Mechelen-Kempen Ondernemers 2022 #6

Page 1

Een uitgave van Voka - Mechelen-Kempen | Afgiftekantoor Antwerpen X | Erkenningsnummer P708123 | Verschijnt maandelijks uitgezonderd in juli en augustus | V.U. Ronny Van Broekhoven, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel

NOVEMBER 2021 JUNI - 2022

Onder nemers magazine

Special Jarige bedrijven

Sibelco 150 jaar

.375 jaar ondernemerservaring 2 in regio Mechelen-Kempen16

150 jaar na de oprichting brandt Sibelco van ambitie

15

Inhoud Verder in dit nummer

Special Jarige bedrijven

2.375

4 HET GROEIMANIFEST VAN VOKA 8 ERGOTRICS 10 VOKA LOKAAL KEMPEN WEST 12 ETIB/CONCRETE HOUSE 64 DE RECHTSPRAAK 65 MENSURA: HERVAL NA BURN-OUT 66 REGIONIEUWS

ShopWeDo, Groep Gheys, Goni, Green Logistics, Carfil Quality

68 JONG VOKA 71 VOKA VERBINDT

De netwerkactiviteiten die je niet had willen missen

72

ONZE STRUCTURELE PARTNERS:

Ondernemers wordt gedrukt op milieuvriendelijk papier en FSC® Mix-label

DE BLIK VAN… JILL COOLS

COLOFON Ondernemers is het magazine van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel, tel. 014 56 30 30 ZETEL MECHELEN: Onze-Lieve-Vrouwestraat 85, 2800 Mechelen, tel. 015 45 10 20, info.kvkmk@voka.be, www.voka.be, BTW BE 0420.868.449 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Ronny Van Broekhoven, voorzitter, p/a Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel HOOFDREDACTIE: Kristel Goffin REDACTIE: Guy Beyens, Wim Brillouet, Jill Cools, Kristel Goffin, Kevin Hendrickx, Evi Heylen, Tom Meeus, Eline Pauwels, Katrien Stragiers, Petra Van Bouwelen, Lieselotte Van Eyck RECLAMEREGIE: lieselotte.vaneyck@voka.be, 0473 73 18 07 LAY-OUT EN DRUK: Antilope De Bie Printing, Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel

ONDERNEMERS MAGAZINE I 1


1STE ZONDAG VAN OKTOBER

Samen ondernemen, samen groeien samen deuren opene n, ook jullie deuren? Check www .openbedrijve voor meer inform ndag.be atie!

volg ons op: #openbedrijvendag #wijdoenmee


Voorwoord

GEDELEGEERD BESTUURDER VOKA-KVK MECHELEN-KEMPEN To m L a v e r e n

VOORZITTER VOKA-KVK MECHELEN-KEMPEN R o n n y Va n B r o e k h o v e n

2.375 jaar ervaring

M

ogen bedrijven het nog goed doen, in dit land? Je vraagt het je meer en meer af. Je hebt ze ongetwijfeld ook gelezen. De berichten over ‘overwinst’. Blijkbaar een soort winst, die bovenop een bepaalde, vastgestelde (?) winstmarge ligt. Op 1 mei klonk het zo: “Een bedrijf dat een overwinst van meer dan 8 procent boekt, zou daarop 35 procent vennootschapsbelasting moeten betalen. In plaats van de huidige 25 procent.” Vanaf negen procent maak je dus blijkbaar overwinst. De ‘Dikke Van Dale’ – editie 2022 – kent de term in ieder geval niet. De toon is daarmee wel gezet: groeien, pas er toch maar mee op. Je kop boven het maaiveld uitsteken? Tricky. En die trend lijkt breder. Goedgekeurde vergunningen, die toch weer worden aangevochten? Uitbreidingen die worden tegengehouden? We horen het te vaak. Het zit in het dna van Voka om te blijven strijden voor al die

sterke bedrijven in onze regio. Die graag op een gezonde manier willen groeien. Dit magazine is het beste bewijs. Het is een ‘specialleke’. Het zit vol met jarige bedrijven, uit de regio Mechelen-Kempen. Die stuk voor stuk zijn gegroeid. Zoals Sibelco, die dit jaar 150 jaar ondernemerschap viert. AGC Glass Europe en Antilope De Bie overschrijden de kaap van 100 jaar. Ronduit schitterend. De weg die jullie afleggen, blijft ook onze Voka-Kamer inspireren. Het geeft extra brandstof om te weten voor wie we het doen. Zo’n magazine met in totaal 2.375 jaar aan ervaring. Geniet daarom van dit magazine. Geniet straks ook van de zomer. Als daar tijd voor is. De cijfers van onze meest recente conjunctuurbarometer maken duidelijk dat de uitdagingen in het najaar groot zijn. Want de barometer toont aan dat onze economie uitgeput is. Ze gaat moe de zomer in, en keert nog vermoeider uit de zomer. We wensen u een ander gevoel toe. ■

ONDERNEMERS MAGAZINE I 3


Waarom ondernemingen manifest voor betere groei gaan

Vlaanderen tegen 2030 een van de meest welvarende regio’s ter wereld? Het kan. “Maar dan hebben we wel minstens 2% groei nodig”, stelt Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. Met het Voka Groeimanifest lanceren we 11 krachtige engagementen om beter te groeien. Tegen 2030 wil Voka van Vlaanderen de place to be maken om te ondernemen, te werken en te leven. Het gloednieuwe Voka Groeimanifest is een oproep om een van de sterkste regio's in West-Europa te worden. Vanuit de ondernemingen trekken we aan de kar om meer, maar vooral ook beter te groeien. Want voor alles wat we in de toekomst willen doen, hebben we groei nodig: onze welvaartsstaat versterken, de pensioenen betaalbaar houden, de koopkracht opkrikken en investeren in duurzame transitie, een sterke gezondheidszorg en kwalitatief onderwijs. “We kúnnen eenvoudigweg niet zonder groei”, stelt Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest. Groei onder druk Hij maakt dit duidelijk met een voorbeeld. “Begin de jaren 1990 waren er in Vlaanderen vier mensen op beroepsactieve leeftijd voor elke 65-plusser, vandaag zijn er dat minder dan drie en tegen 2050 nog maar twee. Er komt een enorme vergrijzingsfactuur op ons af. De enige mogelijkheid om dat op te vangen is via economische groei.” Maar onze groei staat al langer onder druk, en bij ons meer dan in andere industrielanden. Van Craeynest: “Volgens het IMF kunnen we in 2023-2027 – dus postcorona en hopelijk ook de oekraïnecrisis – rekenen op een jaarlijkse groei van net geen 1,3%. Dat is na Japan en Italië de laagste van de klassieke industrielanden.” “Ter vergelijking, de buurlanden zouden een groei van gemiddeld 1,6% per jaar halen, in een groep kleine, relatief open economieën (Nederland, Oostenrijk, Finland, Denemarken en Zweden) zou dat 1,8% zijn. Dat zijn beperkte verschillen per jaar, maar die lopen wel op na een aantal jaar en maken een wezenlijk verschil voor de houdbaarheid van onze welvaartsstaat, voor de ruimte voor koopkrachtstijging en voor het algemene welvaartsniveau.” AUTEUR: K AT R I E N S T R A G I E R

4 I ONDERNEMERS MAGAZINE I VOKA ACTUEEL

Alarmbellen “De magere groeicijfers zouden dan ook de alarmsignalen moeten doen afgaan bij beleidsmakers”, stelt Van Craeynest. “De handicaps van onze economie zijn al langer gekend: moeilijkheden om geschikt personeel te vinden (ondanks het feit dat 1,7 miljoen Belgen op beroepsactieve leeftijd niet aan het werk zijn), de afkalvende productiviteitsgroei, het mobiliteitsprobleem, de administratieve lasten, ontoereikende overheidsinvesteringen, de fiscaliteit, …” “En daar komt op korte termijn nog een nieuwe loonkostenhandicap bovenop. Oplossingen bedenken voor die uitdagingen zal voor onze economie en onze toekomstige welvaart veel meer uitmaken dan de huidige kortetermijnfocus op koopkracht”, aldus de Voka-hoofdeconoom. “Meer mensen aan het werk krijgen is veruit de krachtigste maatregel voor onze groei en zo ook voor onze koopkracht. Eenvoudig gesteld: ook voor de koopkracht is groei nodig.” Naar 2 procent Voka stelt een groei voor van 2%. “Niet als doel op zich, maar als middel voor welvaart en welzijn”, legt Van Craeynest uit. “We moeten volop inzetten op duurzame en gedeelde groei, waar iedereen beter van wordt. Dat omvat méér dan louter het bbp. Vandaar ook dat we de Voka Groeimonitor hebben ontwikkeld om te monitoren of we duurzaam en gedeeld groeien ten opzichte van de Europese toplanden.” In het Plan Samen Groeien vroeg Voka eerder al een reeks engagementen en acties van onder meer de politiek. Met het Groeimanifest willen de ondernemingen ook zelf de handschoen opnemen. Voka ziet drie grote werven: arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie.


Meer mensen aan het werk krijgen is veruit de krachtigste maatregel voor onze groei. Bart Van Craeynest, hoofdeconoom Voka

Meer mensen aan het werk Het tekort aan geschikte werkkrachten is nu en de komende jaren de grootste rem op onze groei. Van Craeynest: “De vacatures pieken als nooit tevoren, ondernemingen zien zich geconfronteerd met een jaarlijkse vervangingsvraag van 77.000 naast eventuele groei door uitbreiding en investering.” Onze regeringen proberen meer mensen aan de slag te krijgen en mikken daarbij op een werkzaamheidsgraad van 80%. “Vanuit Voka leggen we de lat hoger: 85% van alle Vlamingen op actieve leeftijd zou aan het werk moeten zijn, goed voor in totaal 350.000 extra werkenden. Dat is 10% meer dan nu. Dat is haalbaar, doen topregio’s in onder meer Duitsland en Zwitserland ons voor.”

Op het vlak van innovatiecapaciteit scoort België doorgaans sterk. Dat blijkt onder andere uit de kwalificatie van België als ‘innovation leader’ door de Europese Commissie. België kent al verschillende succesverhalen, met onder andere de biotechcluster, de expertise rond chips en de offshore-windenergie. Van Craeynest: “Op die weg moeten we veel verder gaan.” ■

Ontdek de elf engagementen van Voka via: www.voka.be/groeimanifest

Groene innovatieleider Innovatie en verduurzaming bieden de grootste kansen voor groei. In het Voka Groeimanifest schuiven we dan ook resoluut de ambitie naar voor om van Vlaanderen dé groene innovatieleider te maken. Dat kan door te mikken op meer investeringen en minder uitstoot: de totale investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) moeten naar 5% bbp tegen 2030, de uitstoot van broeikasgassen moet dan weer 55% omlaag. “De hele wereld - of toch grote delen ervan - staat voor een aantal grote transities: de veroudering van de bevolking met onder meer verregaande implicaties voor de gezondheidszorg, de digitalisering, de duurzame transitie en de daaraan gekoppelde revolutie in de energievoorziening. Het zal er de komende jaren vooral op aankomen om innovatieve oplossingen uit te werken voor de uitdagingen die die transities met zich meebrengen waarmee bedrijven dan aan de slag kunnen.”

VOKA ACTUEEL I ONDERNEMERS MAGAZINE I 5


FOODSTORMS ONTWIKKELT GAMMA VEGANISTISCHE SAUZEN Gezond, makkelijk én smaakvol koken met uitsluitend plantaardige ingrediënten. Foodstorms bewijst dat het kan met een gamma veganistische sauzen dat het bedrijf in de markt zette na een ontwikkelingstraject via VLAIO. » ZELF LEKKER ÉN PLANTAARDIG KOKEN Kevin Storms is kok van opleiding en gespecialiseerd in plantaardig koken. Hij experimenteerde jarenlang in zijn eigen keuken, tot hij de kans kreeg om via een ontwikkelingsproject een eigen product op de markt te brengen. Zijn missie? Mensen op een eenvoudige en gezonde manier laten koken, zonder kaas of room, en toch met voldoende smaak en textuur. Kevin legt uit: “Met mijn bedrijf Foodstorms richtte ik mij in de eerste plaats op catering en pop-up restaurants. Maar ik wou mensen helpen om thuis zelf lekker én plantaardig te koken. Ik kwam uit bij cashew noten

als basisingrediënt. Cashew sauzen brengen veel textuur en smaak in gerechten en zijn een perfect alternatief voor zuivel.”

» VAN CONCEPT NAAR PRODUCT De volgende stap: van innovatief concept naar een betaalbaar en toegankelijk product. Kevin ging op zoek naar informatie en ontdekte dat de ontwikkeling van zijn idee gesubsidieerd kon worden door VLAIO. “Na een eerste kennismakend gesprek was al snel duidelijk dat ik bij de juiste organisatie was beland. De bedrijfsadviseur bij VLAIO hielp me

bij de aanvraag en maakte me wegwijs doorheen het hele traject. Mijn dossierbeheerder begeleidde me bij de verdediging en goedkeuring van het dossier. Erg fijn om te weten dat je er op zo’n moment niet alleen voor staat.”

» ZOEKTOCHT NAAR OPTIMALE RECEPT Bij een productontwikkeling komt veel meer kijken dan de uitwerking van je idee. “Het was een zoektocht naar de juiste smaak met de juiste ingrediënten. Het oorspronkelijke product was veel te duur omdat het te veel noten bevatte. Samen met Proef!, een labo voor productontwikkeling, ging ik op zoek naar een technisch procedé waarbij we zonder additieven of bewerkte ingrediënten toch een toegankelijk product konden maken. Ik vond ook een producent.” Kevin ging via een joint venture in zee met partner Pa’lais en kon zo zijn product in de markt zetten onder dezelfde commerciële merknaam.


Vlaanderen is ondernemen

» WAT IS DE VOLGENDE STAP DIE JIJ WIL ZETTEN MET JE BEDRIJF? Als ambitieuze ondernemer wil je maar één ding: dat je zaak vooruit gaat. Daarom investeer je én daarom innoveer je. Maar ook al heb je bakken ervaring, toch blijf je met heel wat vragen zitten. VLAIO is jouw gids bij de realisatie van je plannen. Wij zijn een kritisch klankbord en brengen sterktes en zwaktes in kaart. Daarbij geven we ook concreet advies over subsidies en financiering. En we brengen je in contact met de juiste experten. Heb je net als Foodstorms een vernieuwend idee dat jouw onderneming kan versterken, maar moet je nog uitdagingen overwinnen bij de ontwikkeling van die innovatie?

» MAAK EEN AFSPRAAK MET EEN VLAIO BEDRIJFSADVISEUR Maak een afspraak met een VLAIO bedrijfsadviseur om je plannen te bespreken via vlaio.be/afspraak. Voor meer informatie over deze subsidie, surf naar vlaio.be/innovatie.

» SUCCESVERHAAL Sinds april 2021 liggen er vier Pa’lais sauzen in de rekken bij Delhaize, Bio Planet en zelfstandige natuurwinkels. Kevin: “Het is echt ongelooflijk dat het ons gelukt is. Ook op commercieel vlak heb ik erg veel geleerd, van retail tot distributie. Ondertussen komen de bestellingen binnen.” Wat de toekomst brengt? “We blijven nieuwe producten en recepten ontwikkelen, want de markt evolueert voortdurend. De kennis die ik doorheen het traject heb opgedaan, geeft me een solide basis waarmee ik verder kan. Ik blijf ook regelmatig events van VLAIO bijwonen om mijn netwerk te onderhouden en verder uit te bouwen.”

“Dankzij VLAIO wist ik van bij de start waaraan ik me kon verwachten. En besefte ik al snel dat ik de tijd moest nemen om de dingen goed te doen.” Kevin Storms - zaakvoerder Foodstorms


Ergotrics is klaar om de wereld te veroveren

“Onze oplossing is de paperclip van de neurochirurgie” Na een zeer succesvolle carrière bij multinational Philips staat Inge Bruynooghe vandaag aan het hoofd van haar eigen start-up Ergotrics, een bedrijf uit Turnhout gespecialiseerd in het positioneren en verplaatsen van patiënten met perslucht. “Ik heb altijd graag en met veel enthousiasme bij Philips gewerkt”, zegt Inge Bruynooghe. “Maar vandaag, als CEO van mijn eigen bedrijf, ben ik een echte ondernemer en dat bevalt me enorm.” Inge Bruynooghe is afkomstig uit een echte ondernemersfamilie. Haar ouders hadden een koffiebranderij in WestVlaanderen, die gevestigd was naast het ouderlijk huis. “Het bedrijf was hierdoor alomtegenwoordig in ons leven en ik heb mijn beide ouders steeds hard zien

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX

8 I ONDERNEMERS MAGAZINE

werken”, vertelt Inge Bruynooghe. “Na mijn studies als handelsingenieur en een bijkomende MBA in Amerika, ging ik aan de slag bij Philips. Ik bekleedde er verschillende functies en was de eerste jaren vooral in het buitenland - meestal in Azië - actief. Toen mijn man en ik terugkeerden naar België, gingen we op zoek naar een woonplaats die goed gelegen was voor onze beide jobs. Mijn man werkte in Antwerpen, ikzelf als vicepresident bij Philips in Eindhoven, dus zo zijn we in de Kempen beland. We voelden ons er snel thuis, de Kempense mentaliteit lijkt erg op deze in WestVlaanderen. De branderij van mijn ouders is intussen overgenomen door Miko uit Turnhout. Een bedrijf waar ik nu in de raad van bestuur zit. Op die manier is de cirkel echt wel rond.”

oprichting van de Open Manufacturing Campus op de Philips-site in Turnhout”, blikt Inge Bruynooghe terug. “Ik zag start-ups en scale-ups groeien binnen dat ecosysteem. Dat was heel inspirerend en het maakte de ondernemer in mezelf helemaal wakker (lacht). Na 21 mooie jaren binnen een multinational was ik klaar voor een nieuwe uitdaging.” Die kwam er in 2018 door de ontmoeting met neurochirurg Paul Depauw. “Paul had enkele jaren eerder een bedrijf opgericht om zijn idee – het verplaatsen en positioneren van patiënten met perslucht – uit te werken en de eerste afgeleide producten te ontwikkelen. Maar hij had iemand nodig om van het prototype een commercieel succes te maken. Als zakenpartners zijn we samen heel hard aan de kar beginnen trekken.”

Eigen bedrijf

Dood gewicht

In 2014 werd Inge Bruynooghe plant manager bij Philips in Turnhout. “In die functie was ik nauw betrokken bij de

Het concept van Ergotrics is even eenvoudig als geniaal. “Paul zelf noemt onze oplossing de paperclip van de


neurochirurgie, omdat ze eigenlijk simpel en voor de hand liggend is”, legt Inge Bruynooghe uit. “Wanneer je iemand onder narcose brengt, ligt die persoon op zijn rug. Maar een rugingreep gebeurt in buiklig. Om patiënten om te keren moeten verpleegkundigen trekken en sleuren om ze op hun buik en in de juiste positie te krijgen. Tussen de zestig en honderdtwintig kilo ‘dood gewicht’ omdraaien is echter geen pretje. 47% van de verpleegkundigen hebben hierdoor rugproblemen, op specifieke afdelingen loopt dit cijfer zelfs op tot 70%. Met onze opblaaskussens, die gebruik maken van perslucht, kunnen patiënten omgedraaid worden en daarna in de juiste positie gelegd, zonder dat er nog tilwerk aan te pas komt. Paul kreeg het idee toen hij zag hoe ze een omgekantelde vrachtwagen

met behulp van perslucht en kussens terug rechtop plaatsten.” Trein vertrokken Het omzetten van de ideeën in de praktijk kostte wel wat tijd. “Gelukkig zijn Paul en ikzelf heel complementair”, weet Inge Bruynooghe. “Hij kent de medische wereld door en door, weet wat de noden in de operatiekamer zijn en is hierdoor de geknipte man om praktische toepassingen voor zijn ideeën te bedenken en ontwikkelen. Ik ben de ondernemer, die zorgt voor de dagelijkse leiding en strategie. Zo ben ik op zoek gegaan naar de nodige financiering om onze producten te testen, te patenteren en te produceren. De coronacrisis zorgde nog wel voor een

serieuze bobbel in de weg, aangezien niet-dringende medische zorg overal ter wereld werd uitgesteld. Maar intussen is de trein vertrokken en overtuigen we steeds meer ziekenhuizen om met onze producten te werken. Wereldwijd verkopen we al in achttien landen en we zijn er vast van overtuigd dat dit nog maar het begin is. Op dit moment vinden er enkel in Europa en de Verenigde Staten jaarlijks meer dan 3,8 miljoen operaties in buiklig plaats en dat cijfer gaat enkel maar de hoogte in. En intussen groeit ons gamma aan producten permanent. We ontwikkelen ook al hulpmiddelen die bij andere operaties en in de reguliere zorg bruikbaar zijn. Het is onze droom om verpleegkundigen overal ter wereld de kans te geven om met onze hulpmiddelen te werken.” ■

“Leading Ladies geven vrouwelijke ondernemers een gezicht” Als succesvolle manager en ondernemer maakt Inge Bruynooghe ook deel uit van het netwerk ‘Leading Ladies’ van Voka Mechelen-Kempen. “Een goed klankbord is voor elke ondernemer heel belangrijk en dat vind ik absoluut in deze groep”, zegt Inge Bruynooghe. Het netwerk Leading Ladies van Voka Mechelen-Kempen verzamelt vrouwelijke ondernemers met een bewezen staat van dienst. De dames komen een aantal keer per jaar samen in een unieke setting en werken dan met behulp van experten rond specifieke thema’s. “Bij Philips werkte ik in een echte mannenwereld”, vertelt Inge Bruynooghe. “Al heb ik dat zelf nooit zo ervaren en er ook nooit een punt van gemaakt. Ik geloof echt dat iedereen die talent en inzet heeft zijn of haar weg wel zal vinden. Wel heb ik in mijn periode bij Philips goede en

slechte bazen gehad. Ervaringen waar ik uit geleerd heb en die ik nu gebruik om in mijn eigen bedrijf een gezonde bedrijfscultuur uit te bouwen.” Klankbord Bruynooghe gelooft wel dat rolmodellen belangrijk zijn. “We zien vandaag steeds meer vrouwelijke ondernemers en managers”, zegt ze. “Dat toont aan jonge mensen – en dus ook aan jonge vrouwen – dat het kan. Groepen zoals de ‘Leading Ladies’ geven die sterke vrouwen een

gezicht en dat is zeker nuttig. Persoonlijk is het voor mij vooral een plek waar ik klankborden vind. Gelijkgestemde zielen met gelijkaardige uitdagingen, die intussen even vertrouwd als vriendinnen geworden zijn.” Meer weten?

Neem contact op met leen.binnemans@voka.be ONDERNEMERS MAGAZINE I 9


Voka Lokaal Kempen West Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen heeft negen lokale ondernemersnetwerken. Voka Lokaal is letterlijk het fundament van onze werking. Wij brengen Voka en het netwerk heel dicht bij jou.

