2021-05-MK-ondernemers

Page 1

MEI 2021

ROYAL BOTANIA

4

Vader en zoon Van Puyvelde

DOSSIER

16

Logistiek en transport


Wil je altijd voldoende medewerkers? Kijk verder dan België! Wij rekruteren al meer dan 10 jaar internationaal talent. • Direct inzetbaar • Met de juiste skills en ervaring • Zowel praktisch als hoogopgeleid En dit makkelijk en zonder zorgen. Knelpuntvacatures? Onze specialiteit!

Surf naar www.link2europe.be of bel ons op +32 3 740 76 76

Link2Europe nv | Rijksweg 10A, 2880 Bornem


Colofon Ondernemers is het magazine van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel tel. 014 56 30 30 ZETEL MECHELEN: Onze-Lieve-Vrouwestraat 85, 2800 Mechelen tel. 015 45 10 20 info.kvkmk@voka.be www.voka.be BTW BE 0420.868.449

Conjunctuur Mechelen-Kempen Corona geen vat meer op de jobmarkt in de regio

4

12

Voka Lokaal Neteland

15

Nieuws uit de regio: Lamot, Hendrickx Feesten

27

Opleidingenaanbod KamerAcademie

39

Nieuws uit de regio: PFL Group, Infoland

40

Jong Voka Kempen

44

Topvrouw Elke Van Zaelen (FAME)

46

Accelero helpt EMDS snel groeien

HOOFDREDACTIE: Kristel Goffin

49

30 jaar Plato: ECS

REDACTIE: Wim Brillouet Kristel Goffin Kevin Hendrickx Evi Heylen Sandy Panis Petra Van Bouwelen Leen Van den Brande Filip Vandeweyer

50

Internationaal ondernemen

51

Hybride werken: Mensura

52

Loopbaanontwikkeling: SD WORX

55

Nieuwe leden

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Ronny Van Broekhoven, voorzitter p/a Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel

RECLAMEREGIE: tine.horsten@voka.be 0497 92 82 84 FOTOGRAFIE: Joren De Weerdt

Royal Botania

Internationaal outdoor merk uit Nijlen

6 Wat met waterstof?

Groot potentieel voor transport en logistiek DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK

L AY- O U T E N D R U K : Antilope De Bie Printing, Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel ONZE STRUCTURELE PA R T N E R S :

23

15

Spoor: Lineas

18

Binnenvaart: De Vlaamse Waterweg, Groep Kerkstoel, Adams Polendam, Smulders

23

Duurzaamheid bij Cartamundi

Interview CSR Manager An Christiaen Ondernemers wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier en FSC® Mix-label

42

28

Warehousing: MG Real Estate, Heylen Warehouses

31

Logistics: Verkooijen

32

Verpakkingen: Deufol

34

ING Business Impulse transport en logistiek

36

PG 1

Waterstof: DAF, Volvo, WaterstofNet, Van Hool, Colruyt DATS

Transport verzekeringen Van Dessel


Bouw uw bedrijf uit in alle

Bouw uw bedrijf uit in alle 011100000111001001101111011110000011100000111001001101111011110000 110100101101101011101010111001101110100101101101011101010111001101 110000011100100110111101111000011110000011100100110111101111000011 010010110110101110101011100110111010010110110101110101011100110111 000001110010011011110111100001101000001110010011011110111100001101 001011011010111010101110011011100001011011010111010101110011011100 000111001001101111011110000110100000111001001101111011110000110100 101101101011101010111001101110000101101101011101010111001101110000 011100100110111101111000011010010011100100110111101111000011010010 110110101110101011100110111000001110110101110101011100110111000001 110010011011110111100001101001011110010011011110111100001101001011 011010111010101110011011100000111011010111010101110011011100000111 001001101111011110000110100101101001001101111011110000110100101101 101011101010111001101110000011100101011101010111001101110000011100 100110111101111000011010010110110100110111101111000011010010110110 101110101011100110111000001110010101110101011100110111000001110010 011011110111100001101001011011010011011110111100001101001011011010 111010101110011011100000111001001111010101110011011100000111001001 101111011110000110100101101101011101111011110000110100101101101011 101010111001101110000011100100110101010111001101110000011100100110 110100101101101011101010111001101110100101101101011101010111001101 110000011100100110111101111000011110000011100100110111101111000011 010010110110101110101011100110111010010110110101110101011100110111 000001110010011011110111100001101000001110010011011110111100001101 001011011010111010101110011011100001011011010111010101110011011100 000111001001101111011110000110100000111001001101111011110000110100 101101101011101010111001101110000101101101011101010111001101110000 011100100110111101111000011010010011100100110111101111000011010010 110110101110101011100110111000001110110101110101011100110111000001 110010011011110111100001101001011110010011011110111100001101001011 011010111010101110011011100000111011010111010101110011011100000111 001001101111011110000110100101101001001101111011110000110100101101 101011101010111001101110000011100101011101010111001101110000011100 100110111101111000011010010110110100110111101111000011010010110110 101110101011100110111000001110010101110101011100110111000001110010 011011110111100001101001011011010011011110111100001101001011011010 111010101110011011100000111001001111010101110011011100000111001001 101111011110000110100101101101011101111011110000110100101101101011 1010101110011t 1010101110011t

011100000111001001101111011110000 110100101101101011101010111001101 110000011100100110111101111000011 010010110110101110101011100110111 000001110010011011110111100001101 001011011010111010101110011011100 000111001001101111011110000110100 101101101011101010111001101110000 011100100110111101111000011010010 110110101110101011100110111000001 110010011011110111100001101001011 011010111010101110011011100000111 001001101111011110000110100101101 101011101010111001101110000011100 100110111101111000011010010110110 101110101011100110111000001110010 011011110111100001101001011011010 111010101110011011100000111001001 101111011110000110100101101101011 1010101110011011100000111001001101111011110000 110100101101101011101010111001101 110000011100100110111101111000011 010010110110101110101011100110111 000001110010011011110111100001101 001011011010111010101110011011100 000111001001101111011110000110100 101101101011101010111001101110000 011100100110111101111000011010010 110110101110101011100110111000001 110010011011110111100001101001011 011010111010101110011011100000111 001001101111011110000110100101101 101011101010111001101110000011100 100110111101111000011010010110110 101110101011100110111000001110010 011011110111100001101001011011010 111010101110011011100000111001001 101111011110000110100101101101011 1010101110011t

begint met uitstekende databeveiliging

begint met uitstekende databeveiliging

Join the Next Normal. Ga vooruit met uw bedrijf terwijl wij uw netwerk en gegevens beveiligen.

Ga vooruit met uw bedrijf, terwijl wij uw netwerk en gegevens beveiligen.

Join the Next Normal of surf naar proximus.be/cybersecurity

Think possible

011100000111001001101111011110000110100101101101011101010111001101110000011100101 101111011110000110100101101101011101010111001101110000011100100110111101111000011 010010110110101110101011100110111000001110010011011110111100001101001011011010111 010101110011011100000111001001101111011110000110100101101101011101010111001101110 000011100100110111101111000011001110000011100100110111101111000011010010110110101 110101011100110111000001110010110111101111000011010010110110101110101011100110111 000001110010011011110111100001101001011011010111010101110011011100000111001001101 111011110000110100101101101011101010111001101110000011100100110111101111000011010 010110110101110101011100110111000001110010011011110111100001100111000001110010011 011110111100001101001011011010111010101110011011100000111001011011110111100001101 001011011010111010101110011011100000111001001101111011110000110100101101101011101 010111001101110000011100100110111101111000011010010110110101110101011100110111000 001110010011011110111100001101001011011010111010101110011011100000111001001101111 011110000110011100000111001001101111011110000110100101101101011101010111001101110 000011100101101111011110000110100101101101011101010111001101110000011100100110111 101111000011010010110110101110101011100110111000001110010011011110111100001101001 011011010111010101110011011100000111001001101111011110000110100101101101011101010 111001101110000011100100110111101111000011001110000011100100110111101111000011010 010110110101110101011100110111000001110010110111101111000011010010110110101110101 011100110111000001110010011011110111100001101001011011010111010101110011011100000 111001001101111011110000110100101101101011101010111001101110000011100100110111101 111000011010010110110101110101011100110111000001110010011011110111100001100111000 001110010011011110111100001101001011011010111010101110011011100000111001011011110 111100001101001011011010111010101110011011100000111001001101111011110000110100101 101101011101010111001101110000011100100110111101111000011010010110110101110101011 100110111000001110010011011110111100001101001011011010111010101110011011100000111 001001101111011110000110011100000111001001101111011110000110100101101101011101010 111001101110000011100101101111011110000110100101101101011101010111001101110000011 100100110111101111000011010010110110101110101011100110111000001110010011011110111 100001101001011011010111010101110011011100000111001001101111011110000110100101101 1010111010101110011011100000111001001101111011110000110


GEDELEGEERD BESTUURDER V O K A- K V K M E C H E L E N - K E M P E N T O M L AV E R E N

VOORZITTER V O K A- K V K M E C H E L E N - K E M P E N R O N N Y VA N B R O E K H O V E N

PINTJE? Een bruiswater alsjeblieft. Of als het even kan: een pintje. Op een terras. Man, wat kijken we er naar uit. Op 3 mei valt dit magazine bij u in de bus. Op 8 mei kunnen we er eentje op drinken. Dan mag het weer. Samen. De handrem: voorzichtig af. De eerste stappen uit de exit. We schrijven deze edito altijd wat op voorhand. Vlak voor de definitieve druk. Ook nu is het weer: schrijven onder voorbehoud. En dat wringt. Ook al leven we zo al 14 maanden. We willen nu écht uit de crisis. En vooruitgaan. Aan alles zie je dat de economie dat óók wil. En doet. Vooruitgaan. Kijk naar onze conjunctuurbarometer. Voor de maand maart 2021 waren er in de regio Mechelen en Kempen – via de VDAB - 2.903 jobs online gezet. Een groter

aanbod aan jobs is er - de voorbije 15 (!) jaar - nog maar vijf keer geweest. Dit brengt meteen ook een bezorgdheid mee. Met die conjunctuurbarometer kunnen we zes maanden vooruitkijken in de tijd. Wat zegt de analyse? Dat we voor de zomer al met 5.000 openstaande vacatures zitten. Vlak na de zomer zijn er dat bijna 5.700. Méér dan vlak voor de coronacrisis. Het zijn wetenschappelijke analyses. Maar ook hier moet je met enig voorbehoud spreken. Toch is het cijfer hoogst opmerkelijk aangezien we uit de grootste economische crisis in vredestijd proberen te geraken. Het aanbod is natuurlijk goed nieuws, die jobs invullen is wat anders. Als Voka-Kamer zetten we ons klaar. Want onze economie zal nog schokken moeten opvangen. Inherent aan een

PG 3

‘inhaalherstel’. We zien nu al dat bepaalde grondstoffen schaars zijn of worden. Dat kan de groei afremmen. De verschillen tussen de wereldeconomieën mogen niet te groot worden. De vooruitzichten van het IMF wijzen daar al op. Nog zonder de massale investeringsplannen van Joe Biden zal de economische activiteit in de VS volgend jaar 6,3 procent hoger liggen dan in 2019. In China spreken ze van + 17,3 procent. In Europa: amper + 1,2 procent. Het past in de oproep van onze VokaKamer om de economie tegen de zomer volledig open te gooien. Alleen zo kunnen we weer ondernemen, zoals het moet. Liefst met grote stappen. Laten we beginnen bij dat pintje. Op het terras. Tot snel!


NIEUWE CONJUNCTUURBAROMETER VOKA – MECHELEN-KEMPEN

RUBRIEK Actueel

“VÓÓR DE ZOMER AL MEER DAN 5.000 OPENSTAANDE VACATURES”

AUTEUR Wim Brillouet

Nieuwe conjunctuurbarometer Voka – Mechelen-Kempen “Vóór de zomer al meer dan 5.000 openstaande vacatures”

Nog voor de zomer zullen er meer dan 5.000 openstaande vacatures beschikbaar zijn in de regio en Kempen. Dat blijkt uit5.000 de nieuwste conjunctuurbarometer van Voka NogMechelen voor de zomer zullen er meer dan openstaande vacatures beschikbaar zijn in- de regio Mechelen en Mechelen-Kempen, die zes maanden vooruit kan kijken in de tijd. Zonder nieuwe lockdown, Kempen. Dat blijkt uit de nieuwste conjunctuurbarometer van Voka - Mechelen-Kempen, die zes maanden staat de teller in juniin opde5.137, tegen september al op 5.675. “Dat is de voorbije 155.137, jaar nog vooruit kan kijken tijd. Zonder nieuwe lockdown, staat de teller in juni op tegen september al op maar twee keer voorgekomen”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka 5.675. “Dat is de voorbije 15 jaar nog maar twee keer voorgekomen”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder Mechelen-Kempen. van Voka - Mechelen-Kempen.

OPEN VACATURES 7000 6000 FORECAST

5000 4000

-12 maanden

3000 Lineair (FORECAST)

2000

1000 2021,09

2021,08

2021,07

2021,06

2021,05

2021,04

2021,03

0

Lineair (-12 maanden)

Bij de openstaande vacatures in de regio is er vooral vraag naar schoonmaak- en onderhoudspersoneel (17%), bouwvakkers en bouwtechnici (14%), verzorgend personeel (5%) en industriële technici (5%). Als we niet alleen kijken naar de openstaande vacatures, maar ook naar de nieuwe jobs die er bij komen, dan zien we ook hier een positief beeld. Volgens de analyses zullen er in de maand september van dit jaar meer dan 3.000 jobs worden geregistreerd via de officiële kanalen van de VDAB. Dat zou het op één na hoogste cijfer zijn van de voorbije 15 jaar.

Al deze berekeningen zijn onder voorbehoud dat er geen nieuwe lockdown Het gaat ontzettend hard op de In maart 2021 waren er volgens de een nieuw pakket aan verstrengde arbeidsmarkt. Dat toont analyse cijfers van VDABeen 4.808 openstaande Het gaat ontzettend hard een op de arbeidsmarkt. Datdetoont analyse van Vokaof– Mechelenmaatregelen van Voka Mechelen-Kempen aan.meer vacatures in deop regio en regio, Kempen aan.– “Corona lijkt geen vat te hebben deMechelen jobmarkt(2.398) in onze als je devoor bedrijven volgen. “Corona lijkt geen vat meer te hebben Kempen (2.410). “Volgens onze analyses cijfers ziet. En dat is heel straf aangezien onze bedrijven uit de grootste economische crisis in Hoe zit het dan met het aantal op de jobmarkt in onze regio, als je gaat dat cijfer tegen juni oplopen naar vredestijd te geraken”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder Voka - Dat daalt significant. En werklozen? de cijfers proberen ziet. En dat is heel straf 5.137. We moeten teruggaan tot februari van Mechelen-Kempen. gaat ook naar het niveau van vóór de aangezien onze bedrijven uit de grootste 2020 om nog zo’n hoog cijfer te zien. Dat coronacrisis. In de regio Mecheleneconomische crisis in vredestijd was vlak voor de coronacrisis in ons land Kempen waren er in maart 11.918 nietproberen te geraken”, zegt Tom Laveren, is uitgebroken”, zegt Laveren. Met de conjunctuurbarometer kan de Voka-Kamer in Mechelen-Kempen zes maanden werkende werkzoekende mannen en gedelegeerd bestuurder van Voka vooruitkijken in de tijd. De prognose is gebaseerd op berekeningen van prof. dr. Guido Van 9.683 vrouwen. Tegen september daalt - Mechelen-Kempen. Maar er is meer. Want volgens de VoRompuy (KU Leuven), hoogleraar economie en econometrie. dat aantal nog met enkele honderden. ka-analyse zijn er tegen september Met de conjunctuurbarometer kan de 5.675 openstaande vacatures in de Voka-Kamer in Mechelen-Kempen zes regio. Ongeveer fifty-fifty verdeeld 262.000 HANDEN maanden vooruitkijken in de tijd. De tussen de arrondissementen Mechelen prognose is gebaseerd op berekeningen en Turnhout. “In de voorbije 15 jaar is In december 2019 liet Jan Jambon, van prof. dr. Guido Van Rompuy (KU het nog maar twee keer gebeurd dat Vlaams minister-president, weten dat Leuven), hoogleraar economie en er meer dan 5.600 vacatures tijdelijk hij vanuit de Vlaamse regering de 5.000 econometrie. bleven openstaan. Met onze bedrijven openstaande vacatures in de regio Meen met het beleid moeten we daar nu chelen-Kempen wilde helpen invullen. mee bezig zijn. Als we snel en sterk uit “We staan nu terug op dat punt. En het de crisis willen geraken kunnen we ons moet terug de ambitie zijn om die jobs niet permitteren dat onze groei stokt of in te vullen”, zegt Tom Laveren. “We mozelfs stopt, omdat we de jobs niet ingegen daar niet mee wachten want onze vuld krijgen.” economie mag niet achterop lopen. Als AUTEUR: WIM BRILLOUET

PG 4

ACTUEEL ■


Tom Laveren: "Corona lijkt geen vat meer te hebben op de jobmarkt in onze regio." we willen dat onze economie goed uit de crisis komt, dan moeten we hierop inzetten. Volgens het IMF zal de economische activiteit in de Verenigde Staten in 2022 met 6 procent toenemen in vergelijking met 2019. In China met 17,3%, in Europa met amper 1,2 procent. Als we onze vacatures niet ingevuld krijgen, dreigt onze economie nog trager op gang te komen.”

de 131.151 inactieven die er in de regio zijn. Het gaat om 55.616 inactieven in het arrondissement Mechelen en 75.535 in het arrondissement Turnhout. Wie inactief is, zoekt – om uiteenlopende redenen – niet naar werk. “We gaan die 262.000 handen goed kunnen gebruiken. Ze mogen niet te lang aan de zijlijn staan”, klinkt het.

procent hoger liggen dan vorig jaar en 20 procent hoger dan in 2019. Vooral in de residentiële bouw zet de stijging zich door. We zien wel dat vanaf april de stijging minder uitgesproken wordt.” Ook de autosector klimt naar het niveau van voor de coronacrisis. Maar het zijn vooral bestelwagens die het zeer goed doen. Bij personenwagens is de verkoop eerder normaal in vergelijking met twee jaar geleden.

Voka stelt onder meer de jobbonus voor, INJECTIE die het verschil tussen werken en niet werken groter moet maken. Er zijn in De conjunctuurbarometer zoomt ook in de regio ook tienduizenden mensen Voor interesse de conjunctuurbarometer is op evoluties in deen bouwen autosector. opleidingen. Ze kunnen dat aanbod bekijken aangeven waar hun ligt. Dit moet hen tijdelijk werkloos door corona. “In de Voka – KvK Mechelen-Kempen een “Onze blik reikt nu tot september 2021. aansporen om meer teuiteraard gaan volgen”, zegt Laveren. samenwerking aangegaan met prof. maand april krijgen in heel opleidingen Vlaanderen En zijn we heel voorzichtig zo’n 40.000 tijdelijk werklozen een dr. Guido Van Rompuy (KU Leuven), met voorspellingen. Onze eerdere anaeerste mail met opleidingen. Ze kunnen hoogleraar economie en econometrie. lyse voor de bouwsector blijft overeind. Voka Mechelen-Kempen kijkt ook naar de inactieven in degeven regio Het van gaat dat aanbod bekijken en aangeven Elker kwartaal wezijn. een update de In januari van 131.151 dit jaar hebben we met de die waar55.616 hun interesse ligt. Dit moet henarrondissement huidige economische situatie in de regio. eerste conjunctuurbarometer om inactieven in het Mechelen gezegd en 75.535 in het arrondissement aansporen om meer opleidingen te gaan En kijken we ook zes maanden vooruit. dat de bouwsector piekt. Die voorspelTurnhout. Wie inactief is, zoekt –lingom uiteenlopende redenen naar werk.media “We gaan die volgen”, zegt Laveren. Volg op onze social zeker het Voka houdt stand in onze nieuwste ana- – niet Tom Laveren en lyse. Van nu tot met september 262.000 handen goed kunnen gebruiken. Zeenmogen niet teblijft lang Facts-journaal aan de zijlijnmet staan”, klinkt het. Voka Mechelen-Kempen kijkt ook naar Xavier Taveirne voor meer details. het totale aantal bouwvergunningen 34

Injectie

120,00

CONJUNCTUURBAROMETER Voka MECHELEN -KEMPENMAART maart2021 2021

100,00 80,00 60,00

40,00

0,00 -20,00

2007,01 2007,05 2007,09 2008,01 2008,05 2008,09 2009,01 2009,05 2009,09 2010,01 2010,05 2010,09 2011,01 2011,05 2011,09 2012,01 2012,05 2012,09 2013,01 2013,05 2013,09 2014,01 2014,05 2014,09 2015,01 2015,05 2015,09 2016,01 2016,05 2016,09 2017,01 2017,05 2017,09 2018,01 2018,05 2018,09 2019,01 2019,05 2019,09 2020,01 2020,05 2020,09 2021,01 2021,05

20,00

VOKA INDICATOR MECHELEN - KEMPEN

NBB Niet uitgevlakt

De conjunctuurbarometer zoomt ook in op evoluties in de bouw- en autosector. “Onze blik reikt nu tot september 2021. En uiteraard zijnP Gwe 5 heel voorzichtig met voorspellingen. Onze eerdere analyse voor de bouwsector blijft overeind. In januari van dit jaar hebben we met de ACTUEEL eerste conjunctuurbarometer gezegd dat de bouwsector piekt. Die voorspelling houdt■ stand in


AUTEUR: KEVIN HENDRICKX

COVER ■


ROYAL BOTANIA ONTWERPT EN PRODUCEERT KWALITEITSVOL TUINMEUBILAIR

“ERGONOMIE, ESTHETIEK EN ENGINEERING STAAN CENTRAAL” Het Belgische outdoor merk Royal Botania uit Nijlen is een absolute topper in zijn sector en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd. Het bedrijf van stichter en creatief brein Kris Van Puyvelde staat wereldwijd bekend als een kwaliteitsvolle producent van originele tuinmeubelen, parasols en tuinverlichting. “Ons bedrijf is de afgelopen decennia mee geëvolueerd met de tuinen en terrassen”, zegt CEO Kris Van Puyvelde. “Onze tuin is vandaag – zeker in deze coronatijden – uitgegroeid tot een extra leefruimte, een volwaardig deel van het huis. Mensen gaan daarom bijna vanzelfsprekend op zoek naar mooie meubelen en accessoires met optimaal comfort.”

