Page 1

___________________________________________________________ VOGELVERENIGING DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM MEI 2012

CLUBBLAD ________ MEI 2012

__________________________

1

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

VOGELVERENIGING "DE NACHTEGAAL" Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Opgericht: 7 april 1964

BESTUUR VOORZITTER Lex Kaptein Palissanderhout 64 2994 HK Barendrecht Tel.: 0180-398432 SECRETARIS Walter Rรถtgers Padova 2 2921 BH Krimpen a/d IJssel Tel: 0180-551526

PENNINGMEESTER Tjerd Kamphuis Tjalk 118 2991 PR Barendrecht Tel.: 0180-628058

RINGEN-COMMISSARIS Martin Versteeg Abelenhof 49 3355 PJ Papendrecht Tel.: 078-6427221

MATERIALEN-COMMISSARIS Raymond Sluiter Griegplantsoen 19 2992 EH Barendrecht Tel.: 0180-654039

POSTBANK Gironummer: 2252550 Penningm. v.v."De Nachtegaal" p/a Tjalk 118 2991 PR Barendrecht E-MAIL ADRES info@denachtegaalhjd.nl MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris!

__________________________________ 2

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

NOTULEN 26 APRIL Aanwezig: 13 leden incl. 4 bestuursleden. De ringencommissaris had zich afgemeld ivm werk. 1. Opening De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom en in het bijzonder Piet Rozendaal, onze gastspreker van die avond. 2. Notulen vorige vergadering Geen op- of aanmerkingen. 3. Ingekomen stukken Vogelvereniging De Leeuwerik geeft een lezing over voeding op 22 mei. Cees Diepstraten zal alles vertellen over verschillende voeders. 4. Mededelingen In Onze Vogels staat een stukje van Tjerd geschreven over “Voorjaarskriebels�. Martin is op zoek naar een spitsstaart amadine pop en een mozambique sijs pop. Onze jaarlijkse clubuitje gaat dit jaar naar Nuenen. 5. Terugblik zeevissen O.l.v. van Raymond Sluiter stonden ongeveer 20 leden zaterdag 31 maart (om 06.45 uur) bij de sporthal klaar om te vertrekken. Het was een fantastische dag, alleen weinig gevangen die dag. 6. Terugblik rayon- en districtstentoonstelling De rayonvoorzitter Henk de Bruin had zich slecht voorbereid. Geen ingekomen stukken en dat na 6 maanden. Rayontentoonstelling in Hardinxveld was goed verlopen. Trots met zo vele vogels, alleen de zaalhuur was nogal prijzig, mede daarom een klein verlies geleden. De eerste 3 van het verenigingsklassement krijgen een beker maar dat was bij het bestuur niet bekend en daarom stond de Nachtegaal met lege handen. Vooruitblik rayontentoonstelling die dit jaar in Heerjansdam wordt gehouden. Alles loopt op rolletjes volgens het draaiboek. __________________________________ 3

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

Homepage rayon 5. Wordt door Lex bijgehouden. Er hebben reeds 1400 bezoekers op de site gekeken. Lex is afhankelijk van de leden uit rayon 5 voor meer input en dat is nu veel te weinig. Districtsvergadering van 20 april jl. was druk bezocht. Evaluatie districts t.t. is zeer goed verlopen, 600 vogels minder dan het jaar ervoor. Wellicht doordat er op Kerstavond uitkooien van de vogels was. Districts t.t 2012 wordt in Noordwijk gehouden. Er komt een keurmerk voor vogelmarkten en beurzen. De wereldkampioenen werden tijdens de vergadering in het bloemetje gezet. De kascontrolecommissie heeft het financieel jaarverslag goedgekeurd onder supervisie van Tjerd Kamphuis. Jeugddistrictdag wordt in Middelharnis gehouden. Hellevoetsluis heeft de afgelopen jaar 26 nieuwe jeugdleden erbij. Met ingang van 1 januari 2013 treedt de nieuwe wet dieren in werking voor het welzijn van de vogels zijn de eigenaars en eigenaresses zelf verantwoordelijk. Royement voorstellen, er wordt een tuchtcommissie in het leven geroepen. Vanaf 1 december 2011 moeten verenigingen zorgen dat informatie over opzeggen van het lidmaatschap ondermeer in het verenigingsblad en op de website komt te staan. 7. Rondvraag Wil Kok vraagt: Wat gebeurt er met het clubuitje naar Made bij de Fam. Brouwers? Antwoord: In 2013 gaan we met diverse verenigingen afspreken. Leen Pierneef: Leen is op zoek naar kwartels (geen dove). Na de rondvraag volgde een kleine pauze waarna Piet Rozendaal ons een fantastische film liet zien over vogels uit BraziliĂŤ. 8. Sluiting Om 22.45 uur. De voorzitter bedankte Piet Rozendaal voor de fantastische films en wenste iedereen wel thuis en graag tot de volgende maand. __________________________________ 4