Voka Lokaal is: 1

Lokale ontmoetingen die ertoe doen

2

Ondernemers die elkaar vinden en helpen

3

Samen werken aan een bedrijfsvriendelijke regio

Philippe Deschilder Heylen Warehouses

Frederick Jonckheere Kerkstoel

Stijn Dirken SD Schrijnwerkerij

VORSELAAR

GROBBENDONK HERENTALS

Filip Duwaerts Ardent Advocaten

HERENTHOUT

Wim Dewindt Kaliber Maatwerk

BESTUURDERS VOKA LOKAAL KEMPEN WEST Frederick Jonckheere (Kerkstoel) Philippe Deschilder (Heylen Warehouses) Stijn Dirken (SD Schrijnwerkerij) Wim Dewindt (Kaliber Maatwerk), Filip Duwaerts (Ardent Advocaten)

10 I ONDERNEMERS MAGAZINE


1

Lokale ontmoetingen die ertoe doen

Kennismaken met je buren-ondernemers, dat kan bij Voka. Zo organiseren we regelmatig kleinschalige events bij bedrijven in je buurt. Op donderdag 25 augustus gaan we bijvoorbeeld op bezoek bij de trotse winnaar van de Voka Lokaal Award 2022 van de regio Kempen West. Ann, Sven, dochter Sofie en het

2

team van Van Oirschot nodigen je uit om hun onderneming beter te leren kennen en leiden je graag rond in het magazijn en de kantoren. Natuurlijk heffen we samen het glas op hun award! Deelname is gratis, inschrijven verplicht via www.voka.be/activiteiten/op-bezoek-bijvan-oirschot-winnaar-voka-lokaal-award

Ondernemers die elkaar vinden en helpen

“Bij Voka Lokaal West is het gewoon plezant”, vertelt voorzitter Frederick Jonckheere. “Lokaal zakendoen gaat nu eenmaal vlotter. Als je als lid van Voka nood hebt aan een klankbord rond bedrijfsvoering, dan mag je altijd contact opnemen met één van de bestuurders van Voka Lokaal West. Ook als je contacten wil leggen richting overheid en/of scholen, gezamenlijke belangen wil verdedigen of gewoon om kennis te maken, staan we ter beschikking.”

3 Samen werken aan een bedrijfsvriendelijke regio Chantal Geerts van Kempa Products uit Herentals ontdekte de Voka Hotline: “Ik lees het magazine van Voka en daar heb ik voor het eerst reclame voor de Hotline gezien. De grote meerwaarde van de Voka Hotline voor ons is dat deze altijd bereikbaar is en aanvoelt als onze bondgenoot. Zij kaarten onze problemen aan, die we ervaren als kmo, en ze behartigen zo ook onze belangen op een hoger politiek niveau. Bij de overheid hebben wij geen rechtstreeks kanaal langs waar wij als kmo gehoord worden

in het politieke debat: kijk maar naar de coronacrisis. Ik heb in die periode, maar ook nadien steeds, onze bezorgdheden kunnen voorleggen bij Voka via de Hotline. De regelgeving is wat ze is, dus kreeg ik niet altijd het antwoord waarop ik gehoopt had, maar er werd wel altijd gezocht naar een passende oplossing. Voka ging hiervoor soms informatie inwinnen bij overheidsinstanties waarna ze ons duidelijkheid konden geven over onze problematiek.”

ONDERNEMERS MAGAZINE I 11


ETIB/Concrete House bouwt voor de toekomst

“Onze bouwmethode is het beste antwoord op de huidige uitdagingen” ETIB/Concrete House uit Olen is al vele jaren gespecialiseerd in kelderbouw en toonaangevend in de constructie van prefab woningen en kantoorgebouwen in beton. Om aan de top te blijven investeert het bedrijf voortdurend in innovatie en kwaliteit. “Zo fabriceren we sinds kort het grootste deel van onze betonnen wanden zelf”, zegt gedelegeerd bestuurder Steven Van Olmen. “Hierdoor winnen we enorm aan flexibiliteit én leveren we aan dezelfde prijs wanden die kwalitatief een stuk beter zijn.”

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX

12 I ONDERNEMERS MAGAZINE

ETIB/Concrete House vierde in 2021 zijn vijfentwintigste verjaardag. “Oorspronkelijk zijn we gestart met het uitvoeren van kelders in beton”, vertelt Steven Van Olmen. “We bouwen kelders voor woningen, voor appartementsgebouwen en voor de industrie. Vanaf 2004 zijn we ook begonnen met het ontwikkelen en bouwen van lage-energiewoningen in beton. Die bedrijfstak is intussen uitgegroeid tot onze core business. 90% van onze omzet halen we uit het bouwen van prefab betongebouwen, 10% komt nog uit het aanleggen van kelders. En in die discipline focussen we ons vandaag vooral op uitdagende projecten. Een basic niet-geïsoleerde voorraadkelder staat niet vaak meer op het orderboek.”

Oerdegelijk en snel Het bedrijf ontwikkelde zich meer en meer tot een specialist in prefab betonbouw. “We bouwen op dit moment jaarlijks een zestigtal gebouwen”, licht Steven Van Olmen toe. “Dat gaat zowel om particuliere woningen als om handelspanden. De steeds strenger wordende EPB-eisen zorgen ervoor dat mensen meer en meer interesse krijgen in onze bouwmethode, aangezien we de hoge eisen op het gebied van isolatie en luchtdichtheid makkelijker bereiken. Prefab betonbouw heeft daarnaast een korte bouwtijd, op een halve dag kunnen we het volledige gelijkvloers van een gebouw optrekken. Ook leent onze techniek zich perfect voor moderne


architectuur, aangezien we door de sterke materialen grote overspanningen en grote raampartijen kunnen optrekken. En een laatste grote troef is de duurzaamheid en flexibiliteit van het gebouw. Onze betonnen structuren zijn oerdegelijk, de buitenmuren zijn dragend en enkel de noodzakelijk dragende binnenwanden worden in beton uitgevoerd. Hierdoor kan de volledige inrichting makkelijk aangepast worden. Mensen kunnen de kamerindeling veranderen of het gebouw zelfs een volledig andere functie geven.” Innoveren De technieken gebruikt bij het bouwen van prefab betonwoningen stonden de jongste jaren ook niet stil. “We innoveren continu”, vertelt Steven Van Olmen. “Zo gebruiken we vandaag veel minder materialen dan vroeger. Ook is er heel veel aandacht voor het hergebruiken van materialen. Circulariteit is heel belangrijk en op die manier verminderen we ook onze CO2-uitstoot. Een hele stap is dat we intussen het grootste deel van onze betonnen wanden zelf fabriceren. We beschikken hiervoor over twee productietafels van 14 meter op 4 meter, waar we dagelijks wanden op maat in gieten. Na een dag uitharden kunnen we die rechtop zetten om verder te drogen en start het proces opnieuw. Op die manier kunnen we jaarlijks 15.000 m² aan wanden en ornamenten zoals bordessen, balkons en trappen zelf maken. Dat is voor ons zeker niet goedkoper, maar we hebben op die manier de kwaliteit van onze betonproducten wel helemaal zelf onder controle. Wat dan weer een veel beter eindresultaat oplevert. Ook zijn we dankzij die eigen productie veel flexibeler, aangezien we nu zelf – indien nodig – planningen makkelijk kunnen aanpassen en bijsturen.”

vaak het best mogelijke antwoord is op al die uitdagingen, slagen we er de jongste jaren toch in om telkens 5 à 10% te groeien. En om mensen te overtuigen van de kracht van ons product zijn onze kijkwoningen in Olen en Herent heel belangrijk. In die woningen tonen we hoe prefab betonbouw gecombineerd met de juiste technieken zoals zonnepanelen, zonneboilers en een batterijenpakket voor een zo goed als energieneutrale woning zorgt. Beton beschikt over een hoge thermische inertie waardoor de binnentemperatuur heel constant blijft. Zelfs met grote raampartijen moet je in de winter amper stoken en is in de zomer koeling bijna overbodig. Het rendement van zonnepanelen en zonneboilers kan hierdoor gebruikt worden om te voorzien in het overige verbruik in de woning. Zo vang je piekverbruik op en zijn onze woningen al klaar voor het nieuwe capaciteitstarief dat er zit aan te komen. Sterker nog, in onze woningen ga je nog amper elektriciteit van het net moeten gebruiken.” ■

Kijkwoningen Dankzij die innovaties en investeringen slaagt ETIB/Concrete House er in om te blijven groeien. “Het zijn niet de makkelijkste tijden”, weet Steven Van Olmen. “De coronajaren liggen amper achter ons en nu worden we geconfronteerd met zeer hoge energieen materiaalprijzen. Dat vergt heel wat overleg met zowel leveranciers als klanten. Maar omdat ons eindproduct

ONDERNEMERS MAGAZINE I 13


Midzomernachtgolf Woensdag 22 juni 15u30 – 20u00 Witbos, 2200 Noorderwijk

Voka Lokaal Kempen Zuid en West slaan de handen in elkaar. Profiteer rond midzomernacht van de langste dagen Neem deel aan het jaarlijks weerkerend golftoernooi

Info en inschrijven

Geniet van een deluxe BBQ Leg nieuwe contacten op het aansluitend netwerkevent www.voka.be/activiteiten/ midzomernacht-golf


Special Jarige Bedrijven 2.375 jaar ondernemerservaring in regio Mechelen-Kempen: proficiat aan alle jarigen!

Adviesbureau Dirk De Groof

28

Heilig Graf Turnhout

61

AGC Mol

61

Hermans Heftrucks

58

Algemene Bouwonderneming L. Thys

55

Hillewaere Verzekeringen

38

Antilope De Bie

63

HIS

24

Architon

26

Image4you

40

Art Center Hugo Voeten

25

Intrasys

41

Astra Sweets

49

KA Construct

53

Atrius Advocaten

25

Kemin Europa

54

Autorijschool Kara

47

Lavetan

41

BCTN

49

Link 2 Europe

30

Beat the Barn

25

Lubron Belgium

32

Beneens Alucon

46

Martens Evenementen Service

27

Bike Center

46

Merak

53

Biobest Group

49

Milsenhof

25

bITss

26

Natuurwerk VZW

27

Boeynaems en zonen

60

Notaris Gauthier Clerens

46

Continental

54

Omnicol/Ankerplast

60

Contineo

27

Prosource

40

De Kock

41

Pyrox

26

DNCS

27

Repas Normal

32

Domestic

34

Robojob

32

Ebem

33

Robrechts & Thienpont

32

Ekwa Consult

36

Stijlbeton

45

Elektriciteitswerken Nuyts

54

The Tentshop

40

Enmo

44

Thomas More Kempen

60

Eurodal

50

ToManage

26

Fikona

49

Vorsselmans

56

Garage Nova

60

Wim Verhuur

40

Gero Meubelen

54

WZC Vlaspand

42

Gudrun Commercial

61

ONDERNEMERS MAGAZINE I 15


Na de oprichting van Sibelco in 1872 ontstond een echte ‘sandrush’.

16 I ONDERNEMERS MAGAZINE I SPECIAL JARIGE BEDRIJVEN


150 Sibelco viert 150ste verjaardag met veel ambitie

“Binnen enkele jaren willen we wereldwijd de grootste zand­ont­ginner zijn” Sibelco, het wereldwijde bedrijf voor materiaaloplossingen en de grootste zandwinningsgroep in Europa, viert dit jaar zijn 150ste verjaardag. En na 150 jaar zijn de fabrieken in de Kempen – waar het voor Sibelco allemaal begon – nog steeds een zeer belangrijk onderdeel van de wereldwijde activiteiten. “Hier in Dessel en Lommel ontginnen we grondstoffen die omwille van hun unieke eigenschappen hun weg vinden over de hele wereld”, zegt Cathy Blervacq, Country Manager België & VP Sustainability Sibelco Group. “Ons cristobaliet is het witste zand ter wereld en met onze laag ijzerzanden van de hoogste kwaliteit, maak je het zuiverste glas.” AUTEUR: KEVIN HENDRICKX FOTOGRAFIE: JOREN DE WEERDT

H

et verhaal van Sibelco is eigenlijk begonnen bij het uitgraven van het Kempens kanaal in de tweede helft van de 19de eeuw. Tijdens deze werken ontdekte men dat de Kempense ondergrond bestond uit hagelwit zand. Aanvankelijk was er weinig interesse in dit zand, aangezien het onvruchtbare grond was en dus geen nut had voor de plaatselijke boeren. SPECIAL JARIGE BEDRIJVEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 17


it. alite t). w k ch ijke h (la ofel c l s e i g p n en o Kem van e ltijd s a r e g k er no edew taal nde m voer e k e r e d w s ki hard fabrie Wim Claessens: “In operations werken we met 230 In onze . o i g re e Zo goed als allemaal afkomstig uit de onmiddellijk

“De echte zandwinning in de regio startte pas omstreeks 1860 door Antoon Van Eetvelde”, vertelt Cathy Blervacq. “Hij kreeg de toestemming om zand te ontginnen langs het Kempisch kanaal in de buurt van Lommel-Blauwe Kei. De vennootschap Sablières et Carrières Réunies, het huidige Sibelco, is ontstaan op 4 april 1872 door de concurrentie tussen de Kempense zandgroeven en die van Nivelstein. Nivelstein werd uitgebaat door de Crédit Général Liégeois. In 1869 begint deze bank interesse te krijgen in het Kempense zand. Om een handelsoorlog tussen zandproducenten te vermijden zocht de bank toenadering tot Antoon Van Eetvelde, op dat moment de voornaamste zandontginner in de Kempen. Ze besluiten samen een naamloze vennootschap op te richten, onder de naam SCR. In de eerste Raad van Beheer zitten o.a. Van Eetvelde, de zaakvoerder van de Crédit Général Liégeois en nog vier beheerders van de bank.”

Sprong voorwaarts De oprichting van SCR en de drastische prijsverhogingen die het gevolg waren, zorgden voor een echte ‘sandrush’. Concurrerende bedrijven schoten als paddenstoelen uit de grond en heel wat investeerders streken neer in de regio Mol-Dessel. Het zand ging letterlijk pas liggen door het uitbreken van de eerste wereldoorlog. De zandwinning viel nagenoeg stil en de meeste lokale zandwinners gingen failliet tijdens de oorlog. De resterende bedrijven werden in de jaren na de oorlog overgenomen door SCR. “In die periode na de eerste wereldoorlog groeit het bedrijf stevig, maar de activiteiten zijn nog steeds lokaal te noemen”, vervolgt Cathy Blervacq. “De eerste grote sprong voorwaarts komt er vanaf 1955 onder de leiding van Stanislas Emsens. SCR opent dan hier in Dessel een fabriek voor het drogen en malen van kwartszand. Deze fabriek krijgt de naam Sibelco. En het is Emsens

18 I ONDERNEMERS MAGAZINE I SPECIAL JARIGE BEDRIJVEN

die de toon zet voor de expansie van de volgende decennia. Onder zijn leiding doet Sibelco de eerste acquisities in het buitenland en zetten we in de jaren tachtig de stap naar de Verenigde Staten. Omwille van al die realisaties wordt Emsens vandaag nog geprezen voor zijn bijdrage aan deze streek en aan de enorme groei van het bedrijf tot het Sibelco van vandaag.” Actief in 31 landen De echte exponentiële groei van Sibelco start onder impuls van Emsens. “Vanaf dat ogenblik zijn we via overnames en door het opstarten van nieuwe ontginningsgebieden echt uitgegroeid tot een wereldwijde speler”, gaat Ibn Delaet, Sibelco Group Communications & PR, verder. “We zijn zeer actief in Europa, maar ontwikkelen ook activiteiten in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië. In totaal beschikken we over 120 productiesites en enkele technische


Het cristobaliet is het witste zand ter wereld. Vanuit Dessel leveren we het naar de hele wereld.

th Ca

y

cq r va Ble

: “N

a de

centra in 31 verschillende landen. Momenteel tellen we wereldwijd meer dan 5.000 medewerkers en realiseren we een jaarlijkse omzet van 1,7 miljard euro.” Sibelco levert grondstoffen aan een zeer breed scala van industrieën en de multi-mineralenportfolio van het bedrijf is heel uitgebreid. “Dat gaat van eenvoudig zand tot hoogwaardig kwartszand, maar ook over zeldzame mineralen zoals High Purity Quartz of bentoniet”, ligt Ibn Delaet toe. “Onze producten worden gebruikt bij het bouwen van huizen, steden en voertuigen; ze ondersteunen bij de levering van hernieuwbare energie, schoon water en spelen een belangrijke rol in heel wat technologische toepassingen zoals beeldschermen voor smartphones, printplaten en halfgeleiders.” “Onze visie en ambitie naar de toekomst toe is dan ook heel uitgesproken. We willen de komende jaren wereldwijd marktleider worden op het gebied van het winnen, verwerken en verkopen van kwartszanden. En voor mineralen zoals klei, olivine en veldspaten willen we in de gebieden waar we deze ontginnen regionaal uitgroeien tot de belangrijkste producent.”

ndscha mooie la ren we ë e r c inning ontg

Glasrecyclage Sibelco wil het assortiment van materiaaloplossingen ook voortdurend verbeteren. “We zetten daarom ook meer en meer in op het recycleren van glasscherven”, zegt Cluster Director Operations Thierry Guffens. “Het gebruik van glasscherven in de industrie brengt duidelijke voordelen met zich mee, zoals een lagere CO2-uitstoot. Sibelco is op dit ogenblik al toonaangevend in de glasrecyclage binnen Europa en zet elk jaar meer dan twee miljoen ton glasafval om in glasscherven van hoge kwaliteit. Dankzij een combinatie van nieuwe optische sorteertechnologie die de scherven in vier verschillende kleuren sorteert, en proceskennis, kunnen wij afvalstromen aan die andere recyclers niet kunnen verwerken. Ons uniek proces verwijdert metalen, plastics, papier en karton uit het afval, om dan het resterende glas te screenen op kleur en zuiverheid. En naast glasscherven onderzoekt Sibelco ook andere mogelijkheden voor het gebruik van secundaire grondstoffen.”

ppen die een meerwaarde bieden qua natuurlijke

biodiver siteit in

de reg io.”

SPECIAL JARIGE BEDRIJVEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 19


Thierry Guffens: “Elk jaar zetten we twee miljoen ton glasafval om in glasscherven van hoge kwaliteit. Daarmee zijn we toonaangevend in Europa.”

Lokale verantwoordelijkheid Sibelco mag dan als bedrijf al een gezegende leeftijd bereikt hebben, het is een onderneming die vandaag volop in beweging is. Op dit moment is de groep bezig met een transformatietraject dat ervoor moet zorgen dat vanaf 2025 de verschillende productiesites binnen Sibelco minder centraal vanuit de hoofdzetel aangestuurd worden, maar lokaal veel meer eigen verantwoordelijkheid opnemen. “Hiervoor zijn de productiesites en technische centra ingedeeld in verschillende clusters”, vertelt Cathy Blervacq. “Wij behoren tot de cluster Dessel en zijn voortaan – binnen de algemene visie en richtlijnen van de groep natuurlijk – verantwoordelijk voor onze eigen keuzes en kunnen zo eigen accenten leggen. Die nieuwe structuur is nodig om onze regionale concurrentiepositie te verstevigen en om toekomstige groei veilig te stellen. Dankzij de nieuwe geografische structuur kunnen we ook duurzamer werken. Dat is beter

voor de groep, maar zeker ook voor de regio waarbinnen we opereren.” Dichter bij de klant “Een ander groot voordeel van de nieuwe geografische structuur en de indeling in clusters, is dat we nu veel dichter bij onze klanten staan”, legt Cluster Commercial Director Wim Claessens uit. “Standaard zand vervoeren we meestal niet verder dan een tweehonderdtal kilometers. En ook voor andere standaard mineralen is die afstand vergelijkbaar. Dat wil dus zeggen dat de meeste van onze klanten in de nabijheid van een productiesite gevestigd zijn. We zijn met Sibelco wereldwijd actief, dus het is belangrijk dat we globale markttrends tijdig oppikken. Maar doordat de actieradius van een groot deel van onze producten beperkt is, is het begrijpen van de lokale markt én de behoeftes en wensen van de lokale klanten zeer belangrijk. Door dichter bij onze klanten te staan, kunnen we ons assortiment voortdurend verbeteren, innoveren en uitbreiden.”

20 I ONDERNEMERS MAGAZINE I SPECIAL JARIGE BEDRIJVEN

Stevige verankering De cluster Dessel is wel een belangrijke cluster binnen de Sibelco-groep. “Het is niet alleen de site waar historisch alles begonnen is”, vertelt Cathy Blervacq. “Maar de grondstoffen die we hier ontginnen zijn ook uniek. Het Kempens zand is zeer zuiver. Dat heeft alles te maken met de bovenliggende bruinkoollagen (ligniet of spriet). Honderdduizenden jaren lang maakten de humuszuren uit die bruinkoollaag het doorsijpelende regenwater zuur, en zo werden alle vervuilende bestanddelen uit het zand gespoeld tot enkel zuiver kwarts overbleef. Dat maakt dat ons zand uiterst geschikt is voor het produceren van zeer zuiver glas en allerhande (hoog)technologische toepassingen. Zo verrijken we het bijvoorbeeld tot cristobaliet, dat gebruikt wordt als additief in coatings, keukenbladen of polymeertoepassingen. Hierdoor is de actieradius van onze producten veel groter dan deze van de standaard mineralen. Wij beleveren vanuit Dessel


Vanaf 2025 krijgen de productiesites lokaal veel meer eigen verantwoordelijkheid. Het is duurzamer en verstevigt onze regionale concurrentiepositie.

de hele wereld. Dat zorgt voor een stevige verankering van onze site in de groep, maar ook voor grotere uitdagingen. Doordat we met onze producten mikken op de hele wereld, zijn er bijvoorbeeld ook specifieke uitdagingen voor de sales, supply chain en de logistiek.” Natuurlijk en menselijk kapitaal Op dit moment beschikt Sibelco in de regio over acht actieve groeves waar ze het kostbare witte zand ontginnen. “Zes liggen er in de regio Dessel Lommel, twee in Maasmechelen”, zegt Cathy Blervacq. “We halen het zand met baggerboten uit de groeve en daarna vervoeren we het met onze pijplijn naar de fabriek, waar we het verwerken. Van daaruit vertrekken er dan dagelijks meer dan honderd vrachtwagens met verschillende kwaliteiten zand en cristobaliet richting onze klanten overal in de wereld. Dat ontginnen en verwerken gebeurt intussen ook op een zo duurzaam mogelijke manier. Onze baggerboten zijn elektrisch en vijftig

procent van de energie die we op de site Dessel verbruiken wekken we op een duurzame manier op met behulp van onze windmolens en drijvend zonnepanelenpark.” Om de werking van de fabriek te verzekeren maakt Sibelco ook volop gebruik van het menselijk kapitaal in de regio. “In operations werken we in België met 230 mensen”, vertelt Wim Claessens. “Stuk voor stuk hardwerkende medewerkers van een ongelofelijke kwaliteit. En zo goed als allemaal afkomstig uit de onmiddellijke regio. Dat is altijd al zo geweest en is vandaag ook nog het geval. In onze fabriek is de voertaal nog altijd Kempisch (lacht).” Mooie landschappen 150 jaar al is Sibelco actief in de Kempen en als het van het bedrijf afhangt mogen daar nog minstens 150 jaar bijkomen. “We werken met natuurlijke grondstoffen en zijn dus deels wel afhankelijk van de beschikbare reserves”, vertelt Cathy Blervacq. “Met de huidige groeves

kunnen we zeker nog twintig jaar verder en we beschikken daarnaast nog over heel wat gronden die we kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt telkens in goed overleg met de verschillende overheden, de buurt en natuurverenigingen. En dat overleg gaat verder dan enkel de actieve ontwikkeling. We maken steeds goede afspraken – en dat doen we overal in de wereld – over de manier waarop we een gebied na de ontginning moeten achterlaten. Op die manier creëren we mooie landschappen die een meerwaarde bieden qua natuurlijke biodiversiteit in de regio. Ter ere van de 150ste verjaardag schenken we nu zo een hersteld gebied van 35 hectare hier in de regio aan Natuurpunt voor het beheer. Dit gebied zal opengesteld worden voor het grote publiek. Daarnaast gaan we op dat moment op groepsniveau ook een partnership aan met BirdLife International om in de toekomst zo’n gebieden nog beter te heroriënteren.” ■

SPECIAL JARIGE BEDRIJVEN I ONDERNEMERS MAGAZINE I 21


29|09 2022

Prijs Ondernemen 2022


Structurele partners

Save the date

Business partners

Aanvang: 18u00 Cultuurcentrum Zwaneberg Heist-op-den-berg

S chrijf je hier in!

