3 / 2016

Page 1

CITRONI

No3 | 2016


Vihreä asuinalue Milanon Teollisuuden kasvu hallitsi Milanon kehitystä vahvasti koko 1900-luvun. Vuosisadan loppupuolella teollisuus alkoi kuitenkin taantua ja muoti, turismi, rahoitusala ja yliopistot muokkasivat kaupungin luonnetta entistä voimakkaammin. Vanhoille teollisuusalueille ryhdyttiin valmistelemaan kunnianhimoisia uudisrakennushankkeita. CityLife hanke on vielä keskeneräinen rakennusprojekti. Se on osa Milanossa meneillään olevaa kehitystä, jossa suuret investointiyritykset tuottavat uutta kaupunkiympäristöä maksukykyisille kaupunkilaisille. Tämä, Piazza Tre Torrin ympärille syntyvä kokonaisuus rakennetaan entiselle messualueelle lähelle kaupungin historiallista keskustaa. Alueen rakentamisesta järjestetyn kilpailun voittanut yritys kutsui suunnittelijoiksi kolme arkkitehtia, irakilais-brittiläisen Zaha Hadidin, puolalaissyntyisen amerikkalaisen Daniel Libeskindin sekä japanilaisen Arata Isozakin. Kaikki kolme suunnittelivat alueelle yhden pilvenpiirtäjän. Alueeella on nyt valmiina Isozakin suunnittelema pilvenpiirtäjä ja Hadidin ja Libeskindin suunnittelemat asuinalueet. CITRONI esittelee tässä numerossa valokuvia maaliskuussa kuolleen Hadidin suunnittelemista asuintaloista ja niiden niveltymistä vanhaan kaupunkiympäristöön.

CITRONI tarkkailee designia, taidetta, arkkitehtuuria ja elämää yleisemminkin. CITRONIa julkaisee monimediatoimisto KUTOMO. Toimitus Liisa ja Heikki Kunttu, valokuvat Heikki Kunttu.


keskustaan


Huomattavan suuret viheralueet pistävät silmään CityLifen talojen ympärillä. Hasa Zahidin sunnittelemalla alueella puita ja pensaita on melkein kuin suomalaisessa lähiössä. Milanohan on muutoin hyvin tiivisti rakennettu kaupunki.


Kolmesta alueelle tulevasta pilvenpiirtäjästä on valmiina Arata Isozakin suunnittelema Il Dritto eli Allianz torni. Se on 217 metriä korkea ja siinä on 50 kerrosta. Se koostuu 8 modulista, joista kussakin on 6 kerrosta. Jokaisen modulin julkisivu on hieman ulospäin kaartuvaa lasia. Zaha Hadidin suunnittelema Lo Storto nousee taustalla. Siihen tulee 44 kerrosta ja sen korkeudeksi tulee 185 metriä. Vääntynyneestä muodosta syntyy sen oma luonne.


Zaha Hadidin seitsemän asuintaloa ovat olleet jo jonkin aikaa valmiit ja myös hänen suunnittelemansa pilvenpiirtäjän rakenne on jo selkeästi nähtävissä. Alueen kolmesta arkkitehdista hänen muotokielensä hallitseekin tällä hetkellä vahvimmin aluetta, jonka pitäisi olla kokonaan valmis vuonna 2018.
Daniel Libeskindin asuntoalue on jo valmis, mutta hänen suunnittelemansa ”puistotornin” rakennustyöt ovat vasta alkamassa.Zaha Hadidin asuntoalue liittyy kiinteästi vanhaan kaupunkirakenteeseen. Sen yhdelle sivustalle, CityLifen alueella sijoittuu Piazza Elsa Morante, joka vihittiin käyttöön marraskuussa 2014.
Fontana delle Quattro Stagionin veistosten välistä näkyy yksi Zaha Hadidin taloista.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.