Velkommen til et af Danmarks mest fantastiske cykelområder!

Page 1

Cy ke lt u re

10 spændende ruter i Faaborg-Midtfyn Opdag Danmarks cykelparadis med bakker og bjerge, smalle snoede veje og even­tyrlige skove, landsbyer, slotte og den specielle ro i øhavet ....


Indhold 10 spændende cykelruter i Faaborg-Midtfyn….….….….….… 2 Avernakø ….….….….….….….….….….….….….….….….… 4 Lyø ….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 6 Skov og Strand – Horne Rundkirke ….….….….….….….….… 8 Bjergturen – De Sydfynske Alper….….….….….….….….….… 10 Idylliske Brobyværk og omegn ….….….….….….….….….… 12 Slotte og Herregårde ….….….….….….….….….….….….… 14 Rundtur til Søerne og Pipstorn Skov ….….….….….….….… 16 Udsigt til øerne ….….….….….….….….….….….….….….… 18 Ringe – Egeskov Slot og Mølle ….….….….….….….….….… 20 Tarup –Davinde søer, bade og fiskeri ….….….….….….….… 22

Velkommen til et af Danmarks mest fantastiske cykelområder! I Faaborgområdet finder du helt unikke cykelruter, som kombinerer natur- og kulturoplevelser, og som kan tilpasses præcis dine ønsker og tempo - om du vil besøge vores slotte og herregårde, tage på ø-hop med din cykel eller måske udfordre dine gode cykelben i De Sydfynske Alper. I denne folder præsenteres du for 10 spændende forslag af meget varieret art for alle slags cyklister. Naturligvis er der langt mere at gå på opdagelse i, da der er et utal af små hyggelige veje med fredelig trafik i hele området. De fleste af ruterne har fleksible start- og målpunkter, hvilket gør, at du kan starte i hvilken ende, du vil.

Vi ønsker dig god medvind! Visit Faaborg

Udgivet: Maj 2019 Redaktion:

VisitFaaborg.dk

Tekst, opsætning og design: Mads Sletbjerg, Christian Streich Kort: Christian Streich Fotos: Christian Streich, VisitFaaborg

2

Udsigten fra Trebjerge over Håstrup


Højby

Brylle

Tommerup

Nårup

Dømmestrup Fangel

168

Side 22 Tarup Årslev

Nr. Lyndelse

Nr. Søby

Hudevad

Havndrup

Søllinge

Freltofte

Måre

Pederstrup

Radby

Vittinge

Ellinge

Ferritslev

Sdr. Nærå

Lumby

Verninge

Glamsbjerg

Rolfsted

9

Sdr. Højrup

Vejle Køng

Allested

Nr. Broby

43

Allerup

Side 20

Brobyværk

Haarby Lyndelse

Ryslinge

Gestelev

323

8

Fjellerup

Vantinge

Sallinge

nave

Ringe

Heden

335

Side 12

Sødinge

Rynkeby

Ølsted

Ståby

Gislev

Lørup

Sandager

Hillerslev Herringe

Espe

V. Hæsinge

Rudme

Signaturer

Højrup

Trunderup

Side 10

Kværndrup Sværhedsgrad

Gl. Stenderup

Haastrup

Ø. Hæsinge

Side 14

Haagerup

Ny Stenderup

Krarup

Velegnet til børn

Snarup

Kaffeplet (bord/bænke) Korinth

Faldsled

9

Side 16

Vigø

Udsigtspunkt

Stenstrup

Millinge

Illumø

Brændeskov

Badestrand

Side 8

Kirkeby

Svanninge

Slot / Herregård

Hundstrup Horne

Diernæs

Bjerne

Bøjden

Gudb

Seværdighed

Faaborg

Side 18

Kirke Pejrup

Kaleko

Naturområde V. Aaby

Katterød

Vester Skerninge

Aastrup Ulbølle

Dyreborg

Ollerup

Svendborg

Bjørnø

Side 6

Lyø

Lyø By

Ballen

Side 4

Thu

Rantzausminde Vindeby

Avernak By

Avernakø

Svelmø Breininge

Munke Korshavn

Skarø Skarø By

3

Tåsinge Landet

Troense


Avernakø majtræet kom til Avernakø fortaber sig i historien, men traditionerne føres videre i Avernak by og i Munke, hvor majtræet kranses med bøgegrene og forårsblomster hver pinselørdag. På din højre side passerer du flere vandhuller. Kommer du forbi om foråret, kan du være heldig at høre de sjældne klokkefrøer kvække. Skallevejen fører til landsbyen Munke med den flotte munkegården, som spejler sig i gadekæret. Drej til højre ad Hovedvejen. Ca.én kilometer ud af hovedvejen når man til Drejet. Avernakø var indtil 1937 to øer, der var ”forbundet” ved et ca. 700 meter langt drej mellem Avernak og Korshavn. Under den økonomiske krise i 1930erne

Avernakø ligger seks km fra Faaborg og består af to øer – Avernak og Korshavn – som i 1937 blev forbundet med en dæmning kaldet Drejet. Øen er otte km lang og har en kyststrækning på 19 km. Man ankommer til Avernakø i den vestlige ende af øen, hvor der ligger en havnecafe, som om sommeren er et godt sted af vente på færgen eller tage en forfriskning. Fra færgehavnen er der kun én vej, og den fører op i landsbyen Avernak by. Drej til

