Page 1

______________________________________________________________ VOGELVERENIGING DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM Februari 2011

CLUBBLAD ________ FEBRUARI 2011 1 __________________________

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

VOGELVERENIGING "DE NACHTEGAAL" Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Opgericht: 7 april 1964

BESTUUR VOORZITTER Lex Kaptein Palissanderhout 64 2994 HK Barendrecht Tel.: 0180-398432 SECRETARIS Walter Rรถtgers Padova 2 2921 BH Krimpen a/d IJssel Tel: 0180-551526

PENNINGMEESTER Tjerd Kamphuis Tjalk 118 2991 PR Barendrecht Tel.: 0180-628058

RINGEN-COMMISSARIS Martin Versteeg Abelenhof 49 3355 PJ Papendrecht Tel.: 078-6427221

MATERIALEN-COMMISSARIS Raymond Sluiter Griegplantsoen 19 2992 EH Barendrecht Tel.: 0180-654039

POSTBANK Gironummer: 2252550 Penningm. v.v."De Nachtegaal" p/a Tjalk 118 2991 PR Barendrecht E-MAIL ADRES info@denachtegaalhjd.nl MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL

__________________________________ 2

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

NOTULEN 27 JANUARI 1. Opening De vergadering werd om 20.00 uur geopend door de secretaris en hij heette iedereen welkom en een gezond 2011 toegewenst. Er waren 16 leden aanwezig inclucief bestuur. Afwezig was de ringencommissaris. 8. Bestuursverkiezing Het volledige bestuur was van mening dat punt 8 van de agenda naar voren moest worden gehaald want er had zich een kandidaat-voorzitter gemeld. Na volledige instemming van de aanwezige leden, is na 12 maanden afwezigheid, Lex Kaptein als voorzitter gekozen. Na dit heugelijke feit is Lex verder gegaan met punt 2 van de agenda. Hij bedankte iedereen voor het vertrouwen. 2. Notulen vorige vergadering Er waren geen op- of aanmerkingen en de voorzitter bedankte de notulist. 3. Ingekomen stukken Er waren geen ingekomen stukken. 4. Jaarverslag secretaris Zoals ieder jaar, weer voorgelezen. De voorzitter bedankte de secretaris. 5. Jaarverslag penningmeester Een samenvatting die door iedereen als helder en duidelijk werd ervaren. De voorzitter bedankte de penningmeester. 6. Verslag kascontrole Jaap den Hollander sprak namens de heren Kees van der Mark en Aalzen Kraak, dat alles perfect in orde was en er professioneel uitzag en bedankte de penningmeester voor de gastvrijheid.

__________________________________ 3

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

7. Benoeming kascontrole 2011 Dat worden de heren Kees van den Mark, Jaap den Hollander en Aalzen Kraak. Reserve, wie wil, kan zich aanmelden. 9. Mededelingen Elk jaar brengen één of meerdere bestuursleden een bezoekje bij mevrouw Kruithof. Dit jaar zijn Lex en Tjerd geweest. Mevrouw Kruithof heeft aangegeven om ook een x bedrag voor de zaal en de keurverlichting bij te dragen. Wij zijn haar daar als vereniging zeer erkentelijk voor. 9a. Wilt u uw clubblad via de e-mail, meldt u dan bij de penningmeester. De heer Amling uit Willemstad is per 1 januari 2011 lid geworden en hij werd hartelijk welkom geheten door de voorzitter. 9b. Tijdens de districtstentoonstelling in Roelofarendsveen 2010, waren 1364 vogels aanwezig. Welke vereniging het voor 2011 gaat organiseren is nog onbekend. In 2012 wordt dat Dordrecht. 9c. Na instemming van alle aanwezige leden wordt de contributie per 1 januari 2011 verhoogd naar € 28,- voor leden, voor jeugdleden € 14,- en gastleden € 18,-. 9d. Op zaterdag 1 oktober wordt een “BABYSHOW” georganiseerd die de hele dag wordt gehouden in de vergaderruimte van Sporthal Den Dam. 9e. In week 43 hebben wij als bestuur gemeend de bijzondere tentoonstelling één dag korter te laten verlopen. In plaats van dinsdag, woensdag vogels brengen. De aanwezige leden gingen hiermee accoord.