PG 7


Op het moment dat Kris Van Puyvelde in 1992 – toen nog samen met zijn jeugdvriend Frank Boschman, die intussen een stille vennoot geworden is – de firma K&F International oprichtte, werden onze tuinen nog een beetje stiefmoederlijk behandeld. “Er waren niet zoveel leuke tuinmeubelen op de markt en de aankleding van de tuin was voor veel mensen ook helemaal niet zo belangrijk”, vertelt Van Puyvelde. “Lelijke witte plastieken stoelen en tafels waren zo’n beetje de norm toen. Daarom kregen wij – na een bezoek aan een beurs – het idee om tuinmeubelen uit teak uit Indonesië te importeren. Toen de eerste container arriveerde zagen we onmiddellijk dat de kwaliteit van die meubelen beter kon. Maar desondanks verkochten ze wel zeer vlot. Er was dus duidelijk een markt voor buitenmeubilair met meer karakter. Omdat de geïmporteerde meubelen ook net iets te traditioneel ‘koloniaal’ waren, gingen we al snel op zoek naar producenten die ons konden helpen onze eigen meubelen te maken. Aanvankelijk verkochten we onze eigen lijn bijna uitsluitend aan familie en vrienden. Maar nadat een zevental winkels startten met het verdelen van onze meubels, trokken we onze stoute schoenen aan en namen we deel aan een internationale beurs in Duitsland. Het resultaat was onverwacht en onverhoopt: verdelers uit Frankrijk, Oostenrijk en Argentinië gingen met ons in zee en een zeer snelle opschaling drong zich op. Om het kwalitatieve karakter van onze meubels nog meer te onderstrepen besloten we om onze bedrijfs- en merknaam te veranderen in Royal Botania, een verwijzing naar de natuurlijke schoonheid van botanische tuinen.”

UITGEBREID AANBOD Naast CEO is Kris Van Puyvelde ook de designer van Royal Botania (hij staat in voor 95% van de ontwerpen van het bedrijf). Aanvankelijk tekende hij – gestuurd door de traditie – uitsluitend houten meubilair. “Het leuke was dat het speelveld helemaal open lag”, blikt Van Puyvelde terug. “Er was, zeker in Europa, bijna geen concurrentie. Het was in die beginperiode dan ook niet zo moeilijk om vernieuwend te zijn. Ik ben van opleiding ingenieur en begon daardoor vrij vlug in mijn ontwerpen te experimenteren met andere materialen. Ik ging hout mixen met roestvrij staal. En door de jaren heen zijn we onze meubelcollecties blijven uitbreiden met andere materialen zoals aluminium koorden en vezels. Vandaag maken houten meubelen nog slechts 15% van ons assortiment

uit. Daarnaast hebben we ons aanbod uitgebreid met innovatieve parasols, hoogstaande verlichting en allerlei accessoires. Producten die we ook allemaal zelf ontwerpen en produceren.”

EIGEN PRODUCTIE Dankzij de verfrissende ideeën en originele vormgeving van Van Puyvelde én het gebruik van hoogwaardige materialen, bleef het succes van Royal Botania toenemen. “Twaalf jaar geleden besloten we daarom om onze eigen productiesite in Bangkok op te zetten”, zegt Van Puyvelde. “Hierdoor hebben we het volledige proces van idee tot eindproduct volledig in eigen handen. We zijn hiermee uniek in onze sector. Die eigen productie zorgt voor heel wat voordelen. We kunnen onbeperkt experimenteren en ook steeds zeer kort op de bal spelen. Ik ga zelf een aantal keer per jaar voor een week naar Bangkok. Die uren in het vliegtuig – volledig afgesloten van de dagelijkse realiteit - zijn voor mij ideale tekenmomenten. Ik kom dan ook meestal in Bangkok van het vliegtuig met een aantal nieuwe schetsen. Voor ik terug naar huis vertrek wil ik dan in die nieuwe stoel gezeten hebben. Die flexibiliteit kan je enkel eisen in je eigen fabriek (lacht).”

3 E’S EN DUURZAAMHEID Royal Botania kiest na bijna dertig jaar nog steeds resoluut voor kwaliteit. Het bedrijf werkt daarom altijd rond de drie E’s. “Alles begint uiteraard met het tekenen van een mooi meubel”, zegt Van Puyvelde. “Maar het moet ook technisch te bouwen zijn en aan een redelijke kostprijs te produceren. En bovenal moet het comfortabel zitten, ook wanneer je er langere tijd op zit. Ergonomie komt daarom bij ons altijd op de eerste plaats, gevolgd door esthetiek en engineering. Drie E’s dus.” Daarnaast is er ook heel wat aandacht voor duurzaamheid. “Het teakhout dat we gebruiken selecteren we zeer zorgvuldig en ook alle andere materialen zijn recycleerbaar”, vertelt Van Puyvelde. “Maar recycleren is maar één manier om duurzaam te zijn. Aangezien we wereldwijd leveren – er zijn vandaag nog weinig landen waar je onze meubels niet vindt – moeten onze producten ook bestand zijn tegen alle mogelijke klimaten. Het allerbeste basismateriaal is dus een must. Ook onze kussens zijn waterdoorlatend en uv-bestendig. Onze meubels en parasols kunnen dan ook probleemloos het hele jaar door buiten staan en hebben een bijzonder lange levensduur. Wij horen vaak verhalen van

PG 8

COVER ■


ouders die hun eerste tuinset na vele jaren doorgeven aan hun kinderen.”

TWEEDE GENERATIE Twee jaar geleden koos de vennoot van Kris Van Puyvelde ervoor om geen actieve rol in het bedrijf meer te spelen. “Ik kocht hem grotendeels uit, waardoor Royal Botania ineens een familiebedrijf werd”, legt Kris Van Puyvelde uit. “Die gewijzigde situatie gaf ons bedrijf een tweede jeugd en mezelf een ongelofelijke drive. Die vertaalde zich in heel wat nieuwe ideeën en collecties. De nieuwe situatie creëerde ook de mogelijkheid om de tweede generatie te laten instromen. Hierdoor is mijn zoon Pieter sinds twee jaar bij ons aan de slag als marketing­ verantwoordelijke. Een functie die hij met veel jeugdig enthousiasme en gelukkig ook met heel wat kennis van zaken invult.”

PG 9

■ COVER


PG 10

COVER ■


Ervaar puur zwemplezier

SHOWROOMS: VLAANDEREN | T +32 55 390 390 BRUSSEL/WALLONIE | T +32 26 573 916 LIMBURG | T +32 13 292 727 ANTWERPEN | T +32 36 466 312

WWW.SWIMMINGPOOLS.BE

Kris Van Puyvelde, CEO Royal Botania

MODERNE COMMUNICATIE “Royal Botania is intussen uitgegroeid tot een stevig bedrijf”, zegt Marketing Manager Pieter Van Puyvelde. “Wereldwijd stellen we meer dan 450 mensen te werk, waarvan vijftig in België. In meer dan vijftig landen hebben we een vaste agent of verdeler en in bijna alle andere landen doen we losse projecten. Hierdoor zien we regelmatig zeer bekende acteurs of sportmensen tijdens interviews in onze meubels zitten. Wat toch elke keer weer een leuk gevoel is. Vandaag draaien we een totale omzet van 23 miljoen euro. Zeventig procent van deze omzet komt nog altijd uit Europa, maar we willen ons de komende jaren ook meer focussen op de Amerikaanse markt.” Pieter Van Puyvelde is zich er wel van bewust dat Royal Botania zal moeten blijven investeren in moderne communicatievormen. “Als we wereldwijd aan de top willen blijven, moeten we ook in de digitale wereld van

vandaag mee blijven evolueren”, weet hij. “Onze sector moderniseert aan een razendsnel tempo en we mogen de boot niet missen. Toen ik twee jaar geleden startte, hadden we bijvoorbeeld nog geen responsieve website. Die noodzaak was er gewoon nog niet. Ook op sociale media waren we als bedrijf niet actief. Dat kan je je gewoonweg niet meer permitteren. De tijd dat je alle business kon afhandelen tijdens een paar grote beurzen ligt achter ons. We moeten ons permanent in de kijker plaatsen en zorgen dat we top of mind blijven bij verdelers, projectontwikkelaars en architecten.”

ONLINE TERRASPLANNER

Pieter Van Puyvelde. “Omdat het niet voor iedereen mogelijk is – zeker niet in de huidige omstandigheden – om naar onze showroom af te zakken, hebben we de hele catalogus in 3D-beelden laten omzetten. Ook zijn de plannen klaar voor een stevige uitbreiding van deze showroom, hopelijk is deze klaar wanneer we in 2022 ons dertigjarig bestaan vieren. En binnen enkele weken zal onze online terrasplanner klaar zijn. Hiermee kan je virtueel al onze producten plaatsen op je eigen terras of in je eigen tuin. Je kan dan perfect uitproberen welke van onze modellen, kleuren, stoffen en materialen het best passen in jouw omgeving.”

Daarom investeert het bedrijf fors in zichtbaarheid. “We beschikken op dit moment over een mooie en ruime showroom in Nijlen, waar onze verdelers en andere klanten steeds terecht kunnen om onze collecties te bekijken”, zegt

PG 11

■ COVER


Voka

Voka Voka Lokaal Kempen Kempen Noord Noord

Voka Lokaal Kempen Midden Midden Kempen

Hoogstraten 2320

Baarle Hertog 2387

Merksplas 2330

Rijkevorsel 2310 Beerse 2340

Voka Voka Lokaal Kempen Kempen West West

Grobbendonk 2280 Nijlen 2560 Lier 2500 Duffel 2570

Willebroek 2830

St. Katelijne-Waver 2860

Mechelen 2800

Voka KleinLokaal Brabant / Klein-Brabant /Vaartland Vaartland

Oud Turnhout 2360

Herentals 2200

Berlaar 2590

Putte 2580

Heist-op-den-berg 2220 Hulshout 2235

Mechelen

Mol 2400

Geel 2440

Balen 2490

Olen 2250 Meerhout 2450 Westerlo 2260

Herselt 2230

Bonheiden 2820

Voka

Voka Lokaal Kempen Kempen Oost Oost

Dessel 2480

Kasterlee 2460

Herenthout 2270

Voka

Voka

Lokaal Mechelen

Arendonk 2370

Retie 2470

Voka

Puurs 2870

Turnhout 2300

Vorselaar 2290

Neteland

Bornem 2880

Vosse laar 2350

Lille 2275

Lokaal Neteland

St-Amands 2890

Ravels 2380

Laakdal 2430

Voka Voka Lokaal Kempen Kempen Zuid Zuid

Lokaal ZuiderZuiderkempen kempen

VOOR EN DOOR ONDERNEMERS

VOKA LOKAAL NETELAND In deze reeks stellen we elke maand een Lokaal Ondernemersnetwerk voor van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Deze maand: Neteland. Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen heeft negen Lokale Ondernemersnetwerken. Voka Lokaal is letterlijk het fundament van onze werking. Wij brengen Voka en het netwerk heel dicht bij jou. Voka Lokaal is:

➢ LOKALE ONTMOETINGEN DIE ER TOE DOEN Wanneer je bedrijf lid is van Voka, dan maakt het meteen ook deel uit van Voka Lokaal, het lokale netwerk van Voka. We organiseren bedrijfsbezoeken, netwerk­ events en inspirerende ontmoetingen. Je ontmoet ook je burgemeester of schepen lokale economie, de directeur van de middelbare school, zorginstellingen of

vertegenwoordigers uit de sociale economie. Voka Lokaal geeft je ook de kans om jouw bezorgdheden naar een hoger niveau te tillen. Ons team belangenbehartiging legt ze op de juiste tafel.

➢ ONDERNEMERS DIE ELKAAR VINDEN EN HELPEN Elk van de negen lokale netwerken heeft een eigen bestuur dat bestaat uit geëngageerde ondernemers. Het zijn niet alleen ambassadeurs van Voka, het zijn netwerkers pur sang en bekende gezichten op hun industrieterrein en in de gemeente. Gesteund door Voka dragen de bestuurders actief bij aan een ondernemingsvriendelijke buurt. En ze helpen je om lokaal je netwerk te versterken.

PG 12 VOKA LOKAAL ■

➢ EEN SPEERPUNT VOOR ONDERNEMERS IN JOUW BUURT Elk bestuur legt haar eigen accenten. Elke regio heeft dan ook haar eigenheid. Enkele thema’s staan in bijna elke regio op de agenda: vlotte bereikbaarheid (zeker bij wegenwerken), ondernemingsvriendelijke gemeenten en steden, de ontwikkeling en ontsluiting van het industrieterrein, een aantrekkelijke werkgever zijn in een fijne buurt waar het goed wonen is, en een nauwe samenwerking met onderwijs- en zorginstellingen. Roel Dockx roel.dockx@voka.be 0475 51 66 92 www.voka.be/mk/vokalokaal


WAAROM VOKA LOKAAL NETELAND? Claudia De Moor, voorzitter Voka Lokaal Neteland: “Als ondernemer denk ik graag vernieuwend vooruit en werk ik niet alleen samen met andere ondernemers, maar ook met scholen, studenten en andere instellingen en verenigingen. Ook als voorzitter Voka Lokaal Neteland grijp ik kansen, denk ik creatief na hoe we elkaar nog beter kunnen leren kennen en samenwerken en maak het dan met plezier/ passie waar met ons Voka team. We zorgen steeds voor een heel verwelkomende sfeer, een stukje fun en een interessant netwerkmoment op een toffe locatie of zelfs online.”

GEZOCHT! ONDERNEMERS UIT DUFFEL EN BERLAAR DIE INTERESSE HEBBEN OM MEE TE BESTUREN. Zin om mee te werken aan vernieuwing en ondernemerschap in het Neteland? Stuur dan een e-mail naar roel.dockx@voka.Be. Hij contacteert je vervolgens om je kandidatuur te bespreken.

VOORZITTER VOKA LOKAAL NETELAND • Claudia De Moor (Vosschemie) ONDERVOORZITTER VOKA LOKAAL NETELAND • Peter Celis (Eureco IT) BESTUURSLEDEN VOKA LOKAAL NETELAND • Leo Deprince (Garage Deprince) • Dirk Van Dyck (BNP Paribas Fortis) • Yves Maes (Stijlbeton) • Karine Van der Sluis (Newmo) • Staf Vervoort (Bouwbedrijf Vervoort)

LEO DEPRINCE

(Garage Deprince)

PETER CELIS

(Eureco IT)

DIRK VAN DYCK

(BNP Paribas Fortis)

KARINE VAN DER SLUIS

(Newmo)

STAF VERVOORT

(Bouwbedrijf Vervoort)

YVES MAES

(Stijlbeton)

NIJLEN

CLAUDIA DE MOOR

(Vosschemie)

LIER

BERLAAR

DUFFEL

PG 13

■ VOKA LOKAAL


EEN HART VOOR ONDERNEMERS

www.groups.be Meer dan een sociaal secretariaat ondernemingsloket | fonds voor zelfstandigen | sociaal secretariaat | KidsLife kinderbijslag | human resources | sociaaljuridische begeleiding | rechtsbijstand


NIEUWS UIT DE REGIO

LAMOT HELPT VACCINEREN Mensen uit Sint-Katelijne-Waver en Mechelen kunnen bij het vaccineren de directeur en medewerkers van Lamot Congres- en Erfgoedcentrum in Mechelen tegen het lijf lopen. Zij engageren zich om elke dag mee te werken in het vaccinatiecentrum in de regio. De Nekkerhallen werden de afgelopen maanden omgebouwd tot vaccincentrum voor de inwoners van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen. Van eventlocatie naar een van de grootste vaccindorpen in de omgeving, daar komt heel wat planning en coördinatie bij kijken. Stad Mechelen ging daarom op zoek naar iemand met de juiste expertise en met stevige schouders om dit project in goede banen te leiden.

TWEE KEMPISCHE CATERAARS SLAAN HANDEN IN ELKAAR Traiteur Hendrickx Feesten en cateraar Entre Deux Côtes vloeien samen onder de naam Hendrickx Feesten. De twee cateraars willen hun jarenlange ervaring bundelen om zich klaar te stomen voor een drukke agenda later dit jaar.

Jan Simons, beter bekend als directeur van Lamot, staat mee aan het roer van het Nekker-vaccindorp. Als operationeel coördinator stuurt hij dagdagelijks, samen met zijn collega’s, een 500-tal medewerkers aan waaronder een groot deel vrijwilligers. Zijn expertise uit de eventsector komt goed van pas om deze puzzel te leggen. Het centrum telt 8 lijnen, goed voor 1.600 vaccins per dag. Een onderneming van kaliber dus. “Het tempo ligt hoog maar het werk is leuk, het is fijn om de solidariteit te voelen tussen de mensen die hier werken. Alleen samen komen we hierdoor.”

VOKA OPEN BEDRIJVENDAG GAAT DOOR Naar goede gewoonte vieren we op de eerste zondag van oktober samen het feest van de ondernemers. Dit jaar gaan we voor een hybride editie, met als kers op de taart een live virtual day. Leden van Voka kunnen een grote korting krijgen op het fysieke event. Om alles coronaveilig te laten verlopen, werkt Voka Open Bedrijvendag voor het eerst sinds het ontstaan met een inschrijvingssysteem voor de deelnemers van twee euro (niet voor kinderen onder de 18 jaar). Dat garandeert natuurlijk zekerheid over het

aantal ingeschreven bezoekers, maar verzekert ook een fijne beleving zonder grote wachttijden.

bezoekersplatform te bekijken is, ofwel met een 360° virtual tour.

Bedrijven kunnen er daarnaast ook voor kiezen om virtueel deel te nemen, ofwel met een bedrijfsfilm die op het

Meer informatie over de verschillende formules vind je op: https://openbedrijvendag.be/

PG 15

■ NIEUWS UIT DE REGIO


HET JAAR VAN HET SPOOR 2021 moet het jaar van het spoor worden. Om de klimaatambities te realiseren en de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze regio te garanderen, moeten we meer mensen en goederen op de trein krijgen. “Helaas missen we al tien jaar een echt spoorbeleid door het uitblijven van nieuwe beheerscontracten”, zegt Goedele Sannen, mobiliteitsexpert bij Voka. De uitdagingen voor het spoor zijn groot. Vandaag is het modale aandeel, zowel voor personen-, als goederenvervoer te klein. “Willen we de klimaatambities realiseren en willen we onze regio bereikbaar houden, moeten we absoluut meer reizigers en meer goederen op het spoor krijgen”, zegt Goedele Sannen. De cijfers liegen er ook niet om. Slechts 8,5% van alle tonkilometers van goederenvervoer doorheen ons land gebeurt vandaag per spoor. Bij het personenvervoer is het aandeel nog kleiner: slechts 6,8% van alle verplaatsingen uitgedrukt in reizigerskilometers gebeurt per trein. Indien we enkel naar de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer kijken, scoort het spoor iets beter: voor 10,7% van alle woon-werkverplaatsingen (in reizigerskilometers) is de trein het hoofdvervoermiddel – in tijden zonder lockdowns of thuiswerkverplichtingen. Dat het aandeel zo laag is, heeft voor een groot stuk te maken met een gebrek aan performantie. Zowel de NMBS als Infrabel werken met beheerscontracten die in 2008 ondertekend werden en afliepen in 2012.