4

højre ved Skallevejen. Her står et af Avernakøs majtræer. Majtræet er efterhånden blevet et vartegn for Avernakø. Majtræet er et frugtbarhedssymbol fra hedensk tid - en bøn til guderne om at få en god høst på marken. Majtræet fungerer i dag som øens officielle flagstang. Hvornår

blev der, som led i beskæftigelsesarbejdet, bevilget penge til anlæg af en dæmning mellem de to øer. Mange mennesker har igennem årene lidt druknedøden, når de ville


Infoboks Længde 16 km (Avernakø er 8 km lang) Smuk oplevelsesrig tur med flotte udsigter over øhavet. Sværhedsgrad: Der er ikke mange stigninger og ikke mange biler. Vejene er smalle og asfalteret. Velegnet til børn: Turen er god for børn med mange oplevelser, steder hvor man kan holde pause samt fine badesteder.

forcere Drejet i stormvejr, så ”Ved fælles virke blev Drej til Vej” står der så ganske rigtigt på mindestenen ved Drejet, og markerer samhørighed og udvikling mellem de to ø-samfund.

Kort før Avernak by finder du øens gamle skole, som i dag er landhotel, samt øens købmand. Hovedvejen fører videre gennem byen, forbi øens lille sommerhus område og retur til færgehavnen.

Velkommen til Korshavn – hvor der i dag mangler to store skibsætninger fra oldtiden. De var desværre ikke blevet fredet – og er nu en del af dæmningen.

Avernakø betyder ”Stedet hvor ørnen bor”(oprindeligt Ar-nache som sammensættes af Ar=ørn, nache=nakke/sted).

Den lille havn Korshavns Bro er oplagt til et hvil – og er vejret til det, ender Hovedvejen ved Kappelodden, hvor der er en god men dyb badestrand. Du kan nu ikke komme længere mod øst – så vend cyklen. Tilbagevejen går atter ad Hovedvejen. Du kan dog tage en afstikker ad Nakkevej og helt ud til Nakke Odde, som er en børnevenlig bred sandstrand. Tilbage over Drejet og videre gennem Munke og videre forbi Avernakø Kirke. I Kirken kan du gøre stop og bl.a. se kopierne af de seks guldskåle med soltegn, som blev fundet på øen i 1685.

5


Lyø Infoboks Længde 10 km På Lyø cykler man ikke rundt langs kysten. Det kan man ikke. Man kører som i en stjerne, hvor landsbyen er centrum, hvorfra vejene udspringer. De bringer dig ud både til den berømte stendysse; Klokkestenen, til fuglereservater, tunneldale, fantastiske fiskepladser, Lyø Mølle – og et meget rigt dyre- og planteliv. Sværhedsgrad: Der er ingen farlige vejstræk. Turen er meget afvekslende med få korte grus-/jordveje på øens østside, disse kan dog nemt forceres med almindelige cykler. Der er rigeligt med gode muligheder for at gøre holdt og bade. Velegnet til børn: Ynglefuglereservat I øens nordvestlige side er et stort område med skravering. I selve området og på stranden er der adgang forbudt i perioden 01/3 - 15/7, men der er fugletårne, hvor du kan opleve de mange havfugle.

Fra færgens og havnen er der kun en vej, som fører op i landsbyen og til en mindesten for Genforeningen i 1920. Lyø har altid haft stor handel og relation til Als.

Lyø By ligger centralt og højt placeret på øen, og med sine fem gadekær og flere hundrede år gamle bondegårde føres du tilbage i tiden, hvor alting gik lidt langsommere.

Drej mod øst ad Østensvej, som løber langs med én af tunneldalene i det lille istidslandsskab man finder på den østlige del af Lyø. Snart går vejen langs med kysten, hvorfra der er en god udsigt til Avernakø og Skjoldnæs fyr på Ærø. Østensvej ender ved en gård – men lad dig ikke snyde – vejen går via gårdspladsen videre ad Smedegyden. Følg Smedegyden op til byen. Drej til højre ad Lyø Bygade, og kør videre ad Søndenvej og videre mod vest ad Vestensvej til den flere tusinde år gamle stendysse Klokkestenen.

I 1500 tallet uddøde hele Lyøs befolkning efter epidemier og plyndringer og øen blev genbefolket i 1540’erne 24 bondefamilier, der efter et mislykket oprør mod deres herremand blev tvangsforflyttet til øen. Lyøs nuværende befolkning nedstammer fra disse 24 familier, hvor mange slægter har ejet samme gård i 450 år. Byens gårde var fæstegårde under Holstenshuus nordøst for Faaborg i perioden fra 1693 og op til 1900.

Klokkestenen er et gammelt dyssekammer fra bondestenalderen. Den giver klare toner fra sig, når man slår på den. Fortsæt ad Vestensvej til Revvej. Herfra kan du tage en afstikker ud mod Revet og fugletårnet, som giver et godt udsyn udover over naturområdet på Lyø Trille. Revvej fører mod øst til Roestoftesvej og tilbage til Lyø By.

6 Klokkestenen

Tilbage i Lyø By bør man aflægge et besøg på den cirkelrunde kirkegård (den eneste i Danmark), som siges at være anlagt efter traditioner, der stammer helt tilbage fra renæssancens prydhaver. Selve kirken er opført lige efter reformationen, og på Lyø sidder mænd og kvinder ved kirkegang stadig i hver deres side af kirken.

