Kronika sš črnomelj 1314

Page 1

ŠOLSKA KRONIKA 2013/2014

Srednja šola Črnomelj _______________________________________________________Kronika 2013/14

SEPTEMBER 2013 ___________________________________________________ PONEDELJEK, 2. 9. 2013 Sestanek učiteljskega zbora: Ob 7.10 uri se je sestal učiteljski zbor. Ravnateljica, Elizabeta Prus, prof. je navzočim dala še zadnja navodila glede predvidenega poteka prvega šolskega dne.

Upokojitev: Upokojila sta se matematika Vincenc Petruna, prof. in Primož Skrbinšek, prof.

Zaposlitev: Na novo sta se zaposlila prof. matematike Klemen Šetina (za poln delovni čas) in Danica Petric, dipl. inž. matematike, študentka, ki zaključuje univerzitetni študij matematike (za polovični delovni čas).

Sprejem prvošolcev - Fazofest: Odvil se je tradicionalni Fazofest, namenjen dijakom novincem (1. letnik). Pred vhodom v šolo so ji sprejeli razredniki. V spomin na prvi šolski dan v Srednji šoli Črnomelj so jim podarili majice z logotipom šole. Sledil je mimohod prvošolcev do jedilnice, kjer so jih pričakali profesorji in dijaki višjih letnikov. Po nagovoru ravnateljice, Elizabete Prus, prof., so dijaki in dijakinje višjih letnikov preverili iz kakšnega testa so 'fazani'. Preizkusiti so se morali v različnih spretnostih. Sledila je prisega, s katero so tudi uradno Srednja šola Črnomelj

Stran 3


Kronika 2013/14

postali dijaki naše šole. Program so povezovali: Valentina Ambrožič, Daniel Kure in Jernej Vipavec (vsi 2. b G). Za ozvočenje, fotografiranje in snemanje sta skrbela Jan Gašperič in Jure Horvat (oba 3. a G). Pri pripravi in izvedbi programa sta sodelovali mentorici Vesna Fabjan, prof. in Marta Strmec, prof.

Daniel Kure, Valentina Ambrožič, Jernej Vipavec (vsi iz 2. b G) med vodenjem prireditve

Srednja šola Črnomelj

Stran 4


Kronika 2013/14

Med preizkusom spretnosti

Prvošolci med prisego

Srednja šola Črnomelj

Stran 5


Kronika 2013/14

e-dnevnik: Učiteljski zbor je začel z vpisovanjem v e-dnevnik preko programa Lo.Polis. oz. apl.Lopolis.si.

ČETRTEK, 5. 9. 2013 Športna dvorana: Branislav Adlešič, prof. in hišnik Branko Badovinac sta namestila mrežno zaščito za semafor. Konstrukcijska dela so predhodno opravili v šolskih delavnicah.

Med namestitvijo semaforja: hišnik Branko Badovinac in Branislav Adlešič, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 6


Kronika 2013/14

TOREK, 10. 9. 2013 Mednarodna izmenjava (Prihod Portugalcev): V okviru projekta Individualna mobilnost učencev so na našo šolo prišli dijaki iz okolice Lizbone. Francisco Ferrer, Joao Melo in Joao Silva so se vključili v učni proces 1. letnika gimnazije. Pri nas bodo gostovali do 10. 12. 2013. Nastanili so se pri gostiteljskih družinah Križman, Lozar in Štajdohar.

Joao Melo, Joao Silva, Francisco Ferrer

Srednja šola Črnomelj

Stran 7


Kronika 2013/14

SREDA, 11. 9. 2013 Ekskurzija( Zamejska): 1. dan Dijaki 4. letnikov Srednje šole Črnomelj (4. a in b gimnazije, 4. E in 4. ST) so se odpravili na 3- dnevno ekskurzijo po poteh zamejskih Slovencev. Najprej so se ustavili v Trstu. Po avtobusnem ogledu mesta, ostankov bazilike in katedrale St. Justa so se na kratko sprehodili po mestu. Pot so nadaljevali do gradu Miramare. Naslednja postaja je bila »Hiša metuljev« v Bordanu. Pot so nadaljevali do Muzeja brusačev v vasi Solbica kjer so prisluhnili kustusu Sandru, ki jim je na duhovit način predstavil Rezijo in jih poučil o rezijanskem narečju, ter načinu življenja ljudi iz teh krajev. Pot so zaključili v Kranjski Gori, kjer so v hotelu prenočili.

Trst

Srednja šola Črnomelj

Stran 8


Kronika 2013/14

V hiši metuljev

Muzej brusačev

Srednja šola Črnomelj

Stran 9


Kronika 2013/14

ČETRTEK, 12. 9. 2013 Ekskurzija (Zamejska): 2. dan Dijaki in spremljevalci (Mira Trifkovič – vodja ekskurzije, Mateja Juran Kordiš, prof., Anton Kambič, prof., Alexandra Kočevar, prof., Mija Penca Vehovec, prof.) so nadaljevali pot proti Koroški. Najprej so se ustavili v hiši eksperimentov kjer so se tudi sami preizkusili v svojem znanju in spretnostih. Po dobri uri so odhiteli v Minimundus in si ogledali svetovno znane stvaritve. Ogledu starega mestnega jedra Celovca je sledil še ogled Gosposvetskega polja. Nadaljevali so pot v Slovenijo in si v Hidroelektrarni Fala ogledali mogočne turbine ter izvedeli, kako s pomočjo vode pridobimo električno energijo. Noč so »preživeli« v hotelu Diana v Murski Soboti .

V hiši eksperimentov

Srednja šola Črnomelj

Stran 10


Kronika 2013/14

Minimundus

Celovec Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 11


Kronika 2013/14

Športni dan (Krn): 1. dan Dijaki 2. a in 2. b gimnazije so opravili prvi dan dvodnevne gorske ture. Med potjo, ki jih je vodila do izhodiščne točke pohoda so si ogledali jezero Jasna, Rusko kapelo pod Vršičem, izvir Soče in korita Mlinarice. Pohod iz Lepene, izpred Doma dr. Klementa Juga, do Koče pri Krnskem jezeru je trajal dve uri. Nato so se sprehodili še do jezera. Preostanek časa so namenili reševanju delovnih listov, ki so jih pripravile profesorice Marjeta Dolinšek ter Marta Strmec (angleščina) in Vesna Fabjan (geografija). Kratkočasili so se tudi z družabnimi igrami.

Izvir Soče

Srednja šola Črnomelj

Stran 12


Kronika 2013/14

Med vzponom

Ob Krnskem jezeru Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 13


Kronika 2013/14

PETEK, 13. 9. 2013 Ekskurzija (Zamejska): 3. dan Udeleženci ekskurzije so se v odpeljali v Lendavo, kjer so jih sprejeli na Dvojezični srednji šoli. Gospa pomočnica ravnateljice jim je najprej predstavila šolo, potem pa so se razdelili v skupine in odšli k pouku. Prisotni so bili pri različnih predmetih: matematiki, madžarščini, biologiji, sociologiji, geografiji … Ogledali so si še kulturni dom in sinagogo in nadaljevali pot do Moravskih Toplic kjer jim je škof evangeličanske cerkve predstavil evangeličansko vero. Pot so nadaljevali do Bogojine kjer so si ogledali Plečnikovo cerkev. V Filovcih jih je pričakal edini lončar, mojster Drago Bojnec. Ogledali so si peč v kateri žgejo glinene izdelke in pravo prekmursko cimpračo, pokazal pa jim je tudi kako iz kosa gline nastane posoda. Zadnji postanek pred povratkom domov je bila Krapina, kjer so si ogledali Muzej neandertalcev.

Lendava

Srednja šola Črnomelj

Stran 14


Kronika 2013/14

V Filovcih

Muzej neandertalcev Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 15


Kronika 2013/14

Športni dan (Krn): 2. dan Gimnazijci, ki so jih na turi spremljali Branislav Adlešič, prof. (vodja in organizator), Desanka Kambič, prof., Zdenka Kavčič, prof. in diplomant športne vzgoje Nejc Adlešič (zunanji sodelavec), so nadaljevali pot v dveh skupinah. Prva skupina se je med potjo do Doma na Komni povzpela na Mahavšček ali Veliki Bogatin (2008 m), druga pa je pot nadaljevala direktno na Komno. Skupini sta se ustavili pri italijanski kasarni iz 1. svetovne vojne, nekateri pa tudi v podzemnem bunkerju. Sledil je skupen sestop do slapa Savice.

Krst ob osvojitvi dvatisočaka

Srednja šola Črnomelj

Stran 16


Kronika 2013/14

Junaki na vrhu Mahavščka (2008m)

Ekošola: Mentorice projekta Ekošola (Nevenka Dragovan Makovec univ. dipl. ing. tekst. teh., Janja Jankovič, prof. in Desanka Kambič, prof., so iz MŠŠ dobile obvestilo o registraciji naše šole v projekt .

Šport – tekmovanje: Ekipa deklet SŠ Črnomelj je tekmovala na državnem polfinalnem tekmovanju v odbojki na mivki. Uvrstila se je na 4. mesto. Tekmovanje je potekalo na igriščih »Na Loki« v Novem mestu. Ekipo je na tekmovanju vodila Vlasta Pezdirc, prof. Srednja šola Črnomelj

Stran 17


Kronika 2013/14

Ekipa SŠ Črnomelj; v prvi vrsti: Tina Mavsar 3. b G, Ita Kukman 1. b G; v drugi vrsti: Iza Poljšak 3. b , Tina Križ 3. b G , Valentina Vrbos 3. b G , Vlasta Pezdirc, prof.

NEDELJA, 15. 9. 2013 Mednarodna izmenjava: ( Odhod naših dijakinj v Lizbono) Dijakinje naše šole, Urška Lozar (3. E), Tina Križman in Urška Štajdohar (4. bG) so odpotovale na Portugalsko. Do 15. 12. 2013 bodo vključene v vzgojno izobraževalni proces partnerske šole Colégio Guadalupe.

Srednja šola Črnomelj

Stran 18


Kronika 2013/14

Slovo na letališču Zagreb Pleso: dijakinje in njihove družine, gostujoči dijaki iz Portugalske in mentorica Alexandra Kočevar, prof.

TOREK, 17. 9. 2013 Roditeljski sestanek: Skupni roditeljski sestanek za starše dijakov vseh oddelkov se je začel ob 16. 30 uri. Uvodno besedo je imela ravnateljica, Elizabeta Prus, prof. Predstavila je: -

organizacijsko strukturo šole,

-

opravljena dela energetske sanacije in vrednost le te,

-

v pregledu preteklega šolskega leta je podala rezultate izobraževanja: učni uspeh ne zaključnih letnikov, uspeh na SM, POM in ZI, poudarila sem uspešnost dijakov na tekmovanjih,

-

organizacijo dejavnosti na šoli,

-

način sodelovanja s starši,

Srednja šola Črnomelj

Stran 19


Kronika 2013/14

-

7 projektov šole,

-

organiziranost šolske malice,

-

nadstandard,

-

delovanje dijaške skupnosti,

-

vrste pravilnikov in dostopnost, nekaj poudarkov iz hišnega reda.

Ob zaključku je starše povabila k obisku spletne strani šole in facebooka. Sledili so oddelčni roditeljski sestanki. Razredniki so staršem predstavili delo, organizacijo dela oddelčne skupnosti in dejavnosti oddelka.

SREDA, 18. 9. 2013 Strokovna ekskurzija in športni dan: 1. S in 3. S Dijaki prvega in tretjega letnika programa oblikovalec kovin v so se v spremstvu Branislava Adlešiča, prof., in Nejca Goršeta, dipl. inž. str., odpravili na strokovno ekskurzijo v podjetje TPV Brežice. Ogledali so si izdelovanje ogrodij vzglavnikov in sedežev za avtomobilsko industrijo s postopki hladnega preoblikovanja cevi in žic, uporovnega, kondenzatorskega in MAG varjenja ter kromiranja. Pot jih je nato popeljala v Vrbino v Informacijsko središče GEN na ogled interaktivnega

in

multimedijskega

središča

o

energiji

in

energetiki,

imenovanega Svet energije. S pomočjo različnih animacij, maket in interaktivnih eksponatov so spoznali svet energije ter preizkusili vrsto eksperimentov,

povezanih

z

električno

energijo,

elektrotehniko

in

magnetizmom . Seznanili so se s pomembnostjo učinkovite rabe energije in s tem kakšno vlogo imajo pri tem obnovljivi viri energije. Športni dan je bil izveden v Pustolovskem parku Otočec.

Srednja šola Črnomelj

Stran 20


Kronika 2013/14

Ogled proizvodnje TPV Brežice

Preizkus eksperimentov v Svetu energije

Srednja šola Črnomelj

Stran 21


Kronika 2013/14

Pustolovsko dogajanje v parku Otočec

PETEK, 20. 9. 2013 Športni dan (Debela peč): 1. a G in 1. b G, 2. ST Dijaki 1. a in 1. b gimnazije ter 2. letnika programa strojni tehnik so opravili prvi športni dan. Z avtobusom so se odpeljali do Medvedove konte na Pokljuki. Do Blejske koče na Lipanci so hodili pol ure. Po kratkem odmoru so se povzpeli na Debelo peč. Vzpon je trajal uro in pol. Na vrhu so si ogledali in prisluhnili opisu okoliških gora. Sledil je sestop do Blejske koče. Po krajšem odmoru je skupina nadaljevala pot do avtobusa. Domov so se vrnili v poznih popoldanskih urah. Dijake so na poti spremljali Branislav Adlešič, prof. (vodja in organizator), Zdenka Kavčič, prof., Elizabeta Prus, prof. in diplomant športne vzgoje Nejc Adlešič (zunanji sodelavec). S pripravo delovnih listov za dijake so bile v izvedbo športnega dne vključene Marjeta Dolinšek, prof. in Marta Strmec, prof. (ANG) ter Vesna Fabjan, prof. (GEO) . Srednja šola Črnomelj

Stran 22


Kronika 2013/14

Pot v megli

Dijaki in spremljevalci na vrhu Debele peči

Srednja šola Črnomelj

Stran 23


Kronika 2013/14

Postanek pred Blejsko kočo

SREDA, 24. 9. 2013

Gledališka ura: 4. a G in 4. b G V učilnici SL 1 je potekala gledališka ura na temo: Kako se pripraviti in odigrati vlogo danskega kraljeviča? Izvedla jo je gledališka pedagoginja Gordana Lacić iz SNG Drama Ljubljana. Maturante je tako poskušala pripraviti na ogled Hamleta, gledališke predstave v priredbi Žanine Mirčevske, ki si jo bodo ogledali v ponedeljek, 7. 10., ob 19.30 v njihovem gledališču. Organizatorica in koordinatorica dogodka je bila mag. Anita Starašinič.

Srednja šola Črnomelj

Stran 24


Kronika 2013/14

Aktivno sodelovanje dijakov med gledališko uro

ČETRTEK, 26. 9. 3013

Evropski dan jezikov: 3. a G in 3. b G Obeležili smo ga tudi na naši šoli. Dijaki 3. letnika gimnazije so v delavnicah, ki so jih vodile profesorice Alexsandra Kočevar in Mija Penca Vehovec (nemščina), Maja Perinović (španščina) ter Marta Strmec (angleščina), spoznavali razlike med jeziki. Nekaj dijakov s profesorico španščine se je udeležilo tudi delavnice, ki jo je organiziral Zavod za kulturo in izobraževanje Črnomelj. Predstavili so špansko govoreči prostor in zaigrali del španske telenovele »Huérfana enamorada«, ki so jo tudi sami napisali. Srednja šola Črnomelj

Stran 25


Kronika 2013/14

Iz delavnice tujih jezikov

Ustvarjanje v delavnici

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 26


Kronika 2013/14

Španska telenovela

Mednarodni dan kontracepcije: Temu dnevu smo tudi na naši šoli posvetili posebno pozornost. Sodelovali smo z Zdravstvenim domom Črnomelj. Gospe Mirna Nemanič in Tatjana Gregorič sta v jedilnici postavili stojnico z gradivom o kontracepciji, odgovarjali pa sta tudi na vprašanja dijakinj in dijakov.

Ga. Mirna Nemanič odgovarja na vprašanja dijakinj Srednja šola Črnomelj

Stran 27


Kronika 2013/14

PETEK, 27. 9. 2013

Projektni dan (Radenci, 1. a G in 1. b G, 1. E, 1. S in 1. ST): 1. dan V okviru projektnega dne z naslovom »Življenje v ob kolpski dolini« so dijaki programa strojni tehnik in dijaki programa oblikovalec kovin obiskali obrat Unior v Starem trgu in Terapevtsko skupnost (TAV). V nadaljevanju so imeli pod vodstvom učiteljev medpredmetno delavnico (fizika–geografija). Dijaki gimnazije in dijaki programa ekonomski tehnik so dan preživeli z delom

v

medpredmetnih

delavnicah

(geografija-športna

vzgoja–fizika,

angleščina–likovno snovanje, kemija-biologija, slovenščina-nemščina. Večer so si popestrili s peko pogač in pice, športnim plezanjem na umetni steni, namiznim tenisom, odbojko in kurjenjem ognja.

Med delavnico pri fiziki Srednja šola Črnomelj

Stran 28


Kronika 2013/14

Šolsko tekmovanje iz logike (SŠ Črnomelj, CŠOD Radenci): Dijaki 1. letnika gimnazije (7 tekmovalcev) so se pomerili v poznavanju logike v Radencih, dijaki ostalih letnikov (27 tekmovalcev) pa v šoli. Na državno tekmovanje so se uvrstili: Marko Lakner (1. b G), Matija Lovšin (2. a G), Tjaša Puš (2. a G), Jaka Šikonja (3. b G) in Iva Panjan (4. b G). Mentor tekmovalcev in izvajalec tekmovanja v Radencih je bil Marko Rožič, prof. V šoli pa sta za nemoten potek tekmovanja skrbeli Desanka Kambič, univ. dipl. ekon. in dipl. inž. matematike Danica Petric.

Dijaki med tekmovanjem v šolski predavalnici

Srednja šola Črnomelj

Stran 29


Kronika 2013/14

SOBOTA, 28. 9. 2013

Projektni dan (Radenci): 2. dan Dijaki programa strojni tehnik in dijaki programa oblikovalec kovin so najprej veslali po reki Kolpi in nadaljevali delo v učni delavnici na temo strojništva. Gimnazijci in dijaki programa ekonomski tehnik so bili aktivni v medpredmetnih delavnicah (angleščina–likovno snovanje, kemija–biologija, slovenščina–nemščina. Projektna dneva sta bila zaključena s predstavitvami del dijakov v delavnicah. Sodelujoči učitelji so bili: Zdenka Kavčič, prof. – vodja (ŠVZ), Brane Adlešič, prof. (ŠVZ), Vesna Fabjan, prof. (GEO), Marko Rožič, prof., Marko Špringer (oba FIZ), Andrej Čufer (BIO), Margaretka Šavli, univ. dipl inž. kem. (KEM), Maja Perinovič, prof. (SLO), Alexandra Kočevar, prof. (NEM), Marta Strmec, prof. (ANG), Jasmina Kobe, prof. (LS), Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str., in Nejc Gorše, dipl. inž str., (oba STR).

Spretno obvladovanje kanujev Srednja šola Črnomelj

Stran 30


Kronika 2013/14

Skupinska

PONEDELJEK, 30. 9. 2013

Geografska ekskurzija: Dijaki 4. letnika gimnazije, ki bodo opravljali maturo iz predmeta geografija so bili na strokovni ekskurziji. Obiskali so Kras in Koprsko primorje. Na podlagi razlage mentorice in učnega lista so dijaki sledili poti od Ljubljanskega barja do Kopra. Ogledali so si Škocjanske jame in okolico. Sledil je ogled luke Koper pod strokovnim vodstvom in orientacijski pohod po Kopru. Ogledali so si tudi proizvodnjo in vinsko klet v Vinih Koper. Vodja ekskurzije in spremljevalka skupine je bila Vesna Fabjan, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 31


Kronika 2013/14

Skupina geografov

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 32


Kronika 2013/14

OKTOBER, 2013 __________________________________________________ SREDA, 2. 10. 2013

Zmenkarije na šolskem radiu: Prvič v zgodovini šolskega radia je preko tega medija dijak izpovedal čustva svoji simpatiji in jo vprašal, ali bi postala njegovo dekle. Jan Gašperič iz 3. a G je svoj govor namenil Tamari Pintarič iz 4. bG. Bil je uslišan.

ČETRTEK, 3. 10. 2013

Prireditev ob zaključku energetske sanacije šole: Šola ima nov ovoj, prenovljeno toplotno črpalko in kotlovnico, varčne luči ter priklop na optični kabel. Prireditev ob tej priložnosti je popestril kratek glasbeno obarvan kulturni program, ki ga je pripravila skupina dijakov pod vodstvom

mentorice

Maje

Perinovič,

prof.

