Page 1

TURGUIDE FOR INDRE NAMDAL HIKING GUIDE FOR INNER NAMDALEN

Til fots Go hiking

Grong Høylandet Røyrvik Lierne Namsskogan


STRFV17 IKS VEI E KY

Welcome to Inner Namdalen, a part of the Namdalen/ Nååmesjevuemie region that stretches from the coast in the west to the Swedish border in the east. There are countless opportunities for outdoors activities in Inner Namdalen; fresh water and river fishing, hunting, signposted cycling routes, wilderness in three national parks and many marked hiking routes and trails. There is active reindeer husbandry and many Sámi cultural heritage sites in the area. In this brochure we feature 35 beautiful walks and hiking trails in the municipalities of Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik and Lierne. Happy hiking!

N

Velkommen til Indre Namdal, en del av regionen T AVE KEH Namdalen/Nååmesjevuemie som strekker seg fra S R NO kysten i vest og til svenskegrensa i øst. I Indre Namdal er det utallige friluftsmuligheter med flotte fiskevann og elver, områder for jakt, merka sykkelruter, villmark i tre nasjonalparker og mange merka vandreruter. Det er aktiv reindrift og mange samiske kulturminner i området. I denne turguiden for Indre Namdal har vi samlet 35 flotte familieturer, vandreturer og fjellturer fra kommunene Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. God tur!


KART MAP

T 19 BØRGEFJELL nasjonalpark 28

16

12

27 24 25

17

8 14 10 11 9 13 4 SEN

NAM

6

22 23 26

18

15 20 2 3 1

7

21

5 FV 74

31 33 29 32 Lierne Nasjonal-

34 park blåfjella30 sKjækerfjella nasjonalpark 35

trondheim

no

rge

eur

o pa


Symbolforklaring SYMBOLS

VANSKELIGHETSGRAD/DIFFICULTY

Enkel. Turen krever ingen spesielle ferdigheter. Har ingen bratte partier og moderat stigning. Hovedsakelig korte turer. Easy. Walk requires no special skills. Short hikes with moderate elevation.

Middels. Turen krever litt erfaring, passer for middels trente turgåere. Noen stigninger og bratte partier. Medium. Hike requires some experience hiking. Some steep areas and elevation.

Krevende. Turen passer for erfarne turgåere med god utholdenhet. Flere bratte stigninger og luftige partier. Demanding. Hike suitable for experienced hikers with stamina. Several steep areas and a lot of elevation. Ekspert. Turen passer for erfarne fjellfolk med kunnskap om kart og kompass. Ofte lange turer og mange høydemeter med vanskelige partier.

2 2

Expert. Hike suitable for very experienced hikers and mountaineers only, must use map and compass. Very long hikes with a lot of elevation.

SYMBOLER/SYMBOLS VERNEOMRÅDE PROTECTED AREA PILEGRIMSLEDEN ST.OLAV WAYS RUNDTUR ROUND TRIP RASTEPLASS PICNIC AREA SYKKEL CYCLING SKIGÅING SKIING FISKE FISHING HOTELL HOTEL SERVERINGSSTED EATERY

SKOLE SCHOOL SERVERDIGHET PLACE OF INTEREST NB! Lengden på turene er tur-retur med mindre noe annet er nevnt. Please note: The length of the walks presented is return unless otherwise stated.


SIDE/PAGE

SIDE/PAGE

NAMSSKOGAN

Symbolforklaring/Symbols 2

15 Speten på Kjelmoen

36

Kjekt å vite/Good to know

4

16 Håpnesklumpen

38

Finn en tur/Find a walk or hike 6

17 Lindsetmofjellet

40

Turistinformasjon/ Tourist Information

18 Tunnsjøåsen

42

19 Namskroken

44

20 Skorovasklumpen

46

1 Rundtur i Skorovasfjella 2 RØYRVIK

48

22 Zarinatangen

50

23 Saksvassveien

52

78

Avstandstabell/ Table of distances GRONG

80

1 Rognsmoen Natur- & Kultursti

8

2 Vattatuva

10

24 Storkroktjønna

54

3 Pilegrimsleden

12

25 Tjærma

56

4 Fagerliklumpen

14

26 Lissfjellet

58

5 Storhusfjellet

16

27 Prekstolsteinen

60

6 Geitfjellet

18

28 Dærga

62

7 Heimdalhaugen

20

HØYLANDET

LIERNE

29 Turstier I Raudberglia

64

8 Øyvatnet Rundt

22

30 Lakavatnet

66

9 Bremburunden

24

31 Sisselfossen

68

10 Orsgrønningløypa

26

70

11 Lille Flakkenrunden

28

32 Nasjonalpark-Bauta: Lierne Nasjonalpark

12 Kverntjønna

30

13 Durmålsklumpen

32

14 Indre Høgaksla

34

33 Nasjonalpark-bauta: 72 Blåfjella-Skjækerfjella Nasj.park 34 Hestkjøltoppen

74

35 4-topperstur i Blåfjella- 76 Skjækerfjella Nasjonalpark

INNHOLD CONTENT

Kart/Map 1


Kjekt å vite

ALLEMANNSRETTEN Allemannsretten er en viktig del av norsk kulturarv og gir deg rett til fri ferdsel i natur og utmark i hele landet. Telting er tillatt i utmark minimum 150 meter fra nærmeste hus og hytte. Det er mye dyreliv, variert flora og kulturminner i Namdalen – vis hensyn og nyt naturen sporløst. Ta med alt søppel tilbake til passende søppelkasse for kildesortering. NASJONALPARKER OG NATURVERNOMRÅDER I Indre Namdal ligger Lierne nasjonalpark, deler av BlåfjellaSkjækerfjella nasjonalpark og deler av Børgefjell nasjonalpark. Plantelivet i nasjonalparker er fredet og skal ikke fjernes/skades, med unntak av bærplukking. Det er lov å fiske og å jakte i nasjonalparker med gyldig jakt- og fiskekort. REINBEITEDISTRIKT Østre Namdal Reinbeitedistrikt/Tjåehkere sijte, Luru reinbeitedistrikt/ Låarten sijte, Børgefjell reinbeitedistrikt/Byrkijen sijte og VestreNamdal reinbeitedistrik/Aårjel-Njaarken sijte har rein i Indre Namdal. Vis hensyn og respekter reinens behov for å være i fred på snøflekker og i høyden på varme sommerdager. Å gå nært en reinflokk stresser den, selv om det ikke ser slik ut. BÅLBRENNING OG BÅNDTVANG Ifølge norsk lov er det ikke lov å tenne bål mellom 15. april og 15. september i nærheten av skog og annen utmark. Det er båndtvang for hund fra 1. april til og med 20. august. Dette slik at hunder ikke skal jage eller skade rein, hest, storfe, småfe, fugler eller vilt. SIKKERHET OG UTSTYR Kartene i denne brosjyren er ment som illustrasjon. Vi anbefaler å kjøpe eller skrive ut (norgeskart.no) gode topografiske kart før turen. Ta med kart, kompass eller GPS. Sjekk alltid værmeldingen før turen, fortell noen hvor du skal og ta med ekstra klær i tilfelle du skulle bli våt, kald eller været skifter. Ekstra mat og drikke anbefales også alltid.

4 4

Du finner avstandstabell for kjøring på s. 80.


NATIONAL PARKS AND PROTECTED AREAS Lierne National Park, parts of Blåfjella-Skjækerfjella National Park and parts of Børgefjell National Park are in Inner Namdalen. All plant life in national parks is protected and should not be removed/ damaged, the exception being berry picking. You can fish and hunt in national parks with valid hunting or fishing licences. REINDEER HUSBANDRY AND GRAZING AREAS Østre Namdal Reinbeitedistrikt/Tjåehkere sijte, Luru reinbeitedistrikt/ Låarten sijte, Børgefjell reinbeitedistrikt/Byrkijen sijte and VestreNamdal reinbeitedistrik/Aårjel-Njaarken sijte have reindeers in the area. We ask that you do not disturb the reindeer, particularly if they are on patches of snow on warm days.Walking close to a reindeer herd stresses the animals, even if it does not appear that way. CAMPFIRES AND DOG LEASHES According to Norwegian law it is not permitted to light a campfire between April 15th and September 15th. All dogs must be on leashes between April 1st and August 20th to avoid dogs chasing or harming reindeer, horses, cattle, sheep, goats, birds or other wildlife. SAFETY AND EQUIPMENT The maps in this brochure are meant as illustrations only. We recommend buying or printing (norgeskart.no) topographic maps. Bring maps, compass and/or GPS. Always check the weather forecast before starting a hike, tell someone where you are going and bring extra clothes if the weather changes. Bringing extra food and water is always recommended. You will find a table of distances on p. 80.

Good to know

THE RIGHT TO ROAM Allemannsretten i.e. the right to roam is an important part of Norwegian cultural heritage. It gives you the right to roam free in nature all year around. Camping is allowed in outdoor areas, minimum 150 meters from the closest house or cabin. Always be considerate and bring back any garbage to the appropriate waste and recycling bins.


