Page 52

[TEVILA

Pisno mno`imo ve~mestna {tevila - nadaljevanje 86

Nekaj {tevk manjka. Zapi{i jih tako, da bosta ra~una pravilna.

__ 4 3 路 3 8

1 0 8 __ 路 9 3

7__ 9

87

9 __ 6 5

1944

3 2 5 5

9 2 __4

1 0 __ 9 0 5

Koliko sekund je dolg dan? Koliko sekund je dolg teden? Koliko sekund je dolgo leto? Izra~unaj.

Odgovor:

Delimo z ostankom 88

Obkro啪i {tevila, ki so deljiva s {tevilom, zapisanim na za~etku. 6

3, 12, 16, 24, 36, 46, 72, 88

7

24, 28, 34, 42, 50, 56, 77, 91

9

16, 27, 33, 45, 55, 81, 108, 117

12

20, 24, 48, 50, 60, 94, 120, 144

Kako pravimo obkro`enim {tevilom?

50

(petdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 50

20.9.2006 10:30:57

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement