Page 2

Vodskov Avis

SIDE 2

9. AUGUST 2016

Bekendtgørelser

Første etaper af den nye cykelsti Grindsted-Vodskov står klar GRINDSTED/UGGERHALNE: De første to delstrækninger af den nye cy-

kelsti mellem Grindsted og Vodskov står klar. Strækningen mellem

Lægehuset Vodskov Vodskovvej 22 · 9310 Vodskov Telefon 98 29 39 11

Ruth Rendbæk Hanne Hulgaard

Tid samme dag bestilles telefonisk fra kl. 8.00–10.00 eller på vores hjemmeside Rikke Dolmer fra kl. 16 dagen før. For mere information se: www.vodskovlaegehus.dk Crista Thornild Sundhedsfaglig rådgivning fra kl. 9.00-10.00. Medicinbestilling på telefonsvaren. Efter kl. 16.00 henvises til Lægevagten, tlf. 70 150 300

BEDEMAND KORSGAARD VodskoV BEgraVElsEsforrEtning En

Uggerhalne og Grindsted er nu asfalteret. Dermed kan elever bosiddende i Uggerhalne nu cykle langt mere sikkert til og fra Grindsted Skole fra starten af det nye skoleår. Også del-strækningen Cykelstien mellem Grindsted og Uggerhalne blev færdig til starten på det nye skoleår.

✝ Vor kære mor, svigermor, mormor, farmor, oldemor.

Alma Damkjær

er stille sovet ind på Toftehaven, Sulsted Født den 6. januar 1926 Død den 5. august 2016

pErsonlig afskEd

Vi hjælper med alt vedr. begravelse og bisættelse.

Familien Bisættelsen finder sted fra Sulsted Kirke lørdag den 13. august kl. 11.00

Kan altid træffes på tlf.:

98 29 23 22

fra Vodskov til rundkørslen i Vodskov Nord er asfalteret og står klar til cyklisterne. Anlægsarbejderne på cykelstiens tredje etape mellem rundkørslerne i Uggerhalne og Vodskov er i stadig fuld gang. Træerne er fældet og rødderne fjernet. Det forventes, at den komplette cykelsti mellem Grindsted og Vodskov er færdiggjort til oktober.

Første spadestik til cykelstien, der har stået højt på Grindsted-Uggerhalneborgernes ønskeseddel siden 1930’erne, blev taget ved et festligt borgerarrangement den 2. april. Anlæggelsen af den nye cykelstien forventes at koste omkring 12 millioner kroner.

www.bedemand-korsgaard.dk - Fagligt uddannede -

Niels K. Ørtved

Gitte Korsgaard

Jesper Korsgaard

Hjerteligt tillykke - mormors pige

Lokal begravelsesforretning v/ Tina & Kent Sigsgaard Vi kommer gerne i Jeres hjem Træffes personligt døgnet rundt på tlf.

98 84 38 40 Omsorg, nærvær og respekt

Begravelse Sigsgaard www.begravelsesigsgaard.dk

Stort udvalg i kister, urner & ligtøj

77.850, .350,--

AALBORG

www.aalborgbedemand.dk

Begravelse: Begravelse:

Fast pris pris fra fra .............................. Fast ........................

i Lions Club Hammer Bakker Beløb doneres på vor fødselsdag 25. september 2016 Ansøgningsfrist: Mandag 5. september 2016 Hvert år indsamles midler bl.a. igennem salg af brænde, loppemarked til Tylstrup Marked, udgivelse af ”Barn af Vendsyssel”, anderæs og salg af Hammer Bakker-kalenderen. Midlerne anvendes til at støtte sociale og humanitære projekter og tiltag i lokalområdet og internationalt. Der bliver lagt særlig vægt på at støtte lokale tiltag.

BEDEMAND

Erantisvej 12 · 9400 Nørresundby

Tlf. 98 19 13 14

Lions Club Hammer Bakkers donationer henvender sig til en bred ramme af aktiviteter. Det kan være fritidsaktiviteter, bekæmpelse af misbrug, hjælp til familier med sygdomsramte børn, aktiviteter omkring plejehjem, ældreforeninger, aktivitetscentre – samt hjælp til handicappede. Endelig kan projekter – som ikke kan få offentlig/kommunal hjælp – og projekter i vores lokalsamfund omkring Hammer Bakker – komme i betragtning. Enhver er velkommen til at fremsende en begrundet ansøgning om midler. Af ansøgningen bør fremgå, hvilken beløbsstørrelse, der søges om – og om der er søgt andre steder. Ansøgningen fremsendes pr. e-mail – og stiles til præsident Hans Stochholm Lions Club Hammer Bakker på e-mail: stochholm@stofanet.dk eller sendes til Grindstedvej 43, 9310 Vodskov. Overskuddet fra Lions’indsamlinger og aktiviteter går ubeskåret til projekterne, idet alle omkostninger til administration betales af medlemmernes kontingent.

Daglig leder: Erik Amstrup Udgiver: Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Tryk: OTM A Avistryk Oplag: 9.422 ekspl.

Sølvbryllup

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-15*, Tirsdag kl. 9-12. Lørdag lukket * Der kan være lukket i korte perioder, når vi er på kundebesøg.

Onsdag den 17. august kan vores skønne forældre, Jette og Ole Nielsen fejre sølvbryllup. Hjælp os med at vække dem på dagen kl. 7.00 på Stakladen 13, Vestbjerg Mia og Line

Annoncer under bekendtgørelser Fødselsdage · Jubilæer Receptioner · Foredrag Klubarrangementer · Foreningsmøder Sundhed og velvære · Dødsfald · Takkeannoncer

Annonce- og indleveringsfrister: Korrektur- og større annoncer: Onsdag kl. 14.00 Øvrige annoncer: Torsdag kl. 12.00 Småannoncer: Torsdag kl. 15.00

Tekst- og annoncemodtagelse: Vodskov Avis, Følfodvej 24, 9310 Vodskov Tlf. 98 29 33 22 vodskovavis@vodskovavis.dk www.vodskovavis.dk

Vodskov, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Grindsted, Uggerhalne, Langholt, Vester Hassing, Stae og Bouet

– avisen med de lokale nyheder!

med de 10 år den 15. august Mormor

Donationerne deles i flere portioner og vil blive uddelt til fødselsdagsreceptionen SØNDAG 25. SEPTEMBER 2016.

VED DØDSFALD

•• Kiste ) ) Kiste( hvid ( hvid Døgnvag •• Polstring afaf kiste t Polstring kiste •• Tøj Tøj/ sengelinned / sengelinned •• Ilægning i kiste Ilægning i kiste •• Kistepynt, årstidens blomster Per Elsvold Kistepynt, årstidens blomster •• 11Rustvogns-kørsel, ( max. 15 km km+takst ) Rustvogns-kørsel, (max. 15 +km km takst) •• Honorar, samtale i hjemmet. Intet aftenIntet aften og weekendtillæg weekendtillæg • og Honorar, samtale i hjemmet • Avis annonce

45 års fødselsdag

Annonce@vodskovavis.dk Erik Amstrup Redaktør Tlf. 28 10 49 55 erik.amstrup@vodskovavis.dk

Dorte Brams Nielsen Kontorassistent Tlf. 98 29 33 22 dorte@vodskovavis.dk

Janni Guldbæk Grafiker Tlf. 98 82 03 77 janni@vodskovavis.dk

Affotografering eller anden gengivelse af avisens annoncer, tekster og billeder må kun ske efter aftale med Vodskov Avis.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.