Povabljene

je

nagovorila

ravnateljica Elizabeta Prus, prof., ki je ob tej priložnosti tudi simbolično prerezala otvoritveni trak. Pomagala sta ji predsednica dijaške skupnosti Nina Miketič in njen predhodnik Stanislav Vrščaj, univ. dipl inž. strojništva.

Srednja šola Črnomelj

Stran 33


Kronika 2013/14

Pripravljeno za otvoritev

Skupina tamburašev med nastopom Srednja šola Črnomelj

Stran 34


Kronika 2013/14

Elizabeta Prus, prof., Nina Miketič in Stanislav Vrščaj, univ. dipl. inž. str.

PETEK, 4. 10. 2013

32. slikarski ex tempore mladih likovnikov Bele krajine: Naslovna tema letošnjega ex tempora je bila »Po poteh slikarja Mihaela Kambiča«, belokranjskega slikarja, ki se je pred 126 leti rodil v Dragovanji vasi pri Dragatušu. Mladi slikarji so se odpravili v Pusti Gradac, kjer so upodabljali krajino ob vodi. Dijake naše šole je spremljala mentorica Gordana Popovič Lozar, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 35


Kronika 2013/14

Stojijo: Jure Horvat, 3. aG, Mojca Mravinec, 3. aG, Špela Šuštarič, 4. bG, Nina Helena Basarac, 2. aG, Gordana Popovič Lozar, prof. Čepita: Tamara Pintarič, 4. bG in Iva Panjan, 4. bG

Na mostu v Pustem Gradcu

Srednja šola Črnomelj

Stran 36


Kronika 2013/14

Ekskurzija zaposlenih na Gorenjsko: Udeleženci so si najprej ogledali Kovaški muzej in vigenjc Vice v Kropi. Veliko so izvedeli tudi o težkem življenju kroparskih kovačev. Pot so nadaljevali do slapa Peričnik. V Mojstrani so si ogledali vrt Viharnik. V popoldanskih urah jih je v Mojstrani sprejel pravljičar Bukovnik z Gregcem. Usmerila sta jih na pravljično pot polno bajk in legend. Med potjo vse do Dovja so jim domišljijo dodatno spodbujala pravljična bitja (člani igralske skupine Dovški oder). Zadnji postanek pred odhodom domov so imeli na Bledu.

V muzeju

Pogled na slap Peričnik

Ogled vigenjca Vice Srednja šola Črnomelj

Stran 37


Kronika 2013/14

Vrt Viharnik

Mojstrana

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Gregec in Bukovnik

Stran 38


Kronika 2013/14

PONEDELJEK, 7. 10. 2013

Ogled predstave Hamlet (4. a in 4. bG): Dijaki so si v SNG Drama Ljubljana ob 19.30 ogledali predstavo Hamlet. Namen je bil primerjati vidik režiserja Eduarda Milerja s tradicionalnim razumevanjem tragedije angleškega dramatika Williama Shakespearja. Delo imajo maturanti za maturitetno čtivo. Ogled je organiziral aktiv slovenistk.

Delavnica »Razvijanje podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti med mladimi«: Delavnice so se udeležili dijaki tretjih letnikov programa gimnazije, programa ekonomski tehnik in programa strojni tehnik. Delavnica je uvodna delavnica za izvajanje podjetniškega krožka na naši šoli. Koordinator dela krožka, ki ga bo vodil mladi podjetnik z javne agencije SPIRIT Slovenija, na šoli je profesor Anton Kambič.

TOREK, 8. 10. 2013

Športni dan (Rudarska pot, 1. S, 1. ST in 1. E): Dijake je pot najprej vodila do ribiškega doma pri Mlaki. Pot so nadaljevali po označeni poti do Zorencev. Na mostu prek Lahinje so imeli postanek. Pot so nadaljevali do Butoraja oz. do Kuzmovega mlina. Prečkali so še Križanji potok in se po gozdni cesti vrnili nazaj do šole. Dijake sta spremljala organizator športnega dne Branislav Adlešič, prof. in Nejc Gorše, dipl inž. str.

Srednja šola Črnomelj

Stran 39


Kronika 2013/14

Rudarska pot

Postanek na mostu

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 40


Kronika 2013/14

ČETRTEK, 10. 10. 2013

Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike: V sklopu tekmovanj DMFA je bilo v SŠ Črnomelj izvedeno šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike. Udeležilo se ga je 42 dijakov, dvanajst jih je osvojilo bronasto priznanje, štirje (Toni Vrščaj, 1. aG, Matija Lovšin, 2. aG Andraž Cimerman, 3. aG in Rok Peteh, 4. bG) pa so se uvrstili na državno tekmovanje. Tekmovanje je potekalo pod nadzorom Danice Petric, dipl. inž mat. in Tilna Šetine, prof. Predsednica tekmovalne komisije in organizatorica tekmovanja je bila Desanka Kambič, univ. dipl. ekon.

Dijaki in dijakinje so tekmovali v šolski predavalnici Srednja šola Črnomelj

Stran 41


Kronika 2013/14

PETEK, 18. 10. 2013

Strokovna ekskurzija »avstrijsko-nemški potep« (1. EST, 2. ST in 3. EST), 1. dan: Najprej so si dijaki ogledali Tehniški muzej v Munchnu. Sledil je voden ogled mestnega jedra, kjer so imeli nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje mesta. Dan so zaključili z avtobusnim ogledom nogometnega stadiona Allianz Arena. Prenočili so v mladinskem hostlu v Münchnu.

Udeleženci ekskurzije pred muzejem

Srednja šola Črnomelj

Stran 42


Kronika 2013/14

Narodna izmenjava (Ljutomer, 1.aG in 1. bG), 1. dan: Dijaki gostitelji (1. d in del 1. c oddelka) so ob sprejemu dijakom naše šole pripravili

simpatično

predstavitev.

Nato

so

dijaki

preko

reševanja

orientacijsko-geografske naloge na terenu spoznavali mesto Ljutomer. Sledilo je delo v delavnicah (glasbeni, kuharski in jezikovni) ter pri debati.

Manja Novak (1. aG)

Srednja šola Črnomelj

Stran 43


Kronika 2013/14

SOBOTA, 19. 10. 2013

Strokovna ekskurzija »avstrijsko-nemški potep« (1. EST, 2. ST in 3. EST), 1. dan: Dijaki so se odpravili v BMW Welt in si ogledali razstavne salone avtomobilov BMW, Rolls-Royse in Mini Moris ter motorjev različnih znamk. Dopoldan so zaključili z vzponom na olimpijski stolp, kjer so si z več kot 200-metrske višine ogledali mesto in olimpijski park. Ogledali so si tudi rudnik kamene soli v bližini Salzburga . Dijake so na ekskurziji spremljali: Maja Perinovič, prof. (vodja ekskurzije), Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str., Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. ing. tekst. teh in Leopold Grahek, dipl. inž. str.

V razstavnem salonu avtomobilov

Srednja šola Črnomelj

Stran 44


Kronika 2013/14

Pogled na mesto

Navdušeni: Uroš Mrvić, Blaž Gangl, Matej Zajc, Blaž Frankovič (vsi 3. EST) Srednja šola Črnomelj

Stran 45


Kronika 2013/14

Narodna izmenjava ( Ljutomer, 1.a G in 1. b G), 2. dan: Zjutraj so si dijaki ogledali film o dr. Francu Miklošiču, po katerem nosi gimnazija gostiteljev ime. Nato so aktivno sodelovali na evakuacijskovarnostnem dnevu. Praktično so preizkusili nekaj gasilskih veščin in sodelovali pri opravljanju nalog civilne zaščite. Dijake so spremljali: Branislav Adlešič, prof., Zdenka Kavčič, prof. in Alexandra Kočevar, prof.

Med preizkusom gasilskih veščin

Srednja šola Črnomelj

Stran 46


Kronika 2013/14

NEDELJA, 20. 10. 2013

Jezikovni tabor Celovec: Naša dijakinja Monika Bajuk iz 3. b gimnazije je z dijaki novomeške gimnazije, ki želijo opravljati nemško jezikovno diplomo, odpotovala v Celovec. Na jezikovnem taboru, ki je trajal do 24. 10. 2013, so se intenzivno pripravljali na izpit DSD. Poleg tega so si ogledali ORF studio in Minimundus. Na taboru sta dijake spremljali Nuša Rustja, prof. in Monika Gehrke, nemška programska učiteljica.

Dijaki Gimnazije Novo mesto, Monika Bajuk, 3. bG SŠ Črnomelj, Nuša Rustja, prof., nemška programska učiteljica Monika Gehrke

Srednja šola Črnomelj

Stran 47


Kronika 2013/14

SREDA, 23. 10. 2013

Šport – tekmovanje: Ekipa fantov SŠ Črnomelj je tekmovala v Krškem na področnem prvenstvu v rokometu za dijake. Uvrstila se je na 3. mesto. Na listi najboljših strelcev tekmovanja se je Jaka Šikonja (3. bG) uvrstil na 2. mesto, Gašper Dokl (4. a G) pa na 4. mesto. Ekipo sta na tekmovanju spremljala in vodila Branislav Adlešič, prof. in Marjan Novak kot zunanji sodelavec.

Prva vrsta: Žan Pezdirc, David Mužar, Jaka Šikonja, Žiga Lozar, Claudio Kuhar; druga vrsta: Marjan Novak, Gašper Dokl, Matjaž Kordiš, Klemen Bahor, Matej Dragovan, Tadej Dragovan, Branislav Adlešič, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 48


Kronika 2013/14

ČETRTEK, 24. 10. 2013

Medpredmetna ekskurzija v Bosno(3. aG in 3. bG): 1. dan Pot jih je vodila mimo Banje Luke ( nad kanjonom reke Vrbas) do Jajca. Tam so si najprej ogledali kulturni dom, v katerem se je odvijalo zgodovinsko 2. zasedanje AVNOJ-a (slov. Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije). Po ogledu spominske dvorane AVNOJ-a so se napotili do Plivskega slapa, ki je zaščitni znak Jajca. Nato so se odpravili do katakomb, kjer se je pred bombnimi napadi skrival vrhovni štab z maršalom Titom na čelu. Ogledali so si še ostale znamenitosti Jajca, kot so Medvedov stolp, Lukov stolp, grad in džamijo Esme Sultanije. Pot so nadaljevali proti Travniku, kjer so si ogledali rojstno hišo nobelovca Iva Andrića, avtorja slavnega romana Most na Drini. Po ogledu Travnika so nadaljevali pot proti Sarajevu. Ob poti so si ogledali Kakanj (industrijsko mesto - industrija cementa in termoelektrarna) in občudovali visoške piramide. V Sarajevo so šli mimo Vogošče, kjer je bila nekdaj tovarna avtomobilov. Z avtobusnim ogledom so si ogledali Sarajevo. Prenočili so v hotelu na Ilidži.

PETEK, 25. 10. 2013

Medpredmetna ekskurzija v Bosno(3. aG in 3. bG): 2. dan Drugi dan so začeli z ogledom izvira reke Bosne in s sprehodom po tipičnem sarajevskem parku. Nato so si ogledali "Tunel spasa" (Tunel upanja), s pomočjo katerega so med časom sarajevske okupacije med vojno v BiH oskrbovali mesto. Zatem so se odpeljali do mestnega središča - Baščaršije. Ogledali so si Gazi-Husrevbegovo džamijo, medreso ter različne tržnice in sakralne objekte. Popoldne so pot nadaljevali proti Konjiću in si ogledali dolino Neretve. V Jablanici so čas izkoristili za ogled zgodovinskega

Srednja šola Črnomelj

Stran 49


Kronika 2013/14

porušenega mostu in spominskega muzeja. Proti večeru so prispeli v letoviški Neum, t.i. bosanski Saint Tropez, kjer so prenočili.

Proslava ob stoletnici rojstva v Črnomlju rojenega slovenskega pesnika in pisatelja Vinka Beličiča: Uro dolgo proslavo je organizirala Knjižnica Črnomelj in se je odvila v Pastoralnem centru. Pesnikovo in pisateljevo življenjsko pot je predstavil direktor knjižnice Andrej Črnič, njegov ustvarjalni opus pa Bogomira Kure, prof. Z recitacijami so na proslavi sodelovali tudi trije maturanti naše šole: Staša Šolar in Špela Šuštarič – obe iz 4. bG ter Rok Babič, 4. aG.

Staša Šolar, 4. bG, Rok Babič, 4. aG in Špela Šuštarič, 4. bG Srednja šola Črnomelj

Stran 50


Kronika 2013/14

Športni dan, Čatež: 1. S in 3. S Dijaki so športni dan preživeli v Čateških toplicah. Spremljala sta jih Boris Šikonja, prof. (vodja in organizator dejavnosti) in Silva Lozar, univ. dipl. ekon.

Uživanje v prijetno topli vodi

SOBOTA, 26. 10. 2013

Medpredmetna ekskurzija v Bosno(3. a G in 3. b G): 3. dan Dijaki so se sprehodili čez mesto Mostar in si podrobneje ogledali znameniti Stari most, Koskim džamijo in tradicionalno bošnjaško hišo, v kateri so bosonogi začutili utrip življenja pripadnikov islamske religije v teh krajih. Za-

Srednja šola Črnomelj

Stran 51


Kronika 2013/14

tem so se odpeljali čez mejo v bližino Metkovića. Tam so se ob zvokih dalmatinske glasbe z ladjama zapeljali po Neretvi. Sledila je pot proti domu. Dijake so na ekskurziji spremljali Anton Kambič, univ. dipl. org. dela (vodja ekskurzije) ter razredničarki Vesna Fabjan, prof. in Marta Strmec, prof.

Udeleženci ekskurzije v Bosno

PONEDELJEK, 28. 10. 2013

Natečaj za najboljše ljubezensko pismo: V okviru natečaja »Po sledeh Josipine Turnograjske – natečaj za najboljše ljubezensko pismo v Sloveniji leta 2013« sta na naši šoli nastali dve ljubezenski pismi. Na natečaj sta se odzvali Pia Zevnik, 2. bG in Sandra

Srednja šola Črnomelj

Stran 52


Kronika 2013/14

Škrinjar, 4. bG, ki se je v svoji kategoriji uvrstila na 10. mesto in s tem prišla v ožji izbor.

Sandra Škrinjar na svečani razglasitvi v Kulturnem domu v Preddvoru

Srednja šola Črnomelj

Stran 53


Kronika 2013/14

NOVEMBER, 2013 __________________________________________________ SOBOTA, 9. 11. 2013

Regijsko debatno tekmovanje: Debaterke naše šole (Urška Šutej, 3. aG, Anita Peršič, 3. aG, Tanja Kobetič, 3. E, Petra Mišica, 2. bG, Sara Kozina, 1. bG, in Ana Mavsar, 1. bG) so se udeležile regijskega debatnega tekmovanja, ki je potekalo na Gimnaziji Litija. Trditev, o kateri so razpravljali dijaki in dijakinje, se je glasila: "Otroke bi morali zakonsko zavezati, da bodo skrbeli za starše v njihovi starosti." Na tekmovanju je sodelovalo 111 govorcev in govork. Urška Šutej je prijela priznanje za 4. najboljšo govorko na tekmovanju. Skupino tekmovalk je spremljala mentorica Janja Jankovič, prof.

Janja Jankovič, prof., Tanja Kobetič, 3. E, Urška Šutej 3. aG, Anita Peršič 3. aG, Petra Mišica 2. bG, Sara Kozina 1. bG, Ana Mavsar 1. bG, Srednja šola Črnomelj

Stran 54


Kronika 2013/14

Urška Šutej, 3. aG

Logika 2013 – državno tekmovanje: Tekmovanje je potekalo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Dijaki in dijakinje naše šole so tekmovanje zaključili z dobro bero priznanj. Dobitniki bronastega priznanja: Marko Lakner (1. bG), Mitja Kostelec (1. bG), Matija Lovšin (2. aG), Tjaša Puš (2. aG), Maja Jankovič (2. aG), Damjan Dragovan (2. bG), Jaka Šikonja (3. bG), Matej Dragovan (3. bG), Kristjan Žunič (3. bG), Nina Starešinič (3. aG), Iva Panjan (4 .bG). Dobitniki srebrnega priznanja: Jaka Šikonja (3. bG), Iva Panjan (4. bG). Dobitniki zlatega priznanja: Matija Lovšin (2. aG). Na tekmovanju jih je spremljal mentor Marko Rožič, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 55


Kronika 2013/14

PONEDELJEK, 11. 11. 2013

Športni dan – športne igre (1. S, 1. E, 1. ST, 2. ST, 3. S, 4. E in 4. ST): Dijaki in dijakinje so se pomerili v spretnosti igranja nogometa, odbojke, badmintona in namiznega tenisa. Športni dan so izvajali učitelji športne vzgoje (Vlasta Pezdirc, prof. – vodja, Branislav Adlešič, prof., Zdenka Kavčič, prof., Boris Šikonja, prof.).

Pomerili so se v odbojki

Pomerili so se tudi v namiznem tenisu Srednja šola Črnomelj

Stran 56


Kronika 2013/14

Tehniški dan (OŠ Vinica): Obiskali so nas učenci 8. razredov. Učiteljice družboslovnih predmetov so pripravile delavnico Potovanje s časovnim strojem v zgodovino. Učenci so obiskali krapinskega človeka, faraonko Nefertalij, Diskobolosa na olimpijskih igrah, srednjeveški Črnomelj, Kopernika in papeža ter Freuda. V podjetniški delavnici pa so jim predstavili podjetniške zamisli naših učnih podjetij. Kadrovski oddelek v učnem podjetju je preko igre vlog pripravil razgovor za delo. V posameznih oddelkih so izdelovali: logotip za izbrano poslovno idejo, poslovne vizitke in poslovne kataloge.

Gordana Popovič Lozar, prof., Brigita Grahek Šolar, prof., in gostje

Otvoritev razstave 32. slikarski ex tempore: Na ogled so bila slikarska dela 49 udeležencev likovnega ex tempora, med njimi tudi dijakinja in dijaka SŠ Črnomelj. 32. slikarski ex tempore mladih Srednja šola Črnomelj

Stran 57


Kronika 2013/14

likovnikov Bele krajine je bil posvečen 126. letnici rojstva slovenskega slikarja Mihaela Kambiča. Slavnostni govorniki na otvoritvi so bili Natalija Kocjančič (svetovalka za likovno umetnost na Zavodu za šolstvo), Jasmina Kobe, prof. (voditeljica 32. likovnega ex tempora), Andreja Brancelj Bednaršek (direktorica Belokranjskega muzeja Metlika), Vladimira Škof (pobudnica

likovnega

ex

tempora

in

predstavnica

DPM

Metlika)

in

predstavnica DPM Črnomelj. Besedo je imela tudi sorodnica pokojnega slikarja.

Od leve proti desni: Gordana Popovič Lozar, prof. in mentorica dijakinj in dijakov SŠ Črnomelj, Mojca Mravinec, Špela Šuštaršič, Elizabeta Prus, prof. in ravnateljica SŠ Črnomelj, Jure Horvat, Tamara Pintarič

Srednja šola Črnomelj

Stran 58


Kronika 2013/14

Ob podelitvi priznanj (od leve proti desni): Tamara Pintarič, Špela Šuštaršič, Jasmina Kobe, prof. - likovna pedagoginja in vodja 32. ex tempora, Mojca Mravinec, Natalija Kocjančič, svetovalka za likovno umetnost na Zavodu za šolstvo

SREDA, 13. 11. 2013

Ogled razstave akademskega slikarja Milana Eriča in kulturnozgodovinskih znamenitosti mestnega jedra Črnomlja (1. aG in 1. bG): Dijaki prvih letnikov gimnazije so si v okviru OIV pri likovni umetnosti ogledali razstavo akademskega slikarja Milana Eriča Temna slutnja – beli slučaj, znanega tudi po prvi slovenski celovečerni risanki Socializacija bika, ki jo je ustvaril v sodelovanju z Zvonkom Čohom. Spremljali sta jih mentorici profesorici Gordana Popovič Lozar in Jasmina Kobe. Po razstavi jih je vodil akademski slikar Robert Lozar. Zgodovinar Janez Weiss pa je dijakom

Srednja šola Črnomelj

Stran 59


Kronika 2013/14

predstavil kratko zgodovino Črnomlja in kulturno zgodovinske znamenitosti ob cerkvici sv. Duha.

