10 Turforslag i Syrenland

Page 1

Sydfynske Syrendage

10 Turforslag i Syrenland ”...Når syrenerne blomstrer, flankeret af guldregn og skovmærke, så bliver Sydfyn ikke smukkere. Så er det tid at komme ud.”


På tur i SyrenLandet

Velkommen til syrenlandet Sydfyn. Syrenhegnene står her hele året rundt, men det er selvfølgelig i blomstringstiden, at de udgør et helt unikt udflugtsmål. Hvornår det er, kan vi desværre ikke love med sikkerhed. Men fra midten af maj til begyndelsen af juni måned er det normale. Nogle år før, andre år senere. Og nogle år fortsætter blomstringen i ugevis, andre år er den overstået på en uges tid på grund af regn og blæst. Naturen bestemmer det meste! Men også mennesket har indflydelse. Syrenhegn skal helst forynges cirka hvert 10. år, det vil sige at det skal klippes ned til 20-30 cm over jorden. Så vil de vokse til og blomstre igen efter 3-4 år. På en tur i landskabet vil I derfor kunne opleve, at der ”mangler” syrenhegn i nogle områder; men rolig, de kommer igen.

Udgivet: Maj 2022 (3. udgave) Tekster: Ole Worregård, Henrik Jessen Toft Foto: Lars Skaaning, Jørn Ungstrup, Mads Sletbjerg, Christian Streich Opsætning, design: Mads Sletbjerg, Christian Streich

SYRENLAND

2

VisitFaaborg

Til gengæld vil I også kunne opleve syrenhegn, der er klippet – ja, nogle steder flænset - alt for voldsomt. Det foretages primært af hensyn til trafiksikkerheden; men kønt er det ikke. Desværre betyder det også, at de blomsterbærende skud er væk. Så nogle syrenhegn er noget triste at se på. Men snig dig gerne om på ”bagsiden” af hegnene – Her venter et flot syn. Der er dog indsatser i gang for at syrenhegnene både vedligeholdes rigtigt, bevares og i heldigste fald også at der plantes nye. God fornøjelse


Historien

Fra slutningen af 1700-tallet skete der i hele landet markante ændringer i det åbne land. Landsbyfællesskaber blev opløst, og gårde flyttet ud, så hver gård havde sin egen dyrkningsjord liggende tæt på. Det var især et voksende befolkningstal, som betød, at der var behov for en mere effektiv produktion af såvel mad som foder, brændsel, træ, fibre til klæder og tovværk osv. Udflytningen, den nye opdeling af markerne og ændringer i dyrkningsmetoder betød, at der var brug for nye levende hegn – både i skel til naboen, imellem markerne, til indhegning af dyrene, som læhegn og til brug for brændsel.

Det var typisk poppel, pil, gran og tjørn, som man plantede i de levende hegn; men ikke på Sydfyn! Her blev den dominerende hegnsplante syrenen, den almindelige syren ”Syringa vulgaris”, som har velduftende, lilla blomster, og som blev plantet i markskel, langs veje og som læhegn fra omkring år 1800 og frem. På Sydfyn er der – lige som i resten af landet - forsvundet rigeligt med levende hegn igennem tiden. Men mange er heldigvis tilbage, og det sydfynske syrenlandskab er således en 200 år gammel kulturarv.

Syrenerne har gennem tiderne været et elsket romantisk motiv som symbol på den unge, spirende kærlighed og spiritualitet.

