Christmas in Gozo 2023

Page 1

1 PRINCEPS PACIS Nativity Scene - Adonai Camilleri Cauchi - Acrylic on Board - ©2023


2


MILIED F’GĦAWDEX 2023 Għal bosta, żmien il-Milied hu l-isbaħ żmien tas-sena, għat-tfal forsi ħafna aktar milli għalina l-adulti. L-atmosfera li tinħoloq matul dawn il-jiem tal-Milied hi waħda ta’ ferħ u kuntentizza, megħjuna wkoll mil-libsa li jkun qed jilbes pajjiżna f’dan iż-żmien meta d-differenzi li jeżistu bejn il-bnedmin, b’ideat, valuri u ħsibijiet differenti, jinbidlu f’mumenti sbieħ ta’ għaqda u awguri. Dan hu żmien fejn is-solidarjetà tal-poplu Malti tkun fl-aqwa tagħha fejn joħroġ biċ-ċar l-altruwiżmu ta’ dan il-poplu, li huwa wieħed mill-isbaħ valuri li nħaddnu bħala ġens u li jintwera matul is-sena kollha. Dan iż-żmien tas-sena jfisser ukoll aktar xogħol għad-Direttorat għall-Wirt Kulturali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex li jassigura li jwasslilna kalendarju kulturali mimli daqs bajda matul is-sena kollha u għaldaqstant joffri valur miżjud għal Għawdex tagħna. Bħas-snin preċedenti, din is-sena wkoll ħadna ħsieb biex infasslu programm vast imma daqstant ieħor dettaljat, mifrux fuq sitt ġimgħat, ta’ attivitajiet marbuta ma’ dan iż-żmien tas-sena. Persważ li l-attivitajiet li ser inkunu qed inwasslulkom, uħud stabbiliti u oħrajn ġodda, ser jintlaqgħu tajjeb u jilħqu l-aspettattivi tagħkom, għax wara kollox huma attivitajiet ispirati mill-akbar ġrajja li qatt esperjenzat l-umanità: it-twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Dan il-ktejjeb hu xhieda tal-impenn mill-Ministeru għal Għawdex sabiex għal sena oħra, qed nipprovdulkom programm ikkulurit għal dawn iż-żminijet. Filwaqt li nirringrazzja lill-organizzaturi u lill-voluntiera kollha, nieħu l-okkażjoni sabiex nawgura lilkom Milied hieni u Sena Ġdida mimlija saħħa u paċi. Clint Camilleri Ministru għal Għawdex

3


CHRISTMAS IN GOZO 2023

Christmas is often perceived as the most beautiful time of the year, even more so for children, who look forward with awe to this festive season. The atmosphere surrounding this particular time of year is one of joy and happiness, and this is also thanks to the decorations installed in every corner of the island. It is a time when differences in ideas, values, and thoughts transform into beautiful moments of unity and heartfelt well-wishing. It is a period when Maltese solidarity is at its best, exemplifying the altruism that is one of our nation’s most cherished values and is exhibited year-round. As in previous years, this year we have crafted a vast but equally detailed program, covering six weeks, of Christmas activities. With the introduction of new events, together with those already established, we are sure that we will meet and exceed the expectations of both the residents and those who choose to visit Gozo during the Christmas period, because after all they are activities inspired by the greatest event that humanity has ever experienced; the birth of Jesus Christ. This booklet is yet another proof of the hard work and commitment that the Ministry has taken to show the importance we are giving to all the initiatives taken during Christmas in Gozo. While I thank all the organisers and volunteers, I would like to wish you all a very Merry Christmas and a prosperous and healthy New Year 2024! Clint Camilleri Minister for Gozo

4


5


6


villa rundle

7


Saturday 25 November | 9:30am – 12:30pm Christmas @ the Library Post (Venue): Gozo Central Public Library, St Francis Square, Victoria

Friday 1 till Sunday 3 December Christmas Market Post (Venue): St Joseph Square, Il-Qala

148

25

Sessjonijiet ta’ qari bil-Malti u bl-Ingliż għat-tfal bejn l-4 u s-7 snin kif ukoll krafts ta’ dekorazzjonijiet tal-Milied magħmula minn materjal riċiklat. Reading sessions in English and Maltese, followed by eco-friendly Christmas crafting using recycled materials. Explore language and creativity with us! Saturday 25 November | 10:00am Merry Merry Elves Post (Venue): Wenzu Mintoff Street, Ta’ Kerċem picture

Suq tal-Milied b’għażla kbira ta’ rigali fosthom hampers, ġugarelli, ħelu, kejkijiet tal-Milied, Christmas logs, logħob għat-tfal, żfin, kant, mużika tal-Milied, kif ukoll Santa Klaws flimkien mal-elfi. Join Santa Claus and his elves! Explore a wonderland of gift options for all ages: from delightful hampers to toys, sweets, Christmas cakes, and Yule logs. There will be games for kids, dances, carols, and heartwarming Christmas melodies.

8

Friday 1st Dec Saturday 2nd Dec Sunday 3rd Dec

5:00pm – 9:00pm 4:00pm – 9:00pm 10:00am – 6:00pm

Suq tal-Milied fejn se jkun hemm għall-bejgħ ikel, xorb u oġġetti tal-Milied, kif ukoll esibizzjoni ta’ varjetà ta’ krafts. Christmas craft market, where multiple stalls will be brimming with a variety of handcrafted treasures, perfect for unique Christmas gifts and festive decorations. Saturday 2 December | 10:00am – 2:00pm Aħdem Pastur Post (Venue): Tat-Tmien Kantunieri Windmill, Mġarr Road, Ix-Xewkija Kurjuż tara lil xi ħadd jaħdem pasturi tradizzjonali Maltin bit-tafal? Tixtieq kieku int ukoll toħloq pastur b’idejk? Mela ejja l-Mitħna tax-Xewkija u ltaqa’ ma’ Mark Farrugia li permezz tal-gwida tiegħu jħajrek toħloq pastur. Ever wondered about the craft behind our local minitiare crib statuettes? Join us at the windmill and meet Mark Farrugia, who will guide you through the traditional methods of creating these figurines using clay. Get hands-on and discover the artistry behind this tradition.


Ghar Ilma Poster

9


Saturday 2 December | 11:00am The Evolution & Cult of the Baroque Neapolitan Crib Post (Venue): Il-Ħaġar Museum & Cultural Centre, St George’s Square, Victoria Taħdita bl-Ingliż minn Mons. Edgar Vella, il-kuratur tal-Mużew tal-Katidral tal-Imdina, dwar it-tradizzjoni artistika, l-iżvilupp u s-sinjifikat tal-presepju Naplitan. Dħul b’xejn imma huwa rrakkomandat tirriserva post fuq events@heartofgozo.org.mt. A talk in English by Mgr Dr Edgar Vella, curator of the Mdina Cathedral Museum, as he explores the rich history and significance of the Neapolitan crib. Free event; reservations are recommended at events@ heartofgozo.org.mt.

Kunċert tal-Milied mis-Sopran Antonella Rapa akkumpanjata mill-pjanista Amy Rapa u l-vjolinisti Miriam Rapa u Stefan Scerri. A captivating musical performance with Antonella Rapa, accompanied by Amy Rapa on piano, and featuring Miriam Rapa and Stefan Scerri on violins. Sunday 3 December | 10:00am – 5:00pm Merħba Milied Post (Venue): Avukat Anton Calleja Street, Ta’ Kerċem

Saturday 2 December | 4:00pm Milied Flimkien Post (Venue): St Joseph Square, Il-Qala Serata mimlija attivitajiet għall-familja kollha bissehem ukoll ta’ Santa Klaws. A festive evening filled with family-friendly activities and a special visit from Santa Claus himself. Saturday 2 December | 8:00pm Sounds of Christmas Post (Venue): Oratory Don Bosco, St Augustine Square, Victoria

74-76

10

150-155 It-tielet edizzjoni. Attività għall-familja kollha; suq tal-Milied b’bankarelli b’artiġjanat lokali, ikel, xorb u ħelu tal-Milied. Fl-istess ħin ikun hemm programm varjat ta’ kant, żfin u mużika. Issir ukoll il-Fiera talMilied b’logħob u rigali għal kulħadd. Ikun hemm ukoll logħob għat-tfal, karattri u l-preżenza ta’ Santa Klaws. An activity for all the family. Explore Christmas Market Stalls filled with local artisan crafts, delectable food, drinks, and sweets. Enjoy an immersive program of carols, dances, and music. Meet Santa Claus and delight in games for children. Moreover, don’t miss the first Christmas Fair with the chance of winning lots of prizes.


Sunday 3 December | 12:00pm – 5:00pm Swejjaq u l-Fiera tal-Milied Post (Venue): San Lawrenz Square, San Lawrenz

Program ta’ mużika live minn bands u korijiet, attivitajiet għat-tfal, kif ukoll bankarelli minn fejn ilpubbliku jkun jista’ jixtri ikel u xorb tipiku ta’ żmien il-Milied.

125-147 & 170-171

Experience the holiday spirit with live music from local bands and choirs. Bring the kids for fun activities, and explore stalls filled with Christmasthemed food and items.

Mixgħela tal-armar u l-inawgurazzjoni tal-festi talMilied f’San Lawrenz, bil-parteċipazzjoni ta’ Ċangura Folk Group, logħob tradizzjonali għat-tfal u logħob ieħor, bankarelli bil-pasturi u affarijiet tal-Milied, street performers, kif ukoll ikel u xorb tradizzjonali tal-Milied. A magical evening filled with Christmas cheer. Enjoy performances by the Ċangura Folk Group as well as traditional games, charming stalls, street performers, and delicious Christmas treats for all to enjoy. Friday 8 till Sunday 10 December Christmas in the Square 2023 Post (Venue): St John the Baptist Square, Ix-Xewkija

88-92

Il-Ġimgħa, 8 u s-Sibt, 9 ta’ Diċembru, fit-8:00pm marċ madwar it-toroq ta’ dan l-irħajjel pittoresk, segwit minn logħob tan-nar. Il-Ħadd, 10 ta’ Diċembru fid-9:00am – quddiesa solenni u fil-5:30pm purċissjoni bl-istatwa ex-voto ta’ Santa Luċija, V.M., akkumpanjata minn logħob tan-nar u baned. Friday, 8th and Saturday, 9th December, at 8:00pm – enjoy the captivating sight of band marches through the charming streets of this picturesque hamlet, accompanied by a dazzling fireworks display.

