Page 1

Tildelt visernes ea g U Specialpris 2008

Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Tildelt n sk Vod ovprise 2009

Nr. 9 tirsdag/onsdag 28.-29. februar 2012 11. årgang Tlf. 98 29 33 22

Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Grindsted, Uggerhalne, Langholt, Vester Hassing, Stae og Bouet

Vestbjergs nye Fitnesscenter er klar til åbning Torsdag slår Vestbjerg nye Fitnesscenter dørene op for første gang n VESTBJERG: Seksten nyuddannede fitnessinstruktører er klar til at tage i mod

brugerne, når VIF Fitness torsdag den 1. marts åbner i lokalerne i Videnhuset

(tidl. Arkil og Jysk Telefon) på Blomsterbakken 2 - lige neden for Super Spar.

Den officielle åbning af centeret finder dog først sted lørdag den 3. marts,

Seksten nyuddannede instruktører er klar til at tageimod i Vestbjergs nye fittnesscenter.æ

Smart til foråretS feStdage

energi lån

hvor der er åbent hus fra kl. 11.00 i de store dejlige lyse lokaler hvor fitnesscenteret har til huse. - Vi har knoklet i lang tid for at få fitnesscenteret stablet på benene. Og vi har også travlt her i dagene op til åbningen, men vi skal nok nå at blive klar, fortæller Torben Carstensen, der er én af initiativtagerne og instruktør i VIF Fitness. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig fitnesscenteret via hjemmesiden www. vestbjergfitness.dk, og det er der allerede mange der har benyttet sig af. - Vi er rigtig glade for de mange tilmeldinger vi har fået allerede her før vi har åbnet centeret. Det er en tillidserklæring som vi vil gøre alt for at leve op til. - Vi er også meget taknemmelige for de mange positive tilkendegivelser vi har

fået både på mail og via vores gruppe på Facebook” siger Torben Carstensen. VIF Fitness er en afdeling under Vestbjerg Idrætsforening, og du skal således være medlem på samme vis som i eksempelvis håndbold eller fodboldafdelingen. - Det er muligt at tilmelde sig for et halvt eller et helt år af gangen. Ud over fitnesstræning og såkaldt cirkeltræning byder VIF Fitness også på Spinning-hold, som det snart vil være muligt at tilmelde sig. - Vi glæder os til at se at rigtig mange i centeret. Lad mig da lige tilføje at centeret ikke kun er for vestbjergensere. - Du er også meget velkommen, selv om du bor i Vodskov, Sulsted eller et helt tredje sted, slutter Torben Carstensen.

Nyheder

Køb dit eget kraftværk

ecco Modeller Masser af Ecco

Med et solcelleanlæg på taget producerer du din egen strøm og sælger overskuddet til energiselskabet. En god og grøn forretning for dig og for miljøet.

Børn Biom Str. 30 – 39 Flere farver

599,Dame Biom Str. 36 – 41 Flere farver

1.199,-

F.eks som billede

Kjole 1200,Bolero 450,Kom og se - udvalget er stort!

Lånet kan bruges til • SolEnErgi • VarmEpumpEr

Gratis parkering ved døren.

Herre Biom Str. 41 – 46 Flere farver

Lige nu tilbyder Spar Nord i Vodskov EnErgilån til en variabel årlig rente på 4,95% (ÅOP 5,42%).

• JordVarmEanlæg

SKal vi tage en SnaK om dine energiforbedringer?

1.199,-

Meget lette sko Naturel Motion

• laVEnErgi-VinduEr • IsolerIng mv.

Vodskovvej 30 . 9310 Vodskov . Tlf. 98 29 30 57

På gensyn i Spar Nord Vodskov Vodskovvej 27B Telefon 96 38 50 50

tættere på

Vodskovvej 25 d 9310 Vodskov Tlf. 98 29 30 09


Vodskov Avis

Side 2

Gudstjenester

Bekendtgørelser

Søndag 4. marts 2012

Vor kære mor, svigermor mormor og oldemor

Vodskov Kirke kl. 09.00 Erik Boye

Tove Skovgaard JenSen * 16. januar 1925 er stille sovet ind på Hassinghave, Vester Hassing den 23. februar 2012

Horsens Kirke kl. 09.00 Carl Hertz-Jensen Hammer Kirke

Ingen gudstjeneste

Hammer Sognegård

Ingen gudstjeneste

GENERALFORSAMLING

Ingen gudstjeneste

Mandag d. 12. marts kl. 19.00 i Ajstruphus

Grindsted Idrætsforening

Dagsorden ifølge vedtægterne Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres til bestyrelsen senest 5. marts. Vel mødt – bestyrelsen

generalforsamling onsdag den 14. marts kl 14.00

Ingen gudstjeneste

Nørre Uttrup Kirke kl. 10.00 Mogens G. Jensen - Sogneindsamling

BANKOSPIL

Mandage kl. 19.00 i Tylstrup Hallen

Bus afgår fra Nr. Halne kl. 17.10, Vadum 17.15 Vangen 17.30, Vikingevej, Forbindelsesvej, Lindholmsvej 17.35 Vestbjerg kl. 17.50 og Sulsted kl. 18.00

5 kvarte grise à kr. 550,00 · 10 købmandskasser à kr. 200,00 5 oksekødspakker à kr. 375,00 + 25 blandede gevinster 2 kamstege og 3 hamburgerrygge Tylstrup Ungdoms- og Idrætsforening

Lægeklinikken i Sulsted Doktorstien 5 9381 Sulsted Tlf. 98 26 12 66

Kirsti Braaten Claus Nissen Erik Hauberg Nitnoi Winsløw

dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer og referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Valg af centerrådsmedlemmer og suppleanter 6. Behandling af indkomne forslag, skal være centret i hænde senest 3 dage før 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Centerrådet er vært ved kaffe og brød.

Telefontid til lægerne kl. 8-9 Recept og tidbestilling kl. 9-10 samt 13-15 eller via www.doktorstien.dk Konsultation efter aftale. Efter kl. 16 henvises til lægevagten, tlf. 70 150 300

Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen

Vestbjerg Samråd Husk - Årsmøde Vestbjerg samrÅd

Repræsentantskabsmøde

Onsdag den 7. marts - kl. 18.30 på Vestbjerg skole

VodskoVs VenneR Afholder ordinært repræsentantskabsmøde i Vodskov Hallens mødelokale:

Vestbjerg Samråd er vært ved et lækkert pølsebord.

ToRsdag den 22. maRTs kl. 20:00

Mødet er åbent for alle med tilknytning til Vestbjerg.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til dagsordenen kan mailes til Jens Drejer, jkurtd@gmail.com senest 8 dage før mødet.

generalforsamling og debat med temaet Vestbjerg – eN bY PÅ Vej eN bY FOr dIg Og mIg

Vel mødt

Indspark til debatten fra personer der arbejder i/for Vestbjerg

Lægehuset Vodskov Kresten Kehler

Samrådet tilbyder børnepasning i DUS’en. Tilmelding til mødet er ikke nødvendigt Tilmelding til børnepasning på hkbyg@hotmail.com

Ruth Rendbæk

Vestbjerg samråd

Vodskovvej 22 · 9310 Vodskov Telefon 98 29 39 11 www.vodskovlaegehus.dk

www.aalborgbedemand.dk

Begravelse: Begravelse:

77.850, .350,--

torsdag den 15. marts kl. 20.00 i sportscafeen i Grindstedhallen.

Åben konsultation uden forudgående Hanne Hulgaard aftale, hverdage kl. 8.30-9.30. Øvrig lægekonsultation efter aftale. Rikke Dolmer Sundhedsfaglig rådgivning og medicinbestilling kl. 8.00-10.00. Tidsbestilling kl. 13.00-14.00, onsdage undtaget Efter kl. 16.00 henvises til Lægevagten, tlf. 70 150 300

VED DØDSFALD

Fast pris pris fra fra .............................. Fast ........................

OrdInær GeneralfOrsamlInG

Centerrådet Toftegårdscentret

www.doktorstien.dk

•• Kiste ) ) Kiste( hvid ( hvid Døgnvag •• Polstring afaf kiste t Polstring kiste •• Tøj Tøj/ sengelinned / sengelinned •• Ilægning i kiste Ilægning i kiste •• Kistepynt, årstidens blomster Per Elsvold Kistepynt, årstidens blomster •• 11Rustvogns-kørsel, ( max. 15 km km+takst ) Rustvogns-kørsel, (max. 15 +km km takst) •• Honorar, samtale i hjemmet. Intet aftenIntet aften og weekendtillæg weekendtillæg • og Honorar, samtale i hjemmet • Avis annonce

Husk

TofTegårdscenTreT i sulsTed

Vester Hassing Kirke kl. 10.30 Annelise Skjerning Hejlskov

BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14 Ansvarshavende redaktør: Redaktør Frank R. Sørensen Udgiver: Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S

Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Grindsted, Uggerhalne, Langholt, Vester Hassing, Stae og Bouet

Bestyrelsen

AJSTRUP BORGERFORENING

Vestbjerg Kirkecenter kl. 10.30 Ane Stoltze Katborg

– avisen med de lokale nyheder!

Mandag den 19. marts kl. 19.30 i Café Vodskov Hallen

En stor TAK til plejepersonalet på Hassinghave for god og kærlig pleje.

Ajstrup Kirke kl. 10.00 Ole Rysgaard Madsen - Sogneindsamling

AALBORG

GENERALFORSAMLING

Bisættelsen finder sted fra Hammer Kirke den 29. februar 2012 kl.12

Bethaniakirken, Tylstrup kl. 10.30 Philip Fodgaard

Hvorup Kirke

HUSK! GENERALFORSAMLING I TYLSTRUP VANDVÆRK ER TIRSDAG D. 28. FEBRUAR KL. 19.30 PÅ TYLSTRUP KRO.

HUSK DEN ORDINÆRE

På familiens vegne Rita og Bent Grønborg Margit og Helge Krogh Hansen

Baptistkirken Vodskov kl. 10.00 Annette Grarup – Årsmøde og nadvergudstjeneste

Sulsted Kirke

28. februar 2012

En personlig afsked Hanna Vig

Udd. bedemand Hanna Vig

Udd. Bedemand

Gitte Korsgaard

Lokal bedemand

Jesper Korsgaard

Kent Sigsgaard

VODSKOV og OMEGNS BEGRAVELSESFORRETNING

Den Røde Gårds Vej 1 · 9310 Vodskov

Faglig uddannet

DØGNVAGT 98 29 23 22 Kommer overalt!

www.bedemand-korsgaard.dk

Kirsten Hede

Udd.Kirsten bedemand

Signe Nygaard

Jette Nielsen

Søren Thomsen

Udd. bedemand Udd. bedemandSøren Thomsen Assistent Hede Signe Nygaard

Udd. Bedemand

Udd. Bedemand

Assistent

Hjælper med alt i forbindelse med bisættelse og begravelse. Træffes altid på tlf. 72 11 81 55 Samtale kan finde sted i hjemmet.

Aalborg Ny Begravelsesforretning Danmarksgade 5 A, Aalborg

Tlf. 72 11 81 55 www.aanb.dk

Tryk: Tekst- og annoncemodtagelse: Annonce- og indleveringsfrister: OTM Avistryk Vodskov Avis, Vodskovvej 36, 9310 Vodskov Korrektur- og større annoncer: Onsdag kl. 12.00 Oplag: Tlf. 98 29 33 22 / 29 24 90 77 Øvrige annoncer: Torsdag kl. 12.00 9.422 ekspl. vodskovavis@vodskovavis.dk, www.vodskovavis.dk Småannoncer: Torsdag kl. 15.00 Avisen og dens annoncører påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i annoncer og tekst.

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-15*, Tirsdag kl. 9-12. Lørdag lukket

* Der kan være lukket i korte perioder, når vi er på kundebesøg


Vodskov Avis

28. februar 2012

N · · 3 12. æst j an og e h . o 2 0 o ld g 1 . ja st 5. n. ar t f eb i T er r. ylst i V ru • ny lokal køreskole, hvor du er i centrum. od p sk • ny afdeling af en allerede eksisterende ov køreskole. Vi har teorilokaler i tylstrup

ny KøresKole i VodsKoV

Vodskov Tennis Club afholder

Vodskov Tennis Club Ordinær afholder generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.00 den 15. marts itorsdag klubhuset.

LOPPEMARKED ABBE PIERRES KLUNSERE Gården ”Vesterholt”, Hjallerupvej 70, Tylstrup

FREDAg DEN 2. Og LøRDAg DEN 3. FEBRUAR KL. 10.00 -16.00

• Kørekort til bil, traktor, taxi og generhvervelse. • teorilokaler: luneborgvej 22 st., 9382 tylstrup og Vodskovvej 135, 9310 Vodskov • det nye teorilokale er beliggende lige udenfor Vodskov, gode busforbindelser og mulighed for at blive hentet til teori.

kl. 19.00

i Klubhuset Dagsorden ifølge vedtægterne.

Side 3

Mange gode og billige tilbud Vi afhenter gratis tøj, møbler, lamper, porcelæn, bøger og andre ting. Altid åben for indlevering af effekter efter aftale på

tELEFON 98 26 16 97

Kristians KøresKole

Luneborgvej 22, st.- 9382 Tylstrup tlf.: 5364 9382 www.kristianskoreskole.dk Email: kristian@koreskole.dk Facebook: Kristians Køreskole

Bestyrelsen. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Bestyrelsen

HORSENS HAMMER PENSIONISTFORENING

FORÅRSFEST på Liselund Fredag den 16. marts kl. 18.00

Socialdemokratiet Horsens-Hammer

Aalborg info

Ordinær generalforsamling

Lovpligtige annoncer på teknik- og miljøområdet

mandag d. 12. marts 2012 kl. 18.00-21.00 i Aktivhuset, Vodskovvej 23, Vodskov.

Aktuelle annoncer fra Teknik- og Miljøforvaltningen findes på www.aalborgkommune.dk/annoncer. Her kan du også se hvilke love, annoncerne udspringer fra. De seneste annoncer er: Hammer Bakker, Søhusevej 61, Udstykning og ændret anvendelse, Tilladelse. Spørgsmål kan rettes til Teknik- og Miljøforvaltningen, kommunikationskonsulent Trine Elkjær på tlf. 9931 2121 eller tee-teknik@aalborg.dk.

Efter en meget kold vinter, glæder alle sig til foråret. Derfor inviterer vi til en fest med hyggeligt samvær, god mad, sang og musik ved Knud og Bjarne samt en sving om. Pris:

Medlemmer 125,Ikke medlemmer 150,-

Tilmelding senest 11.marts til Marie, tlf. 96 38 64 97 Alle er velkommen Bestyrelsen

Dagsorden i henhold til lovene. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 5 dage før generalforsamlingen.

NB: Oplysning og tilmelding om turen til Norge 5. – 10. august til Marie Annoncesponsor:

Tilmelding til spisning – sker til formanden på tlf. 23 71 63 56 eller mail: kpk-kultur@aalborg.dk Med venlig hilsen Bestyrelsen Horsens Hammer Vælgerforening

Vodskov-afdeling

”Du får

smagen

til forskel” Hou Borgerhus

- når du handler hos mesterslagteren...

SOGNEINDSAMLING

FLÆSKEFARS 5 – 8%

i Horsens og Hammer

Senior Digital

225,-

Pr. kg 50,-. Normalpris 76,-. Spar 155,- ................................................... Tá 5 kg.

