Kronika Srednje šole Črnomelj 2014/2015

Page 1

ŠOLSKA KRONIKA 2014/2015

Srednja šola Črnomelj _______________________________________________________Kronika 2014/2015

UVOD Beseda urednice Kronika je vir zapisov dogodkov, ki pričajo o življenju in delu na naši šoli. Vanjo so zapisani dogodki, ki so v š. l. 2014/15 zaznamovali utrip zgradbe in življenje ter delo zaposlenih. Priča o delu in dosežkih dijakinj in dijakov, mentoric in mentorjev, profesoric in profesorjev. Razkriva nam dogodke šolskega leta za katerega z gotovostjo lahko rečemo, da je bilo posebno. Šola je praznovala častitljiv jubilej, 70-letnico gimnazije. Reportaži s slavnostne akademije smo odmerili precejšen prostor. Pregled številnih dogodkov kaže, da jubilejno leto ni bilo le praznično ampak tudi zelo delovno. Izkoristili smo številne priložnosti povezovanja z okoljem v katerem živimo in delamo tako doma kakor tudi v tujini. Dosegli smo odlične rezultate in priznanja na številnih tekmovanjih, širili svoje obzorje na ekskurzijah in z aktivnim sodelovanjem v številnih projektih. Žlahten pridih kroniki pa ob koncu šolskega leta doda izjemen rezultat našega dijaka na lingvistični olimpijadi in bogata bera zlatih maturantov.

Mag. Vlasta Pezdirc

Srednja šola Črnomelj

Stran 3


Kronika 2014/2015

KAZALO Uvod ................................................................................................................................................................................................................3 Beseda urednice ...................................................................................................................................................................................3 kazalo .............................................................................................................................................................................................................4 September, 2014 .................................................................................................................................................................................... 10 Zaposlitev ............................................................................................................................................................................................. 10 Meline Brendel – prostovoljka iz Nemčije ............................................................................................................................. 10 Šola ima novo spletno stran......................................................................................................................................................... 11 Začetek pouka .................................................................................................................................................................................... 11 Fazofest 2014 – sprejem dijakov 1. letnikov ........................................................................................................................ 11 Zamejska ekskurzija (4. abG, 4. EST) – 1. dan: .................................................................................................................... 14 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Franciji (otok Reunion) – 1. dan: ............................... 15 Zamejska ekskurzija (4. abG, 4. EST) – 2. dan: .................................................................................................................... 16 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Franciji (otok Reunion) – 2. dan: ............................... 18 Zamejska ekskurzija (4. abG, 4. EST) – 3. dan: .................................................................................................................... 19 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Franciji (otok Reunion) – 3. dan: ............................... 20 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Franciji (otok Reunion) – 4. dan: ............................... 21 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Franciji (otok Reunion) – 5. dan: ............................... 21 Odbojka na mivki – polfinale državnega prvenstva (dijakinje) ................................................................................... 22 Roditeljski sestanek......................................................................................................................................................................... 24 Svečana podelitev diplom DSD 1 na Srednji šoli Črnomelj ............................................................................................ 24 Športni dan (Krn, 2. abG): 1. dan ............................................................................................................................................... 26 Športni dan (Krn, 2. abG): 2. dan ............................................................................................................................................... 28 Logika – šolsko tekmovanje ......................................................................................................................................................... 30 Podelitev Nahtigalovih priznanj ................................................................................................................................................ 31 Ekošola – 3. parlament mladih: 1. dan .................................................................................................................................... 33 Projektni dan (1. abG, 1. OK, 1. ST): Življenje v obkolpski dolini (Radenci) – 1. dan ......................................... 33 Evropski dan tujih jezikov ............................................................................................................................................................ 35 Extempore mladih likovnikov Bele krajine 2014............................................................................................................... 35 Ekošola – 3. parlament mladih: 2. dan .................................................................................................................................... 36 Projektni dan (1. abG, 1. OK, 1. ST): Življenje v obkolpski dolini (Radenci) – 2. dan ......................................... 38 Srečanje koordinatorjev Ekošole............................................................................................................................................... 41 Ekskurzija maturantov – geografija, (4. G) ........................................................................................................................... 42

Srednja šola Črnomelj

Stran 4


Kronika 2014/2015 Meline Brendel – prostovoljka iz Nemčije ............................................................................................................................. 43 OKTOBER, 2014 ...................................................................................................................................................................................... 44 Zaposlitev ............................................................................................................................................................................................. 44 Medpredmetna ekskurzija v Metliko (4. ST) ........................................................................................................................ 44 Športni dan - pohod na Debelo peč (1. ab G, 2. EST) ......................................................................................................... 45 Svetovni dan učiteljev..................................................................................................................................................................... 47 Čistilna akcija (1. aG) ...................................................................................................................................................................... 47 Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike ................................................................................................................... 48 Otvoritev Extempora mladih likovnikov Bele krajine 2014 .......................................................................................... 48 70 LET GIMNAZIJE V BELI KRAJINI.......................................................................................................................................... 49 Krvodajalska akcija .......................................................................................................................................................................... 51 Tehniški dan ....................................................................................................................................................................................... 51 70 LET GIMNAZIJE V BELI KRAJINI.......................................................................................................................................... 52 Športni dan, športne igre (1. OK, 1. ST, 2. E, 2. OK, 2. ST, 3. ST, 4. E, 4. ST) ............................................................. 52 Šolsko tekmovanje v športni orientaciji ................................................................................................................................. 54 Športni dan - Rudarska pot (1. OK, 1. ST, 2. ST) .................................................................................................................. 55 Medpredmetna ekskurzija na Češko, (2. abG, 2. E): 1. dan ............................................................................................ 58 Medpredmetna ekskurzija v Bosno (3. abG ): 1. dan ........................................................................................................ 59 Obisk obrtne cone v Kanižarici (4. ST, 2. OK): ..................................................................................................................... 60 Področno prvenstvo srednjih šol v rokometu za dijake: ................................................................................................ 62 Strokovna ekskurzija (2. ST, 3. ST): .......................................................................................................................................... 63 Medpredmetna ekskurzija na Češko (2. abG, 2. E): 2. dan ............................................................................................. 63 Medpredmetna ekskurzija v Bosno (3. abG ): 2. dan ........................................................................................................ 66 Medpredmetna ekskurzija na Češko (2. abG , 2. E): 3. dan ............................................................................................ 67 Medpredmetna ekskurzija v Bosno (3. abG): 3. dan ......................................................................................................... 68 Strokovna ekskurzija v Ribnico in Kočevje (2., 3. ST): ..................................................................................................... 69 70 LET GIMNAZIJE V BELI KRAJINI.......................................................................................................................................... 71 27. oktobra se je pričel pouk ....................................................................................................................................................... 71 Izobraževanje za učiteljski zbor: ............................................................................................................................................... 72 NOVEMBER, 2014 .................................................................................................................................................................................. 73 Dostop do e-Redovalnice in e-Sporočil:.................................................................................................................................. 73 RTV SLO snemala na naši šoli: .................................................................................................................................................... 73 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Istanbulu v Turčiji: 1. dan ............................................ 74 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Istanbulu v Turčiji: 2. dan ............................................ 75 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Istanbulu v Turčiji: 3. dan ............................................ 76 Medrazredno prvenstvo SŠ Črnomelj v odbojki ................................................................................................................. 77 Medrazredno prvenstvo SŠ Črnomelj v namiznem tenisu: ............................................................................................ 78 Logika – državno tekmovanje ..................................................................................................................................................... 79

Srednja šola Črnomelj

Stran 5


Kronika 2014/2015 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Istanbulu v Turčiji: 4. dan ............................................. 80 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Istanbulu v Turčiji: 5. dan ............................................. 80 Šolsko tekmovanje Bober: ............................................................................................................................................................ 81 Začetni tečaj nemščine: .................................................................................................................................................................. 82 Gostovanje na Radiu Sraka ........................................................................................................................................................... 82 Delavnice za vedoželjne................................................................................................................................................................. 82 Ekošola –začetek akcije zbiranja tekstila ............................................................................................................................... 84 Tehniški dnevi - OŠ Dragatuš ...................................................................................................................................................... 85 Področno prvenstvo v odbojki za dijakinje .......................................................................................................................... 86 Predstavitev angleškega bralnega kluba in pogovor z Failo Pašić Bišić .................................................................. 87 Svetovni dan filozofije .................................................................................................................................................................... 89 Tehniški dnevi za OŠ Semič.......................................................................................................................................................... 90 Rotary klub Semič doniral SŠ Črnomelj .................................................................................................................................. 90 Šolsko tekmovanje v badmintonu: ........................................................................................................................................... 92 Državno tekmovanje iz razvedrilne matematike ............................................................................................................... 93 DECEMBER, 2014 .................................................................................................................................................................................. 95 Tehniški dan – OŠ Stari trg ob Kolpi ........................................................................................................................................ 95 Ekošola – 5. sestanek pogodbenic okvirnega sporazuma o savskem bazenu ....................................................... 96 Podjetniško usposabljanje: .......................................................................................................................................................... 98 Šolsko tekmovanje za bronasto Cankarjevo priznanje .................................................................................................... 99 Šolsko prvenstvo v »Streetballu« ........................................................................................................................................... 100 Področno prvenstvo v košarki za dijake ............................................................................................................................. 102 Astronomija – šolsko tekmovanje .......................................................................................................................................... 103 Podjetniško usposabljanje ......................................................................................................................................................... 103 Ustvarjalna delavnica za vse generacije .............................................................................................................................. 104 Regijsko debatno tekmovanje .................................................................................................................................................. 105 Področno prvenstvo v košarki za dijakinje ........................................................................................................................ 106 Srečanje z upokojenimi sodelavci .......................................................................................................................................... 108 Področno prvenstvo v badmintonu ....................................................................................................................................... 110 Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti ................................................................................................................ 111 Člane sindikata je obdaril Božiček ......................................................................................................................................... 114 Izšla je 1. številka šolskega glasila Mozaik ......................................................................................................................... 114 V mesecu decembru smo pisali za človekove pravice ................................................................................................... 114 JANUAR, 2015 ....................................................................................................................................................................................... 116 Vandrovci – obisk potujočih obrtnikov na Srednji šoli Črnomelj ............................................................................ 116 Otvoritev ogrevalne plezalne stene in tekmovanje v športnem plezanju ........................................................... 117 5. partnersko srečanje mednarodnega projekta Comenius ....................................................................................... 118 Nadaljujemo z zbiranjem rabljenih oblačil ........................................................................................................................ 119

Srednja šola Črnomelj

Stran 6


Kronika 2014/2015 Četrtfinale državnega prvenstva v košarki za dijakinje ............................................................................................... 120 Državno tekmovanje v badmintonu ...................................................................................................................................... 121 Smučanje v Cerknem (3. abG, 3. ST) ...................................................................................................................................... 121 Športni dan v Termah Čatež (3. abG, 3. ST, 1. OK, 2. OK, 4. EST) .............................................................................. 122 Športni dan – športne igre in lokostrelstvo (3. abG, 3. ST) ......................................................................................... 124 Področno prvenstvo v malem nogometu za dijake ........................................................................................................ 125 Področno tekmovanje za srebrno Cankarjevo priznanje ............................................................................................ 125 Športni dan – športne igre in fitnes (3. abG, 3. ST) ......................................................................................................... 131 Menjava članov šolskega radia ................................................................................................................................................ 132 Državno tekmovanje v plezanju .............................................................................................................................................. 133 Področno prvenstvo v nogometu za dijakinje .................................................................................................................. 135 Tekmovanje za Proteusovo nagrado .................................................................................................................................... 136 FEBRUAR, 2015 ................................................................................................................................................................................... 137 Filmska vzgoja: ............................................................................................................................................................................... 137 Recitacije in deklamacije v počastitev kulturnega praznika ...................................................................................... 138 Pogovor z mladim pisateljem Urošem Topićem .............................................................................................................. 139 Šolsko tekmovanje: »Ekokviz – Energija na zalogo« ..................................................................................................... 139 Konferenca UZ – povzetek ravnateljice ............................................................................................................................... 140 Radijska oddaja ob kulturnem prazniku ............................................................................................................................. 141 Dijakinje 4. E na Kariernem sejmu ......................................................................................................................................... 142 Odvoz izrabljenih električnih aparatov ............................................................................................................................... 142 Obeta se obilno sneženje ............................................................................................................................................................ 142 Šolsko tekmovanje iz geografije.............................................................................................................................................. 143 Reportaža z 11. šolskega plesnega festivala ...................................................................................................................... 143 Informativni dan ............................................................................................................................................................................ 149 Izredna izdaja šolskega glasila »Mozaik« ........................................................................................................................... 154 Izlet v London.................................................................................................................................................................................. 155 Povezovalni natečaj v okviru projekta Evropa v šoli ..................................................................................................... 159 MAREC, 2015 ........................................................................................................................................................................................ 160 Fizikalni kenguru – šolsko tekmovanje ............................................................................................................................... 160 XIV. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev ............................................................................................................. 161 Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 2014/15 ........................................................................ 161 Dan žena in 40 »mučencev«...................................................................................................................................................... 162 Ekokviz – državno tekmovanje ............................................................................................................................................... 163 Regijsko tekmovanje iz geografije ......................................................................................................................................... 165 Šolsko tekmovanje v znanju poslovne matematike in statistike za srednje šole .............................................. 165 Maturantski ples 4. EST .............................................................................................................................................................. 165 Grad, gledališka predstava po romanu Franza Kafke .................................................................................................... 167

Srednja šola Črnomelj

Stran 7


Kronika 2014/2015 Kenguru – šolsko tekmovanje iz matematike ................................................................................................................... 168 Maturantski ples 4. aG ................................................................................................................................................................. 170 Medrazredno prvenstvo SŠ v malem nogometu za dijake in dijakinje .................................................................. 172 15. državno tekmovanje za Proteusovo nagrado ............................................................................................................ 173 Šolsko tekmovanja PIKO ............................................................................................................................................................ 174 Maturantski ples 4. bG ................................................................................................................................................................. 175 Regijsko tekmovanje iz fizike ................................................................................................................................................... 176 Škofjeloški pasijon – najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenščini .................................................... 177 Obisk učencev OŠ Podzemelj .................................................................................................................................................... 178 Državno tekmovanje za zlato Cankarjevo priznanje ..................................................................................................... 179 APRIL, 2015 ........................................................................................................................................................................................... 180 Ekovzgoja na Srednji šoli Črnomelj ....................................................................................................................................... 180 Regijsko tekmovanje iz matematike ..................................................................................................................................... 181 Državno tekmovanje iz ekonomije ........................................................................................................................................ 182 17. državno tekmovanje iz znanja računovodstva ......................................................................................................... 183 Državno tekmovanje iz poslovne matematike, statistike in finančne matematike .......................................... 184 Čistilna akcija .................................................................................................................................................................................. 185 70 LET GIMNAZIJE V BELI KRAJINI....................................................................................................................................... 186 Slavnostna akademija ob 70-letnici Gimnazije Črnomelj ............................................................................................ 186 Državno geografsko tekmovanje ............................................................................................................................................ 200 Mednarodni projekt Comenius – zaključni projektni sestanek v mestu Santander v Španiji ..................... 200 Šolsko tekmovanje v atletiki ..................................................................................................................................................... 202 Državno tekmovanje iz matematike ..................................................................................................................................... 203 Dobrodelna prireditev ................................................................................................................................................................ 205 Ekskurzija dijakov 4. E ................................................................................................................................................................ 208 Medpredmetna ekskurzija – Nemčija, Avstrija (1. abG, 1. ST) .................................................................................. 209 MAJ, 2015 ............................................................................................................................................................................................... 212 Matura 2015 – prva pola iz maternega jezika ali pisanje eseja ................................................................................ 212 Ogled filma Klub zdravja Dallas .............................................................................................................................................. 212 Gledališka predstava Jaz, Batman .......................................................................................................................................... 213 Šolsko tekmovanje v ultimate frizbiju .................................................................................................................................. 214 Državno tekmovanje iz kemije ................................................................................................................................................ 215 Atletika, posamično področno prvenstvo srednjih šol ................................................................................................. 216 Področno prvenstvo osnovnih šol s prilagojenim programom ................................................................................ 218 Državno tekmovanje ŠPF ........................................................................................................................................................... 219 49. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2015 ......................................................................................................... 221 Predstavitev zgodovinsko-sociološke raziskovalne naloge ....................................................................................... 222 Zaključek pouka za 4. letnike ................................................................................................................................................... 224

Srednja šola Črnomelj

Stran 8


Kronika 2014/2015 Četvorka v dežju ............................................................................................................................................................................. 225 Podelitev nagrad najboljšim fizikom in matematikom ................................................................................................. 227 Podelitev spričeval dijakom zaključnih letnikov ............................................................................................................. 228 Izpiti za izboljševanje ocen ....................................................................................................................................................... 230 4. parlament mladih Savskega bazena v Bihaću (1. dan)............................................................................................. 230 4. parlament mladih Savskega bazena v Bihaću (2. dan)............................................................................................. 231 JUNIJ, 2015 ............................................................................................................................................................................................. 233 Upokojil se je Branko Badovinac ............................................................................................................................................ 233 Zaposlitev .......................................................................................................................................................................................... 233 Športni dan - plavanje (1. abG, 1. ST, 2. EST ) ................................................................................................................... 234 Svet orhidej z mag. Jernejem Kavškom, (3. abG) ............................................................................................................. 234 Zaključna prireditev literarnega natečaja Moja domovina – srečanja pri vodnjakih in studencih ........... 236 Upokojila se je Ismeta Mujanović ........................................................................................................................................... 240 Sprejem dijakov in osnovnošolcev v Metliki ..................................................................................................................... 241 Nagradni izlet .................................................................................................................................................................................. 242 Zaključna prireditev S-Factorja ............................................................................................................................................... 243 Dan državnosti in konec pouka na SŠ Črnomelj ............................................................................................................. 245 JULIJ, 2015 ............................................................................................................................................................................................. 247 Svečana podelitev spričeval poklicne mature 2015 ...................................................................................................... 247 Zaposleni smo dan preživeli na Koroškem ........................................................................................................................ 249 Svečana podelitev spričeval splošne mature 2015 ........................................................................................................ 250 Matija Lovšin (3. aG) bronast na lingvistični olimpiadi v Bolgariji ......................................................................... 252 AVGUST, 2015 ...................................................................................................................................................................................... 257 Učiteljski zbor zbran na uvodni konferenci ....................................................................................................................... 257 Matematična delavnica za devetošolce – bodoče dijake: ............................................................................................. 257 Delavnica nemškega jezika za devetošolce – bodoče dijake ...................................................................................... 259 Konferenca učiteljskega zbora pred novim šolskim letom ......................................................................................... 260 Projekt SKK je zaključen ............................................................................................................................................................. 260 PRILOGA.................................................................................................................................................................................................. 262

Srednja šola Črnomelj

Stran 9


Kronika 2014/2015

SEPTEMBER, 2014 PONEDELJEK, 1. 9. 2014 Zaposlitev Na novo so se zaposlili Jelena Šikonja, prof. slovenščine in sociologije, Rosana Vukojević, diplomirana slovenistka in diplomantka španskega jezika in književnosti (na 1. stopnji) ter Miha Henigsman, profesor likovne pedagogike (na 1. stopnji).

Meline Brendel – prostovoljka iz Nemčije Kolektivu Srednje šole Črnomelj se je pridružila tudi prostovoljka Meline Brendel (op. p. na šoli bo do 10. 2. 2015). Prihaja iz srednje velikega mesta Lüneburg, ki se nahaja v severni Nemčiji blizu Hamburga. Po zaključeni gimnaziji se je – kot mnogi maturanti v Nemčiji – potegovala za prostovoljno delo v tujini pri nemški organizaciji Kulturweit. Z delom v tujini si želi pridobiti nekaj izkušenj in tudi nekaj časa za sprejem končne odločitve o nadaljnjem študiju. Njena naloga je, da kot nemški govorec dijake nauči sporazumevati se v nemškem jeziku in jim ob tem poskuša čim boljše predstaviti utrip in življenje v Nemčiji. Sodelovala bo tudi pri pripravah na nemško jezikovno diplomo, pri šolskem in bralnem tekmovanju ter pri delavnicah, ki bodo organizirane za nadarjene in bodoče srednješolce.

Srednja šola Črnomelj

Stran 10


Kronika 2014/2015

Šola ima novo spletno stran Na naslovu (www.sscrnomelj.si) najdemo novo spletno stran naše šole." Nastajala je sicer po korakih od februarja 2014. Idejno zasnovo je predstavila Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela-inf., ki je v nadaljevanju prevzela tako kreiranje kot tudi postavitev nove spletne strani. Z delovnim gradivom in foto materialom ji je pri predstavitvi šolskih delavnic pomagal Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str. Pri definiranju in odločitvi glede izbora nove domene pa sta ji priskočila na pomoč tudi Marko Rožič, prof. in Marko Špringer.

Začetek pouka Pouk za dijake drugih, tretjih in četrtih letnikov se je začel ob 7.30. Urnik prvega šolskega dne je bil prilagojen. Vsi oddelki so imeli na urniku tudi razredno uro.

Fazofest 2014 – sprejem dijakov 1. letnikov Sprejem je potekal v jedilnici šole, kjer so se ob 9. uri zbrali učitelji in dijaki višjih letnikov. Program so pripravili in vodili Manja Novak in Matej Horvat (oba iz 2. aG) ter Eva Kavčič (2. bG). Novopečeni dijaki so morali opraviti različne naloge (petje šolske himne, pihanje balona, iskanje koruze v smetani ipd.) Preverjanju trdoživosti fazanov je sledila še prisega. Program je bil zaključen z vabilom na izziv sebkov (selfiev). Dijakom sta bili pri pripravi prireditve v pomoč profesorici Vesna Fabjan in Marta Strmec.

Srednja šola Črnomelj

Stran 11


Kronika 2014/2015

Slika 1. Prvošolci med prisego

Slika 2. Kar dobro so zadihali Srednja šola Črnomelj

Stran 12


Kronika 2014/2015

Slika 3. Umetniške stvaritve starejših dijakov?

Slika 4. Razredniki prvošolcev in ravnateljica: Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str., Alexandra Kočevar, prof., Elizabeta Prus, prof. (ravnateljica), Silva Simonič, univ. dipl. ekon. in Gordana Popovič Lozar, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 13


Kronika 2014/2015

SREDA, 10. 9. 2014 Zamejska ekskurzija (4. abG, 4. EST) – 1. dan: Prvi dan ekskurzije po slovenskem zamejstvu so udeleženci preživeli v Italiji. Prevozili so Tržaško in Videmsko pokrajino ter spoznali življenje Slovencev v Reziji. Kljub slabi vremenski napovedi so se do zadnjega ogleda veselo nastavljali sončnim žarkom, potem pa jih je dodobra osvežil rözijasnki düjž. Dan so zaključili v Kranjski Gori, kjer so prenočili v hotelu Špik. Dijake so na ekskurziji spremljali Vesna Fabjan, prof., Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela – inf., Leopold Grahek, dipl. inž. str. in Janja Jankovič, prof.

Slika 5. V Trstu

Srednja šola Črnomelj

Stran 14


Kronika 2014/2015

Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Franciji (otok Reunion) – 1. dan: Na otoku Reunion je od 10.–14. 9. 2014 potekal 3. projektni sestanek partnerjev

(iz

Španije,

Portugalske,

Danske,

Turčije,

Nizozemske

in

Slovenije), ki sodelujejo v okviru mednarodnega projekta Comenius – Green Skills for a Global Change. Srečanja sta se udeležili tudi profesorici Marta Strmec in Alexandra Kočevar, mentorici projekta na naši šoli. Prvi dan so udeleženci spoznali delo lokalne skupnosti na področju trajnostnega razvoja otoka Reunion, aktivni pa so bili tudi v delavnici afriških plesov.

Slika 6. Predstavitev afriških plesov

Srednja šola Črnomelj

Stran 15


Kronika 2014/2015

ČETRTEK, 11. 9. 2014 Zamejska ekskurzija (4. abG, 4. EST) – 2. dan: Odpeljali so se proti Gosposvetskemu polju, kjer so si ogledali Vojvodski stol. Sledil je ogled starega mestnega jedra in Knežjega kamna v Celovcu. Pot so nadaljevali v Minimundus in nato še v Hišo eksperimentov v Borovljah. Ko so se vrnili v Slovenijo, so si ogledali še HE Fala z muzejem. Prenočili so v hotelu Diana v Murski Soboti.

Slika 7. Vojvodski stol

Srednja šola Črnomelj

Stran 16


Kronika 2014/2015

Slika 8. V starem mestnem jedru v Celovcu

Slika 9. Minimundus Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 17


Kronika 2014/2015

Slika 10. Nina Miketič (4. aG) v Hiši eksperimentov

Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Franciji (otok Reunion) – 2. dan: Udeleženci srečanja so obiskali srednjo šolo Lycee de la Possesion, kjer so spoznali učitelje in dijake v projektu. Izvedli so medpredmetno učno uro, predstavili šolo in Slovenijo ter sodelovali v mednarodnih skupinah.

Slika 11. Dobrodošlica na šoli Lycee de la Possession Srednja šola Črnomelj

Stran 18


Kronika 2014/2015

Slika 12. Marta Strmec, prof. in Alexandra Kočevar, prof. ob koncu učne ure

PETEK, 12. 9. 2014 Zamejska ekskurzija (4. abG, 4. EST) – 3. dan: Po zajtrku so nadaljevali z vožnjo do Lendave. Obiskali so tamkajšnjo dvojezično srednjo šolo, kjer so bili prisotni tudi pri pouku matematike, ekonomije, zgodovine … Po uri pouka so se sprehodili do lendavskega kulturnega doma in sinagoge. Pot jih je peljala v Bogojino do znamenite Plečnikove Bele golobice. V Moravskih Toplicah so si ogledali še primer evangeličanske cerkve, kjer jim je njihovo vero predstavil Geza Erniša. Ustavili so se tudi v Filovcih, kjer so spoznali spretnosti lončarske obrti. Sledila je vožnja do Krapine in obisk Muzeja neandertalcev.

Srednja šola Črnomelj

Stran 19


Kronika 2014/2015

Slika 13. Lončar iz Filovcev

Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Franciji (otok Reunion) – 3. dan: Udeleženci so se odpravili na izlet, in sicer na ogled vulkana Piton de la Furnaisse.

Slika 14. Vulkan Piton De La Fournaise Srednja šola Črnomelj

Stran 20


Kronika 2014/2015

SOBOTA, 13. 9. 2014 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Franciji (otok Reunion) – 4. dan: Udeleženci so se srečali s predstavniki lokalne skupnosti, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo zelenjave, in se seznanili s raznolikostjo morskega življenja v Indijskem oceanu.

NEDELJA, 14. 9. 2014 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Franciji (otok Reunion) – 5. dan: Sodelujoči so načrtovali delo v drugem letu projekta, in sicer obveznosti, ki jih je potrebno opraviti do naslednjega sestanka, ki bo v Turčiji, ter predvideli vsebino in dejavnosti sestanka, ki bo v Istanbulu. Določili so tudi datume za sestanke na Nizozemskem (januarja 2015) in v Španiji (aprila 2015).

Slika 15. Mentorji projekta ob zaključku sestanka

Srednja šola Črnomelj

Stran 21


Kronika 2014/2015

TOREK, 16. 9. 2014 Odbojka na mivki – polfinale državnega prvenstva (dijakinje) Tekmovanje se je odvijalo na igriščih na Loki v Novem mestu. Igralke je ves čas oviralo deževno vreme, ki je dodobra krstilo nove drese, v katerih so dijakinje naše šole prvič nastopile. Po uvrstitvi na končno 4. mesto je ena izmed udeleženk pripomnila: »Profesorica, morda danes nismo glih najboljše, smo pa sigurno najlepše!« Ekipo je na tekmovanju vodila mag. Vlasta Pezdirc.

Slika 16. Ita Kukman (2. bG) med akcijo

Srednja šola Črnomelj

Stran 22


Kronika 2014/2015

Slika 17. Novi dresi se predstavijo

Slika 18. Od leve proti desni: mag. Vlasta Pezdirc, Tina Križ (4. bG), Ita Kukma (2. bG), Nina Miketič (4. aG), Tina Mavsar in Valentina Vrbos (obe 4. bG) Srednja šola Črnomelj

Stran 23


Kronika 2014/2015

Roditeljski sestanek Prvi roditeljski sestanek v šolskem letu 2014/15 smo organizirali v 2 delih. Prvi del roditeljskega sestanka je potekal za vse starše v jedilnici šole. Ravnateljica Elizabeta Prus, prof. je starše seznanila z izobraževalnimi programi šole, predstavila nove razrednike, orisala organizacijo življenja in dela na šoli, predstavila projekte, kako poteka sodelovanje s starši ter pokazala novo spletno stran. Ob koncu je svetovalna delavka Brigita Grahek Šolar, univ. dipl. psih. s stališča svetovalne službe povzela vlogo staršev in šole v času odraščanja, starše opozorila na pasti, ki prežijo na dijake, in pozvala, naj sodelujejo z vsemi zaposlenimi na šoli.

Nato so starši odšli v učilnice na oddelčne roditeljske sestanke, kjer so pridobili še druge podrobnejše informacije o poteku šolskega leta za oddelek, ki ga obiskuje njihov otrok.

Slika 19. Vrata razredov smo odprli tudi staršem

ČETRTEK, 18. 9. 2014 Svečana podelitev diplom DSD 1 na Srednji šoli Črnomelj Na Srednji šoli Črnomelj smo bili prvič priča svečani podelitvi 15 jezikovnih diplom za nemščino DSD 1 na jezikovni ravni A2/B1. Dijake so nagovorili in jim podelili diplome dr. Jakob Haselhuber, namestnik veleposlanice, dr. Anne Prinz, vodja gospodarskega oddelka na veleposlaništvu Zvezne Srednja šola Črnomelj

Stran 24


Kronika 2014/2015

republike Nemčije v Ljubljani, mentorica in profesorica nemščine Alexandra Kočevar ter dr. Reinhard Zühlke, koordinator za program DSD v Sloveniji. Tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je dijakom namenila nekaj besed in jim iskreno čestitala za dosežen uspeh. Na Srednji šoli Črnomelj se zavedamo nujnosti učenja jezikov, zato podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje. V ure pouka, v šolske dejavnosti in projekte vključujemo tudi tuje učitelje nemščine. Dijakom omogočamo pridobitev mednarodnih jezikovnih diplom iz nemščine. V šolskem letu 2013/14 so dijaki lahko prvič opravljali diplomo DSD 1 na ravni A2/B1. Diplomanti DSD 1 so: Maja Badovinac, Monika Bajuk, Matej Dragovan, Žiga Gregorčič, Sara Kavčič, Lucija Kočevar, Matjaž Kordiš, Tina Križ, Sara Milković, Karmen Simonič, Jaka Šikonja, Valentina Vrbos, Kristjan Žunič (vsi 4. bG) ter bivša maturanta Nina Bahor in Dominik Jankovič. Prireditev sta s petjem in recitiranjem popestrili dijakinji Nina Mikunovič in Melanie Križman (obe 1. bG).

Slika 20. Dr. Reinhard Zühlke, Alexandra Kočevar, prof., dr. Jakob Haselhuber Srednja šola Črnomelj

Stran 25


Kronika 2014/2015

Slika 21. Od leve proti desni: Alexandra Kočevar, prof., dr. Jakob Haselhuber, Monika Bajuk (4. bG), Nina Bahor, Lucija Kočevar (4. bG), Sara Milković (4. bG), Tina Križ (4. bG), Valentina Vrbos (4. bG), Maja Badovinac (4. bG), Karmen Simonič (4. bG), Matjaž Kordiš, Kristjan Žunič (4. bG), Žiga Gregorčič (4. bG), Jaka Šikonja (4. bG) in dr. Reinhard Zühlke

Športni dan (Krn, 2. abG): 1. dan Dijaki 2. a in 2. b gimnazije so opravili prvi dan dvodnevne gorske ture. Med potjo so si ogledali jezero Jasna, Rusko kapelo pod Vršičem, izvir Soče in korita Mlinarice. Pohod z Lepene, izpred Doma dr. Klementa Juga, do Koče pri Krnskem jezeru je trajal dve uri. Nato so se sprehodili še do jezera. Preostanek časa so namenili reševanju delovnih listov, ki jih je pripravila profesorica geografije Vesna Fabjan. Kratkočasili so se tudi z igranjem posebne košarke, ki so si jo sami izmislili .

Srednja šola Črnomelj

Stran 26


Kronika 2014/2015

Slika 22. Pred Rusko kapelo

Slika 23. Izvir Soče

Srednja šola Črnomelj

Stran 27


Kronika 2014/2015

Slika 24. Nekateri so trdili, da je to gams?!

PETEK, 18. 9. 2014 Športni dan (Krn, 2. abG): 2. dan Gimnazijci, ki so jih na turi spremljali Branislav Adlešič, prof. (vodja in organizator), Elizabeta Prus, prof., Zdenka Kavčič, prof. in diplomant športne vzgoje Nejc Adlešič (zunanji sodelavec), so nadaljevali pot v dveh skupinah. Prva skupina se je med potjo do Doma na Komni povzpela na Mahavšček ali Veliki Bogatin (2008 m), druga pa je pot nadaljevala neposredno na Komno. Skupini sta se ustavili pri italijanski kasarni in v podzemnem bunkerju iz 1. svetovne vojne. Sledil je skupen sestop do slapa Savice.

Srednja šola Črnomelj

Stran 28


Kronika 2014/2015

Slika 25. Udeleženci ob Krnskem jezeru

Slika 26. Žan Butala (2. aG) v elementu tudi v visokogorju

Srednja šola Črnomelj

Stran 29


Kronika 2014/2015

ČETRTEK, 25. 9. 2014 Logika – šolsko tekmovanje Devetindvajsetega šolskega (izbirnega) tekmovanja se je udeležilo 22 dijakov naše šole. Dvanajst dijakov je prejelo bronasta priznanja: Ana Štajdohar (1. bG), Jani Metež, Toni Vrščaj (oba 2. aG), Marko Brodarič, Marko Lakner, Robert Glazer (vsi 2. bG), Matija Lovšin, Tjaša Puš (oba 3. aG), Jernej Križan, Romana Vranešič (oba 3. bG), Andraž Cimerman (4. aG), Jaka Šikonja (4. bG).

Na

državno

tekmovanje,

ki bo

8.

novembra

na

Fakulteti

za

elektrotehniko v Ljubljani, se je uvrstilo 6 dijakov: Ana Štajdohar (1. bG), Jani Metež (2. aG), Marko Brodarič (2. bG), Matija Lovšin, Tjaša Puš (oba 3. aG), Jaka Šikonja (4. bG). Vodja tekmovanja je bil Marko Rožič, prof.