Zowel de NMBS als Infrabel werken met beheerscontracten die in 2008 ondertekend werden en afliepen in 2012.”

Ondertussen werden die meermaals beperkt gewijzigd en verlengd, zonder een grondige herziening. Tot op heden zijn er nog drie beheerscontracten terwijl de NMBS-holding zelfs niet meer bestaat. Goedele Sannen: “Dit getuigt niet van deftig spoorbeleid. Zeker als we kijken naar de overheidsmiddelen die NMBS en Infrabel krijgen, dan krijgen we daarvoor te weinig waar voor ons geld. We hebben dus op korte termijn nood aan nieuwe beheerscontracten voor Infrabel en NMBS. Nieuwe contracten, waarin duidelijk staat wat we van hen verwachten en wat de dienstverlening is die zij moeten aanbieden.” De tijd om perfomanter te worden dringt, zeker door de nakende liberalisering van de openbare dienst in december 2023 tot een moderne uitbating van de vervoersbedrijven en een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. België kiest ervoor om de eerste tien jaar de opdracht van openbare dienst rechtstreeks toe te kennen aan de NMBS in ruil voor een ambitieuze resultaatsverbintenis. “Laat ons die tien jaar dan ook aangrijpen om het spoorbeleid echt op de rails te zetten en niet alleen ‘het jaar’, maar ook ‘het decennium van het spoor’ te realiseren”, roept Goedele Sannen op. Voka vraagt daarom een duidelijke langetermijnvisie op het spoor met bijhorend in-

UITDAGING VRACHTVERVOER Ook voor het goederenvervoer moet een multimodale benadering kostenefficiënt goederenvervoer per spoor toelaten. De verwachtingen zijn hooggespannen. De ambitie in het federale regeerakkoord gaat uit van een verdubbeling van het goederenvolume per spoor tegen 2030. Maar dan zal er wel een tandje bijgestoken moeten worden, want bij ongewijzigd beleid blijven we ver steken onder die ambitie van 16%. Goedele Sannen: “Samenwerking op alle niveaus en tussen alle actoren is ook hier het devies. Bovendien kunnen er al op korte termijn grote winsten geboekt worden door relatief ‘kleine’ – toch in spoortermen – aanpassingen: aanpassing van havenbundels en lijnen om het transport van treinen tot 740 meter mogelijk te maken, verdere automatisering van trieerinstallaties, digitalisering van de planning en van het beheer van rijpaden, … Er is nog werk aan de winkel!” Lees meer interviews over het spoor en de toekomst van mobiliteit op www.voka.be/ detoekomstvanmobiliteit

Bij ongewijzigd beleid blijven we volgens het Federaal Planbureau ver onder de ambitie om het aandeel van het spoor te verdubbelen tegen 2030

A U T E U R : S A N DY PA N I S

PG 16

DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK ■

vesteringsplan, met onder meer focus op multimodaliteit en digitalisering.


LINEAS TOONT HOE LIBERALISERING ALS HEFBOOM WERKT Een mooi voorbeeld van hoe liberalisering aanzet tot efficiëntieverbeteringen is Lineas. Het vroegere B-Cargo was de verlieslatende vrachtdivisie van de NMBS-groep. Gestuwd door het vrijmaken van de markt van het goederenvervoer per spoor in 2007, werd in 2011 NMBS Logistics opgericht als een private onderneming, dochter van de NMBSgroep. Nadien transformeerde het naar B Logistics en na jaren van herstructuren, performantieverbeteringen en het heruitvinden van de dienstverlening, werd B Logistics in 2017 omgedoopt naar Lineas. De spoorwegonderneming kent vandaag een marktaandeel van 70% in het spoorvrachtvolume van België en stelt 2.100 VTE’s tewerk. Lineas is erin geslaagd te transformeren naar een gezonde privéspeler en is vandaag de grootste private spoorvrachtoperator in Europa. Ook zij willen nog meer vracht over het spoor vervoeren en ze

werken daarvoor bestaande drempels zo goed als mogelijk weg. Geert Pauwels, CEO van Lineas: “Wij merken dat veel van onze klanten meer van hun goederen via het spoor zouden willen vervoeren. Tenminste als dat even efficiënt, gemakkelijk en snel kan verlopen als met de vrachtwagen. Het probleem is wel dat zij meestal niet voldoende lading hebben om een volledige trein in te kopen bij ons. Bij Lineas bieden we daarom een nieuw innovatief spoorproduct aan dat hen in staat stelt om elke dag op een flexibele manier een kleine lading bij ons te boeken, zoals bijvoorbeeld één container. Wij vervoeren dan hun producten doorheen heel Europa, even snel, gemakkelijk en efficiënt als de vrachtwagen. Wij noemen dit product ons Green Xpress Netwerk. Wij bieden daarbij end-to-end transportoplossingen aan voor onze klanten, voor

allerlei soorten producten. Als onze klanten die end-to-end transportoplossingen gebruiken, kunnen ze hun eigen supply chain optimaliseren. Zo kunnen zij bijdragen aan de mobiliteit en het klimaat. Want het spoor stoot immers negen keer minder CO2 uit dan de vrachtwagen en bovendien haalt het die vrachtwagens uit de files.”

© Geert Pauwels

PG 17

■ DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK


DE VLAAMSE WATERWEG BIEDT OPLOSSINGEN VOOR LOGISTIEKE UITDAGINGEN

DE BINNENVAART IS DE VERVOERSMODALITEIT VAN DE TOEKOMST De binnenvaart zit in de lift. Dankzij nieuwe technieken en technologieën maken steeds meer bedrijven gebruik van het water om grondstoffen aan te voeren en afgewerkte producten af te voeren. Toch moet dat aantal de komende jaren nog de hoogte in willen we onze mobiliteit op peil houden. “Onze waterwegen zijn een betrouw­ bare en veilige transportmodus met talloze economische, ecologische en maatschappelijke voordelen”, zeggen Paula Palmans en Johan Grutman van De Vlaamse Waterweg nv. “De toenemende congestie op onze wegen willen we een halt toeroepen met meer vervoer over water als duurzaam alternatief voor de toekomst.” Laat ons beginnen met een leuk weetje: een binnenschip met een lading van 1.350 ton haalt zestig vrachtwagens van de weg. Deze informatie is nog interessanter wanneer we zien dat volgens de meest recente studies de drukte op het Vlaamse wegennet in 2030 in vergelijking met de huidige situatie met 30% zou toenemen. Het wegvervoer dreigt hierdoor de komende jaren nog meer vast te lopen in tijd- en geldverslindende files. “De Vlaamse Waterweg zet daarom sterk in op een duurzaam, dynamisch en commercieel beheer van waterwegen en watergebonden gronden”, vertelt Paula Palmans, accountmanager bij De Vlaamse Waterweg nv. “In totaal beheren we meer dan duizend kilometer bevaarbare binnenwateren in Vlaanderen, waterwegen die vlotte verbindingen vormen met havens in binnen- en buitenland. Op dit moment gebeurt 13% van het totale transport in Vlaanderen over het water, dat aandeel is goed voor 70 miljoen ton grondstoffen en goederen in 2020. Wanneer je dan weet dat tachtig procent van de Vlaamse bedrijventerreinen op minder dan tien kilometer van een bevaarbare waterweg gelegen is, dan zie je onmiddellijk dat er nog heel wat potentieel is. Met het oog op de verdere congestie op de weg, is het onze doelstelling om dat aandeel tegen 2030 te laten stijgen naar minstens twintig procent.”

GUNSTIGE SITUATIE “In de provincie Antwerpen is de situatie voor de binnenvaart uitzonderlijk gunstig”, vult Johan Grutman aan. Als marktdeveloper Antwerpen-Limburg bij De Vlaamse Waterweg nv is hij het aanspreekpunt voor bedrijven bij de

modal shift van de weg naar het water. “Uiteraard is er het Albertkanaal, dat deel uitmaakt van het Europese kernnetwerk. Vandaag is dit kanaal al goed voor een trafiek van bijna 40 miljoen ton per jaar. En dankzij de investeringen die we op dit moment – met Europese financiële steun– doen, zal dit cijfer wellicht verder stijgen. Zo worden alle 62 bruggen verhoogd, verbreden we de smalle doorgangen en zorgen pompinstallaties bij de sluizencomplexen ervoor dat het waterpeil – ook bij langdurige droogteperiodes – constant blijft. Hierdoor kunnen ook kleinere zeeschepen vanuit de zeehavens rechtstreeks doorvaren naar het binnenland (short sea shipping) en kan het kanaal ook grotere binnenvaartschepen met vier lagen containers verwerken, dat is een enorme efficiëntiewinst voor bedrijven. Maar ook de kleinere Kempische kanalen bieden heel wat extra troeven. Hierlangs kan de vracht over het water tot ver in het binnenland gebracht worden.

ADVIES OP MAAT Het is de taak van Johan Grutman en zijn collega’s bij De Vlaamse Waterweg om bedrijven te overtuigen van de meerwaarde en de innovatieve mogelijkheden van de binnenvaart. “We staan bedrijven bij met advies op maat en voor bepaalde investeringen kunnen we ook steunmaatregelen aanbieden”, legt Grutman uit. “In principe kunnen alle grondstoffen en goederenstromen over het water vervoerd worden. De benodigde volumes die nodig zijn om binnenvaart economisch rendabel te maken kunnen sterk variëren, van relatief klein voor waardevolle producten tot zeer groot voor

PG 18

DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK ■

goedkope grondstoffen. Containers, maar ook bulk, gepalletiseerde goederen (bv. bakstenen) of grote ondeelbare elementen zijn perfect mogelijk. Wanneer de materiaalstroom van één bedrijf niet voldoende is om transport over water te verantwoorden, kunnen we ook een analyse doen voor een grotere groep van bedrijven, al dan niet op hetzelfde bedrijventerrein. Met wat creativiteit zijn er soms immers ook mogelijkheden voor coloading. In de binnenvaart is de overslag een kostenbepalende factor. Door de infrastructuur voor meerdere partijen open te stellen kunnen eveneens grote kostenbesparingen gerealiseerd worden.” “Wat bedrijven vooral moeten onthouden is dat de binnenvaart elke vracht aankan, op elk traject”, besluit Grutman. “Samen met het bedrijf werken we de meest efficiënte oplossing uit en wanneer de binnenvaart voor een korter traject op dit moment nog niet de goedkoopste oplossing is, dan moet men zeker in het achterhoofd houden dat die situatie nog kan wijzigen. Een investering vandaag kan een grote voorsprong betekenen in de nabije toekomst.” Voor de concrete analyses van de mogelijkheden van binnenvaart voor je bedrijf, kan je terecht bij johan.grutman @vlaamsewaterweg.be. Heb je andere vragen aangaande de dienstverlening van De Vlaamse Waterweg nv, contacteer paula.palmans@vlaamsewaterweg.be voor regio Antwerpse Kempen en Limburg of deborah.smet@vlaamse­ waterweg.be voor regio Brabant en Antwerpen.


DEZE BEDRIJVEN UIT DE REGIO MAKEN AL GEBRUIK VAN DE BINNENVAART. KERKSTOEL WIL GRAAG NOG MEER GEBRUIK MAKEN VAN DE BINNENVAART

“VOOR ONZE AFGEWERKTE PRODUCTEN ZIJN DE TECHNISCHE UITDAGINGEN NOG TE GROOT” Producent van betonnen prefab elementen en stortklaar beton Groep Kerkstoel uit Grobbendonk maakt al vele jaren gebruik van waterwegen om grondstoffen aan te voeren. “We zouden ook graag meer van onze afgewerkte producten over het water vervoeren, maar voorlopig is daar nog geen oplossing voor die ook economisch haalbaar is”, zegt Managing Director Frederick Jonckheere. “Onze terreinen in Grobbendonk liggen tussen de E313 en het Albertkanaal”, vertelt Danny Loyens, kwaliteitsmanager bij Groep Kerkstoel. “Qua ligging is dat ideaal. Grondstoffen zoals grind en zand, in totaal 360.000 ton per jaar, voeren we dus vanzelfsprekend aan via het water. Elke week lossen we aan onze eigen kaai een viertal schepen. Dat zijn 12.000 vrachtwagens per jaar die we van de baan houden en die ook onze – relatief kleine - site niet moeten binnenrijden.”

UNIEKE PRODUCTEN “We zouden ook graag cement aanvoeren via het water, maar dat is nog niet mogelijk”, vervolgt verantwoordelijke planning/dispatching bij Kerkstoel 2000+ Ivan Gerlach. “Op jaarbasis gebruiken we 70.000 ton, wat toch ook weer elf vrachtwagens per dag zouden zijn die wegvallen. Wat betreft duurzaamheid en ook voor de bewegingen op onze site een flinke verbetering. En voor onze afgewerkte producten

ligt het nog ingewikkelder. We maken unieke producten met een specifiek formaat. Om een economisch werkbaar verhaal te hebben, moet een oplegger met lading het schip kunnen oprijden en afrijden. Anders zijn er te veel handelingen nodig en lopen de kosten op. Spijtig genoeg kan dit vandaag nog niet, waardoor in de file gaan staan nog steeds interessanter is. Maar we houden de ontwikkelingen nauw in de gaten, zodat we klaar zijn vanaf het moment het wel kan.”

ADAMS POLENDAM BOUWT EXTRA KADE

“ZO KAN ONZE TRAFIEK VIA HET WATER NOG STIJGEN” Adams Polendam, de specialist in afbraak, recyclage en bouwmaterialen, is een fervent gebruiker van de binnenvaart. “Onze drie vestigingen liggen allen aan het water”, zegt zaakvoerder Ronny Adams. “Op jaarbasis is dat goed voor een trafiek over het water van meer dan 600.000 ton.” Het familiale bedrijf nam in 2015 in Geel langs het Albertkanaal zijn derde site in gebruik. De twee andere sites liggen in Beerse, langs het kanaal DesselSchoten en in Massenhoven, ook langs het Albertkanaal. “De drie locaties zijn strategisch gelegen, telkens op zo’n dertig kilometer van elkaar”, vertelt Adams. “Aangezien ze via het water met elkaar in verbinding staan en we over kaaimuren beschikken, is de binnenvaart vaak de beste manier om puin en grondstoffen aan te voeren. We hebben permanent een schip met een laadvermogen van 3.700 ton in

gebruik. Dat zijn per tochtje meer dan honderd vrachtwagens die we van de weg halen. Hierdoor beperken we onze bewegingen op de weg tot het minimum en veroorzaken we geen overlast in de dorpskernen.”

NIEUWE KADE EN OVERSLAGSYSTEEM

al gebruiken”, vervolgt Adams. “Samen met de kade bouwen we ook een nieuw overslagsysteem, waarmee we schepen rechtstreeks laden en lossen via een transportband. Dankzij deze investeringen kunnen we onze trafiek over het water de komende jaren weer flink verhogen.”

Op dit moment bouwt het bedrijf in Geel in samenwerking met De Vlaamse Waterweg een nieuwe kade van 110 meter lang. “Deze komt in het verlengde van de roro-kade die we nu

PG 19

■ DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK


Hr-update: bij hinder, neem afrit SD Worx Rijd je je soms vast in de planning of complexe payroll van je chauffeurs? Schakel dan de experten van SD Worx in. Dankzij hun kennis in de transportsector loopt jouw hr-administratie snel weer op wieltjes. Ontdek onze handige tools en opleidingen op maat van logistieke en transportbedrijven.

www.sdworx.be


SMULDERS PRODUCEERT VOOR OFFSHORE PROJECTEN

“HET WATER IS VAAK DE ENIGE MANIER OM ONZE CONSTRUCTIES TE VERVOEREN” Als producent van hoogwaardige staalconstructies maakt Smulders uit Arendonk regelmatig gebruik van onze binnenwateren om de complexe ontwerpen te vervoeren. “Vaak is dat uit noodzaak”, zegt Logistics & Expedition Coördinator Luc Pockelé. “De constructies zijn te groot om via de weg te vervoeren, het water is dan de enige oplossing.” Grondstoffen aanvoeren via de waterweg doet het bedrijf weinig. “We werken bijna altijd projectmatig”, vertelt Pockelé. “Hierdoor verschillen de leveringen per opdracht en is er ook geen constante aanvoerstroom. Dit maakt het moeilijk om een supply chain via het water op te zetten. Voor afgewerkte en gedeeltelijk afgewerkte producten gaan we heel vaak wel gebruik maken van het water.” De focus van Smulders ligt vandaag op offshore windprojecten. “De constructies die we voor deze

projecten bouwen moeten voldoen aan zeer strenge kwaliteitseisen”, legt Pockelé uit. “Daarom gaan we zo groot mogelijke stukken zo veel mogelijk op onze eigen sites afwerken. Omwille van de afmetingen kunnen we die dan enkel nog via het water vervoeren.”

PONTONS

worden de stukken gemaakt in Balen op pontons geladen. “Duwboten brengen de constructies via het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en het Albertkanaal naar onze site in Hoboken, waar ze verder geassembleerd worden”, besluit Pockelé. “Vanuit Hoboken vertrekken de stukken dan naar hun eindbestemming, meestal op zee.”

Via dolly’s, getrokken door trailers, gaan de stukken van het atelier naar de kade. Met zeer krachtige laadkranen

Watertruck+ The future of inland navigation “Voor ons is de binnenvaart een essentiële vervoersmodus en dankzij de Watertruck, kunnen we nu ook onze klanten op de kleinere waterwegen bedienen.” Patrick Degryse, Group De Cloedt

Binnenvaart is een klimaatvriendelijk en efficiënt transportmiddel. Desondanks worden veel Europese waterwegen niet of nauwelijks gebruikt. Watertruck+ keert het tij met kleine, zelf-aangedreven of nietaangedreven, gestandaardiseerde, milieuvriendelijke duwbakken. Hiermee kunnen zowel bulkgoederen als containers en palletten over kleine waterwegen vervoerd worden. De watertrucks kunnen op eigen vermogen op de kleine waterwegen varen en gekoppeld aan elkaar op de grote waterwegen vrachten vervoeren. Het systeem biedt dus flexibiliteit én snelheid. In 2021 realiseert Watertruck al een vermindering van 6.000 vrachtwagenritten. In totaal kan het Watertruck concept méér dan 3.000.000 ton goederen vervoeren via de kleine waterwegen.

“De doorlooptijd is een stuk korter: we koppelen een volle bak af, hangen een nieuwe, lege bak aan en we zijn direct weer aan het varen.” Nick Celis, André Celis Group

Meer info: www.watertruckplus.eu

Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen The Future of Inland Navigation

■ D O S S I E R T R■AVA N SN P OWRETG ENNALAORGWAT I S T IE R K


“Eén vaste prijs, een preventief product en onze eigen Garantie360. Daarmee willen we de securitymarkt wakker schudden.” Frederick Jacobs is CEO van Secury360, een jonge en snelgroeiende beveiligingsscale-up uit Zonhoven. Hij weet wat zijn bedrijf anders maakt: “Een innovatief en gepatenteerd concept, baanbrekende technologie en een sterke service partner in Van Saet Security.”

Wees gewaarschuwd: Belgische scale-up detecteert indringers voor ze kunnen toeslaan

Secury360 heeft een gepatenteerde beveiligingsoplossing ontwikkeld om eigendommen te beschermen. Het bedrijf richt zich daarmee op bedrijven en high-end particulieren. “Je moet criminelen tegenhouden voordat ze eigendommen beschadigen of een diefstal plegen. Klassieke alarmsystemen treden alleen in werking als indringers de toegang tot het beveiligde gebouw forceren, en niet als ze een eigendom betreden”, zegt Frederick Jacobs. “Op een terrein komen én inbreken? Dat is gemiddeld in drie minuten gebeurt. Gelukkig garandeert Secury360 een reactie binnen 30 seconden, nog voor de poging tot inbraak plaatsvindt. De kans op schade aan pand en inhoud daalt drastisch.”