87

Friday 8th & Saturday 9th Dec Sunday 10th Dec

Friday 8 till Sunday 10 December Festa Titulari ta’ Santa Luċija Post (Venue): Santa Luċija

7:00pm 9:00am - 8:00pm

Sunday, 10th December at 9:00am – The weekend concludes with a solemn mass at 9:00am, celebrating the spirit of the season. In the evening, at 5:30pm, join us for a heartfelt procession featuring the ex-voto statue of St Lucy V.M., fireworks and the melodies of the band marches.

11


Friday 8 till Sunday 24 December The Magro Christmas Family Fest Post (Venue): Savina Artisan Centre, Għassara Street, Ix-Xewkija

Saturday 9 December | 9:00am – 12:00pm Nibnu Grotta Flimkien Post (Venue): Tat-Tmien Kantunieri Windmill, Mġarr Road, Ix-Xewkija Qatt ħdimt grotta tal-presepju bil-kartapesta? Trid titgħallem kif issir? Ejja sal-Mitħna tax-Xewkija u tgħallem waqt workshop li se jiġi offrut għat-tfal. Ilgrotta li tagħmel tkun tista’ teħodha miegħek id-dar!

16

Experience the traditional method of crafting cribs. This workshop is designed just for kids, and they get to take home their miniature grotto. Join the fun and creativity!

Friday 8th – Sunday 10th Dec Monday 11th & Tuesday 12th Dec Wednesday 13th Dec Thursday 14th – Friday 15th Dec Saturday 16th Dec Sunday 17th Dec Monday 18th – Friday 22nd Dec Saturday 23rd & Sunday 24th Dec

10:00am – 1:00pm 2:30pm – 4:30pm Closed 10:00am – 1:00pm 2:30pm – 4:30pm Closed 10:00am – 1:00pm 10:00am – 1:00pm 2:30pm – 4:30pm Closed 10:00am – 1:00pm

Okkażjoni b’atmosfera maġika fejn issibu ħafna attivitajiet għall-familja kollha, speċjalment għattfal, li jinkludu krafts relatati mal-Milied, esperimenti tax-xjenza, dawra fuq il-karużel, merry-go-round u train rides. Din is-sena se jkun hemm ukoll esperjenza ġdida li hija l-virtual reality. An event designed to delight the entire family! Enjoy a variety of activities, including Christmas crafts, exciting science experiments, carousel and merrygo-round rides, and a train adventure, among others. This year, there will be a new addition— virtual reality experience!

12

Saturday 9 December | 11:30am Post (Venue): Il-Ħaġar Museum & Cultural Centre, St George’s Square, Victoria

113

Kunċert ta’ mużika tal-Milied mill-istudenti taliskola tal-Arti VPA t’Għawdex. Experience the joy of the holiday season as an ensemble from the Visual and Performing Arts School spreads Christmas cheer through a delightful selection of medleys.


SANTA’S WORKSHOP

72 Saturday 9 December - Santa’s Workshop Ta’ Dbieġi - Poster full page

Ta’ Dbieġi Crafts Village, Għarb, Gozo 9 December 2023 // 10:00h-17:00h

Take the train to the Artisan Village, book a workshop with the artisans, and explore the village during Santa's Treasure Hunt! Enjoy many other fun activities for all the family, and get your picture with Santa too!

MORE INFO & BOOKINGS

#ChooseLocal 13


Saturday 9 December | 5:30pm – 6:45pm It’s Beginning To Look Like a Junior Youth Christmas ... Post (Venue): Oratory Don Bosco, St Augustine Square, Victoria 52-53

Numru ta’ tfajliet b’ilbies abjad, faxxa ħamra ma’ qaddhom u b’xemgħa f’idejhom jakkumpanjaw tfajla b’kuruna bix-xemgħat fuq rasha u dawn flimkien jimxu minn ħdejn il-ħuġġieġa safejn il-knisja biex isellmu lill-Patruna tagħhom. Wara jitqassmu pasti ta’ Santa Luċija lil dawk preżenti. Join us in the picturesque hamlet of Santa Luċija as we celebrate our Patron Saint with a symbolic parade. Be part of this cherished tradition and enjoy delicious buns, a delightful treat closely associated with this hamlet.

Il-Gozo Junior Wind Band & Orchestra se jingħaqdu mal-Gozo Youth Orchestra sabiex jesibixxu t-talenti mużikali tagħhom u jwittu t-triq għaż-żmien talMilied permezz ta’ repertorju vast. Dħul b’xejn.

Saturday 9 December | 10:00pm Luci d’Inverno Post (Venue): St Lucy Square, Santa Luċija 41-42

Get into the holiday spirit with a harmonious collaboration between the Gozo Junior Wind Band & Orchestra and The Gozo Youth Orchestra. An evening where talented young musicians showcase their skills and usher in Christmas with a captivating selection of popular festive arrangements. Admission is free. Saturday 9 December | 7:00pm Festival tad-Dawl Post (Venue): St Lucy Square, Santa Luċija

Spettaklu ta’ piroteknika sinkronizzata mal-mużika li tixgħel il-pjazza ikonika ta’ Santa Luċija.

46-48

14

A spectacular display of pyrotechnics synchronized to music, illuminating the picturesque square of Santa Luċija.


Saturday 9 & Sunday 10 December Casal Caccia Christmas Market Post (Venue): Daħlet in-Nuffara, Ix-Xagħra

Attività għall-familja kollha li tinkludi mużika live, numru ta’ bankarelli differenti, kif ukoll wieħed jista’ jieħu ritratt memorabbli ma’ Santa Klaws.

100

Immerse yourself in the enchantment of our Christmas village. Enjoy live music, explore a diverse array of Christmas stalls, and create lasting memories with Santa Claus himself. Plus, there are plenty of other festive activities to discover!

Saturday 9 th Dec Sunday 10 th Dec

4:00pm – Midnight 9:00am – 7:00pm

Suq li jinkludi Bottega ta’ Santa Klaws b’mużika live, ikel tradizzjonali u divertiment għat-tfal.

Sunday 10 December | 5:00pm Natale Sul Colle – A Christmas Market Post (Venue) – Assumption Square, Iż-Żebbuġ

Experience the magic of Santa Claus House, where live music sets the holiday mood and traditional food tantalizes your taste buds. There’s something for everyone, with plenty of entertainment for the little ones.

156-157

Saturday 9 & Sunday 10 December Santa’s Magical Market Post (Venue): St Joseph Square, Il-Qala

Suq tal-Milied animat minn gruppi tradizzjonali u baned lokali fejn wieħed jista’ jsib ħelu u ikel tradizzjonali Malti, dekorazzjonijiet u pjanti. Wieħed jista’ wkoll igawdi esibizzjoni ta’ presepji Maltin u kif jinħadem presepju. It-tfal se jkunu jistgħu jiltaqgħu ma’ Father Christmas biex jieħdu ritratt miegħu u jgawdu minn ħafna attivitajiet u logħob immirat għalihom.

221-222 Saturday 9 th Dec Sunday 10 th Dec

6:00pm 4:00pm

A Christmas market, where you can explore stalls brimming with traditional Christmas sweets, delectable foods, charming decorations, and vibrant plants. Children will have the magical opportunity to meet and capture photos with Father Christmas and participate in engaging games. Meanwhile, everyone is invited to immerse themselves in the artistry of the season with an exhibition of cribs and live sessions showcasing the craft of crib making.

15


Sunday 10 December | 1:00pm – 6:30pm Santa’s North Pole Post (Venue): Fontana Centre, Il-Fontana 17

Dramm tal-Milied imsejjes fuq l-istorja marbuta mal-praspar ta’ kappillan u s-sindku ta’ raħal fittramuntana tal-Italja, b’kitba u direzzjoni ta’ Mark Azzopardi. Għal aktar tagħrif ikkuntattjaw fuq 9986 6777. Dħul b’xejn. Dan id-dramm jerġa’ jittella’ s-Sibt 16 ta’ Diċembru fis-7:30pm.

Villaġġ tal-elfi fejn it-tfal u dawk preżenti jistgħu jidħlu f’bosta kmamar u jinteraġixxu ma’ animaturi. Minbarra dan se jkun hemm ukoll kant u prestazzjonijiet minn korijiet tat-tfal Għawdxin, talent lokali, kif ukoll numru ta’ bankarelli minn fejn wieħed jixtri affarijiet relatati ma’ żmien il-Milied. Embark on a magical journey through our Elves’ Village, where you can step inside the whimsical rooms of Santa’s little helpers and interact with them in their enchanting world. As you explore, be serenaded by the joyful voices of children’s choirs and local talents. Discover a variety of stalls and brace yourself for numerous delightful surprises. Sunday 10 December | 6:00pm Il-Wegħda tal-Milied Post (Venue): Society of Christian Doctrine MUSEUM, Dun Ġorġ Preca Street, In-Nadur

A Christmas play, written and directed by Mark Azzopardi. Delve into the captivating story of the clashes between a parish priest and a small-town mayor in Northern Italy. For further details, please contact 9986 6777. Admission is free. An additional performance will be held on Saturday, 16th December at 7:30pm. Sunday 10 December | 8:00pm Carolling Christmas – 6th Edition Post (Venue): St George’s Basilica, St George’s Square, Victoria

20

Kunċert annwali tal-Milied imtella’ mill-Kor Piccole Stelle fejn se jiġu interpretati bosta għanjiet festivi, taħt id-direzzjoni ta’ Sylvana Attard. Experience the magic of the season as the Piccole Stelle Choir, led by Sylvana Attard, presents a selection of timeless carols at their annual Christmas concert.