Event partners


Special Jarige Bedrijven Vijf jaar industriële schoonmaak in Westmeerbeek

HIS start waar de poetsvrouw stopt

5

Het industriële schoonmaakbedrijf HIS viert dit jaar zijn vijfde verjaardag op de site La Corbeille in Westmeerbeek (Hulshout). “We zijn een relatief jong bedrijf, maar schreven toch al een heel mooi verhaal”, zegt zaakvoerder Dirk Dierckx. “Het verhaal van HIS begon twaalf jaar geleden met één medewerker in een garagebox, vandaag zijn we actief in heel het land en stellen we op de piekmomenten meer dan 95 mensen te werk.” Met vijfentwintig jaar ervaring op de teller in de industriële reinigingssector begon Dirk Dierckx in 2010 zijn eigen bedrijf. “HIS staat voor Handmatige Industriële Schoonmaak”, vertelt de zaakvoerder. “En daar lag aanvankelijk ook onze volledige focus. Onze medewerkers gaan aan de slag daar waar de poetsvrouw stopt. We houden ons bezig met het stevigere werk. Met kleine tot middelgrote toestellen nemen we de vloeren, muren en plafonds in productiehallen onder handen. Daarnaast reinigen we ook voor zowat alle sectoren machines, productielijnen en alle andere mogelijke industriële toepassingen. Ook ontstoffen we – vaak op grote hoogte – luchtafvoer- en luchtaanvoerkanalen, sprinklerleidingen en lichtinstallaties. Onze mensen beschikken hiervoor allemaal over de nodige opleidingen en attesten. Maar ook buiten reinigen we gevels, luifels, dakgoten, parkings en garages.” Kansen voor iedereen

Dirk Dierckx

24 I ONDERNEMERS MAGAZINE

HIS ging klein van start, maar maakte een mooie groei door. “We zijn begonnen in mijn garagebox en verhuisden daarna naar een huurpand”, blikt Dirk Dierckx terug. “Omwille van de stevige groei kochten we in 2017 ons huidige bedrijfspand op de site La Corbeille in Westmeerbeek. We beschikken hier over een magazijn van 250 vierkante meter met daarboven de nodige bureauruimte. Op dit moment werken we met 25 vaste

mensen in de industriële schoonmaak. Tijdens de piekmomenten in de maanden juli, augustus en december – wanneer heel wat bedrijven tijdelijk gesloten zijn en er tijd is voor een grondige schoonmaak – loopt dat aantal op tot 85 medewerkers. Onze vaste mensen nemen dan tijdelijk de rol op van ploegbaas en coördineren die zeer tijdsgevoelige projecten. Ook proberen we kansen te geven aan iedereen. Zo werken we succesvol samen met een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We geven hen een goede begeleiding, zo kunnen ze uitstekend binnen ons bedrijf functioneren.” Ramen spik en span Vier jaar geleden besloot HIS ook op glaswas in te zetten. Sindsdien heeft het bedrijf ook enkele ploegen op de baan die de ramen van bedrijfsgebouwen spik en span houden. “Glaswas was een bijna logische aanvulling op onze dienstverlening”, legt Dirk Dierckx uit. “In deze afdeling werken we vandaag met tien mensen en we hebben ongeveer 8.000 klanten in portefeuille. Met deze twee afdelingen zijn we zeker klaar voor de toekomst. Ons doel is om te blijven groeien. Vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen willen we graag nog stappen zetten. Je mag er dus zeker van zijn dat dit zeker niet de laatste verjaardag is die we hier in Westmeerbeek vieren.” ■


Atrius Advocaten ZAAKVOERDER: GUIDO WUYTS GEMEENTE: REGIO KEMPEN

10

Atrius Advocaten is een advocatenkantoor uit Herentals met jarenlange praktijkervaring. Met een team van 11 advocaten en 4 bedienden hebben wij de kennis en expertise in huis om zowel de belangen van uw onderneming, als die van u persoonlijk optimaal te behartigen. Onze advocaten bieden u een ruime waaier van diensten aan, gaande van adviesverlening en kmo-begeleiding tot verdediging voor de rechtbank. Wij hechten er belang aan te werken met een vaste advocaat-medewerker per onderneming om zo een optimale kennis van het reilen en zeilen van dit bedrijf te vergaren. Ons kantoor beschikt over een gespecialiseerde kmo-cel, die zich richt op drie grote pijlers: algemene juridische dienstverlening, incasso (debiteurenbeheer) en een algemene legal audit van uw kmo. Atrius Advocaten is ook geregistreerde dienstverlener in kader van de kmo-portefeuille (registratienummer voor de pijler Advies is DV.A220595).

Beat The Barn ZAAKVOERDERS: LUC NOUWEN EN MARINA GEUENS GEMEENTE: BALEN

10

Bij Beat The Barn is het altijd feest. Niet alleen wanneer we tien kaarsjes uitblazen. Vooral wanneer uw medewerkers na een dag teambuilding op de boerderij in hun auto stappen. Daar doen we het voor: dat de deelnemers met een lach de schuur uitzwaaien. Elf innovatieve weidespelen telt Beat The Barn intussen. Tijdens een volledige dag legt u acht van die weidespelen af. Zo blijft er nog tijd over voor hapjes en drankjes. Dat hoort erbij, want bij Beat The Barn ligt de focus op leren en samenwerken, maar ook op plezier en gemoedelijkheid. De groene omgeving van de boerderij voelt aan als een tweede thuis en een veilige leercontext voor uw medewerkers. Nood aan verdieping? Dat doen we met gecertificeerde teamcoaching. Of uw medewerkers nu jong of minder jong zijn, supersportief of juist totaal niet: iedereen kan deelnemen! WWW.BEATTHEBARN.BE

WWW.ATRIUSADVOCATEN.BE

Art Center Hugo Voeten ZAAKVOERDER: EVELINE HEYLEN STAD: HERENTALS

10

Art Center Hugo Voeten is een unieke locatie in het groene hart van de Kempen. De industriële architectuur verraadt dat deze plek ooit een graanfabriek was. Dankzij een prachtige renovatie van de architecten Wouter Bastijns en Barent Bulcke, herbergt het complex vandaag de privécollectie van ondernemer Hugo Voeten (1940–2017). Hij was een gepassioneerd kunstverzamelaar met een eclectische smaak. Enkele klinkende namen hier zijn o.a. Panamarenko, Frans Masereel, Léon Spilliaert, Thierry De Cordier, Chiharu Shiota, Marlène Dumas, Wim Delvoye enzoverder. Ook in Beeldentuin Hugo Voeten in Geel is de collectie te bewonderen. De collectie ontvangt zowel individuele bezoekers als groepen en omkadert daarnaast ook zakelijke events. Iedereen is er welkom om van de kunst, het erfgoed en de architectuur te genieten. WWW.COLLECTIONHUGOVOETEN.SIMPLYBOOK.IT

Milsenhof ZAAKVOERDER: DIRECTEUR NATHALIE GRIEVE STAD: MECHELEN

10

Milsenhof is gelegen in hartje Mechelen en voorzien van een fraaie binnentuin. Onze woonzorgcampus biedt een waaier aan opvangmogelijkheden voor zowel actieve als zorgbehoevende senioren. De verscheidene woon– en zorgvormen kunnen naadloos op elkaar aansluiten en verzekeren u van een zorgeloze oude dag waarin u centraal staat. Wij beschikken in ons woonzorgcentrum over 86 kamers voor permanent verblijf, waarvan een aantal voor echtparen. De woonzorgcampus bevindt zich op een terrein van 1ha met parkeergelegenheid rond het gebouw. Op alle verdiepingen zijn er leefruimtes. Daarnaast heb je de gezellige cafetaria met eigen terras. Alles werd ingericht met kwalitatief en stijlvol meubilair en geeft een warme, huiselijke sfeer. De beste manier om de voordelen en de kwaliteit van Milsenhof te ontdekken? Dat is een rondleiding! Meteen het uitgelezen moment om al uw vragen te stellen. Maak een afspraak. Residentie Milsenhof behoort 10 jaar tot de groep Korian. WWW.MILSENHOF.BE

ONDERNEMERS MAGAZINE I 25


Special Jarige Bedrijven

Pyrox ZAAKVOERDER: PATRICK VAN NOTEN GEMEENTE: TURNHOUT – BEERSE

10

Pyrox produceert pyrolyse-ovens die internationaal hun toepassing vinden en ontwerpt en realiseert laag-zuurstof reinigingsovens voor verschillende industrieën. “In de elektromotorenindustrie worden elektromotoren ontdaan van de lakken en harsen. In de verfindustrie worden onze ovens ingezet om verkeerd gelakte onderdelen te ontlakken of oude lak te verwijderen. In poedercoatlijnen worden alle te lakken onderdelen opgehangen. Deze haken moeten regelmatig gereinigd worden, en ook dat gebeurt in onze ovens. Maar ook in de automobielindustrie, bakkerijindustrie en kunststofindustrie worden onze ovens ingezet.” Pyrolyse-ovens moeten voldoen aan strenge richtlijnen. “Daarom worden deze voorzien van nabrandkamers waarin alle gegenereerde gassen nog eens worden nagebrand. Onze expertise ligt in onze persoonlijke aanpak en in het perfect herkennen van de noden van onze klanten.” WWW.PYROXOVENS.BE

ToManage ZAAKVOERDER: JOHAN HUYGH GEMEENTE: DUFFEL

10

ToManage helpt bedrijven met advies en begeleiding op het vlak van efficiëntie en digitalisering. Dankzij onze aanpak krijg je een goed beeld van waar jouw belangrijkste kosten en uitdagingen zitten, wat je eraan kan doen en hoe je dat omzet in de praktijk. Onze bottom-up approach zorgt ervoor dat je vanuit de werkvloer leert wat er beter kan. Waar zitten de bottlenecks, waar gebeuren fouten, wat kan efficiënter. We kijken naar processen, organisatie en de bestaande tools. In een volgende stap vertalen we alles naar een toekomstvisie met concrete werkpunten, een duidelijke aanpak en een stappenplan. Als laatste begeleiden we jou en je bedrijf naar de effectieve realisatie van deze verbeteringen en de bijhorende digitalisering. Zodat je sterker in je schoenen staat, klaar voor meer omzet en groei. ToManage werkt voor zowel kmo’s als soloondernemers. We zijn geregistreerd bij de Vlaamse Overheid als leverancier van advies (KMO Portefeuille - DV.A215846). WWW.TOMANAGE.EU

Architon ZAAKVOERDER: STEPHEN VAN ERWEGEN GEMEENTE: DESSEL EN RIJKEVORSEL

15

Architon levert architectonisch beton op maat en structurele prefabbeton. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met een solide basis, klaar voor een toekomst waarin we nog sterker inzetten op klantentevredenheid, de optimalisatie van onze productieprocessen en dienstverlening alsook de verbreding van ons aanbod door productinnovatie. Met het nodige vakmanschap in huis, een eigen betoncentrale en interne kwaliteitsbewaking staan we garant voor een brede waaier aan kant-en-klare betonelementen. We denken graag met onze klanten mee. We blijven professionaliseren maar behouden bewust de flexibiliteit van een kleine organisatie. Met een sterke focus op kwaliteit, klantgerichtheid en stiptheid. WWW.ARCHITON.BE

bITss ZAAKVOERDERS: PHILIP TONDELEIR EN FRANK WEVERS GEMEENTE: PUURS

bITss is een IT-service provider, die geïntegreerde en toekomstbestendige IT-diensten en IT-advies op maat aanbiedt aan ziekenhuizen, die zonder zorgen aan de slag willen binnen een veeleisend en snel evoluerend IT-landschap. Wij hebben alle expertise in huis om elk ziekenhuis te begeleiden, ondersteunen en ontzorgen op vlak van IT. We zijn hierbij trots op ons kritisch denkvermogen en ons helikopteroverzicht. We gaan the extra mile om via onze methodologische aanpak elke klant van een passende en volgens de regels van de kunst geïntegreerde IT-oplossing te voorzien. Elke dag opnieuw staat we 24/7 ter beschikking en zijn we in de weer om te ondersteunen bij implementaties en om verder te bouwen aan een toekomstbestendig en betrouwbaar IT-systeem. WWW.BITSS.BE

26 I ONDERNEMERS MAGAZINE

15


Contineo ZAAKVOERDER: JAN MERTENS STAD: TURNHOUT

15

Het Fully Managed IT-pakket is de basis waarop we al onze andere diensten voor kmo’s verder uitbouwen: cloud computing, draadloze netwerken, VOIP-telefonie en hardware en software. We zorgen voor bescherming, beveiliging, beheer en onderhoud van je computers, laptops, routers, servers, switches, firewalls, … Kortom, wij waken over je complete IT-omgeving. We gaan proactief aan de slag om problemen te vermijden. Een groot pluspunt? Elke klant krijgt een vaste contactpersoon. We bouwen een vertrouwensband op met de klant door eerlijk en open te communiceren. In de IT-wereld maken we absoluut het verschil omdat wij zeggen wat we doen, doen wat we zeggen én zeggen wat we gedaan hebben. Dit betekent concreet dat wij in mensentaal uitleggen hoe de zaken worden aangepakt, afspraken nakomen en feedback geven over wat is uitgevoerd. Nieuwe klanten mogen altijd de proef op de som nemen en bij bestaande klanten uitvissen hoe we te werk gaan.

DNCS

15

ZAAKVOERDER: GUST DIERCKX GEMEENTE: GIERLE

Vertrekkend vanuit het perspectief van de klant, is DNCS de betrouwbare adviseur in beveiliging en datanetwerken. De multifunctionele security-installaties van DNCS bieden bedrijven de kans om meerdere vliegen in één klap te vangen: digitale monitoring van gebouwen, terreinen en mensen, maar ook tijdsregistratie, gezichtsherkenning en proces­ optimalisatie. Door de uitgebreide ervaring en kennis van het DNCS-team en het enkel werken met A-merk producten, slaagt DNCS erin om een duurzame relatie aan te gaan met zijn klanten. Het klantenbestand van DNCS is heel divers: o.a. kmo’s, industriële bedrijven, vastgoedbeheerders, retailketens en ook overheden. Gepassioneerd door IT en de mogelijkheden die ontstonden door de opkomst van de IP-technologie, richtte Gust Dierckx in 2007 DNCS op. Sinds 2019 deelt hij de dagelijkse leiding met algemeen directeur Pieter Hermans. WWW.DNCS.BE

WWW.CONTINEO.BE

Martens Evenementen Service ZAAKVOERDERS: NICK MARTENS EN INES BUYENS GEMEENTE: HOOGSTRATEN

15

Een opendeur, productvoorstelling, personeelsfeest of privé iets te vieren? Martens Evenementen Service is al jaren dé referentie in de Noorderkempen voor de verhuur van feestmaterialen voor bedrijfsfeesten, huwelijksfeesten én publieke evenementen. Enkel hoogkwalitatieve materialen worden ingezet om elk feest stijlvol aan te kleden. Martens Evenementen biedt, als uitzondering in de sector, alle logistieke feestmaterialen volledig uit eigen stock aan: grote of kleine elegante tenten, trendy of standaard meubilair, luxe toiletwagens, verwarming, verlichting of stroomgroepen, zelfs tapinstallaties, koelingen, aangeklede togen of koelwagens, … Slechts één aanspreekpunt zorgt dat alle voorbereidingen vlotter verlopen. Een constante kwaliteitscontrole en degelijk onderhoud zorgen voor een hoge standaard die ook uw feest verdient. Uw feest is immers al jaren onze passie!

Natuurwerk ZAAKVOERDER: GERT DE VOS GEMEENTE: VESTIGINGEN IN BROECHEM, ESSEN, RETIE, HOUTVENNE, WORTEL EN PUURS-ST-AMANDS

15

De vzw Natuurwerk richt zich op duurzaam natuur- en landschapsbeheer. Het bevorderen van de biodiversiteit staat hierbij voorop, vanuit een ecologische visie en met een professionele omkadering. Hierbij zet Natuurwerk een honderdtal medewerkers in met een kwetsbaar arbeidsprofiel, die via een groeitraject gere-integreerd worden in de samenleving. Daarvoor wordt er samengewerkt met o.a. VDAB, WEB en justitie. Natuurwerk werkt in opdracht van circa twintig Antwerpse gemeenten, de provincie Antwerpen, Kempens Landschap, Regionale Landschappen, Natuur & Bos, en een waaier van publieke en private ondernemingen, meestal op langdurige basis. WWW.DNCS.BE

WWW.MARTENSEVENEMENTEN.BE

ONDERNEMERS MAGAZINE I 27


GROEP DIRK DE GROOF VEILIGHEID - ENERGIE - NUTS - STABILITEIT

Putte - Deinze 015 23 57 67 09 311 88 18

w w w. d i r k d e g r o o f . b e


Special Jarige Bedrijven

15

Groep Dirk De Groof Groep Dirk De Groof is al jaren een vertrouwenspersoon voor diverse bouwheren. Dirk en zijn 40-koppig team staan in voor de complexe energetische berekeningen en adviezen van een bouwproject, dit voor zowel residentiële, niet-residentiële en beschermd erfgoedprojecten. Tevens zijn zij erkend om te handelen in de drie Belgische gewesten. Vanuit de vestiging in Deinze kan ook Oost- en WestVlaanderen makkelijk bediend worden. “Onze jarenlange ervaring in de bouwwereld – specifiek in de bouwpathologie en energetische technieken – maakt dat we over een grote kennis en expertise in allerlei types gebouwen beschikken”, begint bestuurder Dirk De Groof. “Voor elk bouwproject maken we gebruik van een op maat gemaakte database, zodat alle betrokken partijen hun informatie op een eenvoudige manier kunnen uploaden om het projectdossier regelmatig te vervolledigen en te controleren. Alle verkregen informatie van de verschillende partijen kan door alle medewerkers geraadpleegd worden. Bovendien wordt elke opdracht toegekend aan een gespecialiseerde projectbeheerder.” De teamleider van elke specifieke activiteit behoudt de controle over de werking van zijn eigen team. Sinds kort is de brede waaier van activiteiten nog aangevuld door “stabiliteitstudies” aan te bieden voor alle mogelijke projecten. Door de samenvloeiing met een lokale speler met reeds veertig jaar ervaring is deze nieuwe activiteit dus niet meer nieuw te noemen, maar steunt deze op een reeds jarenlange kennis. Door de steeds strenger wordende eisen van de EPB-regelgeving is een sleutelrol weggelegd voor een goede luchtdichtheid van een gebouw. “Om de luchtdichtheid te controleren, voeren we luchtdichtheidstesten (Blowerdoor) uit, ook bij grote volumes.”

De ventilatieverslaggeving vormt een onderdeel van de EPB-regelgeving en wordt door eigen medewerkers behandeld, dit van ontwerpfase tot uitvoering van eigen ventilatiemetingen ter plaatse. Groep Dirk De Groof staat tevens in voor de complexe begeleiding en de aansluiting van nutsvoorzieningen. Zo besparen architecten, project­ ontwikkelaars en bouwheren heel wat rompslomp en tijd. Dankzij onze gespecialiseerde kennis kan een correcte aansluiting gegarandeerd worden. Wij staan in voor zowel de administratieve als de praktische kant van deze aansluitingen.”

Dirk De Groof

De firma is zowel Vlario als Aquaflanders erkend keurder voor aansluitingen van privé-rioleringen, waardoor de ganse Vlaamse regio kan bediend worden. Alle verschillende verplichte EPC’s kunnen uitgevoerd worden door erkende, specifiek opgeleide en gevormde energiedeskundigen. Dankzij het uitgebreid team en verschillende specialisaties kan een breed dienstenpakket aangeboden worden. “Optimale gepersonaliseerde dienstverlening aan hoge kwaliteit en proactieve werking is onze prioriteit naar al onze klanten toe. De uitbreiding van de verplichte regelgevingen door de verschillende overheden en de daarbij horende taken zorgen zeker nog voor een energieke toekomst!”, besluit Dirk. ■

ONDERNEMERS MAGAZINE I 29


Special Jarige Bedrijven

15 Jaar Link2Europe Als er binnen Link2Europe één constante was gedurende de 15 jaar waarin ze actief zijn op de Belgische arbeidsmarkt, dan was het wel de missie van het

15

bedrijf: het invullen van knelpuntberoepen op de Belgische arbeidsmarkt door te rekruteren buiten België, met een optimale ondersteuning en ontzorging voor zowel de klanten als de kandidaten. “Om het juridische kader veilig te stellen, zijn we een 100% Belgisch uitzendbedrijf”, vertelt CEO Natascha Nagels. “Het is onze overtuiging dat de tewerkstellingsvorm uitzendarbeid en het wettelijke kader daarrond zowel onze medewerkers/ uitzendkrachten als onze klanten het nodige juridisch kader biedt waarbij alle partijen duurzaam en correct kunnen samenwerken.” Groei De missie mag dan dezelfde zijn gebleven, alle andere aspecten binnen Link2Europe zijn uiteraard sterk veranderd en geëvolueerd de voorbije 15 jaar. “Van een eerste jaaromzet van net geen miljoen mikken we in dit Jubileumjaar op een omzet van 15 miljoen euro. Netjes uitgerekend, zou dit een mijlpaal zijn voor ons bedrijf. In 2007 startten we met 2 medewerkers. Dit evolueerde gestaag naar een team van 6 mensen om dan in het jaar 2015 een groeispurt te kennen naar 10 medewerkers.” Crisis “Moeilijke jaren hebben we zeker gekend. Zo was er kort na de opstart de bankencrisis. Dat heeft ons ertoe aangezet om ook het dienstenchequebedrijf Hulp aan Huis op te richten. Er was terug een dip in de economie in 2012 maar dankzij onze duidelijke missie en groeistrategie

Igor Van Assche, bestuurder/eigenaar Natascha Nagels, CEO Link2Europe 30 I ONDERNEMERS MAGAZINE

konden we elk jaar onze doelen waarmaken. Tot uiteraard de coronacrisis uitbrak. In 2017-2018 hadden we onze groeistrategie uitgewerkt voor de komende vijf jaar. Omzet verdubbelen was onze ambitie! We betrokken dan ook een groot en nieuw kantoor langs de Rijksweg in Bornem. 2020 en 2021 waren deels rampjaren, maar ook deels jaren van hoop op beterschap. Die kwam er uiteindelijk zeer sterk in september 2021. Plots was het alle hens aan dek en we besloten volop voor het groeiscenario te gaan en de kansen die de markt ons gaf ook te nemen.” Uitbreiding “Momenteel wordt volop geïnvesteerd in de uitbreiding van ons team.

