Kronika 15 16 skupaj

Page 1

ŠOLSKA KRONIKA 2015/2016

Srednja šola Črnomelj _______________________________________________________Kronika 2015/16

UVOD BESEDA UREDNICE Za nami je tudi šolsko leto 2015/2016.

Menda spadamo med manjše srednje šole v Sloveniji. Ne gre za to, da bi nas pestila prostorska stiska … Le dijakov in zaposlenih je v primerjavi z nekaterimi srednješolskimi centri, ki »pokajo po šivih«, manj. Ne glede na velikost/majhnost je naš hram učenosti veliko več kot le šola, v kateri dijakom nudimo zgolj znanja, s katerimi si pridobijo poklicno ali srednješolsko izobrazbo. O tem pričajo številni, v kroniki zabeleženi dogodki, ki so v š. l. 2015/16 zaznamovali utrip zgradbe in življenje ter delo zaposlenih: odlični dosežki dijakinj in dijakov, mentoric in mentorjev, profesoric in profesorjev na tekmovanjih, številne ekskurzije, projektni dnevi, proslave, prireditve v širši lokalni skupnosti in tudi izven meja naše domovine. Pred vami je šolska kronika, ki smo jo soustvarili dijaki in zaposleni. Hvala vsem in vsakemu posebej za prispevek. Veliko je zabeleženega. Verjetno kaj manjka … Tudi kakšni napaki se kljub prizadevnemu pregledovanju verjetno nismo mogli izogniti. Naj nam bralci tega preveč ne zamerijo in bolj uživajo v vsebini, ki je več kot bogata.

Mag. Vlasta Pezdirc

Srednja šola Črnomelj

3


Kronika 2015/16

KAZALO UVOD ............................................................................................................. 3 BESEDA UREDNICE............................................................................................................................... 3 KAZALO .......................................................................................................... 4 SEPTEMBER, 2015 ....................................................................................... 10 FAZOFEST ........................................................................................................................................... 10 NOVI SODELAVCI: .............................................................................................................................. 11 ŠPORTNI DAN (Krnska jezera, 2. abG, 2. ST) – 1. dan ........................................................................ 11 ODBOJKA NA MIVKI – polfinale državnega prvenstva za dijakinje.................................................... 12 UPOKOJIL SE JE ANTON KAMBIČ ....................................................................................................... 13 ŠPORTNI DAN (Krnska jezera, 2. abG, 2. ST) – 2. dan ........................................................................ 16 POPESTRITEV NEMŠKEGA POUKA Z VOLONTERKO ........................................................................... 17 ŠPORTNI DAN – pohod na Debelo peč, (1. abG, 1. ST) ...................................................................... 19 KRKINE NAGRADE za raziskovalne dosežke srednješolcev ................................................................ 21 LOGIKA – šolsko tekmovanje ............................................................................................................. 23 PROJEKTNI DAN (1. abG, 1. OK, 1. ST): Življenje v obkolpski dolini (Radenci) – 1. dan ..................... 24 34. EX TEMPORE MLADIH LIKOVNIKOV BELE KRAJINE – Njih sonce svetle mavrice razpenja .......... 24 PROJEKTNI DAN (1. abG, 1. OK, 1. ST): Življenje v obkolpski dolini (Radenci) – 2. dan ..................... 25 PRIDOBILI SMO ZELENO ZASTAVO – mednarodno priznanje za okoljevarstveno dejavnost ............ 28 KONVOJ SLOVENSKE VOJSKE ............................................................................................................. 29 OKTOBER, 2015 ........................................................................................... 32 SVEČANA PODELITEV DIPLOM DSD 1 NA SREDNJI ŠOLI ČRNOMELJ ................................................. 32 GLEDALIŠKA PREDSTAVA Tak si (1. OK, 2. OK, 3. OK, 1. ST, 2. ST) ..................................................... 34 LABORATORIJ OTROŠKE VEDOŽELJNOSTI V TEDNU OTROKA ........................................................... 35 RAZVEDRILNA MATEMATIKA – 26. šolsko tekmovanje ..................................................................... 38 OTVORITEV RAZSTAVE 34. EX TEMPORA MLADIH LIKOVNIKOV BELE KRAJINE - Njih sonce svetle mavrice razpenja ............................................................................................................................... 39 UPOKOJIL SE JE VINKO ŽALEC ............................................................................................................ 43 OBISK UČENCEV OŠ MIRANA JARCA.................................................................................................. 43 ZELENA ZASTAVA KRASI VHOD V ŠOLO ............................................................................................. 44 ŠPORTNI DAN (1. ST, 1. OK, 2. OK, 3. OK) .......................................................................................... 46 OBISK PREDSTAVNIC OZARE .............................................................................................................. 47 ŠPORTNI DAN (1. ST, 4. ST, 1. OK, 2. OK, 3. OK) ................................................................................ 49 PODROČNO PRVENSTVO V ROKOMETU ZA DIJAKE........................................................................... 50 PROJEKTNA DNEVA V ŠOLSKIH DELAVNICAH (2. ST in 3. ST) ............................................................ 51 Srednja šola Črnomelj

4


Kronika 2015/16

OBNOVA SANITARIJ ........................................................................................................................... 54 TRIDNEVNA MEDPREDMETNA EKSKURZIJA NA ČEŠKO (2. aG, 2. bG in 2. ST) - 1. dan ..................... 55 TRIDNEVNA MEDPREDMETNA EKSKURZIJA NA ČEŠKO (2. aG, 2. bG in 2. ST) – 2. dan .................... 56 TRIDNEVNA MEDPREDMETNA EKSKURZIJA NA ČEŠKO (2. aG, 2. bG in 2. ST) – 3. dan .................... 60 TRIDNEVNO POTEPANJE PO BISERU BALKANA (3. abG, 3. EST) – 1. dan .......................................... 60 TRIDNEVNO POTEPANJE PO BISERU BALKANA (3. abG, 3. EST) – 2. dan .......................................... 62 TRIDNEVNO POTEPANJE PO BISERU BALKANA (3. abG, 3. EST) – 3. dan .......................................... 63 PO POTEH ZAMEJSKIH SLOVENCEV (4. abG, 4. ST) – 1. dan .............................................................. 66 PO POTEH ZAMEJSKIH SLOVENCEV (4. abG, 4. ST) – 2. dan .............................................................. 66 PO POTEH ZAMEJSKIH SLOVENCEV (4. abG, 4. ST) – 3. dan .............................................................. 67 KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKA ZNANJA ZA DIJAKE 1. LETNIKOV ........................................................ 69 NADOMESTNE DEJAVNOSTI V OKVRU PROJEKTNEGA TEDNA .......................................................... 69 ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA OSNOVNOŠOLCE ..................................................................................... 70 NOVEMBER, 2015......................................................................................... 72 OKROGLA MIZA: »Lokalno kreiranje delovnih mest«........................................................................ 72 TEHNIŠKI DNEVI ZA UČENCE 8. IN 9. RAZREDOV OŠ VINICA ............................................................. 73 ORIENTACIJA – šolsko tekmovanje .................................................................................................... 76 LOGIKA – državno tekmovanje .......................................................................................................... 77 1. PROJEKTNI SESTANEK MEDNARODNEGA PROJEKTA ERASMUS+ ................................................. 78 BOBER – šolsko tekmovanje v računalniški in informacijski pismenosti ........................................... 79 IZŠEL JE MOZAIK ................................................................................................................................ 80 UPOKOJILA SE JE KNJIŽNIČARKA MIRA TRIFKOVIČ ............................................................................ 80 KNJIŽNICO STA PREVZELI NEVENKA DRAGOVAN MAKOVEC IN JELENA ŠIKONJA ............................. 81 OBISK MESTNE MUZEJSKE ZBIRKE ČRNOMELJ - maturitetna zgodovinska ekskurzija ...................... 82 ZAKLJUČENA OBNOVA SANITARIJ ..................................................................................................... 82 DOBRODELNA PRIREDITEV »Dijaki za dijake« ................................................................................... 83 TEHNIŠKI DAN ZA UČENCE OŠ SEMIČ ................................................................................................ 85 EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV................................................................................. 87 BADMINTON - šolsko prvenstvo ........................................................................................................ 88 ODBOJKA ZA DIJAKINJE – področno prvenstvo ................................................................................. 89 RAZVEDRILNA MATEMATIKA - državno tekmovanje......................................................................... 91 DECEMBER, 2015......................................................................................... 93 JEZIKOVNA KOPEL V ČATEŽU (3. letnik)............................................................................................. 93 MEDNARODNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC ........................................................................................ 95 ASTRONOMIJA – šolsko tekmovanje ................................................................................................. 96 SREČANJE NEKDANJIH SODELAVCEV SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ ...................................................... 96 UMETNOSTNOZGODOVINSKA EKSKURZIJA V ZAGREB (1. abG) ...................................................... 100

Srednja šola Črnomelj

5


Kronika 2015/16

KOŠARKA ZA DIJAKE - področno prvenstvo ..................................................................................... 100 SPLETNO USPOSABLJANJE S POMOČJO VIDEOOV V OKVIRU 1. FAZE DRŽAVNEGA ZGODOVINSKEGA TEKMOVANJA RE-PRO ..................................................................................................................... 101 BADMINTON - področno prvenstvo ................................................................................................ 102 KOŠARKA ZA DIJAKINJE - področno prvenstvo ................................................................................ 104 OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI TER 25-LETNICI PLEBISCITA: »Mladi verujejo vate, domovina!« .................................................................................................. 105 IZŠLA JE DRUGA ŠTEVILKA ŠOLSKEGA GLASILA MOZAIK ................................................................. 112 ZADNJI ŠOLSKI DAN V KOLEDARSKEM LETU 2015 ........................................................................... 112 JANUAR, 2016 ............................................................................................ 117 MALI NOGOMET ZA DIJAKE - področno prvenstvo ......................................................................... 117 PREDSTAVITEV UČNIH PODJETIJ (3. ET) .......................................................................................... 118 KREATIVNA DELAVNICA V PROJEKTU ERASMUS+ ........................................................................... 119 SMUČANJE V CERKNEM, (3. abG, 3. EST) ........................................................................................ 120 ŠPORTNI DAN – ŠPORTNE IGRE IN LOKOSTRELSTVO (3. abG, 3. EST IN 2. ST) ................................ 121 ŠPORTNI DAN V TERMAH ČATEŽ (3. abG, 3. EST, 1. OK, 2. OK IN 4. ST).......................................... 122 RODITELJSKI SESTANEK.................................................................................................................... 123 ZGODOVINA - šolsko tekmovanje.................................................................................................... 123 TEHNIŠKI DNEVI ZA UČENCE OŠ LOKA............................................................................................. 124 BADMINTON - posamično državno tekmovanje ............................................................................. 126 MENJAVA ČLANOV ŠOLSKEGA RADIA ............................................................................................. 127 ŠPORTNO PLEZANJE - državno tekmovanje .................................................................................... 128 PROTEUSOVA NAGRADA - 16. šolsko tekmovanje .......................................................................... 130 FEBRUAR, 2016 ......................................................................................... 131 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNE NALOGE »Da bi še enkrat prišel domu …« .................................... 131 RADIJSKA URA POSVEČENA PREŠERNU ........................................................................................... 134 OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 2016 IN PODELITEV ŽUPANČIČEVIH DIPLOM ZA LETO 2015 ........................................................................................... 135 EKOKVIZ - šolsko tekmovanje .......................................................................................................... 137 SODELOVANJE NA PRIREDITVI OB KULTURNEM PRAZNIKU ............................................................ 137 SPLETNI KVALIFIKACIJSKI TEST V OKVIRU 2. FAZE DRŽAVNEGA ZGODOVINSKEGA TEKMOVANJA REPRO .................................................................................................................................................. 138 INFORMATIVNI DAN NA NAŠI ŠOLI ................................................................................................. 139 IZŠLA JE TRETJA ŠTEVILKA ŠOLSKEGA GLASILA MOZAIK.................................................................. 144 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE OBISKAL SŠ ČRNOMELJ .......................................................... 145 OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE TARTUFFE (1. abG) ...................................................................... 148 OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE SAMORASTNIKI (3. abG, 4. ST) .................................................... 148 ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL .................................................................................................................. 150

Srednja šola Črnomelj

6


Kronika 2015/16

NASTOP DIJAKOV 3. bG V DSO ........................................................................................................ 154 ULTIMATE FRIZBI – tekmovanje na državnem nivoju ..................................................................... 155 MAREC, 2016 ............................................................................................. 157 KARIERNI DAN NA SŠ ČRNOMELJ .................................................................................................... 158 DEBATNO TEKMOVANJE - mednarodno.......................................................................................... 159 ŠPANŠČINA: ¡Dilo en español! - šolsko tekmovanje ........................................................................ 160 OBELEŽILI SVETOVNI DAN ZDRUŽENIH NARODOV, POSVEČEN ŽIVALSTVU IN RASTLINSTVU ........ 160 TRADICIONALNI TURNIR BELOKRANJSKIH ŠOL V ODBOJKI ............................................................. 161 TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVE PLAKETE 2016 - šolsko ........................................ 163 EKOKVIZ – državno tekmovanje ...................................................................................................... 164 SEJEM UČNIH PODJETIJ ................................................................................................................... 164 STROKOVNA EKSKURZIJA (2. ST, 3. ST) ............................................................................................ 166 POSLOVNA MATEMATIKA – šolsko tekmovanje (3. E) .................................................................... 166 MATURANTSKI PLES DIJAKOV 4. b GIMNAZIJE ČRNOMELJ ............................................................. 167 ODBOJKA IN NAMIZNI TENIS - šolsko prvenstvo ............................................................................. 169 KENGURU – šolsko tekmovanje iz matematike ............................................................................... 171 PREDSTAVITEV ZGODOVINSKO-SOCIOLOŠKE RAZISKOVALNE NALOGE.......................................... 173 FIZIKA – regijsko tekmovanje .......................................................................................................... 174 MATURANTSKI PLES 4. LETNIKA STROJNI TEHNIK ........................................................................... 175 TURNIR V ULTIMATE FRIZBIJU V BELI KRAJINI ................................................................................. 176 PROTEUSOVA NAGRADA - 16. državno tekmovanje ....................................................................... 178 EVROPA V ŠOLI ................................................................................................................................ 179 PREDSTAVITEV ZGODOVINSKO-SOCIOLOŠKE RAZISKOVALNE NALOGE.......................................... 179 TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI - izobraževanje za učitelje.............................................................. 180 APRIL, 2016 ............................................................................................... 182 MATURANTSKI PLES DIJAKINJ IN DIJAKOV 4. aG ............................................................................. 182 POSLOVNA MATEMATIKA - državno tekmovanje ........................................................................... 183 TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV - državno ....................................................................... 184 ZAGOVOR ZGODOVINSKO-SOCIOLOŠKE RAZISKOVALNE NALOGE NA REGIJSKEM SREČANJU RAZISKOVALNIH NALOG ZOTKS ....................................................................................................... 184 FIZIKA - državno tekmovanje ........................................................................................................... 185 BADMINTON – ekipno državno tekmovanje ................................................................................... 186 PIKO - državno tekmovanje ............................................................................................................. 187 VEČER ŠPANSKE BESEDE .................................................................................................................. 188 RECITATOR IN SPREMLJEVALKE NAŠE ŠOLE SOOBLIKOVALI SLOVESNO OTVORITEV PISARNE SLOVENSKE VOJSKE V BELI KRAJINI ................................................................................................. 191 ATLETIKA – šolsko tekmovanje ........................................................................................................ 192 ŠPANŠČINA - državno tekmovanje .................................................................................................. 194 Srednja šola Črnomelj

7


Kronika 2015/16

MATEMATIKA - državno tekmovanje .............................................................................................. 195 POLFINALE IN FINALE V OKVIRU 3. FAZE DRŽAVNEGA ZGODOVINSKEGA TEKMOVANJA RE-PRO . 197 MALI NOGOMET ZA DIJAKINJE IN DIJAKE - šolsko prvenstvo ......................................................... 197 GEOGRAFIJA – državno tekmovanje................................................................................................ 199 TEDEN KNJIGE IN VEČER POEZIJE NA SŠ ČRNOMELJ ....................................................................... 200 MEDPREDMETNA EKSKURZIJA V AVSTRIJO IN NEMČIJO (1. abG, 1. ST) – 1. dan ........................... 201 MEDPREDMETNA EKSKURZIJA V AVSTRIJO IN NEMČIJO (1. abG, 1. ST) – 2. dan ........................... 202 MEDPREDMETNA EKSKURZIJA V AVSTRIJO IN NEMČIJO (1. abG, 1. ST) – 3. dan ........................... 202 TEHNIŠKI DNEVI ZA UČENCE 8. IN 9. RAZREDOV OŠ PODZEMELJ ................................................... 203 IZLET NA DUNAJ – ENODNEVNI ZLET V OKVIRU PROSTE IZBIRE ..................................................... 206 DOBRODELNA AKCIJA ZBIRANJA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV .................................................... 207 MAJ, 2016 .................................................................................................. 208 VELIK USPEH AKCIJE Halo, si za to? ................................................................................................. 208 HITRO IN ZANESLJIVO RAČUNANJE – meddržavno tekmovanje ..................................................... 209 TEKMOVANJE ZA PREGLOVE PLAKETE IZ ZNANJA KEMIJE - državno .............................................. 210 MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+ LAUNCHING OUR CO3 SATELLITE- PROJEKTNI SESTANEK V ITALIJI ............................................................................................................................................... 212 ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL – državno tekmovanje ............................................................................. 213 ATLETIKA - področno prvenstvo ...................................................................................................... 214 RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE ZA DIJAKE - regijsko ....................................................................... 217 GOSTILI SMO PROSTOVOLJKO CHRISTINO FERNÁNDEZ ................................................................. 218 PREDSTAVITEV PROJEKTA ERASMUS............................................................................................... 218 SODELOVALI SMO NA PARADI UČENJA ........................................................................................... 219 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK ................................................................................................ 220 PLEZALNA URICA ZA OTROKE IZ VRTCA........................................................................................... 222 DELAVNICA »Rad pišem z roko« V OKVIRU TVU ............................................................................. 222 ULTIMATE FRIZBI 2016 – šolsko prvenstvo ..................................................................................... 223 MATURANTSKA ČETVORKA ............................................................................................................. 224 PARADA PLESA................................................................................................................................. 228 PODELITEV SPRIČEVAL IN POHVAL DIJAKOM ZAKLJUČNIH LETNIKOV ............................................ 228 KLEPET RAVNATELJICE Z DOBITNIKI ZLATIH PRIZNANJ ................................................................... 231 PREDSTAVITEV NEMŠKE JEZIKOVNE DIPLOME – DSD 1 ZA DIJAKE 2. LETNIKA GIMNAZIJE ............ 232 ZAKLJUČNA PRIREDITEV VIDEO S - FACTOR .................................................................................... 233 ŠPORTNI DAN (1. abG, 1. ST, 2. ST) ................................................................................................. 235 JUNIJ, 2016 ............................................................................................... 236 PROJEKTNI DAN V MARINDOLU (2. abG, 2. OK, 2. ST) – 1. dan ...................................................... 236 PROJEKTNI DAN V MARINDOLU (2. abG, 2. OK, 2. ST) – 2. dan ...................................................... 238 NAGRADNI IZLET V BAŠKO............................................................................................................... 238 Srednja šola Črnomelj

8


Kronika 2015/16

DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA ........................................................................................ 239 IZŠLA JE ČETRTA ŠTEVILKA ŠOLSKEGA GLASILA »MOZAIK«............................................................. 241 ZAČELA SO SE OBNOVITVENA DELA V ŠOLSKI KUHINJI ................................................................... 241 JULIJ, 2016................................................................................................ 243 USPEŠNI MATURANTI POKLICNE MATURE 2016 ............................................................................. 243 PODELITEV SPRIČEVAL SPLOŠNE MATURE 2016 ............................................................................. 244 ZLATA MATURANTA ROMANA VRANEŠIČ IN MATIJA LOVŠIN PRI ŽUPANJI .................................... 250 MATIJA LOVŠIN USPEŠEN NA 14. MEDNARODNI LINGVISTIČNI OLIMPIJADI V INDIJI .................... 253 DOSEŽKE MATIJE LOVŠINA SO OBJAVILI TUDI MEDIJI ..................................................................... 254 AVGUST, 2016 ............................................................................................ 258 MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO V ULTIMATE FRIZBIJU .......................................................... 258 UVODNI SESTANEK UČITELJSKEGA ZBORA IN ZAČETEK JESENSKEGA ROKA POPRAVNIH IZPITOV . 259 OBNOVITVENA DELA V ŠOLSKI KUHINJI SO ZAKLJUČENA ............................................................... 259 SPLOŠNA IN POKLICNA MATURA 2016............................................................................................ 261 AVGUSTOVSKE DELAVNICE ZA BODOČE PRVOŠOLCE ..................................................................... 261 PRILOGA .................................................................................................... 262 SLIKE RAZREDOV.............................................................................................................................. 263 SLIKA ZAPOSLENIH........................................................................................................................... 280

Srednja šola Črnomelj

9


Kronika 2015/16

SEPTEMBER, 2015 TOREK, 1. 9. 2015 FAZOFEST Dijake in dijakinje 1. letnika programov oblikovalec kovin, strojni tehnik in gimnazija so pred šolskim vhodom sprejele razredničarke oz. razredniki in novopečenim srednješolcem so razdelili majice z logotipom naše šole. V jedilnici šole smo pripravili že tradicionalni Fazofest. Dijaki 2. letnikov so pripravili različne igre in naloge, ki so se zaključile s ‘fazansko’ prisego. Program so vodili: Leja Kambič, Tjaša Ogulin (obe iz 2. aG) ter Nina Mikunovič in Jurij Krajačič (oba iz 2. bG). Zbrane je nagovorila tudi ravnateljica Elizabeta Prus, prof. Po prireditvi so prvošolci odšli v razrede, kjer so jih razredniki seznanili s šolskimi pravili.

Prisega fazanov. Srednja šola Črnomelj

10


Kronika 2015/16

NOVI SODELAVCI: Tudi v tem šolskem letu smo na šoli dobili nove sodelavce. Pridružili so se nam: 

Tatjana Štampfelj, dipl. mat. (VS)

Andreja Dragovan, profesorica matematike in

Rudi Sirnik, inž. str.

Likovno umetnost bo poučevala zunanja sodelavka; 

Špela Fabjan, prof. likovne umet.

ČETRTEK, 10. 9. 2015 ŠPORTNI DAN (Krnska jezera, 2. abG, 2. ST) – 1. dan V četrtek so se dijaki 2. letnika gimnazije in 2. letnika programa strojni tehnik odpravili na dvodnevno turo. Avtobus jih je odpeljal iz Črnomlja mimo Ljubljane, Kranjske Gore in Vršiča do izvira Soče, nato pa v dolino Lepene, kjer so izstopili pri planinski koči Dr. Klementa Juga. Tu so začeli pohod do planinske koče pri Krnskih jezerih, kjer so prespali.

Skupinska slika ob krnskem jezeru.

Srednja šola Črnomelj

11


Kronika 2015/16

ODBOJKA NA MIVKI – polfinale državnega prvenstva za dijakinje Na tekmovanju, ki se je odvijalo na igriščih na Loki v Novem mestu se je z močno konkurenco pomerila tudi ekipa deklet naše šole. Za ekipo SŠ Črnomelj so poleg nekoliko bolj izkušene Valentine Ambrožič (4. bG), prvič tekmovale Tjaša Šikonja, Lea Štravs in Tina Škrinjar (vse iz 1. bG). Ekipa se je uvrstila na 5. mesto.

Od leve proti desni, v prvi vrsti: Lea Štravs in Valentina Ambrožič; v drugi vrsti: Tjaša Šikonja, Tina Škrinjar in mag. Vlasta Pezdirc. Srednja šola Črnomelj

12


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 10. 9. 2015 UPOKOJIL SE JE ANTON KAMBIČ Anton Kambič, univ. dipl. org. dela je bil zaposlen na Srednji šoli Črnomelj od leta 1978. V tem času se je izmenjalo osem ravnateljev. Dolga leta je poučeval gospodarsko poslovanje, ekonomijo, poslovno tehniko, podjetništvo in obrambo. Ob slovesu je na kratko opisal bogato in pestro obdobje svojega službovanja. Po govoru ravnateljice so se mu zahvalile članice strokovnega aktiva, člani sindikata pa so mu pripravili nekaj manjših/večjih presenečenj.

Anton Kambič

Srednja šola Črnomelj

Ravnateljica Elizabeta Prus med govorom.

13


Kronika 2015/16

Članici aktiva sta ga obdarili.

Silva Simonič mu je prebrala zanj napisano pesem.

Srednja šola Črnomelj

14


Kronika 2015/16

ÄŒlani sindikata so mu pripravili program.

Bilo je zelo zabavno.

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

15


Kronika 2015/16

PETEK, 11. 9. 2015 ŠPORTNI DAN (Krnska jezera, 2. abG, 2. ST) – 2. dan Pot so nadaljevali proti Bogatinskemu sedlu. Skupina bolje telesno pripravljenih se je povzpela na Veliki Bogatin (2008 m), ostali pa so pot nadaljeval proti Komni. S Komne so nato skupaj nadaljevali pot do slapa Savice, kjer jih je čakal avtobus in jih odpeljal proti domu. Dijake so spremljali: Boris Šikonja, prof. (organizator športnega dne), Branislav Adlešič, prof., Zdenka Kavčič, prof., Marko Rožič prof., in Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str.

Najbolj vztrajni na Velikem Bogatinu.

Srednja šola Črnomelj

16


Kronika 2015/16

Obvezen krst na vrhu Bogatina .

PONEDELJEK, 14. 9. 2015 POPESTRITEV NEMŠKEGA POUKA Z VOLONTERKO Od 14. 9. 2015 do 20. 2. 2016 bo na Srednji šoli Črnomelj pri pouka nemškega jezika sodelovala volonterka Johanna Günkel. Prihaja iz Nemčije, natančneje iz občine Fulda. Fulda je srednje veliko mesto v osredju Nemčije (blizu Frankfurta). Po zaključku šolanja v gimnaziji se veliko mladih Nemcev odloči za leto prostovoljnega dela v tujini. Ena izmed teh, ki so se potegovali za tovrstno delo pri nemški organizaciji »Kulturweit«, je tudi Johanna Günkel, Želi si pridobiti izkušnje v tujini in sprejeti končno odločitev o nadaljnjem študiju. Na naši šoli kot nemški govorec uči dijake sporazumevanja in komunikacije v nemškem Srednja šola Črnomelj

17


Kronika 2015/16

jeziku in jim poskuša predstaviti Nemčijo na čim bolj slikovit način. Sodelovala bo tudi pri pripravah na nemško jezikovno diplomo, na bralnem tekmovanju, pri projektnih dnevih ter v delavnicah za osnovnošolce ter nadarjene. Njena mentorica je Alexandra Kočevar, prof. V Beli krajini zelo uživa. Veseli jo, da je dobila priložnost delati v čudoviti regiji z odprtimi, ustrežljivimi ter prijaznimi ljudmi. Prepričana je, da se bo v Nemčijo vrnila polna pozitivnih vtisov.

Joahanna Günkel

Srednja šola Črnomelj

18


Kronika 2015/16

PETEK, 18. 9. 2015 ŠPORTNI DAN – pohod na Debelo peč, (1. abG, 1. ST) V petek, 18. 9. 2015 so se dijaki 1. letnikov gimnazije in 1. letnika strojni tehnik odpravili na planinsko obarvan športni dan. Avtobus jih je odpeljal iz Črnomlja mimo Bleda na Pokljuko do Mrzlega studenca, nato po gozdni cesti čez Kranjsko dolino do Medvedove konte, kjer so izstopili in pot nadaljevali peš. Izpred Blejske koče na Lipanci so nadaljevali vzpon na Debelo peč (2014 m). Po isti poti so se vrnili nazaj do avtobusov in se odpeljali domov. Dijake so spremljali Boris Šikonja, prof. (organizator športnega dne), Branislav Adlešič, prof., Zdenka Kavčič, prof., mag. Anita Starašinič in Marta Strmec prof.,

Vrh je že videti.

Srednja šola Črnomelj

19


Kronika 2015/16

Na vrhu spet lačni.

Vsi na vrhu. Srednja šola Črnomelj

20


Kronika 2015/16

SOBOTA, 19. 9. 2015 KRKINE NAGRADE za raziskovalne dosežke srednješolcev V Krki so 19. 9. 2015 podelili nagrade mladim srednješolskim raziskovalcem. Na razpis za leto 2015 je prispelo 24 nalog s 13 gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki jih je ob pomoči 41 mentorjev in somentorjev pripravilo 50 mladih raziskovalcev. Srednješolci so v svojih nalogah obravnavali teme z različnih področij in pri delu upoštevali tudi multidisciplinarno naravnanost, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo. Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad, in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in raziskav ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na slovesnosti 26 dijakom

podelila

Krkine

nagrade.

Med

prejemniki

za

srednješolske

raziskovalne naloge so tudi dijaki 4. b gimnazije: Peter Matek, Romana Vranešič in Vito Šuklje, ki so izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Razvoj diagnostične metode za določanje Downovega sindroma iz krvi nosečnic (mentorja Borut Štrukelj, Jernej Luzar s Fakultete za farmacijo v Ljubljani). Šolska mentorja sta bila Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. in Andrej Čufer, prof. Raziskovalna naloga je nastala pod okriljem projekta NGRVŽ (Nova generacija raziskovalcev ved o življenju).

Srednja šola Črnomelj

21


Kronika 2015/16

Od leve proti desni: Peter Matek, Elizabeta Prus, prof., Romana Vranešič in Vito Šuklje.

Skupinska slika prejemnikov Krkinih nagrad (tretji z desne Vito Šuklje, četrta z desne Romana Vranešič, izza njiju Peter Matek). Srednja šola Črnomelj

22


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 24. 9. 2015 LOGIKA – šolsko tekmovanje Tridesetega šolskega (izbirnega) tekmovanja se je udeležilo 52 dijakov naše šole. Devetnajst dijakov je prejelo bronasta priznanja: Blaž Pečarič, Ida Muc, Rok Badovinac, Anja Verbanec (vsi 1. aG), Doroteja Novak (1. bG), Jani Kure, Ivan Mitevski, Jan Lovšin, Tjaša Šikonja (vsi 1. bG), Erik Gajić (2. aG), Jurij Krajačič in Manca Simonič (oba 2. bG), Toni Vrščaj (3. aG), Mitja Kostelec in Marko Lakner (oba 3. bG), Matija Lovšin, Maja Jankovič, Aida Mujanović (vsi 4. aG) in Jernej Križan (4. bG). Na jubilejno trideseto državno tekmovanje, ki bo 7. novembra na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, se je uvrstilo 6 dijakov: Doroteja Novak in Jani Kure (oba 1. bG), Erik Gajić (2. aG), Jurij Krajačič (2. bG), Mitja Kostelec (3. bG) in Matija Lovšin (4. aG). Vodja tekmovanja je bil Marko Rožič, prof.

Udeleženci šolskega tekmovanja iz logike.

Srednja šola Črnomelj

23


Kronika 2015/16

PETEK, 25. 9. 2015 PROJEKTNI DAN (1. abG, 1. OK, 1. ST): Življenje v obkolpski dolini (Radenci) – 1. dan Dijaki programa strojni tehnik in programa oblikovalec kovin so obiskali obrat Unior v Starem trgu in terapevtsko skupnost. Aktivnost so nadaljevali z vzponom na Veliko radensko steno in dan zaključili z večernim druženjem. Gimnazijci so bili dopoldne zaposleni v delavnicah z medpredmetnimi povezavami (geografija–športna vzgoja–fizika), v popoldanskem času pa v medpredmetnih

delavnicah

(angleščina–nemščina;

kemija–biologija;

slovenščina–glasba). Večer so skupaj preživeli družabno v organiziranih delavnicah: peka pogač in pic (Vesna Fabjan, prof.), športno plezanje na umetni steni (Zdenka Kavčič, prof., vodja projektnih dni in člana ŠPO Črnomelj: Jure Horvat, Sara Kavčič), namizni tenis (Marko Rožič, prof.), družabne igre (Marta Strmec, prof.), film Troja (mag. Anita Starašinič, Leopold Grahek, dipl. inž. str.).