16


Sunday 10 December till Sunday 7 January 2024 The Għajnsielem Christmas Tree Post (Venue): Għajnsielem Square, Għajnsielem F2

Monday 11 December till Saturday 30 December Milied fl-Għarb Post (Venue): Visitation Square, L-Għarb Pictures

Ħinijiet tal-ftuħ tal-Ice Rink (Ice Rink opening hours): Monday to Friday Saturday Sunday & Public Holidays Monday 25th Dec

6:30pm – 10:00pm 11:00am – 10:00pm 11:00am – 7:00pm Closed

F’dawn il-jiem il-pjazza se tinbidel f’suq tal-Milied b’bankarelli fejn se jkun hemm għall-bejgħ ikel u xorb, oġġetti relatati mal-Milied, u oġġetti ta’ artiġjanat. Wieħed ikun jista’ jieħu ritratti ma’ Father u Mother Christmas; igawdi kant minn korijiet u mużika folkloristika; jiltaqa’ ma’ karattri speċjali li janimaw lit-tfal; iżur il-Workshop ta’ Santa u attrazzjonijiet oħra fosthom ir-Rink tas-silġ sintetiku. Għal aktar informazzjoni żur il-paġna Facebook: Kunsill Lokali - Għarb - Local Council.

Siġra unika tal-Milied, b’għoli ta’ 60 pied iddekorata b’aktar minn 4,500 flixkun tal-ħġieġ. A 60-foot steel Christmas tree, resplendent with the gleam of over 4,500 meticulously arranged glass bottles.

During these days, the square will be converted into a Christmas market featuring stalls selling food, beverages, Christmas-themed items, and handcrafted goods. Visitors will have the opportunity to take photos with Father and Mother Christmas, savour choir performances, enjoy folk music, meet special characters who entertain children, and explore Santa’s Workshop and other attractions, including the synthetic ice rink area. For further details, please visit the Facebook page: Kunsill Lokali - Għarb - Local Council.

17


Tuesday 12 December | 7:00pm Meet Santa in Concert Post (Venue): Church of Sacred Heart of Jesus parvis, Il-Fontana

Friday 15 December | 8:00pm A Spark of Joy! Post (Venue): MBC Theatre, Church Street, In-Nadur 99

Kunċert tal-Milied b’għażla ta’ mużika festiva u oriġinali kif ukoll għanjiet klassiċi bis-sehem tal-kor tat-tfal u l-band Rebecca and the Passengers.

109 Kunċert tal-Milied bis-sehem ta’ Cash and Band. Santa Klaws se jkun preżenti fil-workshop tiegħu mħejji apposta mill-Għaqda Armar Fontana biex it-tfal u l-kbar ikunu jistgħu jieħdu ritratti flimkien miegħu. Barra minn hekk se tiġi armata siġra tal-Milied magħmula minn fliexken tal-plastik riċiklabbli. Din l-attività titgawda iktar permezz ta’ ħelu tradizzjonali Malti li jista’ jinxtara minn bankarelli armati fuq iz-zuntier. A Christmas concert featuring Cash and Band. Santa Claus himself will be there, ready to meet both kids and adults, and you can capture special moments with him in his charmingly crafted workshop, courtesy of Għaqda Armar Fontana. Adding to the festive ambiance, you’ll find a Christmas tree adorned with recycled plastic bottles, spreading the eco-friendly Christmas spirit. And to tantalize your taste buds, don’t forget to visit the food stalls on the church parvis, offering a delectable selection of traditional Maltese sweets.

18

Immerse yourself in a musical journey featuring a delightful mix of cherished Christmas classics and captivating original compositions. The children’s choir will be joined by Rebecca and the Passengers band. Friday 15 till Sunday 17 December | 4:00pm - 9:00pm Santa’s Factory & the Glowing Alley 2023 Post (Venue): Experimental Farm, Mġarr Road, IxXewkija

171-217

BETA Entertainment Theatre Academy qed tistieden lilkom ilkoll sabiex iżżuru mogħdija mimlija tiżjin u illuminazzjoni tal-Milied. Fit-tarf tal-mogħdija se


jkun hemm Santa’s Factory li fiha wieħed isib logħob ma’ Santa Klaws u l-assistenti tiegħu, kif ukoll ikun hemm preżenti karattri ħelwin oħra. Step into a magical Christmas wonderland by BETA Entertainment Theatre Academy. The venue will be transformed into a festive paradise, complete with a picturesque alley adorned with enchanting Christmas decorations and glowing inflatables. The perfect setting to capture beautiful holiday photos. At the end of the alley, you can find Santa’s factory where you can enjoy games with Santa’s cheerful elves and meet beloved cartoon characters.

Kunċert ta’ mużika natalizja mill-BrassTubes Ensemble, taħt id-direzzjoni ta’ Mark Gauci. Enjoy the sounds of the season as the BrassTubes Ensemble, under the direction of Mark Gauci, presents a delightful Christmas music program. Saturday 16 December | 12:00pm Christmas in Ta’ Sannat Post (Venue): Cocco Palmeri Square, Ta’ Sannat Pictures

Saturday 16 December | 10:00am – 1:00pm Ninu Ninu u l-Qagħqiet Post (Venue): Tat-Tmien Kantunieri Windmill, Mġarr Road, Ix-Xewkija Ejja sal-Mitħna, isma’ u kanta kant u daqq folkloristiku tal-Milied ma’ għannejja u tfal. Skopri s-sigriet tar-riċetta tal-qagħaq tal-għasel li se jkunu qed jinħadmu fil-mitħna u tingħata qagħqa bnina. Enjoy traditional Maltese Christmas songs, discover the secret recipe for honey rings, and taste freshly made ones on-site. Saturday 16 December | 11:30am Christmas Brass! Post (Venue): Il-Ħaġar Museum & Cultural Centre, St George’s Square, Victoria

114

Gawdi l-atmosfera tal-Milied waqt li ddur bosta bankerelli li se jkunu qed joffru ideat għal rigali, dekorazzjonijiet, fjuri, pjanti, ħlewwiet u hampers addattati għal dan iż-żmien. Kantanti, mużiċisti u korijiet tat-tfal se jkunu qed jagħtu wirja lil dawk preżenti. M’hemmx dubju li waħda millattrazzjonijiet hi l-mudell ta’ villaġġ tal-Milied li se jkun imtella’ f’residenza privata. Fost l-attivitajiet it-tfal jistgħu jieħdu ritratt ma’ Father Christmas. Visit the Christmas Market and soak in the festive ambiance while shopping for last-minute gifts and hampers. The market features a variety of stalls selling Christmas sweets, treats, gifts, flowers, and decorations. Singers, musicians, and children choirs will entertain visitors, and a unique Christmas village model will be on display in a private residence. A special highlight for children is the opportunity to have their picture taken with Father Christmas.

19


Saturday 16 December | 7:00pm Serata tal-Milied 2023 Post (Venue): Żebbuġ Band Club, Iż-Żebbuġ

Sunday 17 December | 7:00pm Il-Pageant tal-Milied Post (Venue): San Lawrenz

Picture 158-160

Attività ta’ maġija u divertiment għall-familja kollha bis-sehem ta’ talent lokali, fosthom il-Kor Regina Angelorum u l-Youth Band, fi ħdan is-Soċjetà Filarmonika Santa Marija, li se jkunu qed joffru kompożizzjonijiet tradizzjonali u oriġinali tal-Milied. A magical family-oriented activity, with the participation of various local talent, including a mini-concert by the Regina Angelorum Choir and the Youth Band within the Santa Maria Philharmonic Society. Sunday 17 December | 4:30pm – 12:00am A December to Remember Post (Venue): Church Square, Il-Munxar 37-39

Avveniment għall-familja kollha li jikkonsisti minn programm vast ta’ spettaklu u bosta attivitajiet. A family-friendly event filled with abundant entertainment and a wide array of activities.

20

Pageant li jirrakkonta l-istorja tas-Salvazzjoni, mill-ħolqien sat-twelid ta’ Ġesù Kristu, fejn fih tipparteċipa kważi nofs il-popolazzjoni tar-raħal ta’ San Lawrenz. Personaġġi b’kostumi bibliċi jirrakkontaw l-ikbar ġrajja li qatt ġiet rakkontata. Flaħħar fil-pjazza jsir spettaklu tal-Milied mal-faċċata tal-Knisja. The San Lawrenz Christmas Pageant is a villagewide open-air production featuring biblical actors narrating the story of salvation, from creation to the birth of Jesus Christ. It concludes with a captivating 3D Christmas show against the backdrop of the Parish Church.


Sunday 17 december Dinja tat tfal full page

21


Sunday 17 December | 8:00pm Feel the Magic of Christmas 26th Edition Post (Venue): Parish of the Sacred Heart of Jesus, IlFontana

Wednesday 20 December | 7:00pm The Grand Christmas Concert 2023 – 9th Edition Post (Venue): St Margaret Parish Church, Ta’ Sannat 13-15

28-29

Kunċert mis-Soċjetà Mużikali Santa Margerita V.M. Ta’ Sannat bis-sehem tal-Banda Santa Margerita u diversi kantanti mistiedna taħt id-direzzjoni tassurmast direttur Mro George Apap. Kunċert mill-Chorus Urbanus Productions bissehem ta’ Chorus Urbanus, Chorus Urbanus Juniors u Urbanus Festive Brass, taħt id-direzzjoni ta’ Dr John Galea.

A Christmas concert featuring the Santa Margerita V.M. Philharmonic Society, along with the St Margaret Band and special guest singers, all under the direction of Mro George Apap.

Enjoy a classical carol concert featuring Chorus Urbanus, Chorus Urbanus Junior Section, and Urbanus Festive Brass, under the direction of Dr John Galea.

