Page 1

KAMPEN 2012

TOFSPORT kampen 2012 | 1


2 | TOFSPORT kampen 2012


Beste sportliefhebbers, De sportkampen in Leuven zijn een vaste waarde waar vele ouders dankbaar gebruik van maken. Niet minder dan 145 sportkampen worden er weer aangeboden om kinderen te laten proeven van nieuwe sporten of om kinderen zich verder te laten bekwamen in de sport die ze al beoefenden. Door de samenwerking tussen de stad en de clubs kan er steeds gerekend worden op kwaliteitsvolle lesgevers die ervoor zorgen dat ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen laten sporten en dat de sporters met een lachend gezicht terug naar huis kunnen keren. De Stedelijke VZW Sportpromotie Leuven – Tofsport – tracht natuurlijk zoveel mogelijk sporters te bereiken. Wetenschappelijk onderzoek leert ons immers dat wie als kind voldoende leert bewegen, dit ook als volwassene blijft doen. Slechts 43,7% van de jongens en 33,3% van de meisjes haalt de aanbeveling van 60 minuten per dag fysieke activiteit. De stad wil van verloren momenten tijdens zomer- en paasvakanties beweegmomenten maken en deed dit vorig jaar met succes. Maar liefst 3 800 kinderen schreven zich in voor een sportkamp. Een razend succes waar zowel de clubs, de ouders als de kinderen bij winnen. In samenwerking met de sportverenigingen staan we borg voor deze zinvolle opvang. Proeven van verschillende sporten geeft het kind immers de kans om een sport op maat te vinden. Een aangename beleving is de voorwaarde om blijvend te bewegen. Ook in 2012 leggen we de lat weer hoog. In de brochure vindt u weer een ruim aanbod van onze kampen in 2012. Aan U de keuze. Els Van Hoof Voorzitter Stedelijke VZW Sportpromotie Schepen van Sport

TOFSPORT kampen 2012 | 3


BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE SPORTKAMPEN 2012 à HOE INSCHRIJVEN?

De 1e inschrijfdag voor alle kampen: op zondag 5 februari 2012 van 9 tot 12 uur in het Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (maximum 20 inschrijfformulieren per persoon!)

Daarnaast kan u uitsluitend inschrijven (NIET TELEFONISCH) ter plaatse op het TOFSPORTLOKET, Naamsestraat 1, 3000 Leuven vanaf dinsdag 7 februari 2012: - elke werkdag van 10 uur tot 17 uur - elke DONDERDAG van 10 uur tot 20 uur GEEN INSCHRIJVINGEN op: 6 februari 2012 9 en 30 april 2012 1, 7, 17, 18, 28 mei 2012 11 juli 2012 15 augustus 2012

Betaal liefst met bancontact voor veiligheidsredenen!! Telefonische info: (016) 27 22 20, behalve de 1e inschrijfdag!

à WAT KRIJGT U TERUGBETAALD BIJ ANNULATIE? Wanneer een deelnemer geheel of gedeeltelijk niet kan deelnemen aan het kamp, kan een gedeelte van het kampgeld terugbetaald worden. U annuleert ENKEL telefonisch of via mail met vermelding van uw rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder, de naam van de ingeschrevene en het kampnr. Wij schrijven het resterend bedrag dan over na eventuele ontvangst van het medisch attest. U kan met medisch attest uitsluitend VOORAF en TIJDENS het kamp annuleren. ANNULEREN KAN VOOR MINIMUM 2 DAGEN (1 dag afwezigheid wordt niet terugbetaald). Zonder medisch attest kan u alleen VOORAF annuleren, en dan enkel voor de ganse week. ACHTERAF KAN NIET MEER GEANNULEERD WORDEN! VAN SPORTKAMP VERWISSELEN, IS HETZELFDE ALS ANNULEREN ZONDER MEDISCH ATTEST. 4 | TOFSPORT kampen 2012

* MET EEN MEDISCH ATTEST betaalt u € 5 annulatiekosten. Van het resterend bedrag krijgt u 20 % per geannuleerde dag terug. Stel: een sportkamp kost € 25. De deelnemer doet 2 dagen mee aan het kamp en 3 dagen doet hij niet mee. Dus: € 25 - € 5 annulatiekosten = € 20 resterend bedrag. € 20 : 5 dagen = € 4 x 3 dagen = € 12 krijgt u terugbetaald. Stel: de deelnemer heeft de volledige week niet deelgenomen aan het sportkamp. Dus: € 25 - € 5 annulatiekosten = € 20 resterend bedrag. * ZONDER EEN MEDISCH ATTEST betaalt u de helft van de kampprijs annulatiekosten. De deelnemer behoudt steeds het T-shirt. Tofsport heeft het recht om bij te weinig ingeschreven deelnemers het sportkamp volledig te annuleren. De definitieve beslissing voor annulatie van een kamp gebeurt enkele weken vóór de aanvangsdatum. De ingeschreven deelnemers worden hiervan schriftelijk verwittigd en krijgen enkel in dit geval het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.

à KAMPUREN Voormiddagkampen: van 9 uur tot 12 uur Namiddagkampen: van 13.30 uur tot 16 uur Hele dag-kampen: van 9 uur tot 16 uur


BELANGRIJKE INFORMATIE à OPVANG (zie programma): voor: van 8 uur tot 9 uur na: van 16 uur tot 17 uur voor hele dag-kampen en namiddagkampen van 12 uur tot 13 uur voor voormiddag kampen Tijdens deze opvang zijn er geen activiteiten gepland. Als de deelnemer(s) niet word(t)(en) afgehaald binnen de opgegeven opvanguren, mag de club € 10,00 per begonnen half uur aanrekenen. Deze ontvangsten worden onmiddellijk en rechtstreeks geïnd door de kampleiding ten voordele van de club. n De foto’s die door een afgevaardigde van Tofsport Leuven genomen worden tijdens het kamp, mag Tofsport Leuven vrij publiceren in hun brochures. n De 1e inschrijfdag mogen er per persoon maximum 20 sportkampen ingeschreven worden. n De laatste inschrijvingsdatum per sportkamp staat vermeld in het programma.

n Zonder verzet mogen de deelnemersbestanden doorgegeven worden voor sportpromotiedoeleinden.

n Er wordt niet gerookt op het sportkamp. n De sportkampen gaan gewoon door op 9 april, 11 juli en 15 augustus, behalve als dit uitdrukkelijk vermeld staat in het programma.

n Bij sommige buitensporten (bv. voetbal) is het wenselijk om wasgerief en reservekledij mee te brengen.

n Bij zonnig weer zonnecrème en voldoende drank meebrengen.

n De samenstelling van de groepen gebeurt door de club ter plaatse en niet door Tofsport.

n De leeftijdsgrens is het jaar waarin men x jaar wordt, behalve wanneer dit specifiek vermeld staat bij de info in het programma.

n Lunchpakket meebrengen voor heledagkampen. Je kan drank meebrengen of ter plaatse aankopen.

n Tofsport zorgt voor de verzekering van iedere deelnemer. Bij een ongeval, overkomen aan een deelnemer op het sportkamp, vraagt u de kampleider een ongevallenformulier. Op dit formulier vult de kampleider de rubrieken “slachtoffer”, “ongeval” en eventueel “aansprakelijkheid” in en ondertekent. U laat de geneesheer de achterzijde van het formulier invullen en u brengt het formulier de volgende werkdag op het Tofsportloket. U betaalt alle kosten en vraagt aan uw mutualiteit een attest voor het remgeld. Van de apotheker vraagt u een onkostennota. Er is dan wel een franchise van ± € 30,00, ten laste van de deelnemer.

n Exclusief T-shirt voor elke deelnemer! n De inschrijver verklaart dat de deelne(e)m(st)er over een normale gezondheid beschikt en heeft kennis genomen dat de aansprakelijkheid van de organisatoren begint en eindigt op de uren zoals vermeld in het programma. De ouders brengen de kinderen en halen hen af bij de kampleiding. De inrichters (Tofsport Leuven en clubs) zijn in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade, veroorzaakt buiten de opgegeven uren.

n Ondanks alle correctierondes is het mogelijk dat de brochure niet geheel foutloos van de drukpers komt… Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie. TOFSPORT kampen 2012 | 5


PAASVAKANTIE - WEEK VAN 2 TOT 6 APRIL 2012

1

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

KLEUTERTURNEN / CREA

DE MOZAÏEK, PATROONSCHAPSSTRAAT 5, KESSEL-LO

4 TOT 5 JAAR

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG HELE DAG

X

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 22 maart 2012

PRIJS

CLUB

X

€ 76,50

BLAUWPUT OMNISPORT VZW

X

€ 68,50

CAPOEIRA WORLD VZW

SPORTKLEDIJ EN -PANTOFFELS MEEBRENGEN / VOOR KINDJES VAN 2e EN 3e KLEUTERKLAS! 2

CAPOEIRA

SPORTOASE LEUVEN DANSZAAL

7 TOT 16 JAAR

HELE DAG

X

JE MAAKT KENNIS MET ALLE ASPECTEN VAN CAPOEIRA EN MACULELE, MET O.A. VECHTEN, DANS, MUZIEK… AFGEWISSELD MET SPORT & SPEL 3