34. EX TEMPORE MLADIH LIKOVNIKOV BELE KRAJINE – Njih sonce svetle mavrice razpenja Na SŠ Črnomelj je potekal 34. ex tempore mladih likovnikov Bele krajine. Glavna naloga likovnih ustvarjalcev je bila slikanje starega mestnega jedra Črnomlja. Ker pa nekatere črnomaljske zgradbe razpadajo, samevajo, sivijo, so si želeli, podobno kot je zapisal pesnik Župančič (Njih sonce svetle mavrice razpenja), da bi jih likovniki oživeli z razgibanimi kompozicijami, zanimivimi oblikami in izvirnimi barvami. To naj bi dosegli s pozornim opazovanjem in z domišljijo. Govornice na otvoritveni prireditvi so bile ravnateljica Srednje šole Črnomelj Elizabeta Prus, prof., vodja organizacijskega odbora letošnjega srečanja Gordana Popovič Lozar, prof. in nekdanja predsednica Društva prijateljev mladine Metlika ga. Vladimira Škof.

Srednja šola Črnomelj

24


Kronika 2015/16

Na srečanju je sodelovalo 56 učencev in dijakov z 11 mentorji iz belokranjskih in dveh novomeških šol oz. iz 10 osnovnih, 2 srednjih šol in Varstveno delovnega centra. Našo šolo je pri slikanju zastopalo 10 dijakov in dijakinj, ki so ustvarjali v starem mestnem jedru Črnomlja: Erik Gajić, Zvonka Janežič, Leja Kambič, Daša Pintarič (vsi iz 2. aG), Nana Čemas, Helena Peršič (obe iz 2. bG), Eva Kavčič (3. bG), Maja Jankovič (4. aG), Matic Brinc in Rok Vipavec (oba 4. bG). V kulturnem programu pod mentorstvom mag. Anite Starašinič so nastopili: Anž Plut, Tjaša Ogulin, Luka Horvat (vsi iz 2. aG), Eva Žepič (2. bG) in David Mužar (4. bG). Srečanje so posneli člani filmskega krožka: Sara Hudelja (2. bG), Toni Vrščaj, Jani Metež in Žan Butala (vsi iz 3. aG). Pri organizaciji sta pomagali tudi Katarina Hudelja in Nika Veselič (obe iz 2. aG).

SOBOTA, 26. 9. 2015 PROJEKTNI DAN (1. abG, 1. OK, 1. ST): Življenje v obkolpski dolini (Radenci) – 2. dan Dijaki programa strojni tehnik in dijaki programa oblikovalec kovin so najprej opravili orientacijski tek in nato nadaljevali delo v učni delavnici na temo strojništva. Gimnazijci so bili aktivni v medpredmetnih delavnicah (angleščina– nemščina, kemija–biologija, slovenščina-glasba). Projektna dneva sta bila zaključena s predstavitvami del dijakov v delavnicah. Sodelujoči učitelji so bili: Vesna Fabjan, prof. (GEO), Marko Rožič, prof. in Marko Špringer, (FIZ), Andrej Čufer, prof. (BIO), Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. (KEM), Alexandra Kočevar, prof. (NEM), Marta Strmec, prof. (ANG), Zdenka Kavčič, prof. (ŠVZ), Leopold Grahek, dipl. inž. str. (STR) in Helena Konda, prof. (GLA). Srednja šola Črnomelj

25


Kronika 2015/16

Sodelujoči učitelji.

»Strojniki« so zavzeli radensko steno.

Srednja šola Črnomelj

26


Kronika 2015/16

Gimnazijci so naredili biološko in kemijsko analizo Kolpe.

Skupinska slika.

Srednja šola Črnomelj

27


Kronika 2015/16

PONEDELJEK, 28. 9. 2015 PRIDOBILI SMO ZELENO ZASTAVO – mednarodno priznanje za okoljevarstveno dejavnost Na mednarodni konferenci koordinatorjev Ekošole, ki je potekala na Brdu pri Kranju, smo prejeli zeleno zastavo – mednarodno priznanje šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji Foundation for Environmental Education. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Zastavo je mentoricam ekošole Desanki Kambič, univ. dipl. ekon., Nevenki Dragovan, Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh. in Janji Jankovič, prof. podelil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. Zelena zastava je priznanje za dosedanje in obveza ter spodbuda za nadaljnje delo.

Eko utrinek na steni šolske jedilnice. Srednja šola Črnomelj

28


Kronika 2015/16

Mentorice ekošole: Desanka Kambič, Janja Jankovič in Nevenka Dragovan Makovec.

SREDA, 30. 9. 2015 KONVOJ SLOVENSKE VOJSKE Na SŠ Črnomelj smo se odzvali vabilu Ministrstva za obrambo RS in se udeležili predstavitve z naslovom »Konvoj Slovenske vojske Bela krajina 2015«, ki je bil na Stadionu Loka. Šlo je za predstavitev civilno-vojaškega sodelovanja, katere cilji so bili prikazati izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,

sodelovanje

z

domoljubnimi

organizacijami

ter

drugimi

ustanovami, predvsem pa spodbujati ljubezen do domovine in predstaviti svoje glavno poslanstvo – obrambo domovine. V okviru Konvoja so predstavili tudi opremo, posamezne postopke, ki jih izvajajo naši pripadniki, in oborožitev ter možnosti zaposlovanja.

Srednja šola Črnomelj

29


Kronika 2015/16

Zadonela je slovenska himna.

Dijaki programa strojni tehnik so se preizkusili v vojaških veščinah.

Srednja šola Črnomelj

30


Kronika 2015/16

So bodoči maturanti spretni v zlaganju in pospravljanju oblačil »po vojaško«?

Srednja šola Črnomelj

31


Kronika 2015/16

OKTOBER, 2015 ČETRTEK, 1. 10. 2015 SVEČANA PODELITEV DIPLOM DSD 1 NA SREDNJI ŠOLI ČRNOMELJ Na Srednji šoli Črnomelj podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje kakor tudi vključevanje v različne šolske dejavnosti in projekte pri pouku nemščine. Tako smo dijakom 3. letnikov omogočili priprave na jezikovno diplomo iz nemščine. Ponosni smo, da smo na šoli že drugič svečano podelili jezikovne diplome za nemščino - DSD 1 na jezikovni ravni A2/B1. Dijakom so po nagovoru podelili diplome Lena Handwerk, vodja kulturnega oddelka na veleposlaništvu Zvezne republike Nemčije v Ljubljani, dr. Reinhard Zühlke, koordinator za program DSD v Sloveniji, ter mentorica Alexandra Kočevar, prof. Dijakom sta ob tej priložnosti namenila nekaj besed in jima iskreno čestitala za dosežen uspeh tudi podžupan občine Črnomelj g. Štefan Misja in ravnateljica Elizabeta Prus, prof. V šolskem letu 2015/16 je diplomo DSD 1 na ravni A2/B1 opravilo 16 kandidatov: Jurij Ivanušič, Maja Jankovič, Tomaž Kasunič, Matija Lovšin, Tjaša Puš (vsi iz 4. aG), Jernej Križan, Valentina Ambrožič, Damjan Dragovan, Peter Matek, Tina Plut, Barbara Prus, Vito Šuklje, Eva Šuštaršič, Rok Vipavec, Romana Vranešič in Pia Zevnik (vsi 4. bG). Prireditev so s petjem in recitiranjem popestrili dijaki Roman Križman in Marko Lakner (oba iz 3. bG) ter Romana Vranešič in Matic Brinc (oba iz 4. bG). Za glasbeno spremljavo je poskrbel Andrej Kunič iz Glasbene šole Črnomelj.

Srednja šola Črnomelj

32


Kronika 2015/16

Stojijo (od leve proti desni): Elizabeta Prus, prof., Alexandra Kočevar, prof., Štefan Misja (podžupan občine Črnomelj), Lena Handwerk, dr. Reinhard Zühlke, Pia Zevnik, Peter Matek, Tomaž Kasunič, Jurij Ivanušič, Damjan Dragovan, Jernej Križan, Vito Šuklje, Rok Vipavec, Barbara Prus in Matija Lovšin. Čepijo: Valentina Ambrožič, Tina Plut, Maja Jankovič, Romana Vranešič, Eva Šuštaršič in Tjaša Puš.

Alexandra Kočevar, prof. in dr. Lena Handwerk, vodja kulturnega oddelka.

Srednja šola Črnomelj

33


Kronika 2015/16

Elizabeta Prus, ravnateljica in dr. Reinhard Zühlke, koordinator programa DSD.

TOREK, 6. 10. 2015 GLEDALIŠKA PREDSTAVA Tak si (1. OK, 2. OK, 3. OK, 1. ST, 2. ST) Dijaki 1., 2. in 3. letnika programa oblikovalec kovin ter 1. in 2. letnika programa strojni tehnik so si v dopoldanskih urah v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu ogledali gledališko predstavo Tak si, ki je nastala pod streho SiTi Teatra BTC. Nestrpna komedija je delo Gorana Vojnovića, uro in pol dolgo odrsko uprizoritev pa je režiral Aleksander Popovski. V glavni vlogi sta blestela Tadej Toš kot taksist in Klemen Slakonja Srednja šola Črnomelj

34


Kronika 2015/16

v več vlogah: novopečenem vstajniku, skrivnostni dami, duhovniku brez prakse ... Predstava je v letu 2014 prejela naziv žlahtna komedija, Klemen Slakonja pa naziv žlahtni komedijant. Dijake so na ogled predstave, ki ga je organiziral aktiv slovenistk, spremljali: mag Anita Starašinič, Silva Simonič, univ. dipl. ekon., Nejc Gorše, dipl. inž. str. in Miroslav Plut, prof.

Dijaka sta se usedla na scenske elemente s predstave …

SREDA, 7. 10. 2015 LABORATORIJ OTROŠKE VEDOŽELJNOSTI V TEDNU OTROKA V tednu otroka 7. oktobra 2015 je skupina dijakov Tilen Viljem Pintarič, Nika Veselič, Špela Sever, Matic Peteh, Luka Horvat in Erik Gajić pod mentorstvom profesorja

Marka

Rožiča

sodelovala

pri

izvedbi

Laboratorija

otroške

vedoželjnosti. Dejavnost je na povabilo nakupovalnega središča Citycenter

Srednja šola Črnomelj

35


Kronika 2015/16

Celje organiziralo podjetje Eventplus, ki promovira in izvaja razne dogodke. V tednu otroka izvajajo znanstvene dogodivščine, s katerimi otrokom v vrtcih in šolarjem približujejo znanost. Dijaki so sodelovali na prireditvi z verižnim eksperimentom. Gre za verigo eksperimentov, ki so v zaporedju povezani med seboj. Veriga prikazuje eksperimente s področij mehanike, zvoka in svetlobe. Nekatere eksperimente so dijaki otrokom demonstracijsko predstavili, nekatere pa so otroci izdelali in jih kasneje odnesli domov. Veseli so bili izkušnje, da so lahko približali znanost tudi predšolskim otrokom.

Uspelo bo! (Med pripravo …)

Otroci so zvedavo spremljali dogajanje.

Igranje na preprosto piščal.

Med zagonom eksperimenta.

Srednja šola Črnomelj

36


Kronika 2015/16

Demonstracijski prostor.

Od leve proti desni stojijo: Erik Gajić, Matic Peteh, Luka Horvat, Nika Veselič, Špela Sever (vsi iz 2. aG), Tilen Viljem Pintarič (2. ST), v ozadju Marko Rožič, prof.

Srednja šola Črnomelj

37


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 8. 10. 2015 RAZVEDRILNA MATEMATIKA – 26. šolsko tekmovanje Tekmovanje je potekalo v predavalnici SŠ Črnomelj pod okriljem Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. V letošnjem šolskem letu je vse, ki imajo opraviti z DMFA-jevimi tekmovanji, le-ta obogatil s postavitvijo prenovljene spletne strani. Prijavljenih je bilo 43 dijakov. Zaradi vzporednih dejavnosti pa se jih je tekmovanja udeležilo le 31. Največ, kar 12, je bilo drugošolcev, najmanj pa četrtošolcev, le štirje. Med tekmovalci so prevladovali gimnazijci, a se med tekmovalci povečuje tudi število dijakov iz obeh strokovnih programov. Do objave uradnih rezultatov lahko dijaki svoje dosežke po vnosu rezultatov v infoserver preverijo preko šifre, ki jo dobijo ob prijavi na tekmovanje. Najboljši bodo nadaljevali tekmovanje na državni ravni. Mentorica dijakov je bila Desanka Kambič, univ. dipl. ekon.

Vneto razmišljajo in rešujejo …

Srednja šola Črnomelj

38


Kronika 2015/16

OTVORITEV RAZSTAVE 34. EX TEMPORA MLADIH LIKOVNIKOV BELE KRAJINE - Njih sonce svetle mavrice razpenja V medioteki Srednje šole Črnomelj je potekala svečana otvoritev razstave 34. Ex tempora mladih likovnikov Bele krajine. Na letošnjem srečanju je sodelovalo 56 učencev in dijakov z 11 mentorji iz belokranjskih in dveh novomeških šol oz. iz 10 osnovnih, 2 srednjih šol in Varstveno delovnega centra. Srednjo šolo je zastopalo deset dijakov iz vseh letnikov gimnazije. Motivično je bila glavna naloga likovnih ustvarjalcev slikanje starega mestnega jedra Črnomlja. Ker pa nekatere črnomaljske zgradbe razpadajo, samevajo, sivijo, smo si želeli podobno, kot je zapisal pesnik Župančič (Njih sonce svetle mavrice razpenja), da bi jih likovniki oživeli z razgibanimi kompozicijami, zanimivimi oblikami in izvirnimi barvami. To naj bi dosegli s pozornim opazovanjem in z domišljijo. Slavnostni govorniki na otvoritveni slovesnosti so bili ravnateljica Srednje šole Črnomelj Elizabeta Prus, prof., županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, predstavnica ZRSŠ za likovno področje Natalija Kocjančič, akademski slikar Robert Lozar, podpredsednica DPM Črnomelj Sonja Strgar in vodja organizacijskega odbora Gordana Popovič Lozar, ki ji je pri podelitvi priznanj in organizaciji pomagal Miha Henigsman, prof. V kulturnem programu so nastopili dijaki in dijakinje 1. in 2. letnikov gimnazije, ki so predstavili misli slikarjev 20. stoletja. Program je povezovala Tjaša Ogulin (2. aG). Za glasbeno spremljavo pa je poskrbel godalni trio. Filmski krožek je ob tej priložnosti pripravil kratki reportažni film. Razstavo je odprl Matic Brinc, dijak 4. b letnika gimnazije. Srednjo šolo Črnomelj so pri slikanju pod mentorstvom Gordane Popovič Lozar, prof. zastopali: Erik Gajić, Zvonka Janežič, Leja Kambič, Daša

Srednja šola Črnomelj

39


Kronika 2015/16

Pintarič (vsi iz 2. aG), Nana Čemas, Helena Peršič (obe iz 2. bG), Eva Kavčič (3. bG), Maja Jankovič (4. aG), Matic Brinc in Rok Vipavec (oba iz 4. bG). V kulturnem programu so pod mentorstvom mag. Anite Starašinič sodelovali: Anž Plut, Tjaša Ogulin, Luka Horvat in Zvonka Janežič (vsi iz 2. aG), Blaž Pečarič (1. aG), Miha Babič, Aleksander Vuković in Lea Štravs (vsi iz 1. bG) ter Eva Žepič (2. bG). Srečanje so posneli člani filmskega krožka pod mentorstvom Vesne Fabjan, prof.: Sara Hudelja (2. bG), Toni Vrščaj, Jani Metež in Žan Butala (vsi iz 3. aG). Vodja organizacijskega odbora 34. Ex tempora mladih likovnikov Bele krajine je bila Gordana Popovič Lozar, prof.

Eva Kavčič (3. bG) in Maja Jankovič (4. aG) pred slikami dijakov SŠ Črnomelj.

Srednja šola Črnomelj

40


Kronika 2015/16

V ozadju na balkonu: godalni trio Lea Štravs (1. bG), Zvonka Janežič (2. aG), Eva Žepič (2. bG), spredaj berejo misli slikarjev Miha Babič (1. bg), Anž Plut (2. aG), Aleksander Vuković (1. bG).

V prvi vrsti od leve proti desni sedijo: Robert Lozar, Miha Henigsman, Gordana Popovič Lozar, Elizabeta Prus, Mojca Čemas Stjepanovič, Natalija Kocjančič, Vladimira Škof, Vojko Jakša, Štefan Misja.

Srednja šola Črnomelj

41


Kronika 2015/16

Matic Brinc in Gordana Popovič Lozar ob otvoritvi.

Gordana Popovič Lozar in Miha Henigsman podeljujeta priznanje mentorici in učenki.

Srednja šola Črnomelj

42


Kronika 2015/16

UPOKOJIL SE JE VINKO ŽALEC Svojo dolgoletno in zelo plodno službeno pot na Srednji šoli Črnomelj je zaključil tudi Vinko Žalec, univ. dipl. inž. str. Dolgo let je bil vodja šolskih delavnic. Zadnja leta je predajal svoje znanje in bogate izkušnje dijakom v razredu.

SREDA, 14. 10. 2015 OBISK UČENCEV OŠ MIRANA JARCA V okviru tehniških dni so nas obiskali učenci 9. razreda OŠ Mirana Jarca. Predstavitev šole in šolskih programov so pripravili dijaki: Valentina Ambrožič, Barbara Prus in Anže Švajger (vsi iz 4. bG). Strojniško delavnico je ob pomoči dijakov Jake Pluta, Mateja Jermana in Roka Šuštariča (vsi iz 4. ST) pripravil Leopold Grahek, dipl inž str. Jezikovno delavnico pa sta pripravili profesorici Marta Strmec, prof. in Alexandra Kočevar, prof. V delavnici so sodelovali tudi dijaki: Andrej Zupančič, Doroteja Novak, Tjaša Šikonja, Jan Lovšin, Edita Kapš Šikonja, Miha Babič (vsi iz 1. bG) ter Katja Čadonič, Jurij Krajačič, Eva Žepič, Eva Zupanič, Nika Strmec in Nana Čemas (vsi iz 2. bG). Časovno in organizacijsko izvedbo tehniških dni je pripravila profesorica Janja Jankovič, vodja skupine za tehniške dneve.

Leopold Grahek v delavnici strojništva.

Srednja šola Črnomelj

43


Kronika 2015/16

Dijak Andrej Zupančič iz 1. bG v jezikovni delavnici.

ZELENA ZASTAVA KRASI VHOD V ŠOLO Pred

šolo

smo

izobesili

zeleno

zastavo,

mednarodno

priznanje

za

okoljevarstveno dejavnost. Dogodek smo slavnostno obeležili s kulturnim programom, ki je potekal v jedilnici šole in je bil namenjen vsem dijakom in zaposlenim šole. Program smo pripravile mentorice ekošole Desanka Kamibč, univ. dipl ekon., Nevenka Dragovan Makovec, univ dipl. inž. tekst. teh. in Janja Jankovič, prof. V programu so sodelovali: Valentina Ambrožič, David Mužar, Danijel Kure (vsi iz 4. bG), Marko Lakner (3. bG), Nika Ambrožič (3. E) ter Ema Plut in Ana Vukšinič (obe iz 2. bG). Prizadevali si bomo ostati ponosni lastniki zelene zastave in njenega poslanstva.

Program sta povezovali (od leve proti desni) Ema Plut in Valentina Ambrožič.

Srednja šola Črnomelj

44


Kronika 2015/16

Dijak Marko Lakner je predstavil svojo pesem, s katero si je prislužil nagrado na natečaju Moja reka si.

Mentorice ekošole (od leve proti desni) Janja Jankovič, Nevenka D. Makovec, ravnateljica Elizabeta Prus in Desanka Kambič.

Srednja šola Črnomelj

45


Kronika 2015/16

Zastavo sta izobesila Marko Lakner in Valentina Ambrožič.

PONEDELJEK, 19. 10. 2015 - PETEK, 23. 10. 2015 PROJEKTNI TEDEN NA SŠ ČRNOMELJ

PONEDELJEK, 19. 10. 2015 ŠPORTNI DAN (1. ST, 1. OK, 2. OK, 3. OK) Zaradi slabega vremena smo namesto načrtovanega pohoda na Križ izvedli športna tekmovanja v športni dvorani. Najprej so se dijaki pomerili v odbojki in badmintonu, nato pa še v nogometu. Za nemoten potek tekmovanj so skrbeli: Tatjana Štampfelj, dipl. mat., Boris Šikonja, prof in Branislav Adlešič, prof. Srednja šola Črnomelj

46


Kronika 2015/16

Na nogometnem parketu je vedno zelo napeto.

OBISK PREDSTAVNIC OZARE V avli šole je bila postavljena stojnica z baloni, na katerih so bili napisi žaljive vsebine. Akcija je bila namenjena preprečevanju nestrpnosti med mladimi. Dijakom je bil na razpolago tudi promocijski material. Z zanimanjem so prisluhnili razlagi ga. Karmen Žunič in njenih pomočnic. Preventivni programi so namenjeni varovanju in krepitvi duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter izboljšanju duševnega zdravja odraslih, starostnikov in

aktivne

populacije.

V

sodelovanju

s

številnimi

inštitucijami

in

organizacijami ponujajo mladim zanimive izobraževalne programe v obliki delavnic z naslovom Od stiske do duševne motnje. S programom anonimnega internetnega svetovanja, ki poteka na portalu med.over.net, skušajo posameznikom odgovoriti na vprašanja v zvezi z duševnimi stiskami, ki jih s sabo prinaša vsakodnevno življenje, vsakodnevni stres, zahteve okolja, nezdrav način življenja, odnosi z bližnjimi, razočaranja v ljubezni, težave v spolnosti itd. Za odrasle in starostnike pripravljajo zloženke in ostali informativno-izobraževalni material o duševnih motnjah ter medijsko odmevne dogodke (TV-oddaje, okrogle mize idr.).

Srednja šola Črnomelj

47


Kronika 2015/16

Baloni z žaljivkami so pritegnili pozornost.

Izpolnjevali so anketo. Srednja šola Črnomelj

48


Kronika 2015/16

Karmen Žunič (levo) s pomočnicama

TOREK, 20. 10. 2015 PROJEKTNI TEDEN NA SŠ ČRNOMELJ ŠPORTNI DAN (1. ST, 4. ST, 1. OK, 2. OK, 3. OK) V torek smo izvedli športni dan za dijake omenjenih razredov. Na športnem dnevu so se dijaki pomerili v igri badmintona in malega nogometa.

Srednja šola Črnomelj

49


Kronika 2015/16

Zmagovalec v igri badmintona je bil Žiga Schweiger (2. OK), zmagovalci v malem nogometu pa dijaki 3. OK. Organizatorica športnega dne je bila mag. Vlasta Pezdirc. Vodja športnega dne in vodja tekmovanja v malem nogometu je bil Boris Šikonja, prof., vodja tekmovanja v badmintonu je bila Zdenka Kavčič, prof. Dijake so spremljali: Marta Strmec, prof., Marjeta Dolinšek, prof., Miroslav Plut, prof., Mateja Juran Kordiš, prof. in Andreja Dragovan, prof.

Pomerili so se v spretnosti igranja badmintona …

… in nogometa.

PODROČNO PRVENSTVO V ROKOMETU ZA DIJAKE Tekmovanje je bilo izvedeno v Krškem. Med sedmimi ekipami so naši dijaki v predtekmovanju tesno izgubili z ekipo Šolskega centra Grm iz Novega mesta in tudi proti ekipi gostiteljev. Tako se jim ni uspelo uvrstili v nadaljnje tekmovanje. Ekipo je vodil Branislav Adlešič, prof.

Srednja šola Črnomelj

50


Kronika 2015/16

Čepijo (od leve proti desni): Matic Peteh (2. aG), Jure Bagarič (2. OK), Dominik Lozar (2. bG) in Črt Kočevar (3. bG). Stojijo (od leve proti desni): Branislav Adlešič, Bor Jerman (2. aG), Tadej Dragovan (3. bG), Jurij Krajačič (2. bG), David Mužar (4. bG), Luka Horvat (2. aG) in Žiga Lozar (4. ST).

PONEDELJEK, 19. 10. 2015, TOREK, 20. 10. 2015 PROJEKTNI TEDEN NA SŠ ČRNOMELJ PROJEKTNA DNEVA V ŠOLSKIH DELAVNICAH (2. ST in 3. ST) V okviru projektnega tedna so imeli dijaki 2. ST in 3. ST projektna dneva v šolskih delavnicah. Dijaki drugega letnika so izdelali stensko uro s pomočjo ročnih postopkov odrezovanja in preoblikovanja. Tretji letnik pa je prvi dan Srednja šola Črnomelj

51


Kronika 2015/16

spoznaval strojno programiranje, drugi dan pa je na CNC stružnici in CNC frezalnem stroju izdelal izdelek, ki jim bo ostal za spomin.

Načrt je natančen.

Marko Simonič

Veselo na delo!

Srednja šola Črnomelj

52


Kronika 2015/16

Nastali so zanimivi izdelki.

Izdelan natančno po načrtu.

Srednja šola Črnomelj

53


Kronika 2015/16

Ponosen David Selakovič z izdelkom.

SREDA, 21. 10 2015 OBNOVA SANITARIJ Začeli smo s celovito obnovo sanitarij. Izvajalec del je podjetje DASI, d.o.o. iz Metlike.

Srednja šola Črnomelj

54


Kronika 2015/16

Sanitarije kažejo svojo dotrajano podobo.

SREDA, 21. 10. 2015 - PETEK, 23. 10. 2015 PROJEKTNI TEDEN NA SŠ ČRNOMELJ

SREDA, 21. 10. 2015 TRIDNEVNA MEDPREDMETNA EKSKURZIJA NA ČEŠKO (2. aG, 2. bG in 2. ST) - 1. dan Na medpredmetno ekskurzijo so se odpravili iz Črnomlja z avtobusom ob 3.00. Potovali so mimo Ljubljane in Maribora prek mejnega prehoda Šentilj v Avstrijo, nato pa preko mejnega prehoda Hate prispeli na Češko. Prva daljša postaja je bilo mestece Telč, ki je na Unescovem seznamu kulturne dediščine. Telč je mesto, ustanovljeno v 13. stoletju kot kraljevska vodna utrdba na križišču trgovskih poti med Češko, Moravsko in Avstrijo. Gotski grad iz 14. stol. so obnovili kot renesančni dvorec z angleškim parkom iz 17. stol. Najpomembnejša znamenitost je mestni trg z renesančnimi in baročnimi hišami. Po ogledu mesta so nadaljevali pot proti Pragi. Tam so se v večernih

Srednja šola Črnomelj

55


Kronika 2015/16

urah sprehodili po Venceslavovem trgu in si ogledali spomenik Janu Palachu. Sledila je večerja in namestitev v hotelu.

Trg v mestu Telč.

ČETRTEK, 22. 10. 2015 TRIDNEVNA MEDPREDMETNA EKSKURZIJA NA ČEŠKO (2. aG, 2. bG in 2. ST) – 2. dan Po zajtrku so si ogledali Terezin. Gre za nekdanjo vojaško utrdbo iz l. 1869. Kasneje je trdnjava služila kot zapor za politične zapornike, npr. tu je umrl Gavrilo Princip. Med 2. sv. vojno je bil kraj znan po judovskem getu in nacističnem taborišču, po katerem so posneli film Theresienstadt. Po povratku v Prago je sledil obisk Hradčanov, kjer so si ogledali gotsko katedralo sv. Vida, kraljevo palačo, Muzej igrač, Zlato uličko, cerkev. sv. Jurija, Plečnikove vrtove. Nato so se spustili do Male strane. Popoldne so se

Srednja šola Črnomelj

56


Kronika 2015/16

sprehodili po znamenitem Karlovem mostu, zvečer pa vkrcali na ladjo po Vltavi, kjer so jim pripravili večerjo. Prenočili so v istem hotelu.

Vhod v taborišče v Terezinu.

Taborišče v Terezinu. Srednja šola Črnomelj

57


Kronika 2015/16

Skupinska slika na vhodu v Hradčane (manjka Nejc Gorše – fotograf).

Večerja na ladji Atlantida.

Srednja šola Črnomelj

58


Kronika 2015/16

Dijaki 2. ST z razrednikom pred kipom sv. Vaclava na konju.

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

59


Kronika 2015/16

PETEK, 23. 10. 2015 TRIDNEVNA MEDPREDMETNA EKSKURZIJA NA ČEŠKO (2. aG, 2. bG in 2. ST) – 3. dan Po zajtrku so obiskali judovski del mesta Prage – Josefov in Staro-novo sinagogo ter judovsko pokopališče. Sprehodili so se po Starem mestnem trgu, ob katerem stojijo ura Orloj, Tinska cerkev, spomenik Janu Husu. Po odmoru je sledila vožnja s podzemno železnico. Žal je bila Plečnikova cerkev na Vinohradih zaprta, tako da so videli le njeno zunanjščino. Domov so se vračali mimo Brna in prek mejnega prehoda Mikulov v Avstrijo. Mimo Dunaja in prek mejnega prehoda Šentilj so prispeli v Slovenijo. V Črnomelj so prišli ob 2.00 naslednjega dne. Ekskurzije se je udeležilo 55 dijakov in dijakinj 2. aG, 2. bG in 2. ST. Spremljali so jih Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str. (vodja), Nejc Gorše, dipl. inž. str., Alexandra Kočevar, prof. in Gordana Popovič Lozar, prof.

SREDA, 21. 10. 2015 - PETEK, 23. 10. 2015 PROJEKTNI TEDEN NA SŠ ČRNOMELJ

SREDA, 21. 10. 2015 TRIDNEVNO POTEPANJE PO BISERU BALKANA (3. abG, 3. EST) – 1. dan Na pot so se odpravili iz postajališča pred OŠ v Loki ob 3. uri zjutraj. Zgodnji jutranji čas in mirno vožnjo po hrvaških avtocestah so s pridom izkoristili za spanec, ki ga niso bili deležni prej. Vendar spanec ni trajal dolgo, Srednja šola Črnomelj

60


Kronika 2015/16

saj so kmalu prišli do hrvaško-bosanskega mejnega prehoda, kjer so morali zapustiti topel avtobus in se postrojiti pred policisti. Prispeli so v Banja Luko, glavno mesto t. i. Republike Srbske, kjer so zajtrkovali. Pot so nadaljevali proti prvi točki ogleda – Jajcu. V Jajcu so si najprej ogledali muzej 2. zasedanja AVNOJ-a (Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, lahko bi rekli tudi prve jugoslovanske vlade).

V Jajcu Vodička jim je s pomočjo domačih kolegov razkazala še znamenite katakombe (podzemeljski hodniki z grobovi), v katere so vstopili, ter mogočen, kar 22 metrov visok slap reke Plive. Zatem so odhiteli v avtobus in se odpeljali proti Sarajevu. Med vožnjo so poslušali nastope nekaterih kolegov, ki so se za 5 minut lahko prelevili v turistične vodiče. Poslušali so predstavitve o Ivu Andriću, bosanski kulinariki, olimpijskih igrah 1984, glasbi idr.

V glavnem mestu BiH so si najprej ogledali znameniti Tunel spasa, ki je obleganemu mestu med vojno (1992–1996) omogočal oskrbo z orožjem,

Srednja šola Črnomelj

61


Kronika 2015/16

zdravili, hrano ter prehod ljudem na območje, ki ni bilo pod nadzorom agresorja. Po tem je sledil še večerni ogled starega mestnega jedra Sarajeva (Baščaršije), ki pa je bila na žalost bolj podobna gradbišču kot pa glavni ulici. Seveda so prosti čas izkoristili tudi za poskušnjo pravih bosanskih čevapčičev. Po ogledu so se namestili v Hotelu v Ilidži.

ČETRTEK, 22. 10. 2015 TRIDNEVNO POTEPANJE PO BISERU BALKANA (3. abG, 3. EST) – 2. dan Ob 8. uri so zapustili hotel in se odpeljali do Konjica, v bližini katerega so še času Jugoslavije zgradili ogromen bunker, namenjen 6-mesečnemu bivanju vojnega in političnega vrha SFRJ v primeru napada z atomsko bombo. Zaklonišče naj bi bilo sposobno preživeti tudi napad z jedrsko bombo, ki bi bila šestkrat močnejša od tiste, ki je eksplodirala nad Hirošimo. Ogled v spremstvu lokalnega vodnika je trajal okoli 90 minut. Sledila je vožnja v Jablanico, kjer je potekala slavna bitka na Neretvi. Tam so si ogledali muzej, posvečen bitki, in zrušeni most, ki je odločil izid vojne (ni pa originalen). Iz Jablanice so odhiteli še v Mostar, kjer jih je pričakalo nekaj sončnih žarkov in precej vetra. Ogledali so si slavni most, s katerega je skočil pogumni domačin (motiviralo ga je plačilo). Videli so še turško kopališče in džamijo Srednja šola Črnomelj

62


Kronika 2015/16

ter se sprehodili po mestu. Nakupili so si spominke, spili pravo bosansko kavo in po tem zapustili mesto. Odšli so v Čapljino, kjer so jih v modernem hotelu čakali okusna večerja in udobne postelje.

Utrinki drugega dne

PETEK, 23. 10. 2015 TRIDNEVNO POTEPANJE PO BISERU BALKANA (3. abG, 3. EST) – 3. dan Zadnje jutro so po dolgotrajnem čakanju na mejnem prehodu končno le prišli v Hrvaško, kjer jih je čakala vožnja z ladjico po Neretvi. Vreme je bilo kot naročeno za uživanje, saj je ves čas sijalo sonce. Za dobro voljo pa so dodatno poskrbeli še domačini, ki so vso pot igrali in peli hrvaške pesmi (vmes tudi kakšno slovensko). Sledilo je nabiranje mandarin v enem izmed sadovnjakov (vsak si je lahko nabral 3 kilograme). Kosili so v Villi Neretvi, kjer so jim postregli z zelo dobro hrano, pa tudi glasbe ni manjkalo.

Srednja šola Črnomelj

63


Kronika 2015/16

Vožnja z ladjico, nabiranje mandarin in večerja.

Sledila je vožnja v drugo največje hrvaško mesto Split in ogled nekaterih njegovih

največjih

znamenitosti,

vključno

z

Dioklecijanovo

palačo,

sprehodom in kavo na sloviti Rivi, starim mestnim jedrom …

Srednja šola Črnomelj

64


Kronika 2015/16

Split Domov so prišli v poznih večernih urah, utrujeni od naporne poti, a polni lepih doživetij in spominov, ki bodo še dolgo živi. Skupino je na poti spremljala vedno vesela in klepetava vodička Sofija Mardjonović, ki po Bosni vodi skupine že 15 let. Dijake so spremljali tudi Branislav Adlešič, prof., Karmen Golobič, univ. dipl. in org. dela-inf., Zdenka Kavčič, prof. in Jelena Šikonja, prof.

Srednja šola Črnomelj

65


Kronika 2015/16

SREDA, 21. 10. 2015 - PETEK, 23. 10. 2015 PROJEKTNI TEDEN NA SŠ ČRNOMELJ

SREDA, 21. 10. 2015 PO POTEH ZAMEJSKIH SLOVENCEV (4. abG, 4. ST) – 1. dan Na pot po poteh zamejskih Slovencev so šli ob 5.30 iz Črnomlja. Pot jih je vodila skozi Metliko, Ljubljano do Trsta. V Trstu so si ogledali mestne znamenitosti in Rižarno, v kateri so najprej luščili riž. Leta 1943 so jo nacisti spremenili v koncentracijsko taborišče znotraj samega mesta, ki je bilo zapor, zbirno središče in uničevalni prostor. Vožnjo so nadaljevali proti gradu Miramar, kjer je prebival nadvojvoda Ferdinand s soprogo. V Reziji so obiskali muzej brusačev Solbica in se seznanili z življenjem Rezijanov, v kulturnem domu pa so tudi zaplesali. Pot so zaključili v hotelu Kompas v Kranjski Gori.

ČETRTEK, 22. 10. 2015 PO POTEH ZAMEJSKIH SLOVENCEV (4. abG, 4. ST) – 2. dan Pot jih je vodila v Borovlje, kjer so se ustavili v Hiši eksperimentov. Dijakom je bilo na razpolago okoli 40 interaktivnih eksperimentov z raznih področij naravoslovja. Po končanem eksperimentiranju je bil njihov cilj Minimundus, vendar je ogled znamenitosti v pomanjšanem obsegu zaradi vzdrževalnih del v parku odpadel. Zaradi tega so imeli v Celovcu več časa za ogled starega mestnega jedra ter knežjega kamna v celovškem deželnem muzeju. Obisk v Avstriji so zaključili na Gosposvetskem polju, kjer so si ogledali vojvodski

Srednja šola Črnomelj

66


Kronika 2015/16

prestol. Oglede so zaključili v Dravogradu, in sicer smo se seznanili z načinom obratovanja HE Fala v preteklosti in danes. Prenočili so v Murski Soboti.

PETEK, 23. 10. 2015 PO POTEH ZAMEJSKIH SLOVENCEV (4. abG, 4. ST) – 3. dan Tretji dan so nadaljevali vožnjo do Lendave, kjer so obiskali dvojezično šolo, v kateri pouk poteka v slovenskem in madžarskem jeziku. Udeležili so se dvojezičnega pouka, izbirali so med matematiko, sociologijo, ekonomijo ter strokovnim predmetom s področja strojništva. Pot jih je vodila do edine ohranjene sinagoge v Prekmurju, ki priča o trpljenju in izginotju prekmurskih Judov v koncentracijskih taboriščih. S svojo arhitekturo je zanimiv tudi lendavski kulturni dom. V Moravskih Toplicah jih je v evangeličanski cerkvi sprejel duhovnik Geza Erniša, ki je spregovoril o protestantski veri in prekmurskem jeziku. Sledil je kratek ogled Plečnikove cerkve v Bogojini, ki je znamenita tudi zaradi avtohtonih elementov, s katerimi je arhitekt opremil cerkev. Po obisku lončarja so se odpeljali na Hrvaško v Krapino in si ogledali najatraktivnejši muzej neandertalcev, ki je bil tudi zadnji ogled ekskurzije. Skupino je na ekskurziji spremljala vodička Dominika, poleg nje pa so bdeli nad dijaki še Mateja Juran Kordiš, prof., Marjeta Dolinšek, prof. in Tilen Šetina, prof.

Srednja šola Črnomelj

67


Kronika 2015/16

V dvojezični šoli

Fantje 4. letnika

Srednja šola Črnomelj

68


Kronika 2015/16

PROJEKTNI TEDEN NA SŠ ČRNOMELJ KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKA ZNANJA ZA DIJAKE 1. LETNIKOV V tednu dejavnosti so dijaki 1. letnikov obiskali Knjižnico Črnomelj in se vključili v projekt Rastem s knjigo. Cilji nacionalnega projekta so: spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature, promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in dijakih in njihova obiskovanja splošnih knjižnic, motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega leposlovnega mladinskega leposlovja. Dijaki so spoznali projekt, delovanje črnomaljske splošne knjižnice in si ogledali njene prostore. Nekaj se jih je v knjižnico tudi včlanilo. Na koncu so prejeli knjigo Andreja Rozmana Roze Živalska kmetija z ilustracijami Damijana Stepančiča. Knjigo je izdala založba Miš. Gre za stripovsko knjigo, nastalo po slavni Orwellovi literarni predlogi, ki so jo v mednarodni

mladinski

knjižnici

v

Münchnu

uvrstili

v

letno

zbirko

priporočenih knjig s področja otroške in mladinske literature s celega sveta Bele vrane 2015.

PROJEKTNI TEDEN NA SŠ ČRNOMELJ NADOMESTNE DEJAVNOSTI V OKVRU PROJEKTNEGA TEDNA Dijaki, ki se niso udeležili večdnevnih ekskurzij, so nadomestne dejavnosti opravili v šoli. Tako so v sredo, 21. 10. 2015, virtualno preučevali zamujeno pot s pomočjo svetovnega spleta in reševali naloge v delovnem zvezku. V četrtek, 22. 10. 2015, pa so prehodili urejeni del učne poti ob Divjem potoku,

Srednja šola Črnomelj

69


Kronika 2015/16

ki ima povirje pri Srednji vasi blizu Črmošnjic in je znan po slikoviti strugi s svojimi številnimi slapovi, tolmunčki. V petek, 23. 10. 2015, je v šoli potekala delavnica obdelave videoposnetkov.

Divji potok

TOREK, 27. 10. 2015 ŠPORTNE DEJAVNOSTI ZA OSNOVNOŠOLCE V času jesenskih počitnic smo organizirali športne dejavnosti, namenjene učencem belokranjskih osnovnih šol. Učenci so imeli možnost igranja odbojke, badmintona ali plezanja na umetni steni dvorane. Delavnic se je udeležilo 16 učencev iz OŠ Loka, Mirana Jarca, Dragatuša, Starega trga, Podzemlja in Metlike.

Srednja šola Črnomelj

70


Kronika 2015/16

Badminton

Plezanje

Odbojka

Srednja šola Črnomelj

71


Kronika 2015/16

NOVEMBER, 2015 PONEDELJEK, 3. 11. 2015 OKROGLA MIZA: »Lokalno kreiranje delovnih mest«. V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje OE Novo mesto smo organizirali okroglo mizo na temo »Lokalno kreiranje delovnih mest«. Na šoli smo gostili dva predstavnika OECD, predstavnike MDDSZ, MGRT, predstavnike občin, lokalnih institucij, združenj, delodajalcev, Pokolpja. Na okrogli mizi je ravnateljica predstavila pozitivno izkušnjo pri kreiranju programa za TIGvarilce, pozitivno izkušnjo povezave lokalni delodajalec (Akrapovič, d. o. o.) – lokalni izvajalec izobraževanja (SŠ Črnomelj) - lokalna OS ZRSZ ter uspešne izhode v zaposlitev v celotni regiji kot primer dobre prakse. V nadaljevanju smo obiskovalcem okrogle mize razkazali učilnico za usposabljanje TIGvarilcev ter šolske delavnice. Poleg ravnateljice sta na okrogli mizi sodelovala še Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon. (koordinatorica usposabljanja TIGvarilec in CNC-operater) ter vodja šolskih delavnic Stanko Kostelac, univ. dipl. inž. str.

Srednja šola Črnomelj

72


Kronika 2015/16

Udeleženci okrogle mize.

ČETRTEK, 5. 11. 2015 TEHNIŠKI DNEVI ZA UČENCE 8. IN 9. RAZREDOV OŠ VINICA V okviru tehniških dni so nas obiskali učenci 8. in 9. razredov OŠ Vinica. Predstavitev šole in šolskih programov so pripravili dijaki: Valentina Ambrožič, Barbara Prus in Anže Schweiger (vsi iz 4. bG). Delavnico strojništva je pripravil Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str. V delavnici so sodelovali dijaki Tilen Vili Pintarič, Iztok Pezdirc in Dario Djuričić (vsi iz 2. ST). Jezikovno delavnico sta pripravili Marjeta Dolinšek, prof. in Alexandra Kočevar, prof. V delavnici so sodelovali tudi dijaki: Nana Čemas, Ana Vukšinič, Jurij Krajačič, Helena Peršič, Katja Čadonič In Eva Žepič (vsi iz 2. bG). Družboslovno delavnico sta pripravili profesorici Gordana Popovič Lozar in Janja Jankovič z dijaki Jurijem Ivanušičem, Tomažem Kasuničem, Lariso Šegina in Majo Jankovič (vsi iz 4. aG). Dekorativno delavnico je pripravila in Srednja šola Črnomelj

73


Kronika 2015/16

izvedla Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh. Rudi Sirnik, inž. str., je vodil ogled šolskih delavnic. Časovno in organizacijsko izvedbo tehniških dni je pripravila profesorica Janja Jankovič, vodja skupine za tehniške dneve.

Gregor Cindrič med izvedbo delavnice strojništva.

V dekorativni delavnici.

Srednja šola Črnomelj

74


Kronika 2015/16

Dijaki in dijakinje 4. aG v družboslovni delavnici.

Dijaki in dijakinje 2. bG med jezikovno delavnico. Srednja šola Črnomelj

75


Kronika 2015/16

Rudi Sirnik je vodil ogled šolskih delavnic.

PETEK, 6. 11. 2015, ORIENTACIJA – šolsko tekmovanje Potekalo je v okolici šole. V lepem, sončnem vremenu, je tekmovalo 13 moških in 14 ženskih ekip. Tekmovanje je bilo organizirano v okviru tekmovanj za naj športni razred in naj športnico/ka šole. Med ekipami v kategoriji fantov sta se najbolje odrezala Luka Šimec in Marko Hlebec (3. EST), drugo mesto sta osvojila Klemen Tomc in Jan Žugelj (1. bG), tretja sta bila Andrej Zupančič in Jani Kure (1. bG),

Med dekleti pa sta se najbolje odrezali Brina Dokl in Eva Kavčič (3. bG), drugo mesto sta zasedli Anja Mali in Leja Krajec (3. EST), tretje mesto pa je pripadlo Klari Žalec in Ani Mavsar (3. bG). Srednja šola Črnomelj

76


Kronika 2015/16

Tekmovanje so organizirali profesorji Vesna Fabjan, Branislav Adlešič in Zdenka Kavčič.

SOBOTA, 7. 11. 2015 LOGIKA – državno tekmovanje Jubilejnega tridesetega državnega tekmovanja, ki ga je gostila Fakulteta za elektrotehniko, se je udeležilo 6 dijakov naše šole: Doroteja Novak, Jani Kure (oba iz 1. bG), Erik Gajić (2. aG), Jurij Krajačič (2. bG), Mitja Kostelec (3. bG) in Matija Lovšin (4. aG). Dva dijaka sta osvojila priznanji: 

Doroteja Novak, srebrno,

Matija Lovšin, zlato.

Matija Lovšin je postal državni prvak. Dijake je na tekmovanje spremljal Marko Rožič, prof.

Od leve proti desni: Marko Rožič (spremljevalec), Jani Kure, Erik Gajić, Mitja Kostelec, Jurij Krajačič, Matija Lovšin, Doroteja Novak.

Srednja šola Črnomelj

77


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 5. 11. 2015 – NEDELJA, 8. 11. 2015 1. PROJEKTNI SESTANEK MEDNARODNEGA PROJEKTA ERASMUS+ Od 5. do 8. 11. 2015 je Srednja šola Črnomelj gostila koordinatorje in učitelje partnerskih šol iz Španije, Italije, Finske in Romunije, v okviru 1. projektnega sestanka mednarodnega projekta Erasmus+: Launching our CO3 Satellite. Po ogledu šole in srečanja z ravnateljico smo udeleženci sestanka načrtovali cilje in aktivnosti za izvedbo projekta, ki bo trajal dve leti. Nadaljevali smo z ogledom

Mestne

muzejske

zbirke

v

Črnomlju

in

prikazom

peke

belokranjske pogače. Srečanje smo zaključili z načrtovanjem drugega srečanja v Italiji ter ogledom Ljubljane. Udeleženci so bili v šoli navdušeni nad pisanimi vrati naših učilnic, šolskimi delavnicami, naravnimi lepotami in zgodovino Bele krajine ter urejenostjo našega glavnega mesta.

Udeleženci sestanka pred šolo.

Srednja šola Črnomelj

78


Kronika 2015/16

Pogača bo zelo slastna.

PONEDELJEK, 9. 11. 2015 – PETEK, 13. 11. 2015 BOBER – šolsko tekmovanje v računalniški in informacijski pismenosti Šolsko tekmovanja Bober – v računalniški in informacijski pismenosti, je bilo izvedeno na naši šoli med 9. in 13. 11. 2015. Tekmovanja se je udeležilo 21 tekmovalcev, 6 dijakov je dobitnikov bobrovih bronastih priznanj. Bronasta priznanja so prejeli: 1. letnik: Toni Sudac, 1. aG in Marko Kerep, 1. ST, 2. letnik: Žiga Peteh, 2. aG, 3. letnik: Jani Metež, 3. aG 4. letnik: Eugenija Janjoš, 4. aG, Vito Šuklje, 4. bG. Mentorica dijakov je Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela-inf. Srednja šola Črnomelj

79


Kronika 2015/16

PETEK, 13. 11. 2015 IZŠEL JE MOZAIK V šolskem letu 2015/16 je izšla prva številka šolskega glasila Mozaik.

PONEDELJEK, 16. 11. 2015 UPOKOJILA SE JE KNJIŽNIČARKA MIRA TRIFKOVIČ Mira Trifkovič je pripravila pogostitev za kolektiv, nekaj besed ob upokojitvi je spregovorila ravnateljica, kolektivu pa se je za dolgoletno sodelovanje zahvalila tudi sama. Dali smo ji darilo, povezano s potovanji, saj je rekla, da bi rada zdaj, ko bo imela več prostega časa, potovala.

Mira Trifkovič

Srednja šola Črnomelj

80


Kronika 2015/16

Zabavala se je.

KNJIŽNICO STA PREVZELI NEVENKA DRAGOVAN MAKOVEC IN JELENA ŠIKONJA Zaradi upokojitve knjižničarke Mire Trifkovič sta knjižnico prevzeli Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh. in Jelena Šikonja, prof., ki sta predhodno pridobili ustrezna znanja s področja knjižničarstva.

Srednja šola Črnomelj

81


Kronika 2015/16

OBISK MESTNE MUZEJSKE ZBIRKE ČRNOMELJ maturitetna zgodovinska ekskurzija V ponedeljek, 16. 11. 2015 so se dijaki, ki bodo opravljali zgodovino na maturi udeležili strokovno zgodovinske ekskurzije po Črnomlju z naslovom Črnomelj na prepihu tisočletij (Skozi perspektivo Mestne muzejske zbirke Črnomelj). Iz perspektive Mestne muzejske zbirke Črnomelj so zagovarjali referate na teme prazgodovinski in antični horizont naselbine Črnomelj, srednjeveški in novoveški horizont naselbine Črnomelj ter naselbina Črnomelj v horizontu 19. in 20. stoletja. Po zagovorih in reševanju delovnih listov so si ogledali še kulturno-zgodovinske znamenitosti Črnomlja. Dijake je spremljala mentorica Gordana Popovič Lozar, prof.

ZAKLJUČENA OBNOVA SANITARIJ Obnova sanitarij je bila zaključena v pogodbenem roku Vrednost naložbe je bila 44.303,81 € z DDV, sredstva so bila pridobljena s strani MIZŠ (sektor za investicije). Zamenjane so bile tudi lesene obloge na hodnikih. Izvajalec del je bilo podjetje DASI, d.o.o. iz Metlike.

Nova podoba. Srednja šola Črnomelj

82


Kronika 2015/16

Sprememba je več kot očitna.

TOREK, 17. 11. 2015 DOBRODELNA PRIREDITEV »Dijaki za dijake« Na šoli je v torek pred govorilnimi urami potekala že tretja dobrodelna prireditev »Dijaki za dijake«. Prireditev, na kateri zbiramo finančna sredstva za socialno šibkejše dijake, tako postaja tradicionalna, vsebuje pa tudi sporočilo, ki je bilo zapisano v vabilu. »Dobrodelnost osreči dva – tistega, ki pomoč prejme in tistega, ki jo ponudi. » Posebna gostja prireditve je bila belokranjska kantavtorica in nekdanja dijakinja SŠ Črnomelj, Erika Kralj. Program sta povezovala Valentina Ambrožič, 4. bG in Jurij Ivanušič, 4. aG Nastopili so: Ana Pavlinič, 1. aG, Natalija Šterk in Andrej Zupančič, oba 1. bG, Gašper Brunskole, 1. ST, Leja Plut, 2. aG (na kitari jo je spremljal brat Gašper, osnovnošolec), Niko Žan Kastelc, 2. bG, Mateja Đotlo, 3. aG, Larisa Šegina, 4. aG in dijaki 4. bG. Srednja šola Črnomelj

83


Kronika 2015/16

Organizatorici oz. mentorici dogodka sta bili Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh. in Jelena Šikonja, prof.

Prireditev je bila dobro obiskana.

Valentina Ambrožič, Jurij Ivanušič in Erika Kralj. Srednja šola Črnomelj

84


Kronika 2015/16

Erika Kralj

ČETRTEK, 19. 11. 2015 TEHNIŠKI DAN ZA UČENCE OŠ SEMIČ V okviru tehniških dni smo na šoli gostili učence 9. razredov OŠ Semič. Pri fizikalni delavnici, ki sta jo pripravila Marko Rožič, prof. in Marko Špringer, so učenci spoznali paralakso, izdelali svoja barvna očala ter se učili ustvarjati 3D posnetke. Pri družboslovni delavnici so s pomočjo časovnega stroja potovali v različna zgodovinska obdobja in tako spoznavali delček zgodovine, geografije, sociologije, filozofije, psihologije, likovne umetnosti in glasbe na naši šoli. Delavnico sta pripravili profesorici Gordana Popovič Lozar in Janja Jankovič z dijaki Jurijem Ivanušičem, Kristjanom Spudičem, Lariso Šegina in Majo Jankovič (vsi iz 4. aG). Ravnateljica Elizabeta Prus in dijaki 4. bG, Anže Švajger, Barbara Prus in Valentina Ambrožič, so jim predstavili šolo in

Srednja šola Črnomelj

85


Kronika 2015/16

šolske programe. Časovno in organizacijsko izvedbo tehniških dni je pripravila profesorica Janja Jankovič, vodja skupine za tehniške dneve.

Učenci v učilnici fizike.

Uvodno predstavitev so pripravili dijaki 4. bG (od leve proti desni): Valentina Ambrožič, Barbara Prus in Anže Švajger.

Srednja šola Črnomelj

86


Kronika 2015/16

Pri družboslovni delavnici so sodelovali dijaki 4.aG (od leve proti desni): Kristjan Spudič, Maja Jankovič, Jurij Ivanušič in Larisa Šegina .

PETEK, 20. 11. 2015 – SOBOTA, 28. 11 2015 EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV Vključili smo se v ozaveščevalno akcijo Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki je potekala v okviru Ekošole, od 20. do 28. novembra 2015. Ker je bil letos poudarek na zmanjševanju odpadkov hrane, smo se osredotočili na zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadne ter zavržene hrane pri malici ter na pravilno odlaganje ostankov hrane. Dejavnosti je organizirala in koordinirala profesorica Janja Jankovič.

Srednja šola Črnomelj

87


Kronika 2015/16

SOBOTA, 21. 11. 2015 BADMINTON - šolsko prvenstvo V okviru šolskega športnega društva je bilo izvedeno šolsko prvenstvo v badmintonu. 46 dijakov je tekmovalo v kategoriji posameznikov, ženskih in moških/mešanih dvojicah. Tekmovala sta tudi učenca iz OŠ Loka. Najbolje uvrščeni posamezniki se bodo udeležili področnega tekmovanja. Med dijakinjami je bila najboljša Eva Kavčič (3. bG), na drugo mesto se je uvrstila Helena Peršič (2. bG), na tretje mesto pa se je uvrstila Klara Žalec (3. bG). Med dijaki se je najboljše izkazal Nejc Geltar (3. ST), drugo mesto je zasedel Mitja Frankovič (1. ST), tretji je bil Žiga Schweiger (2. OK). Najuspešnejši v konkurenci dvojic sta bili pri dekletih Klara Žalec in Eva Kavčič (3. bG), na drugo mesto sta se uvrstili Helena Peršič in Katja Čadonič (2. bG), tretji pa sta bili Nika Sumina in Ana Mavsar (3. bG). V konkurenci moških dvojic sta zmagala Mitja Frankovič (1. ST) in Anže Muller (OŠ Loka), drugo mesto sta osvojila Claudio Kuhar in Tomaž Kasunič (oba iz 4. aG). Na tretje mesto sta se uvrstila Nejc Geltar in Luka Šimec (oba iz 3. ST). Tekmovanje so organizirali in vodili: Branislav Adlešič, prof. Zdenka Kavčič, prof. in praktikantka Tadeja Moravec.

Na badmintonskem parketu. Srednja šola Črnomelj

88


Kronika 2015/16

Stojijo (od leve proti desni): Branislav Adlešič, prof., Tomaž Ivanušič, Claudio Kuhar, Žiga Schweiger, Nejc Geltar, Anže Muller (Oš Loka), Mitja Frankovič, Helena Peršič, Katja Čadonič, Luka Šimec, Tadeja Moravec (praktikantka ŠVZ), Zdenka Kavčič, prof. Čepita (od leve proti desni): Klara Žalec, Eva Kavčič.

ČETRTEK, 26. 11. 1015 ODBOJKA ZA DIJAKINJE – področno prvenstvo Tekmovanje se je odvijalo v brežiški gimnaziji. Tekmovale so ekipe deklet Gimnazije Novo mesto, Srednje šole Josipa Jurčiča, Gimnazije in Srednje šole Kočevje, dekleta Šolskega centra Novo mesto, Gimnazije Brežice, Šolskega centra Krško - Sevnica (gimnazija), Gimnazije Litija in ekipa deklet naše šole. V ekipi, ki jo je vodila mag. Vlasta Pezdirc, so igrale: Valentina Ambrožič (4. bG), Nika Ambrožič, Tjaša Miketič (obe iz 3. E), Zala Vraničar (2. bG), Tjaša Šikonja (1. aG), Leja Plut, Špela Sever, Leja Kambič (vse 2. aG), Saša Delkot (3. bG) in Tinkara Lindič (4.aG). Ekipa naše šole se je uvrstila na 4. mesto.

Srednja šola Črnomelj

89


Kronika 2015/16

Nekaj utrinkov…

Srednja šola Črnomelj

90


Kronika 2015/16

Stojijo (od leve proti desni): Nika Ambrožič, Tjaša Šikonja, Tjaša Miketič, Tinkara Lindič, Leja Kambič, mag. Vlasta Pezdirc, Špela Sever. Klečijo (od leve proti desni): Zala Vraničar, Leja Plut, Saša Delkot in Valentina Ambrožič.

SOBOTA, 28. 11. 2015 RAZVEDRILNA MATEMATIKA - državno tekmovanje Za dolenjsko regijo je bilo državno tekmovanje iz razvedrilne matematike izpeljano v Osnovni šoli Brusnice. Udeležili so se ga tudi naši dijaki: Andrej Zupančič (1. bG), Toni Vrščaj (3. aG) in Maja Jankovič (4. aG). Andrej Zupančič je postal lastnik zlatega Vegovega priznanja, Toni in Maja pa srebrnih priznanj. Mentorica tekmovalcev je bila Desanka Kambič, univ. dipl. ekon.

Srednja šola Črnomelj

91


Kronika 2015/16

Od leve proti desni: Toni Vrščaj, Maja Jankovič, Desanka Kambič, univ. dipl. ekon. in Andrej Zupančič.

Srednja šola Črnomelj

92


Kronika 2015/16

DECEMBER, 2015 PETEK, 4. 12. 2015-SOBOTA, 5. 12. 2015 JEZIKOVNA KOPEL V ČATEŽU (3. letnik) Dijaki 3. letnika gimnazije in poklicne šole imajo možnost opraviti nemško jezikovno diplomo (DSD). Na izpit se pripravljajo postopno skozi celo leto. V petek in soboto (4. in 5. decembra) je odšlo na jezikovni tabor v Čateške toplice 10 dijakov. V novem in prijetnem okolju so izvedeli, kako poteka izpit DSD in kako se nanj pripraviti. Dobili so veliko napotkov ter poizkusili rešiti nekaj izpitnih pol. Zvečer so se sprostili v zimski termalni rivieri Term Čatež in si nabrali moči za naslednji delovni dan. V dveh dneh so svoje znanje nemškega jezika prenesli v drugo okolje ter dobili nov zagon za učenje in delo, ki ga bo potrebno opraviti za uspeh na izpitu DSD, ki bo v mesecu marcu. Dijake sta spremljali mentorica Alexandra Kočevar, prof. in asistentka Johanna Günkel.

Med intenzivnim delom: Urška Čavić in Mateja Đotlo.

Srednja šola Črnomelj

93


Kronika 2015/16

Med igranjem vlog: Nika Ambrožič in Marko Lakner.

Stojijo (od leve proti desni): Jure Bosanac, 3.aG, Tadej Dragovan, Roman Josef Križman, (oba iz 3. bG), Alexandra Kočevar, prof., Tanja Grabrijan, Eva Kavčič, Urška Čavič, Robert Glazer, (vsi iz 3. bG), Mateja Đotlo, 3. aG. V prvi vrsti (od leve proti desni): asistentka Johanna Günkel, Marko Lakner, 3. bG in Nika Ambrožič, 3. E.

Srednja šola Črnomelj

94


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 10. 12. 2015 MEDNARODNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC V mesecu decembru smo pisali za človekove pravice Dogodek Pišem za pravice poteka v več kot 200 državah in ozemljih po vsem svetu, organizira pa ga Amnesty International. Na sto tisoče posameznikov piše apele in solidarnostna sporočila za posameznike in skupine, ki so v nevarnosti ali se jim godi krivica. Pod mentorstvom profesorice Janje Jankovič in profesorja Miroslava Pluta so na naši šoli apele pisali dijaki 2. in 3. letnikov gimnazije in dijaki ki se šolajo po programu strojni tehnik. Vključenih je bilo kar 93 dijakov.

Pridno pišejo.

Srednja šola Črnomelj

95


Kronika 2015/16

ASTRONOMIJA – šolsko tekmovanje Sedmega šolskega (izbirnega) tekmovanja pod mentorstvom Marka Rožiča, profesorja fizike, so se udeležili: Blaž Pečarič (1. aG), Jani Kure (1. bG) in Erik Gajić (2. aG). Erik Gajić (2. aG) je osvojil bronasto Dominkovo priznanje.

Od leve proti desni: Jani Kure, Blaž Pečarič, Erik Gajić.

SREČANJE NEKDANJIH SODELAVCEV SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ Na šoli smo pripravili že tradicionalno srečanje z upokojenimi sodelavci. Na začetku jih je nagovorila ravnateljica Elizabeta Prus, prof., nato pa so dijaki pod mentorstvom Marte Strmec, prof. in Rosane Vukojević pripravili kratek kulturni program. Skozi program smo skušali goste spomniti na dni, ki so jih v času zaposlitve preživeli v šoli. Na koncu so nekdanji zaposleni svoje spomine in anekdote o šolskih dneh delili tudi z dijaki. Srednja šola Črnomelj

96


Kronika 2015/16

Po prijetnem pogovoru so gostje druženje nadaljevali na pogostitvi. Ob skromnem darilu ki so ga ob tej priložnosti dobili s strani naše šole, je bilo zadovoljstvo na njihovih obrazih še večje. Pri ustvarjanju programa so sodelovali: Miha Babič in Aleksander Vuković (oba iz 1. bG), Leja Plut, (2. aG), Nika Strmec, (2. bG), Nina Domitrovič, Maruša Žugelj in Manja Novak, (vse iz 3. aG), Sara Kozina in Marko Lakner, (oba iz 3. bG) in Daniel Kure, (iz 4. bG).

Zbirali so se …

Ogrevanje s plesno skupino S-crew. Srednja šola Črnomelj

97


Kronika 2015/16

Povezovalca programa: Daniel Kure in Miha Babič.

Ob spremljavi bratca Gašperja je zapela Leja Plut

Srednja šola Črnomelj

Marko Lakner je recitiral

98


Kronika 2015/16

Med programom

Med klepetom …

Srednja šola Črnomelj

99


Kronika 2015/16

UMETNOSTNOZGODOVINSKA EKSKURZIJA V ZAGREB (1. abG) Dijaki 1. letnikov gimnazije so se v okviru obveznih vsebin predmeta likovna umetnost udeležili umetnostnozgodovinske ekskurzije v Zagreb. Ogledali so si stalno zbirko v Muzeju sodobne umetnosti in razstavo Leonarda da Vincija, Genij in njegovi izumi, na zagrebškem velesejmu. Z vzpenjačo so se povzpeli na Gornji grad in spoznali kulturne znamenitosti Zagreba: kulo Lotrščak – Jezuitski trg - Markov trg - Kamenita vrata - Dolac – katedralo – Manduševac - trg bana Jelačića - Cvjetni trg – HNK (Hrvatsko narodno kazalište). Vsi ogledi so bili vodeni. Dijake so spremljali: Gordana Popovič Lozar, prof. Špela Vraničar, prof. , mag. Anita Starašinič in Miroslav Plut, prof.

SREDA, 16. 12. 2015 KOŠARKA ZA DIJAKE - področno prvenstvo Prvenstvo se je odvijalo v športni dvorani Marof v Novem mestu. Pomerilo se je osem ekip. Ekipa dijakov naše šole je v predtekmovanju izgubila dvoboja z ekipama Gimnazije Novo mesto in Gimnazije Brežice. Tako se niso uspeli uvrstiti v nadaljnje tekmovanje. Za ekipo SŠ Črnomelj so nastopili: Klemen Jerman (3. bG), Žiga Peteh (2. aG), Dominik Lozar (2. bG), Marko Bahor, Iztok Pezdirc (oba iz 2. ST) ter Klemen Tomc in Andrej Zupančič (oba iz 1. bG) Ekipo je na tekmovanju vodil Branislav Adlešič, prof.