Thursday 21 December | 9:00am – 2:00pm Milied b’Differenza Post (Venue): Villa Rundle Gardens, Victoria

Wednesday 20 December | 6:00pm – 7:30pm Christmas Carols @ The Library Post (Venue): Gozo Central Library, St Francis Square, Victoria Attività b’kant u għanjiiet tal-Milied. A heartwarming activity filled with the timeless joy of Christmas carols.

22

L-Iskola Medja ta’ Għawdex se tkun qed ittellgħa suq tal-Milied b’differenza fejn studenti tal-istess skola se jkunu qed jarmaw suq b’risq il-karità u janimaw b’kant u daqq tal-Milied. The Gozo Middle School will be hosting a unique Christmas market where students from the same school will be presenting Christmas carols and decorations. This market will be organized for charitable purposes.


Thursday 21 December | 8:00pm It’s A Brassy Christmas – 3rd Edition Post (Venue): Conventual Church of St Francis of Assisi, St Francis Square, Victoria

Ġnien il-familja jinbidel f’dinja tal-Milied b’bosta attivitajiet u attrazzjonijiet għat-tfal fosthom Father Christmas u l-elfi tiegħu, dawra fuq it-trejn u xow tal-maġija. A Christmas Wonderland, where you’ll encounter beloved characters like Santa Claus and his cheerful Elves. Enjoy enchanting activities including train rides and a magical show, creating an unforgettable experience for children and the young at heart.

22-24

BrassTubes ensemble se jwasslu l-ispirtu ferrieħi tal-Milied b’għażla ta’ siltiet mużikali li jvarjaw minn għanjiet tal-Milied tradizzjonali għal dawk moderni.

Friday 22 December | 6:00pm Natale Sul Colle – A Christmas Concert Post (Venue) – Church of the Assumption, Iż-Żebbuġ

BrassTubes ensemble will extend festive cheer by performing a range of music from traditional carols to popular Christmas songs.

218-220

Thursday 21 till Saturday 23 December 3 Days Before Christmas Post (Venue): Ġnien il-Familja, Il-Qala Pictures

L-10 edizzjoni tal-kunċert tal-Milied, li jinkludi varjetà ta’ carols popolari u oriġinali, imtella’ millKorijiet Santa Marija u Regina Angelorum, taħt iddirezzjoni mużikali ta’ Franco Cefai.

Thursday 21st & Friday 22nd Dec Saturday 23rd Dec

6:00pm – 9:00pm 9:00am – 12:00pm

Experience the 10th edition of the Christmas concert, featuring a diverse selection of popular and original carols. Enjoy the harmonious collaboration of the Santa Marija and Regina Angelorum Choirs, led by Franco Cefai.

23


Friday 22 December | 6:30pm Għasri Christmas Event 2023 Post (Venue) – Society of Christian Doctrine MUSEUM, L-Għasri

Friday 22 December | 8:00pm The Grand Leone Christmas Variety Show Post (Venue): Teatru Aurora, Republic Street, Victoria F4

94-97 Programm ta’ drammi, fares, kant, u żfin mirresidenti kbar u żgħar tar-raħal. An entertaining program featuring plays, singing, dancing, and delightful comedies performed by the town’s residents. Friday 22 December | 7:00pm Kunċert tal-Milied Post (Venue): Church of St Lucy, Santa Luċija

Varjetà tal-Milied, b’medleys ta’ mużika ferriħija, umoriżmu, u spettaklu, bil-parteċipazzjoni talBanda Ċittadina Leone, kantanti, żeffiena u l-Aurora Youth Choir. Biljetti minn www.teatruaurora.com jew ċemplu fuq 7904 5779. A festive Christmas variety show presented by the Leone Band and Aurora Youth Choir, featuring a talented lineup of singers and dancers. Enjoy a captivating mix of seasonal medleys and beloved joyful melodies. For tickets contact www.teatruaurora.com or 7904 5779. Friday 22 till Sunday 24 December | 7:30pm Christmas Illuminated Post (Venue): St Lawrence Parish Church façade, San Lawrenz

43-45

161-166

Kunċert ad unur il-Patruna Santa Luċija li jinkludi siltiet marbuta mal-Milied.

3D mapping festiv li se jiġi muri fuq il-faċċata talParroċċa biex jinżamm ħaj l-ispirtu tal-Milied.

A music concert in honour of the Feast of St Lucy which also includes musical pieces related to the Christmas season.

Experience a festive 3D mapping show projected onto the Parish façade to keep the Christmas spirit alive.

24


Saturday 23 December | 10:00am Christmas Folk Tunes Post (Venue): Independence Square, Victoria

Kunċert ta’ carols u motetti popolari tal-Milied millKor Laudate Pueri taħt id-direzzjoni ta’ Rev. George Joseph Frendo u l-Prof. Maria Frendo.

Kunċert li jikkonsisti minn għanjiet tradizzjonali kemm Maltin kif ukoll barranin fuq stil folklor taħt id-direzzjoni ta’ Mro Antoine Mercieca.

A concert of beloved Christmas carols and motets presented by the Laudate Pueri Choir, directed by Rev. George Joseph Frendo and led by Prof. Maria Frendo.

A Christmas concert conducted by Mro Antoine Mercieca, showcasing traditional music from both local and international folklore.

Saturday 23 December | 5:45pm O Ġesù Bambin Post (Venue): Church of the Assumption of Mary, IżŻebbuġ

Saturday 23 December | 10:00am – 1:00pm Iltaqa’ ma’ Kolinu u Oħloq Kartolina tal-Milied Post (Venue): Tat-Tmien Kantunieri Windmill, Mġarr Road, Ix-Xewkija Ejjew il-mitħna biex flimkien ma’ tfal oħra tagħmlu kartolini tal-Milied li wara jitqassmu biex iferrħu lillanzjani u l-morda. Iltaqa’ ma’ Kolinu u isma’ x’għandu x’jgħidilkom; wara se jagħtikom ukoll rigal ċkejken. Join us at the Xewkija Windmill to craft Christmas cards for the elderly and sick. Meet Kolinu, hear his holiday message, and receive a special gift. Let’s spread joy and kindness this season! Saturday 23 December | 11:30am In Dulci Jubilo Post (Venue): Il-Ħaġar Museum & Cultural Centre, St George’s Square, Victoria 115

Kunċert mill-Banda Santa Marija fejn se jkunu qed jiġu esigwiti biċċiet klassiċi u popolari marbuta ma’ dan iż-żmien kif ukoll sinfoniji storiċi mill-arkivji talistess Banda. Il-Banda se tkun taħt id-direzzjoni ta’ Mro Dr Joseph Grech. A concert by the Saint Mary Philharmonic Society, showcasing a blend of classical and popular Christmas music excerpts, along with historical Christmas symphonies from the band’s own archives. The band will be conducted by its music director, Mro Dr Joseph Grech.

25


23 December Christmas Parade full page

26


Sunday 24 December | 6:30pm Qala with Christmas Carols Post (Venue): Society of Christian Doctrine MUSEUM, Il-Qala

1-6

Purċissjoni bl-statwa ta’ Ġesù Bambin madwar ittoroq ewlenin tar-raħal bis-sehem tat-tfal u bilparteċipazzjoni tal-Għaqda Mużikali Ite ad Joseph, taħt id-direzzjoni ta’ Mro Mark Gauci. Wara jsegwi programm ta’ kant, poeżiji, dramm qasir u l-prietka tat-tifel ġewwa l-Knisja Arċipretali. A procession featuring the statue of Baby Jesus, winding through the village streets with the participation of children and the Ite ad Joseph band, directed by Mro Mark Gauci. Following the procession, indulge in a program featuring carols, poems, a play, and the traditional child sermon at St Joseph Parish Church. Sunday 24 December | 7:00pm Purċissjoni tal-Bambin Post (Venue): Society of Christian Doctrine MUSEUM, Dun Ġorġ Preca Street, In-Nadur

Purċissjoni tradizzjonali b’Ġesù Bambin taħt forma ta’ Pageant, mis-subien tal-MUSEUM li fiha jieħdu sehem bosta nies lebsin ta’ persunaġġi bibliċi akkumpanjati mill-Banda Mnarja tan-Nadur. A traditional procession featuring the statuette of Baby Jesus. Joining this procession are children from the MUSEUM, accompanied by the melodious tunes of the Mnarja Band. As the procession winds through the streets of Nadur, you’ll also encounter numerous individuals representing Biblical figures. Monday 25 December | 7:00pm Kunċert tal-Milied Post (Venue): Basilica of St Peter & St Paul, In-Nadur

31-32

Kunċert taħt id-direzzjoni ta’ Mro Antoine Theuma bis-sehem tal-orkestra, il-Kor tal-MUSEUM u bosta kantanti stabbiliti Għawdxin. Ikun hemm ukoll reċta qasira, qari ta’ poeżiji u l-prietka tradizzjonali tattifel. A concert directed by Mro Antoine Theuma, featuring an orchestra, the MUSEUM Choir, and Gozitan singers. This event also includes a poetry recital session, a short play, and the cherished tradition of a Christmas sermon delivered by a child.

