Wojtek story historia wojtka sp 6 zielonagora

Page 1

„Wojtek’s story – historia Wojtka” (70 rocznica urodzin niedźwiedzia Wojtka, żołnierza 2 Korpusu Polskiego)


Projekt edukacyjnym eTwinning w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej G贸rze


Uczniowie zapoznali siÄ™ z informacjami zamieszczonymi na twinspace, poznali historiÄ™ Wojtka oraz 2 Korpusu Polskiego


W szkole stworzono tablice informacyjne,

poświęcone historii niedźwiedzia Wojtka


Zorganizowano urodziny Wojtka, radośnie śpiewając piosenkę o bohaterskim niedźwiedziu


Przeprowadzono konkurs plastyczny „Niedźwiedź Wojtek”


Prace plastyczne naszych uczni贸w:
Uczniowie wzięli udział w quizie na temat historii Wojtka


Projekt edukacyjny eTwinning: „Wojtek’s story – historia Wojtka” w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze przeprowadziły: Katarzyna Kuśpiś Aneta Adamczewska Zielona Góra 12 – 26 listopada 2012r.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.