Srednja šola Črnomelj

100


Kronika 2015/16

Med tekmo (ekipa naše šole v novih, rdečih dresih)

PETEK, 18. 12. 2015 SPLETNO USPOSABLJANJE S POMOČJO VIDEOOV V OKVIRU 1. FAZE DRŽAVNEGA ZGODOVINSKEGA TEKMOVANJA RE-PRO Začelo se je spletno usposabljanje s pomočjo videoov v okviru 1. faze zgodovinskega tekmovanja v reševanju zgodovinskih problemov RE-PRO. Organizator tekmovanje je bilo Društvo Globalni dialog v sodelovanju z mednarodno organizacijo Casesolvers. Namen spletnega usposabljanja je bil spoznavanje SWOT in »Kaj če« (ang. what if) analize, uporaba zgoraj omenjenih analiz na splošnem zgodovinskem primeru in obvladovanje predstavitvenih tehnik (nastop, govor in zagovor stališč). Usposabljali so se Eva Kavčič, 3. bG, Bor Jerman, Erik Gajić, (oba 2. aG). Mentorica dijakov je bila Gordana Popovič Lozar, prof. Srednja šola Črnomelj

101


Kronika 2015/16

TOREK, 22. 12. 2015 BADMINTON - področno prvenstvo Tekmovanje je potekalo na Gimnaziji Brežice. Najprej so se tekmovalci pomerili v ekipnem tekmovanju. Ekipa naše šole v sestavi Nejc Geltar, Helena Peršič, Eva Kavčič in Jure Hudelja je osvojila 3. mesto. Sledilo je tekmovanje

posameznikov.

Naši

dijaki

so

tekmovali

v

kategoriji

nekategoriziranih tekmovalcev. Jure Hudelja je osvojil naziv področnega prvaka, Nejc Geltar bronasto medaljo, Žiga Schweiger je bil 11., Mitja Frankovič pa 16. V kategoriji nekategoriziranih dijakinj je bila bronasta Helena Peršič, Eva Kavčič je osvojila 5. mesto, Klara Žalec pa 10. Dijake je spremljala mentorica Zdenka Kavčič, prof.

Prva vrsta (od leve proti desni): Nejc Geltar, 3. ST, Mitja Frankovič, 1. ST, Jure Hudelja, 1. ST, Žiga Schweiger, 2. OK. Stojijo (od leve proti desni): Zdenka Kavčič, prof., Helena Peršič, 2. bG, Eva Kavčič, Klara Žalec, 3. bG. Srednja šola Črnomelj

102


Kronika 2015/16

Helena Peršič (prva z leve) z bronasto medaljo.

Jure Hudelja (v sredini) in Nejc Geltar (desno) z medaljama.

Srednja šola Črnomelj

103


Kronika 2015/16

SREDA, 23. 12. 2015 KOŠARKA ZA DIJAKINJE - področno prvenstvo Tekmovanje se je odvijalo v športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. Udeležile so se ga ekipe Gimnazije Brežice, Gimnazije Novo mesto, Srednje elektro in tehniške gimnazije Novo mesto ter ekipa naše šole. Naša dekleta so klonila pred obema novomeškima ekipama. Z zmago (22 : 0) v tekmi proti ekipi Gimnazije Brežice pa so si priigrale tretje mesto v končni razvrstitvi. Ekipo je vodil Branislav Adlešič, prof.

Stojijo (od leve proti desni): Ida Perušič (1. aG), Saša Delkot (3. bG), Maja Jankovič (4. aG), Ana Mavsar (3. bG) in Branislav Adlešič, prof. Čepijo (od leve proti desni): Klara Žalec (3. bG), Eva Brus (4. aG), Tjaša Miketič (3. E) in Brina Dokl (3. bG).

Srednja šola Črnomelj

104


Kronika 2015/16

OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI TER 25-LETNICI PLEBISCITA: »Mladi verujejo vate, domovina!«

Naslovnica programskega lista

Srednja šola Črnomelj

105


Kronika 2015/16

V sredo, 23. 12. 2015, smo v občini Črnomelj s proslavo »Mladi verujejo vate, domovina!« obeležili dan samostojnosti in enotnosti ter 25-letnico plebiscita o samostojni Republiki Sloveniji. Proslavo so pripravili dijaki Srednje šole Črnomelj pod mentorstvom aktiva profesoric slovenščine. Občinstvo sta nagovorila ravnateljica srednje šole, ga. Elizabeta Prus, kot slavnostni govorec pa podžupan občine Črnomelj, g. Štefan Misja. Dijaki so se v kritičnem tonu prek brane in pete besede spomnili slovenske zgodovine in opozorili na trenutne razmere v državi in Beli krajini, ki niso rožnate in našo mladino silijo ne samo ven iz rodne pokrajine, temveč tudi iz države. Kljub vsemu so dijaki proslavo sklenili v pozitivnem duhu, saj vanjo še vedno verjamejo in upajo na boljše čase. Povezovalca programa Anamarija Brozovič, 3. aG in Tomaž Kasunič, 4. aG Nastopajoči pevski zbor Srednje šole Črnomelj 

dijakinje 1. a in b gimnazije ob spremljavi Andreja Zupančiča, 1. bG (Zdravljica, glasba Stanko Premrl)

dekliški zbor 1. a in b gimnazije (San se šetao, prekmurska ljudska)

dekliški zbor 1. a in b gimnazije (Tam, kjer teče bistra Zila, koroška ljudska)

dijaki 1. a in b gimnazije ob spremljavi Aleksandra Vukovića, 1. bG (Slovenija, od kod lepote tvoje, Vilko in Slavko Avsenik)

Recitacije 

Kristjan Puhek, 1. aG (Primož Trubar: Katekizem, odlomek)

Miha Babič, 1. bG (Valentin Vodnik: Dramilo)

Niko Žan Kastelc, 2. bG (France Prešeren: Sonetni venec, 7. sonet)

Tina Plut, 4. bG (Ivan Cankar: Kurent, odlomek)

Tadej Dragovan, 3. bG in Kristjan Spudić, 4. aG (Oton Župančič: Z vlakom, odlomek)

Srednja šola Črnomelj

106


Kronika 2015/16

Ana Pavlinič, 1. aG ob spremljavi Daniela Kureta, 4. bG (Karel Destovnik Kajuh: Bosa pojdiva, dekle, obsorej)

Manja Novak, 3. aG, Sara Kozina, 3. bG in Klemen Jerman, 3. bG (Tone Pavček: Ljubezen)

Ema Plut, 2. bG (Andrej Kokot: Napisi padajo)

Tjaša Ogulin, 2. aG (Srečko Kosovel: Mladi verujejo vate, Pravica)

Pevske točke 

Leja Plut, 2. aG (Slovenskega naroda sin, Tomaž Domicelj; Za Slovenijo živim, Nuša Derenda)

Natalija Šterk, 1. bG (Med iskrenimi ljudmi, Majda Sepe)

Ana Pavlinič, 1. aG ob spremljavi Daniela Kureta, 4. bG (Siva pot, Aleksander Mežek)

Instrumentalna točka Marko Brodarič, 3. bG (Variacije v F) Plesna točka Brina Dokl, 3. bG (Herbert Gronemeyer, instrumental) Scenarij Jelena Šikonja in Mateja Juran Kordiš Mentorice recitatorjev Mateja Juran Kordiš, Anita Starašinič, Jelena Šikonja, Rosana Vukojević Zborovodkinja

Scenska postavitev

Helena Konda

Špela Vraničar

Tehnična podpora Srečko Muc

Srednja šola Črnomelj

107


Kronika 2015/16

Scena na odru

Dekliški zbor 1. abG z zborovodkinjo Heleno Konda, prof.

Srednja šola Črnomelj

108


Kronika 2015/16

Leja Plut, 2. aG ob spremljavi bratca Gašperja Pluta.

Kristjan Spudić, 4. aG in Tadej Dragovan, 3. bG recitirata odlomek Župančičeve Z vlakom.

Srednja šola Črnomelj

109


Kronika 2015/16

Daniel Kure, 4. bG in Ana Pavlinič, 1. aG sta uglasbila Kajuhovo Bosa pojdiva, dekle, obsorej.

Pevski zbor 1. abG.

Srednja šola Črnomelj

110


Kronika 2015/16

Plesna točka Brine Dokl, 3. bG.

Zadnji poklon nastopajočih.

Srednja šola Črnomelj

111


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 24. 12. 2015 IZŠLA JE DRUGA ŠTEVILKA ŠOLSKEGA GLASILA MOZAIK Mozaik so tokrat ustvarili dijaki pod mentorstvom Miroslava Pluta, prof. Glavna urednica je Petra Mišica (4. bG), odgovorni urednik pa Matic Brinc (4. bG), ki je tudi tokrat poskrbel za vizualno podobo glasila.

ZADNJI ŠOLSKI DAN V KOLEDARSKEM LETU 2015 Četrtek, 24. 12. 2015, je bil za dijake SŠ Črnomelj praznični dan. Po samo dveh urah pouka so se zbrali pri razrednikovih urah in z radijsko oddajo obeležili državni praznik ter 25-letnico plebiscita. Oddajo so dijaki pripravili pod mentorstvom Rosane Vukojević. Nagovorila jih tudi ravnateljica, ga. Elizabeta Prus, prof. V kritičnem tonu prek brane besede so se spomnili slovenske zgodovine in opozorili na trenutne razmere v državi in Beli krajini, ki niso rožnate in našo mladino silijo ne samo ven iz rodne pokrajine, temveč tudi iz države. Kljub vsemu so oddajo sklenili v pozitivnem duhu, saj vanjo še vedno verjamejo in upajo na boljše čase. V oddaji so sodelovali: Valentina Ambrožič, David Mužar, Daniel Kure, (vsi iz 4. bG), Miha Babič, 1. bG, Ema Plut, 2. bG, Tjaša Ogulin, 2. aG.

Srednja šola Črnomelj

112


Kronika 2015/16

Dijaki so si pred oddajo glasilke poplaknili s toplim čajem in se okrepčali z rogljički.

Nagovor ravnateljice Elizabete Prus, prof.

Srednja šola Črnomelj

113


Kronika 2015/16

Od leve proti desni sodelujoči v oddaji: Ema Plut, 2. bG, David Mužar, 4. bG, zgoraj Valentina Ambrožič, 4. bG, spodaj Tjaša Ogulin, 2. aG, Daniel Kure, 4. bG, Miha Babič, 1. bG.

Dijaki 3. aG pridno spremljajo radijsko oddajo.

Srednja šola Črnomelj

114


Kronika 2015/16

Dijake je s svojim obiskom v razredih razveselil tudi slavni decembrski dobri mož, Božiček, nato pa so se vsi skupaj z razredniki odpravili v športno dvorano, kjer sta jih že čakala čarodej Sam Sebastian in stand up komičarka Lucija Ćirović s svojimi čarovnijami in šalami. Dijakom SŠ Črnomelj so se pri ogledu predstave pridružili tudi učenci in učitelji Osnovne šole Milke Šobar – Nataše. Po predstavi so vsi, dijaki in profesorji, zadovoljni odšli prazničnemu tednu naproti, ko so si nabrali moči za novo koledarsko leto.

Božiček na obisku v 4. bG.

Čarodej Sam Sebastian in Leja Plut, 2. aG.

Srednja šola Črnomelj

115


Kronika 2015/16

Čarodej Sam Sebastian in Manja Novak, 3. aG.

Lucija Ćirović se je pošalila o vsakdanjem življenju mladih. Srednja šola Črnomelj

116


Kronika 2015/16

JANUAR, 2016 SREDA, 13. 1. 2016 MALI NOGOMET ZA DIJAKE - področno prvenstvo Nogometna ekipa dijakov naše šole se je udeležila področnega prvenstva v malem nogometu za dijake srednjih šol. Prvenstvo se je odvijalo v športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. Na prvenstvu je sodelovalo osem srednješolskih ekip iz Kočevja, Novega mesta, Ivančne gorice, Brežic, Krškega, Litije in Črnomlja. Za ekipo naše šole so igrali: Jure Hudelja (1. ST), Tadej Frankovič (2. OK), Aleš Šuštarič (3. OK), Klemen Žugelj (3. ST), Jani Metež (3. aG), Marko Lakner in Roman Josef Križman (oba iz 3. bG) ter Jurij Ivanušič in Kristjan Spudić (oba iz 4. aG). Ekipa naše šole, ki jo je vodil Boris Šikonja, prof., je zasedla 3. mesto.

Stojijo od leve proti desni: Klemen Žugelj, Roman Josef Križman, Tadej Frankovič, Kristjan Spudić, Marko Lakner. Čepijo (od leve proti desni): Jurij Ivanušič, Aleš Šuštarič, Jani Metež, Jure Hudelja. Srednja šola Črnomelj

117


Kronika 2015/16

PETEK, 15. 1. 2016 PREDSTAVITEV UČNIH PODJETIJ (3. ET) V okviru pouka pri strokovnem modulu M2 smo imeli predstavitev učnih podjetij. Dijaki so kot pred izbor za udeležbo na državnem tekmovanju predstavili svoja podjetja, funkcije, ki jih v podjetju opravljajo, spletno stran, izdelali pa so tudi nekaj reklamnega materiala. Med predstavitvijo so dokazali, da imajo veliko znanja s področja podjetništva. Čeprav razred ni ravno številčen, so uspeli ustanoviti kar dve učni podjetji. Dijaki delajo pod vodstvom mentorice Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela inf.

Zavzeto delajo

Srednja šola Črnomelj

118


Kronika 2015/16

SOBOTA, 16. 1. 2016 KREATIVNA DELAVNICA V PROJEKTU ERASMUS+ Dijaki, ki so vključeni v krožek Erasmus+, ter mentorici projekta, profesorici Marta Strmec in Alexandra Kočevar, so se sestali v sejni sobi hotela Balnea v Dolenjskih Toplicah. V skupinah so načrtovali pet dejavnosti, ki jih bodo v prihodnjih dveh letih skušali uresničiti. Ob tem se bodo trudili obogatiti življenje dijakov na naši šoli, povezovali pa se bodo tudi z lokalnim okoljem. Vsaka skupina je napisala poročilo, izdelala načrt uresničitve projekta ter ga predstavila ostalim. Druženje so zaključili s kopanjem v Termah Krka. Več o njihovem delovanju je mogoče prebrati na njihovem blogu Launching our CO3 satellite.

V Dolenjskih Toplicah

Srednja šola Črnomelj

119


Kronika 2015/16

ZIMOVANJE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI

NEDELJA, 17. 1. 2016 - SREDA, 20. 1. 2016 SMUČANJE V CERKNEM, (3. abG, 3. EST) Za dijake tretjih letnikov je bilo organizirano zimovanje – smučanje v Cerknem. V štirih dneh so dijaki na umetnem snegu predelali šolo smučanja. Začetniki so v vrsti z Dejanom, najetim učiteljem Smučarskega društva Novinar, naredili prve »korake« na snegu. Ostali dijaki so izpopolnjevali smučarske veščine pod mentorstvom profesorjev: Zdenke Kavčič, Borisa Šikonje in Branislava Adlešiča (vodja in organizator dejavnosti). Zadnji dan so se preizkusili tudi v vožnji med vratci.

Kljub sončnim žarkom je bilo zelo hladno

Srednja šola Črnomelj

120


Kronika 2015/16

PONEDELJEK, 18. 1. 2016 ŠPORTNI DAN – ŠPORTNE IGRE IN LOKOSTRELSTVO (3. abG, 3. EST IN 2. ST) Za dijake 3. abG in 3.ST, ki športnih dni niso opravili na smučišču, je bil organiziran 1. športni dan, ki so ga aktivno preživeli v šolski športni dvorani. Pomerili so se v spretnostih odbojkarske in nogometne igre ter košarke pa tudi namiznega tenisa. Urška Čavić (3. aG) je del časa namenila tudi treningu lokostrelstva. Športni dan je bil istočasno organiziran tudi za dijake 2. ST. Dijake so na športnem dnevu spremljali Janja Jankovič, prof., Marko Rožič, prof. in mag. Vlasta Pezdirc (organizatorica in vodja dejavnosti).

Srednja šola Črnomelj

121


Kronika 2015/16

Tekmovalne vneme jim ni zmanjkalo

SREDA, 20. 1. 2016 ŠPORTNI DAN V TERMAH ČATEŽ (3. abG, 3. EST, 1. OK, 2. OK IN 4. ST) Dijaki 3. abG in 3.ST, ki športnih dni niso opravili na smučišču, je bil organiziran celodnevni športni dan, ki so ga aktivno preživeli Termah Čatež. Udeležencem je bilo v veliko zadovoljstvo, da ob bazenih in v njih ni bilo gneče, saj so lahko nemoteno uživali v raznolikih vodnih aktivnostih. Dijake so na športnem dnevu spremljali Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh., Leopold Grahek, univ. dipl. inž. str. in mag. Vlasta Pezdirc (organizatorica in vodja dejavnosti).

Srednja šola Črnomelj

122


Kronika 2015/16

TOREK, 19. 1. 2016 RODITELJSKI SESTANEK Pripravili smo drugi skupni roditeljski sestanek za starše, in sicer predavanje z naslovom Pasti zasvojenosti in vzgoja za neodvisnost. Predaval je Toni Kočevar, ki se v Društvu Srečanje (Novo mesto) ukvarja s področjem zasvojenosti z drogami. Staršem je poskušal odgovoriti na vprašanje, zakaj mladostnik poseže po prepovedanih substancah in kako pristopiti k mladostniku, ki je stopil na pot uživanja drog.

SREDA, 20. 1. 2016 ZGODOVINA - šolsko tekmovanje Na šoli je potekalo XV. šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev na temo Prva svetovna vojna. Tekmovanja se je udeležilo 27 dijakov in dijakinj. Glede na doseženo število točk je letos, verjetno tudi zaradi aktualnosti teme, kar 14 dijakov prejelo bronasto priznanje na državnem nivoju. Prejemniki bronastega priznanja iz 1. letnika: Blaž Pečarič in Ida Muc (oba iz 1. aG) ter Tjaša Šikonja (1. bG) Prejemnika bronastega priznanja iz 2. letnika sta Zvonka Janežič in Bor Jerman (oba 2. aG). V 3. letniku so bili uspešni Eva Kavčič, Marko Lakner in Lan Skoliber (vsi iz 3. bG).

Srednja šola Črnomelj

123


Kronika 2015/16

V 4. letniku pa so bronasta priznanja prejeli Maja Jankovič, Ignac Skala (oba iz 4. aG) ter Jernej Križan, Peter Matek, Vito Šuklje in Anže Švajger (vsi iz 4. bG). Za dosego srebrnega in zlatega priznanja si bodo aprila na državnem tekmovanju prizadevali dijaki, ki so osvojili največ točk: Zvonka Janežič in Bor Jerman (oba iz 2. aG) ter Eva Kavčič (3. bG). Mentorica dijakov je Gordana Popovič Lozar, prof.

ČETRTEK, 21. 1. 2016 TEHNIŠKI DNEVI ZA UČENCE OŠ LOKA V okviru tehniških dni so nas obiskali učenci 9. razredov OŠ Loka. Ravnateljica Elizabeta Prus in dijaki, Anže Švajger, Barbara Prus ter Valentina Ambrožič (vsi iz 4. bG), so jim predstavili šolo in šolske programe. Delavnico strojništva so pripravili Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str., Nejc Gorše, dipl. inž. str. in Rudi Sirnik, dipl. inž. str. ter dijaki Anja Mali in Nejc Geltar (oba iz 3. ST) in Tilen Viljem Pintarič (2. ST). Jezikovno delavnico sta pripravili profesorici Marta Strmec in Alexandra Kočevar. V delavnici so sodelovale dijakinje: Nana Čemas, Nina Mikunovič, Sara Hudelja, Nika Strmec, Ana Štajdohar, Ana Vukšinič (vse iz 2. bG). Dekorativno delavnico je pripravila in izvedla Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh. V pomoč sta ji bili Nika Ambrožič (3. E) in Alja Muc (3. bG). Delavnico biologije je pripravil profesor Andrej Čufer s pomočjo Tjaše Ogulin, Daše Pintarič in Anža Pluta (vsi iz 2. aG).

Srednja šola Črnomelj

124


Kronika 2015/16

Družboslovno delavnico sta pripravili profesorici Gordana Popovič Lozar in Janja Jankovič z dijaki Petro Mišica, Maticem Brincem, Davidom Mužarjem in Pio Zevnik (vsi iz 4. bG). Kemijsko delavnico je pripravila Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. z dijaki Romano Vranešič, Vitom Šukljetom in Petrom Matkom (vsi iz 4. bG). Delavnico fizike je pripravil Marko Rožič, prof. Izvedel jo je ob pomoči vzdrževalca učne tehnologije Marka Špringerja. Rudi Sirnik, dipl. inž. str. je vodil ogled šolskih delavnic. Časovno in organizacijsko izvedbo tehniških dni je pripravila profesorica Janja Jankovič, vodja skupine za tehniške dneve.

Osnovnošolci v fizikalni učilnici

Družboslovna delavnica

Jezikovna delavnica

Nejc Geltar (levo) Nejc Gorše (desno) v delavnici strojništva.

Srednja šola Črnomelj

125


Kronika 2015/16

Predstavitev šole in šolskih programov; od leve proti desni: Valentina Ambrožič, Barbara Prus in Anže Švajger.

PONEDELJEK, 25. 1. 2016 BADMINTON - posamično državno tekmovanje Tekmovanje, na katerega se je uvrstilo osem najboljših badmintonistov iz novomeške regije, je potekalo v Medvodah. Med nekategoriziranimi igralkami je Eva Kavčič (3. bG) z odlično igro osvojila srebrno medaljo. Jure Hudelja (1. ST) pa si je kategoriji dijakov priboril bronasto medaljo. V konkurenci nekategoriziranih igralcev sta se pomerila tudi Nejc Geltar (3. ST) in Helena Peršič (2. bG). Obema se je iz predtekmovanja uspelo uvrstiti v izločilne boje, kjer pa jima žreb ni bil naklonjen, saj sta za nasprotnika dobila Evo in Jureta, ki sta ju izločila iz igre.

Srednja šola Črnomelj

126


Kronika 2015/16

Od leve proti desni: Nejc Geltar, Jure Hudelja, Eva kavčič, Helena Peršič, Zdenka Kavčič, prof.

Jure Hudelja in Eva Kavčič

SREDA, 27. 1. 2016 MENJAVA ČLANOV ŠOLSKEGA RADIA V sredo, 27. januarja, je med razredno uro v studiu šolskega radia potekala predaja radijskega gradiva in ključa studia. Člani šolskega radia in tudi maturantje – Valentina Ambrožič, Lucija Konda in Damjan Dragovan ter tehnik Daniel Kure (vsi 4. bG) –, ki so s svojimi glasovi in zvoki zaznamovali leto dolgo obdobje, so branje radijskih besedil in izbiro glasbene podlage prepustili mlajšim. Dijaki 1. aG – Nadja Suhorepec, Katja Grabrijan in Blaž Pečarič – bodo nadaljevali začrtano delo; za tehniko pa bo skrbel njihov sošolec Žan Režek. Mentorica radijske ekipe je mag. Anita Starašinič.

Srednja šola Črnomelj

127


Kronika 2015/16

Od leve proti desni: Katja Grabrijan, Nadja Suhorepec, Žan Režek in Blaž Pečarič

ŠPORTNO PLEZANJE - državno tekmovanje Tekmovanje se je odvijalo na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Uvrstitve dijakov naše šole: Tadej Dragovan (3. bG) se je uvrstil na 28. mesto, Luka Šimec (3. ST), na 29. Matej Horvat (3. aG) je zasedel 35. mesto, Eva Kavčič (3. bG) in Anamarija Brozovič (3. aG) pa sta si delili 24. mesto. Dijake je spremljala mentorica Zdenka Kavčič, prof. Srednja šola Črnomelj

128


Kronika 2015/16

Luka Šimec v steni

Od leve proti desni: Anamarija Brozovič, Matej Horvat, Zdenka Kavčič, prof., Luka Šimec, Tadej Dragovan, Eva Kavčič

Srednja šola Črnomelj

129


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 28. 1. 2016 PROTEUSOVA NAGRADA - 16. šolsko tekmovanje Na SŠ Črnomelj je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja biologije. Udeležilo se ga je 48 dijakinj in dijakov. Tekmovanje je potekalo v dveh skupinah: dijaki 1. in 2. letnika so se pomerili v znanju na temo Življenje v kraških jamah, dijaki 3. in 4. letnika pa v znanju vsebin biologije po programu gimnazija. Na osnovi rezultatov so se državno tekmovanje uvrstili naslednji dijaki: Klara Švegelj (1. aG), Bor Jerman (2. aG), Robert Glazer (3. bG) in Tomaž Kasunič (4. aG).

Srednja šola Črnomelj

130


Kronika 2015/16

FEBRUAR, 2016 KULTURNI TEDEN NA SŠ ČRNOMELJ

SREDA, 3. 2. 2016 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNE NALOGE »Da bi še enkrat prišel domu …« V času okoli kulturnega praznika na Srednji šoli Črnomelj že tradicionalno poteka kulturni teden, s katerim skozi različne dejavnosti (filmska vzgoja, radijska ura o Prešernu, šolski ples in predstavitev raziskovalne naloge) obeležujemo slovenski kulturni praznik. V sredo, 3. 2. 2016, so dijaki v času razredne ure prisluhnili predstavitvi sociološko-zgodovinske raziskovalne naloge z naslovom »Da bi prišel še enkrat domu …« (Kako so 1. svetovno vojno doživljale družine pod Semiško goro). Prireditev so dijaki pod vodstvom profesoric Helene Konda in Jelene Šikonja popestrili z dramskimi in glasbenimi točkami. Problematika 1. svetovne vojne je ob stoletnici njenega začetka še kako aktualna, tega so se zavedali Anž Plut, Tjaša Ogulin in Zvonka Janežič, (vsi iz 2. aG), ki so pod mentorstvom profesoric Janje Jankovič in Gordane Popovič Lozar z nalogo na državnem tekmovanju raziskovalnih nalog – to poteka v okviru mednarodnega tekmovanja Eustory – dosegli drugo mesto. Naloga predstavlja izjemen dosežek, saj razen Spominov na prvo svetovno vojno in ujetništvo Antona Grahka iz Črnomlja za področje Bele krajine in zlasti današnje občine Semič ni strokovne literature na to temo, sploh pa ni literature, ki bi obravnavala doživljanje vojne skozi perspektivo žensk in otrok.

Srednja šola Črnomelj

131


Kronika 2015/16

Anž Plut, Zvonka Janežič in Tjaša Ogulin.

Zborček deklet med nastopom. Srednja šola Črnomelj

132


Kronika 2015/16

Fantovski zbor med nastopom.

Od leve proti desni: Gordana Popovič Lozar, Anž Plut, Zvonka Janežič, Elizabeta Prus, Tjaša Ogulin, Janja Jankovič Srednja šola Črnomelj

133


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 4. 2. 2016 RADIJSKA URA POSVEČENA PREŠERNU Dijaki 4. aG so pod vodstvom mentorice Mateje Juran Kordiš, prof., v okviru praznovanja slovenskega kulturnega praznika pripravili radijsko oddajo posvečeno Prešernu. Izpostavili so Prešernov odnos do ljudi, predvsem do otrok in nemočnih. Podrobneje so predstavili Prešernova prijatelja Čopa in Smoleta, vezi, ki so jih družile ter njuno tragično smrt, ki je Prešerna zelo zaznamovala in končala obdobje njegovega mladostništva.

Sedijo (od leve proti desni): Daniel Kure, (4. bG), Kristjan Spudić, Tomaž Kasunič. Stojijo (od leve proti desni): Larisa Šegina, Patricija Blažič, Katja Blažič, Maja Jankovič, Tjaša Puš, Maruša Špehar, Matija Lovšin, Mateja Juran Kordiš, prof.

Srednja šola Črnomelj

134


Kronika 2015/16

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 2016 IN PODELITEV ŽUPANČIČEVIH DIPLOM ZA LETO 2015 Prireditev je potekala v telovadnici OŠ Mirana Jarca. Kulturni program so s svojimi nastopi obogatili učenci in učitelji OŠ Mirana Jarca ter tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj. Vesna Fabjan, prof., je na prireditvi prejela Župančičevo priznanje - diplomo za pomembne enkratne dosežke in uspehe na področju kulturnega udejstvovanja.

Vesna Fabjan med prejemom Župančičeve diplome iz rok županje Mojce Čemas Stjepanovič.

Srednja šola Črnomelj

135


Kronika 2015/16

Predstavitev dela Vesne Fabjan, prof.

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

136


Kronika 2015/16

EKOKVIZ - šolsko tekmovanje V sklopu Ekošole se je začelo enourno šolsko tekmovanje Ekokviz na temo Življenje je pestro. Udeležilo se ga je 17 dijakov. Tekmovali so gimnazijci in dijaki strokovne šole. V predpisanem gradivu so se tekmovalci seznanili s temami o biotski raznovrstnosti, hrani in o odpadkih. Za izvedbo tekmovanja so poskrbele mentorice Ekošole Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh., Janja Jankovič, prof. in Desanka Kambič, univ. dipl. ekon. Dijaki so dobili priznanja za sodelovanje, prvi trije v vsaki skupini pa so bili povabljeni na državno tekmovanje v Celje. V skupini gimnazija so bili najuspešnejši Nina Mikunovič, 2. bG, Jure Bosanac, 3. aG in Manja Novak, 3. aG, v srednji poklicni in strokovni šoli pa Lea Krajec, 3. E, Anja Mali, 3. ST in Marko Bahor 2. ST.

PETEK, 5. 2. 2016 SODELOVANJE NA PRIREDITVI OB KULTURNEM PRAZNIKU Ob 17. uri je v prostorih Knjižnice Črnomelj potekala že 4. tovrstna prireditev v počastitev kulturnega praznika. Z njo so tako obeležili 140 let rojstva Dragotina Ketteja, minilo pa je tudi 90 let, odkar je umrl Srečko Kosovel. Vabilu Knjižnice Črnomelj na recitiranje in deklamiranje pesmi Srečka Kosovela in Dragotina Ketteja sta se odzvala dva dijaka naše šole. Natalija Šterk (1. bG) je deklamirala pesem Srečka Kosovela z naslovom Kons. 5, njen sošolec Miha Babič pa pesem Balada istega pesnika. Večer pesniške besede je popestrila šansonjerka Vita Mavrič, za glasbeni predah pa je skrbel godalni trio Battalia. Prireditve se je udeležila in na njej sodelovala s prebiranjem pesmi tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič. Dijaka je na nastop pripravila mentorica, mag. Anita Starašinič. Srednja šola Črnomelj

137


Kronika 2015/16

Natalija Šterk.

Miha Babič med deklamacijo.

ČETRTEK, 11. 2. 2016 SPLETNI KVALIFIKACIJSKI TEST V OKVIRU 2. FAZE DRŽAVNEGA ZGODOVINSKEGA TEKMOVANJA RE-PRO Ekipa SŠ Črnomelj (Belokranjski imperij) je reševala spletni kvalifikacijski test v okviru 2. faze zgodovinskega tekmovanja RE-PRO, pri čemer so imeli dijaki na voljo le 1 priložnost. Namen testa je bil izbor 15 najboljših gimnazijskih

ekip

za

finale.

Test

je

preverjal:

matematično-logične

sposobnosti, znanje metodologije (splošna vprašanja v zvezi z video posnetki usposabljanja), odgovore na esejska vprašanja v zvezi s svetovnimi in nacionalnimi zgodovinskimi problemi. Ekipa naše šole v sestavi Eva Kavčič (3. bG), Bor Jerman, Erik Gajić (oba iz 2. aG), se je uvrstila v polfinale. Mentorica dijakov je bila Gordana Popovič Lozar, prof.

