Portræt af en far

Page 1Forlaget Pupil 2017

.


Redaktion: Andreas Monty Freddie og Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl Grafisk tilrettelæggelse: Mette Islev Forsideillustration: Julie Lysgaard Johannesen Tryk: LaserTryk.dk © Visuel HF og forfatterne December 2017 ISBN 978-87-999146-1-6

.

Forlaget Pupil Visuel HF The Animation Workshop/ VIA University College Kasernevej 5 8800 Viborg www.visuelhf.dk Støttet af:
Indhold Clara Bek Jørgensen Coming Home Instagram: @clarabek

Martine Isling Jakobsen My Dad the Ghost Instagram: @martineisling

Maja Vonge Cornils No. But That’s Okay www.mvcart.blogspot.dk

Sæunn la Cour Degnbol Seje far / Afstande Instagram: @saeunnelskeruld

Kirsa Elisabeth Vedel Johansen Long Car Rides Instagram: @cursaart

Maria Husted-Pedersen Phoenicopterus Instagram: @mariahustedpedersen

Karoline Lindebjerg Here Instagram: @karoline_lindebjerg

Frederik Rennow Gam Baby Daddy Instagram: @gamovic

Denice Busk Nielsen Waiting for Your Birthday Instagram: @art_by_denice

Thea Krogsgaard Hejlesen Father Knows www.deviantart.com, søg på “thea0605”

Josefine Simone Nielsen Mouthbrooder Instagram: @josefine_sn

Julie Lysgaard Johannesen Damn it Dad www.julieromvigstenz.wordpress.com

Anna Josing Late Nights Instagram: @seungjosForord Andreas Monty Freddie

„Faint heart never won fair lady“ Robin Hood

At portrættere er nådesløst. Der er ingen steder at gemme sig! Selv med blikket rettet mod modellen - i dette tilfælde en far - ender vi altid med at udstille os selv. Stregens tyngde, farvernes samklang og formernes sprog afslører os altid. Som en gemen tyveknægt sniger sandheden sig frem i vores blinde vinkel! At portrættere kræver mod!


Om bogen Tegneserierne er lavet af Visuel HF-studerende under et tværæstetisk forløb mellem den visuelle grunduddannelse på The Animation Workshop og HFfagene engelsk og billedkunst på Viborg Gymnasium & HF. De studerende har arbejdet bredt med portrætgenren og personligt med egne fortællinger. Tak til gæsteunderviser Mikkel Sommer.

Se mere om Visuel HF på www.visuelhf.dk
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.