__MAIN_TEXT__

Page 1

BANEBO VISUEL HF

-1-


BANEBO VISUEL HF


-4-


Banebo + Visuel HF

Af Iben Lindebjerg, kunstnerisk lede, Visuel HF og Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl, studiekoordinator, Visuel HF

Hvordan udsmykker man et stort nyt plejecenter med plads til henved 100 beboere og samtidig anvender projektet som en del af undervisningen på en gymnasial ungdomsuddannelse? Det var den udfordring, vi blev stillet på Visuel HF. Efter en god og åben dialog gik vi ind i projektet.

Plejecenter Banebo er et nyligt opført plejecenter med 33 ældreboliger, 67 plejeboliger, café, dagcenter, træning, hjemmepleje og hverdagsrehabilitering. Plejecentret blev indviet d. 4. september 2018 med de første indflytninger. Selve huset er tegnet af ERIK Arkitekter og er et hus, der allerede på tegnebrættet har fået international opmærksomhed for de arkitektoniske løsninger. Selve indretningen af boliger og fællesrum i huset er gennemført med udgangspunkt i en designplan fra Homris B8. Designplanen har blandt andet fastlagt farveskemaer og materialer, der giver en sammenhæng i huset men samtidig definerer de forskellige etager og afsnit. Temaerne i de tre etager med boliger refererer til det omkringliggende miljø og tidligere aktiviteter på stedet: Hærvejen, Banen og Vindmøllen. Idéen til at netop Visuel HF skulle biddrage med udsmykning til det nye plejecenter opstod før det første spadestik. Grunden har tidligere huset produktionshaller for vindmølleproducenten Vestas, men da Vestas’ aktiviteter i Viborg stoppede, havde byens kreativ ungdom fået mulighed for at udfolde sig i hallerne, og eleverne fra Visuel HF havde eksperimenteret med blandt andet store vægmalerier og paste ups. At inddrage noget af den kreative energi i det nye hus var nu et stort ønske, og med hjælp fra Viborg Kommunes kulturforvaltning, blev kontakten mellem institutionerne etableret. ***

-5-


Selvom inspirationen var fundet i de rå produktionshaller, gav det ikke mening at genskabe de kunstneriske produkter, der var skabt til en helt anden skala og kontekst. Det blev besluttet, at vi skulle arbejde på de tre etager med boliger – i alt seks afdelinger med flere fællesrum i hver afdeling. Desuden var det en udfordring at arbejde med permanente værker, da plejecentret vil have en jævnlig udskiftning af beboere, og flere beboere kunne være generet af specifikke kunstværker i deres primære fællesrum. Aftalen blev derfor, at eleverne på Visuel HF lavede individuelle malerier under en overordnet kunstnerisk ramme. Iben Lindebjerg, der blev kunstnerisk leder på projektet, stod for at skabe sammenhæng mellem udsmykning og øvrige indretning og vejledte eleverne under udførelsen. I alt skulle de 26 elever producere mindst 60 malerier i gouache til det nye Plejecenter Banebo. De indrammede malerier kunne herefter nemt flyttes, og udsmykningen kunne dermed i en hvis grad tilpasses de enkelte beboeres ønsker og behov.

*** Samtidig stod Iben Lindebjerg også for at inkorporere udsmykningsopgaven i elevernes almindelig undervisning. At dette overhovedet kan lade sig gøre, skyldes blandt andet Visuel HF’s unikke struktur. Her er en almindelig 2-årig HFuddannelse strukket ud over tre år for at give plads til et sideløbende program, der giver grundlæggende praktisk kompetencer inden for visuelle fag som eksempelvis arkitekttur, design, billedkunst og animation. Ligeledes har det været afgørende, at der på Visuel HF bliver arbejdet sammen mellem det visuelle program og de almene fag på HF-uddannelsen. Som opstart på projektet arbejdede eleverne med interviewteknik i kulturfagsgruppen: samfundsfag, religion og historie. Herefter mødtes eleverne med en gruppe seniorer fra Viborg, hvor de unge elever blev inspireret af seniorenes beretninger