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

BABYSHOW • Vogelvereniging “De Nachtegaal” Heerjansdam organiseert dit jaar weer een “ Babyshow”. • Deze dag zal gehouden worden op zaterdag 15 september a.s. bij W.L.Plaizier diervoeders, Lindeweg 14c te Heerjansdam. • Voor deze show kunnen alleen leden van vogelverenigingen uit rayon 5 vogels inzenden. • Deze show is gratis toegankelijk voor iedereen, dus ook voor niet deelnemers. Ook vogels insturen is gratis. • Deze dag begint om 10.00 uur tot 15.00 uur, vogels inbrengen van 8.30 uur tot 9.30 uur. • Er worden voor deze dag evt. verenigingskooien beschikbaar gesteld (* Kosten € 2,00). Deze kooien staan dan voor u klaar, deze kooien mogen niet mee naar huis. • Wij hopen, en rekenen er op, dat u op deze dag aanwezig wil zijn. En daarom vragen wij u om het hieronder staande formulier in te vullen en op te sturen naar Raymond Sluiter, Grieqplantsoen 19, 2992 EH Barendrecht. Dit graag voor 15 september a.s. • U kunt het ook doorgeven via onze website: www.denachtegaalhjd.nl • Verder is de bedoeling van deze dag, dat u alles aangaande uw vogels kunt bespreken met de heren keurmeesters. • Hopende dat u met zoveel mogelijk vogels op deze dag aanwezig zult zijn. Tevens is er een vogelverkoop aanwezig, zie hiervoor de reglementen op de site.

__________________________________ 5

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

BIJZONDER KWEEKVERSLAG 15-4 Nachtegalen hebben 1e ei gelegd. 16-4 2e ei is gelegd (controle ’s morgens) Na mijn werk weer even gecontroleerd, eieren weg. Vorig jaar hetzelfde. Kunsteieren erin gelegd. Pop begon er volop in te pikken!!!! 17-4 Er is weer een ei gelegd maar ook gelijk verorberd. Een klein stukje lag nog op de grond. Op de kunsteieren wordt nog volop gepikt. Zou ik dit gedrag eruit krijgen??? Op de kunsteieren die ik een paar dagen heb laten liggen wordt wel gebroed. (volgende ronde). De kunsteieren heb ik eruit gehaald. 10-5 Er wordt nu een nest gemaakt in de conifeer die in de volière staat. Dit nest hadden ze al eerder gemaakt, maar werd toen niet gebruikt. Nu wordt het gerestaureerd. Kijken wat dit weer zal worden. Als ik maar zie dat ze eieren leggen kan ik ze wisselen met kunsteieren. 14-5 Het 1e ei is weer gelegd. Dit zag ik toevallig vanmorgen. Ik heb het verwisseld met een kunstei. 15-5 Het 2e ei is gelegd. Ook dit weer gewisseld met een kunstei. 16-5 Het 3e ei is gelegd. Ik heb dit weer verwisseld met een kunstei. De pop gaat hierop zitten broeden. ’s Avonds heb ik de kunsteieren eruit gehaald en de nachtegaaleieren weer teruggelegd. De pop gaat ook hier op zitten broeden. Afwachten of dat de eieren heel blijven. 18-5 De nachtegalen zitten nog steeds op de eieren te broeden. Het wordt afgewisseld door zowel man als pop. De