SØNDAG DEN 4. MARTS

UGEPAKKE

FOLkEkIRkENS NØDHjæLpS LANDSDækkENDE INDSAMLING FæLLESGuDSTjENESTE For alle interessered

e seniorer

Få styr på kommunen på nettet, bliv digital bo rger Torsdag den 8. marts kl. 11.00 igangsættes Senior Dig ital, som er et tæt samarbejde im ellem aalborg Kommune og Ældre Sa gen.

I Hammer Sognegård kl. 9.00 v. Carl Hertz-Jensen

600 g Hakket Oksekød, 600 g. hakket Skinkekød, 4 stk. Kyllingebryst, 4 stk. Nakkekoteletter og 1 stk fyldt svinemørbrad. Kun ...............

HJEMMELAVET BAYONNESKINKE

Normalpris 88,95 pr. kg Spar 37,-. Pr. kg ...............................................

MORMORS KØKKEN

Bus fra Horsens Sognegård kl. 8.40 og retur efter Gudstjeneste, formiddagskaffe og info og rejseoplevelser fra Uganda

300,4495 90,-

Hjemmelavet Boller i Karry. 2 portioner Pr. bk. 54,95. Spar 19,90. ................................ Tá 2 bk.

Uddeling af ruter og indsamlingsbøsser kl. ca.10.40 Indsamlingsleder: Inga Nielsen.

Mød op på Hou Borge rhus Skippervej 40, Hou - Ha ls

HUSK! Vi laver alt mad ud af huset. Også pålægsfade – pålægskagemand og smørrebrød. Se mere på vores hjemmeside: www.tylstrupslagter.dk - lev sundt

Venlig hilsen Menighedsrådene i Horsens og Hammer Sogne

med kød

mesterslagteren

Bo Frederiksen Luneborgvej 69 . Tylstrup

Indsamlingsleder: Inga Nielsen

Tlf. 98 26 14 05

Åbent hus

denne weekend fra kl. 10.00 - 15.00 Køber du nyt køkken, bad eller garderobe i St. Ajstrup til en skarp pris, bliver du altid rådgivet af den samme konsulent fra start til slut.

St. Ajstrup v/Nibe

KØKKEN- OG HVIDEVAREBRUGSEN Brugsvej 7 , St. Ajstrup, 9240 Nibe

Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30. Lørdag og søndag lukket. Husk! Det er en fordel at bestille tid i køkkenafdelingen. www.st-ajstrup.dk - kontakt@st-ajstrup.dk


Vodskov Avis

Bekendtgørelser: 98 29 33 22

28. februar 2012

Opmagasinering

Velkommen i

Vodskov Baptistkirke

i separate aflåste & opvarmede lokaler

TYLSTRUP MOTIONSCENTER HØR, HVORDAN DU KAN STYRKE DIN KROP! Onsdag den 7. marts kl. 18.45 Vi får besøg af fysioterapeuterne Kurt Madsen og Jacob Ø. Hansen fra Nørresundby Torv Fysioterapi, der – uanset hvilke skavanker, du døjer med – giver både teoretisk og praktisk instruktion i, hvordan du styrker din krop, så du undgår skader. Medbring gerne træningstøj og spørgelyst. Vi er vært ved en lille forfriskning. Motionsudvalget.

LEDIGE STILLINGER VED VESTER HASSING KIRKE KIRKESANGER: Stillingen som fast kirkesanger ved Vester Hassing Kirke ønskes besat snarest.

98 26 26 55

Marts Fredag den 2. kl. 14.00 Møde for pensionister og efterlønnere. ”En kærlighedshistorie fra 2. Verdenskrig” Fortalt af Inge Pedersen, Nørhalne.

Søndag den 18. kl. 10.00

På sigt må det påregnes, at kirkesangeren indgår i samarbejdsaftale og vikarordning med de omkringliggende kirker.

Søndag den 25. kl. 17.00

Ansøgningen bedes sendt som mail til njg@c.dk, og skal være Vester Hassing Menighedsråd, c/o formand Niels Jørgen Gaarn, i hænde senest den 10. marts 2012.

GRAVERmEDHjæLpERE:

Bekendtgørelser: 98 29 33 22

Søndag den 11. kl. 17.00

Kirkesangeren udfører arbejdet i nært samarbejde med organist og præst, ligesom kirkesangeren assisterer ved altergang.

Evt. henvendelse om stillingen til kontaktperson Tommy Hvedhaven, tlf.nr. 98 25 74 41 mellem kl. 17.30 og 18.30.

Vodskovvej 57, 9310 Vodskov Telefon 98 29 23 33 mandag-fredag 13-17

Årsmøde og Nadvergudstjeneste v/Annette Grarup Kl. 11.30 frokost Kl. 12.30 Årsmøde

Gudstjeneste m. spisning (Fasteprojekt) v/ Annette Grarup.

Der ønskes ansøgninger fra ansøgere, der kan varetage hele stillingen, og ansøgere, der kun ønsker weekend/ helligdagstjeneste eller hverdagstjenester. I forbindelse med samtale ønsker vi såvel en sangprøve som en læseprøve.

afhentes og modtages

KIRKENS KORSHÆRS GENBRUG

Søndag den 4. kl. 10.00

Stillingen har i en periode været besat med vikar.

Stillingen er honorarlønnet med ca. 100 tjenester eller op til ca. 350 timer årligt. Stillingen aflønnes efter kvalifikationer.

DØDSBOER, MØBLER, TING OG SAGER

Fællesgudstjeneste i Vårst v/ Raymond Jensen og Annette Grarup.

Gudstjeneste m. spisning (Fasteprojekt) v/ Annette Grarup palle@langholtgrafisk.dk pindskæret 7 . langholt 9310 VodskoV

51 96 73 47

Vodskov Baptistkirke · Langbrokrovej 7 · 9310 Vodskov · www.vodskovbaptistkirke.dk

w w w. l a n g h o l t g r a f i s k.dk

Side 4

Se også Vodskov Avis på www.vodskovavis.dk

Kino Hjallerup

Brug venligst P-pladsen ved Centret!

Billetbestilling 98 28 20 22 . www.hjallerup-kino.dk Tirs. 28. - ons. 29. kl. 19.30 Lørdag 3. kl. 16.00

Lør. 3. - søn. 4. kl. 14.00 Et herligt eventyr

Tors. 1. - søn. 4. kl. 19.30 Søndag 4. også kl. 16.00

Man. 5. - ons. 7. kl. 19.30 Søndag 11. kl. 16.00

Billetpris: 70 kr. T.f.a. 2D

Biografklub Danmark Billetpris: 70 kr.

Østvendsyssel Filmklub Billetpris: 60 kr.

2 gravermedhjælpere – fuldtidsstillinger – søges til Vester Hassing Kirkegård pr. 1. april 2012 eller snarest derefter. Stillingerne er sæsonansættelser i perioden april – november/december. For de rette er der mulighed for genansættelse i 2013. Har du lyst til et alsidigt udendørs arbejde indenfor det grønne område med gode kollegaer, så er du måske 1 af vore nye medarbejdere. Som arbejdsplads lægger vi vægt på åben konstruktiv dialog og medindflydelse. Dit daglige arbejde vil primært være ren- og vedligeholdelse samt forefaldende arbejde på og omkring kirkegården. Vi lægger også vægt på, at du er motiveret, positiv og har flair for at kunne samarbejde med de andre medarbejdergrupper ved kirken samt gæster på kirkegården. Du må gerne have erfaring indenfor det grønne område eller håndværksområdet.

Billetpris: 60 kr. T.o.11

SuperBrugsen Vodskov Tlf. 98 29 36 44

Du må påregne at skulle afløse som kirketjener under gudstjenester og kirkelige handlinger under graverens fravær.

17.00 18.00 21.10 19.10

Vodskov IF – Nøvling IF 2 Vodskov IF – Sæby HK 2 Vodskov IF – Aalborg Politi IF

U12 Drenge C

Vodskov IF 3 – Vester Hassing GF

Søndag den 4. marts:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til graver Leif Christensen, tlf.nr. 98 25 69 86 eller 25 30 72 01.

Vester Hassing Menighedsråd

U12 Pige A U10 Pige A Serie 4 Herrer

Fredag den 2. marts:

Løn og ansættelsesvilkår er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde.

Samtaler gennemføres mandag og tirsdag i uge 11.

Kampe i Vodskov Hallen:

Tirsdag den 28. februar:

Vester Hassing Kirkegård har mange forskellige gravstedsformer. Der er ca. 25 kiste- og urnenedsættelser om året.

Ansøgningen – helst på mail – til vesterhassinggraver@ mail.dk skal være Graverkontoret, Halsvej 272 A, Vester Hassing, 9310 Vodskov, i hænde senest den 10. marts 2012.

VI HÅNDBOLD

Vodskovvej 56 - 9310 Vodskov Tlf. 9829 4021 - www.lyd-billed.dk

12.00 12.45 13.30 14.15 15.00 15.45 16.30 17.15 18.15

U10 Pige C U10 Drenge B U10 Drenge B U12 Drenge B U14 Drenge A U14 Pige B U14 Drenge AA U16 Drenge A U18 Pige AA

Vodskov IF 2 - Dall/Ferslev IF 2 Vodskov IF - Hjørring IF Vodskov IF 2 – Vester Hassing GF Vodskov IF - Dronninglund IF Vodskov IF 2 - Brønderslev IF Vodskov IF – Visse IF 3 Vodskov IF – Rebild Håndbold Vodskov IF – Svenstrup/Godthåb IF Vodskov IF – Brønderslev IF

Læs mere på www.vodskov-if.dk STØT VODSKOV IF HÅNDBOLD – BLIV SPONSOR Kontakt Leon Riis, 22 35 83 80 / LeonRiis@Gmail.com

Forbehold for ændringer!


Vodskov Avis

28. februar 2012

Side 5

OmrĂĽdets sogne gĂĽr til kamp mod sult

Den 4. marts banker frivillige indsamlere - heriblandt en del unge menneske - fra Vodskov, Sulsted, Horsens og Hammer sogne pü sü mange døre som muligt for at bekÌmpe sult blandt verdens fattigste. n INDSAMLING: Det kan vÌre svÌrt at forestille sig, hvordan det er at leve med sult hver eneste dag. - I Danmark er vi vant til, at supermarkedet bugner med fødevarer, som vi kan fylde i vores køleskabe. Maden er til rüdighed, og vi tager den som en selvfølge. Men i verdens fattigste lande er sult en del af hverdagen mange steder. Omkring 1 milliard mennesker – hvert syvende menneske pü jorden – lever i daglig sult. - Det er oprørende, at sü mange sulter, mens vi selv

har mere, end vi behøver. Jeg har selv oplevet det pü tÌtteste hold pü min studietur til Uganda i januar med Folkekirkens NødhjÌlp, beskrevet i en tidligere artikel i Vodskov Avis. Derfor er vi med til at lave Sogneindsamling her i Horsens og Hammer sogne. - Vi er rigtig glade for – og ogsü stolte over - at vores konfirmander og minikonfirmander gür foran med et godt eksempel og bruger nogle timer pü at bekÌmpe sult og fattigdom søndag d. 4 marts. Det krÌver mod

STANDERHEJSNINGER pĂĽ VoDSkoV STADIoN

LøRDAG D. 3. mARTS kL. 11:00 U9 - U17 (Årgang 1995 - 2003) LøRDAG D. 31. mARTS kL. 11:00 U5 - U6 - U7 – U 8 (Årgang 2004-2007) Har du ikke spillet fodbold før og har du lyst til at prøve, er du meget velkommen.

üRE TS bøR NEk Lub 2010

www.vodskovfodbold.dk

at ringe pü folks døre for en god sag. - Derfor hüber vi, at folk vil tage godt imod, büde de unge og de lidt Ìldre, og vÌre med til at give dem en god oplevelse,� siger indsamlingsleder Inga Nielsen. Slut Sult kampagnen er i gang i form af opslag , og hos vores lokale købmand i Langholt er opstillet en indsamlingsbøsse, som bliver stüende frem til den. 10. marts. Det er stadig muligt at melde sig som indsamler

ved at henvende sig til sognemedhjÌlper Inga Nielsen pü mail smh.horsens-hammer@mail.dk. Indsamlere i Vodskov En tilsvarende opfordring til at melde sig som indsamler, kommer ogsü fra Karsten Vestmark fra Menighedsrüdet i Vodskov. - Vi hüber, at rigtigt mange i Vodskov melder sig under fanerne, sü vi pü søndag kan banke pü sü mange døre som muligt. - Vi glÌder os til at samle ind sammen med resten af

Det fejrer vi meD ekstra goDe tilbuD torsDag – freDag – lørDag jeaNs

-20%

tĂĄ 2 par

600,spar 400,-

Søndag den 4. marts Gudstjenesten begynder kl. 9.00 Kl. 10 starter indsamlingen fra Vodskov Sognegürd Du kan melde dig som indsamler hos Karsten Vestmark pü mail: kv@eucnord.dk eller Vodskov kirkes sognemedhjÌlper Doris Vest Steen pü: smh@vodskovkirke.dk eller pü tlf. 98 29 42 92. Meld dig som indsamler eller mød bare op og fü en rute!

Med venlig hilsen www.vodskovkirke.dk

Sulsted Sogn Ogsü i Sulsted Sogn opfordres der til at melde sig som indsamler. Du skal melde dig hos sogneprÌsterne Ane Stolze Katborg og Ole RaakjÌr. Eller blot møde op i Sulsted Sognegürd eller Vestbjerg Kirkecenter pü søndag mellem 12.00 og 15.00.

Marie har 10 ürs jubilÌum hos Brunø Pre eND jeaNs

VODSKOV KIRKE

landet. Büde børn og voksne er altid blevet godt modtaget i Vodskov, sü det plejer altid at vÌre en god dag, siger Karsten Vestmark. Vil du melde sig som indsamler i Vodskov kan du tilmelde dig pü mail til Karsten Vestmark: pü kv@ eucnord.dk eller hos Vodskov Kirkes sognemedhjÌlper Doris Vest Steen pü smh@vodskovkirke.dk eller pü tlf. 98 29 42 92. Efter indsamlingen mødes alle indsamlere for at tømme deres bøsser i Spar Nord i Vodskov.

WiNDbreaker

t-sHirts

knickers og strømper

2 stk.

250,-

sĂŚtpris

300,spar 310,-

Brunø

 %:#7"% 70%4,07 4*/%"- %30//*/(-6/% VODSKOV • VODSKOVVEJ 45 • TLF. 98 29 11 /‹33&46/%#: 41 +&3/#"/&("%& 70%4,077&+ /‹33&("%& 45"5*0/47&+ 7&45&3("%& 5*%-."5"4

5-'

5-'

5-'

5-'

5-'


Vodskov Avis

Side 6

28. februar 2012

SÆT ved SuperBrugsen Lidt ud over det sædvanlige HUSK S Ø NDAG TORSDAG 15. SEPTEMBER SÅBEN KL. 10

-17

T

VALGTILBUD -DELIKATESSEN GÆLDER KUN TORSDAG TILBYDER SLAGTEREN TILBYDER Luksus smørrebrød 4 stk kalve koteletter med 3 skiver pålæg inkl. TORSDAG FRA 10-18

Verosso rødvin

G FREDA 8 1 KL. 10-

PR. 100 GRAM

5

95

KUN

125;

Vej selv slik Mange varianter

Othello lagkage

SLAGTEREN TILBYDER

Svinekoteletter

KUN

39;

900 - 950 gr.

