Page 1

 Фонд Вільна Україна  

ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ”

2018

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                     


ЗМІСТ I. 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ ................................................................................................... 3 

II.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ...................................................................................... 6 

III.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ .......................................................................................... 10 

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    2 


I.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від ________ 2018 р.

№ _____

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    3 


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від ___ _________ 2018 року № ______

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 839; 1999 р., № 24, ст. 1107; 2001 р., № 12, ст. 490; 2002 р., № 24, ст. 1170, № 42, ст. 1934; 2003 р., № 34, ст. 1827; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 60, ст. 2382; 2008 р., № 36, ст. 1207, № 59, ст. 2027; 2012 р., № 56, ст. 2254; 2014 р., № 3, ст. 53; 2016 р., № 68, стаття 2272):

1)   в абзаці третьому пункту 6 слова “а також висновки Мінекономрозвитку, Міноборони в межах їх компетенції” виключити; 2) в абзацах двадцять першому пункту 6, двадцятому пункту 7, першому пункту 10, першому пункту 11, дев’ятому і одинадцятому пункту 19 слова “та (і, з) Державний концерн “Укроборонпром” у всіх відмінках виключити; 3) пункт 8 виключити. В зв’язку з цим пункт дев’ятий – дев’ятнадцятий вважати відповідно пунктами восьмим – вісімнадцятим.

4) в абзаці першому пункту 7 слова “, а також Державно ї компанії “Укрспецекспорт” виключити; 5) в абзаці другому пункту 18 слова “попередньо узгоджену з Державним концерном “Укроборонпромом” виключити; _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    4 


6) в абзаці п’ятому слова “(у частині проведення операцій з товарами військового призначення) з Державним концерном “Укроборонпром”, а також свою діяльність”, абзаці восьмому слова “за погодженням з Державним концерном ”Укроборонпром” та абзац 11 пункту 19 виключити.

2. У Постанові Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228 «Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю» 1) пункт 2 виключити ____________________    

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    5 


II.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту Підготовка цього проекту постанови обґрунтовується необхідністю приведення норм діючих постанов Кабінету Міністрів України з питань експортного контролю до вимог Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, забезпечення рівних прав підприємств різних форм власності та прозорої конкуренції, виконання Урядом України Коаліційної угоди та міжнародних зобов’язань, у частині здійснення заходів з дерегуляції, та приведення нормативно-правових актів до найкращих стандартів. Правову основу державного експортного контролю становлять Конституція України, Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”( № 549-IV ), інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Відповідно до положень Закону України № 549-IV система експортного контролю в Україні складається із центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю (Держекспортконтроль), а також міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, уповноважених згідно із законодавством здійснювати заходи в галузі державного експортного контролю. Водночас, на рівні із зазначеними органами виконавчої влади, актами Уряду було надано право брати участь в експортному контролі Державному Концерну «Укроборонпром», який є господарюючим суб’єктом і не може відноситись до органів влади. Згідно з вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 року № 1228 (Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що cтановлять державну таємницю) та від 8 червня 1998 року № 838 (Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам овнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю) під час проведення зовнішньоторговельних операцій з товарами військового призначення уповноважені суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (спецекспортери) зобов’язані здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни за погодженням з Концерном. Сам Порядок такого погодження визначено відповідним наказом Концерну. Передбачене проектом акта вилучення Державного концерну “Укроборонпром” з числа органів, які узгоджують різного роду документи, є приведенням положень постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня № 838 та постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228 до вимог Закону України № 549-IV. Даним законом встановлено, яким чином суб'єкти господарювання повинні реєструватись в Держекспортконтролі, щоб набути статусу суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів військового та подвійного призначення (стаття 12) та отримувати повноваження у Кабінету Міністрів України (стаття 13). При цьому, всі суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання є рівними між собою, жоден з них не може контролювати іншого. Контроль за їх діяльністю здійснюється відповідно до вказаного Закону Держекспортконтролем та іншими уповноваженими органами влади. Слід також звернути увагу, що відповідно статті 2 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» забороняється застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами _______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    6 


