__MAIN_TEXT__

Page 1

 Фонд Вільна Україна  

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 31 СЕРПНЯ 2011 Р. № 993”

2018 _______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                     


ЗМІСТ I. 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ ................................................................................................... 3 

II.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ...................................................................................... 5 

III.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ............................................................................................ 9 

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    2 


I.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від ________ 2018 р.

№ _____

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993

Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993 зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    3 


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від ___ _________ 2018 року № ______

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993 «Деякі питання Державного концерну "Укроборонпром"»: 1) Пункт 50 викласти в такій редакції: «Генеральний директор Концерну призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України». 2) в абзаці другому пункту 51 слова «Президентом України та» виключити; 3) в абзаці третьому пункту 51 слова «Президентові України та» виключити;

____________________

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    4 


II.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993” 1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Підготовка цього проекту постанови обґрунтовується необхідністю приведення норм актів Кабінету Міністрів України у відповідність до чинної Конституції України в частині повноважень Президента України та Кабінету Міністрів України. Правову основу у питаннях державного управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі становлять Конституція України, Закон України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", Закон України «Про управління об'єктами державної власності», Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993 «Деякі питання Державного концерну "Укроборонпром"», інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти. Державний концерн «Укроборонпром» було утворено відповідно до Указу Президента Януковича з частковим перевищенням повноважень Президента під час дії Конституції в редакції 1996 року (Указ Президента України №1245/2010 від 28 грудня 2010 року «Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України» ). Проте, досі, починаючи з лютого 2014 року (з моменту після Революції Гідності та рішення Верховної Ради України про повернення до Конституції в редакції 2004 року), законодавство не приведене у відповідність до чинної Конституції України. Станом на сьогодні механізми управління Концерном розділені між повноваженнями Президента та Кабінету Міністрів: відповідно до Закону України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" , підписаного Президентом Януковичем, та Постанови КМУ № 993 від 31 серпня 2011 р. «Деякі питання Державного концерну "Укроборонпром"», прийнятої Урядом Азарова , функції з управління концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет Міністрів України як уповноважений орган управління; але при цьому Президент призначає/звільняє гендиректора та більшість членів наглядової ради Концерну, що не відповідає Конституції та вносять дисбаланс в систему управління. Аналізуючи питання складових поняття управління об'єктами державної власності, одним з головних і найвпливовіших елементів управління ними є керівники державних господарських об’єднань і підприємств, та відповідно процедури їх призначення та звільнення. Відповідно до пункту другого Указу Президента України від 28 грудня 2010 року N 1245/2010 «Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України» було встановлено, що генеральний директор державного господарського об'єднання "Укроборонпром" _______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    5 


призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України. При цьому, абзац другий пункту восьмого статті п’ятої Закону України від 16 червня 2011 р. № 3531-VI «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» визначає, що порядок призначення та повноваження генерального директора Концерну визначаються Статутом Концерну. Відповідний порядок було закріплений постановою КМУ від 31 серпня 2011 р. № 993 «Деякі питання Державного концерну "Укроборонпром"» (СТАТУТ Державного концерну "Укроборонпром") відповідно до пункту пятдесят постанови генеральний директор Концерну призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України. Закони України мають вищу юридичну силу над указами Президента; згідно з частиною третьою статті 113 Конституції України (254к/96-ВР) Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України. Відповідно до Конституції Президент України не має повноважень на призначення (звільнення) будь-якого керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки. Він також не має повноважень на встановлення особливого порядку призначення (звільнення) керівника державного господарського об’єднання «Укроборонпром». Зазначені повноваження належать виключно Кабінетові Міністрів України. Відповідно до статті 116 Конституції України повноваження щодо здійснення управління об'єктами державної власності покладено на Кабінет Міністрів України. Жодна стаття Конституції України не містить навіть непрямих положень, що б давали Президенту України здійснювати управління оборонно-промисловим комплексом, а також призначати (звільняти) керівників в ОПК, чи встановлювати свої порядки їх призначення (звільнення) зокрема. Згідно із статтею 24 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Уряду належать, серед інших повноважень стосовно управління об'єктами державної власності, також повноваження щодо призначення та звільнення з посад керівників державних господарських об’єднань, підприємств, установ та організацій. Стаття 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» встановлює загальні норми стосовно повноважень Уряду на призначення керівників державних господарських об’єднань, стосовно яких він виконує функції з управління. За таких обставин, існує необхідність привести чинні нормативні акти Кабінету Міністрів України у відповідність до Конституції України. 2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” є: _______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    6 


приведення норм діючих актів Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі у відповідність до Конституції України та Законів України «Про управління об'єктами державної власності» та «Про Кабінет Міністрів України». 3. Правові аспекти