Op zes maanden tijd werden acht nieuwe medewerkers aangetrokken en hebben we onze rekruteringsteams verdubbeld. En kijk, de groei wordt volop ingezet en onze doelstellingen van vijf jaar geleden worden op die manier toch mogelijk in het jaar 2022. Link2Europe is klaar voor groei, maar ook klaar om nieuwe tegenslagen te overwinnen. Met dank aan een sterk team, een duidelijke strategie en een goed, ervaren management. Een plezier om op die manier er terug tegen aan te gaan. Op naar de volgende jubileumjaren”, besluit Natascha Nagels. Wil je meer weten over wat Link2Europe doet: surf even naar www.link2Europe. be of maak eens een afspraak bij ons voor een gesprek over de toekomstige hr-uitdagingen van jouw bedrijf. ■Special Jarige Bedrijven

REPAS QUALITY

F I R S T I N C N C A U T O M AT I O N

CATERING

Repas catering ZAAKVOERDER: JEFF PHILIPSEN STAD: MECHELEN

15

Dat gastronomie belangrijk is op een event, weten we bij Repas Catering als geen ander. Met 15 jaar ervaring zijn wij hét secret ingredient voor evenementen die tot in de puntjes afgewerkt zijn. Samen doorgronden we elk aspect van jouw droomevent door te starten met een persoonlijk gesprek. We doen alles volgens de noden van de klant, zodat een voorstel kan worden uitgewerkt dat volledig beantwoordt aan de behoeften van de klant om te zorgen voor een nauwkeurige totaalbeleving. Ook zero food waste alsook plasticvrij zijn, is belangrijk voor ons bij Repas Catering. Overschot van voedsel na events wordt gegeven aan verscheidene initiatieven te Mechelen en we houden ook rekening met seizoensgebonden en lokale producten. Hierdoor dragen we bij aan een beter klimaat. Wij, bij Repas Catering, garanderen een professionele aanpak om voor elk event absolute perfectie na te streven. Zo kan de klant zich focussen op waar het eigenlijk echt om draait: genieten!

Robojob ZAAKVOERDER: HELMUT DE ROOVERE GEMEENTE: HEIST-OP-DEN-BERG

15

Al sinds 2007 bouwt RoboJob aan laagdrempelige en gebruiksvriendelijke oplossingen voor de automatisering van CNC-gestuurde draai- en freesmachines. Het bedrijf werd in 2007 opgericht door Helmut De Roovere en Luc De Ceuster en is sindsdien uitgegroeid tot een internationale marktleider. Vandaag heeft RoboJob al meer dan 1.100 robots geïnstalleerd in meer dan 30 landen. Begin 2020 opende het bedrijf een Technologiecentrum in Lehrensteinsfeld, Duitsland. Vorig jaar startte RoboJob haar activiteiten ook op in de USA. Tegenwoordig is CNC-automatisering meer relevant dan ooit. RoboJob kan het meest uitgebreide portfolio in CNC-automatisering aanbieden en beschikt veruit over de meeste ervaring in installatie en service. WWW.ROBOJOB.EU

WWW.REPASCATERING.BE

Robrechts & Thienpont ZAAKVOERDER: PAUL ROBRECHTS STAD: TURNHOUT

15

Robrechts & Thienpont is het fundament en de drijvende kracht van de R&T Group, ‘Trusted Security Architects’, en werd opgericht in 2007 door Paul Robrechts & Marc Thienpont. Vandaag stelt de R&T Group, bestaande uit de bedrijven Robrechts & Thienpont, SCOPE, Praetorian Engineering en R&T Consultancy, een 40-tal medewerkers te werk. “Enabling business by intelligent security” is de dagelijkse uitdaging die bij ons als waardengedreven onderneming centraal staat. Reeds vijftien jaar focust Robrechts & Thienpont zich als security consultant op de beveiliging van kritieke infrastructuur en hoge risico-omgevingen. Als autoriteit in deze dienstverlening zijn wij een veelgevraagd adviseur bij overheden en diverse sectoren in binnen- en buitenland. Onze consultants, bestaande uit een mix van ingenieurs, criminologen en security generalisten, zorgen voor een meetbare impact op de bedrijfsprocessen van onze klanten. Een geïntegreerde aanpak die men sterk waardeert. WWW.RTCONSULTANCY.BE

32 I ONDERNEMERS MAGAZINE

Lubron Belgium ZAAKVOERDER: CHRISTOPHE VANDENKERCHOVE GEMEENTE: BORNEM

20

Lubron Watertechnologies is actief in industriële waterbehandeling. Met vestigingen in België, Nederland, Duitsland en UK, is Lubron een gekende Europese speler. Lubron onderscheidt zich door het aanbieden van een totaalpakket met een eigen productie, eigen chemicaliën en een eigen servicedienst. De laatste jaren heeft Lubron zich gespecialiseerd in het reduceren van energie-, water- en productverbruik van koeltorens en stoomketels, door toepassing van de eigen 4-COOLER-RO en 4-BOILER-RO units. Gezien Lubron een zo duurzaam mogelijk parcours bewandelt, heeft het ook ‘groene’ alternatieven voor de behandeling van koeltorens en stoomketels (bv. fosfaatvrije programma’s). WWW.LUBRON.BE


20

Wat Ebem uniek maakt Ebem is een energieleverancier die dicht bij de mensen staat, duurzaam onderneemt en zorg draagt voor het milieu. Wij zijn opgericht na de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Als enige in Vlaanderen besloot de gemeente Merksplas de ervaring van de eigen Elektriciteitsregie niet verloren te laten gaan. Begin 2002 werd daarom Ebem in het leven geroepen. De gemeente is de enige aandeelhouder. Dit is een unicum. Ebem verkoopt stroom en aardgas aan gezinnen, aan zelfstandigen en kleine ondernemingen. Sinds juli 2003 bieden wij onze diensten in heel Vlaanderen aan. Betrouwbare partner Ebem garandeert u betrouwbare leveringen tegen scherpe prijzen én met oog voor het milieu. Voor elektrische stroom doen we beroep op decentrale productie-eenheden en onafhankelijke handelspartijen. Ebem is trots dat het niet afhangt van de gevestigde producenten maar een onafhankelijke koers kan varen. We zijn eigenaar van projecten met zonnepanelen en WKK’s en wij bevoorraden ons daarnaast via windturbines, biomassacentrales en PVprojecten bij een 200-tal lokale bedrijven. Onze milieubalans als stroomproducent is zeer positief: wij verbruiken geen aardolie of andere niet-hernieuwbare grondstoffen met onze productiewijzen en afnames voorkomen wij de uitstoot van duizenden ton koolstofdioxide (CO2) per jaar

Ebem blijft ook verder uitkijken naar milieuvriendelijke energieprojecten. Het meest recente betreft een samenwerking met de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK): hier wordt het afval van de "groene containers" of GFT vergist. Het opgewekte biogas wordt deels aangewend om lokaal elektriciteit te produceren en te injecteren. Maar we gaan nog een stap verder: zowat een kwart van het biogas wordt omgezet naar biomethaan en wordt geïnjecteerd in het Fluxys-netwerk. Zo kan dit “groene” gas elders door Ebem-klanten worden gebruikt. Dit is momenteel een unicum in Vlaanderen. Mede hierdoor halen we een mooie score bij Greenpeace. Er zijn trouwens nog andere zaken waarin Ebem zich onderscheidt als energieleverancier!

naar een nieuw kantoor in het centrum van Merksplas: speciaal ingericht om klanten nog beter van dienst te zijn en centraal gelegen waardoor er een betere bereikbaarheid is. Dingen waar we goed in zijn, doen we dus zelf: klantenservice, facturatie en strategieën ontwikkelen. Waar anderen nu eenmaal beter in zijn, besteden we lokaal uit: ICT, drukwerk en projectontwikkeling bijvoorbeeld. Op die manier creëren we banen in heel Vlaanderen. Tegelijkertijd krijg je als Ebem-klant scherpe prijzen, betrouwbare leveringen, duidelijke facturen en een ongewone klantvriendelijkheid. Op Ebem kan je rekenen maar Ebem rekent ook op jou! Word nu Ebem-klant en investeer samen met ons in lokale energie en mensen. ■ WWW.EBEM.BE

Zoals een persoonlijke service: wij werken niet met een callcenter maar met vaste contactpersonen. Wij hebben een balie waar we klanten kunnen ontvangen en bijstaan. Die werkwijze gaan we nog verder optimaliseren: in juli verhuizen we

ONDERNEMERS MAGAZINE I 33Special Jarige Bedrijven Domestic Woonprojecten realiseert twintig jaar bouwprojecten

“We zijn voortdurend op zoek naar sites 20 om te ontwikkelen” Domestic Woonprojecten uit Beerse blaast dit jaar officieel twintig kaarsjes uit. De projectontwikkelaar is traditioneel vooral actief in de regio Kempen, maar spreidt de jongste jaren steeds meer de vleugels uit. “Vandaag kijken we voor projecten naar de hele provincie Antwerpen”, zegt bestuurder Dirk Schoenmaekers. “Maar ook projecten in Limburg, Vlaams-Brabant en zelfs aan de kust gaan we niet uit de weg.” Domestic Woonprojecten is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby van Dirk Schoenmaekers. “Intussen meer dan twintig jaar geleden werkte ik voor een makelaarskantoor”, vertelt de bestuurder en eigenaar. “Uit passie voor de sector én ook een beetje uit nieuwsgierigheid besloot ik om zelf – in bijberoep – een huis te bouwen en te verkopen. Dat ging me eigenlijk goed af en ik vond het ook nog heel plezierig. Dus na dat eerste huis, kwam een tweede. En zo ging de bal aan het rollen.” Het bijberoep groeide snel uit tot een fulltime bezigheid en in 2002 zag de nv Domestic het levenslicht. “De eerste jaren realiseerden we met Domestic telkens projecten met drie tot vijf wooneenheden”, blikt Dirk Schoenmaekers terug. “De winst die we maakten, stopten we terug in het bedrijf en zo zijn we organisch en op eigen kracht gegroeid. Vandaag bouwen we met Domestic Woonprojecten tussen de vijftig tot honderd wooneenheden per jaar. We concentreren ons hierbij vooral op residentiële woningen en appartementsprojecten, vaak sleutel op de deur. Commerciële en industriële panden doen we ook, maar daar ligt niet onze focus.” Duurzaam en groen

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX

Domestic Woonprojecten heeft de jongste jaren eveneens flink ingezet op duurzaamheid. “Het is vandaag belangrijk

om duurzame en groene projecten te ontwikkelen”, legt Dirk Schoenmaekers uit. “We streven er dan ook naar om zoveel mogelijk energiezuinige wooneenheden (BEN-woningen) te bouwen. Daarnaast hebben we ook altijd aandacht voor een groen kader, zodat er rondom het project voldoende groen is.” Om die duurzame projecten nog beter in de markt te zetten, richtte Dirk Schoenmaekers in 2005 samen met een medeoprichter Domestic Makelaars op. Tribeca Dirk Schoenmaekers wil met Domestic Woonprojecten en Makelaars graag blijven groeien. “We zijn voortdurend op zoek naar projectsites om te ontwikkelen of te herontwikkelen”, besluit hij. “Tips zijn dus altijd welkom. We kijken vandaag vooral naar projecten binnen de provincie Antwerpen, maar ook mooie opportuniteiten in Limburg of Vlaams-Brabant laten we niet liggen. En de jongste jaren zijn we ook meer en meer actief in de regio Knokke en Blankenberge. Om al die activiteiten in goede banen te leiden, verhuizen we in 2023 met Domestic Woonprojecten naar een nieuw hoofdkantoor in Beerse, gevestigd in het door ons gerealiseerde Tribeca-project. Vanuit die uitvalsbasis zijn we klaar voor de volgende twintig jaar.” ■

ONDERNEMERS MAGAZINE I 35


Special Jarige Bedrijven Ekwa Consult – jouw toekomst, onze uitdaging

“Door als HR business partner mee te denken, kunnen we vaak meer teruggeven 20 dan gevraagd” Ekwa Consult uit Geel viert dit jaar de twintigste verjaardag. En al twintig jaar lang is het HR-adviesbureau van Luc Creemers een buitenbeentje in de sector. “In de HR-wereld zijn we echt wel een beetje een Maverick”, zegt zaakvoerder en eigenaar Luc Creemers. “We pakken de zaken heel graag aan op onze eigen manier. Bij ons ligt de focus op return on investment voor de klant én voor de kandidaat.” Het minste dat je over Luc Creemers kan zeggen is dat hij met passie en gedrevenheid over de activiteiten van Ekwa Consult spreekt. Soms met een wat filosofische insteek, maar de waarheid gaat hij nooit uit de weg. “Ik ben intussen bijna veertig jaar actief op het gebied van personeelsmanagement”, vertelt Luc Creemers. “Eerst als personeelsverantwoordelijke binnen verschillende bedrijven en sinds 2002 als zaakvoerder van Ekwa Consult. Al heel snel kwam ik erachter dat het correct, maar met respect benoemen van de zaken essentieel is als HR business partner. Alleen op die manier kan je succesvol veranderingsprocessen opstarten, implementeren en begeleiden. En wat nog belangrijker is, is beseffen dat je die verandering en verbetering niet in elke omgeving op dezelfde manier kan brengen. Elke onderneming heeft een

eigen cultuur en heeft dus een andere aanpak en manier van communiceren nodig.” Kwaliteit en acceptatie De eerste jaren lag binnen Ekwa Consult de focus helemaal op die veranderingstrajecten binnen bedrijven. “Ik was eigenlijk een consultant die bedrijven - en teams binnen bedrijven - ondersteunde bij organisatieontwikkelingsprojecten”, blikt Luc Creemers terug. “Daarom koos ik ook voor de naam Ekwa, afgeleid van de wiskundige formule E = KW x A die me steeds bijgebleven is vanuit mijn studie. E staat voor de efficiëntie of effectiviteit van een project. KW voor de kwaliteit, juistheid en het niveau van de oplossing en A voor de acceptatie van alle belanghebbenden binnen de organisatie. Met deze formule tonen we aan dat in elk veranderproject de parameters kwaliteit en acceptatie goed in balans moeten worden gehouden om het gewenste effect te kunnen bereiken.” Kwaliteit boven kwantiteit

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX

36 I ONDERNEMERS MAGAZINE

Ook vandaag is het begeleiden van trajecten op HR-vlak nog steeds een essentieel onderdeel van de werking van Ekwa Consult. “Meer dan tien jaar geleden zijn Evelien en Vicky erbij gekomen en ook zij zijn Ekwatoriaan

in hart en nieren. Onze kracht is dat we door middel van een authentieke, hands-on werkwijze en een oprecht inlevingsvermogen voor onze klanten toegevoegde waarde kunnen realiseren op het vlak van personeelsmanagement en carrièrebegeleiding”, licht Luc Creemers toe. “Bij ons is de eerste stap altijd het door en door leren kennen én begrijpen van de klant of kandidaat. Want alleen op die manier kunnen we echt meedenken en de juiste oplossingen aanreiken. Maar onze opdracht stopt niet nadat we die oplossing gevonden hebben. Het is zeer belangrijk dat die oplossing binnen het team of de onderneming effectief aanvaard en gedragen wordt, dus daar ligt voor ons ook altijd een belangrijke rol. Met Ekwa focussen we daarom heel duidelijk op kwaliteit en niet op kwantiteit. In de twintig jaar dat we bestaan, hebben we nog maar voor een 150 verschillende bedrijven gewerkt. We bouwen steeds langdurige relaties op met die bedrijven, waardoor we telkens opnieuw voor hen aan de slag gaan. Voor de meeste van onze klanten zijn we dan ook meer dan een HR-partner, we zijn een echte business partner.” Perfecte match In 2010 voegde Ekwa Consult ook werving en selectie toe aan de dienstverlening.


“Bedrijven lopen steeds meer tegen de eigen limieten aan”, vertelt Luc Creemers. “Het is vandaag niet meer zo evident om managementposities goed in te vullen. Op onze eigen manier ondersteunen we onze klanten in hun zoektocht naar de juiste medewerker. Dat wil zeggen dat we heel graag al vroeg in het proces meedenken over de juiste vertaling van de nood naar een concrete vacature én over de beste manier om deze in te vullen. We willen goed begrijpen welke oplossing het bedrijf zoekt, maar ook van kandidaten willen we in de eerste plaats weten waarnaar zij binnen een job op zoek zijn. Op die manier zoeken we geen medewerker – want dat is eerlijk gezegd niet zo moeilijk, maar vinden we de beste match. En dat wil soms ook zeggen dat je een heel ander profiel vindt dan datgene dat je aanvankelijk zocht. Als je

dan achteraf ziet dat dit – soms met de nodige begeleiding en extra opleiding – tot prachtige resultaten leidt, dan geeft dat de mooiste voldoening. We willen via deze weg ook een grote ‘dank je wel’ zeggen aan al onze klanten die overtuigd waren van ons kunnen. Sommigen gaven ons zelfs de mogelijkheid deze service ook uit te bouwen in het buitenland. Zo deden we vorig jaar enkele projecten op managementniveau in Mexico, Nederland, Slowakije en Spanje.” Netwerk Na twintig jaar is Ekwa Consult dus uitgegroeid tot een adviesbureau dat zorgt voor een totale ondersteuning van zijn klanten. “We zijn een HRadviesbureau, maar we kijken verder dan enkel naar het pure personeelsadvies”,

besluit Luc Creemers. “We willen – zoals eerder gezegd - een echte businesspartner zijn, die de verbinding maakt tussen leiderschap en resultaten. Wanneer je met ons in zee gaat, moet er een echte return on investment zijn. Doordat we meedenken met onze klant, kunnen we vaak veel meer teruggeven dan enkel de HR-oplossing. We stellen steeds ons hele netwerk ter beschikking en dat loont. Wie geeft, krijgt ook terug. Ik kijk dan ook met veel vertrouwen naar de toekomst, om te beginnen naar de volgende twintig jaar (lacht). En voor die volgende twintig jaar staan Evelien en Vicky klaar om vol hun schouders te blijven zetten onder Ekwa Consult. Uiteraard zullen we ook nog een aantal extra ekwatorianen moeten aantrekken die onze passie delen en passen binnen de visie van Ekwa Consult.” ■

Verandering en verbetering kan je niet in elke omgeving op dezelfde manier brengen.

ONDERNEMERS MAGAZINE I 37


VERZEKERINGEN

U W

S U C C E S

V E R Z E K E R D

ONT DEK ONZE I NTE R E SSA NTE P R E M I E S

www.hillewaere.be

VA S T G O E D & A D V I E S

DE V ERKOOP VA N UW W O NI NG, BUI TE NGE WO O N A A NGE PA K T.

www.hillewaere.be


Special Jarige Bedrijven 20 jaar Hillewaere Groep

“Hillewaere 20 herdefinieert verzekerings- en vastgoedmakelaardij in België” Hillewaere Groep bestaat dit jaar 20 jaar en kan hiermee terugblikken op 2 decennia van vernieuwen in sectoren die van oudsher als conservatief te boek staan. Met de komst van de Londense investeringsbank Rothschild & Co als mede-aandeelhouder in 2021, die resoluut de kaart van de groei trekt, belooft de toekomst alleen nog maar boeiender te worden. Hillewaere Vastgoed werd in 2002 opgericht door Roel Druyts als makelaarskantoor in het betere residentiële vastgoed in de Noorderkempen. Als éénpitter was het initieel hard opboksen tegen de bestaande spelers, waaronder makelaarskantoor Peter Heeren, de toenmalige marktleider in de streek. Het anders aanpakken en vernieuwend uit de hoek komen, was de sleutel. In 2007 bood diezelfde Peter Heeren zijn makelaarskantoor te koop aan samen met een klein verzekeringskantoor met vier medewerkers. Hillewaere ging hierop in en meerdere overnames in zowel de verzekerings- als vastgoedsector volgden al snel. Innovatie Omdat de bestaande verzekerings­ oplossingen bij de klassieke verzekeraars ontoereikend werden bevonden, werd in 2013 een zogenaamd ‘volmachtbedrijf’ opgericht. Private Insurance Assuradeuren (PIA) ontwikkelt eigen verzekeringsoplossingen voor de niche van de high-end verzekeringen zoals exclusieve wagens, dure woningen en kunstcollecties. Op nauwelijks 9 jaar tijd groeide PIA uit tot een belangrijke speler in de Benelux met ca 26 miljoen euro omzet. Ook de vastgoedpoot werd verder uitgebouwd

met 11 vernieuwende ‘shops’ waar grote touchscreens met virtuele rondleidingen het innovatieve karakter onderstrepen. Via een heel ecosysteem van applicaties worden makelaars geïnformeerd over de markt, maar vooral over wie wil kopen en verkopen. Op die manier kunnen ze snel inspelen op de noden van hun klanten. In 2021 werd voor maar liefst 300 miljoen euro aan vastgoed verkocht. Overnamemarathon De verzekeringssector in België wordt gekenmerkt door zeer veel kleine spelers. Deze hebben de middelen niet om te investeren in IT-oplossingen die ervoor zorgen dat complexe administratieve processen vereenvoudigd kunnen worden. Door deze investeringen moet tijd vrijkomen voor medewerkers om meer toegevoegde waarde en advies aan te bieden aan klanten. Schaalvergroting is dus essentieel. Maar een consolidatie kost geld en daarom werd een kapitaalkrachtige aandeelhouder aan boord gehaald. Rothschild & Co is sinds 1 maart 2021 voor 75% eigenaar van de Hillewaere Groep. Exact 1 jaar later werd de eerste golf van overnames afgerond: 7 verzekeringskantoren in Vlaanderen en Brussel werden overgenomen, waarbij de verkopers telkens als vennoot aan boord zijn gekomen.

Met 18 vestigingen, 200 medewerkers en 24 miljoen euro commissieomzet behoort Hillewaere Groep nu tot de top van de verzekeringsmakelaars in België. Tal van investeringsprojecten staan ondertussen in de steigers om zo uit te groeien tot één van de modernste bedrijven in de dienstverlenende sector. Diverse nieuwe overnames zijn op til. Met andere woorden, de volgende 20 jaar worden al even boeiend als de eerste… WWW.HILLEWAERE.BE

Actief in: Antwerpen Noord (Merksem) I Antwerpen Zuid I Brasschaat I Brussel (Strombeek-Bever) I Genk I Gent (vastgoed) I Gent (Destelbergen) (verzekeringen) I Hasselt (vastgoed) I Hasselt (verzekeringen) I Heist-op-denBerg I Hoogstraten I Kapellen I Kortrijk I Malle I Mol I Turnhout I Schilde I Weelde

GROEP

ONDERNEMERS MAGAZINE I 39


Special Jarige Bedrijven

Prosource ZAAKVOERDER: NICO MARIEN HOOFDKANTOOR: MECHELEN

20

Op zoek naar een basis projectmanagement training? Of meer nood aan een praktische training waarbij je de theorie meteen omzet in de praktijk? Kunnen jullie ondersteuning gebruiken van een ervaren projectmanager? Neem dan zeker eens contact op met Prosource. Prosource is een van de marktleiders in België op het vlak van projectmanagement. Wij zijn een dynamisch team van projectmanagement experten. Momenteel hebben we 60 actieve projectmanagement consultants én 4 trainers. Wij stellen onze kennis en ervaring ten dienste van onze klanten zodat projecten sneller, goedkoper en efficiënter opgeleverd kunnen worden. In onze dienstverlening staan kwaliteit, innovatie en teamwerk steeds vooraan. Onze diensten bestaan uit projectmanagement staffing, training, advies, het opzetten van PMO’s en projectmanagement as-a-service.

The Tentshop ZAAKVOERDER: BERT MATTHEUS GEMEENTE: HEIST-OP-DEN-BERG

20

The Tentshop is gespecialiseerd in de verhuur van verschillende soorten tenten en toebehoren. Bedrijfsevents, festivals, dorpsfeesten, sporthappenings, fuiven, productvoorstellingen of extra stockageruimte, voor elke vraag bedenken en bouwen wij een gepaste oplossing. Wij hebben een uitgebreid aanbod aan tenten in verschillende maten. Zo verhuren wij paviljoententen, alu hallen, spantenten en membraamtenten. Voor het vloerwerk zoals vlondervoer, cassettevloer, megavloer en andere toebehoren kan je ook bij ons terecht. In onze firma is ook een wasstraat aanwezig. Al onze zeilen worden automatisch gereinigd en gedroogd door een volautomatische poetsmachine. Ook voor het reinigen van uw zeilen en spandoeken kan u bij ons terecht. Kortom, voor alles wat met tenten te maken heeft, slechts één adres: THE TENTSHOP. WWW.THETENTSHOP.EU

WWW.PROSOURCE.BE

Wim Verhuur ZAAKVOERDER: WIM VAN NUFFELEN GEMEENTE: SINT-KATELIJNE-WAVER

20

Wat 20 jaar geleden startte met twee machines in een tomatenserre in Sint-Katelijne-Waver groeide uit tot één van de vaste waardes op de verhuurmarkt. Wim Verhuur verhuurt dagelijks meer dan 6.500 bouw- en tuinmachines over het hele land. De doelstelling is duidelijk: de bouwwerf voorzien van A tot Z en dit met aandacht voor de drie belangrijkste pijlers: snelheid, service en kwaliteit. Of het nu gaat over een werftoilet, stroomgroep, hakselaar, hoogwerker of graafmachine… Bij Wim Verhuur helpen ze je met de nodige kennis en expertise. Naast verhuur van machines biedt Wim Verhuur ook verschillende veiligheidsopleidingen aan om op een veilige en efficiënte manier te werken met de huurtoestellen. Hiermee speelt het bedrijf in op de stijgende aandacht voor veiligheid in de bouwsector. ‘Trackstore’ is de derde tak binnen het bedrijf. Hier worden alle huurmachines te koop aangeboden. Zo wordt de huurvloot jong gehouden en kan het bedrijf steeds een jonge machine aanbieden aan een concurrentiële prijs. WWW.WIMVERHUUR.BE

40 I ONDERNEMERS MAGAZINE

Image4you ZAAKVOERDERS: LUC HILDERSON EN CHRIS DE PAEPE STAD: MECHELEN

25

We make stunning Image4you is de baseline van ons creatief collectief. En dat doen we ook! Technisch hoogstaande foto’s en beklijvende videofilms maken die op het netvlies blijven kleven. En verhalen vertellen die aan de ribben blijven plakken. Want uw boodschap moet blijven hangen. Wij geloven in een benadering die strategisch klopt, frisse creativiteit ademt en technisch perfect is uitgevoerd. De manier waarop iets wordt verteld, heeft vaak een grotere impact dan wat je vertelt. We staan dicht bij onze klanten. Wij werken vaak voor ondernemers en marketingmanagers die graag zelf de touwtjes in handen blijven houden. WWW.IMAGE4YOU.BE


Intrasys nv ZAAKVOERDER: MARC RONDAS GEMEENTE: BORNEM

25

Sedert 1997 ontwerpt, bouwt en installeert Intrasys volledige interne transport- en stockagesystemen, zoals conveyors voor dozen en pallets, orderpick-systemen, complete magazijnen, mezzanines en rekken voor zowel pallets, stukgoederen e.a. Steeds op maat van de klant: eigen engineering, eigen productie en montage met dienst-na-verkoop. Intrasys beschikt over verschillende moderne productiemachines en een eigen poederlakkerij. Vandaag telt Intrasys ruim 30 medewerkers. Een greep uit onze klanten: Distrilog, Atlas Copco, Eltra, Pfizer, Bleckman, Volvo, DSV, Katoen Natie, DHL, Omega Pharma, ZEB, Coca Cola, ... WWW.INTRASYS.BE

Lavetan ZAAKVOERDER: JAN ROBRECHTS STAD: TURNHOUT

25

Lavetan is het toonaangevende laboratorium voor de voedingsindustrie. Het behoort tot GBA GROUP, een internationale groep van gespecialiseerde laboratoria met meer dan veertig vestigingen. Of je nu op zoek bent naar voedingswaardebepaling, microbiologische analyses, opsporing van chemische contaminanten, allergenen, DNA-analyses, verhandelbaarheidsrapporten, serologische en PCR-analyses op het bloed van dieren… Je vindt het allemaal bij ons! Als klant krijg je toegang tot onze online portal en alle extra services zoals rapporten op maat, early warnings, wetenschappelijk advies, facturen in de layout die jij het overzichtelijkst vindt. Het laboratorium in Turnhout is state-of-the-art, op en top gedigitaliseerd en gerobotiseerd. Voor onze inspanningen op dat vlak werden we al twee keer bekroond tot Factory of the Future. WWW.LAVETAN.BE

De Kock ZAAKVOERDER: HANS VANPARIJS STAD: TURNHOUT

25

De Kock werd opgericht in 1997. Van eenmanszaak groeide De Kock al snel uit tot een middelgrote HVAC-specialist en sanitairbedrijf. De afgelopen jaren groeiden we sterk door het aanbieden van onze totaalservice voor verwarming, ventilatie, koeling, sanitair en gebouwbeheersystemen. We richten ons hoofdzakelijk op nieuwbouw, al passen renovatieprojecten ook binnen ons doel. We garanderen steeds een snelle na-service en trachten de klanten te ontzorgen door hen bij te staan in de onderhoudsperiode na de oplevering. We beschikken over een 35-tal eigen monteurs voor de installatie van alle technieken, HVAC en sanitair. Ook meet- en regeltechnieken gebeuren onder toezicht van onze vakbekwame medewerkers. Sinds 2017 maakt De Kock integraal deel uit van de EEG Group uit Gullegem, specialist in gebouwtechnieken met vestigingen over heel België. WWW.DEKOCKBV.BE

ONDERNEMERS MAGAZINE I 41


Special Jarige Bedrijven

25 jaar WZC Vlaspand

“Toegewijd team dat werkt vanuit het hart”

25

Er was eens, 27 jaar geleden, een plaats in Zoerle-Parwijs, Westerlo waar veel Vlas groeide. De Families HuylebroekVan Lommel- Callizaya leek het een goed idee om in deze groene omgeving een mooi complex te bouwen waar ouderen hun thuis konden vinden. De familie bood zorg in een kleinschalig complex, waar huiselijkheid centraal stond. Dit typeert nog altijd de zorg van vandaag. Vlaspand bestaat uit drie nauw samenwerkende delen. Enerzijds een afdeling voor dementerende bewoners, met aangepaste zorg en continu toezicht. Daarnaast een afdeling met zorgflats voor intensieve zorg maar waar privacy en autonomie centraal staan en een gedeelte met serviceflats waar ouderen nog zelfstandig wonen met de ondersteuning vanuit het woonzorgcentrum. De directie staat dichtbij de werkvloer en volgt de zorg op de voet. Zij stimuleert de werknemers het beste van zichzelf te geven in de dagelijkse zorg voor de bewoners al

42 I ONDERNEMERS MAGAZINE

25 jaar lang. Trots op wat ze tot op heden bereikt heeft en hoopvol naar wat de toekomst nog zal brengen. Het latino temperament van de directeur en haar charme maken het verschil. Respect “Ons woonzorgcentrum wil onze bewoners een warme thuis bieden”, vertelt bestuurder Virginia Callizaya Terceros. “Een professioneel team geeft hen dagelijks zorg op maat. Zorg die zij nodig hebben om zich goed verzorgd, veilig en geliefd te voelen. We werken

met respect voor onze bewoners en hun wensen. Ouderdom is geen last maar een symbool van wijsheid en ervaring. Deze gedachte geeft perfect weer op welke manier wij over zorg denken en hoe wij onze zorg toepassen.” “Een toegewijd team dat hard en vanuit het hart werkt maakt het verschil. Naast het verpleegteam staat dagelijks een ergotherapeut, een kinesist en een psycholoog klaar. Wij kunnen beroep doen op een logopedist en onze CRA of coördinerende arts en ook natuurlijk de eigen huisarts zijn steeds bereikbaar.


De oudsten van vandaag waren de werkende mannen en vrouwen van gisteren. En wij zullen de oudsten van morgen zijn. Ik zorg voor mijn ouderen zoals ik zou willen dat men ooit voor mij zorgt als ik zover ben. Virginia Callizaya Terceros - Bestuurder WZC Vlaspand

Samen plannen wij de zorg voor onze bewoners op maat. Ons keukenteam zorgt dagelijks voor vers bereide en lekkere maaltijden waar onze mensen samen met hun medebewoners van kunnen genieten in het restaurant.”

georganiseerd door ons animatieteam en beweegactiviteiten door onze kinesist. De koffie of andere dranken staan elke middag klaar in het restaurant.”

Echte thuis

“Als het weer het toelaat gaan we met een groepje op uitstap, plannen we een wandeling of gaan we een terrasje doen. Daarnaast doen we ook individuele activiteiten in de vorm van een wandeling, een praatje of een ritje met onze speciale rolstoelfiets. Voor de pandemie maakten we mooie grote uitstappen naar Brussel of eens een dierentuin. Maar tijdens de pandemie hebben we zelf onze reis rond de wereld

“Onze zorgflats bestaan uit een apart leefen slaapgedeelte, een eigen badkamer en een kitchenette. De mooie grootte laat toe om uw flat in te richten met eigen meubels zodat het een echte thuis wordt. Een zinvolle dagbesteding is belangrijk voor het welbevinden. Ook hierin houden wij rekening met de persoonlijke wensen. Er worden dagelijks activiteiten

Op stap

gemaakt vanuit onze luie stoel. Meer dan ooit is er een hechte band ontstaan tussen personeel en bewoners toen het bezoek tijdelijk uit de WZC ’s werd verbannen. Iedereen werkte hard om onze bewoners te beschermen. Samen is er plezier gemaakt, samen hebben we gelachen maar ook hebben we samen gehuild… Liefde en vriendschap kan meer doen dan een simpel pilletje. Een knuffel zegt meer dan één woord.” ■ WZC-VLASPAND.BE

ONDERNEMERS MAGAZINE I 43


Special Jarige Bedrijven 25 jaar ENMO – Sound & Vibration Technology

Passie en talent voor geluid en trilling

25

De ENMO-groep levert en onderhoudt apparatuur voor het meten van geluid en/of trillingen. Onder andere de overheid, universiteiten, de industrie (productie en R&D), studiebureaus en luchthavens zijn klant. Het bedrijf is actief in de Benelux, met zowel een verkoopafdeling als een service-afdeling. Binnenkort komt daar ook consultancy bij vanuit een eigen akoestische ruimte. Uniek in België is het labo waar de meetapparatuur van de klanten wordt gekalibreerd volgens ISO17025:2017, door BELAC geaccrediteerd. “Onze focus ligt op het leveren van totaaloplossingen op vlak van geluid- en trillingstechnologie, van meetapparatuur en software tot heel specifieke opleidingen en service in deze nichewereld” zegt Dirk Bogaerts, Managing Director ENMO Groep. “Klantgerichtheid, toewijding, integriteit en innovatie zijn onze basisprincipes. Het is deze combinatie die vakwerk levert, uitdagingen vol enthousiasme omarmt en altijd streeft naar een hoger niveau. Wat we doen, doen we met passie! Ons klantenbestand is heel divers. Van het vaststellen van geluidsoverlast conform de wetgeving (bijvoorbeeld bij evenementen) tot het meten van mechanische trillingen die een invloed hebben op de duurzaamheid van een object of zelfs op het menselijk lichaam. Autofabrikanten gebruiken onze apparatuur om hun wagens stiller te maken, of net andersom, om een geluid te creëren bij een elektrische wagen. Ook satellietbouwers behoren tot onze klantenkring.” Inspirerende werkomgeving “Als zaakvoerder is het mijn taak om ruimte te creëren voor een inspirerende nice-place-to-work waarin persoonlijke en professionele waarden een plek hebben en onze medewerkers hun

44 I ONDERNEMERS MAGAZINE

energie en creativiteit richting kunnen geven. Een gezonde balans tussen werk en privé is ontzettend belangrijk. We besteden hier veel aandacht aan. Inspireren, motiveren, faciliteren en innovatie ruimte geven, daar draait het om. Het gaat over het wat en over effectiviteit, de goede dingen doen en de dingen goed doen. Recent hebben we service excellence (CEN TS 16880) ingevoerd. Daarmee bekijk je de inrichting van een organisatie volledig vanuit het creëren van een emotionele relatie met klanten en medewerkers. Een aanrader voor elke kmo die te maken heeft met hoogtechnologische toepassingen, veeleisende klanten en een groeiende organisatie.” Verdere groei “Ook de volgende 25 jaar zetten we volop in op verdere groei. Samen met Anneke Teheux-Dalstra, hoofd van de sales- en marketingafdeling van de Enmo-groep, en mede-kartrekker en -duwer, zetten we de bedrijfslijnen voor de komende jaren uit.” “De afgelopen jaren is er met een fantastisch team gewerkt aan het huidige ENMO”, zegt Anneke. “Ik kijk er naar uit om de komende jaren de gekozen strategie verder vorm te geven waarbij veerkracht, focus en wendbaarheid in combinatie met een

klantgerichte en mensgerichte aanpak onze sleutels zijn tot het verdere succes.” “Als je van dynamiek houdt, dan is de markt waarin wij actief zijn je droombaan. Geen enkele dag is dezelfde. We zorgen ervoor dat onze organisatie niet in een spanningsveld raakt als de marktvraag te plotseling en te veel verandert. Hierbij gaat het dan om competenties maar nadrukkelijk ook om persoonlijke overtuigingen en de manier van denken. Dit bracht ons al 25 jaar ver en zal ons nog minstens 25 jaar verder brengen”, besluit Dirk. ■ WWW.ENMO.EU


25

25 jaar Stijlbeton

Stijlbeton is een ervaren dynamisch bedrijf dat werd opgericht in 1997. Vandaag de dag zijn ze één van de belangrijkste spelers op de markt van architectonisch beton. Er worden verschillende prefab betonnen elementen geproduceerd voor de woning-, villa-, en appartementsbouw zoals balkons, gevelelementen, kolommen en kroonlijsten. Gevestigd langs het Netekanaal in Lier, produceert het bedrijf al 25 jaar maatwerk prefab architectonische betonnen elementen. In 2021 produceerde Stijlbeton +/- 3.000 balkons en diverse gevelelementen. In 2022 zal dit aandeel naar verwachting toenemen met 10%. Er is een breed gamma aan kleuren en structuren waaruit gekozen kan worden, maar het bedrijf werkt voornamelijk naar de wensen van de klant. “Elk project is anders, dus we produceren enkel maatwerk waarbij alles intern wordt uitgevoerd van productietekening tot betonnen prefab element”, zeggen zaakvoerders Yves Maes & Bart Uytterhoeven. Dubbel feest “In 2022 vieren we niet alleen onze 25ste verjaardag, maar ook de bouw en ingebruikname van onze vernieuwde kantoren, refter, kleedkamers en de

uitbreiding van onze productiehal. De uitbreiding zorgt er niet enkel voor dat we flexibeler kunnen werken naar de wensen van onze klanten toe, maar zeker ook om een aangenamer werkklimaat voor onze medewerkers te creëren. De productiehal wordt uitgebreid van 3.000m² naar 6.500m². Dit geeft ons de mogelijkheid om op langere termijn de productie te verhogen met 50%, maar hoofdzakelijk ook om het werken in de fabriek te stroomlijnen: bredere gangen, meer werk- en opslagruimte,... De nieuwe en grotere betoncentrale zou dan weer moeten bijdragen om de betonkwaliteit te optimaliseren. Ook werden er nieuwe rolbruggen geplaatst met een hefvermogen tot 20 ton zodat er grotere elementen kunnen worden geprefabriceerd. Balkons voor appartementen en woonzorgcentra worden immers steeds groter omdat ze functioneren als kleine tuin of buitenleefruimte.”

“In de oude productiehal zijn nu de uitgebreide lasafdeling, schrijnwerkerij en binnenstockage terug te vinden en in de nieuwe productiehal staan de nieuwe geluidsarme triltafels met bekistingen. De nieuwe aanbouw zal nu vooral te herkennen zijn aan zijn betonnen gevel en grote glaspartijen met verticale lijnen. Deze betonnen gevel wordt gevormd door witte gladde kolommen die uiteraard uit eigen productie komen en een mooi visitekaartje vormen. Binnenkort zal het plaatje helemaal volledig zijn als het nieuwe logo met aangepaste huisstijl en nieuwe website worden onthuld. ■ WWW.STIJLBETON.BE

ONDERNEMERS MAGAZINE I 45


Special Jarige Bedrijven

Notaris Gauthier Clerens AAN HET HOOFD: GAUTHIER CLERENS STAD: MECHELEN

25

Bij Koninklijk Besluit van 25 februari 1997, met eedaflegging op 11 maart daarna, werd notaris Gauthier Clerens benoemd, met kantoor te Mechelen, Korenmarkt, 47, waar ook tevoren zijn vader, ere-notaris Jozef Clerens, meer dan dertig jaar zijn ambt heeft uitgeoefend. Sedert zijn benoeming is hij ononderbroken, persoonlijk en laagdrempelig actief geweest, ten dienste van het cliënteel, samen met zijn getrouwe ploeg medewerkers. Niet enkel het opstellen en ondertekenen van akten geschiedde in de ganse periode, maar ook de raadgevingen en planningen, samen met de cliënten, maken een groot deel uit van de notariële activiteiten. De kwaliteit hiervan moet steeds hoog blijven, ondanks de veelvuldige wisselingen en invoeringen van nieuwe wetgeving. Daarnaast is de notaris ook steeds aanwezig in diverse Mechelse netwerken en verenigingen. WWW.NOTARIS-CLERENS.BE

Beneens Alucon ZAAKVOERDER: LUC BENEENS GEMEENTE: OLEN

Beneens Alucon is actief in aluminium buitenschrijnwerk voor de B2B-sector en de private high-end woningsector. Onze B2B-projecten bestaan vooral uit grotere projecten voor woningen, appartementen en zorg. In 1992 werd beslist om een aluminium schrijnwerkerij op te richten, als zusteronderneming van de bouwonderneming Beneens bvba opgericht door Jozef Beneens in 1935. De huidige CEO Luc Beneens is de laatste van de tweede generatie, ook de derde generatie is reeds actief in het bedrijf. Beneens Alucon stelt twintig mensen tewerk. Wij zijn met alle aspecten van de bouwsector vertrouwd en zijn erkend aannemer klasse 5 categorie D20 voor werken tot € 1.810.000. Als bedrijf denken we op lange termijn. Naast kwaliteit voeren we ook duurzaamheid bijzonder hoog in het vaandel. Wij recycleren 30 afvalstromen, daarnaast zetten we sterk in op circulair bouwen, waarbij materialen zoveel mogelijk hergebruikt worden en het restafval geminimaliseerd. WWW.BENEENSALUCON.BE

Bike Center ZAAKVOERDER: TIM SOHIER & ELLY KASZTANOVICS GEMEENTE: HEIST-OP-DEN-BERG, LIER

30

Nooit werd er meer (elektrisch) gefietst als nu! Wij staan met een erg open blik in de markt en voelen op die manier snel aan wat er in de fietswereld leeft en verandert. Daar proberen we steeds zo goed mogelijk op in te spelen. Zo waren we in 2006 één van de eerste fietswinkels in de regio waar je terecht kon voor een elektrische fiets en in 2017 waagden we de sprong naar een tweede filiaal in Lier. Of men nu op zoek is naar een stadsfiets, racefiets, mountainbike, kinderfiets, elektrische fiets, speed pedelec, vouw- of bakfiets, wij hebben een fiets voor iedereen! Ons aanbod van kwalitatieve fietsmerken selecteren we op basis van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Dit combineren we met een uitstekende service, iets wat we hoog in het vaandel dragen. We werken in ons eigen atelier, zowel in Heist-op-den-Berg als in Lier, op een vlotte manier met bekwame, goed geschoolde technici voor het onderhoud en herstellingen van alle soorten fietsen, zelfs als die niet bij ons werden aangekocht. WWW.BIKECENTER.BE

46 I ONDERNEMERS MAGAZINE

30


35 jaar rijschool Kara Mol

Kara wordt Otto

35

De Kempische AutoRijschool Arendonk - KARA in de volksmond - is in de regio goed gekend als vaste waarde als het over rijbewijzen gaat. De rijschool werkte al nauw samen met de Turnhoutse rijschool en treedt nu ook als één rijschool naar voor onder een nieuwe, toepasselijke naam: Otto.

Het verhaal van KARA begon in 1987, toen de toenmalige eigenaar een gat in de markt zag. De zaak werd in 2004 overgenomen door huidige zaakvoerders Kim van Dun en Hans Van den Moortel. Kim stapte over uit de communicatie- en reclamesector. Hans leerde de stiel bij de Turnhoutse Autorijschool (TAR) waar hij in de voetsporen trad van zijn ouders en familie Van Gael. Sindsdien runnen Kim en Hans samen rijschool KARA met een team van 15 lesgevers. Hans Van de Moortel: “Kim en ik delen dezelfde visie over de toekomst van rijopleidingen en vullen elkaar daarin aan. We willen als rijschool een veilige co-piloot zijn voor diegenen die de baan op willen.” “De verkeerswetgeving verandert continu dus innoveren en mee zijn is belangrijk!”, vertelt Kim. De Vlaamse overheid lanceerde in 2017 het “terugkommoment”. Verkeersveiligheid bij de nieuwe, niet zo ervaren bestuurders, werd eindelijk au sérieux genomen! Een opleiding over het inschatten van remafstand, het uitvoeren van een noodstop, gecontroleerd slippen, alsook een bespreking over de effecten van verschillende verkeersrisico’s. Onze collega’s van TAR hadden net hun oefenterrein aan de Signify site omgebouwd tot een nieuwe slippiste, waardoor een samenwerking met KARA

tot stand kwam. Tegelijk werd het “anders rijden” uitgerold bij KARA. Iedereen die op zoek is naar rijlessen met een specifieke begeleiding bij faalangst/rijangst, lessen in een andere taal of aangepaste programma’s in autisme, kan hier terecht. KARA + TAR = Otto Kim van Dun: “Door de nauwe samenwerking met de Turnhoutse rijschool, hebben we besloten om onze krachten te bundelen en als één rijschool naar voor te treden onder een nieuwe, toepasselijke naam: Otto.” Met Otto vloeien de sterktes van beide rijscholen ineen en kan een ruimere regio gecoverd worden met kantoren in Turnhout, Beerse, Arendonk en Mol. Kim Van Dun: “Met het aanbod van KARA komen we in hetzelfde vaarwater als TAR, alleen dekken we beiden een ander gedeelte van de Kempen en brengen we de verschillende expertises bij elkaar. Er zat dus veel logica in een complete samenwerking. Met Otto vernieuwen we ons aangezicht in de regio en kiezen we voor een jonge uitstraling. We richten ons dan ook op de beginnende chauffeurs die starten met auto te leren rijden.” Hans Van den Moortel: “We willen Otto uitbouwen tot één van de meest vooruitstrevende rijscholen in de Kempen met een totaal aanbod in theorielessen,

praktijkopleidingen voor de categorieën B en BE en terugkommomenten. Een volledig nieuwe naam, huisstijl en website zijn daarbij nodig! Om dit nieuwe verhaal een mooie start te geven, vierden we Otto intern met een lanceringsevent. We hebben iedereen ondergedompeld in de nieuwe huisstijl, klaar voor de toekomst! Klaar voor de volgende 35 jaar!”■ #rijschoolotto #jouwcopiloot www.rijschoolotto.be

ONDERNEMERS MAGAZINE I 47


15 JAAR REPAS CATERING “WIJ ZIJN HÉT SECRET INGREDIENT VOOR DE TOTAALBELEVING VAN IEDER EVENT” Repas Catering te Mechelen blaast dit jaar 15 kaarsen uit. Hierdoor hebben ze ervaring in verschillende cateringformules alsook het totaalpakket bij de organisatie van events. Het bedrijf werd 15 jaar geleden opgericht door Jeff Philipsen. Intussen heeft hij al vele jaren ervaring op de teller, waardoor hij een belangrijke schakel is in de organisatie van events. Bij Repas Catering is de gastronomie tot in de kleinste details geregeld, zodat de klant compleet kan loslaten en genieten. Voor elke stijl en budget creëert Repas Catering een aangepast concept. Men zoekt hierbij voor én met de klant naar de meest optimale formule waarbij men beroep kan doen op hun jarenlange ervaring. De laatste jaren hebben ze bij Repas Catering het culinaire aspect naar een hoger niveau getild door de komst van executive chef, Wim Vandermotten. TOTAALBELEVING Elk aspect van de totaalbeleving wordt doorgrond door te starten met een persoonlijk gesprek met de klant. De noden en verwachtingen van de klant worden nageleefd waarbij er hierna een voorstel kan worden uitgewerkt. Repas Catering mag veel B2B events organiseren waarbij de klant door het one stop shop principe mag rekenen op een totale ontzorging. YES TO ZERO FOOD WASTE AND NO TO PLASTIC Eén van de belangrijkste normen bij Repas Catering is gaan voor zero food waste. Hierbij schenken ze overschot van voedsel aan vele initiatieven te Mechelen. Door rekening te houden met producten van het seizoen en lokaal te kopen, streven ze er ook naar om plasticvrij te zijn.


Special Jarige Bedrijven

Fikona ZAAKVOERDER: KOEN PEETERS GEMEENTE: KONINGSHOOIKT, LIER

30

Familiebedrijf Fikona werd in 1992 opgericht door Koen en Nancy. In 2017 zijn zoon Yorick en dochter Quirine het bedrijf komen versterken. Samen met ons team streven we ons motto na: perfectie in groene planten. In dertig jaar groeiden we uit van twee naar vijf hectare waarvan twee hectare zelfs volledig automatisch werkt met robots. Dochter Quirine startte de webshop www.mynewplant.com waar ze groen geluk verzekert op elke (werk)plek. Planten vers uit onze kwekerij voor thuis of als relatiegeschenk. Heb je eerder nood aan groen in jouw zaak? Zij tovert elke ruimte om tot een groene oase waar lang van genoten kan worden. Alles op maat met het juiste onderhoudsadvies zodat je niet meer elk half jaar je plantengarderobe opnieuw moet aanpakken.

Astra Sweets

35

ZAAKVOERDER: FILIP VANHERPE STAD: TURNHOUT

Astra Sweets is een toonaangevende Europese snoepfabrikant. We zijn een familiebedrijf met onze hoofdzetel in het hart van de Kempen, in Turnhout. Daarnaast hebben we nog twee productielocaties in Nederland. We bedenken en produceren kwalitatieve snoepproducten voor private label en ons eigen merk Frisia. Je hebt vast onze zure colaflesjes, zoete aardbeien of traditionele UFO’s al eens geproefd. Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit ons kleurrijk assortiment. We maken gums, mallows, UFO’s en harde snoepjes die wereldwijd worden gesmaakt. Binnen de gevarieerde wereld van zoetwaren staat Astra Sweets bekend om zijn uitzonderlijke en superieure kwaliteit. WWW.ASTRASWEETS.COM

WWW.FIKONA.BE

BCTN ZAAKVOERDER: DAVID HUYBRECHTS GEMEENTE: MEERHOUT /GEEL

35

In 1987 zijn wij gestart met de eerste succesvolle Nederlandse terminal in Nijmegen. Inmiddels zijn wij de grootste inland terminalgroep met terminals in Alblasserdam (NL), Beringen, Den Bosch (NL), Geel, Meerhout, Nijmegen (NL), Roermond (NL) en Venray (NL). Wij bieden met deze barge terminals een uitstekend alternatief voor het vervoer van containers over de weg. Wij hebben een dagelijkse verbinding van onze terminals met de zeehavens Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. Vervoer over water is niet alleen een duurzamere, maar ook een kostenefficiëntere manier van transport. En omdat onze klanten grotendeels binnen een straal van 60 km van onze terminals gevestigd zijn, zijn wij zeer flexibel en accuraat in het leveren of afhalen van containers. In zeer nabije toekomst zal BCTN haar negende en tiende terminals in Deventer (NL) en Lommel (B) openen. WWW.BCTN.EU

Biobest Group ZAAKVOERDER: JEAN-MARC VANDOORNE GEMEENTE: WESTERLO

35

Biobest is één van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld op het gebied van biologische bestrijding van plagen en ziekten en natuurlijke bestuiving van gewassen onder glas en zachtfruit. In 1987 was Biobest de eerste die hommels op de markt bracht. Vandaag bestaat ons productportfolio uit een uitgebreide waaier aan IPM-oplossingen waaronder nuttige insecten, roofmijten, hommels, insectpathogene nematoden, biopesticiden alsook monitoring en scouting tools en feromonen. Met 27 firma’s op zes continenten, meer dan 120 verdelers in bijna 70 landen en meer dan 1.800 medewerkers wereldwijd is Biobest de geknipte partner om telers advies op maat te geven. Om telers nog beter van dienst te kunnen zijn, investeert Biobest voortdurend in R&D om onze producten en oplossingen te innoveren en te verbeteren. Daarnaast ontwikkelt Biobest digitale tools die telers helpen bij het verzamelen en vastleggen van informatie over plagen en ziekten zoals het ontstaan, de ernst en de verspreiding ervan. WWW.BIOBESTGROUP.COM

ONDERNEMERS MAGAZINE I 49


Special Jarige Bedrijven Eurodal vindt onmiddellijk zijn draai binnen Ebema

“We hanteren dezelfde waarden en schrijven samen een zeer mooi verhaal”

40

Eurodal uit Grobbendonk is sinds eind vorig jaar helemaal geïntegreerd in de werking van de groep Ebema. De twee producenten van hoogwaardige betonproducten voor tuinen, bedrijfsterreinen, wegen en pleinen bundelen zo de krachten en opereren voortaan vanuit vestigingen in Rijkevorsel, Grobbendonk en Zutendaal. “De gekende Eurodalvloerplaten blijven we produceren in Grobbendonk”, zegt voormalig Eurodal-zaakvoerder Philippe Segers, die als directielid actief blijft. “Voor onze klanten zijn er dan ook alleen maar positieve veranderingen. Ze kunnen bij ons nog steeds terecht voor onze gekende oplossingen én ze vinden nu ook alle hoogwaardige betonoplossingen van Ebema onder hetzelfde dak.” AUTEUR: KEVIN HENDRICKX

50 I ONDERNEMERS MAGAZINE

Eurodal zou in 2022 de veertigste verjaardag vieren. “Het bedrijf is opgericht in 1982 door mijn vader, samen met twee partners”, vertelt Philippe Segers. “Later namen ikzelf, mijn schoonbroer en een derde externe partner het bedrijf over. Vanaf de beginjaren hebben we ingezet op degelijkheid, wat zorgde voor een mooi groeiproces. De eerste jaren lag de focus op basisbetonplaten, maar al snel evolueerden we naar hoogkwalitatieve prefab vloerplaten voor buitenaanleg. We creëerden een breed assortiment van innovatieve verhardingsoplossingen voor industriële omgevingen, publieke ruimtes en residentiële tuinen. Hadden we aanvankelijk slechts 27 producten in onze portefeuille, dan bieden we vandaag met Eurodal 427 verschillende betontoepassingen aan. En niet enkel producten, maar ook systemen. Zo zijn we bijvoorbeeld heel gekend voor onze

totaaloplossingen voor wateropvang en wateropslag. We combineren fundering, buffering, riolering, verharding, slibopvang en afwerking.” 1+1=3 Dankzij de innovatieve aanpak zag Eurodal de omzet alleen maar toenemen en de zaken gingen goed. Waarom dan de integratie in de groep Ebema? “Simpel, we zijn een familiaal bedrijf en er was geen familiale opvolging”, licht Philippe Segers toe. “Omdat we dat wisten, waren we al een tijdje bezig met het voorbereiden van een zachte overgang. Want Eurodal is toch een beetje ons kindje en dat wilden we heel graag in de juiste handen zien overgaan. En toen kwam de interesse van Ebema en we voelden onmiddellijk de juiste klik. Ebema hanteert dezelfde familiale


waarden die ook wij altijd hoog in het vaandel gedragen hebben. Respect voor medewerkers, klanten en leveranciers. Een innovatieve aanpak met oog voor duurzaamheid én vooral gedreven om een zo hoogwaardig mogelijke kwaliteit te bieden. We voelden direct dat in dit verhaal 1 + 1 makkelijk 3 ging worden. In 2020 nam Ebema al de helft van onze aandelen over en eind 2021 – veel sneller dan voorzien, omdat de integratie zo vlot ging – namen ze ook de resterende vijftig procent over. Ik durf echt te zegen dat we geen betere adoptieouders voor ons kindje konden vinden.” Compleet gamma De drie voormalige eigenaren blijven alle drie als directielid actief in de groep Ebema. “En dat zullen we blijven zolang we kunnen, willen en

mogen”, lacht Philippe Segers. “Alle medewerkers van Eurodal – dus ook wij – hebben zeer makkelijk hun weg gevonden in de nieuwe structuur. Er is dan ook geen moment onrust geweest. Iedereen voelt dat de twee bedrijven bij elkaar passen en dat we samen mooie dingen kunnen realiseren. De Eurodalproducten zijn de ideale aanvulling op de productportefeuille van Ebema. Samen bieden we een zeer compleet gamma aan tegels van groot formaat en prefab betonnen vloerplaten. Op termijn zal Eurodal als bedrijfsnaam verdwijnen, maar onze producten – die we in Grobbendonk blijven produceren – zullen wel de naam Eurodal blijven dragen.”

nieuwe kansen. “Ik ben ongelofelijk fier wanneer ik zie wat we onder de nieuwe structuur in amper twee jaar al allemaal gerealiseerd hebben”, besluit Philippe Segers. “Zowel qua organisatie als qua resultaten hebben we al een heel mooi parcours gereden. We tellen samen meer dan 250 medewerkers over de drie vestigingen en realiseren een omzet van zo’n 70 miljoen euro. En daarnaast investeren we in projecten zoals onze B’RAIN Belevingszone. Een platform waarmee we op zoek gaan naar intelligente oplossingen voor het beheer van water, groen en verharding. Want de toekomst mag dan absoluut groen en blauw zijn, we zullen toch ook nog steeds wat duurzaam grijs nodig hebben.” ■

Toekomst is groen, blauw en grijs De integratie van Eurodal in de groep Ebema zorgt ook voor heel wat

ONDERNEMERS MAGAZINE I 51


Van offshoring naar reshoring. Alle productieactiviteiten werden vanaf de jaren 90 in toenemende mate uitbesteed naar lagere loonlanden. Deze “offshoring” heeft het aanzicht van de wereldeconomie ingrijpend veranderd, met zijn positieve en negatieve effecten. De delocalisatiegolf zorgde ervoor dat honderden miljoenen mensen in het vroegere Oost-Europa, China en Indië werden ingeschakeld in het wereldwijde productieproces. Dit heeft geleid tot de grootste welvaartstoename binnen een generatie die de mensheid ooit heeft meegemaakt: ze bracht bijna een miljard mensen van een laag inkomen, in vele gevallen zelfs vanuit de bitterste armoede, naar een menswaardig bestaan in de middenklasse. En het leverde ons in het Westen een vloed van goedkope producten op waardoor we onze economie steeds meer richting diensten met hogere toegevoegde waarde konden oriënteren. Doch een aantal beleidsfouten in dit proces hebben ook geleid tot de wankele financiële basis waarop de wereldeconomie vandaag rust. Het vasthouden aan een vaste wisselkoers van de Yuan ten opzichte van de US dollar, om de Chinese competitiviteit niet aan te tasten, leidde tot het pervers mechanisme waarbij de enorme Chinese handelsoverschotten automatisch werden gerecycleerd naar Treasuries. Dit hield de rente in de VS laag en heeft zo mee de huizenbubbel gevoed die in 2008 tot de implosie van het financieel systeem leidde. Maar ook de toenemende sociale spanningen, die vandaag het maatschappelijk beeld kenmerken, zijn er een gevolg van: arbeiders zagen hun lonen onder toenemende druk komen door wat ze als oneerlijke concurrentie vanuit China beschouwden. Deze spanningen werden genadeloos uitgebuit door populistische politici, die haarfijn aanvoelden hoe ze het ongenoegen van de massa in eigen politiek gewin konden vertalen. De verkiezing van Trump (en de Brexit) vormden in 2016 een eerste signaal dat de limieten van de globalisering werden bereikt. In feite waren al vóór 2016 een aantal onderliggende economische tendensen aan de gang die het begin van het einde van de globalisering inluidden. Vooral China was het slachtoffer van zijn eigen succes geworden en de lonen waren er snel aan het stijgen. De productie van goedkope basisproducten was er eigenlijk al vóór Trump’s verkiezing op de terugweg. Maar met Trump’s handelsoorlog met China was het hek helemaal van de dam: de tarievenoorlog werd de eerste serieuze streep door de rekening van de geglobaliseerde

Christophe Van Canneyt Senior Portfolio Manager CapitalatWork NV

productieketting. De pandemie deelde daarna een tweede zware slag uit aan het systeem. Al vlak na het uitbreken van Corona in Wuhan werd duidelijk hoe kwetsbaar we waren voor een onderbreking van een in één regio geconcentreerde productieketting. Daarop stuurden de grote schommelingen in ons consumptiepatroon de ganse logistieke ketting in de war. Dit resulteerde in grote prijsstijgingen van het containervervoer, wat betekende dat het transport van veel lage-margeproducten zo duur werd dat de ganse winstmarge in rook opging. En als klap op de vuurpijl zou de oorlog in Oekraïne ons onze grote afhankelijkheid van de strategische levensnoodzakelijk energie en voeding doen inzien. Kortom, we staan op een omslagpunt waarbij, voor bedrijven, de bevoorradingszekerheid en zelfvoorzienendheid de bovenhand beginnen te nemen over de goedkoopste oplossing. Just-in-case is belangrijker geworden dan just-in-time. Een recente enquête van het management­ adviesbureau A.T. Kearney onder Amerikaanse bedrijfsleiders van industriële bedrijven bevestigt dit. 47% van de ondervraagden stelde dat hun bedrijf in de voorbije 3 jaar al activiteiten had teruggebracht naar de VS en nog eens 29% gaf aan dat ze besloten hadden dat over de komende 3 jaar te doen. Ook interessant waren de motieven waarom men activiteiten terugbracht. Kleinere bedrijven gaven als belangrijkste motief, de wens om beter grip te krijgen op de kwaliteit van de geleverde producten, aan. Het terugdringen van de spuigaten uitlopende logistieke kosten en leveringstijden was voor hen ook cruciaal. Voor de grote bedrijven primeerde nog steeds het kostenmotief, maar ook de beschikbaarheid van arbeidskrachten bleek een verassend tweede motief bij het beslissen naar waar te her-alloceren. Tenslotte bleek uit de rondvraag dat ook het duurzaamheidsaspect een steeds belangrijker element is bij de her-allocatiebeslissing. Het verminderen van de ecologische voetafdruk werd door de respondenten zelfs belangrijker ingeschat dan de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, een andere vaak aangehaalde reden om dichter bij huis te produceren. Het ziet er meer en meer naar uit dat de hoogdagen van de globalisering achter de rug zijn en dat de wereldeconomie zich gaat opdelen in enkele grote machtsblokken die minder met elkaar gaan handelen. Hopelijk leidt dit ook tot een herstel van de sociale vrede in onze omstreken.


Special Jarige Bedrijven

Kempische Aluminiumconstructie

45

ZAAKVOERDER: RITA SPRANGERS GEMEENTE: BEERSE

KA Construct ontwerpt, levert en installeert dit jaar al 45 jaar aluminium maatoplossingen voor ramen, deuren en gevelconstructies voor de project- en residentiële bouw. Van Profiel tot Project begeleiden we onze partnerklanten met kennis van zaken. Samen met ons R&D team kunnen we snel originele profielconcepten uitwerken en realiseren. KA Construct werkt nauw samen met Sprangers voor de constructie en technische ondersteuning van gordijngevels en gevelbekleding op maat van het project. De productie en de montage van de maatoplossingen worden uitgevoerd door onze eigen medewerkers. Samen met architecten en bouwondernemers zorgen we voor meerwaarde door het leveren van kwaliteit en continuïteit en bevorderen we het duurzame karakter van alle projecten waarbij we als partner-constructeur betrokken zijn. WWW.KACONSTRUCT.BE

Merak

45

ZAAKVOERDER: HENRIK ROOMS STAD: MECHELEN

Bewaring, digitalisering, archivering, opslag, documentvernietiging… Merak staat al jarenlang bekend als de expert bij uitstek in archief- en informatiebeheer voor kleine en grote spelers. Die reputatie maken we jaar in jaar uit waar door ons maatwerk, onze uiterst beveiligde werkomgeving, onze vernuftige operationele werking – die vrij uniek is in de archiefsector – en onze kwalitatieve dienstverlening. Die kwaliteit bewaken we door ons telkens opnieuw te laten auditeren om onze certificaten voor data veiligheid (ISO27001), kwaliteit (ISO9001) en milieumanagement (ISO14001) te behouden. Naast de onbetwiste expertise in archief- en informatiebeheer, is Merak de voorbije jaren ook uitgegroeid tot een belangrijke speler in goederenopslag. Net als bij ons archiefbeheer garanderen we ook hier een bewaring in optimale omstandigheden, en dat niet alleen voor een B2B-doelgroep, maar ook voor B2C onder de merknaam Box@Home, dat sinds 2017 een sterke reputatie geniet bij zowel kmo’s, zelfstandigen als particulieren. WWW.MERAK.BE

Slimme kantooroplossingen!

ARCHIVERING DOCUMENTEN DIGITALISEREN / SCANNEN

OERSTERKE ARCHIEFDOZEN

POSTKAMER SERVICE PAPIER & DATA VERNIETIGEN BOX STORAGE GOEDERENOPSLAG

BEWARING OFFLINE COMPUTERBACK-UPS

Ontdek meer diensten op: www.merak.be

© Merak nv | (0)15 28 40 60 | info@merak.be Steenhoevestraat 6, B-2800 Mechelen


Special Jarige Bedrijven

Continental Automotive Benelux ZAAKVOERDER: ALEXANDRA BORNEMANN STAD: MECHELEN

50

Continental Automotive Benelux behoort tot het Duitse technologiebedrijf Continental AG en ontwikkelt en produceert met ca. 390 medewerkers hoogtechnologische elektronische remsystemen en aanverwante onderdelen voor personenwagens, evenals actieve sensoren die snelheidsveranderingen op de wielen registreren. Tot drie maal toe groeide de vestiging uit tot “Factory of the Future”, een onderscheiding te danken aan een doorgedreven automatisering en robotisering, slimme (digitale) productieprocessen en -systemen, een ecologische en duurzame bedrijfsvoering, uitgebreide competentienetwerken, maar vooral door een innovatief team dat streeft naar de opperste kwaliteit van onderdeel tot systeem, bereid is om te ontwikkelen, verandering te omarmen en de waarden vertrouwen, passie om te winnen, verbondenheid en verantwoordelijkheidszin hoog in het vaandel draagt. WWW.CONTINENTAL-AUTOMOTIVE.COM

Elektriciteitswerken Nuyts OPERATIONELE LEIDING: WIM EN JO NUYTS GEMEENTE: BALEN

50

Elektriciteitswerken Nuyts is opgericht door Ferdinand Nuyts in 1972. Waar het de eerste jaren als éénmanszaak fungeerde werd in 1987 de nv Elektriciteitswerken Nuyts opgericht. Reeds vanaf de beginjaren was Defensie een belangrijke klant. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds het geval. De focus vandaag ligt bij overheidsbedrijven in verschillende sectoren. Vandaag telt het bedrijf 75 medewerkers die werken uitvoeren in de provincies Antwerpen, Limburg en VlaamsBrabant. Dit gaat van onderhoud en herstellingen tot volledige elektrische installaties met o.a middenspanningsoplossingen, verdeelborden, verlichting, branddetectie, laadpalen, … Sinds juni 2019 maakt Elektriciteitswerken Nuyts deel uit van de groep Equans. Binnen de groep opereert Elektriciteitswerken Nuyts als onafhankelijke partner voor het uitvoeren van diverse projecten, dit gecombineerd met hun eigen vaste waarden zorgt voor de nodige continuïteit naar de toekomst. WWW.NUYTSNV.BE

Kemin Europe ZAAKVOERDER: STEFAAN VAN DYCK (CEO & PRESIDENT KEMIN ANIMAL NUTRITION & HEALTH) STAD: HERENTALS

50

Kemin Industries is een familiebedrijf dat is opgericht in Iowa, US door R.W. Nelson en Mary Nelson in 1961. Tegenwoordig zijn het de tweede en derde generatie Nelsons die Kemin blijven leiden. In de afgelopen zestig jaar is Kemin uitgegroeid tot een multinationaal bedrijf dat meer dan 500 speciale ingrediënten produceert, verspreid over zes continenten, met duizenden teamleden in meer dan 120 landen. Elf jaar na de oprichting van hun bedrijf in de Verenigde Staten, heeft de familie zich in Herentals gevestigd, waar wij dit jaar ons vijftigjarig bestaan vieren. Vandaag is in Herentals het hoofdkantoor van de EMENA regio (Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika) voor onze afdeling diervoeding- en gezondheid. Ons team is toegewijd aan het ontwikkelen van ingrediënten die producenten helpen gezond vee en pluimvee te fokken en om onze klanten te ondersteunen met innovatieve diensten op lokaal niveau. WWW.KEMIN.COM/EMENA

Gero meubelen ZAAKVOERDERS: KRISTIEN EN SOFIE GEETS STAD: LIER

Al sinds 1972 verwelkomt Gero met plezier enthousiaste interieurliefhebbers die op zoek zijn naar nieuwe meubels. Doorheen de jaren zijn ze altijd vast blijven houden aan enkele belangrijke waarden: het blijven van een familiebedrijf in hart en nieren én het belang van het thuis voelen van de klanten. In de meubelzaak vind je alles voor een complete inrichting onder hetzelfde dak. Voor elke ruimte in huis heeft Gero talloze mogelijkheden in meubilair, maar ook in decoratie, in welke stijl ook. Deze zijn verspreid over dertien ruime woonafdelingen. Om wat shopbrandstof bij te tanken kan je bij Mangero terecht voor een hapje en drankje. Bij Gero vind je de juiste meubels en accessoires die 100% bij jouw bedrijfsconcept passen. Ook vastgoedprofessionals kunnen bij Gero terecht. Ze kleden de allermooiste modelwoningen aan met nieuwe meubels, waardoor potentiële kopers meteen verkocht zijn. Met vijftig jaar ervaring en 12.000 m² aan magazijn is Gero Meubelen een vaste waarde geworden als interieurwinkel. WWW.GEROWONEN.BE

54 I ONDERNEMERS MAGAZINE

50


Thys Bouwprojecten viert verjaardag met nieuw collectief

“Met O3 SHIFT bouwen we duurzaam 50 en circulair” De Kempense algemene aannemer Thys Bouwprojecten viert in 2022 zijn vijftigste verjaardag. In die vijf decennia stond het bedrijf niet stil en groeide het uit tot een complete groep met heel wat zusterbedrijven. “Met een aantal van deze bedrijven lanceerden we recent het collectief O3 SHIFT, zegt bedrijfsleider Dirk Thys. “Met deze samenwerking bundelen we de krachten nog efficiënter dan voorheen en kiezen we resoluut voor CO2- en energieneutrale bouwprojecten.” Het verhaal van de familie Thys is moeilijk in een paar lijnen samen te vatten. Louis Thys, de vader van Dirk, nam in 1968 de kleine schrijnwerkerij van zijn vader over en bouwde dit bedrijfje uit tot één van de eerste succesvolle sleutel-opde-deur-bedrijven in de regio. Omdat hij tijdens de oliecrisis in 1978 het risico wilde spreiden, startte hij ook een Mercedes-Benz concessie, die eveneens uitgroeide tot de top in België. “In 1992 ben ik mee in de bedrijven gestapt”, vertelt Dirk Thys. “Vanaf dat ogenblik zijn we ons vooral gaan richten op het diversifiëren van het bouwbedrijf naar andere segmenten in de sector. De Mercedes-concessies verkochten we in 2001 en sindsdien focussen we ons voor honderd procent op de bouwsector en op projectontwikkeling.”

Circulair bouwen DIPAR V (Dirk Thys) investeerde via de verschillende bedrijven de voorbije vijftien jaar volop in innovatieve bouwtechnieken. Zo zet de groep met BIM volop in op digitale tweelingen en BIM-technologie en realiseren ze state-ofthe-art-gebouwen opgetrokken uit CLThout. “Onze bedrijven bieden allemaal oplossingen aan die veel duurzamer zijn dan de klassieke methodes”, legt Dirk Thys uit. “Thys Bouwprojecten is als general contractor de rode draad in deze projecten. Hierdoor kregen we het idee om de innovaties van verschillende van onze bedrijven te combineren en zo alle duurzame materialen en revolutionaire toepassingen samen te brengen. Het resultaat is O3 SHIFT. Een collectief waarmee we effectief inzetten op duurzaam, circulair bouwen en Building

as a Service. Mensen willen vandaag niet per se eigendom bezitten. Ze willen flexibiliteit, maar op een duurzame manier. Met O3 SHIFT gaan we daarom projecten ontwikkelen waarmee we focussen op de residentiële huurmarkt. Huurders kunnen dan wonen in een CO2en energieneutraal gebouw en intussen toch genieten van extra comfort en lage energiekosten.” Klaar voor de toekomst Met de lancering van O3 SHIFT is Thys Bouwprojecten klaar voor de volgende vijftig jaar. “We kijken positief naar de toekomst”, zegt Dirk Thys. “De grootste investeringen liggen achter ons en we hebben dankzij onze inspanningen innovatie duurzame oplossingen voor de komende energie- en klimaatuitdagingen.

pp ar t em ente n

.

AUTEUR: KEVIN HENDRICKX

In

Li

er

bo uw t

Thy sB

HIFT, ouwproje cten, in opdracht van O3 S

-e 71 CO 2

n

e ral eut n e i rg ene

a

ONDERNEMERS MAGAZINE I 55


Scan ons verhaal en ontdek hoe we samen aan de toekomst bouwen.

50 jaar Vorsselmans Na 50 jaar Vorsselmans zetten we met grote trots onze groei verder. Evergreen, dat is de naam van onze gloednieuwe en duurzame uitvalsbasis. Met deze mooie vooruitzichten bedanken we onze klanten, partners en collega's wie allen bijdragen tot wat Vorsselmans vandaag vertegenwoordigt: een toonaangevend specialist in aluminium ramen, gevels en zonnepanelen.

#bouwenaandetoekomst


Special Jarige Bedrijven 50 jaar Vorsselmans

Investeren in een duurzame toekomst

50

Specialist in aluminium ramen, gevels en zonnepanelen Vorsselmans bestaat 50 jaar en investeert in een futureproof gebouw. De huidige locatie op de Wuustwezelseweg in Loenhout wordt de komende maanden uitgebreid met circa 3.500 m² productiehal en 1.000 m² kantoorruimte met maximale aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit. De oplevering van ‘Evergreen’ staat gepland in oktober, vlak voor haar 50-jarig jubileum. Familiebedrijf Vorsselmans werd in 1972 opgericht door Stan Vorsselmans en is een toonaangevende specialist in aluminium ramen en gevels. Ze ontwerpen, installeren en monteren reeds 50 jaar ramen en complexe gevelconstructies van topkwaliteit. Sinds 2007 plaatsen ze ook zonnepanelen op industriële en residentiële gebouwen. “Vorsselmans heeft de afgelopen 50 jaar een gestage groei doorgemaakt. Zowel in kennis, professionaliteit als medewerkers. Ons bedrijf heeft continu geïnvesteerd in het aantrekken en opleiden van vakbekwame medewerkers. Om deze medewerkers ook langdurig te boeien en behouden, is een professionele werkomgeving een must. Bovendien moet er voldoende ruimte zijn voor ontspanning, met onze nieuwbouw geven we hier nog beter invulling aan.

Strategie 2022

Evergreen

De afgelopen twee jaar waren ook voor Vorsselmans niet makkelijk. “Als gevolg van de coronapandemie, schaarste aan grondstoffen en sterke prijsstijgingen hadden we de wind niet altijd mee”, erkent Vorsselmans. “Toch hebben we besloten om een serieuze investering te doen in de toekomst, door onze productiecapaciteit én kantoorruimtes met circa 50% te vergroten.” Aanleiding voor de nieuwbouw is een strategieoefening met een geëngageerde coalitie van medewerkers, genaamd Strategie 2022. “Uit deze oefening – die in 2019 werd opgestart – zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen. We hebben deze vertaald in KPI’s waarop wij onze focus hebben gelegd om deze te realiseren. Denk hierbij aan een logistieke verbetering, verdere automatisering en digitalisatie van onze processen maar ook aan een maximale prefabricatie van gevelelementen – vaak gepaard met partnerships met houtskeletbouw en prefab beton – duurzaamheid & kwaliteit en meer ruimte voor opleiding & training.”

Aan de architect werd gevraagd een ontwerp te maken voor een futureproof gebouw. Het programma van eisen hield in: functioneel, duurzaam, flexibel, een unieke gevel die past bij het Vorsselmansimago, geautomatiseerd en een fijne werkomgeving. “Niet voor niets hebben we ons project ‘Evergreen’ gedoopt”. “Een deel van de gevel zal bekleed worden met aluminium cassettes waarin dankzij specifieke perforaties het beeld van een bos zichtbaar wordt. Dit bos is een mooie knipoog naar het bosbeheer; een actieve hobby van mijn vader en mij. Een ander deel wordt werkelijk een groene gevel, met levende planten en bloemen.” Op de tweede verdieping komt een heus ‘VORSSELMANS CAFE’. “Dit wordt een ontmoetingsplaats voor onze medewerkers alsook een originele ontvangstruimte voor onze klanten. Bij Vorsselmans houden we wel van een feestje – work hard, play hard is zelfs één van onze KPI’s in de strategie 2022.” ■

ONDERNEMERS MAGAZINE I 57


Special Jarige Bedrijven

60 jaar Hermans Heftrucks

60

Herman Heftrucks blaast dit jaar zestig kaarsjes uit. Daarom organiseert het familiebedrijf begin oktober een heus feestweekend. Vrijdag 30 september wordt er gevierd met werknemers, familie en andere genodigden. Op zondag 2 oktober zet het de deuren open tijdens de Open Bedrijvendag waar alle gegadigden een blik achter de schermen kunnen werpen en kunnen genieten van een hapje en een drankje. Hoe het begon, lees je hier. In 1962 begint Victor Hermans met de aan- en verkoop van paarden. Omdat paarden zo nu en dan worden geruild voor tractoren gaat hij niet veel later ook Volvo tractoren verhandelen. Na het vroege overlijden van hun vader nemen de kinderen Hermans op zeer jonge leeftijd in 1972 het bedrijf over. Al gauw weten ze het bedrijf uit te breiden: in de jaren 1980 leggen ze zich toe op de verkoop van o.a. Alfa Laval melkmachines, Fendt tractoren, grasmachines en compact tractoren. Daarnaast baten ze ook een BP tankstation uit. In 1990 verhuist de firma naar de huidige locatie op de Beersebaan in Rijkevorsel.

Verkoop, verhuur en service

Kwaliteit

Tot het begin van de jaren 1990 richt Hermans zich voornamelijk op de voor de landbouw noodzakelijke machines. Het aantal landbouwers neemt echter gestaag af en het bedrijf begint zich meer en meer te specialiseren in de verkoop van heftrucks. Omdat meer en meer klanten uit de industriesector komen, stijgt de vraag naar andere producten en diensten. Hermans breidt het aanbod daarom stelselmatig uit. Het start met de verkoop, verhuur en service van onder meer verreikers, hoogwerkers en schaarliften.

“Ondertussen telt onze verhuurvloot meer dan 800 machines en streven we naar een 300-tal nieuwe en tweedehands stockmachines voor de verkoop”, weet bedrijfsleider Dennis Renders. “Met ons 45-koppig team dingen we elke dag weer naar de hoogste kwaliteit voor onze klanten.” Want Hermans wil een betrouwbare langetermijnpartner zijn. Dat kan alleen door te werken met kwalitatieve producten, door keer op keer een ijzersterke service af te leveren en door te investeren in de toekomst. Investeren in de toekomst En er ligt heel wat in het verschiet voor Hermans Heftrucks. Het wist enkele aanpalende terreinen aan te kopen waarop een nieuwe bedrijfshal gebouwd zal worden. “Deze uitbreiding zal zorgen voor een grotere efficiëntie voor de afhandeling van onze verhuuractiviteiten”, verduidelijkt Dennis Renders. Hermans schakelt ook over naar een moderner ERP-pakket voor een vlottere afhandeling van de administratie. En ook de website zal evolueren naar een meer interactief platform. ■ WWW.HERMANS-HEFTRUCKS.BE

58 I ONDERNEMERS MAGAZINESpecial Jarige Bedrijven

Thomas More ALGEMEEN DIRECTEUR: STIJN COENEN PROVINCIE ANTWERPEN

60

Omnicol/Ankerplast ALGEMEEN DIRECTEUR: FELIX DE BEVER GEMEENTE: WEELDE (RAVELS)

65

Met 42 professionele bacheloropleidingen, 19 graduaatsopleidingen en meer dan 20.000 studenten in Antwerpen, Geel, Lier, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Niklaas, Turnhout en Vorselaar is Thomas More de grootste hogeschoolgemeenschap in Vlaanderen. Naast basisopleidingen van topkwaliteit organiseert de hogeschool tal van flexibele trajecten, banaba’s, postgraduaten en navorming voor professioneel talent van elke leeftijd dat wil doorgroeien, dat wil specialiseren of zich wil heroriënteren. De hogeschool zet in op levenslang leren, op toegepast onderzoek en innovatie en stimuleert ondernemingszin bij studenten en alumni, onder andere via de start-upprogramma’s van ICE Cube. Thomas More zoekt actief verbinding en structurele partnerschappen met werkgevers uit de regio – Partners in Education – om samen curricula, werkplekleren en stages vorm te geven en elk talent optimale en authentieke leerkansen te geven. De Thomas Morehogeschool maakt deel uit van de Associatie KU Leuven.

Ankerplast wordt in 1972 opgericht als productiebedrijf voor spuitpleister(plaster). Omnicol was toen een klant van Ankerplast. Omdat de productiemethodes voor pleisterproducten goed aansloten bij die van poeder- en pastategellijm werd Ankerplast private label producent voor Omnicol. Een overname van Omnicol werd een feit. Na deze overname is Ankerplast zelfstandig actief geworden op de Belgische markt onder eigen naam. Er waren nog geen open grenzen of internet, ook regelgeving en bouwmethodiek waren niet afgestemd. Een eigen koers was dan ook vanzelfsprekend. De komst van de euro, internet, open grenzen en de Europese normalisatie maakten het noodzakelijk om te fuseren. De naam Ankerplast werd geofferd omdat “Omnicol” de lading beter dekte. Omni(alle)col(lijm). Het productiebedrijf bestaat nog en is onderdeel van de Omnicol groep. Op het hoofdkantoor in Weelde worden de producten ontwikkeld, geproduceerd en gedistribueerd. Daarnaast hebben BE, NL, DE en UK een eigen verkoopkantoor.

WWW.THOMASMORE.BE

WWW.OMNICOL.EU

Boeynaems ZAAKVOERDERS: FREDDY EN SERGE BOEYNAEMS GEMEENTE: DUFFEL

75

In 1946 startte stamvader Louis Boeynaems samen met zijn oudste zoon Remon in Duffel een constructieatelier voor stalen ramen, deuren en serres. Begin jaren vijftig van de vorige eeuw schakelde het bedrijf over op aluminium ramen en deuren, sier-en slagluiken en veranda’s. Nu, 75 jaar later met 2 vestigingen in Duffel, loopt de derde en vierde generatie Boeynaems en Zonen nog steeds voorop met innovatieve producten voor een beter wooncomfort. Ook zijn wij HAROL specialist voor de verkoop en plaatsing van zonwering, rolluiken en buitenleven. De kwalitatief hoogwaardige producten van Boeynaems en Zonen verhogen de uitstraling van uw woning. WWW.BOEYNAEMS.BE

60 I ONDERNEMERS MAGAZINE

Garage Nova – Van Brempt ZAAKVOERDER: GUNTHER VAN BREMPT STAD: LIER

75

Met veel enthousiasme, passie en ervaring staan wij in voor de mobiliteit van onze klanten, en dit al 75 jaar! Wij zijn een familiebedrijf waar ondertussen reeds de derde generatie aan het roer staat. In onze concessie met diverse merken onder één dak (en een museum!) ervaar je een gezellige familiale sfeer en word je omringd door een gemotiveerd team met expertise zowel in verkoop, atelier als in klantendienst. Voor volgende merken kan u bij ons terecht: Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep en Isuzu. Extra info: GARAGE.PEUGEOT.BE/NL/NOVA


Gudrun

80

ZAAKVOERDER: SOFIE DE LATHOUWER STAD: LIER

De Gudrun Group is een wereldleider in de ontwikkeling, productie, verpakking en commercialisering van echte Belgische chocolade en truffels. Het bedrijf kent een lange geschiedenis en ontstond in 1942, toen de Antwerpse banketbakker Jozef De Bruyne besliste om Belgische pralines op de markt te brengen. Dankzij zijn zin voor smaak en verfijning werden zijn creaties door iedereen gesmaakt. In 1974 ging Gudrun internationaal. Vandaag produceert het chocoladebedrijf zo’n 140 miljoen pralines per jaar die wereldwijd met veel smaak geproefd worden. Gudrun biedt oplossingen voor retail, out of home en B2B-markten. De producten zijn te verkrijgen onder de eigen merken Gudrun, Chocolissimo, Miss Gavarny en Grand Belgian Specialties, of onder private label. Zo verkoopt Gudrun Group ook gepersonaliseerde chocoladegeschenken en bedrijfsgeschenken online via www.chocolissimo.com. WWW.GUDRUNGROUP.BE

Heilig Graf Turnhout AFGEVAARDIGD BESTUURDER: HILDE ROBRECHTS GEMEENTE: TURNHOUT, VOSSELAAR

360

Heilig Graf is een innovatieve school, geworteld in een jarenlange traditie. Met 360 jaren op de teller heeft de school een stevige poot in het regionale onderwijsveld, met zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs en een internaat. 1.750 kinderen trekken elke dag naar de vier basisscholen in Turnhout en Vosselaar. In het secundair onderwijs komen leerlingen met uiteenlopende interesses aan hun trekken. Campus Apostoliekenstraat biedt een eigen plek aan leerlingen van de eerste graad, die hier hun gading vinden in de A- of B-stroom. Op campus Patersstraat en Klinkstraat komen leerlingen in de tweede en derde graad thuis. Met een gevarieerd studieaanbod binnen ASO en STEM, Kunst en creatie, Economie en organisatie en Maatschappij en welzijn trekt de school elke dag zowat 2.250 leerlingen uit de ruime regio naar de onderwijsstad Turnhout. 600 gedreven personeelsleden begeleiden elke leerling dagelijks in hun groeipad tot zelfredzame, kritische en geëngageerde volwassenen. WWW.HEILIG-GRAF.BE

100 AGC Mol ZAAKVOERDER: RONNY VAN BROEKHOVEN GEMEENTE: MOL

Onze glasfabriek, het vroegere Glaverbel, werd 100 jaar geleden in Mol gebouwd omwille van de gunstige ligging: in de buurt van de zandgroeven en de Limburgse steenkoolmijnen en langs het kanaal en de spoorweg. Kort na de tweede wereldoorlog toonden we onze innovatiekracht met de productie van Thermopane, de eerste dubbele ruiten, die een doorbraak betekenden in bouwisolatie. Intussen produceert en verkoopt onze afdeling Kempenglas heel wat types isolerende dubbele en driedubbele beglazing voor de Benelux-bouwsector. Onze Japanse eigenaars investeerden de laatste jaren heel wat geld in een nieuwe oven en bijkomende productielijnen op onze site. Daarmee maken en verwerken we dun

vlakglas voor onder meer zonne-energieparken, medische toepassingen, warmtewerende autoruiten en touchscreens voor klanten binnen en buiten Europa. Deze groeiende markten zorgden er mee voor dat ons personeelsbestand de voorbije 5 jaar met bijna 25% toenam tot zo’n 620 werknemers. Dankzij hun inzet is AGC Mol voortdurend in staat om nieuwe uitdagingen aan te gaan en voorop te blijven lopen op het gebied van technologische innovaties. Wist je dat voor elke ton CO2 die AGC Glass Europe uitstoot, er meer dan 8 ton CO2 bespaard wordt dankzij het gebruik van onze producten? WWW.AGC-KEMPENGLAS.BE

ONDERNEMERS MAGAZINE I 61


4WINGS

Serviced offices & meeting spaces

KANTOREN TE HUUR www.4wings.be immo@4wings.be 014/ 40 44 04


Special Jarige Bedrijven

Antilope De Bie: drukwerk dat verbaast en verbluft

100

Als Belgisch marktleider in gespecialiseerd kwaliteitsdrukwerk maakt Antilope De Bie elke dag drukwerk dat verbaast en verbluft. We zijn dan ook een écht familiebedrijf dat staat voor innovatie, vakmanschap en een buitengewone service. En dat al 100 jaar lang! 100 jaar Antilope De Bie

Zin voor innovatie

Joseph De Bie begon het bedrijf al in 1922. Dankzij zijn zin voor ondernemerschap werd Drukkerij De Bie al gauw een begrip in Lier en omstreken. Ook zijn opvolgers – zoon Koen, kleinzoon Jef, en achterkleinzonen Bart en Johan – zetten sterk in op groei en investeerden voortdurend in de nieuwste technologieën.

Die zin voor innovatie zit dan ook in ons DNA. Zo ontwikkelde Jef De Bie in de jaren ’60 en ’70 zelf machines die nog niet op de markt waren en investeerde hij in een offset drukpers toen dat nog nieuwe opkomende technologie was. Onze laatste mijlpaal is dan weer het unieke, zelf ontwikkelde flux-drukproces.

Op die manier groeide Drukkerij De Bie uit tot het hedendaagse Antilope De Bie Printing, een hightech drukkerij in Duffel met bijna 100 medewerkers en een indrukwekkend machinepark. Zo hadden we als eerste bedrijf in de Benelux een Heidelberg Low Energy drukpers met lichtdroging, waarbij het drukwerk ineens kurkdroog uit de machine rolt.

Bart De Bie over flux: “Ons jarenlange research en development werpt zijn vruchten af. Flux elimineert het kwaliteitsverschil tussen drukwerk op gestreken en ongestreken papier volledig. Het proces gaat veel verder dan de ISO uncoated standaard en toont op ruw ongestreken papier hetzelfde scherpe en kleurechte intense beeld als op glad papier.” Een mooie toekomst In ons jubileumjaar willen we niet enkel terug- maar ook vooruitblikken. We kijken immers vol ambitie naar de toekomst. Zo zullen we onze ogen openhouden voor nieuwe overnames of kansen tot samenwerking met andere sterke drukkerijen.

Daarnaast blijven we met Antilope De Bie investeren om een zo goed mogelijke werkomgeving te creëren en onze impact op het klimaat nóg sterker te minimaliseren. De 300.000 kW aan zonnepanelen, ons bijenhotel, onze bijenkasten en bijenvriendelijke tuin, en onze milieuvriendelijke auto’s voor kleinere en snelle leveringen zijn slechts het begin van ons eco-verhaal. Bedankt aan alle Biekes Op die manier willen we niet alleen een sterke partner blijven voor onze klanten, maar ook een aantrekkelijke werkgever voor onze ‘Biekes’. Want enkel met de juiste mensen, expertise en vooral goesting kunnen we een mooie toekomst verzekeren voor ons bedrijf. We willen onze werknemers van vroeger en nu dan ook van harte bedanken voor hun trouwe dienst. De 100e verjaardag van Antilope De Bie is hun verdienste! Bedankt aan alle klanten Ten slotte willen we natuurlijk ook onze trouwe klanten een hart onder de riem steken. Dankzij al hun mooie en uitdagende projecten groeiden we uit tot de moderne drukkerij die we in 2022 zijn. We zijn oprecht fier dat zij Antilope De Bie vandaag zien als dé referentie voor kwaliteitsdrukwerk. Wil jij ook indruk maken op je klanten met buitengewoon en verrassend drukwerk? Neem dan contact met ons op via info@antilopedebie.be. We helpen je graag bij al je vragen over drukwerk. ■

ZAAKVOERDERS: BART EN JOHAN DE BIE GEMEENTE: DUFFEL (LIER TOT 2001) AANTAL JAREN ACTIEF: 100 WWW.ANTILOPEDEBIE.BE

ONDERNEMERS MAGAZINE I 63


De rechtspraak

Zijn er beperkingen aan mijn aansprakelijkheid als bestuurder? Je aansprakelijkheid als aandeelhouder van een vennootschap is in principe beperkt tot je inbreng. Maar wat met je aansprakelijkheid als bestuurder? Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vennootschap. Je kunt onmogelijk controle hebben over alle zaken. Een fout of nalatigheid kan echter grote gevolgen hebben. Moet je als bestuurder opdraaien voor alle schade of zijn er beperkingen? Bestuurders en dagelijks bestuurders van een vennootschap kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de fouten die zij begaan hebben tijdens de uitvoering van hun bestuursmandaat. Indien je je bestuurstaken op een normale en zorgvuldige manier uitoefent, dan zal je niet aansprakelijk gesteld worden. Je riskeert echter wel aansprakelijk gesteld te worden indien je bestuurt op een manier waarop geen enkel normaal bestuurder dit ook zou doen, rekening houdend met de concrete omstandigheden waarin je bepaalde beslissingen genomen hebt. Om bestuurders van vennootschappen de mogelijkheid te geven om eenvoudiger aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten en om het ondernemersrisico draaglijker te maken, heeft de wetgever in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de bestuurdersaansprakelijkheid beperkt tot specifieke bedragen. Deze bedragen zijn afhankelijk van de gemiddelde omzet (excl. BTW) en het gemiddelde balanstotaal van de vennootschap van de drie boekjaren die de aansprakelijkheidsvordering voorafgaan: -

Max. 125.000,00 euro: omzet < 350.000,00 euro én balanstotaal < 175.000,00 euro; Max. 250.000,00 euro: omzet < 700.000,00 euro én balanstotaal < 350.000,00 euro; Max. 1 miljoen euro: omzet van 700.000,00 euro – 9 miljoen euro of balanstotaal van 350.000,00 euro – 4 miljoen euro; Max. 3 miljoen euro: omzet van < 50 miljoen euro én balanstotaal van < 43 miljoen euro; Max. 12 miljoen euro: omzet van > 50 miljoen euro én balanstotaal van > 43 miljoen euro.

64 I ONDERNEMERS MAGAZINE

Houd ook even het volgende in het oog: 1. Er bestaan veel uitzonderingen op deze aansprakelijkheids­ beperkingen (bv. zware fout, bedrieglijk opzet om te schaden, fiscale schulden etc.). In de praktijk wordt de aansprakelijkheidsbeperking dus enigszins uitgehold en is ze beperkt tot de lichte fouten die de bestuurder gemaakt heeft in de uitvoering van zijn bestuursmandaat. Deze beperkingen gelden zowel ten aanzien van de vennootschap, dus wanneer de vennootschap een schadevergoeding zou vorderen van de bestuurder, als ten aanzien van derden (bv. leveranciers, klanten, …). 2. Alle bestuurders zijn in principe hoofdelijk aansprakelijk, dit wil zeggen dat een vordering in de meeste gevallen tegen alle bestuurders kan worden gesteld: indien je als bestuurder niet akkoord gaat met een foutieve handeling van het bestuur waaraan je zelf niet hebt deelgenomen en je wilt hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, dan ben je niet mede aansprakelijk indien je de beweerde fout hebt gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan en ze laat opnemen in de notulen. ■ Verdere vragen in verband met je aansprakelijkheid als bestuurder? Neem dan contact op met de auteurs van dit artikel.

Filip Duwaerts f.duwaerts@ardent.be

Jasper Michiels j.michiels@ardent.be


De werknemer staat vaak tegenover de leidinggevende bij re-integratie, soms met een ‘ik-versus-zij’-gevoel.”

Waarom één op de vier hervalt na burn-out (en hoe het te voorkomen) Burn-out is een wijdverspreide aandoening, die flink wat werknemers veroordeelt tot langdurige afwezigheid van de werkvloer. Dat één op vier bovendien hervalt, noopt tot een bijsturing van de werkhervatting. Niet alleen qua wetgeving, maar ook qua aanpak en begeleiding binnen de bedrijfsmuren. Mentale gezondheidsproblemen zijn de voornaamste oorzaak van langdurige ziekte in België. Bij één op de drie is burn-out de boosdoener. Velen onder hen vrezen bovendien te hervallen. Dat die vrees niet onterecht is, blijkt uit cijfers van Antwerp Management School (AMS): één op vier kent geen succesvolle reintegratie, maar hervalt. Ik-versus-zij Waar loopt het dan precies fout? AMS stipt drie vaak voorkomende fouten aan die stokken in de wielen steken bij het re-integratieproces. Dat een open dialoog tussen werkgever en werknemer belangrijk is bij re-integratie lijkt evident. Toch wringt daar vaak het schoentje. In de praktijk komen leidinggevende of hr-verantwoordelijke vaak tegenover de werknemer te staan. Soms met een ‘ikversus-zij’-gevoel. Ook blijkt de werkhervatting bemoeilijkt te worden door ondoordachte communicatie of zelfs stigmatisering van de terugkerende werknemer. Te weinig kennis en vaardigheden binnen de organisatie en een gebrek aan werkhervattingsbeleid steken vaak stokken in de wielen. Stigmatisering en culpabilisering zijn dan niet ver weg. Tegelijk is er te veel focus op het aanpassen van het takenpakket en te weinig aandacht voor het groeiperspectief.

Nieuwe methodiek Eva Geluk, onderzoeker aan Antwerp Management School, nam het probleem onder de loep en ontwikkelde in samenwerking met Mensura en de Vereniging Erkende Stress en Burn-out coaches (VESB) een nieuwe methodiek voor leidinggevenden om terugval na burn-out te minimaliseren. De ReSet-methodiek speelt in op de drie voornoemde fouten die bedrijven maken bij re-integratie na burn-out. De zogeheten ‘Re-Set facilitator’ is een neutrale coördinator die, na opleiding, fungeert als vertrouwenspersoon en brug tussen werknemer en werkgever. Hij of zij creëert een veilige omgeving om een ‘wij’-verhaal te schrijven.

vaardigheden die bij elke leidinggevende ingebakken zitten. Succesvolle re-integratie kent niet één regisseur maar verschillende muzikanten (werknemer, werkgever, arbeidsarts, adviserend arts, eventueel een Re-Set facilitator). Als een kamerorkest moeten zij feilloos op elkaar inspelen om de terugkeer naar de werkvloer op muziek te zetten. ■

Kamerorkest In het debat rond re-integratie is er zeker nood aan bijsturing van de wettelijke spelregels, zoals ik hier eerder al heb betoogd. Maar het is ook belangrijk om de rol van de werkgever onder de loep te nemen. In de praktijk blijkt de rol van de leidinggevende cruciaal, zowel voorafgaand, tijdens als na de afwezigheid. Vooral openstaan voor signalen, feedback geven en krijgen, en samen met de werknemer kijken naar aanpassingen op korte en lange termijn zijn belangrijk. Maar dat zijn geen

“We ontwikkelden een nieuwe methodiek voor leidinggevenden om terugval na burn-out te minimaliseren.” Dr. Gretel Schrijvers Algemeen directeur Mensura EDPB

ONDERNEMERS MAGAZINE I 65


Regionieuws Gerobotiseerde orderpicking voor ShopWeDo MECHELEN. Bij het e-fulfilment center ShopWeDo werd de laatste fase afgerond van een reeks investeringen die het bedrijf na corona deed. “Het eerste gerobotiseerde, 100% onafhankelijke en op-en-top Belgische e-fulfilment center is hiermee een feit. We zijn helemaal klaar voor de toekomst”, vertelt CEO Kenny Van Paesschen. Het e-fulfilment center kreeg naast een uitbreiding van het warehouse ook een gerobotiseerde picking met AutoStore™. Eerder al werd geïnvesteerd in duurzame energie, led en zonnepanelen, inpakmachines die bedrukte dozen maken op maat van elke order en de robotisering van de interne transporten. Bovendien werkt het bedrijf nu volledig plastiekvrij.

Meer silo’s voor Groep Gheys MOL. 32 nieuwe silo’s en een nieuw magazijn in Beringen. Daarmee wil transport- en logistiekspecialist Groep Gheys zijn groei ondersteunen. Daarnaast komen er ook gespecialiseerde installaties om de behandeling van gerecycleerde polymeren te vergemakkelijken en wordt het Europese transportnetwerk uitgebreid met dertig silowagens.

Duurzaam woonwerkverkeer in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver Stad Mechelen en de gemeente Sint-KatelijneWaver slaan samen met de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid de handen in elkaar om met mobiliteitsmanagement de toekomstige uitdagingen inzake woon-werkverkeer aan te pakken. Bedoeling is om duurzame mobiliteitsoplossingen in functie van woon-werkverkeer te stimuleren en te faciliteren op het terrein. Daarbij krijgen de vier overheden ondersteuning van studiebureau Traject dat een actieplan zal opmaken op maat van bedrijven en bedrijventerreinen. Dat kan dan gaan om een passend reisadvies, sensibilisering, een concreet alternatief aanbod voor autoverplaatsingen, enz. Een van de voorbeelden is het ter beschikking stellen van een testvloot waarbij werknemers kunnen proeven van de voordelen van (elektrische) fietsen. De samenwerking is een pilootproject van drie jaar. De coördinatie gebeurt door het provinciaal mobiliteitspunt van de Provincie Antwerpen. 66 I ONDERNEMERS MAGAZINE


Nico Goossens Antwerpse Jonge Ondernemer van het Jaar SINT-KATELIJNE-WAVER. Nico Goossens, eigenaar van slakwekerij Goni uit Sint-Katelijne-Waver werd verkozen tot de Antwerpse Jonge Ondernemer van het Jaar. Als zaakvoerder van het familiebedrijf, gespecialiseerd in slasoorten, tuinkers & paksoi, weet Nico wie zijn stakeholders zijn. Hij gelooft in een vergaande service voor zijn klanten, maar gelooft ook rasecht in het volledige team als rots in de branding voor Goni. Een succesformule die hun producten al beschikbaar maakte in elke Belgische supermarkt, onder hun eigen naam of als huismerk. “Voor mij is ondernemen altijd drie stappen vooruit denken, en aan alle aspecten denken. Blijven innoveren zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen is voor mij het belangrijkste”, aldus Nico. De Antwerpse Jonge Ondernemer van het Jaar is een organisatie van JCI District Antwerpen (Junior Chamber International), meer bepaald de afdelingen uit Antwerpen, Lier & Mechelen.

© JCI

Herentals Green Logistics ingehuldigd HERENTALS. Vastgoedbedrijf Intervest leverde met de Herentals Green Logistics een nieuwe business cluster op van zo’n 120.000 m2. Het duurzame herontwikkelingsproject omvat een combinatie van logistieke ruimtes en kantoren. Intussen is zo goed als alle afgewerkte ruimte van het logistieke gebouw nabij de E313 volledig verhuurd.

Succesvolle handelsmissie voor Carfil Quality OUD-TURNHOUT/GROOT LONDEN. Carfil Quality ondertekende in mei een overeenkomst met zijn Engelse partner tijdens een Belgische prinselijke economische handelsmissie. Voor Carfil, sinds 1980 actief in de life science sector, is het Verenigd Koninkrijk een belangrijke groeimarkt en werd er daarom besloten om samen te werken met een lokale partner. Dit is het eerste samenwerkingsakkoord voor de commercialisatie van hun eigen kooiverrijking, de Carfil Nesting Cup.

ONDERNEMERS MAGAZINE I 67


Stamgasten Yes, het was in de maand mei weer tijd voor Stamgasten! Naar jaarlijkse traditie verzamelen we topverhalen van ondernemers en plaatsen we onze sprekers in de gezelligste cafés van Mechelen. Gewoon aan de toog, daar leggen we immers de beste contacten. Giet daar nog inspiratie over en dat geeft dé Stamgasten magie. Dikke merci aan Ellen Van Hoof van Insilencio en Catherine Brems van Ormit Talent voor de bruisende energie en om jullie inzichten te delen over hoe je bouwt aan je werkgeversmerk. Dankjewel aan Bart Baeyens van Hashting om met ons te delen hoe je start aan een kapitaalverhoging. Aim for the moon dat nemen we graag mee! Danku danku aan Kelli Van Hees en Johan Hollants om hun charmante zelve te zijn en hun social selling verhaal uit de doeken te doen. ■

ONZE PARTNERS

SIERPOORTEN - CARPORTS - TUINHUIZEN

68 I ONDERNEMERS MAGAZINE I JONG VOKA MECHELEN


Jong Voka Kempen stelt voor

Jan-Felix Nédée Operations Corsendonk Hotels (partner Jong Voka Kempen sinds 2021) Wanneer heb je beseft, ik word ondernemer? “Mensen in mijn omgeving vertellen mij dat dit al van jongs af aan duidelijk was. Ik kom al van jonge leeftijd in onze bedrijven. Werknemers die lang bij ons werken, vertellen mij dat ik als kind aandachtig toekeek naar wat er allemaal gebeurde op de werkvloer.” Welke gouden tip zou je meegeven aan andere jonge ondernemers? “De coronapandemie was erg zwaar voor onze sector. Wij zijn niet bij de pakken blijven zitten. We hebben van het moment gebruik gemaakt om goed na te denken over waar we naartoe willen de komende jaren. Hierdoor hebben we een heel aantal acties genomen waarvan we nu reeds de eerste resultaten zien. Doorzettingsvermogen en geloof in wat je doet is erg belangrijk als ondernemer.” Naar wie kijk je op en waarom? “Naar alle mensen die dagelijks opstaan en vechtlust tonen om hun doelen en dromen na te streven. Alleen zo kan je op lange termijn exceptionele zaken realiseren.” Welk aspect van Jong Voka vind je belangrijk? “Het netwerken met leeftijdsgenoten is schitterend. Helemaal alleen krijg je niets gerealiseerd. Daarom is het belangrijk om regelmatig in contact te staan met andere mensen die dikwijls door een andere bril kijken en zo kunnen bijdragen aan nieuwe ideeën.” Waarom ben je partner van Jong Voka geworden? “We vinden het belangrijk om de werking van Jong Voka te ondersteunen. We zijn toegetreden tot het bestuur van Jong Voka afgelopen jaar. En zoals steeds in het leven moet je er 100% voor gaan als je in iets gelooft.”

ONZE PARTNERS

Wat doe jij om je werk leuker te maken? “Trachten om de werksfeer zo aangenaam mogelijk te maken. Persoonlijk vind ik humor erg belangrijk op de werkvloer. Er moet gelachen worden. Zelfs op de moeilijkste momenten kan humor de situatie verzachten. Lachen is de beste therapie.” Welke motivational quote verdient een plaatsje aan jouw muur? “Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people. Steve Jobs” ■

Jong Voka Kempen op bezoek bij Soudal Schrijf je in voor deze unieke rondleiding met netwerkmoment

ONDERNEMERS MAGAZINE I 69


Voka b2b-missie naar Zweden Stockholm en Göteborg 20 – 26 november 2022

De Zweedse economie is sterk, stabiel en innovatief. Op de Voka B2B-missie:

Meer weten over deze missie?

Leer je de markt beter kennen Maken we voor jou afspraken op maat met potentiële businesspartners Bezoeken we bv Ericsson, Volvo en Polestar, Borealis, Spotify, Fintech organisaties en start up communities, de belangrijkste terminal in de haven van Göteborg en een nieuw wetenschappelijk park (met health innovation city, een grote investering van Astra Zeneca)

petra.van.bouwelen@voka.be 0476 909 909


Voka verbindt

22/4/2022

Deze netwerkmomenten had je niet willen missen…

Bryo Business Dates 1 schip - 14 captains of entrepreneurship - +50 startup & scaleup founders = De Bryo Business Dates 2022.

Time out (1) Voorzitter Club Brugge Bart Verhaeghe, ex-Rode Duivel Tom De Sutter, basketbalspeler Jean Marc Mwema en moderator Ruben Van Gucht tekenden present in het stadion van KVC Westerlo voor een namiddag vol inspiratie uit de topsport.

28/4/2022

28/4/2022 Time out (2) Blikvanger op het event was een uitdagende Container Clash, waar je je als team kon meten met teams uit andere bedrijven.

Family Business Happening 10/5/2022

De zevende editie stond in het teken van persoonlijk leiderschap en sterk familiaal teamwork. Met als kers op de taart een kijkje achter de schermen bij gastheer Dicar Motorhomes en de familie Van Eyck.

ONDERNEMERS MAGAZINE I 71


De blik van ... Jill Voor de Plato-deelnemer een kleine stap, voor hun onderneming een grote. Jill ging mee op pad met een enthousiaste Plato-bende naar de Cosmodrome in Genk voor een retourtje Mars.

E

en tripje heen en terug naar Mars is enkel voorbehouden voor the lucky few. Gelukkig zijn die lucky few vandaag onze Plato-deelnemers! We gaan niet letterlijk van de grond, maar worden meegenomen op Mars-excursie door Nancy Vermeulen. Nancy heeft al heel wat ervaring op haar palmares, zoals een gesimuleerde Mars-missie leiden in een woestijn in Utah. Zes weken lang met een uitgebreide crew overleven, leren hoe te reageren op noodgevallen en vooral wetenschappelijk onderzoek doen. En dat hebben onze Platoniërs vandaag ook mogen ervaren.

Als je dacht al een goede basiskennis ‘ruimte en planeten’ te hebben, wel … dan ben je nog niet in de Cosmodrome in Genk geweest. Seppe en Nancy namen ons mee doorheen het sterrenstelsel en vuurden heel wat vaktermen op ons af zoals ‘lichtjaren’, verschillende types atmosferen en welke banen rond welke planeet draaien. Blijkbaar allemaal key elementen in de workshop van vandaag. Want met een team naar de ruimte gaan, dat vergt heel wat voorbereidingswerk, maar vooral ook communicatie. Communiceren tussen de aarde en Mars, dat vergt bijvoorbeeld 40 minuten. 20 minuten om een boodschap van Mars naar de aarde te sturen, en nog eens 20 minuten andersom. Goede communicatie en duidelijke prioriteiten binnen het team stonden hierbij centraal. Iets wat onze Platoniërs kunnen herkennen in hun bedrijfsleven.

“Proficiat, jullie zijn allemaal astronauten”, begint Nancy Vermeulen haar workshop, “want astronauten en jullie streven allemaal naar hetzelfde doel: onze soort doen overleven!”

Jill Cools communicatiemedewerker

Of de missie een succes was? Onze Platoastronauten blijken perfect op elkaar afgestemd en brachten de missie tot een goed einde. Net op tijd om samen op aarde, aan tafel in (café) De Krater, het avontuur te bespreken. Voor onze astronauten geen liquide voeding, wel een heerlijke maaltijd aangevuld met een gezellige babbel, nieuwe gespreksstof en waardevolle connecties. Houston, we have everything under control! ■ Ook zin om deel te nemen aan Plato: www.voka.be/mechelen-kempen/plato

Ons Netflix-abonnement kreeg een upgrade: het sterrenstelsel live vanuit de Cosmodrome in Genk!

Geen liquide voeding uit zakjes voor onze astronauten. Maar wel een gezellige babbel tijdens een heerlijk diner.

72 I ONDERNEMERS MAGAZINE


U helpen om de balans te vinden tussen on-site, publieke of private cloud? Ook dat is Proximus. Uw weg vinden naar de juiste cloud en uw gegevens en toepassingen flexibel en veilig beheren: een echt doolhof? Wij maken u het leven gemakkelijker met advies, expertise en onze nieuwe hybride cloud-oplossingen. Want u helpen bij het uitbouwen van uw cloud-omgeving, ook dat is Proximus.

Ontdek onze hybride cloud-oplossingen proximus.be/hybridecloud


Een nieuw tijdperk van lonen inboeken is aangebroken. SD Worx Finbox stuurt automatisch en in realtime loondocumenten door naar jouw favoriete boekhoudsoftware. Ontdek deze unieke tool en bespaar tot wel 30 minuten per dossier. SD Worx Finbox is gratis beschikbaar voor SD Worx-partners en -klanten, en werkt 100 % foutloos.

Vraag je gratis persoonlijke demo aan op www.sdworx.be/finbox.

finbox