Slika 27. Udeleženci šolskega tekmovanja iz logike Srednja šola Črnomelj

Stran 30


Kronika 2014/2015

PETEK, 26. 9. 2014 Podelitev Nahtigalovih priznanj Na Univerzitetnem in raziskovalnem središču Novo mesto so v petek, 26. 9. 2014, četrtič podelili Nahtigalova priznanja, med nagrajenci je bil tudi naš dijak Jaka Šikonja (4. bG), ki je prejel zlato priznanje v kategoriji Priznanja za raziskovalno delo mladih. Utemeljitev priznanja: Jako Šikonja je predlagala Srednja šola Črnomelj. Jaka Šikonja je bil že kot osnovnošolec aktiven na raziskovalnem področju in je prejel deset zlatih priznanj iz znanja kemije, naravoslovja, matematike in fizike ter več priznanj in nagrad na naravoslovnih tekmovanjih. Vsa leta gimnazijskega

izobraževanja

se

je

udeleževal

raziskovalnih

taborov

matematike in fizike. Prejel je več priznanj in medalj na mednarodnih tekmovanjih, med drugim medaljo na Evropski naravoslovni olimpijadi v letu 2013. Kot dijak je sodeloval v raziskovalni nalogi Možnost izrabe organskih gospodinjskih odpadkov za proizvodnjo vodika, ki jo je izvajal na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in Srednji šoli Črnomelj in ki je bila nagrajena na Olimpijadi mladih raziskovalcev GENIUS 2014. Njegovi raziskovalni uspehi so odmevali v več časopisnih objavah, nastopih in intervjujih na nacionalnih TV-postajah ter radijskih postajah. Na Valu 202 je bil leta 2014 izbran za ime tedna (vir: www.unm.si).

Slika 28. Dr. Blaž Rodič, predsednik sveta Nahtigalovih priznanj, in Jaka Šikonja (4. bG)

Srednja šola Črnomelj

Stran 31


Kronika 2014/2015

Slika 29. Nahtigalovo priznanje

Slika 30. Dr. Blaž Rodič, predsednik sveta Nahtigalovih priznanj, Elizabeta Prus, prof., ravnateljica, Jaka Šikonja (4. bG)

Srednja šola Črnomelj

Stran 32


Kronika 2014/2015

Ekošola – 3. parlament mladih: 1. dan V okviru Ekošole, katere del je tudi projekt Sava povezuje, so se dijaki naše šole Niko Žan Kastelc, Nina Mikunovič (oba 1. bG), Monika Špehar (2. aG), Valentina Ambrožič (3. bG), in Jakob Pešelj (3. ST), udeležili 3. parlamenta mladih, ki je potekal v Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (BIC) in na Špici ob Ljubljanici. Sodelovalo je osem srednjih šol iz držav Savskega bazena (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Slovenija), ki so bile zbrane na natečaju za izdelavo scenarija za risani filma z naslovom Vode v porečju reke Save- razvoj in varstvo. Naša šola pa je bila izbrana v okviru projekta Moja reka.si. Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine, je prvi dan za udeležence parlamenta organiziral orientacijski pohod Spoznaj reko Ljubljanico

Projektni dan (1. abG, 1. OK, 1. ST): Življenje v obkolpski dolini (Radenci) – 1. dan Dijaki programa strojni tehnik in programa oblikovalec kovin so obiskali Obrat Unior v Starem trgu in terapevtsko skupnost. Aktivni so bili v delavnici

(fizika–geografija).

Gimnazijci

so

bili

dopoldne

zaposleni

v

delavnicah z medpredmetnimi povezavami (geografija–športna vzgoja–fizika), v popoldanskem času pa v medpredmetnih delavnicah (angleščina–likovno snovanje; kemija–biologija; likovna umetnost–nemščina). Večer so preživeli družabno v organiziranih delavnicah: peka pogač in pic (Vesna Fabjan, prof.), športno plezanje na umetni steni (Zdenka Kavčič, prof., vodja projektnih dni, in dijaki višjih letnikov: Jure Horvat, Eva Kavčič (2. bG) in Sara Kavčič (4. bG), namizni tenis (Gregor Cindrič, univ dipl inž. str.), odbojka (Alexandra Kočevar, prof.), risarska delavnica (Gordana Popovič Lozar, prof. in Miha Henigsman, prof.), peka kostanja (Nejc Gorše, dipl. inž. str.).

Srednja šola Črnomelj

Stran 33


Kronika 2014/2015

Slika 31. Risarska delavnica

Slika 32. Zabavali so se ob igranju odbojke

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 34


Kronika 2014/2015

Evropski dan tujih jezikov Učitelji tujih jezikov (Marta Strmec, prof., Alexandra Kočevar, prof., Miroslav Plut, prof. in Rosana Vukojević) so pripravili delavnice v obliki timskega pouka za dijake 2. aG, 2. bG, 3.aG in 3.bG. V okviru delavnic so dijaki poslušali pesmi v angleškem, nemškem, in španskem jeziku. Učili so se novih besed in sestavili slovar le teh. Svojo umetniško žilico pa so lahko dodatno izrazili s tem, ko so izbranim pesmim v tujih jezikih napisali zadnjo kitico. Ob koncu so dijaki spoznali še pesem v umetnem jeziku esperanto, ki so jo poskušali prevesti v slovenski jezik.

Slika 33. Dijaki 2. abG v delavnici kreativnega pisanja

Extempore mladih likovnikov Bele krajine 2014 V petek, 26. 9. 2014, je potekal 33. extempore mladih likovnikov Bele krajine. Iz naše šole so sodelovali dijaki: Eva Kavčič (2. bG), Matic Brinc (3. bG), Maja Jankovič (3. aG), Mojca Mravinec in Nina Miketič (obe 4. aG) in mentor Miha Henigsman, prof. Ustvarjali so na temo Polepšaj mi dan. Stvaritve z motivi narave in mestnih vedut bodo polepšale prostore nove enote Doma starejših občanov Metlika.

Srednja šola Črnomelj

Stran 35


Kronika 2014/2015

Slika 34. Od leve proti desni: Eva Kavčič (2.bG), Maja Jankovič (3. aG), Mojca Mravinec, Nina Miketič (obe 4. aG) in Matic Brinc (3. bG)

SOBOTA, 27. 9. 2014 Ekošola – 3. parlament mladih: 2. dan Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine, je drugi dan organiziral debato na temo trajnostnega upravljanja vodnih virov V besedi je moč – za reko Savo.

Debata, v kateri se je posebej izkazal naš dijak Niko Žan Kastelc, je potekala angleškem jeziku in ni bila tekmovalnega značaja. Na parlamentu mladih porečja reke Save, ki ima svoj statut, so izvolili tudi predsedstvo. Predsednik je postal Niko Žan Kastelc (1. bG).

Srednja šola Črnomelj

Stran 36


Kronika 2014/2015

Slika 35. Priprave na debato

Slika 36. Niko Žan Kastelc (1. bG) med debato

Srednja šola Črnomelj

Stran 37


Kronika 2014/2015

Slika 37. Udeleženci 3. parlamenta mladih so si za nagrado prislužili vožnjo po Ljubljanici

Projektni dan (1. abG, 1. OK, 1. ST): Življenje v obkolpski dolini (Radenci) – 2. dan Dijaki programa strojni tehnik in dijaki programa oblikovalec kovin so najprej veslali po reki Kolpi in nadaljevali delo v učni delavnici na temo strojništva.

Gimnazijci

so

bili

aktivni

v

medpredmetnih

delavnicah

(angleščina–likovno snovanje, kemija–biologija, likovna umetnost–nemščina). Projektna dneva sta bila zaključena s predstavitvami del dijakov v delavnicah. Sodelujoči učitelji so bili: Vesna Fabjan, prof. (GEO), Marko Rožič, prof. in Marko Špringer, (FIZ), Andrej Čufer, prof. (BIO), Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. (KEM), Alexandra Kočevar, prof. (NEM), Marjeta Dolinšek, prof. (ANG), Miha Henigsman, prof. in Gordana Popovič Lozar, prof. (LUM), Zdenka Kavčič, prof. (ŠVZ), Nejc Gorše, dipl inž. str. in Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str. (STR). Srednja šola Črnomelj

Stran 38


Kronika 2014/2015

Slika 38. Delavnica kemije in biologije

Slika 39. Delavnica geografije

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 39


Kronika 2014/2015

Slika 40. Tudi "strojniki" so bili zelo zaposleni

Slika 41. Predstavitev izdelkov risarske delavnice Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 40


Kronika 2014/2015

Slika 42. Udeleženci projektnih dni

PONEDELJEK, 29. 9. 2014 Srečanje koordinatorjev Ekošole Na Brdu pri Kranju je potekalo srečanje koordinatorjev Ekošole. Udeležile so se ga tudi koordinatorice/mentorice projekta iz naše šole: Desanka Kambič, univ. dipl. ekon., Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. teks. teh. in Janja Jankovič, prof.

Slika 43. Logotip

Srednja šola Črnomelj

Stran 41


Kronika 2014/2015

TOREK, 30. 9. 2014 Ekskurzija maturantov – geografija, (4. G) Dijaki, ki bodo opravljali maturo iz predmeta geografija, so bili v Ljubljanski kotlini in slovenskih Julijskih Alpah. Najprej so si ogledali Kovaški muzej in vigenjc Vice ter Kroparico v Kropi. Iz Planice so se po ledeniški dolini sprehodili še v dolino Tamar. Ob vzponu na slap Tamar so preučevali ledeniške in druge visokogorske pojave. Ob vrnitvi v Planico pa so imeli naključno

priložnost

od

blizu

spremljati

trening

ruske

skakalne

reprezentance. Sledila je orientacija v Kranjski Gori in spoznavanje geografskih značilnosti v dolini Velike Pišnice ter jezera Jasna. Uživali so v lepem sončnem vremenu, se veliko naučili in tako opravili del obveznosti v sklopu pridobivanja interne ocene na maturi. Njihova spremljevalka in organizatorica ekskurzije je bila Vesna Fabjan, prof.

Slika 44. Počitek po vzponu na izvir slapa Tamar pri gorski koči v ledeniški dolini Srednja šola Črnomelj

Stran 42


Kronika 2014/2015

Slika 45. V Planici

Meline Brendel – prostovoljka iz Nemčije Po mesecu dni dela in bivanja v Beli krajini je navdušena in polna pozitivnih vtisov. Pri nas zelo uživa in je vesela, da svoje prostovoljno delo lahko opravlja v tako čudoviti deželici, ki jo krasijo tudi zelo ustrežljivi, prijazni in odprti ljudje.

Slika 46. Meline Brendel Srednja šola Črnomelj

Stran 43


Kronika 2014/2015

OKTOBER, 2014 SREDA, 1. 10. 2014 Zaposlitev Kot pripravnik (prostovoljec) se je učiteljskemu zboru pridružil Jan Čufer, profesor angleščine. Delo pripravnika bo opravljal do 31. 7. 2015 pod mentorstvom Marte Strmec, prof.

Medpredmetna ekskurzija v Metliko (4. ST) Dijake sta spremljala Vinko Žalec, univ. dipl. inž. str. in Leopold Grahek, dipl. inž. str. Najprej so si ogledali podjetje Repromat. Predstavila sta jim ga g. Franci Metelko, vodja proizvodnje in g. Gregor Žalec, ki je zadolžen za izdelavo programov in tehnoloških postopkov za CNC stroja (5-osni obdelovalni center in 3-osni frezalni stroj). V podjetju so si dijaki ogledali proizvodnjo, ki temelji na varjenih konstrukcijah. Podjetje je specializirano za varjenje in strojno obdelavo zvarjencev z odrezovanjem. V ta namen imajo močan strojni park, najbolj pa so ponosni na najnovejšo pridobitev, in sicer 5-osni CNC obdelovalni center. V nadaljevanju so obiskali podjetje Evrostroj. Dijake je sprejel direktor podjetja g. Samo Kavčič. Povedal je, da je primarna dejavnost podjetja strojna obdelava kovin na CNC strojih. Poudarek je na struženju in frezanju. Izdelke izdelajo za znanega kupca. V podjetju razvijajo tudi svoje produkte za potrebe kletarjenja. Sem spadajo razni višinomeri, pipe iz nerjavečega jekla za cisterne, razni nastavki. Najnovejši produkt, ki ga tržijo, pa je avtomatska polnilnica, ki je v celoti plod lastnega razvoja. S polnilnico lahko polnimo razne tekoče medije kot so vino, voda, jedilno olje … Srednja šola Črnomelj

Stran 44


Kronika 2014/2015

Slika 47. Proizvodnja podjetja Evrostroj

Nazadnje so obiskali TPV v Suhorju pri Metliki. Vodja proizvodnje g. Toni Megin jim je razkazal podjetje in opisal njihovo dejavnost. Ogledali so si vstopno skladišče, kjer se izvaja tudi vstopna kontrola. Sledil je ogled proizvodnje.

Primarna

dejavnost

podjetja

je

izdelava

polizdelkov

za

avtomobilsko industrijo. To so razni kovinskim deli, ki se montirajo v sedeže avtomobila, vrata … V proizvodni hali je največ rezalnih strojev (največji rezalni stroj je 600-tonski). in krivilnih strojev. Podjetje ima tudi lastno orodjarno, v kateri servisirajo orodja. V pomoč nepogrešljivemu ročnemu delu so CNC stružnica, frezalni stroj, potopna erozija in žična erozija.

PETEK, 3. 10. 2014 Športni dan - pohod na Debelo peč (1. ab G, 2. EST) Udeležence je avtobus odpeljal iz Črnomlja preko Bleda na Pokljuko do Mrzlega studenca in potem po gozdni cesti čez Kranjsko dolino do Medvedove konte, kjer so izstopili in pot nadaljevali peš. Pot njih je vodila do Blejske koče na Lipanci. Sledil je vzpon na Debelo peč (2014 m). Sestop so opravili po isti poti. Dijake so spremljali Boris Šikonja, prof. (organizator športnega dne), Branislav Adlešič, prof., Gregor Cindrič, univ. dipl inž. str. , Zdenka Kavčič, prof., in ravnateljica Elizabeta Prus, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 45


Kronika 2014/2015

Slika 48. Zadnji metri vzpona

Slika 49. Skupinska slika na vrhu Debele peči Srednja šola Črnomelj

Stran 46


Kronika 2014/2015

NEDELJA, 5. 10 2014 Svetovni dan učiteljev

Sindikat Srednje šole Črnomelj je ob dnevu učiteljev vsem zaposlenim voščil elana polno šolsko leto.

SREDA, 8. 10. 2014 Čistilna akcija (1. aG) Dijaki 1. aG so v okviru razrednikove ure čistili računalniške tipkovnice. V letošnjem šolskem letu bodo čistilne akcije potekale vsako drugo sredo v mesecu. Sodelovali bodo vsi razredi na šoli, vsak enkrat v šolskem letu. Dijaki bodo čistili in urejali šolo in njeno okolico.

Slika 50. Pridno so delali

Srednja šola Črnomelj

Stran 47


Kronika 2014/2015

ČETRTEK, 9. 10. 2014 Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike Ob 13.00 se je začelo šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike. Udeležilo se ga je 30 dijakov. Za organizacijo tekmovanja je poskrbela Desanka Kambič, univ. dipl. ekon., pri nadzoru je pomagal še profesor matematike Tilen Šetina. Na šolskem tekmovanju je bronasto priznanje prejelo 9 dijakov: Leja Kambič, Matic Peteh in Manca Simonič (vsi iz 1. aG), Toni Vrščaj iz 2. aG, Marko Lakner in Mitja Kostelec iz 2. bG, Maja Jankovič in Eugenija Janjoš iz 3. aG in Andraž Cimerman iz 4. aG.

Slika 51. Komisija za tekmovanje v razvedrilni matematiki (logo)

Otvoritev Extempora mladih likovnikov Bele krajine 2014 V domu starejših občanov Metlika je potekala otvoritev razstave 33. extempora mladih likovnikov Bele krajine. V kulturnem programu je za ustvarjanje na extemporu prejelo priznanja 5 dijakov naše šole: Matic Brinc (3. bG), Eva Kavčič (2. bG), Maja Jankovič (3. aG), Mojca Mravinec in Nina Miketič (obe 4. aG). Ustvarjali so pod mentorstvom Mihe Henigsmana, prof. Na temo letošnjega ustvarjanja "Polepšaj mi dan" so mladi z motivi narave, živali, portretov, tihožitij in mestnih vedut polepšali prostore nove enote Doma starejših občanov Metlika.

Srednja šola Črnomelj

Stran 48


Kronika 2014/2015

Slika 52. Od leve proti desni: Gordana Popovič Lozar, prof., Mojca Mravinec (4. aG), Maja Jankovič (3. aG), Matic Brinc (3. bG), ravnateljica Elizabeta Prus, prof., Nina Miketič (4. aG), Eva Kavčič (2. bG) in mentor Miha Henigsman, prof.

PONEDELJEK, 9. 10. 1944

70 LET GIMNAZIJE V BELI KRAJINI 9. oktobra 1944 je Meščanska šola v Črnomlju dobila odlok, ki se je glasil: »Po sklepu Predsedstva SNOS (št. 962/44 z dne 9. 10. 1944) se meščanska šola v Črnomlju spremeni v nižjo srednjo šolo realno gimnazijskega tipa in se na tej srednji šoli odpreta dva razreda višje srednje šole, namreč peti in šesti razred. Uradni naziv šole je Realna gimnazija v Črnomlju.«

Srednja šola Črnomelj

Stran 49


Kronika 2014/2015

Slika 53. Odlok

Srednja šola Črnomelj

Stran 50


Kronika 2014/2015

PETEK, 10. 10. 2014 Krvodajalska akcija V OŠ Mirana Jarca je potekala krvodajalska akcija, ki jo je organiziral Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino v sodelovanju z Območno organizacijo Rdečega križa Črnomelj. Udeležili so se je tudi dijaki 4. letnikov in zaposleni naše šole.

Tehniški dan V okviru tehniških dni so nas obiskali učenci 9. razredov OŠ Mirana Jarca iz Črnomlja. Predstavili smo jim izobraževalne programe in predvsem posebnosti naše šole. Učenci so si ogledali fizikalno delavnico, ki jo je vodil Marko Rožič, prof., delavnico iz biologije pod mentorstvom Andreja Čuferja, prof. ter podjetniško delavnico, ki so jo ob sodelovanju Silve Simonič, univ. dipl. ekon., predstavili učenci 4. E

Slika 54. Učenci 4. E so predstavili učno podjetje

Srednja šola Črnomelj

Stran 51


Kronika 2014/2015

PETEK, 20. 10. 1944

70 LET GIMNAZIJE V BELI KRAJINI

Prva redna konferenca profesorskega zbora v šolskem letu 1944/45 je bila 20. oktobra 1944.

PONEDELJEK, 20. 10. 2014 Športni dan, športne igre (1. OK, 1. ST, 2. E, 2. OK, 2. ST, 3. ST, 4. E, 4. ST) Dijaki in dijakinje so se pomerili v športnih igrah – igrali so nogomet, odbojko, badminton in namizni tenis. Športni dan, ki ga je organizirala mag. Vlasta Pezdirc so ob pomoči razrednikov izvajali še učitelji športne vzgoje Branislav Adlešič, prof., Zdenka Kavčič, prof. in Boris Šikonja, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 52


Kronika 2014/2015

Slika 55. Med odbojkarskimi tekmami je bilo zelo napeto

Slika 56. Sidorela Šatri in Anja Mali (2. EST), z razredničarko Jeleno Šikonja, prof. (v sredini)

Srednja šola Črnomelj

Stran 53


Kronika 2014/2015

Slika 57. Urška Gorše, Tanja Kobetič in Tanja Šuštarič (vse iz 4. E) med odmorom

Šolsko tekmovanje v športni orientaciji Ekipa (sestavljala sta jo dva dijaka ali dve dijakinji) se je spoprijela z orientacijsko progo s pomočjo kompasa in zemljevida. Obe progi, ločeni za dijake in dijakinje, sta imeli štiri kontrolne točke, ki so bile označene z »lisičkami«. Najhitreje sta s kontrolnimi točkami opravila Mario Vardić (2. S) in Andraž Bahor (2. ST). Na drugo mesto sta se uvrstila Matic Miketič in Andraž Geltar (4. aG), tretja sta bila Robert Glazer in Samo Matjašič (2. bG). Med dijakinjami sta bili najhitrejši Mojca Mravinec (4. aG) in Sara Kavčič (4. bG), za katerima sta le nekaj sekund zaostali Brina Dokl in Eva Kavčič (2. bG) in zasedli drugo mesto. Tretji sta bili Nina Mikunović in Zala Vraničar (1. bG). Na tekmovanju, ki so ga izpeljali profesorji Vesna Fabjan, Branislav Adlešič, in Zdenka Kavčič, je sodelovalo 30 ekip.

Srednja šola Črnomelj

Stran 54


Kronika 2014/2015

Slika 58. Tadej Dragovan in Lan Skoliber (2. bG)

Slika 59. Urška Čavić, 2. bG

TOREK, 21. 10. 2014 Športni dan - Rudarska pot 1. (OK, 1. ST, 2. ST) Dijake je pot najprej vodila do ribiškega doma pri Mlaki. Pot so nadaljevali po označeni poti do Zorencev. Na mostu prek Lahinje so imeli postanek. Pot

Srednja šola Črnomelj

Stran 55


Kronika 2014/2015

so nadaljevali do Butoraja oz. do Kuzmovega mlina. Prečkali so še Križanji potok in se po gozdni cesti vrnili nazaj do šole. Dijake so spremljali Branislav Adlešič, prof.( organizator športnega dne ), Nejc Gorše, dipl inž. str., Gregor Cindrič, univ. dipl inž. str., Zdenka Kavčič, prof. in Boris Šikonja, prof.

Slika 60. Rudarska pot

Srednja šola Črnomelj

Stran 56


Kronika 2014/2015

Slika 61. Pred ribiškim domom na Mlaki

Slika 62. Postanek na mostu Srednja šola Črnomelj

Stran 57


Kronika 2014/2015

SREDA, 22. 10. 2014 Medpredmetna ekskurzija na Češko, (2. abG, 2. E): 1. dan Dijaki 2. letnika gimnazije in ekonomskega tehnika so se od 22. do 24. oktobra 2014 v okviru tedna dejavnosti mudili na medpredmetni ekskurziji po Češki. Na pot so se odpravili v zgodnjih jutranjih urah in se po 10-urni vožnji ustavili v mestecu Telč, kjer so si med drugim ogledali najpomembnejšo znamenitost tega kraja, mestni trg, ki je zaradi edinstvenega kompleksa dobro ohranjenih renesančnih in baročnih hiš z visokimi arkadami in zatrepi od leta 1992 na UNESCO seznamu spomenikov svetovne dediščine. Po kosilu je sledila vožnja do Prage, sprehod po Vaclavovem trgu ter namestitev v hotelu.

Slika 63. Telč

Srednja šola Črnomelj

Stran 58


Kronika 2014/2015

Medpredmetna ekskurzija v Bosno (3. abG): 1. dan Dijaki 3. letnikov gimnazije so v okviru OIV Vzgoje za mir, družino in nenasilje odpotovali na tridnevno ekskurzijo v Bosno. Pot jih je vodila mimo Zagreba in mejnega prehoda Gradiška v Bosno, kjer je bil njihov prvi cilj Jajce. V mestu so si ogledali znamenito stavbo, v kateri je potekalo prvo zasedanje AVNOJ-a. Zanimivo je bilo videti prostor in identične stole s samega zasedanja. Izstopal je stol, na katerem je sedel Josip Broz Tito. Občudovali so tudi znameniti slap. Po končanem ogledu so se napotili v Travnik, rojstno mesto nobelovca Ive Andriča, kjer so si ogledali njegovo rojstno hišo. Poleg besed o življenju in delu avtorja sta način življenja v preteklosti prikazali tudi tradicionalno opremljeni sobi. Pot, na kateri je neprestano snežilo, se je končala v večernih urah v zasneženem Sarajevu. Ob panoramski vožnji po mestu so doživeli večerni utrip Sarajeva. Vodja ekskurzije je bil Anton Kambič, univ. dipl. org. dela, spremljevalki pa razredničarki Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. in Mateja Juran Kordiš, prof.

Slika 64. Tovariši in tovarišice

Srednja šola Črnomelj

Stran 59


Kronika 2014/2015

Obisk obrtne cone v Kanižarici (4. ST, 2. OK): Dijaki so v okviru projektnega tedna obiskali obrtno cono v Kanižarici. Najprej jih je v delavnici Kamnoseštva Plut sprejel g. Robert Plut. Predstavil je dejavnost podjetja, ki se ukvarja z izdelavo polic, stopnišč, pultov , portalov, nagrobnikov idr. izdelkov iz naravnega in umetnega kamna. Dijakom je opisal postopke obdelave naravnega kamna in jim razložil, kakšna je razlika med marmorjem in granitom.

Slika 65. Logotip

V Kovinoplastiki LOZAR d. o. o in X-Adeni d. o. o jih je sprejel g. Matjaž Lozar. Ogledali so si proizvodnjo brizgane plastike in proizvodnjo posteljnih podov oz. latoflex ležišč.

Slika 66. Logotip

Obiskali so tudi podjetje SEK. Sprejel jih je vodja proizvodnje g. Erik Butala. Podjetje izdeluje kovinske embalažne izdelke za kozmetiko, za nego usnja, pokrove za zapiranje steklenih kozarcev v gospodinjstvu, za barvice, steklenice … Nazadnje so si ogledali še podjetje ADRIA DOM, proizvodnja mobilnih domov, d.o.o. Zanimivo je bilo vstopiti v svet izdelave in opreme mobilnih hišic, ki so v kampih ob hrvaški obali in tudi drugod v tujini postale v

Srednja šola Črnomelj

Stran 60


Kronika 2014/2015

zadnjih letih nepogrešljiv del ponudbe. Mobilne hišice seveda lahko kupijo tudi posamezniki. Večkrat jih izdelajo tudi po naročilu kupca. V prvih letih so bile mobilne hišice večinoma velike 24 m2, sedaj pa je "osnovni" model hišice površine 32 m2, nekatere pa že presegajo 40 m2. Hišice so sedaj večinoma že vse opremljene s po dvema kopalnicama, spalnico, otroško sobo in kuhinjo z dnevnim prostorom, nekateri modeli pa imajo tudi po dve otroški sobi in so tako primerne za velike družine. Dijaki so z zanimanjem prisluhnili ge. Nini Nikić, vodji kadrovske službe, ki jim je na zanimiv način predstavila podjetje in notranjo organiziranost ter način dela zaposlenih. Dijake sta spremljala mag. Vlasta Pezdirc in Vinko Žalec, univ. dipl. inž. str. (vodja ekskurzije).

Slika 67. Logotip

Slika 68. Mobilni hišici na ploščadi podjetja

Srednja šola Črnomelj

Stran 61


Kronika 2014/2015

ČETRTEK, 23. 10. 2014 Področno prvenstvo srednjih šol v rokometu za dijake: Prvenstvo je potekalo v športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu. Našo šolo so zastopali dijaki: Jure Bagarič (1. OK), Matic Peteh, Bor Jerman, Matej Horvat (vsi 1. aG), Dominik Lozar, Jurij Krajačič (oba 1. bG), Žiga Lozar (3. ST) ter Matjaž Kordiš, Jaka Šikonja (oba 4. bG). Ekipa, ki sta jo spremljala Boris Šikonja, prof. (vodja ekipe) in trener Marjan Novak (zunanji sodelavec), je v končni uvrstitvi tekmovanje zaključila na 5. do 7. mestu.

Slika 69. Iz tekme med ekipama SŠ Črnomelj in SŠ Ivančna Gorica (Matjaž Kordiš, 4. bG med akcijo)

Srednja šola Črnomelj

Stran 62


Kronika 2014/2015

Strokovna ekskurzija (2. ST, 3. ST): Razreda 2. ST in 3. ST je pot vodila na sever Slovenije, obiskali so namreč staro industrijsko mesto, Jesenice. V podjetju Acroni Jesenice so poglobili svoje znanje o litju, reciklaži železa in izdelavi posebnih jekel. Večina dijakov je bila presenečena nad velikostjo objekta in delovnih sredstev. Obiskali so tudi podjetje Elektrode Jesenice, ki izdeluje elektrode za različne vrste varjenja. V podjetju so bili obiskovalci presenečeni nad novo tehnologijo izdelave elektrod. Način proizvodnje (je še v fazi razvoja) in stroj za izdelavo naj bi imela le tri podjetja na svetu. Na koncu so si ogledali še Gornjesavski muzej, in sicer del, v katerem je prikazan razvoj železarstva. Dijake sta spremljala Gregor Cindrič, univ. dipl inž. str. in Nejc Gorše, dipl. inž. str.

Medpredmetna ekskurzija na Češko (2. abG, 2. E): 2. dan Drugi dan je bil najprej namenjen ogledu Terezina. Gre za nekdanjo vojaško utrdbo, ki je kasneje služila kot zapor za politične zapornike (tukaj bil zaprt tudi Gavrilo Princip), med 2. svetovno vojno pa je bil kraj znan po judovskem getu in nacističnem koncetracijskem taborišču. V popoldanskih urah je sledil voden ogled po »zlati« Pragi, najprej na Hradčanih, kjer so si ogledali Plečnikovo obnovo gradu, gotski katedralo, se sprehodili po Zlati ulički (najbolj znani zaradi številnih obrtnikov in alkimistov, ki so tam živeli in delali, med drugim pa je nekaj časa tam prebival tudi Franz Kafka), si ogledali muzej igrač, nato uživali v mestnem utripu Karlovega trga in pri astronomski uri pričakali obrat svetnikov. Zvečer je sledila večerja na ladji, ki jih je zapeljala po mogočni Vltavi.

Srednja šola Črnomelj

Stran 63


Kronika 2014/2015

Slika 70. V nekdanjem zaporu oz. nacističnem koncetracijskem taborišču Terezin

Slika 71. Karlov most

Srednja šola Črnomelj

Stran 64


Kronika 2014/2015

Slika 72. Skupinska v Pragi

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 65


Kronika 2014/2015

Slika 73. Lennonov zid

Medpredmetna ekskurzija v Bosno (3. abG ): 2. dan Naslednje jutro so si ogledali tunel, po katerem so oskrbovali mesto Sarajevo v času okupacije. Pred ogledom so poslušali pretresljivo predavanje o življenju v mestu v času vojne. Ogledali so si film o izgradnji tunela. Nato jih je pot vodila v stari del Sarajeva in naprej proti Mostarju, ki ga je prav tako močno zaznamovala vojna. Ogledali so si tudi znameniti skok z obnovljenega mostu v Neretvo. Bili so v džamiji, v kateri se ni bilo treba ne sezuti ne dekletom ogrniti oz. zakriti. Večerja je bila v hotelu v Čapljini.

Srednja šola Črnomelj

Stran 66


Kronika 2014/2015

Slika 74. Sneg in dež sta zaznamovala ekskurzijo

PETEK, 24. 10. 2014 Medpredmetna ekskurzija na Češko (2. abG , 2. E): 3. dan Da so dijaki resnično doživeli kulturno pestrost mesta, so se tretji dan sprehodili še po judovski četrti in si ogledali več njihovih verskih hramov. V poznih večernih urah so se s pesmijo na ustih ter zadovoljni z videnim vrnili domov. Dijake so spremljali razredniki, Zdenka Kavčič, prof., Brane Adlešič, prof. in Jelena Šikonja, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 67


Kronika 2014/2015

Slika 75. Cerkev zgrajena po načrtih Jožeta Plečnika, ki je nekaj časa živel in delal v Pragi

Medpredmetna ekskurzija v Bosno ( 3. abG ): 3. dan Zadnji dan ekskurzije je potekal bolj sproščeno, tudi vreme je bilo bolj prijazno, saj so se po kanalih Neretve vozili obsijani s sončnimi žarki, prav tako so tudi mandarine obirali v soncu. Po kosilu so se odpeljali proti morju v Split, kjer so si ogledali Dioklecijanovo palačo. V poznih popoldanskih urah so obrnili proti domu. Zaradi močne burje so morali za nekaj časa vožnjo celo prekiniti in počakati, da so pogoji na cesti postali bolj varni. Prihod domov se je tako zavlekel skoraj za tri ure.

Srednja šola Črnomelj

Stran 68


Kronika 2014/2015

Slika 76. Pogled na pristanišče v Splitu

Strokovna ekskurzija v Ribnico in Kočevje (2., 3. ST): V Ribnici so si ogledali tovarni Riko in Ristro. Riko Ribnica je podjetje, ki ima

dolgoletno

mehanizacije.

tradicijo

Izdelujejo

na snežne

področju pluge

proizvodnje različnih

opreme

širin,

cestne

posipalnike,

odmetalnike snega, cestno pometalne naprave, obcestne kosilnice trave in vejevja, naprave za čiščenje odbojnih ograj, stebričkov in prometnih znakov, naprave za nabijanje stebričkov, znakov in ograj, sekalce vejevja, rezalnike asfalta in betona, opremo za različne silose, drobilnike biomase in ostalo reciklirno drobilno tehniko ter še veliko drugega. Tu so dijaki resnično spoznali, kaj pomeni strojegradnja. Podjetje Ristro in Yaskawa Ristro pa se ukvarja s proizvodnjo in razvojem robotike. Izdelujejo robotske celice. Prednost podjetja Yaskawa Ristro je, da robotske sisteme dobavlja na ključ, kar pomeni, da naročniku najprej svetuje, mu pripravi projekte, izvede celoten inženiring ter montira sistem, ga Srednja šola Črnomelj

Stran 69


Kronika 2014/2015

testira in koordinira celoten projekt. Zagotovi tudi poskusni zagon ter izobraževanje in servisno podporo. V tovarni so dijaki spoznali, kako pomembno je strojništvo za razvoj sodobnih tehnologij, kar robotika prav gotovo je. V podjetju tako timsko sodelujejo strokovnjaki s področja strojništva, elektrotehnike, mehatronike, računalništva in drugi.

Slika 77. V podjetju Ristro in Yaskawa Ristro

V Kočevju pa so si ogledali še proizvodnjo ležajev v Rotisu. V podjetju izdelujejo še zobnike, varjene konstrukcije, sornike in druge strojne dele. Ležaje izdelujejo iz visokokvalitetnega jekla, v številnih oblikah in izvedbah. Dijake sta na ekskurziji spremljala Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž tekst. teh. in Vinko Žalec, univ. dipl. inž. str. (vodja ekskurzije).

Srednja šola Črnomelj

Stran 70


Kronika 2014/2015

Slika 78. V Rotisu

PETEK, 27. 10. 1944

70 LET GIMNAZIJE V BELI KRAJINI 27. oktobra se je pričel pouk Med šolskim letom se je število dijakov spreminjalo. Ob koncu šolskega leta je bilo 183 dijakov. Pouk, ki je bil prilagojen vojnim razmeram, je bil večkrat moten ali celo prekinjen. Potekal je v različnih stavbah (baraka bivšega železničarskega skladišča, Vrbanova hiša …).

Srednja šola Črnomelj

Stran 71


Kronika 2014/2015

PONEDELJEK, 27. 10. 2014 Izobraževanje za učiteljski zbor: Učiteljski zbor je delovno dopoldne preživel v družbi Marka Juhanta. Prisluhnili so njegovemu predavanju "Vodenje dijakov na mehke in učinkovite načine". Marko Juhant, specialni pedagog, je poklicni vzgojitelj za otroke z motnjami vedenja, specialist za obnašanje. Pred leti vzgojitelj v vzgojnem zavodu, ravnatelj in vodja izobraževalnih programov za delo na sebi, se danes posveča svoji "življenjski strasti" - vzgoji vzgoje otrok. Popestritev predavanja je bilo aktivno sodelovanje prisotnih ob reševanju različnih nalog in situacij.