BEGRÆNSET PARTI

UANSET FØRPRIS

50

00

PR. STK.

15; BAKE OFF TILBYDER

Wienerkringle

KUN

Stort flot stjerneskud med 2 fisk, rejer m.m.

Kæmpe PREMIUM BØFMARKED

+pant

Tykstegsbøffer Ribeye Entrecote PR. GRAM Medaljoner

SLAGTEREN TILBYDER BEMÆRK: 2 LITER

2 kyllingebryst

med serano skinke på champignonbund

1 bakke flødekartoffel KUN 1 stenovnsbaguette

10;

med hvidløgssmør

1 cremefine 1 flaske Savanha rødvin SuperBrugsen Budolfi

15

Freda øre gs menu -

KUN FREDAG

Donna Stella Primotivo Salento Italien

½ PRIS

-20%

Kun mandag den 5. marts KOM OG SMAG FREDAG FRA KL. 15.00

Træstammer

4 STK.

Pr. flaske 50,-

6 FLASKER

på hele 20; 150; vinafdelingen

125; SuperBrugsen Vodskov

Vingårdsgade 10 • 9000 Aalborg • 98 13 61 00 Mandag - fredag 9 - 20 • Lørdag 9 - 17 - Søndag 10 - 16

SuperBrugsen Nibe

Toften 1 A • 9240 Nibe • 98 35 10 04 Mandag - fredag 9 - 20 • Lørdag 8 - 18 • Søndag 10 - 17

Vi har posthus SuperBrugsen Skipperen åben slagterSjællandsgade 45 • 9000 Aalborg • 98 11 71 00 Vestre Allé 13 • 9000 Aalborg • 96 30 50 70 Åbningstider: Mandag - fredag 9 - 21 • Lørdag 9 - 18 • Søndag 10 - 17 Mandag - fredag 9 - 20 • Lørdag 9 - 18 • Søndag 10 - 17 afdeling Mandag SuperBrugsen - fredag kl. 9.00 – 19.00 SuperBrugsen Gistrup Støvring og delikatesse Gælder fra onsdag denFærø 29. til ogPlads med lørdag den 3. marts. SuperBrugsen

KUN

25;

DISSE TILBUD GÆLDER HELE UGEN:

Jolly Time

25;

SuperBrugsen Vodskov

SuperBrugsen Vejgaard Bymidte

Vejgaard Bymidte 10 • 9000 Aalborg • 98 12 14 11 Mandag- fredag 9 - 20 • Lørdag 8 - 18 • Søndag 10 - 17

SuperBrugsen Vodskov

Vodskovvej 17 • 9310 Vodskov • 98 29 36 44 Mandag - Fredag 9 - 19 • Lørdag 8 - 18 • Søndag 10 - 17

. Lørdag kl. 8.00 – 18.00 Nøvlingvej 25 • 9260 Gistrup • 98 31 40 33 Hobrovej 53 • 9530 Støvring • 98 37 16 44 Den første og sidste søndag i -måneden kl. 10.00 – 17.00 Mandag - fredag 9 - 20 • Lørdag 8 - 18 • Søndag 10 - 17 Mandag - fredag 9 - 19 • Lørdag 8 - 17 • Søndag 10 17 Åbningstider: MandagVodskovvej - fredag kl. 8–18 Søndag 10-17 179–20 . 9310. Lørdag Vodskovkl. . Tlf. 98 .29 36 44 .kl. Fax. 98 29 37 02 www.superbrugsen.dk Vodskovvej 17 . 9310 Vodskov . Tlf. 98 29 36 44


Vodskov Avis

28. februar 2012

Side 7

G L A S STOR s t r a m . 3 . 2 . 1 N U K . e g n e p å m s r o f d in t r o t s Køb LIGHT

5,-

ALMINDELIG

7,-

spar 10,95

COOP SODAVAND Flere varianter. 1 flaske 150 cl. Literpris 4,67 + pant. Coop Light sodavand 5,00 Literpris 3,33 + pant

d for små penge LILLEBROR TIL BAROLO

Frit valg

14,-

Hatting specialbrød dybFrOst Flere varianter

STOR SALG KUN 1. - 2. - 3. mar ts ST O

R SALG

Begrænset parti

1 FLASKE

50,-

4 STK

10,-

BARBARESCO MONTIERO Piemonte, Italien. 75 cl

5 kg svinemørbrad FrOst

en kasse

239,-

HAKKEDE TOMATER 4 x 400 g. Stk.-pris 6,25

Literpris 66,67

STOR SALG

KUN 1. - 2. - 3. marts

STOR SALG

Køb stort ind fo

Oma margarine

Flere varianter. ved køb aF mere end 10 stk pr. kunde pr. dag er prisen maks 21,95 pr. stk.

ta’ 5 stk.

60,Gælder fra torsdag den 1. til og med lørdag den 3. marts.

SuperBrugsen Vodskov

SuperBrugsen XXXXXXXX, adresse, postnr. tlf. nr. Åbningstider: xx-xx, xx-xx, xx-xx

Tilbuddene gælder fra torsdag den 1. marts til og med lørdag den 3. marts 2012. Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer.

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9–20 . Lørdag kl. 8–18 . Søndag kl. 10-17 Vodskovvej 17 . 9310 Vodskov . Tlf. 98 29 36 44


Vodskov Avis

Side 8

28. februar 2012

Fysioterapeuter besøger Tylstrup Motionscenter Tekst og foto: Erik Amstrup

Se også www.bilgaardsparken.dk

VOGNMAND / ENTREPRENØR med og uden kran • Lastvogne Containere • Gummiged • Minigraver • Rendegravere • Betonhammer til Rendegraver •

Sulsted

Telefon 98 26 11 84 Jan: 20 44 30 06

Godaw, mit navn er Carsten Juul fra Kærsgaard Køkkener Ring 96 32 39 29 – så kommer jeg hjem til dig og tegner dit nye køkken!

KÆRSGAARD KØKKENER

Punkt 1 - Kærsgaard Hjørringvej 42, 9400 Nørresundby Annoncer: 98 29 33 22

n TYLSTRUP: Det er ikke for sent at følge op på de fromme nytårsfortsætter. Onsdag i næste uge får du endnu engang chancen, når Tylstrup Motionscenter byder indenfor under temaet ”Sådan styrker du din krop” Motionscentret får denne aften besøg fysioterapeuterne Kurt Madsen og Jacob Ø. Hansen fra Nørresundby Torv Fysioterapi, der giver råd om, hvordan du træner og styrker din krop.

Motionscenter, der er beliggende i Tylstrup Hallen og er en afdeling under byens ungdoms- og idrætsforening.

Det er også en god idé at medbringe træningstøj. Og naturligvis også en god spørgelyst.

De to Tylstruppiger Jette Hansen og Sofia KierHansen på et par af ”torturredskaberne” i Tylstrup Motionscenter. Selvom fotoet er fra vort arkiv, er begge piger stadig i topform.

Facaden er den samme - men forretningen er ny n DYBVAD: 1. april åbner XL BYG i Dybvad dørene for en helt nyindrettet butik. Butikken har gennem årene udvidet varesortimentet betydeligt men har måttet konstatere, at butiksindretningen ikke helt var fulgt med tiden. Det har man nu taget konsekvensen af og laver en mere overskuelig og kundevenlig forretning, som kunderne forhåbentlig vil tage godt imod. Frem til den 1. april bliver der nogle dage, hvor der virkelig bliver ”rodet” i forretningen, men XL BYG

Kurser i blomster og binderi arbejder du med blomsterdesign og -binderi, eller kunne du tænke dig at gøre det, kan agri College aalborg tilbyde relevante og spændende efteruddannelseskurser. læs mere om alle vores kurser på www.agricollege.dk/efteruddannelse Påske- og forårsbinderi Kurset varer fem dage og finder sted d. 26.-30. marts. Prisen er kr. 590,- Kurset er et Amukursus, mål 40720.

buketter Kurset varer fem dage og finder sted d. 16.-20. april eller 7.-11. maj. Prisen er kr. 590,- Kurset er et Amu-kursus, mål 40720.

blomsterdesign til brylluP Kurset varer fem dage og finder sted d. 23.-27. april. Prisen er kr. 590,- Kurset er et Amukursus, mål 40720.

terrasseudsmykning med blomster Kurset varer fem dage og finder sted d. 21.-25. maj. Prisen er kr. 590,- Kurset er et Amukursus, mål 40720.

Hvis du er ledig Har du ret til seks ugers selvvalgt uddannelse, er kurset gratis. ring og hør mere om dine muligheder. Struervej 70 9220 Aalborg Øst Tlf. 7250 5000 www.agricollege.dk

Og vel at mærke uden, at du skader din krop. - Det er vigtigt at understrege, at alle kan møde op og få udbytte af aftenen, uanset hvilke skavanker de ellers må døje med, siger Birgit Jakobsen fra Tylstrup

tilmelding og information tilmeld dig på www.agricollege.dk Har du spørgsmål, så ring til gitte nyby på telefon 7250 6272.

håber selvfølgelig på kundernes overbærenhed i den forbindelse. Når den nyrenoverede butik åbner igen, vil der fremover være en Land & Fritid

”shop in shop” i butikken. DLG har adskillige Land & Fritid butikker over hele Danmark, og en del af disse varer vil fremover blive solgt i byggemarkedet.

Allerede nu sælger XL BYG mange varer billigt i forbindelse med ombygningen – blandt andet udstillingskøkkener, fliser og klinker samt udgåede varer.

XL Byg i Dybvad har indrettet en ny butik

STÆRKE UDDANNELSESMULIGHEDER PÅ SJÆLLAND Kvote 2 ansøgningsfrist Senest 15. marts SYGEPLEJERSKE

PAEDAGOG

LAERER

BIOANALYTIKER

ERGOTERAPEUT

LEISURE MANAGEMENT

ERNAERING OG SUNDHED

FYSIOTERAPEUT SOCIALRA°DGIVER

LÆS MERE WWW.UCSJ.DK/E


Vodskov Avis

28. februar 2012

Side 9

SULSTED SOGN MARTS

Sulsted Kirke · Vestbjerg Kirkecenter · Sulsted Sognegård Klik ind på www.sulstedsogn.dk og læs mere om sognets arrangementer

Velkommen til I Danmark er jeg født Sulsted sogns nye ”kirkeblad” Hvor har jeg hjemme? Fremover vil der hver måned være en hel kirkeside i Vodskov avis med omtale af arrangementer, sted og klokkeslæt for gudstjenester og meget mere. Vi håber, at det hermed bliver lettere at holde sig orienteret om, hvad sker i Sulsted kirke, Vestbjerg Kirkecenter og Sulsted sognegård.

Regnskab og budgetmøde Onsdag den 14. marts kl. 19.30 i Sulsted sognegård

SULSTED SOGNS MENIGHEDSRÅD Der er tradition for, at menighedsrådet i Sulsted sogn inden udgangen af 1. kvartal i et kalenderår afholder et offentligt møde, hvor menighedsrådet berettet om, hvad der er sket af væsentlige ting i sognet i det forgangne kalenderår.

Pilgrimsvandring

- Historien om familien Jørgensen. Åben Onsdag den 7. marts på Toftegårdscentret Torben Tvorup Christensen, der er projektleder på Det Danske udvandrerarkiv i Aalborg, vil fortælle om familien Jørgensen – en religiøs familie på fire, som i 1910 udvandrede fra Århus til Nebraska, og derfra videre til Californien, hvor Hans Jørgensen slog sig ned som bedemand. En historie om at indvandring, om betydningen af danske institutioner, danske skoler, kirker osv.

Vi synger foråret ind

Tirsdag den 27. marts kl. 19.30 i Sulsted Kirke

i Sulsted og Vestbjerg Palmesøndag den 1. april

Sulsted kirke kl. 10.30 ved Karin Bräuner Mikkelsen og i Vestbjerg Kirkecenter kl. 10.30 ved Ane Stolze Katborg

Ole Dørum Jensen, formand Denne aften bliver der rig lejlighed til at synge forårets længe ventede salmer og sange. Kom og vær med til at vælge, hvad vi skal synge! Aftenen vil også byde på solistiske indslag fremført af kirkens organist og kirkesanger.

Søndag den 4. marts

Ved at melde dig som frivillig indsamler til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling, vil du på 2-3 timer typisk kunne indsamle 1.000 kr., som kan give 70 underernærede børn ernæringsrigtig mad i 1 måned. Meld dig som indsamler til sognepræst Ane Stoltze Katborg eller Ole Raakjær. Mød op i Sulsted sognegård eller Vestbjerg Kirkecenter kl. 12.00-15.00 og ta´ en rute!

Konfirmandgudstjeneste

Søndag den 12. februar afholdt Vestbjerg skoles syvende klasser deres egen konfirmandgudstjeneste. Det skete i en fyldt Sulsted kirke, hvor forældre og venner var mødt talrigt frem for at se konfirmandernes bud på en gudstjeneste.

Cand. Theol. Anne Bundgaard Hansen fortæller om moderne pilgrimsvandring krydret med billeder og egne erfaringer fra en vandring på Camino de Santiago i det nordlige Spanien. Pilgrimsvandring har fået en stor renæssance og årligt går i tusindvis af mennesker på caminoen. Pilgrimsvandring foregår også her i Danmark og indenfor de senere år er der åbnet pilgrimsherberge langs hærvejen.

Afslutning for minikonfirmander

Dagsordenen for mødet vil være: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab for 2011 4. Eventuelt Efter afslutning på dagsordenen vil menighedsrådet være vært ved et let traktement.

Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

- En ydre rejse med indre konsekvenser Åben Onsdag den 29. februar kl. 14.30 i Vestbjerg kirkecenter

“Hvorfor er lykken så lunefuld” Åben Onsdag den 21. marts kl.14.30 i Vestbjerg kirkecenter

Grethe Holmriis, sognepræst i Vor Frue kirke i Aalborg fortæller med afsæt i virkeligheden om lykke og glæde. Grethe Holmriis synes, at det moderne samfund gør meget for at bekæmpe ulykke og hjælpe, når vi har ondt i livet. Alligevel kan det være svært at være rigtig glad. Hvorfor? Har vi selv et ansvar? Hvad gror lykken og glæden af?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Andre gudstjenester GUDSTJENESTE PÅ TOFTEHAVEN onsdag den 14. marts kl. 14.15 ved Ole Raakjær.

GUDSTJENESTE PÅ TOFTEGÅRDScENTRET onsdag den 28. marts kl. 14.15 ved Ane Stoltze Katborg.

SPAGHETTIGUDSTJENESTE Torsdag den 29. marts kl. 17.00 i Vestbjerg Kirkecenter ved Karin Bräuner Mikkelsen.