Tag en rundtur i byen og nyd den næsten Morten Korchske idyl. Lyø Strandvej fører dig tilbage til havnen og færgen og måske videre til Avernakø. Oprindeligt hørte Lyø under Kronen og var et yndet sted at gå på jagt. Kong Valdemar Sejr (1170-1241) yndede at gå på jagt på øen, og det var netop under en jagt den 6.-7 maj 1223, at han sammen med sin 14 årige søn Valdemar den Unge blev taget til fange af den tyske grev Henrik af Schwerin. Kongen sad som fange i tre år og måtte købe sig fri ved bl.a. at afstå flere af sine nordtyske besiddeler. Stednavne på Lyø som Kongens Made og Grevens Dyvelstykker henviser til kongens tilfangetagelse.


7


Dyreborg

Rundt om Horneland

Infoboks Længde 33 km Vil du gerne kombinere historie og natur – måske krydret med en dukkert i Det sydfynske Øhav, så er denne tur lige noget for dig. Turen går til rundkirke og igennem skove, til fuglekig og strand. Sværhedsgrad: Der er få farlige vejstræk. Turen er meget lidt kuperet med gode muligheder for at gøre holdt og bade. Der er strækninger med grusvej, som ikke egner sig til cykler med smalle dæk, alternativer forefindes. Velegnet til børn: Ynglefuglereservat Bøjden Nor er et fantastisk fuglereservat. Der er anlagt særlige stier med udkigsskjul, hvor man ubemærket kan studere de mange fugle. I selve området og på stranden er der adgang forbudt i perioden 01/3 - 15/7 markeret med skravering.

Horne kirke

8

Fra Faaborg Havn køres mod vest til første rundkørsel. Tredje vej ad Kildetoften. Et stykke ude drejes til venstre ad Bjernevej. Ved Bjerne Langgyde drejes til venstre, og hvor vejen deler sig, fortsættes til højre.

Dyreborg Du kommer igennem Dyreborg Skov, som er en dyrehave, hvor du kan være heldig at se hjortene, inden det går videre til det lille idylliske fiskerleje Dyreborg. Fortsæt langs havnen og kør ad Dyreborgvej. Et lille stykke uden for Dyreborg ligger et sommerhusområde, Drejet, med nok områdets bedste offentlige strand. Fortsæt ud ad Dyreborgvej og drej til venstre ad Knoldsborgvej. Følg Sinebjergvej til højre mod Horne igennem Bjerne.

Horne Kirke I Horne er det muligt at besøge Fyns eneste rundkirke, bygget af Valdemar den Store omkring 1170. Det er også Fyns største landsbykirke, som i tidernes morgen var hjemkirke for det enorme lensgrevskab ”Brahesminde” i enevældens tid. Det var også her filmen ”Adams Æbler” blev optaget.

Bøjden Nor

Fortsæt forbi kirken ad Søren Lundsvej og til venstre ad Vesterballe mod Egsmark og til venstre ad Egsgyden med den flotte udsigt over havet og til Lyø. Ved Horne Sommerland, et sommerhusområde, (drej ned ad Lyøvej), findes også en offentlig strand (sten). Fortsæt lige ud ad Egsgyden, videre ad Sønder Hjørnevej.

Lige før man når Bøjden, hvorfra der går færge til Als, drejes til venstre ad grusvejen mod Bøjden Nor, et område med fuglereservat. Man kan gå ad en sti ned til to udsigtstårne. Kør tilbage ad grusvejen og drej så til venstre ud mod Bøjdenlandevej, drej til højre og kør langs vejen, til man når Almarksvej. Drej til højre. Ved Egsgyden drejes til venstre,


og man kører tilbage ad Egsgyden, til man når Egsgyden 19. Her drejer man til højre og følger grusvejen, der bliver til Præstegyden til man når Tværgyden. Herefter følger man igen en ny grusvej, Tåstebjerggyden til Sinebjergskov. Fra Sinebjergvej over Knoldsborgvej går turen ad Bjernevej tilbage til Faaborg.

9 Udsigten fra Bjerne Langgyde ind mod Faaborg


Bjergturen – De Fynske Alper Infoboks Længde 33 km Mere end 300.000 gæster besøger hvert år ”De Sydfynske Alper” Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge nord for Faaborg til vandring, ridning, løb og sportsarrangementer. Sværhedsgrad: Denne tur har mange stigninger og nedkørsler. Turen kræver derfor en rimelig kondi. Vejene er smalle og asfalterede med lidt trafik. Ruten er velegnet til smalle dæk. Velegnet til børn: Der er få farlige vejstræk, men turen er meget kuperet med store stigninger og er derfor svært tilgængelig for mindre børn.

Kør mod øst langs havnen til rundkørslen, drej ind ad Diernæsvej forbi Faaborg Miniby. Følg Prices Havevej mod Diernæs. I Kaleko passerer du Danmarks ældste vandmølle, som var location til den første ’Nissenbanden’ julekalender. Turen går ad Smedebakken på den brede cykelsti mod Diernæs. Ved kirken drejer du mod venstre ad Mosetoften mod Korinth. Følg vejskiltene op ad den første rigtige stigning, til du når skovbrynet. Stop og nyd udsigten over det sydfynske øhav. Har du fået pusten går turen ind i skoven. På din højre side passerer du Holstenshuus’ gamle parkanlæg fyldt med hemmelige steder og ruiner. Længere fremme passerer du på din venstre side den hemmelighedsfulde Sortesø, som er Fyns største mosesø, der med sit sure brune mosevand har et anderledes dyre- og planteliv.