__________________________________ 6

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

__________________________________ 7

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

- Onderhoud - Renovatie

- Wandafwerking - Glasservice

Griegplantsoen 19 2992 EH Barendrecht Tel: 0180-616 888 Mob: 06-53803641

www.dewijnkelder.net __________________________________ 8

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

pop broedt ’s nachts. Ook blijven ze nu veel beter zitten. Zelfs als Jolanda het gras aan het maaien is (en ze komt dan toch behoorlijk dicht in de buurt van het nest) blijven ze op het nest zitten. Zou het dan toch misschien???.... 27-5 De nachtegalen zitten nog te broeden. Als alles goed zou gaan zouden de eieren morgen uit moeten komen. 28-5 ’s Morgens nog gekeken. Er waren nog geen jongen. Toen ik ’s avonds thuis kwam van mijn werk lagen er toch 3 jongen in het nest. Ik zag de ouders om beurten voeren. Tevens heb ik mijn zelfgemaakte insecten voedermachine nu in gebruik genomen. Hierin kan ik (witte) meelwormen, wasmotlarven en krekels voeren. Deze machine staat in het binnenhok. Het binnenhok heb ik dichtgemaakt met plastic, behalve het invlieggat natuurlijk, zodat evt. krekels nergens naar toe kunnen. Er kan 9 x per dag insecten gevoerd worden naargelang ik de potjes vul die op een rond draaiplateau staan. Dus om de 2 a 2 ½ uur nieuwe insecten voor de nachtegalen. Verder heb ik in de buitenvolière een doorzichtige plastic bak staan met deksel. Opzij van de bak zit een invlieggat met zitstok eraan. In de plastic bak voer ik buffalo’s , pinkies, witte meelwormen en poppen en wasmotlarven De krekels binnen. Nu maar afwachten hoe het verder verloopt. 31-5 De jonge nachtegalen vandaag geringd. De ring heb ik afgeplakt met leukoplast en zwart gemaakt met een stift. 1 jong was toch iets kleiner, toch maar geringd. Op het moment van ringen krijgen de nachtegalen al zwarte stoppels zodat de ring niet opvalt. (zie foto) 3-6 De jonge nachtegalen beginnen al veren te krijgen. Ze zijn nu 6 dagen oud. Ik kan niet zeggen welk levend voer er nu het best gegeven wordt. Volgens mij zijn dat toch wel de krekels. Ik moet ook af en toe wat levend voer weggooien wat te lang in de volière staat. Ik zal proberen het een beetje aan te passen. Weggooien is ook zonde…. 7-6 Het zal niet lang meer duren voor de jonge nachtegalen uitvliegen. Gisteravond zou ik eigenlijk de wasmotlarven en de krekels op gaan halen. Toen ik echter voor de deur stond was hij niet thuis. Ik heb hem gebeld en hij vertelde dat hij het vergeten was om te bestellen. Groot probleem dus omdat ik zaterdag de laatste wasmolarven en krekels had opgemaakt. Wel had ik toevallig wat sprinkhanen en moriowormen gehaald bij de reptielenzaak hier in wijchen. __________________________________ 9

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

Dus had ik toch nog wel wat om te voeren alhoewel ik eerst moest kijken of ze dit wel zouden geven. Nou ik kan je zeggen dat de sprinkhanen er wel in gingen. Ze doken hier letterlijk bovenop. De sprinkhaan werd ontdaan van kop en vleugels en verdween naar het nest. De moriowormen werden wel aangekeken maar verder deden ze hier niets mee. Toen ik vanmorgen de moriowormen had doorgeknipt ging het goed en werd ook dit aan de vogels gegeven. De jongen zitten nu al vlot in de veren. (foto) 8-6 De jongen zijn uitgevlogen. Ik zag dat er 1 bij zat die geen ring om had. Ik heb nog geprobeerd om er een 3.5 mm omheen te doen, maar de poot was al te dik en ik wil het zeker niet forceren. Verder worden ze goed gevoerd. 9-6 Ik zag de nachtegalen alweer in de conifeer vliegen. Misschien gaan ze nog wel een ronde broeden? 14-6 Het 1e ei van ronde 2 is gelegd. Dit heb ik weer verwisseld met een kunstei. 15-6 2e ei is gelegd. Dit ook weer verwisseld. 16-6 Vandaag is er geen ei gelegd. De pop heeft iets aan de poot. Ze trekt deze steeds strak tegen het lijf aan. Ook zag ik een beetje bloed. Ik doe er verder maar niets aan om het maar niet te verstoren. Afwachten. 17-6 Vanochtend is toch een derde ei gelegd. De pop en de man beginnen weer met broeden. De pop heeft toch wel last van die ene poot. Zij gaat ook constant op de andere poot staan, alhoewel ze de geblesseerde poot wel kan gebruiken. Ook gaat ze gewoon broeden. Ik hoop maar dat het allemaal meevalt. 19-6 Grote problemen met de jonge nachtegalen. Alle drie zijn verzwakt. Tollen rond en vallen om. Heb nog wat extra krekels gegeven. Of het helpt weet ik niet. Heb er niet zo’n vertrouwen in. Tevens heb ik de chinese appelvink man eruit gevangen. Deze joeg alles na wat er in de volière zit. Ik heb ergens op een site gelezen dat dit stress bij jonge vogels op kan leveren, met als gevolg hersenbeschadiging met de dood tot gevolg. Of het dat ook is weet ik niet. Het kan misschien ook nog wel aan het voer liggen. Verkeerde insecten (pinkies), te weinig krekels? Ik weet het niet. Ziet er in ieder geval niet hoopvol uit. 20-6 4.30 uur. Een enorme hevige bui met harde regen en hagel. Ik ben opgestaan om te kijken of de jongen nog leven.

__________________________________ 10

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

__________________________________ 11

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

Reeds jaren een begrip!

www.autorijschoolwww.autorijschool-dejong.nl Nest jonge kardinalen

__________________________________ 12

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

Ze zaten gisteravond hemaal voor in de volière tegen de gaas aan. Ik was al niet blij met deze plaats. Nou toen ik ging kijken lag er 1 jong dood en een andere was bijna dood. Kletsnat en tollend door de volière. Dit jong heb ik opgepakt en binnen een beetje gedroogd en met een doek een beetje warm gezet. Zal wel niet helpen, maar zomaar dood laten gaan vind ik toch ook wel zonde. Het derde jong huppelde nog wel wat rond maar zag er ook niet goed uit. Deze heb ik laten zitten omdat ze toch door de ouders gevoerd werd. Ik heb de jonge nog in een TT kooi gezet met het deurtje open. De ouders gingen wel voeren. De jongen zijn echter totaal het evenwicht kwijt. Als ik ’s middags om vijf uur thuis kom ligt er nog 1 jong dood. De andere zal ook wel niet lang meer duren….. Dan maar weer hopen op een nieuwe ronde. 21-6 Het ging eigenlijk de goede kant op met het overgebleven jong. Deze zat al weer op een stok en het evenwicht werd steeds beter. Later op de dag sprong hij zelfs al uit de TT kooi. Toen ik ’s avonds weg wilde gaan zag ik dat ze uit de TT kooi was, maar tot overmaat van ramp lag dit jong in de waterbak, dood. De nachtegalen zitten weer te broeden op 3 eieren. Dus de hoop is gevestigd op de volgende ronde. 29-6 Vanmorgen waren er 2 jongen uit het ei gekropen. Toen ik om 18.00 uur weer even keek zag ik dat ook het derde jong er was. Ik ben weer begonnen met voeren zoals ik dat in de eerste ronde ook heb gedaan. Pinkies, buffalos, witte meelwormen, wasmotlarven en krekels. Ook vangen ze van alles in de volière. Maar kijken hoe deze ronde gaat verlopen. 2-7 De drie jongen vandaag geringd. 8-7 1 jong ligt dood in het nest. Wat de oorzaak is weet ik niet. Enkele dagen geleden was het nog meer dan 30 graden. De jongen lagen toen op apengapen. Ik dacht ze toen elk moment dood uit het nest te halen. Of het hier aan ligt dat ze zwakker zijn dan de vorige jongen uit de 1e ronde weet ik niet. 9-7 De 2 overgebleven jongen zijn uitgevlogen. Maar ze zijn nog zo klein. 1 zit er een beetje happend bij en de andere heeft de poot volgens mij niet goed staan. Het zou mij niet verbazen als ik deze 2 jongen ook zal verliezen. Waar ligt het aan??? Hetzelfde gevoerd als in de 1e ronde en deze jongen zagen er toen toch een stuk beter uit. Afwachten maar. 12-7 Het jong wat happend op de grond zat was zoals ik al aangaf dezelfde dat nog dood gegaan. Het andere jong heb ik __________________________________ 13