Maleri af Sophie Gengembre Anderson 3


10 spændende ture Tur 1 - Trente Mølle-ruten 10 km….….….….….….….….….… 5 Tur 2 - Sandholt Slot-turen 8,5 km ….….….….….….….….… 6 Tur 3 - Trunderup-ruten 16 km ….….….….….….….….….… 7 Tur 4 - Rundt om Brobyværk Kro 14 km ….….….….….….… 8 Tur 5 - Hillerslev - Heden 21 km ….….….….….….….….….… 9 Tur 6 - Faldsled - Håstrup 9,2 km….….….….….….….….….… 10 Tur 7 - Rundt om Solbjerg 7,2 km ….….….….….….….….… 11 Tur 8 - Grubbe Mølle 4,3 km ….….….….….….….….….….… 12 Tur 9 - Svanninge 2,8 km ….….….….….….….….….….….… 13 Tur 10 – Jordløse Bakker 5 km….….….….….….….….….….… 14

4


Tur 1 - Trente Mølle-ruten 10 km. Start/Slut: Birkevej 15B, 5672 Broby Turen starter ved X-Huset i Vester Hæsinge, hvor I fortsætter på gåben eller cykel (evt. bil) mod syd og drejer kort efter til højre ad Jordløsevej. Drej til venstre ad Jordløsevej og Håstrupvej, som I følger gennem det kuperede område. Nyd bakken ned – det går opad om lidt! På vej ned passerer I Naturområdet ”Håstrup Bjerge” med fine vandrestier i det bakkede landskab over Håstrup. For enden af vejen drejer I skarpt til venstre ad Stenlund. Kort efter, at I er drejet ind på Stenlund, passerer i rastepladsen ”Dronningeudsigten”, hvorfra der går der en sti til højre mærket Trebjerg. Tag evt. en afstikker herop og nyd udsigten over Det Sydfynske Øhav og de blomstrende syrenhegn. I følger Stenlund mod Trente Mølle. Hold evt. en pause ved møllen og åen, inden I fortsætter til venstre mod Vester Hæsinge.

Vandretur Cykling Med Bil

5


Tur 2 - Sandholt Slot-turen 8,5 km. Start/Slut: Birkevej 15B, 5672 Broby Kort, men skøn tur, hvor I kommer tæt på de blomstrende syrenhegn og flere af områdets kulturskatte. Turen begynder ved X-Huset, hvor I fortsætter på gåben eller cykel (evt. bil) ad Sandholtvej og følger vejen til det smukt beliggende Sandholt Slot. Fortsæt gennem slottet og ud ad alléen mod Gl. Stenderup. På vejen møder I de første syrenhegn. Gl. Stenderup er en traditionel, lille fynsk landsby, hvor I kan få et indtryk af en landsby, som den også så ud for 50-80 år siden. Læg særligt mærke til byens fælles græsningsareal i midten af byen. Fortsæt mod Vester Hæsinge, men drej til venstre ud ad Grønnebjergvej – turens absolutte højdepunkt med et tæt og omfavnende syrenhegn på begge sider af vejen. På toppen af bakken drejer I til højre og fortsætter til Vester Hæsinge, hvor I kan nyde en frokost.

6

Sandholt Slot


Tur 3 - Trunderup-ruten 16 km. Start/Slut: Birkevej 15B, 5672 Broby Turen begynder ved X-Huset i Vester Hæsinge, hvor I kan parkere. Fortsæt mod nord og drej til venstre ad Vestergade. Læg mærke til de åbne landskaber mellem de blomstrende syrener og Danmarks første gårdbørnehave, Kaptajngården.

For enden af Vestergade bør I vende næsen den anden vej og nyde den fantastiske udsigt over området. Fortsæt til venstre gennem skoven ad Søbovej. Ved Søbo Slot vælger I vejen til højre mod Trunderup. Følg vejen, og nyd det lange stræk med syrener. Når I når til Odensevej, drejer I til venstre mod Jordløse, hvor I igen drejer til venstre ad Jordløsevej og fortsætter til Vester Hæsinge, hvor I kan nyde en frokost.