Korinth, Sollerup og Trente Mølle

10

Du rammer A8 Reventlowsvej kort før byskiltet til Korinth. Allerede kort efter drejer du mod venstre retning Sollerup og Gærup. Følg Gærupvej og senere Sollerupvej hvor Naturstyrelsen Fyn holder til. Der er fine vandreture ned til Arreskov Sø (Fyns største sø) eller op igennem Djævlekløften mod venstre. Er du på mountainbike, kan du evt. dreje til venstre og følge de afmærkede stier ind i skoven. Kryds A43 Odensevej og følg den hen til oversigtsskiltet, hvor du drejer mod højre ad Ny Stenderupvej (smutvej, ellers kører du hen til T-krydset). Følg vejen mod højre. På toppen

af bakken er der en rasteplads med borde og bænke samt en fin udsigt over Arreskov Sø. Fortsæt igennem Ny Stenderup og kort efter byskiltet drejer du mod venstre retning Håstrup. Allerede kort efter passerer du Trente Mølle, som også byder på et fint stoppested med naturskole ”Kys Frøen” med udstillinger og lånegrej for børn. Gå en tur mellem møllesøerne og find Sct. Olufs kilde.

Dronningeudsigten, Trebjerg og Håstrup Drej mod højre ad Trentevej retning Håstrup. Vejen ændrer navn til Stenlund og snor sig op og ned mod vest. Pludseligt åbner landskabet sig med en storslået udsigt over det sydfynske øhav. Til højre er en rasteplads kaldet Dronnigeudsigten og til højre fører en lille sti op mod Trebjerg, der et af Fyns højeste punkter med 128 m. Turen lønner sig, på toppen har lokalrådet sat en kikkert op så du kan nærstudere den storslåede udsigt. Herfra går turen raskt ned mod Håstrup, som er en charmerende landsby med mange smukke bindingsværkgårde. Fortsæt ind igennem byen rundt om kirken, følg bygaden senere Pallesgyden mod Millinge. Kør ad Præstevænget, drej mod højre ad Stenbækvej og straks mod venstre ad Skovgyden og Østerbyvej retning Faaborg. Følg vejen til Millinge, drej til venstre ad Kirkegyden mod Svanninge. Ved Svanninge kirke drejer du til højre ad Brahesvej. I T-krydset kører du mod højre ad Kukkenbjerg (ca. 100 m) og drejer til venstre ad


Vængegyden, til du rammer Nyborgvej (A8) hvor du drejer til højre. I rundkørslen tager du 3. afkørsel mod Faaborg ad Assensvej, til du når Faaborgs centrum igen.

11


Idylliske Brobyværk og omegn Længde 28 km. Turen er en 8-talstur igennem højlandet nord for Faaborg.

Kirke og Brandes Sønder Broby Kirke i Sdr. Broby ved Brobyværk på Midtfyn er fra omkring 1200. Der findes i apsis rester af kalkmalerier, der oprindeligt bestod af en billedserie med scener i tilknytning til Jesu fødsel. Altertavlen, der er klippet i bladguld, er af billedkunstner Sonia Brandes. Fra Sønder Broby Kirke køres lige ud forbi den hyggelige, traditionelle danske landsbykro, Brobyværk Kro, og til højre ad Pontoppidansvej, som fortsætter som Allerupvej. Der køres til venstre ad Stensbjergvej. I krydset ved Bjerget/ Søbovej drejes til højre ad Søbovej forbi Søbo Sø og Hovedgården Søbo.

Søbo Herregård

Trente Mølle

Joachim Henriksen Reventlow opførte i 1442 Søbo. Gården og søen er i dag privat ejendom.

Kort før Ny Stenderup passeres Trente Mølle. Her er godt sted at holde pause, det er en fin oplevelse at gå rundt om møllesøerne og finde Skt. Olufs kilde, der er både gode rastepladser med bålsted samt et lille naturmuseum og naturskole, hvor man gerne må låne udstyr til at gå på opdagelse i naturen med. I den omkringliggende skov er der tre sheltere man kan leje på hjemmesiden www.bookenshelter.dk

Følg Søbovej og drej til venstre ad Jordløsevej. Drej til højre ad Håstrupvej og lige ud ad Haastrup Bjergvej. Drej til venstre ad Stenlund. Lige efter svinget ligger en rasteplads med en meget smuk udsigt, Dronnigeudsigten.

Dronningeudsigten og Trebjerg Ved rastepladsen, som populært kaldes Dronningeudsigten, går der på den anden side af vejen en lille sti til Trebjerg på 128 m over havet, dermed Sydfyns højeste punkt. I 1977 gæstede Dronning Margrethe og Prins Henrik Faaborg. På vejen tilbage fra et besøg på Østrupgaard kørte regentparret forbi ”opgangen” til Trebjerg, og der gjorde man holdt for at nyde udsigten. Dronningen opfordrede amtmanden til, at man skulle lave en plads lige netop der, så folk kunne tage derop og spise deres frokost og nyde udsigten. I 1979 købte Amtet så den øverste del af marken og etablerede et par år senere ”DRONNINGENS UDSIGT”, som den står nu med borde-bænkesæt. Fra Stenlund fortsættes ad Trentevej.

12 Søbo sø

Dronningeudsigten

Efter Trente Mølle drejes til venstre ad Ny Stenderupvej. I udkanten af landsbyen Vester Hæsinge drejes til venstre ad Vestergade. Ved krydset Søbovej/Bjerget drejes til højre ad Bjerget og til venstre ad Søndervej tilbage til Brobyværk.