V cerkvici sv. Duha v Črnomlju: akademski slikar Robert Lozar med predstavitvijo likovnih del akademskega slikarja Milana Eriča

Srednja šola Črnomelj

Stran 60


Kronika 2013/14

Univ. dipl. zgodovinar Janez Weiss na obzidju ob cerkvici sv. Duha v Črnomlju med predstavitvijo kulturno zgodovinskih znamenitosti starega mestnega jedra

Bober: šolsko tekmovanje v računalniški in informacijski pismenosti: Tekmovanja se je udeležilo 28 tekmovalcev, in sicer 16 tekmovalcev v kategoriji Bober (dijaki 1. in 2. letnika) in 12 tekmovalcev v kategoriji Stari Bober (dijaki 3. in 4. letnika). Bronasto priznanje v kategoriji Bober so prejeli: Tjaša Puš, Eugenija Janjoš (obe iz 2. aG), Damjan Dragovan, Jernej Križan (oba iz 2. bG) in Robert Glazer (1. bG). V kategoriji Stari Bober pa so bronasto priznanje prejeli: Jure Horvat, Jan Gašperič, Matej Banovec in Jure Štukelj (vsi iz 3. aG) ter Jaka Šikonja in Marko Vraničar (oba iz 3. bG). Mentorica tekmovalcev je Karmen Golobič, univ. dipl org. dela – inf. Srednja šola Črnomelj

Stran 61


Kronika 2013/14

SOBOTA, 16. 11. 2013

Varnostno-preventivni dan: Izvedena je bila vaje evakuacija dijakov in zaposlenih v primeru požara. Sodelovali so gasilci PGD Črnomelj, člani Civilne zaščite Črnomelj, predstavnica Zdravstvenega doma Črnomelj in zaposleni PU Črnomelj. Po evakuaciji so se dijaki seznanili z delom in aktivnostmi ter z opremo, ki jo navedene službe potrebujejo in uporabljajo pri svojem delu. Potek vaje je spremljala poveljnica Civilne zaščite in županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič.

Med evakuacijo

Srednja šola Črnomelj

Stran 62


Kronika 2013/14

PONEDELJEK, 18. 11. 2013

Obisk portugalskih dijakov v OŠ Mirana Jarca: Svojo državo in jezik so predstavili učencem 1., 2. in 3. triade. Za osnovnošolce so pripravili in izvedli kviz ter odgovarjali na številna vprašanja radovednih učencev.

Joao Silva, Francisco Ferrer, Joao Melo (od leve proti desni) z učenci OŠ Mirana Jarca

Srednja šola Črnomelj

Stran 63


Kronika 2013/14

SREDA, 20. 11. 2013

Obisk portugalskih dijakov v OŠ Belokranjskega odreda Semič in v OŠ Podzemelj:

V Semiču

Srednja šola Črnomelj

Stran 64


Kronika 2013/14

V Podzemlju Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 65


Kronika 2013/14

Tehnični dan za učence OŠ Loka: Za

učence

devetletke

smo

organizirali

delavnici

strojništva

in

podjetništva. Predstavili smo program QAPT, ki je namenjen programiranju CNC- strojev in program SOLID WORKS, ki služi za izdelavo modelov in sestavov. V okviru predstavitve programa strojništva smo organizirali še voden ogled šolskih delavnic. Učenci so se seznanili s postopki odrezovanja, spajanja in preoblikovanja materiala. V podjetniški delavnici smo za njih predstavili podjetniške zamisli naših učnih podjetij. Preko igre vlog so dijaki učnega podjetja pripravil razgovor za delo. V posameznih oddelkih so izdelovali logotip za izbrano poslovno idejo, poslovne vizitke ter poslovne kataloge.

PETEK, 22. 11. 2013

Odbojka -področno tekmovanje: V športni dvorani Marof v Novem mestu je potekalo področno prvenstvo srednjih šol v odbojki za dijakinje. V močni konkurenci osmih sodelujočih ekip se je našim dekletom uspelo uvrstiti na 4. mesto. Odbojkarice je na tekmi vodila mag. Vlasta Pezdirc.

Dekleta med akcijo Srednja šola Črnomelj

Stran 66


Kronika 2013/14

Prva vrsta: Tina Križ, Tina Mavsar, Iza Poljšak (vse iz 3. bG), Iva Bohte (4. aG), Nina Miketič (3. aG); druga vrsta: mag. Vlasta Pezdirc, Valentina Vrbos (3. bG), Valentina Ambrožič (2. bG), Ita Kukman (1. bG), Monika Frankovič, Kaja Vraničar, Maja Pezdirec (vse iz 4. aG)

SOBOTA, 23. 11. 2013

Razvedrilna matematika – državno tekmovanje: Že 24. državno tekmovanje iz razvedrilne matematike je potekalo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Nanj so se uvrstili tudi štirje dijaki naše šole: Toni Vrščaj, 1. aG, Matija Lovšin, 2. aG, Andraž Cimerman, 3. aG, in Rok Peteh, 4. bG. Vsi štirje so osvojili srebrno priznanje, Rok Peteh pa tudi zlato. Mentorica tekmovalcev je Desanka Kambič, univ. dipl. ekon.

Srednja šola Črnomelj

Stran 67


Kronika 2013/14

Andraž Cimerman, Matija Lovšin, Toni Vrščaj in Rok Peteh

TOREK, 26. 11. 2013

Šolsko tekmovanje iz naravoslovja EUSO 2013/14: Na šoli je pod vodstvom mentorjev, učiteljev naravoslovja (Andreja Čuferja, prof., Margaretke Šavli, univ. dipl. inž. kem., in Marka Rožiča, prof.) potekalo šolsko tekmovanje iz naravoslovja EUSO (The European Union Science Olympiad). Tekmovanja se je udeležilo štirinajst dijakov (po štirje iz 1. bG in 2. bG, pet iz 2. aG in en dijak iz 3. aG oddelka). Tekmovalne naloge so bile sestavljene iz vseh treh področij naravoslovja: biologije, kemije in fizike. Uspešna udeležba na šolskem tekmovanju je prva stopnica, na kateri so se dijaki potegovali za tekmovanje na EUSO olimpijadi, ki bo v letošnjem šolskem letu potekala v Atenah. Na državno tekmovanje so se uvrstili: Brina Dokl (1. bG), Matija Lovšin, Tomaž Kasunič in Tjaša Puš (vsi iz 2. aG) ter Vito Šuklje in Jernej Križan (oba iz 2. bG). Srednja šola Črnomelj

Stran 68


Kronika 2013/14

Med reševanjem nalog

Teden medgeneracijskega učenja (4. aG): Članice študijskega krožka (ZIK Črnomelj) z naslovom Germanizmi v belokranjskem narečju so predstavile zbirko germanizmov. V narečni delavnici – kvizu – so dijaki pokazali, da področje dobro poznajo. Članice žirije oz. tudi članice študijskega krožka so bile predstavnice različnih generacij. Vse so bile tudi nekdanje dijakinje Gimnazije Črnomelj. Strokovni žiriji se je pridružila tudi ambasadorica Tedna medgeneracijskega učenja, mag. Maja Šimec (miss Slovenije 1997).

Srednja šola Črnomelj

Stran 69


Kronika 2013/14

4. aG

Članice strokovne žirije Srednja šola Črnomelj

Stran 70


Kronika 2013/14

Tekmovalci: Dino Šunjerga, Gašper Dokl, Nika M. Kavšek, Andrej Berkopec, Sebastijan Frankovič, Kaja Vraničar

SREDA, 27.11. 2013

Predavanje »Poslovanje na borzi«: Predavanje je bilo organizirano v okviru predmeta ekonomija. Namenjeno je bilo dijakom 4. letnika, ki se pripravljajo na maturo. Dr. Draško Veselinovič, predavatelj s Fakultete za podjetništvo GEA COLLEGE v Ljubljani, je predstavil delovanje borze in poslovanje z vrednostnimi papirji.

Srednja šola Črnomelj

Stran 71


Kronika 2013/14

Med predavanjem

Obisk portugalskih dijakov v OŠ Metlika: Joao Silva, Francisco Ferrer in Joao Melo so predstavili svojo državo in njene značilnosti tudi učencem v Metliki.

Med obiskom v Metliki Srednja šola Črnomelj

Stran 72


Kronika 2013/14

Francisco Ferrer in učenci 8. razreda OŠ Metlika

ČETRTEK, 28. 11. 2013

Občinski svetniki v naši šoli: Svetniki Občine Črnomelj so 23. redno sejo občinskega sveta začeli v Srednji šoli Črnomelj. Ravnateljica Elizabeta Prus, prof., jim je predstavila šolo, ki je glede na uspeh na splošni in poklicni maturi najuspešnejša v jugovzhodni Sloveniji, v katero pa se zmanjšuje vpis. Zato je opozorila, da bi se moralo v Črnomlju šolati več belokranjskih otrok. Svetniki so si ogledali tudi šolske delavnice, kjer jim je vodja Stanko Kostelac, univ. dipl. ing. str., predstavil delo, uspehe, a tudi težave. Svetnike je pozdravila tudi predsednica sveta šole Marta Strmec, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 73


Kronika 2013/14

Občinski svetniki v šolski učilnici

Med ogledom šolskih delavnic

Zaposlitveno-karierni sejem: Na SŠ Črnomelj smo gostili zaposlitveno-karierni sejem z naslovom Priložnosti in izzivi v lokalnem

okolju v organizaciji Zavoda za

zaposlovanje RS, Ric Bela krajina – projektna skupina za Pokolpje. Sejem je potekal v športni dvorani, veliki predavalnici in dveh učilnicah. Predstavili so Srednja šola Črnomelj

Stran 74


Kronika 2013/14

se delodajalci, podjetniki, obrtniki ter tri srednje šole. Na okrogli mizi so sodelovali strokovnjaki s področja gospodarstva, zaposlovanja, šolstva in razvojnih institucij, spregovorili so o priložnostih in izzivih v lokalnem okolju. SŠ Črnomelj se je predstavila z dvema predstavitvama in na stojnici v športni dvorani.

SOBOTA, 30. 11. 2013

Šolsko tekmovanje v badmintonu: Tekmovanja se je udeležilo 71 dijakov in dijakinj. Pomerili so se v igri posameznikov in mešanih parov v sistemu repasaž. Med dijakinjami je slavila Tina Križ (3. bG), drugo mesto si je priborila Eva Kavčič (1. bG), tretje mesto pa je pripadlo Sari Kavčič (3. bG). V konkurenci dijakov se je najbolje odrezal Matic Zajc (4. ST), drugo mesto je osvojil Nejc Geltar (1. ST), tretje mesto pa je zasedel Andraž Cimerman (3. aG). V konkurenci mešanih dvojic sta bila najboljša Mojca Mravinec in Andraž Cimerman (oba 3. aG), drugouvrščena sta bila Tina Križ in Žan Skukan (oba 3. bG). Na tretje mesto sta se uvrstila Tina Mavsar in Matej Dragovan (oba iz 3. bG). Tekmovanje je organizirala Zdenka Kavčič, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 75


Kronika 2013/14

Med tekmovanjem posameznikov

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 76


Kronika 2013/14

DECEMBER 2013 __________________________________________________ PONEDELJEK, 2. 12. 2013

Maraton pisanja apelov: V srednji šoli Črnomelj smo se pridružili maratonu pisanja apelov. Maraton pisanja apelov poteka v skoraj 80 držav po vsem svetu, organizira pa ga Amnesty International.

TOREK, 3. 12. 2013

Predavanje »Podjetnost in inovativnost«: Predavatelj za predmet podjetništvo: mag. Bernik Jurij in študent na Fakulteti za podjetništvo GEA COLLEGE Ljubljana, sta dijakom posredovala poti, ki vodijo do ustanovitve lastnega podjetja. Izpostavila sta pomen razvijanja lastnih idej ter izdelave poslovnega načrta. Predavanje je bilo organizirano za dijake zaključnih letnikov.

Srednja šola Črnomelj

Stran 77


Kronika 2013/14

SREDA, 4. 12. 2013

Šolsko tekmovanje za bronasto Cankarjevo priznanje: Osrednja tema tekmovanja je bila raznovrstnost in aktualnost poezije; naslov letošnjega tekmovanja pa V naročju besed. Tekmovalci 2. stopnje so pisali razlagalni spis ob pesniški zbirki Ivana Minattija Nekoga moraš imeti rad; tekmovalci 3. stopnje pa ob zbirki pesmi zamejskega pesnika Marka Kravosa V kamen, v vodo. Rezultati šolskega tekmovanja so: 2. stopnja: 1. mesto – Klara Laura KONDA, 2. aG 2. mesto – Valentina AMBROŽIČ, 2. bG 3. mesto – Nina Helena BASARAC, 2. aG 4. mesto – Vito ŠUKLJE, 2. bG 5. mesto – Eva KAVČIČ, 1. bG Vsi dijaki so dobitniki bronastega Cankarjevega priznanja, Klara Laura KONDA in Valentina AMBROŽIČ pa sta se uvrstili na regijsko tekmovanje. 3. stopnja 1. mesto – Špela ŠUŠTARIČ, 4. bG 2. mesto – Sandra ŠKRINJAR, 4. bG 3. mesto – Jaka ŠIKONJA, 3. bG Špela

ŠUŠTARIČ

in

Sandra

ŠKRINJAR

sta

dobitnici

bronastega

Cankarjevega priznanja, Špela ŠUŠTARIČ pa se je uvrstila na regijsko tekmovanje. Tekmovanje je potekalo pod okriljem aktiva slovenistk.

Srednja šola Črnomelj

Stran 78


Kronika 2013/14

PETEK, 6. 12. 2013

Zaključek dobrodelne akcije: Akcija zbiranja oblačil, obutve in uporabnih predmetov nasploh, ki jo je organizirala dijaška skupnost (predsednica Nina Miketič) je zaključena. Zbrano bo predano Društvu prijateljev mladine Črnomelj, ki bo predmete posredovalo ljudem, ki tovrstno pomoč potrebujejo.

Zbrano

Predmetna ekskurzija v Graz (2. a in bG, učenci OŠ Vinica): V okviru predmeta nemščina je bila za dijake 2. letnikov gimnazije organizirana ekskurzija v Graz. Pridružili so se jim učenci 7., 8. in 9 razreda OŠ Vinica. Srednja šola Črnomelj

Stran 79


Kronika 2013/14

Seznanili so se z bogato arhitekturo in zgodovino dvakratne avstrijske prestolnice. Videli so Kunsthaus (Hiša umetnosti) in slišali vse o njeni arhitekturni posebnosti. Mesto Graz je to nenavadno zgradbo dobilo leta 2003, ko je bilo Evropsko mesto kulture. "Modri mehurček" je zaradi svoje posebne oblike postal novi simbol mesta. Po zaključku vodenega ogleda mesta so organizirani v skupine iskali določene mestne znamenitosti in ob tem izpolnjevali delovne liste. Na poti proti domu so se ustavili v Wagni, partnerskem mestu občine Metlika. Sprejel in pogostil jih je župan mesta s katerim so tudi poklepetali. Dijake in učence so na ekskurziji spremljali Alexandra Kočevar, prof. (vodja ekskurzije), Miroslav Plut, prof. (oba SŠ Črnomelj) in Ticijana Starešinič, pred. učiteljica matematike (OŠ Vinica).

Udeleženci ekskurzije

Srednja šola Črnomelj

Stran 80


Kronika 2013/14

SOBOTA, 7. 12. 2013 Regijsko debatno tekmovanje v Lendavi: Debaterke, Urška Šutej iz 3. aG, Sara Kozina in Ana Mavsar (obe iz 1. bG) so se udeležile regijskega debatnega tekmovanja na dvojezični srednji šoli v Lendavi. Debatna trditev se je glasila:

»EU

bi

morala

spremeniti

zakonodajo«. Mentorica debaterk je Janja Jankovič, prof.

Janja Jankovič, prof., Sara Kozina, Urška Šutej in Ana Mavsar

Srednja šola Črnomelj

Stran 81


Kronika 2013/14

SREDA, 11. 12. 2013

Nacionalna priznanja Jabolka kakovosti 2013: V grand hotelu Union v Ljubljani je potekala zaključna slovesnost ob podelitvi priznanj jabolka kakovosti 2013. Nacionalna priznanja Jabolka kakovosti se podeljujejo najboljšim zaključenim Solidaritiy in Action projektom v programu Vseživljenjsko učenje (VŽU). Naša šola je s projektom European predstavila primere dobrih praks in na koncu osvojila 2. mesto.

Ob podelitvi priznanja: Marta Strmec, prof., Alexandra Kočevar, prof. (koordinatorica projekta) in ravnateljica Elizabeta Prus, prof. Srednja šola Črnomelj

Stran 82


Kronika 2013/14

SOBOTA, 14. 12. 2013

Šolsko prvenstvo v Streetballu: Tekmovanja se je v kategoriji dijakinj udeležilo 6 ekip, dijaki pa so tekmovali v 11 ekipah. V kategoriji dijakinj se je najbolje odrezala ekipa 3. aG1 v zasedbi: Nina Miketič, Mojca Mravinec in Antonella Zajc. Na 2. mesto se je uvrstila ekipa 3. bG za katero so nastopile: Kaja Bahor, Tina Križ, Tina Mavsar in Sara Kavčič. Na 3. mesto pa se je uvrstila ekipa 1. bG z Evo Kavčič, Ito Kukman in Klaro Žalec. 1. mesto v konkurenci dijakov je osvojila ekipa 3. aG1 (Andraž Cimerman, Žan Grgič, Domen Kunič in Jure Štukelj). Na 2. mesto se je uvrstila ekipa 3. EST (Matic Gojmerac, Marko Malnarič, Uroš Mrvič in Iv Simić). 3. mesto je pripadlo ekipi 3. aG3 v zasedbi: Matej Banovec, Žiga Butala, Jure Horvat ter Žiga Jerman. Tekmovanje sta vodila Brane Adlešič, prof. in diplomant ŠVZ Nejc Adlešič

Dijakinje med tekmovanjem

Srednja šola Črnomelj

Stran 83


Kronika 2013/14

Dijaki med tekmovanjem

PONEDELJEK, 16. 12. 2013

Področno tekmovanje v badmintonu: Na tekmovanju, ki je potekalo v Kočevju se je med našimi dijakinjami z uvrstitvijo na 4. mesto najbolje odrezala Tina Križ (4. bG). Sara Kavčič (3. bG) je zasedla 7. mesto, na 10. mestu pa je pristala Eva Kavčič (1. bG). Tudi med dijaki je naš najbolje uvrščeni (Matic Zajc iz 4. ST) dosegel 4. mesto. Andraž Cimerman (3. aG) se je uvrstil na 8. mesto, Nejc Geltar (1. ST) pa je bil 9. Tudi v konkurenci mešanih parov se nismo znebili 4. mesta. Nanj sta se uvrstila Sara Kavčič (3. bG) in Andraž Cimerman (3. aG). Tina Križ (4. bG). in Matic Zajc (4. ST) sta se uvrstila na 6. mesto. Tekmovalce je na tekmovanju spremljala mentorica, Zdenka Kavčič, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 84


Kronika 2013/14

Od leve proti desni: Matic Zajc, Andraž Cimerman, Nejc Geltar, Eva Kavčič, Sara Kavčič, Tina Križ, Zdenka Kavčič, prof.

TOREK, 17. 12. 2013

Roditeljski sestanek za zaključne letnike pred vpisom na fakultete in opravljanjem mature: Šolska svetovalna delavka (Brigita Grahek Šolar, univ. dipl psih.) je posredovala pomembne informacije povezane s potekom vpisa v nadaljnje študijske programe, tajnica poklicne in splošne mature (Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon.) pa je predstavila vse pomembne informacije povezane s potekom mature.

Srednja šola Črnomelj

Stran 85


Kronika 2013/14

ČETRTEK, 19. 12. 2014

Srečanje z upokojenci: V učilnici učnega podjetja je bil organiziran sprejem upokojenih delavcev šole. Vabilu na druženje in manjšo pogostitev ob zaključku leta so se odzvali kar številčno. Mateja Juran Kordiš, prof. in dijaki (Blaž Jakljevič, Kristina Kolbezen ter Ivana Laharnar )so gostom ob tej priložnosti pripravili kratek kulturni program. Po nagovoru ravnateljice, Elizabete Prus, prof. so udeleženci ob sproščenem klepetu druženje nadaljevali.

Srednja šola Črnomelj

Stran 86


Kronika 2013/14

Nekaj utrinkov srečanja

PONEDELJEK, 23. 12. 2013

Izšla je 1. številka šolskega glasila Mozaik: Dijaki so pod mentorstvom Miroslava Pluta, prof. izdali prvo številko šolskega glasila v tem šolskem letu.