Правовими підставами для розроблення проекту акта є: Конституція України; Закон України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі"; Закон України «Про управління об'єктами державної власності»; Закон України «Про Кабінет Міністрів України»; Закон України “Про запобігання корупції”; Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993 «Деякі питання Державного концерну "Укроборонпром"». 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат. 5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993” не потребує додаткового погодження з іншими центральними органами виконавчої влади. 6. Регіональний аспект

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку. 6-1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 7. Запобігання корупції

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні правила і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України не потребує проведення консультацій з громадськістю, всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілками. 9. Позиція соціальних партнерів

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    7 


Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери і не потребує зазначення позиції уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, всеукраїнських громадських організацій інвалідів. 10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993” не є регуляторним актом. 10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не має впливу на ринок праці. 11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993” матиме своїм результатом приведення постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993 у відповідність до Конституції України та інших законів України та сприятиме збалансуванню системи управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі. Перший Віце-прем’єр-міністр України Міністр економічного розвитку і торгівлі

С.І Кубів

____ _________ 2018 року

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    8 


Фонд Вільна Україна   III.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993” Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993 «Деякі питання Державного концерну "Укроборонпром"» ---

--Органи управління Концерном

Органи управління Концерном

----50. Генеральний директор Концерну призначається на 50. Генеральний директор Концерну призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України. звільняється з посади Президентом України. 51. Генеральний директор Концерну:

51. Генеральний директор Концерну:

1) звітує перед Президентом України та уповноваженим органом управління про результати діяльності Концерну; 1) звітує перед уповноваженим органом управління про результати діяльності Концерну; 2) має право вносити пропозиції з питань досягнення мети діяльності, виконання функцій і повноважень Концерну, 2) має право вносити пропозиції з питань досягнення мети учасників Концерну, повноважень органів управління діяльності, виконання функцій і повноважень Концерну, _______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                     


Концерну Президентові України та уповноваженому органу управління (у тому числі з питань виконання державної програми озброєння, державного оборонного замовлення та мобілізаційного плану, довгострокових цільових програм, державних цільових програм і програм військово-технічного співробітництва, у тому числі ініціювати питання щодо подання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Концерну), центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування;

учасників Концерну, повноважень органів управління Концерну уповноваженому органу управління (у тому числі з питань виконання державної програми озброєння, державного оборонного замовлення та мобілізаційного плану, довгострокових цільових програм, державних цільових програм і програм військово-технічного співробітництва, у тому числі ініціювати питання щодо подання в установленому порядку проектів нормативноправових актів Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Концерну), центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування;

Прем’єр-Міністр України В.ГРОЙСМАН ____ ___________ 2018 року

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    10 


Фонд Вільна Україна  

Фонд Вільна Україна 01033 Київ, Україна, вул. Жилянська, 31 Тел.: +38 044 594 9303 Факс: +38 044 594 9304 office@ukrfreedomfund.org http://ukrfreedomfund.org

Фонд Вільна Україна – це неурядова організація, що була створена та зареєстрована в Києві в квітні 2014 року групою українських і зарубіжних підприємців у відповідь на окупацію Росією Криму та Донбасу. Наша місія полягає у сприянні розвитку вільної, незалежної та демократичної України. Фонд Вільна Україна реалізовує проекти з метою подолання корупції в уряді, зміцнення верховенства права і розбудови демократичних інституцій, а також підтримує основні реформи в Україні. Діяльність Фонду Вільна Україна офіційно схвалена Діловою Радою Україна-ЄС, Діловою радою Україна-США, Європейською Бізнес Асоціацією та багатьма іншими поважними організаціями. Вся фінансова діяльність Фонду Вільна Україна перевіряється аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers у відповідності з міжнародними стандартами. Віктор ПЛАХУТА, Виконавчий Директор +38 067 234 4157 vplakhuta@ukrfreedomfund.org, viktor.plakhuta@gmail.com

_______________________________________________________________________________________ ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                     

Profile for Viktor Plakhuta

180330_UOP_GenDir_appointment_CMU_Decree / зміни до постанови КМУ від 31 серпня 2011 р. № 993  

Під час утворення Державного концерну «Укроборонпром» на законодавчому рівні було встановлено, що генеральний директор концерну призначаєтьс...

180330_UOP_GenDir_appointment_CMU_Decree / зміни до постанови КМУ від 31 серпня 2011 р. № 993  

Під час утворення Державного концерну «Укроборонпром» на законодавчому рівні було встановлено, що генеральний директор концерну призначаєтьс...

Advertisement