6

NAMSSKOGAN FJELLSTYRE


LETTE FJELLTURER EASY MOUNTAIN HIKES NR TUR/TRIP

1 Rognsmoen Natur- & Kultursti

8

2 Vattatuva

10

12 Kverntjønna

30

8 Øyvatnet Rundt

22

16 Håpnesklumpen

38

9 Bremburunden

24

17 Lindsetmofjellet

40

10 Orsgrønningløypa

26

18 Tunnsjøåsen

42

11 Lille Flakkenrunden

28

26 Lissfjellet

58

15 Speten på Kjelmoen

36

27 Prekstolsteinen

60

19 Namskroken

44 50

32 Nasjonalpark-Bauta: Lierne Nasjonalpark

70

22 Zarinatangen 23 Saksvassveien

52

72

24 Storkroktjønna

54

25 Tjærma

56

33 Nasjonalpark-bauta: Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark

29 Turstier I Raudberglia

64

30 Lakavatnet

66

31 Sisselfossen

68

SIDE/PAGE

FJELLTURER OG TOPPTURER HIKES TO MOUNTAINTOPS/PEAKS NR TUR/TRIP SIDE/PAGE 4 Fagerliklumpen

14

5 Storhusfjellet

16

6 Geitfjellet

18

12

7 Heimdalhaugen

20

21 Rundtur i Skorovasfjella 48

13 Durmålsklumpen

32

34 Hestkjøltoppen

14 Indre Høgaksla

34

20 Skorovasklumpen

46

28 Dærga

62

FLERDAGSTURER MULTI-DAY HIKES NR TUR/TRIP 3 Pilegrimsleden

SIDE/PAGE

74

35 4-topperstur i Blåfjella- 76 Skjækerfjella Nasjonalpark

Finn en tur Find a walk or hike

TURER PÅ VEI OG I LETT TERRENG ON ROADS OR IN EASY TERRAIN NR TUR/TRIP SIDE/PAGE


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: GRONG

Rundturen er en familievennlig natur - og kultursti som går i lett terreng. Total lengde for rundturen er 2,3 km. Rognsmoen er et av de mest interessante forminneområdene i hele Namdalen. Etter funn av fornminner og historiske beretninger kan en fastslå at det har vært bosetting på Rognsmoen i yngre jernalder, dvs. omkring 600-1000 år e.kr. Det er funnet 34 gravhauger på Rognsmoen, samt hustufter, oldtidsveg og fangstanlegg. Det er tilrettelagt natur- og kulturinformasjon langs hele stien, med informasjon om gamle fangstteknikker, gammel bosetting mm. This round trip is a family-friendly nature- and cultural path in easy terrain. Total length of the trip is 2,3 km. Rognsmoen is one of the most interesting cultural heritage areas in Namdalen. Based on archaeological findings and historical accounts we know that there were settlements at Rognsmoen in the early Iron age i.e. about 600-1000 A.D. There are 34 burial mounds, several house foundations, ancient roads and trapping areas. There are signs with information along the trail. ADKOMST/DIRECTIONS:

Ta av fra E6 ved kryss til Lierne og Sverige langs Fv74, Sanddøldalsvegen. Følg veien i 1,7 km og ta av til venstre skiltet Rognsmoen. Ta med en gang til høyre og følg grusveien inn til parkeringsplass. From E6, take the Fv74 road, Sandøldalsvegen, towards Lierne. Follow the road for 1,7 km and turn left towards Rognsmoen. Turn right and follow the gravel path to the parking area. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

8

Grong Hotell (gronghotell.no), Langnes Camping (langnescamping.no), Namsentunet (namsentunet.no), Rønningen på Veium (veiumbjerken.no), Jørem – opplevelser ved Namsen (jorem.no), Strikkeburet (strikke-buret.no), flere spisesteder i Grong/several eateries in Grong.


Rognsmoen natur- & kultursti

<30 M

1T

JORUNN LILLESLETT

1

165 MOH

2,3 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: GRONG

Relativt bratt sti. På turen er det utsikt mot Rosset og Elstad og oppe på toppen er det flott utsikt mot Harran og Heimdalshaugen (1159 moh). Turen er ca 2,5 km en vei og på denne ruta er det en stigning på ca 275 høydemeter. På Vattatuva var det plassert en trevarde og toppen har fått navnet etter det. Vattatuva var den øverste varden blant Namdalsvardene. Den ble registrert og satt i stand siste gang omtrent år 1800 og ble satt i beredskap med fullt vakthold fra sommeren 1808 og fram til våren 1809. Steep path, with views towards Rosset and Elstad on the way. From the top you get a lovely view of Harran and Heimdalshaugen/ Aajmehtaelie (1158 masl). The hike is 2,5 km one way, with an elevation gain of 275 meters. Vattatuva is named after the wooden beacon (used for signal fire) on it, the northernmost beacon in Namdalen. It was put into operation for the last time around 1800 and was on standby with a full crew from summer 1808 until the spring of 1809. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av ca. 3 km sør for Harran sentrum, på motsatt side av avkjøringen til Fiskumfoss kraftstasjon/Lakseakvariet. Parker på sideveien ved infoskilt om turen. Følg deretter merket sti. Turn off the E6 about 3 km south of Harran, on the opposite side of Fiskumfoss powere station/Lakseakvariet. Park on the small side road by the informational sign. Start your walk here. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Grong Hotell (gronghotell.no), Langnes Camping (langnescamping.no), Namsentunet (namsentunet.no), Rønningen på Veium (veiumbjerken.no), Jørem – opplevelser ved Namsen (jorem.no), Strikkeburet (strikke-buret.no), flere spisesteder i Grong/several eateries in Grong.

10


2

Vattatuva 412 MOH

INGER HELLAND

5 KM 275 M 2T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: GRONG

Turen følger den nordligste delen av pilegrimsleia til StiklestadNidaros. Første etappe starter ved Gløshaug kirke på Gartland, og går til Grong sentrum (13,2 km). Etappen følger i store trekk den gamle riksvegen fra 1820-30, og går gjennom et område med mange fornminner. Siste del fra E6 og over Berga/Djupdalen er tidvis krevende. Andre etappe går fra Grong sentrum og til Heia gjestegård (16,3 km). Turen gjennom Grong sentrum passerer Tømmeråshøla, en av Norges fineste badeplasser. This trek follows the northernmost part of the St. Olav Ways to Stiklestad and Nidaros. The first stage starts at Gløshaug church in Gartland and continues to Grong centre (13,2 km). The first part of the trail follows the old 1820s road and passes many cultural heritage sites. The trail continues over the somewhat challenging area of Berga/Djupdalen. The second stage of the St. Olav Ways starts in Grong centre and finishes at Heia Gjestegård (16,3 km). The trail passes Tømmeråshøla, one of Norway’s best outdoor bathing areas. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av ved kryss til Høylandet, inn på Fv 775. Etter ca. 700 meter, følg skilting til Gløshaug kirke. Parkering nedenfor kirken. From E6 drive towards Høylandet, onto Fv 775. After 700 meters, follow signs towards Gløshaug kirke i.e. church. Park by the church. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Grong Hotell (gronghotell.no), Langnes Camping (langnescamping.no), Namsentunet (namsentunet.no), Rønningen på Veium (veiumbjerken.no), Jørem – opplevelser ved Namsen (jorem.no), Strikkeburet (strikke-buret.no), flere spisesteder i Grong/several eateries in Grong.

12


3

PILEGRIMSLEDEN 200 MOH

INGER HELLAND

29,5 KM <200 M 48 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: GRONG

Fagerliklumpen er 477 moh med flott utsikt mot Heimdalhaugen/ Aajmehtaelie, Geitfjellet/Aejrienvaerie og elvene Namsen/ Nååmesje og Sanddøla/Sovvene. Turen starter ved parkeringsplassen på Leksås langs en eldre vei i kulturlandskapet. Etter ca. 600 m står det skilt for sti til Damtjønna. Da kan en velge å gå direkte til Fagerliklumpen, noe som er ca. 2 km, eller ta til høyre og gå om Damtjønna for å komme til Fagerliklumpen. Da blir turen på 4,5 km. Turen er noe krevende med en del myr og kupering. Fagerliklumpen is 447 masl with a great view view of the surrounding area. The hike starts at the parking area in Leksås, following an old road. After 600 meters you will see a sign to Damtjønna. You can choose to walk either directly to Fagerliklumpen (2 km) or turn right and walk around Damtjønna and then to the top. The hike is then 4,5 km. Challenging terrain with some marshland. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av ca. 400 m sør for Mediå bru, mot Namsos. Ta av første veg til høyre (100 m etter krysset). Ta deretter til venstre skiltet Grong gård. I første kryss, ta til venstre, i neste kryss ta til høyre mot Leksås og kjør til enden av vegen, ca 1 km, der det er parkering. En kan også gå turen fra Bergsmo, se turbeskrivelse på www.visitnamdalen.com eller ut.no. From E6, turn towards Namsos in the junction 400m south of Mediå bridge. Take the first road right (100 meters after junction), take a left towards Grong gård. In first junction take a left, in second junction take a right towards Leksås. Drive to the end of the road and park here. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

14

Grong Hotell (gronghotell.no), Langnes Camping (langnescamping.no), Namsentunet (namsentunet.no), Rønningen på Veium (veiumbjerken.no), Jørem – opplevelser ved Namsen (jorem.no), Strikkeburet (strikke-buret.no), flere spisesteder i Grong/several eateries in Grong.


4

Fagerliklumpen 477 MOH

KRISTIAN F. NESSER

4,5 KM 335 M 2,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: GRONG

Rundturen er krevende og er på 12,8 km. Høydeforskjell er 387m. Fra bommen: gå grusvegen og forsett rett frem i vegkryss etter ca. 650 m. Trimboks etter 2,4 km. Turen til topps er 4,75 km. Det er også mulig å gå tur/retur Storhusfjellet eller å gå til Mediåsetra og Stortuva som rundtur på 8,8 km. På utsiktspunktet er det flott utsikt over bl.a. Grong sentrum, Geitfjellet/Aejrienvaerie og mot Overhalla kommune. Les om Mediå-sagnet på grong.kommune.no/ kultur-og-fritid/kulturvern/mediasegnet/ This round trip is a challenging 12,8 km walk, with 387 meters of elevation. From the road barrier: walk on the gravel path and keep going straight passed the junction. The hike to the top is 4,75 km. You can also walk straight to Storhusfjellet summit, or walk to Mediåsetra and Stortuva for an 8,8 km long round trip. You get a good view from the top. Read about the Mediå-legend on grong.kommune.no/ kultur-og-fritid/kulturvern/mediasegnet/ ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør Fv 391 fra Mediå bru i Grong sentrum. Ta av ved Hydro og kjør deretter til høyre oppover boligfelt til vegbom og grusveg. Parker ved bommen. Turen kan starte her. Andre startpunkt kan være fra Hallgotto eller Litjåa. Drive Fv 392 from Mediå bridge in the centre of Grong. Turn off this road next to Hydro, then take a right, driving to the gravel road and road barrier. Park at the barrier and start the trip. You can also start from Hallgotto or Litjå. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Grong Hotell (gronghotell.no), Langnes Camping (langnescamping.no), Namsentunet (namsentunet.no), Rønningen på Veium (veiumbjerken.no), Jørem – opplevelser ved Namsen (jorem.no), Strikkeburet (strikke-buret.no), flere spisesteder i Grong/several eateries in Grong. 16