TOREK, 24. 12. 2013

Maraton pisanja apelov je zaključen: Apele je pisalo 60 dijakinj in dijakov naše šole. Z dijaki so sodelovali učitelji: Liljanka Ilić, prof., Janja Jankovič, prof. Miroslav Plut, prof. in Maja. Perinovič, prof. Srednja šola Črnomelj

Stran 87


Kronika 2013/14

Sodelujoči dijaki in učitelji

Srednja šola Črnomelj

Stran 88


Kronika 2013/14

JANUAR, 2014 __________________________________________________ SOBOTA, 11. 1. 2014

Športno plezanje – šolsko tekmovanje: Tekmovanje je bilo izvedeno v športni dvorani naše šole. Tekmovali so dijaki SŠ Črnomelj in učenci belokranjskih osnovnih šol. Pomerili so se v premagovanju smeri različnih težavnostnih stopenj. Prisotne tekmovalce, starše in člane športnoplezalnega odseka je na začetku pozdravil predsednik PD Črnomelj, gospod Peter Dichlberger. Tekmovanje v kategoriji srednješolcev je bilo najuspešnejše za Jureta Horvata, na drugo mesto se je uvrstil Jan Gašperič, oba sta dijaka 3. aG, tretji pa je bil Luka Šimec iz 1. ST. V kategoriji deklet so se na prva tri mesta uvrstile: Sara Kavčič, 3. bG, Eva Kavčič 1. bG ter Tamara Pintarič, 4. bG. Vodja tekmovanja je bila Zdenka Kavčič, prof.

Zdenka Kavčič, prof., Eva Kavčič, Sara Kavčič,Tamara Pintarič, Jan Gašperič, Jure Horvat,Luka Šimec

Srednja šola Črnomelj

Stran 89


Kronika 2013/14

NEDELJA, 12. 1. 2014

Lokostrelstvo - šolsko notranje regijsko prvenstvo:

Na tekmovanju, ki se je odvijalo v Kočevju, so se dijakinje naše šole pomerile tako v kategoriji licenciranih tekmovalk kakor tudi v kategoriji nelicenciranih. Uvrstitve licenciranih dijakinj: Ukrivljeni lok: V tem slogu je bila z uvrstitvijo na 1. mesto najboljša Ivana Laharnar, 1. aG. Urška Čavič, 1. bG, je zasedla 2. mesto, Stella Vardič Grahek iz 2. aG pa se je uvrstila na 6. mesto. Šolski lok: S konkurenco se je pomerila Urška Čavič in zasedla 1. mesto. Goli lok: Stella Vardič Grahek je v tem slogu pristreljala 1. mesto. Uvrstitve nelicenciranih dijakinj: Šolski lok: Najboljši rezultat je z uvrstitvijo na 1. mesto dosegla Tjaša Puš, 2. aG, na 2. mesto se je uvrstila Pia Zevnik, 2. bG, 3. mesto pa si je pristreljala Barbara Prus iz 2. bG. Aida Mujanovič, 2.aG, se je uvrstila na 4. mesto. Ekipa SŠ Črnomelj je v sestavi Stella V. Grahek, Ivana Laharnar in Urška Čavič zasedla 1. mesto. Lokostrelke trenira zunanja mentorica Lili Grahek.

Srednja šola Črnomelj

Stran 90


Kronika 2013/14

Od leve proti desni stojijo: Tjaša Puš, Urška Čavič, Pia Zevnik in Barbara Prus. Spredaj: Ivana Laharnar in Stella V. Grahek

PONEDELJEK, 13. 1. 2014 Ogled Mestne muzejske zbirke Črnomelj (3. abG): Dijaki 3. letnikov gimnazije so si v okviru pouka zgodovine in kulturnega tedna ob spremstvu Gordane Popovič Lozar, prof. ogledali poleti odprto Mestno muzejsko zbirko Črnomelj. Po stalni razstavi Na prepihu tisočletij jih je vodil univ. dipl. zgodovinar Janez Weiss, ki jim je odstrl pogled na življenje v naselbini v času od prazgodovine do pozne antike (pritličje), od srednjega do novega veka (1. nadstropje) in v moderni dobi do nastanka samostojne države (3. nadstropje).

Srednja šola Črnomelj

Stran 91


Kronika 2013/14

TOREK, 14. 1. 2014 Ogled Mestne muzejske zbirke Črnomelj (2. aG): Dijaki 2. aG so si v okviru pouka zgodovine in kulturnega tedna ogledali Mestno muzejsko zbirko Črnomelj. Po stalni razstavi Na prepihu tisočletij, ki prikazuje življenje v naselbini Črnomelj od prazgodovine do nastanka samostojne države, jih je vodil univ. dipl. zgodovinar Janez Weiss. Spremljala jih je Gordana Popovič Lozar, prof.

Dijaki 2. aG in g. Janez Weiss (levo) si ogledujejo meč v prvem nadstropju muzeja

Srednja šola Črnomelj

Stran 92


Kronika 2013/14

SREDA, 15. 1. 2014

Ogled predstave Fiziki:

Dijaki 4. a, bG so si v MGL ob 19.30 ogledali predstavo Hamlet. Namen je bil primerjati vidik režiserja Borisa Kobala s tradicionalnim razumevanjem tragedije dramatika Friedricha Dürrenmatta, torej z delom, ki ga imajo maturanti za maturitetno čtivo.

Debaterji v evropskem parlamentu v Strasbourgu (15. do 18. januar 2014): Debaterji naše šole, ki so v tem šolskem letu Anita Peršič, 3. aG, Urška Šutej 2. ST, Tanja Kobetič, 3. E, David Mužar, 2. bG ter Sara Kozina in Ana Mavsar iz 1. bG, so se mudili na obisku evropskega parlamenta v Strasbourgu, kamor so bili povabljeni dijaki in učitelji iz 23 evropskih držav, ki so bili vključeni v projekt Euroscola. V parlamentu so dijaki razpravljali o prihodnosti EU, o položaju mladih v EU in o vključevanju mladih v procese odločanja. Dijake je spremljala Janja Jankovič, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 93


Kronika 2013/14

Slovenski debaterji v Strasbourgu

Tanja Kobetič, Urška Šutej in Anita Peršič

Srednja šola Črnomelj

Stran 94


Kronika 2013/14

Prvo srečanje partnerskih šol na Portugalskem (15. do 19. januar 2014): Srečanje je potekalo v okviru mednarodnega projekta, ki poteka že od leta 2013 in se bo zaključil leta 2015. Naslov projekta je Green Skills for a Global Change. V projekt so vključene šole iz Portugalske, Francije, Španije, Nizozemske, Turčije in Danske ter iz Slovenije (Srednja šola Črnomelj). Prvo partnersko srečanje je potekalo v šoli Colegio Guadalupe. Srečanja se je udeležilo tudi pet dijakov naše šole, stanovali pri družinah v mestu Verdizela blizu Lizbone, ki so na gostujoči šoli predstavili našo šolo in našo državo. Poleg tega so si na Portugalskem ogledali veliko zanimivosti (npr. najzahodnejšo točko Evrope Cabo da Roca, Lizbono, ekološko kmetijo, mesto Sintra in Obidos …) Spremljale so jih Alexandra Kočevar, prof. in Marta Strmec, prof. (mentorici projekta na SŠ Črnomelj) ter ravnateljica Elizabeta Prus, prof.

Francisco Ferrer, Colegio Guadalupe iz PT , Alexandra Kočevar, prof., Marta Strmec, prof., Roman J. Križman, 1. bG, Barbara Prus 2. bG, Pia Zevnik, 2. bG, Domen Kunič 3. aG, Matej Banovec 3.aG

Srednja šola Črnomelj

Stran 95


Kronika 2013/14

ČETRTEK, 16. 1. 2014 Ogled Mestne muzejske zbirke Črnomelj (2.bG): Dijaki 2. bG so si v okviru pouka zgodovine in kulturnega tedna ogledali Mestno muzejsko zbirko Črnomelj. Po stalni razstavi, ki prikazuje življenje v naselbini Črnomelj od prazgodovine do nastanka samostojne države, jih je vodil univ. dipl. zgodovinar Janez Weiss. Ogled razstave je organizirala Gordana Popovič Lozar, prof., ki je dijake tudi spremljala.

Dijaki 2. bG opazujejo maketo naselbine v prvem nadstropju Mestne muzejske zbirke.

Srednja šola Črnomelj

Stran 96


Kronika 2013/14

SOBOTA, 18. 1. 2014 Državno tekmovanje Bober v računalniški in informacijski pismenosti: Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je potekalo državno tekmovanje Bober. Tekmovanja sta se udeležila: Tjaša Puš, dijakinja 2. aG in Damjan Dragovan, dijak 2. bG. Oba naša tekmovalca sta tekmovala še s 35 vrstniki v kategoriji Bober iz celotne

Slovenije,

prejela

sta

priznanje

za

sodelovanje.

Mentorica

tekmovalcev je Karmen Golobič, univ. dipl org. dela – inf.

Damjan Dragovan in Tjaša Puš

Srednja šola Črnomelj

Stran 97


Kronika 2013/14

PONEDELJEK, 20. 1. 2014 Ogled Mestne muzejske zbirke Črnomelj (1. bG): Dijaki 1. bG so si ob spremstvu Gordane Popovič Lozar, prof. v okviru predmeta zgodovina in kulturnega tedna ogledali Mestno muzejsko zbirko Črnomelj. Po stalni razstavi, ki prikazuje življenje v naselbini Črnomelj v različnih zgodovinskih obdobjih, jih je vodil univ. dipl. zgodovinar Janez Weiss.

Dijaki 1. bG sedijo pred slikovno rekonstrukcijo rimske naselbine Črnomelj v pritličju muzeja.

TOREK, 21. 1. 2014 Ogled Mestne muzejske zbirke Črnomelj (4. aG): Dijaki 4. aG so v okviru predmeta zgodovina in kulturnega tedna obiskali Mestno muzejsko zbirko Črnomelj. Skozi stalno razstavo Na prepihu

Srednja šola Črnomelj

Stran 98


Kronika 2013/14

tisočletij jih je popeljal univ. dipl. zgodovinar Janez Weiss. Dijake je spremljala Gordana Popovič Lozar, prof.

Skupni roditeljski sestanek: Sestanek se je začel ob 16.30 v predavalnici šole. V sodelovanju z društvom Ozare je na temo »Mladostnik in duševno zdravje« predavala Petra Bajuk, univ. dipl. teologinja. Predavanju so sledile govorilne ure.

ČETRTEK, 23. 1. 2014

Regijsko tekmovanje za srebrno Cankarjevo priznanje: Na OŠ Dolenjske Toplice je potekalo tekmovanje za srebrno Cankarjevo priznanje. Osrednja tema tekmovanja je raznovrstnost in aktualnost poezije; naslov letošnjega tekmovanja pa V naročju besed. Tekmovalci 2. stopnje so pisali razlagalni spis ob pesniški zbirki Dušana Šarotarja Krajina v molu; tekmovalci 3. stopnje pa ob romanu zamejske pisateljice Maje Haderpal Angel pozabe. Z naše šole so se tekmovanja udeležile 3 dijakinje; srebrno Cankarjevo priznanje pa sta prejeli Valentina Ambrožič, 2. bG in Špela Šuštarič, 4. bG.

Okrogla miza v okviru projekta NGRVŽ: Strokovnjaki s Kemijskega inštituta so v sodelovanju s I. gimnazijo Celje v okviru projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju pripravili okroglo mizo. Okrogle mize v Celju se je udeležilo 26 dijakov naše šole in koordinatorja projekta Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. ter Andrej Čufer, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 99


Kronika 2013/14

Okrogla miza je potekala v dveh tematski delih. V prvem je bil poudarek na bioloških zdravilih, v drugem na uporabi cepiv proti nalezljivim boleznim. Posamezni del se je začel s kratkimi plenarnimi predavanji, nato pa je sledila debata. V prvi debati so aktivno sodelovali dijaki I. gimnazije Celje in II. gimnazije Maribor

na

temo:

Je

uporaba

transgenih

rastlin

in

živali

za

pridobivanje rekombinantnih učinkovin sprejemljiva? V drugi debati pa so se pomerili dijaki GESŠ Trbovlje in Gimnazije Vič na temo: Naj bo odločitev o cepljenju proti nevarnim nalezljivim boleznim prepuščena posamezniku? Organizatorji so okroglo mizo zaključili s povzetkom obeh debat, razpravo ter zaključnim govorom.

Sodelujoči v projektu

Srednja šola Črnomelj

Stran 100


Kronika 2013/14

Področno prvenstvo v malem nogometu za dijake srednjih šol:

Na tekmovanju, ki je bilo izvedeno v Ivančni Gorici je sodelovalo 9 ekip srednjih šol iz Posavja, Kočevja, Dolenjske, Bele krajine in gostiteljice, Srednje šole Ivančna Gorica. Ekipa fantov naše šole se je z eno dobljeno in eno izgubljeno tekmo uvrstila v zadnjo tretjino sodelujočih šol. Ekipo je na tekmovanju vodil Boris Šikonja, prof.

Stojijo od leve proti desni: Rožman Miha, 3. ST, Džemić Edin, 3. S, Šunjerga Dino, 4. aG, Žagar Vid, 4. aG, Babič Rok, 4. aG, Boris Šikonja, prof. Čepijo: Skukan Žan, 3. b, Šuštarič Aleš, 1. S, Spudič Kristjan, 2. aG, Križman Roman, 1. bG.

Srednja šola Črnomelj

Stran 101


Kronika 2013/14

Ogled Mestne muzejske zbirke Črnomelj (4. bG):

Dijaki 4. bG so v okviru predmeta zgodovina in kulturnega tedna obiskali Mestno muzejsko zbirko Črnomelj. Skozi stalno razstavo Na prepihu tisočletij jih je popeljal univ. dipl. zgodovinar Janez Weiss. Dijake je spremljala Gordana Popovič Lozar, prof.

PETEK, 24. 1. 2014 Ogled Mestne muzejske zbirke Črnomelj (1. aG): Dijaki 1. aG z Gordano Popovič Lozar, prof. so si v okviru predmeta zgodovina in kulturnega tedna ogledali Mestno muzejsko zbirko Črnomelj. Skozi stalno razstavo Na prepihu tisočletij, ki prikazuje življenje v naselbini Črnomelj od prazgodovine do sodobnosti, jih je popeljal univ. dipl. zgodovinar Janez Weiss.

Ema Pezdirc in Maruša Žugelj iz 1. aG si ogledujeta eksponate na razstavi v muzeju.

Srednja šola Črnomelj

Stran 102


Kronika 2013/14

SOBOTA, 25. 1. 2014

EUSO 2013/2014 – državno tekmovanje: Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (Univerza v Ljubljani) je potekalo tekmovanje iz naravoslovja za dijake prvih in drugih letnikov gimnazije. Tekmovanja so se udeležili tudi dijaki naše šole. Srebrno priznanje je dobil Matija Lovšin, 2. aG, dobitniki bronastega priznanja pa so postali: Brina Dokl, 1. bG, Matija Lovšin, 2. aG, Tjaša Puš 2. aG, Tomaž Kasunič, 2. aG, Vito Šuklje, 2. bG in Jernej Križan, 2. bG. Mentorji tekmovalcev so bili: Andrej Čufer, prof., Marko Rožič, prof. in Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem.

Jernej Križan, Tomaž Kasunič, Matija Lovšin, Tjaša Puš, Brina Dokl, Vito Šuklje, Marko Rožič, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 103


Kronika 2013/14

TOREK, 28. 1. 2014

Področno tekmovanje v malem nogometu za dijakinje: Ekipo SŠ Črnomelj, ki se je udeležila tekmovanja v Novem mestu so sestavljale Nina Starešinič, Mojca Mravinec, Nina Miketič, Urška Starešinič, Sara Kavčič, Tina Križ, Saša Delkot, Eva Kavčič, Anita Peršič in Ana Mavsar. Uvrstile so se na 4. mesto. Ekipo je vodila Zdenka Kavčič, prof.

Stojijo (od leve proti desni): Tina Križ, 3. bG, Nina Miketič, 3. aG, Sara Kavčič 3. bG, Urška Starešinič, 3. aG, Saška Delkot, 1. bG, Ana Mavsar, 1. bG, Zdenka Kavčič, prof. Čepijo: Anita Peršič, 3. aG, Nina Starešinič, 3. aG, Eva Kavčič, 1. bG, Mojca Mravinec, 3. aG.

Srednja šola Črnomelj

Stran 104


Kronika 2013/14

SREDA, 29. 1. 2014 XIII. tekmovanje mladih zgodovinarjev za gimnazijce – šolsko tekmovanje:

Na SŠ Črnomelj je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine za gimnazijce. Tema letošnjega tekmovanja nosi naslov „Propad vzhodnega bloka in proces demokratizacije“. Dijaki, ki so se uvrstili na državno tekmovanje in so po številu doseženih točk že dosegli bronasto priznanje, so: Peter Matek iz 2. bG ter Matej Banovec in Žiga Jerman iz 3. aG. Mentorica tekmovalcev je Gordana Popovič Lozar, prof.

Državno tekmovanje v športnem plezanju:

Tekmovanje je potekalo na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani, in sicer v štirih kategorijah: mlajši in starejši dijaki ter mlajše in starejše dijakinje. V kategoriji mlajših dijakinj je Eva Kavčič iz 1. bG zasedla 20. mesto. V kategoriji starejših dijakinj se je Sara Kavčič iz 3. bG uvrstila na 8. mesto, Tamara Pintarič iz 4. bG, je zasedla 15. mesto, Mojca Mravinec iz 3. aG pa 19. mesto. Jure Horvat in Jan Gašperič sta tekmovala v kategoriji starejših dijakov. Jure si je priplezal 25., Jan pa 35. mesto. Dijake je na tekmovanju spremljala Zdenka Kavčič, prof.

Med tekmovanjem

Srednja šola Črnomelj

Stran 105


Kronika 2013/14

ČETRTEK, 30. 1. 2014 Delavnica v okviru projekta NGRVŽ (1. dan): Na Srednji šoli Črnomelj je potekala delavnica, ki se je je udeležilo 28 dijakinj in dijakov iz vseh letnikov gimnazije. Na delavnici so dijaki spoznali metode molekularne biologije, imunologije, sintezne

biologije,

karakterizacije

materialov,

farmacije

ter

etike

raziskovanja. Pridobljeno znanje pri pouku biologije in kemije so nadgradili pod mentorstvom raziskovalcev s Kemijskega inštituta, Fakultete za farmacijo in Filozofske fakultete Univerze Ljubljana. Prvi dan so raziskovalci s Kemijskega inštituta dijake vodili skozi dva tematska sklopa: Naravna imunost in Bionanomateriali.

Udeleženci med praktičnim delom

Srednja šola Črnomelj

Stran 106


Kronika 2013/14

PETEK, 31. 1. 2014 Delavnica v okviru projekta NGRVŽ (2. dan): O humanističnem aspektu raziskav sta dijakom spregovorili predavateljici z ljubljanske filozofske fakultete s temo iz sklopa Boj za vodo in prehrana jutrišnjega dne. Delavnico so dijaki zaključili s sklopom Antibiotiki pod mentorstvom raziskovalcev s Fakultete za farmacijo.

Dijaki med praktičnim delom

Srednja šola Črnomelj

Stran 107


Kronika 2013/14

PETEK, 31. 1. 2014 Dobrodelna prireditev Jasna: Dve uri dolgo dobrodelno prireditev Jasna, ki se je začela ob 19. uri, je organiziral ZIK Črnomelj in se je odvila v Kulturnem domu Črnomelj. Med nastopajočimi sta bila tudi dijaka naše šole Tina Plut, 2. bG in Izidor Švajger, 3. bG. Recitirala sta zmagovalni pesmi Župančičeve frulice 2013. Zbrana sredstva od prodanih vstopnic, prostovoljnih prispevkov in nakupa kiparskih izdelkov bodo namenjena Ozari Slovenija – enoti Črnomelj.

Tina Plut in Izidor Švajger

Srednja šola Črnomelj

Stran 108


Kronika 2013/14

FEBRUAR, 2014 __________________________________________________ SOBOTA, 1. 2. 2014

Šolsko tekmovanje v odbojki in namiznem tenisu: V športni dvorani naše šole je potekalo šolsko prvenstvo v odbojki in namiznem tenisu. Na odbojkarsko tekmovanje se je prijavilo 18 ekip (8 v konkurenci deklet in 10 v konkurenci fantov). Med ekipami deklet je bila najuspešnejša ekipa 4. aG, na drugo mesto se je uvrstila ekipa deklet iz 1. bG, tretje mesto pa je zasedla ekipa 3. bG. V konkurenci fantov se je na prvo mesto uvrstila ekipa 3. aG1, drugo mesto je zasedla ekipa fantov 2. aG, tretje mesto pa si je priigrala ekipa 3. aG2. Tekmovanje je organizirala in vodila mag .Vlasta Pezdirc.