України. Даним Законом встановлено, що призначення уповноважених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які можуть здійснювати зазначені експорт та імпорт, і регулювання відповідних експортно-імпортних операцій належать до компетенції Кабінету Міністрів України, який має погоджувати свої рішення з відповідними Комітетами Верховної Ради України. Будь-які організації, в тому числі державні, не мають права здійснювати функції, що прямо чи побічно перешкоджають іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності вільно здійснювати таку діяльність або в іншій формі, за винятком випадків, прямо зазначених в цьому Законі. У ст.2 цього Закону проголошено принцип рівності усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а регулювання зовнішньоекономічної діяльності повинно здійснюватися тільки законами України (а не Концерном). Таким чином, загальною нормою встановлено, що наявність компетенції щодо регулювання відповідних експортно-імпортних операцій належить виключно Кабінету Міністрів, а також, що будь-які організації, в тому числі державні, не мають права здійснювати функції, що прямо чи побічно перешкоджають іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності. Також, дані положення постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня № 838 та постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228 щодо повноважень Державного концерну “Укроборонпром” суперечать Закону України «Про захист економічної конкуренції» та можуть призводити до антиконкурентних узгоджених дій, які визначаються як «дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, серед іншого - усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів господарювання, покупців, продавців». Таким чином, на сьогодні ми маємо постанови Уряду, що суперечать наведеним вище законам України та надають переваги однієї господарській структурі над іншими суб’єктами господарювання. При цьому, такі переваги стосуються таких важливих моментів господарської діяльності, як: 1) проведення спецекспортерами зовнішньоекономічних переговорів, 2) укладання зовнішньоекономічних контрактів на продаж (купівлю) товарів військового та подвійного призначення та 3) встановлення зовнішніх цін в таких контрактах (у тому числі й на продукцію власного виробництва). Питаннями погодження маркетингу ринку збуту і зовнішніх цін в системі експортного контролю, як і взагалі отримання повноважень на здійснення міжнародних передач, повинні здійснювати виключно органи влади, повноваження яким на це надані Законом. Запропоновані проектом постанови зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року № 838 про недоцільність отримання висновків Мінекономрозвитку та Міноборони щодо можливості надання суб’єкту зовнішньої діяльності повноважень при направленні останнім заяви до Держекспортконтролю (пункт 6 зазначеного Положення…) обґрунтовується тим, що зазначені міністерства узгоджують план заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі іноземним замовникам об’єктів права інтелектуальної власності, що містяться в товарах військового призначення, узгоджують тактико-технічні-характеристики зразків озброєння, здійснюють інші функції відповідно до компетенції. Отримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності додатково згаданого вище висновку є простою формальністю по суті, однак це є регуляторним тиском на підприємство, адже суб’єкт господарювання зобов’язаний потратити значний час і зусилля для отримання таких висновків.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” є: приведення норм діючих постанов Кабінету Міністрів України з питань експортного контролю до вимог Закону України “Про державний контроль за _______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    7 


міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”; спрощення порядку надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, що містять відомості, що становлять державну таємницю; усунення потенційних конфліктів інтересів сторони, що має намір отримати право на здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, що містять відомості, що становлять державну таємницю та сторін, які надають згоду на здійснення такої діяльності. 3. Правові аспекти

Правовими підставами для розроблення проекту акта є: Конституція України; Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”; Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»; Закон України «Про захист економічної конкуренції»; Закон України “Про запобігання корупції”; постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року № 838 “Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”; Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 «Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю». 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат. 5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством оборони України, Міністерством закордонних справ України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України. 6. Регіональний аспект

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку. _______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    8 


6-1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 7. Запобігання корупції

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні правила і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” не потребує проведення консультацій з громадськістю, всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілками. 9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери і не потребує зазначення позиції уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, всеукраїнських громадських організацій інвалідів. 10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” не є регуляторним актом. 10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не має впливу на ринок праці. 11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” сприятиме дерегуляції та розвитку підприємництва, поліпшенню умов ведення бізнесу шляхом спрощення процедури отримання повноважень для здійснення передачі товарів військового призначення та подвійного використання, уникнення при цьому потенційних конфліктів інтересів сторін, приведення норм постанов Уряду у відповідність до чинного законодавства. Перший Віце-прем’єр-міністр України Міністр економічного розвитку і торгівлі

С.І Кубів

____ _________ 2018 року

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    9 


Фонд Вільна Україна   III.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року № 838 ---

--Порядок надання повноважень

Порядок надання повноважень 6.