5

Storhusfjellet 490 MOH

JORUNN LILLESLETT

12,8 KM 387 M 5T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: GRONG

Geitfjelltoppen er et kjent landemerke i Namdalen med flott utsikt i flere retninger. Toppen er 872 m.o.h. og du kan komme dit fra to utgangspunkt. Går du veien til Geitfjellsenderen, så går eller sykler du på en fin og merket grusvei, mens du fra Jørem går i terrenget. Det er 7,5 km langs Geitfjellveien og 4,5 km langs sti fra Jørem. Med nesten 800 m. stigning så blir det mye oppoverbakke, men det får en igjen i utsikt så fort en kommer over tregrensen. I nærheten ligger områder med grotter, reinroser og flotte skiløyper. Geitfjelltoppen is 872 masl, with two different starting points. You can either walk or cycle along a signposted gravel road towards the top, or you can walk in the terrain from Jørem. The hike is 7,5 km one way along the road, and 4,5 km from Jørem. It is a steep walk with 800 m elevation, but with excellent views along the way. In the nearby area there are several caves, areas with Dryas flowers and cross-country skiing trails. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av ved Langnes mot Øysletta. Kjør langs Sørsivegen i ca. 1300 m, ta av til høyre inn på Rostavegen ved jernbaneovergang og grendehus og kjør ca. 480 m. Sving så til venstre inn på Geitfjellveien og kjør ca. 400m til parkering. Her starter turen. Du kan også starte fra Jørem. From E6, turn off at Langnes and drive towards Øysletta. Drive 1300 m along Sørsivegen, then take a right onto Rostavegen at the railway crossing. Drive 480 m, turn left onto Geitfjellveien and drive another 400 m to the parking area. Start you trip here. You can also start from Jørem. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

18

Grong Skisenter (grong-skisenter.no), Grong Hotell (gronghotell.no), Langnes Camping (langnescamping.no), Namsentunet (namsentunet.no), Rønningen på Veium (veiumbjerken.no), Jørem – opplevelser ved Namsen (jorem.no), Strikkeburet (strikke-buret.no), flere spisesteder i Grong/ several eateries in Grong.


Geitfjellet / Aejrienvaerie

800 M

6T

KRISTIAN F NESSER

6

872 MOH

15 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: GRONG

Heimdalhaugen er det høyeste fjellet i Grong med sine 1159 moh. Utsikten fra toppen er fantastisk på klare dager, og man ser både Heilhornet på Helgeland i vest og Kvigtinden i nord. Fra parkeringen er det skogland i starten, men etter en halvtimes tid er dette passert. Gå inn mellom Storhaugen og Litjhaugen og følg ryggen mot høyre. I skråen mot Litjhaugen ligger Gjeterhytta. Dette er ei enkel, lita hytte som står åpen hele året. Sengeplass til max fire. På toppen er det en markant steinvarde. Dette er også en fin vintertur. Turen er ikke merket. Heimdalhaugen/Aajmehtaelie is 1159 masl and the highest mountain in Grong. Amazing view towards Heilhornet in Helgeland to the west and Kvigtinden to the north. From the parking you walk through woodland for about half an hour. Walk between Storhaugen and Litjhaugen, then follow the ridge towards the right. Gjeterhytta cabin can be seen on the hill towards Litjhaugen. This is a small cabin, open all year around. Sleeps four people. At the summit there is a cairn. Summit can be reached all year around. Trail is not marked. ADKOMST/DIRECTIONS:

Toppen på Heimdalhaugen kan nås fra nesten alle kanter. De fleste starter fra Solem inne i Nesådalen friluftsområde. Fra E6 ta da av inn i Nesådalen, ca. 4 km nord for Harran. NB! Dette er en bomvei. Bomavgift betales med mobil. The Heimdalhaugen summit can be reached from almost all directions. Most start from Solem in the Nesådalen valley. From E6, at the junction 4 km north of Harran, drive towards Nesådalen. This is a toll road. Toll fee is payable by mobile phone. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

20

Grong Hotell (gronghotell.no), Langnes Camping (langnescamping.no), Namsentunet (namsentunet.no), Rønningen på Veium (veiumbjerken.no), Jørem – opplevelser ved Namsen (jorem.no), Strikkeburet (strikke-buret.no), flere spisesteder i Harran og Grong/several eateries in Grong.


Heimdalhaugen / Aajmehtaelie

930 M

8T

THOR AAGE NESSER

7

1159 MOH

13 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: HØYLANDET

Man kan både gå, sykle og trille langs Øyvatnet. Løypa går på grusveg langs Øyvatnet helt til den kommer inn på Fv17 igjen nord for vatnet. Mellom Hognes og Øielandet er det sykkelsti langs Fiskåa, og muligheter for å krysse elva. Ved Bjøllia ser man beitende hester ved vannet på sommeren og ved Øie naturreservat kan man studere fugleliv i våtmarksområdet eller ta en rast. Barnefamilier anbefales å snu og sykle grusvegen tilbake heller enn å sykle langs Fv17, av trafikksikkerhetsårsaker. Bruk gjerne ekstra tid på idylliske Svortstranda. Hele turen er på ca 20 km i flatt terreng, men du kan fint gå deler av løypa. It is possible to walk, cycle or push a stroller along lake Øyvatnet. The round trip follows a gravel road along the lake, until it merges with Fv17 again on the northern side of the lake. There is a bicycle path along Fiskåa river between Hognes and Øielandet, where you can cross the river. In summertime there are horses grazing in Bjøllia, and by Øyvatnet nature reserve you can observe birds in the wetland area. For traffic safety we recommend that families with children avoid cycling on the Fv17 road. Feel free to spend extra time at the scenic Svortstranda beach. The entire round trip is 20 km, but you can walk parts of the trip if you prefer to be on foot. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør Kystriksveien Fv17 til Flått, nord for Høylandet sentrum. Ta av til venstre og følg Hognesvegen mot nord. Etter 750 m, parker ved campingplass. Drive the Coastal Route Fv17 to Flått, north of Høylandet centre. Turn left and follow Hognesvegen northwards. After 750 m, park by camping site. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

22

Børstad Gård (facebook.com/borstadgard/), Norsk Revyfestival (norskrevyfestival.no), Øie naturreservat /nature reserve, Grongstadfossen/waterfall, flere spisesteder på Høylandet/ several eateries in Høylandet.


8

Øyvatnet rundt 80 MOH

HØYLANDET KOMMUNE

20 KM <20 M <3 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: HØYLANDET

Denne turen er det mulig å gå, sykle eller trille, hele eller deler av. Start ved idrettsanlegget. Ta gammelvegen mot Tyldum/ Hammarsbrua. Stopp ved Hammarsbrua og få med deg et unikt kulturminne, ei overbygd trebru fra først på 1900-tallet. Fortsett oppover Hammarsbakken. På toppen av Hammarsbakkan har man en flott utsikt over Høylandet og mot Grongstadfossen. Stien går videre på traktorveg, langs dyrka mark og inn på traktorvegen mot Gullringen. I Brynndalen (Fv775) kan man enten ta til høyre mot Brembu, eller ta fylkesvegen ned mot sentrum og tilbake til startpunktet ved idrettsanlegget. On this round trip you can walk, cycle or push a stroller. Start by the sports facility. Follow the old road towards Tyldum/Hammarsbrua. Stop by Hammarsbrua bridge and see some local cultural heritage: a covered wooden bridge from the early 1900s. Continue up Hammarsbakken. From the top of Hammarsbakken you get a good view over Høylandet and towards Grongstadfossen waterfall. The trail then follows a tractor road along cultivated fields and on to yet another tractor road to Gullringen. In Brynndalen (Fv775) you can either turn right to Brembu or follow the road back to Høylandet and the sports facility. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av ved Gartland i Grong mot Høylandet på Fv 775. Kjør sørover fra Høylandet sentrum, parker ved idrettsanlegget. From E6 turn off at Gartland in Grong onto Fv 775 towards Høylandet. Drive south from the centre of Høylandet, park at the sports facility. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Børstad Gård (facebook.com/borstadgard/), Norsk Revyfestival (norskrevyfestival.no), Hammarsbrua/covered bridge, Grongstadfossen/waterfall, flere spisesteder på Høylandet/ several eateries in Høylandet. 24


9

Bremburunden 145 MOH

HÃ&#x2DC;YLANDET KOMMUNE

4,5 KM 125 M 1,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: HØYLANDET

Start ved idrettsanlegget. Ta gammelvegen mot Tyldum og sykle, trille eller gå videre mot Grongstad. Etter Nylendbrua ta til høyre og opp mot Vadamoen, og sykle eller gå videre skogsvegen herfra. Det er noe motbakke fra Grongstadvegen og ca 3 km oppover, men ellers fin grusveg og flott natur. Turen går forbi den flotte Grongstadfossen, med en fallhøyde på 75 m. Start by the sports facility. Follow the old road towards Tyldum and cycle or walk towards Grongstad. Turn right towards Vadamoen after Nylendbrua bridge and cycle or walk onwards on the forest road from here. A gentle incline up approx. 3 km from Grongstadvegen, but otherwise good gravel road and beautiful nature. This route passes by Grongstadfossen waterfall, with a 75 m vertical drop. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av ved Gartland i Grong mot Høylandet på Fv 775. Kjør sørover fra Høylandet sentrum, parker ved idrettsanlegget. From E6 turn off at Gartland in Grong onto Fv 775 towards Høylandet. Drive south from the centre of Høylandet, park at the sports facility. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Børstad Gård (facebook.com/borstadgard/), Norsk Revyfestival (norskrevyfestival.no), Grongstadfossen/waterfall, flere spisesteder på Høylandet/ several eateries in Høylandet.