Gudstjenester i Sulsted Kirke

Gudstjenester i Vestbjerg Kirkecenter

4. marts

2. søndag i fasten

Ingen gudstjeneste

4. marts

2. s. i fasten

10.30

Ane Stoltze Katborg

11. marts

3. søndag i fasten

10.30

Ole Raakjær

11. marts

3. søndag i fasten

14.00

Ole Raakjær

18. marts

Midfaste

10.30

Ane Stoltze Katborg

18. marts

Midfaste

10.30

Ole Raakjær

25. marts

Mariæ Bebudelsesdag

10.30

Ane Stoltze Katborg

25. marts

Mariæ Bebudelsesdag

14.00

Ane Stoltze Katborg

Sognepræst Ane Stoltze Katborg

Sognepræst Ole Raakjær

Sognepræst Karin Bräuner Mikkelsen

Kongelysvej 11, 9380 Vestbjerg, tlf. 98 29 70 74 - 26 33 05 37 Email: ansk@km.dk

Kuskgårdsvej 3, 9381 Sulsted tlf. 98 26 11 35 - 31 33 23 55 E-mail: or@km.dk

Kaprifolievej 1, 9380 Vestbjerg tlf. 96 46 71 81 E-mail: kbmi@km.dk


Vodskov Avis

Side 10

28. februar 2012

Aktiv pensionistforening med fester og rejser Tekst og foto: Erik Amstrup n VODSKOV: Der er langt fra den generelle opfattelse af aktiviteterne i en pensionistforening og til virkeligheden. I Horsens Hammer Pensionistforening er der ingen fletning af peddigrør. Til gengæld så er der mange fester, sammenkomster og rejser, som foreningens medlemmer i stort tal deltager i. Det fremgik med al tydelighed, da formanden Marie Krogsgaard fredag eftermiddag berettede om årets aktiviteter på foreningens generalforsamling på Liselund.

- I marts deltog 61 festklædte og glade mennesker i forårsfesten med god mad. Stemningen var høj, og alle i godt humør. Duoen ”Bjarne & Knud” havde da heller ikke større besvær med at få folk ud på dansegulvet. Vellykket Læsøtur I maj var der forårsudflugt til Læsø. Her satte 52 morgenfriske seniorer sig til rette i bussen, der kørte fra Vodskov i strålende solskin. I Frederikshavn skiftede vejret, men det gjorde ingen skår i glæden. For efter færgeturen stod en bus med en frisk og munter chauffør klar i havnen på Læsø. - Han gjorde opmærksom på, at han ikke havde kø-

rekort. Men det var heller ikke nødvendigt, da der ikke findes mange rundkørsler og mange biler på vejene på Læsø. Under hele turen guidede den muntre chauffør med stort og sprudlende humor rundt på øen. - Frokosten blev indtaget på Carlsens Hotel, og efter at vi atter nåede fastlandet, gjorde vi holdt på Syvsten Kro, hvor vi spiste dansk bøf og citronfromage, tilføjede Marie Krogsgaard. Musikalsk julefrokost I august deltog 48 af pensionistforeningens medlemmer i en fem dage lang og vellykket tur til Bornholm, der bortset fra en enkelt voldsom regnby-

Deltagerne i generalforsamling vedtog alt enstemmigt – De sang nogenlunde på samme måde, da sangbøgerne blev fundet frem.

En klassisk komedie af Ludvig Holberg Torsdag 8. marts kl. 19.30 Billetter a 265 kr.

Henrik & Pernille

ge, levede fuldstændigt op til sit ry som ”Solskinsøen”. I midten af september var der mødt omkring 60 medlemmer op til ”Høstfest”, hvor der var god mad endnu engang var mulighed for at en svingom til tonerne fra Knud & Bjarne. Horsens – Hammer Pensionistforening har også besøgt Hanstholm Bunkermuseum. Det skete i slutningen af oktober. 55 medlemmer deltog i turen, hvor der blev gjort holdt i ”vindsurfernes paradis” Klitmøller og Naturreservatet i Thy.

Pensionistforeningens julefrokost samlede 70 medlemmer. Her blev der spist god mad, sunget og spillet lotteri. Tidligere skoleinspektør i Hvalpsund underholdt på forskellige instrumenter og klaver. Der blev sat punktum for 2011 med en julehyggeeftermiddag på Liselund. Marie Krogsgaard oplyste, at Horsens Hammer Pensionistforening i 2012 fortsætter sine faste bankospil, den første onsdag i måneden. En seksdages tur til Norge er ligeledes på tegnebrættet

Formanden for Horsens – Hammer Pensionistforening, Marie Krogsgaard aflægger beretning. i begyndelsen af august, ligesom der også er planlagt en éndagestur i maj.

Horsens - Hammer Pensionistforening liberaliserer vedtægterne Tekst og foto: Erik Amstrup n VODSKOV: Hvis nogle af tilhørerne af deltagerne i generalforsamlingen hos Horsens Hammer Pensionistforening engang har gået på Niels Brocks Handelsskole i København, så skjulte de det godt. Her var der overhovedet ingen af den slags ”brokkerier,” der ellers kan få en fredelig generalforsamling til at vare i timevis. Tværtimod blev generalforsamlingen afviklet på lidt under en halv time – og tilmed 100 % opbakning til alle de punkter, der blev sat til afstemning. Det gjaldt også et forslag om at lempe på de betingelser, der hidtil har skullet opfyldes, hvis man skulle have sæde i pensionistforeningens bestyrelse. - Vore vedtægter er på det

punkt ikke længere tidssvarende. Og det må vi have lavet om, foreslog formand Marie Krogsgaard. Hidtil har hverken personer, der enten har været bestyrelsesmedlem i Liselunds Centerråd, Aktivhuset eller Ældresagen, kunne vælges. - Da vi dag ved, at det er svært at finde folk til bestyrelserne, er sådan en paragraf ikke længere hensigtsmæssig for en aktiv forening, sagde Marie Krogsgaard. Hun fik straks opbakning fra et af de menige medlemmer, der pegede på, at der med vedtægtsændringen kan skabes nye og givtige samarbejdsrelationer, hvis der er personsammenfald i de tre bestyrelser. Derefter blev forslaget om en ændring af vedtægternes

§ 3 vedtaget enstemmigt vedtaget uden yderligere debat.. Dirigent Søren Dahl fik heller ikke brug for stemmetællere til valg af bestyrelsesposterne. Her gav forsamlingen fuld opbakning til genvalg af Poul Erik Nielsen, Mogens Brix Nielsen, Søren Starcke og Søren Dahl. Horsens – Hammer Pensionistforening talte ved årsskiftet 323 medlemmer, hvoraf de 36 er æresmedlemmer. - For at blive æresmedlem skal man være fyldt 85 år og været medlem af foreningen i mindst 10 år. Med æresmedlemskabet følger også fritagelse for at skulle betale kontingent, oplyste Marie Krogsgaard.

Unummererede pladser i Nordjyllands MedieCenter, Søparken 2, Aabybro. Tlf. 9824 2500 www.mediecenter.dk facebook.com/mediecenter

Skan koden og læs om koncerten på Internettet med din mobil.

Bestyrelsen i Horsens - Hammer Pensionistforening fik enstemmigt opbakning til genvalg og en vedtægtsændring.


Vodskov Avis

28. februar 2012

Side 11

Samråd sparker gang Marie hos Brunø i debat om Vestbjergs fejrer 10 års jubilæum fremtid Tekst og foto: Erik Amstrup

Samrådsmøde under nye former – og nu med børnepasning n VESTBJERG: Når Vestbjerg Samråd onsdag aften holder årsmøde, lægges der op til en idé-debat om, i hvilken retning byen skal udvikle sig fremover. - Vi har fået nogle af byens borgere og de mennesker, der har daglige virke her i Vestbjerg til med et tre minutters indlæg hver at give boldene op til en god debat, fortæller samrådets formand, Kjeld Schulz. Indlederne er Vestbjerg Skoles nye leder Martin Pedersen og sognepræst Ane Stolze Katborg, der tiltrådte som ny præst i Sulsted Sogn sidste år. - Desuden har vi fået tilsagn fra repræsentanter fra elevrådet på Vestbjerg Skole og Aalborg Kommune, tilføjer Kjeld Schulz.

Det bliver Finn Pedersen, der skal styre tropperne og debatten, hvor ordet gives frit, så alle kan ytre. deres synspunkter. Ifølge forlydenderne vil ordstyreren til samrådets årsmøde være ret inspireret af Clement Kjærsgaard og den tidligere forsamlingshusbestyrer på TV2 Niels Højlund. - Hvis nogen ønsker at aflevere deres forslag og synspunkter på skrift, kommer de selvfølgelig også med, tilføjer Kjeld Schulz. - Vi håber, at rigtigt mange vestbjergensere vil deltage i mødet, hvor samrådet er vært ved et pølsebord. - For også at få børnefamilierne med i debatten, har vi i år arrangeret gratis børnepasning under mødet. Derfor er der alle mulige

grunde til at møde opnsdag aften. Hvis vi ikke får nogle ideer frem i lyset, sker der jo heller ingenting, slutter Kjeld Schulz. Vestbjerg Skole Band har lovet at underholde med et par numre i løbet af aftenen.

Finn C. Pedersen skal styre debatten i Vestbjerg Samråd onsdag aften.

n VODSKOV: På torsdag kan Marie Østergaard fejre 10 års jubilæum hos Brunø, hvor hun gennem de sidste syv år har serviceret butikkens mange kunder sammen med førstemanden Jakob Rasmussen. Da Marie Østergaard gik i 8. klasse på var hun i praktik hos Brunøs hovedsæde i Dybvad, og det var her hun for alvor fik interessen for at sælge herreekvipering. Efter en handelseksamen på Handelsskolen i Frederikshavn vendte hun tilbage til en læreplads hos Brunø i Dybvad. Efter endt uddannelse holdt hun et halvt års pause fra faget. Den 1. marts 2002 vendte hun atter tilbage til Brunø og blev ansat i forretningen i Hals. For syv år siden flyttede hun til Brunøs afdeling i Vodskov. - Jeg har altid holdt meget

af at arbejde med mennesker. Og det er der rig lejlighed til her i butikken i Vodskov, hvor kundernes alder varierer lige fra to og op til 90. Det er sjovt at være med til at rådgive folk – med al deres forskellighed, smiler Marie Østergaard. Hun er ofte også med til at købe ind til den kendte tøjbutik.

Til dagligt bor 32 årige Marie Østergaard i Flauenskjold. Her bruger hun tiden sammen med sin kæreste og familie, sine to hunde og sine to heste, som hun bruger til dressur. Brunø i Vodskov markerer Marie Østergaards 10 års jubilæum med ekstra gode tilbud i slutningen af denne uge.

Marie Østergaard er kommet på den rette hylde hos Brunø i Vodskov.

Orla Hav til generalforsamling hos Socialdemokraterne i Horsens – Hammer Tekst og foto: Erik Amstrup n VODSKOV: Der bliver helt sikkert serveret helt dugfriske landspolitiske nyheder, når Socialdemokratrene i Horsens Hammer, mandag den 12. marts holder generalforsamling i Aktivhuset i Vodskov.

Udover den formelle gennemførelse af generalforsamlingen, vil folketingsmedlem, tidligere

amtsborgmester Orla Hav give sit bud på den aktuelle politiske situation.

Tidligere amtsborgmester, folketingsmedlem Orla Hav kommer til Vodskov.

Tilgængelighed • Tillid • Nærhed Tilgængelighed • Tillid • Nærhed Tilgængelighed • Tillid • Nærhed

Personlig gennemgang af dine forsikringer Personlig gennemgang Personlig gennemgang Personlig gennemgang dine forsikringer afafdine forsikringer Alt samlet på én af dine forsikringer privat/erhverv police Alt samlet på én Alt samletpå påén énpolice police Alt samlet Bredere dækning police Bredere dækning Bredere - bedre dækning overblik --bedre bedreoverblik overblik Bredere dækning - bedre overblik

Kontakt Kontaktvores voresassurandør assurandørJohn Kim Springborg Kærgaard Kontakt vores assurandør Kim kkn@kab.dk Kærgaard på tlf. 40 30 25 1289 2039 00eller eller email: email: jsp@kab.dk på tlf. på tlf. 40 25 89 39 eller email: kkn@kab.dk Kontakt vores assurandør Kim Kærgaard på tlf. 40 25 89 39 eller email: kkn@kab.dk

Preben Abildgaard

Henrik Fuglsang Nørgaard

På grund af en teknisk fejl gled annoncen for generalforsamlingen hos den lokale socialdemokratiske

vælgerforening desværre ud i sidste uges Vodskov Avis, hvilket vi naturligvis beklager.


Side 12

Vodskov Avis

28. februar 2012

Guldborg Biler i Vestbjerg investerer i fremtiden Tekst og foto: Erik Amstrup n VESTBJERG: Det er nu ved at være tre år siden, Kai Guldborg indrettede sig med dækcenter og bilhandel på Uno X – tanken,

Irene Holmsvej i Vestbjerg. Dengang blev tankstationens kiosk nedlagt og indrettet til værksted, og lige siden har der travlt med salg, servicering og reparationer af biler.

Rasmus Henriksen og Kai Guldborg fra Guldborgbiler ved værkstedets nye Aircon Servicecenter.

- Alligevel er der dem, der stadig tror, at vi kun skifter dæk. Det gør vi selvfølgelig også. Men vi har altså også et værksted, der kan klare

alle reparationer på personbiler. - Hos os er det blevet en dyd ikke at sige nej, fortæller Kai Guldborg. Han har foretaget flere større investeringer i nyt og moderne udstyr, så også de allernyeste biler kan serviceres. Selvfølgelig med fabriksgarantien i behold. Senest er taget på værkstedsbygningen blevet hæ-

vet, så der er plads til at sende bilerne op i god arbejdshøjde på den nye hydrauliske lift. Der er også investeret i værktøj til reparation og vedligeholdelse af airconditionanlæg. Udover værkstedet sælges der fortsat nye brugte biler fra Guldborg Biler, der også er blevet medlem af CAD.

Fest og farver over Tylstrup Borgerforenings ”Slå hårdt fest” Tekst og foto: Erik Amstrup

Der var god ” køkultur” under tøndeslagningen i Tylstrup Hallen.

n TYLSTRUP: Ganske vist var Tylstrup Borgerforening i år en uge for sent på den med sin store fastelavnsfest. - Men det har sin naturlige forklaring, fortæller Borgerforeningens formand, Lars Lykke Larsen. - Sidste weekend var Tylstrup Hallen nemlig optaget til andet formål, og da vi ikke ville skuffe byens børn med en aflysning, valgte vi i stedet at rykke tøndeslagningen en uge.

Og det skulle vise sig ikke at være nogen dårlig løsning. Lørdag eftermiddag var Tylstrup Hallen fyldt med masser af glade børn, forældre og bedsteforældre, der var klædt i flotte kostumer, der sagtens kunne gøre de professionelle karnevalsdeltagere i Rio en lille smule misundelige. De mange børn blev delt op efter alder, hvorefter der efter tur var rig lejlighed til

Det er nu rart at have mor og far med, når der skal slås til. at slå løs på de mange fastelavnstønder. Der blev naturligvis også kåret både kattekonger – og dronninger. Det blev én af de virkeligt gode ”Slå hårdt fester”, der tilmed ikke engang gav ondt i hovedet dagen derpå.

Fastelavnsfesten er bare ét af de mange arrangementer, Tylstrup Borgerforening holder i løbet af året. Andre er Skt. Hans, en familiefiskedag ved Ultvedsøerne, byens juletræ, vedligeholdelse af legepladsen i Anlægget og meget andet. - Derfor skal der også lyde en opfordring til de af Tylstrups borgere, der endnu ikke er medlem af borgerforeningen, om at melde sig ind. - Jo flere medlemmer vi er, desto flere aktiviteter kan vi lave i Tylstrup, lyder opfordringen fra Borgerforeningens formand, Lars Lykke Larsen

SAVA KARTOFLER

i to sorteringsstørrelse 25 kg kr. 50 og 25 kg kr. 75

LINZER/ASPARGES

To størrelser fra kr. 3 / kg Hammervej 79 . Sulsted Tlf. 22 40 21 65

Slamsugning af kloakker og septictanke.

Højtrykspuling af dræn og kloakker.