Slika 79. Marko Juhant (Vir: https://www.google.si/)

Srednja šola Črnomelj

Stran 72


Kronika 2014/2015

NOVEMBER, 2014 PONEDELJEK, 3. 11. 2014 Dostop do e-Redovalnice in e-Sporočil: Z mesecem novembrom je staršem dijakov Srednje šole Črnomelj omogočen dostop do e-Redovalnice in e-Sporočil.

SREDA, 5. 11. 2014 RTV SLO snemala na naši šoli: Ekipa RTV Slovenija je z novinarko Barbaro Zrimšek posnela prispevek o ekoloških projektih in aktivnostih na naši šoli. Prispevek bo na sporedu na TV Slovenija 1, v oddaji EKO UTRINKI. Valentina Ambrožič, dijakinja 3. bG, je ekipo sprejela pred šolo, jo pozdravila, vodila po šoli in jim predstavila naše prispevke k bolj čistemu in zdravemu okolju (koše za ločeno zbiranje odpadkov, opozorilne napise na stenah, monitor za spremljavo porabe energije v šoli in drugo). Snemanje so zaključili v šolski kurilnici, kjer so se prepričali, da po energetski sanaciji šole kurimo na biomaso.

Slika 80. Valentina Ambrožič (3. bG) Srednja šola Črnomelj

Stran 73


Kronika 2014/2015

Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Istanbulu v Turčiji: 1. dan V Istanbulu je od 5.–9. 11. 2014 potekal 4. projektni sestanek v okviru mednarodnega projekta Comenius – Green Skills for a Global Change. Udeležili so se ga predstavniki Španije, Portugalske, Danske, Turčije, Nizozemske in Slovenije. Srečanja so se udeležili tudi dijaki naše šole: Sara Kavčič, Valentina Vrbos, Izidor Švajger (vsi 4.bG) in Eva Kavčič (2.bG). Spremljali sta jih mentorici projekta, profesorici Alexandra Kočevar in Marta Strmec ter ravnateljica Elizabeta Prus, prof. Prvi dan so z Air Srbija pripotovali v Istanbul in se namestili pri gostiteljskih družinah. Nekateri dijaki so ob poznih večernih urah že raziskovali lepote Istanbula.

Slika 81. Dobrodošlica v Istanbulu Srednja šola Črnomelj

Stran 74


Kronika 2014/2015

Slika 82. Od leve proti desni: Sara Kavčič (4. bG), Marta Strmec, prof., Eva Kavčič (2. bG), Valentina Vrbos (4. bG), Alexandra Kočevar, prof., Izidor Švajger (4. bG), Elizabeta Prus, prof.

ČETRTEK, 6. 11. 2014 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Istanbulu v Turčiji: 2. dan Drugi dan so dijaki s profesoricami obiskali Beograjski gozd, kjer se nahaja črpališče pitne vode za celoten Istanbul. Štirinajst milijonsko mesto ima velike težave z dobavo pitne vode, saj se je zaradi klimatskih sprememb količina padavin v zadnjih letih zmanjšala. Sprehodili so se skozi Ataturk arboretum, Miniaturk muzej in z vzpetine Pierre Loti občudovali pogled na Bospor.

Srednja šola Črnomelj

Stran 75


Kronika 2014/2015

PETEK, 7. 11. 2014 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Istanbulu v Turčiji: 3. dan Tretji

dan so dijaki obiskali Srednjo šolo Toko Günesparkevleri Kiz

Anadolu Imam Hatip Lisesi, kjer so spoznali učitelje in dijake v projektu. Izvedli so medpredmetno učno uro, predstavili našo šolo in Slovenijo ter sodelovali v mednarodnih skupinah na temo Voda.

Slika 83. Izidor Švajger (4. bG) med predstavitvijo naše šole

Srednja šola Črnomelj

Stran 76


Kronika 2014/2015

SOBOTA, 8. 11. 2014 Medrazredno prvenstvo SŠ Črnomelj v odbojki V športni dvorani šole je potekalo šolsko prvenstvo v odbojki za dijake in dijakinje. Na tekmovanju, ki ga je organizirala in vodila mag. Vlasta Pezdirc, je sodelovalo 15 ekip. Med dekleti se je najbolje odrezala ekipa 2. bG, na drugo mesto se je uvrstila ekipa deklet iz 3. aG, tretje mesto je zasedla ekipa 2. aG. V konkurenci dijakov je bila najboljša ekipa 4. aG1, drugo mesto je osvojila ekipa 2. EST, tretji pa so bili dijaki 3. aG.

Slika 84. Ekipa 4. aG1: Nina Miketič in Mojca Mravinec (spredaj), Jure Štukelj, Domen Kunič, Andraž Cimerman in Andraž Geltar (od leve proti desni)

Srednja šola Črnomelj

Stran 77


Kronika 2014/2015

Medrazredno prvenstvo SŠ Črnomelj v namiznem tenisu: V šolski športni dvorani je potekalo tekmovanje v namiznem tenisu, ki ga je organiziral Boris Šikonja, prof. Tekmovanja se je udeležilo 20 dijakinj in 25 dijakov.

1. mesto: Saša Delkot, 2. bG 2. mesto: Ita Kukman, 2. bG 3. mesto: Mojca Mravinec, 4. aG

Slika 85. Ita Kukman, Saša Delkot in Mojca Mravinec

1. 2. 3. 4.

mesto: mesto: mesto: mesto:

Domen Pavlovič, 2. EST Claudio Kuhar, 3. aG Blaž Gangl, 4. EST Robert Glazer, 2. bG

Slika 86. Robert Glazer, Claudio Kuhar, Domen Pavlovič in Blaž Gangl

Srednja šola Črnomelj

Stran 78


Kronika 2014/2015

Logika – državno tekmovanje Devetindvajsetega državnega tekmovanja, ki ga je gostila Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani, se je udeležilo 6 dijakov naše šole: Ana Štajdohar (1. bG), Jani Metež (2. aG), Marko Brodarič (2. bG), Matija Lovšin, Tjaša Puš (oba 3. aG) in Jaka Šikonja (4. bG). Štirje dijaki so osvojili zlato in srebrna priznanja. 

Jaka Šikonja, srebrno

Tjaša Puš, srebrno

Jani Metež, srebrno

Matija Lovšin, zlato

Dijake je na tekmovanju spremljal Marko Rožič, prof.

Slika 87. Udeleženci državnega tekmovanja iz logike od leve proti desni: Jani Metež (2. aG), Marko Brodarič (2. bG), Jaka Šikonja (4. bG), Tjaša Puš (3. aG), Ana Štajdohar (1. bG), Matija Lovšin (3. aG)

Srednja šola Črnomelj

Stran 79


Kronika 2014/2015

Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Istanbulu v Turčiji: 4. dan Dijaki in učitelji so ločeno spoznavali naravne, kulturne in zgodovinske lepote Istanbula. Sprehodili so se čez staro mestno jedro z Modro mošejo, Hagia Sofijo, Velikim Bazarjem, Cisterno Baziliko in Galata stolpom.

NEDELJA, 9. 11. 2014 Mednarodni projekt Comenius – projektni sestanek v Istanbulu v Turčiji: 5. dan Po zajtrku in slovesu od partnerjev v projektu ter od gostiteljskih družin so se odpravili domov.

Slika 88. Mentorji in dijaki projekta ob zaključku sestanka pred šolo v Istanbulu

Srednja šola Črnomelj

Stran 80


Kronika 2014/2015

PONEDELJEK, 10. 11. 2014 Šolsko tekmovanje Bober: Začelo se je tekmovanje v računalniški in informacijski pismenosti, ki je potekalo do konca tedna po letnikih in programih. Tekmovanja se je udeležilo 31 tekmovalcev iz različnih letnikov, prvič letos so se v poznavanju računalništva in informatike preizkusili tudi dijaki iz programa strojni tehnik. Bobrova bronasta priznanja je prejelo 16 tekmovalcev: 

David Lozar, Tilen Pintarič, Iztok Pezdirc, Dario Djuričić (vsi 1. ST)

Toni Vrščaj (2. aG)

Tjaša Puš, Maja Jankovič (obe 3. aG), Jernej Križan, Vito Šuklje (oba 3. bG)

Jaka Šikonja (4. bG), Andraž Cimerman, Jan Gašperič, Matej Banovec, Žan Grgič, Jure Horvat, Jure Štukelj (vsi 4. aG)

Mentorica in organizatorica tekmovanja je bila Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela-inf.

Slika 89. Bober

Srednja šola Črnomelj

Stran 81


Kronika 2014/2015

Začetni tečaj nemščine: Začel se je začetni, 35-urni tečaj nemščine za zaposlene. Predavateljica tečaja je Alexandra Kočevar, prof.

PETEK, 14. 11. 2014 Gostovanje na Radiu Sraka Na Radiu Sraka je bila ob 11.15 oddaja Lepo povemo. Gostji oddaje sta bili ravnateljica SŠ Črnomelj, Elizabeta Prus, prof. in Jelena Šikonja, prof. Ravnateljica je predstavila šolo in dejavnosti, ki potekajo na šoli. Drugi del oddaje je bil namenjen skrbi za slovenski jezik na šoli. V tem delu pa se je pogovarjala z novinarko Jelena Šikonja, prof.

SOBOTA, 15.11.2014, Delavnice za vedoželjne Na Srednji šoli Črnomelj so potekale delavnice za vedoželjne učence belokranjskih osnovnih šol. V družboslovno-slovenistični delavnici so se trije znanja žejni učenci najprej lotili sestavljanja petih podob Črnomlja, kakor si jih je na osnovi ohranjenih virov in pogovorov z arheologi predstavljal slikar Robert Lozar (Pred tem, V železni dobi, V pozni antiki, Črnomelj 14. 6. 1407 in Ob koncu 17. stoletja). Pri delu jim je pomagala razlaga profesorice Gordane Popovič Lozar. Po malici so na terenu v starem delu Črnomlja poiskali ohranjene detajle s slik, jih primerjali s trenutnim stanjem in na slike zarisali spremembe. S pomočjo kustosa zgodovinarja Janeza Weissa so raziskali muzej, se preizkusili v vlogi detektiva in v muzeju poiskali opisane predmete ter jih skicirali na hrbtno stran slik. V muzeju so se lotili tudi ustvarjalnega pisanja. Najprej jim je mag. Anita Starašinič Srednja šola Črnomelj

Stran 82


Kronika 2014/2015

predstavila pravila kriminalne zgodbe, nato pa so sestavili napeto zgodbo; pri čemer so morali upoštevati izbrani čas in prostor s slike, ustrezen detajl slike Črnomlja ter najdene predmet iz muzeja. Po poročanju so se strinjali, da bodo kdaj še sami potovali po starem Črnomlju. V delavnici tehnike ustvarjalnega mišljenja so učenci pod mentorstvom Brigite Grahek Šolar, univ. dipl. psih.

spoznali in v praksi preizkusili

tehniko razmišljanja 6 klobukov avtorja de Bona ter še nekaj drugih tehnik. S temi tehnikami smo hoteli učencem pokazati, da se lahko ustvarjalnega mišljenja naučimo na različne načine z uporabo različnih tehnik. V jezikovni delavnici so dijaki s pomočjo profesorice Alexandre Kočevar in prostovoljke Meline Bendel iz Nemčije na zabaven način utrjevali znanje nemščine. Pri angleščini pa sta jim profesorici Marjeta Dolinšek in Marta Strmec pripravili računalniški kviz v slušnem in bralnem razumevanju.

Slika 90. Promocijski material Srednja šola Črnomelj

Stran 83


Kronika 2014/2015

PONEDELJEK, 17. 11. 2014 Ekošola –začetek akcije zbiranja tekstila Začela se je akcija zbiranja izrabljenega tekstila in obutve, ki bo potekala do začetka decembra. Vse zbrano se bo v zaključni fazi uporabljalo za izdelavo kuriva.

Slika 91. Plakat

Srednja šola Črnomelj

Stran 84


Kronika 2014/2015

SREDA, 19. 11. 2014 Tehniški dnevi - OŠ Dragatuš Obiskali so nas učenci 8. in 9. razredov OŠ Komandanta Staneta iz Dragatuša. Dijaki in učitelji so jim pripravili jezikovno, družboslovno, kemijsko in fizikalno delavnico ter delavnico iz strojništva. Predstavili so jim tudi šolo in šolske programe. V delavnici strojništva so sodelovali učenci 4. ST pod mentorstvom Vinka Žalca, univ. dipl. inž. str. Jezikovno delavnico sta pripravili profesorici Marta Strmec in Alexandra Kočevar. V družboslovni delavnici so pod mentorstvom profesoric Gordane Popovič Lozar in Janje Jankovič sodelovali dijaki: Jurij Ivanušič, Tomaž Kasunič, Maja Jankovič in Larisa Šegina (vsi 3. aG) in Matic Brinc, Pia Zevnik, Barbara Prus ter David Mužar (vsi 3. bG). Fizikalno delavnico sta pripravila profesor Marko Rožič in Marko Špringer. V delavnici, ki je bila organizirana v okviru predmeta kemija, so sodelovali dijaki 3. bG, in sicer Vito Šuklje, Romana Vranešič in Peter Matek. Vodila jih je mentorica Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem.

Slika 92. Učenci OŠ Dragatuš sodelujejo v družboslovni delavnici » S časovnim strojem skozi zgodovino«. Pred učenci sedita Pia Zevnik in Matic Brinc (3. bG) Srednja šola Črnomelj

Stran 85


Kronika 2014/2015

Slika 93. Jezikovna delavnica »Z jeziki v svet«

Področno prvenstvo v odbojki za dijakinje V športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu je potekalo področno prvenstvo v odbojki za dijakinje. V hudi konkurenci devetih ekip je tekmovala tudi ekipa dijakinj naše šole, ki jo je vodila mag. Vlasta Pezdirc. Za našo šolo so tekmovale Tina Mavsar, Valentina Vrbos, 4. bG, Valentina Ambrožič, 3. bG, Ita Kukman, 2. bG, Zala Vraničar, 1. bG , Nina Miketič, 4. aG, Tjaša Miketič, 2. E. Uvrstile so se na 4. mesto.

Slika 94. Srednja šola Črnomelj

Slika 95. Med akcijo Stran 86


Kronika 2014/2015

Slika 96. Ekipa SŠ Črnomelj: Tjaša Miketič, Valentina Vrbos, Valentina Ambrožič, Ita Kukman, mag. Vlasta Pezdirc (stojijo od leve proti desni), Nina Miketič, Tina Mavsar in Zala Vraničar (sedijo od leve proti desni)

SREDA, 19. 11. 2014 Predstavitev angleškega bralnega kluba in pogovor z Failo Pašić Bišić V sodelovanju s Knjižnico Črnomelj in knjižničarjem Andrejem Črničem je bila v šolski predavalnici predstavitev Angleškega bralnega kluba in pogovor z Failo Pašić Bišić o romanu avtorja Balija Raija (Un) arranged marriage – (Ne) dogovorjena poroka. V uvodu sta Tomaž Kasunič in Kristjan Spudič (oba 3.aG) dijakom in razrednikom 1. in 2. letnikov gimnazije predstavila roman (Un) arranged marriage. Sledilo je predavanje in pogovor s Failo Pašić Bišić, ki je dijake osupnila že s samo pojavo in pomenom imena Faila (nekdo, ki trdo dela). Faila je bila rojena na Jesenicah v bošnjaški družini, ki se je v Slovenijo preselila iz Bosne in Hercegovine. Podira stereotipe o muslimanski ženski in Srednja šola Črnomelj

Stran 87


Kronika 2014/2015

sporoča, da tudi one lahko čutijo in živijo po svoje. Dijakom je predstavila svoje življenje, ki ga je je posvetila sožitju vseh ver, narodov, kultur ter predvsem pomoči ljudem v razumevanju sebe. V nadaljevanju pogovora je tekla beseda o svobodni izbiri partnerja, ki je v nasprotju z indijsko kulturo, a običajna za muslimansko vero, o njenem delu v Afganistanu in razbijanju različnih stereotipov.

Slika 97. Faila Pašić Bišić

Slika 98. Tomaž Kasunič in Kristjan Spudič ob predstavitvi romana

Srednja šola Črnomelj

Stran 88


Kronika 2014/2015

ČETRTEK, 20. 11. 2014 Svetovni dan filozofije Vsako leto tretji četrtek v mesecu novembru obeležujemo dan filozofije. Naslov letošnjega svetovnega dneva filozofije se je glasil: “Orientacija v mišljenju in življenju”. Pri pouku filozofije so dijaki 3. aG in 3. bG s profesorico Janjo Jankovič razmišljali in pisali o pomenu in vlogi filozofije danes. Ugotovili so, da kljub učni vednosti ljudje ostajamo duhovno omejeni. Strinjali so se s Antonom Komatom, ki pravi, da nevarnosti, ki nam groze, ne prihajajo iz narave, temveč od ljudi, iz duše posameznika in duha. Vrednost filozofije ni v njeni praktični uporabi, temveč v njej sami.

Slika 99. Plakat, ki vabi na prireditev v Ljubljani

Srednja šola Črnomelj

Stran 89


Kronika 2014/2015

ČETRTEK, 20. 11 2014 Tehniški dnevi za OŠ Semič V okviru tehniških dni smo na šoli gostili učence 9. razredov OŠ Semič. Predstavili smo jim šolo in šolske programe, organizirali strojniško, fizikalno, biološko delavnico ter delavnico učnega podjetja. Peljali smo jih tudi na vodeni ogled šolskih delavnic, kjer so se seznanili s postopki odrezovanja, spajanja in preoblikovanja materiala.

Slika 100. Pri fiziki se vedno lahko kaj zgodi

ČETRTEK, 27. 11. 2014 Rotary klub Semič doniral SŠ Črnomelj Člani kluba Rotary Semič – Bela krajina so medse povabili Srednjo šolo Črnomelj, ki se jim je predstavila s svojo raziskovalno dejavnostjo in s projektom Dvig socialnega in kulturnega kapitala (SKK). Mrežo SKK je SŠ Srednja šola Črnomelj

Stran 90


Kronika 2014/2015

Črnomelj oblikovala skupaj z Otroškim vrtcem Metlika, OŠ Milke Šobar Nataše in OŠ Vinica. Druženje se je odvilo v prostorih gostišča Müller. Ravnateljica Elizabeta Prus je predstavila šolo, njeno vpetost v okolje, težave, s katerimi se srečujemo in različne projekte, ki potekajo na šoli. Koordinatorica mreže SKK (Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh.), je predstavila cilje in aktivnosti projekta. V šoli ravno preko omenjenega projekta lahko poskrbimo za boljše vključevanje socialno šibkih dijakov v družbo in okolje. Osrednji del večera pa je bila predstavitev raziskovalnega dela Jake Šikonja, dijaka 4. b gimnazije. Za svoje raziskovalno delo je prejel že več pomembnih nagrad. Medijsko najbolj odmevna je bila vsekakor zlata medalja na Olimpijadi GENIUS 2014, ki jo je prejel v ameriškem Oswegu v zvezni državi New York. Nalogo z naslovom Možnost izrabe organskih gospodinjskih odpadkov za proizvodnjo vodika je izdelal v sodelovanju s kolegom Alešem Zupančičem iz novomeške gimnazije. Raziskala sta in v praksi izvedla prototipno napravo za pridobivanje vodika iz organskih odpadkov. Mešanica odpadkov in bakterij je zagotavljala dovolj vodika za delo dveh majhnih vodikovih gorilnih celic, ki sta pridobili dovolj elektrike za kontinuirano poganjanje majhnega ventilatorja. In to vse iz slabega litra gospodinjskih odpadkov. Vodik verjetno predstavlja energetski vir bodočnosti, kar pomeni, da je tema naloge aktualna in perspektivna. Po predavanju se je razvila razgibana debata, v kateri je sodelovala večina prisotnih. Jaka je odgovoril na številna vprašanja navzočih. Prisotni so si v nadaljevanju ogledali tudi avtomobilsko bodočnost vodika, saj so v zadnjih dveh tednih največje blagovne avtomobilske znamke (Toyota, VW in Honda) neodvisno predstavile svoja osebna vozila, ki bodo v serijski proizvodnji že v letu 2015. Ta vozila imajo dosege 500 in več km in gorilne celice lahko medtem, ko je avto v garaži, služijo kot električni generator in napajajo električne porabnike v hiši. Z enim rezervoarjem kar cel teden. Čez izpuh kaplja samo čista voda, saj gorilne celice nimajo škodljivih emisij. Za presenečenje večera so na koncu poskrbeli člani Rotary kluba, ki so šoli Srednja šola Črnomelj

Stran 91


Kronika 2014/2015

podarili pomembna sredstva za namen izvajanja projekta SKK in za nadarjene.

Slika 101. Jaka Šikonja (4. bG)

SOBOTA, 29. 11. 2014 Šolsko tekmovanje v badmintonu: Dijaki so tekmovali v sistemu repasaža. V konkurenci dijakinj se je najbolje odrezala Tina Križ, 4. bG, na drugo mesto se je uvrstila Eva Kavčič, 2. bG, tretja je bila Helena Peršič,1. bG. Med dijaki je premoč pokazal Lan Skoliber, 2. bG, drugouvrščeni je bil Nejc Geltar, 2. ST, na tretjem mestu pa je pristal Martin Kambič, 3. bG. Dekleta so tekmovala tudi v dvojicah. Najboljši sta bili Tina Križ in Sara Kavčič iz 4. bG, na drugo mesto sta se uvrstili Klara Žalec in Ita Kukman iz 2. bG, tretje mesto pa sta osvojili Brina Dokl in Tanja Grabrijan, obe iz 2. bG. Srednja šola Črnomelj

Stran 92


Kronika 2014/2015

V kategoriji fantovskih in mešanih dvojic sta slavila Nejc Geltar in Tadej Frankovič, 2. ST, drugo uvrščena sta bila Mojca Mravinec in Jure Štukelj, 4. aG, na tretjem mestu pa sta pristala Lan Skoliber in Eva Kavčič iz 2. bG. Tekmovanje sta organizirala in vodila profesorja Zdenka Kavčič in Branislav Adlešič.

Slika 102. V prvi vrsti (od leve proti desni): Ita Kukman, Tina Križ, Klara Žalec, Eva Kavčič, Mojca Mravinec V drugi vrsi (od leve proti desni stojijo): Branislav Adlešič, prof., Jure Štukelj, Martin Kambič, Lan Skoliber, Nejc Geltar, Tadej Frankovič, Helena Peršič, Sara Kavčič, Tanja Grabrijan, Brina Dokl, Zdenka Kavčič, prof.

Državno tekmovanje iz razvedrilne matematike V Velikih Brusnicah je bilo že 25. državno tekmovanje iz razvedrilne matematike. V preteklih letih so srednješolci tekmovali v Ljubljani, letos pa so tudi za srednje šole jugovzhodne Slovenije organizirali tekmovanje na OŠ

Srednja šola Črnomelj

Stran 93


Kronika 2014/2015

Velike Brusnice. Našo šolo sta na tekmovanju zastopala dijaka Maja Jankovič (3. aG) in Andraž Cimerman (4. aG). Tekmovanja sta se udeležila v spremstvu mentorice Desanke Kambič, univ. dipl. ekon.

Slika 103. Maja Jankovič (3. aG) in Andraž Cimerman (4. aG)

Srednja šola Črnomelj

Stran 94


Kronika 2014/2015

DECEMBER, 2014 TOREK, 2. 12. 2014 Tehniški dan – OŠ Stari trg ob Kolpi Obiskali so nas učenci 7., 8. in 9. razreda. Predstavili smo jim šolo in šolske programe. Prikazali smo jim aktivnosti in delo v delavnici pri fiziki (pod vodstvom Marka Rožiča, prof.) ter v delavnici učnega podjetja (dijaki 4. E pod mentorstvom Silve Simonič, univ. dipl. ekon.). Peljali smo jih tudi na vodeni ogled šolskih delavnic, kjer so se seznanili s postopki odrezovanja, spajanja in preoblikovanja materiala.

Slika 104. Učenci OŠ Stari trg ob Kolpi v učilnici fizike

Srednja šola Črnomelj

Stran 95


Kronika 2014/2015

Ekošola – 5. sestanek pogodbenic okvirnega sporazuma o savskem bazenu Sestanek, na katerem je sodelovala tudi Srednja šola Črnomelj (mentorica Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh. in Niko Žan Kastelc), je bil v Zagrebu. Na 3. parlamentu mladih porečja reke Save (v Ljubljani, 19. in 20. 9. 1014) je bil Niko Žan Kastelc, dijak 1. b gimnazije, izvoljen za predsednika. Na mednarodnem sestanku v Zagrebu je predstavil rezultate jesenskega srečanja mladih v Ljubljani, ki sta ga organizirali Savska komisija in Lutra, (inštitut za ohranjanje naravne dediščine). Parlamenta mladih se je takrat udeležilo okoli 60 dijakov in njihovih mentorjev osmih šol iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Sodelovali so v orientacijskem teku Spoznaj Ljubljanico, predstavili najuspešnejše scenarije za risane filme in na temo razvoja in varstva voda debatirali v angleškem jeziku. Udeleženci so srečanje zaključili z druženjem med organizirano plovbo po Ljubljanici. Niko Žan Kastelc, ki je poročilo predstavil v angleškem jeziku, je bil za nastop nagrajen z bučnim aplavzom. V sklopu predstavitve mladih so si udeleženci sestanka ogledali tudi risanko z ekološko temo (scenarij zanjo je nastal znotraj projekta Parlamenta mladih). Ogled risanke je mogoč na spletni strani naše šole na povezavi: http://www.sscrnomelj.si/2014/12/03/niko-zan-kastelc-sodeloval-na-5sestanku-pogodbenic-okvirnega-sporazuma-o-savskem-bazenu/ 5. sestanka se je udeležila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ki je bila nad našim sodelovanjem na zasedanju izredno navdušena. Ocenila ga je kot veliko in predvsem pozitivno presenečenje tega sestanka.

Srednja šola Črnomelj

Stran 96


Kronika 2014/2015

Slika 105. Niko Žan Kastelc za govorniškim odrom

Slika 106. Udeleženci sestanka

Srednja šola Črnomelj

Stran 97


Kronika 2014/2015

Slika 107. Irena Majcen (slovenska ministrica za okolje in prostor), Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh. in Niko Žan Kastelc

ČETRTEK, 4. 12. 2014 Podjetniško usposabljanje: Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo večletno sodelovanje s fakulteto za podjetništvo Gea College iz Ljubljane. Tokrat je dijakom 4. letnika ekonomske šole, 3. in 4. letnika programa strojni tehnik in dijakom 4. letnika gimnazije (ki imajo izbirni predmet ekonomijo na maturi) predaval dekan fakultete izr. prof. dr. Jaka Vadnjal na temo

Podjetnost

in

inovativnost.

Poudaril

je

pomen

podjetništva,

samozaposlitve, razvijanje poslovne zamisli in kreativnosti posameznika. Navedel je uspešne primere v praksi, ko so znani podjetniki »skočili iz škatle« v svojem razmišljanju. To po njegovem mnenju pomeni, da pravi podjetniki niso motivirani samo z denarjem, bogastvom, ampak večinoma s tem, da Srednja šola Črnomelj

Stran 98


Kronika 2014/2015

želijo ustvariti nekaj novega, drugačnega in dobiti edino pravo potrditev, ki pa jo lahko da le trg. Na predavanju je nakazal, da je lahko podjetništvo odgovor na krizo v času, ko ljudem, podjetjem in politikom primanjkuje idej, kako se izviti iz kriznega klobčiča. Poudaril je, da se podjetništvo začne pri idejah. Koordinator sodelovanja s fakulteto za podjetništvo Gea College iz Ljubljane je Anton Kambič, univ. dipl. org. dela.

Slika 108. Izr. prof. dr. Jaka Vadnjal med predavanjem

Šolsko tekmovanje za bronasto Cankarjevo priznanje Osrednja tema tekmovanja je povezava književnosti in zgodovine; naslov letošnjega tekmovanja pa Izročilo knjige.

Srednja šola Črnomelj

Stran 99


Kronika 2014/2015

Tekmovalci 2. skupine so pisali razlagalni spis ob romanu Lovra Kuharja Doberdob; tekmovalci 3. skupine pa ob delu Vitomila Zupana Menuet za kitaro (na 25 strelov). Bronasto Cankarjevo priznanje so prejeli: 2. stopnja: Zvonka Janežič in Leja Kambič (1. aG), Nana Čemas (1. bG) in Eva Kavčič (2. bG). 3. stopnja: Katarina Špringer (3. bG), Nina Miketič (4. aG), in Jaka Šikonja, (4. bG). Na regijsko tekmovanje za srebrno Cankarjevo tekmovanje so se uvrstili: Nana Čemas (1. bG), Zvonka Janežič (1. aG) in Jaka Šikonja (4. bG). Dijake na tekmovanje sta pripravljali in razlagalna spisa popravljali Jelena Šikonja, prof. in mag. Anita Starašinič.

SOBOTA, 6. 12. 2014 Šolsko prvenstvo v »Streetballu« Tekmovanja se je udeležilo šest ekip v kategoriji deklet in deset ekip v kategoriji fantov. Med ekipami fantov je premoč pokazala ekipa 4. aG1 (Domen Kunič, Jure Štukelj in Andraž Cimerman). Na drugo mesto se je uvrstila ekipa 4. EST1 (Blaž Frankovič, Marko Malnarič in Iv Simić). Tretje mesto je zasedla ekipa 4. aG2 (Matej Banovec, Andraž Geltar, Matic Miketič). Med ekipami deklet je slavila ekipa 2. bG1 (Ita Kukman, Ana Mavsar in Klara Žalec), na drugo mesto se je uvrstila ekipa 4. aG (Nina Miketič, Mojca Mravinec in Iva Štukelj). Tretje mesto je pripadlo ekipi 2. bG2 (Brina Dokl, Saša Delkot, Eva Kavčič). Tekmovanje sta vodila profesorja. Branislav Adlešič in Boris Šikonja. Srednja šola Črnomelj

Stran 100


Kronika 2014/2015

Slika 109.

Slika 110. Med tekmovanjem

Slika 111. Ekipa 4. aG1 (od leve proti desni): Andraž Cimerman, Jure Štukelj in Domen Kunič

Slika 112. Ekipa 2. bG1(od leve proti desni): Ita Kukman, Klara Žalec in Ana Mavsar Srednja šola Črnomelj

Stran 101


Kronika 2014/2015

SREDA, 10. 12. 2014 Področno prvenstvo v košarki za dijake V športni dvorani Marof v Novem mestu je potekalo področno prvenstvo v košarki za dijake. Za ekipo naše šole, ki je tekmovanje zaključila na 4. mestu (tekmovalo je osem ekip), so nastopili: Jure Štukelj, Domen Kunič in Andraž Cimerman (4. aG), Iv Simić (4. E), Claudio Kuhar (3. aG), Marko Bahor, Iztok Pezdirc (1. ST) in Žiga Peteh (1. aG). Andraž Cimerman se je z doseženimi 43 točkami uvrstil med najboljše strelce tekmovanja. Zasedel je 3. mesto. Z doseženimi 35 točkami je bil uspešen tudi Jure Štukelj, ki je na listi najuspešnejših strelcev zasedel 6. mesto. Ekipo je na tekmovanju vodil Branislav Adlešič, prof.

Slika 113. Jure Štukelj med akcijo

Srednja šola Črnomelj

Stran 102


Kronika 2014/2015

ČETRTEK, 11. 12. 2014 Astronomija – šolsko tekmovanje Šestega šolskega (izbirnega) tekmovanja se je udeležil Jaka Šikonja (4. bG), ki je prejel bronasto Dominkovo priznanje. Le-to mu omogoča udeležbo tudi na državnem tekmovanju. Vodja tekmovanja je bil Marko Rožič, prof.

Slika 114. Udeleženec šolskega tekmovanja iz astronomije

Podjetniško usposabljanje Na šoli smo gostili znanega predavatelja, ustanovitelja ljubljanske borze in nekdanjega direktorja Nove Ljubljanske banke dr. Draška Veselinoviča. Tudi ta predavanja so bila namenjena skupini dijakov, ki nameravajo na maturi ekonomijo opravljati kot izbirni predmet. Dr. Veselinovič je predaval dijakom, o financah. Predstavil je svoje bogate izkušnje na tem področju in začetke poslovanja Ljubljanske borze ter jim nanizal veliko praktičnih primerov trgovanja z vrednostnimi papirji. Poudaril je pomen borze za domače in svetovno gospodarstvo. Dotaknil se je tudi vzrokov za nastanek današnje svetovne finančne krize in nakazal možne rešitve. Organizator predavanja je bil Anton Kambič, univ. dipl. org. dela. Srednja šola Črnomelj

Stran 103


Kronika 2014/2015

Slika 115. Dr. Draško Veselinovič med predavanjem

Ustvarjalna delavnica za vse generacije V popoldanskem času so udeleženci delavnice Izdelovali novoletne voščilnice, izmenjali ustvarjalne ideje in se družili ob prijetem klepetu. Delavnico je v okviru projekta SKK organizirala Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl . inž. tekst. teh.

Slika 116. Med ustvarjanjem

Srednja šola Črnomelj

Slika 117. Prvi izdelki

Stran 104


Kronika 2014/2015

Slika 118. V pričakovanju novih materialov

SOBOTA, 13. 12. 2014 Regijsko debatno tekmovanje Na Gimnaziji Litija je potekalo regijsko debatno tekmovanje, ki so se ga ob spremstvu mentorice Janje Jankovič, prof., udeležile dijakinje: Urška Šutej (3. ST), Tanja Kobetič (4. E) in Anita Peršič (4. aG). Debatna trditev se je glasila: Zagovarjamo pravico do elektronske pozabe.

Srednja šola Črnomelj

Stran 105


Kronika 2014/2015

Slika 119. Od leve proti desni: Janja Jankovič, prof., Urška Šutej, Tanja Kobetič in Anita Peršič

TOREK, 16. 12. 2014 Področno prvenstvo v košarki za dijakinje V športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu si je ekipa dijakinj naše šole v borbeni igri priborila 2. mesto (za ekipo Gimnazije Novo mesto) in se uvrstila v četrtfinale državnega prvenstva. Ekipo je vodil prof. Branislav Adlešič.

Srednja šola Črnomelj

Stran 106


Kronika 2014/2015

Slika 120. Stojijo (od leve proti desni): Klara Žalec, Ana Mavsar (2. bG), Nina Miketič (4. aG), Ita Kukman (2. bG), Mojca Mravinec (4. aG), Branislav Adlešič, prof.; čepijo (od leve proti desni): Eva Kavčič (2. bG), Tjaša Miketič (2. E) in Maja Jankovič (3. aG)

Slika 121. V finalni tekmi so dijakinje SŠ Črnomelj klonile pred ekipo Gimnazije Novo mesto

Srednja šola Črnomelj

Stran 107


Kronika 2014/2015

ČETRTEK, 16. 12. 2014 Srečanje z upokojenimi sodelavci Na šoli smo pripravili tradicionalno druženje z upokojenimi sodelavci. Po nagovoru ravnateljice Elizabete Prus, prof. je Stanko Kostelac, univ. dipl ing str. navzoče povabil v šolske delavnice in jih seznanil z novostmi. Zatem so si v športni dvorani ogledali novo plezalno steno. Srečanje so zbrani nadaljevali v učilnici učnega podjetja, kjer so dijaki predstavili mednarodni projekt Comenius in postregli tudi pravo turško kavo. Druženje so nadaljevali ob pogostitvi in v sproščenem klepetu. Ob slovesu so v zahvalo za obisk dobili še skromna darila.