Zmagovalna ekipa (4. aG) v konkurenci dijakinj

Srednja šola Črnomelj

Stran 109


Kronika 2013/14

Zmagovalna ekipa (3. aG1) v konkurenci dijakov

Tekmovanja v namiznem tenisu se je udeležilo 28 dijakinj in 34 dijakov. Med dijakinjami je bila najboljša Ita Kukman (1. bG), drugo mesto si je priigrala Saša Delkot (1. bG), tretjeuvrščena pa je bila Tina Križ (3. bG). V konkurenci dijakov je bil najboljši Blaž Bahor (4. bG), na drugo mesto se je uvrstil Vid Žagar (4. aG), tretji je bil Damjan Dragovan (2. bG). Organizator in vodja tekmovanja je bil Boris Šikonja, prof.

Saša Delkot, Ita Kukman (1. bG) in Tina Križ (3. bG)

Srednja šola Črnomelj

Stran 110


Kronika 2013/14

Vid Žagar (4. aG), Blaž Bahor (4. bG) in Damjan Dragovan (2. bG)

PONEDELJEK, 3. 2. 2014

Ogled predstave Kralj na Betajnovi (4. a/bG): Dijaki 4. a/bG so si v SNG Drama v Ljubljani ob 11. uri ogledali predstavo Kralj na Betajnovi. Namen je bil primerjati vidik režiserja Eduarda Milerja s tradicionalnim razumevanjem drame slovenskega dramatika Ivana Cankarja, torej z delom, ki ga imajo maturanti za maturitetno čtivo.

Srednja šola Črnomelj

Stran 111


Kronika 2013/14

PONEDELJEK, 3. 2. 2014 – PETEK, 7. 2. 2014

Kulturni teden na Srednji šoli Črnomelj: V okviru praznovanja slovenskega kulturnega praznika je na šoli potekal kulturni teden. Dijaki so prisluhnili šolski radijski oddaji o vplivu Matije Čopa na Prešernovo ustvarjanje, gimnazijci pa spremljali intervju s pisateljem, režiserjem in scenaristom Goranom Vojnovićem. Kulturni teden se je zaključil s šolskim plesom v petek zvečer. V okviru kulturnega tedna so potekale tudi spremljevalne dejavnosti – zaključni letniki gimnazije so si v SNG Drama ogledali maturitetno predstavo, in sicer Cankarjeve Hlapce, dijaki nižjih letnikov pa so si ogledali stalno razstavo v črnomaljski mestni muzejski zbirki. Pri

izvedbi

dejavnosti

v

kulturnem

tednu

so

sodelovale

profesorice

slovenistke, in sicer Mateja Juran Kordiš, Maja Perinović in mag. Anita Starašinič, ter skupina za filmsko vzgojo.

SREDA, 5. 2. 2014

Gostovanje 32. slikarskega Ex tempora mladih likovnikov Bele krajine na SŠ Črnomelj: Dijaki 1. E/ST so v okviru predmeta likovna umetnost pod vodstvom profesorice Gordane Popovič Lozar ter ob pomoči hišnika Branka Badovinca v medioteki šole postavili razstavo Ex tempora (slike 49-ih učencev in dijakov belokranjskih osnovnih in srednjih šol).

Srednja šola Črnomelj

Stran 112


Kronika 2013/14

Razstava z naslov Po poteh slikarja Mihaela Kambiča je na šoli gostovala do 17. februarja 2014. Naš dijak Jure Horvat, 3. aG, in dijakinje Nina Helena Basarac, 2. aG, Mojca Mravinec, 3. aG, Iva Panjan, 4. aG, Tamara Pintarič 4. aG, Špela Šuštarič, 4.aG, ki so ustvarjali v Pustem Gradcu, so upoštevali motive, ki jih je upodabljal tudi slikar. Nastale so krajine, ki so tudi razstavljene. Razstava je hkrati prispevek k obogatitvi kulturnega tedna. Mentorica udeleženih dijakov SŠ Črnomelj je bila Gordana Popovič Lozar, prof.

ČETRTEK, 6. 2. 2014

Šolsko tekmovanje iz geografije: Dijaki gimnazije in poklicnih šol so se preizkusili v poznavanju voda. Sodelovalo je 52 gimnazijcev in 6 dijakov iz SPSŠ. Bronasto priznanje (in s tem uvrstitev na regijsko tekmovanje) si je prislužilo 13 dijakov in dijakinj: Maja Jankovič, Patricija Blažič in Tjaša Puš (2. aG), Lucija Konda, Vito Šuklje in Jernej Križan (2. bG), Matej Banovec, Domen Kunič in Matic Miketič (3. aG), Karmen Simonič (3. bG), Urška Štajdohar in Blaž Bahor (4. bG) ter Nejc Geltar (1. ST). Tekmovanje je organizirala Vesna Fabjan, prof.

SREDA, 12. 2. 2013

Izšla je 2. številka šolskega glasila Mozaik: Dijaki so pod mentorstvom profesorja Miroslava Pluta izdali drugo številko šolskega glasila v tem šolskem letu. Srednja šola Črnomelj

Stran 113


Kronika 2013/14

SOBOTA, 15. 2. 2014

Lokostrelstvo - šolsko notranje državno prvenstvo: Na tekmovanju, ki se je odvijalo v Kočevju, so se dijakinje naše šole pomerile tako v kategoriji licenciranih tekmovalk kakor tudi v kategoriji nelicenciranih. Uvrstitve licenciranih dijakinj: Ukrivljeni lok: V tem slogu je bila z uvrstitvijo na 3. mesto med našimi dijakinjami najboljša Ivana Laharnar, 1. aG. Stella Vardič Grahek, 2.aG, je zasedla 2. mesto, Urška Čavič iz 1. bG pa se je uvrstila na 6. mesto. Šolski lok: S konkurenco se je uspešno pomerila Urška Čavič in zasedla 1. mesto. Goli lok: Stella Vardič Grahek je bila uspešna in si je pristreljala 1. mesto. Uvrstitve nelicenciranih dijakinj: Šolski lok: Najboljši rezultat je z uvrstitvijo na 1. mesto dosegla Pia Zevnik, 2. bG. Tjaša Puš, 2. aG, je zasedla 2. mesto, Barbara Prus iz 2. bG pa je bila tretja. Aida Mujanovič, 2.aG, se je uvrstila na 4. mesto. Ekipa SŠ Črnomelj je v sestavi Stella V. Grahek, Ivana Laharnar in Urška Čavič zasedla 2. mesto. Lokostrelke vadijo in tekmujejo pod taktirko zunanje mentorice Lili Grahek.

Srednja šola Črnomelj

Stran 114


Kronika 2013/14

Srebrna ekipa SŠ Črnomelj: Ivana Laharnar, Urška Čavič in Stella V. Grahek

Srednja šola Črnomelj

Stran 115


Kronika 2013/14

Dobitnice medalj (od leve proti desni): Tjaša Puš, Pia Zevnik, Urška Čavič, Stella V. Grahek, Aida Mujanović in Ivana Laharnar

PETEK (14. 2. 2014), SOBOTA (15. 2. 2014)

Informativni dan: Informativni dan je potekal v petek, 14. 2. 2014, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 15. 2. 2014, ob 9. uri. Dejavnosti v okviru informativnega dneva, ki jih je načrtoval in vodil tim v sestavi: ravnateljica Elizabeta Prus, prof., Marta Strmec, prof., Brigita Šolar Grahek, univ. dipl. psih., Zdenka Kavčič, prof., in Nejc Gorše, dipl. inž. str., so potekale v štirih sklopih, in sicer: uvodni program v jedilnici, predstavitev posameznih programov z medpredmetnimi delavnicami ter predstavitev dejavnosti v učilnicah in pogostitev v jedilnici.

Srednja šola Črnomelj

Stran 116


Kronika 2013/14

Za potrebe informativnega dneva je bil objavljen oglas v lokalnem časopisu Belokranjec, reklamni spot na Radiu 1, vabilo na spletni strani in Facebook profilu Srednje šole Črnomelj. Uvodni program, za katerega scenarij in izvedbo je poskrbela Marta Strmec, prof., je potekal od 9. do 9.30 ure, vodila pa sta ga Izidor Švajger in Valentina Vrbos iz 3. bG. Predstavili so: -

predstavitveni film šole pod mentorstvom Maje Perinović, prof. (sodelujoči dijaki: Jan Gašperič, Jure Horvat, Nina Miketič, Andraž Geltar iz 3. aG)

-

glasbeno točko šolskega pevskega zbora oddelkov 1. a/bG pod vodstvom Robertine Ladika, prof.

-

module v programu ekonomski tehnik in varno delo pod mentorstvom aktiva ekonomije (sodelujoči dijaki: Matej Jerman, Jakob Plut, Kristjan Mirtič, Jaka Pešelj, 2. ST; Iv Simič, Žak Rozman, Tanja Šuštarič, Sintija Becić, Tjaša Strašinič, 3. E)

-

plesne dejavnosti in vabilo na Šolski plesni festival pod mentorstvom Vesne Fabjan, prof. (sodelujoči dijaki: Manja Novak in Nina Dinitrovič, 1. aG, Jure Horvat in Jan Gašperič, 3. aG)

-

projekte NGRVŽ, EUSO in Verižni eksperiment pod mentorstvom naravoslovnega aktiva (sodelujoči dijaki: Petra Mišica, Valentina Ambrožič, Daniel Kure, Vito Šuklje, Damjan Dragovan, David Mužar, 2. bG)

-

delo v okviru mednarodnega projekta Comenius

-

obisk debaterjev v Strassbourgu pod mentorstvom Marte Strmec, prof., in Janje Jankovič, prof.( sodelujoči dijaki: Urška Lozar, 3. E, Roman Križman, 1. bG, Anita Peršič, 3.aG, Valentina Vrbos in Izidor Švajger, 3. bG)

Sledil je nagovor ravnateljice Elizabete Prus, prof., in predsednice dijaške skupnosti Nine Miketič, 3. aG. Za ozvočenje je poskrbel zunanji sodelavec Srečko Muc, fotografirala sta Tilen Šetina, prof., in Alexandra Kočevar prof., predlogo za PowerPoint predstavitev je pripravil Nejc Gorše, Srednja šola Črnomelj

Stran 117


Kronika 2013/14

dipl. inž. str., informativni material v sodelovanju z mentorji je uredila Brigita Šolar Grahek, univ. dipl psih., za sceno je poskrbela Jasmina Kobe, prof., za pogostitev v jedilnici pa Vesna Fabjan, prof., in Marjana Grdešič. Predstavitev izobraževalnih programov Profesorji, dijaki in bivši dijaki šole so od 9. 30 do 10.00 predstavili izobraževalne programe, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2014/15, in sicer: -

program »gimnazija« so predstavili Brigita Grahek Šolar, univ. dipl. psih., in Margaretka Šavli, univ. dipl inž. kem., ter dijaka Valentina Ambrožič, 2.bG, in Jaka Šikonja, 3.bG;

-

program »strojni tehnik« je predstavil Vinko Žalec, univ. dipl. inž str.;

-

program »ekonomski tehnik« sta predstavila Anton Kambič, univ. dipl. org. dela, in Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela-inf.;

-

program »oblikovalec kovin – orodjar« je predstavil Nejc Gorše, dipl. inž. str.

V vseh izobraževalnih programih je dijake in njihove starše nagovorila ravnateljica Elizabeta Prus, prof., svoje izkušnje in spomine pa so v obliki kratkih filmov in izjav predstavili tudi naši bivši dijaki in dijakinje, in sicer: v programu gimnazija Jure Kuhar, Matej Babič in Urška Jakša, v programu strojni tehnik Iztok Jerman in Urban Žalec, v programu ekonomski tehnik Marina Aščić in v programu oblikovalec kovin mag. Gregor Žalec. Predstavitev izobraževalnih programov v učilnicah Vsi izobraževalni programi so od 10. do 11. ure imeli tri delavnice, v katerih so imeli bodoči dijaki in njihovi starši možnost spoznati način dela pri pouku, različne predmete, delo v šolskih delavnicah in učnem podjetju ter pridobiti veliko informacij v zvezi z učbeniškim skladom, šolsko malico, prevozom v šolo in obveznimi izbirnimi vsebinami. Za vodenje posameznih skupin so bili odgovorni: Marta Strmec, prof. Zdenka Kavčič, prof., Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela-inf., Gregor Cindrič, univ. dipl. inž str. in Nejc Gorše, dipl. inž str.; .

Srednja šola Črnomelj

Stran 118


Kronika 2013/14

V programu gimnazija so dijaki izvedli družboslovno medpredmetno delavnico

Ohranimo

uskoško

kulturno

dediščino

Bele

krajine

pod

mentorstvom profesoric Gordane Popovič Lozar, Janje Jankovič in mag. Anite Strašinič (sodelujoči dijaki: Tina križ, Kristjan Žunič, Žan Skukan, Izza Poljšak – vsi iz 3. bG), naravoslovno medpredmetno delavnico pod mentorstvom profesorjev Andreja Čuferja in Marka Rožiča ter Margaretke Šavli, univ. dipl. inž. kem. (sodelujoči dijaki: Žiga Gregorčič, 3. bG, Jure Horvat, Jan Gašperič, Nina Starašinič, Eva Metež, 3. aG) ter predstavitev knjižnici šole pod vodstvom knjižničarke Mirice Trifković. V programu strojni tehnik so bodoči dijaki in njihovi starši spoznali modeliranje pod mentorstvom Leopolda Grahka, dipl. inž str. (sodelujoči dijaki 3. ST), ogledali so si delo v šolskih delavnicah in obiskali knjižnico. V programu ekonomski tehnik so bodoči dijaki spoznali delo in posamezne oddelke v učnem podjetju pod mentorstvom aktiva ekonomija ter Anico Želježnjak, univ. dipl. ekon. in Ljiljanko Ilić, prof. (sodelujoči dijaki: 3. E, Ida Bahorič in Lea Krajec iz 1. E ter bivša dijakinja Tadeja Weiss) in obiskali šolsko knjižnico. V programu oblikovalec kovin – orodjar smo bodočim dijakom predstavili delo v šolskih delavnicah oziroma praktični prikaz delovne prakse pod vodstvom Gregorja Cindriča, univ. dipl. inž str. načine modeliranja in dela na CNC-strojih pod vodstvom Leopolda Grahka, dipl. inž str. ter šolsko knjižnico. Predstavitev šolskih dejavnosti v jedilnici šole V jedilnici šole so se od 11. do 12. ure predstavile naslednje dejavnosti: -

projekt Eko šola pod mentorstvom eko tima

-

dekorativni krožek pod mentorstvom Nevenke Dragovan Makovec, univ dipl. inž. tekst. teh.

-

prostovoljstvo in debatni krožek pod mentorstvom profesorice Janje Jankovič

-

filmsko vzgojo pod mentorstvom tima za filmsko vzgojo

-

mednarodni projekt Comenius pod vodstvom profesoric Alexandre Kočevar in Marte Strmec

Srednja šola Črnomelj

Stran 119


Kronika 2013/14

-

diplomo iz nemškega jezika (DSD) pod mentorstvom profesorice Alexandre Kočevar

-

gledališki abonma pod mentorstvom profesorjev Marjete Dolinšek in Miroslava Pluta

-

tuje jezike pod mentorstvom profesoric Maje Perinović in Mije Penca Vehovec

-

Ex tempore pod mentorstvom profesorice Gordane Popovič Lozar

-

ČETRTEK, 20. 2. 2014

Šolski plesni festival 2014: Na SŠ Črnomelj je že desetič potekal Šolski plesni festival. Na njem je nastopilo okoli 300 plesalk in plesalcev (polovica dijakov naše šole), Prireditev pa si je ogledalo približno 1500 gledalcev. Prireditev je del projekta, ki ga redno razpisujeta Plesna zveza Slovenije in Zavod za šport Planica (šport mladih). Sestavni del prireditve je tudi tekmovanje, pri katerem se med seboj pomerijo naši dijaki in dijakinje v treh kategorijah. V kategoriji posamično (hip hop, pop in latino) so se najbolje odrezali: Maja Badovinac (3. bG), Tina Plut (2. bG), Kaja Vraničar (4. bG), Ana Petrovič (3. bG), Brina Dokl (1. bG) in Mojca Mravinec (3. aG). Med pari so bili s svojim nastopom najbolj prepričljivi: Brina Dokl (1. bG) in Andraž Geltar (3. aG), Mojca Mravinec in Domen Kunič (3. aG), Jure in Iva Štukelj (3. aG), Tadej Dragovan in Ita Kukman (1. bG), Roman Križman in Eva Kavčič (1. bG) ter Jure Horvat in Nina Starašinič (3. aG). Med šestimi razredi, ki so se na šolskem nivoju med seboj pomerili v lastni plesni produkciji, je prvo mesto dosegel 3. aG. Srednja šola Črnomelj

Stran 120


Kronika 2013/14

Prireditev je ob pomoči dijakov (3. aG) organizirala Vesna Fabjan, prof.

PETEK, 28. 2. 2014

Zimovanje v Cerknem (3. a/bG in 3. E/ST) – 1. dan: Dijaki so v spremstvu učiteljev odpotovali v Cerkno in že v dopoldanskem začeli z osvajanjem smučarskih veščin na snegu.

Srednja šola Črnomelj

Stran 121


Kronika 2013/14

MAREC, 2014 __________________________________________________ SOBOTA, 1. 3. 2014 NEDELJA, 2. 3.. 2014

Zimovanje – Cerkno(3. a, bG in 3. EST) – 2., 3 dan: Dijaki in učitelji so v dopoldanskem času nadaljevali delo na snegu, v popoldanskem času pa aktivnost v bazenu hotela.

Na smučišču

Srednja šola Črnomelj

Stran 122


Kronika 2013/14

PONEDELJEK, 3. 3. 2014

Zimovanje – Cerkno (3. a, bG in 3. EST) – 3. dan: V popoldanskem času so bile aktivnosti na snegu zaključene. Za delo na snegu so vse dneve skrbeli: Andrej (najeti učitelj smučanja), Nejc Adlešič (učitelj smučanja, pedagoška praksa) ter profesorji: Branislav Adlešič (vodja dejavnosti), Zdenka Kavčič. in Boris Šikonja.

Plavanje –Terme Čatež (3. a, bG in 3. EST) – 1 in 2. športni dan: Dijaki, ki se niso udeležili zimovanja v Cerknem, so imeli organizirano celodnevno plavanje v Čateških toplicah. Spremljali sta jih Ljiljanka Ilić, prof. in mag. Vlasta Pezdirc (vodja dejavnosti).

TOREK, 4. 3. 2014

Pohod: Črnomelj—Izvir Krupe—Črnomelj (3. a, bG in 3. EST) – 3. športni dan: Dijaki so se pod vodstvom mag. Vlaste Pezdirc odpravili na pohod izpred šole, pot nadaljevali čez mesto in nato po cesti proti Vražjemu kamnu vse do izvira Krupe in nazaj. Na poti je skupino spremljala tudi Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. ing tekst. teh.

Srednja šola Črnomelj

Stran 123


Kronika 2013/14

SREDA, 5. 3. 2014

Fizikalni kenguru 2014 – šolsko tekmovanje: Tekmovanja, ki je namenjeno samo dijakom, ki se prvo leto učijo fizike v srednješolskem programu, se je udeležilo 6 dijakov iz 1. aG, 3 dijaki iz 1. bG in 8 dijakov iz 1. ST Bronasto Stefanovo priznanje so prejeli: Jure Bosanac, Žan Butala in Matej Horvat (vsi iz 1. aG), Marko Lakner (iz 1. bG )in David Klepec (iz 1. ST). mentor dijakov je bil Marko Rožič, prof.

Dijaki med reševanjem nalog

Srednja šola Črnomelj

Stran 124


Kronika 2013/14

PONEDELJEK, 10. 3. 2014

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 2013/14: Dijaki so se potegovali za bronaste Preglove plakete in za udeležbo na državnem tekmovanju, ki bo 10. maja v Ljubljani. Tekmovanja se je udeležilo skupno 49 dijakov iz vseh letnikov gimnazije. 15 dijakov je bilo iz prvih, 14 iz drugih, 13 iz tretjih in 7 iz četrtih letnikov gimnazije. Rezultati pa so bili sledeči: 1. letnik: 1. mesto: Robert Glazer (1. bG), 2. mesto: Marko Lakner (1. bG), 3. mesto: Urška Čavič (1. bG), 4. mesto: Samo Matjašič (1. bG). Vsi štirje dijaki so si prislužili bronaste Preglove plakete. 2. letnik: 1. mesto: Matija Lovšin (2. aG), 2. mesto: Tjaša Klemenčič (2. aG), 3. mesto: Domen Šimec (2. bG). Matija Lovšin si je prislužil bronasto Preglovo plaketo. 3. letnik: 1. mesto: Jaka Šikonja (3. bG), 2. mesto: Sara Milković (3. bG), 3. mesto: Maja Badovinac (3. bG). Jaka Šikonja in Sara Milković sta si prislužila bronasti Preglovi plaketi. Srednja šola Črnomelj

Stran 125


Kronika 2013/14

4. letnik: 1. mesto: Dominik Jankovič (4. bG), 2. mesto: Kaja Vraničar (4. aG), 3. mesto: Iva Bohte (4. aG). Mentorica dijakov je bila Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem.