Langholt Entreprenør Forretning

- Niels Sørensen -

Tlf. 98 25 50 51 Mobil: 30 98 03 79


Vodskov Avis

28. februar 2012

Side 13

OMA flydende Margarine 500 ML.

10

00 KU P

sOLsIKKE RUGBRØD Det gode fra Schulstad.

950 GR.

10

00 KU P

COOP PAsTA

BLANDET FRUGT

500 gr. - frit valg

Væg mellem flere slags

FRIT vALG

5

00 KU P

COOP sUPERsOFT

t en ag Åb r d e hv

- din nærbutik med skarpe priser

10 sTK.

15

00

FRIT vALG

HINDBÆRsNITTER

6 rl. Toiletpapir eller 3 køkkenruller

KU P

12

95

LANGT UNDER

½ PRIs

3 sTK. - KUN

10

00

NORM.PRIs 31,50

BLÅ CIRKELKAFFE

Coop Pommes frittes

Bemærk 500 g.

Frost. 600-900 gr. Flere slags.

KU P

3 PK.

79

00

sPAR 53,45

TyLsTRUP

Tlf. 98 26 14 03 · Åbent kl. 7.30-20

KU P

15

00

/

sULsTED

Tlf. 98 26 11 04 · Åbent kl. 7-20

Tilbudene gælder 29. februar til 4. marts 2012

PR. sTK.


Vodskov Avis

Side 14

n LANGHOLT: Mange er bange for hunde. Især store hunde – og ikke mindst kamphunde. Det er dog i de langt de fleste tilfælde ikke nødvendigvis hunden, der er problemet, men dens ejer. Desværre bliver hunde og deres ejere alt for ofte kæmmet over én kam. Også selvom der er tale om veldresserede, velopdragne hunde og passionerede ejere, der både træner og ofte deltager i stævner med deres firbenede og trofaste venner. Familien Knudsen i Langholt har tre hunde af racen ”Alaskan Malamutter” – populært kaldet ”Slædehunde”. I forbindelse med en episode i december, hvor en ung mand

28. februar 2012

blev bidt i ansigtet af en hund, har ”Rygters Bureau” sat grundløse forlydender i gang om, at det er én af Pia og Ole Knudsens Malamutter, der er ”gerningshunden”. Også selvom gerningshundens ejer – straks efter bidepisoden – fik den aflivet ved en dyrlæge. Rygterne har det som i H. C. Andersens eventyr om ” fjeren, der bliver til fem høns” og har nu nået et sådant omfang, at Pia og Ole Knudsen har henvendt sig til Vodskov Avis for at fortælle om deres tre ”Alaskan Malutter”. De åbner endda gerne deres døre og byder på en kop kaffe, hvis nogle skulle være interesserede i at vide mere om deres hunde.

Når landsbysladder bliver for meget Vi er en familie i Langholt som har tre Alaskan Malamutter: Helios på 4 år, Wolf på 3 år og lille Thor på 7 måneder. Vore hunde er blevet sat i forbindelse med en episode, hvor en hund har bidt en ung mand i ansigtet, hvilket jeg kan afkræfte.

Det er ikke vore hunde, der har vist den form for adfærd. Det har desværre medført, at der er en del, som enten undgår at møde vores hunde. Så galt vender nogle om, når de ser at vi kommer gående med hundene, og historierne bliver bedre og

bedre, når de løber rundt i en lille by som vores. Den slags rygter kan have nogle meget trælse konsekvenser for vores familie og vore hunde. Det skulle jo gerne være trygt for alle, at lufte vores 4-benede venner i området, og bruge de muligheder der er, når man bor ”på landet”, så derfor denne lille artikel om vores hunde. Hvad er en Alaskan Malamute? Alaskan Malamute er en meget naturlig hund. Den har stærke overlevelsesinstinkter, der hos mange andre racer er gået tabt. Det skal understreges, at racen hverken kan sammenlignes med ulve eller slædehunde på Grønland.

Træpillefyr - et godt valg til dig der vil have det nemt i hverdagen • Nemt at installere og betjene • Automatisk optænding og

www.biovarme.dk

Spar op til 50% på din varmeregning

modulerende drift • Delvist selvrensende. Skal kun renses 1 gang for hvert ton træpiller, der forbrændes* • Fås i flere størrelser * Ved brug af DIN PLUS træpiller

- ved skift fra oliefyr

Solcelleanlæg • TÜV godkendt solceller i høj

kvalitet med lang levetid • Lave vedligeholdelsesomkostninger • Forurener ikke omgivelserne - og er støjfrie

tlf.: 98293966 - 98291234 Følfodvej 15, 9310 Vodskov, www.holmelvvs.dk

www.biovarme.dk

- en forureningsfri energikilde

Nogle træk har de dog til fælles. Deres flokinstinkt er meget stærkt, og enhver flok har brug for en stærk leder. I vores flok er det vores ældste hanhund Helios, der er leder, og derfor også ham der ”snakker ” og vil have opmærksomheden fra såvel to som fire benede, vi møder. Det tolkes mange gange, som om han udviser aggressiv adfærd, hvilket IKKE er tilfældet. Han er bare leder og en typisk mutte. Vore to andre mutter er også hanhunde, og de er alle i tæt familie Lydighedtræning I DCH, DKK og lokale foreninger/hundeskoler kan man træne sin hund i lydighed allerede fra den er helt lille (Hvalpen skal være færdigvaccineret). Dette er en god måde at lære sin hund at kende på. Man opnår en god kontakt, hunden lærer forskellige praktiske ting og man har mulighed for at styrke sit lederskab (Dette forudsætter selvfølgelig at man har lederskabet på plads hjemmefra). Mange problemer kan på den måde kommes i forkøbet. Desuden lærer hunden, at blive socialiseret med andre racer på hvalpeskolen. Denne lærdom er ufattelig vigtig, og hunden har derfor gode forudsætninger for, at kunne begå sig blandt andre hunde – også når den bliver ældre. Vore hunde har alle været igennem hvalpetræning og ringtræning, som bruges ved udstillinger Stærk psyke Nogle vil sikkert påstå, at Malamuten ikke er særlig intelligent. Dette er imidlertid langt fra tilfældet, men til forskel fra f.eks. schæfere eller border collies, der er ivrige efter at behage og udføre opgaver, så er Malamuten udgangspunkt oftest:

- Kan det nu også betale sig? Pga. sin stærke psyke kan Malamuten håndtere næsten alle situationer. Dens rolige og venlige gemyt gør også, at man kan tage den med sig stort set alle steder. Som man også kan læse i racestandarden, regnes aggressivitet og sky væremåde for alvorlige fejl hos denne race. Det er dog en hunderace, som typisk vil dominere sine omgivelser. Og det opfattes af dem, som ikke kender til racen, som aggressivitet, hvilket IKKE er tilfældet. ’ Desuden kan de være ganske dominerende, hvis der er en hunhund i nærheden, der er i løbetid. En malamut har desuden et meget veludviklet (sprog), og den bruger det gerne ved møde med andre hunde. Hundesprog Mutten brummer i forskellige toner samtidig med den har en meget stolt holdning og har ørene svagt tilbage eller lidt til siden, hvilket på ”muttesprog” er en invitation til at snakke. Muttens kropssprog misforstås ofte af andre hunde og ejere, da det er meget anderledes end andre hunderacers ”sprog”. Mutten er rigtig god til, at

læse andre hundes kropsog ansigtssprog. Hvis en anden hund er på vagt eller udviser skræmmende adfærd, vil Mutten altid være i forsvarsposition, og forsøge at beskytte sig selv og sin flok. Dog skal nævnes at en Malamute for det meste vil søge lederskabet, så derfor er det altid godt at lade hundene hilse på hinanden, inden der kan leges. Man skal som hovedregel ikke forvente, at man kan gå løs med en Malamute. Har man en veltrænet Malamute, og har man lederskabet nogenlunde på plads, vil man kunne kalde den til sig, når den har lyst. … Men ser den noget mere interessant: andre hunde, heste, børn, en bøf... så er den typisk over alle bjerge. Ønsker man en hund, som kan gå uden snor, skal man derfor ikke anskaffe sig en Malamute. Hvad bruger man så en mutte til? Vi bruger vores hunde til stort set alt, der kræver styrke og udholdenhed. Vores hunde deltager i diverse løb med vogn og slæde fra ture på seks.til 30 kilometer. Vi går med kløv (rygsæk til hunde), hvor hundene bærer kaffen og kagen til


Vodskov Avis

28. februar 2012

skovturen. De deltager i udstillinger. Alt det foregår både her i Danmark og i Norge. Vore hunde deltager også i løb, hvor de er sammen med andre Malamutter i et hundespand på seks hunde. Blandt andet har de deltaget og gennemført et løb i Norge på 2 x 30 km med slæde sidste vinter. Træning For at være i stand til, at deltage i disse aktiviteter, er det nødvendigt, at vi træner med vores hunde, Derfor er der sikkert mange, som har

set, når vi kommer kørende med dem foran cyklen eller vognen. Når vi træner med hundene på denne måde, er det også for at lærer dem, at de er på arbejde i denne situation, og derfor ikke skal snakke/ lege med andre hunde. Det sker af og til, at folk bliver forskrækket, hvis vores hunde bliver irettesat, når de forsøger, at komme i kontakt med andre hunde under løbstræningen Men når de står i en løbssituation, skal de bruge denne lærdom, da de ofte møder andre hundespand

Side 15

Spørg os bare I efteråret 2011 havde polarhundeklubben et arrangement i Aalborg zoo, hvor vi deltog med vores hunde. Der blev kørt rundt på Savannen i Zoo med rigtig mange børn den weekend. I efteråret var vi også medarrangør af et træningsløb, som vi havde fået lov at afholde i Vester Aslund Plantage. Her deltog andre hundekører fra polarhundeklubben. Dette vil blive forsøgt holdt igen til efteråret 2012. Lad dette være en opfordring til at komme en tur i skoven, og se hvad det er vi laver med hundene. Man er også altid velkommen til at stoppe os, når vi går tur med hundene, hvis man lige har lyst til at snakke lidt om hundene eller andet. Eller man kan banke på døren hos os, og få en lille snak.

på sporet, som de bestemt ikke må snakke eller lege med. Udstillinger Vores mellemste hund Wolf er blevet nr. 5 ud af 23 i en udstilling i Norge i efteråret 2011. Vores yngste Thor er kun 7 måneder, så der trænes, så han kan komme med til løb til næste vinter. Han skal også stilles i nogle udstillinger her i Danmark til sommer. Vi har et meget tæt samarbejde med Kennel Snowcreek i Agersted, hvor vi har købt vore hunde. De har haft Malamutter i 8 år. Da to af vore hunde har norske fædre, har vi også et rigtig godt samarbejde med Norske Malamut-ejere, som har 25 års erfaring med Malamutter, og de deler gerne deres erfaringer med os nye Malamutejere.

Der er næsten altid kaffe på kanden.

rydde eventuelle fordomme og misforståelser af vejen. Vi er også altid åben overfor en snak, og det kan mange gange hindre det man på godt gammeldags dansk kalder landsbysladder.

De aktiviteter, som vi foretager os med vores hunde, ville ikke kunne lade sig gøre, hvis de udviser aggressiv adfærd.

Helios, Wolf og Thor Pia og Ole Knudsen Godtlandsvej 5 Langholt

Håber at dette lille indslag kan kaste lys over, hvorfor vore hunde er som de er, og

Det er beklageligt, at der er opstået rygter om Oles hunde. Jeg kan fuldstændigt afvise, at det har noget som helst på sig. Rygterne/historierne – som vi også har hørt, er opstået efter, vi i december måned, fik vores hund aflivet ved dyrlægen, da den havde bidt et familiemedlem Per Bay

FØDSELSDAGSSALG Kom ind i butikken... Der har vi mange flere tilbud... ALT NATTØJ

KER ERJAK4-98 M M O S TR. 7 BABY STR. 3-12 ÅR S BØRN

SPAR

÷3060%

KUN N

A

T

U

R

A

L

B

A

L

A

N

C

E

J

E

A

N

S

MARC LAUGE

SOMMERJAKKER S-XXL FRA

400;

ALLE NYE COWBOYBUKSER

÷25%

200;

NYHED 6-98 STR. 5 BABY -

DRENGE COWBOYBUKSER 3-12 ÅR FØR 150; NU KUN I UGE 9

N UTIKKE B I E C T RREN KONKU IND GAVEKOR V

. r k 0 0 3x5

HJALLERUP CENTRET 6 · TELEFON 98 28 14 71 Ung mode • Damemode • Lingeri • Baby- & børnemode

100;


Vodskov Avis

Side 16

28. februar 2012

25 børn til fastelavnsfest i Ajstrup Tekst: Erik Amstrup n AJSTRUP: Set i forhold Der deltog 25 i alt 25 børn i årets fastelavnsfest i Ajstrup. Her ses et lille udsnit. Ikke alle børn var lige store nok til at deltage i tøndeslagningen. (Privatfoto)

til indbyggertallet var der mildest talt formidabel tilslutning til Ajstrup Borgerforenings fastelavnsfest i Ajstruphus. Ikke mindre end 25 festligt udklædte børn var mødt op for at slå katten af tønden. Børnene havde taget både forældre- og bedsteforældre med. Da kølleslagene havde for-

vandlet fastelavnstønden til pindebrænde, fik børnene hurtigt fjernet dens indhold af slik fra de bonede gulve i Ajstruphus. Derefter var der fastelavnsboller, sodavand og til både små og store. Med til historien hører, at også flere voksne var mødt op i festlige fastelavnskostumer.

Tylstrups børn rendte og hoppede Tekst og foto: Erik Amstrup

Pigerne tog sig en lille pause på kanten af én af de mindre hoppeborge.

LæSERTILbuD – Vodskov Avis gør det muligt!

Sommer i vinlandet Alsace - med base i hyggelige Mulhouse

Alt dette får dU:

Oplev de idylliske byer Og skønne vine i AlsAce

4 5 overnatninger 4 5 morgenbuffeter 4 Velkomstkurv på værelset med vand, frugt og chokolade 4 Entrébilletter til Museum EDF, Europas største museum om elektricitet 4 Hotel i den gamle bydel 4 Gode shoppingmuligheder

kUn

1.488,-

Ankomst juni, juli og august 2012. Gode børnerabatter - se www.dtf-travel.dk

spar op til 391,-

2 dages ferie fra 99,-

+ masser af andre fordele Bliv PLUSmedlem i vores rejseklub

”Store Hoppedag” har været en fast vinterferietradition i Tylstrup Hallen siden 2006 med TUIs Gymnastikafdeling som arrangør.

n TYLSTRUP: Normalt siger gode forældre ikke ”I kan rende og hoppe” til deres børn. Men i torsdags kunne Tylstrups forældre bruge sætningen - endda med god samvittighed. TUI´s gymnastikafdeling havde arrangeret ”Store Hoppedag” i Tylstrup Hallen, hvor et par hundrede børn både hoppede og sprang på en megastor hoppepude, der fyldte halvdelen af gulvet. Der var også pustet nogle Den store hoppeborg fyldte godt op i Tylstrup Hallen.

OMBYGNINGS

TILBUD Bryggersarrangement inkl. vaskemaskine

6.000 KR.

pr. person i dobbeltvær.