Innovatief en gepatenteerd Hoe verschilt Secury360 buitendetectieoplossingen?

van

andere

“Wel, er zijn twee onderdelen die ons uniek maken. Ten eerste hebben we onze S360 module. Je kan ze koppelen aan camerasystemen en uitrusten met gepatenteerde artificiële intelligentie om in realtime beelden te analyseren en indringers te detecteren. Vervolgens heb je onze professionele community, die wereldwijd en 24/7 actief is. Wanneer een detectie plaatsvindt krijgen ze een kort (anoniem) fragment toegestuurd, en kijken ze na of het daadwerkelijk om een mogelijke inbreker gaat. Onze S360 module en professionele community vormen samen een uniek 2-delig verificatieproces. Zo garanderen we binnen de 30 seconden een 100% accurate detectie van mensen, zonder valse detecties. Vandaag hebben we op 14000 meldingen een foutenmarge van 0,001%.”

Founder Frederick Jacobs (midden) met co-founders Wouter Uten (links) en Bart Verstrynge (rechts)

Juiste partner “Onze klanten moeten voor deze geavanceerde oplossing de beste service krijgen. Ik ben daarom op zoek gegaan naar de juiste installatiepartners”, zegt Frederick Jacobs. Voor de regio Mechelen-Kempen doet Secury360 beroep op de expertise van Van Saet Security. Hoewel we al 35 jaar bestaan blijven we nog steeds groeien en ik geloof dat onze passie voor innovatie hier een grote rol in speelt.” zegt Kristoffer Van Saet, zaakvoerder van Van Saet Security. “ Maar onze belangrijkste troef is zonder twijfel de persoonlijke service die we onze klanten bieden. Toen Frederick mij vertelde over het concept van Secury360 was ik dus meteen verkocht, omdat ik wist dat hij dezelfde passie en waardes deelde als ik.”

“Secury360 biedt ons cliënteel een grote meerwaarde. Proactieve beveiliging die niet enkel uw huis of pand beschermt, maar ook uw tuin of terrein. Dat is toch de droom van iedereen? Voor Secury360 waren buitenbeveiligingsoplossingen peperduur. Nu kunnen onze klanten die al voorzien zijn van camerabewaking met minimale kosten en aanpassingen uitgerust worden met een Secury360 module. Wat innovatie toch allemaal mogelijk maakt.” “We bieden ook alarmsystemen, toegangscontrole, camerabewaking en brandbeveiliging aan, maar wij geloven dat buitendetectie op termijn zal uitgroeien tot een van onze belangrijkste pijlers. Pas op, de markt is nog jong en in volle ontwikkelingen, maar het is mooi dat we via de samenwerking vanaf het begin mee kunnen groeien in het buitendetectie verhaal.” Aldus Kristoffer Van Saet.

Gestelhoflei 16D 2820 Bonheiden 0477/17.20.79 info@vs-security.com

Industrieweg-zuid 1320 3520 Zonhoven – België info@secury-360.com secury-360.com


WATERSTOFTECHNOLOGIE HEEFT GROOT POTENTIEEL IN TRANSPORT EN LOGISTIEK

WAT MET WATERSTOF? De meningen over waterstof als brandstof voor de toekomst lopen tegenwoordig sterk uiteen. De believers zijn ervan overtuigd dat er voor waterstof een mooie toekomst is weggelegd. Critici zien meer heil in zuiver elektrische aandrijving. Meer bepaald in de autosector trekken de meeste constructeurs tegenwoordig de kaart van elektrisch rijden. Maar er zijn uitzonderingen zoals Toyota en Hyundai die voluit voor waterstof blijven gaan. Dat de keuze bij de auto’s overhelt in het voordeel van elektrisch heeft vooral met het prijskaartje te maken. De waterstoftechnologie is vooralsnog vrij duur en kan voorlopig niet opboksen tegen die van batterij-elektrische wagens.

AUTEUR: GUY BEYENS

In het zwaar transport is het een heel ander verhaal. Scania en MAN hebben waterstof weliswaar de rug toegekeerd, maar de andere merken timmeren ijverig verder aan de weg. Zo hebben Daimler Truck en Volvo Group eerder dit jaar

nog hun krachten gebundeld om samen brandstofcellen voor waterstoftrucks te ontwikkelen, produceren en verkopen. Volvo gelooft net als DAF Trucks dat waterstof als aandrijving voor vrachtwagens hoge toppen zal scheren. Het omslagpunt mag volgens hen worden verwacht rond 2030. Tegen dan zal de investeringskost voor dit soort voertuigen krimpen en stedelijke en hogere overheden zullen ook alsmaar meer beperkingen opleggen aan dieselvoertuigen, zo zegden experten van beide constructeurs op het Mobilinnovation 2021 symposium. Maar niet alleen de investeringskost telt. Nog heel wat andere factoren bepa-

PG 23

■ DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK


len of waterstof een succes zal worden in het vrachtvervoer. Zo is de productie van waterstof nu nog bijna volledig grijs, opgewekt op basis van gas of kolen. Om de Europese CO2-doelstellingen te halen, moet er dus worden overgeschakeld op groene of op zijn minst blauwe waterstof. Daar wordt nu door heel wat bedrijven volop op ingezet. Zo investeren Colruyt Group, Parkwind en Fluxys in de bouw van de allereerste offshore power-to-gas installatie in ons land om op industriële schaal hernieuwbare elektriciteit om te zetten in groene waterstof.

EN-EN-VERHAAL Tegelijk met waterstof zullen ook andere duurzame oplossingen zoals batterij-elektrische aandrijving, CNG en HVO-diesel tegen 2030 gemeengoed zijn, verwachten de constructeurs. “Voor stads- en regionale distributie zal het gebruik van batterij-elektrische voertuigen de komende 10 jaar verder toenemen, terwijl we in het langeafstandsver-

De autonomie van een waterstoftank is groter en het gewicht een pak lager waardoor niet aan het laadvermogen wordt geraakt. En het tanken gaat veel sneller dan het laden van een batterij.”

onderzoek en ontwikkeling in verschillende technologische velden, ook die van waterstof”, stipt Martens aan. Ten aanzien van batterij-elektrisch heeft waterstof het grote voordeel dat de autonomie van een tank groter is en het gewicht een pak lager waardoor dus niet aan het laadvermogen wordt geraakt. Bovendien gaat het tanken van waterstof veel sneller dan het laden van een batterij. “Bij het tanken van waterstof spreek je nog steeds in termen van een aantal minuten en niet in blokken van halve of volle uren zoals bij een elektrische batterij”, aldus Martens. Volgens Adwin Martens van WaterstofNet is er aan waterstof voor trucks geen ontkomen aan. In het vrachtvervoer over de weg stijgt de CO2-uitstoot door toedoen van vrachtwagens in Europa zienderogen. “Het wegtransport zal de komende jaren nog flink toenemen. Zo gaat het aantal jaarlijks verkochte vrachtwagens op het oude continent in 2030 volgens voorspellingen 555.000 units bedragen tegenover 380.000 in 2016. Bijgevolg zullen we alles uit de kast moeten halen om de vooropgestelde CO2-doelstellingen te halen. Waterstof past hier perfect in”, onderstreepte hij tijdens Mobilinnovation 2021. “Als we de Europese ambities willen waarmaken moet 5 à 10% van de nieuw verkochte vrachtwagens tegen 2025 een nuluitstoot hebben. Tegen 2030 moet dat meer dan 20% zijn.”

HYTRUCKS voer een sprong van bio LNG zullen zien”, voorspelt Philippe Jacquemyns, product manager bij Volvo Trucks. Jack Martens, Projectmanager Advanced Technology van DAF Vrachtvervoer, denkt dan weer dat HVO-diesel de komende jaren een flinke opmars zal maken. In ieder geval zetten de truckbouwers momenteel in op meerdere duurzame technologieën. “De truckbranche staat momenteel op een kruispunt. Terwijl het in de autosector duidelijk is welke kant men opgaat, is dat bij vrachtwagens nog niet het geval. Daarom zijn onze ingenieurs bezig met

PG 24

DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK ■

“Bij transportbedrijven heerst momenteel een grote onzekerheid om een keuze tussen batterij-elektrisch en waterstof te maken. Maar in gesprekken met hen merken we dat waterstof goed scoort als het op operationele flexibiliteit aankomt”, aldus Martens. “De logistieke efficiëntie is veel hoger dan bij batterij-elektrische voertuigen. Enig nadeel is dat de waterstoftoepassing minder energieefficiënt is dan batterij-elektrisch. Elke vervoerder zal voor zichzelf moeten uitmaken wat voor hem primeert.” Om de implementatie van waterstof


kans op slagen te geven, is er volgens de directeur van WaterstofNet ondersteuning nodig. “Die slaagkansen hangen af van een operationeel en financieel haalbaar aanbod van waterstoftrucks en -tankstations. Regelgeving dringt zich op. Van aanbieders- en klantenzijde is er alleszins al voldoende interesse.” Transportbedrijven als Ninatrans uit Bierbeek en BE Trans uit Geel hebben al geïnves-

EUROPEES GELD Om de omslag naar waterstof te maken zijn grote investeringen nodig. Via het Europees herstelfonds NextGenerationEU zijn er nu middelen beschikbaar om zowel bedrijven als overheden te steunen in het uitwerken van projecten. Voor mobiliteit zou er zo’n 13 miljard euro beschikbaar zijn. Via oproepen

Groene waterstof brengt ons naar zero emissie." - Jonas Cautaerts (Colruyt DATS) teerd in waterstoftrucks. Zij bestelden bij het Amerikaanse Nikola elk tien nog te bouwen exemplaren van de Tre. “Het is nu tijd om op te schalen. Alleen zo kunnen we de prijzen laten zakken en tot een commercieel aanbod komen”, vindt Martens. In dit kader heeft WaterstofNet het proefproject HyTrucks opgestart. De doelstelling is om zo snel mogelijk tot een waterstofvloot te komen van 1.000 vrachtwagens met een netwerk van 20 H2-tankstations in de logistieke hotspot van Europa, met name de driehoek tussen de havens van Antwerpen, Rotterdam en Duisburg. HyTrucks is een internationaal consortium van meer dan 40 organisaties werkend onder een memorandum of understanding. De verschillende havenbedrijven maken er deel van uit, net zoals bedrijven die de schone energie voor de waterstof leveren, de sector rond de waterstofproductie en -transport, de ontwikkelaars en exploitanten van de tankstations, maar ook truckbouwers, vervoerders, verladers en bedrijven met een grote vervoervraag.

kunnen bedrijven participeren, zowel grote bedrijven als kmo’s. “Europa is voorstander van een brede uitrol”, zegt Adwin Martens. “In die optiek is het dus belangrijk dat ook kmo’s mee op de kar springen.” WaterstofNet stelt zich onder meer tot doel bedrijven samen te brengen die in waterstof willen investeren. “Kmo’s moeten niet denken dat ze niet aan de bak komen. Als het project en de partners goed zitten, is de kans om weerhouden te worden erg groot.” Wie een Europees project wil indienen kan altijd bij WaterstofNet terecht.

MARKT VOOR WATERSTOFBUSSEN KOMT OP GANG De markt voor waterstofbussen begint langzaam aan te trekken. “De testfase is voorbij”, zegt Geert Van Hecke, Head of Sales Public Transport bij Van Hool. “In de buswereld is waterstof bewezen technologie.” Van Hool is bij de waterstof dominante bussen Europees marktleider. “Het is allemaal begonnen in 2006 met de eerste brandstofcelbus die we toen aan San Francisco hebben geleverd. Ondertussen zijn er al 142 bussen op waterstof verkocht.” Volgens Van Hecke moeten we de markt voor dit soort bussen zien als een hockeystick. “We zitten nog redelijk onderaan, maar het zal pijlsnel omhoog gaan”, voorspelt hij. Zo leverde Van Hool in 2014 twee waterstofbussen aan Keulen en waren er dat in 2019 al 35. In Groningen ging het van twee in 2017 naar 30 in 2020.

WATERSTOF IN MAGAZIJNEN De toepassingen van waterstof in de logistiek blijven overigens niet beperkt tot de aandrijving van vrachtauto’s. Zo heeft Colruyt Group in zijn distributiecentrum in Halle intussen al 75 transpaletten op waterstof in gebruik. “Die hebben als voordeel dat er geen zware batterijwissels moeten gebeuren en dat ze geen 6 uur nodig hebben om op te laden, wat dus een hele operationele efficiëntiewinst betekent”, stelt Jonas Cautaerts, head of business bij Colruyt DATS. “Zij gaan ook langer hun vermogen behouden dan de elektrische variant en kunnen intensiever worden ingezet.”

PG 25

■ DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK


VROEGBOEKKORTING T.E.M. 28/5

IN WELK TOPIC VERDIEP JIJ JE DEZE ZOMER? DIGITALISEREN FINANCIERING & STRATEGIE PROFESSIONALISEREN

WWW.VOKA.BE/MK/BOOSTJEZOMER

Zonnige groetjes, CAROLIEN, PETRA, HANNE & LEEN


LADING veilig? OPLEIDING LADING ZEKEREN EN VASTMAKEN BIJ TRANSPORT Iedere dag opnieuw kan je in de media horen en zien wat de gevolgen zijn van lading die niet voldoende is vastgemaakt. Vaak om reden van onvoldoende kennis en misvattingen. Tijdens deze opleiding leer je hoe jouw lading vast te maken en ladingverlies en boetes te vermijden.

Wat komt aan bod: ☛ Wetgeving ☛ Krachten op een lading ☛ Uw ladingzekering berekenen ☛ Middelen om lading vast te maken ☛ Voertuigen en voertuigsterktes ☛ Lading vastmaken in de praktijk

Praktisch: donderdag 10 juni 2021 van 9.00u tot 12.30u – Geel

KIES JOUW OPLEIDING IN MEI/JUNI Startdatum

Naam

Locatie

17/05/2021

Het ABC van de overheidsopdrachten

Online

20/05/2021

Succesvol pitchen bij elke klant

Mechelen

20/05/2021

Optimaliseer je inzichten en bedrijfsprocessen door middel van ArtificiOnline ële Intelligentie.

20/05/2021

Hoe cyberveilig digitaal transformeren met uw kmo?

Online

21/05/2021

Van medewerker naar leidinggevende

Mechelen

25/05/2021

De (digitale) CMR - vrachtbrief

Online

25/05/2021

Medewerkers motiveren, ook vanop afstand

Online

26/05/2021

De 1 pagina strategie

Geel

27/05/2021

Douane voor beginners

Mechelen

27/05/2021

Procurement binnen de kmo

Geel

27/05/2021

Het nieuwe onboarden

Online

28/05/2021

Sales via LinkedIn

Geel

1/06/2021

ADR: het vervoer van gevaarlijke goederen

Geel

1/06/2021

Van Excelfile tot Microsoft Power BI Report

Geel

2/06/2021

Je (financiële) strategie als motor van je groei

Mechelen

3/06/2021

Operationele risico's - Theorie en praktijk

Mechelen

3/06/2021

Excel voor dummies

Geel

3/06/2021

Excel basisfuncties

Geel

3/06/2021

Hoe bepaal je de goederencode van je product?

Geel

4/06/2021

De 10 tools om productief te werken

Geel

7/06/2021

Mindmapping

Online

Locatie onder voorbehoud van geldende coronamaatregelen. Ontdek het volledige aanbod: https://www.voka.be/mechelen-kempen/kameracademie

PG 27

■ KAMERACADEMIE


LOGISTIEKE SITES WINNEN AAN BELANG

“HET DRAAIT ALLEMAAL OM SNELHEID, FLEXIBILITEIT ÉN DUURZAAMHEID” Geen enkele sector wist het voorbije jaar te ontsnappen aan de impact van de coronacrisis, dus ook voor de ontwikkelaars van logistiek vastgoed waren het speciale tijden. Toch heeft de pandemie ook duidelijk gemaakt dat op lange termijn de vraag naar tijdelijke opslag- en distributiecentra enkel maar zal toenemen. MG Real Estate en Heylen Warehouses zijn twee ontwikkelaars die actief zijn in onze regio. We vroegen Ignace Tytgat, CEO van MG Real Estate en David Batens, Asset Manager bij Heylen Warehouses tijdens een interessante babbel hun licht te laten schijnen over de ontwikkelingen in de sector. Ignace TYTGAT – MG Real Estate “MG PARK DE HULST IS HET MEEST DUURZAME BEDRIJVENPARK IN BELGIË” MG Real Estate is een groeiend bedrijf

PG 28

DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK ■

dat vandaag actief is in binnen- en buitenland. Ze zijn in 2000 gestart als algemene projectontwikkelaar, maar trekken de jongste jaren meer en meer de kaart van het logistieke vastgoed. In onze regio beheren ze het MG Park De Hulst in Willebroek. “We zijn daar ongeveer tien jaar geleden gestart met de ontwikkeling”, vertelt CEO Ignace Tyt-


Eutraco gebruikt 100% groene stroom. Het resultaat is een carbon- en energieneutraal gebouw.”

gat. “De site, die vijftig hectare groot is, was een enorme opportuniteit. Ideaal gelegen tussen Antwerpen en Brussel en met een eigen kade aan het kanaal van Willebroek is er ook een directe ontsluiting via de binnenvaart. Ook het feit dat we er onmiddellijk een vergunning kregen om 250.000 m² logistiek vastgoed te bouwen gaf ons heel veel mogelijkheden.”

CO2-NEUTRALE SITE “Vroeger gingen we op zo’n site elk perceel apart ontwikkelen”, legt Tytgat uit. “Vandaag trachten we het duurzamer aan te pakken en ook aan kostenoptimalisatie te doen door zoveel mogelijk faciliteiten gemeenschappelijk te voorzien. De vergunning voor 250.000 m² gaf ons in Willebroek de kans om qua infrastructuur rekening te houden met het totale plaatje en te kiezen voor een zeer duurzaam logistiek project. We konden bijvoorbeeld zowel de sprinkler- als bufferinfrastructuur op de site gemeenschappelijk ter beschikking stellen. Maar ook het beheer van energie, afval en water in combinatie met groenzones

optimaliseren we zoveel mogelijk.” Door al die ingrepen is het MG Park De Hulst het meest duurzame bedrijvenpark in België. “We zijn een CO2-neutrale site”, benadrukt Tytgat. “Dat is vandaag belangrijk, niet alleen voor onze klanten, maar ook voor de omgeving. En met de nieuwste gebouwen op de site gaan we zelfs nog een stap verder. Zo realiseerden we voor Eutraco één van de allereerste logistieke gebouwen in België zonder gasverwarming. Alle faciliteiten, inclusief verwarming via warmtepompen, zijn dus elektrisch. De stroom is 100% groen waarbij de zonnepanelen minimum evenveel energie opwekken als er door het gebouw verbruikt wordt. Het resultaat is een carbon- en energieneutraal gebouw.”

SNEL DENKEN EN HANDELEN Naast het belang van duurzaamheid wijst Tytgat op de noodzaak aan snelheid. “Wanneer een klant ons benadert voor een project, dan willen ze eigenlijk gisteren hun intrek kunnen nemen in het gebouw”, lacht de CEO. “Daarom

is het in de huidige markt zo belangrijk dat we percelen al kunnen voorbereiden op een project. Op die manier zijn een aantal basisbehoeftes al voorzien en kunnen we een gebouw – eens de kogel door de kerk is – veel sneller opleveren. Ook werken we met vaste partners, aannemers en leveranciers. Dat geeft ons de mogelijkheid om snel te denken en snel te handelen. Bedrijven proberen natuurlijk altijd wel vooruit te kijken, maar op het ogenblik dat ze ons benaderen is er meestal wel een acute nood om hun opslag- en distributiecapaciteit op te drijven. Vooral bij e-commerce spelers is dit het geval. Soms is die nood zelfs zo hoog, dat er geen tijd is om een nieuwbouw te realiseren. Een mooi voorbeeld is het uitstel van de Olympische spelen in Tokyo naar de zomer van 2021. Heel wat bedrijven zaten hierdoor opeens met gigantische voorraden en waren dus dringend op zoek naar extra opslagmogelijkheden. Op zo’n moment moet je als ontwikkelaar creatief uit de hoek komen, want op zeer korte termijn kan je natuurlijk geen 100.000 m² bijkomende opslagcapaciteit uit je hoed toveren.”

PG 29

■ DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK


David BATENS Danaë STOVE Heylen Warehouses “MULTIMODAAL, FLEXIBEL EN DUURZAAM”

TWEEDE LEVEN VOOR GEBOUWEN

STADSDISTRIBUTIE

Heylen Warehouses is een logistieke vastgoedontwikkelaar en investeerder die actief is in België en Nederland. In de eigen Kempen springen ze het meest in het oog met de ontwikkeling en het beheer van de multimodale logistieke site Antwerp East Port in Grobbendonk. “Deze site blijft voor ons een succesverhaal”, zegt Asset Manager David Batens. “Hij is perfect gelegen tussen de autosnelweg E313 en het Albertkanaal en de aanwezigheid van de containerterminal van Van Moer (DLCT) op het terrein zorgt voor een stevige extra troef. In totaal beschikken we op Antwerp East Port vandaag over een bebouwde oppervlakte van ongeveer 105.000 m², die quasi volledig energieneutraal is en waarvan de laatste fase op dit moment in aanbouw is.”

Antwerp East Port is niet de enige site in eigendom van Heylen Warehouses. “We zijn steeds op zoek naar strategisch goed gelegen bouwpercelen om snel op de behoeften van onze klanten in te spelen”, legt Danaë Stove, Business Development Manager uit. “Het doel is altijd om gebouwen te ontwikkelen die perfect aansluiten op de behoeftes van de markt en waarbij we bij het ontwerp ook rekening houden met een mogelijk tweede leven voor het gebouw. Want het is uiteraard altijd mogelijk dat een gebouw terug op de verhuurmarkt komt en dan is het belangrijk dat een nieuwe gebruiker daar zonder al te veel aanpassingen zijn intrek kan nemen. Die flexibiliteit is het grote voordeel van het campusmodel dat we toepassen op de grotere sites. Bedrijven weten dat ze kunnen groeien op de site, maar dat ze – indien nodig – ook kunnen downsizen.”

"De jongste jaren kenden we voornamelijk een sterke groei in de grotere logistieke projecten van waaruit één of meerdere huurders hun distributie organiseerden”, vervolgt Batens. "Een nieuwe trend die we zien is de nood aan kleinere sites, dichter bij de stedelijke omgeving. Deze gebouwen moeten de snelle groei van de e-commerce ondersteunen. Korte levertermijnen worden steeds belangrijker en die beloftes kunnen bedrijven enkel waarmaken wanneer hun distributiecentrum dicht genoeg bij de klanten gesitueerd is. Met deze strategie hebben sommige bedrijven ook niet meer één zeer groot distributiecentrum nodig, maar hebben ze nood aan meerdere centra in de buurt van verschillende steden.”

DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK ■


VERKOOIJEN BLIJFT TRENDSETTER IN LOGISTICS

“INVESTEREN IS NODIG OM FUTURE PROOF TE BLIJVEN” Logistiek dienstverlener Verkooijen uit Hoogstraten wil steeds vooruit en richt de blik daarom altijd op de toekomst. In volle coronacrisis investeerde het bedrijf in een stevige uitbreiding van het silopark en intussen zijn de plannen klaar voor de plaatsing van een nieuwe loods met een opslagcapaciteit van 16.000 m². “Voor de crisis was er al een toenemende vraag naar opslag”, zegt Managing Director Miranda Verkooijen. “Omdat we er vast van overtuigd zijn dat de economie snel weer zal aantrekken, hebben we van de relatieve rust gebruik gemaakt om te investeren in onze toekomst.” Familiebedrijf Verkooijen is in de loop der jaren uitgegroeid van een traditioneel transportbedrijf tot een fullservice logistieke dienstverlener voor traders en leveranciers van polymeren, maalgoed, rubber, diervoeding en papier. “We zijn echt een partner van onze klanten”, vertelt Verkooijen. “We nemen - indien gewenst - hen letterlijk alle zorgen uit handen. We kunnen instaan voor transport, opslag, inslag en overslag en zelfs voor het verpakken van producten. Je kan zeker zeggen dat we zorgen voor een opwaardering van de logistiek van onze klanten. Ook zorgen we ervoor dat alles in orde is wat betreft wet- en regelgeving. We focussen altijd op de langetermijnrelatie met onze klanten en kiezen nooit voor de quick wins.”

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX

NOOD AAN MEER VOORRAAD

nu over een silocapaciteit van 4.800 ton.”

Het is ook met die insteek dat Verkooijen in een crisisperiode resoluut kiest voor investeren. “Tijdens de coronacrisis is onze sector geconfronteerd met heel wat logistieke uitdagingen”, legt Operational Manager Sus Voeten uit. Het was hollen en stilstaan. “Op een bepaald moment is de aanvoer van materialen stilgevallen door de schaarste in het aanbod”. Heel wat bedrijven hebben hieruit geleerd dat de minimale voorraden die ze aanhouden, hen ook kwetsbaar kunnen maken. Deze valkuil willen ze toekomstgericht absoluut vermijden, waardoor de vraag naar opslagruimte stijgt. Zelf een strategische voorraad aanhouden is belangrijk gebleken voor zowel traders als producenten. ” Verkooijen heeft daarom de koe meteen bij de horens gevat. “We hebben ons silopark uitgebreid van twaalf naar tweeëntwintig silo’s”, vervolgt Voeten. “De uitbreiding is goed voor 2.000 ton of het equivalent van maar liefst tachtig vrachtwagens. In totaal beschikken we

GROTER ÉN EFFICIËNTER Ook de opslagcapaciteit in de warehouses gaat de hoogte in. “Op dit moment beschikken we over 120.000 m² opslagruimte”, weet Verkooijen. “Een oude loods van 6.000 m² gaan we nu vervangen door een moderne loods met een capaciteit van 16.000 m². Dat geeft onze bestaande klanten weer wat meer opties en biedt ons ook de mogelijkheid om nieuwe klanten, met nieuwe goederenstromen te behandelen. Van de werken maken we meteen gebruik om ook de efficiëntie van onze hele site te verbeteren. Zo investeren we in verdere digitalisering van het beheer van de goederenstromen en passen we de organisatie op onze locatie aan, waardoor we nog efficiënter zullen werken. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken in februari 2022 volledig achter de rug en is ons bedrijf dan weer voor een hele tijd future proof.”

PG 31

■ DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK


DEUFOL VERPAKT EN EXPORTEERT SPECIALE PAKKETTEN OVER DE HELE WERELD

“WIJ VINDEN VOOR ELK PRODUCT DE GEPASTE VERPAKKINGSOPLOSSING” Het zijn geen alledaagse situaties, maar wanneer je een volledige productielijn naar het buitenland wil verhuizen, een buitenproportionele machine moet verschepen of een kostbaar kunstwerk wil opsturen, dan is Deufol uit Lier de partner waarnaar je op zoek bent. “We zijn in de eerste plaats een specialist in transport- en exportverpakkingen voor (industriële) goederen”, zegt Ralph Mertens, Marketing & Business Development Manager bij Deufol Belgium. “Maar we gaan inderdaad – op het gebied van verpakking en logistiek – geen enkele uitdaging uit de weg.”

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX

Deufol in Lier, het voormalige Allpack, maakt sinds 2017 deel uit van de van oorsprong Duitse groep Deufol. “Zowel Allpack als Deufol zijn opgericht in 1979”, vertelt Mertens. “De Deufol-groep is een internationale speler met wereldwijd meer dan negentig vestigingen in twaalf landen. De groep staat het sterkst in Europa (80% van de activiteiten) en de ves-

PG 32

DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK ■

tigingen zijn meestal gelegen in industriegebieden of op cargoknooppunten, zoals zeehavens, luchthavens en multimodale hubs. Deufol ontwerpt en produceert verpakkingen op maat voor (industriële) goederen. Daarnaast verzorgen we ook de logistiek van die goederen. Van ontvangst, stockage en bewerken over verpakking en omverpakking tot


Hele productielijnen verhuizen, of unieke stukken zoals kunst, old timers, of dieren... het kan allemaal. Het grootste en zwaarste pakket dat we ooit verstuurden was een gasturbine van maar liefst 250.000 kg” distributie, export en verscheping. Wij verpakken, stockeren en transporteren goederen en producten in alle mogelijke maten. Groot, klein, zwaar, hoogtechnologisch, breekbaar, gevaarlijk, industrieel, infrastructuur of medisch. Maar ook kunst, antiek of zelfs dieren. Deufol zorgt altijd voor de juiste verpakking en logistiek. De rode draad is dat het gaat om verpakkingen die je niet standaard op de markt kan vinden.”

ter breed was. We krijgen soms zelfs de vraag voor het veilig transporteren van (grotere) dieren. In deze gevallen is de oplossing altijd maatwerk en zeer specifiek. Heel vaak moet bij dit soort van transporten bijvoorbeeld de temperatuur constant blijven of de vochtigheidsgraad perfect onder controle zijn. Wat maakt dat we ervoor moeten zorgen dat deze pakketten perfect te monitoren zijn.”

GASTURBINE VAN 250.000 KG

OPTIMALE SERVICE

“Onze klanten zijn vooral B2B-bedrijven en we focussen op een langetermijnrelatie”, vervolgt Mertens. “Vaak met multinationals of grotere bedrijven die constante stromen van producten met een uitdagende verpakking hebben. Onze ingenieurs ontwerpen de best mogelijke verpakking, waarvan we dan – wanneer deze verpakking helemaal op punt staat – de serieproductie organiseren. Op die manier creëren we een maatoplossing voor onze klant, die toch betaalbaar blijft. Indien mogelijk werken we oplossingen uit die herbruikbaar zijn. We maken gebruik van stalen structuren, duurzame materialen en creatieve verpakkingsoplossingen. Dat verpakken doen we dan in één van onze sites, bij de klant in het bedrijf of met een mobiel verpakkingsteam op de kaai in de haven of op de luchthaven.” Maar ook kmo’s en soms zelfs particulieren maken gebruik van de diensten van Deufol. “Dat gaat dan meestal om op zichzelf staande opdrachten”, verduidelijkt Mertens. “Bijvoorbeeld industriële verhuizingen van productielijnen of machines, het verpakken en vervoeren van unieke stukken zoals kunst, antiek, vintage meubelen of old timers. Het grootste en zwaarste pakket dat we ooit verstuurden was een gasturbine van maar liefst 250.000 kg. We bouwden daar een verstevigde houten kist voor die bijna 17 meter lang, meer dan acht meter hoog en zeven me-

De Deufol-vestiging in Lier is goed voor een jaarlijkse omzet van 8 miljoen euro en stelt bijna zestig medewerkers te werk. In de nieuwe gebouwen in Lier is ook het beslissingscentrum voor de groep voor de Benelux en Frankrijk gevestigd. “In Benelux en Frankrijk zijn we verantwoordelijk voor een omzet van ongeveer 40 miljoen euro en werken we met bijna 350 mensen”, vertelt Mertens. “Wereldwijd tellen we 2.500 werknemers en draaien we een omzet van 300 miljoen euro. Binnen Deufol ligt de focus op het permanent verbeteren van onze verpakkingen en onze supply chain activiteiten en dat allemaal met de bedoeling onze klanten optimaal te servicen en zoveel mogelijk te ontzorgen. Om dit te kunnen doen, hebben we goede mensen nodig. We besteden daarom bijzonder veel aandacht aan rekrutering en permanente opleidingen. Het is belangrijk dat goede mensen binnen ons bedrijf aan de slag blijven en kunnen doorgroeien. En dat ze gezond blijven ook, daarom besteden we extra aandacht aan ergonomie en veiligheid bij al onze processen. Naast onze mensen, is ook onze wereld belangrijk. Het is de enige die we hebben, dus we moeten altijd handelen met duurzaamheid in het achterhoofd. We zullen er dus altijd naar streven om onze emissies zoveel mogelijk te beperken, om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren en waar mogelijk kiezen we steeds voor duurzame logistiek.”

PG 33

■ DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK


P U B L I R E P O R TA G E

TRANSPORT EN LOGISTIEK

ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN Yves Goddefroy, business desk manager voor ING Antwerpen-Haven, licht de perspectieven voor 2021 voor de transport- en logistieke sector toe. VOLUMEHERSTEL VAN 7% IN 2021 Door de coronacrisis daalde het wereldwijde volume (toegevoegde waarde) van de transport- en logistieke sector met meer dan 10%. Dat is een grotere terugval dan ten tijde van de wereldwijde financiële crisis in 2009 (-5%). Door maatregelen op het gebied van ‘social distancing’ wordt dit keer het personenvervoer veel harder getroffen dan

het goederenvervoer. Waar de luchtvaart en het openbaar vervoer in 2021 naar verwachting pas een begin van herstel zullen zien, profiteren het wegvervoer, de logistiek en de scheepvaart van de relatief sterke opleving van de goederenconsumptie en de wereldhandel. Hoewel het nieuwe jaar begon te midden van aanhoudende onzekerheid over heropeningen, kunnen het vooruitzicht van vaccinaties en versoepeling van reisbeperkingen in de tweede helft van het

PG 34

DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK ■

jaar naar verwachting leiden tot een volumeherstel van 7% in 2021. Niettemin is volledig wereldwijd herstel van de transport- en logistieksector voor eind 2022 niet realistisch.

LUCHTVAART: VOLLEDIG HERSTEL PAS IN 2024-2025 De luchtvaartsector is een van de meest getroffen sectoren van de coronapandemie en in het eerste kwartaal van 2021


BUSINESS DESK MANAGER V O O R I N G A N T W E R P E N - H AV E N Y V E S G O D D E F R OY

is er nog nauwelijks verlichting. We verwachten wel een begin van herstel in de tweede helft van het jaar. Het passagiersvolume in de luchtvaart komt dit jaar naar verwachting uit op 40-50% van het pre-coronaniveau. Volledig herstel zal enkele jaren duren, waarschijnlijk tot 2024-2025. De wereldwijde jaarlijkse groei op lange termijn voor 2020-2040 zal naar verwachting gemiddeld bijna 4% bedragen, gedreven door een sterke groei van de vraag vanuit Azië. Dit is wel lager dan het groeipercentage van 6% in de jaren voor corona. Door aanhoudende capaciteitstekorten en positieve vooruitzichten is luchtvracht niet langer een ondergeschoven niche en zal naar verwachting in 2021 opnieuw een lichtpunt zijn met nieuwe spelers die posities in de markt opbouwen.

SCHEEPVAART: CHINA DRIJFT HANDELSVOLUMES IN 2021 DE HOOGTE IN Na de eerste verstoring eindigde het afgelopen jaar beter dan verwacht voor de wereldwijde scheepvaart. In termen van volume is cruisevervoer duidelijk de zwaarst getroffen scheepvaartniche, die dit jaar nog steeds ver onder het normale niveau opereert. De sector zal profiteren van het herstel van de wereldhandel in 2021, waarbij de gemiddelde handelsvolumes over zee naar verwachting boven het niveau van vóór de pandemie zullen uitkomen. China is een belangrijke drijvende kracht achter het herstel. De hoge vrachttarieven in de container-

vaart zullen naar verwachting in de loop van het jaar afnemen. Toch zullen ze hoog blijven door grotere volumes, aanhoudende vertragingen en verstoorde toeleveringsketens als gevolg van congestie, containertekorten en verminderde luchtvrachtcapaciteit. De tarieven op de minder in het oog springende markten voor droge en natte bulk - die samen het grootste deel van de scheepvaartvolumes uitmaken – houden geen gelijke tred met de containervaart. De tankvaart bereikte begin 2021 zelfs het dieptepunt van 30 jaar. De handel in vloeibare brandstoffen lijdt onder de verminderde activiteit op de weg en in de lucht. De tankervolumes zullen naar verwachting in 2021 toenemen, maar zullen nog niet terugkeren naar het pre-coronaniveau. Bunkerbrandstofkosten stijgen als gevolg van aanzienlijk hogere olieprijzen, wat leidt tot hogere operationele kosten voor verladers en/of rederijen.

WEGTRANSPORT: EINDMARKT BEPAALT PERSPECTIEVEN VOOR 2021 Hoewel de terugval in het voorjaar deed vrezen voor de rest van 2020, viel het omzetverlies door snel herstel in de zomer uiteindelijk mee. Dit blijkt ook uit de vervoersbewegingen, die in december terug waren op het pre-coronaniveau. Toch beginnen wegtransporteurs afhankelijk van de eindmarkten heel verschillend aan 2021. Terwijl transporteurs van kleding, auto’s en industriële grondstoffen en onderdelen in volume achteruit zijn gegaan, hebben bedrijven met opdrachtgevers bij supermarkten,

tuincentra en bouwmarkten waarschijnlijk een sterk jaar achter de rug. Vorig jaar verschoven consumentenuitgaven naar goederen zoals elektronica - waarvan het transport profiteerde – maar consumenten zullen, zodra het kan, meer aan diensten gaan besteden. Ook moet het grootste effect van de coronacrisis voor de bouw nog volgen, waardoor er minder bouwmaterialen en -stoffen vervoerd worden. Door voordelen aan de kostenkant is 2020 voor grotere bedrijven in het wegtransport niet noodzakelijk een slecht jaar geweest. De brandstof was goedkoper dan in 2019, al komt dit contractueel vaak grotendeels bij opdrachtgevers terecht. Daarnaast zijn ‘dure’ files voor een groot deel uitgebleven, wat efficiëntievoordelen heeft opgeleverd. Naar verwachting komt het tijdverlies door files voorlopig niet terug op het oude niveau. Waar volumes op peil zijn gebleven, is het zelfs een relatief goed jaar geweest. In het wegtransport concentreert de capaciteit zich door overnames en autonome groei steeds meer aan de onder- en bovenkant van de markt. Het aantal eigen chauffeurs bevindt zich op piekniveau en er vindt consolidatie plaats. Tegelijk is de flexibele schil van grotere bedrijven opgelopen tot veelal tientallen procenten. Volumekrimp wordt daar opgevangen door minder gebruik te maken van charters. Deze bedrijven hebben hierdoor het meeste last van de coronacrisis en er zullen ook nog faillissementen volgen.

BUSINESS IMPULSE Ga naar ing.be/businessimpulse voor de laatste business trends en economische actualiteit.

PG 35

■ DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK


P U B L I R E P O R TA G E

INZICHTEN VAN VAN DESSEL VERZEKERINGEN

DE WERELD VAN TRANSPORT Zoals alle geïndustrialiseerde landen kent België een consumptiemaatschappij. Om die draaiende te houden, hebben we transport nodig. Zonder transport blijven de winkels immers leeg: van de boter in uw frigo tot de inkt in uw printer, alles moet vervoerd worden. WIE DRAAIT OP VOOR SCHADE AAN GOEDEREN TIJDENS HET TRANSPORT ERVAN? De risico’s tijdens het transport van goederen zijn niet bij iedereen gekend. Vaak denkt men ten onrechte dat de professionele vervoerder altijd volledig aansprakelijk is. Als eigenaar van goederen die u vervoert of laat vervoeren doet u er dus goed aan om uw goederen te verzekeren. In welke mate u als eigenaar risico loopt, hangt af van het gekozen transportmiddel (over de weg, per spoor, over water, door de lucht) en de toegepaste verkoopsvoorwaarden. ONDERSCHEID CARGOVERZEKERING EN CMR-VER­ZE­KERING Al te dikwijls hoort men goederenbelanghebbenden zeggen dat een transportverzekering niet nodig is als de vervoerder een goede CMR-verzekering heeft. Het is echter uiterst belangrijk een onderscheid te maken tussen een CMR-verzekering en een cargoverzekering. Een CMR-verzekering dekt de aansprakelijkheid en de belangen van de vervoerder voor schade aan goederen van derden tijdens het transport over de weg. Bij een schadegeval waarbij de vervoerder geen fout toegewezen kan worden, zal de verzekeraar terecht tussenkomst weigeren. Denk daarbij maar aan schade of vertraging die te wijten is aan een verkeersongeval waarvoor de vervoerder niet aansprakelijk is of aan omstandigheden die hij niet had kunnen voorzien, zoals overmacht (bv. een brug die instort, blikseminslag, aardbeving).

Bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat de aansprakelijkheid van een landvervoerder vaak beperkt blijft tot 8,33 STR (ongeveer €10) per kg. Vooral voor goederen met een hoge waarde in verhouding tot hun gewicht speelt die beperking een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan ICT-materiaal, kledij, medicijnen en alcoholische dranken. Dat zijn niet toevallig de goederen die uit de statistieken naar voren komen als de meest diefstalgevoelige. Een cargoverzekering is dan weer een zaak­ schadeverzekering die, los van elke aansprakelijk­ heidsdiscussie, de goederen zelf verzekert voor de risico’s die zich tijdens het transport voordoen. Bovendien maakt een cargoverzekering het mogelijk om niet alleen de goederen maar ook de verhoopte winst te verzekeren. Ook het vrijwillig verblijf in eigen of eender welk magazijn kan verzekerd worden (in een stock- en-transitpolis). ROL VAN UW MAKELAAR Er bestaat een groot aanbod aan transportverzekeringsproducten en polisvoorwaarden die voor een leek niet te begrijpen zijn. U kunt dus best van het advies van een professionele verzekeringsmakelaar gebruik maken om die cargopolis te kiezen die precies past bij uw behoeften en situatie. Van Dessel helpt u met plezier verder.

www.vandessel.be

PG 36

DOSSIER TRANSPORT EN LOGISTIEK ■


ONLINE OF HYBRIDE D I N S D AG 1 J UN I 2 02 1 VA N 1 6 U 3 0 T O T 2 1U 00

Als familiebedrijf heb je vandaag enkele gouden troeven in handen, maar kan je die optimaal benutten? Jouw (kandidaat) medewerkers (maar ook leveranciers en klanten) zoeken steeds vaker naar bedrijven met een gezicht, partners die een zekere authenticiteit uitstralen en die met passie hun activiteit uitvoeren. Een uitgekiende employer branding strategie kan jouw familiale onderneming verder helpen! Met de Voka Family Business Happening willen wij jou en jouw familieleden graag inspireren om jouw business een extra boost te geven. Geen ver-van-je-bed show, maar verhalen voor en door andere familiebedrijven die graag de ingrediënten van hun succesvolle recepten, ervaringen en expertise delen met jou en je familieleden. Deze zesde editie zoomt in op het belang van een goed employer branding beleid voor jouw familiebedrijf. De Voka Family Business Happening word je gratis aangeboden door Voka met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en is exclusief voorbehouden voor familiebedrijven.

Praktisch

Meer info en inschrijvingen

Dinsdag 1 juni, 16.30u tot 21.00u Hybride

Alain De Cuyper Adviseur Ondernemerschap Alain.de.cuyper@voka.be 0491 36 91 99

Programma

• 16.30u: Welkom door Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder Voka Mechelen-Kempen • 16.45u: Voorstelling 75-jarige historiek Van Dessel Insurance & rondleiding nieuw bedrijfsgebouw • 17.45u: Panelgesprek rond employer branding van het familiebedrijf met praktijkgetuigenissen van Evelien Torfs en Van Dessel Insurance en duiding door de marketingexperten van Insilencio en Cre@ctiv Marketing • 19.00u: Tijd voor jullie vragen • 19.15u: Family netwerkbuffet • 21.00u: Einde Family business happening

PG 37


VOKA LOKAAL VOOR EN DOOR ONDERNEMERS Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen heeft negen Lokale Ondernemersnetwerken. Voka Lokaal is letterlijk het fundament van onze werking. Wij brengen Voka en het netwerk heel dicht bij jou. Voor meer informatie contacteer je de relatiebeheerder in je regio.

Voka Voka Lokaal Kempen Kempen Noord Noord

Voka Voka Lokaal Kempen Midden Midden Kempen

Hoogstraten 2320

Baarle Hertog 2387

Merksplas 2330

Rijkevorsel 2310 Beerse 2340

Voka Voka Lokaal Kempen Kempen West West

St-Amands 2890

St. Katelijne-Waver 2860

Mechelen 2800

Voka KleinLokaal Brabant / Klein-Brabant /Vaartland Vaartland

Lille 2275

Grobbendonk 2280

Duffel 2570 Willebroek 2830

Turnhout 2300

Oud Turnhout 2360

Herentals 2200

Berlaar 2590

Putte 2580

Heist-op-den-berg 2220 Hulshout 2235

Mol 2400

Geel 2440

Balen 2490

Olen 2250 Meerhout 2450 Westerlo 2260

Herselt 2230

Voka

Laakdal 2430

Voka Voka Lokaal Kempen Kempen Zuid Zuid

Lokaal ZuiderZuiderkempen kempen

Tine Horsten Voka Lokaal Kempen Noord tine.horsten@voka.be

Roel Dockx Voka Lokaal Neteland roel.dockx@voka.be

Katty Geeraerts Voka Lokaal Kempen West Voka Lokaal Kempen Zuid katty.geeraerts@voka.be

Eline Pauwels Voka Lokaal Mechelen eline.pauwels@voka.be Ben Peeters Voka Lokaal Midden Kempen Voka Lokaal Kempen Oost tine.horsten@voka.be

Peter Van Doninck Voka Lokaal Klein-Brabant/Vaartland Voka Lokaal ZuiderKempen peter.vandoninck@voka.be

PG 38

VOKA LOKAAL ■

Voka Voka Lokaal Kempen Kempen Oost Oost

Dessel 2480

Kasterlee 2460

Herenthout 2270

Bonheiden 2820

Voka Lokaal Mechelen Mechelen

Arendonk 2370

Retie 2470

Nijlen 2560 Lier 2500

Puurs 2870

Vosse laar 2350

Vorselaar 2290

Voka Lokaal Neteland Neteland

Bornem 2880

Ravels 2380


NIEUWS UIT DE REGIO

BERLAAR: GROEN LICHT VOOR KMO-ZONE DE HUTTEN

De gemeente Berlaar krijgt dan toch groen licht voor het creëren van een nieuwe, duurzame kmo-zone. De Hutten zal met haar 6.5 hectare grond, gelegen aan de N10, ruimte bieden aan een 30-tal lokale ondernemers. De Hutten komt naast de Aarschotsebaan (N10), ter hoogte van de Huttestraat en Hemelshoek. In de gemeente is momenteel slechts 1% van de totale oppervlakte bestemd als industriegebied of kmo-zone. Kmo-zone De Hutten moet hierop een antwoord bieden. Niet zomaar alle activiteiten worden toegelaten. Bedrijven die zich toespitsen op bijvoorbeeld productie en verwerking van goederen, onderzoek en ontwikkeling, alsook opslag en herverdeling van goederen (groothandel) kunnen hier zeker wel hun plaats vinden. “We willen onze lokale ondernemers de nodige kansen geven om hun zaak op een duurzame manier te laten groeien”, vertelt Willy Beullens, schepen van Lokale Economie, Landbouw en Leefmilieu. “Met deze nieuwe kmo-zone kiezen we ervoor om vooral plaatselijke zonevreemde bedrijven te herlocaliseren. Op bedrijventerrein De Hutten kunnen ze hun onderneming verder uitbouwen volgens de huidige en toekomstige behoeftes, met inbegrip van een aantal voordelen op milieutechnisch vlak en gecentraliseerde energievoorzieningen. Tot slot is ook de locatie niet toevallig, de nabijheid van de N10 vormt naar mobiliteit toe namelijk een bijkomend pluspunt.” https://igemo.be/te-koop-te-huur/

NIEUWE NAAM VOOR INFOLAND SOFTWARE Voortaan gaat iProva, de software voor kwaliteits- en risicomanagement van Infoland, verder onder de naam Zenya. Het bedrijf uit Herentals wil internationaliseren en dat vereist een globaal inzetbaar merk. “Zenya betekent ‘persoonlijk en gastvrij’ en dat is precies wat de software doet. Naast het beheersen van risico’s moet het product ook mee kunnen evolueren met de veranderingen die continu plaatsvinden. Het moet met andere woorden software zijn die voor de klant werkt, waar en wanneer zij dat nodig hebben.”

PFL GROUP BREIDT UIT In aanwezigheid van burgemeester van Beerse Bart Craane werd eind maart de eerste steen gelegd van een nieuwe studio in Beerse. PFL koos vanaf het begin van de lockdown voor de vlucht vooruit en bleef investeren in de toekomst van het bedrijf. Zo namen ze eerder het WIMEC Event Centre in Turnhout over. Het congrescentrum werd ingericht met instapklare virtuele studio’s zoals een knusse woonkamersetting en een grote tvtafeldiscussie set, alsook een greenkey-studio. Deze studio’s kenden meteen zo’n groot succes dat zij recentelijk extra instapklare studio’s hebben gebouwd in Brussel (Crowne Plaza), Antwerpen (Antwerp Expo) en Heusden-Zolder (Watt17). Nu breidt het bedrijf zijn eigen bedrijfspand uit met een nieuwe studio met een professionele tv- en opnamestudio (15x25m², montageruimtes, vergaderfaciliteiten, enzovoort. De studio wordt het paradepaardje van de PFL-Group en zal voldoen aan alle huidige veiligheidsnormen. Deze ruimte zal volledig geluids- en lichtdicht zijn, mét een apart verluchtings- en aircosysteem. Bovendien kan er tot 6 ton gewicht aan het plafond bevestigd worden! Het is nog even wachten tot 2022 vooraleer de studio in gebruik genomen kan worden.

PG 39

■ NIEUWS UIT DE REGIO


JONG VOKA KEMPEN STELT VOOR GAS FLOW SOLUTIONS Hans De Groof, Managing Director Gas Flow Solutions Peter De Groof, Procurement & Supply Chain Director Gas Flow Solutions Rachid Rahmani, Sales & Business Director Gas Flow Solutions

J O N G

V O K A

K E M P E N

BEDRIJFSACTIVITEIT Gas Flow Solutions (GFS ™) ontwikkelt, vervaardigt en levert wereldwijd regelapparatuur voor de energiesector. Een sterke expertise en klantenbinding heeft van GFS™ een toonaangevend merk gemaakt. Dankzij een modulair en innovatief ontwerp is het merk ook inzetbaar voor waterstof en de opwekking van alternatieve energie. Gas Flow Solutions speelt daarom ook een rol in de transitie naar meer veilige, “slimme”, groene en efficiënte energie.

WAT ZIJN DE STERKE PUNTEN VAN HET BEDRIJF? WAT ONDERSCHEIDT JULLIE VAN DE ANDEREN? In tegenstelling tot andere spelers assembleren we bij Gas Flow Solutions eigen ontwikkelde producten en engineered solutions. Het ontwerp is niet aangekocht, of middels acquisitie van een marktspeler binnengehaald. De nodige engineering skills, expertise en vakkennis zijn dan ook essentieel om onze regelapparatuur wereldwijd te kunnen vermarkten. Onze concurrenten zijn multinationals die vaak ook concurreren met de systemen van onze klanten. GFS focust zich dan ook op een onafhankelijk advies, zonder enig belangenconflict. De energiesector is tevens een veel-

eisende industrie. Het vergt veel engagement en inzet om onze klanten en eindgebruikers in gascentrales te ondersteunen. We zijn dan ook 24/7 ter beschikking en bereid om onze regelapparatuur waar dan ook in de wereld in bedrijf te stellen. Ten slotte adviseren we turbinebouwers en gasdistribiteurs in een vroeg stadium met hun technische specificaties en plant design om een veilige en goedwerkend geheel te bekomen. Dat kan dan ook alleen maar door te bouwen aan een sterke klantenrelatie en groot vertrouwen in het GFS™ merk. Onze inkoopafdeling heeft hard gewerkt aan een efficiënte supply chain voor onze grondstoffen en halffabrikaten. Daar blinken we uit want het gaat vaak om harde deadlines en snelle levertijden in onze industrie.

HOE KIJKEN JULLIE NAAR 2021? WAT HOOP JE DIT JAAR TE KUNNEN BEREIKEN? Het is een bijzonder 2020 geweest. Zoals gebruikelijk hopen we een omzetgroei te kunnen verwezenlijken. Het zou mooi zijn als we terug de omzet kunnen halen die we voor het corona-tijdperk noteerden. De transitie naar slimme energiesystemen blijft een onderwerp in de energiesector. We kijken dan ook uit naar de ontwikkelingen met betrekking tot

PG 40

JONG VOKA KEMPEN ■

waterstof. Ons ontwerp is inzetbaar gemaakt voor deze alternatieve energiebron. Na enkele testcases streven we ernaar om meer oplossingen voor dit medium te mogen leveren. Altijd leuk voor ons team is om een nieuwe geografische locatie als referentie te hebben. Met projecten dit eerste en tweede kwartaal van 2021 voor onder andere de Dominicaanse Republiek, Haïti, Mozambique, Ivoorkust ea. hebben we in ieder geval enkele leuke tropische bestemmingen voor onze service & sales engineers.

WAAROM JONG VOKA KEMPEN? Jong Voka Kempen blijft ons verrassen met interessante netwerkbijeenkomsten. Ook met de COVID-maatregelen krijgt men het bij Jong Voka Kempen voor elkaar om relevante inhoud te voorzien voor zowel jonge als gevestigde ondernemers in de Kempen. Ook het pakket aan trainingen, workshops en voordelen voor leden spreekt ons aan. Jong Voka Kempen is toch een verzamelplek van en voor jonge ondernemers uit tal van sectoren. Dit blijven interessante profielen die als contactpunt kunnen fungeren in de uitbreiding van ons netwerk. De events zijn ook gewoonweg leuk en ontspannend!


ONLINE ESCAPE ROOM

FIND THE VACCINE Op zoek gaan naar een virtueel vaccin? Dat deden veertig leden van Jong Voka Kempen op donderdag 1 april in een online escape room! Na afloop stuurden we een evaluatiepeiling uit naar de deelnemers. Met een ‘happiness factor’ van 100% kijken we met heel veel plezier terug op deze activiteit! De deelnemers werden ingedeeld in willekeurige, kleinere teams. Na een korte kennismaking met de groepsgenoten ontstond er al snel een teamspirit en barstte de onderlinge strijd los. De teams gingen aan de slag om zo snel mogelijk én zoveel mogelijk online vraagstukken op te lossen en zo de formule te ontdekken voor het verlossende virtuele vaccin. Van een code kraken in

een vliegtuig tot de link vinden in een puzzelronde, zoals bij de Slimste Mens. De ene oplossing was al wat makkelijker te vinden dan de andere. Na het spel netwerkten de deelnemers gezellig verder in kleine breakout rooms, vergezeld door een lekkere cocktail of mocktail, vooraf aan huis bezorgd door Bar Bocal.

 Wist-je-dat: Net zoals bij de kick-off quiz, was er ook nu een team met de groepsnaam ‘Op de eerste plaats’. Ze wonnen toen de quiz, en jawel, ook nu eindigden ze op de eerste plaats. Toch een eervolle vermelding waard vonden wij! T

Ben je nog geen lid van Jong Voka Kempen? Kijk snel op www.jongvokakempen.be en meld je aan. Lid worden is gratis en exclusief voor Voka-leden.

PARTNERS VAN JONG VOKA KEMPEN

PG 41

■ JONG VOKA KEMPEN


An Christiaen, CSR Manager Cartamundi: “Vòòr corona moest ik veel meer uitleggen waarom ik me ook met de sociale aspecten bezig hield.”

DE VISIE VAN CARTAMUNDI OP DUURZAAMHEID

“JE BENT PAS ÉCHT DUURZAAM ALS JE OOK SOCIAAL GOED ZIT” “Ondanks corona was het voor ons toch een mooi jaar”, vertelt Global CSR Manager van Cartamundi An Christiaen. “Maar toch weegt de crisis stilaan zwaar op onze medewerkers. Het heeft ons meer dan ooit doen beseffen hoe belangrijk die sociale component is in duurzaam ondernemen.” Familiebedrijf Cartamundi uit Turnhout is al 51 jaar in handen van de families de Somer en de Cartier de Marchienne. Het bedrijf groeide intussen uit tot het grootste speelkaarten- en spellenbedrijf ter wereld, met 23 kantoren wereldwijd en medewerkers van Singapore tot Brazilië, van Stockholm tot Dallas en Tokio. “Ook in onze joint ventures in India, Brazilië en Japan werken we bewust met familiebedrijven”, legt An Christiaen uit. “Je kunt sneller schakelen en de betrokkenheid is groot.”

AUTEUR: KRISTEL GOFFIN

HET VERSCHIL In haar rol als Global Corporate Social Responsibility Manager coördineert An Christiaen het duurzaamheidsbeleid voor de hele groep wereldwijd. “Bij Cartamundi is duurzaamheid een ruim begrip. We nemen de 17 doelstellingen van de United Nations die Voka hanteert in haar duurzaamheidscharter als kader en kijken van daaruit hoe we ze kunnen implementeren in alles wat we doen.” Wat daarin opvalt, is dat er dit jaar veel aandacht is gegaan naar de sociale component in het duurzaamheidscharter. “Vanaf het moment van de eerste lock-

PG 42

DUURZAAM ONDERNEMEN ■

down hebben onze aandeelhouders-families ons gevraagd om op zoek te gaan naar hoe we het verschil konden maken voor de gemeenschap”, verduidelijkt An Christiaen. “Zo hebben we acties opgezet om onze producten te doneren aan patiënten en gezondheidswerkers in rusthuizen en ziekenhuizen. Met Medimundi ontwikkelen en produceren we hoogwaardige FFP2- en FFP3-maskers, in Amerika maakten we face shields en Ierland assembleerden we testkits voor ziekenhuizen.”


In de lockdown wilden we het verschil maken voor de gemeenschap, met donaties aan patiënten en gezondheidswerkers, met Medimundi en de productie van face shields en testkits.” CHARITY Ook de oprichting van een Cartamundi Global Fund toont aan hoe belangrijk de sociale component is in het duurzaamheidsbeleid van Cartamundi. “In samenwerking met de Koning Boudewijn Stichting kijken we hoe we wereldwijd de gemeenschappen waar we actief zijn, kunnen ondersteunen. We mikken vooral op een beter onderwijs, gezondheid en sociale cohesie van kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Op het vlak van gezondheid verschuift de focus sinds corona steeds meer naar mentale gezondheid. Onze producten kunnen daar een belangrijke schakel in zijn. Ze helpen ontstressen en verbinding vinden. Het is onze bedoeling om doorheen de jaren ook partnerships te ontwikkelen met de organisaties die we steunen. Het fund past uitermate goed in onze definitie van succes. Als Cartamundi kunnen wij pas succesvol zijn als we ook relevant zijn voor de samenleving waarin we opereren.”

ETHIEK ALS USP “Ook onze klanten challengen ons om een stap verder te gaan op sociaal vlak”,

vervolgt An Christiaen. “Elke fabriek die iets produceert voor Hasbro krijgt bijvoorbeeld een uitgebreide sociale audit. Er wordt gegekeken hoe we met mensen omgaan, wat ons beleid rond pesten is, of de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers worden gerespecteerd, hoe we belangenvorming tegengaan ... We haalden een mooi resultaat en werden beloond met de Hasbro’s Ethical Champion Award. En daarmee trekken we ook nieuwe klanten aan, die bewust zoeken naar een ethisch verantwoorde leverancier.”

OOK GROEN In het duurzaamheidsplan van 2020 wilde Cartamundi ook ecologische doelstellingen bereiken. “Het was geen normaal jaar, maar toch zijn we erin geslaagd enkele belangrijke stappen vooruit te zetten”, zegt An Christiaen. “Zo zijn we gestart met life cycle assessments, een eerste stap naar een betere carbon foot print. We hebben bekeken hoe we single use plastic uit onze producten kunnen krijgen. Onze ingenieurs vonden duurzame alternatieven. Daarnaast ging onze afdeling paper toys op zoek naar een kartonnen alternatief voor de plastic

goodies die je in vele kindermenu’s van fast food ketens vindt. Voor de plastic rond onze doosjes moeten we wel nog een oplossing vinden.”

EN-ÉN “Over het begrip duurzaamheid bestaat veel verwarring”, besluit An Christiaen. “Veel bedrijven neigen naar groene duurzaamheid en vòòr corona moest ik veel meer uitleggen waarom ik me ook met de sociale aspecten bezig hield. Maar voor mij is dat logisch: je bent pas echt duurzaam bezig als je naast goede ecologische doelstellingen ook sociaal goed zit.”

ZELF OOK AAN DE SLAG MET DUURZAAMHEID IN JE ONDERNEMING? Dan is het Voka Charter Duurzaam Ondernemen iets voor jou! Wil je net als Cartamundi met jouw onderneming deel uitmaken van onze VCDO-community, dan verbind je je ertoe om: • Duurzaam ondernemen proactief te integreren in het bedrijfsbeleid • Doelstellingen en concrete acties te formulieren in lijn met de door de VN geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) • Te rapporteren over de geboekte resultaten aan een evaluatiecommissie • Extern te communiceren over de uitgevoerde acties.

gisch en ecologisch vlak. Ze zijn het kompas voor een toekomstgericht en duurzaam bedrijfsbeleid. Contacteer vrijblijvend

De wereldwijd erkende SDG’s vormen de basis voor jouw actieplan. Door te werken met de SDG’s, creëer je een breed draagvlak en boek je vooruitgang op economisch, sociolo-

Guido Evens Senior adviseur duurzaam ondernemen guido.evens@voka.be 0471 70 13 85 Melissa Dubois Projectverantwoordelijke internationaal en duurzaam ondernemen melissa.dubois@voka.be 0471 81 37 61

PG 43

■ DUURZAAM ONDERNEMEN


TOPVROUWEN

Elke Van Zaelen Ben jij een ambitieuze vrouw, een aanstormend talent dat zich volop wil ontplooien? Dan is het traject Topvrouwen iets voor jou! Je maakt deel uit van een dynamische groep en een interactief netwerk. De focus ligt op persoonlijke groei. Je versterkt jezelf en daarmee ook je bedrijf. Maak kennis met één van hen: Elke Van Zaelen, managing director van FAME Travel designers. Wat vind je het leukste aan je job? “Alles, maar dat is misschien omdat ik het zo hard mis om ze uit te voeren! Mijn bedrijf doet namelijk incentive reizen, dus reizen voor de B2B sector, en dat ligt al één jaar volledig stil. Jammer genoeg! Het mooiste voor mij is als de reis of het event op zijn einde loopt en de klant tevreden is. Dan eindigt het ganse traject (dat soms wel een jaar tijd in beslag neemt) en is het voor mij de kers op de taart om de deelnemers en mijn klant te zien genieten.”

Wat is jouw grootste talent? “Mijn vriendinnen zouden zeggen: veel babbelen. Ik kan hun geen ongelijk geven. Ik ben graag onder de mensen, hou ontzettend van een goed gesprek en help graag waar ik kan. Best nuttig voor mijn job, want als organisator dien je alles in goede banen te leiden en komen deze skills wel van pas.” Op welke professionele prestatie ben je het meeste fier? “Ik was ontzettend fier op waar we stonden met FAME in februari 2020. Een solvabel bedrijf met fijne klanten, een leuk team dat bruiste van energie. We waren in onze volgende groeifase en alles ging ongelofelijk goed. Ik hoop dat snel terug te bereiken, dat niveau.” “Wat het voorbije jaar betreft, ben ik best fier op mezelf, ... hoe ik gegroeid ben in al het digitale. Ik heb me volledig ingewerkt in alles rondom Digital Business. Intussen volg ik ook een postgraduaat in deze materie. Zo fijn om weer op de schoolbanken te zitten. Voor mezelf, voor FAME, heb ik hier al ontzettend over geleerd en ik had nooit gedacht dit ooit boeiend te vinden en toch is het dat wel.” Met welke vraag mogen ze jou altijd bellen voor advies? “Oh dat mag van alles zijn, want ik geef heel graag advies. Een vraag over vrouwelijk ondernemerschap, een vraag over welke incentivereis het best kan passen bij je bedrijf, een vraag om een koffie te drinken en eens iemand nieuw ontmoeten. Ik ben een grote babbelaar, maar kan ook goed luisteren.”

Fijnste vakantie Elke: Peru

Met wie zou je graag eens een lang gesprek voeren en waarom? “Met Mary Beard, een Britse docente Klassieke Geschiedenis. Haar boeken zijn leuk lezen en elke keer dat ik een opiniestuk of interview van haar lees, dan ben ik aangenaam verrast over haar levensvisie, ook wel geïnspireerd. Met

PG 44

TOPVROUWEN ■

haar een koffietje drinken en praten over het leven lijkt me zalig.” Wat vond je de meest boeiende sessie van de Topvrouwen? “De sessie met Anja Moortgat rondom vrouwelijk ondernemerschap en vrouw zijn in de business-wereld. Zij benaderde dit vanuit haar coaching-ervaring, dus zeer praktijkgericht. Op korte tijd gaf ze ons (voelde ook heel persoonlijk voor mij) zoveel nuttige, kleine tips.” Wat heb je toegepast van de sessies? “Wel, dankzij de sessie met Anja Moortgat heb ik me verdiept in de Cyclusstrategie en ben ik mijn cyclus beginnen bijhouden en analyseren. Een ongelofelijke aanrader voor elke vrouw!” Wat heeft de reeks Topvrouwen je gebracht? “Ik ontdekte nieuwe locaties in België, fijne onderneemsters die hun hart konden en vooral durfden blootleggen en toch ook wel enkele interessante sprekers ontmoet.” Wat heb je tijdens het traject geleerd over jezelf wat je nog niet wist? “Dat ik best verlegen kan zijn tussen een groep van vrouwelijke onderneemsters. Misschien omdat ik vaak in een mannenwereld vertoef. Het zijn nog altijd en/of te vaak mannen die de beslissing nemen in bedrijven.” Welke life-hack geef je andere top­ vrouwen graag mee? “Assumption is the mother of all fuck ups. Never assume.” “Het is een quote die ik steeds aan mijn team geleerd heb en ook ontzettend veel herhaald heb. Zo toepasbaar op mijn job, maar eigenlijk ook op alles in het leven. We veronderstellen te veel en doen dat beter wat minder.”


ELKE VAN ZAELEN OVER TOPVROUWEN

Elke: “Tijdens het traject Topvrouwen ben ik te weten gekomen dat ik best verlegen kan zijn tussen een groep van vrouwelijke onderneemsters. Dankzij Topvrouwen ontdekte ik niet alleen nieuwe locaties in België, maar ook fijne onderneemsters die hun hart konden en vooral durfden blootleggen.”

Elke: “De sessie met Anja Moortgat rondom vrouwelijk ondernemerschap en vrouw zijn in de businesswereld vond ik zeer interessant. Dankzij haar heb ik me verdiept in de Cyclusstrategie en ben ik mijn cyclus beginnen bijhouden en analyseren. Een ongelofelijke aanrader voor elke vrouw!”

Vanaf 15 september gaan we van start met een nieuw traject Topvrouwen. Daar zet jij je groeipad in gang en bouw jij je kennissen uit. Alle programma’s staan garant voor kwaliteitsvolle content van toptrainers met gevarieerde werkvormen op verrassende locaties. Meer dan honderd topvrouwen gingen je voor. Waarom jij niet?

PASPOORT Naam

Elke Van Zaelen

Vrije tijd

Genieten van het leven!

Leeftijd

41

Mooiste plek in de regio

Geef mij toch maar de wereld om te ontdekken i.p.v. van plekjes dichtbij

Woonplaats

Nieuwenrode

Favoriet gerecht

Mij kan je plezieren met lekkere slaatjes, een fijn stukje vlees, een Thais gerecht, een verfrissende pasta. Ik eet zo veel, zo graag, behalve dan de typische Vlaamse kost.

Firma

FAME Travel Designers

Fijnste vakantie

PERU toen ik 10 jaar getrouwd was met mijn man. Zalige reis!

Functie

Managing Director

Beste boek/film

Ik hou ontzettend van mini-series, zes afleveringen en gedaan. De ontdekkingen van het voorbije jaar: The Nightmanager, The Undoing & Behind Her Eyes.

Jouw drie waarden

Vrijheid, gelijkheid & rechtvaardigheid

Guilty pleasure

Wijn & chocolade

Levensmotto

Wees jezelf

Meer info bij Leen Binnemans Manager Communities leen.binnemans@voka.be 0473 83 17 91

PG 45

■ TOPVROUWEN


ACCELERO HELPT EMDS MET BELANGRIJKE KEUZES

“HET TRAJECT GAF ME DE DURF OM EEN TANDJE HOGER TE SCHAKELEN” Groeien is het doel van elke onderneming. Maar groei wijzigt de dynamiek van je bedrijf. Hierdoor staan snel groeiende bedrijven voor heel wat uitdagingen. Met het nieuwe en exclusieve begeleidingstraject Accelero biedt Voka Mechelen-Kempen groeibedrijven de broodnodige bijstand en begeleiding. “Het traject was exact wat ik nodig had”, zegt Gino Dierckx, bedrijfsleider van EMDS uit Herentals. “Accelero heeft me geholpen meer structuur in mijn onderneming te brengen en – misschien nog belangrijker – heeft mijn durf als ondernemer aangescherpt.” EMDS (European Machine Delivery & Service) is een specialist in engineering, montage en service voor de zware industrie. “We zijn een algemeen technisch service- en installatiebedrijf”, vertelt Dierckx. “We leveren allround services en maintenance voor de industrie en bouwsector. Denk bijvoorbeeld aan het assembleren, herstellen en onderhouden van industriële toepassingen en technische installaties, zoals bunkers, transportbanden, pneumatische installaties en doseer- en weegtoestellen.”

De sterkte van Accelero is dat elke deelnemer zelf kan aangeven op welke domeinen hij of zij de focus wil leggen.”

Gino Dierckx startte EMDS op in 2008. “Na mijn opleiding als elektricien ging ik als technieker aan de slag bij een fabrikant van betoncentrales”, blikt Dierckx terug. “Binnen dat bedrijf heb ik een aantal functies kunnen invullen en dat was een zeer goede leerschool. Begin 2008 nam ik de beslissing om een eigen servicebedrijf op te starten. Op het moment dat ik effectief van start kon gaan in april 2008, stond er al zoveel werk op de planning, dat ik onmiddellijk personeel in dienst moest nemen. Gelukkig kon ik een beroep doen op een aantal mensen uit mijn oude ploeg, mensen met veel ervaring en uit het juiste hout gesneden. Vandaag zijn dat nog steeds mijn belangrijkste medewerkers. Omdat ik niet te veel hooi op mijn vork wilde nemen, heb ik de eerste jaren de groei van mijn bedrijf wel bewust vertraagd. Vraag me niet waarom, maar in die beginperiode zat ik met het idee in mijn hoofd dat vijf mensen personeel het maximum was dat ik aankon.”

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX

PG 46

ACCELERO ■


TIEN TOT VIJFTIEN PROCENT GROEI PER JAAR Door het succes van het bedrijf moest Dierckx dat idee-fixe vrij snel loslaten. “Dankzij onze goede naam en de

bij de deelnemende bedrijven, zodat je deze ook beter leert kennen – komen ook verschillende andere facetten van het ondernemerschap met behulp van gastsprekers ruim aan bod. Die aanpak zorgt voor een duidelijke structuur, die je later

In de beginperiode zat ik met het idee in mijn hoofd dat vijf mensen personeel het maximum was dat ik aankon.” mond-tot-mondreclame, kwamen er steeds maar klanten bij”, weet de bedrijfsleider. “Daarnaast begonnen we op vraag van onze klanten – aangezien we de expertise hadden vanuit onze vorige job – ook volledige betoncentrales te bouwen. We groeiden gestaag door naar een twintigtal medewerkers en zagen onze workload én onze omzet enorm toenemen. De jongste jaren groeien we op die manier organisch tien tot vijftien procent per jaar.”

in je onderneming kan verwerken. En ten slotte is er de ervaringsuitwisseling met de andere ondernemers in je groep die je absoluut niet mag onderschatten. Deze mensen – die in mijn groep uit zeer verschillende sectoren kwamen – zitten allemaal in dezelfde groeifase en worden dus met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Zij zijn een perfect klankbord en we konden elkaar oplossingen aanreiken vanuit onze eigen ervaringen.”

Gino Dierckx, bedrijfsleider van EMDS uit Herentals Sta jij net als Gino voor een boeiende fase van groei? Stel je dan kandidaat voor Accelero, het exclusief incubatorprogramma van Voka. Op 4 juni 2021 start een nieuw Accelero traject op. Meer informatie vind je op onze website of bij Alain De Cuyper.

TWEEDE BEDRIJF FOCUS OP JUISTE DOMEINEN “Als zaakvoerder en beslissingsnemer voelde ik dat er door die groei een aantal dingen binnen het bedrijf moesten veranderen”, vertelt Dierckx. “Ik nam eerder al deel aan een Plato-traject bij Voka en had daar goede ervaringen mee. Toen ik over Accelero las in het Voka-magazine, was ik dan ook direct getriggerd. Ik had in de eerste plaats nood aan een beter financieel overzicht en een betere opvolging van de cijfers. De sterkte van Accelero is dat elke deelnemer tijdens het tweedaagse kick-off moment zelf kan aangeven op welke domeinen hij of zij de focus wil leggen. Hierdoor was ik er zeker van dat mijn aandachtspunt zeker ruim besproken zou worden tijdens de individuele coachingmomenten. Ik ben nogal oplossingsgericht, dus voor mij was dat zeer belangrijk. Maar tijdens de groepssessies – die telkens plaatsvinden

Dankzij de workshops en de individuele coachingmomenten tijdens het Accelero-traject nam Gino Dierckx ook een zeer belangrijke beslissing voor de toekomst van zijn bedrijf. “Het idee lag al even op tafel, maar Accelero zorgde voor de durf om door te zetten”, legt Dierckx uit. “Met GIMAT zijn we een tweede bedrijf begonnen. Dit bedrijf legt zich volledig toe op het bouwen en plaatsen van nieuwe betoncentrales, zodat we ons met EMDS weer volledig op service en maintenance kunnen concentreren. Eén van mijn medewerkers van het eerste uur Mario Wouters coördineert als zaakvoerder dit nieuwe bedrijf en hij is ook mede-eigenaar. Het is schitterend om te zien hoe deze extra verantwoordelijkheid hem heeft doen openbloeien en hoe steil het groeipad van GIMAT is. Voor dit tweede jaar mikken we al op een omzet van vier miljoen euro. En zonder Accelero, waren we nu misschien nog over de beslissing aan het twijfelen.”

Meer info en inschrijvingen Alain De Cuyper Adviseur Ondernemerschap Alain.de.cuyper@voka.be 0491 36 91 99 015 45 10 20

PG 47

■ ACCELERO


BIJNA DE HELE FAMILIE NAM DEEL AAN PLATO

“JEZELF IN VRAAG DURVEN STELLEN, OOK ALS HET GOED GAAT” Pater familias Ivo Magriet richtte in 1990 ECS op, Electro Cablage Service. De specialist in industriële schakelkasten en installaties werd een vaste waarde en groeide snel. Intussen telt het team 35 medewerkers en ging het bedrijf over naar de tweede generatie: Kirsten, Nikita en Jochen. Wat ze gemeen hebben? Hun enthousiasme over Plato, het groeitraject voor ondernemers van Voka. Kirsten Magriet is HR-verantwoordelijke, Nikita beheert de financiën en broer Jochen is operationeel verantwoordelijke bij ECS. Vader Ivo is momenteel niet meer actief in het bedrijf. Toen zijn drie kinderen in het bedrijf zouden stappen, vond hij het belangrijk dat ze zouden deelnemen aan Plato.

Hoe zijn jullie in contact gekomen met Plato? Ivo Magriet: “Toen ik voor het eerst in contact kwam met Plato, heette het nog KMO Coaching. Ik wist wel dat ik zaken wilde doen, maar nog niet hoe. Dat heb ik bij Plato wel geleerd.”

AUTEURS: KRISTEL GOFFIN, F I L I P VA N D E W E Y E R

PG 48

P L AT O ■

Kirsten Magriet: “Ik doe nu al voor de derde keer mee met Plato, in totaal heb ik er al vijf Plato-jaren op zitten. Nu volg ik Plato leiderschap, daarvoor heb ik de Ladies meegedaan en ik heb ook een Plato compact gedaan.” Nikita Magriet: “Plato Ladies was een groep van vijftien uitbundige dames. Dat was heel inspirerend. Het was papa die ons heeft aangeraden om deel te nemen, voor we in het bedrijf zouden instappen.” Jochen Magriet: “Ik ben net met mijn


Toen zijn drie kinderen in het bedrijf zouden stappen, vond Ivo Magriet het belangrijk dat ze zouden deelnemen aan Plato.

tweede traject gestart. Voor mijn eerste traject heb ik bewust een algemeen traject gekozen. Ik wilde zo breed mogelijk kunnen bijleren.”

Plato zet in op de kracht van lerende netwerken. Hoe heeft dit jullie geholpen? Kirsten: “Ik heb alleszins veel geleerd van de ervaringen van andere ondernemers.” Jochen: “Je ziet op welke vlakken wij ons kunnen verbeteren en wat er bij anderen anders loopt ten opzichte van ons. Dat maakt Plato zo interessant.” Nikita: “Je leert ook jezelf en je doen en laten in het bedrijf in vraag te stellen. Ook al lopen zaken jaren goed, het is niet slecht om er eens naar te kijken en je af te vragen hoe het nog beter kan.”

Kunnen jullie daar een voorbeeld van geven? Kirsten: “Ik heb geleerd dat het ok is wanneer je sommige dingen graag doet en sommige dingen niet. Iedereen haalt energie uit andere dingen, en het besef dat dit bij elke ondernemer zo is, heeft me wel geholpen.” Ivo: “Ik heb bijzonder veel opgestoken van de sessie time management. Dat je je in het beheren van je tijd niet door ande-

ren mag laten leiden en zelf je afspraken moet maken. ” Jochen: “Als operationeel verantwoordelijke ben ik altijd al minder bezig geweest met sales en financiën. Op die vlakken heb ik zeer veel bijgeleerd.”

Als ondernemer moet je soms ook in eigen boezem kijken. Heb je op dat vlak iets waardevols over jezelf geleerd? Kirsten: “Ik heb geleerd dat ik mijn mindere punten moet zien en aanpakken. Ik heb soms last van uitstelgedrag en bij Plato heb ik geleerd dat ik daar voor mezelf strenger in moet zijn.” Ivo: “Als je met mensen praat, moet je altijd rustig proberen blijven. Denk goed na voor je iets zegt en hou het aangenaam.” Nikita: “Ondernemerschap is onzeker en voor ons, als tweede generatie in het familiebedrijf, is er veel nieuw. Er is dus nog veel ruimte om te groeien en bij te leren.” Jochen: “Ik heb geleerd dat ook de dingen waar ik minder mee bezig ben, belangrijk zijn. Want dat zorgt er natuurlijk voor dat heel de onderneming goed blijft draaien.”

Wat geef jij op jouw beurt mee aan collegaondernemers? Kirsten: “Doe zeker mee aan Plato, niet twijfelen. Je leert er keiveel uit. Gewoon doen.” Ivo: “Als je ooit je zaak wil overdragen aan de volgende generatie, spreek dat goed af en zorg dat alles goed geregeld is.” Nikita: “Durf met anderen te praten over wat je denkt, durf dingen in vraag te stellen en probeer je te omringen met andere collega-ondernemers zodat je nieuwe inzichten krijgt.” Jochen: “Dat ze Plato zeker een kans moeten geven. Je leert van de andere bedrijven en dat is zeer interessant.” Meer info over Plato en vrijblijvend kennismakingsgesprek bij Elien Vingerhoets (regio Kempen) Coördinator Plato elien.vingerhoets@voka.be of 0474 84 20 81 Filip Vandeweyer (regio Mechelen) Coördinator Plato filip.vandeweyer@voka.be of 0474 84 32 35

PG 49

■ P L AT O


SUCCESVOLLE EERSTE VIRTUELE MISSIE CHINA De eerste virtuele missie naar Hainan die georganiseerd werd van 24 – 26 maart door onze Kamer in samenwerking met de Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel was een schot in de roos volgens de evaluatieresultaten van de deelnemers nadien. De missie kreeg een score van 83% en de sprekers kregen lovende commentaren. “Knap werk om dit te organiseren en ook het beheer van de pauzeruimtes. Niet gemakkelijk, maar perfect geregeld. “ “Erg blij met het netwerk dat we konden vergroten.”

HELPDESK VOOR KMO’S OP WEG NAAR INDIA De Europese Commissie heeft onlangs de India IP SME Helpdesk gelanceerd, een nieuw initiatief om kmo's uit de EU te helpen hun intellectuele-eigendomsrechten (IP) in of met betrekking tot India te beschermen en af te dwingen. De helpdesk biedt jargonvrij, eerstelijns, vertrouwelijk advies over IE-kwesties en aanverwante kwesties, alsook opleidingen, online-instrumenten en hulpmiddelen - en dit alles gratis! Daarnaast biedt de India IP SME Helpdesk trainingen aan over verschillende IP-aspecten

(handelsmerk, auteursrecht, octrooi, model) die zijn toegespitst op jouw bedrijfsbehoeften en op de bedrijfssector waarin je actief bent. Kmo's zullen worden bijgestaan door deskundigen, die een jarenlange ervaring hebben in IE-kwesties met betrekking tot de Indiase markt. Petra Van Bouwelen Manager internationaal ondernemen 0476 90 99 09

PG 50

I N T E R N AT I O N A A L O N D E R N E M E N ■

Voor meer informatie stuur je een mail naar petra.van.bouwelen@voka.be.


DE VALKUILEN EN HOE ZE TE OMZEILEN

HYBRIDE WERKEN “Telewerken is in onze organisatie niet haalbaar.” Hoeveel werkgevers zouden het anderhalf jaar geleden nog zonder blikken of blozen hebben gezegd? Er zijn natuurlijk sectoren en functies waarbij werken vanop afstand moeilijk of gewoon onmogelijk is. Maar nood breekt wet, en de coronacrisis deed veel werkgevers en werknemers kennismaken met een nieuwe realiteit. Hoe benutten we de nieuwe kansen en vermijden we nieuwe risico’s? De vraag of telewerken een blijver is, lijkt niet meer aan de orde. Grote organisaties als Telenet, Proximus of Unilever nemen het voortouw en schrappen resoluut in kantoorruimte. De nieuwe cao van Telenet bepaalt zelfs dat telewerk tot 60% van de tijd mogelijk blijft. Proximus ambieert de werkplek heruit te vinden en wil van de werkvloer een ontmoetingsplaats maken. Het concept klinkt u intussen vast bekend in de oren: het kantoor als broedplaats voor innovatieve ideeën en cocreatie; de thuiswerkplek als oase voor concentratie en focus.

op papier: werknemers beslissen zelf (tot op zekere hoogte) waar ze werken, afhankelijk van het werk dat ze moeten verrichten. Maar zoals Frederik Anseel, professor management aan de University of New South Wales, terecht schrijft in De Tijd: “Bedrijven halen hun meerwaarde uit samenwerking, informatie-uitwisseling, schaalvoordeel en groepscultuur. Het is een illusie dat je die voordelen kan bereiken als elk individu enkel het eigen comfort op het oog heeft. Wat goed is voor het individu, is daarom nog niet goed voor het team.”

VRIJHEID, BLIJHEID?

STRATEGIE EN ONDERSTEUNING

In eigen huis hebben we bij Mensura ook de omslag gemaakt. Alle functies die werken vanop afstand toelaten, kregen het aanbod om in te tekenen op structureel telewerk, als aanvulling op de dagen op kantoor. Toch wil ik als believer enkele kanttekeningen maken bij het hybride werken. Want ook wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. De vrijheid-blijheidgedachte oogt mooi

Opdracht nummer één om van hybride werken een succes te maken is daarom een zorgvuldig uitgewerkte strategie optuigen. Voor welke activiteiten is persoonlijk contact essentieel en spreek je af op kantoor? Hoe kunnen teams samen beslissingen nemen over hoe ze face-to-face en virtueel samenwerken? Hoe zit het met autonomie, bereikbaarheid, communicatie en taakverdeling?

Hoe vermijd je dat thuiswerk aanzet tot lange werkuren? Of dat medewerkers de connectie verliezen met het team en wegglijden in team-out? Het is een illusie om te proberen het fysieke digitaal te kopiëren. Hybride werken veronderstelt ook een andere manier van leidinggeven. Organisaties moeten daarom nadenken over hoe ze managers kunnen helpen om hybride teams te managen. Ze krijgen immers al veel op hun bord. Er zijn niet alleen de doelstellingen die gehaald moeten worden, maar er moet ook aandacht gaan naar het mentale welzijn van werknemers, feedback geven, samenwerking stimuleren… vanop afstand. Leiderschapstrainingen zijn daarom bijzonder nuttig om het hybride werken in uw organisatie te laten bloeien. Auteur: Dr. Gretel Schrijvers, Algemeen Directeur Mensura EDPB

Bedrijven halen hun meerwaarde uit samenwerking, informatie-uitwisseling, schaalvoordeel en groepscultuur. Wat goed is voor het individu, is daarom nog niet goed voor het team.” PG 51

■ PA R T N E R N A R T I K E L


DE BALANS NA TIEN JAAR ONDERZOEK NAAR LOOPBAANBELEID EN -ONTWIKKELING

"EEN ANDERE KIJK IS NODIG" De coronacrisis en bijbehorende digitale omslag drukken hun stempel op onze manier van werken. Maar als loopbanen veranderen, evolueren medewerkers dan in dezelfde richting mee? Recent onderzoek naar de impact van COVID-19 op het menselijk kapitaal wijst uit dat de meeste hr-managers hier wel van overtuigd zijn (83%). We vroegen Ans De Vos, hoogleraar aan de Antwerp Management School en houder van de SD Worx-leerstoel ‘Next generation work: Creating Sustainable Careers’, om de balans op te maken na tien jaar onderzoek. In 2011, bij de opstart van de leerstoel, lagen nog maar weinigen echt wakker van duurzame loopbanen. Vandaag is het begrip goed ingeburgerd. De vraag is niet langer of duurzame inzetbaarheid van medewerkers wel nodig is, maar hoe je zo’n beleid het beste uitbouwt. Ans De Vos trekt drie conclusies uit haar onderzoek bij organisaties en medewerkers:

1. VIND HET JUISTE EVENWICHT TUSSEN ‘HAPPY, HEALTHY AND PRODUCTIVE’ Ans De Vos: “Werknemers zoeken werk

dat aan hun behoeftes voldoet en bij hun mogelijkheden past, terwijl werkgevers talent optimaal willen laten renderen. Op dit snijvlak vinden beiden elkaar. Enkel wanneer medewerkers tevreden zijn over hun rol binnen de organisatie en voldoening halen uit hun job, dragen ze bij tot de resultaten. Dit rendement is op zijn beurt een vereiste voor de interne werkvreugde. De ene schakel kan dus niet zonder de andere en ze zijn ook continu in beweging. Wat jonge medewerkers nu motiveert en voldoening geeft, verandert naargelang ze ouder worden.” “De voorbije tien jaar zagen we een afbrokkeling van de traditionele en stati-

PG 52

PA R T N E R A R T I K E L ■

sche performance managementsystemen, waarbij het belonen van prestaties centraal stond. Vandaag evolueren we naar een constante feedbackcultuur en performance development, waarin medewerkers actief worden aangespoord om hun loopbaan mee vorm te geven. Dat lukt alleen als je vaste structuren overboord durft te gooien.”

2. CREËER EEN CONTEXT VOOR OWNERSHIP Ans De Vos: “Als medewerker zit je aan het stuur van je eigen loopbaan, is een vaak terugkerende slagzin in hr. In ons eerste ‘Loopbaanbrekend onderzoek’ in


Durf aan medewerkers te vragen wat ze nodig hebben om met plezier aan het werk te blijven en welke inspanningen ze hiervoor zelf willen leveren.”

2012 stelde 74% van de werkgevers al dat werknemers verantwoordelijk zijn voor hun eigen carrière. Maar om eigenaarschap te kunnen opnemen, moeten ze wel weten wat van hen wordt verwacht en waarom bepaalde doelstellingen werden gesteld. Communiceer over je bedrijfsevolutie en wat er nodig is voor een ‘happy-healthy-productive’-balans op korte en lange termijn.” “Daarnaast is het ook belangrijk dat je hen de nodige randvoorwaarden biedt om hun loopbaan in handen te nemen. Hoe je dit doet? Door stages en loopbaangesprekken te organiseren bijvoorbeeld, die inzetten op de ontwikkeling van bepaalde competenties. Of door medewerkers tijdelijk andere rollen te laten opnemen. Durf ook letterlijk aan medewerkers te vragen wat ze nodig hebben om met plezier aan het werk te blijven en welke inspanningen ze hiervoor zelf willen leveren.”

timmeren we aan onze loopbaan. Als we die duurzaam willen maken, moeten we vertrekken van onze huidige job en zijn toekomstperspectief. Want dat is de essentie: dat we vandaag niet al onze energie en competenties opgebruiken, maar mogelijkheden krijgen of creëren om met goesting aan de slag te blijven.” “Dat vraagt natuurlijk flexibiliteit om te kunnen inspelen op veranderingen in de werk- of privécontext, maar ook in de ruimere arbeidsmarkt. Die veranderingen zijn vaak onvoorspelbaar. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit kunnen zich verder ontwikkelen aan de hand van de huidige job: wat is het leerpotentieel van dat werk, welke stimulans krijgen medewerkers om nieuwe taken of rollen op te nemen, uitdagingen aan te gaan en risico’s te nemen? Investeer ook in een flankerend opleidings- en ontwikkelingsbeleid om dit alles te ondersteunen.”

3. FOCUS OP DE JOB Ans De Vos: “Werk en loopbaan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: dankzij het werk dat we vandaag doen,

EEN KWART VAN DE KMO’S DENKT AAN AANWERVEN De driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx wijst uit dat de aanwervingsintenties van kmo’s in Vlaanderen voorlopig niet verder stijgen. Slechts 29,2% plant een aanwerving in het tweede kwartaal. In maart vorig jaar – net vóór de crisis – dacht nog 37,2% aan aanwerven. Wel positief: het aantal kmo’s dat ontslag overweegt, daalt tot 14,8%. Eén op de drie kmo’s (31,6%) verwacht zelfs dat de hoeveelheid werk zal toenemen de komende drie maanden. Denk je zelf aan aanwerven? In economisch onzekere tijden bieden initiatieven voor duurzame loopbanen een uitgelezen kans om de nieuwe manier van werken in praktijk te brengen. www.sdworx.be

PG 53

■ PA R T N E R A R T I K E LNIEUWE LEDEN De jongste weken hebben volgende nieuwe leden zich aangesloten bij Voka – Kamer van Koophandel MechelenKempen. Als Voka-lid kan je altijd onze ledengids raadplegen. Surf naar www.voka.be/ledengids. Meld je aan om de pagina te bekijken.

BLABLA HUIS VOOR VERBINDING

SHIMANO BELGIUM BV

Z A A K V O E R D E R : C O R R Y L A U R A VA N B L A D E L

ZAAKVOERDER: LIEVEN BISSCHOP

Communicatie is een cruciaal onderdeel van samenwerken en leidinggeven. Wij geven al meer dan 20 jaar trainingen in Verbindende Communicatie waarbij we het verbindend vermogen van individuen, teams en organisaties willen vergroten. Dit in de vorm van opleiding, intervisie, consulting en bemiddeling. Een greep uit ons aanbod: • Training op maat: naar een open feedbackcultuur, verbindende besluitvorming, verbindend leiderschap • Webinars: waardegeoriënteerd leiding geven, de kracht van macht, waardering in een online wereld, ... • Intervisie: faciliteren van hete hangijzers in het team, faciliteren besluitvorming, enz. We werken met een kernteam van trainers waaronder pionier in Vlaanderen, internationaal gecertificeerd trainer Corrylaura van Bladel, Annelies Peeters & Silvia Platzer. Deze trainers worden ondersteund door ons sterk satellietenteam van acht trainers.

Shimano brengt hoogwaardige fietsonderdelen en hengel­ sportartikelen op de markt in België en Luxemburg. De meeste mensen kennen Shimano uit het wielrennen waar we vele Pro Tour teams sponsoren zoals Deceuninck-Quick Step, Jumbo-Visma etc. Nochtans zijn we in de hengelsportwereld ook bekend. De verhouding in omzet tussen Bike en Fish bedraagt 80/20. Shimano is een Japans beursgenoteerd bedrijf dat opgericht werd in 1921 in Osaka, dit jaar vieren we dus ons honderdjarig bestaan. In juli 2021 verhuizen we naar een splinternieuw gebouw inclusief trainingcenter in Mechelen aan de Oude Baan. We zullen op deze site de krachten bundelen met onze collega’s van Lazer (fietshelmen).

W W W. B L A B L- B L A B L A . B E

C O M M E R C I E E L A F G E VA A R D I G D E : F R A N K I E T E I R L I N C K

ENERGIE+ Z A A K V O E R D E R S : J O K E O O R T S – J I M M Y VA N D E N A B B E E L E

Wij zijn jouw specialist in zonnepanelen, verwarming, sanitair, ventilatie, warmtepompen, batterijen en laadpalen. Kwaliteit en expertise staan bij ons hoog in het vaandel, maar ook eerlijkheid, transparantie en nazorg zijn erg belangrijk. Vakwerk mét een stralende service: dat is wat je van ons kunt verwachten. W W W. E N E R G I E P L U S B V B A . B E

W W W. S H I M A N O . C O M

BOVEMA INTERNATIONAL Bovema International heeft een grote expertise op het vlak van industriële klimaattechniek in huis. De vakkennis en ervaring van zijn gedreven medewerkers zorgen ervoor dat de installaties helemaal afgestemd zijn op de specifieke noden van uw bedrijf. Bovendien werkt Bovema International met de nieuwste technologieën en de meest vooruitstrevende leveranciers, waardoor u verzekerd bent van een energiezuinige en milieuvriendelijke klimaatoplossing. Bovema International loodst u van het begin tot het einde door het meest ingewikkelde klimatisatieproject in uw onderneming. U mag ons op dat vlak rustig als een betrouwbare partner beschouwen. We beschikken over de meest precieze meetapparatuur om elk klimaatprobleem op te sporen en te analyseren. Aan de hand hiervan kan een gepaste oplossing uitgewerkt worden. De eigen onderhouds- en servicedienst van Bovema International zorgt ten slotte voor een jarenlange en onberispelijke werking van uw installatie. W W W. B O V E M A . B E

A L S V O K A- L I D K A N J E O N Z E L E D E N G I D S B E K I J K E N . S U R F N A A R W W W.V O K A . B E / L E D E N G I D S . M E L D J E A A N O M D E PA G I N A T E B E K I J K E N . PG 55

■ NIEUWE LEDEN


NIEUWE LEDEN De jongste weken hebben volgende nieuwe leden zich aangesloten bij Voka – Kamer van Koophandel MechelenKempen. Als Voka-lid kan je altijd onze ledengids raadplegen. Surf naar www.voka.be/ledengids. Meld je aan om de pagina te bekijken.

INSILENCIO

SOLUZ.IO

Z A A K V O E R D E R S : T O M D E WA C H T E R , E L L E N VA N H O O F,

ZAAKVOERDER: OLIVIER SMEKENS

JONAS HEUTS

Soluz.io vereenvoudigt complexe financiële ecosystemen door slimme, gebruiksvriendelijke digitale oplossingen aan te bieden. Met een snel, veilig en performant cloudplatform voor inkomende en uitgaande factuurstromen, kunnen we u bijstaan in het automatiseren van uw bedrijfsprocessen. Soluz. io is dé digitale oplossing voor de steeds groter wordende complexiteit van (internationale) facturering. De software neemt alle beslommeringen omtrent het verzenden, ontvangen en archiveren van verkoop- en aankoopfacturen van u over. Uiteraard op een veilige manier. Op die manier kunt u zich concentreren op de kernactiviteit van uw bedrijf. U wint tijd en dus ook geld.

Elk bedrijf wil duurzaam succesvol zijn. En daar heb je topmensen voor nodig. Wij helpen jou om een werkplek te worden waar mensen graag komen (blijven) werken. Zo word je een employer of choice: Kennen maar weinig mensen jouw bedrijf? Of hebben ze een verkeerd beeld van jou als werkgever? Dan bouwen we graag mee aan je authentiek employer brand. Vinden kandidaten de weg niet naar je vacatures? Of heb je moeite om hen over de streep te trekken? Dan kunnen we sleutelen aan je candidate experience. Zie je nieuwkomers sneller wegtrekken dan verwacht? Of krijg je hun engagement niet omhoog? Dan snellen we graag ter hulp om de employee experience te pimpen.

W W W. S O L U Z . I O

W W W. I N S I L E N C I O . B E

OUR PLACE

PAULUSSEN HOUTHANDEL BV

ZAAKVOERDERS: LEEN CLAESSENS EN WIM JACOBS

Z A A K V O E R D E R : S T E V E N PA U L U S S E N

Paulussen Houthandel is een familiebedrijf dat aan zijn tweede generatie bezig is. Sinds januari 2021 zijn we qua oppervlakte vermenigvuldigd op onze nieuwe locatie te Retie. Paulussen houthandel is een van de meest innovatieve houthandels van het moment. Jaarlijks ontwikkelt Paulussen Houthandel enkele innovatieve profielen om zo te beantwoorden aan de strenge brandreactieklasses, akoestische normen, etc. Alles wordt gestaafd door wetenschappelijke tests in gehomologeerde testcentra. Een grote voorraad, eigen productie en kwaliteitscontrole zorgen voor een sterk systeem.

Heeft jouw team nood aan een “time-out” om de samenwerking (terug) te verstevigen? Waren de pandemiejaren 20202021 ook voor jouw medewerkers een enorme inspanning door het veelvuldig thuiswerk of werken in erg moeilijke omstandigheden? Staan jouw medewerkers optimaal in verbinding met zichzelf, hun job en je bedrijf? Wij bieden hiervoor trainingen aan! Tevens organiseren wij teambuilding workshops, al dan niet in combinatie met deze trainingen, op een betaalbare, inspirerende locatie in Italië. Ons aanbod in trainingen en workshops zijn gericht op ‘verbinding’ met jezelf, met je team en/of met je bedrijf.

W W W. PA U L U S S E N . B E

W W W. O U R P L A C E . B E

A L S V O K A- L I D K A N J E O N Z E L E D E N G I D S B E K I J K E N . S U R F N A A R W W W.V O K A . B E / L E D E N G I D S . M E L D J E A A N O M D E PA G I N A T E B E K I J K E N . PG 56

NIEUWE LEDEN ■


Vermogensbeheerder voor ondernemers

Dubbelinterview met Nele Stevens, Head of Private Banking Kempen, en Patrick Leysen, Private Banker, naar aanleiding van de 150ste verjaardag van Degroof Petercam. Degroof Petercam bestaat dit jaar 150 jaar. Als grootste onafhankelijke vermogensbank van België is zij van in het prille begin actief in vermogensbeheer en beschikt ze over veel inhouse expertise. Het aanbod aan vermogensdiensten voor ondernemers is intussen echter veel ruimer.

Hoe is dat aanbod gestructureerd? Nele Stevens: “In functie van hun betrokkenheid bieden we ondernemers twee beheerbenaderingen aan. Voor cliënten die het beheer van hun beleggingsportefeuille liever aan ons toevertrouwen, is discretionair vermogensbeheer aangewezen.

Hoe positioneert Degroof Petercam zich ten aanzien van zijn cliënten? Nele Stevens: “We bieden vermogensbeheer aan iedereen die vooruit wil: private klanten, vermogende families en ondernemingen. We staan niet alleen aan hun zijde, maar beheren hun vermogen al decennialang als een goede huisvader. Ze vertrouwen ons behalve kapitaal ook hun financiële geschiedenis toe. Het is onze taak om dat verhaal goed te begrijpen en hun belangen op lange termijn te dienen.”

Daarnaast zijn er ook cliënten die zelf alle beheerbeslissingen wensen te nemen. Hen bieden we adviserend beheer aan, een formule waarbij ervaren beleggingsexperts hun beslissingsproces begeleiden en hen beleggingsadvies verschaffen.”

Wat is uw aanpak? Patrick Leysen: “De eerste stap is luisteren naar de wensen en de doelstellingen van de cliënt en zijn vermogen in kaart brengen. Vervolgens werken we in overleg met onze experts een totaaloplossing uit die rekening houdt met alle facetten van diens private of professionele vermogen. Onze dienstverlening is heel uitgebreid: • Optimalisering via uw bedrijf: Optieplan, DBI-fondsen (Definitief Belaste Inkomsten) of Individuele Pensioentoezegging (IPT). • Overdracht of liquidatie: wij waarderen uw familiebedrijf en helpen u beslissen of u uw onderneming al dan niet behoudt of overdraagt. • Estate planning: op basis van uw globale vermogen en uw specifieke situatie bezorgen wij u een concrete financiële planning op maat, bijvoorbeeld voor een erfenis, schenking, liquidatiereserve of zorgvolmacht.”

Goed omringd, is half gewonnen Degroof Petercam werpt zich al jarenlang op als een echte financiële partner die zijn cliënten op lange termijn met raad en daad bijstaat. Het is dan ook geen toeval dat wij, in tegenstelling tot de meeste andere banken, ons kantorennet de laatste jaren aanzienlijk hebben uitgebreid. Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Volg ons op blog.degroofpetercam.com of maak een afspraak voor een vrijblijvende checkup van uw vermogen. Degroof Petercam Kempen Business center d’Offiz - Parklaan 46 - 2300 Turnhout pbturnhout@degroofpetercam.com T +32 14 24 69 40 Degroof Petercam Antwerpen Van Putlei 33 - 2018 Antwerpen pbantwerpen@degroofpetercam.com T +32 3 233 88 48


De waarden van Bolckmans zijn ambities waarop we bouwen. Ze staan voor wat we belangrijk vinden: bouwprojecten met een oog op de toekomst. Want een gebouw dat klaar is voor morgen, daar kan uw onderneming in groeien. We bouwen er graag aan mee.