Page 1


De kunstwerken van Atelier Van Lieshout worden over de hele wereld tentoongesteld. Van Tokyo tot Mexico City en van Moskou tot zelfs in Villa Zebra. Veel van de kunst van Atelier Van Lieshout gaat over politiek en macht, over leven en dood en over de keuzes die mensen tijdens hun leven maken. Hier in Atelier Van Lieshout’s De Kannibaal gaat het ook over die keuzes en vooral over consumptie, productie en hergebruik.

03

De kunstwerken in deze tentoonstelling zijn van Joep van Lieshout. Hij is kunstenaar. Zijn kunstwerken maakt hij samen met verschillende mensen in zijn atelier in de haven van Rotterdam.


Haal bij een Villa Zebra medewerker het knipvel om dit boekje helemaal af te maken. Nu ben je de tentoonstelling twee keer rond gegaan. Maar jouw ontdekkingsreis is nog niet afgelopen.

31

Gebruik steeds de vragen die op de rechterpagina staan. Het is natuurlijk het gezelligste om samen met iemand anders de vragen te beantwoorden.

04

Loop via de vragen in dit boekje van kunstwerk naar kunstwerk.


Wat is hetzelfde?

(2010)

Welke verschillen zijn er tussen Venus en jouw eigen moeder? jij

Venus

Doe voor hoe deze vrouw loopt.

Venus

30

Welke vier dingen vallen je op aan deze vrouw?

05

(2010)

kunstenaar


Hoe voelen deze figuren zich? jij

Lichamen (Set Corpses)

Wanneer voel jij je zo?

29

Welke kant ga jij op?

Kannibalen-Kies-Spel

Speel het KannibalenKies-Spel. Elke keus die je maakt heeft gevolgen.

06

(2009)

kunstenaar


jij

Geboortehelm (New Born Helmet)

Welk bijzonder verhaal hoort er bij jouw geboorte?

28

(2011) Geboortehelm (New Born Helmet)

(2011)

07

Bedenk een verhaal bij dit kunstwerk. kunstenaar


Waar denk je aan als je dit ziet?

Waar voel jij je veilig?

27

(2007)

Waarom is de schedel van binnen zacht?

Schedel (Sensory Deprivation Skull)

Schedel (Sensory Deprivation Skull)

Maak jezelf zo klein mogelijk.

08

(2007)

kunstenaar

jij


(2000)

jij

Vruchtbaarheid (Fertility)

Hoe ziet jouw familieboom eruit?

26

Wat zou je willen veranderen?

Hoeveel kan deze boom dragen?

Vruchtbaarheid (Fertility)

Wat groeit er aan deze boom?

09

(2000)

kunstenaar


jij

consumptie

Hoeveel snoepjes eet jij op een dag? Hoeveel zijn dat er in een week, maand en jaar? En kan je ook uitrekenen hoeveel snoepjes je al hebt gegeten sinds je geboren bent?

25

consumptie 10

Denk je dat het gras ooit op raakt? Hoeveel gras moet een koe eten voor een liter melk?

Hoeveel snoepjes heeft je vader of moeder gegeten?

kunstenaar


Wat valt op aan deze wereldbol?

En waar wonen weinig mensen? (2011)

Operatie (Operation)

Welk deel van je lichaam kan jij missen? jij

24

Globe

Waar wonen de meeste mensen?

11

(2007)

kunstenaar


Op hoeveel manieren kan jij van jezelf een bankje maken? jij

Vrouw (Woman)

Doe dat voor.

23

(2010)

Hoeveel kilometer leggen ze met elkaar af?

productie Venus

Welke voertuigen zijn betrokken bij het maken van een blikje frisdrank?

08 12

(2009)

kunstenaar


Hoe zijn deze mensen hier terecht gekomen?

Hoe zou jij je voelen als je hier hing? Strek jezelf zo ver mogelijk uit.

22

(2009)

Wat gaat er nog met hen gebeuren?

Hangende Mannen (Hanging Men)

Hangende Mannen (Hanging Men)

13

(2009)

kunstenaar

jij


(2009)

Zou jij deze kruiwagen willen besturen? jij

Kruiwagen (Wheelbarrow)

Waarom?

21

Ledematen (Limbs)

Van hoeveel verschillende mensen zijn deze ledematen?

14

(2009)

kunstenaar


Maak deze geluiden.

(2009)

Wat zou jij tegen deze mensen willen zeggen? jij

Lichamen (Bodies)

Vermaler (The Grinder)

20

Welke geluiden maakt de Vermaler?

15

(2009)

kunstenaar


kunstenaar

hergebruik / recyclen

hergebruik / recyclen

Wat mogen ze van jou maken? jij

19

16

Verzin nog tien andere dingen die je van een mens kan maken.


jij

Je hebt vast al veel ontdekt over Atelier Van Lieshout’s De Kannibaal.

18

agi

na

de r 18)

Maar wat vind jij eigenlijk van al die kunstenaarsideeën? Ga nog een keer op ontdekkingsreis en beantwoord de jij-vragen op de rechterpagina’s.

17

Dra bo ai h ekj et e (en om op ga ve . p r


English 03 / The works of art at this exhibition are by Joep van Lieshout. He is an artist. He produces his art with several other artists at his workshop in the docks of Rotterdam. The works of art by Atelier Van Lieshout are shown all over the world. From Tokyo to Mexico City and from Moscow to even Villa Zebra. A lot of art by Atelier Van Lieshout are about politics and power, about life and death and about the choices people make during their lifetime. The exhibition De Kannibaal is also about these choices and especially about consumption, production and recycling. 04 / Walk from one work of art to another according to the questions in this booklet. Answer the questions on the right hand page. It’s of course best to talk about and answer the questions together with somebody else. 05 / Which four things do you notice about this woman? Act out how this woman walks. 06 / Play the choosing game of De Kannibaal. Each choice has its own consequences. Which side do you choose? 07 / Make up a story that suits this work of art. 08 / What do you think about when you see this? Why is the skull soft on the inside? 09 / What grows on this tree? How much can this tree carry? 10 / How much grass must a cow eat to produce a single litre of milk? Is there a chance we will ever run out of grass? 11 / What do you notice about this globe? Where do most people live? Where do only a few people live? 12 / Which vehicles are involved in the making of a can of soft drink? How many miles do they travel in total? 13 / How did these people end up here? What’s going to happen to them? 14 / How many different people do these limbs belong to? 15 / Which sounds does The Grinder produce? Create these sounds. 16 / Can you come up with another 10 examples of things you can make out of people? 17 / Turn over the booklet. (skip to page 18) 18 / You have probably discovered a lot

about Atelier Van Lieshout’s De Kannibaal already but what do you think about all those ideas? Discover even more by answering the questions on the right hand page. 19 / What would you allow them to create out of your body or limbs? 20 / What would you like to say to these people? 21 / Would you want to control this wheelbarrow? Why? 22 / Stretch yourself out as far as possible. How would you feel if you were hanging here? 23 / How many ways can you make yourself into a little bench? Try it. 24 / Which body part can you go without? 25 / How many sweets do you eat in a single day? How many sweets is that in a week, a month and a year? Can you calculate how many sweets you’ve eaten already since you were born? How many sweets have your father or mother eaten? 26 / What does your family tree look like? What things would you like to change? 27 / Where do you feel safe? Make yourself as tiny as possible. 28 / Which special story can be told about your birth? 29 / How are these characters feeling? When do you feel this way? 30 / What differences are there between Venus and your own mother? What are the similarities? 31 / You have walked around the exhibition twice now but you haven’t finished your discovery yet. Ask a member of staff at Villa Zebra for a cut-out sheet to finish your booklet. Colofon Dit zaalboekje hoort bij de tentoonstelling Atelier Van Lieshout’s De Kannibaal in Villa Zebra. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Stichting DOEN, Mondriaan Stichting en Erasmusstichting. concept, tekst en ontwerp Villa Zebra illustraties Bruno Ferro Xavier da Silva foto Atelier Van Lieshout druk Lecturis / oplage 5000 december 2011

Zaalboekje De Kannibaal  

Zaalboekje tentoonstelling De Kannibaal(7 t/m 12 jaar) in Villa Zebra. In Atelier Van Lieshout’s De Kannibaal toont kunstenaar Joep van Li...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you