Srednja šola Črnomelj

138


Kronika 2015/16

PETEK, 12. 2. 2016 in SOBOTA, 13. 2. 2016 INFORMATIVNI DAN NA NAŠI ŠOLI Informativni dan je potekal v petek, 12. 2. 2016, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 13. 2. 2016, ob 9. uri. Dejavnosti v okviru informativnega dneva, ki jih je načrtoval in vodil tim v sestavi: ravnateljica Elizabeta Prus, prof., Marta Strmec, prof., Brigita Šolar Grahek, univ. dipl. psih., Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon., Zdenka Kavčič, prof., Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str. in Jelena Šikonja, prof., so potekale v štirih sklopih, in sicer: uvodni program v medioteki,

predstavitev

posameznih

izobraževalnih

programov,

predstavitev medpredmetnih povezav in poteka pouka v učilnicah in pogostitev v jedilnici, kjer so bile tudi stojnice. Za potrebe informativnega dneva so bili objavljeni oglasi: - v lokalnem časopisu Belokranjec, kjer je bil objavljen tudi članek Marjetke Balkovec Debevec z naslovom »Gimnazija Črnomelj po sedmih desetletjih (1944/45-2014/15), - v prilogi Dolenjskega lista Živa, - reklamni spot na Radiu Odeon, kjer je bila tudi neposredna povezava na spletno stran šole; - vabilo na spletni strani s predstavitvenimi filmi in Facebook profilu Srednje šole Črnomelj, - po OŠ smo razobesili vabila – plakate. Scenarij za uvodni program, ki je bil kulturno-zabavne narave in je potekal od 9.05 do 9.20, je zapisala mag. Anita Starašinič. Zamišljen je bil kot povabilo v »šolišče«, na odru katerega so nastopili:  med predvajanjem glasu Nadje Suhorepec (1. aG) o nastanku šolske himne kot pravljice je nekaj dijakinj 1. in 2. letnika gimnazije prišlo na oder;  dijaki 1. aG in 1. bG, so nato zapeli šolsko himno – s kitaro jih je spremljal Andrej Zupančič (1. bG) – in ob petju tudi zaplesali, v petje pa sta jih uvedla Lara Geltar in Žan Režek (oba 1. aG); Srednja šola Črnomelj

139


Kronika 2015/16

 Katja Grabrijan (1. aG) je iz šolskega zbora izstopila in deklamirala pesem Ervina Fritza Naša družina glede na vreme in TV spored, medtem pa so člani zbora elemente iz pesmi odigrali;  za njo je na odru »šolišča« nastopil Miha Babič (1. bG) in deklamiral pesem Alojza Ihana Kako sem postal, člani zbora pa so mu pomagali pesem uprizoriti;  zgodba v »šolišču« se je nadaljevala s pevskim nastopom Ane Pavlinič (1. aG), Natalije Šterk (1. bG) in Nine Mikunovič (2. bG), s kitaro pa jih je spremljal Andrej Zupančič (1. bG);  sledila je plesna točka plesnih parov Nike Strmec (2. bG) in Žana Peteha (2. aG), Nine Mikunovič (2. bG) in Leona Krajačiča (1. aG) ter Melanie Križman (2. bG) in Blaža Pečariča (1. aG);  zadnja je nastopila Tjaša Ogulin (2. aG), ki je deklamirala pesem Anje Štefan Svet je kakor ringaraja, zbor pa ji je pomagal elemente iz pesmi občinstvu plesno ponazoriti;  nastopajoči so se poslovili in odšli z odra »šolišča« s ponovnim prepevanjem šolske himne Pridruži se nam;  potem ko je zastor padel, je Blaž Pečarič (1. aG) povabil ravnateljico Elizabeto Prus, da bodočim dijakom in njihovim staršem nameni nekaj besed, sledila pa je predstavitev izobraževalnih programov. Za predstavo v »šolišču« pa so poskrbele mentorice svojih dijakov Rosana Vukojević, prof., Helena Konda, prof., in mag. Anita Starašinič. Podoba medioteke, kjer je bil postavljen oder, je spominjala na preddverje gledališča. Za njeno podobo sta poskrbeli Rosana Vukojević, prof., mag. Anita Starašinič ob pomoči šolskega hišnika Bojana Šikonje. Za ozvočenje sta poskrbela Marko Špringer in dijak Luka Horvat, 2. aG, fotografirali so dijaki filmskega krožka, informativni material v sodelovanju z mentorji je uredila Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon., za pogostitev v jedilnici pa Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon., ter Karmen Golobič, univ. dipl.org. delainf.

Srednja šola Črnomelj

140


Kronika 2015/16

Za potrebe informativnega dne smo pripravili posebno izdajo šolskega časopisa Mozaik, mentor Miroslav Plut, prof., urednika dijaka Matic Brinc in Petra Mišica, 4. bG. Bodoči dijaki so dobili darilno vrečko z logotipom šole, program dneva, posebno izdajo Mozaika, beležko s svinčnikom ter gradivo o postopku vpisa. Predstavitev izobraževalnih programov Profesorji in dijaki so od 9. 25 do 10.00 predstavili izobraževalne programe, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2016/17, in sicer: -

program »gimnazija« so predstavili Brigita Grahek Šolar, univ. dipl. psih., in Margaretka Šavli, univ. dipl inž. kem., ter dijaki Jurij Krajačič, 2. bG, Tjaša Ogulin, 2. aG, Miha Babič, 1. bG, Žan Režek, 1. bG;

-

program »strojni tehnik« je predstavil Gregor Cindrič, univ. dipl. inž str., z dijaki 2. ST ter Nejcem Geltarjem iz 3. ST;

-

program »oblikovalec kovin – orodjar« sta predstavila Nejc Gorše, dipl. inž. str., in Tatjana Štampfelj, dipl. mat., z dijakom Žigo Schweigerjem, 2. OK.

V vseh izobraževalnih programih je dijake in njihove starše nagovorila in pozdravila ravnateljica Elizabeta Prus, prof. Predstavitev izobraževalnih programov v učilnicah Vsi izobraževalni programi so od 10. do 10.45 ure imeli dve predstavitvi, v katerih so imeli bodoči dijaki in njihovi starši možnost spoznati način dela pri pouku, različne predmete, delo v šolskih delavnicah. V programu gimnazija so dijaki v učilnici Nem 1 (Družboslovje in jeziki se predstavijo) pokazali medpredmetno povezavo zgodovine ter tujih jezikov. Mentorice profesorice: Gordana Popovič Lozar, Marta Strmec, Alexandra Kočevar, dijaki: Katarina Hudelja, Kristina Kovačič, Jaka Kofalt, Špela Saje, Anja Vlahovič, Tanja Vlašič, Urška Žunič, Daša Pintarić, vsi dijaki 2. aG; Jurij Krajačič, Nina Mikunovič, Zala Vraničar, Nana Čemas, Niko Žan Kastelic, Tina Švajger, Eva Žepič, vsi dijaki 2. bG.

Srednja šola Črnomelj

141


Kronika 2015/16

Pouk naravoslovja so prikazali dijaki ter profesorji Marko Rožič, Andrej Čufer, Margaretka Šavli v kemijskem laboratoriju. Vaje pri treh predmetih: kem, fiz, bio so prikazali dijaki (Nika Strmec, 2. bG, Eva Zupanič, 2. bG, Eva Pezdirec, 2. bG; Marko Brodarič, 3. bG, Robert Glazer, 3. bG; Anž Plut, 2. aG, Tjaša Ogulin, 2. aG, Daša Pintarič, 2. aG). V programu strojni tehnik so bodoči dijaki in njihovi starši spoznali modeliranje pod mentorstvom Leopolda Grahka, dipl. inž str. (sodelujoči dijaki 3. ST), ogledali so si delo in potek praktičnega pouka v šolskih delavnicah (vodja šolskih delavnic Stanko Kostelac, univ. dipl. inž. str.). V programu oblikovalec kovin – orodjar smo bodočim dijakom predstavili delo v šolskih delavnicah oziroma praktični prikaz delovne prakse pod vodstvom Rudija Sirnika, inž str., ogledali so si delo v šolskih delavnicah in potek praktičnega pouka (vodja šolskih delavnic Stanko Kostelac, univ. dipl. inž. str.). Predstavitev šolskih dejavnosti v jedilnici šole V jedilnici šole so se od 10. 45 dalje predstavile naslednje dejavnosti: -

projekt Ekošola pod mentorstvom ekotima

-

prostovoljstvo in debatni krožek pod mentorstvom profesorice Janje Jankovič

-

tuji jeziki pod mentorstvom Rosane Vukojević

-

informatika: krmiljenje lego robota

-

učna podjetja se predstavijo

-

projekt Erasmus +, ki je poskrbel za osvežitev s »smoothiji«.

Učitelji so se družili s starši in učenci, poklepetali in odgovorili še na kakšno vprašanje.

Srednja šola Črnomelj

142


Kronika 2015/16

Nagovor ravnateljice.

Dijaki se predstavijo.

Usmerili so obiskovalce.

Srednja šola Črnomelj

Tudi kemija je lahko zanimiva …

143


Kronika 2015/16

Strojniki med predstavitvijo.

Poučno-zabavna predstavitev družboslovja.

IZŠLA JE TRETJA ŠTEVILKA ŠOLSKEGA GLASILA MOZAIK Mozaik so tudi tokrat ustvarili dijaki pod mentorstvom Miroslava Pluta, prof. Glavna urednica je Petra Mišica (4. bG), odgovorni urednik pa Matic Brinc (4. bG), ki je ponovno poskrbel za vizualno podobo glasila.

Srednja šola Črnomelj

144


Kronika 2015/16

PONEDELJEK, 15. 2. 2016 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE OBISKAL SŠ ČRNOMELJ Na Srednji šoli smo imeli v ponedeljek, 15. 2. 2016, visoki obisk – na našo šolo je prišel predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor. V luči 25-letnice osamosvojitve države predsednik z gostom, ki je aktivno soustvarjal polpreteklo zgodovino, vodi pogovor z dijaki na temo »Nastajanje samostojne slovenske države«. Tokrat je gostil Jožefa Školča, zadnjega predsednika Zveze socialistične mladine Slovenije in drugega predsednika Državnega zbora Republike Slovenije. Dijaki so gosta z navdušenjem pričakali – pred vhodom v šolo so ju pozdravili predstavniki strokovnih programov, Tjaša Miketič, 3. E, Nejc Geltar, 3. ST in Žiga Schweiger, 2. OK, v jedilnici šole, kjer je potekal pogovor, pa sta ju nagovorila gimnazijca Valentina Ambrožič, 4. b in Tomaž Kasunič, 4. a. Po uvodnih besedah obeh gostov so sledila vprašanja dijakov. Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju. Na koncu sta se predsednica dijaške skupnosti Manja Novak, 3. aG in ravnateljica šole Elizabeta Prus zahvalili obema gostoma in jima izročili simbolična darila – predsedniku države avtorsko sliko naše dijakinje Zvonke Janežič, 2. aG, gospodu Školču pa belokranjsko pisanico in prtiček. Ker iz Bele krajine nihče ne sme oditi lačen, sta v dar prejela še belokranjsko pogačo. Tudi predsednik ni prišel praznih rok – ravnateljici šole je izročil predsedniško protokolarno darilo, svileno zastavo Republike Slovenije.

Srednja šola Črnomelj

145


Kronika 2015/16

Sprejem pred šolskim vhodom.

Vstopili so v šolo (od leve proti desni): Jožef Školč, Borut Pahor in Elizabeta Prus.

Prisrčni pozdravi z dijaki.

Srednja šola Črnomelj

146


Kronika 2015/16

Borut Pahor in Jožef Školč med odgovarjanjem na vprašanja dijakov.

Izročitev darila.

Srednja šola Črnomelj

147


Kronika 2015/16

Selfi s predsednikom.

OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE TARTUFFE (1. abG) Dijaki 1. letnika gimnazije so si v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu ogledali večerno gledališko predstavo Tartuffe, ki je nastala pod streho SNG Nova Gorica. Režiser uro in 45 minut dolge predstave brez odmora Vito Taufer se je odločil za nov prevod in sodobno predelavo besedila. V predstavi je v vlogi Orgona blestel Gojmir Lešnjak - Gojc, opazili pa so tudi Iztoka Mlakarja v vlogi Orgonovega svaka. Dijake so na predstavi spremljali Elizabeta Prus, prof., Miroslav Plut, prof., mag. Anita Starašinič kot vodja.

SREDA, 17. 2. 2016 OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE SAMORASTNIKI (3. abG, 4. ST) Dijaki 3. letnika gimnazije in 4. letnika strojnega tehnika so si v Mestnem gledališču Ljubljanskem ogledali gledališko predstavo Samorastniki. Uro in

Srednja šola Črnomelj

148


Kronika 2015/16

20 minut dolgo predstavo je po motivih iz istoimene novele Prežihovega Voranca spisala dramaturginja Simona Hamer, režirala pa Eva Nina Lampič. Mlada dramaturginja preizprašuje, kje so Hudabivški samorastniki danes, ko je stoletje, omenjeno v Metinem monologu, že davno minilo, ali se res ne dajo več teptati od drugih in ne prenašajo ponižno krivic, kot jim je naročila mati, so si priborili svoje pravice, enakopravnost … Posveti tudi vprašanju pozicije ženske (ljubice, matere, samohranilke), patriarhatu in nekaterim drugim temam, ki se zdijo še vedno ali pa ponovno aktualne. Vlogo Mete je več kot odlično odigrala Anja Drnovšek, nič slabše se niso odrezali niti ostali igralci, med njimi npr. Gašper Tič v vlogi Karničnika. Dijaki so bili po predstavi vidno navdušeni.

Predstava je navdušila dijake …

Srednja šola Črnomelj

149


Kronika 2015/16

PETEK, 19. 2. 2016 ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL Letošnji šolski plesni festival so pod vodstvom profesorice Vesne Fabjan organizirali dijaki 3. aG. Dvorana je pokala po šivih. S pesmijo I feel better when I'm dancing, za katero lahko rečemo, da je bila tematska pesem letošnjega festivala, so ŠPF otvorile plesalke skupine S-crew z dijaki SŠ Črnomelj. Sledile so spodbudne besede ravnateljice Elizabete Prus in županje Mojce Čemas Stjepanović. Obiskovalci so bili priča osupljivim plesnim nastopom različnih plesnih zvrsti, od folklore do break dancea. Odprtih ust smo spremljali plesne gibe zmagovalca Slovenija ima talent, Jerneja Kozana. Navdušil nas je tudi ples zelo

uspešno

plesne

skupine

SoFly

iz

Novega

mesta

in

nastop

harmonikarskega orkestra Martina Težaka, glasbene šole Melodiart, ki je osvežil vmesno dogajanje na odru. Dijaki 4. aG so dogajanje v dvorani popestrili s ponudbo muffinov in limonade, združili prijetno s koristnim in si na ta način nabrali nekaj prostovoljnih prispevkov obiskovalcev. Sredstva jim bodo v pomoč pri organizaciji bližajočega se maturantskega plesa. Najpomembnejši del šolskega plesnega festivala je bilo plesno tekmovanje dijakov SŠ Črnomelj. Pomerili so se kot posamezniki v parih ter v skupinah. Njihove plesne korake so ocenjevali sodniki Nina Perčin, Nataša Šuštarič Bradač, Nastja Rajkovič, Ula Pavlin in Žiga Sotlar. V kategoriji posameznikov je blestela Zala Vraničar (2. bG) in zasluženo zmagala, na drugo mesto se je uspelo uvrstiti Manji Novak (3. aG), Tina Plut (4. bG) je bila tretja. Med plesnimi pari sta se najbolje odrezala Leon Krajačič (1. aG) in Nina Mikunovič (2. bG). Drugo mesto je pripadlo Romanu Križmanu in Evi Kavčič (oba iz 3. bG), tretje mesto pa sta si priplesala Žiga Peteh (2. aG) in Nika Strmec (2. bG).

Srednja šola Črnomelj

150


Kronika 2015/16

Za najvišja mesta se je potegovalo tudi šest skupin (razredov). Dijaki so se za nastope pridno pripravljali že od novembra. S svojimi nastopi so navdušili prav vsi. Po mnenju sodnikov so si največ točk s svojo koreografijo prislužili dijaki 3. aG, drugo mesto so osvojili dijaki 1. ST. na tretje mesto so se uvrstili dijaki 2. bG, ki so svoj nastop posvetili sošolcu Dominiku Lozarju, ki po hudi poškodbi okreva v ljubljanskem kliničnem centru. Najboljši bodo šolo zastopali na državnem tekmovanju ŠPF.

Dogajanje so popestrili dijaki 4. aG.

Bitka plesnih parov. Srednja šola Črnomelj

151


Kronika 2015/16

Zmagovalna skupina 3. aG.

Navdušujoč ples fantov iz 1.ST. Srednja šola Črnomelj

152


Kronika 2015/16

Tretjeuvrščeni dijaki 2. bG.

Eugenija Janjoš in Kristjan Spudič.

Srednja šola Črnomelj

153


Kronika 2015/16

NASTOP DIJAKOV 3. bG V DSO V Domu starejših občanov Črnomelj so obeležili 28-letnico delovanja in slavnostno odprli prenovljene prostore za paliativno oskrbo. Na povabilo direktorice doma, ge. Valerije Lekić Poljšak, so dogodek pod mentorstvom Jelene Šikonja, prof., s povezovanjem programa in recitacijami popestrili tudi štirje dijaki naše šole. To so bili Tanja Grabrijan, Eva Kavčič, Sara Kozina in Marko Lakner (vsi 3. bG).

Od leve proti desni: Jelena Šikonja, prof., Marko Lakner, Sara Kozina, Elizabeta Prus, prof. (ravnateljica), Tanja Grabrijan, Eva Kavčič.

Srednja šola Črnomelj

154


Kronika 2015/16

Med nastopom

SOBOTA, 20. 2. 2016 ULTIMATE FRIZBI – tekmovanje na državnem nivoju Ekipa SŠ Črnomelj se je prvič udeležila tekmovanja srednjih šol v Ultimate frizbyju. Tekmovanje je potekalo v Šolskem univerzitetnem centru v Mariboru. Udeležilo se ga je 10 ekip iz Maribora, Slovenske Bistrice, Ptuja, Kopra, Krškega in Črnomlja. Frizbi je šport, ki zahteva izjemne psihofizične sposobnosti, poleg tega krepi ekipni duh in fair play. V prvi tekmi so naši klonili pred favorizirano ekipo Slovenska Bistrica 1 (zmagovalec turnirja), nato pa so premagali ekipi Kopra in Prve gimnazije Maribor. Četrto tekmo, ki bi jih vodila v polfinale so za točko izgubili proti Drugi gimnaziji Maribor. Do uspeha jim je z nasveti pomagal tudi selektor državne reprezentance Blaž Jakopin. Z osvojenim 6. mestom so postali največje presenečenje turnirja. Ekipo je na tekmovanju vodil Branislav Adlešič, prof.

Srednja šola Črnomelj

155


Kronika 2015/16

Ekipno izpolnjevanje obrazca za »Spirit of the game«

Selektor slovenske reprezentance Blaž Jakopin med dajanjem napotkov

Stojijo (od leve proti desni): Branislav Adlešič, prof., Saša Delkot, Klara Žalec, Tadej Dragovan, Klemen Jerman (vsi iz 3. bG), Aleks Mahmutovič. Čepijo (od leve proti desni): Claudio Kuhar, (4. aG), Jernej Vipavec, (4. bG) in Tomaž Kasunič (4. aG)

Srednja šola Črnomelj

156


Kronika 2015/16

MAREC, 2016

V mesecu marcu smo se pridružili vseslovenskemu okoljsko-humanitarnemu projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo - Stara plastenka za nov inkubator. Akcija ima poleg okoljevarstvenih tudi humanitarne razsežnosti. Denar od zbranih plastenk bo družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) Unirec namenila sofinanciranju nakupa novega inkubatorja kranjski porodnišnici. Vse zbrane odpadne plastenke je bilo potrebno ločevati dosledno in pravilno: popolnoma izpraznjene, stisnjene in zbrane v posebni vreči, škatli ali zabojniku, brez morebitnih drugih odpadkov. Zbirali smo izključno plastenke pijač in mlečnih izdelkov. Plastične zamaške smo odlagali v posebne zabojnike.

Srednja šola Črnomelj

157


Kronika 2015/16

SREDA, 2. 3. 2016 KARIERNI DAN NA SŠ ČRNOMELJ Kako izbrati študij? Kaj pri tej odločitvi upoštevati? Čigave nasvete poslušati? Vse to so vprašanja, ki »žulijo« dijake zaključnih letnikov. In mi, ki smo skozi ta proces že šli, se trudimo vsaj malenkost pomagati. V ta namen je zavod Nefiks organiziral Karierni dan. Potekal je na več kot 60 šolah po celi Sloveniji, med drugim tudi na Srednji šoli Črnomelj. Na ta dan smo želeli opomniti tako dijake, kot tudi starše in učitelje, da je študij le pot do cilja, in ne cilj sam po sebi. Izbira karierne poti je avtonomna odločitev, a mladim moramo pri tem pomagati vsi. Tako so imeli dijaki možnost spoznati samo organizacijo in njihovo delo oz. spletne strani in skupine na družbenih omrežjih z veliko več informacijami (www.talentirana.si).

Z zanimanjem so prisluhnili Tajdi.

Srednja šola Črnomelj

158


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 3. 3. 2016 – SOBOTA, 5. 3. 2016 DEBATNO TEKMOVANJE - mednarodno Debaterji Marko Lakner, Roman Josef Križman iz 3. bG, Erik Gajić iz 2. aG ter Niko Žan Kastelc iz 2.bG, so se v spremstvu mentorice Janje Jankovič, udeležili mednarodnega debatnega tekmovanja, ki je potekalo na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Na tekmovanju je sodelovalo 8 ekip iz slovenskih srednjih šol in 41 ekip iz ZDA, Francije, Italije, Hrvaške, Češke, Danske, Turčije, Anglije, Nemčije in ostalih evropskih držav. Zmagovalci 14 mednarodnega debatnega tekmovanja v Ljutomeru so bili dijaki iz Danske.

Od leve proti desni: mentor in dijaki iz Češke ter Marko Lakner, Roman Josef Križman iz 3. bG, Niko Žan Kastelc iz 2. bG in Erik Gajić iz 2. aG.

Srednja šola Črnomelj

159


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 3. 3. 2016 ŠPANŠČINA: ¡Dilo en español! - šolsko tekmovanje V četrtek, 3. 3. 2016, je na Srednji šoli Črnomelj potekalo šolsko tekmovanje iz znanja španščine. Udeležile so se ga dijakinje tretjega letnika, in sicer: Anamarija Brozovič, 3. aG, Saša Delkot, Alja Muc in Ema Pezdirc, 3. bG. Bronasto priznanje sta osvojili Alja Muc in Ema Pezdirc iz 3. bG, na državno tekmovanje, ki bo 16. 4. 2016 v Ljutomeru, pa se je uvrstila Alja Muc. Mentorica dijakov je Rosana Vukojevič.

OBELEŽILI SVETOVNI DAN ZDRUŽENIH NARODOV, POSVEČEN ŽIVALSTVU IN RASTLINSTVU Pri pouku biologije so obeležili svetovni dan Združenih narodov, posvečen živalstvu in rastlinstvu ter ozaveščanju o njihovi ogroženosti. Letos ga obeležuje geslo “Prihodnost živalstva in rastlinstva je v naših rokah”. Ob tej priložnosti Jamski laboratorij Tular, v sodelovanju z mednarodno naravovarstveno organizacijo Critical Ecosystem Partnership Fund Združenih narodih, opozarja na ogroženost človeške ribice kot enega od simbolov svetovne naravne dediščine. Ogledali so si kratek dokumentarni film Gregorja Aljančiča iz Jamskega laboratorij Tular z naslovom SOS Proteus. (http://www.tular.si/index.php/sl/40-eea-proteus-sl/29-eea-proteus-sl) Film je namenjen ozaveščanju javnosti, da bi s svojim vsakodnevnim ravnanjem zmanjšala pritisk na podzemno vodo, od države pa odločneje zahtevala izpolnjevanje zavez o varstvu jamske biotske raznovrstnosti in zaščiti virov pitne vode.

Srednja šola Črnomelj

160


Kronika 2015/16

Proteus

PETEK, 4. 3. 2016 TRADICIONALNI TURNIR BELOKRANJSKIH ŠOL V ODBOJKI Letos je odbojkarski turnir zaposlenih na belokranjskih šolah potekal v organizaciji Srednje šole Črnomelj. Tekmovanja se je udeležilo 6 zavodov. Najbolje so se odrezali zaposleni OŠ Metlika, ki so osvojili 1. mesto. Na 2. mesto so se uvrstili zaposleni OŠ Podzemelj, 3. mesto pa je pripadlo odbojkarjem in odbojkaricam OŠ Milke Šobar – Nataše. Ekipa naše šole je zasedla 4. mesto, OŠ Loka se je uvrstila na 5. mesto. na 6. mesto se je uvrstila ekipa igralcev OŠ Mirana Jarca. Tekme so potekale v športnem duhu. Po zaključku tekmovalnega dela je sledil še družabni – večerja in ples s karaokami ter podelitev pokalov in medalj. Slednje so izdelali v šolskih delavnicah SŠ Črnomelj, prejeli pa so jih vsi udeleženci turnirja. Prehodni pokal srečanja belokranjskih šol v odbojki je pristal v rokah Metličanov, ki so s tem postali organizatorji tekmovanja prihodnje leto.

Srednja šola Črnomelj

161


Kronika 2015/16

Ekipa SŠ Črnomelj. Sedijo (od leve proti desni): Anica Želježnjak, Jelena Šikonja, Zdenka Kavčič. Stojijo (od leve proti desni): Alexandra Kočevar, Gregor Cindrič, Stanko Kostelac, Andrej Črnič (zunanji član), Nejc Gorše.

Srednja šola Črnomelj

162


Kronika 2015/16

PONEDELJEK, 7. MAREC 2016 TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVE PLAKETE 2016 - šolsko 7. marca 2016 je bilo šolsko tekmovanje iz znanja kemije, na katerem so se dijaki potegovali za bronaste Preglove plakete in za udeležbo na državnem tekmovanju, ki bo 7. maja v Ljubljani. Sodelovalo je 17 dijakov iz 1. letnikov gimnazije, ki so razvrščeni po sledečem vrstnem redu: 1. mesto Doroteja Novak, 2. mesto Jan Lovšin, 3. mesto Ivan Mitevski (vsi iz 1. bG). 4. mesto si delita Blaž Pečarič (1. aG) in Tjaša Šikonja (1. bG). Vseh pet dijakov je prejelo bronaste Preglove plakete. Državnega tekmovanja pa se bosta udeležila Doroteja Novak in Jan Lovšin. Iz 2. letnikov gimnazije se je tekmovanja udeležilo 19 dijakov. Na 1. mesto se je uvrstila Eva Zupanič (2. bG), 2. mesto Anž Plut (2. aG), 3. mesto Jurij Krajačič (2. bG), 4. mesto Bor Jerman in 5. mesto Špela Saje (oba iz 2. aG). Bronasto Preglovo plaketo in s tem uvrstitev na državno tekmovanje je prejela le prvouvrščena Eva Zupanič. 3. letnike gimnazije je zastopalo 10 dijakov. Na 1. mesto se je uvrstil Lan Skoliber , 2. mesto si delita Urška Čavič in Mitja Kostelec, 4. mesto Ana Mavsar in 5. mesto Robert Glazer (vsi iz 3. bG). Bronasto Preglovo plaketo je prejel prvouvrščeni Lan Skoliber, ki se bo kot edini predstavnik dijakov 3. letnikov udeležil državnega tekmovanja. Iz 4. letnikov gimnazije se je tekmovanja udeležilo 11 dijakov. 1. mesto je zasedla Tjaša Klemenčič, na 2. mesto se je uvrstil Matija Lovšin (oba iz 4. aG), na 3. mesto se je uvrstil Vito Šuklje (4. bG), na 4. Jurij Ivanušič (4. aG) in na 5. mesto Romana Vranešič (4. bG).

Srednja šola Črnomelj

163


Kronika 2015/16

Bronaste Preglove plakete so si prislužili prvi trije dijaki: Tjaša Klemenčič, Matija Lovšin in Vito Šuklje, državnega tekmovanja pa se bo udeležila le Tjaša Klemenčič. Dijaki tekmujejo pod mentorstvom Margaretke Šavli, univ. dipl. inž. kem.

SREDA, 9. 3. 2016 EKOKVIZ – državno tekmovanje V Gimnaziji Celje - Center je bilo organizirano državno tekmovanje Ekokviz. Nanj so bili povabljeni trije prvouvrščeni na šolskem tekmovanju v vsaki skupini. Tekmovalci iz naše šole so bili: iz gimnazije Jure Bosanac, Manja Novak iz 3.aG (Nina Mikunovič iz 2. bG se zaradi bolezni ni udeležila tekmovanja) in iz srednje poklicne in strokovne šole Lea Krajec iz 3. E in Anja Mali iz 3. ST, Marko Bahor iz 2. ST pa ni želel sodelovati v nadaljnjem tekmovanju. Dijake je spremljala Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh., ena od mentoric Ekošole. Lei Krajec je uspelo osvojiti bronasto priznanje, Jure Bosanac in Manja Novak pa sta si prislužila srebrni priznanji.

SEJEM UČNIH PODJETIJ V sredo, 9. 3. 2016, so se dijaki programa ekonomski tehnik udeležili 10. mednarodnega sejma učnih podjetij v Celju. Predstavilo se je 48 podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Litve, in sicer iz različnih dejavnosti od turističnih agencij, organizacije dogodkov in različnih drugih storitev do prodaje oblačil in obutve, ogrevalnih naprav, športne opreme in prigrizkov. Med seboj so trgovali in sklepali posle, se sporazumevali v tujih jezikih in srečevali na poslovnih srečanjih, kjer so podrobneje predstavili svoje učno podjetje.

Srednja šola Črnomelj

164


Kronika 2015/16

Ne glede na to, da se naši dijaki niso uvrstili med najboljše, so sami sebi dokazali, kaj vse zmorejo. Kljub močni konkurenci so zelo uživali in dobili občutek, kaj sploh je poslovanje – ne le teoretično temveč tudi praktično. V veliko podporo jim je bila mentorica Karmen Golobič, univ. dipl. org. delainf., ki jim je pomagala pri pripravah na tekmovanje.

Upček, d. o. o., zaposlena: Žiga Badovinac in Tjaša Miketič. Opravičeno odsotna: Nika Ambrožič.

Up Olimpic, d. o. o., zaposleni (od leve proti desni): Domen Pavlovič, Ida Bahorič, Lea Krajec, Kristijan Radman. Srednja šola Črnomelj

165


Kronika 2015/16

STROKOVNA EKSKURZIJA (2. ST, 3. ST) Tudi dijaki 2. ST in 3. ST so v sredo, 9. marca opravili strokovno ekskurzijo po podjetjih v okolici Celja in sicer: – GKN driveline d.o.o. – UNIOR Strojna oprema d.o.o. – UNIOR Kovaštvo d.o.o. – UNIOR Sinter d.o.o. – EMO Orodjarna d.o.o. – Celjski sejem (Učna podjetja).

2. ST in 3. ST

ČETRTEK, 10. 3. 2016 POSLOVNA MATEMATIKA – šolsko tekmovanje (3. E) Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje iz poslovne matematike. Tekmovalo je šest dijakov iz 3. E (vsi razen ene dijakinje). Lea Krajec, Kristjan Radman in Tjaša Miketič so si priborili bronasta priznanja.

Srednja šola Črnomelj

166


Kronika 2015/16

Lea in Kristjan se bosta v začetku aprila udeležila državnega tekmovanja v Ljubljani. Naši dijaki se redno udeležujejo državnega tekmovanja že od leta 2003 in v teh letih so šoli prislužili kar 12 zlatih priznanj, dvakrat tudi 1. nagrado, enkrat drugo in trikrat tretjo nagrado. Škoda, da se z zaprtjem programa zaključuje ta veriga uspehov naših dijakov. https://www.dmfa.si/Tekmovanja/PMSS/ArhivDosezkov.aspx?id=PMSS

PETEK, 11. 3. 2016 MATURANTSKI PLES DIJAKOV 4. b GIMNAZIJE ČRNOMELJ V petek, 11. marca 2016, so dijaki 4. b gimnazije Črnomelj organizirali maturantski ples v restavraciji Prepih na Gornji Težki Vodi. Pripravili so bogat program, ki ga je povezoval Sašo Đukić. Z izvirnimi predstavitvami dijakov, številnimi plesnimi in pevskimi točkami ter ganljivimi govori so staršem, sorodnikom, prijateljem in profesorjem pričarali nepozabni večer. Protokolarni del prireditve so zaključili s tradicionalnim plesom četvorke in razrezom maturantske torte. Nato so dijaki in profesorji ob zvokih Šifrerjeve pesmi Za prijatelje nazdravili s penino. Plesni večer se je nadaljeval ob glasbi ansambla Jackpot in se je za dijake zaključil šele v zgodnjih jutranjih urah.

Srednja šola Črnomelj

167


Kronika 2015/16

Sedijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Pia Zevnik, Anamarija Kočevar, Kristina Kočevar, Eva Šuštaršič, Margaretka Šavli (razredničarka), Petra Mišica, Valentina Ambrožič, Tina Plut, Barbara Prus, Katarina Špringer, Romana Vranešič, Lucija Konda. Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Damjan Dragovan, Jernej Vipavec, Rok Vipavec, Matic Brinc, David Mužar, Jernej Križan, Martin Kambič, Anže Švajger, Peter Matek, Domen Šimec, Daniel, Kure, Marko Vraničar, Vito Šuklje.