Slika 122.

Slika 123. Sprejem v jedilnici šole

Slika 124. Med ogledom šolskih delavnic

Slika 125. V učilnici učnega podjetja

Srednja šola Črnomelj

Stran 108


Kronika 2014/2015

Slika 126. Predstavitev projekta Comenius

Slika 127. Izidor pripravlja pravo turško kavo

Slika 128. Veselo druženje (Marija Jenič – Mimica, Tatjana Weiss in Štefanija Fortun –Štefka)

Srednja šola Črnomelj

Stran 109


Kronika 2014/2015

Slika 129. Še vedno mladostna (bivša ravnatelj/-ica: Stanislav Vrščaj, univ. dipl.inž. str. in Gabrijela Vidic Mihelčič, prof.).

PONEDELJEK, 22. 12. 2014 Področno prvenstvo v badmintonu Tekmovanje

se

je

odvijalo

v

Brežicah.

Tokrat

so

bili

v

kategoriji

posameznikov prvič ločeni kategorizirani in nekategorizirani igralci in igralke. Lan Skoliber in Helena Peršič sta v kategoriji nekategoriziranih tekmovalcev osvojila bronasti kolajni (3. mesto). Tekmovali so še Nejc Geltar (4. mesto), Eva Kavčič (6. mesto), Tina Križ (14. mesto) in Martin Kambič (22. mesto). V konkurenci ekip (kategorizirani in nekategorizirani skupaj) so se Nejc Geltar, Lan Skoliber, Eva Kavčič, Tina Križ in Helena Peršič uvrstili na 3. mesto. Tekmovalce je spremljala mentorica Zdenka Kavčič, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 110


Kronika 2014/2015

Slika 130. V prvi vrsti (od leve proti desni): Helena Peršič (1. bG), Eva Kavčič (2. bG), Tina Križ (4. bG); stojijo (od leve proti desni): Nejc Geltar (2. ST), Lan Skoliber (2. bG), Zdenka Kavčič, prof. in Martin Kambič (3. bG)

SREDA, 24. 12. 2014 Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti Zadnji šolski dan v koledarskem letu smo zaključili s kratkim kulturnim programom, ki ga je pripravila Jelena Šikonja, prof. ter tako počastili slovenski državni praznik in se spomnili dogodkov izpred 24 let. Dijaki recitatorji so nas spodbudili k razmisleku o domovini, državi, domoljubju. Zaključili smo v bolj sproščenem predprazničnem vzdušju. Pri organizaciji in izvedbi dejavnosti so sodelovali naslednji dijaki: Leja Plut (1. aG), Nina Mikunović (1. bG), Tilen V. Pintarič (1. ST), Žan Butala, Matej Horvat, Toni Vrščaj (vsi 2. aG), Eva Kavčič, Tanja Grabrijan (obe 2. bG), Gašper Filak, David Selaković, Tadej Schweiger (vsi 2. ST) in Tina Plut (3. bG). Za ozvočenje je poskrbel Lejin oče, Darko Plut. Srednja šola Črnomelj

Stran 111


Kronika 2014/2015

Slika 131. Program sta povezovala Tanja Grabrijan in Matej Horvat

Slika 132. Leja Plut med nastopom

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 112


Kronika 2014/2015

Slika 133. Obisk Božička

Slika 134. Fantje iz 1. in 2. ST so poskrbeli za sproščen zaključek

Srednja šola Črnomelj

Stran 113


Kronika 2014/2015

Člane sindikata je obdaril Božiček

Slika 135. Ročno izdelani darilni Božički

Izšla je 1. številka šolskega glasila Mozaik Mozaik ustvarjajo in urejajo dijaki Srednje šole Črnomelj pod mentorstvom profesorja Miroslava Pluta. Mozaik je informativno glasilo. V njem najdemo literarne prispevke, novice, slike in likovne umetnine. Urednica tokratne izdaje je Petra Mišica, tehnični urednik pa Matic Brinc (oba iz 3. bG).

V mesecu decembru smo pisali za človekove pravice V Srednji šoli Črnomelj smo se ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, ki ga obeležujemo 10. decembra, pridružili največjem dogodku na svetu. Dogodek Pišem za pravice poteka v več kot 100 državah po vsem svetu, organizira pa ga Amnesty International. Na sto tisoče posameznikov piše apele in solidarnostna sporočila za posameznike in skupine, ki so v Srednja šola Črnomelj

Stran 114


Kronika 2014/2015

nevarnosti ali se jim godi krivica. Letos smo v Sloveniji pisali za 5 primerov, med drugim za Chelseo Manning, ki je zaprta, ker je opozorila na možne kršitve človekovih pravic, prebivalce Bhopala, ki 30 let po nesreči še trpijo posledice nesreče, Daniela Quintero, ki so ga mučili, ker se je pridružil protestom, prebivalce romskega naselja v Ribnici, ki nimajo dostopa do čiste vode, ter ženske in dekleta v Južni Afriki, ki nimajo dostopa do zdravstvenih storitev. Na naši šoli je pod mentorstvom profesorice Janje Jankovič, prof. in profesorja Miroslava Pluta, prof. pisalo apele 70 dijakov in dijakinj (iz 1. aG, 2. aG in 2. bG ter 3. aG in 3. bG). Napisali so 93 apelov. Lansko leto je bilo v maratonu pisanja apelov po celem svetu napisanih več kot dva milijona apelov, od tega 14 tisoč v Sloveniji.

Slika 136. Dijaki 2. aG pišejo apele

Srednja šola Črnomelj

Stran 115


Kronika 2014/2015

JANUAR, 2015 PETEK, 9. 1. 2015 Vandrovci – obisk potujočih obrtnikov na Srednji šoli Črnomelj Profesorica Alexandra Kočevar je k pouku nemščine povabila potujoča obrtnika iz okolice Dresdna, ki ju je pot iz Nemčije pripeljala v Belo krajino (k obrtniku Jankoviču v Rim), kjer si bosta z delom nekaj časa služila prenočišče in hrano. Pri pouku sta s svojim videzom seveda privabljala številne radovedne poglede. Oblečena sta bila v belo majico, široke črne hlače, telovnik in jopič. Na glavi sta nosila črn klobuk (polcilinder), okoli vratu sta imela zeleno rutico. Sta člana skupine Axt und Kelle (Sekira in zidarska žlica), združenja potujočih obrtnikov, ki neguje bogato nemško obrtno tradicijo. Čeprav je njihova obleka zaznamovana s tradicijo (tako kot tudi pravila, ki se jih držijo), pa bi lahko ravno nasprotno trdili za njihove pričeske, bradice, piercinge ... So torej sodobni mizarji, tesarji, krovci, klesarji in zidarji, ki nadaljujejo izročilo iz 16., 17. in 18. stoletja. Patrick je povedal: »Eno izmed pravil je, da gremo od doma za najmanj tri leta in en dan in se v tem času domov oziroma v 50-kilometrski krog okoli doma ne vračamo. Ko potujemo, štopamo ali hodimo. Nimamo svojih avtomobilov, koles. Tudi javnih prevoznih sredstev ne smemo uporabljati. Če se hočeš skupini pridružiti, ne smeš biti poročen, biti moraš brez otrok in ne smeš imeti svojega denarja.«

Srednja šola Črnomelj

Stran 116


Kronika 2014/2015

Slika 137. Dijaki so jima prisluhnili z velikim zanimanjem

SOBOTA, 10. 1. 2015 Otvoritev ogrevalne plezalne stene in tekmovanje v športnem plezanju V sklopu prireditve ob 90-letnici planinstva v Beli krajini je pred tekmovanjem v športni dvorani šole potekala otvoritev male balvanske stene, ki je bila zgrajena v zadnjih mesecih preteklega leta. Otvoritve so se udeležili: načelnik športnoplezalnega odseka, Andrej Horvat, predsednik Planinskega društva Črnomelj, Peter Dichelberger, županja Občine Črnomelj, Mojca Čemas Stjepanovič in ravnateljica, Elizabeta Prus, prof. V kratkem otvoritvenem programu so sodelovale Eva Kavčič (2. bG), Katarina Horvat in Ana Miketič (obe OŠ). Člani ŠPO Andraž, Luka in Robi so pred začetkom plezanja demonstrirali tekmovalne smeri, ki sta jih pripravila inštruktorja športnega plezanja Žiga Janež in Sandi Pelko. Tekmovanje dijakov in učencev belokranjskih šol v Srednja šola Črnomelj

Stran 117


Kronika 2014/2015

športnem plezanju so v sodelovanju z Zdenko Kavčič, prof. izpeljali člani športnoplezalnega odseka Črnomelj. Med dijakinjami naše šole se je v steni najbolje znašla Sara Kavčič (4. bG), na drugo mesto se je uvrstila Eva Kavčič (2. bG), tretja je bila Katja Čadonič (1. bG). Med dijaki je bil najuspešnejši Jure Horvat (4. aG), drugo mesto je osvojil Luka Šimec (2. ST), tretje pa Jan Gašperič (4. aG).

SREDA, 14. 1. 2015 – NEDELJA, 18. 1. 2015 5. partnersko srečanje mednarodnega projekta Comenius Dijaki Iza Poljšak, Kristjan Žunič (4. bG), Andraž Cimerman in Jure Štukelj (4. aG) ter mentorici projekta Alexandra Kočevar, prof. in Marta Strmec, prof. so se v mestu Emmen na Nizozemskem udeležili 5. partnerskega srečanja v okviru mednarodnega projekta Comenius – Green Skills for a Global Change. Po nastanitvi pri gostiteljskih družinah so si ogledali mesto Groningen, spoznali srednjo šolo Carmelcollege, predstavili našo šolo in se udeležili treh delavnic

debatiranja.

Profesorici

sta

izvedli

učno

uro

o

geografiji,

znamenitostih, kulturi in športu v Sloveniji. Spoznavanju nizozemskega načina življenja je sledil še debatni turnir, v katerem so se naši dijaki odlično odrezali. Soboto so dijaki preživeli z gostiteljskimi družinami na izletu v živalskem vrtu ali na drsanju v kanalu. Sledila je še zaključna zabava in slovo v jutranjih urah.

Srednja šola Črnomelj

Stran 118


Kronika 2014/2015

Slika 138. Marta Strmec, prof., Alexandra Kočevar, prof., Kristjan Žunič, Jure Štukelj, Andraž Cimerman in Iza Poljšak

TOREK, 20. 1. 2015

Nadaljujemo z zbiranjem rabljenih oblačil V okviru projekta Ekošola se je v januarju spet začelo z zbiranjem rabljenih oblačil, in sicer do 10. marca. Zbiralo se je vse, kar je tekstilnega (malo ali nič rabljenega, do popolnoma neuporabnega tekstila in tudi obutve). V predelani obliki bo uporabljeno za kurjavo. Zbirno mesto je bilo pri dežurnem dijaku.

Srednja šola Črnomelj

Stran 119


Kronika 2014/2015

Akcijo so koordinirale mentorice Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh., Janja Jankovič, prof. in Desanka Kambič, univ. dipl. ekon.

Četrtfinale državnega prvenstva v košarki za dijakinje Četrtfinale je potekalo v športni dvorani Poden v Škofji Loki. Na tekmovanju je premočno zmagala ekipa Gimnazije Bežigrad in se tako uvrstila v nadaljnje tekmovanje, domačinke iz Gimnazije Škofja Loka so zasedle 2. mesto, dijakinje Srednje šole Črnomelj pa 3. mesto. Ekipo je vodil Branislav Adlešič, prof.

Slika 139. Stojijo (od leve proti desni): Klara Žalec, Ana Mavsar (2. bG), Nina Miketič (4. aG), Ita Kukman (2. bG), Mojca Mravinec (4. aG), Branislav Adlešič, prof. Čepijo (od leve proti desni): Eva Kavčič (2. bG), Tjaša Miketič (2. E) in Maja Jankovič (3. aG)

Srednja šola Črnomelj

Stran 120


Kronika 2014/2015

Državno tekmovanje v badmintonu Posamično državno tekmovanje v badmintonu se je odvijalo v Medvodah. Med nekategoriziranimi dijakinjami je Eva Kavčič (2. bG) osvojila 3. mesto. Tekmovali so tudi Lan Skoliber (2. bG), Nejc Geltar (2. ST) in Helena Peršič (1. bG), ki so tekmovanje zaključili v drugem krogu. Na tekmovanju jih je spremljala mentorica Zdenka Kavčič, prof.

Slika 140. Udeleženci tekmovanja z mentorico (od leve proti desni): Zdenka Kavčič, prof., Nejc Geltar, Eva Kavčič, Helena Peršič in Lan Skoliber

SREDA, 21. 1. 2015 – SOBOTA, 24. 1. 2015 Smučanje v Cerknem (3. abG, 3. ST) Dijaki tretjih letnikov vseh programov so bili na zimovanju – smučanju v Cerknem.

V

štirih

dneh

so

z

učitelji

predelali

smučarko

šolo,

v

popoldanskem času pa so imeli aktivnosti v bazenu in v delavnicah

Srednja šola Črnomelj

Stran 121


Kronika 2014/2015

slovenščine in tujih jezikov. Prva dneva sta minila v meglenem vremenu, ki ga je spremljalo rahlo sneženje, naslednja dva pa so uživali na soncu. Dijaki so si utrdili znanje smučanja oziroma si ga v večini tudi izboljšali. Največji napredek je bil viden pri obeh vrstah začetnikov. Za delo na snegu so skrbeli: Gašper in Brane (najeta učitelja smučanja SD Novinar), ter profesorji Zdenka Kavčič, Boris Šikonja in Brane Adlešič.

Slika 141. Skupinska

SREDA, 21. 1. 2015 Športni dan v Termah Čatež (3. abG, 3. ST, 1. OK, 2. OK, 4. EST) Za dijake 3. abG in 3.ST, ki športnih dni niso opravili na smučišču, je bil organiziran 1. športni dan, ki so ga aktivno preživeli v Termah Čatež. Športni dan je bil istočasno organiziran tudi za dijake 1. in 2. letnika OK in 4. EST. Vsem udeležencem je bilo v veliko zadovoljstvo, da ob in v bazenih ni bilo gneče, saj so lahko nemoteno uživali v raznolikih vodnih aktivnostih. Srednja šola Črnomelj

Stran 122


Kronika 2014/2015

Dijake so na športnem dnevu spremljali Silva Simonič, univ. dipl. ekon., Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh., Leopold Grahek, dipl. inž. str. in mag. Vlasta Pezdirc (organizatorica in vodja dejavnosti).

Slika 142. Zadovoljni Tamara Županc in Stella Vardič Grahek (3. aG)

Slika 143. Urška Gorše (4. E), Matej Zajc, Miha Rožman (4. ST), Sintija Becić (4. E) in Luka Brozovič (4. ST) Srednja šola Črnomelj

Stran 123


Kronika 2014/2015

ČETRTEK, 22. 1. 2015 Športni dan – športne igre in lokostrelstvo (3. abG, 3. ST) Za dijake 3. abG in 3.ST, ki športnih dni niso opravili na smučišču, je bil organiziran 2. športni dan, ki so ga aktivno preživeli v šolski športni dvorani. Uvodoma so se pomerili v spretnostih odbojkarske igre, nadaljevali pa so z učenjem lokostrelstva. Lili Grahek iz LD Paradoks jih je ob pomoči hčerke Stelle V. Grahek (3. aG) seznanila s tem športom – med drugim z opremo, ki je zanj potrebna, s pripomočki, ki jim služijo v procesu treninga in na tekmah, s sistemom treningov, tekmovanj in tudi z dosežki tekmovalk/-cev, ki trenirajo v njihovem klubu. Nekaj je povedala tudi o zgodovini tega športa. Čez posamezne vaje v metodičnem postopku poučevanja sta dijake in profesorico športne vzgoje, mag . Vlasto Pezdirc, spretno in uspešno pripeljali do prvih strelov v tarčo. Ob koncu so se dijaki med seboj pomerili še v »mini tekmovanju«.

Slika 144. Stella Vardič Grahek

Srednja šola Črnomelj

Slika 145. Učimo se tehnike

Stran 124


Kronika 2014/2015

Področno prvenstvo v malem nogometu za dijake Na prvenstvu, ki se je odvijalo v športni dvorani v Krškem je uspešno nastopila tudi ekipa naše šole. Fantje, ki jih je na tekmovanju spremljal Anton Kambič, univ. dipl. org. dela, so se uvrstili na 3. mesto.

Slika 146. V prvi vrsti (od leve proti desni): Anton Kambič, univ. dipl. org. dela, Kristijan Radman, Tadej Frankovič (oba 2. EST) in Aleš Šuštarič (2. OK). V drugi vrsti (od leve proti desni): Roman Križman (2. bG), Žan Skukan (4. bG), Žiga Butala (4. aG), Blaž Gangl in Miha Rožman (oba 4. ST).

Področno tekmovanje za srebrno Cankarjevo priznanje Na OŠ Trebnje je ob 14.00 potekalo tekmovanje za srebrno Cankarjevo priznanje. Osrednja tema tekmovanja je povezava književnosti in zgodovine; naslov letošnjega tekmovanja pa Izročilo knjige.

Srednja šola Črnomelj

Stran 125


Kronika 2014/2015

Tekmovalci 2. skupine so pisali razlagalni spis ob romanu Lovra Kuharja Doberdob; tekmovalci 3. skupine pa ob delih Vitomila Zupana Menuet za kitaro (na 25 strelov) in Andante patetico. Z naše šole sta se tekmovanja udeležila Nana Čemas, 1. bG in Jaka Šikonja, 4. bG. Oba sta prejela srebrno Cankarjevo priznanje ter se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 28. marca, ob 10.00 (šola gostiteljica še ni določena). Mentorici tekmovalcev sta Jelena Šikonja, prof. in mag. Anita Starašinič.

Srednja šola Črnomelj

Stran 126


Kronika 2014/2015

V SPOMIN LJILJANKA ILIĆ, prof., 1956–2015 Samo to še opravim, samo to še postorim, potem se spočijem in umirim. (T. Kuntner)

Srednja šola Črnomelj

Stran 127


Kronika 2014/2015

Poslovili smo se od sodelavke … Ljiljanka Ilić (Mladenović) se je rodila v Zagrebu. Njena mati je bila Istranka, oče Srb. Zaradi očetove službe (bil je pilot vojaškega letala) se je družina večkrat selila. Del otroštva je preživela tudi v Sloveniji (v Brežicah). Angleški in nemški jezik s književnostjo je študirala na Filozofski fakulteti v Nišu in leta 1981 diplomirala. Tudi svoje prve delovne izkušnje je nabrala v Nišu. Po spletu okoliščin sta se s hčerko preselili v Koper, kjer je bila Ljiljanka nekaj časa zaposlena na osnovni šoli. Leta 1993 je v Ljubljani opravila strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. Iskanje nove zaposlitve jo je pripeljalo v Belo krajino. Najprej je delala na Osnovni šoli Mirana Jarca, kjer je leta 1997 pridobila naziv mentor. Od 1. 1. 1999 pa je bila zaposlena na Srednji šoli Črnomelj. Poučevala je angleški jezik (v š. l. 2012/13 tudi učno podjetje). Nekaj časa je učno obveznost dopolnjevala tudi na Gimnaziji Novo mesto. Redno se je usposabljala in izobraževala na področju pedagoškega dela in računalništva. Bila je izpraševalka in ocenjevalka za zaključne izpite in poklicno ter splošno maturo, ocenjevalka izpitnih pol na državnem tekmovanju POLIGLOT. Bila je mentorica tekmovalcem na državnem tekmovanju iz angleškega jezika za strokovne in poklicno-tehniške šole. Organizirala je aktivnosti v okviru Vseslovenskega maratona pisanja apelov. V š. l. 2012/13 je naša šola pod njenim mentorstvom dosegla standard kakovosti v učnih podjetjih.

Lili! … Smrt nas vedno presune, četudi je del življenja in se zavedamo njene neizogibnosti … Vedno pride prezgodaj! Prepričani ste bili, da podob ljudi ne moremo stlačiti ali razširiti v okvir, ki bi bil vsem všeč. Vsi imamo senčne in malo manj senčne strani. Niste marali Srednja šola Črnomelj

Stran 128


Kronika 2014/2015

poslavljanja … Verjeli ste v prejšnje življenje in v to, da ko odidemo s tega sveta, le zaključimo obisk na zemlji … da smo odigrali vlogo, ki nam je bila dodeljena na »tu-zemeljskem odru« … da nam je tako usojeno … in da je vse že nekje zapisano … morda ne ravno popolnoma natančno, pa vendarle … Vsega seveda ne vemo nikoli. Vedno je še nekje nekaj skrito … In ravno zaradi tega je pomembno, da se na vdamo … In vi se niste vdali … Borili ste se … zelo močno! Tudi, ko je vaše telo postalo ujetnik težke, neizprosne bolezni …

Bolečina … za hip praznina … potem pa nevidna sila vleče me v črn tunel. Ni me strah! Ne boli me več … Potujem skozi noč v nežnem objemu toplih rok. Hočem naprej … Lepo mi je! Naj kar traja in traja … Zagledam jo … Drobna zvezdica v daljavi smehlja se prijazno. Vedno večja postaja … Nastane bel nebesni svod … Sprejme me čudovita svetloba! Vse je belo, tako čisto in belo! Uživam v toplem objemu snežno snežne beline. Lepo mi je! Naj ne mine! Angel v beli obleki me nežno poboža in že ga ni več … Belo ladjo vidim! Čudovito belo ladjo v snežno snežni belini! Srednja šola Črnomelj

Stran 129


Kronika 2014/2015

Srečna, svobodna in otroško zvedava hitro se vkrcam … Plujem … potujem … Neskončno srečna v neskončno beli, snežno snežni belini … (V. P.)

Lili, hvala, ker ste bili z nami! Ostanite svobodni! Nekoč, tam nekje pa se znova srečamo …

mag. Vlasta Pezdirc

Januar, 2015

Srednja šola Črnomelj

Stran 130


Kronika 2014/2015

PETEK, 23. 1. 2015 Športni dan – športne igre in fitnes (3. abG, 3. ST) Za dijake 3. abG in 3.ST, ki športnih dni niso opravili na smučišču, je bil organiziran 3. športni dan. Po programu bi dijaki sicer morali opraviti pohod, a so ga zaradi slabega vremena aktivno preživeli v šolski športni dvorani. Del aktivnosti so tako opravili v fitnesu, del pa na odbojkarskem parketu. Ob zaključku dejavnosti in tridnevnega druženja niso skrivali zadovoljstva. Vzdušje v skupini je bilo ves čas zelo aktivno in hkrati prijetno sproščeno. Dejavnosti je organizirala in vodila mag. Vlasta Pezdirc.

Slika 147. Odbojka je vedno zabavna

Srednja šola Črnomelj

Slika 148. Daniel Kure in Katarina Špringer (3. bG)

Stran 131


Kronika 2014/2015

PONEDELJEK, 26. 1. 2015 Menjava članov šolskega radia Konec 5. šolske ure je v studiu šolskega radia potekala predaja radijskega gradiva in ključa studia. Člani šolskega radia in tudi maturantje – Iza Poljšak, Valentina Vrbos in Matej Dragovan ter tehnik Kristjan Žunič (vsi 4. bG), ki so s svojimi glasovi in zvoki zaznamovali leto in pol dolgo obdobje, so branje radijskih besedil in izbiro glasbene podlage prepustili mlajšim. Dijaki 3. bG – Valentina Ambrožič, Lucija Konda in Damjan Dragovan – bodo nadaljevali začrtano delo; za tehniko pa bo skrbel njihov sošolec Daniel Kure. Ali kot smo danes tako zbrani ugotovili: konec nečesa je že tudi začetek nečesa. Hvala za sodelovanje, stara ekipa, in dobrodošla nova ekipa! Mentorica dijakov je mag. Anita Starašinič.

Slika 149. Matej Dragovan, 4. bG odpira steklenico otroškega šampanjca, s katerim smo se poslovili od stare in pozdravili novo ekipo šolskega radia

Srednja šola Črnomelj

Slika 150. Daniel Kure, 3. bG in Kristjan Žunič, 4. bG

Stran 132


Kronika 2014/2015

Slika 151. Novi člani šolskega radia so iz 3. bG. Stojijo od leve proti desni: Valentina Ambrožič, Lucija Konda, Daniel Kure in Damjan Dragovan (čepi)

SREDA, 28. 1. 2015 Državno tekmovanje v plezanju Tekmovanje

je

potekalo

na

Škofijski

gimnaziji

v

Ljubljani.

Med

nelicenciranimi tekmovalci so dijaki naše šole dosegli naslednje uvrstitve: 

Nejc Geltar (mlajši dijaki), 34. mesto

Jure Horvat (starejši dijaki), 8. mesto

Eva Kavčič in Katja Čadonič sta si med mlajšimi dijakinjami delili 30. mesto

Sara Kavčič (starejše dijakinje) 19. mesto.

Srednja šola Črnomelj

Stran 133


Kronika 2014/2015

Tekmovalce je spremljala Zdenka Kavčič, prof.

Slika 152. Od leve proti desni: Jan Gašperič, Jure Horvat (oba 4. aG), Sara Kavčič (4. bG), Katja Čadonič (1. bG), Nejc Geltar (2. ST), Eva Kavčič (2. bG)

Slika 153. Jure Horvat

Srednja šola Črnomelj

Stran 134


Kronika 2014/2015

ČETRTEK, 29. 1. 2015 Področno prvenstvo v nogometu za dijakinje V športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu je bilo področno prvenstvo v nogometu za dijakinje. Naša ekipa je v skupini z Gimnazijo Novo mesto in SŠ Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice zasedla 3. mesto in se ni uvrstila v nadaljnje tekmovanje. V obeh tekma so naša dekleta povedla, a jim je za končni uspeh zmanjkalo moči. Ekipo je vodil Branislav Adlešič, prof.

Slika 154. Ekipa deklet SŠ Črnomelj. V ospredju: Anita Peršič in Mojca Mravinec (obe 4. aG). V drugi vrsti od leve proti desni: Lana Kozan, Helena Peršič (obe 1. bG),Saša Delkot, 2. bG, Urška Šutej, 3. ST, Daša Pintarič, 1. aG in Branislav Adlešič, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 135


Kronika 2014/2015

Tekmovanje za Proteusovo nagrado Na šoli je potekalo 15. šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado. Tekmovanja, ki je potekalo v dveh skupinah, se je udeležilo 53 dijakov. Tekmovalci 1. in 2. letnikov so odgovarjali na vprašanja iz letošnje vnaprej določene teme »Velike zveri", dijaki 3. in 4. letnikov pa so reševali naloge iz celotnega programa srednješolske biologije. Na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja je komisija ZOTKS določila seznam tekmovalcev, ki so dosegli prag za državno tekmovanje. Državnega tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo nagrado, ki bo 21. marca 2015 v Kopru, se bodo lahko udeležili: Anja Vlahovič (1. aG) in Ana Mavsar (2. bG) ter Peter Matek (3. bG) in Maja Badovinac (4. bG). Poročilo za šolsko tekmovalno komisijo je pripravila Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh.

Slika 155. Pridno rešujejo naloge

Srednja šola Črnomelj

Stran 136


Kronika 2014/2015

FEBRUAR, 2015 TOREK, 3. 2. 2015 Filmska vzgoja: Dijaki naše šole so imeli filmsko vzgojo, ki je potekala v Kulturnem domu Črnomelj. V uro in pol dolgem predavanju z delavnico jih je režiser Janez Lapajne seznanil s filmskimi izraznimi sredstvi, in sicer ob analizi sodobnega animiranega filma, s časovno in prostorsko razsežnostjo filmske umetnosti, s sodobnimi filmskimi estetikami in poetikami ter z analizami odlomkov iz celovečernih filmov. Po odmoru je sledil ogled njegovega črno-belega kratkega filma Kdo se boji črnega moža?, nato pa še razgovor z režiserjem. Program sta povezovala Katja Čadonič in Jurij Krajačič, oba iz 1. bG. Program filmske vzgoje pa so pripravili Janja, Jankovič, prof., Gordana Popovič Lozar, prof., Miroslav Plut, prof. in mag. Anita Starašinič.

Slika 156. V Kulturnem domu Črnomelj

Srednja šola Črnomelj

Stran 137


Kronika 2014/2015

SREDA, 4. 2. 2015 Recitacije in deklamacije v počastitev kulturnega praznika Knjižnica Črnomelj je organizirala prireditev z naslovom Recitiranje ob kulturnem prazniku. Dogodka, ki se je pričel ob 17. uri, se je v spremstvu mentorice mag. Anite Starašinič udeležila tudi dijakinja naše šole Tina Plut, 3. bG. Ker je bila tema določena, tj. ljubezen, se je odločila za 1. Pismo Alojza Gradnika in ga deklamirala.

Slika 157. Deklamatorka Tina Plut, 3. bG

Slika 158. Racitatorji in deklamatorji ter drugi nastopajoči z organizatorji v Knjižnici Črnomelj Srednja šola Črnomelj

Stran 138


Kronika 2014/2015

Pogovor z mladim pisateljem Urošem Topićem V okviru Kulturnega tedna smo na Srednji šoli Črnomelj gostili mladega pisatelja Uroša Topića. V ospredju pogovora je bil predvsem njegov knjižni prvenec, fantazijski roman z naslovom Emma Storm – Bratovščina Culis, ki je izšel konec leta 2013 in takoj požel številne pozitivne kritike. Intervjuju so dijaki 1. – 4. letnika gimnazijskega programa z zanimanjem prisluhnili ter pristopili k Urošu z zanimivimi vprašanji tudi po prireditvi. Pogovor je vodila Jelena Šikonja, prof.

Slika 159. Uroš Topić; foto: https://www.facebook.com/emmastormknjiga

Šolsko tekmovanje: »Ekokviz – Energija na zalogo« V sklopu Ekošole se je ob 13. uri začelo enourno šolsko tekmovanje Ekokviz na temo Energija na zalogo. Udeležilo se ga je 15 dijakov iz vseh treh izobraževalnih smeri: gimnazije, strokovne in poklicne šole. V predpisanem Srednja šola Črnomelj

Stran 139


Kronika 2014/2015

gradivu so se poleg varčevanja z energijo seznanili še z življenjem čebel in posebnostmi naših gozdov. Vsi dijaki so za sodelovanje na tekmovanju prejeli priznanja. Prvi trije v vsaki skupini pa so bili povabljeni na državno tekmovanje v Celje. V skupini gimnazijcev so bile najuspešnejše: Nina Mikunovič, 1. bG, Špela Saje, 1. aG in Ana Štajdohar iz 1. bG. Med dijaki srednjih strokovnih programov so se najbolje odrezali: Žak Rozman, 4. E, Luka Šimec in Anja Mali, oba iz 2. ST. Oblikovalce kovin pa so najbolje zastopali Žiga Simonič, 1. S, Srečko Brezar, 2. S in Armin Derviševič iz 1.S. Za izvedbo tekmovanja so poskrbele mentorice Ekošole, in sicer Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh., Janja Jankovič, prof., Desanka Kambič, univ. dipl. ekon.

Konferenca UZ – povzetek ravnateljice Ravnateljica je članom učiteljskega zbora preko e – pošte posredovala dva pomembna sklepa, sprejeta na konferenci UZ.

Na konferenci UZ, ki je bila 4. 2. 2015, smo sprejeli dva sklepa: 1. Dijak, ki ne pridobi ocene v rednem roku ocenjevanja, ima v Lopolisu zabeleženo: NPS. V kolikor dijak nato pristopi k ocenjevanju, ocena, ki jo pridobi, zamenja »NPS«, in sicer tako, da učitelj v e-redovalnici označi vpisan »NPS«, nato klikne »Učenec popravljal oceno« in oceni. »NPS« se tako obarva v rdeče, ocena pa v modro. »NPS« se nato ne upošteva naprej. 2. OIV/ID ter druge šolske dejavnosti so obvezen del izobraževalnih programov. Dijaki morajo obveznosti opraviti, sicer ne dobijo spričevala. Za ekskurzije in projektne dneve šola organizira nadomestne dejavnosti. V primeru odsotnosti, morajo dijaki obveznosti nadomestiti. Rok, obliko in način nadomeščanja določi Srednja šola Črnomelj

Stran 140


Kronika 2014/2015

šola oz. mentor/vodja dejavnosti, OIV/ID, ki tudi presodi, ali je dijak opravičen od dejavnosti ali ne. Pri tem je pomembna vloga mentorja ali vodje dejavnosti ter razrednika. Elizabeta Prus, prof. ravnateljica

ČETRTEK, 5. 2. 2015 Radijska oddaja ob kulturnem prazniku Dijaki 3. bG – Valentina Ambrožič, ki je brala vezno besedilo, Lucija Konda, ki je odigrala Ano Jelovšek, Barbara Prus, ki je bila njena hčerka Ernestina in hkrati recitatorka, Damjan Dragovan, ki je »odigral« pesnika Franceta Prešerna, deklamatorka Tina Plut in tehnik Daniel Kure so izvedli radijsko oddajo ob kulturnem prazniku. Radijska »igra« se je odvila na začetku 5. šolske ure, njen naslov pa je bil Ernestina Jelovšek o svojem očetu Francetu Prešernu. Upamo, da je dijakom naše šole radijski prispevek približal najvidnejšega predstavnika romantike na Slovenskem tudi kot človeka. Oddaja je nastala pod vodstvom mentorice, mag. Anite Starašinič.

Slika 160. Od leve proti desni: Tina Plut, Barbara Prus, Valentina Ambrožič, Lucija Konda, Damjan Dragovan in Daniel Kure, vsi 3. bG

Srednja šola Črnomelj

Stran 141


Kronika 2014/2015

Dijakinje 4. E na Kariernem sejmu V športni dvorani SŠ Črnomelj je potekal Karierni sejem, vodilna tema sejma se je glasila »Priložnosti in izzivi v lokalnem okolju«. Svojo stojnico sta postavili tudi Nina Banovec in Tjaša Starešinič, dijakinji 4. E. Obiskovalcem sta predstavljali program in delo v izobraževalnem programu ekonomski tehnik, ponujali gradivo in odgovarjali na vprašanja mimoidočih obiskovalcev sejma. Mentorica dijakinj je bila Silva Simonič, univ. dipl. ekon.

PETEK, 6. 2. 2015

Odvoz izrabljenih električnih aparatov Ob 8. uri je pripeljal kamion za odvoz izrabljenih električnih aparatov. Zbirali smo vse naprave, ki se napajajo z električnim tokom, in sicer

od malih

gospodinjskih aparatov do pralnih strojev … Akcija je potekala pod vodstvom Ekotima.