__________________________________ 4

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

__________________________________ 5

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

- Onderhoud - Renovatie

- Wandafwerking - Glasservice

Griegplantsoen 19 2992 EH Barendrecht Tel: 0180-616 888 Mob: 06-53803641

__________________________________ 6

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

9f. De website is weer in de handen van Lex. De ledenlijst kunt u inkijken via een code plus een wachtwoord, welke op te vragen is bij Lex. 10. Rondvraag Wil Kok vroeg of hij ringen kan uitlenen of ringen van anderen kan gebruiken van vorige jaren. Wordt vervolgd. De heer Amling vraagt hoe en bij wie hij ringen kan bestellen. 11. Sluiting om 21.15 uur Raymond Sluiter, onze matrialencommissaris, heeft deze avond voor lekkere hapjes gezorgd, diverse nootjes en voor drankjes. En na een gezellige avond is om 22.30 uur iedereen huiswaarts gekeerd.

De leden en het bestuur van Vogelvereniging de Nachtegaal heten onze ‘nieuwe oude’ voorzitter van harte welkom! __________________________________ 7

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

LEDENBESTAND De volgende leden hebben per 1 april opgezegd: Dhr. T. Booij uit Barendrecht (seniorlid) Dhr. M. Voorwinden uit Dordrecht (seniorlid) Dhr. M. Molewijk uit Barendrecht (seniorlid) Totaal aantal leden: 63 Waarvan 2 ereleden, 4 jeugdleden en 5 gastleden.

JUBILARISSEN Per 1 januari is de heer G. de Ruiter uit Heinenoord 25 jaar lid van Vogelvereniging de Nachtegaal. Hiervoor heeft hij tijdens de jaarvergadering op 27 januari a.s. een speldje van de bond ontvangen.

VAN HARTE GEFELICITEERD!

25 JAAR LID __________________________________ 8

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

__________________________________ 9

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

__________________________________ 10

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

FAUNAPARK FLAKKEE Faunapark Flakkee is een mooi aangelegd park van 25.000 m2 vol flora en fauna, waar een ieder zich uitstekend kan vermaken. Het park heeft een ruime variĂŤteit aan dieren dat varieert van parkieten tot roofvogels, uilen en verschillende grotere dieren zoals herten en kangoeroes.

__________________________________ 11

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

Het park met haar flora en fauna is opgezet en wordt onderhouden door vrijwilligers. De grond is in particulier eigendom en wordt belangeloos door de eigenaar ingebracht in de Stichting Exploitatie Faunapark Flakkee. De stichting is van mening dat het park voor een ieder toegankelijk moet zijn. Voor scholen en andere belangstellenden word er gewerkt aan een educatief programma op het gebied van flora en fauna en in het bijzonder over roofvogels en uilen in ontwikkeling. Natuurlijk kun je er ook terecht voor (kinder)feesten, familie- of bedrijfsuitjes. __________________________________ 12

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

Vermoeid van alle opgedane indrukken op het park is er niets beter dan rustig bijkomen en de dag afsluiten onder het genot van een hapje, zoals een pannenkoek en een drankje. Je kan hiervoor terecht bij "De Flierefluiter". Hier kun je binnen of op het terras, welke een prachtig uitzicht biedt op het park, van je koffie genieten. Kinderen kunnen zich vermaken op het avonturenpad of in de knuffelwei.