Srednja šola Črnomelj

168


Kronika 2015/16

SOBOTA, 12. 3. 2016 ODBOJKA IN NAMIZNI TENIS - šolsko prvenstvo V šolski športni dvorani je potekalo šolsko prvenstvo v odbojki. V spretnosti odbojkarske igre se je pomerilo 15 ekip. Tekmovanje, ki spada v niz tekmovanj v okviru ŠŠD je organizirala mag. Vlasta Pezdirc. V konkurenci dijakov se je za točke potegovalo 9 ekip (1. ST, 1. bG, 2. OK, 2. abG, 3. bG1, 3. bG2, 3. EST in 4. aG. in 4. ST. Med dijakinjami pa so pomerile moči ekipe: 2. aG, 2. bG1, 2. bG2, 2. bG3, 3. bG in 4. aG. Končni vrstni red Dijaki: 1. mesto: 2. abG 2. mesto: 1. ST 3. mesto: 3. EST Dijakinje: 1. mesto: 3. bG1 2. mesto: 2. aG 3. mesto: 2. bG1

V spretnosti igranja namiznega tenisa se je pomerilo 45 dijakinj in dijakov. Organizator tekmovanja je bil Boris Šikonja, prof. Med dijakinjami so se najbolje odrezale: 1. Saša Delkot (3. bG) 2. Zala Vraničar (2. bG) 3. Tjaša Miketič (3. EST)

Srednja šola Črnomelj

169


Kronika 2015/16

Od leve proti desni: Zala Vraničar, Saša Delkot, Tjaša Miketič

V konkurenci dijakov pa so bili najboljši: 1. Domen Pavlovič (3. EST) 2. Nejc Geltar (3. EST) 3. Marko Kerep (1. ST)

Od leve proti desni: Marko Kerep, Domen Pavlovič, Nejc Geltar Srednja šola Črnomelj

170


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 17. MAREC 2016 KENGURU – šolsko tekmovanje iz matematike Po vsej Sloveniji je potekalo šolsko tekmovanje iz matematike za srednješolce. Na srednji šoli Črnomelj se ga je udeležilo 55 dijakov vseh letnikov in smeri. Letos je bilo običajno tekmovanje, poznano pod imenom Kenguru, dopolnjeno še z reševanjem dveh nalog odprtega tipa, ki sta imeli funkcijo t. i. odbirnega dela za udeležbo na državnem tekmovanju. V tekmovalni skupini A, ki je namenjena gimnazijcem, je sodelovalo 46 dijakov. Bronasto priznanje so si prislužili: - 1. letnik: Blaž Pečarič, Ida Muc (oba 1. aG) ter Jani Kure, Jan Žugelj, Jan Lovšin in Doroteja Novak (vsi 1. bG); - 2. letnik: Matic Peteh, Bor Jerman, Anž Plut (vsi 2. aG) in Manca Simonič (2. bG); - 3. letnik: Jani Metež (3. aG) ter Mitja Kostelec in Samo Matjašič (oba 3. bG); - 4. letnik: Matija Lovšin in Eugenija Janjoš (oba 4. aG). Na naslednjo stopnjo tekmovanja, tj. državno, so se uvrstili Jani Kure, Matic Peteh in Matija Lovšin. V tekmovalni skupini B, ki je namenjena dijakom srednjega strokovnega izobraževanja, je sodelovalo 7 dijakov. Bronasto priznanje sta si prislužila Gašper Brunskole in Marko Kerep iz 1. ST. Na državno tekmovanje se žal nista uspela uvrstiti. V tekmovalni skupini C, ki je namenjena dijakom srednjega poklicnega izobraževanja, sta sodelovala 2 dijaka, ki pa žal nista dosegla vidnejšega rezultata. Mentorji dijakom so bili člani aktiva matematikov, to so Andreja Dragovan, prof. Desanka Kambič, univ. dipl .ekon. in Tilen Šetina, prof. Vsi trije so bili tudi popravljavci tekmovalnih nalog ter s tem člani šolske tekmovalne Srednja šola Črnomelj

171


Kronika 2015/16

komisije. Sodelovali so tudi pri nadzoru reševanja nalog, kjer jim je pomagala še Janja Jankovič, prof. Predsednik tekmovalne komisije in organizator tekmovanja je bil Tilen Šetina, prof.

Reševanje tekmovalnih nalog pod nadzorom Andreje Dragovan, prof.

Zaradi velikega števila tekmovalcev je matematikom na pomoč priskočila profesorica filozofije Janja Jankovič. Srednja šola Črnomelj

172


Kronika 2015/16

PREDSTAVITEV ZGODOVINSKO-SOCIOLOŠKE RAZISKOVALNE NALOGE V Domu starejših občanov Črnomelj je bila za člane in goste Rotary kluba Črnomelj – Bela krajina predstavljena zgodovinsko-sociološka raziskovalna naloga » … Da bi prišel še enkrat domu …« (Kako so 1. svetovno vojno doživljale belokranjske družine pod Semiško goro), ki so jo izdelali dijaki Zvonka Janežič, Tjaša Ogulin in Anž Plut (vsi iz 2. aG) pod mentorstvom profesoric zgodovine Gordane Popovič Lozar in sociologije Janje Jankovič. Dijake sta nagovorila predsednik Rotary kluba in ravnateljica SŠ Črnomelj. Pod mentorstvom profesorice glasbe Helene Konda in pod mentorstvom profesorice slovenščine Jelene Šikonja so nastopili dijaki iz 1. abG, 2. aG, 2. ST in 3. bG. Za scenografijo je pod mentorstvom Gordane Popovič Lozar, prof. poskrbel Matic Brinc (4. bG).

Tjaša Ogulin in Anž Plut

Srednja šola Črnomelj

173


Kronika 2015/16

PETEK, 18. 3. 2016 FIZIKA – regijsko tekmovanje Dijaki so se udeležili regijskega tekmovanja srednješolcev iz fizike. Bilo je 54. zapovrstjo. Gostila ga je Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje. S Srednje šole Črnomelj se je tekmovanja udeležilo 12 dijakov: 1. aG: Blaž Pečarič, Žan Režek, 1. bG: Andrej Zupančič, Jani Kure, 2. aG: Matic Peteh, Bor Jerman, Žiga Peteh, Luka Horvat, 2. bG: Jurij Krajačič, Ema Plut, 3. bG: Marko Lakner, Mitja Kostelec. Bronasto Stefanovo priznanje je prejel Mitja Kostelec, ki se je uvrstil tudi na državno tekmovanje. Le to se bo odvijalo 9. aprila v organizaciji Šolskega centera Srečka Kosovela Sežana.

V prvi vrsti (od leve proti desni): Matic Peteh, Luka Horvat, Blaž Pečarič V drugi vrsti (od leve proti desni) : Marko Rožič, prof. (mentor), Marko Lakner, Ema Plut, Jurij Krajačič, Bor Jerman, Žiga Peteh, Žan Režek, Andrej Zupančič, Jani Kure Srednja šola Črnomelj

174


Kronika 2015/16

MATURANTSKI PLES 4. LETNIKA STROJNI TEHNIK V petek so dijaki 4. ST priredili maturantski ples v gostišču Kapušin na Krasincu. Za glasbo je skrbel Dušan Šuštarič (DJ-Funaki), ki je tudi povezoval program.

Stojijo od leve proti desni: Matej Jerman, Aljaž Babič, Matej Križan, Jaka Plut, Anže Gregorič, Žiga Lozar, Janez Pezdirc. Sedijo (od leve proti desni): Kristjan Rožman, Boris Šikonja (razrednik), Urška Šutej, Rok Šuštarič.

Srednja šola Črnomelj

175


Kronika 2015/16

Od leve proti desni: Urška Šutej, Rok Šuštarič, Anže Gregorič, Matej Križan, Aljaž Babič, Matej Jerman, Žiga Lozar, Janez Pezdirc, Kristjan Rožman, Jaka Plut

SOBOTA, 19. 3. 2016 TURNIR V ULTIMATE FRIZBIJU V BELI KRAJINI V športni dvorani naše šole je potekal turnir v Ultimate frizbiju. Udeležile so se ga tri domače ekipe, sestavljene iz dijakov, študentov in osnovnošolca, ter gostujoča ekipa iz Maribora. V prvem delu tekmovanja so se ekipe pomerile vsaka z vsako, v nadaljevanju pa se je odigrala še polfinalna in finalna tekma. Po pričakovanju je zmagala gostujoča ekipa »Mešano na žaru« iz Maribora, sledila je združena ekipa tretjih letnikov gimnazije, tretja je bila ekipa »Al Dente« in četrta »Kvrguše«.

Srednja šola Črnomelj

176


Kronika 2015/16

Ob zaključku tekmovanja je sledila še revialna tekma združenih domačih ekip proti gostom iz Maribora, v kateri so prav tako slavili gostje. Tekmovanje je organiziral in vodil Branislav Adlešič, prof.

MNŽ Maribor

3.G

Spirit of the game

Spirit of the game

akcija

Claudio Kuhar, član reprezentance v pogovoru z novinarko Vašega kanala

Srednja šola Črnomelj

177


Kronika 2015/16

PROTEUSOVA NAGRADA - 16. državno tekmovanje V Mariboru je potekalo državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado. Dijaki 1. in 2. letnika so se pomerili v znanju na temo Življenje v kraških jamah, dijaki 3. in 4. letnika pa v znanju vsebin biologije po programu gimnazija. Bor Jerman (2. aG) je osvojil srebrno Proteusovo nagrado.

Najboljši na SŠ Črnomelj; od leve proti desni: Robert Glazer (3. bG), Bor Jerman (2. aG), Klara Švegelj (1. aG) in Tomaž Kasunič (4. aG)

Srednja šola Črnomelj

178


Kronika 2015/16

TOREK, 22. 3. 2016 EVROPA V ŠOLI V KC Semič so podelili priznanja za udeležbo na natečaju Evropa v šoli na regijski ravni. Srednjo šolo Črnomelj je zastopalo pet gimnazijcev prvega letnika. To so bili Ana Pavlinič (1. aG), Miha Babič, Edita Kapš Šikonja, Jasmina Kovač in Tjaša Šikonja (vsi 1. bG). Vsi so ustvarjali na likovnem natečaju pod mentorstvom Špele Vraničar, prof. Razglasili so dijake, ki bodo našo šolo zastopali na državni ravni. Najuspešnejši sta bili Ana Pavlinič (1. aG) in Edita Kapš Šikonja (1. bG), ki bosta 13. 5. 2016 vabljeni tudi na zaključno prireditev natečaja v Ljubljano.

SREDA, 23. 3. 2016 PREDSTAVITEV ZGODOVINSKO-SOCIOLOŠKE RAZISKOVALNE NALOGE V sredo, 23. 3. 2016 je bila v Kulturnem domu Semič za prebivalce Semiča in okolice, kjer je bila raziskava narejena, predstavljena zgodovinskosociološka raziskovalna naloga » … Da bi prišel še enkrat domu …« (Kako so 1. svetovno vojno doživljale belokranjske družine pod Semiško goro), ki so jo izdelali dijaki Zvonka Janežič, Tjaša Ogulin in Anž Plut (vsi iz 2. aG) pod mentorstvom Gordane Popovič Lozar, prof. in Janje Jankovič, prof. Obiskovalce so nagovorili direktorica knjižnice Semič, ravnateljica SŠ Črnomelj in dijak Anž Plut, ki se je zahvalil članom prireditve Junakom v spomin za pomoč pri raziskavi. V pogovoru je sodelovala tudi udeleženka 1. svetovne vojne. Nastopili so dijaki iz 1. abG, 2. aG, 2. ST in 3. bG pod mentorstvom profesoric Helene Konda in Jelene Šikonja. Za scenografijo je poskrbel Matic Brinc (4. bG) pod mentorstvom Gordane Popovič Lozar, prof. Srednja šola Črnomelj

179


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 24. 3. 2016 TANKA ČRTA ODGOVORNOSTI - izobraževanje za učitelje V popoldanskem času je bilo organizirano izobraževanje za učiteljski zbor. Obiskal nas je mag. Jani Prgić, ki gostuje z delavnico tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer v podjetjih, šolskih kolektivih, med otroki in najstniki, starši, terapevti idr. Gre za interaktivno delavnico, ki je sestavljena iz dveh delov, pojasnjuje vedenjski model, s katerim lahko na preprost način dosegamo osebnostne spremembe ter spremembe v organizacijski kulturi (spremembe v kolektivih in timih). Delavnica sloni na psihološkem modelu, ki je nastal na podlagi raziskav v različnih kulturah po celem svetu in pojasnjuje, kako se ljudje naravno odzivamo na probleme na zelo enake načine, ne glede na to, koliko smo stari, katere narodnosti ali rase smo, na katerem delovnem mestu smo itd. Z učenjem modela pod in nad črto se dosega na preprost način velike spremembe na osebnostni ravni ter na ravni kolektiva.

mag. Jani Prgić Vir: https://www.google.si/

Srednja šola Črnomelj

180


Kronika 2015/16

Plakat v čajni kuhinji

Srednja šola Črnomelj

181


Kronika 2015/16

APRIL, 2016 Petek, 1. 4. 2016 MATURANTSKI PLES DIJAKINJ IN DIJAKOV 4. aG Dijaki so si za prizorišče svojega maturantskega plesa izbrali gostišče Prepih na senčni strani Gorjancev, ples se je začel ob 19. uri. Plesa so se udeležili vsi dijaki.( Za uspešen potek prireditve je skrbel voditelj Sašo Riznič, gosti in maturanti so plesali ob zvokih skupine Tambolina. Nad plesnimi nastopi maturantov je bedel Plesni studi Novo mesto, dijaki pa so poskrbeli za protokolarni program. Starši in gostje so se sprostili ob srčkovem plesu, nekateri pa so bili veseli dobitkov na srečelovu. Slavnostna četvorka, ki sta ji sledili razrez torte ter slavnostna zdravica, je maturantski ples prevesila v druženje do zgodnjih jutranjih ur.

Nazdravili so … Srednja šola Črnomelj

182


Kronika 2015/16

Sedijo (od leve proti desni):Patricija Blažič, Klemen Gojmerac, Stella Vardič Grahek, Jurij Ivanušič, Tjaša Klemenčič, Claudio Kuhar, Maja Jankovič. Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Gaja Gračner, Kristjan Spudić, Desanka Kambič (razredničarka), Mateja Juran Kordiš (razredničarka), Tomaž Kasunič, Matija Lovšin, Ignac Skala. Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni: Tinkara Lindič, Eva Brus, Maruša Špehar, Katja Brodarič, Klara Laura Konda, Larisa Šegina, Tamara Županc, Eugenija Janjoš, Aida Mujanović, Tjaša Puš).

SOBOTA, 2. 4. 2016 POSLOVNA MATEMATIKA - državno tekmovanje V prostorih Plečnikove gimnazije je bilo izvedeno državno tekmovanje iz poslovne matematike. Nanj sta se iz naše šole uvrstila dijaka Lea Krajec in Kristijan Radman (oba iz 3. E). Na tekmovanju sta osvojila srebrno priznanje.

Srednja šola Črnomelj

183


Kronika 2015/16

Dijaki so se pripravljali in tekmovali pod mentorstvom Desanke Kambič, univ. dipl. ekon.

TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV - državno Na gimnaziji Brežice je potekalo XV. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev na temo Prva svetovna vojna. Tekmovanja so se udeležili Zvonka Janežič in Bor Jerman (oba iz 2. aG) in Eva Kavčič (3. bG). Vsi so postali dobitniki bronastega priznanja. Na tekmovanju jih je spremljala mentorica Gordana Popovič Lozar, prof.

SREDA, 6. 4. 2016 ZAGOVOR ZGODOVINSKO-SOCIOLOŠKE RAZISKOVALNE NALOGE NA REGIJSKEM SREČANJU RAZISKOVALNIH NALOG ZOTKS Na Gimnaziji Novo mesto je v okviru regijskega srečanja raziskovalnih nalog ZOTKS pred strokovno komisijo potekal zagovor zgodovinsko-sociološke raziskovalne naloge » … Da bi prišel še enkrat domu …« (Kako so 1. svetovno vojno doživljale belokranjske družine pod Semiško goro), ki so jo izdelali dijaki Zvonka Janežič, Tjaša Ogulin in Anž Plut (vsi iz 2. aG) pod mentorstvom profesoric zgodovine Gordane Popovič Lozar in sociologije Janje Jankovič. Obiskovalce je v kulturnem programu nagovorila predsednica regijskega srečanja za Dolenjsko Branka Klemenčič. Dijake sta spremljali mentorici Gordana Popovič Lozar, prof. in Janja Jankovič, prof.

Srednja šola Črnomelj

184


Kronika 2015/16

PETEK, 8. 4. 2016 FIZIKA - državno tekmovanje Državno tekmovanje iz fizike je gostil Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola, Stjenkova ulica 3, Sežana. Organizator je bil tamkajšnji profesor fizike Uroš Borjančič. S Srednje šole Črnomelj se je tekmovanja udeležil Mitja Kostelec (3. bG) in usvojil srebrno Stefanovo priznanje. Mitja je tekmoval pod mentorstvom Marka Rožiča, prof.

Mitja Kostelec

Srednja šola Črnomelj

185


Kronika 2015/16

TOREK, 12. 4. 2016 BADMINTON – ekipno državno tekmovanje V Mariboru (Univerzitetni športni center Leona Štuklja) je potekalo ekipno državno tekmovanje v badmintonu. Ekipa naše šole si je priborila nastop na tem tekmovanju z odlično igro in uvrstitvijo na 3. mesto na področnem tekmovanju v Brežicah. V medsebojnih bojih na državnem tekmovanju so dijaki v kategoriji večinoma kategoriziranih igralcev igrali dobro, vendar se v hudi konkurenci niso uspeli uvrstiti v nadaljnji krog tekmovanja. V ekipi naše šole so bili: Jure Hudelja (1.ST), Helena Peršič (2. bG), Mitja Frankovič (1. ST), Nejc Geltar (3.ST), Eva Kavčič in Klara Žalec (obe iz 3. bG). Dijake je spremljala mentorica Zdenka Kavčič, prof.

Od leve proti desni: Jure Hudelja, Helena Peršič, Mitja Frankovič, Nejc Geltar, Eva Kavčič, Klara Žalec, Zdenka Kavčič, prof.

Srednja šola Črnomelj

186


Kronika 2015/16

ČETRTEK, 14. 4. 2016 PIKO - državno tekmovanje Državnega tekmovanja, ki ga je gostila Srednja tehniška šola Koper, se je udeležil Luka Šimec (3. ST). V konkurenci 48 tekmovalcev je dosegel 25. mesto in s tem srebrno priznanje. Zaradi dovolj visokega števila točk na šolskem tekmovanju pa je bronasto priznanje prejel tudi lanskoletni udeleženec državnega tekmovanja Kristijan Klobučar (2. OK). Tekmovanja se je letos udeležilo 608 tekmovalcev, podeljenih pa je bilo 15 zlatih, 24 srebrnih in 157 bronastih priznanj. Mentor dijakov je bil Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str.

Od leve proti desni: Kristijan Klobučar, Luka Šimec, Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str.

Srednja šola Črnomelj

187


Kronika 2015/16

VEČER ŠPANSKE BESEDE

Dijaki so pripravili pester večer španske besede. Za uvod so zaigrali kratek skeč, ki je goste zelo zabaval. V poklon velikemu Špancu Miguelu Cervantesu, od čigar smrti mineva letos 400 let, so pripravili nekaj recitacij poznanih španskih

in

hispanoameriških

avtorjev.

Da

so

gostje

začutili

pravi

temperament, so jim dijaki zaplesali še v latinskoameriških ritmih, glasbeni gostje pa so jih zapeljali tudi s peto besedo v španščini. V času rušenja mej so jo s Tamburaškim orkestrom Glasbene šole Črnomelj podrli tudi glasbeniki. Na tradicionalnem belokranjskem glasbilu je bilo moč slišati priredbo mehiške La Bambe. V goste so povabili tudi Španko Christino Fernández, ki je spregovorila o podobnostih in razlikah med nami in Španci ter o pomembnosti znanja tujih jezikov. Čisto za konec so obiskovalci lahko poskusili tradicionalno špansko tortillo patato in argentinski dulce de leche, grla pa so si poplaknili s sangrio in mate čajem.

Srednja šola Črnomelj

188


Kronika 2015/16

Povezovalca prireditve: Žan Režek, 1. aG in Valentina Ambrožič, 4. bG.

Dijaki 3. a/bG med uprizoritvijo skeča ¿Qué hora es?

Srednja šola Črnomelj

Glasbeni gostje. Z leve proti desni: Tajda Klobučar in Jan Gašperič (bivša dijaka SŠ Črnomelj), Marko Simčič in naša dijakinja Romana Vranešič, 4. bG.

189


Kronika 2015/16

Zapela je tudi Leja Plut, 2. aG.

V gosteh smo imeli Tamburaški orkester Glasbene šole Črnomelj …

… in Christino Fernández iz Španije, ki sta jo intervjuvali Kristina in Anamarija Kočevar, 4. bG.

Srednja šola Črnomelj

Dijaki 4. letnikov so nam zaplesali mambo in čačača.

190


Kronika 2015/16

PETEK, 15. 4. 2016 RECITATOR IN SPREMLJEVALKE NAŠE ŠOLE SOOBLIKOVALI SLOVESNO OTVORITEV PISARNE SLOVENSKE VOJSKE V BELI KRAJINI V dopoldanskem času so se recitator Miha Babič (1. bG) ter spremljevalke Lara Geltar, Iva Mušič, Nadja Suhorepec in Klara Švegelj (vse 1. aG) udeležili svečane otvoritve pisarne Slovenske vojske v Beli krajini ter tako pod mentorstvom mag. Anite Starašinič sooblikovali program. Namen pisarne je bil predstavljen v vabilu: »Slovenska vojska ni stalno prisotna na celotnem prostoru Bele krajine, zato smo se odločili formirati pisarne, preko katerih bo to sodelovanje s civilnimi organi oblasti in civilnim prebivalstvom lažje realizirano tudi na teh območjih, kjer naše enote delujejo samo občasno.«

Od leve proti desni: Nadja Suhorepec, Iva Mušič, Lara Geltar, Klara Švegelj, Miha Babič. Srednja šola Črnomelj

191


Kronika 2015/16

ATLETIKA – šolsko tekmovanje Tekmovanje se je odvijalo na stadionu Loka. Dijaki so se lahko pomerili v naslednjih disciplinah: teku na 100 m, 400 m in 1000 m, suvanju krogle, skoku v daljino in štafeti 4 x 100 m. Tekmovanja se je udeležilo 80 dijakov naše šole. Uvrstitve – dijaki: V teku na 100 m je zmagal Tomaž Kasunič (4. bG), drugi je bil Kevin Štangelj Kosec (1. ST), tretji pa Edi Rušida (1. ST). Na 400 m razdalji je bil najhitrejši Tadej Dragovan (3. bG). Drugo mesto je osvojil Andrej Zupančič (1. bG), tretje pa Andraž Bahor (3. ST). V teku na 1000 m je slavil Mitja Frankovič (1. ST), drugo mesto je osvojil Roman Josef Križman (3. bG). Jurij Krajačič (2. bG) pa se je uvrstil na tretje mesto. Dijaki so se pomerili tudi v štafetnem teku. S progo so najhitreje opravili dijaki 4. G (Tomaž Kasunič, Anže Švajger, Jernej Vipavec in Martin Kambič). Drugo mesto si je pritekla ekipa 3. EST v sestavi: Nejc Geltar, Tadej

Srednja šola Črnomelj

192


Kronika 2015/16

Švajger, Luka Šimec in Kristjan Radman. Tretje mesto so zasedli fantje iz 3. bG (Črt Kočevar, Tadej Dragovan, Klemen Jerman in Roman Križman). Zmaga v skoku v daljino je pripadla Žigi Petehu (2. aG), drugo mesto je osvojil Luka Šimec (2. EST), tretji je bil Klemen Jerman (3. bG).

Žiga Peteh med skokom. Kroglo je najdlje sunil Anže Švajger (4. bG), na drugo mesto se je uvrstil Janez Pezdirc (4. ST), tretji je bil Ignac Skala (4. aG). Uvrstitve – dijakinje: V teku na 100 m je bila med dekleti najhitrejša Brina Dokl (3. bG), drugo mesto je zasedla Zala Vraničar, (2. bG), tretje pa Tina Švajger (2. bG). Jasmina Kovač (1. bG) je bila najhitrejša na 400 m razdalji. Za njo sta pritekli Eva Kavčič (3. bG) in Lana Kozan (2. bG).

Nov šolski rekord (3,13) je v teku na 1000 m postavila Ema Plut, (2. bG). na drugo mesto se je uvrstila Ana Mavsar (3. bG), na tretje pa Alja Muc (3. bG).

Srednja šola Črnomelj

193


Kronika 2015/16

Ekipa deklet iz 3. bG je slavila zmago v štafetnem teku (Klara Žalec, Saša Delkot, Eva Kavčič, Brina Dokl). Na drugo mesto se je uvrstila ekipa 2. bG (Zala Vraničar, Eva Zupanič, Nika Strmec, Lana Kozan). Tretje mesto je osvojila ekipa1. aG v sestavi: Lara Geltar, Ida Muc, Katja Grabrijan, Anja Kozan. Najdlje je skočila Ida Muc (1. aG), na drugo mesto se je uvrstila Tanja Grabrijan (3. bG), tretji rezultat je dosegla Saša Delkot (3. bG). Kroglo je vrgla najdlje Urška Čavić (3. bG), drugo razdaljo je dosegla Anja Kozjan, tretjo pa Ida Perušič (obe iz 1. aG).

SOBOTA, 16. 4. 2016 ŠPANŠČINA - državno tekmovanje En teden pred 400. obletnico Cervantesove smrti je bilo v Ljutomeru organizirano že tradicionalno državno tekmovanje iz znanja španščine za srednješolce ¡Dilo en español!, na katerega se je z naše šole uvrstila dijakinja 3. bG Alja Muc pod mentorstvom Rosane Vukojević. Na pot so se morali odpraviti v zgodnjih jutranjih urah, v Novem mestu se jim je pridružila še dolenjska konkurenca s profesorico. Ljutomerčani so jih lepo sprejeli in jim pripravili izredno zanimivo predavanje o Argentini, ki je bila tudi tema letošnjega kulturno-civilizacijskega dela tekmovanja. Še pred predavanjem so jih popeljali po Ljutomeru in jim ga predstavili, Alja pa se je sprehodila tudi po ulici, v kateri je bil posnet prvi ohranjen slovenski film Odhod z maše. Dan so zaključili s podelitvijo priznanj najboljšim. Alja je v močni konkurenci osvojila bronasto priznanje.

Srednja šola Črnomelj

194


Kronika 2015/16

Skrajno desno Alja Muc, 3. bG. Ob njej dijakinji Gimnazije Novo mesto s prav tako osvojenima bronastima priznanjema.

Alja in drugi dijaki na sprehodu po Ljutomeru poslušajo predavanje profesorice geografije z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

MATEMATIKA - državno tekmovanje Za tekmovalce iz dolenjske regije je bilo tekmovanje organizirano na Gimnaziji Novo mesto. Med najboljše matematike v državi so se uvrstili trije črnomaljski gimnazijci, in sicer Jani Kure iz 1. bG, Matic Peteh iz 2. aG ter Matija Lovšin iz 4. aG. Vsi trije so se v Novem mestu odlično odrezali ter tako nadaljevali uspešno tradicijo Srednje šole Črnomelj na matematičnih tekmovanjih. Matic je dosegel Srednja šola Črnomelj

195


Kronika 2015/16

srebrno priznanje, Jani in Matija pa sta posegla v sam vrh ter sta za svoj uspeh prejela zlato Vegovo plaketo. Mentorja dijakom sta bila člana aktiva matematikov Desanka Kambič, univ. dipl. ekon. in Tilen Šetina, prof. Slednji je dijake na državno tekmovanje tudi spremljal, tam pa sodeloval pri nadzoru reševanja nalog.

Od leve proti desni: Jani Kure, Matic Peteh, Matija Lovšin, Tilen Šetina, prof (mentor).

Srednja šola Črnomelj

196


Kronika 2015/16

POLFINALE IN FINALE V OKVIRU 3. FAZE DRŽAVNEGA ZGODOVINSKEGA TEKMOVANJA RE-PRO Ekipa SŠ Črnomelj (Belokranjski imperij) se je udeležila polfinala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani v okviru 3. faze državnega tekmovanja v reševanju zgodovinskih problemov RE-PRO. 72 ur pred dogodkom je bil dijakom posredovan povsem nov zgodovinski primer (nacionalna tematika: Kaj bi morali Slovenci narediti leta 1848, da bi bili uspešni?) s potrebnimi viri in literaturo. Ekipa je temeljito preučila članke ter oblikovala rešitve in sklepe z uporabo tehnik, ki jih je spoznala v videih. Ker je bila na osnovi dobro rešenega spletnega kvalifikacijskega testa med 15 polfinalnih ekip izbrana tudi naša, se je pomerila pred strokovno komisijo. Sledilo je finale treh najboljših ekip. Ekipo naše šole so zastopali: Eva Kavčič (3. bG), Bor Jerman, Erik Gajić, (oba iz 2. aG). Spremljala jih je mentorica Gordano Popovič Lozar.

MALI NOGOMET ZA DIJAKINJE IN DIJAKE - šolsko prvenstvo V soboto je v športni dvorani potekalo šolsko prvenstvo v malem nogometu za dijakinje in dijake naše šole. Prvenstva se je udeležilo sedem ekip dijakov in ena ekipa dijakinj. Tekmovanje sta vodila Boris Šikonja, prof. (organizator) in Branislav Adlešič, prof.

Srednja šola Črnomelj

197


Kronika 2015/16

Zmagovalna ekipa 3. OK. Stojita (od leve proti desni): Uroš Vardič, 2. ST, Aleš Šuštarič. Čepita (od leve proti desni): Edin Mehinović, Robert Žunič.

Drugouvrščena ekipa 1. ST. Stojijo od leve proti desni: Mitja Frankovič, Marko Kerep, Jure Hudelja, Marsel Mijatovič, Kevin Štangelj Kosec, Edi Rušida.

Srednja šola Črnomelj

198


Kronika 2015/16

Tretje mesto so zasedli fantje ekipe 3. bG. Stojijo (od leve proti desni): Marko Lakner, Tadej Dragovan, Mitja Kostelec, Klemen Jerman. Čepita (od leve proti desni): Robi Glazer, Jani Metež (3. aG).

TOREK, 19. 4. 2016 GEOGRAFIJA – državno tekmovanje Z državnim tekmovanjem v Rogaški Slatini se je zaključil letošnji sklop geografskih tekmovanj, ki so potekala na temo Naravne znamenitosti Slovenije. Tekmovanja sta se udeležila Nina Mikunovič, 2. bG in Bor Jerman, 2. aG. Oba sta s teoretičnim znanjem in delom na terenu v hudi konkurenci na regijskem tekmovanju dosegla srebrno priznanje in zlato priznanje na državnem tekmovanju.

Srednja šola Črnomelj

199


Kronika 2015/16

SREDA, 20. 4. 2016 – PETEK, 22. 4. 2016 TEDEN KNJIGE IN VEČER POEZIJE NA SŠ ČRNOMELJ Na predvečer Svetovnega dneva knjige je letos 22. aprila 2016 potekala že tretja vseslovenska Noč knjige. Na okoli 500 dogodkih v približno 130 krajih po celi Sloveniji in v zamejstvu je dogodek povezal več kot 110.000 ljubiteljev knjige. V projekt se je prvič, a upamo, da ne zadnjič, vključila tudi Srednja šola Črnomelj. Dijaki 1.—4. letnika gimnazije so pod mentorstvom profesorjev Marjete Dolinšek, Miroslava Pluta, Rosane Vukojević, Mateje Juran Kordiš in Jelene Šikonja pripravili Večer poezije v slovenščini, angleščini, nemščini in španščini – torej v jezikih, ki se jih na šoli lahko učijo. Program so popestrili tudi z glasbenimi točkami. Povezovalki programa sta bili Tjaša Miketič, 3. EST in Eva Kavčič, 3. bG. Letošnja rdeča nit je bila obeležitev 400-letnice smrti dveh velikanov evropske literature: Miguela Cervantesa in Williama Shakespearja. Ob tem je glavni organizator izpostavil znamenito dilemo iz dramskega dela Hamlet: Biti ali ne biti – to je zdaj vprašanje. Eksistencialno vprašanje, ki se danes vsekakor nanaša na stanje slovenske kulture. Noč knjige kot izraz skupnega, družbeno aktivnega prizadevanja za zaščito branja in knjige je seveda odgovor nanj. Sicer smo pa na šoli začeli z obeležitvijo tedna knjige že v sredo, 20. aprila, ko so dijaki med RU prisluhnili krajšemu prispevku na šolskem radiu. V petek dopoldne pa so se pri urah s profesorji pogovarjali o knjigah in pomenu branja. Dejavnosti so lahko spremljali tudi na šolski FB-strani, kjer je objavljen tudi priporočilni seznam naj knjig/avtorjev po izboru Marjete Dolinšek in Miroslava Pluta.

