Un aller simple pour la vie active logos

Page 1

LLP COMENIUS UN ALLER SIMPLE POUR LA VIE ACIVE

Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych, Żagań, Pologne


Wykonała: Sylwia Zazula


Wykonała: Klaudia Skrzypczak


Wykonała: Marta Chmielewska


Wykonała: Edyta Rapacewicz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Renata Klimaszewska


Wykonała: Aleksandra Długosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Aleksandra Długosz


Wykonała: Edyta Rapacewicz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Klaudia Skrzypczak


Wykonała: Marta Chmielewska


Wykonała: Marta Chmielewska


Wykonała: Sylwia Zazula


Wykonała: Aleksandra Długosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Patrycja Rogalska


Wykonała: Paulina Malinowska


Wykonała: Aleksandra Długosz


Wykonała: Klaudia Skrzypczak


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Patrycja Pluta


Wykonała: Aleksandra Długosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Patrycja Pluta


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Sylwia Zazula


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Patrycja Rogalska


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Patrycja Rogalska


Wykonała: Aleksandra Długosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Patrycja Pluta


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Renata Klimaszewska


Wykonała: Marta Chmielewska


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Klaudia Skrzypczak


Wykonała: Aleksandra Długosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Renata Klimaszewska


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Aleksandra Długosz


Wykonała: Aleksandra Długosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Klaudia Skrzypczak


Wykonała: Aleksandra Długosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Renata Klimaszewska


Wykonała: Edyta Rapacewicz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Klaudia Skrzypczak


Wykonała: Patrycja Rogalska


Wykonała Patrycja Rogalska


Wykonała: Aleksandra Długosz


Wykonała : Edyta Rapacewicz


Wykonała: Aleksandra Długosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Klaudia Mazur


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Natalia Hejnosz


Wykonała: Edyta Rapacewicz


Wykonała: Klaudia Mazur


Wykonała: Natalia Hejnosz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.