INSCHRIJVEN CLUB UITJE Zaterdag 28 mei 2011 willen wij met de vogelvereniging een dagje uit organiseren naar Faunapark Flakkee. De kosten zullen snel bekend zijn. Het programma bestaat uit een ontvangst met een kopje koffie met gebak. Daarna gaan we het park bekijken. Aansluitend eten en drinken we wat. Daarna is er gelegenheid om nog even rond te lopen. Zo rond het begin van de middag keren we huiswaarts. Vertrek om 9.00 uur vanaf sporthal Den Dam, Heerjansdam. Aanmelden kan bij de secretaris, Walter Rรถtgers. Tel: 0180551526, wrotgers@live.nl of vul onderstaande antwoordstrook in en lever deze in tijdens de eerstvolgende ledenvergadering:

-----------------------------------------------------------------------------------------JA, ik wil graag mee op zaterdag 28 mei a.s. Naam:_____________________________________________ Tel:_______________________________________________ O Ik ben eventueel bereid om auto te rijden.

__________________________________ 13

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

__________________________________ 14

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

Kantooradres: Onderdijkserijweg 212 3341 BP H.I. Ambacht Tel. 078-681 80 27

__________________________________ 15

PrivĂŠ: R. Smaal Waddingswaard 1 3176 XD Poortugaal Tel. 010-202 85 55 06-55750610

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

INGEZONDEN Koekoek, daar zijn de kleintjes! Wie komend voorjaar het volledige broedproces van vogels in de eigen tuin live op TV wil volgen, kan vanaf nu in de webshop van Wildlife Camera Systems terecht voor vogel- en voederhuisjes met een ingebouwd camerasysteem. De huisjes zijn nergens anders in Nederland verkrijgbaar. Een uitkomst voor iedere vogelaar en natuurliefhebber, maar bijvoorbeeld ook een bron van leerzaam vermaak voor gezinnen met kinderen. Volg het broedproces van tuinvogels Hoe bouwen vogels hun nesten? Hoe lang broeden ze en wat voeren ze hun jongen? Wanneer vliegen ze uit en komen ze ieder seizoen terug? Allemaal onderwerpen waar iedereen met een tuin en interesse in de natuur nu zelf achter kan komen. De vogel- en voederhuisjes van Wildlife Camera Systems zijn namelijk voorzien van een hoge resolutie CCD camera. Deze geeft overdag een scherpe kleurenweergave van wat er in het huisje gebeurt en ´s nachts in zwart/wit. Via aansluiting op TV, DVD of videorecorder kan zo een eigen natuurdocumentaire worden gemaakt: een film van nest bouwen tot broeden en uitvliegen. Compleet en eenvoudig te installeren pakket Doordat de vogelhuisjes zijn voorzien van een verwijderbare voorplaat, kan het toegangsgat 28 of 32 millimeter groot worden gemaakt, waardoor het een aantrekkelijke broedplaats is voor de meeste soorten tuinvogels. De vogelhuisjes zijn gemaakt van hoogwaardig Western Red Cedar hout, afkomstig uit goed beheerde bossen. Alle benodigde materialen, kabels, een eenvoudig te volgen montagehandleiding en tips voor de plaatsing van het huisje worden meegeleverd. Daarnaast zijn er diverse accessoires verkrijgbaar, zoals software voor de PC. Meer informatie, een voorbeeld van een opgenomen filmpje en een bestelmogelijkheid zijn te vinden op www.vogelhuisjes.eu __________________________________ 16

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

BELANGRIJKE DATA 2011 FEBRUARI Vrijdag 25 februari: ledenvergadering en lezing door Teun v/d Waal en Nelly over het houden en kweken van diverse parkietensoorten. MAART Donderdag 31 Maart: ledenvergadering en lezing van Jan Tholenaar over edelparkieten en mutaties. APRIL Donderdag 28 april: ledenvergadering en lezing van Piet Ooijen over voeding en parkieten. MEI Donderdag 26 mei: ledenvergadering en lezing van Cor Zegelaar over diverse soorten parkieten Zaterdag 28 mei: excursie naar Faunapark Flakkee. SEPTEMBER Donderdag 29 september: ledenvergadering. OKTOBER Zaterdag 1 oktober: BABY SHOW. in Sporthal Den Dam, Heerjansdam. Week 43: bijzondere tentoonstelling 26 t/m 29 oktober NOVEMBER Donderdag 24 november: ledenvergadering.