Obeta se obilno sneženje Zaradi obetajočih se slabih vremenskih razmer je veliko ravnateljev, tudi ravnateljica naše šole, slovenskih šol poslalo v javnost obvestila o odpovedi pouka. Naše dijake je razveselilo obvestilo, ki se je glasilo: »Spoštovani starši, dragi dijaki! Zaradi napovedanih izrednih vremenskih razmer smo se odločili, da jutri, v petek, 6. 2. 2015, ne bo pouka na Srednji šoli Črnomelj. Nadomeščanje bo v soboto, 28. 2. 2015. Izvajali bomo petkov urnik. Uživajte v zimski idili.« Srednja šola Črnomelj

Stran 142


Kronika 2014/2015

TOREK, 10. 2. 2015 Šolsko tekmovanje iz geografije Dijaki so se pomerili v poznavanju teme Kmetijstvo. Na šolskem nivoju je tekmovalo 14 dijakov SPSŠ in 48 gimnazijcev. Prislužili so si kar 23 bronastih priznanj.

ČETRTEK, 12. 2. 2015 Reportaža z 11. šolskega plesnega festivala Uvod Tradicionalna plesna prireditev se je že enajstič odvijala v četrtek, 12. februarja, med 16.30 in 19. uro v športni dvorani Srednje šole Črnomelj. Nastopila je cela paleta navdušenih plesalcev, nastopali so v kategorijah posamično, plesni pari in skupinski nastopi od nižjih razredov osnovne šole do hip hop mam. Šolski plesni festival je odlična prireditev, zanimiva za več generacij, predvsem pa zanimiva za organizatorje. Letos so to bili dijaki 4. aG z razredničarko Vesno Fabjan, prof. Zaplet: Priprave. »Na vajah smo se velikokrat pokregali med seboj, pa vendar smo te zamere hitro pozabili in vadili naprej. Fantje na vajah nismo bili popolnoma resni in osredotočeni na plesne korake, kar pa ni bilo po godu dekletom, ki so nas velikokrat tudi okregale in nadrle,« je priprave komentiral Andraž Geltar, 4. aG. Da bi k nastopanju spodbudili čim več plesalcev pa tudi da bi privabili gledalce, so se organizatorji odločili, da posnamejo video vabilo. Posneli so kratko koreografijo, pri plesu pa uporabili balone, da so dogajanje popestrili. Da bi povezali video vabilo s plesno prireditvijo, so se odločili uporabiti balone tudi na plesnem festivalu. Želeli so, da med zaključnim skupinskim plesom vseh nastopajočih padejo s stropa. S tem pa so imeli kar nekaj težav. Srednja šola Črnomelj

Stran 143


Kronika 2014/2015

»Najprej je bilo treba napihati ogromno balonov, pri čemer smo se sicer zabavali. Več težav je povzročalo vprašanje, kako jih spraviti do stropa in nato na tla. Seveda smo se s skupnimi močmi domislili dobrega načina, vendar spet ni vse potekalo po načrtih,« se je spominjala priprav Anja Šimec, 4. aG Vrh: Ples. »Medtem ko je na odru vse v znamenju plesa in smeha, se izza zavese dogaja džungla. Majhni otroci tekajo, se pogovarjajo, nekateri nastopajoči tudi zamujajo, jih ne najdemo. Tukaj ni časa za poglobljeno razmišljanje, tukaj je pomembno, da veš, kako ukrepati v situaciji, v kateri se znajdeš. Tudi sama sem morala biti zelo prilagodljiva. Letos pa nam je enega od večjih izzivov predstavljalo, kako spraviti balone na strop in narediti, da bodo padli. Z drugimi besedami: prireditve so kot filmi, gledalci vidijo dokaj popolno stvar, a redko kdaj vedo, kako je ta sploh nastajala in kakšna je zgodba izza nje,« je svoje vtise strnila voditeljica Nina Miketič, 4. aG. Tudi v zaodrju se je marsikaj dogajalo. Dijaki 4. bG so prodajali muffine. Da bi prodaja boljše stekla, so sošolcu izdelali maskoto v podobi muffina, ki bi pritegnila kupce. Ne le da je bila prodaja uspešna, tudi maskota je dobila kar nekaj oboževalcev. (Na fotografiji je Kristjan Žunič, 4. bG, oblečen v maskoto v podobi muffina.) »Na plesni prireditvi se je dalo tudi posladkati z muffini, ki jih je vsak sladkosned rad snedel. Na presenečenje vseh je eden izmed muffinov oživel in se sprehajal po telovadnici. Bil je paša za oči. Le kdo ga ne bi mogel zapaziti, ko pa je rozasta harmonika s smetano plesala z nastopajočimi?« je dogajanje ob plesnem parketu komentiral Jaka Šikonja, 4. bG. Razplet: Rezultati in zaključni ples. Med posamezniki so si prva tri mesta razdelile: 1. mesto – Zala Vraničar, 1. bG, 2. mesto: Tina Plut, 3. bG, 3. mesto: Manja Novak, 2. aG. Med pari sta 1. mesto zasedla Nina Mikunovič, 1. bG in Matic Miketič, 4. aG, 2. mesto Brina Dokl, 2. bG in Andraž Geltar, 4. aG, 3. mesto pa Mojca Mravinec in Domen Kunič, oba 4. aG. Razredi pa so se razvrstili tako: 1. mesto – 2. aG ali Muzej, 2. mesto – 1. bG ali Rojstni dan, 3. mesto – 3. aG ali Zoroti.

Srednja šola Črnomelj

Stran 144


Kronika 2014/2015

Celoten festival je stekel kot po načrtu, ki bi ga s težavo sestavil tudi najboljši arhitekt. Plesalci so po razglasitvi čakali le še na dež balonov, ki so bili zbrani v mreži pod stropom in delovali kot ogromen oblak. Toda meteorološke napovedi niso in niso uspele priklicati padavin v obliki balonov. Tisti najmlajši so uprli svoje roke k višku in se postavili na prste, da si zagotovijo svoj delež dežja. Baloni pa so bili še kar v zraku. Neskončno se je vleko, a se je čakanje izplačalo. Mreža je počila in barvne kaplje so zletele v naročje otrok. Zaključek Organizatorji 4. aG so ugotovili, da jih je kljub vsem težavam, prerekanjem ŠPF zagotovo bolj povezal, utrdil njihovo prijateljstvo. »Smeha, veselja, izkušenj ne more nič nadomestiti, seveda nam jih ne more nihče tudi vzeti. Verjetno se bomo vsi v razredu spominjali, kako smo v času priprav na tleh v telovadnici jedli pico, ki nam je teknila kot še nikoli, in kakšno olajšanje in zadovoljstvo smo občutili, ko smo pospravili telovadnico in se odpravili na zasluženo pijačo,« je svoje vtise strnila voditeljica. Prav tako se veseli naslednjega leta, ko bo plesno prireditev obiskala kot gledalka. Reportažo je pripravila mag. Anita Starašinič.

Slika 161. Športna dvorana je pokala po šivih Srednja šola Črnomelj

Stran 145


Kronika 2014/2015

Slika 162. Jaka Šikonja in Žan Skukan, 4. bG

Slika 163. Kristjan Žunič, 4. bG

Srednja šola Črnomelj

Stran 146


Kronika 2014/2015

Slika 164. Voditelja Nina Miketič in Andraž Cimerman iz 4. aG med nastopajočimi

Slika 165. Tudi 1. aG je navdušil s svojo koreografijo

Srednja šola Črnomelj

Stran 147


Kronika 2014/2015

Slika 166. Zmagovalna skupina 2. aG med nastopom

Slika 167. Tudi zaključna scena je bila veličastna

Srednja šola Črnomelj

Stran 148


Kronika 2014/2015

PETEK, 13. 2. 2015, SOBOTA, 14. 2. 2015 Informativni dan

Slika 168. Vabilo na informativni dan 1

Slika 169. Vabilo na informativni dan 2

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 149


Kronika 2014/2015

Informativni dan je potekal v petek, 13. 2. 2015, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 14. 2. 2015, ob 9. uri. Dejavnosti v okviru informativnega dneva, ki jih je načrtoval in vodil tim v sestavi: ravnateljica Elizabeta Prus, prof., Marta Strmec, prof., Brigita Šolar Grahek, univ. dipl. psih., Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon, Zdenka Kavčič, prof. in Nejc Gorše, dipl. inž. str., so potekale v štirih sklopih, in sicer: uvodni program v jedilnici, predstavitev posameznih programov z medpredmetnimi delavnicami ter predstavitev dejavnosti v učilnicah in pogostitev v jedilnici. Za potrebe informativnega dneva je bilo objavljenih več prispevkov, in sicer oglas v lokalnem časopisu Belokranjec, reklamni spot na Radiu Odeon, vabilo na spletni strani in Facebook profilu Srednje šole Črnomelj. Uvodni program, za katerega scenarij in izvedbo sta poskrbeli profesorici Marta Strmec in Jelena Šikonja, je potekal od 9. do 9. 30 ure, vodila pa sta ga Manja Novak iz 2. aG in Kristijan Spudić iz 3. aG. V programu so nastopili: -

dijaki 1. aG in 1. bG, ki so zapeli šolsko himno,

-

2. aG, ki se je s samostojno točko predstavil kot »najšportni razred« ter Jani Metež in Žan Butala s Free runningom,

-

dijaki 2. b, ki so zaigrali skeč Športne dejavnosti na šoli, dekleta iz skupine S-crew so blestela v pevsko-glasbeni točki (Nika Strmec, 1. bG, Manja Novak, Nina Domitrovič, Maruša Žugelj, dijakinje 2.aG, pela je Leja Plut, 1. aG,

-

mladinska olimpionika Ivana Laharnar in Toni Vrščaj iz 2. aG sta spregovorila o tem, kako usklajujeta življenje odličnih športnikov ter šolske obveznosti.

Na koncu je sledil še ogled predstavitvenega filma šole, ki je nastal v preteklem šolskem letu pod mentorstvom Maje Perinovič, prof. V

programu

je

zbrane

nagovorila

ravnateljica

Elizabeta

Prus

in

predsednica dijaške skupnosti Nina Miketič iz 4. aG, njen govor je bil posnet, saj je bila Nina kot četrtošolka na informativnem dnevu. Za ozvočenje je poskrbel zunanji sodelavec Darko Plut, fotografirala sta Tilen Srednja šola Črnomelj

Stran 150


Kronika 2014/2015

Šetina, prof. in dijakinji Nika Strmec ter Sara Hudelja iz 1. bG, predlogo za PowerPoint predstavitev je pripravil Nejc Gorše, dipl. inž. str., informativni material v sodelovanju z mentorji je uredila Brigita Šolar Grahek, univ. dipl psih., za sceno je poskrbela Nevenka Dragovan Makovec, univ dipl. inž. tekst. teh., za pogostitev v jedilnici pa profesorica Vesna Fabjan in Marjana Grdešič. Mentor Miroslav Plut in dijaka urednika Matic Brinc in Petra Mišica iz 3. bG so za potrebe informativnega dne pripravili posebno izdajo šolskega časopisa Mozaik. Bodoči dijaki so dobili darilno vrečko z logotipom šole, program dneva, posebno izdajo Mozaika, beležko s svinčnikom ter gradivo o postopku vpisa. Predstavitev izobraževalnih programov Profesorji, dijaki in bivši dijaki šole so od 9. 30 do 10.00 predstavili izobraževalne programe, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2014/15, in sicer: -

program gimnazija

so predstavili Brigita Grahek Šolar, univ. dipl.

psih., Margaretka Šavli, univ. dipl inž. kem., dijaka Eva Kavčič iz 2. aG in Kristjan Spudić, 3. aG; -

program strojni tehnik je predstavil Gregor Cindrič, univ. dipl. inž str.;

-

program »ekonomski tehnik« sta predstavila Anton Kambič, univ. dipl. org. dela in Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon.;

-

program oblikovalec kovin – orodjar je predstavil Nejc Gorše, dipl. inž. str.

V vseh izobraževalnih programih je dijake in njihove starše nagovorila ravnateljica Elizabeta Prus, prof., svoje izkušnje in spomine pa so v obliki kratkih filmov in izjav predstavili tudi naši bivši dijaki in dijakinje, in sicer v programu gimnazija Jure Kuhar, Matej Babič in Urška Jakša; v programu strojni tehnik Iztok Jerman in Urban Žalec; v programu ekonomski tehnik Marina Aščić in v programu oblikovalec kovin mag. Gregor Žalec.

Srednja šola Črnomelj

Stran 151


Kronika 2014/2015

Predstavitev izobraževalnih programov v učilnicah Vsi izobraževalni programi so od 10. do 11. ure imeli tri predstavitve, v katerih so imeli bodoči dijaki in njihovi starši možnost spoznati način dela pri pouku, različne predmete, delo v šolskih delavnicah in učnem podjetju ter pridobiti veliko informacij v zvezi z učbeniškim skladom, šolsko malico, prevozom v šolo in obveznimi izbirnimi vsebinami (v knjižnici sta bili knjižničarka

Mira

Trifkovič

ter

mag.

Anita

Starašinič).

Za

vodenje

posameznih skupin so bili odgovorni: Marta Strmec, prof., Zdenka Kavčič, prof., Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela-inf., Nejc Gorše, dipl. inž str. in Gregor Cindrič, univ. dipl. inž str. V programu gimnazija so dijaki v učilnici Nem 1 (Projekti in druge dejavnosti) pokazali dejavnosti in način pouka tujih jezikov z mentorico Alexandro Kočevar. Predstavili so poudarjeno učenje nemščine – DSD diploma ter mednarodni projekt Comenius. Naravoslovje so dijaki ter profesorji Marko Rožič, prof., Andrej Čufer,prof., Margaretka Šavli, univ. dipl. kem. predstavili v kemijskem laboratoriju. Vaje pri kemiji, fiziki in biologiji so prikazali dijaki. V programu strojni tehnik so bodoči dijaki in njihovi starši spoznali modeliranje pod mentorstvom Leopolda Grahka, dipl. inž str. (sodelujoči dijaki 3. ST), ogledali so si delo v šolskih delavnicah (vodja šolskih delavnic Stanko Kostelac, univ. dipl. inž. str.) in obiskali knjižnico. V programu ekonomski tehnik so bodoči dijaki spoznali delo in posamezne oddelke v učnem podjetju pod mentorstvom aktiva ekonomije ter Anico Želježnjak, univ. dipl. ekon. Bodoči dijaki so obiskali tudi knjižnico. V programu oblikovalec kovin – orodjar smo bodočim dijakom predstavili delo v šolskih delavnicah, spremljali so praktični prikaz delovne prakse pod vodstvom Gregorja Cindriča, univ. dipl. inž str., načine modeliranja in dela na CNC-strojih pod vodstvom Leopolda Grahka, dipl. inž str. Program predstavitve se je zaključil v knjižnici. V medioteki šole je bila razstava del, ki so nastala pri pouka likovnega snovanja. Mentorja sta bila Miha Henigsman, Gordana Popovič Lozar, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 152


Kronika 2014/2015

Predstavitev šolskih dejavnosti v jedilnici šole V jedilnici šole so se od 11. do 12. ure predstavile naslednje dejavnosti: -

projekt Ekošola pod mentorstvom tima za ekologijo,

-

dekorativni krožek pod mentorstvom Nevenke Dragovan Makovec, univ dipl. inž. tekst. teh.,

-

prostovoljstvo in debatni krožek pod mentorstvom profesorice Janje Jankovič, prof.

-

tuji jeziki pod mentorstvom Rosane Vukojević,

-

stojnica strojništva pod mentorstvom Vinka Žalca, univ. dipl. inž. str.

Slika 170. Jani Metež in Žan Butala iz 2. aG med nastopom

Slika 171. Voditelja Manja Novak in Kristjan Spudić med vodenjem prireditve Fotografiji na platnu: ravnateljica Elizabeta Prus in Nina Miketič, 4. aG, predsednica dijaške skupnosti Srednja šola Črnomelj

Stran 153


Kronika 2014/2015

Slika 172. Delo z dijaki

Izredna izdaja šolskega glasila »Mozaik« Ob informativnem dnevu je izšla tudi izredna izdaja šolskega glasila, v katerem so poleg literarnih prispevkov, novic, razvedrilnih vsebin in likovnih prispevkov tudi izčrpne predstavitve programov, ki jih ponujamo in izvajamo na naši šoli. Tokratna izdaja je bila namenjena predvsem bodočim dijakom in staršem na informativnem dnevu. Mozaik so tudi tokrat ustvarili in uredili dijaki Srednje šole Črnomelj pod mentorstvom profesorja Miroslava Pluta. Urednica Mozaika je Petra Mišica, sourednik in oblikovalec pa Matic Brinc, (oba 3. bG).

Slika 173. Naslovnica Mozaika Srednja šola Črnomelj

Stran 154


Kronika 2014/2015

Slika 174. Ustvarjajo šolsko glasilo. Spredaj: Katarina Špringer, 3. bG Druga vrsta od leve proti desni: Miroslav Plut, prof., Maja Jankovič, 3. aG, Romana Vranešič, 3. bG Tretja vrsta od leve proti desni: Patricija Blažič, 3. aG, Jernej Vipavec, Daniel Kure, Petra Mišica in Matic Brinc,(vsi 3. bG)

TOREK, 17. 2. 2015–PETEK, 20. 2. 2015 Izlet v London Med zimskimi počitnicami se je 17 dijakov in dijakinj s profesoricami Marto Strmec, Marjeto Dolinšek in Alexandro Kočevar v organizaciji turistične agencije Kompas udeležilo izleta v London. Z avtobusom so se odpravili proti letališču Benetke Treviso, kjer so z RyanAir-om in turističnim vodnikom, g. Edom Krišjakom, odpotovali do letališča Stanstead v Londonu. Nastanjeni so bili v hotelu Leigham Court, ki se je nahajal v jugozahodnem delu Londona, v Streatham Hill-u. S tradicionalno rdečimi dvonastropnimi avtobusi in podzemno železnico so Srednja šola Črnomelj

Stran 155


Kronika 2014/2015

dodobra prepotovali londonski City in Westminster ter si ogledali mnoge znamenitosti, kot so: Tower Bridge, Big Ben, Westminster Abbey, parlament, Muzej voščenih lutk Madame Tussaud’s, London Eye, Camden Town, Greenwich, menjavo straže pred Buckinghamsko palačo, znamenito Oxford Street

in

na

koncu

še

Naravoslovni

muzej

in

Muzej

znanosti

ter

veleblagovnico Harrods. Utrujeni, a polni vtisov so prispeli domov v soboto, v jutranjih urah.

Slika 175. Udeleženci izleta pred dvižnim mostom Tower Bridge: Anž Plut, Špela Sever, Leja Kambič, Katarina Hudelja, Tamara Golobič, Kristina Kovačič iz 1. aG; Nana Čemas, Nika Strmec iz 1.bG; Anja Mali, Sidorela Šatri iz 2.EST; Katja Brodarič, Maruša Špehar iz 3. aG; Peter Matek, Pia Zevnik, Eva Šuštaršič, Kristina Kočevar, Anamarija Kočevar iz 3. bG; Marta Strmec, Alexandra Kočevar, Marjeta Dolinšek

Slika 176. Razposajena Katarina Hudelja, 1.a G

Srednja šola Črnomelj

Stran 156


Kronika 2014/2015

V SPOMIN KRISTIAN MIRTIČ KIKI, 1997 - 2015 Ko tišina žalostno ihti …, ko praznina neizmerno boli … V. P.

Srednja šola Črnomelj

Stran 157


Kronika 2014/2015

Kristian je bil rojen 2. 10. 1997 v Novem mestu. S starši je živel v Črnomlju. Srednjo šolo Črnomelj je začel obiskovati 1. septembra 2012. V letošnjem šolskem letu je obiskoval 3. letnik programa strojni tehnik. Že v prvem in tudi v drugem letniku so ga sošolci izvolili za predsednika razreda in mu s tem zaupali vodenje oddelčne skupnosti. Bil je resen, odgovoren, radoveden … Imel je spoštljiv odnos do profesorjev, do sošolcev in dijakov je bil prijazen. Vedno in zelo rad je priskočil na pomoč. Sodelovanje na šolskih prireditvah mu je bilo v veliko veselje in zadovoljstvo. Posebej rad je sodeloval na Šolskem plesnem festivalu. Sošolce je redno spodbujal, da so se udeleževali šolskih tekmovanj, in sicer skupaj kot razredna ekipa ali posamično. Kristian ni poznal besede ne bom, ne morem … Zelo ga bomo pogrešali. Razrednik Boris Šikonja, prof.

Nedelja, 22. 2. 2015

Srednja šola Črnomelj

Stran 158


Kronika 2014/2015

PETEK , 27. 2. 2015 Povezovalni natečaj v okviru projekta Evropa v šoli Obiskali so nas učenci Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, s katerimi smo se povezali v okviru povezovalnega natečaja projekta Evropa v šoli. Povezovalni natečaj je letošnja novost projekta Evropa v šoli, saj gre za povezovanje mladih različnih starosti. Omenjeni

projekt

je

mednaroden,

saj

v

njem

sodelujejo

mladi

do

osemnajstega leta starosti iz cele Evrope. Tema natečaja je »Sodelujem, svet oblikujem«. Dijaki in učenci so ob ustvarjanju razmišljali o solidarnosti, odgovornosti in soodvisnosti. Vsak dijak in učenec je prinesel svojo staro, že uporabljeno majico, ki jo je poslikal z akrilnimi ali tekstilnimi barvami na omenjeno tematiko. Po izmenjavi majic je vsak dijak z novim spoznanjem v obliki napisa, slike ali kombinacije obojega, recikliral staro majico v novo. Cilj projekta je bil, da mladi opozorijo na problem sodobne družbe ter motiv na čim bolj inovativen način upodobijo na majico. Projekt je potekal pod mentorstvom Mihe Henigsmana iz SŠ Črnomelj in mag. Vlaste Henigsman, prof. likovne umetnosti iz OŠ Belokranjskega odreda Semič.

Slika 177. Vneto so razmišljali in ustvarjali

Srednja šola Črnomelj

Stran 159


Kronika 2014/2015

MAREC, 2015 SREDA, 4. 3. 2015 Fizikalni kenguru – šolsko tekmovanje Drugega fizikalnega kenguruja se je udeležilo 20 dijakov naše šole. Tekmovanje je namenjeno dijakom, ki se prvo leto učijo fiziko v katerem koli srednješolskem programu. Tekmovanja se je udeležilo 6 dijakov iz 1. aG, 5 dijakov iz 1. bG in 9 dijakov iz 1. ST. Bronasta Stefanova priznanja so prejeli (po abecednem redu): -

Martin Derganc (1. ST).

-

Bor Jerman (1. aG),

-

Matic Peteh (1. aG),

-

Iztok Pezdirc (1. ST)

-

Tilen Pintarič (1. ST) in

-

Manca Simonič (1. bG).

Organizator šolskega tekmovanja je bil Marko Rožič, prof.

Slika 178. Udeleženci 2. fizikalnega kenguruja Srednja šola Črnomelj

Stran 160


Kronika 2014/2015

SOBOTA, 7. 3. 2015 XIV. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev Na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje iz znanja zgodovine za gimnazijce. Tema letošnjega tekmovanja je bila Rimljani na Slovenskem. Dijaki so tekmovali posamično (pisni del) in ekipno (terenski del). Dobitniki bronastih priznanj iz SŠ Črnomelj (program gimnazija) so: Bor Jerman (1. aG), Eva Kavčič (2. aG) in Vito Šuklje (3. bG). Mentorica dijakov je bila Gordana Popovič Lozar, prof.

PONEDELJEK, 9. 3. 2015 Šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete 2014/15 9. marca 2015 je v slovenskih srednjih šolah potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije, kjer so se dijaki potegovali za bronaste Preglove plakete in za udeležbo na državnem tekmovanju, ki bo 9. maja v Ljubljani. Z naše šole se je tekmovanja udeležilo 61 dijakov gimnazije. 19 dijakov je bilo iz 1. letnikov, dosegli so sledeče rezultate: 1. mesto Špela Sever, 2. mesto Bor Jerman, 3. mesto Špela Saje (vsi 1. aG). 4. mesto pa si delita Leja Kambič (1. aG) in Eva Pezdirec (1. bG). Vsi omenjeni dijaki so si prislužili bronaste Preglove plakete. Iz 2. letnikov gimnazije se je tekmovanja udeležilo 13 dijakov. Na 1. mesto se je uvrstil Robert Glazer, 2. mesto Lan Skoliber (oba iz 2. bG), 3. mesto pa si delita Mateja Đotlo (2. aG) in Mitja Kostelec (2. bG). Nobeden izmed dijakov ni prejel dovolj točk za bronasto Preglovo plaketo.

Srednja šola Črnomelj

Stran 161


Kronika 2014/2015

3. letnike gimnazije je zastopalo 18 dijakov. Na 1. mesto se je uvrstila Tjaša Klemenčič (3. aG), 2. mesto je zasedla Romana Vranešič (3. bG), 3. mesto pa si delita Matija Lovšin (3. aG) in Vito Šuklje (3. bG). Vsi omenjeni dijaki bodo prejeli bronaste Preglove plakete. Iz 4. letnikov gimnazije se je tekmovanja udeležilo 11 dijakov. 1. mesto je zasedel Jaka Šikonja, na 2. mesto se je uvrstila Maja Badovinac, na 3. pa Sara Milković (vsi 4. bG). Dovolj točk za bronasto Preglovo plaketo je zbral le Jaka Šikonja. Mentorica je bila Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem.

Dan žena in 40 »mučencev« Sindikat je, kot je že v navadi, tudi letos izkazal drobno pozornost svojim članicam ob dnevu žena in ob tej priložnosti s hudomušnim darilcem obdaril tudi moški del članstva ob prihajajočem dnevu 40 »mučencev«.

Slika 179. Aranžmaji za nežnejši spol

Srednja šola Črnomelj

Stran 162


Kronika 2014/2015

Slika 180. ..in za »mučence«.

TOREK, 10. 3. 2015 Ekokviz – državno tekmovanje Tekmovanje je bilo v Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Celju. Nanj so bili povabljeni prvouvrščeni na šolskem tekmovanju v vsaki skupini. Sodelovalo je 223 dijakov s 45 srednjih šol. Za našo šolo so tekmovale gimnazijke: Ana Štajdohar (1. bG), Špela Saje (1. aG) in Larisa Šegina (3. aG). Srednjo strokovno šolo sta zastopala Žak Rozman in Iv Simič( oba 4. E). Za oblikovalce kovin pa so tekmovali: Žiga Simonič, 1. OK, Armin Dervišević, 1. OK in Srečko Brezar, 2. OK.

Srednja šola Črnomelj

Stran 163


Kronika 2014/2015

Dijaki treh srednješolskih izobraževalnih programov so letos reševali testna vprašanja s krovnim naslovom »Energija na zalogo«. Združeval je tri povezane teme: življenje in delo čebel ter njihovo energijo, ki jo dajejo človeku in okolju, energijo iz gozda, ki jo dobivamo iz lesa in kisika, ter vire energije in njihovo prekomerno izkoriščanje ter varčevanje. Podporo programu Ekošola in državnemu tekmovanju v Ekokvizu za srednje šole je izkazal tudi predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor, ki je programu Ekošola predal sadiko lipe, s katero je Čebelarska zveza Slovenije pričela vseslovensko akcijo »Človek posadi, čebela opraši«. S tem je izkazal podporo sajenju slovenskih medovitih rastlin in izvajanju okoljskih

vsebin

ter

udejanjanju

trajnostnega

razvoja

v

vzgojno-

izobraževalnih ustanovah v Sloveniji. Tekmovanje je bilo odlično organizirano. Po tekmovanju je sledila krajša kulturna prireditev in saditev lipe na šolskem vrtu. Dijaki turistične smeri so za tem tekmovalce odpeljali na kosilo in na voden ogled Celja. Na zaključni prireditvi pa so razglasili tudi prve tri najboljše tekmovalce v posameznih kategorijah. Dijake je spremljala ena od mentoric Ekošole Nevenka Dragovan Makovec. Dijaki so se vrnili z enim bronastim priznanjem, ki ga je prislužila Ana Štajdohar (1. bG).

Slika 181. Logotip

Srednja šola Črnomelj

Slika 182. Logotip

Stran 164


Kronika 2014/2015

Regijsko tekmovanje iz geografije Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 14 dijakov naše šole. Prislužili so šest srebrnih priznanj. Dobitniki priznanj so: Bor Jerman, 1. aG, Nina Mikunovič, 1. bG, Jernej Križan, 3. bG, Vito Šuklje in Romana Vranešič (oba 3. bG) ter Matej Banovec, 4. aG.

ČETRTEK, 12. 3. 2015 Šolsko tekmovanje v znanju poslovne matematike in statistike za srednje šole V letošnjem šolskem letu so zaradi izpada tretjega letnika dijaki tekmovali le iz statistike. Med šestimi tekmovalci sta bronasto priznanje osvojili Nina Banovec in Urška Lozar, obe iz 4. E. Nina je uvrščena tudi na državno tekmovanje, ki bo 10. aprila v Kopru.

PETEK, 13. 3. 2015 Maturantski ples 4. EST Ples se je odvijal v gostišču Kapušin na Krasincu. Med protokolarnim programom, ki ga je povezoval Sašo Đukić, so se dijaki in dijakinje gostom predstavili na izredno prisrčen način. Za odlično vzdušje je dodatno poskrbel tudi ansambel Tambolina. Nepozabna zabava je trajala do zgodnjih jutranjih ur.

Srednja šola Črnomelj

Stran 165


Kronika 2014/2015

Slika 183. 4. EST

Slika 184. 4. ST z razrednikom Leopoldom Grahkom, dipl. inž. str.

Srednja šola Črnomelj

Stran 166


Kronika 2014/2015

Slika 185. 4. E

SREDA, 18. 3. 2015 Grad, gledališka predstava po romanu Franza Kafke Dijaki 3. letnika gimnazije in 4. EST so si v SNG Drama Ljubljana ogledali gledališko predstavo Grad, nastalo po romanu Franza Kafke. Skoraj tri ure dolgo odrsko uprizoritev je režiral poljski režiser Janusz Koca. Ta nam – kot vsa Kafkova dela – zastavlja mnogo vprašanj, ne ponuja pa nobenega odgovora, ker jih kratko malo ni. Ves čas smo s K.-jem, spremljamo ga, skupaj z njim zbiramo informacije o tem, kar poskuša razumeti, in kajpak tako kot on želimo, da bi po možnosti prišel do svojega cilja. In več ko ima informacij, bolj se oddaljuje od tega cilja, manj razume, manj prodre v tisto, k čemur stremi. Hrepenenje po gotovosti se tako lepo povezuje z močjo te pozitivnosti. Pravzaprav je njegova zgodba zgodba o izgubljenih iluzijah. In vendar: ne glede na to, kaj se zgodi, Srednja šola Črnomelj

Stran 167


Kronika 2014/2015

hoče imeti pravico do svoje poti, šel bo po njej. To bi nam moralo K.-ja kljub njegovim slabim lastnostim pravzaprav približati, ga narediti simpatičnega ... Ogled predstave je bil v organizaciji aktiva slovenistk.

ČETRTEK, 19. 3. 2015 Kenguru – šolsko tekmovanje iz matematike Po

vsej

Sloveniji

je

potekalo

šolsko

tekmovanje

iz

matematike

za

srednješolce. Na Srednji šoli Črnomelj se ga je udeležilo 72 dijakov vseh letnikov in smeri. V tekmovalni skupini A, ki je namenjena gimnazijcem, je sodelovalo 50 dijakov. Bronasto priznanje so si prislužili: Iz 1. letnika: Bor Jerman, Luka Horvat, Žiga Peteh in Matic Peteh (vsi 1. aG); Iz 2. letnika: Jani Metež (2. aG) ter Samo Matjašič in Mitja Kostelec (oba 2. bG); Iz 3. letnika: Matija Lovšin in Maja Jankovič (oba 3. aG) ter Jernej Križan, Damjan Dragovan in Domen Šimec (vsi 3. bG); Iz 4. letnika: Jan Gašperič, Mojca Mravinec in Jure Štukelj (vsi 4. aG) ter Jaka Šikonja in Kristjan Žunič (oba 4. bG). Na naslednjo stopnjo tekmovanja, tj. regijsko, so se uvrstili Bor Jerman, Luka Horvat, Žiga Peteh, Jani Metež, Samo Matjašič, Matija Lovšin, Jernej Križan, Maja Jankovič, Jaka Šikonja, Kristjan Žunič in Mojca Mravinec. V tekmovalni skupini B, ki je namenjena dijakom srednjega strokovnega izobraževanja, je sodelovalo 17 dijakov. Bronasto priznanje so si prislužili: Srednja šola Črnomelj

Stran 168


Kronika 2014/2015

Iz 1. letnika: Tilen Viljem Pintarič, Martin Derganc in Dario Djuričić (vsi 1. ST); Iz 2. letnika: Tjaša Miketič (2. E); Iz 3. letnika: Urška Šutej (3. ST); Iz 4. letnika: Nina Banovec (4. E). Na naslednjo stopnjo tekmovanja, tj. regijsko, so se uvrstili Tilen Viljem Pintarič, Tjaša Miketič, Urška Šutej in Nina Banovec. V tekmovalni skupini C, ki je namenjena dijakom srednjega poklicnega izobraževanja, je sodelovalo 5 dijakov. Bronasto priznanje si je prislužil Kristijan Klobučar iz 1. OK. Mentorji dijakom so bili člani aktiva matematikov, to so Desanka Kambič, univ. dipl. ekon., Silva Simonič univ. dipl. ekon., Tilen Šetina, prof. in Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon. Predsednik tekmovalne komisije in organizator tekmovanja je bil Tilen Šetina, prof.

Slika 186. Pod nadzorom Desanke Kambič, univ. dipl. ekon. pridno rešujejo naloge … Srednja šola Črnomelj

Stran 169


Kronika 2014/2015

Slika 187. … in tako je tudi pod nadzorom Nevenke Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh.

PETEK, 20. 3. 2015 Maturantski ples 4. aG Dijaki 4. aG Srednje šole Črnomelj so preživeli noč, ki je ne bodo pozabili. Gostišče Kapušin jim je skupaj s glasbeno skupino Harmonk'n'roll pričaralo prijetno vzdušje, ki je trajalo vse do jutra. Maturantski ples se je pričel ob 20.00. Povezovalec programa Tilen Lamut in dijaki so pripravili program poln smeha in trenutkov, ki so jih bodo dobro zapomnili. Dijaki so vztrajali v Gostišču Kapušin do 6:00 zjutraj, nato odšli na kavo v Črnomelj (Gušt) in že so bili pripravljeni na medrazredno nogometno tekmovanje v šolski telovadnici. Kljub neprespani noči so se odrezali odlično. Fantje so zasedli 3. mesto, dekleta pa 2. mesto.

Srednja šola Črnomelj

Stran 170


Kronika 2014/2015

Slika 188. 4. aG med programom …

Slika 189. …in z razredničarko Vesno Fabjan, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 171


Kronika 2014/2015

SOBOTA, 21. 3. 2015 Medrazredno prvenstvo SŠ v malem nogometu za dijake in dijakinje Šolsko prvenstvo je potekalo v šolski športni dvorani. Tekmovanja se je udeležilo 9 ekip dijakov in 4 ekipe dijakinj. Najuspešnejša so bila dekleta 2. bG, drugo mesto je zasedla ekipa deklet 4. aG, na tretjem pa je pristala ekipa 1. bG.