-6-


fra et langt liv i Viborg. Seniorerne blev ligeledes spurgt specifikt til erindringer relateret til de tre temaer, der skulle definere etagerne på plejecentret. Gennem deres research arbejdede eleverne således på tværs af flere fag. Efterfølgende påbegyndte de 26 elever produktionsfasen, hvor de gennem nogle ugers intenst arbejde fik skabt de endelige værker til plejecentret og samtidig lært om blandt andet farve, gouachmaling og maleteknik. Udsmykningen af Plejecenter Banebo har været en spændende og udfordrende opgave at løse. Vi viser i denne udgivelse et uddrag af de værker, der er blevet produceret gennem forløbet. Vi har ønsket at vise variationen inden for de forskellige temaer, så udgivelsen kan give indtryk af den overordnede ramme og de unges individuelle udtryk. Billederne er inddelt efter de temaer, der hver udgør en etage: Hærvejen, Banen og Vindmøller. Tak til Banebo Plejecenter og Lene A. Nielsen for idé og samarbejde samt Viborg Kommunes kulturforvaltning for facilitering af samarbejdet. Desuden takkes Viborg Kommune og Kulturregion Østjysk Vækstbånd for økonomisk støtte til projektet. ***

-7-


-8-


* HÆRVEJEN * Hærvejen er temaet for udsmykning, navne og farveholdninger på 1.sal. Temaet peger på Plejecentret Banebos beliggenhed, hvor hærvejen løber tæt forbi på sin vej ind gennem Viborg. Men hærvejen er også med til at trække Viborgs omkringliggende natur ind mod byen og gøre den nærværende og tilgængelig, så hedelandskab, skov, sø og planter bliver en del af Viborg.

-9-


- 10 -


- 11 -


- 12 -


- 13 -


- 14 -


- 15 -


- 16 -


- 17 -


- 18 -


- 19 -


- 20 -


- 21 -


- 22 -


- 23 -


- 24 -


- 25 -


- 26 -


- 27 -


- 28 -


- 29 -


- 30 -


- 31 -


- 32 -


- 33 -


- 34 -


- 35 -


- 36 -


- 37 -


- 38 -


* BANEN * Plejecentret Banebo har sit navn fra sin placering tæt på banelegemet, stationen og den gamle remisse. Ankomst og afgang. Gammel tognostalgi i røde og brune farver. Maskine, fart og fremdrift. Dette er det overordnede tema for udsmykningen på bygningens 2. sal.

- 39 -


- 40 -


- 41 -


- 42 -


- 43 -


- 44 -


- 45 -


- 46 -


- 47 -


- 48 -


- 49 -


- 50 -


- 51 -


- 52 -


- 53 -


- 54 -


- 55 -


- 56 -


- 57 -


- 58 -


- 59 -


- 60 -


- 61 -


- 62 -


- 63 -


- 64 -


- 65 -


- 66 -


- 67 -


- 68 -


- 69 -


- 70 -


- 71 -


- 72 -


* VINDMØLLEN * Vindmølleproducenten Vestas havde tidligere en stor produktionshal på det sted, hvor Plejecentret Banebo er placeret i dag. Vindmøller er temaet for bygningens øverste etage. Lys, luft og højt til himlen. Vind og vindblomster.

- 73 -


- 74 -


- 75 -


- 76 -


- 77 -


- 78 -


- 79 -


- 80 -


- 81 -


- 82 -


- 83 -


- 84 -


- 85 -


- 86 -


- 87 -


- 88 -


- 89 -


- 90 -


- 91 -


- 92 -


- 93 -


- 94 -


- 95 -


- 96 -


- 97 -


- 98 -


- 99 -


- 100 -


- 101 -


- 102 -


Liste over kunstnere

10 ) Maria Isabelle Tarp Danielsen 11 ) Freja Klaveness 12 ) Sophia Bianca Salskov Jakobsen 13 ) Christa Højbjerre Larsen 14 ) Freja Klaveness 15 ) Stephanie Valborg Prill 16 ) Sophia Bianca Salskov Jakobsen 17 ) Sophia Bianca Salskov Jakobsen 18 ) Agnes Felicia Bjarnø Andersen 19 ) Agnes Felicia Bjarnø Andersen 20 ) Agnes Felicia Bjarnø Andersen 21 ) Sacha Liv Hestbæk 22 ) Thim Daniel Hansen 23 ) Marie Skrydstrup Pedersen 24 ) Emma Weng Nørskov Johansen 25 ) Sacha Liv Hestbæk 26 ) Sacha Liv Hestbæk 27 ) Sophia Bianca Salskov Jakobsen 28 ) Maria Tarp Danielsen 29 ) Maria Tarp Danielsen 30 ) Freja Klaveness 31 ) Maria Tarp Danielsen 32 ) Maria Tarp Danielsen 33 ) Marie Skrydstrup Pedersen 34 ) Marie Skrydstrup Pedersen 35 ) Nicolas Magnus Thorseth Elsner 36 ) Christa Højbjerre Larsen 40 ) Agnes Felicia Bjarnø Andersen 41 ) Agnes Felicia Bjarnø Andersen 42 ) Asta Levin Andersen