ATLETIEK

ATLETIEKARENA GASTON ROELANTS KESSEL-LO

7 TOT 12 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 64,50

DARING CLUB LEUVEN ATLETIEK

STEVIGE SPORTSCHOENEN EN REGENKLEDIJ MEEBRENGEN 4

KLIMMEN / HINDERNISPARCOURS / DODENSPRONG / SPELEOBOX

KLIMZAAL HUNGARIA

VANAF 8 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 110,50

HUNGARIA

5

SCHAATSEN

IJSBAAN LEUVEN

4 TOT 11 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 66,50

ICEHOCKEYCLUB LEUVEN VZW

HANDSCHOENEN, KNIE- EN ELLEBOOGBESCHERMERS MEEBRENGEN / DRANKJE IS INBEGREPEN / IJSTIJD VAN 9U45 TOT 11U45 6

IJSHOCKEY

IJSBAAN LEUVEN

4 TOT 11 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 66,50

ICEHOCKEYCLUB LEUVEN VZW

VOLLEDIGE UITRUSTING IS VOORZIEN / DRANKJE IS INBEGREPEN / IJSTIJD VAN 9U45 TOT 11U45 7

JUDO

SPORTOASE LEUVEN VECHTSPORTZAAL

6 TOT 14 JAAR

VOORMIDDAG

X

€ 44,50

JUDOCENTRUM LEUVEN

4 TOT 10 JAAR

VOORMIDDAG

X

€ 55,50

KLZC

€ 115,00

KON. HOCKEYCLUB LEUVEN

JUDOPAK OF LOSSE STERKE KLEDIJ MEEBRENGEN 8

ZWEMMEN BEGINNERS / ZAALSPORTEN

SPORTOASE LEUVEN

TURNPANTOFFELS MEEBRENGEN / DRANKJE + KOEKJE MEEBRENGEN 9

HOCKEY

VAN HOVESTADION KESSEL-LO

5 TOT 12 JAAR

HELE DAG

X

X

SPORTSCHOENEN MET VLAKKE ZOLEN OF KUNSTGRASSCHOENEN MEEBRENGEN / BEENBESCHERMERS VERPLICHT! / MIDDAGETEN KAN IN CLUBHUIS / MEER INFO: WWW.KHCL.BE > KAMPEN 10

VOETBAL

YMERIA WIJGMAAL

°1999-2005

HELE DAG

X

X

€ 61,50

KOSC WIJGMAAL

VOETBALSCHOENEN MET VASTE PLASTIC STUDS, BEENBESCHERMERS, REGENVEST, DOUCHEGERIEF, BADSLIPPERS EN ZAALSPORTSCHOENEN MEEBRENGEN 11

BASKETBAL

SPORTHAL REDINGENHOF LEUVEN

°1997-19981999-2000

VOORMIDDAG

X

€ 44,50

LEUVEN BEARS

€ 45,50

LEUVEN BEARS

ENKEL VOOR AANGESLOTENEN VBL 12

MINI-BASKETBAL

SPORTHAL REDINGENHOF LEUVEN

°2001-2002- NAMIDDAG 2003-20042005

X

JE MAAKT KENNIS MET ALLERLEI BEWEGINGS- & SPELVORMEN, JE LEERT EENVOUDIGE TECHNIEKEN OM 3 TEGEN 3 OP EEN VERKLEIND TERREIN TE SPELEN 13

PAARDRIJDEN VOOR BEGINNERS

MEERDAALHOF OUD-HEVERLEE

8 TOT 12 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 205,00

MEERDAALHOF

RIJBROEK (OF LOSSE LANGE BROEK), RIJLAARZEN (OF RUBBERLAARZEN), RUITERCAP (OF FIETSHELM) EN SPORTSCHOENEN MEEBRENGEN 14

RECREATIETURNEN

PRO PATRIA WIJGMAAL

7 TOT 12 JAAR

HELE DAG

DRANKJE IS VOORZIEN TIJDENS DE PAUZE / GEEN SCHOENEN MET ZWARTE ZOLEN

6 | TOFSPORT kampen 2012

X

X

€ 61,50

PRO PATRIA WIJGMAAL


PROGRAMMA

krijgt r tot 12 jaar e m e ln e e d et kamp Iedere einde van h t e h p o st e tt een fiscaal a

PAASVAKANTIE - WEEK VAN 2 TOT 6 APRIL 2012 (vervolg)

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

15

1001 BALLEN

SPORTHAL HEVERLEE

KLEUTERS VANAF 3 JAAR

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG VOORMIDDAG

X

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 22 maart 2012

X

PRIJS € 45,00

CLUB SPORTY CREACTIEF VZW

EFFECTIEF 3 JAAR ZIJN BIJ AANVANG VAN HET KAMP / SPELEN EN SPORTEN MET BALLEN. WERPEN, ROLLEN, SHOTTEN… IN VERSCHILLENDE SPELVORMEN / ELKE DAG ANDER SPORTMATERIAAL, AL DOENDE WORDEN DE ALGEMENE MOTORISCHE VAARDIGHEDEN ONTWIKKELD 16

SPORTFUN / BALSPORTEN

SPORTHAL HEVERLEE

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

HELE DAG

X

X

€ 75,00

SPORTY CREACTIEF VZW

JE MAAKT DAGELIJKS IN KORTE “BLOKJES” WAT UITGEBREIDER KENNIS MET EEN OF ANDERE BALSPORT (VOETBAL, BASKET…). DAARNAAST KOM JE OP EEN PRETTIGE MANIER IN AANRAKING MET DE BASISTECHNIEKEN VAN HOCKEY, GYM, MINITENNIS… 17

KIDSTENNIS

TC LOVANIUM

°20032004-2005

HELE DAG

X

X

€ 90,50

TC LOVANIUM

8 TOT 12 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 41,50

VZW PUMP

TENNISSCHOEISEL MEEBRENGEN 18

DANS, VIDEOSTYLES SPORTHAL & HIP-HOP WILSELE-CENTRUM

VOORSTELLING VOOR DE (GROOT-)OUDERS OP VRIJDAG

TOFSPORT kampen 2012 | 7


PAASVAKANTIE - WEEK VAN 9 TOT 13 APRIL 2012

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

19

CAPOEIRA

SPORTOASE LEUVEN VECHTSPORTZAAL

7 TOT 16 JAAR

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG HELE DAG

X

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 29 maart 2012

X

PRIJS € 68,50

CLUB CAPOEIRA WORLD VZW

JE MAAKT KENNIS MET ALLE ASPECTEN VAN CAPOEIRA EN MACULELE, MET O.A. VECHTEN, DANS, MUZIEK…AFGEWISSELD MET SPORT & SPEL 20

KLIMMEN / HINDERNISPARCOURS / DODENSPRONG / SPELEOBOX

KLIMZAAL HUNGARIA

VANAF 8 JAAR

HELE DAG

X

21

ZWEMMEN BEGINNERS / ZAALSPORTEN

SPORTOASE LEUVEN

4 TOT 10 JAAR

VOORMIDDAG

X

€ 110,50

HUNGARIA

X

€ 55,50

KLZC

X

€ 51,50

KLZC

TURNPANTOFFELS MEEBRENGEN / DRANKJE + KOEKJE MEEBRENGEN 22

ZWEMMEN GEVORDERDEN

SPORTOASE LEUVEN

9 TOT 15 JAAR

VOORMIDDAG

TURNPANTOFFELS MEEBRENGEN / DRANKJE + KOEKJE MEEBRENGEN 23

TAEKWONDO

SPORTSCHUUR WILSELE

6 TOT 14 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 63,50

NONG JANG BELGIUM

X

X

€ 65,50

OHL

X

X

€ 45,50

PRO PATRIA WIJGMAAL

€ 46,50

WU-SHU SELFDEFENSE CLUB

FLESJE WATER MEEBRENGEN / LOSSE STERKE SPORTKLEDIJ MEEBRENGEN 24

VOETBAL

JEUGDVOETBALCENTRUM BRUINEVELD KESSEL-LO

8 TOT 12 JAAR

HELE DAG

VOETBALSCHOENEN, REGENKLEDIJ EN RESERVEKLEDIJ MEEBRENGEN 25

KLEUTERGYM

PRO PATRIA WIJGMAAL

4 TOT 6 JAAR

VOORMIDDAG

DRANKJE IS VOORZIEN TIJDENS DE PAUZE / GEEN SCHOENEN MET ZWARTE ZOLEN 26

KUNGFU PANDA

SPORTOASE LEUVEN VECHTSPORTZAAL

8 TOT 13 JAAR

VOORMIDDAG

X

KUNGFU PANDA, WUSHU, ANTI-PESTGEDRAG, WING TSUN (SELFDEFENSE), MIXT MARTIAL ARTS (MMA) 10 TOT 13 APRIL 2012 = 4 dagen !!! 27

SPORTYMIX

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

KLEUTERS VANAF 3 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 43,00

SPORTY CREACTIEF VZW / TOFSPORT

EFFECTIEF 3 JAAR ZIJN BIJ AANVANG VAN HET KAMP / JE KLEUTER ZAL ZICH VOLLEDIG KUNNEN UITLEVEN MET 1001 BALLEN EN ATLETIEKMATERIAAL. HIJ/ZIJ KOMT MOE THUIS NA EEN DAGJE SPRINGEN OP SPRINGKASTELEN, SPRINGBALLEN EN KNOTSGEKKE SPRINGKONIJNEN. EEN INITIATIE CIRCUS EN ACROBATIE IS ER OOK BIJ, EN EVENEENS “AQUAFUN”, SPETTEREN IN HET ZWEMBAD MET ALLERLEI ZWEMMATERIAAL OP VRIJDAG! DUS VRIJDAG ZEKER JE ZWEMPAK MEEBRENGEN! 28

AQUAFUN

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

HELE DAG

X

X

€ 71,00

SPORTY CREACTIEF VZW / TOFSPORT

ELKE DAG ZWEMPAK MEEBRENGEN / DOE JE ZWEMBROEK AAN, WANT IN DIT KAMP IS HET ELKE DAG SPELEN IN HET WATER! WATERESTAFETTES, HINDERNISZWEMMEN, WATERPOLO, WATERSPELEN… BOORDEVOL PLEZIER MET VERSCHILLENDE OPBLAASBARE STRUCTUREN. WE ZIJN OOK CREATIEF MET WATER EN DOEN ALLERLEI WATERPROEFJES! AFGEWISSELD MET SPORT & SPEL 29

BREAKDANCE

SPORTOASE LEUVEN DANSZAAL

VANAF 8 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 67,50

VZW STRAATRIJK / DANSLIGA SPORTFEDERATIE VZW

SPORTIEVE KLEDIJ EN SPORTSCHOENEN MEEBRENGEN / BIJ DEELNAME BEN JE AUTOMATISCH LID VAN DE DANSLIGA ! 30

ZAALVOETBAL

SPORTSCHUUR WILSELE

8 TOT 16 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 79,50

ZAALVOETBAL GROOT LEUVEN

ZAALVOETBALSCHOENEN EN DOUCHEGERIEF MEEBRENGEN / 1 DRANKJE IS VOORZIEN / MET BEZOEK VAN SPELERS 1e NATIONALE (ZAAL-)VOETBAL!