Tur 4 - Rundt om Brobyværk Kro 14 km. Start/Slut: Marsk Billesvej 15, 5672 Broby Turen begynder ved Brobyværk Kro - hvor landevejen krydser Odense Å. Kroen har været kongeligt privilegeret siden 1732 og er stadig en hyggelig landevejskro. Følg vejen mod Haarby gennem landsbyen Allerup. Drej ad Allerupgyden til Vøjstrup. Her kan en afstikker til et besøg i De Japanske Haver anbefales. Kør til Nr. Broby - her passeres Odense Å og lige efter ligger - højt og markant i landsbyen - præstegården i bindingsværk med et gulkalket stuehus og hvidkalkede udlænger. Kort efter ser du kirken, som også er et besøg værd. I den store rundkørsel følges vejen mod Odense, derefter til Ståby ad Brandholmvej, til venstre mod Allested-Vejle (fortsæt evt. til Løgismoses Mejeriudsalg) og kort efter til højre retur mod Brobyværk.

stegård

Nr. Broby præ


Tur 5 - Hillerslev - Heden 21 km. Start/Slut: Hillerslev Kirke, Kirkegyden 3, 5750 Ringe Følg rute 323 mod Ringe cirka 3 km. Drej til venstre mod Sallinge og Vantinge, kør ad Sallingevej indtil vejen Præstebro. Drej til højre og følg Præstebro til Vantinge. Fortsæt lidt mod Gestelev, og drej til venstre ad Smedegyden mod Palleshave. Hold en pause ved kirken og bemærk det flotte klokketårn i bindingsværk. Kør ad Ruevejen, og drej til venstre ad Palleshavevej. Her ligger Her ligger der en gårdbutik, hvor man kan købe friske grøntsager, syltevarer, æg mm. For enden af Pallehavevej drejes til venstre ad Hedebovej, som følges indtil Heden. Tidligere har hele vejen været omgivet af syrenhegn. I Heden drejes først til højre og derefter til venstre ad rute 43 mod Faaborg. Efter Sallinge drejes til venstre ad Kirkegyden og tilbage til Hillerslev Kirke.

43

323


0

Tur 6 - Faldsled - Håstrup 9,2 km. Start/Slut: Faldsled Havn, Assensvej 87A, 5600 Faaborg Fra havnen i Faldsled er der en smuk udsigt over Helnæs Bugten til Helnæs. Kør ad Højstræde mod Håstrup. Turen går op ad bakke, og glem ikke at standse og nyde udsigten over landskabet. I Håstrup drejes til højre ad Pallesgyden. Ved T-krydset ved Hanneslundskoven drejes til højre ad Præstevænget. Vejen går forbi skoven ved Falden, hvor der findes spor af oldtidsagre. De såkaldte højryggede agre er opstået ved pløjning med oldtidsplove. Der fortsættes til Faldsled, hvor turen slutter ved havnen.

10


Tur 7 - Rundt om Solbjerg 7,2 km. Start/Slut: DagliBrugsen i Millinge, Assensvej 249, 5642 Millinge Kør ad Assensvej mod Faldsled. Drej til højre ad Stenbækvej. Vejen går forbi Steensgaard, som driver et unikt principlandbrug, hvor dyrevelfærd og bæredygtighed er i fokus. Der er mulighed for af besøge gårdbutikken og gå en tur på Steensgaardruten. Følg vejen forbi den imponerende Solbjerg, som er 83 meter høj. Bliv på Stenbækvej, og nyd de flotte syrener. Glem ikke at nyde den flotte udsigt ud over landskabet. I krydset drejes til højre ad Østerbyvej. Den stejle vej er en populær rute for cykelløb, så pas på evt. hurtige cyklister. Følg Østerbyvej forbi Nørre Mølle og Enemærkskoven til Østerby. Ved Assensvej drejes til højre i Millinge.