43 ) Asta Levin Andersen 44 ) Agnete Vase Langballe 45 ) Rasmus Tobias 46 ) Agnete Vase Langballe 47 ) Agnes Felicia Bjarnø Andersen 48 ) Agnete Vase Langballe 49 ) Agnete Vase Langballe 50 ) Carla Mathilde Køhlert Moos 51 ) Thim Daniel Hansen 52 ) Christa Højbjerre Larsen 53 ) Thim Daniel Hansen 54 ) Sophia Bianca Salskov Jakobsen 55 ) Sebastian Erik Barfod Hansen 56 ) Marie Nygaard Balle 57 ) Freja Sig Nielsen 58 ) Sophia Bianca Salskov Jakobsen 59 ) Emma Weng Nørskov Johansen 60 ) Sebastian Erik Barfod Hansen 61 ) Marie Skrydstrup Pedersen 62 ) Nicolas Magnus Thorseth Elsner 63 ) Marie Nygaard Balle 64 ) Lisa Maria Milling 65 ) Maja Steenfeldt Holdensgaard 66 ) Nicolas Magnus Thorseth Elsner 67 ) Nicolas Magnus Thorseth Elsner 68 ) Emma May Row 69 ) Marie Nygaard Balle 70 ) Maria Linell 71 ) Christa Højbjerre Larsen 74 ) Christa Højbjerre Larsen

- 103 -

75 ) Christa Højbjerre Larsen 76 ) Emma May Row 77 ) Emma Weng Nørskov Johansen 78 ) Emma Weng Nørskov Johansen 79 ) Maria Tarp Danielsen 80 ) Simon Koch Pedersen 81 ) Simon Koch Pedersen 82 ) Emma Weng Nørskov Johansen 83 ) Rikke Vesterskov Tøttrup 84 ) Rikke Vesterskov Tøttrup & Emma Weng Nørskov Johansen 85 ) Emma Weng Nørskov Johansen 86 ) Stephanie Valborg Prill 87 ) Rikke Vesterskov Tøttrup 88 ) Freja Sig Nielsen 89 ) Freja Sig Nielsen 90 ) Freja Sig Nielsen 91 ) Freja Sig Nielsen 92 ) Freja Sig Nielsen 93 ) Rikke Vesterskov Tøttrup 94 ) Stephanie Valborg Prill 95 ) Rikke Vesterskov Tøttrup 96 ) Klara Windfeld Jakobsen 97 ) Emma May Row 98 ) Rasmus Tobias 99 ) Emma May Row 100 ) Maria Tarp Danielsen 101 ) Marie Skrydstrup Pedersen 102 ) Carla Mathilde Køhlert Moos


BANEBO VISUEL HF

Redaktion: Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl Iben Lindebjerg Grafisk tilrettelæggelse: Carla Louro / Dupondi Affotografering af malerier: Katrine Brun Lunding, Syrine Maj Pallisby og Helena Bundgaard Rasmussen Fotografi af Plejecenter Banebo: ERIK Arkitekter

© Visuel HF Oktober 2018 ISBN 978-87-999146-3-0 Forlaget Pupil . Visuel HF The Animation Workshop, VIA University College Kasernevej 5 8000 Viborg www.visuelhf.dk

- 104 -


BANEBO VISUEL HF

Profile for Visuel HF

Banebo + Visuel HF  

Hvordan udsmykker man et stort nyt plejecenter med plads til hen ved 100 beboere og samtidig anvender projektet som en del af undervisningen...

Banebo + Visuel HF  

Hvordan udsmykker man et stort nyt plejecenter med plads til hen ved 100 beboere og samtidig anvender projektet som en del af undervisningen...

Profile for visuelhf4
Advertisement