Brobyværk


Infoboks Længde 28 km. Højeste punkt er ved Dronningeudsigten og Trebjerg (128m). Gode picnicmuligheder mange steder på turen. For børn er det et must at holde pause ved Trente Mølle. Sværhedsgrad: Denne tur har mange stigninger og nedkørsler. Turen kræver derfor en rimelig kondi. Vejene er smalle og asfalterede med lidt trafik. Ruten er velegnet til smalle dæk. Velegnet til børn: Der er få farlige vejstræk. Men turen er meget kuperet med store stigninger og er derfor svær tilgængelig til mindre børn.

13


Slotte og Herregårde Fra havnen køres mod vest og i rundkørslen ad Kildetoften. Lige efter rundkørslen køres til højre ad gå- og cykelstien. Fortsæt over Pugesøvej og du kommer frem til Johan Rantzausvej, hvor der drejes til venstre. Kør et lille stykke på cykelstien. I rundkørslen drejes til højre og i næste rundkørsel drejes til højre igen. Ved tankstationen drejes til venstre ad Vængegyden, mod Svanninge, over den stærkt trafikerede Nyborgvej. For enden af Vængegyden drejes til højre og straks derefter til venstre ad Brahesvej.

Svanninge Kirke Svanninge Kirke, der stammer fra Middelalderen, var meget forfalden, da den i 1834 blev overdraget til egnens store jordbesidder, lensgreve Preben Bille Brahe. Han satte en gennemgribende restaurering i værk og lod en af datidens kendte arkitekter, professor Hetsch, udforme kirkens nuværende udseende. Ved genindvielsen i 1838 fremstod den som en korskirke med et højt spåndækket spir. Efter forlydender blev greven inspireret til det for danske landsbykirker usædvanlige spir under sine rejser i Østrig. Eftersom Svanninge Bakker

allerede dengang var kendt som en del af ” De Fynske Alper” skulle sognet naturligvis have en ”alpekirke”!

Sti til Svanninge Bakker Skulle du have lyst til at besøge De Fynske Alper, Svanninge Bakker, kan du både gå og cykle via stien syd for kirken op igennem bakkerne. Hvis ikke – kan du fortsætte turen: Ved kirken drejes til venstre ad Kirkegyden, fortsæt forbi skolen. I krydset drejes til højre ad Østerbyvej mod Håstrup.

Steensgaard Drej til højre ad Stenbækvej. Et stykke inde finder du en grusvej, der fører til herregården Steensgaard, som i dag er et økologisk principlandsbrug. Hovedbygningen der tidligere har fungeret som hotel er i dag i privateje. Herfra fortsættes lige ud ad Skelbanke. Nu er man ca. 80 m. over havet. Fortsæt lige ud ad Horseballevej. Drej til venstre ad Ny Stenderupvej og kør et stykke, inden der drejes til venstre, lige efter den gamle Trente Mølle, ad Trentevej. Fortsæt lige ud.

Østrupgård

Østrupgaard Lidt længere fremme ligger Østrupgaard, som er en af Fyns ældste herregaarde. Hovedbygningen, et stenhus, er opført i 1500 og ombygget fire gange. Østfløjen blev genopført i 1940-1942. Det første, man ser, er den imponerede agerumslade med et af Nordeuropas største stråtag. Østrupgaard er privatejet, men fra vejen kan man se det gamle stenhus. Fortsæt ad Østrup og drej til venstre ad Stubbedam, til venstre igen ad Radbyvej. I næste kryds køres til højre ad Stenbækvej mod landsbyen Millinge.

Hvedholm Slot Den nuværende hovedbygning blev radikalt ombygget i 1880erne. Efter at Hvedholm i mange år fungerede som plejehjem og sindssygehospital, drives det i dag som et moderne slotshotel. Hvedholm nævnes første gang i historien i 1475. Hvedholm var hovedsæde

Trente Mølle Ved Trente Mølle naturskole m.v., kan børn og voksne afprøve ”Kys Frøen”, hvor du/I med diverse hjælpemidler kan gå på opdagelse i naturen.

14 Hvedholm slot Steensgaard


Infoboks Længde 33 km. På Fyn, Langeland og Ærø ligger der i alt 123 slotte og herregårde, hvoraf kun et fåtal er åbne for publikum. Dog kan man se de fleste fra landevejen. Sværhedsgrad: Denne tur har mange stigninger og nedkørsler. Turen kræver derfor en rimelig kondi. Vejene er smalle og asfalterede med lidt trafik. Ruten er velegnet til smalle dæk. Velegnet til børn: Der er få farlige vejstræk. Men turen er meget kuperet med store stigninger og er derfor svær tilgængelig til mindre børn.

i det sydfynske grevskab Brahesminde fra 1798-1928. På Hvedholm ser man eksempler på den overdådige livsstil, der udfoldede sig på landets største godser sidst i 1800-tallet. Tilbage ad alléen, til venstre og drej så til venstre ad Sinebjergvej. Drej til venstre ad Bjerne Langgyde. For enden af bakken drejes til venstre ad Bjernevej mod Faaborg.

15


Pipstornskoven

Rundtur til Søerne og Pipstorn Skov Infoboks Længde 35 km Den fantastiske sydfynske natur kombineres på denne tur med en vigtig del af danmarkshistorien – bl.a. stavnsbåndets ophævelse og den første skolereform. Sværhedsgrad: På denne tur er der en del grusveje. Har man smalle dæk kan man vælge alternative asfalterede veje. Vejene er smalle med lidt trafik og der er mange bakker. Velegnet til børn: Der er få farlige vejstræk. Turen er bakket. Længden egner sig ikke til mindre børn.

