Page 1

Visma Retail En helhetsleverantรถr av IT-lรถsningar inom detaljhandeln


Hur fungerar detaljhandeln idag?

Detaljhandeln är idag inte enbart butiken. Lönsamhet är lyckad integration mellan försäljningskanalerna men också mellan butik (fysisk eller online), huvudkontor, lager och interna flöden och processer. Detta för att kunna ge bästa möjliga kundupplevelse. Oavsett var konsumenten rör sig, offline som online, måste detaljisten finnas där konsumenten är. Dagens detaljhandel är integrerad. Visma Retail hjälper detaljister att maximera sin IT och butiksdatalösning till fullo för att möta den ständigt uppkopplade konsumenten.

Butik 70 % av alla inköpsbeslut fattas i butiken. Den butik som har starkt fokus på konsumenten, service och bemötande vinner i kampen om marknaden. Konsumenterna återvänder till butiken där den haft en positiv upplevelse. Mobila shoppinglösningar möjliggör att konsumenten kan handla på sina egna villkor. Genom innovativa och moderna lösningar från Visma Retail ökar shoppingupplevelsen och bidrar till nöjdare konsumenter, effektivare arbetssätt och ett ökat resultat. Smart användning av modern teknologi ökar shoppingupplevelsen som i sin tur gör att konsumenterna blir mer lojala och köper mer. I butiken kan Visma Retail exempelvis erbjuda: • Kassa/POS • Mobil kassa/POS • Självutcheckning • Självskanning • Mobil självskanning • Back office i butik • Konsumentinformation och interaktivitet i butiken

Huvudkontor En konkurrenskraftig kedja har en flexibel huvudkontorslösning med full kontroll på lagersaldo i butiks- och centrallager, administration av kampanjer, prisstyrning och sortiment. Effektiv administration och styrning förutsätter att alla delar och processer fungerar bra tillsammans samt kommunicerar med butik. Ett effektivt huvudkontor bidrar till att effektivisera användningen av resurserna, minska kostnaderna och öka intäkterna genom att tänka helhet och upplevelse. På huvudkontoret kan Visma Retail exempelvis erbjuda: • Back office med bland annat - Sortimentstyrning - Logistik - Rapportering och analys - Fakturakontroll - Kampanjhantering - Kundhantering • Visma Retail Suite - Ett komplett butiksdatasystem med funktionaliteter som stödjer alla de viktigaste butiksprocesserna


Konsumenten vill röra sig fritt - Detaljisterna vinner på att skapa helhetsupplevelsen för konsument oavsett kanal.

Konsumentens bästa vän - mobilen Konsumenten är bekväm och otålig - Detaljisterna vinner på att vara på tå.

- Detaljisterna vinner på att hitta ögonblicken och sammanhangen, där budskap och erbjudanden passar in.

Tekniken = möjliggörare Konsumenten har makten - Detaljisterna vinner på att se den unika kunden. Konsumenten skippar inte butiken - Detaljisterna vinner på att ompröva den fysiska butikens roll.

- Detaljisterna vinner på att se tekniken som innovativa bärare. Framgång är att hålla ihop helhetsupplevelsen för konsumenten oavsett kanal. Fokus på konsumentens shoppingresa är viktigare än någonsin. För detaljisterna innebär det att på allvar möta teknikskiſtet och engagera sig i sina kunder.

Konsument Idag är det mer spännande än någonsin att vara konsument. Det nya köpbeteendet har inneburit att konsumenternas roll i handeln har stärkts, och att makten har skiftat från detaljist till konsument.

Oavsett kanal – i butik, online eller via mobilen efterfrågar konsumenten shopping dygnet runt.

Den tekniska utvecklingen går så pass snabbt att konsumenters vana, nyfikenhet och efterfrågan kommer att kräva att detaljhandeln erbjuder olika typer av shoppinglösningar. Idag vill konsumenten handla på sina villkor vilket ger dem mer inflytande att påverka köpprocessen. I en ökad konkurrens innebär det att detaljisten måste finnas där konsumenten är.

Tjänster Förväntningarna på detaljhandeln är höga. Att lyckas som detaljist idag kräver service och fokus på konsumenterna.

Onlinehandel E-handeln har väckt en idé och ett behov av att kunna handla obegränsat, både sett till tid, rum och utbud. Konsumenten ser det som en självklarhet att kunna röra sig i flera kanaler utan tydliga gränser och väljer därför den lösning som bäst matchar dennes behov, så väl som webbrooming och showrooming. Systemen bakom en lyckad onlinehandel kräver intelligens. Omnikanal Konsumenten vill kunna handla var den vill, när den vill och hur den vill och samtidigt få rätt pris, fullt sortiment och rätt lagerinformation. Det ställer krav på service, integration, kommunikation och tillgänglighet. Alla systemen behöver kommunicera med varandra för att uppnå en sömlös shoppingupplevelse.

Att få detta att hänga ihop är nyckeln till en lyckad lösning för sin omnikanals-strategi.

Visma Retail kan stödja detaljisten med detta i form av tjänster som projektledning, utbildning och konsultstöd, just för att detaljisten ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Det är viktigt att butiksdatalösningar och tjänstepaket är optimerat för detaljisten. Teknisk service & Support Kundanpassade support- och servicelösningar hjälper företag i hela Sverige att minimera, förkorta och förutse driftstopp i verksamhetskritiska system. Utgångspunkten är att verksamheten ska fungera effektivt, med så få och korta avbrott som möjligt. Detta når man med hög leveranssäkerhet, hög kompetens, snabbt på plats, lösningsinriktat arbetssätt och professionell planering.


Mobilitet och mobila shoppinglösningar är framtidens retail Flexibilitet och mobilitet i detaljhandeln, såväl mellan olika inköpskanaler som före, under och efter köp, blir allt viktigare för konsumenterna. Mobila shoppinglösningar som mobil självskanning och mobil självbetjäning gör att ett köp inte är begränsat till isolerade kanaler.

Lösningar som skapar shoppingupplevelse Visma Retail skapar shoppingupplevelse och ökar försäljningen. Innovativa produkter och lösningar som kompletterar ditt butiksdatasystem är till för att underlätta konsumentens val, upplevelse, köpprocess och hjälpa dig som detaljist att sälja mer.

Självservice är det nya sättet att handla på Tack vare självskanning, mobil självskanning och självutcheckning får konsumenten möjlighet till självhjälp och gör den helt självständig i butiken. Flexibiliteten erbjuder konsumenten att handla var den vill, när den vill och hur den vill. Detta helt oberoende av butikens belastning.

Visma Retail Suite Visma Retails mjukvara gör butiken modernare och kedjan mer effektiv. Visma Retail Suite är ett flexibelt butiksdatasystem som binder samman ett stort urval av programvarufunktionalitet som på olika sätt gör butikerna mer effektiva och kedjedriften mer lönsam.

Läs mer om våra lösningar för detaljhandeln på visma.se/retail


Visma Retail - En helhetsleverantör

Vi på Visma Retail hjälper dig som retailer att lyckas med att attrahera dina kunder till handelsplatsen, öka försäljningen genom förbättrad shoppingupplevelse, och skapa lojala kunder. Detta genom smart användning av teknik som stödjer alla nödvändiga processer på alla nivåer.

Visma Retail är experter på driftsäkra och stabila IT-lösningar, genom att kombinera det med innovation är vår uttalade målsättning att bli den mest värdeskapande IT-partnern i retailbranschen. Vi utvecklar butiksdatasystem som bidrar till merförsäljning och shoppingupplevelser, exempelvis lösningar inom back office, POS, självbetjäning och mobilitet som förenklar för både retailers och kunder. Vårt totalkoncept för butiksdata stödjer och förbereder alla viktiga processer i kedjedriften så att den blir mer lönsam. Som totalleverantör kan vi ta fullt ansvar för rådgivning, projektledning, installation, utbildning, support, teknisk service och IT-drift. Våra lösningar är baserade på standardiserad och egenutvecklad programvara, integrerad med utrustning och lösningar från ledande producenter. Vi vill vara med att driva framtidens retail, vår ambition är att alltid ligga i framkant både tekniskt och upplevelsemässigt. Tillsammans hittar vi den lösning som passar just dig och dina kunder bäst och som utvecklar din verksamhet.

Lösningar anpassad efter olika branscher

Visma Retails lösningar kan anpassas till de varierande behov och utmaningar som finns inom många olika branscher i den moderna detaljhandeln. Vi utvecklar våra system och tjänster i nära samarbete med ledande kedjor i Norden. Branscherna nedan är ett urval.

Apotek

Dagligvaruhandel

Sport och fritid

Hemelektronik

Mode och skor

Bokhandel

Leksakshandel


visma.se/retail Med vår hjälp kan aktörer inom detaljhandeln attrahera sina kunder till handelsplatsen, öka försäljningen genom förbättrad shoppingupplevelse och skapa lojala kunder. Detta genom smart användning av teknik som stödjer nödvändiga processer på alla nivåer. Vi erbjuder helhetslösningar inom butiksdata och kringtjänster. Som exempelvis kassaapplikationer, back office-lösningar och centrala system för styrning av kedjeföretag samt tjänster som projektledning, implementation, support och IT-drift. Vi har försett detaljhandeln med butiksdatalösningar i 30 års tid. Med bred erfarenhet av branschen och djup teknikkunskap har vi utvecklat lösningar som passar dagligvaruhandeln, apotek och fackhandeln.

Visma Retail AB Box 34212, 100 26 Stockholm • Lindhagensgatan 94, 112 18 Stockholm Tel: +46 (0)10 141 23 00 • retail@visma.com • visma.se/retail 201503

Om Visma Retail [SE]  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you