8 | TOFSPORT kampen 2012


PROGRAMMA ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 2 TOT 6 JULI 2012

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

31

CAPOEIRA

SPORTOASE LEUVEN VECHTSPORTZAAL

7 TOT 16 JAAR

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG HELE DAG

X

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 21 juni 2012

X

PRIJS € 68,50

CLUB CAPOEIRA WORLD VZW

JE MAAKT KENNIS MET ALLE ASPECTEN VAN CAPOEIRA EN MACULELE, MET O.A. VECHTEN, DANS, MUZIEK… AFGEWISSELD MET SPORT & SPEL 32

ATLETIEK

ATLETIEKARENA GASTON ROELANTS KESSEL-LO

6 TOT 10 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 64,50

DARING CLUB LEUVEN ATLETIEK

STEVIGE SPORTSCHOENEN EN REGENKLEDIJ MEEBRENGEN / BIJ ZONNIG WEER ZONNECREME EN VOLDOENDE DRANK MEEBRENGEN 33

TURNEN / DUBBEL MINI-TRAMPOLINE / AIRTRACK / TOESTELTURNEN

YMERIA WIJGMAAL

6 TOT 14 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 58,50

GYMGROEP WIJGMAAL WB VZW

TURNKLEDIJ EN -PANTOFFELS MEEBRENGEN 34

KLIMMEN / HINDERNISPARCOURS / DODENSPRONG / SPELEOBOX

KLIMZAAL HUNGARIA

VANAF 8 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 110,50

HUNGARIA

35

SCHAATSEN

IJSBAAN LEUVEN

4 TOT 11 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 66,50

ICEHOCKEYCLUB LEUVEN VZW

HANDSCHOENEN, KNIE- EN ELLEBOOGBESCHERMERS MEEBRENGEN / DRANKJE IS INBEGREPEN / IJSTIJD VAN 9U45 TOT 11U45 36

IJSHOCKEY

IJSBAAN LEUVEN

4 TOT 11 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 66,50

ICEHOCKEYCLUB LEUVEN VZW

€ 55,50

KLZC

€ 115,00

KON. HOCKEYCLUB LEUVEN

VOLLEDIGE UITRUSTING IS VOORZIEN / DRANKJE IS INBEGREPEN / IJSTIJD VAN 9U45 TOT 11U45 37

ZWEMMEN BEGINNERS / ZAALSPORTEN

SPORTOASE LEUVEN

4 TOT 10 JAAR

VOORMIDDAG

X

TURNPANTOFFELS MEEBRENGEN / DRANKJE + KOEKJE MEEBRENGEN 38

HOCKEY

VAN HOVESTADION KESSEL-LO

5 TOT 12 JAAR

HELE DAG

X

X

SPORTSCHOENEN MET VLAKKE ZOLEN OF KUNSTGRASSCHOENEN MEEBRENGEN / BEENBESCHERMERS VERPLICHT! / MIDDAGETEN KAN IN CLUBHUIS / MEER INFO: WWW.KHCL.BE > KAMPEN 39

VOLLEYBAL

SPORTHAL KORBEEK-LO

7 TOT 12 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 75,50

LIZARDS LEUVEN VZW

X

X

€ 45,50

PRO PATRIA WIJGMAAL

X

X

€ 38,50

ROLSCHAATSCLUB HEVERLEE VZW

X

€ 38,50

ROLSCHAATSCLUB HEVERLEE VZW

X

€ 103,50

SMOG

SCHOENEN MET KLEURVASTE ZOLEN EN EV. KNIEBESCHERMERS MEEBRENGEN / MET 1 NAMIDDAG BEACHVOLLEYBAL EN 1X ZWEMMEN 40

KLEUTERGYM

PRO PATRIA WIJGMAAL

4 TOT 6 JAAR

VOORMIDDAG

DRANKJE IS VOORZIEN TIJDENS DE PAUZE / GEEN SCHOENEN MET ZWARTE ZOLEN 41

SKEELEREN

SPORTHAL HEVERLEE

5 TOT 13 JAAR

VOORMIDDAG

EIGEN SKATES, BESCHERMMATERIAAL EN FIETSHELM VERPLICHT! / DRANKJE IS VOORZIEN 42

SKEELEREN

SPORTHAL HEVERLEE

5 TOT 13 JAAR

NAMIDDAG

X

EIGEN SKATES, BESCHERMMATERIAAL EN FIETSHELM VERPLICHT! / DRANKJE IS VOORZIEN 43

SNORKELEN / FLESDUIKEN

SPORTOASE LEUVEN

9 TOT 16 JAAR

VOORMIDDAG

X

ZWEMBREVET 100M BEZITTEN EN MEEBRENGEN 1e DAG / ZWEMVLIEZEN ZIJN GEWENST / FOTO’S VAN HET KAMP STAAN DAGELIJKS OP WWW.SPORTCLUBSMOG.BE

TOFSPORT kampen 2012 | 9


ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 2 TOT 6 JULI 2012 (vervolg)

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

44

TENNIS

TC IRIS, DIESTSESTEENWEG 300, KESSEL-LO

6 TOT 12 JAAR

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG VOORMIDDAG

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 21 juni 2012

X

PRIJS

CLUB

€ 57,50

TC IRIS

€ 96,50

TC LOVANIUM

LIEFST TENNISRACKET MEEBRENGEN / TENNISSCHOENEN MEEBRENGEN / DRANKJE IS VOORZIEN 45

TENNIS / PETANQUE

TC LOVANIUM

°1999-2000- HELE DAG 2001-2002

X

X

TENNISSCHOEISEL MEEBRENGEN

ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 9 TOT 13 JULI 2012

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

46

CAPOEIRA

SPORTOASE LEUVEN VECHTSPORTZAAL

5 TOT 12 JAAR

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG HELE DAG

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 28 juni 2012

PRIJS

CLUB

X

€ 61,50

ABADA-CAPOEIRA LEUVEN

X

X

€ 55,50

BLAUWPUT OMNISPORT VZW

X

X

€ 48,50

GYMGROEP WIJGMAAL WB VZW

X

X

€ 64,50

HANDBALCLUB LEUVEN

X

CAPOEIRA IS EEN BRAZILIAANSE VECHTSPORT, GECOMBINEERD MET MUZIEK EN ACROBATIE 47

GYMKAMP

TURNHAL BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO

7 TOT 12 JAAR

HELE DAG

SPORTKLEDIJ EN -PANTOFFELS MEEBRENGEN / ZWEMMEN OP DONDERDAG 12/7 48

JAZZDANS

YMERIA WIJGMAAL

7 TOT 17 JAAR

HELE DAG

OP VRIJDAG VANAF 15U VOORSTELLING (SHOW) VOOR DE (GROOT-)OUDERS 49

HANDBAL / OMNISPORT

SPORTOASE LEUVEN

7 TOT 13 JAAR

HELE DAG

GEVARIEERDE SPEL-, OEFEN- EN WEDSTRIJDVORMEN / AFGEWISSELD MET ZWEMMEN, BASEBALL…/ 3 DRANKJES ZIJN VOORZIEN / WOENSDAG ZWEMPAK MEEBRENGEN / SPORTSCHOENEN MET KLEURVASTE ZOLEN MEEBRENGEN 50

KLIMMEN / HINDERNISPARCOURS / DODENSPRONG / SPELEOBOX

KLIMZAAL HUNGARIA

VANAF 8 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 110,50

HUNGARIA

51

PAARDRIJDEN VOOR BEGINNERS

MEERDAALHOF OUDHEVERLEE

8 TOT 12 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 205,00 MEERDAALHOF

RIJBROEK (OF LOSSE LANGE BROEK), RIJLAARZEN (OF RUBBERLAARZEN), RUITERCAP (OF FIETSHELM) EN SPORTSCHOENEN MEEBRENGEN 52

RACQUETLON

TC LOVANIUM

°1998-19992000

HELE DAG

X

X

€ 96,50

TC LOVANIUM

TENNISSCHOEISEL MEEBRENGEN / 4 RACQUETSPORTEN: TENNIS, TAFELTENNIS, SQUASH, BADMINTON 53

SIN MOO HAPKIDO

SPORTOASE LEUVEN VECHTSPORTZAAL

8 TOT 13 JAAR

VOORMIDDAG

X

€ 46,50

WU-SHU SELFDEFENSE CLUB

KOREAANSE ZELFVERDEDIGING, IDEAAL VOOR (ONZEKERE) MEISJES EN JONGENS / MIXT MARTIAL ARTS (MMA) 8 TOT 13 JULI 2012 !!! 54

KOKEN OP DE BOERDERIJ

BAKKERSHOF MERELBEKE / MAKKEGEM

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

INTERN!

€ 265,00 SPORTY

BAKKERSHOF MERELBEKE / MAKKEGEM

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

INTERN!

€ 315,00

CREACTIEF VZW

MEER INFO, ZIE P. 20 55

PONYRIJDEN OP DE BOERDERIJ

MEER INFO, ZIE P. 20

10 | TOFSPORT kampen 2012

SPORTY CREACTIEF VZW


PROGRAMMA ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 16 TOT 20 JULI 2012

56

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

KLEUTERTURNEN / CREA

DE MOZAÏEK, PATROONSCHAPSSTRAAT 5, KESSEL-LO

4 TOT 5 JAAR

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG HELE DAG

X

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 5 juli 2012

PRIJS

CLUB

X

€ 76,50

BLAUWPUT OMNISPORT VZW

X

€ 64,50

DARING CLUB LEUVEN ATLETIEK

SPORTKLEDIJ EN -PANTOFFELS MEEBRENGEN / VOOR KINDJES VAN 2e EN 3e KLEUTERKLAS! 57

ATLETIEK

ATLETIEKARENA GASTON ROELANTS KESSEL-LO

7 TOT 12 JAAR

HELE DAG

X

STEVIGE SPORTSCHOENEN EN REGENKLEDIJ MEEBRENGEN / BIJ ZONNIG WEER ZONNECREME EN VOLDOENDE DRANK MEEBRENGEN 58

KLIMMEN / HINDERNISPARCOURS / DODENSPRONG / SPELEOBOX

KLIMZAAL HUNGARIA

VANAF 8 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 110,50

HUNGARIA

59

SCHAATSEN

IJSBAAN LEUVEN

4 TOT 11 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 66,50

ICEHOCKEYCLUB LEUVEN VZW

HANDSCHOENEN, KNIE- EN ELLEBOOGBESCHERMERS MEEBRENGEN / DRANKJE IS INBEGREPEN / IJSTIJD VAN 9U45 TOT 11U45 60

IJSHOCKEY

IJSBAAN LEUVEN

4 TOT 11 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 66,50

ICEHOCKEYCLUB LEUVEN VZW

€ 88,50

K. STADE LEUVEN TC

€ 88,50

K. STADE LEUVEN TC

€ 59,00

SPORTY CREACTIEF VZW / TOFSPORT

VOLLEDIGE UITRUSTING IS VOORZIEN / DRANKJE IS INBEGREPEN / IJSTIJD VAN 9U45 TOT 11U45 61

MINITENNIS / COMPLEMENTAIRE SPORTEN

K. STADE LEUVEN TC

°20042005-2006

HELE DAG

X

X

SCHOENEN MET VLAKKE ONDERZOOL MEEBRENGEN / MEER INFO: WWW.STADELEUVENTENNIS.BE 62

MIDITENNIS / COMPLEMENTAIRE SPORTEN

K. STADE LEUVEN TC

°2002-2003 HELE DAG

X

X

SCHOENEN MET VLAKKE ONDERZOOL MEEBRENGEN / MEER INFO: WWW.STADELEUVENTENNIS.BE 63

PIRATENKAMP

PROVINCIAAL DOMEIN KESSEL-LO

KLEUTERS VANAF 3 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

EFFECTIEF 3 JAAR ZIJN BIJ AANVANG VAN HET KAMP / WOESTE WILLEM IS GESTRAND OP HET ONBEWOONDE EILAND KANERNIEAF. ZIJN BOOT IS GEZONKEN EN HIJ WACHT OP HULP. ZIJN KRUIK MET TOVERWATER KAN DE REDDING ZIJN. MAAR HIJ HEEFT HULP NODIG VAN ANDERE PIRATEN. KOMEN JULLIE HEM HELPEN? / SPORT, SPEL EN KNUTSELEN ROND “PIRATEN” 64

SPORTY XXL

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

HELE DAG

X

X

€ 81,00

SPORTY CREACTIEF VZW / TOFSPORT

ELKE DAG ZWEMPAK MEEBRENGEN OM EEN DUIK IN HET ZWEMBAD TE NEMEN EN EEN OF ANDERE LUDIEKE SPORT. NA DE MIDDAG GAAN WE NAAR HET PROVINCIAAL DOMEIN IN KESSEL-LO OM ONS UIT TE LEVEN MET ALLERLEI GEKKE FIETSEN, GO-CARTS, ROLSCHAATSEN, STEPS, SKATEBOARDS… WE NEMEN OOK EENS DE BOOTJES EN OEFENEN ONZE VAARKUNSTEN EN ZOEKEN SCHATTEN VIA LEUKE ZOEKTOCHTEN MET KOMPASSEN, FOTO’S, SPOREN... ALS AFSLUITER IS ER EEN HEUS SPORTTORNOOI! VOOR WIE VAN VEEL AFWISSELING HOUDT! 65

KIDSTENNIS

TC LOVANIUM

°20032004-2005

HELE DAG

X

X

€ 90,50

TC LOVANIUM

8 TOT 16 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 66,50

W&L BV VZW

TENNISSCHOEISEL MEEBRENGEN 66

BADMINTON

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

DEGELIJKE BADMINTONRACKET, SPORTZOLEN MET WITTE ZOOL EN SPORTSCHOENEN VOOR BUITEN MEEBRENGEN / ZWEMPAK MEEBRENGEN OP DINSDAG EN VRIJDAG

TOFSPORT kampen 2012 | 11


ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 23 TOT 27 JULI 2012

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

67

CAPOEIRA

SPORTOASE LEUVEN VECHTSPORTZAAL

5 TOT 12 JAAR

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 12 juli 2012

PRIJS

CLUB

X

€ 61,50

ABADA-CAPOEIRA LEUVEN

X

X

€ 64,50

BC DE DIJLEVALLEI VZW

HELE DAG

X

X

€ 52,50

DAWSU LEUVEN

HELE DAG

X

CAPOEIRA IS EEN BRAZILIAANSE VECHTSPORT, GECOMBINEERD MET MUZIEK EN ACROBATIE 68

BADMINTON

SPORTOASE LEUVEN

8 TOT 14 JAAR

HELE DAG

BADMINTONRACKET EN SPORTSCHOENEN MET KLEURVASTE ZOLEN MEEBRENGEN 69

ZELFVERDEDIGING / SPORTCOMPLEX THAI- & KICKBOX / KESSEL-LO OMNISPORT

6 TOT 14 JAAR

SPORTKLEDIJ, -SCHOENEN EN ZWEMPAK MEEBRENGEN 70

KLIMMEN / HINDERNISPARCOURS / DODENSPRONG / SPELEOBOX

KLIMZAAL HUNGARIA

VANAF 8 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 110,50

HUNGARIA

71

VOETBAL

YMERIA WIJGMAAL

°20002005

HELE DAG

X

X

€ 64,50

KOSC WIJGMAAL

VOETBALSCHOENEN MET VASTE PLASTIC STUDS, BEENBESCHERMERS, REGENVEST, DOUCHEGERIEF, BADSLIPPERS EN ZAALSPORTSCHOENEN MEEBRENGEN 72

TAEKWONDO

SPORTSCHUUR WILSELE

6 TOT 14 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 63,50

NONG JANG BELGIUM

X

X

€ 45,00

SPORTY CREACTIEF VZW

FLESJE WATER MEEBRENGEN / LOSSE STERKE SPORTKLEDIJ MEEBRENGEN 73

SPORTFUN / ZWEMMEN VOOR KLEUTERS

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

KLEUTERS VANAF 3 JAAR

VOORMIDDAG

EFFECTIEF 3 JAAR ZIJN BIJ AANVANG VAN HET KAMP / ELKE DAG ZWEMPAK MEEBRENGEN / JE SPEELT MET VERSCHILLENDE SPORTMATERIALEN EN AL DOENDE ONTWIKKELEN JE MOTORISCHE VAARDIGHEDEN / NA DEZE WEEK WEET JE HOE DE KROKODIL, DE KWAL, DE VIS, DE DOLFIJN… “ZWEMMEN” 74

SPORTFUN / ZWEMMEN

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

HELE DAG

X

X

€ 75,00

SPORTY CREACTIEF VZW

ELKE DAG ZWEMPAK MEEBRENGEN / MIX VAN SPORT & SPEL / JE KOMT OP EEN PRETTIGE MANIER IN AANRAKING MET DE BASISTECHNIEKEN VAN ATLETIEK, HOCKEY, GYM, BASKET, VOETBAL…DIT IN KORTE “BLOKJES” 75

TENNIS / PETANQUE

TC LOVANIUM

°20002001-20022003

HELE DAG

X

X

€ 96,50

TC LOVANIUM

6 TOT 16 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 80,50

VOETBALFEDERATIE VLAANDEREN

TENNISSCHOEISEL MEEBRENGEN 76

VOETBAL VOOR MEISJES

JEUGDVOETBALCENTRUM BRUINEVELD KESSEL-LO

ENKEL VOOR MEISJES! / VOETBALSCHOENEN EN -KLEDIJ MEEBRENGEN / TRAININGEN WORDEN GEGEVEN DOOR TRAINER B-/ UEFA B-GEDIPLOMEERDEN EN VOLGENS OPLEIDINGSVISIE VAN DE KBVB 77

KUNGFU PANDA

SPORTOASE LEUVEN VECHTSPORTZAAL

8 TOT 13 JAAR

VOORMIDDAG

X

€ 46,50

KUNGFU PANDA, WUSHU, ANTI-PESTGEDRAG, WING TSUN (SELFDEFENSE), MIXT MARTIAL ARTS (MMA)

12 | TOFSPORT kampen 2012

WU-SHU SELFDEFENSE CLUB


PROGRAMMA

ing ontvang Bij inschrijv eel T-shirt! je een origin

ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 30 JULI TOT 3 AUGUSTUS 2012

OPVANG NA

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 19 juli 2012

SKNR

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

78

TAFELTENNIS

SPORTHAL BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO

10 TOT 15 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 40,50

BLAUWPUT OMNISPORT VZW

10 TOT 18 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 51,50

BLAUWPUT OMNISPORT VZW

HELE DAG

X

X

€ 52,50

DAWSU LEUVEN

X

€ 110,50

HUNGARIA

€ 36,50

LEUVENSE REDDINGSCLUB

PRIJS

CLUB

TAFELTENNISPALET MEEBRENGEN 79

TRAMPOLINE / AIRTRACK

TURNHAL BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO

SPORTKLEDIJ EN -PANTOFFELS MEEBRENGEN / ZWEMMEN OP WOENSDAG 1/8 80

ZELFVERDEDIGING / THAI- & KICKBOX / OMNISPORT

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

6 TOT 14 JAAR

SPORTKLEDIJ, -SCHOENEN EN ZWEMPAK MEEBRENGEN 81

KLIMMEN / HINDER- KLIMZAAL HUNGARIA NISPARCOURS / DODENSPRONG / SPELEOBOX

VANAF 8 JAAR

HELE DAG

X

82

REDDEND ZWEMMEN

VANAF 8 JAAR

VOORMIDDAG

X

SPORTOASE LEUVEN

100 M VLOT KUNNEN ZWEMMEN / ZWEMKLEDIJ, LANGE BROEK, HEMD MET LANGE MOUWEN VOOR IN ‘T WATER MEEBRENGEN VANAF DE 1e DAG 83

RUGBY / OMNISPORT

RUGBYCOMPLEX, KOETSWEG 204A, KESSEL-LO

7 TOT 15 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 75,50

RUGBYCLUB LEUVEN

WAT ZIJN DE BASISREGELS, HOE MAAK JE EEN CONTACT, KICK OF PASS / TRAININGEN EN MINIWEDSTRIJDJES AFGEWISSELD MET OMNISPORT EN VIDEOMATERIAAL / VOETBAL- OF SPORTSCHOENEN MEEBRENGEN 84

SPORTFUN / ZWEMMEN VOOR KLEUTERS

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

KLEUTERS VANAF 3 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 45,00

SPORTY CREACTIEF VZW

EFFECTIEF 3 JAAR ZIJN BIJ AANVANG VAN HET KAMP / ELKE DAG ZWEMPAK MEEBRENGEN / JE SPEELT MET VERSCHILLENDE SPORTMATERIALEN EN AL DOENDE ONTWIKKELEN JE MOTORISCHE VAARDIGHEDEN / NA DEZE WEEK WEET JE HOE DE KROKODIL, DE KWAL, DE VIS, DE DOLFIJN… “ZWEMMEN” 85

SPORTFUN / ZWEMMEN

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

HELE DAG

X

X

€ 75,00

SPORTY CREACTIEF VZW

ELKE DAG ZWEMPAK MEEBRENGEN / MIX VAN SPORT & SPEL / JE KOMT OP EEN PRETTIGE MANIER IN AANRAKING MET DE BASISTECHNIEKEN VAN ATLETIEK, HOCKEY, GYM, BASKET, VOETBAL…DIT IN KORTE “BLOKJES” 86

RIDDERBOERDERIJKAMP

DE VIERHOEKHOEVE GIJZENZELE

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

INTERN!

€ 249,00 SPORTY

CREACTIEF VZW

MEER INFO, ZIE P. 20

TOFSPORT kampen 2012 | 13


ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 6 TOT 10 AUGUSTUS 2012

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

87

ATLETIEK

ATLETIEKARENA GASTON ROELANTS KESSEL-LO

7 TOT 14 JAAR

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG HELE DAG

X

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 26 juli 2012

X

PRIJS € 64,50

CLUB DARING CLUB LEUVEN ATLETIEK

STEVIGE SPORTSCHOENEN EN REGENKLEDIJ MEEBRENGEN / BIJ ZONNIG WEER ZONNECREME EN VOLDOENDE DRANK MEEBRENGEN 88

ZELFVERDEDIGING / THAI- & KICKBOX / OMNISPORT

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

6 TOT 14 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 52,50

DAWSU LEUVEN

SPORTKLEDIJ, -SCHOENEN EN ZWEMPAK MEEBRENGEN 89

KLIMMEN / HINDERNISPARCOURS / DODENSPRONG / SPELEOBOX

KLIMZAAL HUNGARIA

VANAF 8 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 110,50

HUNGARIA

90

KORFBAL

TERREIN KC LEUVEN, ZAVELSTRAAT 11, KESSEL-LO

°1999-2006

VOORMIDDAG

X

X

€ 58,50

KORFBALCLUB LEUVEN

8 TOT 12 JAAR

HELE DAG

X

X

VOETBALSCHOENEN GEWENST 91

PAARDRIJDEN VOOR BEGINNERS

MEERDAALHOF OUD-HEVERLEE

€ 205,00 MEERDAALHOF

RIJBROEK (OF LOSSE LANGE BROEK), RIJLAARZEN (OF RUBBERLAARZEN), RUITERCAP (OF FIETSHELM) EN SPORTSCHOENEN MEEBRENGEN 92

SKEELEREN

SPORTHAL HEVERLEE

VOORMIDDAG

5 TOT 13 JAAR

X

X

€ 38,50

ROLSCHAATSCLUB HEVERLEE VZW

X

€ 54,00

SPORTY CREACTIEF VZW / TOFSPORT

EIGEN SKATES, BESCHERMMATERIAAL EN FIETSHELM VERPLICHT! / DRANKJE IS VOORZIEN 93

SPORTYMIX

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

VOORMIDDAG

KLEUTERS VANAF 3 JAAR

X

EFFECTIEF 3 JAAR ZIJN BIJ AANVANG VAN HET KAMP / JE KLEUTER ZAL ZICH VOLLEDIG KUNNEN UITLEVEN MET 1001 BALLEN EN ATLETIEKMATERIAAL. HIJ/ZIJ KOMT MOE THUIS NA EEN DAGJE SPRINGEN OP SPRINGKASTELEN, SPRINGBALLEN EN KNOTSGEKKE SPRINGKONIJNEN. EEN INITIATIE CIRCUS EN ACROBATIE IS ER OOK BIJ, EN EVENEENS “AQUAFUN”, SPETTEREN IN HET ZWEMBAD MET ALLERLEI ZWEMMATERIAAL OP VRIJDAG! DUS VRIJDAG ZEKER JE ZWEMPAK MEEBRENGEN! 94

SPORTY XXL

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

HELE DAG

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

X

X

€ 81,00

SPORTY CREACTIEF VZW / TOFSPORT

ELKE DAG ZWEMPAK MEEBRENGEN OM EEN DUIK IN HET ZWEMBAD TE NEMEN EN EEN OF ANDERE LUDIEKE SPORT. NA DE MIDDAG GAAN WE NAAR HET PROVINCIAAL DOMEIN IN KESSEL-LO OM ONS UIT TE LEVEN MET ALLERLEI GEKKE FIETSEN, GO-CARTS, ROLSCHAATSEN, STEPS, SKATEBOARDS… WE NEMEN OOK EENS DE BOOTJES EN OEFENEN ONZE VAARKUNSTEN EN ZOEKEN SCHATTEN VIA LEUKE ZOEKTOCHTEN MET KOMPASSEN, FOTO’S, SPOREN... ALS AFSLUITER IS ER EEN HEUS SPORTTORNOOI! VOOR WIE VAN VEEL AFWISSELING HOUDT! 95

SIN MOO HAPKIDO

SPORTOASE LEUVEN VECHTSPORTZAAL

8 TOT 13 JAAR

VOORMIDDAG

X

€ 46,50

WU-SHU SELFDEFENSE CLUB

KOREAANSE ZELFVERDEDIGING, IDEAAL VOOR (ONZEKERE) MEISJES EN JONGENS / MIXT MARTIAL ARTS (MMA)

kerd mer is verze

Elke deelne

14 | TOFSPORT kampen 2012


PROGRAMMA

ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 13 TOT 17 AUGUSTUS 2012

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

96

ACROGYM

TURNHAL BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO

6 TOT 9 JAAR EN 12 TOT 18 JAAR

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG HELE DAG

X

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 2 augustus 2012

X

PRIJS

CLUB

€ 55,50

BLAUWPUT OMNISPORT VZW

GEEN DEELNEMERS TUSSEN 10 EN 12 JAAR AUB! / SPORTKLEDIJ EN -PANTOFFELS MEEBRENGEN / ZWEMMEN OP DONDERDAG 16/8 97

KLEUTERTURNEN / CREA

DE MOZAÏEK, PATROONSCHAPSSTRAAT 5, KESSEL-LO

4 TOT 5 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 76,50

BLAUWPUT OMNISPORT VZW

SPORTKLEDIJ EN -PANTOFFELS MEEBRENGEN / VOOR KINDJES VAN 2e EN 3e KLEUTERKLAS! 98

ZELFVERDEDIGING / SPORTCOMPLEX THAI- & KICKBOX / KESSEL-LO OMNISPORT

6 TOT 14 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 52,50

DAWSU LEUVEN

SPORTKLEDIJ, -SCHOENEN EN ZWEMPAK MEEBRENGEN 99

KLIMMEN / HINDERNISPARCOURS / DODENSPRONG / SPELEOBOX

KLIMZAAL HUNGARIA

VANAF 8 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 110,50

HUNGARIA

100

SCHAATSEN

IJSBAAN LEUVEN

4 TOT 11 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 66,50

ICEHOCKEYCLUB LEUVEN VZW

HANDSCHOENEN, KNIE- EN ELLEBOOGBESCHERMERS MEEBRENGEN / DRANKJE IS INBEGREPEN / IJSTIJD VAN 9U45 TOT 11U45 101

IJSHOCKEY

IJSBAAN LEUVEN

4 TOT 11 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 66,50

ICEHOCKEYCLUB LEUVEN VZW

€ 88,50

K. STADE LEUVEN TC

VOLLEDIGE UITRUSTING IS VOORZIEN / DRANKJE IS INBEGREPEN / IJSTIJD VAN 9U45 TOT 11U45 102

MINITENNIS / COMPLEMENTAIRE SPORTEN

K. STADE LEUVEN TC

°20042005-2006

HELE DAG

X

X

SCHOENEN MET VLAKKE ONDERZOOL MEEBRENGEN / MEER INFO: WWW.STADELEUVENTENNIS.BE

TOFSPORT kampen 2012 | 15


ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 13 TOT 17 AUGUSTUS 2012 (vervolg)

103

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

MIDITENNIS / COMPLEMENTAIRE SPORTEN

K. STADE LEUVEN TC

°2002-2003 HELE DAG

X

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 2 augustus 2012

X

PRIJS

CLUB

€ 88,50

K. STADE LEUVEN TC

€ 115,00

KON. HOCKEYCLUB LEUVEN

SCHOENEN MET VLAKKE ONDERZOOL MEEBRENGEN / MEER INFO: WWW.STADELEUVENTENNIS.BE 104

HOCKEY

VAN HOVESTADION KESSEL-LO

5 TOT 12 JAAR

HELE DAG

X

X

SPORTSCHOENEN MET VLAKKE ZOLEN OF KUNSTGRASSCHOENEN MEEBRENGEN / BEENBESCHERMERS VERPLICHT! / MIDDAGETEN KAN IN CLUBHUIS / MEER INFO: WWW.KHCL.BE > KAMPEN 105

MINI-BASKETBAL

SPORTHAL REDINGENHOF LEUVEN

°2001-2002- HELE DAG 2003-20042005

X

X

€ 76,50

LEUVEN BEARS

JE MAAKT KENNIS MET ALLERLEI BEWEGINGS- & SPELVORMEN, JE LEERT EENVOUDIGE TECHNIEKEN OM 3 TEGEN 3 OP EEN VERKLEIND TERREIN TE SPELEN / 1 NAMIDDAG ANDERE BALSPORTEN & 1 NAMIDDAG ZWEMMEN IN SPORTOASE 106

VOETBAL

JEUGDVOETBALCENTRUM BRUINEVELD KESSEL-LO

8 TOT 12 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 65,50

OHL

X

X

€ 45,00

SPORTY CREACTIEF VZW

VOETBALSCHOENEN, REGENKLEDIJ EN RESERVEKLEDIJ MEEBRENGEN 107

SPORTFUN / ZWEMMEN VOOR KLEUTERS

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

KLEUTERS VANAF 3 JAAR

VOORMIDDAG

EFFECTIEF 3 JAAR ZIJN BIJ AANVANG VAN HET KAMP / ELKE DAG ZWEMPAK MEEBRENGEN / JE SPEELT MET VERSCHILLENDE SPORTMATERIALEN EN AL DOENDE ONTWIKKELEN JE MOTORISCHE VAARDIGHEDEN / NA DEZE WEEK WEET JE HOE DE KROKODIL, DE KWAL, DE VIS, DE DOLFIJN… “ZWEMMEN” 108

SPORTFUN / ZWEMMEN

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

HELE DAG

X

X

€ 75,00

SPORTY CREACTIEF VZW

ELKE DAG ZWEMPAK MEEBRENGEN / MIX VAN SPORT & SPEL / JE KOMT OP EEN PRETTIGE MANIER IN AANRAKING MET DE BASISTECHNIEKEN VAN ATLETIEK, HOCKEY, GYM, BASKET, VOETBAL…DIT IN KORTE “BLOKJES” 109

KIDSTENNIS

TC LOVANIUM

°20032004-2005

HELE DAG

X

X

€ 90,50

TC LOVANIUM

°1999-2006

VOORMIDDAG

X

X

€ 54,50

TTC MEERDAAL LEUVEN VZW

TENNISSCHOEISEL MEEBRENGEN 110

TAFELTENNIS

SPORTHAL VTI (1e VERD.) BRABANCONNESTR. 18, LEUVEN

EIGEN TAFELTENNISRACKET MEEBRENGEN / SPORTKLEDIJ EN -SCHOEISEL ZONDER SPOORNALATENDE ZOLEN MEEBRENGEN 111

SHOWDANS

SPORTHAL WILSELE-CENTRUM

10 TOT 18 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 63,50

VZW PUMP

INTENSIEVE DANSSTAGE WAAR VERSCHILLENDE DANSSTIJLEN AAN BOD KOMEN / VOORSTELLING VOOR DE (GROOT-)OUDERS OP VRIJDAG 112

BEESTIGE NATUURWEEK

DOMEIN ST-PIETERSHEIM LANAKEN

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

INTERN!

€ 285,00

SPORTY CREACTIEF VZW

MEER INFO, ZIE P. 20

ijg Na elk sportkamp kr je een diploma!

16 | TOFSPORT kampen 2012


PROGRAMMA

ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 20 TOT 24 AUGUSTUS 2012

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

113

JAZZDANS

YMERIA WIJGMAAL

7 TOT 17 JAAR

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG HELE DAG

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 9 augustus 2012

PRIJS

CLUB

X

X

€ 48,50

GYMGROEP WIJGMAAL WB VZW

X

€ 110,50

HUNGARIA

€ 44,50

JUDOCENTRUM LEUVEN

X

€ 71,50

LB DYNAMIC GYM

OP VRIJDAG VANAF 15U VOORSTELLING (SHOW) VOOR DE (GROOT-)OUDERS 114

KLIMMEN / HINDERNISPARCOURS / DODENSPRONG / SPELEOBOX

KLIMZAAL HUNGARIA

VANAF 8 JAAR

HELE DAG

X

115

JUDO

SPORTOASE LEUVEN VECHTSPORTZAAL

6 TOT 14 JAAR

VOORMIDDAG

X

VANAF 10 JAAR

HELE DAG

X

JUDOPAK OF LOSSE STERKE KLEDIJ MEEBRENGEN 116

TRAMPOLINE

TURNHAL BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO

SPORTKLEDIJ MEEBRENGEN / DRANKJE IS VOORZIEN / ZWEMMEN OP DONDERDAGNAMIDDAG 117

KLEUTERTURNEN

SPORTHAL BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO

(effectief) 3 TOT 5 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 47,50

LB DYNAMIC GYM

VOORMIDDAG

X

X

€ 47,50

LB DYNAMIC GYM

SPORTKLEDIJ EN 10-UURTJE MEEBRENGEN / DRANKJE IS VOORZIEN 118

KINDERGYM

TURNHAL BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO

6 TOT 12 JAAR

SPORTKLEDIJ MEEBRENGEN / DRANKJE IS VOORZIEN / KAN VANAF 8 JAAR GECOMBINEERD WORDEN MET TOESTELTURNEN OF ROPE-SKIPPING 119

ROPE-SKIPPING

SPORTHAL BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO

VANAF 8 JAAR

NAMIDDAG

X

X

€ 44,50

LB DYNAMIC GYM

SPORTKLEDIJ EN STEVIGE SPORTSCHOENEN MEEBRENGEN / DRANKJE IS VOORZIEN / KAN GECOMBINEERD WORDEN MET KINDERGYM 120

TOESTELTURNEN

TURNHAL BOUDEWIJNSTADION KESSEL-LO

VANAF 8 JAAR

NAMIDDAG

X

X

€ 44,50

LB DYNAMIC GYM

SPORTKLEDIJ MEEBRENGEN / DRANKJE IS VOORZIEN / KAN GECOMBINEERD WORDEN MET KINDERGYM 121

BASKETBAL

SPORTHAL REDINGENHOF LEUVEN

°1997-19981999-2000

VOORMIDDAG

X

€ 44,50

LEUVEN BEARS

ENKEL VOOR AANGESLOTENEN VBL

TOFSPORT kampen 2012 | 17


ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 20 TOT 24 AUGUSTUS 2012 (vervolg)

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

122

MINI-BASKETBAL

SPORTHAL REDINGENHOF LEUVEN

°2001-2002- NAMIDDAG 2003-20042005

OPVANG NA

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 9 augustus 2012

X

PRIJS € 45,50

CLUB LEUVEN BEARS

JE MAAKT KENNIS MET ALLERLEI BEWEGINGS- & SPELVORMEN, JE LEERT EENVOUDIGE TECHNIEKEN OM 3 TEGEN 3 OP EEN VERKLEIND TERREIN TE SPELEN 123

TAFELTENNIS

SPORTHAL VTI (1E VERD.) BRABANCONNESTR. 18, LEUVEN

°1999-2006

VOORMIDDAG

X

X

€ 54,50

TTC MEERDAAL LEUVEN VZW

EIGEN TAFELTENNISRACKET MEEBRENGEN / SPORTKLEDIJ EN -SCHOEISEL ZONDER SPOORNALATENDE ZOLEN MEEBRENGEN 124

KLEUTERDANS

SPORTHAL WILSELE-CENTRUM

4 TOT 6 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 41,50

VZW PUMP

NAMIDDAG

X

X

€ 41,50

VZW PUMP

€ 43,50

WU-SHU SELFDEFENSE CLUB

SPORTY CREACTIEF VZW

VOORSTELLING VOOR DE (GROOT-)OUDERS OP VRIJDAG 125

DANS, VIDEOSTYLES SPORTHAL & HIP-HOP WILSELE-CENTRUM

7 TOT 10 JAAR

VOORSTELLING VOOR DE (GROOT-)OUDERS OP VRIJDAG 126

TAIJI

SPORTOASE LEUVEN VECHTSPORTZAAL

VOLWASSENEN

VOORMIDDAG

TAIJI (YANG STIJL), 24 VORMEN, APPLICATIE VAN DE VORMEN, SELFDEFENSE 19 TOT 24 AUGUSTUS 2012 !!! 127

GEZOCHT: ACROBATEN, CLOWNS EN JONGLEURS!

DOMEIN ROOSENDAEL ST-KATELIJNE-WAVER

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

INTERN!

€ 275,00

DOMEIN ROOSENDAEL ST-KATELIJNE-WAVER

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

INTERN!

€ 245,00 SPORTY

MEER INFO, ZIE P. 20 128

200% DANCE!

CREACTIEF VZW

MEER INFO, ZIE P. 20

ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 27 TOT 31 AUGUSTUS 2012

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

129

CAPOEIRA

SPORTOASE LEUVEN VECHTSPORTZAAL

5 TOT 12 JAAR

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG HELE DAG

X

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 16 augustus 2012

PRIJS

CLUB

X

€ 61,50

ABADA-CAPOEIRA LEUVEN

X

€ 64,50

DARING CLUB LEUVEN ATLETIEK

CAPOEIRA IS EEN BRAZILIAANSE VECHTSPORT, GECOMBINEERD MET MUZIEK EN ACROBATIE 130

ATLETIEK

ATLETIEKARENA GASTON ROELANTS KESSEL-LO

7 TOT 14 JAAR

HELE DAG

X

STEVIGE SPORTSCHOENEN EN REGENKLEDIJ MEEBRENGEN / BIJ ZONNIG WEER ZONNECREME EN VOLDOENDE DRANK MEEBRENGEN 131

KLEUTERGYM / BEWEGINGSSCHOLING

YMERIA WIJGMAAL

3 TOT 6 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 45,50

GYMGROEP WIJGMAAL WB VZW

€ 34,50

HAKKO RYU KYUSHU DOJO LEUVEN

TURNPANTOFFELS MEEBRENGEN / DRANKJE IS VOORZIEN / KORTE VOORSTELLING OP VRIJDAG 132

ZELFVERDEDIGING / SPORTOASE LEUVEN ANTIPESTEN VECHTSPORTZAAL

8 TOT 14 JAAR

STEVIGE SPORTKLEDIJ, DRANKJE EN SNACK MEEBRENGEN

18 | TOFSPORT kampen 2012

NAMIDDAG

X


PROGRAMMA ZOMERVAKANTIE - WEEK VAN 27 TOT 31 AUGUSTUS 2012 (vervolg)

SPORTTAK

PLAATS

LEEFTIJD

VOORMIDDAG NAMIDDAG HELE DAG

OPVANG NA

SKNR

OPVANG VOOR

Inschrijven kan vanaf 5 februari 2012 * Uiterste inschrijvingsdag = 16 augustus 2012