2

Tur 8 - Grubbe Mølle 4,3 km. Start/Slut: Grubbe Mølle Grubbe Møllegyden 2, 5600 Faaborg

ølle

Grubbe M

Start ved Grubbe Mølle, hvor der kan parkeres ved vindmøllen. Lokalrådet for Faldsled, Millinge og Svanninge har i 2017 startet et demonstrationsprojekt for pleje af syrenhegn. Et hegn er inddelt i tre lige store dele. Det første stykke beskæres ved kommunal hegnsklipning. Det andet udtyndes, mens det sidste nedskæres i etaper hvert 7. år. I de kommende år vil hegnet blive b eskåret efter denne plan, og vi er spændte på at se resultatet. Fortsæt ad Assensvej og følg Nyborgvej mod venstre. Drej til venstre ad Vængegyden, som går gennem skoven Tornehaverne. Nyd de smukke syrenhegn og udsigten ind over Svanninge og Svanninge Bakker. Drej til venstre ad Kukkenbjerg, forbi det gamle fattighus ”Kukkenbjerghuset”.

12


Tur 9 - Svanninge 2,8 km. Start/Slut: P-pladsen ved Baunebjerg, 5600 Faaborg Start på p-pladsen ved Baunebjerg. Følg Kirkegyden, og drej til højre ad Flægmosevej ved Svanninge Skole. Flægmosevej følges forbi Gammelstrand, som er en velbevaret firelænget bindingsværksgård. Længere fremme passeres gården Oldtidsminde, som har fået navnet pga. jættestuen Skerningehøj. Drej til højre ved Brahesvej, og besøg jættestuen fra bondestenalderen. Fortsæt gennem Svanninge, og nyd de fine gamle gårde. Længere fremme passeres byens stolthed, Svanninge Kirke, som er foreviget af utallige kunstnere. På turen gennem landsbyen passeres også det gamle hospital fra 1700-tallet. Fortsæt ad Kukkenbjerg, og tag Bavnebjerg tilbage til p-pladsen.

13


Tur 10 – Jordløse Bakker 5,0 km. Start/Slut: Byparken i Jordløse Landevejen 37, 5683 Haarby

Start i Byparken i Jordløse (Holgers lege-værested) bag ved kirken. Man følger skolestien til Haastrupvej, går mod Haastrup ca. 1,5 km og drejer til venstre ind i Jordløse Bakker. Følg stien til Jordløse Møllevej, drej til venstre mod Jordløse Friskole og følg skolestien tilbage til byparken. På turen går I langs fine syrenhegn. Der er på høje steder udsigt til mange flere hegn. Desuden er der en flot udsigt over Helnæsbugten.

14


Hvorfor syrenhegn på Sydfyn? - Et godt spørgsmål – og et med mange mulige svar. Nogle mere sandsynlige end andre. Det eneste vi ved med sikkerhed er, at der ikke er én forklaring. Ud over at syrenen vokser bedst i sandet og let jord, som vi har en del af, så har den en lang række fordele som hegnsplante: • Den vokser godt til, både i højden og udad med rodskud. • Med rette klipning bliver den så tæt, at selv et dådyr dårligt kan komme igennem. • Veddet har – som andre i olivenfamilien – en meget stor styrke og brændeværdi. • De mange rodskud gør den let at formere. • Skønheden i farve og duft passer til den sydfynske tradition med pyntelige haver.

Om syrenen Den almindelige syren ”Syringa vulgaris” har sin oprindelse på Balkan, hvor den er en helt almindelig plante i bjergegnene. Fra disse egne har planten – igennem århundreder og med menneskets hjælp - spredt sig til at blive dyrket i store dele af verden. I begyndelsen som en værdifuld og sjælden haveplante ved kongelige og kejserlige hoffer, hvor den har været eftertragtet på grund af sin blomstrende skønhed og forførende duft. Så det er ikke overraskende, at syrenen herfra er spredt til i dag at være en helt almindelig haveplante. Planten Syringa vulgaris hører til syrenslægten ”Syringa”, der er en del af olivenfamilien ”Oleaceae”. Siden syrenen blev klassificeret og navngivet i 1789, er der – ud over Syringa vulgaris – registreret 20 andre syrenarter med oprindelse i Sydøsteuropa og i Østen. Forædling af den dyrkede syren tog for alvor fart i midten af 1800-tallet og en opgørelse fra 2020 viser, at der på det tidspunkt var cirka 2.600 forskellige, dyrkede sorter af syrenen.

