrijfswagenpark momenteel nog geen 3% bedraagt, waren er drastische maatregelen nodig. De nieuwe regels worden gefaseerd ingevoerd en de fiscaliteit van je niet-elektrische wagen(s) zal afhangen van de aanschafdatum.

1. Voertuigen aangeschaft

voor 1 juli 2023

De huidige regels blijven gelden en de kosten van de wagen zijn, ook de komende jaren, fiscaal aftrekbaar volgens de gekende formule: 120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km). De brandstofcoëfficiënt bedraagt 1 voor dieselwagens, 0,95 voor benzinewagens en 0,90 voor

Overweeg je om dit jaar nog nieuwe, niet-elektrische wagens aan te schaffen voor je onderneming? Dan finaliseer je dit best voor 1 juli.

voertuigen op aardgas (en een vermogen van minder dan 12 fiscale pk). Het resultaat van deze formule is echter begrensd tussen 50% (minimum) en 100% (maximum). Deze begrenzing geldt niet voor wagens met een CO2-uitstoot van 200 g/km of meer, noch indien het CO2-uitstootgehalte niet gekend is. In die gevallen bedraagt het aftrekpercentage automatisch 40%.

2. Voertuigen aangeschaft tussen

1 juli 2023 en 31 december 2025

Voor personenwagens op fossiele brandstof die in deze periode worden aangeschaft, zal een overgangsregeling worden ingesteld. De maximumbegrenzing uit de vorige alinea zal vanaf 2025 geleidelijk verlaagd worden, naar 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% vanaf 2028. Tegelijk verdwijnt het minimumpercentage van 40%-50% onmiddellijk vanaf 2025. Wat de ‘echte’ hybrides betreft, zullen de brandstofkosten

slechts voor 50% aftrekbaar zijn tot 31 december 2026, voor 25% tot eind 2027 en voor 0% vanaf 2028.

3. Voertuigen aangeschaft vanaf 1 januari 2026

Vanaf 2026 vervalt de overgangsregeling en zullen wagens op elektriciteit of waterstof moeten rijden indien je niet te maken wilt krijgen met een totaal aftrekverbod.

Conclusie

Indien je, om welke reden dan ook, overweegt om dit jaar nog (een of meer) nieuwe, niet-elektrische wagens aan te schaffen voor je onderneming, dan heb je er alle baat bij om dit voor 1 juli te finaliseren.

Finance & Fiscaliteit: over de auteur

Tim Van Roy is de nieuwe financieel manager bij Voka – KvK Vlaams-Brabant. Hij heeft ruime ervaring in de financiële wereld. Hij werkte bij EY, de FOD Financiën en is gastdocent bij verschillende universiteiten en hogescholen. Tim zal ondernemingen adviseren over de financiële en fiscale uitdagingen. In deze rubriek licht hij maandelijks een heet hangijzer uit de financiële wereld toe.

Heb je vragen over dit thema?

Contacteer Tim tim.vanroy@voka.be

15 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
Tim Van Roy, manager financiën bij Voka – KvK Vlaams-Brabant Fiscaliteit bedrijfswagens

Voka-events, infosessies, netwerking Ondernemers eropuit in Vlaams-Brabant

Voka – KvK VlaamsBrabant in beeld

Welkom @ Voka

Nieuwe leden verzamelden om kennis te maken met de werking en medewerkers van Voka – KvK Vlaams-Brabant, én met elkaar natuurlijk.

Bedrijfsbezoeken met Rudy Provoost

Daniëlle Vanwesenbeeck en Kris Claes, voorzitter en gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Vlaams-Brabant, bezochten samen met Rudy Provoost, de kersverse voorzitter van Voka, enkele bedrijven uit de regio zoals Imec en Sligro Food Group.

Ronde Tafel

West-Brabant

Ondernemers uit de regio West-Brabant genoten van een heerlijke lunch en boeiende contacten. Het werd een bruisende netwerkbabbel aan tafel.

Infosessie Ringfietspad bij Puratos

Bedrijven uit Dilbeek en Zellik kwamen hun licht opsteken over het nieuwe Ringfietspad, voorgesteld door het Bedrijvenpunt van Werken aan de Ring.

Nick Allaert (Follis), Arnout Labeeuw (Astruck Renting), Kelly Vereecken (DUrVER) Bij Sligro Food Group, met algemeen directeur Rudi Petit-Jean. Bij Imec met CEO Luc Van den hove. Simon Van de Velde (Itovate), Tom Van Hoof (Econocom Finance) en Richard Ballaux (Onebonsai) Isabelle Ringoot (Op Kindermaat), Roel Vandenberghe en Kris Verbeeck (beiden Sustinera) Het Bedrijvenpunt legde het nieuwe Ringfietspad uitvoerig uit.
Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023 16
Voka in beeld

Politiek diner met Georges-Louis Bouchez

in gesprek met

Georges-Louis Bouchez. Hij sprak over het belang van werk in België en hoe hij graag een aanspreekpunt wil zijn voor Vlaamse bedrijven die in Wallonië wensen te investeren 40 Vlaams-Brabantse ondernemers gingen in gesprek met MR-voorzitter en senator Georges-Louis Bouchez. Hij sprak over het belang van werk in België en hoe hij graag een aanspreekpunt wil zijn voor Vlaamse bedrijven die in Wallonië wensen te investeren

en

ING Belgium en Voka – KvK

Vlaams-Brabant vernieuwen samenwerking

“We zijn perfect complementaire partners die elkaar én onze leden-ondernemingen verder versterken”, en dus werken Voka en ING graag samen verder.

Kris Claes, Saskia Bauters en Elodie Allaert (ING), Sofie Bockaert (Voka – KvK Vlaams-Brabant) en Evy Parton (ING) 40 Vlaams-Brabantse ondernemers gingen MR-voorzitter senator Van rechts naar links: Mark De Zutter (Proximus), Georges-Louis Bouchez, Laure Stuyck (AB InBev), Koen Van Orshaegen (Juma Leuven-Mechelen), Frank Beliën (Living Tomorrow). Bouchez beantwoordt de vragen van de ondernemers tijdens een Q&A.
Zin in meer netwerking? Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023 17
Simon Meurs, Georges-Louis Bouchez, Serge Mapendo D'ambalasa (Colruyt)

Bij ondernemers leeft nog vaak de idee dat ‘overtollige’ liquiditeiten best zo snel mogelijk naar hun privévermogen moeten worden overgeheveld. Dat komt omdat de vennootschapsbelasting destijds erg hoog was - soms meer dan 40% - terwijl de roerende voorheffing eerder laag was. Die situatie is echter volledig gekanteld. De toekomst zal uitwijzen of dit zo blijft na de geplande grote fiscale hervorming van de minister van Financiën.

Gesprek met Niko Hostyn, Head of Estate Planning Vlaanderen.

Wanneer is geld uit de vennootschap halen aangewezen?

Niko Hostyn: Als u een gegronde financieeleconomische reden hebt om dat te doen. Bijvoorbeeld in het kader van een overname van uw vennootschap om de overtollige cash er voorafgaand uit te halen of om privéprojecten zoals de aankoop van een tweede verblijf te financieren. Er zijn heel wat mogelijkheden om de middelen naar het privévermogen over te dragen.

De liquidatiereserve bijvoorbeeld?

Die kan inderdaad interessant zijn om op langere termijn middelen uit uw vennootschap te halen. Terwijl u op een gewoon dividend 30% roerende voorheffing betaalt, is de fiscale druk bij een liquidatiereserve aanzienlijk lager: er wordt onmiddellijk 10% roerende voorheffing ingehouden bij de aanleg van de liquidatiereserve en bij de latere uitkering wordt er in principe nog 5% ingehouden bij een dividenduitkering indien de wachttermijn van 5 jaar werd gerespecteerd; er is geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd

bij een latere vereffening van de vennootschap. Vennootschappen moeten hun boekhoudkundige winst van het lopende boekjaar (na 20 of 25% vennootschapsbelasting) geheel of deels overboeken naar een liquidatiereserve. Winsten uit vorige boekjaren komen evenwel niet in aanmerking.

Welke andere oplossingen zijn er?

Een vaak onderbelichte oplossing is het zogenaamde VVPR bis-regime. Onder dit regime kan een kleine vennootschap onder voorwaarden een dividend uitkeren aan haar aandeelhouders aan een tarief van 15%, na een wachttermijn van 3 jaar na de inbreng. Daarnaast bestaan er nog diverse andere technieken zoals de uitbetaling van een loon, de toekenning van een dividend, een kapitaalvermindering, … elk met voor- en nadelen. Voorts kan pensioenopbouw in de vennootschap onder de vorm van een Individuele Pensioentoezegging (“IPT”) ook heel interessant zijn voor bedrijfsleiders.

Hoe kies ik een ‘goede’ oplossing?

Hoewel enkele formules met de jaren minder aantrekkelijk zijn geworden bestaan er eigenlijk geen goede of slechte oplossingen. Het is vooral zaak om de benadering te kiezen die het best bij uw situatie en noden past. In uw afweging zal de fiscaliteit ongetwijfeld een belangrijke factor zijn, maar deze mag nooit de belangrijkste drijfveer zijn. Minstens even belangrijk zijn aspecten zoals zekerheid en gemoedsrust, eenvoud, veel of weinig administratie, enzovoort.

Een oplossing moet altijd steek houden. Voor uzelf en uw onderneming, en ook wettelijk en ethisch. Omring u daarom met specialisten die u een oplossing kunnen aanreiken die niet alleen voordelig is voor u, maar waar u zich ook comfortabel bij voelt.

Benieuwd wat voor u de beste oplossing is?

Maak dan vrijblijvend een afspraak met een private banker bij Degroof Petercam. Hij of zij bekijkt graag met u hoe u het beste kapitaal uit uw onderneming kunt halen. Via de QR-code is een afspraak zo geregeld. Tot binnenkort!

Beter ondernemen
“Reserves overhevelen naar uw privévermogen? Kies een oplossing die steek houdt!”
Publireportage
Niko
Hostyn Head of Estate Planning Vlaanderen bij Degroof Petercam

Groeien

Trends Gazellen 2023

Snelste groeiers van de provincie bekroond

Trends Gazellen Ambassadeurs 2023

Tekin, Xenomatix en Parkwind

Trends Gazellen bekroont jaarlijks de snelst groeiende bedrijven van onze provincie. En dat in drie categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven. De Trends Gazellen Ambassadeurs 2023 voor Vlaams-Brabant zijn respectievelijk Tekin, Xenomatix en Parkwind.

V

Voor de 22e keer al organiseerden Trends en Trends-Tendances de uitreiking van de Trends Gazellen. Deze snelgroeiende bedrijven (‘Gazellen’) zijn sterk en competitief en hebben een positieve invloed op het ondernemersklimaat in hun regio.

De uitreiking vond deze keer plaats bij Brouwerij Lindemans in Ruisbroek. Een plaats die voor Kris Claes, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Vlaams-Brabant geen geheimen meer kent: “Lindemans is onze Voka Gangmaker West-Brabant en in die hoedanigheid een perfecte gastheer voor dit event.” Claes, die tijdens de uitreiking werd geïnterviewd over het ondernemerslandschap in Vlaams-Brabant, was onder de indruk van de Gazellen: “Het is typerend voor

de Vlaams-Brabander om zo bescheiden te blijven over succesvol ondernemen terwijl dat in de huidige context allesbehalve vanzelfsprekend is. De winnaars in elke categorie tonen dat je met doorzettingsvermogen en doordachte beslissingen hoge toppen kan scheren. Met Voka – KvK Vlaams-Brabant wensen we de ambassadeurs maar ook alle andere snelle groeiers nog jaren even sterke groei toe.”

De ambassadeurs

Tekin is de snelste groeier bij de kleine bedrijven. De vennootschapsnaam is ook de familienaam van Fethi Tekin, die zijn eigen pizzarestaurant inruilde voor het franchisenemerschap bij Domino’s Pizza.

Een gouden zet, want hij runt intussen al drie winkels.

Xenomatix is voor de tweede keer op rij de Ambassadeur voor middelgrote bedrijven. Het bedrijf uit Haasrode is een pionier in de ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto’s, maar moest vorig jaar het geweer van schouder veranderen en is nu vooral actief in een ander segment: weginfrastructuur.

Bij de grote bedrijven is Parkwind de Ambassadeur. Het dochterbedrijf van Colruyt Group heeft vier operationele Belgische windparken en werkt zijn eerste internationale park in Duitsland af. Ook in Ierland ontwikkelt het bedrijf een nieuw park. Daarnaast werkt Parkwind aan zijn globale expansie met projecten in Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Ierland en Griekenland.