FINN FLERE TURFORSLAG PÅ

visitnamdalen.COM 26


10

Orsgrønningløypa 150 MOH

HØYLANDET KOMMUNE

15 KM 130 M <3 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: HØYLANDET

Start ved idrettsanlegget. Sykle eller gå på gang- og sykkelveg nordover og inn på Fv775 mot Gartland. Følg gang-og sykkelveg til bensinstasjonen ved Brøndbo industriområde. Ta inn på Sørsidvegen og følg denne til kryss ved Skarland, ta så vegen Raaum videre. Løypa er merket forbi gårdene ved Råum og videre innover dalen mot Flakken. Sykle over brua ved Flakken og opp til Fv17. Her må du sykle ca 100 m etter Fv17 sørover, før man tar av på den gamle allmannvegen. (Skogssti). Følg denne til man kommer ned til Fv17 igjen, ta så av vegen opp til Romstad, og sykle forbi kirka før man kommer inn på den gamle allmannvegen igjen ved Okstad. Følg denne tilbake til sentrum og startpunktet. Start by the sports facility. Walk or cycle on the pavement northwards and onto Fv755 to Gartland. Follow the pedestrian and cycle path to the petrol station by Brøndbo industrial area. Turn onto Sørsidvegen and follow this road to the junction at Skarland, then follow the road to Raaum. The round trip is signposted past the farms at Råum and into the valley towards Flakken. Cross the bridge by Flakken and walk or cycle onto Fv17, then follow it 100 m southwards and turn towards Romstad. Follow this road past Høylandet church before turning onto the road again at Okstad. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av ved Gartland i Grong mot Høylandet på Fv 775. Kjør sørover fra Høylandet sentrum, parker ved idrettsanlegget. From E6 turn off at Gartland in Grong onto Fv 775 towards Høylandet. Drive south from the centre of Høylandet, park at the sports facility. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Børstad Gård (facebook.com/borstadgard/), Norsk Revyfestival (norskrevyfestival.no), Flakkan naturreservat/ nature reserve, Grongstadfossen/waterfall, flere spisesteder på Høylandet/ several eateries in Høylandet. 28


11

Lille Flakkenrunden 90 MOH

KJARTAN TRANA

9 KM 70 M <2 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: HØYLANDET

Følg privat veg Taubanevegen (Fjellvegen) ca 2 km. Følg merket Hållingtoppløype fra skilt ca 700 meter etter parkeringplass, ved enden av kjørbar veg. Følg merket Hållingtoppløype i 2 km til du kommer til Kverntjønna, lokalt kalt Årkveinntjønna. Starten går på grusveg. Halvveis kommer man ut av vegen og over i terreng. Tungt fra man går av fra vegen. Total lengde på turen ca 9 km og 3-3,5 timers gange. Flott utsikt oppover fjellvegen, idyllisk ved tjønna. Walk approx. 2 km along the private Taubanevegen (Fjellvegen) road. Follow signposted «Hållingtopp» trail at the end of the road, 700m from parking area. Follow this marked trail for 2 km until you reach Kverntjønna pond, locally known as Årkveinntjønna. Initial trail follows gravel road, halfway through the trail you leave the gravel road and walk in the terrain. Challenging walk when you enter the terrain part of the trail. This hike is approx. 9 km long and takes 3-3,5 hours to walk. Great view along the trail, and the area around the pond is very scenic. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør Kystriksveien Fv17 til Kongsmoen, ta av mot Aune. Etter ca 400 m, ta av til høyre langs kommunal veg Årmoan ved Kongsmoen skole. Kjør denne 550 m, og parker ved avkjørsel til Taubanevegen. Drive the Coastal Route Fv17 to Kongsmoen, then drive towards Aune. After approx. 400m, turn right along the Årmoen municipal road by Kongsmoen school. Drive 550 m and park by the exit to Taubanevegen. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Børstad Gård (facebook.com/borstadgard/), flere spisesteder på Høylandet/ several eateries in Høylandet.

30


12

Kverntjønna 445 MOH 9 KM

LIV FLÅTT

415 M 3,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: HØYLANDET

Durmålsklumpen er et fint turmål som passer for både store og små. Start ved merket veg med skilt Hållingtopp, ved Eida, Vassbotna. Gå skogsbilveg oppover, og videre langs merket Hållingtoppløype gjennom skog, myr og til sist fjell. Noe bratt, og delvis tung trase mot slutten. Flott utsikt over Eidsvatnet og Grongstadvatnet når du kommer opp på toppen. The hike to Durmålsklumpen is a scenic hike, suitable for the whole family. Start in Eida, Vassbotna by the road with the “Hållingtopp” sign. Walk along the “Hållingtopp” marked trail on forest road, through some marshy areas and onto more solid ground. Somewhat steep incline and challenging walk towards the end. Great view over Eidsvatnet lake and Grongstadvatnet lake when you reach the summit. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør Kystriksveien Fv17 sørover fra Høylandet sentrum, kjør av ved avkjørsel merket Hållingtopp ved Eida i Vassbotna. Drive the Coastal Route Fv17 south from Høylandet centre, turn off the road at Eida in Vassbotna, signposted “Hållingtopp”. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Børstad Gård (facebook.com/borstadgard/), Rinnmoen kulturminnefelt/cultural heritage site, flere spisesteder på Høylandet/several eateries in Høylandet.

Følg oss på Instagram

@visitnamdalen Tag oss gjerne i dine turbilder!

32


13

Durmålsklumpen 345 MOH

MONA FLATAAS

5 KM 320 M 2T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: HØYLANDET

Indre Høgaksla, lokalt kalt InerHøygaksla, er et flott turmål med fin utsikt fra toppen. Først 1 km gange over myr, kryss over Eidsåa på nybygd bru. Deretter stigning i 3 km på fast og fin sti til toppen av Høgaksla 564 moh. Hållingtoppen er på trig.punktet på Høgaksla, her er klippetang. Gå videre forbi Storfjelltjønna og opp til stor varde (trig.punkt) ved toppen av Indre Høgaksla, 691 moh. Fra toppen ser du Høylandet, Øyvatnet, Almåsgrønningen og Storgrønningen mot sør-øst, og Hakavatnet og storhavet i vest. På turen tilbake kan man gå forbi Høgakseltjønna og komme inn på samme sti som oppover. Total turlengde ca 10 km. The hike to Indre Høgaksla is a lovely walk with good views from the top. Initially 1 km of marshland, crossing over Eidsåa river on the new bridge. Then 3 km of elevation on a clear path to the top of Høgaksla 564 masl. The “Hållingtop” trig.point is on Høgaksla. Walk onwards past Storfjelltjønna to the cairn (trig.point) on top of Indre Høgaksla, 691 masl. From the top you can see Høylandet, Øyvatnet, Almåsgrønningen and Storgrønningen in the south-east and Hakavatnet and the ocean in the west. You can walk past Høgakseltjønna pond on the way back, and then follow the path back to the starting point. Total length: approx. 10 km. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av ved Gartland i Grong mot Høylandet på Fv 775. Kjør nordover fra Høylandet sentrum, deretter Fv776 mot Salsbruket. Parker ved «Hållingtopp» skilt ved Almåsgrønningen. From E6 turn off at Gartland in Grong onto Fv 775, towards Høylandet. Drive north from the centre of Høylandet, then take Fv776 towards Salsbruket. Park by the “Hållingtopp” sign by Almåsgrønningen. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Børstad Gård (facebook.com/borstadgard/), flere spisesteder på Høylandet/several eateries in Høylandet. 34


14

Indre Høgaksla 691 MOH

KAREN MO RØLI

10 KM 465 M <5T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSSKOGAN

Fin merket sti langs Tunnsjøelva til Speten på Kjelmoen, 2,6 km tur-retur. Turen går i flatt terreng. Ved Speten renner Tunnsjøelva inn i elva Namsen. Namsen er ikke lakseførende i dette området. På Speten er det er tilrettelagt med gapahuk og bålplass. Det er mulig å fiske ørret i både Tunnsjøelva og i Namsen, men ønsker du å fiske trenger du gyldig fiskekort (kan kjøpes på www.inatur.no). Marked path along Tunnsjøelva river to Speten on Kjelmoen, 2,6 km return. The walk is in flat terrain. Tunnsjøelva flows into Namsen river by Speten. Trout fishing in both Tunnsjøelva and Namsen is possible, but to fish you need a valid fishing licence (can be bought on inatur.no). ADKOMST/DIRECTIONS:

Ta av fra E6 mot Kjelmoen, ca 5 km sør for Trones. Kjør ca 100 meter langs denne veien, ta av til venstre og kjør inn på en liten skogsbilveg. Du finner parkeringsplass ved et lite naust. Her begynner den merkede stien. From E6, drive towards Kjelmoen at the junction 5 km south of Trones. Drive approx. 100 meters along this road, turn left and drive onto a small gravel road. Park by a small boat house. This is where the path begins. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Namsskogan Familiepark (familieparken.no), Namsskogan Hotell (hotellet.no). Lassemoen togstasjon/train station, Namsskogan kirke/church, flere spisesteder i Namsskogan/several eateries in Namsskogan.