27


26 Dec Pantomima Astra Poster

28


Tuesday 26 December | 8:00pm Dreams of Vienna Post (Venue): Kempinski Hotel, San Lawrenz Kunċert mill-Għaqda Viżitazzjoni Għarb, li jinkludi mużika popolari għal dan l-istagun festiv. Dħul b’xejn. Biex tirriserva post ċemplu fuq 7949 2667. The eleventh edition of the Christmas concert, organized by the Musical Society of Għarb, will feature professional singers and dancers, elevating the concert’s prestige. Admission is free. To reserve a seat contact 7949 2667. Wednesday 27 December | 11:00am Hands-on Children’s Workshop: Children’s Museum Post (Venue): Il-Ħaġar Museum & Cultural Centre, St George’s Square, Victoria

Kunċert ta’ mużika u letteratura marbuta malMilied bis-sehem tal-Kor Levita Laurentius u solisti, li fih jindaqqu għanjiet tal-Milied akkumpanjati bl-orgni tal-knisja u strumenti oħra. A blend of music and literature presented by Levita Laurentius Choir and talented soloists. Enjoy the enchanting melodies of Christmas-themed carols, accompanied by the majestic church organ and other instruments. Thursday 28 December | 8:00pm O Holy Night Post (Venue): Basilica of the Nativity of Our Lady, Ix-Xagħra

Workshop għat-tfal bit-tema tal-Milied. Irreġistrazzjoni hi meħtieġa billi tikkuntattjaw lil events@ heartofgozo.org.mt. A Christmas-themed workshop for children. To participate, registration is required at events@ heartofgozo.org.mt. Wednesday 27 December | 7:30pm Ejja Ejja Emanuel Post (Venue): St Lawrence Parish Church, San Lawrenz

Kunċert fejn se jiġu esegwiti mużika u għanjiet tradizzjonali tal-Milied fuq arranġamenti ta’ Antoine Mercieca, bis-sehem tal-orkestra tal-Fondazzjoni u s-soprani Ruth Sammut Casingena u Rosabelle Bianchi, it-Tenur Charles Vincenti u l-Baritonu Louis Andrew Cassar. An evening of Christmas music presented by the Santa Ċeċilja Foundation, under the direction of Antoine Mercieca, and featuring soloists Ruth Sammut Casingena, Rosabelle Bianchi, Charles Vincenti (Tenor), and Louis Andrew Cassar (Baritone).

29


Friday 29 December | 7:30pm In Presepio – The Concert Post (Venue): Ta’ Pinu National Shrine, L-Għarb

Monday 1 January 2024 | 7:30pm A New Year’s Toast (12th Edition) Post (Venue): Kempinski Hotel, San Lawrenz

Poster

Kunċert spettakolari tal-Milied minn Schola Cantorum Jubilate li din is-sena se jiffoka fuq ilpresepju f’għeluq it-tmien mitt sena mill-ewwel presepju fi Greccio minn San Franġisk. Il-kunċert, mimli innovazzjonijiet, se jinkludi bosta forom ta’ arti li se jgħin lill-udjenza tgawdi mużika natalizja. A unique Christmas Concert presented by Schola Cantorum Jubilate, which will commemorate the eight hundredth anniversary of the first nativity scene in Greccio by St Francis. This concert will be brimming with creativity, featuring a diverse range of artistic expressions that will immerse the audience in the spirit of the holiday season through exceptional Christmas music.

30

Il-Kor Gaulitanus jiftaħ is-sena mużikalment b’kunċert f’atmosfera ferriħija. Il-kor, is-solisti u l-mużiċisti mistiedna se jippreżentaw repertorju propizju taħt id-direzzjoni mużikali u artistika ta’ Mro Colin Attard. Għal aktar informazzjoni: gaulitanus@ gmail.com jew 7703 8971. Welcome the New Year in style with a lively and spirited concert presented by the Gaulitanus Choir. Enjoy a musical bonanza featuring the choir, its soloists, and guest musicians, all under the musical and artistic direction of Mro Colin Attard. For additional information: gaulitanus@gmail.com or 7703 8971.


nye

31


Saturday 6 January 2024 | 7:00pm Et Incarnatus Est Post (Venue): St Augustine Church, St Augustine Square, Victoria

Sunday 7 January 2024 | 10:30am – 1:00pm Tre Re Post (Venue): Church of the Sacred Heart of Jesus parvis, Il-Fontana

49-51 Festa għat-tfal fl-okkażjoni tal-Epifanija fejn, apparti bosta logħob, krafts, u esperimenti xjentifiċi, il-pubbliku jkun jista’ jassisti wkoll għall-miġja talMaġi fuq iz-zuntier tal-knisja. A family event with games, crafts, science experiments, immersive experiences, and more. Experience the arrival of the Three Kings—a perfect event for all ages. Sunday 7 January 2024 | 10:40am La Cavalcata dei Re Magi Post (Venue): Victory Square, Ix-Xagħra 33-34

Kunċert tal-Epifanija b’għanjiet tal-Milied li jagħlqu l-festi, mill-Kor Voci Angeliche flimkien mal-Cordia String Quartet Ensemble taħt id-direzzjoni ta’ Grace Vella Refalo. An Epiphany concert featuring Christmas carols performed by the Voci Angeliche Choir, accompanied by the Cordia String Quartet Ensemble, under the direction of Grace Vella Refalo.

32

Il-wasla tat-Tliet Slaten Maġi fuq iż-żwiemel fejn dawn jippreżentaw ir-rigali tagħhom lil Ġesù tarbija. Witness the arrival of the Three Wise Men on horseback, as they present their gifts to Baby Jesus.


Natus Est Vobis Hodie Salvator Għal darb’oħra qed infakkru din il-ġrajja tal-Milied li tinsab fil-fond imnaqqxa sew fl-irħula kemm fl-ibliet.

L-aħbar tajba l-anġli tawna li ttajru mas-smewwiet; kantaw hienja, geġwiġija li l-paċi kienet ġiet!

Sabi bi spellizza bajda jirrakkonta x’ġara fl-għar, kif tarbija ċkejkna twieldet għan-nifs sħun ta’ baqra w ħmar.

Għax twelid il-Bambin ċkejken ġie biex jifdi lil kulħadd u li xi ħadd baqa’ barra żgur illi ma nstema’ qatt!

Issa rridu nagħtu sehemna biex dil-paċi ssaltan f’qalbna; nitolbuh lil Ġesù ċkejken biex bla dubju jisma’ talbna.

U lid-dinja ferrħet, għaxxqet u paxxiet kollha l-ġnus u għaġġbet lil tant poeti li fissruha f’għadd ta’ vrus!

L-ewwel li ħassewhom hienja ir-ragħajja kienu ta’ Betlem li għalkemm il-ġenb mogħtija waslu hemmhekk ċeklem ċeklem!

Għaddew, taru tmien mitt sena mindu t’Assisi l-Fqajjar ġo Greccio bena l-Presepju biex lilna sallum iħajjar.

Jien ukoll ningħaqad magħhom biex insellem dit-tarbija li tnessini gwaj u dwejjaq timla ’l qalbi bit-tgawdija.

U dlonk niżlu għarkupptejhom jaduraw hienja t-tarbija illi f’ħin qasir imliethom bl-akbar ferħ u armonija.

U l-grotta ukoll nibnu fid-djar tagħna mżejnin għal daż-żmien għażiż tas-sena sabiex nilqgħu lill-Bambin.

O Bambin ċkejken ta’ Betlem idħol għammar fid-djar tagħna, kif nistgħu ngħaddu mingħajrek ibqa’ dlonk għal dejjem magħna!

Tgerbu ’l fuq minn elfejn sena mindu seħħet din il-ġrajja iżda min qatt jista’ jiċħad illi m’għadhiex fostna ħajja!

Ma nfallux il-Purċissjoni illi toħroġ bil-Bambin illi Dun Ġorġ ried u xtaqha bis-sehem ta’ tant tfal ċkejknin.

Mhux biss iżda bil-ferħ timla kif Diċembru jersaq qrib; għonja, fqar, żgħażagħ, anzjani u kull fejn bniedem issib!

U għal darba mqajma nibqgħu għall-Quddiesa tal-Milied illi f’nofs ta’ lejl titqaddes niesna għaliha dejjem ġiet!

Kav. Joe M. Attard Victoria, Għawdex 2023

33


Poster NYE

Presepji Tradizzjonali Għawdxin Traditional Gozitan Cribs LISTA TAL-PRESEPJI STATIĊI Ezechiel Grima

Każin Banda Victory, Triq Maria Bambina, Ix-Xagħra

7956 0608

Dun Nazju Borg

Knisja Ragħaj it-Tajjeb, Triq Sir Pawlu Boffa, Victoria

9983 2376

Julian Refalo

Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Triq Ġużeppi Diacono, Ix-Xagħra

7956 5444

Fr Charles Sultana

Ċentru Knisja Ġesù Nazzarenu, Triq Ġnien Xibla, Ix-Xagħra

9987 4317

Mario Buttigieg

51, Triq Grunju, In-Nadur

2755 5319 / 7926 1035

Tonio Caruana

St Joseph, Triq Vestru, Ix-Xagħra

2155 7207 / 7955 7207

Ħbieb tal-Presepju Nadur (Sezzjoni Nadur)

Dar Dun Franġisk Grima, Triq it-Tiġrija, In-Nadur

7928 4419 / 9924 7041

Herman Mifsud

Malverno, Pjazza Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem

2156 6850 / 7992 3134

Matthias Mercieca

Man-Gol House, Triq San Blas, In-Nadur

2155 8426 / 9976 0955

Sammy Saliba

2, Pjazza tas-Salvatur, L-Għasri

2701 7432 / 7920 4517

LISTA TAL-PRESEPJI MEKKANIĊI Joseph Attard

34

Insieme, Triq is-Sagħtar, Victoria

2155 9126 / 7920 4759


LISTA TAL-PRESEPJI WARA T-TIEQA Andrè Cassar

52, Dar il-Merin, Triq it-Tafla, Ix-Xagħra

2155 2864/ 7900 1005

Josef Debattista

65, Triq l-Arċisqof Pietru Pace, Victoria

2155 5877 / 7970 5708

Paul Bartolo

Marion, Triq Franġisk Camilleri, Ix-Xagħra

2755 7006 / 7947 8154

Charles Portelli

Anthony House, Triq Grunju, In-Nadur

2155 1044 / 7928 4419

Marlon Camilleri

32, Triq San Ġwann, In-Nadur

2155 6524 / 7956 3224

Toni Sammut

59, Triq it-Tiġrija, In-Nadur

2155 7929 / 9924 7041

Christine Zammit

Rembrandt, Ħanaq, In-Nadur

9925 3145

35


Presepji u Wirjiet Cribs & Exhibitions

Till Sunday 7 January 2024 PIRANESI – KLINGER On the Threshold of the Avantgarde Post (Venue): Il-Ħaġar Museum & Cultural Centre, St George’s Square, Victoria