Srednja šola Črnomelj

200


Kronika 2015/16

Plakat vabi na prireditev.

SREDA, 20. 4. 2016 – PETEK, 22. 4. 2016 SREDA, 20. 4. 2016 MEDPREDMETNA EKSKURZIJA V AVSTRIJO IN NEMČIJO (1. abG, 1. ST) – 1. dan V sredo, 20. 4. 2016, se je 53 dijakinj in dijakov 1. letnika programov gimnazija in strojni tehnik odpravilo na ekskurzijo v Avstrijo in Nemčijo. Spremljevalci na ekskurziji so bili: Marta Strmec, prof., Leopold Grahek, univ. dipl. inž. str., mag. Anita Starašinič in Alexandra Kočevar, prof.

Srednja šola Črnomelj

201


Kronika 2015/16

Iz Črnomlja so odrinili ob četrti uri zjutraj, saj jih je čakalo dobrih 500 kilometrov poti. Najprej so se ustavili v Salzburgu – Mozartovem mestu. Sprehodili so se po trgu Residenzplatz, si ogledali cerkev Sv. Petra in pokopališče. Nato so se odpeljali do rudnika soli v Berchtesgardenu, kjer so se imeli priložnost voziti z rudniškim vlakcem in spoznati zgodovino pridobivanja soli. V hostel v Münchnu so prispeli okoli sedme ure. Po večerji so se s tramvajem in podzemno železnico odpeljali na ogled BMW razstavnega salona in olimpijskega stolpa, s katerega so imeli čaroben razgled nad mestom luči.

ČETRTEK, 21. 4. 2016 MEDPREDMETNA EKSKURZIJA V AVSTRIJO IN NEMČIJO (1. abG, 1. ST) – 2. dan Po zajtrku so se odpravili v tehnični muzej, kjer so se sprehodili med najimenitnejšimi človekovimi dosežki na področju medicine, fizike, biologije, kemije in prometa. Naslednji postanek je bila Allianz Arena, dom nogometnega kluba Bayern, kjer so se podali v notranjost klubskih prostorov in si ogledali razgled s tribune. Sledilo je raziskovanje umetnosti v stari Pinakoteki ter končno nekaj prostega časa za nakupovanje v mestnem jedru.

PETEK, 22. 4. 2016 MEDPREDMETNA EKSKURZIJA V AVSTRIJO IN NEMČIJO (1. abG, 1. ST) – 3. dan Na poti domov so si ogledali živalski vrt Hellabrunn, sledila pa je dolga vožnja do stolpa Pyramidenkogel, ki ponuja mogočen pogled na Osojsko in Vrbsko jezero. Panoramskemu ogledu mesta Celovec je sledila vožnja skozi Srednja šola Črnomelj

202


Kronika 2015/16

Gosposvetsko polje ter ogled knežjega kamna. Med vožnjo domov so zapeli ob zvokih Gašperjeve harmonike. Domov so se vrnili v poznih večernih urah.

Skupinska slika pred Tehničnim muzejem v Münchnu.

TEHNIŠKI DNEVI ZA UČENCE 8. IN 9. RAZREDOV OŠ PODZEMELJ V petek, 22. 4. 2016, so nas v okviru tehniških dni obiskali učenci 8. in 9. razredov OŠ Podzemelj. Svetovalna delavka Brigita Grahek Šolar, univ. dipl. psih. je učencem predstavila šolo in šolske programe. Fizikalno delavnico je pripravil profesor Marko Rožič, družboslovno delavnico sta pripravili profesorici Gordana Popovič Lozar in Janja Jankovič z dijaki Špelo Sever, Niko Veselič iz 2. aG in Jurijem Krajačičem, Zalo Vraničar iz 2. bG. Kemijsko delavnico je pripravila Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. z dijaki Vitom Šukljetom, Romano Vranešič in Petrom Matkom iz 4. bG. Rudolf Sirnik, inž. str. je vodil ogled šolskih delavnic. Časovno in organizacijsko izvedbo tehniških dni je pripravila profesorica Janja Jankovič, vodja skupine za tehniške dneve.

Srednja šola Črnomelj

203


Kronika 2015/16

Učenci v družboslovni delavnici.

Učenci v kemijski delavnici.

Srednja šola Črnomelj

204


Kronika 2015/16

Učenci v fizikalni delavnici.

Učenci v učilnici biologije.

Srednja šola Črnomelj

205


Kronika 2015/16

TOREK, 26. 4. 2016 IZLET NA DUNAJ – ENODNEVNI ZLET V OKVIRU PROSTE IZBIRE Dunaj je bilo pred več kot sto leti tako drago mesto za nas Slovence, da se je razširil rek: »Če greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj!« Šestnajstim dijakom in profesorjem Srednje šole Črnomelj se je pridružilo še petnajst učencev iz OŠ Vinica in sedemnajst učencev iz OŠ Metlika. Dijake in učence so spremljali: Marta Strmec, prof. Alexandra Kočevar, prof., Barbara Stuhne Vuk (OŠ Vinica), Barbara Cesar (OŠ Metlika), izletu pa se je pridružilo nekaj naših učiteljev: Jelena Šikonja, Marjeta Dolinšek, Desanka Kambič in naš bivši sodelavec Anton Kambič. Raziskali so staro mestno središče s cesarsko palačo Hofburg, se preizkusili v vlogi dirigenta dunajskih filharmonikov v Haus der Musik, se posladkali z rezino Sacher torte, si ogledali zabaviščni park Prater in poletno rezidenco habsburžanov Schönbrunn. Na izletu jih je vodila agencija Kompas.

Skupinska slika pred cerkvijo Sv. Štefana. Srednja šola Črnomelj

206


Kronika 2015/16

DOBRODELNA AKCIJA ZBIRANJA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV Na pobudo staršev in dijakov 2. bG je meseca aprila na Srednji šoli Črnomelj potekala dobrodelna akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov za dijaka Dominika Lozarja. Humanitarna akcija, v kateri so sodelovali dijaki gimnazije ter poklicne strokovne šole in profesorji, je imela uspešen odziv. Zbralo se je 1.305 €. Zbran denarni prispevek je namenjen za pomoč in podporo družini ter za nadaljnje okrevanje.

Izdelali so plakat …

Srednja šola Črnomelj

207


Kronika 2015/16

MAJ, 2016 PETEK, 6. 5. 2016 VELIK USPEH AKCIJE Halo, si za to? Na šoli je od 21. marca do 6. maja 2016 potekala zbiralna akcija Halo, si za to?, ki sta jo organizirala Zveza prijateljev mladine in Rotary klubi Slovenije. Sodelujoče osnovne in srednje šole ter vrtci smo zbrali 10.799 kg odpadkov (mobilni telefoni, polnilci, baterije), ki so prinesli 18.906,87 € sredstev. Organizatorja jih bosta namenila različnim dejavnostim za mlade.

Srednja šola Črnomelj

208


Kronika 2015/16

In obvestilo o podaljšanju zbiralne akcije: Obveščamo vas, da se bo akcija zaradi obsežnosti in širokega interesa PODALJŠALA do vključno 6. maja 2016. Vabljeni, da se v akcijo aktivno vključite!

SOBOTA, 7. 5. 2016 HITRO IN ZANESLJIVO RAČUNANJE – meddržavno tekmovanje Po nacionalnih tekmovanjih v vsaki izmed sodelujočih držav, to so Slovenija, Estonija, Latvija, Litva in Ukrajina, so se najboljši tekmovalci v posameznih kategorijah pomerili še na meddržavnem nivoju. Letos je bilo srečanje organizirano v Sloveniji. Za šolo gostiteljico je bila izbrana Ekonomska šola v Murski Soboti. Med najboljše računarje v Evropi – na tem matematičnem tekmovanju se udeleženci pomerijo v hitrostnem računanju na pamet, brez uporabe računala in ostalih pripomočkov – sta se uvrstila tudi dijaka s Srednje šole Črnomelj, in sicer Eugenija Janjoš (4. aG) ter Samo Matjašič (3. bG). Tekmovanja v Prekmurju se je udeležila le Eugenija, ki se je v kategoriji »Girls«, v kateri se pomerijo dekleta od 7. razreda osnovne šole pa do zaključnega letnika srednje šole, uvrstila na 12. mesto. Za omenjeni uspeh je dobila potrdilo oz. diplomo. Mentor obema tekmovalcema je bil Tilen Šetina, prof.

Srednja šola Črnomelj

209


Kronika 2015/16

Eugenija Janjoš

TEKMOVANJE ZA PREGLOVE PLAKETE IZ ZNANJA KEMIJE - državno Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani je potekalo 50. državno tekmovanje iz znanja kemije za srednje šole. Tekmovanja so se udeležili tudi naši gimnazijci, ki so predhodno dosegli odlične rezultate na šolskem tekmovanju 2016. Prvi letnik sta zastopala Doroteja Novak in Jan Lovšin (oba iz 1. bG). Eva Zupanič (2. bG) je zastopala 2. letnik, predstavnik dijakov 3. letnika je bil Lan Skoliber (3. bG), 4. letnik pa je zastopala Tjaša Klemenčič (4. aG).

Srednja šola Črnomelj

210


Kronika 2015/16

Najbolje sta se odrezala Eva Zupanič in Lan Skoliber, ki sta prejela srebrni Preglovi plaketi. Eva je le za 1 točko zgrešila zlato plaketo. Doroteja Novak, Tjaša Klemenčič ter Jan Lovšin pa so prejeli bronaste Preglove plakete, ki so si jih prislužili že na šolskem tekmovanju. Dijaki so tekmovali pod mentorstvom Margaretke Šavli, univ. dipl. inž. kem.

Od leve proti desni: Eva Zupanič, Doroteja Novak, Jan Lovšin, Tjaša Klemenčič, Lan Skoliber

Srednja šola Črnomelj

211


Kronika 2015/16

NEDELJA, 8. 5. 2016 – PETEK, 13. 5. 2016 MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+ LAUNCHING OUR CO3 SATELLITE- PROJEKTNI SESTANEK V ITALIJI Dijaki Aleksander Vukovič (1. bG), Nana Čemas, Nika Strmec, Ana Štajdohar, Ana Vukšinič (vse iz 2.bG) so se z mentoricama krožka Erasmus+ Marto Strmec, prof. in Alexandro Kočevar, prof. udeležili 2. projektnega sestanka v okviru mednarodnega projekta ‘Launching our CO3 Satellite’. Sestanek je bil v mestu Giulianova v Italiji. V projekt so poleg naše šole vključene še: Colegio Salesiano San Miguel Arcangel, Liceo Scientifico Marie Curie, Colegiul National Gheorghe Vranceanu in Pyörön Koulu. Na mednarodnem sestanku so dijaki predstavili načrte in dosedanje delo. Podali so tudi predloge logotipov v okviru projektnih tem: Zdrav način življenja, Karierno svetovanje, Arhitektura in recikliranje, Aktivni v družbi in Jezikovni laboratorij. Predstavitev naše ekipe je bila uspešna. Aleksander Vukovič in Nika Strmec sta ustvarila zmagovalna logotipa v kategorijah Karierno svetovanje in Arhitektura in recikliranje. Delu v mednarodnih skupinah je sledil ogled Giulianove ter celodnevni izlet v Rim, kjer so jih očarale mnoge znamenitosti, kot so: Kolosej, Fontana Di Trevi, Piazza Di Spagna, Panteon itd.

Srednja šola Črnomelj

212


Kronika 2015/16

Prva vrsta (od leve proti desni): Marta Strmec, Nika Strmec, Ana Štajdohar, Ana Vukšinič. Druga vrsta (od leve proti desni): Aleksander Vuković, Nana Čemas, Alexandra Kočevar

ČETRTEK, 12. 5. 2016 ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL – državno tekmovanje Plesalci in plesalke so našo šolo zastopali na državnem tekmovanju v Celju, kjer so dosegli naslednje rezultate: Ekipa deklet v sestavi Zala Vraničar, Nina Mikunovič, Eva Zupanič, Tina Švajger (vse iz 2. bG), Manja Novak (3. aG), Ida Bahorič (3.ET) je skupno dosegla tretje mesto. Zala je bila v solu uvrščena na drugo mesto. V konkurenci plesnih parov sta bila prva Zala Vraničar (2.bG) in Žiga Peteh (2. aG). Roman Križman in Eva Kavčič (oba iz 3. bG) sta zasedla drugo mesto. V finale, in sicer na četrto in šesto mesto, pa sta se uvrstila še dva para tekmovalcev naše šole.

Srednja šola Črnomelj

213


Kronika 2015/16

Ekipa 3. aG je s koreografijo z naslovom «Nogomet« v kategoriji produkcij, zmagala.

Dijaki 3. aG so se veselili uspeha.

PONEDELJEK, 16. 5 2016 ATLETIKA - področno prvenstvo Tekmovanje se je odvijalo na stadionu Portoval v Novem mestu. Zaradi šolskih obveznosti nekaterih tekmovalcev je bila ekipa naše šole v nekoliko okrnjeni sestavi. Izredno uspešno je tekmovala Ema Plut (2.bG), ki je z osvojitvijo prvega mesta v teku na 1000 m postala področna prvakinja in se je uvrstila na državno prvenstvo.

Srednja šola Črnomelj

214


Kronika 2015/16

Ema Plut Za našo šolo so nastopili še: Štangelj Kosec Kevin (2.ST) na 100 m – 10. mesto, Rušida Edi (2.ST) na 100 m – 11. mesto, Zupančič Andrej (1.aG) na 400 m – 9. mesto, Frankovič Mitja (1.ST) na 1000 m – 9. mesto, Peteh Žiga (2.aG) v skoku v dalj – 10. mesto, Šimec Luka ( 3.ST) v skoku v dalj – 11. mesto, Muc Ida (1.aG) v skoku v dalj – 13. mesto, Kovač Jasmina (1.bG) v teku na 400 m – 4. mesto, Kozjan Anja (1.aG) v suvanju krogle – 11. mesto, Čavič Urška (3.bG) v suvanju krogle - 12. mesto, Moška štafeta 4 x 100m (Rušida Edi, Štangelj Kosec Kevin, Peteh Žiga, Šimec Luka) – 4. mesto Ženska štafeta 4 x 100 m (Muc Ida, Kovač Jasmina, Kozjan Anja, Plut Ema) – 4. mesto Ekipo je vodil Branislav Adlešič, prof.

Srednja šola Črnomelj

215


Kronika 2015/16

Dijakinje 4 x 100 m (od leve proti desni): Jasmina Kovač, Ida Muc, Ema Plut, Anja Kozjan.

Dijaki 4 x 100 m (od leve proti desni): Žiga Peteh, Kevin Štangelj Kosec, Edi Rušida, Luka Šimec.

Srednja šola Črnomelj

216


Kronika 2015/16

TOREK, 17. 5 2016 RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE ZA DIJAKE - regijsko Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu je ob svetovnem dnevu informacijske družbe potekalo tekmovanje iz znanja računalništva in spletnih tehnologij, namenjeno dijakom regionalnih srednjih šol. Iz naše šole se ga je udeležil dijak 3. letnika Robert Glazer in se preizkusil v poznavanju programskega jezika HTML in CSS. Robert je osvojil 4. mesto. Mentorica dijaka je bila Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela-inf.

Robert Glazer

Srednja šola Črnomelj

217


Kronika 2015/16

GOSTILI SMO PROSTOVOLJKO CHRISTINO FERNÁNDEZ

V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) smo ponovno gostili Christino Fernández, prostovoljko iz Španije. Christina je dijakom, ki se na šoli učijo španščino, predstavila svojo rodno pokrajino, tj. Asturija ali po špansko Asturias. Skupaj z dijaki je ugotovila, da imamo pravzaprav Slovenci z njeno pokrajino, ki prav nič ne spominja na stereotipe o Španiji, veliko skupnega. Družita nas prečudovita narava in bogata kultura. Še posebej se nam je zdelo zanimivo, da prav tako kot Belokranjci tudi oni ob veliki noči barvajo pisanice in da se vsako leto prav v času prireditve Semiška ohcet tudi oni spominjajo tradicionalne asturijske poroke. Dijaki so podrobneje spoznali do sedaj manj poznan košček Španije, hkrati pa so se zabavali in se imeli priložnost pogovarjati z naravno govorko španščine, česar jim vsak dan ne moremo omogočiti. Na koncu so svoje znanje dokazali tudi v spletnem kvizu o Asturiji. Christina, ki je bila z druženjem in rezultati kviza zelo zadovoljna, pa je šolo ponovno zapustila z nasmeškom na obrazu.

PREDSTAVITEV PROJEKTA ERASMUS

Tudi člani krožka Erasmus+ so se aktivno vključili v Teden vseživljenjskega učenja. V šolski medioteki so pripravili predstavitev mednarodnega projekta Erasmus+: Launching our CO3 satellite. Obiskovalci so lahko skozi razstavo, zgibanke in avdio material pobliže spoznali aktivnosti in že izvedeni projektni srečanji v Sloveniji in Italiji.

Srednja šola Črnomelj

218


Kronika 2015/16

SREDA, 18. 5. 2016 SODELOVALI SMO NA PARADI UČENJA

V Črnomlju pred kulturnim domom je potekala Parada učenja, prireditev v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU). Na stojnicah se je predstavilo veliko društev in šol. Med njimi je bila tudi naša šola. Zastopali so jo Andrej Zupančič, Klemen Tomc, Jan Lovšin in Valentin Nemanič (vsi iz 1. bG). Na svoji stojnici so predstavljali tri robote Lego® Mindstorms®, s katerimi so se začeli ukvarjati pri predmetu informatika. Eden je bil pod nadzorom daljinca – mobitela, drugi je sledil črti, tretji pa je na dveh kolesih lovil ravnotežje. Stojnica se je izkazala za zelo zanimivo, saj jo je obiskalo veliko učencev različnih šol, otrok iz vrtcev in tudi starejših mimoidočih ni manjkalo.

Od leve proti desni: Andrej Zupančič, Klemen Tomc, Valentin Nemanič, Jan Lovšin

Srednja šola Črnomelj

219


Kronika 2015/16

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Člani krožka Erasmus+ so v okviru projektne teme Zdrav način življenja izvedli projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga predvsem na osnovnih šolah izvajajo že od leta 2010. Dijaki krožka so na podlagi rezultatov ankete, ki so jo pripravili februarja, ugotovili, da številni dijaki zjutraj ne zajtrkujejo. Kar 85 odstotkov anketiranih je menilo, da bi zajtrk pred začetkom prve šolske ure pripomogel k uspešnemu delu v šoli. Prvo šolsko uro so se dijaki in učitelji zbrali v jedilnici šole. Zajtrk je bil organiziran ob pomoči kuharic in organizatorjev prehrane iz OŠ Mirana Jarca. Kruh, maslo, med, mleko in jabolka so pridobili s pomočjo sponzorjev. Žito d. o. o. in Don Don sta prispevala kruh, jabolka je prispevalo podjetje Geaprodukt, med je podaril znani belokranjski čebelar Tomaž Petric, maslo Ljubljanske mlekarne, mleko pa Kmetija Štrucelj. Da pa bi dijake še bolj spodbudili k zdravemu načinu prehranjevanja z lokalno pridelanimi izdelki, so k sodelovanju povabili tudi lokalne pridelovalce. Povabilu se je s slastnimi jagodami odzvala Kmetija Pavlovič, mlečne izdelke pa je prav tako prispevala Kmetija Štrucelj. Mentorici krožka sta profesorici Alexandra Kočevar in Marta Strmec.

Srednja šola Črnomelj

220


Kronika 2015/16

2. bG med pripravo zajtrka

1.ST zajtrkuje. Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

221


Kronika 2015/16

PLEZALNA URICA ZA OTROKE IZ VRTCA

V okviru tedna vseživljenjskega učenja so nas obiskali predšolski otroci iz VVZ Loka. Za otroke skupin Sovice in Čebelice smo v športni dvorani postavili poligon in jih naučili nekaj osnov športnega plezanja. Otroci so bili nad igricami in plezanjem zelo navdušeni. Pod vodstvom profesorice športne vzgoje Zdenke Kavčič so pri dejavnosti aktivno sodelovali Sara Hudelja (2. bG), Miha Babič (1. bG) in Eva Kavčič (3. bG).

Bilo je zabavno.

ČETRTEK, 19. 5. 2016 DELAVNICA »Rad pišem z roko« V OKVIRU TVU

V zgodovinsko-likovni učilnici SŠ Črnomelj je za dijake 1. letnika programa strojni tehnik potekala delavnica Rad pišem z roko. Delavnico sta v okviru

Srednja šola Črnomelj

222


Kronika 2015/16

Tedna vseživljenjskega učenja vodili mentorica Gordana Popovič Lozar, prof. ter zunanja mentorica Štefka Fortun. Delavnico je dokumentirala gospa Nada Babič iz ZIK-a. Dijaki so se seznanili z razvojem pisav ter preizkusili v klinopisu, hieroglifih in tehnični pisavi. Nastalo je veliko ličnih izdelkov, ki bodo razstavljeni v prihodnjem šolskem letu.

ULTIMATE FRIZBI 2016 – šolsko prvenstvo Na stadionu ŠRC Loka je potekal turnir v Ultimate frizbiju, ki šteje v okvir tekmovanj za naj športni razred na Srednji šoli Črnomelj. V kategoriji deklet so se prijavile le dijakinje 3. bG in brez igre osvojile vse točke za naj športni razred. V kategoriji fantov je bilo prijavljenih 5 ekip, ki so pokazale lepo in borbeno igro. Tekmovanje je potekalo po sistemu »repesaž«. Na prvo mesto se je uvrstila favorizirana ekipa 4. a,bG (Claudio Kuhar, Tomaž Kasunič, Anže Švajger, Marko Vraničar, Kristjan Spudič, Jurij Ivanušič, Jernej Vipavec), ki je imela kar zahtevne nasprotnike. Drugo mesto je osvojila ekipa 3. bG (Klara Žalec, Tadej Dragovan, Marko Lakner, Črt Kočevar, Klemen Jerman, Roman Križman). Tretje mesto si je priborila ekipa 2. abG (Jurij Krajačič, Luka Horvat, Matic Peteh, Bor Jerman, Žiga Peteh). Četrta je bila ekipa 3. aG (Žan Butala, Matej Horvat, Jani Metež, Toni Vrščaj, Mitja Frankovič-1.ST). Peto mesto pa je zasedla ekipa 3. EST (Marko Hlebec, Nejc Geltar, Tjaša Miketič, Luka Šimec, Tadej Frankovič ter Eva Kavčič iz 3.bG) Tekmovanje je organiziral in vodil Branislav Adlešič, prof. Srednja šola Črnomelj

223


Kronika 2015/16

Del zmagovalne ekipe

3. bG – 2. mesto

2. abG – 3. mesto

Med akcijo

PETEK, 20. 5. 2016 MATURANTSKA ČETVORKA Dijaki zaključnih letnikov so zadnji šolski dan obeležili tako, da so se okrog 10. ure s traktorjem pripeljali pred šolo. V spremstvu razrednikov so se sprehodili po šoli in obiskali nekatere učilnice. Tudi piščalke niso manjkale. Generalko za četvorko so izvedli na parkirišču pred športno dvorano, nato so odšli na prizorišče v staro mestno jedro Črnomlja – na trg med Glasbeno šolo in cerkvijo, kjer so odplesali četvorko in ostale plese. Letošnjo četvorko so maturantje odplesali v sončnem vremenu. Srednja šola Črnomelj

224


Kronika 2015/16

S tem so se tudi letos pridružili evropskemu in slovenskemu projektu »Maturantska ulična četvorka.«

Prevoz do šole je bil zagotovljen.

Fantje iz 4. ST (od leve proti desni): Rok Šuštarič Žiga Lozar, Aljaž Babič

Srednja šola Črnomelj

225


Kronika 2015/16

Dekleta iz 4. aG (od leve proti desni): Tamara Županc, Patricija Blažič, Maja Jankovič, Maruša Špehar

Plesali so …

Srednja šola Črnomelj

226


Kronika 2015/16

…in plesali.

Skupinsko veselje

Srednja šola Črnomelj

227


Kronika 2015/16

NEDELJA, 22. 5. 2016 PARADA PLESA Dijaki, ki so našo šolo uspešno zastopali na tekmovanju ŠPF so niz nastopov v letošnjem šolskem letu zaključili na Vinski vigredi v Metliki. Parada plesa je potekala pod mentorstvom Vesne Fabjan, prof.

PONEDELJEK, 23. 5. 2016 PODELITEV SPRIČEVAL IN POHVAL DIJAKOM ZAKLJUČNIH LETNIKOV V kemijski učilnici je potekala manjša slovesnost ob podelitvi spričeval in pohval dijakom zaključnih letnikov programov gimnazija in strojni tehnik. Uvodni nagovor je imela Valentina Ambrožič (4. bG). Spričevala in pohvale je ob pomoči razrednikov dijakom podelila ravnateljica Elizabeta Prus, prof.

Valentina Ambrožič

Srednja šola Črnomelj

228


Kronika 2015/16

Pohvaljena je bila tudi Urška Šutej, edino dekle programa strojni tehnik. (na sliki ob ravnateljici in razredniku Borisu Šikonji, prof.).

Srednja šola Črnomelj

229


Kronika 2015/16

Dijaki 4. aG z razredničarko Matejo Juran Kordiš, prof. in ravnateljico Elizabeto Prus, prof.

Dijaki 4. bG z razredničarko Margaretko Šavli, univ. dipl. inž. kem. in ravnateljico Elizabeto Prus, prof.

Srednja šola Črnomelj

230


Kronika 2015/16

SREDA, 25. 5. 2016 KLEPET RAVNATELJICE Z DOBITNIKI ZLATIH PRIZNANJ Ravnateljica je sprejela dijake, ki so osvojili zlata priznanja na državnem nivoju. Zlati nagrajenci so: Matija Lovšin (4.aG) ter Jani Kure (1.bG) - zlato Vegovo priznanje iz znanja matematike; Andrej Zupančič (1.bG) - zlato priznanje iz razvedrilne matematike; Nina Mikunovič (2.bG) ter Bor Jerman (2.aG) - zlato priznanje iz znanja geografije; Zala Vraničar (2.bG) ter Žiga Peteh (2.aG) - zlato priznanje ŠPF plesni pari. Dijaki so prejeli knjigo mag. Marjetke Balkovec Debevec z naslovom V Črnomlju so bili od nekdaj veseli. Na klepetu so se posladkali z jagodami in sladko rolado, ob tem klepetali, kako se pripravljajo na tekmovanja, kaj jim le-ta pomenijo … Klepeta so se udeležili tudi njihovi mentorji: Desanka Kambič, univ. dipl. ekon., Vesna Fabjan, prof. ter Tilen Šetina, prof.

Dobitniki zlatih priznanj na državnem nivoju

Srednja šola Črnomelj

231


Kronika 2015/16

PREDSTAVITEV NEMŠKE JEZIKOVNE DIPLOME – DSD 1 ZA DIJAKE 2. LETNIKA GIMNAZIJE

Na Srednji šoli Črnomelj že nekaj let podpiramo večjezičnost ter medkulturno razumevanje. V pouk vključujemo različne šolske dejavnosti in projekte. Da bi tudi v naslednjem šolskem letu dijake spodbudili k opravljanju nemške jezikovne diplome - DSD 1, ki je na jezikovni ravni A2/B1, sta se Roman J. Križman in Marko Lakner, dijaka 3. b gimnazije, aktivno vključila v projekt Teden vseživljenjskega učenja in v sredo, 25. 5. 2016 dijakom 2. letnika gimnazije predstavila možnost pridobitve nemške jezikovne diplome. Dijaki so s pomočjo njunih predstavitev pobliže spoznali pomen in potek opravljanja jezikovne diplome. Nemško jezikovno diplomo je moč opraviti vsako leto v začetku meseca marca. Projekt poteka po celem svetu. Projekt poteka pod mentorstvom Alexandre Kočevar, prof.

Plakat vabi na predstavitev.

Srednja šola Črnomelj

232


Kronika 2015/16

Marko Lakner

Roman J. Križman

ČETRTEK, 26. 5. 2016 ZAKLJUČNA PRIREDITEV VIDEO S - FACTOR V Kulturnem centru Semič se je odvila zaključna prireditev Video S – Factor 2016, ki sicer poteka v okviru mednarodnega festivala Igraj se z mano. Prireditev je organizirala OŠ Milke Šobar – Nataše. Na prireditvi so sodelovali prostovoljci Jaka Kofalt (2. aG), Helena Peršič, Lana Kozan in Katja Čadonič (2. bG). Festival je namenjen spodbujanju socialne integracije med otroki, mladostniki, odraslimi osebami s posebnimi potrebami in večinsko populacijo

vseh

generacij.

Sodelovanje

je

organizirala

mentorica

prostovoljnega dela Janja Jankovič, prof.

Srednja šola Črnomelj

233


Kronika 2015/16

Od leve proti desni: Helena Peršič, Katja Čadonič in Lana Kozan (2. bG)

Prvi od leve: Jaka Kofalt

Srednja šola Črnomelj

234


Kronika 2015/16

PONEDELJEK, 30. 5. 2016 ŠPORTNI DAN (1. abG, 1. ST, 2. ST) Dijaki so opravili športni dan v vodnem parku Terme Čatež. Spremljali so jih: Zdenka Kavčič, prof, mag. Vlasta Pezdirc, Branislav Adlešič, Boris Šikonja, prof, Gregor Cindrič, univ.dipl. inž., str. in Leopold Grahek, univ. dipl. inž. str.

Prepustili so se vodnemu toku …

in smerem na toboganu … Srednja šola Črnomelj

235


Kronika 2015/16

JUNIJ, 2016 ČETRTEK, 9. 6. 2016–PETEK, 10. 6. 2016 ČETRTEK, 9. 6. 2016 PROJEKTNI DAN V MARINDOLU (2. abG, 2. OK, 2. ST) – 1. dan Dijaki 2. letnikov SŠ Črnomelj so se udeležili projektnih dni na temo Ohranimo uskoško kulturno dediščino Bele krajine. V četrtek so preučevali ljudsko stavbarstvo v Žuničih, gospodarske dejavnosti in prehranjevalne navade (čebelarska učna pot) v Paunovičih, pravoslavno vero v Miličih in ljudske običaje v Marindolu.

Šokčev dvor v Žuničih.

Srednja šola Črnomelj

236


Kronika 2015/16

Ogled čebelarske učne poti v Paunovičih.

Pravoslavna cerkev sv. Petra in Pavla v Miličih. Od leve proti desni: Sara Hudelja, Ana Štajdohar (2. bG), Špela Sever, Anja Vlahovič, Nika Veselič (2. aG), Melanie Križman, Tina Švajger (2. bG)

Srednja šola Črnomelj

237


Kronika 2015/16

PETEK, 10. 6. 2016 PROJEKTNI DAN V MARINDOLU (2. abG, 2. OK, 2. ST) – 2. dan Obiskali so Muzej narodnih vezenin Cvitkovič in izdelovali najlepšo »adlešičko ruto«. Dijake so spremljali: Gordana Popovič Lozar, prof., Janja Jankovič, prof., Alexandra Kočevar, prof., Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str. in Branislav Adlešič, prof. Poleg spremljajočih profesorjev sta pri izvedbi delavnic sodelovala tudi profesorja mag. Marko Rožič in Mateja Juran Kordiš.

Žiga Peteh (2. aG) med izdelovanjem »adlešičke rute«.

TOREK, 21. 6. 2016 NAGRADNI IZLET V BAŠKO Za dijake, ki bodo ob koncu šolskega leta dosegli odličen učni uspeh, dijake, ki bodo prejeli visoke pohvale in za dijake 3. bG, ki so si priborili zmago za

Srednja šola Črnomelj

238


Kronika 2015/16

najbolj športen razred na šoli, je šola organizirala nagradni izlet. Kot že nekaj let pred tem, so se odpeljali v Baško. Dijake so na izletu spremljali Nejc Gorše, dipl. inž. str. (vodja), Alexandra Kočevar, prof., Zdenka Kavčič, prof. in Branislav Adlešič, prof.