Meer weten?

Bekijk het overzicht van de snelle groeiers in Vlaams-Brabant. Scan de QR-code:

ONDERNEMERSCHAP IN DE KIJKER
Het is typerend voor de VlaamsBrabander om zo bescheiden te blijven over succesvol ondernemen.
19
Tonny Debruyne (Group s), Koen Geens (CD&V), Raf Spinoy (BNP Paribas Fortis), Kris Claes, Fethi Tekin (Tekin), Filip Gueuens (Xenomatix-, Kristor Verlinden (Parkwind), Fried Vancraen (Materialise), Peter Caluwaerts (Parkwind) en gastheren Geert en Dirk Lindemans (Lindemans)
Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023

20 Familiezaken

Het smaakvolste familiebedrijf van Vlaams-Brabant!

Ambachtelijke, smeuïge Belgische sauzen, bereid met eerlijke ingrediënten. Daar heeft

Anda Sauces al bijna 60 jaar een patent op. Het familiebedrijf uit Boortmeerbeek is de vertrouwde partner voor tal van groothandels. Sales & Marketing Manager

Jeroen Vandenwyngaert legt uit hoe warme familiewaarden garant staan voor een sterke bedrijfsgroei en aangename werkomgeving.

HHou je ervan om af en toe een frietje te steken in jouw favoriete frituur? Dan is de kans groot dat bij jouw bestelling een heerlijke saus van Anda Sauces geserveerd wordt. Van andalouse tot pickles, van samurai tot ketchup… De lijst van smeuïge smaakmakers is lang. Al drie generaties lang wordt binnen de familie Vandenwyngaert het sauzenambacht doorgegeven. Het is Jeroens grootmoeder Lea die mee aan de basis ligt van het familiebedrijf.

Geboorte van een sauzentopper

“Begin jaren ‘60 startten mijn grootouders een groothandel en productiebedrijf in frituurartikelen”, legt Jeroen uit. “Tegelijk maakten ze op kleine

schaal zelf sauzen. Enkele jaren later wou mijn grootmoeder het beperkte aanbod koude sauzen uitbreiden. Op basis van een Andalusisch recept – een soort gazpachosaus die niet bij frietjes past – ontwikkelde ze de enige echte andalousesaus. Het werd snel een voltreffer in Belgische frituren!”

“In de jaren ‘80 kwam mijn vader Jimmy mee aan boord, via de oprichting van Anda Sauces, naar onze allereerste sauzentopper Andalouse. Het assortiment werd stevig uitgebreid, maar steeds ambachtelijk en met liefde bereid. Mijn moeder besliste om mee in de zaak te stappen, onder meer om het financieel beheer in goede banen te leiden. Vandaag is Anda Sauces een familiebedrijf in hart en nieren, waarbij ikzelf, mijn zussen Ine en Silke én een hechte ploeg van medewerkers vol passie ondernemen.”

Wat is …

Anda Sauces

Opgericht in: 1984

CEO: Jimmy Vandenwyngaert

Aantal medewerkers: 22

Activiteiten: Productie en distributie van ambachtelijke koude sauzen aan groothandels. www.andasauces.be

ONDERNEMEN ALS FAMILIE
De familie Vandenwyngaert. Van links naar rechts: Jeroen, Ine, Hilda, Jimmy, Silke en grootmoeder Lea.
Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
Anda Sauces Portret van een familiebedrijf

Premiumproducten en -service

“Met Anda Sauces richten we ons specifiek naar groothandels, die onze producten verder verdelen aan frituren, snackbars, broodjeszaken en restaurants”, zegt Jeroen. “Dankzij die focus op professionele klanten kunnen we steeds de beste producten aanbieden, in combinatie met een gepersonaliseerde service. Zo slagen onze klanten erin om hun eigen cliënteel optimaal te bedienen, waardoor consumenten dankzij onze premiumsauzen steeds een zalige smaakbeleving genieten.”

Hecht team van gedreven medewerkers

De vestiging in Boortmeerbeek is het kloppende hart van Anda Sauces. “Elke medewerker levert een belangrijke bijdrage aan het succes en de groei van ons familiebedrijf”, geeft Jeroen aan. “Iedere schakel in het proces telt, van productie tot binnendienst. Ook binnen ons gezin heeft iedereen een specifieke taak. Binnen onze kleine onderneming is het best een uitdaging om die specifieke verantwoordelijkheden per persoon scherp afgelijnd te houden. Maar tegelijk is samenwerken als familie erg aangenaam, omdat we elkaar uiteraard door en door kennen. In die warme sfeer van vertrouwen kunnen we erg snel schakelen om zakelijke knopen door te hakken. Dit zorgt voor rust en stabiliteit.”

Uitdagende werkomgeving

“Samenwerken met gedreven familieleden en medewerkers geeft me veel energie”, zegt Jeroen. “Mijn zussen en ik zijn letterlijk opgegroeid tussen de heerlijke aroma’s en exotische grondstoffen van onze sauzen. Toen ik pas aan boord kwam van Anda Sauces, vroeg ik me weleens af hoe het zou zijn om in een ander bedrijf aan de slag te gaan. Maar die verleiding is er vandaag absoluut niet meer, omdat ik me professioneel volledig kan uitleven. Mijn taken en verantwoordelijkheden worden alsmaar boeiender!”

Next Generationtraject als klankbord Jeroen, Silke en Ine zijn de derde generatie aan boord van Anda Sauces. Ooit komt de dag dat ze zelf aan het roer staan van het familiebedrijf.

“Dankzij het Next Generation-traject van Voka kan ik vandaag heel wat waardevolle kennis vergaren, aangevuld met informele netwerkmomenten. Ondanks mijn drukke agenda kijk ik telkens opnieuw uit naar nieuwe sessies, omdat het uitwisselen van inspirerende ideeën met gelijkgestemde collega-ondernemers uit familiebedrijven uniek en verrijkend is.”

Het Voka Next Generationtraject is een onmisbaar klankbord voor jonge familiale ondernemers.
Interesse in Plato? Mail naar Elisa Frias Adviseur Plato elisa.frias@voka.be 21 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
Jeroen Vandenwyngaert, Sales & Marketing Manager Anda Sauces

Starter in de kijker

Architect en meubelontwerper Stein Dedobbeleer startte in september 2021 met MIAA. De naam is geen vernoeming naar zijn vrouw of dochter, maar staat voor Meubel Interieur & Architectuur Advies. Zijn aanpak? Advies op basis van de ruimte en vooral de gewoontes van de gebruikers. Hoe hij het doet? Door op bezoek te gaan bij mensen en ondernemingen en door out of the box te denken. “We maken voorstellen op maat van de klant. Tientallen meubelzaken afgaan op zoek naar dé perfecte zetel, dat hoeven mensen bij mij niet te doen.”

INTERIEUR DESIGN

MIAA geeft meubeladvie s op maat

Van pop-upwinkel tot advies thuis

Wie is ...

Stein Dedobbeleer

Opleiding: Architectuur

Traject: Na opleiding tot architect meubelontwerp gesturdeerd en zelf een architectenbureau gerund

NNaast advies op maat bij mensen thuis en bij bedrijven opende Stein Dedobbeleer enkele maanden geleden een pop-upwinkel in Halle. Geen grote toonzaal waar je door de veelheid aan meubels door het bos de bomen niet meer kan zien, maar wel een interieurstudio, met meubels van secuur uitgekozen merken, vooral Belgische, Nederlandse

en Scandinavische. “Voor mij is interieur als een Zwitsers zakmes, het kan je verrassen op het vlak van functie, esthetiek en comfort. Flexibel kunnen denken en de ruimte kunnen aanpassen naargelang de inrichting die je op een bepaald moment in je leven nodig hebt, is zeer belangrijk en duurzaam.”

22
Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
De mens achter de ondernemer Stein Dedobbeleer van MIAA interieur

Grootvader meubelmaker

De passie voor interieur heeft Stein Dedobbeleer al van kinds af aan. Zijn grootvader was schrijnwerker en Stein mocht er in de zomer vakantiejobs bij doen. Ondertussen studeerde hij af als architect en volgde hij in Mechelen een opleiding tot meubelontwerper. Interi eur bleef belangrijk voor hem, maar geraakte toch wat op de achtergrond. Tot hij tijdens de coronacrisis begon na te denken

over wat hem écht blij maakte. Dat bleek te zijn: “Heel goed gemaakte dingen, die perfect doen waarvoor ze ontworpen zijn en bovendien ook mooi zijn.” Met deze criteria in gedachten startte hij MIAA op. “Ik kan ondernemers alleen maar aanraden om te doen wat je graag doet. Dat geeft zoveel voldoening en waardering. Zeker in mijn job werkt dit bovendien ook heel aanstekelijk. Ik word er blij van, en mijn klanten ook.”

Wat de toekomst brengt, staat nog niet helemaal vast. Het wordt een combinatie van verkoop van los meubilair in zijn pop-upwinkel in Halle, verbouwingen en persoonlijk advies bij het inrichten van huiskamers en/of kantoren. “En wie weet, maak ik zelf ook wel meubels, op basis van de ontwerpen die ik al heb gemaakt.”

Wat is ...

MIAA

Opgericht in: 2021

General manager: Stein Dedobbeleer

Aantal medewerkers: 1

Activiteiten: interieurarchitectuur met pop-up meubelwinkel in Halle www.miaa.be

Stand-up, start-up Stein Dedobbeleer volgde eerst een stand-uptraject bij Voka – KvK Vlaams-Brabant, om daarna over te stappen naar een start-uptraject. “Ik waardeer deze ontmoetingen enorm. Zeker als solo-ondernemer is het fijn om een klankbord te hebben en om zo te kunnen nadenken over wat je aan het doen bent en hoe je het kan verbeteren. Je wordt constant uitgedaagd door de andere mensen in je groep en je vraagt je vaak af hoe het nu kan dat je dáár nog niet aan gedacht had.”

Interesse in Bryo?

Het volgende traject start op 28 april. www.voka.be/ vb-bryostartup2023

Je wordt in een Bryo-traject constant uitgedaagd door de andere mensen in je groep en je vraagt je vaak af hoe het nu kan dat je dáár nog niet aan gedacht had.
23 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023

Internationaal ondernemen brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Onze Mercurio Global Ambassadors gaan tot het uiterste om jouw onderneming in haar buitenlandse avonturen te ondersteunen. Deze keer stellen we je voor aan Bart De Bruycker, CEO van Dirac Industries, fabrikant en verdeler van elektrische verwarmingselementen, schakelkasten en metaalbewerking, met productiefaciliteit in Tsjechië.

Waarom zakendoen in Tsjechië?

Bart, wat dreef je naar Tsjechië?

Wie is ...

Bart De Bruycker

Functie: CEO en eigenaar

Traject: Master of Business Administration, Industrieel management / Industrial engineering & management

TTsjechië splitste af van Tsjecho-Slowakije in 1993. Daarvoor werd het land 42 jaar lang door communisten geleid. Vanaf 1989 kwam er een geweldloze overgang naar een parlementaire democratie, de zogenaamde Fluwelen Revolutie. Het marktsysteem onderging een liberalisering na de toetreding tot de EU in 2004. De nationale munteenheid is tot op vandaag wel de Tsjechische kroon gebleven.

Bart De Bruycker: “Ik werkte in 2007 samen met een Belgische klant die al vestigingen had in Tsjechië. Dat spoorde aan om het land te ontdekken. Ik ben toen voor de allereerste keer naar Tsjechië vertrokken met de wagen, heb er onmiddellijk een vennootschap opgericht en kort daarna een eerste medewerker aangeworven die voor ons lokaal een warehouse vond. We zijn daar dan heel snel eigen verwarmingselementen beginnen te produceren.”

Wat zijn de troeven van de Tsjechische markt?

“Tsjechië is vrij sterk geïndustrialiseerd, in tegenstelling tot Slowakije, waardoor je er bijna alle soorten industrie terugvindt. Dit is nuttig om lokaal te kunnen

ONDERNEMEN IN HET BUITENLAND 24 Internationaal Ondernemen Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
Dirac Zakendoen in Tsjechië

3 tips om succesvol internationaal te ondernemen

1.

Doe altijd eerst een goede marktstudie voor de producten of diensten die je in een bepaald land wilt verkopen. Je kan daarvoor te rade gaan bij verschillende ondersteunende organisaties zoals Voka of de lokale ambassade.

2.

Geloof niet in business op afstand. Je mist heel wat lokale input die je nodig hebt om de lokale verwachtingen te begrijpen. Voeling met de lokale markt en klanten ontstaat enkel als je op regelmatige basis naar het land gaat.

3.