Finn flere turforslag

visitnamdalen.COM 36


15

Speten på Kjelmoen 115 MOH

VISIT NAMDALEN

2,6 KM < 10 M 0,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSSKOGAN

Håpnesklumpen er en fin tur i nærheten av Namsskogan, 3 km hver vei. Turen starter ved Vertshuset Nams-Inn. Følg først gangvei opp til kryss i Frøyningsdalen, velg veien opp mot Høydebassenget. Ved Høydebassenget finner du bok for registrering. Du har nå gått 1,6 km og beveget deg 70 høydemeter. Turen forsetter på sti gjennom skog og noe myrterreng, 140 høydemeter til opp mot toppen av Håpnesklumpen. Fortsett videre nordover fra toppen og ta til venstre mot Frøyningsdalen/Freavna for en litt annen rute på veien tilbake. The hike to Håpnesklumpen is a nice 6 km walk, located close to Namsskogan. The hiking trip starts at Vertshuset Nams-Inn. First, follow the footpath up to the junction in Frøyningsdalen valley, choose the path towards Høydebassenget. Here there is a book where you can register your name. You have now walked 1,6 km and 70 meters of elevation. The hike continues through some forest and some marshland, with 140 meters of elevation to the top. From the mountain top, continue north and turn left towards Frøyningsdalen/ Freavna for a different route back. ADKOMST/DIRECTIONS:

Parker bilen ved Vertshuset Nams-inn i Namsskogan sentrum, like ved E6. Kommer du med tog kan du gå fra togstasjonen til startpunkt (ca 500 meter) Park your car by Vertshuset Nams-Inn in the centre of Namsskogan, along the E6. If you arrive by train you can walk from the train station to the starting point (approx. 500 meters). OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Nyheim Camping nyheimcamping.no), Tundra Tours (tundratours. no), Frøyningen fornminneområde/prehistoric site, Bjørhus gamle skolekapell/old school chapel, Gammel Erik ysteri /cheese factory, flere spisesteder i Namsskogan/several eateries in Namsskogan. 38


16

HÃ¥pnesklumpen 546 MOH

KJARTAN TRANA

6 KM 210 M 2T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSSKOGAN

Lindsetmofjellet er et enkelt og familievennlig turmål med stigning på ca. 200 høydemeter og 3 km tur-retur. Turen går langs en gammel traktorvei som er oppkjørt helt opp til linken for mobilmast. Når du kommer opp på fjellet får du god utsikt. Turen går i variert terreng, først med skog og deretter litt myrlendt terreng på slutten. I Osvatnet har du gode muligheter for å få fin fisk, men husk fiskekort (Namsskogankortet). Lindsetmofjellet is an easy and family-friendly hike with approx. 200 meters of elevation and 3 km return walk. The path follows an old tractor road, right up to the phone mast on top. When you reach the top of the mountain you will get a very good view. The walk has varied terrain, first forest then some marshy areas towards the end. You can fish in Osvatnet but remember to buy a fishing licence (Namsskogankortet). ADKOMST/DIRECTIONS:

Ta av fra E6 en liten kilometer sør for Trones og kjør langs veien mot Strompedalen. Ca 2 km etter at du har passert jernbaneovergangen kommer du til en liten rettstrekning, parker i området. Turn off the E6 one kilometre south of Trones, towards Strompedalen. Approx. 2 km after passing the railway crossing you will see a short straight stretch of road, park here. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Namsskogan Familiepark (familieparken.no), Namsskogan Hotell (hotellet.no). Lassemoen togstasjon/train station, Namsskogan kirke/church, flere spisesteder i Namsskogan/several eateries in Namsskogan.

40


17

Lindsetmofjellet 462 MOH

NINA MELLEMSETHER

3 KM 200 M 1,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSSKOGAN

Turen opp til Tunnsjøåsen er 4 km tur-retur på godt merket sti, skiltet etter nasjonal standard. Med en stigning på ca. 200 høydemeter passer turen for både store og små. Turen starter ved Trones skole, få minutters gange fra Namsskogan Familiepark. Følg merking forbi skolen mot broen over Tromselva og Tronesfossen. Etter å ha krysset elva er det en stor gapahuk til fri benyttelse. Tunnsjøåsen er et populært turmål blant lokalbefolkningen og det er tydelig sti mot toppen der en utsikt over Trones venter. Ta gjerne med bærspann – det er rikelig med tyttebær, blåbær og multe i området. The walk up to Tunnsjøåsen is 4 km return on a well-marked trail. The hike has an elevation of approx. 200 meters and is suitable for the whole family. The path starts by Trones school, a couple of minutes walking distance from Namsskogan Family Park. Follow signs past the school to the bridge over Tromselva river and Tronesfossen waterfall. Tunnsjøåsen is a popular trail among locals and there is a clear path to the top, where a beautiful view awaits. Feel free to bring a small bucket – there are plenty of cranberries, blueberries and cloudberries in the area. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 har du flere muligheter for parkering i Trones sentrum f.eks ved Trones kirke, Namsskogan Hotell, Namsskogan Familiepark eller ved Trones skole hvor merkingen starter. You have several options for parking in Trones, close to the E6 road: Trones church, Namsskogan Hotell, Namsskogan Familiepark or by Trones school where the marked trail starts. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

42

Namsskogan Familiepark (familieparken.no), Namsskogan Hotell (hotellet.no), Tundra Tours (tundratours.no), Trones kirke/ church, Lassemoen togstasjon/train station, flere spisesteder i Namsskogan/several eateries in Namsskogan.


18

Tunnsjøåsen 344 MOH

NINA MELLEMSETHER

4 KM 200 M 2T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSSKOGAN

En flott tur til et forholdsvis enkelt turmål. Etter start ved Smalvatnet/ Smaalanjuenie (innfallsport il Børgefjell/Byrkije nasjonalpark) så følger du godt merket og delvis klopplagt sti langs Mattisveien hele turen inn til Namskroken. Det er over 100 år siden skogskoia i Namskroken ble bygget. Når du går innover mot dette turmålet kommer du etterhvert inn i en av Norges vakreste nasjonalparker – Børgefjell. Vi ber turgåere forholde seg til de lover og regler som gjelder for ferdsel i nasjonalpark. Det er mulig å leie hytte i området fra Namsskogan fjellstyre. Ta gjerne med fiskestang, men husk fiskekort (Børgefjellkortet). A lovely trip in relatively easy terrain. After starting by Smalvatnet/ Smaalanjuenie (the gateway to Børgefjell/Byrkije National Park) you follow a well-marked path along Mattisveien to Namskroken. The little forest hut in Namskroken was built more than 100 years ago. When you walk towards Namskroken you will walk into one of Norway’s most beautiful national parks – Børgefjell. We ask all hikers to adhere to the laws and regulations surrounding movement in national parks. It is possible to rent a cabin in the area from Namsskogan Fjellstyre. Feel free to bring a fishing rod but remember to buy a fishing licence (Børgefjellkortet). ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av ved Smalåsen/Smeelehaesie og kjør innover skogsbilvegen langs Smalvatnet/Smaalanjuenie og fram til inngansporten til Børgefjell nasjonalpark - utgangspunktet for turen. Husk å betale vegavgift hvis du benytter kjøretøy. From E6, drive towards Smalåsen/Smeelehaesie and follow the gravel road along Smalvatnet to the gateway to Børgefjell National Park – the starting point for the trip. Remember to pay the road toll fee if you use a vehicle. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO: 44

Namsskogan Fjellstyre (namsskogan-fjellstyre.no), Nyheim Camping (nyheimcamping.no), Vertshuset Nams-Inn (nams-inn.no), Fylkesgrense Trøndelag – Nordland/county border.


Namskroken / Nåamesjenmåelhkie

200 M

3T

NAMSSKOGAN FJELLSTYRE

19

344 MOH

8 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSSKOGAN

Turen til Skorovasklumpen er drøyt 2,3 km en vei, med ca. 500 høydemeter stigning og fantastisk utsikt fra toppen. Fjellturen har jevn stigning hele veien og er flott for familier. Turen begynner i skog, men etter kort tid vil dere få utsikt over tregrensa. Ruta er ikke merket, men det er mulig å følge vardene som leder mot toppen. Turen er også svært fin på vinteren da den jevne helningen skaper en nedkjøring som passer de fleste. The hike to Skorovasklumpen is just over 2,3 km one way, with approx. 500 meters of elevation, well suited for families. The hiking trip has a steady elevation gain throughout and great views from the top. You start walking in forest, but after a short while you will be above the tree line with excellent views. The trail is not marked, but you can follow the cairns towards the top. This is a good trip for wintertime, with smooth slopes and a descent that will suit most skiers. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av inn på Fv 764 mot Skorovatn. Kjør denne veien ca 20 km og parker like ved utløpet av Stor-Skorovatnet/ Gierenetjåalhtenjaevrie (ligger på høyre side av veien når du kjører østover). From E6. turn towards Skorovatn and drive 20 km on Fv 764. Park next to the mouth of Stor-Skorovatnet/Gierenetjåalhtenjaevrie (on the right when driving eastwards). OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Skjenkestova/pub (skorovasmat.no), Skorovas kapell/chapel, Lyshaug Gård/cabin rental , Namsskogan Familiepark (familieparken.no), Namsskogan Hotell (hotellet.no), flere spisesteder i Namsskogan/several eateries in Namsskogan.

46


Skorovasklumpen / Gierenetjåalhte

500 M

3T

TROND SMALÅS

20

935 MOH

4,6 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: NAMSSKOGAN

En rundtur i Skorovasfjellene er en flott dagstur eller 2-dagerstur for de som liker å overnatte ute. Rundturen er 17 km langs merket sti (røde DNT T-er). Her vandrer du i den norske alpine fjellheimen så ta med deg kokemuligheter når du er ute og går. Det er også svært viktig med nødvendig utstyr som kart, kompass og GPS da været kan slå om ganske fort i fjellet. Ta gjerne med deg fiskestang på denne turen da det er utrolig mange fine fiskevann i området som du vandrer i. Husk fiskekort. A round trip in the Skorovas mountains is a great day hike, or a good 2-day trip for those who enjoy wilderness camping. The round trip is 17 km long from start to finish, along a marked trail (red Norwegian Trekking Association T-s). You are walking in alpine Norwegian landscapes and should bring cooking equipment and extra food. The weather in the mountains can turn quite quickly, and it is important to bring maps, compass and GPS. You will be passing many lakes where fishing is possible. Remember to buy a fishing licence. ADKOMST/DIRECTIONS:

Ta av fra E6 like ved kryss på Grøndalselv, nord i Grong kommune. Kjør deretter 25 km mot Skorovatn. Kjør forbi Skorovatn kapell og mot den gamle gruveinngangen i Skorovatn. Parker ved gruveinngangen og begynn rundturen til fots. At the junction in Grøndalselv, leave the E6 and drive 25 km towards Skorovatn. Drive past Skorovatn chapel and towards the old mining entrance. Park by the entrance to the mine and start your walk. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

48

Skjenkestova/pub (skorovasmat.no), Skorovas kapell/chapel, Skorovashytta DNT, Lyshaug Gård/cabin rental , Namsskogan Familiepark (familieparken.no), Namsskogan Hotell (hotellet.no), flere spisesteder i Namsskogan/several eateries in Namsskogan.