Slika 190. Prvo uvrščena ekipa 2. bG od leve proti desni: Nika Sumina, Brina Dokl, Saša Delkot, Eva Kavčič, Klara Žalec

V konkurenci dijakov so bili najboljši fantje 2. EST, drugo mesto so zasedli tekmovalci 3. aG, na tretje mesto pa se je uvrstila ekipa fantov 4. aG.

Srednja šola Črnomelj

Stran 172


Kronika 2014/2015

Slika 191. Prvo uvrščena ekipa. Stojijo od leve: Tadej Frankovič, Klemen Žugelj, Marko Hlebec, Kristijan Radman, Nejc Geltar, Gašper Filak, David Klepec

Organizator tekmovanja je bil Boris Šikonja, prof., pomočnik Branislav Adlešič, prof.

15. državno tekmovanje za Proteusovo nagrado V Kopru je potekalo državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado, ki se ga je udeležilo 380 dijakov. Tekmovanje je potekalo v dveh skupinah: dijaki 1. in 2. letnika so se pomerili v znanju na temo Velike zveri, dijaki 3. in 4. letnika pa v znanju vsebin biologije po programu gimnazija.

Srednja šola Črnomelj

Stran 173


Kronika 2014/2015

ČETRTEK 26. 3. 2015 Šolsko tekmovanja PIKO Na Srednji šoli Črnomelj je bilo organizirano šolsko tekmovanje iz projekcij in kotiranja PIKO. Udeležili so se ga tako dijaki programa strojni tehnik kot tudi dijaki programa oblikovalec kovin. Dijak prvega letnika oblikovalca kovin, Kristijan Klobučar, je kot najboljši na šoli prejel bronasto priznanje in se uvrstil na državno tekmovanje.

Slika 192. Kristijan Klobučar, 1.OK

Srednja šola Črnomelj

Stran 174


Kronika 2014/2015

PETEK, 27. 3. 2015 Maturantski ples 4. bG Maturantski ples se je začel ob 19.00 v gostišču Prepih. Udeležilo se ga je 20 dijakov (Maja Badovinac, Kaja Bahor, Monika Bajuk, Matej Dragovan, Žiga Gregorčič, Sara Kavčič, Lucija Kočevar, Matjaž Kordiš, Tina Križ, Tina Mavsar, Sara Milkovič, Ana Petrovič, Iza Poljšak, Karmen Simonič, Žan Skukan, Jaka Šikonja, Izidor Švajger, Valentina Vrbos, Sandra Weiss, Kristjan Žunič). Za glasbo je skrbela skupina Tambolina, samo prireditev pa je vodil Sašo Djukić. Po uvodnem plesu maturantov, ki so ga zaplesali pod taktirko Mateje Avbar iz Plesnega studia Novo mesto, je sledil protokolarni program. Po večerji so dijaki pripravili tudi točko presenečenja 'flash mob', ko so sredi večerje stekli na plesišče in odplesali točko presenečenja. Monika Bajuk je zaigrala in zapela lastno skladbo. Starši in ostali povabljeni so se zabavali ob zvokih ansambla Tambolina in srčkovem plesu. Ob polnoči so dijaki odplesali že tradicionalno četvorko sledila pa je še zdravica in razrez maturantske torte.

Srednja šola Črnomelj

Stran 175


Kronika 2014/2015

Slika 193. 4. bG z razredničarko Marto Strmec, prof.

Regijsko tekmovanje iz fizike Srednja šola Črnomelj je za Dolenjsko, Posavje in Zasavje organizirala 53. regijsko tekmovanje iz fizike za srednješolce. Udeležilo se ga je 87 dijakov z osmih srednjih šol: Srednja šola Črnomelj, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija (Šolski center Novo mesto), Gimnazija Brežice, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazija Krško (Šolski center Krško-Sevnica), Gimnazija Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola (Šolski center Novo mesto) in Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje. Iz naše šole se je tekmovanja udeležilo 11 dijakov: -

iz 2. aG: Toni Vrščaj in Jani Metež,

-

iz 2. bG: Mitja Kostelec in Robert Glazer,

-

iz 3. aG: Matija Lovšin,

Srednja šola Črnomelj

Stran 176


Kronika 2014/2015

-

iz 3. bG: Domen Šimec, Damjan Dragovan, Jernej Križan, Vito Šuklje in Anže Švajger,

-

iz 4. bG: Jaka Šikonja.

Bronasti Stefanovi priznanji sta prejela Matija Lovšin in Domen Šimec. Na državno tekmovanje se je uvrstil Jaka Šikonja. Organizator regijskega tekmovanja je bil Marko Rožič, prof.

Škofjeloški pasijon – najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenščini Dijaki 1. in 2. letnika gimnazije, 1. ST in 2. EST so si ogledali Škofjeloški pasijon – najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku. Po šestih letih je bilo spet moč videti 20 slik pasijonske zgodbe, kot jo je zapisal pater Romuald ali Lovrenc Marušič (1676—1748) v knjižni slovenščini z začetka 18. stoletja z govornimi posebnostmi lokalnega okolja. Tematsko Škofjeloški pasijon predstavi Kristusovo trpljenje, torej dogajanje od cvetne nedelje

do konca

velikega petka. Posebnost Romualdove

uprizoritvena predloge pa je tudi povezave Stare in Nove zaveze. Pasijon ima v teološkem smisli dva poglavitna razdelka. V prvem govori o človekovem padcu v greh, v drugem pa prikazuje Kristusovo trpljenje, s katerim je bil človek odrešen. Pasijonska procesija ima tako kot v baročnih časih različne vloge: duhovno, oznanjevalno, izobraževalno, v sodobnosti pa tudi ohranjanje kulturne dediščine, oživljanje tradicij … Morda najpomembnejša vloga, ki jo izpolnjuje Škofjeloški pasijon, pa je živo prostovoljstvo, dejstvo, da je več kot 1000 ljudi pripravljenih za naštete vloge žrtvovati svoj čas in energijo, da bi pasijon izpolnil svoj namen.

Srednja šola Črnomelj

Stran 177


Kronika 2014/2015

Dijaki 1. in 2. letnika gimnazije so v okviru OIV – Državljanska kultura, obiskali tudi Muzej novejše slovenske zgodovine v Ljubljani. Dijaki 1. letnikov gimnazije so imeli vodeno predstavitev o 1. svetovni vojni, dijaki 2. letnikov gimnazije pa predstavitev sodobne slovenske zgodovine. Dijake so spremljali: mag. Anita Starašinič, Janja Jankovič, prof., Desanka Kambič, univ. dipl. ekon., Miroslav Plut, prof., Marjeta Dolinšek, prof., Leopold Grahek, dipl. inž. str., Andrej Čufer, prof. in Jelena Šikonja, prof.

Obisk učencev OŠ Podzemelj Obiskalo nas je deset učencev 9. razreda osnovne šole Podzemelj. Predstavili smo jim šolo in šolske delavnice (Brigita Grahek Šolar, univ. dipl. psih.), profesorji in dijaki pa so jim pripravili biološko (Andrej Čufer, prof.), fizikalno (Marko Rožič, prof.) in kemijsko delavnico (Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. ke.).

Slika 194. Učenci v delavnici pri biologiji

Srednja šola Črnomelj

Stran 178


Kronika 2014/2015

SOBOTA, 28. 3. 2015 Državno tekmovanje za zlato Cankarjevo priznanje Ob 10.00 je na OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani potekalo državno tekmovanje za zlato Cankarjevo priznanje. Osrednja tema tekmovanja je bila povezava književnosti in zgodovine; naslov letošnjega tekmovanja pa Izročilo knjige. Tekmovalci 2. skupine so pisali razlagalni spis ob romanu Lovra Kuharja Doberdob; tekmovalci 3. skupine pa ob delih Vitomila Zupana Menuet za kitaro (na 25 strelov) in Andante patetico. Z naše šole sta se tekmovanja udeležila dva dijaka, zlato Cankarjevo priznanje pa je prejela Nana Čemas, 1. bG. Mentorici dijakov sta bili Jelena Šikonja, prof in mag. Anita Starašinič.

Srednja šola Črnomelj

Stran 179


Kronika 2014/2015

APRIL, 2015 Strokovna revija Didakta, marec–april 2015 Ekovzgoja na Srednji šoli Črnomelj Članek z naslovom Ekovzgoja na Srednji šoli Črnomelj, avtoric Nevenke Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh., Janje Jankovič, prof. in Desanke Kambič, univ. dipl. ekon., je bil objavljen v strokovni reviji Didakta (marec–april 2015)

Slika 195. Iz članka o Ekovzgoji

POVZETEK Ekošola danes postaja način življenja. Otroci se srečujejo z njo v vrtcu in v osnovni šoli, potem pa te aktivnosti pogosto zamrejo.

Srednja šola Črnomelj

Stran 180


Kronika 2014/2015

V srednji šoli je projekt bolj izjema kot pravilo, fakultete pa se vanj do nedavnega sploh niso vključevale. Sedaj pa so se začeli premiki in prve fakultete pridobivajo zelene zastave. Na naši Srednji šoli Črnomelj se že šesto leto ukvarjamo z eko-projekti, drugo leto pa že izvajamo aktivnosti za pridobitev zelene zastave. Delamo predvsem na trajnostnem ozaveščanju mladih, vključujemo ekološke vsebine v pouk, izvajamo zbiralne akcije, skrbimo za svoje okolje, ločujemo odpadke, se grejemo z biomaso, namestili smo ekološke otoke, pitnike vode, kompostnike … V teku je postavitev čebelnjaka na travniku ob šoli. Imamo tudi spletno učilnico ekošole. Načrtujemo, da bi se v prihodnosti šolsko učno podjetje preusmerilo v ekološko dejavnost.

SREDA, 1. 4. 2015 Regijsko tekmovanje iz matematike Po šolskem tekmovanju so se najboljši matematiki s posameznih šol pomerili na naslednji stopnji tekmovanja, t. j. na regijskem nivoju. V dolenjski regiji, kamor sodi tudi Bela krajina, je bilo tekmovanje organizirano v Brežicah in Krškem. Gimnazijci, ki sodelujejo v tekmovalni skupini A, so se srečali in pomerili na brežiški gimnaziji. S Srednje šole Črnomelj se je na tekmovanje uvrstilo 11 dijakov. Srebrno priznanje so prejeli: - 2. letnik: Jani Metež (2. aG); - 3. letnik: Matija Lovšin in Maja Jankovič (oba 3. aG) ter Jernej Križan (3. bG); - 4. letnik: Jaka Šikonja in Kristjan Žunič (oba 4. bG).

Srednja šola Črnomelj

Stran 181


Kronika 2014/2015

Na državno tekmovanje so se uvrstili Matija Lovšin, Jaka Šikonja in Kristjan Žunič. Še posebej velja izpostaviti uspeh Matije, ki je bil v konkurenci 3. letnikov z naskokom najboljši v celotni dolenjski regiji. Dijaki srednjega strokovnega izobraževanja, ki sodelujejo v tekmovalni skupini B, so se srečali in pomerili na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško. S Srednje šole Črnomelj so se na tekmovanje uvrstili 4 dijaki. Srebrno priznanje sta prejela Tilen Viljem Pintarič iz 1. ST in Nina Banovec iz 4. E. Mentorji dijakom so bili Desanka Kambič, univ. dipl. ekon., Tilen Šetina, prof. in Anica Želježnjak univ. dipl. ekon., ki so dijake tudi spremljali na tekmovanje ter sodelovali pri nadzoru reševanja nalog. Desanka Kambič in Tilen Šetina pa sta kot člana regijske tekmovalne komisije sodelovala tudi pri ocenjevanju izdelkov.

SREDA, 8. 4. 2015 Državno tekmovanje iz ekonomije Tekmovanje se je odvijalo v prostorih Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju. Gostitelji so se potrudili, da so se tekmovalci in mentorji v Kranju počutili prijetno. Državno tekmovanje je potekalo na dveh nivojih: 1. Kategorija ekonomski tehnik Po uspehu na šolskem tekmovanju so na državnem tekmovanju našo šolo zastopale Nina Banovec , Urška Lozar in Urška Gorše vse so dijakinje 4. E oddelka. Posamezno so vse tri dijakinje prejele srebrno državno priznanje. Ekipno pa so ime naše šole uvrstile na 7. mesto v državi. 2. Kategorija gimnazija Tudi na tem nivoju so našo šolo zastopali zmagovalci šolskega tekmovanja, ki imajo ekonomijo na maturi. Srednja šola Črnomelj

Stran 182


Kronika 2014/2015

Zlato državno priznanje iz znanja ekonomije je prejel Domen Kunič, srebrno priznanje Žiga Butala, bronasto pa Urška Starašinič. Vsi omenjeni dijaki so iz 4. aG oddelka. Ekipno je naša šola v tej kategoriji zasedla 2. mesto v državi. Mentor dijakov je bil Anton Kambič, univ. dipl. org. dela.

Slika 196. Udeleženci državnega tekmovanja iz ekonomije

17. državno tekmovanje iz znanja računovodstva Dijaka 2. E, Tjaša Miketič in Kristijan Radman, sta se udeležila državnega tekmovanja iz znanja računovodstva v Postojni. Tekmovala sta na osnovnem nivoju in oba osvojila priznanje. Njuna mentorica je Silva Simonič, univ. dipl. ekon.

Slika 197. Tjaša Miketič, Kristijan Radman in mentorica Silva Simonič, univ. dipl. ekon. Srednja šola Črnomelj

Stran 183


Kronika 2014/2015

PETEK, 10. 4. 2015 Državno tekmovanje iz poslovne matematike, statistike in finančne matematike Letos je tekmovanje potekalo v prostorih Srednje ekonomske in poslovne šole v Kopru, kjer so se udeleženci po zaslugi gostiteljev počutili zelo prijetno. Ker na šoli nimamo vseh oddelkov ekonomske šole, so dijaki tekmovali le v znanju iz statistike. Po uspehu na šolskem sta na državnem tekmovanju našo šolo zastopali le dijakinji Nina Banovec in Urška Lozar, obe iz 4. E. Ime naše šole sta ponesli v sam vrh, saj je Urška dobila zlato priznanje in prvo nagrado, Nina pa je zasedla 3. mesto in si prislužila tretjo nagrado. Mentorica tekmovalk je bila Desanka Kambič, univ. dipl. ekon.

Slika 198. Na sliki ( od leve proti desni): Nina Banovec in Urška Lozar

Srednja šola Črnomelj

Stran 184


Kronika 2014/2015

Čistilna akcija Dijaki in zaposleni na SŠ Črnomelj smo sodelovali v Pomladni akciji urejanja in čiščenja okolja v občini Črnomelj. Akcija je bila iz sobote prestavljena na petek, ker smo v soboto praznovali 70-letnico gimnazije in 105-letnico poklicnega in strokovnega izobraževanja na šoli. Tokrat smo čistili neposredno okolico šole, zunanja igrišča, dvorišče šolskih delavnic, šolo in športno dvorano. Koordinator čistilne akcije je bil Branislav Adlešič, prof.

Slika 199. Goli so zelo umazani

Slika 200. Dijaki med čiščenjem rokometnih golov

Slika 201. Akcija pred šolo

Slika 202. Tudi šipe so že skoraj čiste

Srednja šola Črnomelj

Stran 185


Kronika 2014/2015

SOBOTA, 11. 4. 2015

70 LET GIMNAZIJE V BELI KRAJINI

Slika 203. Vabilo na slavnostno akademijo

Slavnostna akademija ob 70-letnici Gimnazije Črnomelj

REPORTAŽA S SLAVNOSTNE AKADEMIJE OB 70LETNICI GIMNAZIJE ČRNOMELJ Valentina: Pred nami je mnogo vprašajev … Lucija: … in mnogo nalog je neznanih … Eva: … pred nami je še mnogo knjig … Eva: … svetov je daljnih nepoznanih … Valentina: In do njih nas vodijo mnoge ceste. Slavnostna akademija v počastitev 70-letnice gimnazije Črnomelj se je v soboto, 11. aprila, ob 11. uri v športni dvorani po državni himni pričela s tretjo kitico šolske himne, ki je nastala v šolskem letu 2008/2009.

Srednja šola Črnomelj

Stran 186


Kronika 2014/2015

V Črnomlju, naši šoli, tam najde vsak, kar išče, prijatelje, učitelje, svoj drugi dom, tekmuj, se uči, sodeluj in se z maturo odlikuj, po izkušnje, po modrost, da staršem boš v ponos. V čast slavljenki je zbor maturantov zapel Gaudeamus igitur. Po uvodnem nagovoru voditeljic so nas v svet zvočnih, sočnih, prožnih besed, kot so čokolada, Popokatepetl, direndaj, potopili deklamatorji. Polne tribune šolske dvorane so nagovorile ravnateljica Elizabeta Prus, prof., črnomaljska županja

Mojca

Čemas

Stjepanovič

in

Elvira

Šušmelj,

generalna

direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. Sledil je kratek zgodovinski oris gimnazije v Črnomlju. Iz njega se je publike dotaknil zapis dijakinje, zapisan v šolskem časopisu Mozaik, potem ko se je v drugi polovici šolskega leta 1979/1980 s sošolci preselila v današnje prostore. Dolg hodnik, ki še danes ločuje zbornico od učilnic, je namreč poimenovala za Maratonsko polje. Ta še danes razveseljuje dijake, ki, dokler učitelji ne prisopihajo do cilja, zlahka napišejo domačo nalogo. Voditeljice so zgodovinski del prekinile, da bi spomnile, da Srednja šola Črnomelj ni le gimnazija, pač pa tudi srednja strokovna in poklicna šola. Najdaljši staž ima program oblikovalec kovin, ki obeležuje 105. obletnico; od šolskega leta 2008/2009 se na šoli izobražujejo strojni tehniki. V času priprav na slavnostno akademijo pa so bili ekonomski tehniki na praktičnem usposabljanju,

zato

so

se

na

prireditvi

predstavili

z

izdelkom

predstavitvenim filmom. Drugi del zgodovinskega prereza je bil posvečen dogodkom v preteklem desetletju, ki so zaznamovali utrip zgradbe in življenje dijakov, njihovih mentorjev, profesorjev in vseh zaposlenih, ki bodo kot pomembnejši ostali zabeleženi v zgodovino šole: kadrovske in prostorske spremembe, uvedba tople malice, didaktična prenova in posodobitev programov, projekti, Srednja šola Črnomelj

Stran 187


Kronika 2014/2015

ekološka osveščenost … Skratka, novosti, na katere se je pač potrebno navaditi. Nekaj pa se v vsem času ni spreminjalo, in to je pouk. Eva: Pri slovenščini tako še vedno deklamiramo Prešernove pesmi ter se mučimo s podčrtavanjem stavčnih členov … Valentina: Pri matematiki se nam še vedno megli pred očmi ob raznih funkcijah ter ne najdemo smisla v nenehnem računanju pogojne verjetnosti … Lucija: Pri filozofiji pa poskušamo najti smisel življenja, razpravljamo o dobrem in slabem ter si belimo glavo z Descartesovo trditvijo Mislim, torej sem … Eva: Za zgodovino pa se zdi, da je to še vedno le veda o mrtvih, ki mučijo žive … S temi besedami so voditeljice napovedale plesno-dramski krožek, ki je skozi ples, glasbo in igro uprizoril pouk. Po prireditvi je sledilo druženje generacij v šolski jedilnici, kjer so si obiskovalci lahko ogledali priložnostno razstavo ter prelistali jubilejno izdajo šolskega časopisa. Na svidenje spet čez 10 let!

SEZNAM SODELUJOČIH PRI PRAZNOVANJU 70-LETNICE GIMNAZIJE ČRNOMELJ SKUPINA ZA OBELEŽBO 70-LETNICE GIMNAZIJE ČRNOMELJ 

Elizabeta Prus, prof. – ravnateljica, glavna in odgovorna oseba

mag. Anita Starašinič – vodja skupine

Mira Trifkovič, knjižničarka

Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh.

Miroslav Plut, prof.

Nejc Gorše, dipl. inž. str.

IZDELAVA VABILA 

mag. Anita Starašinič – besedilo

Srednja šola Črnomelj

Stran 188


Kronika 2014/2015

Nejc Gorše, dipl. inž. str. – oblikovanje

Mira Trifkovič, knjižničarka – izdelava seznama

IZDELAVA KAZALKE 

Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh.

RAZSTAVA V JEDILNICI ŠOLE 

Štefanija Fortun – nepogrešljiva sodelavka v pokoju

Mira Trifkovič, knjižničarka

Andrej Čufer, prof.

Miha Henigsman

Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela – inf.

ČASOVNI TRAK 

Matic Brinc, 3. bG in ostali pomočniki: Katarina Špringer, Eva Šuštaršič, Peter Matek, Valentina Ambrožič, Tina Plut, Kristina in Anamarija Kočevar – vsi 3. bG ter Maja Jankovič, 3. aG

pod mentorstvom Gordane Popovič Lozar, prof.

RAZSTAVA V MEDIOTEKI 

Razstavljeni izdelki so delo dijakov 1. letnika gimnazije in 1. strojnega tehnika pod mentorstvom Gordane Popovič Lozar, prof. in Mihe Henigsmana.

Razstavo so pod njunim mentorstvom postavili: Matic Brinc, 3. bG in ostali pomočniki: Anamarija in Kristina Kočevar, Eva Šuštaršič, Daniel Kure, Anže Švajger, vsi 3. bG

ŠOLSKI ČASOPIS MOZAIK 

Uredniški odbor: Matic Brinc in Petra Mišica – oba 3. bG

pod mentorstvom Miroslava Pluta, prof.

Tatjana Weiss – priprava izjav in poštno poslovanje

Marko Špringer – slikovno gradivo

Srednja šola Črnomelj

Stran 189


Kronika 2014/2015

Štefanija Fortun – »živ arhiv«, kot jo je mentor šolskega časopisa označil v svojem zagovoru (bivša sodelavka)

SCENARIJ IN REŽIJA SLAVNOSTNE AKADEMIJE 

Vesna Fabjan, prof. in mag. Anita Starašinič

VODITELJICE SLAVNOSTNE AKADEMIJE 

Eva Žepič, 1. bG, Eva Kavčič, 2. bG, Valentina Ambrožič, 3. bG, Lucija Kočevar, 4. bG

pod mentorstvom mag. Anite Starašinič

DEKLAMATORJI 

Tjaša Ogulin, Leja Kambič, Špele Saje, Špela Sever, Ana Banovec – vse 1. aG, Jurij Ivanušič Kristjan Spudić – oba 3. aG

pod mentorstvom Mateje Juran Kordiš, prof.

PLESNO-DRAMSKI KROŽEK 

Žiga Simonič, 1. OK, Nina Mikunovič, Ema Plut, Nika Strmec, Zala Vraničar, Eva Zupanič – vse 1. bG, Brina Dokl, Eva Kavčič – obe 2. bG, Eugenija Janjoš, Maja Jankovič – obe 3. aG, Valentina Ambrožič, Daniel Kure, Tina Plut, Barbara Prus, Pia Zevnik – vse 3. bG, Ana Petrovič – 4. bG, Tanja Brodarič, Mojca Mravinec, Iva Štukelj, Antonella Zajc-Topić – vsi 4. aG,

pod mentorstvom Vesne Fabjan, prof. in mag. Anite Starašinič

Matic Miketič, Andraž Geltar, Domen Kunič, Jure Štukelj – vsi 4. aG, Roman J. Križman – 2. bG (moški del plesnih parov)

Leja Plut, 1. aG (pevka)

Manja Novak, Nina Domitrovič, Maruša Žugelj – vse 2. aG (dijakinje v plesni vlogi čistilk)

Vesna Fabjan, prof., mag. Vlasta Pezdirc, Jelena Šikonja, prof., Rosana Vukojevič, Tilen Šetina, prof. (učitelji v plesni vlogi čistilk)

Srednja šola Črnomelj

Stran 190


Kronika 2014/2015

Matic Brinc, Romana Vranešič – oba 3. bG in člana Glasbene šole Črnomelj

pod mentorstvom Andreja Kuniča

PEVSKI ZBOR 

Državna in šolska himna: dijaki 1. letnika gimnazije

Maturantska himna Gaudeamus igitur: dijaki 4. letnika gimnazije

pod mentorstvom Helene Konda, prof.

ZGODOVINSKI ORIS GIMNAZIJE ČRNOMELJ 

mag. Anita Starašinič

MEJNIKI ZADNJIH 10 LET 

mag. Vlasta Pezdirc

PREDSTAVITVENI FILM 

Ida Bahorić, Tjaša Miketič – obe 2. ET

pod mentorstvom Jelene Šikonja, prof.

SLIKOVNO GRADIVO ZA POWERPOINT PREDSTAVITEV 

Matic Brinc, Petra Mišica in Tina Plut – vsi 3. bG

pod mentorstvom Vesne Fabjan, prof. in mag. Anite Starašinič

IZDELAVA POWERPOINT PREDSTAVITVE 

Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str. in mag. Anita Starašinič

NAPIS NA ZAVESI 

Dijaki 1. OK

pod mentorstvom Mihe Henigsmana

TEHNIČNA PODPORA 

David Mužar, 3. bG, Jan Gašperič, 4. aG, Jure Horvat, 4. aG

Srednja šola Črnomelj

Stran 191


Kronika 2014/2015

PREDSTAVITVE V UČILNICAH 

Fizika – Marko Rožič, prof. (tudi soavtor prizora »pri fiziki« v plesnodramski predstavi)

Kemija – Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem.

Biologija – Andrej Čufer, prof.

Comenius – Alexandra Kočevar, prof. in Marta Strmec, prof.

Podjetje Upček: Silva Simonič, univ. dipl. ekon., Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela – inf., Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon

Debata,

prostovoljno

delo,

ekološki

projekt,

projektni

dnevi

v

Marindolu, raziskovalne naloge s področja sociologije in zgodovine – Janja Jankovič, prof., Gordana Popovič Lozar, prof. FOTOGRAFIJA 

Sara Hudelja, 1. bG

Tilen Šetina, prof.

POGOSTITEV 

Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon.

GLASBENIKI 

Ana Štajdohar, 1. bG, Luka Kuzma, 2. aG, Nina Helena Basarac, 3. aG, Matic Brinc, 3. bG, Mojca Mravinec, Jan Gašperič – oba 4. aG, Mateo Spahić, zunanji član, nakdanji dijak naše šole

SPLETNA PODPORA 

Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela – inf.,

DELOVNO OSEBJE Postavljanje scene: 

Jaka Plut, Kristjan Rožman, Aljaž Babič – vsi 3. ST; Nejc Geltar, Gašper Filak, Rok Veselič, Luka Šimec – vsi

2. ST, Srečko Brezar,

Kristjan Zupanič, Edin Mehinović – vsi 2. OK Razstavljanje scene: Srednja šola Črnomelj

Stran 192


Kronika 2014/2015

Žiga Badovinac, Domen Pavlovič, Nejc Kofalt, Nejc Geltar, Tadej Frankovič – vsi 2. ST; Iva Štukelj, Andraž Geltar, Matic Miketič – vsi 4. aG

Lepljenje oken: 

Aljaž Gregorič, Jaka Plut, Jakob Pešelj – vsi 3. ST

Pomoč v strežbi: 

Ana Vukšinič, 1. bG, Lucija Konda, 3. bG

Marko Špringer, Branko Badovinac – hišnik in čistilke

Slika 204. Dvorana je bila polna

Slika 205. Elizabeta Prus (levo) v razgovoru s podžupanom Samerjem Khalilom (v sredini) in županjo občine Črnomelj, Mojco Čemas Stjepanović (desno) Srednja šola Črnomelj

Stran 193


Kronika 2014/2015

Slika 206. Dijaki 4. bG so na prireditvi zapeli maturantsko himno Gaudeamus igitur

Slika 207. Recitatorja Jurij Ivanušič in Kristijan Spudić (oba 3. aG ) Srednja šola Črnomelj

Stran 194


Kronika 2014/2015

Slika 208. Elizabeta Prus, prof., ravnateljica SŠ Črnomelj med slavnostnim govorom

Slika 209. Ga. Elvira Šušmelj (MŠŠ) med govorom

Srednja šola Črnomelj

Stran 195


Kronika 2014/2015

Slika 210. Del skupine plesno-dramskega krožka med nastopom

Slika 211. Nekaterim se zdi dogajanje med poukom zelo dolgočasno …

Srednja šola Črnomelj

Stran 196


Kronika 2014/2015

Slika 212. … drugi imajo nekoliko več energije …

Slika 213. Tudi učitelji so s svojim atraktivnim nastopom navdušili. Od leve proti desni: Rosana Vukojević, Vesna Fabjan, prof., mag Vlasta Pezdirc, Jelena Šikonja, prof., (manjka Tilen Šetina, prof.)

Srednja šola Črnomelj

Stran 197


Kronika 2014/2015

Slika 214. Ogled razstave fotografij iz preteklosti

Slika 215. V medioteki ĹĄole je bila razstava likovnih del dijakov

Srednja ĹĄola ÄŒrnomelj

Stran 198


Kronika 2014/2015

Slika 216. Učiteljski zbor gimnazije v š.l. 2014/15

V prvi vrsti (od leve proti desni): Janja Jankovič, prof. (SOC., FIL.), mag. Vlasta Pezdirc (ŠVZ), Elizabeta Prus, prof. (SLO, ravnateljica), Miroslav Plut, prof. (NEM., ANG.). V drugi vrsti (od leve proti desni): Tilen Šetina, prof. (MAT), Gordana Popovič Lozar (ZGO, LUM), Anton Kambič, univ. dipl. org. dela. V tretji vrsti (od leve proti desni): Jan Čufer, prof. (pripravnik-ANG), mag. Anita Starašinič (SLO), Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela-inf. (INF), Jelena Šikonja, prof. (SLO), Brigita Grahek Šolar , univ. dipl. psih. (PSI), Marta Strmec, prof. (ANG), Marjeta Dolinšek, prof. (ANG). V četrti vrsti (od leve proti desni): Boris Šikonja, prof. (ŠVZ), Desanka Kambič, univ. dipl. ekon. (MAT), Marko Rožič, prof. (FIZ, MAT), Mateja Juran Kordiš, prof. (SLO), Alexandra Kočevar, prof. (NEM), Vesna Fabjan, prof. (GEO, ZGO), Branislav Adlešič, prof. (ŠVZ), Zdenka Kavčič, prof. (ŠVZ), Andrej Čufer, prof. (BIO). Manjkajo: Robertina Ladika, prof. (GLA), Helena Konda, prof. (GLA), Miha Henigsman (LUM), Rosana Vukojević (ŠPA).

Srednja šola Črnomelj

Stran 199


Kronika 2014/2015

TOREK, 14. 4. 2015 Državno geografsko tekmovanje Dijaki so se pomerili v znanju geografije oz. v poznavanju teme kmetijstvo. Na državnem tekmovanju v Murski Soboti sta nas zastopala Matej Banovec (4. aG )in Romana Vranešič (3. bG), ki sta si prislužila zlato priznanje.

SREDA, 15. 4. 2015–NEDELJA, 19. 4. 2015 Mednarodni projekt Comenius – zaključni projektni sestanek v mestu Santander v Španiji Zaključno srečanje partnerjev iz Slovenije, Portugalske, Danske, Nizozemske in Francije v okviru mednarodnega projekta Comenius – Green Skills for a Global Change je gostila Srednja šola IES Santa Clara iz Santanderja v Španiji. Našo šolo sta zastopali Antonella Zajc Topić, 4.aG in Kaja Bahor, 4. bG ter profesorici Marta Strmec in Alexandra Kočevar. Dijaki in profesorji so s predstavitvami sklenili dvoletni projekt, v katerem so pridobili

znanje

o

okoljskih

in

družbenih

problemih

ter

družbeni

odgovornosti na lokalni in globalni ravni. Potovanja in bivanje v tujini, druženje z evropskimi vrstniki ter gostitev tujih dijakov na naši šoli so zanimiva izkušnja za vse sodelujoče dijake in profesorje Srednje šole Črnomelj. 1.dan (sreda, 15 .4. 2015): Z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana so se v jutranjih urah odpravili proti mestu končnega srečanja, tj. Santander v Španiji. V mestu je sedež svetovno znane banke Santander, poznano pa je tudi kot ribiško mesto. Sprejele so jih gostiteljske družine.

Srednja šola Črnomelj

Stran 200


Kronika 2014/2015

2. dan (četrtek, 16. 4. 2015): Dijaki so si najprej ogledali srednjo šolo IES Santa Clara, kjer so izvedli predstavitve

ob

zaključku

projekta

na

temo

trajnostnega

razvoja.

Izpostavili so svojo aktivno vlogo v projektu. 3. dan (petek, 17. 4. 2015): Ogledali so si mesto Santander, zaliv Santander, obiskali park in palačo Magdalena. Oglede so zaključili z obiskom mestnega akvarija. 4. dan (sobota, 18. 4. 2015): Udeležili so se celodnevne ekskurzije. Ogledali so si podzemno kraško jamo El Soplao, tradicionalni mlin na vodi in poizkusili tradicionalno špansko hrano. V večernih urah so srečanje zaključili z večerjo in zabavo. 5. dan (nedelja, 19. 4. 2015): V jutranjih urah so se odpravili na pot proti domu.

Slika 217. Dijaki in profesorji pred IES Santa Clara

Srednja šola Črnomelj

Stran 201


Kronika 2014/2015

PETEK, 17. 4. 2015 Šolsko tekmovanje v atletiki V okviru Šolskega športnega društva je bilo izpeljano tekmovanje v atletiki. Na področno tekmovanje 12. 5. 2015 v Novem mestu, so se uvrstili dijaki/nje, uvrščeni na prvi dve mesti v posamezni disciplini. Med fanti so se na področno tekmovanje uvrstili: Kristjan Radman (2. EST) in Matjaž Kordiš (4. bG) v teku na 100 m, Matej Dragovan (4. bG) in Roman Križman (2. bG) v teku na 400 m, v metu krogle pa Dominik Lozar (1. bG) in Anže Švajger (3. bG). Med dekleti: Brina Dokl (2.bG) in Zala Vraničar (1. bG) v teku na 100 m, Eva Kavčič (2. bG) in Lana Kozan (1. bG) v teku na 400 m, Ema Plut (1. bG) in Mojca Mravinec (4. aG) v teku na 1000 m. V metu krogle bosta ponovno merili moči Urška Čavič in Tanja Grabrijan (obe 2. bG), v daljino bosta skakali Ita Kukman in Saša Delkot (obe 2. bG), štafeto pa bo tekla ekipa deklet 2. bG v sestavi: Brina Dokl, Ita Kukman, Saša Delkot in Eva Kavčič. Na tekmovanju sta postavili šolska rekorda Eva Kavčič (v teku na 400 m) in Ema Plut (v teku na 1000 m). Tekmovanje je potekalo pod vodstvom učiteljev športne vzgoje Branislava Adlešiča, prof, Zdenke Kavčič, prof., mag. Vlaste Pezdirc in Borisa Šikonje, prof.

Slika 218. Eva Kavčič v cilju teka na 400 m

Srednja šola Črnomelj

Stran 202


Kronika 2014/2015

Slika 219. Start na 1000 m (od leve proti desni): Jurij Krajačič, Mojca Mravinec, Ema Plut, Jure Štukelj, Marko Malnarič in Tjaša Miketič

SOBOTA, 18. 4. 2015 Državno tekmovanje iz matematike Na Gimnaziji Kranj je potekalo državno tekmovanje iz matematike. Na podlagi rezultatov regijskega tekmovanja je bilo iz vse Slovenije tja povabljenih

približno

50

dijakov

iz

vsakega

letnika

gimnazijskega

izobraževanja. Med najboljše matematike v državi so se uvrstili tudi trije črnomaljski gimnazijci, in sicer Matija Lovšin iz 3. aG ter Jaka Šikonja in Kristjan Žunič iz 4. bG. Matija Lovšin in Jaka Šikonja, sta se tudi na samem tekmovanju izvrstno odrezala ter se tako domov vrnila z osvojenim zlatim priznanjem. Ponovno velja posebej izpostaviti uspeh Matije Lovšina, ki je v konkurenci tretjih letnikov zasedel četrto mesto, za kar bo poleg zlate plakete prejel tudi nagrado za najvišje uvrščene tekmovalce.

Srednja šola Črnomelj

Stran 203


Kronika 2014/2015

Razen po uspehu belokranjskih matematikov pa si bodo udeleženci tisto deževno soboto zapomnili še po nečem – prevozu do Kranja in nazaj. Na avtobusu je bila prijetna in zanimiva družba, saj sta se Matiji, Jaki, Kristjanu ter njihovemu mentorju Tilnu Šetini, prof. pridružili profesorica španščine Rosana Vukojević in Eugenija Janjoš iz 3. aG, namenjeni v Ljubljano na državno tekmovanje iz španščine. V skladu z dogovorom zaradi racionalizacije stroškov prevoza so v Ivančni Gorici pobrali še dijakinjo tamkajšnje srednje šole ter profesorico, ki jo je spremljala na matematično tekmovanje v Kranj.

Slika 220. Od leve proti desni: Matija Lovšin, Tilen Šetina, prof., Kristjan Žunič in Jaka Šikonja

Srednja šola Črnomelj

Stran 204


Kronika 2014/2015

TOREK, 21. 4. 2015 Dobrodelna prireditev

Slika 221. Vabilo

V jedilnici šole je bila dobrodelna prireditev Dijaki za dijake. Zbrana sredstva bodo namenjena dijakom šole. Prireditev je potekala v sklopu Srednja šola Črnomelj

Stran 205


Kronika 2014/2015

projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala ali krajše SKK. Namen projekta je vključevanje posameznika v socialne mreže ali druženje s pomočjo različnih dejavnosti, kjer se pridobiva različna znanja in izkušnje. Na prireditvi so poleg dijakov naše šole (predstavili so se dijaki vseh razredov, razen maturantov) nastopili še učenci OŠ Vinica in OŠ Milke Šobar Nataše, predstavili pa so se tudi otroci Vrtca Metlika, ki prav tako sooblikujejo našo mrežo SKK. Koordinatorica projekta je Nevenka Dragovan Makovec, univ dipl. inž tekst. teh.

Slika 222. Program sta povezovala Valentina Ambrožič (3. bG) in Jurij Ivanušič (3. aG) Srednja šola Črnomelj

Stran 206


Kronika 2014/2015

Slika 223. Pod vodstvom Helene Konde, prof. so nastopila dekleta 1. letnika gimnazije

Slika 224. Vedno aktivna, ko gre za dobrodelnost, Janja Jankovič, prof. Srednja šola Črnomelj

Stran 207


Kronika 2014/2015

SREDA, 23. 4. 2015 Ekskurzija dijakov 4. E V sredo, 22. 4. 2015 so se dijaki 4. E v okviru tedna dejavnosti odpravili v Metliko, kjer so si ogledali Vinsko klet Metlika. Ogled vinske kleti je vodila ga. Badovinac, ki jih je popeljala skozi vinsko klet in jim ob tem pripovedovala o zgodovini vinske kleti ter o raznih vrstah vina, kot so: arhivska, barrique, ledeno vino, vino poet ter mnoga druga. Po končanem ogledu so se poslovili in hitro odpravili naprej v Radovico v OŠ Brihtna glava, kjer so spoznali, kako je potekal pouk v 2. razredu leta 1950. Bili so v razredu, kjer je vladala stroga učiteljica, ki jih je podučila o dediščini Bele krajine in z njimi zapela pesmi Pastirče mlado in Lepo Anko. Ker pa med njimi ni bilo glasnega razgrajača, ni nihče okusil bolečine klečanja na koruzi in ne udarcev šibe. Po končanem pouku je večina dobila izpričevalo za opravljen 2. razred, nekateri pa bodo še naslednje leto primorani uživati v istem razredu. A kljub temu so se vsi imeli lepo … Domov so se vrnili polni novih vtisov in z novimi izkušnjami.

Slika 225. Pred vhodom šole Srednja šola Črnomelj

Stran 208


Kronika 2014/2015

Slika 226. Pridno so sledili razlagi

SREDA, 22. 4. 2015–PETEK, 24. 4. 2015 Medpredmetna ekskurzija – Nemčija, Avstrija (1. abG, 1. ST) 1.dan (sreda, 22. 4. 2015): Odpravili so se do čudovitega avstrijskega mesta Salzburg in pot nadaljevali v Nemčijo, kjer so najprej obiskali živalski vrt v Münchnu. Zvečer je sledil ogled BMW sveta in Olimpijskega stolpa, iz katerega je čudovit razgled na mesto.

Slika 227. Salzburg (od leve proti desni): Daša Pintarič, Leja Kambič, Tjaša Ogulin in Leja Plut (vse 1. aG) Srednja šola Črnomelj

Stran 209


Kronika 2014/2015

Slika 228. Obisk BMW sveta (od leve proti desni): Eva Pezdirec, Ana Štajdohar, Tina Švajger, Tamara Rajakovič (vse 1.bG)

2. dan (četrtek, 23. 4. 2015): Dan so začeli z ogledom izredno poučnega Tehniškega muzeja, kjer so si lahko ogledali razne zbirke, od naravoslovnih (npr. fizike, matematike, biologije …) pa tudi do družbenih (npr. glasbe, zgodovine …). Nato je sledil ogled mesta München in obisk stare in nove Pinakoteke.

Tam so dijaki

občudovali likovna dela nekaterih izmed najbolj priznanih mojstrov likovne umetnosti. Temu je sledil še ogled nogometnega stadiona Allianz Arena, ki resnično dosega pričakovanja vsakega nogometnega navdušenca.

Slika 229. Allianz Arena Srednja šola Črnomelj

Stran 210


Kronika 2014/2015

Slika 230. Tehnični muzej Müchen, (skupinska slika 1. abG in 1.ST)

3. dan (petek, 24 .4. 2015): Zadnji dan jih je pot vodila do rudnika soli Berchtesgaden. Sledil je ogled Minimundusa, sveta v malem, in na koncu še obisk Gospe Svete in vojvodskega prestola.

Slika 231. V rudniku soli

Srednja šola Črnomelj

Stran 211


Kronika 2014/2015

MAJ, 2015 TOREK, 5. 5. 2015 Matura 2015 – prva pola iz maternega jezika ali pisanje eseja Dijaki 4. letnika gimnazije so točno ob 9.00 odprli prvo polo iz maternega jezika in se lotili pisanja eseja. Ta je nastal na podlagi dveh maturitetnih čtiv, in sicer dela Lojzeta Kovačiča Otroške stvari in francoske pisateljice Nathalie Sarraute Otroštvo. Maturanti splošne mature so lahko izbirali med interpretativnim in razpravljalnim esejem.

Ogled filma Klub zdravja Dallas V dopoldanskih urah so si dijaki vseh letnikov razen maturantov splošne mature in dijakov 1. in 2. letnika programa oblikovalec kovin v Kulturnem domu Črnomelj ogledali film Klub zdravja Dallas, ki je lani prejel kar tri oskarje¨za glavno moško vlogo (Matthew McConaughey), stransko moško vlogo (Jared Leto) in masko. Film je režiral Jean-Marc Vallée. Drama, posneta po resnični zgodbi, prikazuje življenje samozavestnega Rona, ki je leta 1985 soočen z diagnozo aidsa. Ker mu uradno odobrena zdravila ne pomagajo, začne jemati substance, pridobljene na črnem trgu. Porodi se mu zamisel, kako bi s tem lahko tudi zaslužil, zato s transseksualcem Rayonom ustanovita klub, v katerem z zdravili oskrbujeta druge bolnike. Ne traja dolgo, da njuno poslovanje vzbudi zanimanje organov pregona, toda Ron je odločen vztrajati pri svojem poslanstvu. Za upodobitev krhke, shujšane, umirajoče osebe je bila potrebna popolna fizična preobrazba. Ta proces je trajal štiri mesece pred začetkom snemanja. Srednja šola Črnomelj

Stran 212


Kronika 2014/2015

»Vseskozi sem bil lačen in prežvečil sem ogromno ledu.« McConaughey je bil med hujšanjem pod stalnim zdravniškim nadzorom. Naposled je izgubil približno dvajset kilogramov. Večji del snemanja je tehtal manj kot 65 kilogramov, v ključnem prizoru v bolnišnici jih je imel komajda 60. »Bila je čudovita izkušnja, ki je pomembno vplivala tudi na mojo osebnost. Več sem bral, pisal. Izostril sem svoj um. Malo sem spal, tri ure manj kot prej, vsako noč. Veliko sem se naučil o presoji in odločanju, o spoštovanju reči, ki se nam zdijo samoumevne.« Film je izbral aktiv slovenistk.

Gledališka predstava Jaz, Batman Dijaki 1. in 2. letnika programa oblikovalec kovin so si v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu po izboru aktiva slovenistk ogledali gledališko predstavo Jaz, Batman, ki je nastala pod streho Prešernovega gledališča Kranj. Uro in dvajset minut dolgo odrsko uprizoritev je režiral Vinko Möderndorfer. V glavni vlogi pa je blestel Aljoša Ternovšek. Predstava, ki govori o nasilju, je namenjena tako odraslim kot mladim od 11. leta naprej, so zapisali na svoji spletni strani. Z nasiljem se sooča vsak posameznik, tudi mladostnik. Nasilje med otroki izhaja iz vedenjskih vzorcev odraslih, ki jih mladi prevzemajo, ko pa se pojavi, se v konflikt prej ali slej vključijo tudi odrasli in od njih je odvisno, ali se bo nasilnost razvila ali umirila. Igra humano spregovori o problemu, s katerim se srečujemo tako rekoč vsi. Besedilo pa opozarja na nemoč celotnega družbenega sistema, ki v nori dirki za uspehom ne vidi več svojih najdražjih, svojih odraščajočih potomcev in njihovih težav – ki jih kljub tehnološkemu napredku in precejšnjemu blagostanju ne znajo reševati.

Srednja šola Črnomelj

Stran 213


Kronika 2014/2015

Šolsko tekmovanje v ultimate frizbiju Tekmovanje v frizbiju je bilo zadnje v nizu tekmovanj za naj športnika/-co šole in naj športni razred v šolskem letu 2014/15. Izvedeno je bilo na stadionu Loka, udeležilo pa se ga je 10 ekip. Med fanti se je najbolje odrezala ekipa 2. bG, ki je zasedla 1. mesto. Tekmovali so: Lan Skoliber, Črt Kočevar, Roman Križman, Klemen Jerman, Marko Lakner in Tadej Dragovan. 2. mesto je zasedla ekipa 4. bG, ki je tekmovala v sestavi: Kristjan Žunič, Žan Skukan, Matej Dragovan, Matjaž Kordiš, Jaka Šikonja in Dominik Lozar. Na 3. mesto pa so se uvrstili fantje 2. EST v sestavi: Nejc Geltar, Luka Šimec, Kristjan Radman, Klemen Žugelj in David Klepec. Tekmovali so tudi fantje 1. abG, 3. abG, 4. aG in 4. EST. Vodila sta ga profesorja Branislav Adlešič in Zdenka Kavčič.

Slika 232. Zmagovalna ekipa 2. bG. Od leve proti desni klečita: Marko Lakner in Črt Kočevar; od leve proti desni stojijo: Lan Skoliber, Roman Križman, Klemen Jerman in Tadej Dragovan

Srednja šola Črnomelj

Stran 214


Kronika 2014/2015

V konkurenci deklet je bila najboljša ekipa 4. bG (Tina Križ, Sara Milkovič, Sara Kavčič, Monika Bajuk, Lucija Kočevar in Mojca Mravinec). Na 2. mesto se je uvrstila ekipa 2. bG (Eva Kavčič, Ana Mavsar, Saška Delkot, Ita Kukman in Tanja Grabrijan). 3. mesto je zasedla ekipa 1. bG (Nina Mikunović, Nika Strmec, Tina Švajger, Zala Vraničar in Ana Štajdohar).

Slika 233. Sedita (od leve proti desni): Mojca Mravinec in Sara Milkovič. Stojijo (od leve proti desni): Sara Kavčič, Tina Križ, Lucija Kočevar in Monika Bajuk

SOBOTA, 9. 5. 2015 Državno tekmovanje iz kemije Tekmovanje je potekalo v novih prostorih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. To je bilo že 49. državno tekmovanje iz znanja kemije za srednje šole. Udeležili so se ga 4 dijaki naše gimnazije. Najbolje se je odrezal dijak 4. bG Jaka Šikonja, ki si je prislužil srebrno Preglovo plaketo (le za 2 % je zgrešil zlato).

Srednja šola Črnomelj

Stran 215


Kronika 2014/2015

Dijakinji Tjaša Klemenčič (3. aG) in Špela Sever (1. aG) ter dijak Robert Glazer (2. bG) so prejeli bronaste Preglove plakete. Dijakom je bila mentorica Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem.

Slika 234. Od leve proti desni: Tjaša Klemenčič, Špela Sever, Jaka Šikonja in Robert Glazer

TOREK, 12. 5. 2015 Atletika, posamično področno prvenstvo srednjih šol Tekmovanje se je odvijalo v Novem mestu. V teku na 1000 m je Ema Plut s časom 3:19,86 osvojila bronasto kolajno in s tem izboljšala šolski rekord. V skoku v daljino pa sta šolski rekord postavila tudi Žiga Butala (6,08 m) in Ita Kukman (4,73 m). Tekmovanja so se udeležili še: Urška Čavić, Tanja Grabrijan, Zala Vraničar, Eva Kavčič, Srednja šola Črnomelj

Stran 216


Kronika 2014/2015

Saša Delkot, Roman Križman, Kristjan Radman, Jure Štukelj, Anže Švajger, Jurij Krajačič, Dominik Lozar, Luka Šimec in Tomaž Kasunič. Na finalno državno tekmovanje se je uvrstil Žiga Butala (skok v daljino), a se ga ni udeležil.

Slika 235. Žiga Butala, 4. aG

Slika 236. Ema Plut, 1. bG (prva z leve), ob podelitvi medalj

Srednja šola Črnomelj

Stran 217


Kronika 2014/2015

SREDA, 13. 5. 2015 Področno prvenstvo osnovnih šol s prilagojenim programom V Športno rekreacijskem centru Loka je potekalo področno prvenstvo osnovnih šol s prilagojenim programom. Pri izvedbi tekmovanja sta bila v pomoč tako učitelja športne vzgoje Zdenka Kavčič in Brane Adlešič kot tudi dijaki naše šole: Jurij Ivanušič, Matija Lovšin, Larisa Šegina, Klara Laura Konda, Tjaša Klemenčič iz 3. aG ter Daniel Kure, Lucija Konda, Pia Zevnik in Matic Brinc iz 3. bG.

Slika 237. Radi priskočijo na pomoč… Čepita (od leve proti desni): Jurij Ivanušič in Daniel Kure; stojijo (od leve proti desni): Klara Laura Konda, Larisa Šegina, Matic Brinc, Lucija Konda, Tjaša Klemenčič, Pia Zevnik in Matija Lovšin

Srednja šola Črnomelj

Stran 218


Kronika 2014/2015

PETEK, 15. 5. 2015 Državno tekmovanje ŠPF Državno tekmovanje je bilo letos organizirano v Velenju. Tekmovali so tudi dijaki naše šole, in sicer v kategorijah solo, pari in produkcija. V kategoriji solo so nastopile: Zala Vraničar, 1.bG, Tina Plut, 3.bG, Eva Kavčič, Brina Dokl, 2.bG, Mojca Mravinec, 4.aG, in Maja Jankovič, 3.aG Dekleta so na državnem tekmovanju ekipno dosegla 2. mesto, Zala Vraničar je bila posamično uvrščena na 3. mesto, Mojca Mravinec pa na 5. mesto. Našo šolo je na državnem tekmovanju zastopalo tudi šest parov. Kar pet se jih je uvrstilo v finale. Na koncu sta bila najboljša Mojca Mravinec in Domen Kunič, 4.aG, ki sta zasedla 3. mesto. S produkcijo je našo šolo letos zastopal 2.aG, ki je povsem prevzel tako gledalce kot sodnike. Prislužili so si 1. mesto.

Slika 238. Zala Vraničar je blestela Srednja šola Črnomelj

Stran 219


Kronika 2014/2015

Slika 239. Od leve proti desni: Brina Dokl, Eva Kavčič, Maja Jankovič, Zala Vraničar, Vesna Fabjan, prof., Mojca Mravinec, Tina Plut (nastopile so v kategoriji solo) in Nina Mikunovič

Slika 240. Dvojčka Iva in Jure Štukelj, 4. bG, sta nastopila v paru Srednja šola Črnomelj

Stran 220


Kronika 2014/2015

Slika 241. Zmagovalni nastop 2. aG

PONEDELJEK, 18. 5. 2015 49. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2015 V Murski Soboti je potekalo 49. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2015. Z zagovorom raziskovalne naloge Razvoj diagnostične metode za določanje Downovega sindroma iz krvi nosečnic so na njem sodelovali trije dijaki 3. b gimnazije Črnomelj: Romana Vranešič, Peter Matek in Vito Šuklje.

Raziskovalno

nalogo

so

v

okviru

projekta

Nova

generacija

raziskovalcev ved o življenju (NGRVŽ) izdelali na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Boruta Štruklja in Jerneja Luzarja ter šolskih mentorjev Margaretke Šavli, univ dipl. inž. kem. in Andreja Čuferja, prof. Za interdisciplinarno raziskovalno nalogo so dijaki prejeli srebrno priznanje.

Srednja šola Črnomelj

Stran 221


Kronika 2014/2015

Slika 242. Vito Šuklje, Romana Vranešič in Peter Matek

TOREK, 19. 5. 2015 Predstavitev zgodovinsko-sociološke raziskovalne naloge Dijaki 1. aG Tjaša Ogulin, Anž Plut in Zvonka Janežič so na državnem tekmovanju raziskovalnih nalog Srečanje srednješolskih raziskovalk in raziskovalcev novejše zgodovine v okviru Eustory dosegli 2. mesto z raziskovalno nalogo z naslovom » … Da bi enkrat prišel domu …« (Kako so 1. svetovno vojno doživljale belokranjske družine pod Semiško goro?). Raziskovalno nalogo so dijaki predstavili 19. maja 2015 v Muzeju novejše slovenske zgodovine v Ljubljani. Mentorici raziskovalne naloge sta bili profesorica zgodovine Gordana Popovič Lozar in profesorica sociologije Janja Jankovič.

Srednja šola Črnomelj

Stran 222


Kronika 2014/2015

Slika 243. Od leve proti desni: Tjaša Ogulin, Anž Plut, Zvonka Janežič med predstavitvijo svojega dela

Slika 244. Od leve proti desni: Gordana Popovič Lozar,prof., Zvonka Janežič, Anž Plut,Tjaša Ogulin in Janja Jankovič, prof.

Srednja šola Črnomelj

Stran 223


Kronika 2014/2015

ČETRTEK, 21. 5. 2015 Zaključek pouka za 4. letnike Dijaki 4. aG, 4. bG in 4. EST so imeli zadnje ure rednega pouka v svojem srednješolskem izobraževanju. Po veljavnem urniku bi se morala oba oddelka gimnazijskih maturantov od srednješolskih klopi posloviti pri predmetih, ki sta jih skozi štiri leta spremljala v največjem obsegu – slovenščini oz. matematiki. Žal pa smo uspeli zabeležiti le slovo a-jevcev, ki so tik pred zadnjim zvonjenjem ob koncu ure matematike pozirali pred tablo oz. katedrom. To, kar so počeli ta dan b-jevci pa ostaja zavito v skrivnost.

Slika 245. 4. aG ob koncu zadnje ure pouka matematike v SŠ

Srednja šola Črnomelj

Stran 224


Kronika 2014/2015

PETEK, 22. 5. 2015 Četvorka v dežju Tudi letos je bilo točno opoldne slišati prve zvoke, ki so maturante klicali na ples četvorke. Bilo je kot bi dežne kaplje želele prehiteti plesni ritem in preglasiti zvoke glasbe ter piščalk. In še marsikaj drugega je bilo v zraku … Po plesu maturantov so v akcijo za pridobitev ključa stopili dijaki 3. abG. in 3. ST. S predstavitvijo in ponudbami so se močno trudili prepričati maturante, da ključ pripada prav njim… Uspelo je 3. ST.

Slika 246. Močno je deževalo …

Srednja šola Črnomelj

Stran 225


Kronika 2014/2015

Slika 247. …in deževalo …

Slika 248. Ključ si je priboril 3. ST

Srednja šola Črnomelj

Stran 226


Kronika 2014/2015

NEDELJA, 24. 5. 2015 Podelitev nagrad najboljšim fizikom in matematikom Pod naslovom Bistroumi 2015 je v ljubljanski dvorani Union potekala slavnostna podelitev nagrad najuspešnejšim udeležencem tekmovanj, ki potekajo v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Na prireditev so bili kot nagrajenci povabljeni tudi štirje črnomaljski srednješolci. To so Urška Lozar in Nina Banovec, obe iz 4. E, ki sta prejeli prvo oz. tretjo nagrado za uspeh na tekmovanju iz statistike, Matija Lovšin, 3. aG, ki je za uspeh na matematičnem tekmovanju prejel tretjo nagrado, ter Jaka Šikonja, 4. bG, ki si je tretjo nagrado prislužil na tekmovanju iz fizike. Mentorji belokranjskim bistroumom so bili Desanka Kambič, univ. dipl. ekon., Marko Rožič, prof., in Tilen Šetina, prof.

Slika 249. Matija Lovšin, Urška Lozar, Nina Banovec in Jaka Šikonja Srednja šola Črnomelj

Stran 227


Kronika 2014/2015

PONEDELJEK, 25. 5. 2015 Podelitev spričeval dijakom zaključnih letnikov V šolski predavalnici je potekala manjša slovesnost ob podelitvi spričeval in pohval dijakom zaključnih letnikov programov gimnazija, ekonomski tehnik in strojni tehnik. Spričevala in pohvale je ob pomoči razrednikov dijakom podelila ravnateljica Elizabeta Prus, prof.

Slika 250. 4. aG z razredničarko Vesno Fabjan, prof. (na sliki skrajno levo) in ravnateljico Elizabeto Prus, prof. (na sliki skrajno desno)

Slika 251. 4. bG z razredničarko Marto Strmec, prof. (na sliki skrajno levo) in ravnateljico Elizabeto Prus, prof. (na sliki skrajno desno) Srednja šola Črnomelj

Stran 228


Kronika 2014/2015

Slika 252. Od leve proti desni: ravnateljica Elizabeta Prus, prof., Nina Banovec, Urška Lozar (4. E) in razredničarka Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela-inf.

Slika 253. Od leve proti desni: ravnateljica Elizabeta Prus, prof., Marko Malnarič (4. ST) in razrednik Leopod Grahek, dipl. inž. str.

Srednja šola Črnomelj

Stran 229


Kronika 2014/2015

SREDA, 27. 5. 2015 Izpiti za izboljševanje ocen Tudi dijaki naše šole radi izkoristijo dodatno priložnost, ki jim omogoča opravljanje izpita iz posameznega predmeta z namenom, da bi zvišali zaključeno oceno pri določenem predmetu. Tako pa jih je na spletni strani šole o terminu in poteku bližajočih se izpitov predhodno obvestila ravnateljica.

Slika 254. Obvestilo na spletni strani šole

PETEK, 29. 5. 2015 4. parlament mladih Savskega bazena v Bihaću (1. dan) Ekipa črnomaljskih srednješolcev je sodelovala na 4. parlamentu mladih Savskega bazena v Bihaču. Šolo so zastopali Niko Žan Kastelc, 1. bG, dosedanji predsednik Parlamenta, Marko Lakner, Ana Mavsar (oba2. bG) in Žiga Badovinac, 2. E. Dijaki so se odzvali na mednarodni fotografski natečaj Savskega bazena z naslovom Življenje z reko in na reki. Fotografija Marka Laknerja Novo na Srednja šola Črnomelj

Stran 230


Kronika 2014/2015

starem je bila uvrščena med najboljše. V Bihaču so se družili z dijaki iz Srbije, Bosne in Hercegovine ter iz Hrvaške, ogledali so si Nacionalni park Una.

Slika 255. Od leve proti desni: Ana Mavsar, Žiga Badovinac Niko Žan Kastelc, Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh. in Marko Lakner

SOBOTA, 30. 5. 2015 4. parlament mladih Savskega bazena v Bihaću (2. dan) Sodelovali so v različnih ekoloških delavnicah in srečanje zaključili z ogledom priložnostne

razstave

fotografij,

ki

so

jih

poslali

na

natečaj.

Leta 2002 so države, ki leže ob reki Savi, oblikovale Mednarodno komisijo za porečje reke Save (Savska komisija) in podpisale okvirni sporazum, zavedajoč se življenjskega pomena čezmejnega sodelovanja, katerega cilj je trajnostni

Srednja šola Črnomelj

Stran 231


Kronika 2014/2015

razvoj Savskega bazena. Okvirni sporazum je začel veljati leta 2004, leta 2007 pa so države pogodbenice razglasile 1. junij za dan reke Save. V projektu Ekošola pa je bila ekipa črnomaljskih dijakov, in sicer Marko Lakner, Roman J. Križman in Črt Kočevar, nagrajena na natečaju Moja reka si. Fantje so pripravili in posneli ekološko stand up komedijo. Roman J. Križman in Črt Kočevar se srečanja v Bihaću nista mogla udeležiti. Gostitelji so ob zaključku za vse povabljene pripravili simbolična in praktična darila. Dijake je spremljala Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh.

Slika 256. Udeleženci 4. parlamenta mladih Savskega bazena v Bihaću

Srednja šola Črnomelj

Stran 232


Kronika 2014/2015

JUNIJ, 2015 PONEDELJEK, 1. 6. 2015 Upokojil se je Branko Badovinac

Slika 257. Hišnik Branko

Naš hišnik Branko je izpolnil pogoje za upokojitev. Pričakujemo, da se bomo v kratkem od njega tudi uradno poslovili.

Zaposlitev Brez hišnika pač ne gre… Za delovno mesto se je potegovalo veliko število kandidatov. Ravnateljica pa je izbrala g. Bojana Šikonja, ki se že spopada z novimi nalogami in zadolžitvami .

Srednja šola Črnomelj

Stran 233


Kronika 2014/2015

Športni dan - plavanje (1. abG, 1. ST, 2. EST ) Dijaki so športni dan opravili v Čateških toplicah. Dodobra so se naužili vožnje po toboganih in tudi plavanja v prijetno topli vodi. Spremljali so jih: Branislav Adlešič, prof., Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str., Vesna Fabjan, prof., Zdenka Kavčič, prof. (vodja), Alexandra Kočevar, prof., mag. Vlasta Pezdirc, mag. Anita Starašinič in Boris Šikonja, prof.

Svet orhidej z mag. Jernejem Kavškom, (3. abG) Dijaki tretjih letnikov so se odpravili na ure biologije v naravi. Sprehodili so se od Nerajca do Belčjega Vrha (5 km hoje) in med potjo spoznavali svet orhidej Bele krajine. Mag. Jernej Kavšek je ljubiteljski poznavalec kukavičevk ali orhidej. V Beli krajini raste kar 33 vrst. Več informacij lahko najdemo na spletni povezavi: http://www.orhideje-bk.eu/. Med potjo so naleteli na kar 8 vrst orhidej, in sicer: 

močvirsko kukavico (Anacamptis palustris),

jajčastolistnega muhovnika (Listera ovata),

navadnega kukovičnika (Gymnadenia conopsea),

dvolistnega vimenjaka (Plathanthera bifolia),

steničjo kukavico (Anacamptis coriophora),

trassilvansko prstasto kukavico (Dactylorhiza maculata),

piramidastega pilovca (Anacamptis pyramidalis),

čebeljeliko mačje uho (Ophrys apifera).

Srednja šola Črnomelj

Stran 234


Kronika 2014/2015

Slika 258. Dvolistni vimenjak

Slika 259. Čebeljeliko mačje uho

Slika 260. Od Nerajca do Belčjega Vrha

Srednja šola Črnomelj

Stran 235


Kronika 2014/2015

ČETRTEK, 4. 6. 2015 Zaključna prireditev literarnega natečaja Moja domovina – srečanja pri vodnjakih in studencih Natečaj je v septembru 2014 razpisalo društvo Naša zemlja. Za razpisano temo so se v društvu odločili, da bi poudarili pomen naravnega bogastva, kot je voda. Na natečaju so sodelovali učenci in dijaki različnih osnovnih in srednjih šol Republike Slovenije, in sicer kar 611. Izvirna dela vseh sodelujočih so bila predstavljena na zaključnih prireditvah, ki so potekale v različnih krajih hkrati v Trubarjevem tednu od 3. do 8. junija 2015. Z naše šole se je prireditve udeležil Jaka Šikonja, 4. bG. Potekala je v četrtek, 4. 6., ob 18. uri na OŠ Zbora odposlancev v Kočevju. Poleg priznanja so nagrajenci vabljeni na ogled predstave Trubar in drugi trubadurji slovenske kulture v Cankarjevem domu v Ljubljani 8. junija 2015 ob 10. uri.

Slika 261. Avtor: Jaka Šikonja, 4.bG

Srednja šola Črnomelj

Stran 236


Kronika 2014/2015

Avtor: Jaka Šikonja, 4.bG; naslov šole: Srednja šola Črnomelj, Kidričeva 18a, 8340 Črnomelj; mentorica: mag. Anita Starašinič; občina: Črnomelj

Noč je nad dolino padla I. Noč je nad dolino padla, luna posijala kar krepko, kot da dnevu sonce je ukradla, polegla naravo je v posteljo. Tema je vsem zatisnila oči, še potoku, ki žlobudra glasno, odvzela in izbrisala moči. A le v pastirjevem srcu ne zmore ugasiti plamna, ki v njem gori, saj izvedel Jure je za nočne more. Pašniki obrasli in lačna čreda so prisilili ga, da pojde v gore. Jutrišnji odhod, ki mu telo razjeda, pomeni od izvoljenke slovo in skrb, da si drugega ogleda. Z zoro in roso jutrovo napoti se Jure, naš pastir, k svoji Mojci, ki ukaže ji gotovo: »Čakaj, ljubi, piši! Tvoj papir bo dež, kuverta veter v klanec! Kapljica dežja mi ljubezni bo izvir!« Z besedami konča izbranec, na kar ga Mojca opozori: »Če tako storim, te čaka moj prstanec! Ti le bister studenec ogovori, naj se izdihi tvoji ponesejo z vodo, z ranami srca bridki val otovori. Potok iz višav mi narekoval bo usodo, ko čakala bom, da vrneš se!« Jure jo objame, in kot da je v napoto, Srednja šola Črnomelj

Stran 237


Kronika 2014/2015

usmeri svoj korak čuvat ovčice. Tako zapusti domače in vasico že v pričakovanju svoje se vrnitve. Prvo noč pod najsvetlejšo zvezdico željan izpolniti obljubo stopi ogovorit gorsko solzico: II. »Studenčnica, se vprašaš kdaj, od kod ti moč in lesketav sijaj, od kod nevidna kri, ki nosiš jo po strugi, brez katere zdaj spala bi v trugi? Tako kot tebe dež napaja, življenje daje, suše osvobaja, tako mi deklica vliva volje, da zmorem in obdelujem polje. Sedaj ko veš, da sva si enaka, bi ugodila mili prošnji svojega rojaka? Rotim te, da čustva poneseš v dolino, moji Mojci iz srca vnetega vsebino.« Ob zahodu, ko večer se zlije z mesečino, se Mojca zala zazre v nebo, da izpove dežju srčno bolečino: »Kralj Eol, dajem ti nalogo sveto! Moj dragi stoglavo pase čredo, daleč je od objema mojih rok, tako daleč ne sliši ustnic zvok. Odnesi oblake dežja na gorke višine do mojega dragega, zelene planine, izpoj in odvrzi mojo ljubezen, zabodi v dušo kot meč ga trorezen.« III. »Spominjam se najinih stezic, vse polnih alpskih cvetlic, a nobene žlahtne rože strela ni kot tvoja mi srce prevzela.«

Srednja šola Črnomelj

Stran 238


Kronika 2014/2015

»Dragi, lepe so besede tvoje, a kaj ko zamenjala bi jih za dvoje, da me kuštraš po laseh počasi, da nocoj me presenetiš v vasi.« »Poletel bi z gore, a nikar! Gorje, če bi zalotil naju gospodar! Po hrbtu bič usekal bi globoko, kaj bilo, če le pomislim na poroko!« »Pogreša te moje srce močno, čaka in čaka te vselej skrbno. Jesen prihaja, voda teče, kmalu tudi konec bo nesreče!« »Čustva so v vodi raztopljena, ljubezen že davno utopljena. Nič več ne zmorem dati na daljino, le telo, če se vržem v globino.« »Padaj še močneje kot poprej! Vihar, razširi se po deželi tej, napolni studenec, ki prinaša mi izdihe, vi, kapljice, pa njemu moje stihe.« IV. In res, vetrovi prevpijejo planine tihe, iz neba se vzdigne strašan orkan, da ponese s seboj Mojčine navdihe. Zašel je tja, kamor je bil poslan, skalo odtrgal in jo vrgel v potok, skalo, kjer je Jure bil postlan. Ta se trudil je, a ni jih rok, ki bi rešile ga nesreče, in kar zjutraj je Mojca v vodi našla, bil je vzrok, da zaplavala je še ona v raj.

Srednja šola Črnomelj

Stran 239


Kronika 2014/2015

PETEK, 5. 6. 2015 Upokojila se je Ismeta Mujanović Pripravili smo manjšo slovesnost in se poslovili od sodelavke, ki je dolga leta skrbela za čistočo šolskih prostorov. Nekaj besed ji je v imenu celotnega kolektiva namenila ravnateljica, Elizabeta Prus, prof., v imenu članov sindikata pa še mag. Vlasta Pezdirc. Ob tej priložnosti smo jo tudi obdarili s praktičnimi darili.

Slika 262. Elizabeta Prus, prof., mag. Vlasta Pezdirc in Ismeta Mujanović

Srednja šola Črnomelj

Stran 240


Kronika 2014/2015

PETEK, 19. 6. 2015 Sprejem dijakov in osnovnošolcev v Metliki Uspešni dijaki in osnovnošolci iz metliške občine so se na vabilo župana občine Metlika, g. Darka Zevnika, udeležili sprejema. Iz Srednje šole Črnomelj so se povabilu odzvali: 

iz 1. letnika gimnazije: Zala Vraničar (1. bG)

iz 2. letnika gimnazije: Urška Čavič, Eva Kavčič, Brina Dokl (vse 2. bG)

iz 4. letnika gimnazije: Lucija Kočevar, Sara Kavčič, Sara Milkovič in Jaka Šikonja (vsi 4. bG).