Kør ud af byen i rundkørslen mod Diernæs ved Faaborg Miniby, ad Diernæsvej, kører du til højre ad Alléskovvej mod Pipstorn Skov/Holstenshuus.

Lucienhøj og Pipstorn Skov På vejen igennem Alléskoven skal du lægge mærke til de små skilte, der henviser til fortidsminder med en lang række flotte langdysser. Drej til højre mod Pipstorn Skov ad Lucienhøj følg grusvejen til man når P-pladsen. Ved pladsen findes der borde og bænke og en fantastiske udsigt over øhavet. Pipstorn Skov er kendt for at være en af Danmarks største gravpladser fra oldtiden, et spændende sted at gå på opdagelse i (særskilt brochure findes). Kør et lille stykke tilbage ad Lucienhøj, drej til højre ad skovstien til du rammer Vingårdsvej til Diernæs. Drej til højre ad Tjenerhjørnet og kør lige ud og fortsæt ad Slotsalléen Du passerer Findstrup Kirkeruin med en flot udsigt. Godset Holstenshuus passeres med hovedbygningen fra 1910. Parken kan besøges mod en entré. Fortsæt lige ud ad Nyhavevej. Drej til venstre ad Frederiksbergvej og kør ad Sølvbjergvej. Drej til højre ad Frisenvængevej og fortsæt ad Faurshøjvej lige ud, og til venstre ad Brændegårdsvej.

Brændegård Sø Holstenshuus

16

På venstre side ses Brændegård Sø, der med sine 104 ha. er Fyns næststørste sø. Brændegård Sø er kendt for sin skarvkoloni, og hvis du er heldig, kan du se en havørn.

Nørresø Fortsæt lige ud, og du når Nørresø på højre hånd. Nørresø er 70 ha. og ligger smukt omkranset af skov. En skovvej fører rundt om søen med fint udsyn til den bugtede søbred og de små øer, startende ved P-pladsen. Det er en smuk vandrerute, som også er velegnet til mountainbike, men ikke almindelig cykel. Den op til 6 m dybe sø er en typisk moræne-sø, hvor vandet udfylder de laveste dele i det stærkt kuperede landskab. Kør et lille stykke tilbage ad vejen og drej til højre ad Nybo og Spanget.

Rododendronpark Straks efter Landbrugsskolen, lige før landevejen (A8), kan man stille cyklen og gå ad skovvejen, til man når frem til et område med over 100 år gamle rododendronbuske, som blomstrer i maj-juni. Fra området er der udsigt over den lille sø og Brahetrolleborg Slot.

Brahetrolleborg Slot Slottet er anlagt som cistercienserkloster år 1172. Slottet og slotshaven på den anden side af søen er ikke tilgængelig for offentligheden. Grev Johan Ludvig Reventlow var en af de mest markante personer under landboreformerne i slutningen af 1700-tallet, hvor bøndernes stavnsbånd blev ophævet. Han forsøgte sig selv tidligt med ændringer i forholdet mellem bønder og godsejere. Han grundlagde de tre første folkeskoler og det første seminarium. Den første af skolerne er nu Gærup Skolemuseum, som du kører


forbi, når du fortsætter cykelturen over Nyborgvej til højre ad Viadukten. Drej til venstre ad Fleningevej og til højre ad Sybillevej, hvor Gærup Skolemuseum ligger på højre side. Der er åbent hver lørdag fra 14-16 (entré). Derefter mod højre ad Gærupvej, og til højre ad Sollerupvej. Ved Sollerup, hvor Skov- og Naturstyrelsen har til huse, kan du lave en afstikker ved at dreje til højre

ad stien ned mod Arreskov Sø, som er Fyns største sø, der er et fugletårn og en tømmerflåde med en bænk ved søen (følg skiltning nede ved søen). Fra Sollerup kan du vælge at følge cykelruten ad grusvejen igennem Svanninge Bakker eller følge Sollerupvej op til Odensevej. Følger du grusvejen, kan du fortsætte direkte ad de afmærkede grusveje til Svanninge. Et stykke inde er der en afmærket primitv teltplads med

borde og bålsted. Alternativt (asfalt) følger du Odensevej og drejer op ad Ny Stenderupvej. Ved skiltet mod Svanninge drejer du til venstre ad Gammelskovvej. I Svanninge kører du til højre ad Kukkenbjerg og kort efter til venstre ad Vængegyden. Ved Nyborgvej drejes til venstre og vejen følges til rundkørslen, hvor der drejes til højre ind mod Faaborg.

17


Udsigt mod Bjørnø ved Nab

Udsigt til øerne Kør ud af Faaborg ad Svendborgvej. Drej til højre ad Nabgyden. Længere fremme finder du først Nab Strand Camping og derefter Nab Strand på din højre hånd. Ved stranden findes toiletforhold og gode parkeringsforhold. Fortsæt videre, og der drejes til venstre ad Tværvej. Øverst på bakken er der en flot udsigt til en perlerække af øer i det sydfynske øhav.

Nakkebølle - film På Sanatorievej passerer man det imponerende gamle Nakkebølle Sanatorium, som ejes af Tvindskolerne. Stedet har været brugt som kulisse i filmen Solkongen (2005).

Udsigt mod Fjællebroen

Fjællebroen Hvis du drejer til højre ad Strandvejen kommer du til Fjællebroen med en lille havn. Is, pølser og grill kan købes i grillbaren på havnen. Der er et flot blik til Nakkebølle Sanatorium.

