Page 1

JEUGD OVER LEUVENS JEUGDBELEID Inspraaktraject Jeugdbeleidsplan 2011-2013 “meer subsidies voor jeugdinitiatieven” | “autovrije binnenstad” | “honderd miljoen miljard meer fietsenstallingen” | “meer groen dan blauw aub” | “bbq’s in het park” | “leeftijdsgrenzen zijn nodig, alles op z’n tijd” In februari en maart verzamelde de jeugddienst input van kinderen en jongeren over vrije tijd, jeugdcultuur en hun gevoel bij Leuven. We deden geen wetenschappelijk onderzoek, maar gingen via 3 verschillende werkvormen met hen in gesprek. We vroegen hun mening en probeerden te achterhalen wat hen echt bezig houdt. Onze acties werden enthousiast onthaald en de jeugd in Leuven dacht graag mee. In het totale traject kwamen 3 thema’s altijd opnieuw naar boven, en hieruit kunnen we afleiden dat dit inspraaktraject zinvol geweest is. We hebben de stem van de Leuvense jeugd luid en duidelijk gehoord en leggen jullie graag de krachtlijnen voor.


Werkvormen

Sessie jeugdcultuur

“Geef ons een gratis openbare chill-lounge met muziek en zetels” meisje | 17 jaar

Jeugdcultuur is de prioriteit voor het lokale jeugdbeleid 2011-2013. Maar wat is jeugd- en jongerencultuur precies? Voor volwassenen betekent het ‘alles wat typisch is voor jeugd’. En voor de jeugd zelf? We vroegen het aan 8 verschillende focusgroepen. Ze maakten moodboards rond 6 kapstokbegrippen: looks en imago / samenzijn en samenhoren / helden en idolen / thuis, verder weg en onderweg / rebellie / ‘ik ben jong en ik kan iets’. Per thema gooiden ze ook 3 aanbevelingen in de groep.

Interviews vrijetijdsbesteding en -beleving

“Ik zou nog wel een hobby in Leuven willen, maar ik weet niet wat er is”

meisje | 13 jaar

We vroegen aan kinderen en jongeren van 10 tot 20 jaar om hun weekkalender in te vullen en


interviewden hen aan de hand daarvan over hun vrije tijd. We onderzochten hoe ze hun vrije momenten invullen en beleven, en wat ze in Leuven nodig hebben om die beleving te verbeteren.

Postkaartjes

STEL: Jij wordt morgen burgemeester van Leuven. Wat is het eerste dat je doet? “Een kostuum kopen”

jongen | 9 jaar

We verspreidden postkaartjes I Hate / I Love Leuven onder de jeugd. Op de achterkant stonden 2 vragen ‘Wat zou je doen als je burgemeester van Leuven was?’ en ‘Waar lig jij van wakker?’ De bevraagde kinderen en jongeren gaven hier kort en krachtig hun wensen en zorgen weer.


Resultaten

Uit ons inspraaktraject is overduidelijk gebleken dat er bij de Leuvense kinderen en jongeren grote eensgezindheid bestaat over dingen die hen zorgen baren en die ze anders willen, en dit over de verschillende leeftijden, inspraakvormen en achtergronden heen.

De jeugd in Leuven heeft 3 grote verzuchtingen:

“Verbeter onze mobiliteit!” “Maak van Leuven ook onze stad!” “neem ons serieus!”

Daarnaast zijn er nog 4 andere thema’s die sterk terugkomen in de bevraging:

school vrijetijdsaanbod veiligheid en politie diversiteit


Mobiliteit

“Als ik in ‘Geen Dienst’ zou wonen, had ik om de 5 minuten een bus!!!” meisje | 15 jaar

Jongeren zijn vaak onderweg, van thuis naar school, van school naar vrienden, van vrienden naar de sportclub, van de sportclub naar de stad en opnieuw naar huis. Maar ze geraken niet altijd waar ze willen, wanneer ze het willen en hoe ze het willen. Mobiliteit in Leuven is hun grootste zorg. De topverzuchtingen op een rijtje: “Leuven is niet veilig voor fietsers | er rijden te weinig bussen | geef ons meer en betere fietspaden | wij willen een autovrije binnenstad | er zijn veel te weinig fietsenstallingen en dan haalt de politie onze fietsen nog weg ook | de nachtbussen moeten langer en vaker rijden | maak busvervoer in het centrum gratis | o, en hadden we al gezegd dat er meer fietsenstallingen moeten komen?”

Leuven is niet van ons

“We willen dromen op de muren tekenen”

meisje | 14 jaar

Kinderen en jongeren herkennen en erkennen een aantal van de jeugdvriendelijke initiatieven van stad Leuven - van speelterreinen tot culturele activiteiten, van jeugdhuizen tot sportieve mogelijkheden - en toch hebben ze het gevoel dat de stad niet van hun is. Ze zoeken hun eigen plaats, maar vinden die niet altijd, want “Leuven is van de studenten en


de grote mensen”. Hun belangrijkste bekommernissen: “we hebben indoor hangplekken nodig, zoals de hal van Kinepolis, maar daar moeten we binnenkort ook weer weg | we willen meer jeugdige sfeer en ambiance in de stad, bijvoorbeeld muziek aan de bushaltes | het centrum moet groener en properder | laat ons zelf onze plekken kiezen, innemen en vormgeven | de studenten mogen hier alles en voor ons is er weinig of niks | Leuven is te duur, en als er kortingen zijn, zijn ze niet voor ons | wij willen ook vakantiewerk maar de studenten pikken alles in”

Neem ons serieus!

“Leuven is een speeltuin: er kan veel, maar er is altijd iemand die kijkt of je niet van de glijbaan valt” jongen | 16 jaar

Kinderen en jongeren in Leuven hebben eigenlijk geen zin om op de barricaden te staan en de revolutie te prediken. Ze zijn minder rebels dan je misschien zou denken en begrijpen dat bij rechten ook plichten horen. Sterker nog: ze vragen om duidelijke regels, onder meer om -16-jarigen ‘tegen zichzelf te beschermen’. Anderzijds hebben ze geen boodschap aan betutteling en ouderwetse regelgeving. In hun eigen woorden: “kunnen jullie niet gewoon met ons praten, overleggen, onze mening vragen? | ouders moeten kinderen ‘hunzelf’ laten zijn | soms moet je ons ook gewoon vertrouwen | luister naar ons en kom naar ons toe | veroordeel ons niet, maar heb respect voor ons | we begrijpen echt wel dat er regels en afspraken moeten zijn, maar kan het gewoon wat moderner? | we zijn geen kind meer”


School

“Het is bijna elke dag een toets” meisje | 9 jaar School heeft een heel belangrijke plaats in het leven van jonge mensen. Ze brengen er superveel tijd door, zien er hun vrienden en doen er kennis op. En dat wordt al dan niet leuk gevonden. Voor veel kinderen en jongeren is school een opgave, en dat wordt versterkt door het vele huiswerk. Kinderen en jongeren hebben het – nu al - over stress en werkdruk! Zelf hebben ze wel ideeën om de sleur te doorbreken: meer variatie in het lessenrooster, meer creativiteit in het lesgeven en leuke activiteiten in de pauzes.

Vrijetijdsaanbod

“Ik zou minder tijd willen hebben voor tv en computer, ik zou liever iets anders te doen hebben” meisje | 16 jaar Kinderen en jongeren beschouwen vrije tijd als ‘hun’ tijd en willen daar het maximum uithalen. Samenzijn met vrienden en familie speelt daarin een grote rol, net als hobby’s allerhande. Ze vragen om méér: meer hangplekken en speelterreinen, meer fuifzalen en sportpleinen, meer aanbod op gebied van sport, spel, muziek, cultuur en ontspanning. En dat alles in Leuven centrum, graag, want al wat zich aan of buiten de ring situeert, is al gauw een brug te ver. Wanneer we hen info gaven over de mogelijkheden en initiatieven die er nu al zijn, kwamen ze veel te vaak uit de lucht gevallen. “Bestaat dat? Waar dan? Hoe kan ik dat terugvinden?” De communicatie en informatie over het vrijetijdsaanbod in Leuven loopt dus nog mank. Aan ons om daar verbetering in te brengen.


Veiligheid en politie

“Criminaliteit moet bestraft worden, maar plezier wordt dikwijls fout geïnterpreteerd door de politie” jongen | 17 jaar Jongeren in Leuven hebben het gevoel dat de politie zich meestal met de verkeerde dingen bezighoudt. Zo lijkt het bijvoorbeeld dat bij een vechtpartij de politie altijd te laat komt, maar dat er een leger agenten op pad is om fietsers te beboeten. Ook hier vragen de jongeren om een serieus gesprek te mogen voeren, en niet te snel veroordeeld te worden door ‘het gezag’. Verder hebben jongeren niet zo’n veilig gevoel in Leuven bij nacht: ze voelen zich geregeld ongemakkelijk bij te donkere plaatsen, agressie en dronkenschap. Overdag zorgen vooral fietsdiefstal en vandalisme voor een onveilige sfeer.

Diversiteit

“Minder racisme! Iedereen gelijk voor de wet”

jongen | 13 jaar Voor vele jongeren is diversiteit een evidentie, een dagelijkse realiteit. In de klas en in hun buurt trekken ze op met mensen van alle slag en maken ze geen onderscheid. Respect voor ieders stijl, keuzes en manier van leven vinden de meeste jongeren heel belangrijk. Of het nu om leeftijd, religie, kledingstijl of afkomst gaat. Waarom volwassenen daar soms zo moeilijk over doen, is voor hen een raadsel. De jeugd in Leuven vindt ook dat de stad ‘te wit’ en dus onrealistisch in beeld komt, en dat de ‘echte’ Leuvenaars in al hun verscheidenheid te vaak onzichtbaar zijn. VU Herwig Beckers, Professor Van Overstraetenplein 1, Leuven, schepen van jeugd en ruimtelijke ordening

Inspraak JBP  

inspraak JBP

Advertisement