6. --висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, а також висновки Мінекономрозвитку, Міноборони в межах їх компетенції щодо можливості надання такому суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноважень; --узгоджених з Міноборони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки та Державним концерном "Укроборонпром" документів про тактико-технічні характеристики зразків озброєння та військової техніки, а також основних даних щодо науководослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення

висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, щодо можливості надання такому суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноважень; --узгоджених з Міноборони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки документів про тактико-технічні характеристики зразків озброєння та військової техніки, а також основних даних щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки,

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                     


(модернізації) зразків озброєння та військової техніки, які можуть бути предметом обговорення під час проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності. --7. Заяви та документи, подані для одержання повноважень, розглядаються Держекспортконтролем із залученням у межах їх компетенції Мінекономрозвитку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,МЗС, Міноборони та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади, а також Державної компанії "Укрспецекспорт". --узгоджених з Міноборони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки та Державним концерном "Укроборонпром" тактико-технічних характеристик зразків озброєння та військової техніки, а також основних даних щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки, які можуть бути предметом обговорення під час проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності; --10. Держекспортконтроль на підставі поданих документів з урахуванням пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, залучених до їх розгляду, та Державного концерну "Укроборонпром", як правило, один раз на рік (у разі потреби) готує проект відповідної постанови Кабінету Міністрів України, в якому зазначаються найменування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та найменування категорій товарів, щодо яких передбачається надання повноважень кожному із цих суб'єктів, або висновок про недоцільність надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які звернулися з відповідними заявами, зазначених повноважень. 11.

Проект

відповідної

постанови

узгоджується

які можуть бути предметом обговорення під час проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності. 7. Заяви та документи, подані для одержання повноважень, розглядаються Держекспортконтролем із залученням у межах їх компетенції Мінекономрозвитку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки,МЗС, Міноборони та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади. --узгоджених з Міноборони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки тактико-технічних характеристик зразків озброєння та військової техніки, а також основних даних щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки, які можуть бути предметом обговорення під час проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності; --10. Держекспортконтроль на підставі поданих документів з урахуванням пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, залучених до їх розгляду, як правило, один раз на рік (у разі потреби) готує проект відповідної постанови Кабінету Міністрів України, в якому зазначаються найменування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та найменування категорій товарів, щодо яких передбачається надання повноважень кожному із цих суб'єктів, або висновок про недоцільність надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які звернулися з відповідними заявами, зазначених повноважень.

11.Проект в установленому

відповідної порядку

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    11 

постанови узгоджується Держекспортконтролем

в з


установленому порядку Держекспортконтролем з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Міноборони, МЗС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, іншими центральними органами виконавчої влади і Державним концерном "Укроборонпром", а також надсилається на розгляд Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Мінекономрозвитку, Мінфіном, Міноборони, МЗС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, іншими центральними органами виконавчої влади, а також надсилається на розгляд Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Права та обов’язки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надані повноваження 18.

Права та обов’язки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надані повноваження 18. ---

---

здійснювати в установленому порядку попереднє узгодження умов поставок власних виробів іноземним замовникам у державах, щодо яких Держекспортконтролем надані відповідні висновки про можливість експорту товарів військового призначення, проводити переговори із замовниками цих держав та надавати їм попередньо узгоджену з Державним концерном "Укроборонпром" інформацію про орієнтовну ціну таких товарів; --19. --координувати свою діяльність (у частині проведення операцій з товарами військового призначення) з Державним концерном "Укроборонпром", а також свою діяльність в іноземних державах з дипломатичними представництвами України в цих державах у порядку, визначеному МЗС; --здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни на товари військового призначення за погодженням з Державним концерном "Укроборонпром";