18

Konnerup Chokolade Kør tilbage og fortsæt lige ud ad Strandvejen til landsbyen Vester Aaby. Drej til venstre ad Svendborgvej, og lidt fremme på højre hånd finder du Konnerup Chokolade, som er et besøg værd. Fortsæt ad Svendborgvej og drej lidt fremme til højre ad Bøgebjergvej. Et lille stykke derefter drejes til venstre ad en cykel- og gåsti. For enden af stien drejes til højre ad Pejrupvej og derefter til venstre ad Frederiksbergvej.

Holstenshuus Gods Kør til højre ad Nyhavevej, over baneoverskæringen og videre ned til godset Holstenshuus med hovedbygningen fra 1910 (for besøg og kort stop – kør ad Slotsalléen). Holstenshuus’ park er anlagt som rokokohave i 1753 af den nuværende ejers 4 x tipoldefar Adam Christoffer Holsten. Parken udnytter det kuperede landskab til at danne forskellige rum i haven. I årene 2008-2010 er parken blevet renoveret med økonomisk støtte fra Fonden Realdania. Mere information kan ses på www.herregaardshaver.dk. Parken er åben for offentligheden som en privat have i dagstimerne mod betaling.

hvor du passerer et par store gravanlæg. Til venstre, lidt nede ad en sidevej, ser du en stor shelterbygning. Her findes borde-bænkesæt, hvor du kan spise din frokost eller drikke din kaffe. Herfra kan du enten cykle ned i skoven (der er lokale kort med oversigt) eller du kører op igennem indgangen til området Lucienhøj med parkeringspladsen og en fantastisk udsigt ud over det sydfynske øhav. Herfra fortsætter du ad Alléskovvej, hvor du på et tidspunkt ser Klokketårnet, Faaborg bys vartegn, gennem træerne.

Kaleko Vandmølle og Faaborg Miniby For enden af Alléskovvej drejer du til højre ad Price Havevej op ad bakke til Kaleko Vandmølle som er Danmarks ældste og var en del af kulisserne til

Lucienhøj og Pipstorn Skov Tilbage via Slotsalléen køres der ved Tjenerhjørnet lige ud ad Vingårdsvej lige før Katterød. Inden du krydser jerbanesporet drejer du til højre ind ad grusvejen mod Pipstorn. Det er en lang lige grusvej (fin til almindelige cykler) Alléskoven


Infoboks Længde 27 km Smuk oplevelsesrig tur med flotte udsigter over øhavet. Sværhedsgrad: Der er ikke mange stigninger, dog kommer man til at køre på grusvej gennem Pipstorn Skov. Velegnet til børn:

Nissebanden (julekalender 1984). Der er gratis adgang i sommerperioden (se datoer på www.ohavsmuseet.dk). Inden du når rundkørslen, hvor du begyndte din tur, finder du på venstre hånd Faaborg Miniby, der viser byen, som den så ud i 1890. Minibyen har åbent på udvalgte datoer fra medio maj til ultimo august samt i efterårsferien. (læs mere på www.faaborgminiby.dk)

Jættestue i Pipstorn Skov (og Bellis)

Turen er god for børn med mange oplevelser. Dog følger man Svendborgvej et langt stykke, som kan være temmeligt trafikeret, men med en bred cykelstribe.

19

Madpakkehuset og shelter i Pipstorn Skov


Ringe – Egeskov Slot og Mølle Infoboks Længde 20 km. Er du til historie, kan du på denne tur glæde dig til ét af Danmarks mest kendte bygningsværker. Turen går nemlig forbi Egeskov. Sværhedsgrad: Hele turen køres på asfalterede veje. Ruten er flad uden store bakker. Velegnet til børn: Dette er en afvekslende tur, der er velegnet til børn. Egeskov Mølle og selve Egeskov er gode oplevelser for hele familien.

Turen starter ved Ringe Sø, der blev genskabt ved et naturgenopretningsprojekt i 2004. Søen er i dag en bynær naturperle, og det er også her, du finder den store kunstbænk ”Termini”. Syd for søen er der en Jernalder lege- og formidlingsplads. Drej til venstre ad stien og rundt om søen. Drej til venstre ad Søgårdsvej og igen højre ad Søvej. Til venstre ad Vestergade og højre ad Algade. Ved jernbaneoverskæringen fanger du cykelstien til højre mod Korinth. Drej til højre ad Boltinggårdsvej og følg den, til der drejes til venstre ad Rudmevej. Drej til højre ad Sundgårdsvej, som følges – ned forbi Fjællebro Gods.

Fjellebro Gods Fjellebros bøndergods har været et af de største avlsbrug på Fyn. I 1700-tallet var der indrettet en frimurerloge på Fjællebro. Gården var mellem 1818 og 1900 ophøjet til et stamhus. Hovedbygningens nordfløj er opført ca. 1575. Ombygninger og ændringer i 1726. Godset er ikke offentlig tilgængeligt. Kryds Bøjdenvej. Følg Bøgegyden og sving til venstre ad Hundtoftevej og følg skiltningen til venstre mod Egeskov Mølle.