PRIJS

CLUB

133

KLIMMEN / HINDER- KLIMZAAL HUNGARIA NISPARCOURS / DODENSPRONG / SPELEOBOX

VANAF 8 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 110,50

HUNGARIA

134

SCHAATSEN

4 TOT 11 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 66,50

ICEHOCKEYCLUB LEUVEN VZW

IJSBAAN LEUVEN

HANDSCHOENEN, KNIE- EN ELLEBOOGBESCHERMERS MEEBRENGEN / DRANKJE IS INBEGREPEN / IJSTIJD VAN 9U45 TOT 11U45 135

IJSHOCKEY

IJSBAAN LEUVEN

4 TOT 11 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 66,50

ICEHOCKEYCLUB LEUVEN VZW

VOLLEDIGE UITRUSTING IS VOORZIEN / DRANKJE IS INBEGREPEN / IJSTIJD VAN 9U45 TOT 11U45 136

TAEKWONDO

SPORTSCHUUR WILSELE

6 TOT 14 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 63,50

NONG JANG BELGIUM

X

X

€ 75,50

RUGBYCLUB LEUVEN

FLESJE WATER MEEBRENGEN / LOSSE STERKE SPORTKLEDIJ MEEBRENGEN 137

RUGBY / OMNISPORT

RUGBYCOMPLEX, KOETSWEG 204A, KESSEL-LO

7 TOT 15 JAAR

HELE DAG

WAT ZIJN DE BASISREGELS, HOE MAAK JE EEN CONTACT, KICK OF PASS / TRAININGEN EN MINIWEDSTRIJDJES AFGEWISSELD MET OMNISPORT EN VIDEOMATERIAAL / VOETBAL- OF SPORTSCHOENEN MEEBRENGEN 138

SPORTYMIX

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

KLEUTERS VANAF 3 JAAR

VOORMIDDAG

X

X

€ 54,00

SPORTY CREACTIEF VZW / TOFSPORT

EFFECTIEF 3 JAAR ZIJN BIJ AANVANG VAN HET KAMP / JE KLEUTER ZAL ZICH VOLLEDIG KUNNEN UITLEVEN MET 1001 BALLEN EN ATLETIEKMATERIAAL. HIJ/ZIJ KOMT MOE THUIS NA EEN DAGJE SPRINGEN OP SPRINGKASTELEN, SPRINGBALLEN EN KNOTSGEKKE SPRINGKONIJNEN. EEN INITIATIE CIRCUS EN ACROBATIE IS ER OOK BIJ, EN EVENEENS “AQUAFUN”, SPETTEREN IN HET ZWEMBAD MET ALLERLEI ZWEMMATERIAAL OP VRIJDAG! DUS VRIJDAG ZEKER JE ZWEMPAK MEEBRENGEN! 139

AQUAFUN

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

HELE DAG

X

X

€ 88,00

SPORTY CREACTIEF VZW / TOFSPORT

ELKE DAG ZWEMPAK MEEBRENGEN / DOE JE ZWEMBROEK AAN, WANT IN DIT KAMP IS HET ELKE DAG SPELEN IN HET WATER! WATERESTAFETTES, HINDERNISZWEMMEN, WATERPOLO, WATERSPELEN… BOORDEVOL PLEZIER MET VERSCHILLENDE OPBLAASBARE STRUCTUREN. WE ZIJN OOK CREATIEF MET WATER EN DOEN ALLERLEI WATERPROEFJES! AFGEWISSELD MET SPORT & SPEL 140

SPORTYCOCKTAIL

SPORTCOMPLEX KESSEL-LO

6 TOT 12 JAAR (LAGERE SCHOOL)

HELE DAG

X

X

€ 81,00

SPORTY CREACTIEF VZW / TOFSPORT

SPRINGEN OP SPRINGKASTELEN, VERSCHILLENDE BALSPORTEN, GYM MET WESCOBLOKKEN. EEN LUDIEKE 10-KAMP VAN ALLERLEI ATLETIEKDISCIPLINES EN NEW GAMES ZOALS KINBALL, SCOOP EN BUMBALL. EEN WEEK VOOR SPORTIEVELINGEN DIE NIET SCHRIKKEN VAN NIEUWIGHEDEN! 141

RACQUETLON

TC LOVANIUM

°19992000-2001

HELE DAG

X

X

€ 96,50

TC LOVANIUM

TENNISSCHOEISEL MEEBRENGEN / 4 RACQUETSPORTEN:TENNIS, TAFELTENNIS, SQUASH, BADMINTON 142

TAFELTENNIS

SPORTHAL VTI (1E VERD.) BRABANCONNESTR. 18, LEUVEN

°1999-2006

VOORMIDDAG

X

X

€ 54,50

TTC MEERDAAL LEUVEN VZW

EIGEN TAFELTENNISRACKET MEEBRENGEN / SPORTKLEDIJ EN -SCHOEISEL ZONDER SPOORNALATENDE ZOLEN MEEBRENGEN 143

VOLLEYBAL

SPORTHAL HEVERLEE

8 TOT 12 JAAR

HELE DAG

X

X

€ 66,50

VOLLEY HAASRODE LEUVEN

INITIATIE- EN SPELVORMEN 144

OP AVONTUUR IN DE NATUUR

T KASTEELTJE, 1e - 2e REMYLAAN 13, WIJGMAAL LEERJAAR

INTERN!

T KASTEELTJE, 3e - 6e REMYLAAN 13, WIJGMAAL LEERJAAR

INTERN!

€ 265,00 SPORTY

CREACTIEF VZW

MEER INFO, ZIE P. 20 145

ADVENTURE COOL !!!

€ 265,00 SPORTY

CREACTIEF VZW

MEER INFO, ZIE P. 20

TOFSPORT kampen 2012 | 19


INTERNE KAMPEN 8 – 13 JULI 2012 à ‘T BAKKERSHOF, KASTIJDESTRAAT 15, 9820 MERELBEKE-MAKKEGEM

19-24 AUGUSTUS 2012 à DOMEIN ROOSENDAEL, ROZENDAAL Z/N, 2860 ST-KATELIJNE-WAVER

SK 54: KOKEN OP DE BOERDERIJ Een week tussen potten en pannen op de boerderij. We verzorgen er niet alleen de dieren, maar we maken zelf brood en pizza. Een bezoek aan de imker, het melken van de geiten, elke dag de dieren verzorgen,... kortom een fantastische week met dieren verzorgen en lekker koken! VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR (lagere school) € 265,00

SK 127: ACROBATEN, CLOWNS EN JONGLEURS! Een themaweek boordevol circus!! Een professionele circusartiest leert je de kneepjes van het vak. Jongleren, acrobatentoeren, goocheltrucs,… Op het eind van de week ben je zelf een echte circusartiest !!! VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR (lagere school) € 275,00

SK 55: PONYRIJDEN OP DE BOERDERIJ Iedere dag wachten de pony’s de kinderen op en de kinderen krijgen les van gediplomeerde lesgevers in kleine groepjes! De dieren verzorgen en eten geven, een ritje met de huifkar,… maken van deze week een echt pony boerderijkamp! VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR (lagere school) € 315,00 30 JULI – 3 AUGUSTUS 2012 à VIERHOEKHOEVE, BRIELSTRAAT 71, 9860 GIJZENZELE SK 86: RIDDERBOERDERIJKAMP Beeld je even in… je bent een jonge knaap of prinses. Je leeft in de tijd van de ridders, jonkvrouwen en kastelen. En je bent voor een week bewoner van een écht boerderijkasteel! Een hele week lang mogen stoere ridders en edele jonkvrouwen hier de dieren helpen verzorgen en vertroetelen (koeien melken / voederen van paarden / ezels / konijnen / kippen / kalfjes enz.). Natuurlijk staan ook weer heel wat andere ridderlijke activiteiten op het programma: kasteeltonelen, hofmuziek, ridderlijke spelen, barbecue, en een spetterend kampvuur! VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR (lagere school) € 249,00 13-17 AUGUSTUS 2012 à DOMEIN SINT PIETERSHEIM, NEERHARENWEG 12, 3620 LANAKEN SK 112: BEESTIGE NATUURWEEK Deze week starten we met een heuse uitstap naar een dierenpark, gaan op huifkartocht, doen een uitstap met een ranger,… We gaan knutselen met natuurlijke materialen en ook jullie handigheid komt van pas bij het maken van een vogelkastje. We krijgen bezoek van een echte valkenier die verschillende roofvogels meebrengt en ons alles zal vertellen over het leven van deze dieren. VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR (lagere school) € 285,00

20 | TOFSPORT kampen 2012

SK 128: 200% DANCE Hiphop & streetdance à volonté! Een hele week word je ondergedompeld in de wereld van de hiphop en streetdance met op het einde een groot danspektakel voor je ouders en familie. VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR (lagere school) € 245,00 27-31 AUGUSTUS 2012 à ’T KASTEELTJE, REMYLAAN 13, 3018 WIJGMAAL SK 144: OP AVONTUUR IN DE NATUUR Een cre-actief kamp rond de thema’s “natuur en avontuur”. Deze week leven we ons uit in verschillende bosspelen, maken ons eigen kamp en gaan op stap met een echte bosgids. We gaan op zoek naar de bewoners van het bos en gebruiken verschillende natuurmaterialen om te knutselen. We trekken een hele dag op avontuur en gaan hindernissen overwinnen, klimmen, klauteren,… En wie vindt er de schat in het grote bosspel? Jij misschien!! VOOR KINDEREN VAN HET 1e EN 2e LEERJAAR! € 265,00 SK 145: ADVENTURE COOL!!! Deze week is er voor de durvers onder jullie! In de hoogte, op het water of in het bos, we zoeken het avontuur op! Muurklimmen, boogschieten, mountainbiken, raften, oriëntatielopen, hindernissenpiste? Jullie doen het allemaal! Begin al maar te trainen, want het zal er hard aan toe gaan! Ben jij de waaghals die we zoeken? Schrijf je dan snel in en beleef de grootste kicks! VOOR KINDEREN VAN HET 3e TOT 6e LEERJAAR! € 265,00

OPHALEN? AFHALEN? BUS? Als het kamp start zondagavond: de ouders brengen de kinderen ter plaatse en de Sportybus brengt de kinderen vrijdag terug. Als het kamp start maandagochtend: de Sportybus brengt de kinderen en de ouders komen vrijdag de kinderen ter plaatse ophalen. Voor de interne kampen te Wijgmaal worden de kinderen ter plaatse door de ouders gebracht en opgehaald!


ACCOMMODATIES WAAR DE TOFSPORTKAMPEN DOORGAAN PLAATS

ADRES

GEMEENTE

AtletiekArena Gaston Roelants Kessel-Lo

Diestsesteenweg

3010 Kessel-Lo

De Mozaïek

Patroonschapsstraat 5

3010 Kessel-Lo

Ijsbaan Leuven

Ondernemingenweg 1

3001 Heverlee

Jeugdvoetbalcentrum Bruineveld Kessel-Lo

Domeinstraat 61

3010 Kessel-Lo

Klimzaal Hungaria

Engels Plein 15

3000 Leuven

Kon. Stade Leuven TC

K. Mercierlaan 58

3001 Heverlee

KC Leuven (korfbal)

Zavelstraat 11

3010 Kessel-Lo

Meerdaalhof

Meerdaalweg 2

3050 Oud-Heverlee

Provinciaal domein Kessel-Lo

Domeinstraat 61 (= ingang sportkamp voetbal) (= ingang sportkamp Sporty)

3010 Kessel-Lo

Rugbycomplex

Koetsweg 204 A

3010 Kessel-Lo

Sportcomplex Kessel-Lo

Stadionlaan 4

3010 Kessel-Lo

Sporthal Heverlee

Hertogstraat 180

3001 Heverlee

Sporthal Korbeek-Lo

Pellenbergstraat 22

3010 Kessel-Lo

Sporthal Redingenhof Leuven

Redingenstraat 90

3000 Leuven

Sporthal VTI Leuven

Brabançonnestraat 18

3000 Leuven

Sporthal Wilsele-centrum

Aarschotsesteenweg 163

3012 Wilsele

Sportoase Leuven

Philipssite 6

3001 Heverlee

Sportschuur Wilsele

Brandweg 8

3012 Wilsele

T.C. Iris

Diestsesteenweg 300

3010 Kessel-Lo

T.C. Lovanium

Galgebergstraat 41

3000 Leuven

Turn- en Sporthal Boudewijnstadion Kessel-Lo

Diestsesteenweg 288 B

3010 Kessel-Lo

Van Hovestadion Kessel-Lo

Dr. A. De Jonghestraat

3010 Kessel-Lo

Ymeria / Ymeriastadion / Pro Patria Wijgmaal

Pastoor Bellonstraat 29

3018 Wijgmaal

Zwembad Wilsele

Aarschotsesteenweg 730

3012 Wilsele

ACCOMMODATIES WAAR DE INTERNE KAMPEN DOORGAAN PLAATS

ADRES

GEMEENTE

Bakkershof Merelbeke/Makkegem

Kastijdestraat 15

9820 Merelbeke-Makkegem

Vierhoekhoeve

Brielstraat 71

9860 Gijzenzele

Domein St-Pietersheim

Neerharenweg 12

3620 Lanaken

Domein Roosendael

Rozendaal

2860 St-Katelijne-Waver

t Kasteeltje

Remylaan 13

3018 Wijgmaal

TOFSPORT kampen 2012 | 21


DE VOLGENDE CLUBS ORGANISEREN ZELF OOK SPORTKAMPEN

016-235658

WWW.LOVANIUM.COM INFO@LOVANIUM.COM

ICE HOCKEY CLUB LEUVEN

BURSENS LUK

0495-287252

WWW.IHCL.BE INFO@IJSBAANLEUVEN.BE

KON. HOCKEYCLUB LEUVEN

DEWAMME BERNARD

0475-726751

WWW.KHCL.BE DEWAMME.BERNARD@SKYNET.BE

KON. STADE LEUVEN TENNIS

DEWAMME BERNARD

0475-726751

WWW.STADELEUVENTENNIS.BE DEWAMME.BERNARD@SKYNET.BE

MEERDAALHOF

HIAS KRISTINE

016-477596

WWW.MEERDAALHOF.BE INFO@MEERDAALHOF.BE

RUGBYCLUB LEUVEN

VAN BOCKSTAL LUC

016-234721

INFO@RUGBYCLUBLEUVEN.BE WWW.RUGBYCLUBLEUVEN.BE

SPORTY CREACTIEF VZW

SWENNEN STEFFI

016-257209

INFO@SPORTYVZW.BE WWW.SPORTYVZW.BE

KERSTVAKANTIE

PEYS NOBBY

HERFSTVAKANTIE

TC LOVANIUM

22 | TOFSPORT kampen 2012

WEBSITE / E-MAIL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AUGUSTUS

TEL.

JULI

CONTACTPERSOON

PAASVAKANTIE

CLUB

KROKUSVAKANTIE

Voor meer info hierover, neem contact op met de verantwoordelijke.

X

X X

X

X


MEDEWERKERS TOFSPORTKAMPEN CLUB

CONTACTPERSOON

TEL.

WEBSITE

ABADA-CAPOEIRA LEUVEN

CARVALHO DA SILVA MARCIO

0474-272313

www.artecapoeira.be

BC DE DIJLEVALLEI VZW

MISPELTER SIEN

0496-673369

www.dijlevallei.be

BLAUWPUT OMNISPORT VZW

DEJONGH SANDRA

0487-337848

www.blauwputomnisport.be

CAPOEIRA WORLD VZW

ÖZDEMIR YUSUF

0497-550873

www.capoeira.be

DARING CLUB LEUVEN ATLETIEK

RUELL SARA

016-734325

www.dcla.be

DAWSU LEUVEN

LAMBAUX CHRISTOPHE

016-290511

www.dawsu.be

GYMGROEP WIJGMAAL WB VZW

MEULEMANS MICHEL

016-445916

www.gymgroepas.be

HAKKO RYU KYUSHU DOJO LEUVEN

SCHODTS LUDO

016-229443

www.hakkoryu.be

HANDBALCLUB LEUVEN

VERTOMMEN GERRIT

0486-906746

www.handbalclubleuven.be

HUNGARIA

WUYTACK JO / SCHAMPAERT DIRK / HOFMANS WERNER

016-292413

www.klimzaalhungaria.be

ICEHOCKEYCLUB LEUVEN VZW

BURSENS LUK

0495-287252

www.ihcl.be

JUDOCENTRUM LEUVEN

JANS KRIS

0494-278068

www.jcl.be

K. STADE LEUVEN TC

DEWAMME BERNARD

0475-726751

www.stadeleuventennis.be

KLZC

VANDENBOSCH DANIELLE

016-299266

www.klzc.be

KON. HOCKEYCLUB LEUVEN

DEWAMME BERNARD

0475-726751

www.khcl.be

KORFBALCLUB LEUVEN

PERSYN YANNICK

0485-688223

www.kcleuven.be

KOSC WIJGMAAL

LEMMENS GUNTHER

0475-569071

www.olympiawijgmaal.be

LB DYNAMIC GYM

DELANNOO PATSY

016-259441

www.dynamic-gym.be

LEUVEN BEARS

GEENS JOS HERNOU FREDDY BUCCAUW YVES

016-232690 016-250436 016-259821

www.leuvenbears.be

LEUVENSE REDDINGSCLUB

VAN ESPEN ALBERT

0476-944636

www.lerc.be

LIZARDS LEUVEN VZW

DEVROYE SHANA

016-461846

www.lizards.be

MEERDAALHOF

HIAS KRISTINE

016-477596

www.meerdaalhof.be

NONG JANG BELGIUM

GOFFIN ANNELEEN

0475-211181

www.nongjangbelgium.be

OHL

VANNECK JOHAN

0496-762444

www.ohl.be

PRO PATRIA WIJGMAAL

SMETS KAROLIEN

0497-248920

www.ppw.be

ROLSCHAATSCLUB HEVERLEE VZW

LAMBRECHTS JOSETTE

016-202973

www.rscheverlee.be

RUGBYCLUB LEUVEN

VAN BOCKSTAL LUC

016-234721

www.rugbyclubleuven.be

SMOG

VAN HOOF MANU

016-472839

www.sportclubsmog.be

SPORTY CREACTIEF VZW

SWENNEN STEFFI

016-257209

www.sportyvzw.be

TC IRIS

VANAVERBEKE PASCALE

0494-135790

www.tciris.be

TC LOVANIUM

PEYS NOBBY

0475-951406

www.lovanium.com

TTC MEERDAAL LEUVEN VZW

LAMPROYE DIRK

016-651679

www.meerdaal.be

VOETBALFEDERATIE VLAANDEREN

VAN DEN ABBEEL ARNO

0474-665092

www.voetbalfederatievlaanderen.be

VOLLEY HAASRODE LEUVEN

THONNON ROLAND

016-733344

www.volleyhaasrodeleuven.be

VZW PUMP

VANSANTVOET PEGGY

016-445768

pump.digicyber.be

VZW STRAATRIJK / DANSLIGA SPORTFEDERATIE VZW

LUYTEN STIJN

0494-671699

rafaga.channelwood.org/straatrijk%20home.html

W&L BV VZW

CLAES GUIDO

016-228446

www.badmintonsport.be

WU-SHU SELFDEFENSE CLUB

VAN DE MEULEBROECKE ALEX

0486-582562

www.wushu-sinmoohapkido.be

ZAALVOETBAL GROOT LEUVEN

VERMOERE PABLO

0473-257788

www.zgl.be

TOFSPORT kampen 2012 | 23


Verantwoordelijke uitgever en redactie: vzw Stedelijke Sportpromotie Leuven – Tofsport Els Van Hoof Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven TOFSPORTLOKET Naamsestraat 1 3000 Leuven tel. 016-272220 fax 016-272225 e-mail: tofsport@leuven.be Oplage: 13.500 exemplaren, afgezien van eventuele drukfouten

24 | TOFSPORT kampen 2012

tofsportkampen 2012  

tofsportkampen, stad Leuven