9:30am – 12:30pm

Wirja ta’ xogħlijiet oriġinali minn Richard Cole li juru xeni ta’ bosta postijiet f’Għawdex u Kemmuna li ġew ippubblikati fil-ktieb tiegħu ‘‘Malta & Gozo, An Artist’s View’’. International artist and cartoonist Richard Cole presents an exhibition of original watercolour and oil paintings capturing the beauty of Gozo and Comino, featured in his book ‘‘Malta & Gozo, An Artist’s View’’. Wednesday 29 November 2023 till Sunday 7 January 2024 Yuletide Philately Post (Venue): Level –1, Il-Ħaġar Museum & Cultural Centre, St George’s Square, Victoria

84 Monday to Sunday

Monday to Sunday

9:00am – 5:00pm

Wirja ta’ inċiżjonijiet ta’ Giovanni Battista Piranesi (1720-78), flimkien mas-sett ta’ Max Klinger (18571920) magħruf bħala “l-ingwanta”. An exhibition showcasing etchings by Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) and the ‘Paraphrase über den Fund eines Handschuhs’ (‘Glove’) print set by Max Klinger (1857-1920). Till Monday 8 January 2024 Gozo and Comino Post (Venue): Art...e Gallery, 1, Library Street, Victoria

85 Monday to Sunday

62-64

9:00am – 5:00pm

Wirja filatelika mħawra bit-tema natalizja mtellgħa mis-Soċjetà Filatelika t’Għawdex. The Gozo Philatelic Society again presents an interestingly varied philatelic exhibition with the Christmas theme.

36


Friday 1 December 2023 till Saturday 6 January 2024 Il-Pasturi tad-Disma Post (Venue): Tat-Tmien Kantunieri Windmill, Mġarr Road, Ix-Xewkija

Monday to Sunday:

7-10

An artisanal Nativity crib set against the backdrop of Saint George’s Square, crafted by George J. Cassar, with clay figurines by Saviour Farrugia.

9:00am – 5:00pm

Presepju artiġjanali mibni minn George J. Cassar b’pasturi tat-tafal ta’ Saviour Farrugia.

Saturday 2 & Sunday 3 December Bird Breeders Society Annual Show 2023 Post (Venue): Munxar Parish Hall, Il-Munxar Monday to Sunday:

8:30am – 8:00pm

Wirja ta’ pasturi ta’ Nazzareno Gauci, magħruf bħala d-Disma, maħduma fit-tafal lokali, imnixxfa u miżbugħa, u lebsin kostum tipiku Malti. Il-pasturi huma tas-seklu tmintax. Explore the Maltese tradition of “pasturi” at our exhibition featuring Nazzareno Gauci’s exquisite creations. Experience the charm of these clay statuettes dressed in 18th-century attire. Friday 1 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Presepju tal-Milied Post (Venue): Il-Ħaġar Museum & Cultural Centre, St George’s Square, Victoria

Saturday 2nd Dec Sunday 3rd Dec

9:00am – 6:00pm 8:30am – 2:00pm

Wirja li tikkonsisti minn varjetà ta’ għasafar imrobbija mill-membri ta’ Gozo Birds Breeders Society f’Malta u speċjalment f’Għawdex. L-għasafar se jidhru f’sitt sezzjonijiet u jinkludu European Finches, Exotic Finches, Papagalli, Quails and Doves, Type Canaries, u Colour Canaries. A bird show featuring various breeds raised by members of the Gozo Birds Breeders Society, including European Finches, Exotic Finches, Parrots, Quails and Doves, Type Canaries, and Colour Canaries.

37


Saturday 2 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Artisanal Crib (on the 8th centenary of the first crib) Post (Venue): Il-Ħaġar Museum & Cultural Centre, St George’s Square, Victoria

Thursday 7th & Friday 8th Dec Wednesday 13th Dec Friday 15th Dec Saturday 16th – Sunday 7th Jan

5:00pm – 7:00pm 9:00am – 12:00pm 4:00pm – 7:00pm 5:00pm – 8:00pm 9:00am – 12:00pm 5:00pm – 8:00pm

Wirja ta’ presepji magħmula minn presipisti stabbiliti lokali u Taljani. Il-Ħadd 17 ta’ Diċembru se jkun hemm quddiesa fil5:00pm u wara kunċert vokali mill-Gaulitanus Choir.

111 Monday to Sunday

9:00am – 5:00pm

Presepju artiġjanali mibni minn Paul Cassar b’pasturi tat-terrakotta maħduma minn George Farrugia. An artisanal Nativity crib, crafted by Paul Cassar and adorned with terracotta figurines by George Farrugia.

An exhibition featuring cribs created by both local and Italian artists. On Sunday 17 December, a 5:00pm mass will be followed by a concert performed by the Gaulitanus Choir. Friday 8 December 2023 till Saturday 6 January 2024 Xena tan-Natività Post (Venue): Anthony House, Grunju Street, In-Nadur

Thursday 7 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Wirja tal-Milied Post (Venue): St Augustine Convent, St Augustine Square, Victoria 59-62 71 Monday to Sunday

5:00pm – 11:00pm

Xena tan-Natività simili ta’ dik li ħoloq San Franġisk magħmula minn Jean Paul Portelli. This Nativity crib, crafted by Jean Paul Portelli, faithfully represents the first nativity scene as originally created by St Francis.

38


Friday 8 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Festo Christi Natalicio Post (Venue): Dar Dun Franġisk Grima, Racecourse Street, In-Nadur

Saturday 9 till Sunday 31 December Morning Light Post (Venue): Art...e Gallery, 1, Library Street, Victoria

66-68

Monday to Sunday

123 Friday 8th – Sunday 10th Dec Saturday 16th & Sunday 17th Dec Saturday 23rd Dec Christmas Day Tuesday 26th Dec Saturday 30th – New Year’s Day Saturday 6th & Sunday 7th Jan

5:30pm – 7:30pm 5:30pm – 7:30pm 5:30pm – 7:30pm 4:00pm – 6:00pm 5:30pm – 7:30pm 5:30pm – 7:30pm 5:30pm – 7:30pm

Wirja ta’ presepji maħduma b’sengħa u dedikazzjoni kbira. An exhibition of cribs crafted with great skill and dedication.

9:30am – 12:30pm

Wirja mill-artist Richard Saliba ta’ kollezzjoni ta’ pitturi riċenti fejn turi aspetti tal-pajsaġġ Malti, partikolarment xeni ta’ Għawdex. It-topografija ilha għal żmien twil tkun ta’ ispirazzjoni għal parti l-kbira tal-produzzjoni artistika tal-artist matul il-karriera tiegħu. Artist Richard Saliba presents an exhibition featuring a collection of recent paintings portraying various aspects of the Maltese landscape, with a particular focus on Gozo. The island’s topography has served as a continuous source of inspiration throughout his illustrious artistic career.

39


Sunday 10 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Il-Qala Tissaħħar bil-Presepji Post (Venue): Church of St Joseph, St Joseph Square, Il-Qala

Wednesday 13 December 2023 till Saturday 6 January 2024 Presepju Naplitan Post (Venue): 8, Ta’ Said Street, In-Nadur

21

Monday to Saturday Sunday, Christmas Day & New Year’s Day Tuesday 26th Dec

5:00pm – 7:00pm 9:00am – 12:00pm 5:00pm – 8:00pm 9:00am – 8:00pm

Wirja ta’ presepji tipiċi organizzata mill-Għaqda Armar San Ġużepp – Qala, b’kollaborazzjoni malParroċċa tal-Qala. Il-presepji huma kollha maħdumin b’sengħa u dedikazzjoni kbira minn dilettanti Qalin, fosthom tfal. Din il-wirja sservi wkoll bħala vetrina għal xogħol ta’ artisti stabbiliti. An exhibition featuring traditional cribs organised by The Għaqda Armar San Ġużepp-Qala, in collaboration with the Qala Parish. These cribs are crafted with exceptional dedication by talented locals, including children.

40

Monday to Friday

5:00pm – 8:30pm

Presepju fuq stil Naplitan magħmul minn Peter Portelli. Il-pasturi kollha huma maħduma bl-idejn u mlibbsa fi ħwejjeġ tipiċi tal-perjodu. Ħafna millħwejjeġ ġew imnissġa mill-artist innifsu. Filgħodu u fi tmiem il-ġimgħa tistgħu żżuru l-presepju billi ċċemplu fuq 9928 8695. Il-presepju jkun miftuħ ukoll waqt Festi Pubbliċi. Explore a Neapolitan-style crib skillfully created by Peter Portelli. Every statuette is handcrafted and attired in authentic period costumes, most of which have been meticulously sewn by the artist. While the exhibition is open on public holidays, for visits in the morning and weekends call: 9928 8695.


Wednesday 13 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Presepju Mekkanizzat Post (Venue): Culture Centre, St Francis Square, Victoria

Wednesday 13 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Il-Milied: Benna ta’ Arti Tradizzjonali Post (Venue): Pupu’s Hall, Diċembru 13 Street, In-Nadur 73

93 Monday to Sunday

9:00am – 12:00pm 4:00pm – 8:00pm

Ix-Xena ta’ Grecio, il-pajjiż li fih San Franġisk għamel l-ewwel presepju ħaj fl-ltalja, teħodna biex niggustaw il-Ġrajja tas-Salvazzjoni f’dan il-presepju mekkanizzat. Madwar il-grotta ta’ Bethlehem - li fiha l-Madonna tippreżenta l-Bambin filwaqt li San Ġużepp iqim il-Misteru ħaj - insibu bosta xenarji li fihom nilmħu attività kontinwa li toħloq għalina ħeġġa biex niskopru s-sabiħ tal-ħafna pasturi movimentati. This mechanical Nativity scene portrays the story of salvation in the Grecio Scene, where St Francis established the first living Nativity in Italy. Inside the grotto, the Virgin Mary presents Baby Jesus, while St Joseph gazes upon Him in reverence. Throughout the exhibit, various dynamic scenarios unfold, showcasing continuous activity that unveils the captivating movements of the figures.

