Page 1

TIEDOTTAA Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejäte näin:

• Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat). • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa. tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa • Poista olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit

lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.

• Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa. joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä • Palauta muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-

tabletit, sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.

elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet • Palauta elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin. ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään • Palauta pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin. ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä • Apteekki kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä

(esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).

Teksti: Suomen Apteekkariliitto, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ry. 5.4.2013

www.apteekkariliitto.fi

Lääkejätteen palautusohje  

Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin

Lääkejätteen palautusohje  

Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin

Advertisement