Med reševanjem nalog …

TOREK, 11. 3. 2014

Strokovna ekskurzija (1. a, bG): Dijaki prvega letnika gimnazije so se ob strokovnem vodenju sprehodili ob secesijski arhitekturi Ljubljane. Med potjo so s pomočjo novo pridobljenega Srednja šola Črnomelj

Stran 126


Kronika 2013/14

znanja izpolnjevali učne liste. V nadaljevanju so si ogledali in prisluhnili muziklu Lizistrata v MGL. Dijake so spremljale: Zdenka Kavčič, prof., Robertina Ladika, prof. in Danica Petric, dipl. inž. mat.

Predavanje v okviru projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju: V okviru projekta NGRVŽ je bilo na šoli predavanje z naslovom Sintezna biologija. Predavala je naša nekdanja dijakinja dr. Andreja Majerle, ki je zaposlena kot raziskovalka na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Predavanje je bilo namenjeno našim dijakom, zaposlenim na Srednji šoli Črnomelj in tudi širši javnosti. Poleg dijakov in delavcev šole so se predavanja udeležili tudi nekateri upokojeni profesorji. Skozi predavanje je dr. A. Majerle predstavila možnosti, ki jih ponuja sintezna biologija pri izboljšanju kvalitete človeškega življenja na področju zdravja,

obnovljivih

virov

energije

in

pridobivanja

novih

materialov.

Poslušalcem je ponudila v razmislek številna vprašanja in iztočnice za pogovor. Dijakom, ki so med poslušalci prevladovali, je predstavila pot do vrhunskega raziskovalnega dela. Poudarila je, da je raziskovalno delo timsko delo, pri katerem se družijo raziskovalci različnih študijskih smeri. Vsem pa je skupno dejstvo, da potrebujejo veliko temeljnih znanj, ki jih v največji meri pridobijo že v srednji šoli. Koordinatorja projekta sta Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. in Andrej Čufer, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 127


Kronika 2013/14

dr. Andreja Majerle med predavanjem

SREDA, 12. 3. 2014

Regijsko tekmovanje iz geografije: Na regijskem tekmovanju v Krškem so tekmovali dijaki in dijakinje, dobitniki

bronastega

priznanja

na

predhodno

izvedenem

šolskem

tekmovanju: Maja Jankovič, Patricija Blažič in Tjaša Puš (iz 2. aG), Lucija Konda, Vito Šuklje in Jernej Križan (2. bG), Matej Banovec, Domen Kunič in Matic Miketič (3. aG), Karmen Simonič (3. bG), Urška Štajdohar in Blaž Bahor (4. bG) ter Nejc Geltar (1. ST). Srebrna priznanja so osvojili: Matej Banovec, Vito Šuklje, Jernej Križan, Matic Miketič, Domen Kunič, Andraž Cimerman, Blaž Bahor in Lucija Konda. Tekmovalce je spremljala mentorica Vesna Fabjan, prof. Srednja šola Črnomelj

Stran 128


Kronika 2013/14

PONEDELJEK, 17. 3. 2014

Akcija zbiranja starega papirja: Aktivno smo se vključili (dijaki in zaposleni) v akcijo zbiranja starega papirja z naslovom Star papir za novo upanje, ki jo je organiziralo društvo Ekologi brez meja v sodelovanju z Dinosom.

SREDA, 19. 3. 2014

Sejem učnih podjetij: Dijaki 3. E, ki poslujejo v okviru učnih podjetij Olimpic, d.o.o. in Extrem, d.o.o., so se udeležili 8. mednarodnega sejma učnih podjetij v dvorani Golovec v Celju. Sejem je pripravila Centrala učnih podjetij, podjetja pa so lahko trgovala s podjetji iz 8 držav. Učno podjetje Olimpic je poslovalo zelo uspešno, saj so na svoji stojnici uspeli "prodati" za več kot 1,4 mio € turističnih storitev. Mentorica dijakov je Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon.

Srednja šola Črnomelj

Stran 129


Kronika 2013/14

PETEK, 21. 3. 2014 Regijsko tekmovanje iz fizike: Regijskega tekmovanja iz fizike so se dijaki udeležili v spremstvu mentorja Marka Rožiča, prof. Tekmovali so: Marko Lakner (1. bG), Mitja Kostelec (1. bG), Matija Lovšin (2. aG), Jernej Križan (2. bG), Vito Šuklje (2. bG), Domen Šimec (2. bG) in Jaka Šikonja (3. bG). Dobitniki bronastega Stefanovega priznanja so: Mitja Kostelec (1. bG), Matija Lovšin (2. aG), Jernej Križan (2. bG), Jaka Šikonja (3. bG).

Od leve proti desni: Matija Lovšin, Jaka Šikonja, Marko Lakner, Mitja Kostelec, Vito Šuklje, Jernej Križan, Domen Šimec

Srednja šola Črnomelj

Stran 130


Kronika 2013/14

Šolsko tekmovanje v športni orientaciji: Tekmovanje, na katerem se je pomerilo 37 ekip, je bilo izpeljano v okviru Šolskega športnega društva. Tekmovalci so morali s pomočjo kompasa in zemljevida na progi opraviti s sedmimi kontrolnimi točkami. V kategoriji dijakinj bila najboljša ekipa 3. aG (Nina Starešinič in Iva Štukelj), drugo mesto je zasedla dvojica Eva Metež in Anita Peršič (tudi 3. aG), na tretje mesto pa sta se uvrstili Maja Jankovič in Tamara Županc iz 2. aG. Tudi v kategoriji dijakov sta bila najuspešnejša dijaka iz 3. aG (Andraž Cimerman in Žan Grgič). Na drugo mesto sta se uvrstila Matej Dragovan (3. bG) in Blaž Frankovič (3. ST), tretje pa sta zasedla Tadej Dragovan in Lan Skoliber iz 1. bG. Tekmovanje so organizirali in izpeljali profesorji Vesna Fabjan, prof., Branislav Adlešič, prof. in Zdenka Kavčič, prof.

Valentina Vrbos in Maja Badovinac (3. bG) Srednja šola Črnomelj

Stran 131


Kronika 2013/14

Manja Novak in Nina Domitrovič (1. aG).

Maturantski ples 4. bG: Dijaki 4. bG generacije 2014 z razredničarko Mijo Penca Vehovec, prof. so organizirali maturantski ples v gostilni Prepih. Ples se je začel ob pol osmih zvečer z angleškim valčkom. Sledila je predstavitev dijakov, ples (chachacha, tango in jive) in krajši program med večerjo. Program sta vodila Urška Smolič in Blaž Mišica, bivša dijaka Srednje šole Črnomelj, za glasbo pa je poskrbela skupina Tambolina. Svojo točko sta imela tudi izvrstna plesalca, Gašper Toman (dijak 4. bG) in Larisa Husič (bivša dijakinja naše šole). Ob polnoči je sledil tradicionalen ples četvorke, torta in šampanjec, program pa so zaključili s pevsko točko Diane Fink in Tria Adio: Tamara Pintarič na saksofonu, Jan Gašperič na kitari in Martin Fir na trobenti, na plesišču pa sta se ponovno zavrtela Gašper in Larisa. Navzoči so se zabavali do jutranjih ur.

Srednja šola Črnomelj

Stran 132


Kronika 2013/14

4. bG z razredničarko

Srednja šola Črnomelj

Stran 133


Kronika 2013/14

SOBOTA, 22. 3. 2014

XIII. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev: Na SŠ Slovenska Bistrica je potekalo državno tekmovanje iz znanja zgodovine za gimnazijce in dijake SPSŠ. Tema letošnjega tekmovanja je bila Propad vzhodnega bloka in proces demokratizacije. Dijaki so tekmovali posamično (pisni del) in ekipno (terenski del). Dobitniki bronastih priznanj iz SŠ Črnomelj (program gimnazija) so: Matej Banovec (3. aG), Žiga Jerman (3. aG) in Peter Matek (2. bG), Med dijaki SPSŠ je bil najuspešnejši Jože Jakofčič (2. ST), ki je na tekmovanju prejel srebrno priznanje. Tekmovala pa sta tudi Lea Krajec (1. E), David Selakovič (1. ST). Spremljali sta jih mentorici Gordana Popovič Lozar, prof. (mentorica gimnazijcev) in Vesna Fabjan, prof. (mentorica dijakov SPSŠ).

Dobrodelni koncert: V športni dvorani Srednje šole Črnomelj je bil dobrodelni koncert za dijake naše šole. Udeležilo se ga je več kot 350 ljudi. Koncert je organizirala Maja Perinović, prof. Za začetno vzdušje so poskrbeli Viniški tamburaši KUD Oton Župančič Vinica z Gašperjem Miheličem, skupina Parni Valjak Tribute pa je z legendarnimi pesmimi razgibala vse obiskovalce. Finančna sredstva, pridobljena z vstopnicami in donatorji, bo šola namenila za sofinanciranje šolskih ekskurzij in učbeniškega sklada dijakom, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin. Na pomoč pri organizaciji so priskočila tudi lokalna podjetja.

Srednja šola Črnomelj

Stran 134


Kronika 2013/14

Gašper Mihelič

Maja Perinović, prof. in ravnateljica Elizabeta Prus, prof. Srednja šola Črnomelj

Stran 135


Kronika 2013/14

Skupina Parni Valjak Tribute med nastopom

Navdušena publika Srednja šola Črnomelj

Stran 136


Kronika 2013/14

Šolsko tekmovanje iz matematike: Tekmovalo je 74 dijakov, 57 v skupini A (gimnazija) in v skupini B (strokovne šole) 17 dijakov. Osvojili so 26 bronastih priznanj, 21 v skupini A in 5 v skupini B. Dobitniki bronastega priznanja v skupini A so iz 1. letnika: Anamarija Brozovič, Jani Metež in Toni Vrščaj (1. aG) ter Samo Matjašič in Mitja Kostelec (1. bG). Iz 2. letnika: Eugenija Janjoš, Maja Jankovič, Matija Lovšin, Aida Mujanović in Tjaša Puš (2. aG), Jernej Križan in Domen Šimec (2. bG) Iz 3. letnika: Domen Kunič, Žan Grgič, Matic Miketič (3. aG), Lucija Kočevar, Jaka Šikonja in Kristjan Žunič (3. bG) Iz 4. letnika: Andrej Berkopec (4.aG) in Rok Peteh (4. bG) V skupini B pa so priznanje osvojili: Klemen Žugelj in Nejc Geltar (1. ST), Kristjan Radman (1. E), Marko Malnarič (3. ST) ter Matic Zajc (4. ST). Mentorji tekmovalcev so bili: Desanka Kambič, univ. dipl. ekon., Danica Petric, dipl. inž. mat. in Tilen Šetina, prof.

ČETRTEK, 27. 3. 2014

Narodna izmenjava (1.aG in 1. bG), 1. dan:

Dijaki prvih letnikov gimnazije so v okviru narodne izmenjave gostili dijake iz Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Po sprejemu so naši dijaki gostom v Srednja šola Črnomelj

Stran 137


Kronika 2013/14

ustvarjalnih delavnicah predstavili nekaj značilnosti Bele Krajine. Pekli so belokranjske pogače, plesali belokranjske plese in peli pesmi, izdelovali so pisanice. V likovni delavnici so porisali enega izmed zidov šole (z značilnostmi Ljutomera). V športni dvorani so igrali frizbi in badminton. Ob koncu dneva so svoje delo predstavili še staršem.

Zaplesali so

Med izdelovanjem pisanic Srednja šola Črnomelj

Stran 138


Kronika 2013/14

Likovna delavnica

PETEK, 28. 3. 2014

Narodna izmenjava (1.aG in 1. bG), 2. dan: Gostitelji so gostom razkazali staro mestno jedro Črnomlja, nato pa so imeli po mestu še orientacijski pohod. Ob tem so si ogledali Griček, Jurjevanjsko drago, Črnomaljski muzej in Kulturni dom. Druženje so zaključili z igranjem odbojke in badmintona.

Srednja šola Črnomelj

Stran 139


Kronika 2013/14

SOBOTA, 29. 3. 2014

Šolsko prvenstvo v malem nogometu: Na tekmovanju je sodelovalo 15 ekip. Prvo mesto med ekipami deklet je osvojila vrsta 1. bG1, na drugo mesto so se uvrstila dekleta ekipe 3. aG, tretje mesto pa je pripadlo ekipi deklet 1. bG2. V konkurenci fantovskih ekip je zmagala ekipa 1. S, drugo mesto so zasedli fantje 3. EST, na tretje mesto pa so se uvrstili fantje iz 4. EST. Tekmovanje je organiziral in vodil Boris Šikonja, prof.

Zmagovalna ekipa deklet 1. bG1

Srednja šola Črnomelj

Stran 140


Kronika 2013/14

Zmagovalna ekipa fantov (1. S)

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 141


Kronika 2013/14

APRIL, 2014 __________________________________________________ SREDA, 2. 4. 2014

Regijsko tekmovanje iz matematike: Skupina A (gimnazija) je tekmovala v Brežicah. Dobitniki srebrnih priznanj so: 1. letnik Anamarija Brozovič, Jani Metež, Toni Vrščaj iz 1. AG ter Mitja Kostelec in Samo Matjašič iz 1. BG 2. letnik Eugenija Janjoš, Maja Jankovič, Aida Mujanović, Matija Lovšin iz 2. aG in Jernej Križan iz 2. bG 3. letnik

Domen Kunič, Žan Grgič, Matic Miketič iz 3. AG ter Lucija Kočevar, Jaka Šikonja in Kristjan Žunič iz 3. bG 4. letnik Andrej Berkopec, 4. aG in Rok Peteh, 4. bG Skupina B (strokovna šola) je tekmovala v Metliki. Srebrna priznanja so osvojili: Nejc Geltar in Klemen Žugelj iz 1. ST, Marko Malnarič, 3. ST in Matic Zajc iz 4. ST. Tekmovanja so se udeležili tudi Toni Vrščaj, Anamarija Brozovič, Jani Metež iz 1. aG in Kristjan Radman iz 1. E.

Srednja šola Črnomelj

Stran 142


Kronika 2013/14

Mentorji tekmovalcev so bili: Desanka Kambič, univ. dipl. ekon., Danica Petric, dipl. inž mat. in Tilen Šetina, prof.

SOBOTA, 5. 4. 2014

Maturantski ples 4. aG: Dijaki 4. aG iz generacije 2014 z razredničarko Alexandro Kočevar, prof. so organizirali maturantski ples v gostilni Kapušin na Krasincu. Dijaki so pripravili obširen program, v katerem so se predstavili kot posamezniki in kot razred. Za glasbo je poskrbela skupina Tambolina.

Dijaki 4. aG z razredničarko

Srednja šola Črnomelj

Stran 143


Kronika 2013/14

SOBOTA, 5. 4. 2014

Državno tekmovanje iz fizike: Tekmovanja, ki je potekalo na Gimnaziji Ledina v Ljubljani, sta se ob spremstvu mentorja Marka Rožiča, prof., udeležila Jernej Križan iz 2. bG in Jaka Šikonja iz 3. bG. Jaka je postal dobitnik Stefanovega priznanja in tretje nagrade.

Od leve proti desni: mentor Marko Rožič, prof., Jaka Šikonja in Jernej Križan

Srednja šola Črnomelj

Stran 144


Kronika 2013/14

TOREK, 8. 4. 2014

Čistilna akcija: Dijaki in zaposleni na SŠ smo sodelovali v »Pomladni akciji urejanja in čiščenja okolja«, ki je bila organizirana v občini Črnomelj. Uredili smo del zemljišča pred šolo, na katerem je bilo divje odlagališče. Odstranili smo kamenje in pokosili okolico zemljišča. Štiri skupine so urejale zemljišče pred športno dvorano, v ogradi šolskih delavnic in okrog šole. Dve skupini pa sta v šolskih učilnicah čistili tipkovnice, stole ter klopi. Koordinator akcije je bil Branislav Adlešič, prof.

Bili so zelo delavni

Srednja šola Črnomelj

Stran 145


Kronika 2013/14

ČETRTEK, 10. 4. 2013 Regijsko srečanje mladih raziskovalcev 2013/14: V Gimnaziji Novo mesto je potekalo regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Srečanja so se udeležili tudi naši dijaki. Predstavili so dve raziskovalni nalogi. Dijak 3. b razreda naše gimnazije, Jaka Šikonja, je skupaj z dijakom Alešem Zupančičem iz

Gimnazije Novo mesto izdelal raziskovalno nalogo z

interdisciplinarnega področja Možnost izrabe organskih gospodinjskih odpadkov za proizvodnjo vodika. Praktičen del raziskave sta dijaka opravila na Kemijskem inštitutu v Ljubljani pod mentorstvom dr. Ilije Gasan Osojnika. Odlično pripravljena naloga se je uvrstila na državno tekmovanje mladih raziskovalcev, ki bo 19. maja 2014 v Murski Soboti. Z omenjeno nalogo sta se dijaka Aleš in Jaka uvrstila na kar dve mednarodni tekmovanji raziskovalnih nalog, to sta: -

mednarodna olimpijada I-SWEEEP, ki bo potekala med prvomajskimi

počitnicami v Houstonu, -

GENIUS olimpijada, ki bo potekala v drugi polovici junija v zvezni državi

New York. Drugo nalogo z naslovom Bionanomateriali na osnovi polipeptidov so v okviru projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju izdelali dijaki 4. b razreda naše gimnazije: Diana Fink, Dominik Jankovič in Florijan Jalševac. Raziskavo so dijaki tudi v tem primeru opravili na Kemijskem inštitutu v Ljubljani pod mentorstvom dr. Helene Gradišar. Tudi ta naloga je tekmovala v kategoriji interdisciplinarnih področij in se je uvrstila na državno tekmovanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti. Mentorja dijakov v šoli sta Margaretka Šavli, univ. dipl inž. kem in Andrej Čufer, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 146


Kronika 2013/14

Jaka Šikonja, 3. bG in Aleš Zupančič, Gimnazija NM

Dijaki 4. bG: Diana Fink, Florijan Jalševac, Dominik Jankovič, Andrej Čufer, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 147


Kronika 2013/14

Ekskurzija v Prago (2 abG); 1. dan: Dijaki, bilo jih je 44, so se v spremstvu razredničark Desanke Kambič, univ. dipl. ekon. in Margaretke Šavli, univ. dipl inž. kem. ter Maje Perinovič, prof. na pot odpravili v zgodnjih jutranjih urah. Prvi večji postanek na poti proti Pragi je bil v Unescovem mestu Telč. Sledila je vožnja proti Pragi, v predmestju katere so tudi prenočevali.

Sprehod po Telču

15. državno tekmovanje iz ekonomije: Tekmovanja, ki je bilo na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju, so se udeležili zmagovalci šolskih tekmovanj na dveh nivojih. Tekmovanja iz ekonomije za srednje ekonomske šole se je udeležilo 62 tekmovalcev. Tekmovalka naše šole Mija Tomc iz 4. E je v močni konkurenci Srednja šola Črnomelj

Stran 148


Kronika 2013/14

zasedla 9. mesto v državi in prejela srebrno priznanje. Za zlatim priznanjem je zaostala za manj kot točko. David Starašinič in Tanja Štefanič iz 4. E pa sta prejela bronasti priznanji. Ekipno je naša šola zasedla 8. mesto med 22 šolami. Tekmovanja iz ekonomije za gimnazije in ekonomske gimnazije, ki imajo ekonomijo na maturi, se je udeležilo 33 tekmovalcev. Dijakinje naše šole so prejele bronasta priznanja. Šolo so zastopale: Maja Jakša iz 4. aG ter Melani Miketič in Staša Šolar iz 4. bG. Mentor tekmovalcev je bil Anton Kambič, univ dipl. org. dela.

PETEK , 11. 4. 2013

Ekskurzija v Prago (2 abG); 2. dan:

Udeleženci so si dopoldne

ogledali

mnoga obeležja

v zgodovinskem

judovskem mestu Terezin, popoldan pa so zapolnili z ogledom Prage in njenih bogatih znamenitosti, kot so Judovska četrt, Venceslavov trg in Karlov most.

Ogled zaporniških celic v Terezinu Srednja šola Črnomelj

Stran 149


Kronika 2013/14

Judovsko pokopališče v Terezinu

Pred vožnjo z ladjico po Vltavi Srednja šola Črnomelj

Stran 150


Kronika 2013/14

SOBOTA, 12. 4. 2013

Ekskurzija v Prago (2 abG); 3. dan: Dopoldne so se odpeljali na ogled Hradčanov, Plečnikovih vrtov, Zlate uličke in Muzeja igrač. Po končanem ogledu so se z metrojem odpeljali v Vinohrade k Plečnikovi cerkvi, popoldne pa je sledil povratek proti domu.