Rundtur i Skorovasfjella

400 M

8T

KRISTIAN F NESSER

21

830 MOH

17 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: RØYRVIK

Zarinatangen, Indre Namdals beste badestrand, ligger ved bredden av innsjøen Limingen/Lyjmede. Dette er familiens store favoritt med mulighet bading i klart vann og tilrettelagt grillplass. Turstien er 1,6 km en vei og merket etter nasjonal standard. Du kan både gå, sykle og trille på veien. Zarinatangen har fått navnet sitt etter en ung samisk kvinne som het Zarina Zarisdatter. Les mer om historien bak Zarinatangen på www.visitborgefjell.com. Zarinatangen beach on the shore of Lake Limingen/Lyjmede is the best beach in Inner Namdalen. With crystal clear waters and a designated barbeque area this is a family favourite. The path is 1,6 km each way and signposted according to the national standard. You can walk, cycle and push strollers on this road. Zarinatangen got its name from a young Sámi woman named Zarina Zarisdatter. Read more about the story behind Zarinatangen on www.visitborgefjell.com. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta på Fv 773 mot Røyrvik. Turstien starter i Røyrvik sentrum ved Røyrvik Kirke / Røyrvik bygdatun. From E6 take the Fv 773 road towards Røyrvik. The path starts by Røyrvik church in Røyrvik centre. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Limingen Gjestegård (www.limingen.no) Visit Børgefjell (visitborgefjell.com) Tundra Tours (tundratours.no), flere spisesteder i Røyrvik/several eateries in Røyrvik.

50


Zarinatangen / Sirjennjuana

<10 M

1T

TINE MIKKELSE

22

430 MOH

3,2 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: RØYRVIK

Saksvassveien er en utmerket tur for barn og voksne i alle aldre, med sykkel, til fots, med barnevogn eller for rullestolbrukere. Veien er 5 km lang fra parkering til enden og går langs den flotte innsjøen Vektaren/Vuaktere. Det er flott utsikt innover mot Dærgamassivet underveis på turen. Kan gjerne kombineres med en lengre sykkeltur i området rundt Røyrvik. Saksvassveien road is an excellent trip by bicycle, with a push chair or for wheelchair users. The road is 5 km each way and runs along the beautiful lake Vektaren/Vuaktere. Throughout the walk you will have a great view of the Dærga mountain range. Can be combined with a longer cycling trip in the Røyrvik area. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av på Fv 733 mot Røyrvik. Fra Røyrvik sentrum, kjør ca. 1 km østover på Fv 362. På venstre side vil du se parkering og skilt for turen. From E6 take the Fv 773 road towards Røyrvik. From Røyrvik centre drive approx. 1 km eastwards on Fv 362. You will see parking and signs for the trip on your left. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Limingen Gjestegård (www.limingen.no) Visit Børgefjell (visitborgefjell.com) Tundra Tours (tundratours.no), flere spisesteder i Røyrvik/several eateries in Røyrvik.

FINN FLERE TURFORSLAG PÅ

visitnamdalen.COM 52


Saksvassveien / Saaksenjaevrien geajnoe

< 10 M

2,5 T

KENT MIKKELSEN

23

450 MOH

10 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: RØYRVIK

Turen til tjernet Storkroktjønna går i lett terreng. Turen er 4,6 km en vei. Ved Storkroktjønna ligger det en flott hytte som kan leies hos Visit Børgefjell av vandreglade eller fiskeinteresserte friluftsfolk. Ved leie av hytta kan det fiskes i alle vann tilhørende eiendommen, det følger også med båter. Fra Storkroktjønna kan du vandre mot både Tjærma/Tjiermejaevrieh, Prekstolsteinen, Austvatnet/ Luvliejaevrie og Lissfjellet/Såålevuernie. The walk to Storkroktjønna pond goes through easy terrain, 4.6 km one way. There is a cabin by Storkroktjønna which can be rented from Visit Børgefjell by hikers, trekkers or those who wish to fish in the area. All fishing in ponds and lakes on the cabin property is included when renting the cabin. Boats are also included. From Storkroktjønna you can hike onwards to Tjærma/Tjiermejaevrieh, Prekstolsteinen, Austvatnet/Luvliejaevrie and Lissfjellet/Såålevuernie. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av mot Røyrvik på Fv 773, følg veien til tettstedet Gjersvik. Parker ved det gamle hotellet, like før krysset mot Røyrvik. Du kan også parkere på parkeringsplass mellom Gjersvik og Bjørkvatnet. From E6 take the Fv 773 road towards Røyrvik, follow the road to Gjersvik. Park by the old hotel by the junction before Røyrvik. You can also park in the parking area between Gjersvik and Bjørkvatnet. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Limingen Gjestegård (www.limingen.no) Visit Børgefjell (visitborgefjell.com) Tundra Tours (tundratours.no), flere spisesteder i Røyrvik/several eateries in Røyrvik.

54


24

Storkroktjønna 604 MOH

KJARTAN TRANA

9,2 KM 160 M 3T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: RØYRVIK

Vandrestien til Tjærma/Tjiermejaevrieh går i et lett terreng, med svak stigning og noen myrpartier. Lengden på turen er 3 km en vei og ved ankomst vil dere se to flotte vann med stor og fin fjellørret. Fiskekort kan kjøpes på turistinformasjonen i Røyrvik. Ved Tjærma var det tidligere en samlingsplass for tamrein. Det kan man tydelig se i terrenget og på noen nærliggende gammer/gåetie. The hiking trail to lake Tjærma/ Tjiermejaevrieh runs through easy terrain with a slight elevation and some marshy areas. The trail is 3 km one way. On arrival at Tjærma you will see two beautiful small lakes where large trout resides. Buy a fishing licence in the tourist information office in Røyrvik. Tjærma used to be an area for gathering reindeer for the Sámi, with remnants of traditional peat huts. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av mot Røyrvik på Fv 773. Parker på parkeringsplass mellom Gjersvik og Bjørkvatnet. Du kan også parkere i Gjersvik, ved det gamle hotellet ved krysset til Røyrvik. Turen vil da bli en del lengre. From E6 take the Fv 773 road towards Røyrvik, follow the road to Gjersvik. Park by the old hotel by the junction, before Røyrvik. You can also park in the parking area between Gjersvik and Bjørkvatnet. The hike will be quite a bit longer from this starting point. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Limingen Gjestegård (www.limingen.no) Visit Børgefjell (visitborgefjell.com) Tundra Tours (tundratours.no), flere spisesteder i Røyrvik/several eateries in Røyrvik.

56


Tjærma / Tjiermejaevrieh

<100 M

2T

KENT MIKKELSEN

25

604 MOH

6 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: RØYRVIK

Lissfjellet/Såålevuernie anbefales sterkt for de som vil ha en relativt lett topptur med meget god utsikt over innsjøen Limingen/ Lyjmede og Røyrvik sentrum. Turen er ca. 2,5 km hver vei, og har en stigning på ca. 230 høydemeter. Stien er merket etter nasjonal standard. Lissfjellet/Såålevuernie is highly recommended for those who want a somewhat easy mountain hike with excellent views of Lake Limingen/Lyjmede and the centre of Røyrvik. The hike is approx. 2,5 km each way, with 230 meters of elevation. Path is signposted according to national standard. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av på Fv 773 mot Røyrvik, følg veien til du kommer til tettstedet Gjersvik. Parker ved det gamle hotellet, like før krysset til Røyrvik sentrum. I starten følger du gamle Gjersvikvei. From E6 take the Fv 773 road towards Røyrvik, follow the road to Gjersvik. Park by the old hotel by the junction, before Røyrvik. Initially you will walk along the old Gjersvik road. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Limingen Gjestegård (www.limingen.no) Visit Børgefjell (visitborgefjell.com) Tundra Tours (tundratours.no), flere spisesteder i Røyrvik/several eateries in Røyrvik.

Følg oss på Instagram

@visitnamdalen Tag oss gjerne i dine turbilder!

58


Lissfjellet / Såålevuernie

230 M

2T

KENT MIKKELSEN

26

658 MOH

5 KM


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: RØYRVIK

Turen til Prekstolsteinen er en fantastisk fjelltur i et flott turterreng. Turen er 7,6 km en vei og har en stigning på ca. 220 høydemeter. Prekstolsteinen er en stor rund stein på fjellmassivet Steinfjellet/ Stoerrebaertie, ikke langt fra gamle Steinfjellvei mellom Namsskogan og Røyrvik. Det sies at presten Thomas von Westen forkynte kristendommen for samene her tidlig på 1700-tallet, og steinen regnes som et gammelt samisk kulturminne. Hiking to Prekstolsteinen takes you through beautiful terrain. The hike is 7,6 km one way and has approx. 220 meters of elevation. Prekstolsteinen is a large round rock in the Steinfjellet/Stoerrebaertie mountain range, located close to the old Steinfjellvei road between Namsskogan and Røyrvik. According to local history the priest Thomas von Westen preached Christianity to the Sámi people at Prekstolsteinen early in the 1700s. The rock is considered a local Sámi heritage site. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av mot Røyrvik på Fv 773. Parkere på parkeringsplass mellom Gjersvik og Bjørkvatnet. Følg turskilt mot Prekstolsteinen. From E6 take the Fv 773 road towards Røyrvik and park in the parking area between Gjersvik and Bjørkvatnet. Follow signs towards Prekstolsteinen. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Limingen Gjestegård (www.limingen.no) Visit Børgefjell (visitborgefjell.com) Tundra Tours (tundratours.no), flere spisesteder i Røyrvik/several eateries in Røyrvik.