Det 3-stjernede Hotel Kyriad Mulhouse ligger i byen Mulhouse i det sydlige Alsace. Hotellet ligger på den hyggelige gågade i den gamle bydel, kun et stenkast fra byens samlingspunkt, Place de la Réunion. I Mulhouse findes seværdigheder som bilmuseet, togmuseet La Cité du Train, det spændende el-museum EDF Electropolis og botanisk have. Længere udflugter til bl.a. europabyen Strasbourg og den charmerende vinby Colmar kan varmt anbefales.

noget mindre hoppepuder op, som især de mindre børn kunne boltre sig på. Samtidigt kunne forældre og andre familier hygge sig med en kop kaffe.

Rester i fliser fra

40 KR2 . pr. m

Udstillingskøkken komplet m. hvidevarer

Diverse indvendige døre fra

100 KR.

16.000 KR.

Glasbyggesten klar - 19x19 cm

10 KR. pr. stk.

www.vielskerferie.dk/fordele

www.dtf-travel.dk Bestil NU – mens der er plads!

+ mange andre gode tilbud...

eller 70231410

Indtast eller oplys annoncekoden: Vodskov Avis www.dtf-travel.dk • 70231410 Fortrydelsesforsikring fra 69,-. Afbestil uden grund.

Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Ekspeditionsgebyr fra kr. 59,-. Se betingelser på www.dtf-travel.dk

DYBVAD 33687570 - FALKEVEJ 4


Vodskov Avis

28. februar 2012

Side 17

NORDJYLLANDS STØRSTE hos

Hjerte Vital 100% uld superwash, 50 gram på 115 meter, pind 3 1/2 - 4, 22 masker på 10 cm. Alle farver.

19 50 16 50

FØR 27,50 NU KUN

Hjerte Blend/ Tendens

Marks & Kattens Baby øko uld

50% bomuld / 50% acryl, 50 gram på 150 meter, pind 3 - 3 1/2, 26 masker på 10 cm. Alle farver.

80% uld / 20% merino uld, 25 gram på 83 meter, pind 3, 26 masker på 10 cm. 15 forskellige gode farver.

FØR 25,50 NU KUN ...

15

50

Før 26,-

Trunte Baby merino uld 100% merino uld, 50 gram på 180 meter, pind 2 1/2, 30 masker på 10 cm. Alle farver.

FØR 35,50 NU KUN.............

26

50

Hjerte Bommix 50% bomuld / 50% acryl, 50 gram på 110 meter, pind 4, 22 masker på 10 cm. Alle farver.

FØR 25,50 NU KUN ...

16

Mayflower HIT TATOO 100% acryl, 100 gram på 350 meter, pind 4, 22 masker på 10 cm. Alle farver.

FØR 21,00 NU KUN ....

50

Mini Vital 100% superwash uld, 50 gram på 150 meter, pind 3 1/2, 24 masker på 10 cm. Alle farver.

19 50 15 50 50 19 16 50

FØR 27,50 NU KUN

Katia Mysteri Plus 82% uld / 18% polyamid, 50 gram på 50 meter, pind 7, 7 masker på 10 cm. Flere gode farver.

FØR 46,50 NU KUN

Katia Cayenne

50% uld / 43% acryl / 7% polyamid, 50 gram på 72 meter, pind 7, 12 masker på 10 cm. Flotte melerede farver.

FØR 42,50 NU KUN

Hjerte Lima Filtegarn

Katia Iceberg

100% uld, 50 gram på 33 meter, pind 15, 9 masker på 10 cm.

Hjertegarn NATUR ULD SPRAY 100% uld, 100 gram på 100 meter, pind 6-7, 12 masker på 10 cm. 4 gode farver.

FØR 55,50 NU KUN ..

FØR 54,50 NU KUN

16

50

29

50

17 50 12

100% blød uld fra Peru, 50 gram på 100 meter, pind 5, 20 masker på 10 cm. Alle farver.

FØR 25,50 NU KUN

50

Hjerte Deco

80% acryl / 20% wool, 50 gram på 112 meter, pind 3 1/2 - 4, 21 masker på 10 cm. Alle farver.

FØR 18,50 NU KUN

Vindere i februar-konkurrencen:

GRETHE STYRISHAVE

Klitgårdsvej 22, 9382 Tylstrup

ELNA LARSEN

Alexander Kiellandsvej 8, 9381 Sulsted

ELLY CHRISTENSEN

Ultvedparken 38, 9382 Tylstrup

JYTTE GEORGSEN CHRISTENSEN

Løvenborgparken 80, 9400 Nørresundby

Vejgaard Torv · 9000 Aalborg · Tlf. 9813 4855

VEJGAARD VEJGAARD TORV · Tlf.TORV 98 13· Tlf. 48 55 98 13 48 55


Vodskov Avis

Side 18 Sælges: Sneslynge Ariens ST 270 – 3 Frem – 1 Bak. Honda Fræser Motor G 28 F 28 F – Samlet pris 3.500,Øster Hassing. Tlf. 40 51 05 34 Sælges: Skoda Felicia – Årgang 1997 – God stand – 4 nye vinterdæk – Gode sommerdæk – Holder syn til november – Træk – Pris 7.000 – Giv et bud – Tlf. 40 51 05 34 Sælges: Enfurret plov, tohjulet vejhøvl, 120 cm fræser, fanggitre, gårdstrigle, Co2 svejser, tigsvejser, skovvogn m/ kran, 6 T tipvogn, harver, højtryksrenser, kompressor, stålmast, 2 T silo. Tlf. 21 22 95 64 Sælges: Stambogsførte schæferhvalpe, sundhedsbog og vaccineret, salgsklare 8. marts. Se os på www. kennel­as­dal.dk Tlf. 20 89 84 14 / 98 86 99 90 Sælges: Wraphø minibig. Tilbud: 225 kr./stk., kan leveres. Tlf. 60 81 21 36 Sælges: Veteranknallert K.T.M. velholdt. A.T.V. 150 firehjuls crosser. Rundsav m/ transporthjul, evt. byttes med minitraktor. Tlf. 20 53 86 97

Sælges: Gummitransportør, dozerblad, bagskovl 2 og 2,5 m, 6 m halmvogn, 11 m halmvognsanhænger, 4 WD jeep, Deutz 4005, Ferguson 35, Ford Super m/ front, kornvogn. hesteplove, hestestubharve, kornvalse. Tlf. 21 22 95 64 Sælges: Kia Pride 1,3, årg. 1997, kørt 213.000 km, knap 1 år til syn. Økonomisk lille vogn. Pris 6.000 kr. med plader. Tlf. 22 33 18 64 Sælges: 7/84, Mercedes 190 E 2,0 m/ træk, alufælge, gode dæk, kan købes på plader. Pris 7.800 kr. Tlf. 22 45 94 73 Sælges: 5/99, Skoda Octavia 1,6 GLX-i, 215.000 km, m/ træk, meget velholdt, combi model. Pris 28.800 kr. Tlf. 22 85 00 73 Sælges: Badeværelsesmøbler, vaskeskab med helstøbt bordpladevask, 2 små overskabe, 1 højskab, plade med spotlys, spejl. Pris 500 kr. Tlf. 23 45 03 62 Sælges: www.sundhov.dk. Naturlig hovpleje. Salg af Easyboots, Equine Fusion og hovplejeprodukter. Tlf. 51 92 98 37 hverdage 9 - 9.30

Sælges: Nissan Sunny 1,6 SLX, årg. 1994, km 168.000, koksgrå, skal synes, kører godt. Kr. 4.000.-. Tlf. 22 67 56 56 Sælges: Fangegitre, kirkestolslåger, mellemgitre, combilåger, stolper og beslag til inventar. Reservedele til Volvo 650 traktor. Tlf. 98 86 16 52 Sælges: Træ-/plastikvinduer og døre samt staldvinduer og døre. Termoglas efter mål. Montering af vinduer. Tlf. 98 28 17 05/40 32 17 05

Sælges: Ca. 20 m2 blandet løvtræ, 350 kr. pr. m3. Har ligget i 2 år. Asaa-området. Tlf. 20 71 62 44

28. februar 2012

Løsning på synsprøven fra uge 8:

Sælges: Loppemarked lørdag den 3. marts kl. 10-15, Aalborgvej 560, Flauenskjold. Nye varer kommet. Porcelæn, lamper, legetøj, strikkede sokker. Tlf. 20 10 32 92 Sælges: Beskæring af heste i hele Nordjylland udføres til rimelige priser. Tlf. 31 95 49 09

Købes: /Afhentes: Vi henter skrot og du får vin, der smaSælges: Brænde klar til brug. ger godt. Nye og gamle landTræfældning, havearbejde, brugsmaskiner og inventar. Tlf. 21 22 95 64 græsslåning, belægningsar- bejde. Tlf. 22 12 20 75 Købes: /Afhentes: Container sættes ud. Udtjente maskiSælges: www.computerværk- ner, gamle pandeplader, stedet.dk. Reparation og salg jern­skrot, ring og få et tidsaf computere. Opsætning til punkt for afhentning. internet og mail. Fjernelse af 29 78 66 21 virus. Udkørende service. Tlf. 30 26 95 05 Købes: /Afhentes: Industri­ skrot, landbrugsskrot. Vi Sælges/udlejes: Depotrum, gi­ver en vin der smager godt. 20 m3 - 40m3 eller større: Tørt Tlf. 98 95 80 19 og aflåst. Købes: Malkeudstyr til bin Tlf. 30 98 72 09 destalde, gummimåtter til koSælges: Musik til festen: båse, Tube-o-mat foderkasKey-board, piano, harmonika ser til grise – skal være med og sang. Mange genrer/egne beholder. sange. Ikke playback til fest- Tlf. 98 86 16 52 sange. Tlf. 98 81 14 58

Kom i kontak t med

40.000 husstande

LOPPE

Indryk en loppe annonce i

SERVICE

Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Grindsted, Uggerhalne, Langholt, Vester Hassing, Stae og Bouet

Telefon 9 8 29 3 3 2 2

LOPPESERVICE... Annoncer, der er os i hænde SENEST FREDAG KL. 10.00, kommer med efterfølgende uge. 1. Antallet af ord i en loppeannonce må være

MAX 15 ORD

Indryk din loppeannonce i 4 aviser, for kun

50.-

2. Er annoncen over 15 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce, også med max 15 ord - osv. 3. Prisen for en loppeannonce i ca. 40.000 aviser er 50 kr. inkl. moms

Brug nedenstående kupon til teksten: Udfyld venligst kuponen TYDELIGT.

SÆLGES

Oplag 40.000 aviser.

w Midtvendsyssel Avis, Hjallerup w Rold Skov Bladet, Skørping w Vodskov Avis, Vodskov w Østvendsyssel Folkeblad, Dybvad Annoncen må max indeholde 15 ord, ved mere end 15 ord, fordobles prisen osv. Annoncen skal være indleveret SENEST FREDAG KL. 10.00. Se kupon her på denne side.

KØBES

BYTTES

CHECK

Frimærker kan IKKE benyttes til betaling

Tlf.: Navn: Adr.:

KONTANT

»Lopperne« er for private og må ikke indeholde firmanavne (vil blive fjernet fra annoncen). INDLEVERES TIL:

Vodskovvej 36, 9310 Vodskov

Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Grindsted, Uggerhalne, Langholt, Vester Hassing, Stae og Bouet Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Grindsted, Uggerhalne, Langholt, Vester Hassing, Stae og Bouet


Vodskov Avis

28. februar 2012

Over 2 400mgulv! e dans

Side 19

DANSEAFTEN I AKKC

Oplev KANDIS og THORLEIFS til

Palmehaveaften

Lørdag 21. april kl. 20 i Aalborghallen

Billet til danseaften: 328,- ekskl. gebyr - købes på akkc.dk eller billetkontor 9935 5566 (hverdage kl. 12-17)

Bestil lækker mad før eller efter dansen i MIDDAG - fra kl. 17.00

Nyd en lækker buffet i Papegøjehaven. Pris pr. couvert.........kr. 258,-

NATMAD

- fra kl. 22.30 - 00.30

Pris pr. couvert fra .....................................................kr. 75,-

Bestil spisning via billetnet.dk eller på tlf.: 98125499

Indeh.: Buffet i Papegøjehaven, billet til Palmehaveaften og overnatning i dobbelt vær. inkl. morgenbrunch..............................Pris: 985,- pr. person BESTIL PÅ: Tlf.: 7012 5151 eller reception.europa@firsthotels.dk

Billet: Tlf. 9935 5566 · billetnet.dk · akkc.dk


Vodskov Avis

Side 20

Ugens film i Kino Hjallerup

DAME KONGE ES SPION

HVER AFTEN KL. 19.30 TIL OG MED ONSDAG 29. FEBRUAR OGSÅ LØRDAG 3. MARTS KL. 16.00 Året er 1973 og den kolde krig er på sit højeste. I filmatiseringen af John le Carrés berømte spionroman møder vi den knivskarpe agent George Smiley (Gary Oldman), der får til opgave at gennemtrævle fortid og nutid i den Britiske Efterretningstjeneste i jagten på en farlig dobbeltagent. Smiley får fat i en liste med de mistænkte agenter. De har kodenavnene Dame, Konge, Es… og Smileys eget navn! Et livsfarligt spil er i gang, og Smiley er fanget i midten. T.o.11

DEN BESTØVLEDE KAT LØRDAG OG SØNDAG KL. 14.00 I 2 D I sine killingeår blev Den Bestøvlede Kat narret til at begå et bankrøveri af Klumpe Dumpe, det talende æg. Nu må de fredløse ekskumpaner lægge fortiden bag sig, så de sammen kan stjæle de tre magiske bønner, der giver adgang til gåsereden med de famøse guldæg. Duoen får følge på eventyret af den sexede listetyv Kitty Fløjlspote, der stjæler Kats hjerte ved at være lige så modig og fyrig som ham selv. T.f.a.

JERNLADYEN TORSDAG 1. – SØNDAG 4. MARTS KL. 19.30 SØNDAG 4. MARTS OGSÅ KL. 16.00 ’Jernladyen’ er en gribende fortælling om politikeren og især mennesket Thatcher og viser, at de mange år på toppen af magtens tinder bestemt ikke har været omkostningsfri. Filmen tager udgangspunkt i den aldrende og demente Margaret, der efter at have været vært ved et middagsselskab mindes sit liv og de åbenlyse private ofre, der måtte til for at få karrieren til at hænge sammen. Det er Meryl Streep, der har den store hovedrolle. T.o.11

28. februar 2012

Dronninglund Sparekasse fik overskud på 11,7 millioner i 2011 n DRONNINGLUND: Dronninglund Sparekasse kom ud af 2011 med et overskud før skat på 11,7 millioner kroner. Set i lyset af de svære økonomiske konjunkturer i Nordjylland, betegner sparekassens bestyrelse resultatet som tilfredsstillende. Ikke mindst i forhold til 2010 - hvor pengeinstituttet måtte notere sig et underskud på ti millioner. Den primære drift er faldet fra 53 til 51 millioner, hvilket først og fremmest skyldes en nedgang i provisionsindtægterne på grund af et lavere aktivitetsniveau. Nedskrivningerne på udlån og garantier blev i 2011 på

40 millioner mod 67 millioner året før. - De store nedskrivninger er et tegn på, at mange sparekassens erhvervskunder fortsat har det økonomisk svært. På udgiftssiden tæller det også med, at omkostningerne er steget med 1 %, ligesom Dronninglund Sparekasse i 2011 atter har måttet bidrage til andre nødlidende pengeinstitutter med fire millioner kroner. Solid sparekasse Udlånene i Dronninglund Sparekasse steg med 1 % til 1,8 mia., mens indlånene steg med 3,5% til 2,0 mia. kroner.

- Vi har med en solvensprocent på 19 mod det lovbefalede mindstekrav på 9,5 %, altså en overdækning på 9,5 % - hvilket betyder, at sparekassen fortsat er et særdeles trygt sted at have sine penge stående, oplyser sparekassedirektør Birger Haaning Dronninglund Sparekasse fik sidste år 1.425 nye kunder og 415 nye garanter. - Vi opfylder alle krav i Finanstilsynets tilsynsdiamant, og har en særdeles god likviditet og friværdi, tilføjer Birger Haaning.. Dronninglund Sparekasse har i kriseårene fra 2008 og indtil nu udbetalt renter

n VODSKOV: Natten til torsdag blev en 14 årig ung mand fra Nørresundby dræbt, da han løb ud foran en bus på Loftbrovej, lidt nord for Kvickly.

ANOTHER YEAR

Året er 1973 og den kolde krig er på sit højeste. I den længe ventede filmatisering af John le Carrés berømte spionroman møder vi den knivskarpe agent George Smiley (Gary Oldman), der får til opgave at gennemtrævle fortid og nutid i den Britiske Efterretningstjeneste i jagten på en farlig dobbeltagent. Smiley får fat i en liste med de mistænkte agenter. De har kodenavnene Dame, Konge, Es… og Smileys eget navn! Et livsfarligt spil er i gang, og Smiley er fanget i midten. T.o.11.

til garanterne på 46,5 millioner kroner – samtidigt med, at reserverne er forøget med 6 millioner. - Jeg synes, at vi er kommet rimeligt gennem den værste krise siden Anden Verdenskrig. Vi er således godt rustet til at hjælpe vore kunder med deres økonomiske behov. - Både nu – og når markedet igen viser væksttegn, slutter Birger Haaning.

14 årig dræbt på Loftbrovej Sammen med sine kammerater ventede den 14 årige på bussen og havde på grund af det dårlige vejr søgt ly i tunnelen ved stoppestedet. Da bussen ankom, løb den unge mand pludselig ud på vejen og direkte ind i bussen. Den 67 årige buschauffør havde ingen chancer for at undgå påkørslen.

MANDAG 5. TIL OG MED ONSDAG 7. MARTS KL. 19.30 SØNDAG 11. MARTS KL. 16.00

Direktør i Dronninglund Sparekasse Birger Haaning glæder sig over et tilfredsstillende overskud i 2011.

Efter ulykken blev den 14 årige ført til Aalborg Sygehus, hvor han kort efter døde på grund af sine kvæstelser. Den 14 årige var elev på Nørre Uttrup Skole. Efter den tragiske ulykke blev der lagt et stort antal blomster og tænd lys på ulykkesstedet, ligesom mange har været på stedet for at mindes den unge mand, hvis liv blev alt - alt for kort.

Annoncér i telefon 98 29 33 22

Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Grindsted, Uggerhalne, Langholt, Vester Hassing, Stae og Bouet

Svend Thomsens EFTF. 70 27 14 05 Alt i Murerarbejde Nybyggeri Renoveringer Tilbygninger Badeværelser Specialopgaver

www.svendthomsen.dk


Vodskov Avis

28. februar 2012

Side 21

Frønse fejrede sin fødselsdag i Spar Nord Tekst og foto: Erik Amstrup n VODSKOV: I torsdags

markerede Spar Nord Banks maskot Frønse sin fødselsdag ved at aflægge

besøg i bankens afdelinger i Nørresundby, Vester Hassing og Vodskov. I Vodskov stod den glade fødselar foran bankens indgang, hvor han hjerteligt hilste og uddelte slikposer til de forbipasserende børn. Nogle af dem fik den trinde fødselar endda overtalt til at gå med ind i banken, hvor ansigtsmaleren Britta Borup sad klar til at male festlige farver på børnenes ansigter.

Emma Heby fik nye kulører af ansigtsmaleren Britta Borup.

sig inde i Frønse. Men avisens udsendte bemærkede dog, at én af stolene bag bankens skriveborde stod tom i torsdags. - Det er en rigtig iagttagelse. Men derudover har jeg ingen kommentarer, lød svaret.

Bankens souschef Peter Nielsen ønskede ikke at fortælle, hvem der gemmer

Fødselaren Frønse midt på Vodskov hovedstrøg sammen med Emma og Andreas Heby og kunderådgiver Birgitte Svendsen.

Håndværkere Vodskov Malerforretning

vanens

Kristian Larsen - Malermester

VVS- & BLIKKENSLAGER aut. VVS-installatør v/ Lars Eriksen Hammervej 28 . 9381 Sulsted

Følfodvej 27 . 9310 Vodskov

Tlf. 98 29 33 80 ALT MALERARBEJDE UDFØRES... Murer og Entreprenør

BIRGER PEDERSEN Bakmøllevej 267 9380 Vestbjerg Biltlf. 20 31 82 22 40 11 82 22 Telefax 98 95 61 32

98 95 62 22

Vi udfører alt i reparationer og nybygning på Salg og nstallationer • bolig og industri el-i er ion llat sta • lys- og kraftin ring sty me var og e arm el-v • tallationer • vedligeholdelse af ins er ion llat sta ain dat • hvidevarer • reparation af hårde

HUSK vores døgnservice aut. EL-installatør

reparation af hårde hvidevarer!

Tlf. 40 27 87 17 www.svanensvvs.dk

MINILÆSSER - MINIGRAVER - STUBFRÆSNING

kt b li l A

og smedearbejde udfø

VVS Arne Pedersens´s Eftf.

r es

v/ Bo Kjeldgaard

Tlf. 98 29 61 29 Tlf. 98 15 36 00 www.ap-vvs.dk . E-mail: mail@ap-vvs.dk Tingvej 2 F . Vestbjerg . Aalborg Medlem af DAnsK VVs – et signal for kvalitet

Alt malerarbejde udføres ✔ Private ✔ Erhverv ✔ Færdigmalede fodlister og gerigter ✔ Sprøjtelakering af døre og låger

snedker- og malerarbejde

snedkerinden.dk v/Marie Bang • Mobil 30 23 86 16 Rubrikannonce i Vodskov Avis: 98 29 33 22

EL & VVS

• Rørskader • Kloak • Ventilation • Nybygning • Ombygning • Reparation • Blikkenslager • El-arbejde • Butikssalg

Få et uforpligtende tilbud...

SOLSIDENS MALERFIRMA A/S

Kontakt os og få et tilbud...

Følfodvej 25 . 9310 Vodskov Tlf. 98 17 60 32 . 98 17 90 67 . Fax. 98 17 99 22

aps

E-mail: kg@solsidensmaler.dk . www.solsidensmaler.dk Følfodvej 29 . 9310 Vodskov . Tlf. 98 29 32 11

BANKO hver torsdag kl. 18.30 i Vodskov Hallen

SPAR OP TIL 3000,- På TILSTAndSRAPPORT Og eneRgImæRke Brug den lokale uafhængige bygningssagkyndige. Kontakt Arkitekthuset Vodskov A/S på tlf. 98 29 42 66 – inden du sætter dit hus til salg.

Granlunden 6 | 9310 Vodskov | www.arkitekthusetvodskov.dk | ark@arkitekthusetvodskov.dk Annonce_ArkitekthusetVodskov.indd 1

VAND VARME SANITET GAS BLIK

30/09/11 09.49

tlf.: 98293966 - 98291234 Følfodvej 15 . 9310 Vodskov . Tlf. 98 29 39 66 - 98 29 12 34 www.njholm.dk

>““iÀÊ Þ} /©“ÀiÀ‡Êœ}ÊØi`ŽiÀvœÀÀi̘ˆ˜}

6œ`ΜÛʙnÊәÊÎäÊÎ{ ÜÜÜ°…>““iÀ‡LÞ}°`Ž


Vodskov Avis

Side 22

28. februar 2012

Vellykkede Standerhejsning hos Klubmesterskaber i Grindsted Sportsklubs Grindsted Badminton fodboldafdeling

n GRINDSTED: Da GSK forleden afviklede klubmesterskaberne 2012, var Grindsted Hallen fyldt med glade og energiske

n rettelser: I sidste uges Vodskov Avis havde der desværre indsneget sig et par fejl: I omtalen af forrige uges gospelkoncert i Vodskov Kirkeskrev vi, at Maria og Marvin spillede på tværfløjter. Det gjorde de ikke. Den unge pige og den unge mand spiller begge på saxofon.

badmintonspillere. Efter et hyggeligt morgenbord, blev der gået til den med liv og sjæl, hos både spillerne og de mange forældre, der var mødt op for at se deres børn kæmpe. De mange spændende og hårde kampe endte således: U11 Piger: Thea Grønborg, U11 Drenge Single: Malthe Dissing – Double: Kris Christensen/Niklas E. Kristoffersen, U13 drenge Single: Emil Kristoffersen - Double: Emil Kristoffersen/Lucas Kristoffersen, U17 drenge single: Filip Larsen - Double: Steve Larsen/Filip Larsen, Motionist

herredouble B: Leif Køhne/ Jan Sørensen, Motionist herredouble A: Tage Petersen/Poul Dahl, Motionist herresingle: Anders Holt, og Motionist Mixdouble: Lone Birk/Anders Holt. Efter klubmesterskabet rettede GSK Badminton ikke blot en tak til de sponsorer, der gjorde det muligt at uddele fine præmier til spillerne, men også til de frivillige, der sørgede for afviklingen af klubmesterskaberne.

n GRINDSTED: Også herreseniorerne i Grindsted Sportsklubs Fodboldafdeling har taget hul på en ny sæson. Ved standerhejsningen kunne formand Norman Kristiansen byde velkom-

men til 16 friske seniorer, der straks lagde ud med en gang let træning på grønsværen.. De fysiske anstrengelser blev efterfølgende belønnet med suppe i klubhuset. GSK`s fodboldafdeling

kan i denne sæson mønstre både et hold i Serie 5 - og et syvmands Old Boys. Begge hold træner hver onsdag aften kl. 19.30 under ledelse af Jesper Rasmussen og Simon Madsen.

Efter kampene samledes de voksne spillere til hyggelig fællesspisning.

I en annonce, hvor en andelsbolig i Ravndalen i Vodskov, var sat til salg, var værdien ved en slåfejl angivet til 1.203.910, hvor den rette pris var 1.023.910. Seniorspillerne i Grindsted Sportsklubs Fodboldafdeling var hurtigt på grønsværen ved starten af den nye sæson. (Privatfoto)

Stolte unge klubmestre i GSK Badminton 2012

Motormarked

Biler sælges • STORT UDVALG af importerede biler til gule og hvide plader. • ALT I REPARATION af person- og varebiler. • LÅN BIL, mens din bil repareres.

Grindsted Autoværksted ApS Uggerhalnevej 43 Grindsted · 9310 Vodskov

Tlf. 98 28 61 45

Bestil dit næste bilsyn på www.pavabilsyn.dk

TYlSTrUP aUToHandel

Bliv sat i den rette bås med en rubrikannonce Tlf. 98 29 33 22

& dÆKCenTer

Køb

Salg

KommiSSion af biler

alT i aUTorePeraTion graTiS lånebil ved STørre reParaTioner ring På Tlf. 98 26 27 27 - eller kik ind til dit lokale værksted...

LEVETIDSGARANTI mod rust! Stikprøvekontrol hos FDM

Se vores salgsbiler

www.tylstrupauto.dk · tylstrup.auto@mail.dk Winterhawk 2 Evo 4x195/65R15 91T - Pris 2198,4x205/60R16 92H - Pris 3698,-

PAVA Center Nørresundby Sundsholmen 33 . Telefon 98 19 18 22 www.pava9400.dk

Vang Mark 48 . 9380 Vestbjerg www.huggeren.dk . www.98296300.dk . www.refero.dk

• Dæk og alufælge • Køb og salg af brugte biler • Alt i autoreparationer • Klargøring til syn • Vaskehal • Aircon Service • Autotransport

LIGE NU 4 VINTERDÆK * ISO 9000 – 2001 godkendt

Kai Guldborg

Rasmus Henriksen

Kig ind til

guldborg biler

Irene Holms Vej 2 . 9380 Vestbjerg Tlf. 28 28 58 37

Priser ekskl. mont. og afbalancering

Sulsted Autoværksted

Affald er mange ting

98 29 63 00 / 98 29 45 00

Vestbjerg bAkke

ViNTER Dæk

Effektiv rustbeskyttelse

Den dejlige bil du købte for år tilbage bliver også til affald! Vestbjerg Autogenbrug A/S er godkendt* affaldsbehandler. Vi giver mindst 1500 kr. for din gamle bil når du afleverer den hos os.

Auto-tilbud frA

Elkærvej 77 - 9381 Sulsted Tlf. 9826 1124 / 4038 1033 175/65R14 - 195/65R15 Reparation og servicering af alle mærker Reparation servicering alle mærker Specialist i og autoskader og af dæk Specialist i autoskader og dæk GRATIS Klargøring til syn LÅNEBIL GRATVED Klargøring til syn IS Se 200 salgsklare biler på: AUTOSKADE LÅNEBIL Se 200 salgsklare biler på: www.bilgaardenhostrup.dk www.bilgaardenhostrup.dk

1.995,-

Vi finder gerne din ønskebil - også fabriksny Vi finder gerne din ønskebil - også fabriksny Finansiering tilbydes - også til ældre biler Finansiering tilbydes - også til ældre biler

Sudergaards Autoservice v/ Morten Sudergaard

Karolinevej 3 . Grindsted . 9310 Vodskov Tlf. 9828 6432 . Mobil 2084 6432 www.sudergaard-auto.dk

• 4-hjuls udmåling • Aircon service • Forsikringsskader • Skiftning af autoruder • Klargøring til syn • GODE TILBUD PÅ DÆK • GRATIS LÅNEBIL ved større reparationer/service

Sudergaards Autoservice v/ Morten Sudergaard

Karolinevej 3 . Grindsted . 9310 Vodskov

Sude

v/ Mort

Karoline


Vodskov Avis

28. februar 2012

Side 23

Vodskov IF præsenterer jubilæumsarmbånd Tekst og foto: Erik Amstrup n VODSKOV: Bestyrelserne i både håndbold- og fodboldafdelingerne har længe været i gang med forberedelser til Vodskov Idrætsforenings 50 års jubilæum. Jubilæet markeres lørdag

den 12. maj på Vodskov Stadion. I den forbindelse har Vodskov Idrætsforening fået smykkefirmaet ”Gade og Juul Design” fra Vodskov til at designe et smukt sportsarmbånd, der fra begyndelsen af marts vil blive

solgt i de fleste af byens forretninger. - Armbåndene koster kun 25 kroner. Hele overskuddet går ubeskåret jubilæumsfestlighederne i Vodskov Idrætsforening, oplyser næst- og ungdomsformand i Fodboldafdelingen Claus Juul.

Annoncér i Vodskov Avis 98 29 33 22 - det betaler sig!

Jo mere kultur – jo mere for pengene! www.mediecenter.dk

Boligmarkedet HUS TIL SALG Højskolevej, Try, 9330 Dronninglund. 100 m2 beboelse. Stor garage på 50 m2. Stor grund. Velegnet til heste eller lignende. Pris 510.000 kr. N.B. Evt. tidsbegrænset udlejning.

Tlf. 40 32 17 05

til leje

Ca. 170 m2 kontor – 470 m2 isoleret lager, Håndværkervej 38A, Hjallerup.

tlf. 21 73 16 76

Lokaler udlejes Kontorlokaler udlejes med fælles indgang, køkken og wc. Tinghaven 7 Vodskov Bestående af: 4 kontorer på henholdsvis 10, 16, 16 og 49 m2. Udlejes samlet eller enkeltvis. Udlejes pr. 1. marts Kontakt 28 45 90 95

RAVNDALEN 53 – SÆLGES En spændende andelsbolig i attraktiv boligforening, ikke langt fra Hammer Bakker.

rubrik ANNONCER : 98 29 3 3 2 2 Vodskovs smukke jubilæumsarmbånd kommer til salg i byens butikker primo marts

En dejlig ét plans bolig på ca. 100 kvm, med egen terrasse og udsigt til syd og fællesarealer. Boligen hører til blandt de sjældent udbudte. Der er stor stue med nyt trægulv i forbindelse med nyt lyst køkken (2010). Soveværelse med skabe, samt et værelse. Nyere badeværelse (2005) og bryggers. Carport med stort redskabsrum. Ikke mindst er der et tilhørende fælleshus med plads til 60 personer. Værdi ifølge årsregnskab 2010 Kr. 1.023.910. Forbedring Kr. 107.555. Ring på 29 27 18 77 eller 23 26 36 35 og giv et bud

Håndværkere Udskiftning af termoruder Alt glarmesterarbejde udføres Forsikringsskader

Langholt El-service

El-arbejde af enhver art udføres, såvel reparationer som ny-installationer. Tilbud gives uden forbindende.

v/ Per Nielsen Aut. El-installatør

Horsensvej 4, Langholt 9310 Vodskov

Tlf. 98 25 75 77

Rubrik annoncer

98 29 33 22

GLARMESTERFIRMAET

Hierzmann Tømrer & Snedker

Hans Bilgaards Eftf. Aps Luneborgvej 27 9382 Tylstrup

TømReR- og bygningssnedkeRi Aps · Telefon 98 29 39 77

Tlf. 98 25 75 76 Mobil 40 27 75 76

induer

Energiv

98 26 14 28 - 40 54 14 28

Kvalitet til tiden - ring 98 29 31 10

Ring for uforpligtende tilbud eller gå ind på

www.ks-aps.dk

VVS Installatøren er på vej...

Tylstrup VVS

ApS

Nyt og reparationer Indretning af badeværelser Forsikringsskader Hovedentrepriser Kloakarbejde Blikkenslagerarbejde

VVS

Aut. VVS-installatør & kloakmester LEO NIELSEN

Installatøren

Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Grindsted, Uggerhalne, Langholt, Vester Hassing, Stae og Bouet

Kirkevej 22 ● 9310 Vodskov ● Tlf. 98 29 31 10 ● Bil 40 98 31 10 www.vvsinst.dk ● e-mail: vvs@vvsinst.dk


Vodskov Avis

Side 24

Ugens tv OnsDAg

DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Aftenshowet 09.25 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Børne TV 17.00 Miss Marple: Liget i biblioteket 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Dyrehospitalet 18.30 Nyhedsblok 19.05 Aftenshowet 20.00 Ved du hvem du er? 21.00 Nyhedsblok 22.00 Homeland - Nationens sikkerhed 22.50 Taggart: Poplegender 23.40 Onsdags Lotto 23.50 Nye hvide verden 00.20 Rockford DR2 08.00 Morgenandagten på DR2 13.45 The Daily Show 14.10 Eftermiddagsprogrammer 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Den store fædrelandskrig 18.50 Omars Ark 19.10 Kroppens mysterier 20.00 Grin med Gud 20.30 Rytteriet 21.00 Modearkivet 21.30 Beskidte byer - Paris 22.20 Den sorte skole 22.30 Deadline 23.00 DR2 Global 23.50 The Daily Show 00.15 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhedsblok 12.15 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 19.30 Fodbold: Danmark - Rusland, direkte 21.50 Fodbold: Players Lounge 22.15 Nyhedsblok 22.45 Fodbold: Players Lounge 23.05 Natholdet 23.40 Jail 00.10 Natfjernsyn

tORsDAg

DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Aftenshowet 09.25 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Børne TV 17.00 Miss Marple 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Jamies mad på 30 minutter 18.25 OBS 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 Sporløs 20.30 Nye hvide verden 21.00 TV Avisen med Jersild Live og Sporten 22.00 Mord i familien 22.45 Sømanden & Juristen - historier fra et hospice 23.15 Natfjernsyn DR2 08.00 Morgenandagten på DR2 14.10 Danskernes Akademi 16.10 Hamish Macbeth. Sk. krimiserie fra 1995 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Den store fædrelandskrig 18.45 The Daily Show 19.10 Kroppens mysterier 20.00 Debatten 20.50 Sagen genåbnet 22.30 Deadline 23.00 Smagsdommerne 23.40 The Daily Show 00.00 Spis Vietnam 00.30 Danskernes Akademi TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.15 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 Rita. Dansk dramaserie 20.50 Danmark ifølge Bubber 21.25 CPH Lufthavnen 22.00 Nyhedsblok 22.30 Skriftestolen 23.05 Natholdet 23.40 Jail 00.10 White Collar 00.55 Natfjernsyn

FReDAg

DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Aftenshowet 09.25 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Jersild Live 12.35 Eftermiddagsprogrammer 15.00 DR Update - nyheder og vejr 15.10 Lægerne 16.00 Børne TV 17.00 Miss Marple 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Hammerslag 18.30 Nyhedsblok 19.00 Disney sjov 20.00 X Factor 21.00 TV Avisen 21.30 X Factor Afgørelsen 21.55 Brooklyn’s Finest 00.00 The Life and Death of Bobby Z DR2 08.00 Morgenandagten på DR2 14.10 Danskernes Akademi 16.10 Hamish Macbeth. Sk. krimiserie fra 1995 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Den store fædrelandskrig 18.45 The Daily Show 19.05 Sherlock Holmes 20.00 Den eneste sandhed 22.00 Store danskere 22.30 Deadline 23.00 Debatten 23.50 The Tall T. Amr. western 01.05 The Daily Show TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.15 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 Death in Paradise 21.00 Live fra Bremen 21.30 Taxaquizzen 22.00 Live fra Bremen 22.35 Den blinde vinkel 23.05 Phone Booth. Amr. thriller fra 2003 00.30 Black Snake Moan 02.30 Natfjernsyn

LØRDAg

DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 11.40 Troldspejlet 2012 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Tidens Tegn - TV på tegnsprog 13.20 Jamie Olivers Amerika 14.10 Året med den svenske kongefamilie 2011 15.10 Ved du hvem du er? 16.10 X Factor 17.10 X Factor Afgørelsen 17.40 Før søndagen 17.50 Sporløs 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Vejret og Sporten 19.05 Limbo 20.00 Krummerne 21.30 Wallander: Arven 23.00 Rocky Balboa 00.35 Stor opstandelse DR2 08.05 Morgendagten på DR2 13.30 Nyheder fra Grønland 14.00 Eftermiddagsprogrammer 17.05 Dokumania 18.30 Vin - og hvordan man sælger den 19.30 Spis Vietnam 20.00 DR2 Tema: Kødland 21.55 En usædvanlig redningsaktion 22.20 River Cottage - Bites 22.29 DR2 Tema: Kødland - kredit 22.30 Deadline 22.55 Grin med Gud 23.25 Rytteriet 23.50 Natfjernsyn TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 09.00 Nyhederne med Weekend Weekend 12.55 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Hvem vil være millionær? 16.50 SuperMatchen: AG København - BjerringbroSilkeborg (m) 17.40 Nyhedsblok 17.45 SuperMatchen: AG København - BjerringbroSilkeborg (m) 18.40 SuperMatchen: Studiet 19.00 Nyhedsblok 19.45 LørdagsSporten 20.00 Argh! Det gjorde jeg bare ikke 20.50 Fire bryllupper og en begravelse 22.50 XXx2: The Next Level 00.35 2 Broke Girls. 2 afsnit 01.25 Den blinde vinkel 02.00 Natfjernsyn

28. februar 2012

sØnDAg

29. feb. - 6. mar. 2012

DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 11.10 Gepetto News 11.40 Conrad og Bernhard 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Eftermiddagsprogrammer 13.00 Ved du hvem du er? 14.00 Gudstjeneste i DR Kirken 14.45 Verdens børn er blevet voksne 15.45 Tæt på en dronning 16.05 Lykke 17.05 Krummerne 18.30 Nyhedsblok 19.00 Oceaner af liv 20.00 Lykke 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 Clement Søndag 22.50 McBride 00.15 Generation Udenfor DR2 12.40 DR Klassisk 13.35 Danskerne Akadami 15.40 Hårdt mod hårdt 17.30 DR2 Tema: Sådan klarer du dig i Hollywood 20.00 Bonderøven retro 20.30 Smag på Norden. Vildt og velsmagende 21.00 Spis Vietnam 21.30 River Cottage - grøntsager 22.20 River Cottage - rødbeder og tomater 22.30 Deadline 23.00 Detektor 23.30 Stjålne børn - stjålne liv 00.20 Smagsdommerne TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 09.00 Nyhederne med Weekend Weekend 12.55 Hva’ bruden ikke ved 13.45 Gordon Ramsays køkkenmareridt 14.30 Cykling: Paris-Nice 15.45 2 Broke Girls. 2 afsnit 16.40 Rita. Dansk dramaserie 17.25 Herre i eget hus 18.00 Nyhedsblok 18.20 Flying Superkids Around the World 18.50 Vejret 19.00 Nyhedsblok 20.00 Station 2 Politirapporten 20.35 Extrem - gambling for millioner 21.00 Nådeløs hævn 22.55 Live fra Bremen 23.20 Andreas Bo - indenrigs 23.35 Live fra Bremen 00.05 Natholdet. 4 afsnit 02.15 Natfjernsyn

MAnDAg

DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Aftenshowet 09.25 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 21 Søndag 12.50 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Børne TV 17.00 Lægerne 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Søren Ryge præsenterer 18.30 Nyhedsblok 19.05 Aftenshowet 20.00 Livets planet 20.50 Bagom Livets planet 21.00 TV Avisen med Horisont og Sporten 22.00 Kriminalkommissær Foyle 23.40 Homeland - Nationens sikkerhed 00.30 Rockford DR2 08.00 Morgenandagten på DR2 14.00 Danskernes Akademi 16.10 Hamish Macbeth. Sk. krimiserie fra 1996 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Den store fædrelandskrig 18.45 The Daily Show 19.10 Kroppens mysterier 20.00 TV!TV!TV! 20.30 Pans labyrint. Sp. fantasydrama fra 2006 22.30 Deadline 23.00 Mord efter bogen 23.40 The Daily Show 00.10 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife Amr. dramaserie 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.15 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Nyhedsblok 16.15 Cykling: Paris-Nice 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 Hvem vil være millionær? Dansk quizshow 20.50 Station 2 Special 21.40 Station 2 Patrulje 22.00 Nyhedsblok 22.30 Taxaquizzen 23.05 Natholdet 23.40 Natfjernsyn

tIRsDAg

DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Tidens Tegn - TV på tegnsprog 09.30 Formiddagsprogrammer 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Horisont 12.35 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Børne TV 17.00 Lægerne 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Skattejægerne 18.30 Nyhedsblok 19.05 Aftenshowet 20.00 Hammerslag 20.30 Spise med Price - Grease 21.00 Nyhedsblok 22.00 Irene Huss: Tatoveret torso 23.30 En chance til 00.00 Natfjernsyn DR2 08.00 Morgenandagten på DR2 14.00 Danskernes Akademi 16.10 Hamish Macbeth 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Den store fædrelandskrig. Dokumentarserie 18.45 The Daily Show. Amr. satireshow 19.10 Kroppens mysterier 20.00 Detektor 20.30 Verdensøkonomien bløder 20.55 Dokumania 22.30 Deadline 23.00 Europa eller kaos? 23.30 Hvad er meningen, mand? 00.00 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife Amr. dramaserie 12.00 Nyhedsblok 12.15 Eftermiddagsprogrammer 16.15 Cykling: Paris-Nice 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 Hva’ bruden ikke ved 20.50 Vores virkelige store familie 21.25 Alarm 112 22.00 Nyhedsblok 22.30 Station 2 Politirapporten 23.05 Natholdet 23.40 Jail 00.05 Natfjernsyn

UGE 9 - 2012

The Life and Death of Bobby Z DR1 fredag kl. 00.00 Amr. actiondrama fra 2007 med bl.a. Paul Walker og Laurence Fishburne. Ekssoldaten Kearney sidder inde på livstid uden nogen fremtidsudsigter. En dag får han et tilbud, han ikke kan afslå: den hårdkogte detektiv Krewes tilbyder ham DR1 torsdag kl. 20.00: “Sporløs”

TV2 torsdag kl. 20.50: ”Danmark ifølge Bubber”

at slippe ud, hvis han går med til at påtage sig rollen som den berygtede narkoboss Bobby Z. Bobby Z skal indgå i en hemmelig byttehandel, så Krewes’ partner slipper ud af kløerne på en ondsindet narkobaron. Narkobaronen ved nemlig ikke, at Bobby Z i virkeligheden er død.

Rocky Balboa DR1 lørdag kl. 23.00 Amr. actiondrama fra 2006 med bl.a. Sylvester Stallone og Burt Young. Rocky har forlængst trukket sig tilbage som bokser og går og passer sin lille restaurant. Pengesorger får

ham til at overveje at bokse nogle få kampe igen, da han får tilbudt en titelkamp mod verdensmesteren i sværvægt, Mason Dixon. Men har Rocky stadig det, der skal til for at generobre mesterskabet?

DR1 lørdag kl. 19.05: ”Limbo” Fire børn på 12 år bor samme sted, men kender ikke hinanden - endnu.

Phone Booth DR1 fredag kl. 21.55: ”Brooklyn’s Finest” Politifolkene Eddie, Tango og Sal kæmper alle med deres egne indre dæmoner.

TV2 fredag kl. 23.05 Amr. thriller fra 2003 med bl.a. Colin Farrell og Kiefer Sutherland. PR-manden Stu Shepard er en ægte smart-ass med et temmelig anstrengt forholdt til sandheden. Da han en dag kommer forbi den telefonboks, han dagligt ringer

til sin elskerinde fra, ringer telefonen og han tager den fluks. I røret er en stemme, som påstår, han har ham i sigtekornet og skyder knoppen af ham, hvis han forlader telefonboksen. Et opkald som viser sig at blive starten på den værste dag i Stus liv!

TV2 lørdag kl. 20.00: ”Argh! Det gjorde jeg bare ikk’” Martin (tv) fra Amager er med i sit livs gameshow, hvor Mads Vangsø er vært.

Fire bryllupper og en begravelse

TV2 fredag kl. 21.00: “Live fra Bremen” Danmarks største sketchshow skyder en ny sæson i gang.

TV2 lørdag kl. 20.50 Eng. komedie fra 1994 med bl.a. Hugh Grant og Andie MacDowell. Kejtede Charles har det svært med faste forhold, indtil han til et af vennernes evindelige bryllupper

pludselig møder sin drømmepige, amerikanske Carrie. Men kærligheden er som bekendt lunefuld, og de to skal igennem både bryllupper og begravelse, før de kan få hinanden.

DR1 søndag kl. 20.00: “Lykke”

TV2 søndag kl. 20.35: “Ekstrem - gambling for millioner”

Vodskov avis nr 09 2012  
Advertisement