Mapas tema 1

Page 1

1

MAPA DE SITUACIÓ C. V.

1. Pinta. Els límits de la Comunitat Valenciana Mar Mediterrània Aragó Catalunya Castella -La Manxa Múrcia Comunitat Valenciana 2.Escriu els següents noms on corresponga: PROVÍNCIA D'ALACANT PROVÍNCIA DE CASTELLÓ PROVÍNCIA DE VALÈNCIA ARAGÓ CASTELLA -LA MANXA CATALUNYA REGIÓ DE MÚRCIA 3.Respon Quines son les províncies que limiten amb la Comunitat Valenciana?

A quina comunitat pertany cadascuna?

Localitza i retola al mapa el lloc on vius. 4. Completa La Comunitat Valenciana se situa a l'occident del continent …………………… i a l'est de la península ………………….. , a la vora de la mar ……………………………….. Els límits del seu territori son els següents: Al nord, ………………………………….. Al sud, ………………………………………………… A lest, ………………………………………… A l'oest, …………………………………. I ……………………………………………. Escola Les Rotes d’Altea


2

MAPA DEL RELLEU C. V.

1. Pinta. Més de 1000 metres De 400 a 1000 metres De 0 a 400 metres 2. Dibuixa i escriu el seu nom: Serres principals Cimsprincipals 3.Retola !MAESTRAT, SERRA CALDERONA, SERRA ESPADÀ, ALTIPL×A REQUENA UTIEL, CERRO CALDERÓN, SERRA MARTÉS, SERRA MARIOLA, AITANA, SERRA DE CREVILLENT, PENYAGOLOSA. !SISTEMA IBÈRIC, SISTEMA SUBBÈTIC. !ALACANT, CASTELLÓ, VALÈNCIA

4. Quines son les principals planures de la Comunitat Valenciana?

5. Agafa un mapa de la Comunitat Valenciana i assenya-la les diferents comarques? COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

6. Realitza un diagrama de barres amb els pricipals pics de la C. V.

Muntanya

Altitud m.

Teide

3718

Mulhacén

3478

Aneto

3404

Torrecerredo

2652

Almanzor

2591

MUNTANYES ESPANYA 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Escola Les Rotes d’Altea


3

MAPA DELS RIUS C.V.

1. Traça el curs dels rius i les rambles

principals.

Rius Rambles

2. Dibuixa els embasaments més importants. embassaments 3. Escriu els noms dels rius, les rambles i els embassaments dibuixats.

4 .Escriu el nom del riu o de la rambla que passé per la teua localitat. Dibuixaho al mapa. 5. Respon. On es troven els regadius més importants? EL NOSTRE PATRIMONI L'aigua: un recurs escás a la Comunitat Valenciana. La población valenciana s'ha preocupat de fer un bon ús de l'aigua construint ambassaments, aqüeductes, canals i sèquies. Fa molts segles que hi ha embassaments, com els d'Elx i Elda; aqüeductes, com els de Xelva o Morella, i sèquies com les del Túria, Xúquer i del Segura. Les lleis que regulen els regs són també molts antigues. El Tribunal de lesAigües és un dels més antics del món. Les necessitats d'aigua augmenten de dia en dia i podem arribr a no tenirne suficient perquè l'aigua és un recurs cada vegada més escás. 7. Què podem fer per estalviar aigua? El Tribunal de les Aigües

8. Quina funció té el Tribunal de les Aigües? Escola Les Rotes d’Altea


4

MAPA DE LA COSTA VALENCIANA

1.Situa en el mapa los siguientes accidentes geográficos: CAP DE SANT ANTONI CAP D'ORPESA BADIA D'ALACANT CAP DE LA NAU GOLF DE VALÈNCIA PENYAL D'IFAC ILLES COLUMBRETS ILLA TABARCA CAP SANTA POLA CAP ROIG CAP DE CULLERA

2. Completa: La costa valenciana La costa de la Comunitat Valenciana és banyada per la mar _________________________ i té una llargària de 437 kilòmetres. La major part de la costa és______________ i té platges molt bóniques, com _______________ ______________________________________ ______________________________________

Accidents costaners En alguns trams, les serres s'endinsen en la mar i formen ______________________. Els caps més importants són: ________________________________ ________________________________________. Uns altres accidents costaners són el golf de ______________________, la badia __________ _________i les illes ________________ i __________________ , que estan prop de la costa.

Els ports Les costes valencianes tenen escassos _______ naturals, per això s'han de construir _________ _______________ molt costosos. Els ports més importants són _________________________ ________________________________

El turisme Cada any vénen milers de ______________ buscant el sol i les platges. Les zones turístiques principals són les anomenades Costa _________ _ __________________ i Costa_______________

Escola Les Rotes d’Altea


5

MAPA DELS PARCS NATURAL C.V

1. Busca informació en Wikipedia i després col·loca en el requadro el número que li correspon en el mapa. Chera Sot de Chera Desert de les Palmes El Fondo El Montgó Font Roja Hoces del Cabriel Illes Columbretes Lagunas de la Mata-Torrevieja L'Albufera Marjal de Pego-Oliva Penyagolosa Penyal d'Ifac Prat de Cabanes-Torreblanca Puebla de San Miguel Salines de Santa Pola Serra Calderona Serra de Mariola Serra d'Espadà Serra d'Irta Serra Gelada Tinença de Benifassà Túria 2. Classifica els parcs naturals segons la província en què estiguen. Tin en compte que alguns poden estar en dos províncies.

ALACANT

VALÈNCIA

CASTELLÓ


6

MAPA DELS PARCS NATURAL C.V

1. Pinta segons la llegenda els parcs naturals. Posa el número en el cercle que li corresponga atenent al mapa de la pàgina anterior.

2. Classifica

LLEGENDA Illes

Illes Humedals Bosc ripícola Serres litorals Serres d’interior

-------------------------------------------------------Bosc ripícola -------------------------------------------------------Serres litorals ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Humedals -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serres d’interior -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Endevina quin parc natural és

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.