Noteer deze data alvast in je agenda! __________________________________ 17

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

KORT NIEUWS Herinnering contributie Een vriendelijk verzoek om je contributie voor 2011 over te maken. De nieuwe tarieven zijn: Seniorlid: €28,Gastlid: €18,Jeugdlid: €14,Opzeggen lidmaatschap Mocht u uw lidmaatschap op willen zeggen dan ontvangen wij uw opzegging graag voor 1 december van het lopende jaar. Ringen ophalen Een vriendelijk verzoek van de ringencommissaris: vergeet niet je ringen op te halen als je ze besteld hebt! Clubblad via e-mail Wie wil kan voortaan het clubblad ook ontvangen per e-mail. Graag opgeven bij Tjerd Kamphuis, tel: 0180-628058 of t.kamphuis84@upcmail.nl. Gevraagd Onze ringencommissaris is op zoek naar 2 poppen Gouldamadines. 1 roodkop en 1 zwartkop. Tel: 078-642722, e-mail: martin.versteeg@chello.nl Ringen bestellen 2012 bestelperiode 1 april - 15 mei 16 mei - 30 september 1 oktober - 31 januari 1 februari - 31 maart

uitlevering na 1 oktober 15 december 1 april 15 mei

__________________________________ 18

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

TJERD KAMPHUIS (9PLE) TJALK 118 2991 PR BARENDRECHT Tel.: 0180-628058

__________________________________ 19

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

__________________________________ 20

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

KWEKER VAN: Europese groenlingen (wildkleur) en mutaties Witstuitbarmsijzen RAYMOND SLUITER (ZK11) GRIEGPLANTSOEN 19 2992 EH BARENDRECHT TEL.: 0180-654039 / 06-53803641 __________________________________ 21

Hier kan jouw kweekadvertentie staan. De kosten voor een jaarvermelding in het clubblad zijn â‚Ź10,Voor dit bedrag heb je gelijk een vermelding in de TT catalogus __________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

UITNODIGING Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die gehouden zal worden op vrijdag 25 februari a.s. om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan de Sportlaan te Heerjansdam.

AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Opening Notulen jaarvergadering donderdag 27 januari jl. Ingekomen stukken. Mededelingen Lezing door Teun v/d Waal en Nelly Pauze 21.15 uur Lezing door Teun v/d Waal en Nelly Rondvraag Sluiting om 22.30 uur

LET OP: DE EERSTVOLGENDE LEDENVERGADERING IS OP VRIJDAG 25 FEBRUARI! TEUN V/D WAAL EN NELLY GEVEN EEN MOOIE PRESENTATIE OVER PARKIETEN

U KOMT TOCH OOK? __________________________________ 22

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

Lindeweg 14c 2995 XK Heerjansdam tel: 078-6771039 fax: 078-6772303

Verkoop van alle soorten diervoeders Openingstijden: Ma-Vrij 13:30 - 17:30 uur Zat: 8:30 - 13:00 uur

e-mail: info@plaizierdiervoeders.nl web: www.plaizierdiervoeders.nl __________________________________ 23

__________________________________


Februari 2011______________________________________________________________

__________________________________ 24

__________________________________

clubbladfebruari2011  

CLUBBLAD FEBRUARI 2011 ________ __________________________ 1 __________________________________ Februari 2011 ______________________________...

clubbladfebruari2011  

CLUBBLAD FEBRUARI 2011 ________ __________________________ 1 __________________________________ Februari 2011 ______________________________...

Advertisement