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

toen binnen gezet, maar heeft dezelfde verschijnselen. Een paar dagen later knapte deze toch wel wat op. Het pootje staat inderdaad een beetje scheef oftewel deze kan hij niet goed gebruiken alhoewel hij deze toch wel gebruikt om op een stok te zitten. We zullen wel zien. Ook het laatste jong van deze ronde is dood gegaan. Jammer, jammer…. 15-7 De nachtegalen hebben het eerste ei weer gelegd. Nu in een zelfgemaakt nest in de blauwe regen. 18-7 totaal 4 eieren. 29-7 vandaag 2 jongen bij de nachtegalen. Het zal mij benieuwen hoe het verder zal gaan. Ik ben wel overgestapt op diepvries insecten. (wasmotlarven en krekels) Het nadeel van levende krekels is dat ze wel eens ontsnappen en voor `herrie` zorgen, vooral in de nacht. Het nadeel van verse wasmotlarven is dat ze snel bederven. Daarom de overstap op diepvries. Ik heb gezien dat de nachtegalen zelf in ieder geval wel dit eten dus misschien geven ze het dan ook wel aan de jongen. Voor de rest wel levende buffalo´s. pinkies en kleine witte meelwormen. 31-7 In ieder geval wel 3 jongen en ze leven nog dus zal er ook wel gevoerd worden. De 3 jongen groeien en vliegen uit. Bij het uitvliegen hebben 2 jongen last van de ogen. Beetje slijmerig enz. 1 jong sterft al op het moment van uitvliegen. Hij valt letterlijk te pletter omdat hij door de ooginfectie niets kan zien. Het 2e jong volgt spoedig daarna. Nou je begrijpt dat ik de moed alweer helemaal opgegeven had en verwachtte dat ik het derde jong ook zo wel van de grond af kon “rapen”. Maar het werd nog steeds gevoerd en groeide door. Na enkele weken heb ik hem eruit gevangen en apart gezet omdat hij door pa flink achterna gezeten werd. Het koppel Japanse nachtegalen had nog wel een nest gemaakt in de passiebloem, maar daar bleef het bij omdat de pop in de rui viel. Nu, 4-10, zit de jonge Japanse nachtegaal in een binnenvlucht en doet het goed. Hij (het is een man want hij zingt al volop) is bijna door de jeugdrui heen.Dus van de 9 jongen die uitgevlogen waren, 1 jong groot. Maar, ik heb altijd gezegd: al krijg ik maar 1 jong op stok dan ben ik al tevreden. Dus iedereen weet dan wel wat ik ben. __________________________________ 14