Egeskov Mølle Egeskov Mølle kender mange som den gamle tikroner-mølle. Møllen blev bygget 1848 som en kornmølle og var fungerende indtil 1949. Egeskov Mølle er stadig i brug til formaling af hvede til mel. De frivillige i ”Egeskov Møllelaug”

20 Egeskov

Ringe sø med kunstbænken

sælger alt det mel, de kan male i deres fritid. Når du ser møllevingerne dreje, er møllen åben for publikum. Indtil 1926 tilhørte Egeskov Mølle Egeskov Gods. I dag ejes Egeskov Mølle af Svendborg Museum. På Grønnebjergvej drejes til højre og ud ad Bøjdenvej (meget kort stykke), hvor der drejes til venstre ad Egeskovgade.

Egeskov Slot Egeskov er Sydfyns største turistattraktion og ét af de mest kendte bygningsværker i Danmark. Slottet blev bygget af lensmand Frands Brockenhuus og stod færdigt i 1554. Den politiske uro Reformationen og Grevens Fejde - fik på den tid mange store jordbesiddere til at bygge deres boliger som svært indtagelige borge. Således også Frands Brockenhuus, som anlagde sin borg midt ude i en sø - ifølge overleveringen på et fundament af egetømmer og så grundigt, at der ”gik en hel egeskov dertil”. Deraf slottets navn. I dag bebos og ejes slottet af grev Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Fra indgangen og via grusvejen kør højre om slottet til Holmegyden. Her drejes til venstre. Gaden går over i senere at hedde Egeskovvej. Drej til venstre (et lille stykke) ad Rudmevej og straks til højre ad Volstrupvej. Efter et langt stykke - drej til venstre ad Boltinggårdsvej. Drej til højre igen, og nu er man tilbage på Svendborgvej – retur mod Ringe.


21 Egeskov Mølle


Tarup - Davinde Shelterplads

Tarup –Davinde, bade- og fiskesøer Infoboks Længde 24 km. Fra grusgrav til fantastisk rekreativt naturområde –det er Tarup-Davindesøerne. Alt efter vejret, husk badebukser, vandrestøvler eller fiskestang. Sværhedsgrad: Hele turen køres på asfalterede veje. Ruten er flad uden bakker. Velegnet til børn: Turen er velegnet til børn og foregår på små veje eller sikre cykelstier (Ryslinge - Ringe).

Parkerer du ved Midtfyns Fritidscenter, kør ad Floravej. Til højre ad Odensevej og Algade. Drej til venstre ad Jernbanegade og til højre ad Bygmestervej over motorvejen. Drej til højre ad Stegshavevej og drej med rundt til venstre på vejen Sødingevej. Drej til højre ad Søllingevej, forbi Sødinge Friskole på højre hånd og følg 90-grader-svinget til venstre. Lige før Eskildstrup drejer Søllingevej 90 grader mod højre, og straks efter drejes til venstre mod Søllinge, en hyggelig klassisk fynsk bondelandsby. Midt i byen ved kirken finder du det gamle bystævne. kirken en en typisk dansk landsbykirke. Skråt bag ved den finder du en lille stråtækt skole, som fungerer som skolemuseum.

Aktivitetsmuligheder i området: Fiskeri, badning (Anes Lagune), overnatning (sheltere), lejrskoleophold, kanosejlads, teambuilding, ridning, vandring, hundeskov og museumsbesøg (Hudevad Smedjemuseum og Hudevad Stenmuseum). www.oversoeogland.dk Retur til Ringe: Kør via Hudevad Byvej, via Lodskovvej over Lodskov til Ferritslev. Drej til højre på landevejen, kør over Hellerup Å og kør til venstre ad Hellerupvej forbi Hellerup Gods og kirke. Fortsæt mod Herrested, kør til højre ad Odensevej og igen til højre ad Måre Byvej. Ved Brugsen ligger Måre gadekær med bord-bænke-sæt, hvor frokosten kan indtages.

Drej til højre ad Sønder Højrupvejen og umiddelbart efter til venstre ad Tarupvej og ind i Tarup. Vejen krydser Torpelundsvej/Tarupvej/Skovløkkevej, men fortsæt ad Tarupvej indtil krydset Torpegårdsvej/ Hudevad Byvej. Herefter gør brug af brochuren ”Over sø og land i Tarup Davinde”.

Tarup-Davinde Naturområde

22 Tarup - Davinde

Naturområdet ved Tarup-Davinde er formet af mange års gravning efter råstoffer, og ændres og udvides hele tiden. Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune opkøber løbende nye arealer og genskaber jordlaget, så naturen igen kan flytte ind. Derfor præges landskabet i dag både af nyanlagte naturområder, der lige er blevet etableret, samt af ældre veltilgroede arealer.

Søllinge Bystævne

Ravnholt Slot Kør ad Ravnholtvej igennem alléerne, hvor du passerer Ravnholt Slot, der første gang nævnes i historien i 1382. Hovedbygningen beboes af familien Sehestedt Juul og består af tre fløje og et kapel. Der er adgang til skovene, men ikke til godset eller parkanlæggene omkring Ravnholt. Fortsæt videre til landevejen, hvor du drejer til højre.


Søllinge Skolemuseum

Ryslinge Højskole Du kører igennem Ryslinge og passerer Ryslinge Højskole, der blev grundlagt i 1851 af Christen Kold i en nyopført bygning, der var formet som Thors hammer. Højskolen har siden da været centrum for folkeoplysning og almendannelse. Kør på cykelstien ad Blaakærvej tilbage til Ringe. Undervejs passerer du Tøystrup Gods, som nu er et konferencecenter.

23


VisitFaaborg Torvet 19 | 5600 Faaborg Tel: +45 72 53 18 18 | visitfaaborg@fmk.dk

VisitFaaborg.dk 24

Dronningeudsigten