Page 1

hinkedoe - tweemaandelijkse vrijetijdskrant voor kinderen in leuven - 9ste jaargang nr. 37 - september 2011

Hin ke e o d 513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 1

19/09/11 13:02


s a l k r e t u e l k e d 3 n e e d 2 prijsvraag

stuur deze tekening voor d 6 oktober 2011 mooi ingekleur naar jeugdcentrum vleugel F, . brusselsestraat 61a, 3000 leuven Zet er je school, naam, adres en geboortedatum op. je kan mooie prijzen winnen.

513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 2

19/09/11 13:03


woensdag 21 septem ber 2011 Knu t selen en 19 oktober 2011

in de bib

hou je van knutselen? elke derde woensdag van de maand kan je samen met 2 animatoren komen knutselen in de bib.

• Woensdag 21 september 2011 knutselen we rond de kermis • Woensdag 19 oktober 2011 knu tselen we rond de herfst telkens tussen 15.00 uur en 17. 00 uur bibliotheek tweebronnen i.s.m. jeugdcentrum vleugel F www.mijnleuven.be/kinderen

1 1 0 2 r e b m e t p e s zaterdag 24 muziek voor kleuters

crea-atelier

In jeugdcentrum Vleugel f kunnen kleuters hun eigen muziekinstrumentjes maken.

Zaterdag 24 september 2011 van 14.00 uur tot 16.30 uur Geboortejaren: 2007-2006-2005-2004 info: jeugdcentrum Vleugel f, 016 24 66 90 of www.mijnleuven .be/ouders

zaterda g

24 sep Fotoverhaa tember 201 l 1

heb j e Zater make zin om ee dag 2 n n 4 gebo en sc . ga dan n eigen fot ortej septembe hrijf ar info: r je in. aar jeugd overhaal jeugd en: 2003- 2011 van te centr 20 ce 1 www um v .mijn ntrum vl 02-2001-2 4.00 uur t l euge leuve e ot 16 lF .30 u n.be/ ugel F, 01 000 ur oude 6 24 66 90 rs of

513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 3

19/09/11 13:03


1 1 0 2 r e b m e t p e zaterdag 24 s

nsvoorstelling da m r o t S e w Blau ) S U E L U B A f n e ië (Moldav

t geheim. Ze te. Ze delen een groo ak vl en op n ee in en en m r. Dans en muziek stuw ee Drie meisjes komen sa w On . m or st e ar til is. Een zw onmogelijk voelen dat er iets op orstelling waarbij je vo n Ee . om ro st de lken elkaar voort in een ko stil kan blijven zitten. .00 uur

r 2011 om 15 zaterdag 24 septembe Schouwburg vanaf 6 jaar info 30 cc 016 30 20 30 of www.30cc.be

woensdag 28 s eptember 2011 S

cholenloop

het schoo ljaar start op woens 2011 met dag 28 se de jaarlijk ptember s e scholenv park “heu eldloop in velhof” in loopt tege het kessel-lo. starten de n leeftijds vanaf 14.0 allerjongs genootjes 0 uur ten (eerst . jongens e leerjaar). overtuig je en meisjes j e klasgenot lo pen in apa en, meest rte reekse er of juf o n. m 28 sept woensdag ember 201 28 septem 1 te kome ber 2011 start om 1 n “crossen 4.00 uur in ”! park heuv info: tofsp elhof ortloket 016 27 22 www.leuv 20 en.be/spo rt

513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 4

19/09/11 13:03


vrijdag 30 septembe en zaterdag 1 oktor 2011 ber 2011

m -( Cie Ea Eo ) 2

vier jongleurs, gevangen in een krim pend oppervlak. de ruimte verkleint, elk e vorm van intimiteit verdwijnt en de aanwezig heid van de anderen is zowel een vloek als een zegen. intenser, dicht op elkaar, ma ar ook harder. www.cieeaeo.com vrijdag 30 september 2011 om 19.00 uur zaterdag 1 oktober 2011, 15.00 uur en 19.00 uur wagehuys vanaf 8 jaar â‚Ź 12/10 www.30cc.be

zondag 2 oktober 2011

Middeleeuwen in M

Gezinszondag in M: Klassenstrijd

gezin in petto. elke maand heeft m een fijn zondagprogramma voor het hele in oktober samen ontdek je de m-collectie of een tijdelijke tentoonstelling. staan de middeleeuwen centraal. : arm en rijk het 19de-eeuwse leuven is het decor voor een echte klassenstrijd huis woonden staan tegenover elkaar. wat aten de arme mensen? in wat voor pdrachten de rijken? wat voor beroepen waren er? voer samen allerlei zoeko kom zo meer te uit, bekijk de schilderijen en beeldhouwwerken van dichtbij en weten over de 19de eeuw. zondag 2 oktober van 14.00 uur tot 15.30 uur voor gezinnen met kinderen van 8 tot 12 jaar reserveren via bezoekm@leuven.be of 016 27 29 29 voor meer info: www.mleuven.be