Probeer bij een opstart in een nieuw land een nicheproduct of -dienst aan te bieden waarmee je je kan onderscheiden van de concurrentie. Je verkoopsmarges zullen zo hoger zijn.

aan- en verkopen. Op dat vlak is het land vergelijkbaar met Vlaanderen. Je vindt er ook vrij snel de juiste talenten. Dat komt omdat de hogeschool- en universiteitsopleidingen redelijk goed aansluiten bij de industrie. Combineer dat met de aanzienlijk lagere loonkost, zeker voor arbeiders, en het is duidelijk dat je daar op een rendabele manier producten kan produceren. Vroeger was de loonkost

voor een Tsjechische arbeider vier keer minder dan voor een Belgische arbeider, vandaag is dat minder dan de helft. Dat is nog altijd aanzienlijk. Als we het hebben over bedienden, dan is dat ongeveer vergelijkbaar met de salarissen die je hier betaalt. Tot slot heeft Tsjechië door zijn centrale positie in Europa een sterke logistieke positie uitgebouwd voor transport over de weg en overslag.”

Wat zijn de uitdagingen van de Tsjechische markt?

“De Tsjechische taal is de grootste uitdaging. Onze interne communicatie met bedienden gebeurt in het Engels. Voor bedienden organiseren we interne opleidingen Engels om die communicatie beter te laten verlopen. Bij arbeiders blijft Tsjechisch de voertaal, waardoor je met een vertaler moet werken. Om diezelfde reden zou ik nooit expats gebruiken om het bedrijf te leiden. Je neemt best Tsjechen of Slowaken aan. Een tweede uitdaging heeft te maken met het feit dat Tsjechië geen zee heeft. Dat zorgt ervoor dat je voor overzeese import/export een beroep moet doen op buitenlandse havens zoals Hamburg, Antwerpen of Triëst. Hierdoor zijn de kosten wat hoger en is de transporttijd wat langer. Tot slot mag je ook de impact van de wisselkoers niet onderschatten. De variatie van de Tsjechische kroon ten opzichte van de euro is belangrijk (ong. 20% in de laatste 3 jaar) en kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. Je zo goed mogelijk proberen in te dekken tegen die wisselkoersverschillen kan je heel wat geld opleveren.”

Met welke cultuurverschillen moet je rekening houden?

was. De jongere medewerkers hebben veel meer kennis van het Engels. De oudere generatie is ook veel minder open en zelfs nog bang om fouten te maken en/of toe te geven. Ze weten ook wat ontbering betekent, aangezien ze vaak lege winkelrekken hebben gezien. Ze zijn daardoor wel heel trouw. De jongere generatie is meer vrijgevochten, ze willen bewijzen dat ze uitdagingen aankunnen. De keerzijde is dat ze onmiddellijk vertrekken zodra ze zich niet op hun gemak voelen. Daarom is het enorm belangrijk om tijdens sollicitaties goed door te vragen en om zoveel mogelijk duiding te geven. Zeker omdat je door de lage werkloosheidsgraad in Tsjechië talenten moet zoeken via een selectiekantoor, en dat kost natuurlijk geld.”

Ik zou nooit expats gebruiken om een bedrijf in Tsjechië te leiden.

“Er is een groot verschil tussen de oudere bevolking die de Fluwelen Revolutie heeft meegemaakt en de jongere bevolking. De oudere garde spreekt meestal Duits en Russisch omdat dat vroeger verplicht

Wat is ... Dirac Industries

Opgericht in: 1997

CEO: Bart De Bruycker

Hoofdzetel: Sint-Pieters-Leeuw

Aantal medewerkers: 205

Activiteiten: Totaaloplossingen in industriële elektrische verwarming, inclusief schakelkasten en metaalbewerking. www.diracindustries.com

Interesse in internationeel ondernemen?
Mail naar Tuba Gungor tuba.gungor@voka.be
25 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023

DOEN AL MEE!

schrijf je nu in 1 ZIJ www.openbedrijvendag.be volg ons op:
JULLIE OOK?

Digitalisering

Nieuwe EU-wetgeving: Digital Services Act Impact en opportuniteiten voor ondernemers

Digital Services Act: een (r)evolutie voor jouw bedrijf?

De Digital Services Act (DSA), vanaf november 2022 stapsgewijs in werking, betekent een ware (r)evolutie voor de handel binnen de Europese Unie. De DSA bevat immers een resem nieuwe en rechtstreekse plichten voor online bemiddelingsdiensten die de consument toegang verlenen tot goederen, diensten en inhoud. Pieter-Jan Aerts, counsel bij EY Law, overloopt de impact voor bedrijven.

Doel van de DSA

Een uniform kader creëren binnen de EU en belemmeringen wegwerken door de gefragmenteerde wetgeving in de 27 lidstaten, dat is het doel van de DSA. Dit leidt tot een kostenverlaging die de groei en ontwikkeling van voornamelijk kmo’s, start-ups en scale-ups ten goede komt en hun concurrentiekracht tegen grotere spelers in de EU versterkt. Ondernemingen groot en klein krijgen ook de mogelijkheid om illegale goederen of diensten te laten verwijderen (bv. namaak) en zich te verzetten tegen incorrecte verwijdering van hun eigen legitieme goederen of diensten.

Wat moet je doen?

Het is nu aan ondernemingen om diligent na te gaan of ze als bemiddelingsdienst kwalificeren en welke plichten er op hen van toepassing zijn, gaande van het aanstellen van een contactpunt, het bijhouden van het aantal gebruikers, aanpassing van de algemene voorwaarden en transparantierapportage (alle bemiddelingsdiensten), tot het opzetten van klachtenprocedures, het traceren van handelaars en het aanduiden van een onafhankelijke compliance officer (grotere platformen). Sancties voor het niet naleven van de DSA kunnen oplopen tot een boete tot 6% van de wereldwijde omzet (cf. GDPR).

Wat nog?

Die Europese Digitale Diensten-verordening kent heel wat nieuwe plichten. Een greep uit het aanbod:

▶ vanaf 17 februari 2023 het aantal gebruikers (incl. bezoekers) bijhouden/meedelen;

▶ maatregelen tegen illegale inhoud, diensten en goederen (bv. fake news, namaak);

▶ traceren van handelaars;

▶ brede informatieplichten m.b.t beperkingen voor zakelijke gebruikers/afnemers, inhoudsmoderatie, gebruik van algoritmes;

▶ transparantie over (betaalde) reclame en het verplicht bijhouden van een register.

Naast de DSA zal ook de nieuwe Digital Markets Act een grote impact hebben op de onlinehandel binnen de Europese Unie, waarbij de macht van de zogenaamde ‘Gatekeepers’ (Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, enz.) in sterke mate aan banden wordt gelegd voor het creëren van een level playing field voor alle ondernemingen (beperking voorrang t.v.v. eigen diensten).

Nog vragen over dit thema?

Contacteer Ulrich Petré

Adviseur digitalisering en innovatie bij Voka ulrich.petre@voka.be

NIEUWE PLICHTEN
27 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
Pieter-Jan Aerts, counsel bij EY Law, deelde zijn inzichten over de DSA en DMA tijdens een infosessie van Voka – KvK Vlaams-Brabant.

Van multicloud tot social engeneering in cybersecurity

7 trends & threats in 2023

De digitale transformatie creëert volop kansen, maar stelt organisaties ook bloot aan nieuwe cyberaanvallen. Wouter Vandenbussche, Security-expert bij Proximus brengt samen met partners Microsoft, Fortinet, Palo Alto Networks, Cisco en Trend Micro de belangrijkste trends en bedreigingen voor 2023 in kaart.

1 Multicloudsecurity

Organisaties verdelen hun workloads over verschillende cloudomgevingen. Data en applicaties bevinden zich in cloudomgevingen van hyperscalers (zoals Microsoft Azure), er wordt gewerkt met SaaS-applicaties en toepassingen bevinden zich op de eigen servers. Nico Sienaert van Microsoft: “Dat diverse ecosysteem beveiligen, vormt een uitdaging. Ondernemingen vragen om een consolidatie van de securitymechanismen. We zien een beweging op de markt om te standaardiseren op een security platform en dit zal veel complexiteit uitschakelen. Complexiteit maakt bedrijven blind en dat is nefast voor de holistiche (helikopter)visie.”

2 Cybercrime-as-a-Service

Achter cybercriminaliteit schuilen vaak heuse businessmodellen.

“Malafide hackers specialiseren zich in één aspect van een cyberaanval”, stipt Patrick Commers van Fortinet aan. “Ze stellen hun diensten, tegen betaling, ter beschikking van andere actoren. Zo ontstaat een ketting van specialisten, die gerichter kan aanvallen.” Tot de onderdelen van dergelijk geoliede machine behoren onder meer Ransomware-as-a-Service, Reconnaissance-as-a-Service, waarbij een overzicht van kwetsbaarheden circuleert en Money Laundering-as-aService, dat witwaskanalen met behulp van artificiële intelligentie detecteert.

3 KMO’s verhogen inspanningen

“KMO’s bevinden zich vaak onder de zogenaamde cybersecurityarmoedegrens, waardoor ze te weinig beschermd zijn tegen aanvallen”, legt Wouter

“Kmo’s bevinden zich vaak onder de cybersecurityarmoedegrens, waardoor ze te weinig beschermd zijn tegen cyberaanvallen.”

Wouter Vandenbussche, Security-expert bij Proximus

Vandenbussche van Proximus uit. “Hun vraag naar securitydienstverlening neemt toe. In eerste instantie komt het er binnen die context op aan van de basis qua beveiliging op orde te krijgen. Hoe hoger de maturiteit, hoe lager de impact van een aanval.”

4 Cybersecurity als criterium voor leveranciersselectie

Risico-assessments op het vlak van cybersecurity maken een belangrijk deel uit van de selectie voor leveranciers. Jesper Olsen van Palo Alto: “37% van de organisaties verwacht dat supplychain-aanvallen in 2023 verder toenemen. Ze willen de risico’s over de gehele keten maximaal inperken. Ze kijken hierbij naar onderlinge afhankelijkheden en de kwetsbaarheden van open source.”

5 Cyberresilience

Het voorbije jaar toonde opnieuw aan dat cyberaanvallen de dagelijkse werking van zowel grote als kleine organisaties in de war kunnen sturen of zelfs volledig platleggen. Volgens Steven De Ruyver van Cisco Systems is er nood aan systeemarchitectuur, die ook in het geval van een aanval maximaal operationeel blijft. “Je moet als organisatie alles in het werk stellen om de toegang voor aanvallen te minimaliseren, maar even belangrijk is het om weerbaarheid in te bouwen.”

6 Social engineering zet zich voort

Cybercriminelen proberen via socialengineeringtechnieken gebruikers te verleiden om links aan te klikken of geïnfecteerde bestanden te openen.” Social engineering manifesteert zich nadrukkelijker op directieniveau, waar malafide organisaties via deep fake kaderleden pogen te misleiden,” aldus Steven Heyde van Trend Micro.

7 Convergentie van netwerkbeheer en securitybeheer

“NetOps en SecurityOps komen dichter bij elkaar”, vertelt Wouter Vandenbussche van Proximus. “Het netwerk is dynamischer, met meer medewerkers op uiteenlopende locaties. Die fluïditeit zorgt voor een sterkere link met security en een nauwere end-to-end samenwerking tussen de operationele teams.”

Blijf op de hoogte!

Lees het vervolg van dit artikel en ontdek de andere 6 trends & threats die deze security-experten voor 2023 identificeren.

Door welke cyberaanvallen werden ondernemingen in de Benelux het meest getroffen? Wat waren de gevolgen? Ontvang in primeur eind maart het jaarlijkse Proximus Cybersecurity Report.

SCAN EN LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL GRATIS. SCAN EN REGISTREER U.

Duurzaamheid

Er is geen weg terug

Ondernemers die vandaag geen duurzaamheidsplan hebben, zullen snel bedrogen uitkomen. Meer nog, er is gewoon geen andere optie. Vanuit alle hoeken wordt aan de mouw van de ondernemer getrokken. Autoriteiten, banken, partners, investeerders, klanten en medewerkers verwachten actie. Maar naar sommige sectoren kijkt men extra argwanend. Vooral naar de bouw- en transportsector, waarover heel wat duurzaamheidspercepties bestaan. In dit dossier geven we enkele bedrijven uit deze sectoren het woord. Wat doen zij om te verduurzamen? Hoe pakken ze dat aan? Maar ook: waar kan het nog beter?