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

__________________________________ 15

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

Kantooradres: Onderdijkserijweg 212 3341 BP H.I. Ambacht Tel. 078-681 80 27

__________________________________ 16

PrivĂŠ: R. Smaal Waddingswaard 1 3176 XD Poortugaal Tel. 010-202 85 55 06-55750610

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

BELANGRIJKE DATA 2012

Zaterdag 26 mei Clubuitje. Dierenrijk Neunen. Kosten: €25,- p.p. incl. toegang en consumpties. Donderdag 31 mei Ledenvergadering. Film Teun van der Waal. Zaterdag 15 september “Babyshow”. Donderdag 27 september Ledenvergadering. 22 t/m 27 oktober Rayontentoonstelling. Donderdag 29 november Ledenvergadering.

Noteer deze data alvast in je agenda!

__________________________________ 17

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

KORT NIEUWS Clubblad via e-mail Wie wil kan voortaan het clubblad ook ontvangen per e-mail. Graag opgeven bij Tjerd Kamphuis, tel: 0180-628058 of t.kamphuis84@upcmail.nl. Ringen bestellen bestelperiode 1 april - 15 mei 16 mei - 30 september 1 oktober - 31 januari 1 februari - 31 maart

uitlevering na 1 oktober 15 december 1 april 15 mei

__________________________________ 18

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

Agaporniden * Personata in wildkleur en violet * Nigrigenis in wildkleur

GEMENGDE VOLIÈRE

AUSTRALISCHE PRACHTVINKEN

TJERD KAMPHUIS (9PLE) TJALK 118 2991 PR BARENDRECHT Tel.: 0180-628058 __________________________________ 19

JAN BIJL (PH08) VOSBERGEN 10 3334 EV ZWIJNDRECHT Tel.: 078-6100438 __________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

Inrichters van de buitenruimte. GKB Groep bv

t 0180 64 29 29

Middelweg 1

f 0180 62 09 55

2992 SP

e info@gkbgroep.nl

Barendrecht

i www.gkbgroep.nl

__________________________________ 20

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________ KWEKER VAN:

FORPUS KWEKER

Diverse kleurslagen tegen sportieve prijzen AALZEN KRAAK (LZ95) SPORTLAAN 11 2995 VN HEERJANSDAM Tel.: 078-6772707

AGAPORNIDEN ENGELSE GRASPARKIETEN VALKPARKIETEN LEON STOLK (5SCZ) BOEIER 63 2991 KC BARENDRECHT Tel.: 0180-654224

KWEKER VAN: Europese groenlingen (wildkleur) en mutaties Witstuitbarmsijzen RAYMOND SLUITER GRIEGPLANTSOEN 19 2992 EH BARENDRECHT Tel.: 0180-654039 / 0653803641

KWEKER VAN: Bourke parkieten Valkparkieten

JAAP DEN HOLLANDER (P887) TALMAWEG 11 2992 AC BARENDRECHT Tel.: 0180-615749

__________________________________ 21

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

UITNODIGING Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering, die gehouden zal worden op donderdag 31 mei a.s. om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam� aan de Sportlaan te Heerjansdam.

AGENDA 1. Opening 2. Notulen vorige vergadering 3. Ingekomen stukken 4. Mededelingen 5. Terugblik clubuitje van zaterdag 26 mei 6. Rondvraag 7. Filmlezing door Teun v.d. Waal 8. Pauze 21.30 uur 9. Vervolg lezing 10. Sluiting 22.30 uur

__________________________________ 22

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

Lindeweg 14c 2995 XK Heerjansdam tel: 078-6771039 fax: 078-6772303

Verkoop van alle soorten diervoeders Openingstijden: Ma-Vrij 13:30 - 17:30 uur Zat: 8:30 - 13:00 uur

e-mail: info@plaizierdiervoeders.nl web: www.plaizierdiervoeders.nl __________________________________ 23

__________________________________


MEI 2012___________________________________________________________

__________________________________ 24

__________________________________

Clubblad Mei 2012  

clubblad nachtegaal mei

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you