513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 5

19/09/11 13:03


woensdag 12 oktober 2011

Kipkappen (Bronks)

Mevrouw Prompt ly is een excentri eke vrouw die ee salon heeft inge n KipKapricht waar ze sam en met Mister Su geeft in KipKappe dd enly les n. En de meeste mensen die er le hebben, zijn in de s gevolgd wolken, maar af en toe is er ieman de cursus KipKap d die na pen prompt verd w enen is. Is die pe gekipknapt? rsoon dan Op een dag krijg t Mevrouw Prom ptly een heel bijz ling over de vloe ondere leerr die haar leven voor altijd zal ve randeren … www.bronks.be woensdag 12 okt ober 2011 om 15 .00 uur Wagehuys vanaf 6 jaar € 11/9

1 1 0 2 r e b o t k o 5 1 g a d r e zat

oorieuwe v ’s n t e h t r -opa er sta ma’s en 5 oktob o 1 s e f a le r n a o en v n! de vo ebronnen duik e o iz e s r s lee n er voo eek twe e h k t e o o li z ib in en van b d en boeken e d troeren w n u o ie n n e p o g op s grappig tieme vertellin m o s . filialen. een in ltjes uit e e n z r a n a v o p t e n t ie n va gen moois of in éé nnend! a ib p jullie de b s d r f e o k o r lek de h dan wee of zaterdag in ag woensd derbib n.be/kin e v u e .l ww jaar en op: w 3 d f in a v n g a u v er kan je t de data

t e r p Alfa

1 1 0 2 r e b o t k o 9 2 , 2 2 zaterdag 8, 15,

en maken? ns een strip will ee ag ra g u een zo je raan? hoe kan je aa d je in eg b e o maar h wordt et tekeningen? m n le el rt ve l n aa verh nend? hoe teke an sp f o ig p p ra g jouw strip ? aan de et blad in hokjes h je l ee rd ve ie, e o aal. steven de r een scenario? h m is le al at et w h ? n je re er u g le eningen je jouw stripfi elen en vrije oef sp n ke te n va l ta workshops. hand van begeleidt deze s, p ri st su an rb illustrator van u 0 uur .00 uur tot 16.3 14 n va 11 20 er b 22, 29 okto Zaterdag 8, 15, en leuven.be/kinder 0- 2001 ijn 00 .m -2 w 99 w w 19 f : o jd ti 90 leef 6 24 66 um vleugel F, 01 info: jeugdcentr

striptekenen

513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 6

19/09/11 13:04


ag 01

06

ag 12

wo

maand

ensdag 07

vrijdag 02

September dag

donder d

dins

zondag 11

08

zaterdag 03

g

der da

don

d

insdag 13

zonda g 04

vrijdag 09

4 dag 1 woens

dag maan

05

g 10

zaterd a

donderdag 15

19/09/11 13:04

513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 7


513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 8

19/09/11 13:04

dinsdag 11

g 06 a d r e dond

ag 01

zaterd

ppen Kipka ) KS (BRON

2 dag 1 s n e o w

g 07

vrijda

Middeleeuwen in M!

zondag 02

r e b o t k O 08

dag 13

donder

n

wor k str shop ipt eke ne

ag

erd

zat

maandag 03

ag 04

ag vrijd

14

zondag 09

dinsd

05

Alfapret

workshop striptekenen

zaterdag 15

g 10

n de a v dag racht k leer

maanda

w

ag d s n oe


513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 9

19/09/11 13:04

16

woensdag 26

e an d ing v g da eweg b d g jeu

1 ag 2 d j i vr

zondag

Atelier

Sport Kunst

Theater

7 dag 2 r e d n do

worksh op stript ekenen monste rlijk vinger verven

ag 22

zaterd

maandag 17

BIB

Spelen Workshop Koken

Festival

g 28

23

vrijda

dag

zon

dinsdag 18

dag 1 9

Film

za

29

zondag 30

g 25

20 g a erd

dinsda

dond

maandag 31

hop en s k r wo ken e t p stri

ag terd

maandag 24

knuts el de bi en in b!

woens


sdag

21

g 16

vrijda

woen n in sele knut b! i de b

maandag 26

zaterdag 17

d

Theater

on d e r d a g 22

Kunst

ag 27

Sport

dinsd

Atelier

23

zondag 18

vri

jda g

Spelen Workshop Koken

nloop

schole

oensda g 28

w

BIB

m a a n d ag 19

dag dins

zondag

circustheater m2-(Cie Ea Eo)

vrijdag 30

crea-atelier fotoverhaal Blauwe Storm

zaterdag 24

Film

29 rdag donde

Festival

20

25

19/09/11 13:04

513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 10


r e t a e h t i o t / t r A

aniseert een artforum org ks. r-ontdek-ree te a e th e d n ie boe eater manier wat th e ls e e sp n e ert en e ert, improvise je ontdekt op te n e m ri e p x ter. je e je speelt thea . n ij z n a k l a allema je en eigen stuk e e to n e f a presenteert fo: voor meer in mvzw.be www.artforu

zaterdag 22 oktobe r 2011 vingerverven!

We gaan grote schilderijen maken met verf en vingers.

Zaterdag 22 oktober 2011 van 14. 00 uur tot 17.00 uur Geboortejaren: 2007-2006-20052004 info: jeugdcentrum Vleugel f, 016 24 66 90 of www.mijnleuven.be/ouders

S E E ZoEK

l e f a t e d n o r e d n a De lezers v

de lezers ste leuvense kinderleesClub … eer de r voo +) (10 ers leZ en ek 30 CC Zo van de ronde tafel! een duik nemen in l.) kun je een heel seizoen lang voor amper € 25 (gratis boek inc vele kinder- en jeugdboeken. der , nog steeds met een zaklamp on apt sla g lan al is hu in en ere ied lig jij, wanneer boek veel te al fietsend naar school omdat je k oo jij s lee en? lez te n eke nsd je do ! spannend is? dan zoeken we jou - komen ze ber 2011 tot en met maart 2012 tem sep af van and ma per r kee Zo’n twee schrijver verdient leeservaringen te delen. welke op woensdagnamiddag samen om de vuilzouden ze beter onmiddellijk in n eke bo ns wie en ld bee nd sta een gouden sies over wat jij de estanden, maar levendige discus lto oo sch ie saa en ge n? oie go bak moeite waard vindt om te lezen. ans is begeleider. acteur en veellezer steven beersm tis boek) deelnameprijs: € 25 (incl. één gra info en interesse? .be of tel. 016 23 84 27 30CC nadia.vanderweyen@leuven uur , 5 en 26 oktober 2011 van 14.00 data in het najaar: 21 september eebronnen tot 15.30 uur in de bibliotheek tw www.30cc.be

513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 11

19/09/11 13:04


S E j t r E K E o Z MIKS!ErS Gezodecht! Kinderen vanaf 9 jaar

t/m 6 leerjaar!

! en lekker eten je r e le istieke) pott o z rt (a … e n d e v in e en pro wijnen ga –figuurlijkse il je t n o a van alles e o k p ! d s n duize aZed, je van mik an culturele ziekensemble, Cinem v in het club g in id le e er beg een mu kijken. ond ezelschap, rg te a e th een gen. je langs bij l voorstellin … ta , n rs a e a w n u e o e k decorb CC oo kijk je in 30 e b rd a ra e uit naar rmatie surf fo in r e e m r /bink voo rogramma /p e .b c c 0 www.3 ia. aar bij nad n l e b / il a of m e, n@leuven.b e y e rw e d n va 84 27 tel. 016 23 ts incl.) : € 100 (ticke js ri p e m a ln e de

Lieve juf v an Amy Hu (Baecke sband ns Book s, 2009) 8+ niels (ik -fig zijn nieu uur) stuurt brie ven naa we juf o r m uit te waarom leggen hij missc hien nie eerste sc t op hooldag aanwezig de zijn. de geheime zal die een verm iste ontd nst wil dat hij e opspoor t. dat br kkingsreiziger e n van egyp gt de jon te gen bij kroko tot aan de ama zone, dillen, sla n en lever t hem uit gen en piraten eindelijk ruimtem een extr issie van a tw einde ve rklappen intig jaar op. h et we niet! een boe k vol me t sp fantasie en hilarit anning, e teksten met een it. vlotte voudige woorden , 513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 12

handgeschreven op lijntjespapier; rijkelijk versierd met kleurige tekeningetjes va n niels, extra aanwijzingen, g etekende plakbandjes en aanwijspijlen. voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.

19/09/11 13:04


Prijsvraag 1ste en 2de leerjaar Zoek de 7 verschillen en stuur de oplossing voor 6 oktober 2011 naa r jeugdcentrum vleugel F, brusse lsestraat 61a, 3000 leuven. Zet er je school, naam, adres en geboortedatum op.

school

:

naam: adres: geboor

tedatu

513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 13

m:

19/09/11 13:05


r a a rj e le 4 n e 3 g a ra v js Pri de

de

oster uit. ofd aan en knip het ro ho t he er ov en rd oo eugel F, duid de 12 w naar jeugdcentrum vl 11 20 r be to ok 6 or stuur de oplossing vo 00 leuven. ie prijzen brusselsestraat 61a, 30 adres op. je kan moo en m tu da te or bo ge , Zet er je school, naam winnen.

O

P

D

O

T

f

N

R

E

O

T

A

S

G

O

H

N

Y

W

c

A

O

Y

K

T

I

A

H

Y

G

O

K

R

M

V

f

E

L

H

S

S

P

L

A

H

D

U

W

E

A

N

G

E

E

R

I

T

O

c

N

L

D

X

J

N

R

H

P

O

A

I

f

O

M

Z

A

N

P

A

V

P

J

c

N

G

M

T

N

S

K

D

B

R

A

U

W

R

N W

E

schoo naam:

l:

adres

:

geboo

rteda

tum:

513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 14

Zoek de volgende woorden: MOND HALS HAAR OOR OOG NEUS VOORHOOFD SCHEDEL TONG WIMPER WENKBRAUW WANG

19/09/11 13:05


Prijsvraag de 5 en 6de le erjaar

Vul dit kr uiswoord raa jeugdcen trum Vleu dsel in en stuur d e oplossin gel f, Bru naam, ad g voor 6 sselsestra res en ge oktober 2 a t 61a, 300 boorteda 011 naar tum op. 0 Leuven . Zet er je Dit zijn a s chool, llemaal v ruchten. zwart om V u l de ontb lijnde vak rekende le jes de na tters in e am van e en Belgis n je krijgt che stad. in de

p a

p

O M

r

k O

w

L M

d a

e e

Stad:

513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 15

r

. . . . . . . . . . . . . .

ol: scho : naam s: adre tum: a d e ort gebo

19/09/11 13:05


De kat zit in de boom (André Sollie)

wie belt de brandweermannen? de kat zit in de boom! Ze komt niet naar beneden. het is een hoge boom. en iedereen maar gillen: de kat zit in de boom! het is mijn kat. ik ken d’r. Ze is niet bang maar sloom. ik hoef geen lange ladder. Zoals het spreekwoord zegt: ik kijk de kat de boom uit. mijn kat is weer terecht.

MEEr InFo

• Tofsportloket, Naamsestraat 1 (Naast In & Uit),3000 Leuven, tel 016 27 22 20, www.leuven.be/sport • 30CC, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven, tel 016 20 30 20 - www.3 0cc.be • Jeugdcentrum Vleugel F, Bru sselsestraat 61a, 3000 Leuven, tel 016 24 66 90, jeugddienst@leuven.be - www.m ijnleuven.be • Bibliotheek Tweebronnen, Rijs choolstraat 4/0101, 3000 Leuven , tel 016 30 08 74, www.kinderbibleuven.be/ • M - Museum Leuven, Vander kelenstraat 28, 3000 Leuven, tel. 016 27 29 29, bezoekm@leuven.be – www.mleu ven.be

513820_LEUVEN_Hinkedoe_patronen.indd 16

v.u.: herwig beckers, professor van overstraetenplein 1, 3000 leuven

uit: vijf draken verslagen Querido’s poëziespektakel

19/09/11 13:05

hinkedoe september 2011  

hinkedoe september 2011