Monday to Saturday Sunday Christmas Day & New Year’s

6:00pm – 9:00pm 9:00am – 11:00am 5:00pm – 9:00pm 8:30am – 11:00am 3:30pm – 10:00pm

Wirja varjata ta’ Bambini, presepji u statwetti maħduma b’mod tradizzjonali minn bosta artisti. Għal aktar informazzjoni kkuntattjaw fuq: 9910 1957. Explore an exhibition featuring a diverse collection of Christmas cribs and statuettes, all meticulously handcrafted by various talented artists. For further information, please contact 9910 1957.

41


Friday 15 December till Sunday 17 December Wirja tal-Milied Post (Venue): Convent of St Francis of Assisi, St Francis Square, Victoria

Friday 15 December 2023 till Saturday 6 January 2024 Presepju Post (Venue): Basilica of St Peter & St Paul, In-Nadur

F1

Friday 15th Dec Saturday 16th Dec Sunday 17th Dec

4:00pm – 7:00pm 9:00am – 7:00pm 9:00am – 1:00pm

Picture

Wirja organizzata mis-Soċjetà Agrikola, Industrijali u Kulturali ta’ Għawdex fejn jiġi esibit kull tip ta’ xogħol bl-idejn, pitturi u arranġamenti ta’ fjuri, dejjem bissuġġett li jkollu x’jaqsam mat-tema tal-Milied.

Monday to Saturday

A Christmas exhibition organized by the Gozo Agricultural, Industrial, and Cultural Society will feature a wide range of Christmas-related crafts, pictures, and floral arrangements.

Presepji żgħar maħduma minn artisti lokali esibiti fuq l-artali tan-navi.

42

Sunday & Public Holidays

7:00am – 10:00am 4:00pm – 7:00pm 7:00am – 12:00pm 4:00pm – 7:00pm

An exhibition of various cribs crafted by local artists.


Friday 15 December 2023 till Saturday 6 January 2024 Presepju Post (Venue): Cittadella Exhibition Hall, Victoria

Monday to Friday Sunday & Public Holidays

5:00pm – 8:00pm 9:00am – 12:00pm 4:00pm – 8:00pm

Presepju li jirrapreżenta l-ħajja ta’ Sidna Ġesù Kristu b’bosta xeni orjentat fil-Palestina l-antika u l-bini tagħha maħdum minn Clayton Buttigieg. A multi-scene crib set in ancient Palestine, depicting the life of Jesus Christ, crafted by Clayton Buttigieg.

54-58 Monday to Sunday

8:30am – 12:00pm 2:00pm – 7:00pm

Friday 15 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Presepji Artistiku fil-MUSEUM Post (Venue): Society of Christian Doctrine MUSEUM, Dun Ġorġ Preca Street, In-Nadur

Wirja li tikkonsisti fi presepji magħmulin minn tfal tal-iskejjel. An exhibition consisting of several cribs made from various schools around Gozo.

40

Friday 15 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Presepju Xenografiku Post (Venue): Temple Street, Il-Qala

Monday to Saturday Sunday

6:00pm – 9:00pm 4:00pm – 7:00pm

Presepju artistiku maħdum minn James Azzopardi. An artistic crib crafted by James Azzopardi.

43


Saturday 16 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Bethlehem f’Għajnsielem Post (Venue): Ta’ Passi, Għajnsielem L-erbatax-il edizzjoni ta’ Bethlehem f’Għajnsielem se tkompli toffri esperjenza mill-isbaħ tal-akbar storja li qatt seħħet - it-twelid ta’ Ġesù Bambin - permezz ta’ dan il-presepju mifrux fuq 20,000 metru kwadru. Bħas-snin l-imgħoddija dan il-presepju ħaj se jkun qed joffri taħlita ta’ tradizzjonijiet u snajja’ lokali flimkien ma’ dak kollu li ġeneralment nassoċjawh mal-presepju tradizzjonali Malti. Għall-ħinijiet tal-animazzjoni tista’ żżur is-sit: ghajnsielem.com/bethlehem. The 14th edition of ‘Bethlehem f’Għajnsielem’ continues to bring to life the timeless story of the Nativity, offering a captivating experience across 20,000 square meters of land. This event seamlessly weaves Maltese folklore and traditions with the Maltese crib, creating a unique and immersive experience. For opening hours, please visit ghajnsielem.com/bethlehem.

44


Saturday 16 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Presepji u Wirjiet tal-Milied fix-Xagħra Post (Venue): Ix-Xagħra Monday to Saturday Sunday & Public Holidays

5:00pm – 8:00pm 10:00am – 12:00pm 4:00pm – 8:00pm

Matul ix-xahar ta’ Diċembru, ix-Xagħra tinbidel f’villaġġ tal-presepji minħabba n-numru konsiderevoli ta’ presepji u wirjiet li jkunu esibiti f’bosta postijiet madwar ir-raħal. Għal aktar informazzjoni tistgħu żżuru l-midja soċjali permezz tal-paġna tal-Facebook: Għaqda ‘IlMilied Fix-Xagħra’. During December, Xagħra is transformed in a crib village due to the considerable number of cribs and exhibitions on display around the village. More information can be found on social media through the Facebook page: Għaqda ‘Il-Milied Fix-Xagħra’.

1-5 Basilica of the Nativity of Our Lady Wirja ta’ presepji fosthom il-presepju artistiku l-kbir magħmul minn Kan. Anton Refalo flimkien ma’ Elvin Borg, Manuel Micallef u Jack Micallef. Fuq l-artali tal-ġnub wieħed isib presepji ta’ Euchar Bajada fuq stil Malti maħdum fil-ġablo, ta’ Jason Joe Farrugia fuq stil modern, u ta’ Francesco Bonello fuq stil Naplitan, u ta’ Aaron Agius maħdum minn xkejjer u karti. Il-Bażilika tkun miftuħa kuljum mill-4:00pm sas-7:00pm. Għal aktar informazzjoni: 2155 7881. A collective artistic Nativity crib exhibition featuring works by Rev. Anton Refalo, Elvin Borg, Manuel Micallef, Jack Micallef, Euchar Bajada, Jason Joe Farrugia, Francesco Bonello, and Aaron Agius. The Basilica will be open every day from 4:00pm to 7:00pm. For more information, please call 2155 7881.

45


6-10 Vocational Centre, L-Arċipriet Ġużepp Diacono Street

15 Paul Bartolo: Marion, Franġisk Camilleri Street

Esibizzjoni ta’ presepju kbir maħdum fil-ġebel mill-abbatini tax-Xagħra, kif ukoll presepji maħdumin minn Elvin Borg, Joshua Vella, Carl Mercieca u grotti żgħar mit-tfal tal-Parroċċa. Għal aktar informazzjoni: 9984 7100.

Presepju armat wara t-tieqa maħdum filġablo, ġibs u expanding foam b’pasturi ta’ Joe Camillieri. Għal aktar informazzjoni: 7947 8154.

An exhibition featuring cribs crafted by the Xagħra Parish altar boys, as well as cribs by Elvin Borg, Joshua Vella, Carl Mercieca, and children from the Parish. For further details, please contact 9984 7100.

11 Euchar Bajada: L-Għar ta’ Ninu Street Presepju armat f’tieqa, maħdum fil-ġablo, il-ġibs u expanding foam. Għal aktar informazzjoni: 9965 3998. A window display featuring a traditionally crafted crib made from chalk, jablo, and expanding foam. For additional information, please call 9965 3998.

12-14 Francesco Bonello: Sunset Court, ItTmienja ta’ Settembru Avenue Wirja ta’ tliet presepji maħdumin fil-ġablo u l-ġibs fuq stil Bibliku u Naplitan minn Francesco Bonello, Raymond Bonello u Fabio Azzopardi, kif ukoll wirja ta’ pasturi u nkwadri. Għal aktar informazzjoni: 7909 4078 jew 9945 0523. An exhibition featuring three cribs crafted in Biblical and Neapolitan styles by Francesco Bonello, Raymond Bonello, and Fabio Azzopardi. Additionally, explore an exhibition showcasing statuettes and paintings. For more details, please contact 7909 4078 or 9945 0523.

46

A window display featuring a crib created from jablo, chalk, and expanding foam, adorned with figurines crafted by Joe Camilleri. For additional details, please contact 7947 8154.

16 Victory Band Club: Marija Bambina Street Presepju kbir statiku maħdum minn Ezekiel Grima fil-ġebel bil-pasturi ta’ Joe Camilleri. Għal aktar informazzjoni: 2156 0608 jew 7956 0608. A stationary crib crafted in stone, by Ezekiel Grima, adorned with figurines meticulously sculpted by Joe Camilleri. For additional information, please reach out to 2156 0608 or 7956 0608.

17 Victor Said: Franvic, Parisot Street Presepju kbir statiku maħdum fil-ġablo, ġibs u expanding foam bil-pasturi ta’ Joe Camilleri. Għal aktar informazzjoni: 9942 0095. Discover a stationary crib crafted from chalk and jablo, adorned with figurines sculpted by Joe Camilleri. For further details, please contact 9942 0095.


18 Charlon Said: Franvic, Parisot Street

20 Christian Magrin: Franvic, Parisot Street

Presepju kbir statiku fuq stil Bibliku u tradizzjonali maħdum fil-ġebel rustiku bilpasturi ta’ Montserrat Ribes. Għal aktar informazzjoni: 7906 0857.

Presepju statiku fuq stil Bibliku maħdum filġablo, ġibs u expanding foam, bil-pasturi ta’ Joe Camilleri. Għal aktar informazzjoni: 7955 7860.

A stationary traditional-style crib crafted from stone, beautifully adorned with figurines sculpted by Montserrat Ribes. For additional information, please call 7906 0857.