здійснювати в установленому порядку попереднє узгодження умов поставок власних виробів іноземним замовникам у державах, щодо яких Держекспортконтролем надані відповідні висновки про можливість експорту товарів військового призначення, проводити переговори із замовниками цих держав та надавати їм інформацію про орієнтовну ціну таких товарів; --19. --координувати свою діяльність в іноземних державах з дипломатичними представництвами України в цих державах у порядку, визначеному МЗС;

--Виключити

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    12 


погоджувати з Мінекономрозвитку, СБУ, Службою зовнішньої розвідки укладення договорів, зазначених в абзаці сьомому пункту 18 цього Положення (далі - договори), у разі, коли вартість послуг (винагорода) іноземних суб’єктів господарювання за такими договорами перевищує 25 відсотків суми відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту) про міжнародні передачі товарів військового призначення, щодо раціонального використання коштів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким у встановленому порядку надані повноваження.

погоджувати з Мінекономрозвитку, СБУ, Службою зовнішньої розвідки та Державним концерном “Укроборонпром” укладення договорів, зазначених в абзаці сьомому пункту 18 цього Положення (далі - договори), у разі, коли вартість послуг (винагорода) іноземних суб’єктів господарювання за такими договорами перевищує 25 відсотків суми відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту) про міжнародні передачі товарів військового призначення, щодо раціонального використання коштів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким у встановленому порядку надані повноваження. ----Виключити З метою прийняття обґрунтованого рішення щодо погодження укладення договору Мінекономрозвитку, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Державний концерн "Укроборонпром" можуть вимагати від суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності надання додаткових інформаційно-довідкових матеріалів, відомостей, про що суб’єкту повідомляється не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження звернення про погодження укладення договору. ----Виключити Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом п’яти робочих днів, проект договору з усіма надісланими документами та матеріалами не підлягає розгляду та повертається суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. N 1228 Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю _______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    13 


--2. Під час проведення зовнішньоторговельних операцій з Виключити товарами військового призначення уповноваженим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни за погодженням з Державним концерном "Укроборонпром". { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 675 ( 675-2012-п ) від 25.07.2012 }

Прем’єр-Міністр України В.ГРОЙСМАН 2018 року

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    14 


Фонд Вільна Україна  

Фонд Вільна Україна 01033 Київ, Україна, вул. Жилянська, 31 Тел.: +38 044 594 9303 Факс: +38 044 594 9304 office@ukrfreedomfund.org http://ukrfreedomfund.org

Фонд Вільна Україна – це неурядова організація, що була створена та зареєстрована в Києві в квітні 2014 року групою українських і зарубіжних підприємців у відповідь на окупацію Росією Криму та Донбасу. Наша місія полягає у сприянні розвитку вільної, незалежної та демократичної України. Фонд Вільна Україна реалізовує проекти з метою подолання корупції в уряді, зміцнення верховенства права і розбудови демократичних інституцій, а також підтримує основні реформи в Україні. Діяльність Фонду Вільна Україна офіційно схвалена Діловою Радою Україна-ЄС, Діловою радою Україна-США, Європейською Бізнес Асоціацією та багатьма іншими поважними організаціями. Вся фінансова діяльність Фонду Вільна Україна перевіряється аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers у відповідності з міжнародними стандартами. Віктор ПЛАХУТА, Виконавчий Директор +38 067 234 4157 vplakhuta@ukrfreedomfund.org, viktor.plakhuta@gmail.com

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                     

Profile for Viktor Plakhuta

180323 uop export import cmu decree / Вплив ДК «Укроборонпром» на імпорт та експорт продукції військ  

Станом на сьогодні існує певна конфліктність в повноваженнях Державного концерну «Укроборонпром». Концерн вміщує в собі функції органу вик...

180323 uop export import cmu decree / Вплив ДК «Укроборонпром» на імпорт та експорт продукції військ  

Станом на сьогодні існує певна конфліктність в повноваженнях Державного концерну «Укроборонпром». Концерн вміщує в собі функції органу вик...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded