2020-04-VL-Voka Topics

Page 1

VOKA

TOPICS APRIL 2020

CORONAKRATER GAAPT 16 MILJARD ECONOMISCHE SCHADE Maar virus krijgt ondernemers-DNA niet klein

COVID-19 UPDATE

HOU DE VOKA-COMMUNICATIEKANALEN GOED IN DE GATEN Dagelijkse updates over maatregelen

ONZE EC

NOMIE

Een maandelijkse uitgave van Voka vzw | Verschijnt niet in juli en augustus | Jaargang 4 - april 2020 Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel P912687

E R A C E V I O P IN T E NS


In de spotlights via de MICE-special van Voka Rechterpagina

redactioneel artikel

Linkerpagina

advertentie

Aan ruim 35.000 beslissingsnemers in Vlaanderen uw eventlocatie, meetingcentrum, conferentie- of incentivemogelijkheden voorstellen? Dat kan in de MICE-special! Na de succesvolle eerste editie wordt de bijlage in het voorjaar van 2020 opnieuw verdeeld met alle regionale Voka-magazines. Via een interessante formule zetten we uw locatie of diensten uitgebreid in de kijker op een dubbele pagina. U levert zelf een paginagrote advertentie aan; het artikel wordt verzorgd door ons professioneel team van copywriters en fotografen. Dankzij die evenwichtige mix van publiciteit en redactie is visibiliteit gegarandeerd!

Meer weten? Contacteer dan vrijblijvend Chris Lens, senior accountmanager bij Voka. Koningsstraat 154-158 – 1000 Brussel | chris.lens@voka.be | 0475 856 232


VOKA.BE

COLUMN

Intensive care

N

u al wekenlang houdt een onzichtbare vijand onze gezondheid, ons leven en onze economie in een ongeziene wurggreep. Het is business as unusual. Voor zover er nog business is. Er zijn zware gezondheidsmaatregelen genomen. Die waren meer dan nodig en Voka leeft mee met alle getroffen families van slachtoffers en zieke patiënten. Maar net zoals het coronavirus zeer snel en ingrijpend om zich heen grijpt, wordt ook de economische impact snel veel, zéér veel groter. Bedrijven in alle sectoren en zonder uitzondering zijn zwaar getroffen. Voor hoe lang nog? Wie zal het zeggen? En hoe zwaar? Ook daar valt de uiteindelijke factuur af te wachten met veel schrik. Maar dat die stevig zal zijn, staat nu al vast. Er dreigt een kaalslag bij heel wat bedrijven, de economische schade loopt op tot in de miljarden euro’s. De impact wordt groter dan die van de terreuraanslagen van vier jaar geleden. We moeten alles op alles zetten om te vermijden dat deze crisis ook nog de kredietcrisis van 2008-2009 overtreft. Want onze hele economie ligt momenteel op intensive care. De eerste zorg is toegediend, met een resem steunmaatregelen van de overheid. Maar deze crisis bestrijden we niet alleen met een EHBO-koffer, hoe goed die ook is uitgerust. Er zal een lange revalidatie nodig zijn en onze beleidsmakers zullen zich niet minder dan topdokters moeten tonen met een stevige

therapie voor onze economie en onze ondernemingen. Zij moeten zich nu spoedarts, intensivist en revalidatiearts tonen voor onze bedrijven. Daar moet dat andere zorgenkind van onze staat – de begroting – nu voor wijken. Volgens onze hoofdeconoom Bart Van Craeynest is er miljardenruimte voor extra maatregelen. Zonder stevige steunmaatregelen dreigen gezonde ondernemingen failliet te gaan en mensen hun job te verliezen door de coronakrater, die diepe gaten sloeg in onze export, productie en alle andere facetten van het bedrijfsleven. Zulke tijdelijke ingrepen moeten onze economie uit intensive care krijgen, of zelfs voorkomen dat we terug op de spoed belanden. Pas na het ontslag uit het ziekenhuis kunnen we aan die factuur denken. Maar eerst weer beter worden. Hopelijk snel, vermoedelijk pas over een lange tijd. Vast staat dat het zonder samenwerking en zonder ondernemerschap niet zal lukken. Maar ook in deze crisis halen bedrijven het beste in zichzelf naar boven. Denk maar aan de talloze ondernemingen die onze ziekenhuizen broodnodige maskers hebben geschonken of zelfs gemaakt. Biologisch gezien vernietigt een virus het DNA van de persoon bij wie het toeslaat. Maar het coronavirus krijgt het DNA van onze ondernemers niet klein; nu niet en niet in de toekomst. Hans Maertens Gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen

Voka_HMaertens @vokavzw

Volg de bedrijfspagina van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen

“Het coronavirus krijgt het DNA van onze ondernemers niet klein; nu niet en niet in de toekomst.”

Voka Topics is een magazine van Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen Koningsstraat 154 – 158, 1000 Brussel Tel. 02 229 81 11, Fax 02 229 81 00, info@voka.be, www.voka.be | Redactie Sandy Panis, Katrien Stragier, Zoë Vandekerckhove | Verantwoordelijke uitgever Hans Maertens, i.o.v. Voka vzw Burgemeester Callewaertlaan 6, 8810 Lichtervelde Advertenties Chris Lens Tel. 0475 856 232, chris.lens@voka.be | Vormgeving Kim Panis | Druk INNI group, Heule

APRIL 2020 VOKA TOPICS 3


CORONA

Coronakrater gaapt voor bedrijven Wat eind 2019 begon met berichten over longontstekingen in het Chinese Wuhan, sloeg op een paar maanden een ongeziene krater in onze economie. Verregaande gezondheidsmaatregelen zijn nodig, overheden springen bij. Maar toch blijft het voor heel wat ondernemingen naar adem happen: de economische impact is nu al groter dan bij de terreuraanslagen van 4 jaar geleden.

H

et is in de loop van februari dat er bij Voka meldingen binnenkomen van bedrijven die impact ondervinden door de uitbraak van het coronavirus in China. Met de uitbraken in onze buurlanden en maatregelen in onder andere Noord-Italië, dreigt de crisis voor heel praktische bedrijfsproblemen te zorgen. Om kort op de bal te kunnen spelen, dringt Voka aan op een coronataskforce waarin overheden, administraties, ondernemersorganisaties en anderen permanent de crisis opvolgen. Het duurde niet lang voor het alle hens aan dek werd voor deze taskforce, die er ook kwam.

‘Blijf in uw kot’ Want al viel de economische impact eind februari heel moeilijk in te schatten, een enquête van Voka bij 300 Vlaamse bedrijven toonde aan dat die er al degelijk was. Zes op de tien van de bedrijven die exporteren naar China, zagen hun exportcijfer al teruglopen. Bijna 1 op 3 (30%) van die bedrijven gaf aan dat de productie binnen de twee maanden deels of volledig dreigt stil te vallen door problemen in hun toeleveringsketen. Voka blijft op dat moment aandringen op transparante communicatie van de overheid met een info- of meldpunt voor de bedrijven met vragen over lockdowns, quaran-

taines en tijdelijke maatregelen. Naast de corona-taskforce zou ook dit er komen. Maar het is in maart dat het coronavirus écht toeslaat als een bom, in ons dagelijkse leven en onze bedrijven. Verregaande gezondheidsmaatregelen dringen zich op, die Voka ondersteunt. Die komen, om de woorden van minister van Volksgezondheid Maggie De Block te parafraseren, hier op neer: ‘Blijf in uw kot.’ Buiten voedingswinkels moeten de meeste andere zaken op slot. Telewerk wordt sterk aangemoedigd, al blijkt uit een rondvraag van Voka dat dit voor 2 op de 3 Vlaamse bedrijven niet mogelijk is. Wanneer vanaf 18 maart ook nog eens social distancing (voldoende afstand houden) wordt opgelegd op de werkvloer, worden heel wat bedrijven gedwongen stilgelegd. 16 miljard economische schade Dat terwijl veel ondernemingen voor die verstrenging van de maatregelen al het water meer en meer tot aan de lippen zien stijgen. Op 17 maart, vlak voor de verstrenging, ontving Voka meer dan 1.500 antwoorden op haar ledenbevraging. 76% van de bedrijven gaf aan reeds een omzetdaling te zien als gevolg van de coronacrisis. Nog opvallender was dat één op vijf bedrijven de omzet al met minstens de helft zag afnemen. Voor 37% was dat omzetverlies

4 VOKA TOPICS APRIL 2020


VOKA.BE

het gevolg van de preventieve maatregelen van de overheid zoals sluitingen, inreisverboden of de afgelasting van evenementen. Daarnaast gaf bijna 30% aan dat ze in tweede lijn getroffen worden door die preventieve maatregelen, bijvoorbeeld omdat hun klanten sluiten, opleidingen annuleren of geen nieuwe projecten meer opstarten. Iets meer dan 10% gaf aan dat de omzetdaling het gevolg is van personeelstekorten. “Nu al is de economische impact groter dan bij de terreuraanslagen van 4 jaar geleden. We stevenen af op een economische schade tot 16 miljard euro. We moeten dan ook alles op alles zetten om te vermijden dat deze crisis nog erger wordt dan de kredietcrisis van 2008-2009”, waarschuwde Hans Maertens. De overheid moet ingrijpen, be-

toogt ook Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. De bezorgdheid om de begroting op orde te krijgen, moet daarvoor even naar het achterplan. Volgens hem blijft er miljardenruimte voor extra maatregelen. “Belangrijk is dat het gaat om tijdelijke steunmaatregelen die uitdoven als de crisis achter de rug is en onvermijdelijk de budgettaire rechtzetting volgt”, zegt hij. Wanneer jullie dit lezen, zijn we intussen drie weken verder. Maar Voka blijft de coronacrisis voor onze ondernemingen tot op de voet volgen. Op de Voka website en onze social mediakanalen is steeds de laatste stand van zaken voor onze Vlaamse en Brusselse bedrijven terug te vinden.

Zo pakken bedrijven het aan Bij Noviq, expert in codeersystemen, werden in maart zes stappen genomen om met de coronacrisis om te gaan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Verplaatsingen tot een minimum beperken voor het serviceteam Telewerk promoten voor alle administratief bediendes Strikte hygiëneregels navolgen Videoconferencing met klanten Defecte machines opsturen voor servicing Samples voor nieuwe projecten naar het bedrijf opsturen

Voka beantwoordt al uw vragen over corona U zit met een vraag over het coronacrisis? Voka versterkt zijn werking om onze ondernemingen bij te staan. Op onze website vatten we in de ‘corona FAQ’ de meest gestelde vragen over de impact op ondernemingen samen. Deze informatie wordt continu geüpdatet. U vindt deze FAQ op voka.be/coronavirus-faq. Bovendien heeft elke Voka – Kamer van Koophandel een corona-meldpunt. Vooral over de diverse steunmaatregelen van de overheid en hoe die kunnen worden aangevraagd, komen er heel wat vragen binnen. Voka bezorgt u de antwoorden die u zoekt en staat voor u klaar. Over de steunmaatregelen vindt u hier steeds de meest recente informatie: voka.be/coronavirus-steunmaatregelen.

APRIL 2020 VOKA TOPICS 5


CORONA

Alk Reizen getuigt

“SARS en de aanslagen hadden veel kleinere impact dan dit” Je zal maar verkoper zijn van reizen naar landen als China en Italië wanneer net daar een pandemie ontstaat die zowat de hele wereld besmet, en tal van bedrijven. Het overkwam Geert Gaens, CEO van Alk Reizen. “Wij hebben SARS gehad. En de aanslagen in Brussel. Maar die crisissen hadden een kleinere impact dan dit”, getuigt hij midden maart bij het uitbreken van de coronacrisis in ons land.

len mijn inkomsten stil, maar ik heb wel extra kosten omdat mijn personeel dubbel zo hard moet werken.”

D

e reisannuleringen stromen binnen. Geert Gaens heeft al het kantoorpersoneel nodig om het werk te kunnen bijhouden. Al meer dan 700 reizigers naar China moesten hun geld terugkrijgen, goed voor een omzetverlies van maar liefst 1,3 miljoen euro. “En de aanvragen voor toekomstige reizen vallen nagenoeg stil. Dat betekent dus ook geen nieuwe inkomsten op korte termijn”, vertelt hij. Het is midden maart wanneer dit voor de CEO van Alk Reizen plots de bittere realiteit wordt. Van alle sectoren slaat het coronavirus het eerst genadeloos hard toe bij al wie de kost verdient met reizen en toerisme. Dus ook bij Geert Gaens. Die botst op een dubbel probleem. “Door de crisis val6 VOKA TOPICS APRIL 2020

Omdat hij als reisorganisator en touroperator zijn klanten een volledige reiservaring garandeert, moet hij in geval van overmacht de klant de volledige reis terugbetalen. “Zo hadden we voor een groep een reis naar Livigno in Italië in mekaar gestoken. Maar als alle skipistes, musea en restaurants dicht zijn, dan kunnen we die mensen uiteraard geen mooie reiservaring garanderen. Dus we hebben iedereen terugbetaald.” Of hij zo’n crisis ooit nog eens heeft meegemaakt? “Wij hebben SARS gehad. En de aanslagen in Brussel. Maar die crisissen hadden in vergelijking met dit een veel kleinere impact op ons. Vooral ook omdat de termijn van de impact korter was. Op de termijn van deze crisis staat voorlopig geen grens. Dat is een groot verschil.”

HOE STELT ALK REIZEN HET NU?

Lees de update van Geert Gaens’ getuigenis en andere verhalen op de Voka website. ➜ www.voka.be/ nieuws

Zal hij dit ooit nog te boven komen? Ondanks alle kopzorgen, blijft Geert Gaens aan de toekomst denken: “Wij zijn een gezond bedrijf. Dit is natuurlijk een zware klap, maar we komen dit te boven. Tegelijk bekijk ik nu hoe ik in deze minder goede periode kan investeren in de toekomst. Als touroperator krijgen we amper nieuwe boekingen binnen. Het personeel heeft nu dus tijd om onze papieren reisbrochures te digitaliseren. Als morgen de grootste hoop van het werk door de annuleringen achter ons ligt, ga ik van de rustigere periode gebruik maken om te investeren in opleiding van het personeel. Zo kunnen we – eens we back in business zijn – met een technologische voorsprong van start gaan.”


VOKA.BE

SOS INDUSTRIEGEBIED

4 essentiële maatregelen voor de bedrijventerreinen van morgen “Het is dringend nodig om opnieuw na te denken over de locatie, de inrichting en het beheer van bedrijventerreinen. Voor het overgrote deel worden de regels bepaald door gewestplannen uit de jaren 70”, stelt Steven Betz, expert ruimtelijke ordening, in de Voka Paper ‘SOS Industriegebied’. Hoe creëren we industriegebieden voor de noden van vandaag én morgen? 4 maatregelen zijn essentieel.

Download de Voka Paper ‘SOS Industriegebied'

➜ www.voka. be/publicaties

1

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) moet in alle regio’s voldoende ontwikkelingskansen voor bedrijven bieden. Hiervoor moeten onbenutte bedrijfsruimtes zo snel mogelijk worden geactiveerd. Wanneer industriegronden niet ontwikkeld geraken vanwege hun slechte ligging, moeten die geschrapt worden en elders gecompenseerd worden. Enkel zo kan de vraag naar bijkomende bedrijfsruimte worden beantwoord zonder bijkomende open ruimte in te nemen.

2

Om de visie van het BRV in concrete maatregelen om te zetten, moet de Vlaamse regering nog beleidskaders goedkeuren. Voka pleit voor een beleidskader bedrijvigheid dat duidelijk maakt hoe vergunningverlenende overheden moeten omspringen met

verouderde voorschriften op bedrijventerreinen. Het beleidskader moet het activerings- en aanbodbeleid van bedrijventerreinen zo sturen dat steeds voldoende ruimte aanwezig is voor bedrijvigheid.

3

Er moet een regelgevend kader komen voor de invoering van bedrijveninvesteringszones waardoor collectieve investeringen in omgevingskwaliteit makkelijker opgestart kunnen worden.

4

Om de bereikbaarheid van bedrijventerreinen te bevorderen, moeten de verschillende beleidsniveaus samenwerken en investeringen afstemmen, zodat optimaal multimodaal kan worden vervoerd (weg, spoor, water, collectief vervoer).

Fietskluizen in Antwerpen De Voka – Kamer van koophandel Antwerpen-Waasland werkte samen met Lantis aan een proefproject uit met diefstalveilige fietskluizen op zowel de Park & Ride Melsele als de tramhalte Blancefloerlaan op Antwerpen Linkeroever. Die bieden werknemers van de deelnemende bedrijven een extra mobiliteitsalternatief bij hun woon-werkverplaatsingen. Deze oplossing bestaat uit het combineren van de auto of de tram met elektrische fietsen, nodig om de laatste kilometers op een redelijke tijd te overbruggen. Eind 2018 werden de eerste voorbereidingen getrokken om het project ook op Rechteroever uit te werken. Daarnaast is ook gestart met de opmaak van een businessplan om het systeem van beveiligde fietsoverstappunten in de regio uit te rollen.

APRIL 2020 VOKA TOPICS 7


DUURZAAM ONDERNEMEN

Leerlingen en toppolitici op energietour bij Vlaamse bedrijven Tijdens de maand maart kon je in Vlaanderen een elektrische tourbus van de De Lijn tegenkomen die Vlaamse toppolitici samen met jongeren naar acht Vlaamse bedrijven vervoerde waar duurzaamheid deel uitmaakt van hun DNA. De Vlaamse ondernemers, die de tour organiseerden, hoopten daarmee dat jongeren, politici en ondernemers elkaar zouden inspireren om de uitdagingen van de toekomst samen aan te pakken.

V

Wienerberger en Campine Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en het 5e jaar STEM van het Heilig Graf uit Turnhout kregen bij baksteenfabrikant Wienerberger inzicht in het hele proces dat nodig is om bakstenen te

ArcelorMittal en Volvo Cars laams minister-president Jan Jambon gaf de aftrap bij ArcelorMittal Belgium met studenten van HoGent, en bij Volvo Cars samen met het 6de jaar Elektromechanica (Campus De Toren, Oostakker). De jongeren waren bijzonder enthousiast. Bij de staalproducent zagen ze onder meer de baanbrekende installatie die ArcelorMittal er aan het bouwen is om een deel van de

productiegassen om te vormen tot bio-ethanol. Bij Volvo Cars konden ze een bezoek brengen aan de gloednieuwe batterijfabriek. “Ik denk dat geen enkele van de studenten die vandaag hebben meegevolgd er nog aan twijfelt dat onze Vlaamse bedrijven wereldtop zijn in klimaatvriendelijk produceren én in het ontwikkelen van technologieën die effectief kunnen bijdragen tot het klimaat”, aldus Jambon.

maken en de duurzaamheidsinspanningen die Wienerberger daarvoor levert. “Het bezoek bood de kans om het duurzaamheidskarakter van Wienerberger, waar we al 15 jaar aan werken, echt tot uiting te brengen”, zei CEO Caroline Van De Velde.

Ook bij autobatterij-recyclagebedrijf Campine was men enthousiast over het bezoek van de minister en de jongeren. “We recycleren bij Campine elke dag tientallen volle vrachtwagens met afval tot hernieuwde materialen. Zo vermijden we dat er dagelijks 10.000 autobatterijen op de afvalberg belanden”, aldus CEO Wim De Vos. De minister van Mobiliteit was ook verrast en blij met de samenwerking tussen de Vlaamse Ondernemers en De Lijn, die een hybride bus ter beschikking stelt voor de roadshows. “Ook De Lijn zet de komende jaren volop in op investeringen in het vergroenen van zijn vloot. Tegen 2035 moet de volledige vloot, goed voor 4.500 voertuigen van De Lijn, emissievrij zijn.”

8 VOKA TOPICS APRIL 2020


VOKA.BE

Siemens en Colruyt Group Met minister van Onderwijs Ben Weyts hielden de Vlaamse Ondernemers halt in VlaamsBrabant. Innovatie, technologie en samenwerking met het onderwijs stond centraal bij Siemens. Bij Colruyt Group konden jongeren de theorie over innovatie toetsen aan de praktijk en hun kritische blik. Bij Siemens werd een sterk staaltje technische en digitale innovatie getoond. Bovendien werden de jongeren warmgemaakt voor stages en werkervaringen die Siemens samen met een aantal partner-bedrijven en onderwijsinstellingen aanbiedt. “Deze voorbeelden toonden dat innovatie en technologie ook een oplossing kunnen zijn en dus perspectief bieden. Het gaat niet om minder, maar om meer innovatie”, zei minister Weyts achteraf.

Unilin en Agristo Tijdens de vierde stop van de duurzaamheidstournee brachten Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits en het 6e jaar Elektromechanica van het VTI in Waregem een bezoek aan houtpanelenfabrikant Unilin en aardappelverwerkingsbedrijf Agristo in Wielsbeke. Ze zagen er hoe hergebruik van afval, design met het oog op hergebruik, vervoer over het water, eigen waterzuiveringsinstallaties of gedeelde energie via een eigen energiecentrale maar een greep zijn uit de initiatieven die bedrijven nemen om duurzaam te ondernemen. “Elke jongere moet de kans krijgen om een paar keer per jaar dergelijke bezoeken te doen. Omdat we ons allemaal onvoldoende bewust zijn hoeveel onze bedrij-

ven innoveren en hoe bewust ze bezig zijn met het belang van duurzaamheid, afval vermijden

of er zo veel mogelijk opnieuw een grondstof van te maken”, verklaarde de minister achteraf.

APRIL 2020 VOKA TOPICS 9


ONDERWIJS

Vijf gedurfde maatregelen om lerarentekort aan te pakken <rubriek>

Onderwijs

Vijf gedurfde maatregelen om lerarentekort aan te pakken <inl>

Volgens de recente werkbaarheidspeiling van devanSERV de werkbaarheid binnen onderwijs Volgens de recente werkbaarheidspeiling de SERV daalt daalt de werkbaarheid binnen onderwijs van 60% naar slechts 46%. Vooral werkstress en de moeilijke combinatie tussen werk en privé liggen daarbij aan de oorzaak. Dat zijn dramatische cijferscombinatie die geen goede van 60% naar slechts 46%. Vooral werkstress en de moeilijke tussen werk en privé hoop geven om het lerarentekort dat er vandaag al is op te vangen, wat broodnodig is willen we de kwaliteit van ons onderwijs garanderen. liggen daarbij aan de oorzaak. Dat zijn dramatische cijfers die geen goede hoop geven om het lerarentekort dat er vandaag<tekst> al is op te vangen, wat broodnodig is willen we de kwaliteit van ons Het lerarentekort laat zich vandaag al volop voelen. Directeurs moeten soms onderwijs garanderen. noodgedwongen kiezen tussen geen leerkracht of een slechte kandidaat. De leerkrachten

H

et lerarentekort laat zich vandaag al volop voelen. Directeurs moeten soms noodgedwongen kiezen tussen geen leerkracht of een slechte kandidaat. De leerkrachten krijgen gelukkig een prominente plaats in het regeerakkoord met goede maatregelen zoals duaal lesgeven, meer anciënniteit voor wie uit de privésector begint en het terugdringen van de planlast. Eén ding is echter nu al duidelijk, de ambitie zal nog hoger moeten liggen.

krijgen gelukkig een prominente plaats in het regeerakkoord met goede maatregelen zoals duaal lesgeven, meer anciënniteit voor wie uit de privésector begint en het terugdringen van de planlast. Eén ding is echter nu al duidelijk, de ambitie zal nog hoger moeten liggen.

Evolutie werkbaarheidsgraad in onderwijs en de Vlaamse arbeidsmarkt <titel grafiek> Evolutie werkbaarheidsgraad in onderwijs en de Vlaamse arbeidsmarkt

! Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor werknemers 2004 - 2019

Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor werknemers 2004 - 2019 Gerommel in de marge zal dus niet volstaan. Er zijn gedurfde maatregelen nodig. 1. Schaf de vaste benoeming af. Jonge leerkrachten verlaten het onderwijs of beginnen er zelfs niet aan omdat ze de eerste jaren versnipperde lesopdrachten in verschillende scholen aan elkaar moet knopen. Vaak zijn dat vervangingsopdrachten van vastbenoemde collega’s. De voordelen wegen absoluut niet op tegen de nadelen van het vastgeroest systeem.

Gerommel in de marge zal dus niet volstaan. Er zijn gedurfde maatregelen nodig. 1. Schaf de vaste benoeming af

Jonge leerkrachten verlaten het onderwijs of beginnen er zelfs niet aan omdat ze de eerste jaren versnipperde lesopdrachten in verschillende scholen aan elkaar moet knopen. Vaak zijn dat vervangingsopdrachten van vastbenoemde collega’s. De voordelen wegen absoluut niet op tegen de nadelen van het vastgeroest systeem. 2. Doorbreek de vlakke loopbaan

Er zijn verschillende mogelijkheden om afwisseling te

“Zorg voor een variabele verloning op basis van competenties, inzet en takenpakket.” JONAS DE RAEVE

10 VOKA TOPICS APRIL 2020

brengen in het lerarenberoep. Begin alvast met het invoeren van junior-, expert- en seniorleerkrachten. Ook duaal leren, met een kwalitatieve invulling van de rol van trajectbegeleider, biedt hier opportuniteiten. Zorg bovendien dat het makkelijker wordt om te switchen tussen lesgeven en werken buiten de schoolmuren, en omgekeerd. 3. Zorg voor een variabele verloning op basis van competenties, inzet en takenpakket

Vandaag ligt het loon van leerkrachten vast voor de rest van hun carrière. Het enige dat hier impact op heeft, is het aantal jaren dat ze het beroep uitoefenen. Dat is niet correct. Een algemene loonsverhoging zal niets oplossen, wel is er nood aan differentiatie. Leerkrachten die in de moeilijkste klassen staan, zouden bijvoorbeeld het best vergoed kunnen worden. Of leerkrachten die het meeste leerwinst bij hun leerlingen realiseren, zouden een bonus moeten kunnen krijgen.

4. Laat schoolbesturen zelf een kwalitatief en wendbaar HRbeleid voeren

Vandaag wordt het personeelsbeleid voor 160.000 leraren vanuit Brussel bepaald via een kluwen van regeltjes en stelsels waar niemand nog aan uit kan. Geef schoolbesturen en directeurs de nodige autonomie om leerkrachten aan te werven, te professionaliseren en te belonen, maar ook om ze te evalueren en te ontslaan. 5. Gebruik technologie om leraren terug les te laten geven.

Leraren besteden 20 tot 40 procent van hun tijd aan activiteiten die door technologie geautomatiseerd kunnen worden. Daardoor hebben ze te weinig tijd voor hun kerntaak, lesgeven. Dat is nochtans wat ze het liefste doen en waarmee ze de grootste impact creëren. Geef hen dan ook de nodige ruimte en autonomie.

WIE?

JONAS DE RAEVE

Adviseur onderwijs jonas.deraeve@voka.be


VOKA.BE

PROSIT

Friends of Flanders 2020

Expats en internationals ontmoeten Roberto Martínez Tijdens Friends of Flanders op 5 maart 2020 bracht Voka de internationale en expat community van Vlaanderen en Brussel bij elkaar. Roberto Martínez, coach van de Rode Duivels, was gastspreker en besprak de gelijkenissen tussen voetbal en het bedrijfsleven.

Erik Van Den Eynden, CEO Van ING België, heet de aanwezigen welkom in het ING Art Center.

D

e economie in Vlaanderen is gekend door haar openheid. Vlaamse bedrijven zijn wereldwijd actief en vele internationale bedrijven zijn stevig verankerd in de regio. Deze openheid wordt jaarlijks gevierd tijdens Friends of Flanders, waarbij de expat community wordt samengebracht met vertegenwoordigers van de internationale bedrijfswereld in Vlaanderen en Brussel. Roberto Martínez, coach van de Rode Duivels en zelf een expat, deelde zijn management game

plan en vertelde over zijn ervaringen in België. Leiderschap, commitment en teamwork werden vermeld als belangrijkste sleutels tot succes, zowel in de sportwereld als binnen ondernemingen. Na het gesprek was er ruimte voor netwerking in het prachtige kader van het ING Art Center. Tijdens deze avond brachten de deelnemers ook een bezoek aan ‘Love. Hate. Debate.’, een expo over de kunstcollectie van ING.

Roberto Martínez, coach van de Belgische Rode Duivels, licht zijn management game plan toe.

Martin Shearman, Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in België praat bij met zijn Duitse evenknie Martin Kotthaus.

Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka, besluit de avond met drie gelijkenissen tussen voetbal en het bedrijfsleven: leiderschap, commitment en samenwerken als één team.

Na het debat bezochten de deelnemers de ‘Love. Hate. Debate.’ expo in het ING Art Center.

© Foto’s Jelle Jansegers

APRIL 2020 VOKA TOPICS 11


Je wilt investeren in je strategisch hr-beleid, maar je payrollproces slorpt veel van je kostbare tijd op? De pieken en dalen in workload op payrollvlak krijg je moeilijk opgevangen? Door je loon- en/of personeelsadministratie integraal of deels uit te besteden, krijg je opnieuw de ademruimte die je nodig hebt. Van ondersteuning bij je hr-administratie en payrollprocessen on site tot integrale business process outsourcing: SD Worx reikt je een oplossing aan op maat van je behoeftes.

Check www.sdworx.be/outsourcing


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.