Sprejema se je udeležila tudi ravnateljica SŠ Črnomelj Elizabeta Prus.

Slika 263. Od leve proti desni: Elizabeta Prus, prof., ravnateljica SŠ Črnomelj, Jaka Šikonja, Lucija Kočevar, Sara Milkovič (vsi dijaki 4. bG), Darko Zevnik, župan občine Metlika

Srednja šola Črnomelj

Stran 241


Kronika 2014/2015

TOREK, 23. 6. 2015 Nagradni izlet Za dijake, ki bodo ob koncu šolskega leta prejeli najvišje pohvale, za dijake, ki bodo šolsko leto zaključili z odličnim učnim uspehom, ter za naj športni razred je bil organiziran nagradni izlet v Crikvenico. Udeležilo se ga je 93 dijakov in dijakinj ter 9 spremljevalcev. Kljub slabi vremenski napovedi so ob morju dan preživeli lepo. Nekateri so uživali v vodi, dogajanje pa so si popestrili tudi z družabnimi igrami. Dijake so spremljali: Nejc Gorše, dipl. inž. str., Janja Jankovič, prof., Anton Kambič, univ. dipl. org. dela, Alexandra Kočevar, prof., Jelena Šikonja, prof., mag. Anita Starašinič, Vesna Fabjan, prof., Silva Lozar, univ. dipl. ekon. in Branislav Adlešič, prof. (vodja izleta).

Slika 264. Bolj ali manj hrabri

Srednja šola Črnomelj

Stran 242


Kronika 2014/2015

Slika 265. Vročine res ni bilo

Zaključna prireditev S-Factorja Na Srednji šoli Črnomelj smo gostili OŠ MŠN z zaključno prireditvijo mednarodnega projekta S-Factor. Prireditev je potekala v evrovizijskem duhu: gostje so si ogledali predstavitvene filmčke sodelujočih šol iz 6 evropskih držav. Največji aplavz sta seveda požela filmčka OŠ MŠN. Dve žiriji sta prikazane filme ocenili ter podali glasove za najboljše tri, nato so preko Skypa posredovali glasove v Anglijo ter Grčijo. Preko video povezav so pozdravili udeležence projekta v Angliji in Grčiji ter izvedeli izide glasovanja v Angliji. V tekočem tednu so podobne prireditve izvedle še ostale članice projekta in pridobile ustrezne glasove. Trije finalisti bodo prikazani na osrednji prireditvi S-Factorja 9. julija v Sheffieldu v Angliji. V eni žiriji je sodelovala ravnateljica SŠ Črnomelj Elizabeta Prus, v drugi žiriji pa dijakinji SŠ Črnomelj Pia Zevnik in Barbara Prus (obe 3. bG).

Srednja šola Črnomelj

Stran 243


Kronika 2014/2015

Slika 266. Ravnatelj OŠMŠN Matjaž Barič je pozdravil navzoče

Slika 267. Nastop belokranjske kantavtorice Erike Kralj

Srednja šola Črnomelj

Stran 244


Kronika 2014/2015

SREDA, 24. 6. 2015 Dan državnosti in konec pouka na SŠ Črnomelj Dijaki in profesorji

SŠ Črnomelj smo v šolski avli svečano počastili dan

državnosti in konec pouka. Najprej smo s šolsko proslavo obeležili dan državnosti, skozi kratek zgodovinski pregled smo se spomnili pomembnih dogodkov iz časov osamosvajanja Slovenije, ki so nas spomnili na to, da čas, ki ga živimo, ni tako samoumeven. O pomembnosti trenutka in časa je spregovorila tudi ravnateljica šole Elizabeta Prus, prof. Sledila je podelitev pohval in priznanj najuspešnejšim dijakom. Dogajanje se je nato preselilo v razrede, kjer so dijaki prejeli spričevala in se do naslednjega šolskega leta poslovili od razrednikov in sošolcev.

Slika 268. Prireditev sta povezovali sestri Valentina (3. bG) in Nika Ambrožič (2. E) Srednja šola Črnomelj

Stran 245


Kronika 2014/2015

Slika 269. Pod vodstvom Helene Konda, prof. je zapel zbor dijakov 1. abG

Slika 270. Odlično je zapela Leja Plut (1. aG)

Srednja šola Črnomelj

Slika 271. Naj športnika: Eva Kavčič (2. bG) in Jure Štukelj (4. aG)

Stran 246


Kronika 2014/2015

JULIJ, 2015 PONEDELJEK, 6. 7. 2015 Svečana podelitev spričeval poklicne mature 2015 Odvila se je ob 20. uri v medioteki šole. Program sta povezovala in v njem sodelovala Mateja Đotlo in Matej Horvat, dijaka 2. aG, za glasbeni prispevek je poskrbel maturant Matej Zajc. V uvodnem delu prireditve je spregovorila ravnateljica Elizabeta Prus, prof., ki je nato dijakom ob pomoči razrednikov Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela/inf. in Leopolda Grahka, dipl. inž. str. ter tajnice mature Anice Želježnjak, univ. dipl ekon., podelila spričevala poklicne mature. Slavnostne prireditve sta se udeležila tudi podžupana črnomaljske (Štefan Misja) in semiške občine (Bojan Jakša) ter spregovorila nekaj besed. Podelitev spričeval se je zaključila v sproščenem klepetu dijakov, profesorjev in staršev. Scenarij prireditve je bil delo Mateje Juran Kordiš, prof.

Slika 272. Program sta povezovala Mateja Đotlo in Matej Horvat

Srednja šola Črnomelj

Stran 247


Kronika 2014/2015

Slika 273. Matej Zajc je zaigral nekaj veselih viž

Slika 274. Ravnateljica Elizabeta Prus, prof., Anja Božič Pezdirc (edino dekle zaključnega letnika programa strojni tehnik) in razrednik Leopold Grahek, dipl. inž. str. Srednja šola Črnomelj

Stran 248


Kronika 2014/2015

Slika 275. Maturanti poklicne mature (4. EST) z razrednikoma, ravnateljico in podžupanoma

ČETRTEK, 9. 7. 2015 Zaposleni smo dan preživeli na Koroškem Ob 6.00 smo se odpeljali proti Slovenj Gradcu, kjer smo si gledali Hišo mojstrovin Perger. Gre za edinega evropskega medičarja in svečarja s tradicijo iz leta 1757. Tam so nas seznanili z izdelovanjem lectovih srčkov, pravih voščenih sveč, medenjakov in nas postregli z domačimi bonboni brez konzervansov. Poskusili smo lahko tudi pravo brezalkoholno medico, medeno žganje in medeno vino. Pot smo nadaljevali do splavarskega pristana v Gortini v občini Muta, kjer so nas sprejeli koroški splavarji. Za dobrodošlico so nas postregli s kruhom, soljo in domačim žganjem. Sledila je flosarska rajža – potovanje po reki Dravi in hudomušen sprehod skozi zgodovino splavarjenja s flosarskim krstom in flosarsko malico. Srednja šola Črnomelj

Stran 249


Kronika 2014/2015

Po ogledu Mitninske postojanke in srednjeveške tržnice smo se ustavili v Koroški hiši pri lipi v Muti, kjer smo si privoščili ajdove štruklje z orehovim nadevom ter borovnicami in sladoled z bučnim oljem in praženimi bučnimi semeni.

Slika 276. Skupinska v pričakovanju flosarske rajže

PONEDELJEK, 13. 7. 2015 Svečana podelitev spričeval splošne mature 2015 V večernih urah je v medioteki šole potekala podelitev spričeval splošne mature 2015. Prireditev se je začela z deklamacijo, ki sta jo napovedala povezovalca programa Lucija Konda in Damjan Dragovan – dijaka 3. bG. V programu so z recitacijami sodelovale še dijakinje 1. bG: Zala Vraničar, Eva Zupanič in Eva Žepič; za tehnično podporo pa je poskrbel David Mužar, 3. bG. Z dvema pevskima točkama je navdušila naša nekdanja dijakinja, sedaj pa študentka 2. letnika biologije, Martina Mravinec; na kitari jo je spremljal Marko Simčič, študent elektrotehnike. Potem ko je ravnateljica s pomočjo razredničark Vesne Fabjan in Marte Strmec ter tajnice mature Anice Želježnjak podelila maturantom njihova spričevala, je sledila še razglasitev Srednja šola Črnomelj

Stran 250


Kronika 2014/2015

najboljših šestih, tj. zlatih maturantov. To so: Anja Šimec, 4. aG, Lucija Kočevar, Sara Milković, Žan Skukan, Jaka Šikonja in Kristjan Žunič, vsi 4. bG. Navzoče je nagovorila tudi črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanović. Prireditev je režirala mag. Anita Starašinič

Slika 277. a-jevci so na levi, b-jevci na desni

Slika 278. Maturanti z razredničarkama, ravnateljico in županjo

Srednja šola Črnomelj

Stran 251


Kronika 2014/2015

Slika 279. Od leve proti desni: Marta Strmec, prof., Mojca Čemas Stjepanović, županja, Lucija Kočevar, Sara Milković, Anja Šimec, Jaka Šikonja, Žan Skukan, Kristjan Žunič, ravnateljica Elizabeta Prus, prof. ter Vesna Fabjan, prof.

TOREK, 21. 7. 2015-PETEK, 24. 7. 2015 Matija Lovšin (3. aG) bronast na lingvistični olimpiadi v Bolgariji Matija Lovšin (v jeseni dijak 4. a gimnazije) se je udeležil Lingvistične olimpijade v Bolgariji (Blagoevgrad). Iz Slovenije so se na olimpijado, na kateri je sicer sodelovalo 44 ekip iz 29 držav celega sveta, uvrstili le 4 tekmovalci. Matija je edini iz Slovenije dobil medaljo, in sicer bronasto. Do zdaj je to četrta medalja za Slovenijo na lingvistični olimpijadi. Poleg tega je Matija dobil tudi Best Solution Award (nagrado za najboljše rešeno nalogo), kar je dobilo le šest tekmovalcev na olimpijadi.

Srednja šola Črnomelj

Stran 252


Kronika 2014/2015

Slika 280. Slovenska olimpijska ekipa: Matija Lovšin, Vivian Mohr, Boštjan Melinc in Tjaša Valič (Foto: Rok Kaufman)

Slika 281. Matija Lovšin (Foto: Rok Kaufman)

Srednja šola Črnomelj

Stran 253


Kronika 2014/2015

Slika 282. Nagrada za najboljše rešeno nalogo

Slika 283. Matija Lovšin je dobitnik bronaste medalje na lingvistični olimpijadi Srednja šola Črnomelj

Stran 254


Kronika 2014/2015

Uspeh Matije Lovšina odmeval tudi v medijih:

DNEVNIK Lingvistična olimpijada: Ko ne pomagajo niti plonk listki Maja Šučur 6. avgust 2015

Z lingvistične olimpijade v Bolgariji se je Matija Lovšin vrnil z bronom in tako Sloveniji prinesel že četrto medaljo s tega mednarodnega tekmovanja Slovenija se je s 13. mednarodne lingvistične olimpijade, ki je bila konec julija v Bolgariji, že četrtič zapovrstjo vrnila z medaljo, tokrat z bronom. Med 168 mladimi tekmovalci iz 29 držav si jo je priboril dijak Srednje šole Črnomelj Matija Lovšin. Pa Matija ni norec na jezike, temveč zgolj mladenič, ki je silno nadarjen za logiko. V Sloveniji se je namreč na lingvistično olimpijado mogoče uvrstiti zgolj prek državnega tekmovanja iz logike, ki vsebuje tudi nalogo iz lingvistike. Tisti, ki jo najbolje rešijo, so uvrščeni v slovensko ekipo za mednarodno olimpijado, kamor so se letos prebili štirje srednješolci – ob Matiji še Boštjan Melinc, Vivian Mohr in Tjaša Valič. Slovenščina premalo eksotična Že hiter pogled v testne pole, ki so jih letos reševali olimpijci, priča o tem, da gre bolj za logično-matematične izzive kot za tipično jezikoslovne napore. Da znanje tujih jezikov ne pomaga kaj dosti, potrdi tudi Matija: »Naloge so sestavljene iz jezikov, za katere je skoraj nemogoče, da bi jih kdo znal. Znate vi indijanske in aboriginske jezike?« Razloži, da ni bistveno, da se nekega jezika naučiš. Pomembno je, da z opazovanjem, primerjanjem in sklepanjem ugotoviš slovnico in pravila, torej, kako se izgovarjajo glasovi (tekmovalci namreč dobijo zraven tudi fonetični zapis), kako se tvorijo besede, denimo oblike za ženski spol ali množino, kako nastajajo stavki in kakšen je številski sistem. Eno od organizatorjev mednarodne olimpijade in pripravljalcev testnih nalog Gabrijelo Hladnik smo pogumno povprašali, ali bi se med orehi, ki jih je treba streti, lahko znašla tudi pregovorno »zagamana« slovenščina. »Ta je med 200 najbolj govorjenimi jeziki na svetu, poznamo pa od 6000 do 7000 jezikov. Dva milijona govorcev je s tega vidika še ogromno, imamo namreč jezike, ki jih govori le nekaj deset ljudi. Morda bi lahko sestavili nalogo iz stare kočevarske nemščine,« nam za primerjavo odvrne Hladnikova. Slovenci smo domov res prinesli že zavidljivo število medalj, a samo talent za uspeh ni dovolj, pravi. »Tekmovalec potrebuje sposobnost, da je pozoren na podrobnosti, a obenem ohrani celo sliko, in takih tekmovalcev ni veliko.«

Slovenec premagal Kitajce »V nasprotju s fiziko in kemijo je to snov težko vaditi, ker gre za vsakič drugačne naloge. Ampak če rešuješ stare pole, lahko ugotoviš princip nalog,« pripravljalno taktiko razloži Matija in zdi se, da mu vaje niso bile odveč.

Srednja šola Črnomelj

Stran 255


Kronika 2014/2015

Nekoliko bolj stresen scenarij je bil zagotovo na sporedu med samim tekmovanjem, ko je imel za reševanje petih nalog iz nahuatlščine, arammbe, kabardščine, wambaye, somalščine in celo algoritma za šifriranje imen, imenovanega soundex, na voljo šest ur. Pa se Matija v odgovor le nasmeji: »Vmes ješ sendviče in piješ vodo, lahko greš na stranišče – vse je, skratka, zelo sproščeno.« Dobra stara tradicija plonk listkov sicer še ni iz mode, pravi gimnazijec, a obenem zamahne z roko, češ da mu tovrstni namigi pri reševanju kompleksnih nalog iz lingvistične logike prav nič ne pomagajo. Da gre za res zahtevne zalogaje, je jasno, ko Matija doda, da mu je za osvojitev bronaste medalje uspelo rešiti »zgolj« tri naloge od petih, junaka, ki bi domov odnesel vse osvojene točke, pa sploh ni bilo. A še več kot okoli vratu viseči bron, ki ga lahko osvoji več tekmovalcev, Matiji pomeni nagrada za najbolje rešeno nalogo: »Ob razglasitvi nagrajenca za najboljše rešeno matematično nalogo so bili vsi prepričani o zmagi Kitajcev, ki tradicionalno zmagujejo v matematičnem polju. In ko je voditeljica rekla, da dobi nagrado Slovenija, so se vsi začudili. To mi bo za vedno ostalo v spominu.«

Novice » Znanost in tehnologija » Bron na lingvistični olimpijadi Bron na lingvistični olimpijadi  

Gabrijela Hladnik :: 29. jul 2015 ob 18:59 Znanost in tehnologija

Slo-Tech - Še eno bronasto medaljo je v Slovenijo prinesel Matija Lovšin (Srednja šola Črnomelj) iz mednarodne lingvistične olimpijade, ki je letos potekala v Blagoevgradu v Bolgariji. Poleg Matije, ki je prejel tudi nagrado za najbolje rešeno nalogo iz številskih sistemov, so se olimpijade udeležili še Vivian Mohr (II. gimnazija Maribor), Tjaša Valič (Škofijska klasična gimnazija Vipava) in Boštjan Melinc (Gimnazija Nova Gorica). Tekmovalci rešujejo pet nalog individualno in eno nalogo skupinsko. Naloge so zastavljene v obliki logičnih nalog, kjer morajo tekmovalci iz danih podatkov ugotoviti npr. številki sistem nekega jezika, del slovnice, izgvorjavo besed ali pa razvozlati kak algoritem. Za bralce slo-techa bo letos najbolj zanimiva naloga iz algoritma Soundex (3. naloga). Soundex je algoritem za iskanje podobno zvenečih imen. Zaradi svoje uporabnosti je implementiran v veliko programskih jezikih in je del standardne distribucije večine database softwara. V dani nalogi morate iz pomešanih in pomanjkljivih podatkov za priimke in njihove šifre ugotoviti, kako deluje algoritem. Prihodnje leto bo tekmovanje v indijski "Silicijevi dolini" Bangalore, oziroma v bližnjem univerzitetnem središču Mysore. Prvi krog izbora najboljših štirih, ki bodo zastopali Slovenijo, bo že septembra na šolskem tekmovanju iz logike. Srednja šola Črnomelj

Stran 256


Kronika 2014/2015

AVGUST, 2015 PONEDELJEK, 17. 8. 2015 Učiteljski zbor zbran na uvodni konferenci Začele so se zaključne aktivnosti ob koncu šolskega leta. Učiteljski zbor je na konferenci potrdil spremembe in dopolnitve Šolskih pravil Srednje šole Črnomelj, ki bodo začele veljati v šolskem letu 2015/16. Seznanjeni so bili tudi z potekom popravnih izpitov in mature v jesenskem delu.

TOREK, 25. 8. 2015 Matematična delavnica za devetošolce – bodoče dijake: Delavnice se je udeležilo 15 devetošolcev z večine belokranjskih šol. Delavnica je trajala od 9. do 12. ure

v učilnici za matematiko. Profesor

matematike Tilen Šetina je začel delavnico z uvodnim pozdravom in na splošno predstavil predmet. Sledila je kratka predstavitev udeležencev delavnice. Profesor Šetina je za tem predstavil izrek kvadrata dvočlenika in Pitagorov izrek in ju dokazal na izviren način. Po krajši pavzi, v kateri so si udeleženci privoščili sok in se posladkali, smo delo nadaljevali z didaktično igro. Udeleženci so prejeli komplet domin z matematičnimi

izrazi

in

formulami.

Pri

reševanju

težjih

formul

ali

izpeljevanju veličin iz izrazov sta pomagala profesorja Tilen Šetina in Marko Rožič. Domine so postavili v mrežo telesa, ki so ga izrezali iz novega debelejšega papirja in zlepili. Pri enem telesu so se sosednji robovi ujemali s formulami in njihovimi rešitvami, pri drugem telesu pa z izrazi in izpeljano Srednja šola Črnomelj

Stran 257


Kronika 2014/2015

zahtevano veličino. Obe telesi so udeleženci delavnice odnesli domov kot spominek in praktično učilo.

Slika 284. Reševanje matematičnih formul in obračanje izrazov po vzoru igre Domino

Slika 285. Ob pomoči profesorja Šetine gre lažje. Srednja šola Črnomelj

Stran 258


Kronika 2014/2015

Slika 286. Tudi pomoč profesorja Marka Rožiča je zelo dobrodošla

Delavnica nemškega jezika za devetošolce – bodoče dijake Delavnice se je udeležilo 7 devetošolk. Pozdravila jih je Alexandra Kočevar, prof., ki je navzoče uvedla v učenje nemškega jezika. Dijakinje so z zanimanjem sledile in se naučile kar precej novih besed.

Slika 287. Prvič v učilnici nemškega jezika v Srednji šoli Črnomelj Srednja šola Črnomelj

Stran 259


Kronika 2014/2015

Slika 288. Z zanimanjem so sledile

PETEK, 28. 8. 2015 Konferenca učiteljskega zbora pred novim šolskim letom Kmalu bomo zaprli vrata šolskega leta 2014/15. Ravnateljica je učiteljski zbor seznanila z novimi sodelavci, jih seznanila s predvidenim potekom prvega šolskega dne in predstavila razrednike bodočih prvošolcev. V teku je jesenski del splošne mature in poklicne mature. Obravnavane so bile tudi prošnje dijakov, ki so bili neuspešni v rednih rokih popravnih izpitov in prosijo za dodatno možnost oz. tretji rok za ponovno opravljanje izpita.

Projekt SKK je zaključen Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, krajše SKK, je zaključen. Srednja šola Črnomelj

Stran 260


Kronika 2014/2015

Vključeni v mrežo smo dvigali SKK z vzpostavljanjem medsebojnega zaupanja in s spodbujanjem kulture dialoga preko in z raznolikimi dejavnostmi znotraj šole ter dejavnostmi, ki povezujejo šolo z okoljem. Oblikovane socialne mreže so imele skupna pravila in vrednote. Projekt je potekal preko Šole za ravnatelje. Koordinatorica projekta je bila Srednja šola Črnomelj, kjer smo pripravili vso ustrezno razpisno dokumentacijo. Oblikovali smo pestro mrežo, ki je povezovala zelo raznolike belokranjske vzgojno-izobraževalne zavode: 

SŠ Črnomelj – koordinator

OŠ Vinica

OŠ Milke Šobar Nataše

Vrtec Metlika

Projekt je bil pomemben, saj je dajal velik poudarek povezovanju z lokalnim okoljem in z ostalimi zavodi/šolami v Beli krajini. Omogočal je boljše medsebojno spoznavanje in sodelovanje in nudil neformalne informacije osnovnošolcem pri odločitvi za nadaljnje šolanje in jim nakazal tudi zaposlitvene možnosti. Krovni cilj našega projekta je bil iskanje skupnih znanj med različnimi. Ustvarjali smo ga skozi ustvarjalne delavnice: podjetništvo, turizem: gibanje v naravi, sodelovanje s starostniki, računalništvo, zgodbe, samooskrba, zdrava prehrana. S pomočjo projekta smo dijakom, ki se vseh dejavnosti po programu šole niso mogli udeležiti, nudili nadomestni program, ki smo ga izpeljali v okviru projekta SKK. Koordinatorica mreže je bila

Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž.

tekst. teh.

Srednja šola Črnomelj

Stran 261


Kronika 2014/2015

PRILOGA

Srednja šola Črnomelj

Stran 262


Kronika 2014/2015

Slike razredov

1. aG Razredničarka: Gordana Popovič Lozar, prof.

Sedijo (od leve proti desni): Žiga Peteh, Matic Peteh, Bor Jerman, Luka Horvat, Anž Plut, Jaka Kofalt Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Daša Pintarič, Anja Vlahovič, Katarina Hudelja, Leja Plut, Gordana Popovič Lozar (razredničarka), Leja Kambič, Tanja Vlašič, Ana Banovec Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Urška Žunič, Tamara Golobič, Kristina Kovačič, Špela Sever, Tjaša Ogulin, Nika Veselič, Zvonka Janežič, Špela Saje

Srednja šola Črnomelj

Stran 263


Kronika 2014/2015

1. bG Razredničarka: Alexandra Kočevar, prof.

Sedijo(od leve proti desni): Dominik Lozar, Nika Strmec, Eva Zupanič, Eva Žepič, Jurij Krajačič, Niko Žan Kastelc, Dardan Selko Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Meline Brendel, Lana Kozan, Helena Peršič, Nina Mikunovič, Melanie Križman, Tamara Rajaković, Eva Pezdirec, Ana Štajdohar, Alexandra Kočevar (razredničarka) Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Nana Čemas, Katja Čadonič, Ema Plut, Ana Vukšinič, Zala Vraničar, Tina Švajger, Manca Simonič, Hana Begić, Sara Hudelja

Srednja šola Črnomelj

Stran 264


Kronika 2014/2015

1. OK Razredničarka: Silva Simonič, univ. dipl. ekon.

Sedijo (od leve proti desni): Žiga Schweiger, Žiga Simonič, Rok Starašinič, Jure Bagarič Stojijo (od leve proti desni): Kristijan Klobučar, Rok Urh, Silva Simonič (razredničarka), Nejc Ivanič, Armin Dervišević

Srednja šola Črnomelj

Stran 265


Kronika 2014/2015

1.ST Razrednik: Gregor Cindrič, univ. dipl. inž. str.

Sedijo (od leve proti desni): Uroš Vardić, Benjamin Bračika, Marko Simonič, Iztok Pezdirc Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Žiga Majerle, Tilen Viljem Pinterič, Gregor Cindrič (razrednik), Martin Derganc, Miha Prijanovič Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Marko Bahor, Najc Frankovič, Jernej Kajin, David Lozar, Dario Djuričić, Gašper Ogulin Manjkata: Tomaž Golobič in Domen Vladič

Srednja šola Črnomelj

Stran 266


Kronika 2014/2015

2, aG Razredničarka: Zdenka Kavčič, prof.

Sedijo (od leve proti desni): Matej Horvat, Luka Kuzma, Jure Bosanac, Jani Metež Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Monika Špehar, Nina Domitrović, Zdenka Kavčič (razredničarka), Manja Novak, Ivana Laharnar Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Toni Vrščaj, Mateja Đotlo, Anamarija Brozovič, Maruša Žugelj, Alenka Hudelja, Ema Pezdirc Manjka: Žan Butala

Srednja šola Črnomelj

Stran 267


Kronika 2014/2015

2. bG Razrednik: Branislav Adlešič, prof.

Sedijo (od leve proti desni): Roman Josef Križman, Tadej Dragovan, Mitja Kostelec, Lan Skoliber, Marko Lakner, Samo Matjašič Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Klemen Jerman, Robert Glazer, Urška Čavič, Branislav Adlešič (razrednik), Ana Mavsar, Črt Kočevar, Marko Brodarič Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Klara Žalec, Brina Dokl, Ita Kukman, Eva Kavčič, Sara Kozina, Tanja Grabrijan, Nika Sumina, Alja Muc, Saša Delkot

Srednja šola Črnomelj

Stran 268


Kronika 2014/2015

2. OK Razrednik: Nejc Gorše, dipl. inž. str.

Sedijo (od leve proti desni): Edin Mehinović, Marijo Vardić, Srečko Brezar, Marko Lucijanić, Matjaž Drenovec Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Kristian Zupanič, Dario Jotanović, Nejc Gorše (razrednik), Gregor Bahor, Robert Žunič Manjka: Aleš Šuštarič

Srednja šola Črnomelj

Stran 269


Kronika 2014/2015

2. EST Razredničarka: Jelena Šikonja, prof.

Sedijo (od leve proti desni): David Selaković – S, Kristjan Kovačič – S, Andraž Bahor – S, Marko Hlebec – S, Tadej Schweiger – S, Klemen Žugelj – S Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Jaka Šober – S, Matej Kosec – E, Tjaša Miketič – E, Ida Bahorić – E, Jelena Šikonja (razredničarka), Lea Krajec – E, Sidorela Šatri – E, Nika Ambrožič – E, David Klepec – S, Gašper Filak – S Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Jakob Saje – S, Žiga Badovinac – E, Domen Pavlovič – E, Luka Šimec – S, Rok Veselič – S, Kristijan Radman – E, Tadej Frankovič – S, Nejc Geltar – S, Nejc Kofalt – S Manjkata: Anja Mali – S in Žiga Švegelj – S)

Srednja šola Črnomelj

Stran 270


Kronika 2014/2015

3. aG Razredničarka: Mateja Juran Kordiš, prof.

Sedijo (od leve proti desni): Klemen Gojmerac, Claudio Kuhar, Tomaž Kasunič, Kristjan Spudić, Jurij Ivanušič, Ignac Skala Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Matija Lovšin, Eugenija Janjoš, Tamara Županc, Aida Mujanović, Mateja Juran Kordiš (razredničarka), Tjaša Puš, Gaja Gračner, Klara Laura Konda, Larisa Šegina Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Nina Helena Basarac, Katja Brodarič, Maruša Špehar, Eva Brus, Patricija Blažič, Stella Vardič Grahek, Maja Jankovič, Tjaša Klemenčič, Tinkara Lindič

Srednja šola Črnomelj

Stran 271


Kronika 2014/2015

3. bG Razredničarka: Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem.

Sedijo (od leve proti desni): Jernej Križan, Marko Vraničar, Jernej Vipavec, Vito Šuklje, Peter Matek, Rok Vipavec; Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Anže Švajger, Pia Zevnik, Valentina Ambrožič, David Mužar, Margaretka Šavli (razredničarka), Matic Brinc, Petra Mišica, Lucija Konda, Barbara Prus; Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Martin Kambič, Damjan Dragovan, Tina Plut, Eva Šuštaršič, Anamarija Kočevar, Romana Vranešič, Kristina Kočevar, Domen Šimec; Manjkata: Katarina Špringer, Daniel Kure.

Srednja šola Črnomelj

Stran 272


Kronika 2014/2015

3. ST Razrednik: Boris Šikonja, prof.

Sedijo (od leve proti desni): Jakob Pešelj, Urška Šutej, Boris Šikonja, prof. (razrednik), Matej Jerman, Jaka Plut Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni):Aljaž Babič, Anže Gregorič, Kristian Mirtič, Žiga Kump, Jože Jakofčič Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Matej Križan, Rok Šuštarič, Janez Pezdirc, Kristjan Rožman, Žiga Lozar

Srednja šola Črnomelj

Stran 273


Kronika 2014/2015

4. aG Razredničarka: Vesna Fabjan, prof.

Sedijo (od leve proti desni): Jan Žalik, Žiga Jerman, Matej Banovec, Žiga Butala, Jure Horvat, Matic Miketič Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Anita Peršič, Nina Starešinič, Urška Starešinič, Vesna Fabjan (razredničarka), Andraž Cimerman, Jure Štukelj, Jan Gašperič Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Maja Rom, Antonella Zajc Topić, Eva Metež, Mojca Mravinec, Iva Štukelj, Anja Šimec, Nina Miketič, Andraž Getar Manjkajo: Žan Grgič, Ema Štefanič, Domen Kunič.

Srednja šola Črnomelj

Stran 274


Kronika 2014/2015

4. b Razredničarka: Marta Strmec, prof.

Sedijo (od leve proti desni): Žiga Gregorčič, Žan Skukan, Kristjan Žunič, Matjaž Kordiš, Matej Dragovan, Jaka Šikonja, Izidor Švajger Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Tina Križ, Ana Petrović, Kaja Bahor, Marta Strmec (razredničarka), Iza Poljšak, Tina Mavsar, Lucija Kočevar Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Monika Bajuk, Valentina Vrbos, Karmen Simonič, Maja Badovinac, Sandra Weiss, Sara Kavčič, Sara Milković Manjka: Doroteja Turković

Srednja šola Črnomelj

Stran 275


Kronika 2014/2015

4. EST Razredničarka: Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela–inf Razrednik: Leopold Grahek, dipl. inž. str.

Sedijo od leve proti desni): (Eva Podpečan - E, Jan Veselič - ST, Uroš Mrvič ST , Miha Rožman - ST , Blaž Frankovič- ST , Sintija Becić - E Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Urška Lozar- E , Boštjan Vranešič- ST, Tanja Šuštarič - E, Matic Gojmerac - ST , Tanja Kobetič - E , Matej Zajc – ST, Nina Banovec- E , Marko Plut , - E, Karmen Golobič (razredničarka 4.E) Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Leopold Grahek (razrednik 4. ST), Urška Gorše - E , Žak Rozman - E , Blaž Gangl- ST , Tjaša Starešinič - E , Marko Malnarič - ST, Marjan Jerman- E , Luka Brozovič - ST, Iv Simić- E, (manjka Anja Božič Pezdirc - ST)

Srednja šola Črnomelj

Stran 276


Kronika 2014/2015

Skupinska slika dijakov zaključnih letnikov z razredniki in ravnateljico

Srednja šola Črnomelj

Stran 277


Kronika 2014/2015

Slike zaposlenih

Učiteljski zbor

Sedijo od leve proti desni: Tilen Šetina, prof., Marta Strmec, prof., Nejc Gorše, dipl. inž. str., Gordana Popovič Lozar, prof., Marjeta Dolinšek, prof., Mira Trifkovič (knjižničarka), Vesna Fabjan, prof., Marko Špringer (laborant in vzdrževalec učne opreme), Gregor Cindrič, univ. dipl inž. str. Stojijo v prvi vrsti (od leve proti desni): Nevenka Dragovan Makovec, univ. dipl. inž. tekst. teh. (laborantka), mag. Vlasta Pezdirc, Anton Kambič, univ. dipl. org. dela, Mateja Juran Kordiš, prof., Karmen Golobič, univ. dipl. org. dela-inf., Jelena Šikonja, prof., mag Anita Starašinič, Branislav Adlešič, prof., Elizabeta Prus, prof. (ravnateljica), Boris Šikonja, prof., Tatjana Weiss (računovodkinja in poslovna sekretarka), Alexandra Kočevar, prof., Janja Jankovič, prof., Margaretka Šavli, univ. dipl. inž. kem. Stojijo v drugi vrsti (od leve proti desni): Leopold Grahek, dipl. inž. str., Desanka Kambič, univ. dipl. ekon., Silva Simonič, univ. dipl. ekon., Zdenka Srednja šola Črnomelj

Stran 278


Kronika 2014/2015

Kavčič, prof., Anica Želježnjak, univ. dipl. ekon., Andrej Čufer, prof., Vinko Žalec, univ. dipl. inž. str., Miroslav Plut, prof., Meline Brendel (prostovoljka iz Nemčije), Brigita Šolar Grahek, univ. dipl. psih., Jan Čufer, prof. (pripravnik), Marko Rožič, prof. Manjkajo: Robertina Ladika, prof., Helena Konda, prof., Miha Henigsman, prof., Rosana Vukojević, prof.

Zaposleni v šolskih delavnicah

V prvi vrsti (od leve proti desni): Elizabeta Prus, prof. (ravnateljica), Branko Plavec, Jasmina Skoliber (administr.-računov. delavka), Edvin Bekrić, Nenad Mikunovič, Mitja Papež, Goran Bunjevac, Mario Starešinič V drugi vrsti (od leve proti desni): Robert Žunič, Boštjan Malešič, Andrej Jakobčič, Dušan Majerle, Janez Butala, Igor Satošek, Stanko Kostelac (vodja šolskih delavnic-pomočnik ravnateljice), Bernard Rožman

Srednja šola Črnomelj

Stran 279


Kronika 2014/2015

Zbrala, uredila in oblikovala: mag. Vlasta Pezdirc

Jezikovni pregled: Mateja Juran Kordiš, prof. mag. Anita Starašinič Jelena Šikonja, prof.

___________________________________________________________________________ Opombe urednice: Vsi članki niso bili jezikovno pregledani. Med šolskim letom je bilo z zbiranjem prispevkov precej težav. Številne prispevke, najdene na spletni strani šole sem predelala naknadno in jih umestila v kroniko. Med slikami zaposlenih manjkajo slike tehničnega kadra, ker jih nisem uspela pridobiti. Tudi kvaliteta slik ni na zavidljivi ravni.

Srednja šola Črnomelj

Stran 280Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.