30 All Belgian Recycling: miK-Klimaatambassadeur zet de inspanningen van de bouwsector in de kijker 34 Derbigum: een dakbedekkingsspecialist met een unieke duurzaamheidsaanpak 36 Voka Charter Duurzaam Ondernemen: het traject van MULTIOBUS, IPARC en Fleurop 40 BuildUp: waarom traditioneel renoveren niet meer volstaat 29 Dossier

All Belgian Recycling breekt een lans voor de bouwsector

De bouwsector wordt bij het grote publiek niet gepercipieerd als een milieuvriendelijke sector. Dat is niet geheel onterecht omdat de productie, het vervoer en de afbraak van bouwmaterialen redelijk wat impact hebben op het milieu. Als miK Klimaatambassadeur 2023 nuanceert Sven De Meuter, CEO van All Belgian Recyling, die perceptie.

De bouwsector is over het algemeen geen milieuvriendelijke sector. Waar of niet waar?

Sven De Meuter: “Dat klopt natuurlijk voor een deel. Via WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) weten we dat 11% van de CO2-uitstoot wereldwijd te wijten is aan de bouw. Dat is niet niks. De grootste boosdoener is beton, want om beton te maken heb je cement nodig en cement maken is enorm CO2-intensief. Om alle bouwmaterialen naar de werf te krijgen en alle grondstoffen naar de fabriek te brengen, heb je bovendien veel transport nodig. Dat is natuurlijk ook een groot deel van de ecologische voetafdruk. Beton kan je spijtig genoeg niet vervoeren met een bakfiets. Wij zitten in een sector waar grote volumes van zware materialen moeten worden vervoerd en er zijn tot op vandaag geen echte economisch rendabele alternatieven. De machines

waarmee men werkt op werven, hebben veel kracht nodig en er zijn voorlopig geen elektrische oplossingen die diezelfde kracht kunnen voortbrengen. Ook wat de productie van beton betreft, zijn alternatieven moeilijk te vinden. Er wordt heel wat onderzoek gedaan naar polymeren, maar dat staat nog in zijn kinderschoenen. Vaak wordt hout aangereikt als een alternatief voor beton. Maar als je alle beton in de wereld wilt vervangen door hout, dan zou je alle bomen in de wereld moeten kappen. Dat is dus ook geen optie.”

“Een eerste nuancering bij dit verhaal is dat er al veel bouwmaterialen worden vervoerd via het water. De bouwsector in de haven van Brussel, bijvoorbeeld, is verantwoordelijk voor 60% van de tonnages. Dat is enorm. Bij All Belgian Recycling vervoeren wij ook het meeste per boot. Voor de modulaire shift naar duurzaam vervoer doet de bouwsector dus wat ze kan. Maar om de meest impactvolle bouwzaken, zoals de cementproductie en de baksteenindustrie, duurzamer te maken, zijn technologische hulpmiddelen nodig die nog niet voorhanden zijn.”

“Een tweede nuancering is dat het grootste deel van het bouwen sloopafval al meer dan 30 jaar wordt gerecycleerd. Vlaanderen is daar samen met Nederland en Duitsland zelfs een Europese voorloper in. Mensen beseffen dat niet. De bouw zit dus met een imagoprobleem.”

KLIMAAT AMBASSADEUR
30 Dossier Duurzaamheid Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
De bouw communiceert niet genoeg over wat ze al jarenlang doet op het vlak van duurzaamheid en circulariteit.
All Belgian Recycling miK Klimaatambassadeur Sven De Meuter aan het woord

Spreken we bij de recyclage van bouwafval niet voornamelijk over downcycling?

“Niet helemaal. Meestal is het zo dat beton- en baksteenpuin in een downcyclingsituatie terechtkomt. Dat komt door contaminaties in afgebroken bouwmaterialen. Die contaminaties vormen de grootste uitdaging voor de toekomst. Bouwmaterialen worden complexer en dat betekent meer contaminaties. 100 jaar geleden bestond een huis uit baksteen en hout en dat was gemakkelijk te scheiden en te recycleren. Vandaag zit je met gemengde materialen. Je hebt bijvoorbeeld betonnen sand-

wichpanelen waar in het midden isolatie zit. Zelfs de meest ervaren brekers krijgen dat niet volledig gescheiden. Maar het beton van veel openbare wegen kan je wel 100% recycleren in nieuw beton. Technologisch kon dat zelfs al in de jaren '80. Maar in de praktijk gebeurt dat nog altijd niet op grote schaal. Dat heeft vooral te maken met wetgeving. In Vlaanderen is er wel recent een betonakkoord gesloten met alle spelers op de markt. Hierdoor zal de selectieve sloop nog meer gestimuleerd worden waardoor hopelijk meer hoogwaardige recyclagetoepassingen mogelijk worden.”

Over miK

De provincie Vlaams-Brabant en Voka – KvK Vlaams-Brabant verenigen hun krachten in miK, het milieu-infopunt voor de kmo. Sinds 2014 verkiest miK elk jaar één bedrijf tot Klimaatambassadeur. De vorige winnaars zijn Harol (2021), Van Der Poorten (2020), Statik (2019), DNS Belgium (2018), ACE Packing (2017), Kasteelhoeve Wange (2016), Ecoworks (2015) en NNOF (2014).

Naast de verkiezing van de Klimaatambassadeur ondersteunt en begeleidt miK bedrijven bij het zetten van stappen richting duurzaamheid, klimaatneutraal ondernemen en energiebesparing. Met miK willen de provincie Vlaams-Brabant en Voka Vlaams-Brabant ondernemers motiveren om duurzaamheid te integreren in het DNA van de onderneming.

Milieu infopunt voor de kmo - miK  www.mikkmo.be mik@voka.be  016 22 26 89

Wie is ...

Sven De Meuter

Opleiding: lic. Rechten en postgraduaar

Bedrijfskunde

Functie: Bestuurder en eigenaar

DUURZAAMHEID IN JE DNA
MEER WETEN?
31 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
Sven De Meuter, bestuurder en eigenaar All Belgian Recycling.

April2022

97%Charging

Content marketing powerbank sinds 1994.

Propaganda creëert ROI-gedreven content platformen, blogs, e-letters, digitale en print magazines, social media content, video’s, websites ... voor ambitieuze bedrijven, organisaties en merken.

Ook ambitie of nood aan content marketing power? hello@propaganda.be

WWW.PROPAGANDA.BE

Dossier Duurzaamheid

All Belgian Recycling mag zich sinds eind 2022 miK Klimaatambassadeur noemen. Waarom is dat belangrijk?

“Wij hebben een lans willen breken voor de sector. De bouw communiceert niet genoeg over wat ze al jarenlang doet op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. Die boodschap willen we in de verf zetten. Sinds de uitreiking krijgen we steeds meer de vraag van architectenbureaus, bouwbedrijven en Wat is ...

All Belgian Recycling

Opgericht in: 1988

CEO: Sven De Meuter

Aantal medewerkers: 65

Activiteiten: Recyclage van bouwafval en steenpuin. Verder biedt het bedrijf ook diensten aan als afbraakwerken, grondwerken, saneringen, snelle interventies, containerverhuur, ... www.all-belgian-recycling.be

overheidsinstanties of ze ons mogen bezoeken. Wij zorgen bij hen voor bewustwording over wat echte recyclage is.”

Op welke manier probeert ABR nog te verduurzamen?

“We bouwen een nieuwe centrale om groen beton te produceren (voor meer info zie www. groenbetonvert.be). We zetten ook nog verdere stappen op het vlak van hemelwaterrecuperatie en waterinfiltratie om de waterschaarste te verminderen. Dat heeft misschien minder toegevoegde waarde dan het recycleren van bouwpuin, maar alle beetjes helpen.”

Wat moet de motivatie zijn voor bedrijven om de duurzame weg in te slaan?

“We zijn het verplicht aan onszelf en de generaties na ons. Want wat is het alternatief?

Bij ABR komt inert bouwafval binnen en dat wordt voor meer dan 99% gerecycleerd. Het al-

ternatief is om te gaan storten, zoals dat nog gebeurt in het Verenigd Koninkrijk. Je gaat dan ook de natuurlijke grondstoffen van de aarde verder uitputten. Het niet doen gaat dus in tegen elke gedachte van een circulaire economie. Als ondernemers moeten we openstaan voor duurzaamheid en niet meteen denken aan complexiteit of rentabiliteit. We moeten de economische voordelen op de lange termijn bekijken. Het klinkt misschien moralistisch, maar je moet beseffen dat het deel uitmaakt van een collectieve verantwoordelijkheid. Als iedereen een beetje doet, doen we samen veel.”

Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023 33
Als ondernemers moeten we openstaan voor duurzaamheid en niet meteen denken aan complexiteit of rendabiliteit.
All Belgian Recycling miK Klimaatambassadeur Sven De Meuter aan het woord

Derbigum en duurzaamheid, een love story

Dat het zoveel voldoening en motivatie geeft om elke dag deel uit te maken van een organisatie die in haar sector wereldwijd een voorloper is in duurzaamheid, sluit commercieel directeur Michael Vloeberghs ons gesprek af. Het is een zin die bijblijft en meteen ook meegeeft waar Derbigum voor staat. De specialist in bitumineuze bedekking voor platte daken uit Huizingen onderscheidt zich dankzij zijn aanpak. “We zijn niet de grootste of de goedkoopste, maar wel de meest duurzame. Zowel op het vlak van levensduur van onze producten als productiewijze. Dat maakt ons uniek.”

RECYCLAGE DAKBEDEKKING

Wie is ...

Michael Vloeberghs

Functie: Commercieel directeur

Bij Derbigum sinds: September 2019

Opleiding: Marketing (Heilig Hart Hogeschool), Financial Management (Groep T) en International Management (Vlerick)

VVan een familiebedrijf dat 90 jaar geleden het levenslicht zag in Lot, is Derbigum uitgegroeid tot een voorloper in de sector van dakbedekkingen op basis van bitumen. Niet omdat ze de grootste in de branche zijn – in België zijn ze qua volume derde – maar wel omdat ze van meet af aan inzetten op duurzaamheid. Michael Vloeberghs, commercieel directeur, heeft het nooit anders geweten: “Al 15-20 jaar geleden, toen ik in de sector binnenkwam, stond Derbigum hiervoor bekend. Er werd toen al eens mee gelachen, want wat was juist de meerwaarde?”

Die meerwaarde is intussen zonneklaar. Het begon dertig jaar geleden met een radicale keuze voor recyclage: productieafval, sloopafval en snijresten werden grondstoffen voor productie in plaats van te lozen… afval. “Logisch eigenlijk,” beseft Michael, “als je er dan toch mee zit, kan je beter nadenken hoe je het kan valoriseren. Naast de typische langetermijnmentaliteit van een familiebedrijf zetten de oprichters van meet af aan ook in op innovatie. Een en een is twee, en dus besloten ze om dat materiaal te gebruiken in plaats van weg te gooien. Duurzaam nog voor het hot was.”

Afval wordt grondstof

Met die recyclaat-grondstof maakt Derbigum nieuwe dakbedekkingen die makkelijk 50 jaar weer en wind doorstaan. “Momenteel bevatten een heel aantal van onze dakbedekkingen ongeveer 25 à 30% gerecycleerd materiaal, maar

de bedoeling is dat aandeel op middellange termijn tot 100% op te krikken”, legt Michael uit. “We recycleren nu jaarlijks 5000 ton per jaar, dat zal dan ook toenemen.”

Het klinkt haast te mooi om waar te zijn: oud materiaal gebruiken om er nieuw mee te maken. En eigenlijk is het dat ook een beetje. “In functie van de prijzen van nieuw aangekochte, virgin grondstoffen is de operatie meer of minder rendabel. Het ophalen en verwerken van afval is immers behoorlijk prijzig. Dat vangen we onder andere op door de voorwaarde dat we pas een dak (vanaf 1500 m²) gaan ontmantelen als we ook het nieuwe dak mogen plaatsen, naast andere specifieke voorwaarden.” Het toont aan dat recyclage en circulariteit geen gimmicks zijn, maar sinds de opstart geëvolueerd zijn naar een volwaardige activiteit en zelfs identiteit.

34 Dossier Duurzaamheid
Ondernemers
Vlaams-Brabant | maart 2023 Derbigum maakt grondstoffen van afval Michael Vloeberghs, commercieel directeur bij Derbigum

Van USP naar redding voor de sector

Die duurzame identiteit zorgt wel voor wat hoofdbrekens: samen met de sector hun activiteiten duurzaam maken is een volwaardig doel van Derbigum. Maar hun productiewijze en -geheimen delen met de concurrentie zou al te gek zijn. “We hebben niet veel zin om onze belangrijkste USP zomaar weg te geven. We overwegen wel om, bijvoorbeeld onder de vorm van het verlenen van licenties op het gebruik van onze gepatenteerde technologie, andere fabrikanten bij te staan om ook circulair te produceren.”