15


Plant selv en syren... Eller helst flere! De dyrkede og forædlede havesyrener findes i et utal af farver, former, størrelser og med forskel i dufte. Faktisk flere end 2.600 forskellige. I en almindelig planteskole skal du dog ikke forvente flere end 5-10 forskellige sorter, mens du i nogle få specialplanteskoler kan være heldig at finde flere hundrede. Syrener er nemme og nøjsomme; men trives bedst når de plantes i veldrænet jord med sol og luft omkring sig. De er også velegnede i krukker, da de tåler hård frost og ikke behøver vinterbeskyttelse. Så husk blot at passe med vand og gødning. Dyrkede havesorter er oftest podet på syrenarten ”Syringa josikaea”, der ikke sætter rodskud, og planten vil som udgangspunkt forblive en solitær busk. Plant gerne syrener i flere farver - alle syrenfarver passer til hinanden. Hvis du har plads nok, kan du også plante et syrenhegn med den vilde, almindelige syren, der vil brede sig med rodskud.

16


Fynsk forår Fyn har sin helt egen syren, der blev opdaget i et syrenhegn i landsbyen Akkerup ved Haarby. Almindelige syrener er spontane krydsninger, og den dominerende farve er lilla, men indimellem dukker naturen op med overraskelser: Syrenen ”Fynsk forår” springer ud i begyndelsen af maj med en sky af sartrosa, duftende blomster. Væksten er moderat og tæt, den trives i enhver almindelig havejord. Fra hegnet i Akkerup er planten blevet podet og opformeret via Heides Planteskole i Thisted og kan i dag købes i mange planteskoler.

Vidste du, at... ...syrenen vokser bedst i lerblandet sandjord – lige som asparges, der også er tradition for at dyrke på Sydfyn. Så når syrenen blomstrer, er det også tid til at spise masser af friskhøstede asparges. … syrenen er forholdsvis ny i det danske landskab og huser få arter af den vilde flora og fauna. De bidrager kun meget lidt til biodiversiteten. ...blomstrende syrenhegn langs vejene ses oftest bedst på ”bagsiden”, der vender ind mod marken. ...læg også mærke til syrenhegn mellem marker, de blomstrer ofte over hele planten. ...syrenen blomster fra nye skud, der blev sat året før. Hvis man klipper disse skud af, vil syrenen altså ikke blomstre. Derfor vil du se mange klippede hegn med blomster kun øverst oppe, hvor klipperen ikke har kunnet nå.

17


www.syrenland.dk Sydfyn er centrum for Danmarks største samling af levende syrenhegn. Kom og nyd dem, mens de blomstrer i maj og juni. Området nord for Faaborg er fyldt med syrenhegn og er centrum i Fyns syrenlandskab. På verdensplan er syrenerne på Sydfyn unikke. Ikke noget andet sted kendes den samme udbredelse af syrenhegn som her. På Syrenland.dk kan du også finde opskrifter på mad med syrener: Frisk syrensaft, syrensnaps og kager. Find flere turforslag og læs mere om syrener på syrenland.dk

SYRENLAND

18

Læs de fulde opskrifter på: https://syrenland.dk/ mad-med-syrener/


Book gode oplevelser...

Faaborg Turistbureau Torvet 19, 5600 Faaborg Tel: +45 72 53 18 18 www.visitfaaborg.dk Mail: visitfaaborg@fmk.dk

VisitFaaborg


De Sydfynske Syrendage er et samarbejde omkring udvikling og markedsføring af Sydfyn som syrenland. Samarbejdspartnere er bl.a. Visit Faaborg, Trente Mølle, Faaborg Midtfyn Kommune, Lokalrådene i Syrenland samt frivillige og fans af Sydfyn og syrenerne.

SYRENLAND