Ο ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΜΑΣ

Page 1

Ο ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΜΑΣ Οδηγίες


Τι θα χρειαστούμε • • • • • • • •

Μία άσπρη κόλλα Α4 Μία κίτρινη κόλλα Α4 Μία πορτοκαλί κόλλα Α4 Υγρή κόλλα Ψαλίδι Μολύβι Διαβήτη Χάρακα


Τι θα χρειαστούμε Ένα κέρμα του 1 ευρώ (ή 50 λεπτών) Ρολό από χαρτί κουζίνας (ή από χαρτί υγείας) Κίτρινο και πορτοκαλί γκοφρέ


Title • Text


• Παίρνουμε το άσπρο Α4 χαρτί και το βάζουμε από τη μεγάλη του πλευρά. Μετά βάζουμε πάνω το ρολό όπως δείχνει η εικόνα και βάζουμε κόλλα από τη μια άκρη του ρολού ως την άλλη. •


• Το τυλίγουμε μέχρι τη μέση και ξαναβάζουμε ΛΙΓΗ κόλλα.


• Το τυλίγουμε μέχρι το τέλος και ξαναβάζουμε ΛΙΓΗ κόλλα.


• Το τυλίγουμε με τα χέρια μας μέχρι να κολλήσει καλά. •


• Κόβουμε όσο χαρτί περισσεύει από τις άκρες. •


• Για να φτιάξουμε τον κώνο παίρνουμε το πορτοκαλί χαρτόνι και με τον χάρακα κάνουμε μία γραμμή 5 εκατοστών (5cm) •


• Έπειτα με τον διαβήτη κάνουμε ένα κύκλο •


• Κόβουμε τον κύκλο


• Κόβουμε την ακτίνα του κύκλου όπως στην εικόνα


• Βάζω τη μία πλευρά μέσα στην άλλη και βάζω κόλλα. Το πατάω καλά μέχρι να κολλήσει


• Παίρνουμε το κίτρινο χαρτόνι και ένα κέρμα. Κάνουμε τρεις κύκλους και τους κόβουμε


• Τους κολλάμε πάνω στον πύραυλό μας


• Παίρνουμε τα γκοφρέ και κάνουμε τρεις πορτοκαλί και τρεις κίτρινες λωρίδες


• Τις κρατάμε όπως στην εικόνα και βάζουμε λίγη κόλλα μόνο στο σημείο που τις κρατάμε . Πιέζουμε δυνατά


• Τις κολλάμε μέσα και κάτω στον πύραυλό μας


• Ο πύραυλός μας είναι έτοιμος. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.