Dat brengt ons bij de ‘duur’ in duurzaam. Tijdens het gesprek laat Michael meer dan eens vallen dat Derbigum niet de goedkoopste in de sector is – al nuanceert de lange levensverwachting van hun dakbedekking dit enigszins. Het blijft een eeuwige moeilijkheid: wil je iets doen voor milieu en klimaat, dan betaal je vaak een meerprijs. Het is ook voor Derbigum een evenwichtsoefening. “We zijn en blijven een onderneming en dus is winst maken het einddoel, daar moeten we niet omheen draaien. Maar we willen dat wel op een fatsoenlijke en op alle vlakken duurzame manier doen. We hebben niet de ambitie marktleider te worden, maar wel om een duurzame groei in volume te maken.”

“Hoe langer hoe meer zal onze keuze om het duurzaam aan te pakken zijn vruchten afwerpen. Dat merken we in Scandinavië of landen als Nederland en Frankrijk, die meer en meer duurzaamheidseisen opleggen. Ook België begint voorzichtig die richting uit te gaan. De voorsprong die we afgelopen dertig jaar genomen hebben, begint zich nu stilaan uit te betalen. Dat klanten, aannemers en medewerkers er trots op zijn zich met Derbigum te verbinden, is meer dan een kers op de taart.”

Hoe langer

Wat is ... Derbigum

Opgericht in: 1932

CEO: Grégoire Morel

Hoofdkantoor: Huizingen

Medewerkers: 350 (150 in België)

Geconsolideerde omzet: € 100 miljoen

Actief in: België, Nederland, Frankrijk, Italië en Scandinavië

hoe meer zal een duurzame aanpak zijn vruchten afwerpen. De voorsprong die we afgelopen 30 jaar namen, begint zich nu uit te betalen.
35 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
Snijresten, productieafval en sloopafval worden 100% gerecycleerd en in nieuw materiaal verwerkt.

DUURZAAM ONDERNEMEN

Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen wil Voka ondernemingen helpen om duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. Via een actieplan gaan ondernemers en hun medewerkers aan de slag om hun bedrijf of organisatie zo duurzaam mogelijk te maken voor zowel mens als milieu. In deze rubriek maak je kennis met drie ondernemingen die momenteel werk maken van een VCDO-traject.

MULTIOBUS: VCDO-traject

als copiloot

VCDO in de praktijk

Wat doet MULTIOBUS?

MULTIOBUS is een groep van vijf busbedrijven die in de regio Oost-Brabant groepsvervoer voor onder meer scholen, verenigingen en bedrijven combineren met ritopdrachten voor De Lijn Vlaams-Brabant.

“Via onderaannemingscontracten rijden onze lijnbuschauffeurs in de hele provincie”, licht Olivier toe. “Sinds mei 2021 beschikt onze vloot over veertien bussen die 100% elektrisch rijden. Hiermee tonen we aan dat het perfect mogelijk is om in Vlaanderen zero-emissiebussen in te zetten. Ook voor onze buitenlandse autocarritten maken we maximaal gebruik van energiezuinige voertuigen.”

Pionier in elektrische mobiliteit

Wat is ...

MULTIOBUS

CEO: Olivier Van Mullem

Opgericht in: 2016

Aantal medewerkers: 250

Activiteiten: Groepsvervoer via autobusen autocarverhuurdiensten, inclusief taxiservice en luchthavenvervoer. www.multiobus.be

DDe autocar- en autobusonderneming MULTIOBUS uit Tienen is al het langst aan boord van het VCDO-traject. “We startten dit traject in 2018 op”, zegt CEO Olivier Van Mullem. “De doelstellingen van het VCDO sluiten naadloos aan bij onze bedrijfsfilosofie, namelijk het organiseren van emissievrij en veilig groepsvervoer, met aangename werkomstandigheden voor onze medewerkers. De begeleiding door de Vokaexperten is top!”

“Met MULTIOBUS zijn we in onze sector altijd al een pionier geweest op het vlak van duurzaam vervoer”, zegt Olivier trots. “Die innovatieve mindset zorgt er enerzijds voor dat je af en toe duur leergeld betaalt, maar levert ons bedrijf ook belangrijke voordelen op. Wij zetten actief in op onderzoek en ontwikkeling. Onze stakeholders – lokale besturen, scholen, vzw’s, verenigingen … – hechten trouwens steeds meer belang aan groene mobiliteit.”

Duurzaamheidsstrategie onder de loep

Die maatschappelijke trend was voor Olivier en zijn medewerkers een van de redenen

om in 2018 in te stappen in het VCDO-traject. “Dit traject is voor ons erg nuttig om onze bestaande duurzaamheidsstrategie te scannen. Het VCDO biedt ons immers een duidelijk kader om uit te zoomen, zodat we onze acties kunnen bijsturen waar nodig. Want duurzaam ondernemen gaat heel ruim, van welzijn op het werk tot energie-efficiëntie en van diversiteit op de werkvloer tot armoedebestrijding. In ons VCDO-actieplan trachten we al deze thema’s aan bod te laten komen. Zo besteden we aandacht aan veilige en ergonomische werkomstandigheden voor onze chauffeurs, zorgen we via ontharding voor meer groen in onze stelplaatsen, investeren we in bijscholing en training voor onze technici en chauffeurs en zetten we via het aanwerven van vrouwelijke chauffeurs volop in op diversiteit ‘on the road’. Blijvend leren is ook een belangrijk thema bij MULTIOBUS.”

VCDO-traject structureert en inspireert

Olivier is erg lovend over de ondersteuning vanuit Voka: “Hun experten reiken ons heel wat nuttige tips aan, op maat van onze bedrijvengroep. Via regelmatige gesprekken volgen ze alle actiepunten accuraat op, waardoor we steeds on track blijven van de te realiseren actiepunten. Ook hun benchmarking met collega’s uit onze sector is voor ons erg waardevol. Dit werkt inspirerend en motiverend.”

MULTIOBUS brengt je in vervoering
Olivier Van Mullem, CEO MULTIOBUS.
36 Dossier Duurzaamheid Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
Voka Charter Duurzaam Ondernemen In gesprek met 3 VCDO’ers

IPARC: de kunst van duurzaam ondernemen

VVan Tienen trekken we richting Kampenhout, voor een bezoek aan IPARC, een coöperatieve van partners die gespecialiseerd zijn in de restauratie en conservatie van kunstvoorwerpen. Eind 2020 besliste Managing Partner Leen Gysen samen met haar team om deel te nemen aan het VCDO-traject.

“Binnen IPARC staat duurzaam ondernemen al jaren hoog op de agenda. De expertise en knowhow vanuit Voka biedt ons extra houvast en structuur om onze duurzame acties succesvol uit te rollen.”

Wat doet IPARC?

“Met IPARC – dat staat voor International Platform for Art Research and Conservation –bieden we publieke en private kunsteigenaars een platform aan om hun kunstwerken vakkundig te laten restaureren en te bewaren”, aldus Leen. “Ons klantenbestand is heel divers: van lokale besturen en kerkfabrieken tot corporate foundations en kunstliefhebbers. Onze gekwalificeerde restaurateurs hebben elk hun eigen specialiteit. Ze werken zowel in ons eigen atelier als in situ.”

Brede waaier van duurzaamheidsacties

Voor een bedrijf als IPARC is duurzaamheid geen loos begrip. Leen: “Het restaureren en conserveren van kunst heeft sowieso een link met dit kernthema. Maar ook bij de aanwerving en tewerkstelling van medewerkers gaan we heel bewust om met een aantal sociale verantwoordelijkheden. Omdat we diverse specialisaties onder één dak hebben, kunnen onze restaurateurs veel extra kennis verwerven. Tegelijk investeren we volop in bijkomende vorming en training. Het borgen van deze

gespecialiseerde kennis is trouwens een belangrijk onderdeel van onze missie. En last but not least kiezen we tijdens onze behandelingsmethodes maximaal voor duurzame producten met zo laag mogelijke chemische risico’s en een kleine ecologische voetafdruk.”

Startschot VCDO-traject

Eind 2020 werd binnen IPARC het startschot gegeven voor deelname aan het VCDO-traject. Het doel volgens Leen? “Een structurerend kader scheppen voor eigen ideeën en realisaties op het vlak van duurzaamheid, zoals een vernieuwende methode om met warmte insecten in kunstwerken te bestrijden of een nieuwe technologie waarmee deze werken gedetoxifieerd kunnen worden. En ook: nieuwe ideeën van medewerkers valoriseren, om zo een nog grotere betrokkenheid bij hen te creëren. En dat blijkt goed te lukken…”

Pragmatische en originele invalshoek

De samenwerking met Voka verloopt zeer aangenaam en vlot. “We appreciëren de pragmatische, hands-on aanpak van de Voka-experten”, bevestigt Leen.

“Ook het modulaire aspect, met bouwstenen op maat van onze core business, spreekt ons heel erg aan. De voorbije twee jaar kregen we al veel waardevolle feedback, met vaak originele invalshoeken. Dit levert een aantrekkelijke dynamiek op tussen IPARC en Voka.”

“Het is niet de bedoeling dat we na het behalen van het VCDOcertificaat op onze lauweren gaan rusten. Integendeel, we zullen blijven investeren in onze tweejaarlijkse duurzaamheidsverslaggeving en onze stakeholders blijven inspireren op weg naar ‘people, planet, profit’”, aldus Leen.

Wat is ...

IPARC

CEO: Leen Gysen

Opgericht in: 2011

Aantal medewerkers: 15

Activiteiten: Restauratie en conservatie van kunstwerken, collectiemanagement, kunstopslag, onderzoek en analyse. www.iparc.eu

© Jasper Jacobs
37 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
© Jasper Jacobs

Product in de kijker

Scouting 4.0 – Smart logistics

Lerend netwerk biedt inkijk bij next level logistieke bedrijven

Scouting 4.0: kijk binnen bij state-of-the-art logistieke bedrijven

INSPIRERENDE BEDRIJFSBEZOEKEN EN NETWERKING, DAT KRIJG JE IN DIT LEREND NETWERK!

Je hoorde vast al iets over de vierde industriële revolutie. Volgens de theorie helpen AI, robotica, connectiviteit en datagebruik je productieproces en logistiek te transformeren en naar een next level te brengen.

Klinkt mooi, toch? Maar hoe werkt dat in de praktijk? Hoe pak je zo'n omslag aan en waar begin je juist? Jij zit misschien nog met andere vragen?

Via het lerend netwerk Scouting 4.0 kijk je binnen bij 6 verschillende ondernemingen die hier al ver(der) gevorderd in zijn. Bij de gastbedrijven krijg je uitleg over processen, opzet en valkuilen, met focus op logistiek. De bedoeling? Jou voorsprong geven om zelf de omslag naar logistiek 4.0 te maken!

Kom uit uw kot! Beleef en proef de geheimen van onze bieren in de Stella Artois brouwerij.

Individueel of in groep, een bedrijfsevent, zowel doorheen de week als in het weekend.

MEER WETEN?

Praktisch

6 bedrijfsbezoeken en netwerkevents met een hechte community van gelijkgestemde ondernemers, warehouse-, IT-, procurement- en logistieke managers.

Kick-off: 23 mei DHL Innovation Center

ONTDEK OOK Mais ON L Eff E!

Getriggerd?

Meer info of reservatie: www.brouwerijbezoeken.be

Contacteer: Voornaam Naam

Functie bij Voka

e-mail adres

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

Bijschrift?
38
Vlaams-Brabant | maart 2023
Ondernemers
0889 INBR SA-90x270-Handelen.indd 1 6/04/21 11:06

Fleurop-Interflora: onverbloemd

duurzaam

uit, wat onze duurzaamheidsacties een extra boost geeft. In 2022 beslisten we om Voka in te schakelen als klankbord en begeleidende partij. Tijdens een recent intakegesprek legden we hen tien concrete acties voor.”

Innovatieve duurzaamheidsacties

Houvast en ondersteuning dankzij VCDO

IIn Zaventem huist FleuropInterflora, een coöperatieve vennootschap die wereldwijd maar liefst 50.000 aangesloten bloemenzaken in 150 landen vertegenwoordigt. “Dankzij een doorgedreven digitaliseringsproces, inclusief webshop, leveren we bloemen en planten van uitstekende kwaliteit over de hele wereld”, legt CEO Dirk Van Hooydonck uit.

Wat doet Fleurop-Interflora?