A stationary crib expertly crafted from chalk and jablo, adorned with figurines sculpted by Joe Camilleri. For additional information, please contact 7955 7860.

19 Francesco Caruana: Franvic, Parisot Street

21-33 Society of Christine Doctrine MUSEUM, Dun Ġorġ Preca Street

Presepju kbir statiku fuq stil Bibliku maħdum fil-ġablo, ġibs u expanding foam, bil-pasturi ta’ Landi Moranduzzo. Għal aktar informazzjoni: 9901 2103. A stationary crib skillfully crafted from chalk and jablo, featuring figurines sculpted by Landi Maranduzzo. For further details, please contact 9901 2103.

Presepju kbir mekkaniku u wirja varjata ta’ presepji, diorami, silhouettes u grotti maħdumin minn Ġanni Attard, Beatrice Cini, Ivan Refalo, Marvic Muscat u tfal li jattendu fil-MUSEUM. Għal aktar informazzjoni: 7953 8337. A large mechanical crib and an exhibition featuring various cribs, dioramas, silhouettes, and grottos crafted by Ġanni Attard, Beatrice Cini, Ivan Refalo, Marvic Muscat, and children who attend the MUSEUM. For further details, please contact 7953 8337.

34 Fabio Azzopardi: 50, Tiġrija Street Presepju statiku Bibliku armat f’tieqa maħdum fil-ġablo u l-ġibs bil-pasturi tad-ditta Landi. Għal aktar informazzjoni: 9925 8629. A window displayed static crib crafted in jablo and chalk with figurines by the Landi brand. For more information: 9925 8629.

47


35 Teddy u Tonio Caruana: St Joseph, Vestru Street

38-41 Ċentru Ġesù Nazzarenu, Ġnien Xibla Street

Presepju kbir statiku Bibliku maħdum fil-ġablo u l-ġibs bil-pasturi tal-artist Jesmond Micallef. Għal aktar informazzjoni: 7955 7207.

Wirja ta’ presepji fosthom wieħed statiku Bibliku maħdum minn ġebel rustiku bil-pasturi tadditta Landi u presepji oħrajn maħdumin minn Andre Cassar, Donald Camilleri u Warren Dingli. Għal aktar informazzjoni: 2156 0813.

A stationary crib skillfully crafted from jablo and chalk, adorned with figurines created by Jesmond Micallef. For additional information, please contact 7955 7207.

An exhibition showcasing various cribs, including one crafted from stone adorned with figurines by the Landi brand. Explore additional cribs created by Andre Cassar, Donald Camilleri, and Warren Dingli. For further information, please contact 2156 0813.

42 Wirja De Lorenzo: Soleil, Mannar Street Presepju statiku mibni minn xkejjer bil-pasturi ta’ Carmelo De Lorenzo. Għal aktar informazzjoni: 7708 0871. A stationary crib meticulously crafted by Carmelo De Lorenzo. For additional details, please contact 7708 0871.

43 Maria Grech: Dar il-Merin, 52, It-Tafla Street 36-37 Raymond Bonello: Plot 24, Qasam ta’ Dun Anton Street Żewg presepji kbar statiċi Bibliċi maħdumin filġablo u l-ġibs bil-pasturi ta’ Joe Galea u ieħor fuq stil Naplitan. Għal aktar informazzjoni: 9945 0523. A stationary crib crafted from jablo and chalk, featuring figurines by Joe Galea. Additionally, discover another crib in the Neapolitan style. For further details, please contact 9945 0523.

48

Presepju statiku maħdum fil-ġablo, ġibs u expanding foam armat f’tieqa. Għal aktar informazzjoni: 7900 1005. A window display featuring a stationary crib skilfully crafted from jablo, chalk, and expanding foam. For additional information, please contact 7900 1005.


Saturday 16 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Il-Presepju Malti - Arti, Fidi u Tradizzjoni Post (Venue): Sala Istitut ta’ San Ġużepp, Mġarr Road, Għajnsielem

Saturday 16 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Il-Presepju – Ikona tal-Inkarnazzjoni Post (Venue): Beneath Church of Our Lady of Loreto, Għajnsielem

116-118

Monday to Saturday Sunday & Public Holidays

5:30pm – 8:30pm 10:00am – 12:00pm 5:00pm – 9:00pm

Wirja ta’ presepji, diorami u pasturi artistiċi mtellgħa minn “Għimmanu-El” Għaqda Presepisti Għajnsielem, Għawdex - Malta (VO1081). Din il-wirja fis-sena 2022 kienet itellgħet ġewwa Bergamo l-Italja fuq stedina tal-Għaqda Ħbieb tal-Presepju Taljana - is-Sezzjoni ta’ Ponte San Pietro. An exhibition of artistic cribs, dioramas, and nativity figurines organized by the ‘Għimmanu-El’ Għaqda Presepisti Għajnsielem, Għawdex - Malta (VO1081). In 2022, this exhibition was held in Bergamo, Italy, in collaboration with the Italian Association Friends of the Crib - Ponte San Pietro Section.

Monday to Saturday Sunday & Public Holidays

5:30pm – 8:30pm 10:00am – 12:00pm 5:00pm – 9:00pm

Wirja ta’ presepji, diorami Taljani u Spanjoli, flimkien ma’ pasturi artistiċi mtellgħa minn “Għimmanu-El” Għaqda Presepisti Għajnsielem, Għawdex - Malta (VO1081) li tinkludi presepju artistiku maħdum mill-presipista Paul Stellini b’sett pasturi oriġinali magħmula mit-terrakotta tal-artist Għawdxi Manuel Farrugia. An exhibition of artistic cribs, Spanish and Italian dioramas, and nativity figurines organized by the ‘Għimmanu-El’ Għaqda Presepisti Għajnsielem, Għawdex - Malta (VO1081). Additionally, view an artistic crib created by artist Paul Stellini, featuring original terracotta figures sculpted by Gozitan artist Manuel Farrugia.

49


Sunday 17 December 2023 till Sunday 7 January 2024 Bambini Post (Venue): Teatru Astra, Republic Street, Victoria

Saturday 23 December 2023 till Monday 1 January 2024 In Praesepio: The Living Nativity in Nadur Post (Venue): Dar Dun Franġisk Grima, Tiġrija Street, In-Nadur

Saturday 23rd Dec Monday 25th Dec Tuesday 26th Dec Saturday 30th Dec - Monday 1st Jan Monday to Sunday

10:00am – 12:30pm 5:00pm – 8:00pm

Esibizzjoni ta’ xogħol lokali li tikkonsisti f’numru sabiħ ta’ Bambini antiki magħmulin tradizzjonalment fit-tafal, fix-xemgħa, u bilkartapesta, kif ukoll pitturi u pasturi marbutin ma’ dan iż-żmien. L-esibizzjoni se tkun magħluqa fil-Milied u l-Ewwel tas-Sena.

5:30pm – 7:30pm 4:00pm – 6:00pm 5:30pm – 7:30pm 5:30pm – 7:30pm

Presepju ħaj ambjentat f’atmosfera tradizzjonali Maltija. A live reenactment of the Nativity story set in a traditional Maltese atmosphere. Saturday 23 December till Saturday 30 December Presepju Ħaj Post (Venue): Parish Centre, Church Square, Il-Munxar 7:00pm 6:00pm - 8:30pm

An exhibition showcasing a collection of antique statues representing Baby Jesus, all locally crafted from clay, wax, or papier-mâché. The exhibition also includes paintings and traditional Maltese crib figures.

Saturday 23rd Dec Tuesday 26th Dec - Saturday 30th Dec

The exhibition will be closed on Christmas Day and New Year’s Day.

A live nativity scene commemorating 800 years since the first nativity scene by St Francis of Assisi.

50

Presepju ħaj li jfakkar it-800 sena mill-ewwel Presepju ta’ San Franġisk.


Ministeru għal Għawdex Ministry for Gozo 2210 0100 Uffiċċju tal-Kultura f’Għawdex Gozo Culture Office 2215 6700 Uffiċċju tal-Informazzjoni għatTuristi Tourist Information Office 2291 5452/3

In-Nadur 2155 1649 / 2156 2284 Il-Qala 2155 6684 / 2155 8552

L-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex Emerġenza Gozo General Hospital - Emergency

San Lawrenz

112

2155 6073 Ta’ Kerċem 2155 1355 Ta’ Sannat 2155 1435

PARROĊĊI F’GĦAWDEX PARISHES IN GOZO Il-Fontana

Il-Katidral 2155 4101 San Ġorġ

2155 6097 / 2156 0233

2155 6377

Għajnsielem

Is-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu

2155 4615 / 2156 1030

TAGĦRIF IEĦOR ADDITIONAL INFORMATION

L-Għassa tal-Pulizija (Victoria) Police Station 2156 2040 Is-Seminarju Maġġuri ta’ Għawdex Gozo Seminary 2155 6479 Il-Kurja tal-Isqof Gozo Curia 2155 1211

2155 6187

L-Għarb

Ix-Xagħra

2155 6129

2155 1042 / 2155 7881

L-Għasri

Ix-Xewkija

2156 0137

2155 6793 / 2156 4608

Il-Munxar 2156 4563 / 2155 3764 / 2156 0845

Iż-Żebbuġ 2155 4882 / 2155 9043

Qoxra tal-Ktieb / Front Cover PRINCEPS PACIS Nativity Scene - Adonai Camilleri Cauchi - Acrylic on Board - ©2023

L-informazzjoni f’dan il-ktejjeb ġiet miġbura b’reqqa u attenzjoni. Il-Ministeru għal Għawdex ma jerfa’ l-ebda responsabbilità għal kull tibdil li jista’ jinqala’ fl-attivitajiet. The information in this booklet has been collected with thorough attention. The Ministry for Gozo is not responsible for any changes that might happen within the programme.

+356 2210 0152

eventsingozo@gov.mt

eventsingozo

51


52


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.