Hradčani, straža pred vladno palačo: Margaretka Šavli, univ.dipl. inž kem., Maja Perinović, prof. , Desanka Kambič, univ. dipl. ekon.

Srednja šola Črnomelj

Stran 151


Kronika 2013/14

Državno tekmovanje iz matematike (Maribor, Kranj):

V Mariboru je tekmovala skupina A (gimnazija). Tekmovali so Jani Metež, dijak 1. aG, Matija Lovšin iz 2. aG ter Jaka Šikonja, dijak 3. bG, ki je postal tudi dobitnik zlatega priznanja. V Kranju pa je bilo tekmovanje skupine B (strokovne šole), na katerem sta našo šolo zastopala dijaka 1. ST, in sicer Nejc Geltar in Klemen Žugelj. Mentorji tekmovalcev so bili: Desanka Kambič, univ. dipl. ekon., Danica Petric, dipl. inž mat. in Tilen Šetina, prof.

Obisk ministra MIZŠ dr. Jerneja Pikala: Regionalni obisk po Dolenjski in Beli krajini je minister dr. Pikalo sklenil v Črnomlju. Ministra so sprejeli državni svetnik, Samer Khalil, podžupan občine Črnomelj, Branislav Adlešič, prof. in ravnateljica Srednje šole, Elizabeta Prus, prof. V pogovoru z ministrom sta sodelovala še vodja šolskih delavnic Stanko Kostelac, univ. dipl. inž. str. in predsednica Sveta šole Marta Strmec, prof. Minister si je ogledal objekt šole, ki je bila energetsko obnovljena. Prisluhnil je predstavitvi izobraževalnih programov, dejavnosti in projektov. Pogovarjali so se o možnostih pridobitve novega izobraževalnega programa, saj zanimanje za vpis v program ekonomski tehnik upada. V razgovoru so izpostavili pomen Srednje šole Črnomelj za občinski in belokranjski prostor.

Srednja šola Črnomelj

Stran 152


Kronika 2013/14

Elizabeta Prus, prof., dr. Jernej Pikalo, Stanko Kostelac, univ. dipl. inž. str.

Srednja šola Črnomelj

Stran 153


Kronika 2013/14

NEDELJA, 13. 4. 2013

Ekskurzija v Prago (2 abG); 4. dan: Prihod domov v zgodnjih jutranjih urah, in sicer ob 3. uri zjutraj.

Zid z grafiti posvečenimi Johnu Lennonu v Pragi

TOREK, 15. 4. 2013

Državno tekmovanje iz geografije: Na tekmovanje, ki je bilo v Ceršaku pri Šentilju, so se uvrstili Vito Šuklje in Jernej Križan iz 2. bG ter Matej Banovec, Domen Kunič in Matic Miketič iz 3.

Srednja šola Črnomelj

Stran 154


Kronika 2013/14

aG. Matej Banovec, Jernej Križan in Matic Miketič so osvojili zlato priznanje. Mentorica tekmovalcev je bila Vesna Fabjan, prof.

SREDA, 16. 4. 2013

Športni dan- Terme Čatež (4. EST): Dijaki in dijakinje so plavalno obarvan športni dan aktivno preživeli v Čateških toplicah. Na športnem dnevu sta jih spremljala prof. Boris Šikonja in organizatorica dejavnosti mag. Vlasta Pezdirc.

ČETRTEK, 17. 4. 2013

Ekskurzija v okviru projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju: Ekskurzije na Kemijski inštitut in Fakulteto za farmacijo se je v spremstvu obeh koordinatorjev projekta NGRVŽ (Margaretke Šavli, univ. dipl inž. kem in Andreja Čuferja, prof.) udeležilo 29 dijakov iz različnih letnikov gimnazije. Na Kemijskem inštitutu so si ogledali Laboratorij za biotehnologijo, kjer so mladi raziskovalci našim dijakom predstavili svoje raziskovalno delo, različne eksperimentalne metode in aparature. Dijaki so imeli možnost preizkusiti nekatere od tehnik dela. Na Fakulteti za farmacijo pa so mladi raziskovalci dijakom predstavili študijske smeri in področja dela fakultete. V laboratorijih so jim prikazali nekatere eksperimente, pri katerih so dijaki aktivno sodelovali.

Srednja šola Črnomelj

Stran 155


Kronika 2013/14

Pozorno poslušajo …

PETEK, 18. 4. 2013

Šolsko tekmovanje v atletiki: Tekmovanje je bilo izpeljano v okviru šolskega športnega društva, udeležilo se ga je 75 dijakov v kategoriji deklet in fantov. V teku na 100m je bil med fanti najhitrejši (11, 2 s) Gašper Dokl (4. aG). Gašper je postal tudi nosilec novega rekorda v šole v tej disciplini. Drugo mesto je osvojil Žiga Butala (3. aG), tretji pa je bil Vid Žagar (4. aG). Med dekleti je bila z novim rekordom šole (13,8 s) najhitrejša Brina Dokl (1. bG), na drugo mesto se je uvrstila Maja Jankovič (2. aG), na tretje pa Eva Brus (2. aG). V teku na 400m je z novim šolskim rekordom (54,85 s) slavil Matej Dragovan (3.bG), drugi je bil Jaka Šikonja (3. bG), tretji pa Aleš Šuštarič (1. Srednja šola Črnomelj

Stran 156


Kronika 2013/14

S). V kategoriji deklet si je prvo mesto z novim šolskim rekordom (01:07,4) pritekla Eva Kavčič (1. bG), drugo mesto je osvojila Nina Miketič (3. aG), tretja pa je bila Špela Šuštarič (4. bG). Zmaga v teku na 1000m je pripadla Romanu Križmanu (1. bG), drugo mesto je osvojil David Starešinič (4. EST), tretji je bil Marko Lakner (1. bG). Med dekleti je bila najhitrejša Mojca Mravinec (3. aG), na drugo mesto se je uvrstila Sara Kavčič (3. bG), na tretje pa Nika Sumina (1. bG). V suvanju krogle se je najbolje odrezal Klemen Bahor (4. ST), ki je zalučal kroglo 12,2 m in postavil nov šolski rekord. Drugo mesto je osvojil Kristjan Žunič (3. bG), tretje pa Mitja Kostelac (1. bG). Pri dekletih je pokazala premoč Anita Peršič (3. aG) pred Urško Čavič (1. bG) in Ano Mavsar (1.bG). V skoku v daljino je slavil Klemen Jakofčič (4. ST). Drugo mesto je osvojil Luka Šimec (1. ST), tretje pa Jure Štukelj (3. aG). Med dekleti je bila z novo postavljenim rekordom šole (4,60m) najboljša Ita Kukman (1. bG). Na drugo mesto se je uvrstila Nina Bahor (4. bG), tretje pa je pripadlo Saši Delkot (1. bG). V štafeti 4x100m je slavila ekipa 4. aG v sestavi: Vid Žagar, Gašper Dokl, Rok Babič in Borna Miljavec Purgar. Drugo mesto je osvojila štafeta 3. bG v sestavi: Žan Skukan, Matjaž Kordiš, Matej Dragovan in Jaka Šikonja. Na tretje mesto so se uvrstili fantje 3. aG1: Jure Štukelj, Andraž Cimerman, Domen Kunič in Žiga Butala. V kategoriji deklet je zmagala ekipa 1. bG1: Ita Kukman, Saša Delkot, Eva Kavčič in Brina Dokl. Drugo mesto je osvojila štafeta 2. aG v sestavi: Eva Brus, Maja Jankovič, Patricija Blažič in Tamara Županc. Tretje mesto pa je osvojila druga ekipa 1. bG: Tanja Grabrijan, Klara Žalec, Urška Čavič in Nika Sumina. Tekmovanje je bilo organizirano v okviru ŠŠD. Izvedli so ga profesorji športne vzgoje: Branislav Adlešič, Zdenka Kavčič, mag. Vlasta Pezdirc in Boris Šikonja.

Srednja šola Črnomelj

Stran 157


Kronika 2013/14

Zmagovalna ekipa v štafeti 4x100m: Gašper Dokl, Borna Miljavec Purgar, Rok Babič in Vid Žagar iz 4. aG

SOBOTA, 19. 4. 2013

Lokostrelstvo – šolsko zunanje področno prvenstvo: Na tekmovanju, ki se je odvijalo v Dolenjskih Toplicah, so se dijakinje naše šole pomerile tako v kategoriji licenciranih tekmovalk kakor tudi v kategoriji nelicenciranih. Uvrstitve licenciranih dijakinj: Ukrivljeni lok: V tem slogu je bila z uvrstitvijo na 1. mesto med našimi dijakinjami najboljša Ivana Laharnar, 1. aG. Stella Vardič Grahek iz 2.aG je zasedla 2. mesto, Urška Čavič,1. bG, pa je tekmovanje zaključila na 4. mestu. Srednja šola Črnomelj

Stran 158


Kronika 2013/14

Uvrstitve nelicenciranih dijakinj: Šolski lok: Najboljši rezultat je z uvrstitvijo na 1. mesto dosegla Pia Zevnik, 2. bG. Tjaša Puš, 2. aG, je zasedla 2. mesto, Aida Mujanovič iz 2.aG pa se je uvrstila na 3. mesto. Ekipa SŠ Črnomelj, ki jo sestavljajo Stella V. Grahek, Ivana Laharnar in Urška Čavič, je zasedla 1. mesto. Trenerka lokostrelk je zunanja mentorica Lili Grahek.

Dobitnice medalj (od leve proti desni): Tjaša Puš, Pia Zevnik, Urška Čavič, Stella V. Grahek, Aida Mujanović in Ivana Laharnar

Srednja šola Črnomelj

Stran 159


Kronika 2013/14

SREDA, 30. 4. 2013

Zaključek akcije zbiranja starega papirja: Zaključila se je akcija zbiranja starega papirja z naslovom Star papir za novo upanje, ki jo je organiziralo društvo Ekologi brez meja v sodelovanju z Dinosom, v katero smo bili aktivno vključeni tudi dijaki in zaposleni naše šole.

Srednja šola Črnomelj

Stran 160


Kronika 2013/14

MAJ, 2014 __________________________________________________ PETEK, 9. 5. 2014

Šolski plesni festival – državno tekmovanje: Na državnem tekmovanju v Mariboru so našo šolo v kategoriji posamično (hip hop, pop in latino) zastopali: Maja Badovinac (3. bG), Tina Plut (2. bG), Kaja Vraničar (4. bG), Ana Petrovič (3. bG), Brina Dokl (1. bG) in Mojca Mravinec (3. aG). Na državnem tekmovanju so dekleta dosegla ekipno prvo mesto in zlato priznanje. Med pari so nastopali: Brina Dokl (1. bG) in Andraž Geltar (3. aG), Mojca Mravinec in Domen Kunič (3. aG), Jure in Iva Štukelj (3. aG), Tadej Dragovan in Ita Kukman (1. bG), Roman Križman in Eva Kavčič (1. bG) ter Jure Horvat in Nina Starašinič (3. aG). Pari so si z uvrstitvami prislužili zlata priznanja. Razred (3. aG) je na državnem tekmovanju osvojil drugo mesto. Dijake je spremljala mentorica Vesna Fabjan, prof.

Veseli in zadovoljni ob uspehu Srednja šola Črnomelj

Stran 161


Kronika 2013/14

SOBOTA, 10. 5. 2014

Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 2013/14: Tekmovanje iz znanja kemije za srebrne in zlate Preglove plakete je bilo v Ljubljani. Udeležili so se ga tudi dijaki naše šole: Robert Glazer (1.bG), Matija Lovšin (2.aG), Jaka Šikonja (3. bG) in Dominik Jankovič (4.bG). Matija Lovšin si je prislužil srebrno Preglovo plaketo. Mentorica dijakov je Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem.

Od leve proti desni: Robert Glazer (1. bG), Jaka Šikonja (3. bG), Dominik Jankovič (4. bG), Matija Lovšin (2. aG)

Srednja šola Črnomelj

Stran 162


Kronika 2013/14

Obisk učencev OŠ Metlika: Učenci so v okviru športa po izbiri preživeli dopoldan v naši športni dvorani. Preizkušali so se na lažjih in težjih smereh naše plezalne stene, spoznali pa so tudi novo športno panogo – frizbi.

SREDA, 14. 5. 2014

Ogled razstave akademskega slikarja Vladimirja Lebna (1. E/ST): V cerkvi Sv. Duha so si dijaki v okviru predmeta umetnost ogledali razstavo akademskega slikarja Vladimirja Lebna. Slike zaznamujejo živalski motivi, dosledna modelacija in posebna atmosfera prostora. Dijake je spremljala profesorica Gordana Popovič Lozar.

Moskovski psički v vagonu podzemne železnice

Srednja šola Črnomelj

Stran 163


Kronika 2013/14

Medpredmetna ekskurzija v Avstrijo in Nemčijo (1. a/bG), 1. dan: Udeleženci so si ogledali rudnik soli v Bechtesgadnu in živalski vrt v Münchnu. Po nastanitvi in večerji so se s podzemno železnico odpeljali še na ogled BMW sveta in na olimpijski stolp.

V rudniku soli v Bechtesgadnu

ČETRTEK, 15. 5. 2014

Medpredmetna ekskurzija v Avstrijo in Nemčijo (1. a/bG), 2. dan: Drugi dan so dijaki najprej obiskali Tehnični muzej, nato pa Pinakoteko, kjer so izpolnjevali delovne liste. Po ogledu muzejev so imeli krajši odmor za Srednja šola Črnomelj

Stran 164


Kronika 2013/14

kosilo, nato pa so se z avtobusom odpeljali še na Alianz Areno, kjer so si ogledali zakulisje stadiona, ki je običajnemu obiskovalcu skrito. Sledil je povratek v hostel, večerja in po večerji zabava v diskoteki.

PETEK, 16. 5. 2014

Medpredmetna ekskurzija v Avstrijo in Nemčijo (1. a/bG), 3. dan: Na povratku so si dijaki ogledali znamenitosti Salzburga, Minimundus v Celovcu in cerkev Gospe Svete ter vojvodski prestol na Gosposvetskem polju. Dijake so spremljali profesorji Brane Adlešič, Zdenka Kavčič in Alexandra Kočevar.

SOBOTA, 17. 5. 2014

Lokostrelstvo – šolsko zunanje državno prvenstvo: Na tekmovanju, ki se je odvijalo v Ljubljani (Stožice), so se dijakinje naše šole pomerile tako v kategoriji licenciranih tekmovalk kakor tudi v kategoriji nelicenciranih. Uvrstitve licenciranih dijakinj: Ukrivljeni lok: V tem slogu je bila z uvrstitvijo na 1. mesto boljša od vseh Ivana Laharnar (1. aG). Stella Vardič Grahek (2. aG) je zasedla 2. mesto, Urška Čavič (1. bG) pa je tekmovanje zaključila na 5. mestu. Uvrstitve nelicenciranih dijakinj:

Srednja šola Črnomelj

Stran 165


Kronika 2013/14

Šolski lok: Najboljši rezultat je z uvrstitvijo na 1. mesto dosegla Pia Zevnik (2. bG). Aida Mujanovič (2.aG) se je uvrstila na 2. mesto, Tjaša Puš (2.aG) je bila tretja. Ekipa SŠ Črnomelj je v sestavi Stella V. Grahek, Ivana Laharnar in Urška Čavič zasedla 1. mesto. Trenerka lokostrelk je Lili Grahek (zunanja mentorica).

PONEDELJEK, 19. 5. 2014

48. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2014: V Murski Soboti potekalo 48. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2014. Dijaki naše šole so predstavili dve raziskovalni nalogi, ki sta tekmovali na interdisciplinarnem področju. Nalogo z naslovom Možnost izrabe organskih gospodinjskih odpadkov za proizvodnjo vodika sta predstavila avtorja Jaka Šikonja (3. bG, Črnomelj) in Aleš Zupančič (Gimnazija Novo mesto). Mentorji naloge so bili dr. Ilija Gasan Osojnik (Kemijski inštitut Ljubljana), Marija Kočar (Gimnazija Novo mesto) in Margareta Šavli, univ. dipl. inž. kem. (Gimnazija Črnomelj). Strokovna komisija je nalogo ocenila z zlatim priznanjem. Nalogo z naslovom Bionanomateriali na osnovi polipeptidov pa so predstavili avtorji Diana Fink, Florijan Jalševac ter Dominik Jankovič (vsi 4. bG, Črnomelj). Mentorji naloge so bili dr. Helena Gradišar (Kemijski inštitut Ljubljana), Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. in Andrej Čufer, prof. (Gimnazija Črnomelj). Za to nalogo so dijaki prejeli srebrno priznanje.

Srednja šola Črnomelj

Stran 166


Kronika 2013/14

Od leve proti desni: Florijan Jalševac (4. bG), Dominik Jankovič (4. bG), Diana Fink (4. bG), Aleš Zupančič (gimnazija NM), Jaka Šikonja (3. bG)

Posamično področno prvenstvo v atletiki (Novo mesto): Področni prvaki v štafeti 4 x 100 m so postali Gašper Dokl in Vid Žagar iz 4. aG, Žiga Butala iz 3. aG ter Matej Dragovan iz 3. bG. Gašper Dokl (4. aG) si je pritekel srebrno medaljo v teku na 100 m (čas 11,19), Matej Dragovan (3. bG) bronasto medaljo v teku na 400 m (čas 54,52), Eva Kavčič (1. bG) bronasto medaljo v teku na 400 m (čas 1:08,17) Ita Kukman (1. bG) pa bronasto medaljo v skoku v daljino (4,69). Tekmovali so še: Brina Dokl (1. bG) v teku na 100 m (14 mesto), Maja Jankovič (2. aG) v teku na 100 m (17. mesto), Anita Peršič (3. aG) v suvanju krogle (10. mesto), Mojca Mravinec (3. aG) v teku na 400 m (8. mesto), štafeta deklet 4 x 100 m Srednja šola Črnomelj

Stran 167


Kronika 2013/14

(Ita Kukman, Maja Jankovič, Eva Kavčič, Brina Dokl – 5. mesto), Roman Križman v teku na 1000 m (8. mesto), Vid Žagar v teku na 400 m (8. mesto), Klemen Bahor (4. ST) v suvanju krogle (4. mesto), Žiga Butala v teku na 100 m (7. mesto) ter Matjaž Kordiš iz 3. bG (17. mesto). Nove šolske rekorde so postavili: Gašper Dokl, Matej Dragovan, štafeta – dijaki, Klemen Bahor in Ita Kukman. Tekmovalce je spremljala mentorica ZdenkaKavčič, prof.

SREDA, 21. 5. 2014

Ogled razstave akademskega slikarja Vladimirja Lebna (1. a/bG): V cerkvi Sv. Duha so si dijaki v okviru predmeta umetnost ogledali razstavo akademskega slikarja Vladimirja Lebna. Dijake sta spremljali profesorici Jasmina Kobe in Gordana Popovič Lozar.

Vladimir Leben: Break Bears, 2013, olje in zlato na platnu, 100 x 200 cm Srednja šola Črnomelj

Stran 168


Kronika 2013/14

Mednarodni projekt Comenius; 1. dan: Zvečer je bil sprejem gostov, udeležencev mednarodnega projekta z naslovom Green skills for a global change. Gostili smo 23 dijakov in 13 učiteljev iz partnerskih šol Danske, Turčije, Nizozemske, Španije, Portugalske in Francije. Prespali so pri svojih gostiteljskih družinah.

Državno prvenstvo v atletiki (Domžale): V športnem parku v Domžalah se je na posamičnem tekmovanju moška štafeta naše šole (Gašper Dokl in Vid Žagar iz 4. aG, Žiga Butala iz 3. aG ter Matej Dragovan iz 3. bG) uvrstila na 6. mesto. Z rezultatom 44,58 so fantje postavili nov šolski rekord. Tekmovanja se je udeležil tudi metalec krogle Klemen Bahor (4. ST), ki se je v svoji panogi uvrstil na 10. mesto. Dijake je na tekmovanju spremljal Boris Šikonja, prof.

Gašper Dokl Srednja šola Črnomelj

Stran 169


Kronika 2013/14

1. festival prostovoljstva: Prostovoljke

in

prostovoljci

naše

šole

so

se

udeležili

1.

festivala

prostovoljstva, ki ga je organizirala Hiša sadeži družbe Črnomelj v okviru Slovenske filantropije, združenja za promocijo prostovoljstva.

ČETRTEK, 22. 5. 2014 Mednarodni projekt Comenius; 2. dan: V projektu sodelujoči dijaki in profesorji naše šole so goste peljali na izlet po Sloveniji. Predstavili so jim Ljubljano, sledil je ogled Obale z degustacijo rib na ribji farmi Fonda, nadaljevali so s sprehodom po Sečoveljskih solinah ter dan zaključili v Piranu.

Ob Prešernovem spomeniku v Ljubljani Srednja šola Črnomelj

Stran 170


Kronika 2013/14

PETEK, 23. 5. 2014

Maturantska četvorka: Natančno ob 12. uri je generacija letošnjih maturantov pred črnomaljskim gradom zaplesala tradicionalno četvorko. Dijakom naše šole se je pridružilo tudi nekaj metliških dijakov. Po četvorki je sledila predaja ključa bodočim maturantom , sedanjim dijakom 3. letnika.

Srednja šola Črnomelj

Stran 171


Kronika 2013/14

Bilo je zelo veselo

Mednarodni projekt Comenius; 3. dan Dijaki so predstavili posamezne države in šole, iz katerih prihajajo. Sledila je debata o vetrni energiji. Izmenjavali so mnenja o tem, ali naj vetrne elektrarne stojijo na morju ali na kopnem, ali naj ima vsak kraj svojo vetrnico ipd. Na srečanju tujih učiteljev in učiteljev naše šole je razgovor potekal na temo primerjav izobraževalnih sistemov. Po ogledu četvorke naših maturantov so tuji dijaki preživeli popoldan z gostitelji.

Srednja šola Črnomelj

Stran 172


Kronika 2013/14

SOBOTA, 24. 5. 2014 Mednarodni projekt Comenius; 4. Dan: Dopoldansko druženje je bilo športno in kreativno v različnih delavnicah. Sledila je poslovilna prireditev, zvečer pa skupna večerja z zabavo.

PONEDELJEK, 26. 5. 2014

Podelitev pohval, priznanj in spričeval zaključnim letnikom: Dijaki zaključnih letnikov in njihovi profesorji so se v predavalnici SŠ Črnomelj udeležili prireditve ob podelitvi pohval, priznanj in spričeval. Za prijetno vzdušje pred pričetkom podelitve so z ubranimi melodijami in doživetimi recitali poskrbeli kar bodoči maturantje sami. Ubrane melodije Davida Starašiniča (4.E), Kristine Kolbezen (4. bG) in Žive Kočevar (4. aG) ter doživete recitale Rike Ružić, Urške Franković in Sandre Škrinjar (4. bG) sta spretno povezovala Nika Kavšek in Rok Babič (4.aG). Programu je sledil nagovor Elizabete Prus, prof., ravnateljice SŠ Črnomelj, ki je najbolj prizadevnim dijakom podelila visoke pohvale za izjemne dosežke in priznanja za odličen uspeh. Prireditev so sklenili razredniki zaključnih letnikov s podelitvijo spričeval in nižjih pohval v matičnih učilnicah.

Srednja šola Črnomelj

Stran 173


Kronika 2013/14

PETEK, 30. 5. 2014 Ekošola – natečaj Moja reka si: V Mestnem muzeju Ljubljana je bila podelitev nagrad natečaja, v okviru katerega so dijaki ustvarjali pesmi na temo reke in energije, ki so ob svetovnem dnevu voda razglasili Združeni narodi. Naša šola je prejela posebno nagrado med srednjimi šolami za pesem Reka nam da energijo, ki jo je napisal Marko Lakner (1. bG). Poleg Marka so na natečaju sodelovali še: Valentina Ambrožič (2. bG), Klemen Štine (4. E) ter Iva Panjan in Anja Švajger (obe 4.bG). Dijaki so dobili praktične nagrade glavnega sponzorja, Coca-cole. Pod strokovnim vodstvom Lutre, Inštituta za naravno dediščino, so si v Tivoliju ogledali še razstavo Živi zakladi naših voda. Z njimi je življenje lepše. Sledilo je druženje z raperjem Zlatkom. Mentorica dijakov je bila Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh.

Klemen Štine (4.E), Valentina Ambrožič (2.bG), Marko Lakner (1.bG), Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh.

Srednja šola Črnomelj

Stran 174


Kronika 2013/14

Z raperjem Zlatkom

Valentina, Marko in Klemen na razstavi v Tivoliju Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 175


Kronika 2013/14

Šolsko tekmovanje v ultimate frizbiju: Zadnje tekmovanje v okviru ŠŠD za šolsko leto 2013/14 je potekalo na stadionu Loka. Udeležilo se ga je deset ekip, vodila pa sta ga profesorja Branislav Adlešič in Zdenka Kavčič. V konkurenci fantov so se najbolje odrezali: Kristjan Žunič, Žan Skukan, Matej Dragovan, Marko Vraničar in Jaka Šikonja (3. bG). Drugo mesto je osvojila ekipa 2. aG v sestavi: Jurij Ivanušič, Kristjan Spudič, Claudio Kuhar, Tomaž Kasunič in Žan Grahek. Tretja pa je bila ekipa 3. aG1, za katero so tekmovali: Jure Horvat, Jan Gašperič, Žan Grgič. Žiga Butala ter Jure Štukelj. Med dekleti je bila najboljša ekipa 3. bG (Tina Križ, Sara Milkovič, Tina Mavsar, Monika Bajuk, Lucija Kočevar in Sara Kavčič). Drugo mesto je zasedla ekipa 1. bG1 ( Saška Delkot, Brina Dokl, Ita Kukman, Ana Mavsar in Eva Kavčič). Na tretje mesto pa so se uvrstila dekleta, ki so zastopala 3. aG (Nina Miketič, Mojca Mravinec, Nina Starešinič, Antonella Zajc Topić, Urška Starešinič, Iva Štukelj, Anita Peršič in Anja Šimec.

Žan Skukan med akcijo Srednja šola Črnomelj

Stran 176


Kronika 2013/14

JUNIJ, 2014 _______________________________________________ ___ PONEDELJEK, 2. 6. 2014

Športni dan – Čateške toplice: plavanje(1. a, bG, 1. EST, 2. ST): Dijaki so opravili še zadnji športni dan. Spremljali so jih: Zdenka Kavčič, prof. (vodja dejavnosti), Branislav Adlešič, prof., Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str., mag. Vlasta Pezdirc in Vesna Fabjan, prof.

Uživanje v bazenu

Srednja šola Črnomelj

Stran 177


Kronika 2013/14

PETEK, 13. 6. 2014

Ohranimo uskoško kulturno dediščino Bele krajine – Marindol (2. letnik); 1. dan:

Dijaki so preučevali ljudsko stavbarstvo v Žuničih, gospodarske dejavnosti in prehranjevalne navade (čebelarska učna pot) v Paunovičih, pravoslavno vero v Miličih in ljudske običaje v Marindolu, preizkusili pa so se tudi v orientaciji.

Žuniči

Srednja šola Črnomelj

Stran 178


Kronika 2013/14

SOBOTA, 14. 6. 2014

Ohranimo uskoško kulturno dediščino Bele krajine – Marindol (2. letnik); 2. dan:

Udeleženci so si ogledali Kuzmov mlin in razvaline gradu v Pobrežju. Na koncu so spoznali pomembne osebnosti Adlešičev in sodelovali v delavnicah v Muzeju narodnih vezenin Cvitkovič.

Zmagovalna ekipa "Uskoška pašteta" s profesoricama in profesorjema. Od leve proti desni si sledijo: Gordana P. Lozar, prof., Valentina Ambrožič 2. bG, Janja Jankovič, prof., Nina Helena Basarac, 2. aG, Tina Plut, 2. bG, Matic Brinc, 2. bG, Petra Mišica, 2. bG, Ignac Skala, 2. aG, Boris Šikonja, prof., Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str., Klemen Gojmerac, 2.aG, Anže Gregorič, 2 ST, Odsotni dijaki, ki so bili člani skupine: Tinkara Lindič, 2. aG, Žiga Kump, 2. ST.

Srednja šola Črnomelj

Stran 179


Kronika 2013/14

NEDELJA, 15. 6. 2014—PETEK, 20. 6. 2014

Olimpijada mladih raziskovalcev GENIUS 2014: Na Univerzi Owsego v zvezni državi New York je potekala Olimpijada mladih raziskovalcev GENIUS 2014, ki sta se je s svojo raziskovalno nalogo udeležila tudi dijaka Jaka Šikonja iz 3. bG in Aleš Zupančič iz Gimnazije Novo mesto. Nalogo z naslovom Možnost izrabe organskih gospodinjskih odpadkov za proizvodnjo vodika sta izdelala na Kemijskem inštitutu v Ljubljani v Laboratoriju za okoljske vede in inženirstvo pod mentorstvom dr. A. Pintarja, dr. B. Erjavca in dr. I. Gasan Osojnika. Šolski mentorici raziskovalne naloge sta bili Marija Kočar (Gimnazija Novo mesto) in Margaretka Šavli univ. dipl inž. kem. (Srednja šola Črnomelj). Dijaka sta z raziskovalno nalogo tekmovala v kategoriji Science, kjer sta bila prijavljena 502 srednješolska projekta. Med vsemi je strokovna komisija izbrala 217 finalistov, ki so na olimpijadi predstavili svoje delo. Med finalisti, ki so ob postavljenih plakatih, maketah, videih morali čim bolj natančno in jasno predstaviti rezultate in pomen svojega raziskovalnega dela ter možnost prenosa rezultatov raziskav v prakso, je prvih 10 % projektov prejelo zlate medalje. Med njimi je bila tudi raziskovalna naloga našega Jake in Aleša.

Srednja šola Črnomelj

Stran 180


Kronika 2013/14

Aleš Zupančič (Gimnazija NM) in Jaka Šikonja (3. bG)

Srednja šola Črnomelj

Stran 181


Kronika 2013/14

TOREK, 24. 6. 2014

Proslava ob dnevu državnosti in podelitev priznanj za odličen uspeh in višjih pohval: Z uvodno predstavitvijo državnega praznika sta začela povezovalca programa Lucija Konda, 2. bG in Jurij Ivanušič, 2. aG, pel pa je šolski pevski zbor, sestavljen iz dijakov prvega letnika gimnazije, pod mentorstvom Robertine Ladika, prof. Potem ko je ravnateljica s pomočjo razrednikov podelila priznanja za odličen uspeh in višje pohvale, razglasila najboljši razred v športu, tj. 1. bG, najboljšo športnico Evo Kavčič, 1. bG in najboljšega športnika Mateja Dragovana, 3. bG, Matic Brinc, 2. bG pa je najuspešnejše fotografiral, sta nas Manja Novak in Nina Domitrovič, obe 1. aG s svojo plesno točko povedli v čas poletnih počitnic. Poslovili smo se s sklepom, da se vidimo jeseni.

Pevski zbor (1. a, bG) pod vodstvom Robertine Ladika, prof. med nastopom

Srednja šola Črnomelj

Stran 182


Kronika 2013/14

ČETRTEK, 26. 6. 2014

Raziskovalna naloga v okviru projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju: Dijaki Romana Vranešič, Peter Matek in Vito Šuklje (vsi 2. bG) so pod mentorstvom prof. dr. Boruta Štruklja in Jerneja Luzarja s Fakultete za farmacijo začeli raziskovalno delo na temo Razvoj diagnostične metode za določanje Downovega sindroma iz krvi nosečnic. Koordinatorja projekta na SŠ Črnomelj sta Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. in Andrej Čufer, prof.

Zaključek aktivnosti v projektu Ekošola: Ob koncu pouka so zaključene tudi aktivnosti, povezane z Ekošolo. Postali smo dobitniki zelene zastave za šol. l. 2013/14. Program Ekošola je mednarodni projekt celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Znotraj projekta smo letos pri malici ločeno zbirali tetrapak, že nekaj časa ločeno zbiramo plastične zamaške, odpadni računalniški material in baterije. Srednja šola Črnomelj

Stran 183


Kronika 2013/14

Spremljali smo porabo električne energije v šoli, izvedli anketo med dijaki in zaposlenimi o uporabi računalniške opreme, računali ogljikov odtis, postavili in urejali smo spletno učilnico in tudi na ta način poleg sestankov širili ideje ekoprojekta na šoli. V sodelovanju s Komunalo Črnomelj smo postavili ekološki otok. Pridružili smo se čistilni akciji, pri biologiji so dijaki spoznavali na terenu lokalno biotsko raznovrstnost, ves čas pa smo se trudili ozaveščati in privzgajati odgovoren odnos do okolja. Mentorice Ekošole: Janja Jankovič, prof., Desanka Kambič, univ. dipl. ekon. in Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh.

Srednja šola Črnomelj

Stran 184


Kronika 2013/14

JULIJ, 2014 _______________________________________________ ___ PONEDELJEK, 7. 7. 2014

Svečana podelitev spričeval poklicne mature: V medioteki SŠ Črnomelj je ob 20. uri potekala svečana podelitev spričeval poklicne mature dijakom programa ekonomski (razrednik Anton Kambič, univ. dipl org. dela) in strojni tehnik (razredničarka Mateja Juran Kordiš, prof). V programu sta z recitacijami sodelovala in ga povezovala Manja Novak iz 1. aG ter Jurij Ivanušič iz 2. aG, za glasbene točke s harmoniko je poskrbel David Starešinič, maturant ekonomskega programa. Zbranim

je

razrednikoma

spregovorila podelila

ravnateljica

spričevala.

Za

Elizabeta uspešno

Prus,

prof.

opravljeno

ter

z

maturo

je

maturantom v nagovoru čestitala županja Mojca Čemas Stjepanovič. Podelitve spričeval sta se udeležili še semiška županja ga. Polona Kambič ter Mirjana Adlešič z metliške občinske uprave. Večer se je zaključil v sproščenem klepetu z dijaki, profesorji in starši. Scenarij prireditve je pripravila Mateja Juran Kordiš, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 185


Kronika 2013/14

Maturanti poklicne mature 2013/2014

TOREK, 8. 7. 2014

Zaključna konferenca učiteljskega zbora:

Konferenca se je začela v Semiču, in sicer ob 11. uri v lovski koči na Smuku. Po konferenci so se na skupnem kosilu učiteljem pridružili še zaposleni v šolskih delavnicah in tehnično-administrativni delavci.

Srednja šola Črnomelj

Stran 186


Kronika 2013/14

PETEK, 11. 7. 2014

Raziskovalna naloga v okviru projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju: Dijaki 2. bG, ti so Romana Vranešič, Peter Matek in Vito Šuklje, so pod mentorstvom prof. dr. Boruta Štruklja in Jerneja Luzarja s Fakultete za farmacijo zaključili z raziskovalnim delom na temo Razvoj diagnostične metode za določanje Downovega sindroma iz krvi nosečnic. Opravljeno delo in izsledki bodo predstavljeni v raziskovalni nalogi. Koordinatorja projekta na SŠ Črnomelj sta Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. in Andrej Čufer, prof.

PONEDELJEK, 14. 7. 2014

Svečana podelitev spričeval splošne mature: Podelitev je bila ob 20. uri v medioteki SŠ Črnomelj. S kratkimi recitacijami se je najprej predstavilo šest maturantov, nato pa sta program z odigranim odlomkom iz dela Mali princ avtorja A. de SaintExupéryja začela povezovalca programa Karmen Simonič in Matej Dragovan iz 3. bG. Z dvema pevskima točkama pa je navdušila maturantka Diana Fink, 4. bG. Potem ko je ravnateljica s pomočjo razrednikov podelila maturantom njihova spričevala, je sledila še razglasitev najboljših dveh, tj. Srednja šola Črnomelj

Stran 187


Kronika 2013/14

zlatih maturantov. To sta: Kaja Vraničar, 4. aG in Florijan Jalševac, 4. bG. Navzoče je nagovorila tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič. Scenarij prireditve je pripravila mag. Anita Starašinič.

Od leve proti desni: Mojca Čemas Stjepanovič (županja občine Črnomelj), zlata maturanta (Florijan Jalševac, 4. bG in Kaja Vraničar, 4. aG),Elizabeta Prus (ravnateljica) in Darko Zevnik (župan občine Metlika)

Srednja šola Črnomelj

Stran 188


Kronika 2013/14

AVGUST, 2014 __________________________________________________ PONEDELJEK, 18. 8. 2014

Uvodna konferenca učiteljskega zbora:

Učiteljski zbor je bil seznanjen z okvirnim časovnim potekom jesenskih popravnih izpitov in mature. Ravnateljica Elizabeta Prus, prof. je zaposlene seznanila še s prioritetnimi zadolžitvami, ki so povezane s pripravami na novo šolsko leto.

ČETRTEK, 28. 8. 2014

Poslovili smo se od Danice Petric, dipl. inž. mat. in Maje Perinović, prof.:

V imenu sodelavcev se je na krajši slovesnosti od njiju poslovila ravnateljica Elizabeta Prus, prof. V nadaljevanju je v imenu članov sindikata, katerega članica je bila Maja Perinović, nekaj povedala še sindikalna zaupnica SŠ Črnomelj mag. Vlasta Pezdirc.

Srednja šola Črnomelj

Stran 189


Kronika 2013/14

Maja Perinović, Elizabeta Prus in Danica Petric

Člani sindikata se poslavljajo od Maje Perinović

Srednja šola Črnomelj

Stran 190


Kronika 2013/14

Maja Perinović

Srednja šola Črnomelj

Stran 191


Kronika 2013/14

PONEDELJEK, 25. 8. 2014

Zaključna konferenca projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju (NGRVŽ): Na Brdu pri Kranju je potekala zaključna konferenca projekta NGRVŽ. Cilji projekta so bili medgeneracijsko in medregijsko sodelovanje dijakov, njihovih mentorjev in vrhunskih znanstvenikov. Konzorcijski partnerji v projektu so bili Kemijski inštitut, Fakulteta za farmacijo, Filozofska fakulteta Ljubljana in trinajst slovenskih srednjih šol, med njimi tudi Srednja šola Črnomelj. Z naše šole so se zaključne konference udeležili: 

dijaki: Diana Fink, Florijan Jalševac, Dominik Jankovič (vsi iz 4. bG) in Romana Vranešič, Jernej Križan, Peter Matek, Vito Šuklje (vsi iz 2. bG),

ravnateljica Elizabeta Prus, prof. in

koordinatorja projekta na šoli Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. in Andrej Čufer, prof.

Po mnenju udeležencev zaključne konference je projekt izpolnil zastavljene cilje, kar so v uvodnih nagovorih poudarili minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, direktor Kemijskega inštituta prof. dr. Janko Jamnik, vodja projekta prof. dr. Roman Jerala in predstavnika ravnateljev sodelujočih srednjih šol Elizabeta Prus, prof. s Srednje šole Črnomelj in mag. Ivan Lorenčič z II. gimnazije Maribor. Na konferenci so aktivno sodelovali tudi dijaki, ki so ob plakatih predstavili vse v projektu nastale raziskovalne naloge, nekatere med njimi pa tudi z ustnimi

zagovori.

Med

slednjimi

je

bila

tudi

naloga

z

naslovom

Bionanomateriali na osnovi polipeptidov, ki so jo izdelali dijaki naše šole Diana Fink, Florijan Jalševac in Dominik Jankovič .

Srednja šola Črnomelj

Stran 192


Kronika 2013/14

Ravnateljica Elizabeta Prus, prof. med pozdravnim nagovorom

Florijan Jalševac (4. bG) in Diana Fink (4. bG) med predstavitvijo raziskovalne naloge

Srednja šola Črnomelj

Stran 193


Kronika 2013/14

TOREK, 26. 8. 2014 Delavnica nemškega jezika za bodoče dijake 1. letnika: Delavnica, ki je bila organizirana na naši šoli, je bila namenjena utrjevanju znanja nemškega jezika.

Delavnica nemškega jezika v učilnici UPČEK

SREDA, 27. 8. 2014

Matematična delavnica za bodoče dijake 1. 1etnika: Z

namenom

lažjega

prehoda

iz

osnovnošolskega

v

srednješolsko

izobraževanje smo organizirali tudi matematično delavnico za bodoče dijake 1. letnikov .

Srednja šola Črnomelj

Stran 194


Kronika 2013/14

Profesor Tilen Šetina s skupino dijakov

Profesor Marko Rožič s skupino dijakov

Srednja šola Črnomelj

Stran 195


Kronika 2013/14

Ob pomoči učiteljev in mentorjev sem šolsko kroniko urejala in pisala mag. Vlasta Pezdirc. Vanjo so zapisani dogodki po mesecih in dnevih. Kronika je vir zapisov dogodkov, ki pričajo o življenju in delu na naši šoli. Vanjo so zapisani dogodki, ki so v š. l. 2013/14 zaznamovali utrip zgradbe in življenje ter delo zaposlenih. Priča o delu in dosežkih dijakinj in dijakov, mentoric in mentorjev, profesoric in profesorjev.

Zbrala, uredila in oblikovala: mag. Vlasta Pezdirc

Lektorirale: Mateja Juran Kordiš, prof. Maja Perinović, prof. mag. Anita Starašinič

Srednja šola Črnomelj

Stran 196Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.