60


27

Prekstolsteinen 757 MOH

TINE MIKKELSEN

15,2 KM 220 M 5T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: RØYRVIK

En topptur til fjellet Dærga/Jillie Daerka i Røyrvik kommune/ Raarvihken tjïelte er en luftig tur som egner seg for hele familien. Toppen er på 1108 moh og er en markant fjelltopp nær Røyrvik sentrum, med flott utsikt. Fra parkeringen er lengden på turen ca. 4 km en vei, med ca. 600 høydemeter stigning. Stien er merket etter nasjonal standard. Denne turen egner seg også som topptur på vinteren og lokale aktører tilbyr guiding av turen. NB! Rein i området, vis hensyn. A hike to the summit of Dærga/Jillie Daerka in Røyrvik municipality/ Raarvihken tjïelte is a steep hike, suitable for the whole family. Maybe not suitable for those who fear heights. The top is 1108 masl and a very distinct summit near the centre of Røyrvik. The trail is marked according to the national standard. You can also summit Dærga in wintertime, local providers offer guided tours. Please note: Reindeer in the area, be considerate. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 følg skilting ved Brekkvasselv eller Namsskogan til Børgefjell etter Fv 773. Fortsett å følge skilting til Børgefjell etter Fv 361, på veien inn mot Namsvatnet finnes det en parkeringsplass der stien starter. From E6 road follow signs at Brekkvasselv or Namsskogan towards Børgefjell, driving along Fv 733. Keep following signs to Børgefjell along Fv 361. On the road towards Namsvatnet there is a parking area. Start your hike here. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Limingen Gjestegård (www.limingen.no) Visit Børgefjell (visitborgefjell.com) Tundra Tours (tundratours.no), flere spisesteder i Røyrvik/several eateries in Røyrvik. 62


Dærga / Jillie Daerka

BERNARTWOOD/TRONDELAG.COM

28

1108 MOH

8 KM

600 M

5T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LIERNE

Ved Raudberglia i Muru finner du den offisielle innfallsporten til Lierne/Lijre nasjonalpark. Ved Øvre jakthytta er det ei enkel gamme med bålplass, utedo og informasjon. Det er tilrettelagt sti med klopper og merking helt til fjellstyrets hytte ved Raudbergtjønna/Røøpsjaevrie, og merket sti til nasjonalparkbauta for Lierne nasjonalpark (les mer på s.70). Fra Raudberglia kan du utforske nasjonalparken og naturområdene i Muru, kjent for å være det området i Norge med mest bjørn. Vis hensyn til plante- og dyrelivet både i og utenfor nasjonalparken. Ønsker du å fiske i Raudbergtjønna, husk fiskekort. NB! Rein i området. The official gateway to Lierne/Lijre National Park is in Rudberglia in Muru. There is a small hut, a campfire area and an informational sign by Øvre Jakthytta. The path is well-marked with a wooden trail from the start to the cabin by Raudbergtjønna/Røøpsjaevrie. You can follow a signposted trail to the Lierne National Park monument stone (read more on p.70). From Raudberglia you can explore the national park and the nearby area of Muru, known in Norway for its many bears. Respect plants and wildlife both inside and outside the national park. Remember to buy a fishing licence if you wish to fish in Raudbergtjønna. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av på Fv 74 østover retning Gäddede. Ta til høyre ved Muru, brunt skilt til Lierne (nasjonalpark), og kjør videre på bomveg retning Øvre jakthytta (Innfallsport Lierne nasjonalpark). Bompenger betales via SMS eller kontant. From E6, drive eastwards on Fv74 towards Gäddede. Turn right by the brown sign to Lierne (national park) in Muru. Continue on the toll road to Øvre Jakthytta, pay fee by SMS or cash. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

64

Pilgrimshotellet (pilgrimshotellet.se), LiVERTEN (liverten.no), Besøkssenter nasjonalpark Lierne/ National park visitor centre (nasjonalparken.no), Westums Turriding/horseriding (westums-turridning.no).


29

Turstier i Raudberglia 700 MOH

KRISTIAN F NESSER

6 KM <300 M 2,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LIERNE

Fin tur til Lakavatnet i randsonen til Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Vil du gå en rundtur kan du gå den 3 km lange øvre stien mot Lakavatnet (merket til Lakavasshytta). Gå så via båthuset til Fjellstyrene i Lierne og ta den nedre stien langs elva tilbake til parkeringsplassen. Hele runden er da på 6-7 km. Ta gjerne med fiskestang på turen, men husk fiskekort. NB! Rein i området, vis hensyn. Scenic walk to Lakavatnet on the edge of Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere National Park. If you wish to do a round trip, walk the 3 km long trail towards Lakavatnet via Lakavasshytta (signposted), then walk via the boathouse of Fjellstyrene i Lierne. Walk along the river from Lakavatnet and back to the parking area. The entire round trip is 6-7 km. Feel free to bring a fishing rod but remember to buy a fishing licence. Please note: Reindeer in the area, be considerate. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av på Fv 74 østover retning Gäddede. Kjør Fv 765 mot Mebygda, ta til høyre i Berglikrysset og kjør Fv 348 i 21 km til Tjallia - Innfallsport for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Siste 6 km fra Berglia er bomveg, husk bompenger kr 100,-kontant. From E6, drive eastwards on Fv74 towards Gäddede. Take the Fv 765 towards Mebygda, then turn right at the Berglia junction and drive Fv348 in 21 km to Tjallia – the gateway to Blåfjella-Skjækerfjella National Park. The last 6 km from Berglia is a toll road, fee 100,- NOK paid in cash. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

LiVERTEN (liverten.no), Besøkssenter nasjonalpark Lierne/ National park visitor centre (nasjonalparken.no), Westums Turriding/horseriding(westums-turridning.no).

66


Lakavatnet

BERNARTWOOD/TRONDELAG.COM

30

515 MOH

7 KM

<100 M

2T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LIERNE

Sisselfossen er en vakker foss med et fossefall på 100 meter. Turen er lett i starten, med en bratt nedstigning til utkikkspunkt foran Sisselfossen. Kan være sleipt å gå. Stien følger langs Sanddøldalen som er en spennende elvedal med unik flora og rikt dyre- og fugleliv. Området er også rikt på kulturminner. Turen til Sisselfossen er merket, og det er mulig å følge merking fra samme startpunkt til Båsdalsfjellet hvis en ønsker en lengre tur. Sisselfossen is a beautiful waterfall with a 100m vertical drop. This hike is easy at first, with a steep descent to the viewpoint in front of the waterfall towards the end. Can be slippery. The trail follows the Sanddøldalen valley, with unique flora and varied wildlife. There are many cultural heritage sites in the area. The walk to Sisselfossen is signposted. If you want a longer hike you can follow signs to Båsdalsfjellet. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av inn på Fv74 og kjør ca 5,5 mil, deretter ta av inn til venstre på Fv341 mot Ågård. Ta til venstre ved Ågård og kjør videre inn på Båsdalsveien (bomvei). Parker ved rasteplass i enden av bomvei og begynn turen her. From E6, drive eastwards on Fv74 for about 55 km, then turn left onto Fv341 towards Ågård. Turn left at Ågård and continue along Båsdalsveien (toll road). Park at the picnic area at the end of the road and start your walk here. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

Pilgrimshotellet (pilgrimshotellet.se), LiVERTEN (liverten.no), Besøkssenter nasjonalpark Lierne/ National park visitor centre (nasjonalparken.no)

68


31

Sisselfossen

BERNARTWOOD/TRONDELAG.COM

420 MOH 3,8 KM <100 M 1,5 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LIERNE

I Lierne/Lijre Nasjonalpark står en bauta i spektakulært landskap, til minne om da HKH Kronprinsesse Mette-Marit åpnet nasjonalparken i 2006. Turen til bautaen begynner ved Øvre jakthytte i Muru, innfallsporten til nasjonalparken. Her er det ei enkel gamme med bålplass, utedo og informasjon. Begynn turen her, følg merking. Turen tar deg med inn i nasjonalparken på godt merket og delvis klopplagt sti, ca. 3 km en vei. NB! Rein i området. Vis hensyn til plante- og dyrelivet både i og utenfor nasjonalparken. In Lierne National Park there is a national park monument stone, erected to commemorate when HRH Crown Princess Mette-Marit opened the park in 2006. The hike to the monument stone starts at Øvre Jakthytta – the gateway to the national park. There is a small hut, campfire area and an informational sign here. Start your trip here, follow signs and markings. The hiking trail to the monument takes you into the park, along a signposted trail, approx. 3 km one way. Please note: Reindeer in the area. Respect plant life and wildlife both inside and outside the national park. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av på Fv 74 østover retning Gäddede. Ta til høyre ved Muru, brunt skilt til Lierne (nasjonalpark), og kjør videre på bomveg retning Øvre jakthytta (Innfallsport Lierne nasjonalpark). Bompenger betales via SMS eller kontant. From E6, drive eastwards on Fv74 towards Gäddede. Turn right at Muru by the brown sign to Lierne (national park). Continue on the toll road to Øvre Jakthytta, pay fee by SMS or cash. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

70

LiVERTEN (liverten.no), Lierne nasjonalparksenter/national park visitors centre (nasjonalparken.no), Westums Turriding/ horseriding(westums-turridning.no), Nordli Bygdemuseum/ village museum.