“Door een lokaal verankerd bloemistennetwerk per land garanderen we elke eindklant een levering binnen de halve dag na zijn of haar bestelling”, vult hij aan. “Tegelijk faciliteren we onze bloemisten maximaal, door hen bestellingen voor

boeketten of bloemstukken te bezorgen en een breed assortiment van bloemisterijbenodigdheden aan te bieden. Vanuit onze bedrijfsfilosofie willen we hen ook informeren en sensibiliseren om zo duurzaam mogelijk te ondernemen.”

Digitaal transformatieproces als basis

Die missie wordt mee aangewakkerd door duurzaamheidsdoelstellingen die de internationale tak van de organisatie aan het Belgische filiaal geeft. Dirk legt uit: “We zien dat de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN steeds hoger op de maatschappelijke agenda komen te staan. Momenteel rollen we binnen onze organisatie een digitaal transformatieproces

Binnen Fleurop-Interflora maken Dirk en zijn collega’s al vele jaren werk van innovatieve acties wat duurzaamheid betreft. “Zo ging het gebruik van cellofaan op de schop en lanceerden we milieuvriendelijke verpakkingen voor onze boeketten. Als eindklanten dit willen, gaan we zelfs voor boeketten zonder verpakking. Ook het verder uitbouwen van lokale leveringstrajecten per land, met korte te overbruggen afstanden, blijven we aanpakken. Daarnaast investeren we volop in de installatie van laadpalen voor onze hybride voertuigen en verbruiken we een derde minder energie dankzij onze eigen zonnepanelen.”

“Onder impuls van het VCDOtraject willen we ook de komende maanden en jaren duurzaam blijven ondernemen én zoveel floristen aansporen om hetzelfde te doen. Omdat we niet de mensen en de middelen hebben om deze taak grondig aan te pakken, zijn de knowhow en expertise vanuit Voka meer dan welkom. Hun gestructureerde aanpak biedt ons het broodnodige houvast om onze VCDO-actiepunten vakkundig af te werken. Ik merk trouwens dat dit duurzaamheidsverhaal ook een positieve impact heeft op de betrokkenheid van onze medewerkers én op het aantrekken van nieuw talent op de arbeidsmarkt.”

Wat is ...

Fleurop-Interflora

CEO: Dirk Van Hooydonck

Opgericht in: 1928 (coöperatieve opgericht in 1986)

Aantal medewerkers: 10

Activiteiten: Wereldwijde levering van boeketten en bloemstukken, verkoop van bloemisterijbenodigdheden aan bloemenzaken. www.fleurop.be

Veranker duurzaamheid in je onderneming

Wil je samen met jouw medewerkers ook duurzaamheid verankeren in jouw bedrijf of organisatie? Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen ga je voor concrete actie!

MEER WETEN?
39 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023 Dossier Duurzaamheid
Voka Charter Duurzaam Ondernemen In gesprek met 3 VCDO’ers

‘Veranderen hoe we bouwen’, dat is de missie van BuildUp. Dit jonge bedrijf uit Aarschot wil huizen sneller en duurzamer bouwen. Tegelijk moet de kwaliteit omhoog en mag geen creatieve vrijheid verloren gaan. Het antwoord van founder Hélène de Troostembergh? Offsite construction, oftewel: je huis bouwen in een fabriek, en vervolgens extreem snel en efficiënt op locatie in elkaar zetten. Dat vraagt om uitleg.

Om Europa klimaatneutraal te maken, moeten we huizen renoveren aan een ritme van 6000 huizen per dag.

Wat is ...

BuildUp

CEO: Hélène de Troostembergh

Ontstaan in: 2018 (als beSteel)

Vestiging: Aarschot

Aantal medewerkers: 60

Omzet in 2022: € 6 miljoen

www.buildupoffsite.com

40 Dossier Duurzaamheid Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
DUURZAAM WONEN
BuildUp Founder Hélène de Troostembergh over innovatie en duurzaamheid in de bouw

Een energieneutrale woning in 24 uur

IIn 2020 is het eindelijk zover. Dan rolt het allereerste volledige huis uit de fabriek, gebouwd op slechts één dag. Het is een mijlpaal voor Hélène de Troostembergh en haar team. Onder de naam beSteel focusten zij aanvankelijk nog op staalframebouw. Maar al snel kwamen ze tot de conclusie dat er meer mogelijk is. beSteel werd BuildUp en de investeerders volgden gezwind. Onder hen ook de BESIX Group, de Belgische marktleider in de bouwsector.

Duurzamer bouwproces

Wat goed is, komt snel, zeggen ze. Dat lijkt nog te kloppen ook: als 34-jarige leidt Hélène een bedrijf met 60 werknemers en haalt ze in sneltempo grote internationale projecten binnen. Zo werd begin dit jaar bekend dat de Europese Commissie het Aarschotse bedrijf inschakelt voor een grootschalig project rond energetische renovatie. Met hun businessmodel om offsite complete gevels en daken te bouwen en vervolgens ter plekke te leveren en te monteren, maakt BuildUp in een mum van tijd een woning klimaatneutraal.

Dat treft, want op Europees vlak is de doelstelling om tegen 2050 zo’n 43 miljoen woningen een energetische renovatie te geven om als continent klimaatneutraal te worden. Naast zonnepanelen en warmtepompen is een isolerende bouwschil rondom huizen de snelste manier om zo’n energierenovatie te realiseren. “In Wattrelos bij Rijsel in Frankrijk voerden we een Europees pilootproject uit met 160 woningen uit de jaren ’60 met energielabel F. We zijn erin geslaagd om op 10 maanden tijd

nieuwe gevels en daken voor al die huizen te maken én ter plaatse in elkaar te zetten. Heel die wijk is nu energieneutraal.”

Overigens heeft niet alleen het eindresultaat een positief effect op het klimaat, ook met de productiewijze zelf wil BuildUp een verschil maken. “Offsite productie laat toe om exact te berekenen hoeveel er van elk materiaal nodig is”, verklaart Hélène. “Daardoor wordt elke grondstof die we bestellen, ook effectief gebruikt en produceren we met zero waste. Ook verplaatsingen van en naar de werf met arbeiders en materiaal verminderen we met zo’n 60%. We moeten immers maar één keer naar de site rijden om het huis te plaatsen. Om de cirkel rond te maken: zit een van onze gebouwen aan het einde van zijn levenscyclus, dan kunnen we dat eenvoudig ontmantelen en materialen hergebruiken of recycleren.”

Politieke actie nodig

160 huizen op 10 maanden tijd klinkt al behoorlijk indrukwekkend, maar toch is dat niet snel genoeg, zo rekent Hélène uit: “Wil je die 43 miljoen huizen over 27 jaar gerenoveerd hebben, dan is een tempo van zo’n 6000 huizen per dag nodig. Het lijkt me duidelijk dat de traditionele manier van renoveren daarvoor geen optie is. Offsite bouwen verhoogt de snelheid en laat toe ingrijpender te renoveren. Het is de enige oplossing om energiearmoede op lange termijn te vermijden.”

De Europese belangstelling en financiering via het LIFE-subsidietraject voor BuildUp zijn een opsteker, zegt Hélène, maar het volstaat niet om de achterstand in ons land op het vlak van energetische renovatie snel in te halen. “Het is vooral een signaal naar onze lokale overheden dat offsite constructie dankzij de snelheid en kostenefficiëntie de toekomst is voor duurzaam bouwen en verbouwen.” Niet toevallig vond hun pilootproject in Frankrijk plaats: “De Fransen hebben drastische beslissingen genomen die de circulaire economie en koolstofneutrale bouw bevorderen. Dat hebben we in België ook nodig. Hier blijven we jammer genoeg te veel analyseren zonder echt in gang te schieten.”

Een veilige en gezonde wereld voor onze kinderen, dat is de grote motivatie van Hélène om voluit in te zetten op een radicale verandering in de bouwsector. “Duurzaamheid is hét startpunt van alles wat we doen met BuildUp. We geloven echt dat we met onze visie en aanpak een antwoord kunnen bieden op de klimaat- en humanitaire uitdagingen die voor ons liggen.”

Een spoedcursus snelbouwen

HOE BUILDUP TE WERK GAAT

BuildUp slaagt erin een huis op één dag te bouwen. Maar hoe gaat dat juist in zijn werk?

“De componenten worden in de fabriek op een productielijnen gebouwd. Daarna moeten deze componenten op de werf enkel nog geassembleerd worden. Net als legoblokjes”, legt Hélène uit. “We werken in een fabriek met geautomatiseerde productielijn en niet in openlucht met louter mankracht zoals het klassieke bouwen. Zo creëren we perfect gecontroleerde omstandigheden en kunnen we altijd dezelfde kwaliteit afleveren.”

“Onze ingenieurs vertalen een bouwproject naar afzonderlijke elementen die in de fabriek gebouwd worden: wanden met ramen en deuren, daken en alles wat nodig is voor de realisatie. Zodra alles klaar is, wordt alles in één keer naar de bouwsite verplaatst en gemonteerd. Dankzij de uitgebreide controles en het gestroomlijnde productieproces weten we dat alles perfect zal passen. Zo kunnen we op één dag een volledig huis plaatsen.”

BEKIJK EEN BUILDUP RENOVATIE
41 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
SNELBOUWEN IN DE PRAKTIJK

Nieuwland Aarschot Gebouw PVG A-01

Totaal beschikbaar

Bureauruimte - 198 m2

Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-03

Totaal beschikbaar

Ruimte - 260 m2

Bedrijventerreinen - te koop

Beschikbare kavels op onze bedrijventerreinen

Kantoorruimte Te huur

Neem contact op voor alle details in verband met beschikbaarheid

Ontdek ons volledige aanbod vastgoed online via www.interleuven.be/immo

Beeld: Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-06

Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-06

Totaal beschikbaar

1ste verdieping - 508 m2

Alle info om u kandidaat te stellen voor één van de beschikbare kavels op het bedrijventerrein LEWA vindt u via: www.interleuven.be/bedrijventerrein-lewa

Uitbreiding Lewa - Zoutleeuw

Keiberg-Vossem - Tervuren

Of voor het nieuwe, toekomstbestendige bedrijventerrein Keiberg-Vossem via www.keiberg-vossem.be/kandidaat-ondernemer

Contact Marc De Neef • 0495 53 84 47 • marc.de.neef@interleuven.be Meer info over onze beschikbare bedrijventerreinen of bedrijfsgebouwen?

Starten

UCLL Pop Up Award

Voka – KvK Vlaams-Brabant bekroont beste pop-up

Beste pop-up van Leuvense studenten

gekozen door Jong

Voka VlaamsBrabant

19 laatstejaarsstudenten Bedrijfsmanagement aan de UCLL stelden eind februari hun pop-up voor aan vier specialisten uit het bedrijfsleven: Voka-KvK Vlaams-Brabant, JBC, VlaJo en Webhero. Daarbij vielen vier pop-ups in de prijzen: ‘beste pop-up’, ‘beste omnichannel’ en ‘beste webshop’.

Tweeënhalve week lang palmden 19 laatstejaarsstudenten Bedrijfsmanagement, keuzetraject ‘Kmo en Ondernemen’, een stukje van de Bondgenotenlaan in met hun creatieve ondernemersconcepten. De samenwerking met gevestigde namen die studenten ondersteunen en feedback geven, is essentieel volgens UCLL pop-upcoach Karine Appeltans: “De relatie met het werkveld is erg belangrijk en zo krijgen ze van daaruit ook van ervaringsdeskundigen een rechtstreekse reactie en tips. Ondernemen is ook netwerken!”

Jong Voka Vlaams-Brabant bekroont 'beste pop-up' Gedelegeerd bestuurder Kris Claes overhandigde in naam van Jong Voka Vlaams-Brabant, de netwerkcommunity voor ondernemers en high potentials onder de 40 jaar, voor het tweede jaar op rij de overkoepelende prijs van ‘beste pop-up’. Kris Claes: "Vanuit Voka – KvK Vlaams-Brabant moedigen we graag initiatieven aan rond ondernemerschap, en zeker jong ondernemerschap. Naast een award, geven we de winnende studenten ook een traject van de starterswerking Bryo cadeau waarmee ze hun ondernemerskills verder kunnen ontwikkelen."

De gelukkige winnaars zijn de 4 studenten achter Second Time Around. Zij onderscheidden zich met een duurzaam en sterk maakverhaal. Ze produceren zelf

een aantal van hun producten en hebben daar een financieel sterk maar eerlijk verdienmodel achter. Robbe Verhaege van de pop-up licht toe: “We geloven er oprecht in dat duurzaam ondernemen van algemeen belang is." Zijn collega Mirte Kenens vult aan: “We hebben na twee jaar onze theorie tot leven gebracht: zelf een pand gezocht, een manier om de trafiek in de Bondgenotenlaan over de vloer te laten komen en de producten te laten ontdekken. De kans op begeleiding die deze prijs ons biedt is er een waar we veel aan hebben.”

Jong Voka en Voka – KvK Vlaams-Brabant ondersteunt ook met tal van andere initiatieven jonge student-ondernemers. Bryo Student, de starterswerking van Voka – KvK Vlaams-Brabant, bereikt jaarlijks een 200-tal studenten uit verschillende trajecten. Ook ondersteunt Jong Voka studenteninitiatieven.

Mirte Kenens van Second Time Around JONGE ONDERNEMERS Meer weten? Ontdek alles
Vlaams-Brabant.
De 4 winnaars van pop-up Second Time Around met de UCLL Pop Up Award, uitgereikt door Kris Claes (rechts) en Ben Veijfeijken (links), bestuurslid van Jong Voka Vlaams-Brabant.
De kans op begeleiding die deze prijs ons biedt, is er een waar we veel aan hebben.
over Jong Voka
Scan de QR-code:
43 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023

Fietsvergoeding

vanaf 1 mei verplicht

pas komt, geldt vanaf 1 mei ook minimaal de regeling van de NAR-cao. Met bijvoorbeeld het minimum van 0,27 euro per kilometer.

Nationale Arbeidsraad

Tot nu toe is er geen algemene verplichting om een vergoeding toe te kennen aan werknemers die met de fiets naar het werk komen. Heel wat sectoren voorzien ze wel al. Ook bedrijven die willen inzetten op duurzame mobiliteit, betalen al vaak een fietsvergoeding.

De sociale partners kwamen in de Nationale Arbeidsraad overeen dat er vanaf 1 mei 2023 een algemene verplichting in de private sector komt. Elke werknemer die regelmatig woon-werkverkeer doet met de fiets, moet ook een fietsvergoeding krijgen. Regelmatig kan bijvoorbeeld één- of tweemaal per week zijn, maar evengoed enkel tijdens de lente- of zomermaanden.

In vele sectoren bestaat al een regeling bij cao. Soms met een verplichte fietsvergoeding lager dan 0,27 euro. Of enkel voor werknemers tot een bepaald loonniveau. Soms is de fietsvergoeding niet verplicht voor werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking hebben. De redenering: met de auto krijgen ze al een tussenkomst voor hun woon-werkverplaatsing. Staan die modaliteiten en bedragen in een cao, dan blijven ze ook gewoon gelden.

Stijgende loonkosten

Boudewijn De Groot zingt over de eenzame fietser. Hij baant zich een weg, krom gebogen over zijn stuur tegen de wind. Op het woon-werktraject valt die eenzaamheid wel mee. Want daar wint de fiets snel aan populariteit. Dankzij de aanleg van fietssnelwegen, het succes van de elektrische fiets en de fietslease, en ook de vergoeding die de werkgever soms betaalt.

De vergoeding in de NAR-cao bedraagt 0,27 euro per kilometer. Dat is ook het maximum dat de RSZ en de fiscus aanvaarden, zonder bijdragen en belastingen te heffen. Ze zal verplicht zijn voor een maximale afstand van 20 kilometer, enkele rit. Zo komen we op een maximale dagelijkse nettovergoeding van 10,8 euro – voor 40 kilometer heen en terug. Uiteraard mag een werkgever eventuele extra kilometers ook vergoeden.

Andere afspraken

De veralgemeende fietsvergoeding zal uiteraard voor sommige werkgevers extra loonkosten met zich meebrengen. Daarom belooft de regering voor 2023 en 2024 een compensatiemechanisme. De details daarvan zijn momenteel nog niet gekend. Er is sprake van een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingkrediet.

BBinnenkort krijgen alle fietsende werknemers een financieel duwtje in de rug. De fietsvergoeding wordt vanaf 1 mei 2023 verplicht. De Nationale Arbeidsraad sloot daarover een collectieve arbeidsovereenkomst. Die weliswaar suppletief, of aanvullend is. Soms zullen andere afspraken gelden. Een woordje uitleg.

De cao van de NAR is suppletief. Het is een regel van aanvullend recht. De cao geldt enkel wanneer de sector, of de onderneming, nog geen eigen afspraken over de fietsvergoeding heeft. Die eigen afspraken moeten dan in een sectorale cao of bedrijfscao staan. Enkel dan zetten ze de NAR-cao buitenspel. Wanneer een onderneming wel al een fietsvergoeding toekent, zonder dat er een cao bij te

Zo’n compensatie is trouwens ook juridisch noodzakelijk. De regering heeft immers beslist dat de wettelijke maximale loonnorm in 2023 en 2024, bovenop indexeringen en baremieke verhogingen, 0% zal bedragen. Een NAR-cao die de gemiddelde loonkosten doet stijgen, is in strijd met de bepalingen van de loonnormwet. De NAR-cao is dan nietig. Tenzij er een financiele compensatie komt.

Contact

44 Bedrijfsreportage Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
SD Worx KMO Leuven Researchpark Haasrode 1310 Interleuvenlaan 10 - 3001 Leuven +32 16 74 60 20 kmo.leuven@sdworx.com www.sdworx.be
SD Worx Fietsvergoeding Klant: Johan Huygens Oppervlakte: 12.000 m² Plaats: Kortenberg Architect: Georges Brutsaert
www.industriebouw.be Ondernemers Vlaams-Brabant_210x148.5mm_0103.indd 1 16/02/2023 12:20:22
Ook Granville Scott schonk ons het vertrouwen!

RSM Belgium

Tips voor een succesvolle voorbereiding op een overname

DDoor de huidige economisch onzekere tijden stellen bedrijfsleiders zich vandaag alsmaar meer de vraag of ‘nu’ niet het beste moment is om hun bedrijf over te laten. “Om die vraag te beantwoorden”, zegt Daniel Kroes, Partner bij RSM Belgium | Transactions, “moet je vanuit het standpunt van een overnemer kijken naar je bedrijf.” Zo zijn er een aantal zaken die je niet uit het oog mag verliezen.

Een business met toekomst Bedrijven actief in sectoren als digitalisering, gezonde voeding, energie en groentransitie hebben normaal gezien een bloeiende toekomst in het vooruitzicht. “Er zijn daarnaast heel wat andere sectoren die op het eerste gezicht minder sexy zijn”, zegt Marc Van Damme, eveneens Partner bij RSM Belgium | Transactions, “maar toch de interesse kunnen opwekken bij potentiële overnemers. Wat extra overtuigend werkt, is door jaar na jaar aan te tonen dat er groei is, door budgetten op te maken en een businessplan te hebben dat inzicht geeft in de toekomst van het bedrijf. Jammer genoeg stellen we vast dat sommige kmo’s hier te weinig aandacht aan besteden”, bevestigt Marc.

Transparante cijfers

‘De cijfers reflecteren de business’ is een zeer belangrijk gegeven om overnemers te overtuigen en het nodige vertrouwen te scheppen.

Hoe trek je potentiële overnemers aan in deze onzekere tijden?

Probeer zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van enkele klanten of leveranciers. Dat helpt zeker de overname vooruit.

Marc Van Damme en Daniel Kroes, partners bij RSM Belgium | Transactions, geven enkele tips mee om je beter voor te bereiden op een overname.

“Het gebeurt bij iedere overname dat er correcties op de cijfers worden toegepast om de reële EBITDA aan te tonen. Wanneer die van bij de start op een transparante manier worden gecommuniceerd aan de potentiële overnemers, dan is dat bijna nooit een issue als ze gefundeerd zijn”, verklaart Daniel.

“Natuurlijk is het beter dat privé- en businesszaken zoveel mogelijk worden gescheiden. Een te grote vermenging maakt de zaken alleen maar onnodig ingewikkeld. Bouw dus deze ‘technieken’ af in de laatste jaren vóór de overname”, raadt Daniel aan.

“Als je als aandeelhouder ook zelf een goede kennis hebt van je cijfers, helpt dat zeker het overnameproces vooruit tijdens gesprekken met kandidaat-overnemers. En het geeft een professionele indruk aan kandidaat-overnemers.”

Stabiliteit

“Zorg ook voor voorspelbaarheid in de cijfers. Een overnemer steekt al zijn nek uit en neemt risico’s. Tracht daarom alle zaken die het risico kunnen verminderen, aandacht te geven. Jaar na jaar stabiele cijfers kunnen voorleggen, helpt hier zeker bij”, bevestigt Marc.

“Toon daarnaast dat je een stabiele ploeg hebt waarop je kan terugvallen. Langdurige klanten- en leveranciersrelaties zijn in vele opzichten een belangrijke troef. Alleen als de

relatie ‘te persoonlijk’ is, dan wordt dat als risicovol ervaren door kandidaat-overnemers. Organiseer je zo dat je de laatste jaren vóór de overname zoveel mogelijk afstand neemt van deze relaties en die delegeert naar je medewerkers.”

Continuïteit

“Het is heel belangrijk om je investeringsniveau tijdens de laatste jaren vóór de overdracht op hetzelfde peil te houden als vroeger”, zegt Daniel. “Dat is trouwens een sterk signaal naar overnemers toe dat je zelf bent blijven geloven in de toekomst van je bedrijf. Doe je dat niet, dan wordt dat toch in de overnameprijs verrekend.”

“We merken dikwijls dat de 80/20regel van toepassing is op kmo’s. 20% van de klanten is verantwoordelijk voor 80% van de omzet”, gaat Daniel verder. “Probeer zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van enkele klanten of leveranciers. Dat helpt zeker de overname vooruit.”

“Check ook even al je contracten en vergunningen. Hoelang zijn die nog geldig? Kan je proactief acties ondernemen om die eventueel te verlengen wanneer ze binnen een korte termijn aflopen? Ook dat geeft een signaal aan overnemers dat je gelooft in de continuïteit en toekomst van je bedrijf”, eindigt Marc.

RSM www.rsmbelgium.be
Marc Van Damme, Partner RSM Belgium
46 Bedrijfsreportage Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
Marc Van Damme (links) en Daniel Kroes (rechts).

Het contrast

SMEERMIDDELEN DUURZAAMHEID

Duurzame smeerolie

Contradictio in terminis?

Kunnen smeermiddelen en duurzaamheid in dezelfde zin uitgesproken worden? Stijn Beeckmans: “Ik begrijp dat de industrie een verouderde uitstraling heeft. Men denkt in de eerste plaats aan aardolie. Maar smeermiddelen zorgen er net voor dat machines vlotter kunnen werken, met minder CO2-uitstoot tot gevolg. Er zijn tal van toepassingen, van huishoudtoestellen in de keuken tot de onderdelen van de Mars Rover. Bij FUCHS dragen we in alle industrieën bij aan de oplossing voor het duurzaamheidsvraagstuk. En dat doen we ook intern, want we zoeken continu naar manieren om te upcyclen. Een typisch Belgisch voorbeeld is frituurolie. Die hergebruiken we als grondstof voor verschillende hoogwaardige producten. Zo verminderen we de impact van de ontginning van aardolie. Het lijkt contradictorisch, maar aardolieproducten zorgen ervoor dat we net minder energie verbruiken. Bij een hydraulische machine in de zware industrie bespaar je tot 30 ton CO2 per 8.000 werkuren door het gebruik van premiumsmeermiddelen.”

Bestaan er misvattingen over smeermiddelen?

“Smeermiddelen zijn zoveel meer dan aardolieproducten.

Bij smeermiddelen zoals oliën en vetten denk je in eerste instantie niet aan duurzaamheid. Maar dat is volgens Stijn Beeckmans, Supply Chain Manager bij FUCHS Lubricants Benelux, een verouderde gedachte

We spreken over de meest uiteenlopende toepassingen, waaronder ook elektrische voertuigen. FUCHS empowert duurzame initiatieven. Neem bijvoorbeeld de smeermiddelen die nodig zijn voor de goede energieoverdracht bij windmolens. Zonder smeermiddelen kan een windmolen niet efficiënt functioneren.”

Welke duurzame oplossingen bieden jullie aan?

“FUCHS heeft een belangrijke ecolijn met 100% biologisch afbreekbare producten die van natuurlijke oorsprong zijn. Want niet alle oliën zijn afkomstig van aardolie. Zo beschikken we over biologisch afbreekbare producten voor windmolens. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe technologieën die milieuvriendelijker zijn. Als gevolg van de elektrificatie van de automarkt werkt FUCHS Benelux aan alternatieven voor lithium, zoals calcium-complex. Ook intern werken we aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Onze wereldwijde productie is sinds 2022 volledig CO2-neutraal. Omdat we daarbij ook gebruik maken van CO2-certificaten, is er zeker nog ruimte voor verbetering, daar zijn we niet blind voor. Daarom willen we tegen 2025 onze samenwerking met leveranciers ook CO2-neutraal maken. En we streven ernaar om tegen 2040 over de gehele levenscyclus van onze producten volledig CO2-neutraal te zijn.”

Jullie volgen een Voka VCDO-traject. Hoe loopt dat tot nu toe?

“We zijn heel tevreden over het VCDO-traject. We zien VCDO als een stimulans om anders te kijken naar de zaken, naar hoe het efficiënter kan. Een voorbeeld: in het eerste jaar van het traject konden we onze levering naar klanten afbouwen van 8.000 leveringen op jaarbasis naar 6.600, zonder verlies van omzet. En dat enkel door de transporten slimmer in te zetten via bijvoorbeeld gegroepeerde leveringen. Dat betekent een pak minder CO2. Het VCDO-traject vindt een mooi evenwicht tussen alle SDG’s. Elk jaar haal je andere punten aan en onderneem je acties die je anders niet meteen zou nemen. Kortom, van B-prioriteiten maak je A-prioriteiten.”

Wie is ...

Stijn Beeckmans

Opleiding: Master Chemical Engineering

Functie: Supply Chain Manager

Wat is ...

FUCHS Lubricants

Benelux NV/SA

Opgericht in: 1980

CEO: Markus Mencke

Aantal medewerkers: 70+

Activiteiten: Productie van smeermiddelen en gerelateerde specialiteiten www.fuchs.com

47 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
Het lijkt contradictorisch, maar aardolieproducten zorgen ervoor dat we net minder energie verbruiken.
FUCHS Lubricants Benelux Interview met Stijn Beeckmans, Supply Chain Manager FUCHS Lubricants Benelux

Agenda

Events & opleidingen

Een overzicht van komende events en opleidingen

Netwerking

21 MAART 2023

Ga op slipcursus met Jong Voka Vlaams-Brabant

Het gevoel de controle te verliezen over je wagen, zeker wanneer het regent. Velen hebben het al meegemaakt en geraken dan in paniek. Dat hoeft niet. Hoe je dit het beste kan aanpakken, ontdek je zelf tijdens de Jong Voka Driving Experience.

Meer info en inschrijven via:

29 MAART 2023

Jarige bedrijven 2023 – Netwerklunch

Ook in 2023 zetten we jarige bedrijven uit Vlaams-Brabant in de bloemetjes. Niet enkel staat ons zomermagazine in het teken van jarige bedrijven, we organiseren, net als vorig jaar, een exclusieve netwerklunch.

Meer info en inschrijven via:

30 MAART 2023

Afterwork

– Golf initiatie & Netwerken

Altijd eens willen testen of golf iets voor jou is en daarbij je netwerk uitbreiden? Doe dan mee aan de Golf Inspiratiedag van (Jong) Voka Vlaams-Brabant op 30 maart en maak kennis met deze sport.

Meer info en inschrijven via:

20 APRIL 2023

Aan tafel met de CEO (van morgen)

Hoe vaak krijg je als jonge ondernemer de kans om aan tafel te zitten met 7 ervaren CEO's van topondernemingen? Hét moment om te luisteren naar hun tips en tricks en hen te bestoken met jouw vragen over het ondernemerschap.

Meer info en inschrijven via:

KICK-OFF – 21 MAART 2023

Mercurio Go International: ontwikkel je internationale strategie

Wil je met je bedrijf exporteren naar het buitenland? Ben je een ondernemer met weinig internationale ervaring en wil je starten met export? Heeft jouw onderneming nood aan een internationale strategie? Dan ben je bij Mercurio Go International aan het juiste adres.

Meer info en inschrijven via:

23 MAART 2023

Mobiliteitsbudget in de praktijk

Hoe werkt een mobiliteitsplan? Waar moet je op letten? Leer er alles over in deze infosessie aan de hand van ervaringen uit de praktijk en theorie.

Meer info en inschrijven via:

25 APRIL 2023

miK-opleiding: verpakking en duurzaamheid

In deze miK-opleiding leer je hoe verpakkingsoptimalisatie niet alleen goed is voor het milieu maar ook je portemonnee!

Meer info en inschrijven via:

25 APRIL 2023 – 2 MEI 2023 – 9 MEI 2023

Starten met een raad van advies

Als ondernemer ben je regelmatig op zoek naar externe informatie over allerhande vraagstukken. Een raad van advies kan je hierin ondersteunen. Maar wat is het, hoe zet je het op en wat is het verschil met een raad van bestuur?

Meer info en inschrijven via:

27 APRIL 2023 – 11 MEI 2023

Internationaal verkeer van goederen: Douane, BTW en alle andere formaliteiten

Voor bedrijven die internationaal handel drijven, is een goede kennis van de verschillende formaliteiten van essentieel belang voor een vlotte logistieke doorstroom van hun goederen.

Meer info en inschrijven via:

Opleidingen
Scan deze QR-code voor een online overzicht van alle komende netwerkevents. Scan deze QR-code voor een online overzicht van alle komende opleidingen.
Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023 48

Infosessies

16 MAART 2023

Re-integratie 2.0: gezond weer aan het werk

Re-integratie een moeilijke en delicate oefening? Inderdaad. Daarom deze kans om als werkgever, hr-verantwoordelijke of leidinggevende gratis via deze infosessie een betere kijk te krijgen op dit proces.

Meer info en inschrijven via:

17 MAART 2023

Intergenerationeel samenwerken

Besef je dat generaties elkaar vooral kunnen verrijken en inspireren? Leer tijdens deze infosessie de generatiekenmerken detecteren, benoemen en complementair inzetten.

Meer info en inschrijven via:

27 MAART 2023

Digitale sector: focus op fiscaliteit en auteursrechten

Ben je nog mee met termen als DORA, European Data Act of Digital Services Act? In deze infosessie bundelen we de meest relevante voorbije en nakende wetgevende updates die interessant zijn voor de sector.

Event in de kijker

20 APRIL – ZELLIK

21 APRIL – VILVOORDE

27 APRIL – TIENEN

28 APRIL – LEUVEN

Cybersecurity roadshow Vlaams-Brabant

Test met je team of jij wel cyberdreigingen kan opsporen en oplossen. Bescherm zo jouw onderneming en medewerkers tegen de groeiende dreiging van cybercriminaliteit.

Scan deze QR-code voor een online overzicht van alle komende infosessies.

Meer info en inschrijven via:
Vlaams-Brabant | maart 2023 49
Meer info en inschrijven via:
Ondernemers

Platonist in de kijker

“Het uitwisselen van ervaringen en ideeën brengt me veel bij.”

Sofie Frederickx van Freja Home Styling

Wat doet Freja Home Styling?

Bij Freja Home Styling bieden we keukens aan, maar door de jaren heen zijn we verder geëvolueerd tot een interieurzaak. We starten vanuit wat wij zien als het hart van de woning, de keuken, en doen daarna ‘het plaatje kloppen’. Dit betekent dat we vooral totaalprojecten uitvoeren, startend vanuit maatwerk. Mijn vader heeft dit bedrijf opgestart in 1991 en ik ben er als tweede generatie als het ware ingerold. Hij heeft me bij de hand genomen en ervoor gezorgd dat ik mijn passie voor interieur kon ontdekken en blijven uitdiepen. Die passie is er dan ook nooit meer uitgegaan.

Je volgt het Plato-traject ‘Leiding geven’. Wat heeft het jou al bijgebracht?

Momenteel volg ik het traject ‘Leiderschap’, maar daarvoor heb ik ‘Algemeen management’ gevolgd. De essentie van een Plato-traject is ook wat me het meeste blijft aanspreken bij deze trajecten en de reden waarom ik met het tweede traject ben gestart. Ik kan enorm bijleren van het samenzitten met ondernemers die met dezelfde issues geconfronteerd worden als ikzelf. Ook het uitwisselen van ervaringen en ideeën brengt me veel bij.

Hoe ziet succes er voor jou uit?

Steeds blijven voordenken en geprikkeld worden door nieuwe ideeën is voor mij belangrijk om succes te boeken. Natuurlijk hoort hier dan ook bij dat ik mijn team enthousiast wil houden en hen wil laten groeien binnen hun functie. Dit doe ik door

betrokkenheid te creëren, door steeds samen met hen te werken aan nieuwe ideeën en ontwerpen voor de showroom. Als ik met een idee zit, zelfs al staat er nog niets op papier, dan deel ik dat met hen, zodat zij op ieder moment mee blijven in ons verhaal.

Jouw bedrijf host de Collectieve Plato-sessie rond cybersecurity op 23 maart, maar waar zou je graag eens een lezing over geven?

Over mijn passie: interieur.

Welke activiteiten helpen jou om je hoofd leeg te maken?

Sporten buiten in de natuur, zoals skiën, is voor mij de ultieme uitlaatklep.

Hoe zou je onderneming in de toekomst verder kunnen groeien?

Uiteraard willen we ervoor zorgen dat we de kwaliteit en de service hoog blijven houden. Graag willen we ook mooiere, grotere projecten verder uitbouwen. Maar bovenal streven we ernaar om onszelf wat meer misbaar te maken en onze teams dus meer zelfredzaam.

Wie zijn nu de ondernemers die bij Voka – KvK Vlaams-Brabant aangesloten zijn en deelnemen aan de verschillende Plato-trajecten? Om dat te weten, vragen we hen naar hun persoonlijke visie, passie, carrière, interesses … Een beetje zoals op netwerkmomenten, alleen dan op papier en voor al onze lezers. Uit 50 vragen selecteert de ondernemer er enkele willekeurig. Het resultaat? Een mooi beeld van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Sofie Frederickx, Experience Designer bij Freja Home Styling, in de kijker.

Freja Home Styling is een klassezaak met gedreven interieurarchitecten waar homestyling en totaalinrichting een extra dimensie krijgen. Dankzij maatwerk en kwaliteitsmaterialen krijg je tot in de puntjes afgewerkte interieurs met een tijdloze uitstraling. www.frejahomestyling.be

Interesse in Plato? www.voka.be/ vlaams-brabant/plato 50 Ondernemers Vlaams-Brabant | maart 2023
De mens achter de ondernemer Sofie Frederickx van Freja Home Styling
VOOR SORTEERKAMPIOENEN ZIJN DEZE MEDAILLES GOUD WAARD. Samen kunnen we grootse dingen bereiken! Vorig jaar hebben Belgische bedrijven 703.000 ton bedrijfsmatige verpakkingen gerecycleerd. Proficiat aan die bedrijven die ons hielpen dit nieuwe record te breken. Wil je je bij hen voegen? Ontdek hoe op iksorteerinmijnbedrijf.be

“Ik werk elke dag aan nieuwe dromen.”

Articles inside

“Het uitwisselen van ervaringen en ideeën brengt me veel bij.”

2min
page 50

Infosessies

1min
page 49

Netwerking

1min
page 48

Duurzame smeerolie

2min
page 47

Hoe trek je potentiële overnemers aan in deze onzekere tijden?

1min
pages 46-47

vanaf 1 mei verplicht

3min
pages 44-46

Beste pop-up van Leuvense studenten

1min
pages 43-44

Een energieneutrale woning in 24 uur

3min
pages 41-43

duurzaam

2min
pages 39-40

Product in de kijker

1min
pages 38-39

IPARC: de kunst van duurzaam ondernemen

1min
page 37

als copiloot VCDO in de praktijk

1min
page 36

Derbigum en duurzaamheid, een love story

3min
pages 34-36

Dossier Duurzaamheid

1min
page 33

All Belgian Recycling breekt een lans voor de bouwsector

3min
pages 30-32

Van multicloud tot social engeneering in cybersecurity

2min
page 28

Digital Services Act: een (r)evolutie voor jouw bedrijf?

1min
page 27

Waarom zakendoen in Tsjechië?

3min
pages 24-25

MIAA geeft meubeladvie s op maat Van pop-upwinkel tot advies thuis

2min
pages 22-24

Het smaakvolste familiebedrijf van Vlaams-Brabant!

2min
pages 20-21

V

1min
page 19

Politiek diner met Georges-Louis Bouchez

2min
pages 17-19

Voka – KvK VlaamsBrabant in beeld

1min
page 16

Wat met mijn bedrijfswagen(s)?

2min
pages 15-16

Geef onze poort op de wereld alle kansen

3min
pages 12-13

Nieuws uit onze regio

1min
pages 9-10

Nieuws uit onze regio

1min
page 8

Hageland

1min
page 7

Gezocht: enthousiaste politici

3min
pages 3, 5-6
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.