PETEK, 24. 6. 2016 DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA V počastitev dneva državnosti in ob zaključku pouka so dijaki pod mentorstvom profesoric mag. Anite Starašinič, Helene Konda, in Jelene Šikonja pripravili kulturno-zabavni program. Tako kot vsako leto smo tudi tokrat prireditev združili še s podelitvijo najvišjih pohval in priznanj odličnim dijakom. V nagovoru je ravnateljica Elizabeta Prus, prof. čestitala ob 25-letnici države in še posebej izpostavila vrednoto znanja. Mladim je sporočila, da se morajo zavzemati za tako znanje, ki ga bodo potrebovali in znali uporabljati vse življenje. Prav tako se je zahvalila vsem dijakom kot tudi delavcem šole, saj je letošnje šolsko leto zaznamovala množica dogodkov, prireditev in tekmovanj, na kar smo lahko vsi ponosni.

Ravnateljica je imela govor.

Srednja šola Črnomelj

239


Kronika 2015/16

Pevski zbor pod vodstvom Helene Konda, prof.

Na koncu je sledila še razglasitev najšportnice, najšportnika in najboljšega športnega razreda, to so tisti, ki so se najbolje odrezali na športnih tekmovanjih, ki jih skozi šolsko leto na šoli organizira ŠŠD. V tekmovanju za najšportni razred je zmagal 3. bG. Tadej Dragovan si je priboril naziv »najboljšega športnika šole 2015/16«, Eva Kavčič (oba iz 3. bG) pa je zmagala v konkurenci deklet. Oba sta prejela pokal.

Od leve proti desni: Elizabeta Prus, prof., Tadej Dragovan, Eva Kavčič, Zdenka Kavčič, prof. Srednja šola Črnomelj

240


Kronika 2015/16

IZŠLA JE ČETRTA ŠTEVILKA ŠOLSKEGA GLASILA »MOZAIK« Izšel je zadnji Mozaik izpod uredniških rok Petre Mišica in Matica Brinca (4. bG), ki zaključujeta srednješolska leta. Tudi tokratni izvod nam ponuja veliko zanimivih vsebin. Ob zaključku uredniške poti je Petra v uvodniku izrazila upanje, da jih bo nekdo uspešno nadomestil, objavila pa je tudi zanimiv intervju z mentorjem, Miroslavom Plutom, prof.

NEDELJA, 26. 6. 2016 ZAČELA SO SE OBNOVITVENA DELA V ŠOLSKI KUHINJI Takoj po zaključku pouka so se začela obnovitvena dela v šolski kuhinji. Dijake in zaposlene bo jeseni pričakala kuhinja v povsem novi podobi.

Srednja šola Črnomelj

241


Kronika 2015/16

Prenova bo temeljita.

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

242


Kronika 2015/16

JULIJ, 2016 PONEDELJEK, 4. 7. 2016 USPEŠNI MATURANTI POKLICNE MATURE 2016 V ponedeljek, 4. 7. 2016, ob 20. uri je v medioteki Srednje šole Črnomelj potekala svečana podelitev spričeval poklicne mature generacije, ki je svoje srednješolsko obdobje začela v šolskem letu 2011/12. Svečano podelitev sta vodila dijaka Jure Hudelja iz 1. ST in Natalija Šterk iz 1. bG. V pogovoru sta razmišljala o svobodi, znanju, sreči … Odgovore sta našla tudi v pesmih, ki ju je zapela Natalija. Podelitev je potekala v sproščenem vzdušju, saj je bil uspeh desetih maturantov 100-odstoten, dijake sta nagovorila ravnateljica Elizabeta Prus in Samer Khalil, črnomaljski podžupan in državni svetnik, ki sta maturantki in maturantom zaželela veliko uspehov na študijski in poklicni poti. Podelitve sta se udeležila tudi metliški župan g. Darko Zevnik in podžupan občine Semič g. Bojan Jakša.

Ravnateljica med govorom (v ozadju: Jure Hudelja in Natalija Šterk). Srednja šola Črnomelj

243


Kronika 2015/16

Zadovoljni z uspehom.

PONEDELJEK, 11. 7. 2016 PODELITEV SPRIČEVAL SPLOŠNE MATURE 2016 V večernih urah je v medioteki šole potekala podelitev spričeval splošne mature 2016. Prireditev, ki jo je pripravila mag. Anita Starašinič, se je začela z deklamacijo Mihe Babiča, dijaka 1. bG. Voditelja Nadja Suhorepec in Blaž Pečarič, oba iz 1. aG, sta nagovorila zbrane in povezovala program. V programu z interpretativnim branjem, recitacijami in deklamacijami z elementi igre, ki je potekal v šolskih delavnicah izdelanem nizkem bazenu, v katerem so čofotali, se škropili ter žogali, je sodelovala še Katja Grabrijan, 1. aG. S pevsko točko pa sta svečano podelitev popestrili Lara Geltar, 1. aG in Nina Mikunovič, 2. bG, na kitari pa ju je s pomočjo posnetka spremljal Andrej Zupančič, 1. bG. Za tehnično podporo pa je poskrbel Luka Horvat, 2. aG, medtem ko je informativno PP-predstavitev pripravil laborant Marko Špringer, pomagal pa je Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str. Potem ko je ravnateljica z Srednja šola Črnomelj

244


Kronika 2015/16

razredničarkama Matejo Juran Kordiš, prof. in Margaretko Šavli, univ. dipl. inž. kem. ter tajnico mature Anico Želježnjak, univ. dipl. ekon. podelila maturantom njihova spričevala, je sledila še razglasitev najboljših, tj. dveh zlatih maturantov. To pa sta: Romana Vranešič, 4. bG in Matija Lovšin, 4. aG, ki je prejel tudi priznanje šole. Navzoče pa je nagovorila tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič. Splošno maturo je v Sloveniji na spomladanskem roku opravilo 94,4 % kandidatov, na naši šoli pa 97,37 %; vseslovensko povprečno število točk je 20,00, pri naših maturantih pa 20,76. Naša dva zlata maturanta predstavljata 5,4 %, slovensko povprečje zlatih maturantov pa je 4,48 %.

Ravnateljica med govorom.

Srednja šola Črnomelj

245


Kronika 2015/16

Čepita (od leve proti desni): Luka Horvat in Blaž Pečarič. Stojijo (od leve proti desni): Miha Babič, Lara Geltar, Nina Mikunovič, Nadja Suhorepec, Katja Grabrijan.

Zaključili so srednješolsko izobraževanje. Srednja šola Črnomelj

246


Kronika 2015/16

Zlata maturanta: Matija Lovšin in Romana Vranešič.

Srednja šola Črnomelj

247


Kronika 2015/16

Na svečani podelitvi je dijak Matija Lovšin po sklepu UZ na podlagi 10. člena Šolskih pravil prejel tudi PRIZNANJE ŠOLE ZA IZJEMNE DOSEŽKE V ŠTIRILETNEM GIMNAZIJSKEM IZOBRAŽEVANJU NA SREDNJI ŠOLI ČRNOMELJ. Ob tem je prejel tudi knjižno nagrado.

Matija Lovšin ob prejemu najvišjega priznanja v družbi ravnateljice Elizabete Prus, županje Mojce Čemas Stjepanovič in razredničarke Mateje Juran Kordiš. Dosežki Matije Lovšina v šolskem letu 2013/14 

šolsko tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje – bronasto priznanje,

regijsko tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje – srebrno priznanje,

državno tekmovanje iz znanja nemščine – bronasto priznanje,

državno tekmovanje iz razvedrilne matematike – srebrno priznanje,

Srednja šola Črnomelj

248


Kronika 2015/16

državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo plaketo – srebrno priznanje,

državno tekmovanje iz nemške bralne značke – zlato priznanje.

Dosežki Matije Lovšina v šolskem letu 2014/15 

šolsko tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje – bronasto priznanje,

regijsko tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje – srebrno priznanje,

državno tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje – zlato priznanje,

državno tekmovanje iz znanja fizike – bronasto in zlato priznanje,

državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo plaketo – bronasto priznanje,

državno tekmovanje iz logike – bronasto in zlato priznanje.

Dosežki Matije Lovšina v šolskem letu 2015/16 

šolsko tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje – bronasto priznanje,

državno tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje – zlato priznanje,

državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo plaketo – bronasto priznanje,

državno tekmovanje iz logike – bronasto in zlato priznanje.

Matija Lovšin se je udeležil Lingvistične Olimpijade 2015 v Bolgariji (Blagoevgrad). Iz Slovenije so se na olimpijado uvrstili le 4 tekmovalci. Sodelovalo je 44 ekip iz 29 držav celega sveta. Matija je edini iz Slovenije dobil medaljo, in sicer bronasto. Do zdaj je to četrta medalja za Slovenijo na lingvistični olimpijadi. Prejel je tudi Best Solution Award (nagrado

Srednja šola Črnomelj

249


Kronika 2015/16

za najboljše rešeno nalogo), kar je dobilo le šest tekmovalcev na olimpijadi. 

SREDA, 20. 7. 2016 ZLATA MATURANTA ROMANA VRANEŠIČ IN MATIJA LOVŠIN PRI ŽUPANJI Županja občine Črnomelj, ga . Mojca Čemas Stjepanovič je pripravila sprejem za zlata maturanta. Dogodek je odmeval tudi v medijih:

1. Nahajate se 2. Novice 3. ČRNOMALJSKA ZLATA MATURANTA PRI ŽUPANJI

sre | 20.07.2016 ob 18:49

Srednja šola Črnomelj

250


Kronika 2015/16

Črnomaljska zlata maturanta pri županji Ob izjemnem uspehu na maturi je županja Mojca Čemas Stjepanovič pripravila sprejem za zlata maturanta Romano Vranešič in Matijo Lovšina, ki sta obiskovala gimnazijski program Srednje šole Črnomelj. Županja je Romani in Matiji iskreno čestitala ob doseženem visokem številu točk na maturi ter jima zaželela obilo uspehov tudi v prihodnje, tako ob nadaljnjem študiju kot na vseh ostalih življenjskih področjih. V spomin na dogodek jima je izročila simbolično darilo. Sprejema se je udeležila tudi ravnateljica Srednje šole Črnomelj Elizabeta Prus, oba zlata maturanta pa so ob veselem dogodku spremljali tudi njuni starši.

Vir: http://www.radio-odeon.com/novice/crnomaljska-zlata-maturanta-prizupanji/

Črnomaljska zlata maturanta pri županji 10KomentirajNatisniObjaviObjaviObjavi

22.7.2016 | 13:00

je županja Mojca Čemas Stjepanovič pripravila sprejem za zlata maturanta Romano Vranešič in Matijo Lovšina, ki sta obiskovala gimnazijski program Srednje šole Črnomelj. Županja je Romani in Matiji iskreno čestitala ob doseženem visokem številu točk na maturi ter jima zaželela obilo uspehov tudi v prihodnje, tako ob nadaljnjem študiju kot na vseh ostalih življenjskih področjih. V spomin na dogodek jima je izročila simbolično darilo. Sprejema se je udeležila tudi ravnateljica Srednje šole Črnomelj Elizabeta Prus, oba zlata maturanta pa so ob veselem dogodku spremljali tudi njuni starši. Občina Črnomelj Ob izjemnem uspehu na maturi

Srednja šola Črnomelj

251


Kronika 2015/16

Mojca Čemas Stjepanovič (županja) in Elizabeta Prus (ravnateljica)

Romana Vranešič z županjo Mojco Čemas Stjepanovič in s starši

Matija Lovšin z županjo Mojco Čemas Stjepanovič in s starši

Srednja šola Črnomelj

252


Kronika 2015/16

Vir: http://novice.najdi.si/predogled/novica/0d9a3477506ca2ded3097d629101 d465/Lokalno-si/Dolenjska-in-Posavje/%C4%8Crnomaljska-zlatamaturanta-pri-%C5%BEupanji

PONEDELJEK, 25. 7. 2016 – PETEK, 29. 7. 2016 MATIJA LOVŠIN USPEŠEN NA 14. MEDNARODNI LINGVISTIČNI OLIMPIJADI V INDIJI Od 25. do 29. julija je Indija gostila 14. Mednarodno lingvistično olimpijado. Glavni organizator je bila Jawaharlal Nehru University in Microsoftov raziskovalni laboratorij v mestu Mysore. Ekipo, ki je predstavljala Slovenijo na olimpijadi, so sestavljali Hana Viktorija Balan iz II. Gimnazije Maribor, Aleksej Jurca iz Gimnazije Bežigrad, Doris Keršič s Konservatorija za glasbo in balet Maribor in MATIJA LOVŠIN iz SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ, ki je prejel srebrno odličje. Na olimpijadi je sodelovalo 31 držav in 128 tekmovalcev. Podelili so 10 zlatih, 17 srebrnih in 26 bronastih odličij.

Matija Lovšin (na sliki četrti z leve) z ekipo. Srednja šola Črnomelj

253


Kronika 2015/16

AVGUST, 2016 DOSEŽKE MATIJE LOVŠINA SO OBJAVILI TUDI MEDIJI V prvi objavi bi bilo sicer lepše prebrati, da je Matija Lovšin iz Črnomlja. Ampak vsi smo zmotljivi … (Opomba urednice: ker se članki iz medijev, objavljeni v začetku avgusta navezujejo na julijsko dogajanje so namenoma uvrščeni v julijski del kronike)

Slovenija

Smo Slovenci narod znanstvenikov? 2. 8. 2016, 14.31

23

Ekipa, ki je Slovenijo zastopala na lingvistični olimpijadi. Foto: STA. Odgovor na zgornje vprašanje ponujajo uspehi naših mladih znanstvenikov, ki so na tekmovanjih po svetu prejemali odličja. Matija Lovšin iz Černomelj je dosegel srebrno odličje na lingvistični olimpijadi v Indiji.

Srednja šola Črnomelj

254


Kronika 2015/16

Na 14. mednarodni lingvistični olimpijadi je sodelovalo 128 tekmovalcev iz 31 držav. Mladi kemiki pa so letos znanje merili v Gruziji. Pri tem smo bili Slovenci zelo uspešni. Rezultate, vredne odličja, so dosegli vsi štirje slovenski predstavniki. Martin Rihtaršič in Vid Kermelj iz Gimnazije Škofja Loka ter Tristan Kovačič iz Gimnazije Novo mesto so prejeli bron. Uroš Prešern, prav tako dijak Gimnazije Novo mesto, pa je osvojil srebrno kolajno.

A. J., STA

Vir: http://novice.najdi.si/ (avgust, 2016)

Novi uspehi slovenskih dijakov Slovenski dijaki so se minuli teden odlično izkazali na dveh mednarodnih tekmovanjih: na lingvisitčni in na kemijski olimpiadi. S. R. P. pet, 05.08.2016, 14:00

Slovenska ekipa na lingvistični olimpiadi. Foto: ZOTKS

Srednja šola Črnomelj

255


Kronika 2015/16

Slovenski dijaki so se minuli teden odlično izkazali na dveh mednarodnih tekmovanjih. Na 14. lingvistični olimpijadi, ki je od 25. do 29. julija potekala v Mysoreju, prestolnici indijske zvezne države Karnatake, v organizaciji Nehrujeve univerze in Microsoftovega raziskovalnega laboratorija, je Matija Lovšin s srednje šole v Črnomlju prejel srebrno medaljo. Na tekmovanju je sicer sodelovalo 128 tekmovalcev iz 31 držav. V slovenski ekipi so bili še Hana Viktorija Balan z II. mariborske gimnazije, Aleksej Jurca z bežigrajske gimnazije in Doris Keršič s konservatorija za glasbo in balet v Mariboru. V Tbilisiju v Gruziji pa je konec julija potekala 48. mednarodna kemijska olimpijada, na kateri so vsi štirje slovenski udeleženci osvojili odličja. Trije so prejeli bronasto: Martin Rihtaršič in Vid Kermelj s škofjeloške gimnazije in Tristan Kovačič z novomeške, Uroš Prešeren, prav tako z novomeške gimnazije, pa je osvojil srebrno kolajno.

Vsi omenjeni dijaki so se tekmovanj udeležili v okviru Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Vir: http://www.delo.si/znanje/znanost/novi-uspehi-slovenskihdijakov.html (17. 8. 2016)

Matija, Uroš in Tristan do olimpijskih kolajn Komentiraj Objavi Objavi Objavi 1. 8. 2016 | 12.45

Lingvistična ekipa - Matija je tretji z leve.

Srednja šola Črnomelj

256


Kronika 2015/16

Kemijska ekipa - Tristan in Uroš, prvi in drugi z leve.

Novo mesto, Črnomelj - Minuli teden je bil zelo uspešen za mlade slovenske znanstvenike, med katerimi so bili tudi dijak Srednje šole Črnomelj Matija Lovšin ter novomeška gimnazijca Uroš Prešeren in Tristan Kovačič. Prva skupina se je od 25. do 29. julija v Indiji udeležili 14. mednarodne lingvistične olimpijade. Ekipo so sestavljali Hana Viktorija Balan z II. Gimnazije Maribor, Aleksej Jurca z Gimnazije Bežigrad, Doris Keršič iz Konservatorija za glasbo in balet Maribor in Matija Lovšin iz Srednje šole Črnomelj. Matija je na tekmovanju prejel srebrno odličje. Slovensko ekipo je spremljala dr. Simona Klemenčič, na olimpijadi pa je sodelovalo 128 tekmovalcev iz 31 držav. Podelili so 10 zlatih, 17 srebrnih in 26 bronastih odličij. Glavna organizatorja olimpijade sta bila univerza Jawaharlal Nehru University in Microsoftov raziskovalni laboratorij v mestu Mysore. V nedeljo, 31. julija, pa je Slovenijo dosegla še ena razveseljiva vest, ki je prišla iz Tbilisija v Gruziji. Tam je potekala 48. mednarodna kemijska olimpijada. Vsi štirje slovenski predstavniki so se okitili z odličji. Martin Rihtaršič in Vid Kermelj z Gimnazije Škofja Loka in Tristan Kovačič z Gimnazije Novo mesto so prejeli bron. Uroš Prešern, prav tako dijak Gimnazije Novo mesto, pa je osvojil srebrno kolajno. Ekipo spremljata dr. Andrej Godec in dr. Darko Dolenc. B. B.

Vir: http://www.dolenjskilist.si/si/ (17. 8. 2016

Srednja šola Črnomelj

257


Kronika 2015/16

AVGUST, 2016 PONEDELJEK, 1. 8. 2016 – SOBOTA, 6. 8. 2016 MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO V ULTIMATE FRIZBIJU V začetku avgusta je v Wroclavu na Poljskem potekalo mladinsko svetovno prvenstvo v Ultimate frizbiju. Na največjem mladinskem tekmovanju na svetu je svoje barve zastopala tudi Slovenija v moški ter ženski diviziji. V prvi slovenski moški reprezentanci, ki sta jo vodila Blaž Jakopin in Matic Kuselj, sta zaigrala tudi Claudio Kuhar in Tomaž Kasunič (oba iz 4. aG), dijaka SŠ Črnomelj. Med 29 reprezentancami so moški s tremi zmagami na osmih tekmah zasedli 22. mesto, ženske pa v konkurenci 20 ekip 17. mesto, povrh tega pa sta obe slovenski ekipi še za las zgrešili prvo mesto v točkovanju Spirit of

the

Game,

ki

zajema

športno

obnašanje,

poznavanje

pravil

in

sporazumevanje z nasprotno ekipo. Svetovni prvak med moškimi so postale ZDA, med ženskami pa Kanada.

Srednja šola Črnomelj

258


Kronika 2015/16

Stojita v tretji vrsti: Claudio Kuhar (sedmi z leve), Tomaž Kasunič (skrajno desno)

TOREK, 16. 8. 2016 UVODNI SESTANEK UČITELJSKEGA ZBORA IN ZAČETEK JESENSKEGA ROKA POPRAVNIH IZPITOV Učiteljski zbor je začel z delom. Novo šolsko leto je pred vrati in začeli so se tudi popravni izpiti za dijake, ki so bili neuspešni oz. niso opravljali izpitov v spomladanskem roku.

PETEK, 19. 8. 2016 OBNOVITVENA DELA V ŠOLSKI KUHINJI SO ZAKLJUČENA Obnovitvena dela v šolski kuhinji so potekala od 26. 6. do 19. 8. 2016. V celoti smo prenovili vodovodno in električno napeljavo, sanitarije v sklopu kuhinje, Srednja šola Črnomelj

259


Kronika 2015/16

keramiko, vgradili smo kuhinjske elemente, ki smo jih prevzeli iz Dijaškega doma Črnomelj. Skupna vrednost izvedenih del je 40.758, 74 EUR z DDV.

Nova je tudi zunanja podoba.

Notranjost je popolnoma obnovljena. Srednja šola Črnomelj

260


Kronika 2015/16

SREDA, 24. 8.2016 SPLOŠNA IN POKLICNA MATURA 2016 Začel se je jesenski rok splošne in poklicne mature 2016.

ČETRTEK, 25. 8. 2016 in PETEK, 26. 8. 2016 AVGUSTOVSKE DELAVNICE ZA BODOČE PRVOŠOLCE Med 9.00 in 12.00 sta bili izvedeni pripravljalni delavnici za bodoče prvošolce: MATEMATIKA (izvajalci: Andreja Dragovan, prof., Desanka Kambič, univ. dipl. ekon., mag. Marko Rožič, Tilen Šetina, prof.) in NEMŠČINA (izvajalka: Alexandra

Kočevar,

prof.).

Delavnici

sta

bili

namenjeni

predvsem

medsebojnemu spoznavanju in seznanitvi z delom na šoli. Matematično delavnico je obiskalo 39 prvošolcev, nemško pa 12 prvošolcev. Organizatorica delavnic je bila Vesna Fabjan, prof.

Pri matematiki

Srednja šola Črnomelj

261


Kronika 2015/16

PRILOGA

Srednja šola Črnomelj

262


Kronika 2015/16

SLIKE RAZREDOV

1. aG Razredničarka: mag. Anita Starašinič 1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Andraž Skušek, Leon Krajačič, Lan Zevnik, Kristjan Puhek, Toni Sudac, Žan Režek. 2. vrsta: Laura Starešinič, Ana Pavlinič, Blaž Pečarič, Anja Verbanec, mag. Anita Starašinič, Ida Perušič, Katja Grabrijan, Anja Kozjan, Klara Švegelj. 3. vrsta: Veronika Plut, Ida Muc, Veronika Špringer, Urška Pavšič, Martina Martinović, Lara Geltar, Nadja Suhorepec, Iva Mušič. Manjka: Rok Badovinac.

Srednja šola Črnomelj

263


Kronika 2015/16

1. bG Razredničarka: Marta Strmec, prof. 1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Jan Žugelj, Jani Kure, Valentin Nemanič, Jan Lovšin, Andrej Zupančič, Klemen Tomc. 2. vrsta: Aleksander Vuković, Ivan Mitevski, Edita Kapš Šikonja, Marta Strmec, prof., Miha Babič, Tina Škrinjar, Nika Müller, Dardan Selko. 3. vrsta: Jasmina Kovač, Sara Šuklje, Natalija Šterk, Tjaša Šikonja, Maja Drenovec, Lea Štravs, Doroteja Novak.

Srednja šola Črnomelj

264


Kronika 2015/16

1. OK Razredničarka: Janja Jankovič, prof. 1. vrsta (od leve proti desni): Denis Gardaševič, Kristjan Volf Obžetič, Tomaž Lozar, Janja Jankovič, prof. Manjka: Armin Dervišević

Srednja šola Črnomelj

265


Kronika 2015/16

1. ST Razrednik: Leopold Grahek, univ. dipl. inž. str. 1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Tomaž Golobič, Jure Hudelja, Gregor Stipanović, Žan Mahmutović, Rok Vlašič. 2. vrsta: Leopold Grahek, univ. dipl. inž. str., Mitja Frankovič, Anže Jakša, Marsel Mijatović, Marko Kerep, Kevin Štangelj Kosec. 3. vrsta: Gašper Brunskole, Aljaž Krajec, Simon Jaklič, Edi Rušida, Martin Kocjan.

Srednja šola Črnomelj

266


Kronika 2015/16

2. aG Razredničarka: Gordana Popovič Lozar, prof. 1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Erik Gajić, Anž Plut, Matic Peteh, Bor Jerman, Luka Horvat, Žiga Peteh. 2. vrsta: Jaka Kofalt, Daša Pintarič, Leja Kambič, Katarina Hudelja, Gordana Popovič Lozar, prof., Tanja Vlašič, Anja Vlahovič, Ana Banovec. 3. vrsta: Špela Saje, Špela Sever, Tjaša Ogulin, Tamara Golobič, Kristina Kovačič, Zvonka Janežič, Nika Veselič, Urška Žunič. Manjka: Leja Plut.

Srednja šola Črnomelj

267


Kronika 2015/16

2. bG Razredničarka: Alexandra Kočevar, prof.

1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Nika Strmec, Nana Čemas, Niko Žan Kastelc, Alexandra Kočevar, prof., Jurij Krajačič, Sara Hudelja, Eva Zupanič. 2. vrsta: Lana Kozan, Katja Čadonič, Helena Peršič, Tina Švajger, Melanie Križman, Manca Simonič, Tamara Rajakovič. 3. vrsta: Eva Žepič, Ana Vukšinič, Ema Plut, Ana Štajdohar, Zala Vraničar, Nina Mikunovič, Hana Begić. Manjkata: Dominik Lozar, Eva Pezdirec.

Srednja šola Črnomelj

268


Kronika 2015/16

2. OK Razredničarka: Silva Simonič, univ. dipl. ekon.

1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Rok Urh, Silva Simonič, univ. dipl. ekon., Jure Bagarič, Kristijan Klobučar. 2. vrsta: Žiga Schweiger, Žiga Simonič, Nejc Ivanič, Rok Starašinič. Manjkata: Tadej Frankovič, Jakob Pešelj.

Srednja šola Črnomelj

269


Kronika 2015/16

2. ST Razrednik: Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str.

1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Iztok Pezdirc, Uroš Vardić, Marko Simonič, Miha Prijanovič, Žiga Majerle 2. vrsta: Domen Vladič, Tilen Viljem Pintarič, Marko Bahor, Martin Derganc, Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str. 3. vrsta: Nejc Frankovič, Jernej Kajin, Gašper Ogulin, David Lozar, Dario Djuričić

Srednja šola Črnomelj

270


Kronika 2015/16

3. aG Razredničarka: Zdenka Kavčič, prof.

1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Anamarija Brozović, Toni Vrščaj, Žan Butala, Monika Špehar, Alenka Hudelja, Maruša Žugelj. 2. vrsta: Nina Domitrovič, Ivana Laharnar, Jani Metež, Jure Bosanac, Luka Kuzma, Manja Novak, Zdenka Kavčič, prof.. Manjkata: Mateja Đotlo, Matej Horvat.

Srednja šola Črnomelj

271


Kronika 2015/16

3. bG Razrednik: Branislav Adlešič, prof.

1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Klemen Jerman, Mitja Kostelec, Tadej Dragovan, Marko Lakner, Roman Josef Križman, Lan Skoliber. 2. vrsta: Urška Čavič, Brina Dokl, Branislav Adlešič, prof., Ana Mavsar, Tanja Grabrijan, Črt Kočevar, Robert Glazer. 3. vrsta: Samo Matjašič, Ema Pezdirc, Nika Sumina, Saša Delkot, Ema Muc, Klara Žalec, Eva Kavčič, Sara Kozina. Manjkata: Marko Brodarič, Benjamin Mržljak.

Srednja šola Črnomelj

272


Kronika 2015/16

3. E Razredničarka: Jelena Šikonja, prof.

1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Kristijan Radman, Domen Pavlovič, Žiga Badovinac, Nika Ambrožič, Tjaša Miketič. 2. vrsta: Ida Bahorić, Jelena Šikonja, prof., Lea Krajec.

Srednja šola Črnomelj

273


Kronika 2015/16

3. OK Razrednik: Nejc Gorše, dipl. inž. str.

1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Marko Lucijanić, Robert Žunič, Kristian Zupanič, Matjaž Drenovec, Gregor Bahor. 2. vrsta: Aleš Šuštarič, Nejc Gorše, dipl. inž. str., Marijo Vardić, Edin Mehinović. Manjkata: Srečko Brezar, Dario Jotanović.

Srednja šola Črnomelj

274


Kronika 2015/16

3. ST Razredničarka: Jelena Šikonja, prof.

1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Nejc Kofalt, David Selaković, Luka Šimec, Jelena Šikonja, prof., Rok Veselič, Anja Mali, Nejc Geltar. 2. vrsta: Žiga Švegelj, Jakob Saje, Marko Hlebec, Tadej Schweiger, Nejc Gorše, dipl. inž. str., Gašper Filak, David Klepec, Andraž Bahor, Klemen Žugelj. Manjka: Jaka Šober.

Srednja šola Črnomelj

275


Kronika 2015/16

4. aG Razredničarka: Mateja Juran Kordiš, prof.

1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Eva Brus, Tjaša Puš, Jurij Ivanušič, Klemen Gojmerac, Matija Lovšin, Ignac Skala. 2. vrsta: Tomaž Kasunič, Kristjan Spudić, Katja Brodarič, Mateja Juran Kordiš, prof., Eugenija Janjoš, Stella Vardić Grahek, Tamara Županc, Larisa Šegina. 3. vrsta: Tjaša Klemenčič, Tinkara Lindič, Maruša Špehar, Maja Jankovič, Aida Mujanović, Klara Laura Konda. Manjkajo: Claudio Kuhar, Gaja Gračner, Patricija Blažič.

Srednja šola Črnomelj

276


Kronika 2015/16

4. bG Razredničarka: Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem.

1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Pia Zevnik, Rok Vipavec, Barbara Prus, Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem., Peter Matek, Petra Mišica. 2. vrsta: Marko Vraničar, Jernej Križan, Damjan Dragovan, Lucija Konda, David Mužar, Tina Plut, Valentina Ambrožič, Matic Brinc, Romana Vranešič, Anže Švajger, Jernej Vipavec. 3. vrsta: Vito Šuklje, Domen Šimec, Martin Kambič, Anamarija Kočevar, Eva Šuštaršič, Kristina Kočevar, Katarina Špringer, Daniel Kure.

Srednja šola Črnomelj

277


Kronika 2015/16

4. ST Razrednik: Boris Šikonja, prof.

1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Rok Šuštarič, Matej Križan, Žiga Lozar, Aljaž Babič, Jože Jakofčič. 2. vrsta: Anže Gregorič, Boris Šikonja, prof., Žiga Kump, Jaka Plut. 3. vrsta: Janez Pezdirc, Urška Šutej, Matej Jerman, Kristjan Rožman.

Srednja šola Črnomelj

278


Kronika 2015/16

SKUPINSKA SLIKA ZAKLJUČNIH RAZREDOV Z RAZREDNIKI IN RAVNATELJICO

Srednja šola Črnomelj

279


Kronika 2015/16

SLIKA ZAPOSLENIH

1. vrsta (od leve proti desni, od spodaj navzgor): Branko Plavac, Margaretka Šavli, Stanko Kostelac, (vodja šolskih delavnic – pomočnik ravnateljice), Marta Strmec, Branislav Adlešič, Elizabeta Prus, (ravnateljica), Nejc Gorše, Alexandra Kočevar, Marjeta Dolinšek, Vesna Fabjan, Leopold Grahek. 2. vrsta: Gordana Popovič Lozar, Igor Satošek, Silva Lozar, Rudi Sirnik, Andrej Čufer, Tilen Šetina, Mateja Juran Kordiš, mag. Anita Starašinič, Anica Želježnjak, Tatjana Weiss, Tatjana Štampfelj, Gregor Cindrič. 3. vrsta: Bernard Rožman, Jani Butala, Jelena Šikonja, Edvin Bekrić, Boštjan Malešič, Nenad Mikunovič, Desanka Kambič, Janja Jankovič, Marko Špringer, Bojan Šikonja, Branko Majerle, Edo Ferk. 4. vrsta: Mitja Papež, Andrej Jakobčič, Jasmina Skoliber, Nevenka Dragovan Makovec, Miroslav Plut, Karmen Golobič, mag. Vlasta Pezdirc, mag. Marko Rožič, Boris Šikonja, Zdenka Kavčič, Brigita Grahek Šolar.

Srednja šola Črnomelj

280


Kronika 2015/16

Zbrala, uredila in oblikovala: mag. Vlasta Pezdirc

Jezikovni pregled: Mateja Juran Kordiš, prof. mag. Anita Starašinič Jelena Šikonja, prof. ___________________________________________________________________________ Opombe urednice: Vsi članki niso bili jezikovno pregledani. Med šolskim letom je bilo z zbiranjem prispevkov precej težav. Številne prispevke, najdene na spletni strani šole sem predelala naknadno in jih umestila v kroniko. Med slikami zaposlenih manjkajo slike tehničnega kadra, ker jih nisem uspela pridobiti.

Srednja šola Črnomelj

281
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.