Nasjonalpark-bauta: Lierne/Lijre nasjonalpark

6 KM

<250 M

2,5 T

KRISTIAN F. NESSER / NASJONALPARKEN.NO

32

800 MOH


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LIERNE

Gå vestover på Fv74 og over broen like ved innkjøring til parkeringsplass. På andre siden av broen er innfallsporten til Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Stien starter ved informasjonsskilt. Følg merket sti i ca. 3 km til du er fremme ved bauta. Det er noe fuktig myr de første kilometerne, men etter dette går stien på fjellgrunn. Lett stigning opp mot bautaen. Bautaen står på nasjonalparkgrensa og er en fin innfallsport til videre eventyr i villmarka. NB! Rein i området, vis hensyn. Walk westwards along Fv74 and over the bridge close to the entrance of the parking area. The gateway to the national park is on the other side of the bride. Trail starts by informational sign. Follow marked path for approx. 3 km until you reach the monument stone. Some initial marshland, then rocky ground. Easy incline up towards the monument stone. The stone is located on the border of the national park and is a nice starting point for further wilderness adventures. Please note: Reindeer in the area, be considerate. ADKOMST/DIRECTIONS:

Fra E6 ta av inn på Fv74 mot Lierne. Kjør Fv74 i ca. 47 km til du er på Lifjellet, parker så ved skiltet parkeringsplass. Dette er en av de offisielle innfallsportene til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Ta gjerne en rast i gammen ved parkeringsplassen. Er det ved på plassen kan denne brukes inne i gammen. From E6 drive westwards on Fv74 towards Lierne. After approx. 47 km you reach Lifjellet, park on signposted parking area. This is one of the official gateways to Blåfjella-Skjækerfjella National Park. Feel free to have a break in the small hut by the parking area. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

72

LiVERTEN (liverten.no), Besøkssenter nasjonalpark Lierne/ National park visitor centre (nasjonalparken.no), Westums Turriding/horseriding(westums-turridning.no), Nordli Bygdemuseum/village museum.


Nasjonalpark-bauta: Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark

6 KM

<250 M

2,5 T

KRISTIAN F NESSER / NASJONALPARKEN.NO

33

677 MOH


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LIERNE

Hestkjøltoppen/Mealhkoe i Lierne er den midterste av de tre toppene i Hestkjølmassivet/Jinjevaerie. Turen er ikke merket og klarvær, kart og kompass kreves for orientering. Fra parkering gå sti til Vestgårdsetra og videre med retning toppen til høyre for Hestkjøltoppen i massivet. Gå opp på toppen til høyre og følg deretter ryggen nord-vestover til den midterste toppen, som er selve Hestkjøltoppen på 1.390 m.o.h. Turen er gjennomførbar på en dagstur (8 -12 timer) om du er turvant. Vi anbefaler likevel at du går turen over to dager og tar med telt og utstyr for å overnatte, f.eks. på Flatfjellet. NB! Rein i området, vis hensyn. Hestkjøltoppen/Mealhkoe is the middle of three peaks in Hestkjølmassivet/Jinjevaerie mountain massif in Lierne. This hike is not marked and clear weather, maps and a compass are required to find your way. From the parking area, walk to Vestgårdsetra and onwards to the peak to the right of Hestkjøltoppen in the massif. Follow the ridge from this peak north-westwards to the summit of Hestkjøltoppen 1390 masl. Experienced hikers can complete the trip in 8-12 hours, but we recommend hiking over two days and bringing camping gear to stay overnight on Flatfjellet. Please note: Reindeer in the area, be considerate. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør Rv 765 til Mebygda i Sørli. Ta av til venstre i Mebygda sentrum, merket Lierne 3 (Lierne nasjonalpark, 3 km til utgangspunkt), fortsett inn på skogsbilveg «Estilseterveien» til enden av veien ved Estilsetra. Husk bompenger 20,- kr kontant. Drive Rv765 to Mebygda in Sørli, then turn left at sign “Lierne 3” (Lierne National Park, 3 km to gateway). Continue along the “Estilseterveien” forest road to Estilsetra. Toll fee 20,- NOK in cash. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO:

74

LiVERTEN (liverten.no), Lierne nasjonalparksenter/national park visitors centre (nasjonalparken.no), Westums Turriding/ horseriding(westums-turridning.no).


34

Hestkjøltoppen / Mealhkoe 1390 MOH

KRISTIAN F NESSER

22 KM <900 M < 12 T


TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION: LIERNE

4-topperstur til Goegkemesspielte, Midtiklumpen/Åakerebahke, Blåfjellhatten/Leastehke og Blåfjellet er en krevende, men flott tur inn i hjertet av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Turen er ikke merket og klarvær, kart og kompass kreves for orientering. Følg sti fra Øvre Jersåssætra inn mot Trivasshytta og gå derfra opp til Blåfjellvatna. Det kan være lurt å overnatte her før resten av turen. Med dette som utgangspunkt er turen ca. 30 km og ca 1800 høydemeter stigning. I normalt turtempo tar turen 12—14 timer. Fra Midtre Blåfjellvatn følger man ryggen østfra opp til Goegkemsspielte (1281 moh). Derfra følger man ryggen vestover mot Midtiklumpen (1333 moh), den høyeste toppen i nasjonalparken. Hold mot sør for å unngå behov for sikringsutstyr, hold rett vestover på tur ned fra toppen. Det ligger ofte snø på den søndre ryggen ved Midtiklumpen – vandring skjer på eget ansvar. Les mer om turen på www.nasjonalparken.no. NB! Rein i området, vis hensyn. 4-summit hike to Goegkemesspielte, Midtiklumpen/Åakerebahke, Blåfjellhatten/Leastehke and Blåfjellet is challenging trek for experienced hikers into the heart of Blåfjella-Skjækerfjella National Park. This trail is not marked. Read more about the trip or get information at www. nasjonalparken.no. ADKOMST/DIRECTIONS:

Kjør Rv 765 til Sørli, ta til høyre i Berglikrysset og kjør Fv 348 mot Tjallia – Innfallsport for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Ta av til venstre etter 12km, skogsbilveg og bomveg (30,-) Utgangspunkt for turen er Øvre Jersåssetra. Take the Fv 765 towards Mebygda, then turn right at the Berglia junction and drive Fv348 in 21 km to Tjallia – the gateway to BlåfjellaSkjækerfjella National Park. Turn left after 12 km onto a forest road, pay 30,- NOK toll fee. Start your trip in Øvre Jersåssetra. OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/SLEEP, EAT, SEE AND DO: 76

LiVERTEN (liverten.no), Besøkssenter nasjonalpark Lierne/ National park visitors centre (nasjonalparken.no), Westums Turriding/horseriding (westums-turridning.no)


35

4-topperstur i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark

1333 MOH

30 KM

1800 M

12-24 T


78

KRISTIAN F. NESSER


Lierne turistinformasjon LiVERTEN Heggvollveien 4 7882 Nordli

www.visitgrong.no post@visitgrong.no +47 74 31 20 00

www.liverten.no +47 74 34 31 00 post@liverten.no

Helårsåpent Alle dager når resepsjonen er åpen 07:00 - 23:00

Helårsåpent Man. -tors. Fredag Lørdag Søndag

Røyrvik Turistinformasjon Visit Børgefjell Samlokalisert med Røyrvik Auto i Røyrvik sentrum www.visitborgefjell.com post@visitborgefjell.com +47 74 33 57 45 Helårsåpent Man. - tors. 10:00 - 18:00 Fredag 10:00 - 19:00 Lørdag 10:00 - 17:00 Søndag 11:00 - 17:00

09:00 - 19:00 09:00 - 21:00 09:00 - 19:00 10:00 - 20:00

Namsskogan Turistinformasjon Namsskogan Familiepark Parkveien 1 7892 Trones familieparken.no post@familieparken.no

+47 74 33 37 00 Sesongåpent 1. juni - 1. september.

Høylandet Turistinformasjon www.høylandet.kommune.no

digital turistinformasjon for hele Namdalen besøk

visitnamdalen.com

Turistinformasjon Tourist Information

Grong Turistinformasjon Grong Hotell Medjåvegen 32 7870 Grong


Trondheim lufthavn

Røyrvik

Namsskogan

Nordli

Grong

Namsos

Høylandet

Leka

Kolvereid

Rørvik

60 88 74 111 187 136 184 279 381 800 598

209 187 201 100 124 77 121 71 226 195 751 520

Nordli

48 212 314 737 463

206 184 198 97 140 92 71 48 261 308 785 467

822 800 817 717 688 694 751 737 785 527 650 1200

Tabellen viser distanse langs raskeste kjørerute.

Bodø (E6) 620 598 557 511 554 507 520 463 467 675 721 1200

Oslo

Østerund 404 381 395 294 311 271 195 314 308 232 650 721

Trondheim 301 279 293 192 163 169 226 212 261 232 527 675 lufthavn

Røyrvik

Namsskogan 158 136 149 49 92 44 121

77 44 92 169 271 694 507

48 124 92 140 163 311 688 554

87 74 152 50

133 111 124 25 48

Grong

50 25 100 49 97 192 294 717 511

Namsos

Høylandet 109 88 102

82 60 102 152 124 201 149 198 293 395 817 557

Kolvereid 22

Leka

Østersund

22 82 109 87 133 209 158 206 301 404 822 620

Oslo

Rørvik

Avstandstabell Table of Distances

80 Bodø (E6)


UTGITT A V/PUBLI SHED BY: 1.OPPLA Visit G/FIRST Namda EDITION len SA REDAKSJ : 500 ON/EDIT 0 ORS: OPPSETT Visit Na -DESIGN mdalen /LAYOU TRYKK/ T: Ox PRINT: ygen D esign KART/M Fagtryk AP: k FORSIDE/ Kartverk FRONT PA et/Gron GE: g

Bernart Kommu Prosjek wood/ ne trondela t og bro sjyre fin g.com Region ansiert alt Næri av ngsfond Project for Indre and bro Namda chure fu l. Regiona nded by lt Nærin gsfond for Indre Namda l.


VISIT NAMDALEN .COM

Profile for Visit Namdalen

Til fots/ Go hiking Indre Namdal - Visit Namdalen  

Til fots / Go hiking is the hiking guide for Inner Namdalen, with 35 hikes fron Grong, Høylandet, Røyrvik, Lierne, Namsskogan. Vandrebrosj...

Til fots/ Go hiking Indre Namdal - Visit Namdalen  

Til fots / Go hiking is the hiking guide for Inner Namdalen, with 35 hikes fron Grong, Høylandet, Røyrvik, Lierne, Namsskogan. Vandrebrosj...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded