Page 1

Liv på kirkegården

1

folk & kirke nr. 1 · 2013

K I R K E B L A D F O R · TA R M · Å D U M · H O V E N · L Ø N B O R G · E G VA D · S O G N E

folk & kirke


Liv på kirkegården Levende mennesker og grønne fingre At være graver handler om grønne fingre, godt overblik, lyst til at tale med mennesker og passion for at passe pårørendes gravsteder. Daniel Kronborg, Tarm kirkegård, Anja Brosbøl, Ådum kirkegård og Catherine Sienkiewicz, Lønborg kirkegård kan alle lide arbejdet i det fri med planter og blomster. De taler passioneret om deres grønne arbejde, og en tur på kirkegården viser da også, at her er smukt, stille og stilfuldt. Opdraget hedder: At kirkegården skal se sømmelig ud. Tæpper af grønne farver Mens vi andre putter os i sofaen en iskold

Catherine

Af journalist Hanne Baltzer

Daniel

dag med en kop skoldhed kaffe, er graverne på arbejde, og de ældgamle ord om, at der ikke er noget dårligt vejr, det drejer sig om påklædning, kender de. Frem til første søndag i advent lægger de bl.a. gran på gravstederne. Ikke mange pårørende gør det selv, og graverne prøver at tage individuelle hensyn. Grandækningen tager tid. En time pr. gravsted beregner de. De bruger tonsvis af fyr, nordmannsgran og nobilis samt en kreativitet, som var de modeskabere. Grannet beskytter planterne mod frost - men symbolsk klæAnja der de de afdøde med et smukt tæppe til vinteren. Hvert gravsted taler til sin pyntning, og graverne tager højde for beplantningen på gravstedet – stenens form med mere. Ikke to grave bliver ens. - Jeg ser altid først på helheden, inden jeg begynder at lægge gran på et gravsted. Det er en kreativ udfordring at pynte gravstedet, og det kan jeg godt lide, smiler Anja, der har været graver i Ådum siden 2006. Hun elsker friheden til selv at planlægge og bestemme. Overblik som kirkegårdsleder Daniel er uddannet planteskolegartner, og som kirkegårdsleder i Tarm har han også en del administration, fx skal han 2

på kirkens vegne lave aftaler om at anlægge, omlægge og vedligeholde gravsteder. Han fører kartotek over gravstederne og er med til at lave regnskab og budgetter for kirkegårdens drift. Daniel har ansvaret for Egvad, Hoven, Hemmet og Tarm kirkegårde og er derfor også leder for de seks medarbejdere. Hver uge er de over kirkegårdene for at fjerne visne buketter, og fire til fem gange årligt jagter de ukrudt. Derudover vander de, når det er nødvendigt og slår græsset med den knækstyrede nye græsslåmaskine. På hvert gravsted står en pind, der med farver fortæller, hvad der skal laves det enkelte sted. - Jeg koordinerer arbejdet, og det er mig, folk taler med, når der fx skal være begravelse på Tarm kirkegård, siger Daniel, der brænder for at gøre Tarm kirkegård til en


Graverens gøremål

Det er en grøn tid

Graveren gør klar til alle de kirkelige handlinger, der skal være. Det kan være rengøring, at hænge salmenumre op, lave blomsterdekorationer, dække alterbord, sætte lys op og 1000 andre små ting. Ved bryllup og begravelser er det graveren, der har kontakten til de pårørende fx med hensyn til pyntning af kirken. Det er også graveren, der klipper kilometervis af hække og planter blomster, sørger for gravearbejde og afstivning i forbindelse med begravelser og ringer med kirkens klokker. Desuden er der en del praktiske serviceopgaver som fx rengøring af kirken.

smuk have, hvor mange også lægger vejen forbi på en daglig gåtur. Rare pårørende Catherine startede som medhjælper, men blev så bidt af det, at hun begejstret kalder sit arbejdsliv som graver i Lønborg for verdens bedste job. - Jeg kan lide arbejdet med planterne og jorden, og synes kirkegården er et specielt

Til grandækning i Lønborg bruger Catherine: 1 ton fyr, 500 kg nordmannsgran, 500 kg nobilis/sølvgran. I Tarm bruger Daniel: 5 ton fyr, 4,8 ton nordmannsgran og 3,8 ton nobilis/sølvgran til grandækning. I Ådum bruger Anja: Bjergfyr: 700 kg, nordmannsgran: 750 kg, nobilis: 500 kg.

sted at arbejde. Og jeg kan godt lide at tale med de mennesker, der kommer på kirkegården. Jeg kan mærke, om de har brug for at snakke eller de bare vil have fred. Det drejer sig om at respektere den enkelte, fx også de pårørende, der kommer for at udvælge gravsted. Det kan være noget følsomt, for de taler om at finde et gravsted til den kæreste, de har kendt i deres liv, siger hun. 3

Daniel, Anja og Catherine er enige om, at det værste i jobbet er, når forældre mister børn. Det virker ubærligt og uretfærdigt, og sådanne arbejdsdage går de ikke upåvirkede hjem fra. Det bedste er gartnerarbejdet med at udvikle, pleje og vedligeholde. En daglig hokus krokus inspireret af samtaler med andre gravere, gartnere og besøg på kirkegårde og planteskoler.


Lokalsider Tarm

MINIHØJSKOLE

AKTIVITETER I TARM SOGN

BABYSALMESANG Forårshold 2013 starter onsdag 30. januar kl. 11-12.

Glæd dig til at opleve Herning Kirkes Drengekor

Tilmelding til Lisbeth Bjerre, tlf. 9737 3866 – lisbeth.bjerre@mail.dk inden start. Se folder i våbenhuset eller på kirkens hjemmeside.

Torsdag 13. dec. kl. 14.30 Minihøjskole v. Jørgen Nørgaard, Skjern Torsdag 10. jan. kl. 14.30 Minihøjskole v. Kirsten Koldby: På to hjul gennem USA i ord og billeder. Torsdag 14. feb. kl. 14.30 Minihøjskole v. Gerhard Tabbert: En sydslesvigerdrengs oplevelser før, under og efter 2. verdenskrig.

BØRNESALMESANG FOR BØRNEHAVEBØRN Torsdage kl. 10.30-11.15: 7. februar, 7. marts og 4. april.

ARRANGEMENTER FOR BØRN OG UNGE Onsdag 5. dec. kl. 19.30 Koncert i kirken v. Herning Kirkes Drengekor - entré.

Søndag 9. december kl. 10.30 v. Søderstjerna: Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander

Torsdag 13. dec. kl. 19.30 De 9 læsninger – kirkekoret medvirker.

Onsdag-torsdag-fredag 12.-13.-14. december v. Søderstjerna: Julevandringer for børnehavebørn

Søndag 16. dec. kl. 10.30 Højmesse med efterfølgende kirkekaffe.

Onsdag 19. december kl. 10.00 v. Nygaard: Gudstjeneste for dagplejebørn

Søndag 16. dec. kl. 16.00 Koncert v. Inge Bech, orgel, og Kasper Knudsen, trompet.

Fredag 21. december kl. 8 og 11: Tarm skoles julegudstjeneste

HE LE KI RK EN SY NG ER Torsdag 24. januar kl. 17.00 Torsdag 21. februar kl. 17.00

Søndag 13. januar kl. 10.30: Spejderne nytårsparade Søndag 3. februar kl. 19.00: Konfirmandernes kyndelmissegudstjeneste 4


Foreninger i Tarm Sogn LUTHERSK MISSION Skolegade 20, Tarm Kontakt: Stig Andreasen, Tlf. 9737 2264. Se mødeprogram i Tarm Ugeblad INDRE MISSION Baunbækvej 28, Kontakt: Harald Dideriksen Tlf. 9737 3087 IMS ÆLDREKLUB Hver onsdag kl. 14.00 Kontakt: Erhard Laursen. Tlf. 9737 1093. IM - SØNDAGSSKOLE Hver søndag kl. 10.30-12.00 For børn fra 3 år og opefter Kontakt: Heidi Sørensen, Tlf. 9737 3009. IM – TEEN-KLUB Mødes hver torsdag kl. 19.30-21.00 Kontakt: Steen Erik Kragh Tlf. 9737 3061.

IMU Mødes hver tirsdag Formand Jacob Christensen, tlf. 2367 7488 . MISSION AFRIKA (gl. Sudan) Kontaktperson for kreds I: Anne Nielsen, tlf. 9737 1307 Kontaktperson for kreds II: Elly Andersen, tlf. 9737 1939. KFUM-Spejderne Mødes i Spejderhuset. Bævere: Onsdag 16.30-18.00 Ulve: Tirsdag 18.00-20.00 Trop: Mandag 19.00-21.00 Kontaktperson: Mads Broberg, tlf. 3042 9772

www.tarmpastorat.dk

Lokalsider Tarm

KIRKELIGE HANDLINGER VED TARM KIRKE I JULI KVARTAL

DØBTE 1. juli 22. juli 12. aug. 12. aug. 18. aug. 2. sept. 30. sept.

Mads Gammelmark William Thór Vesterbæk Jónsson Signe Brink Bager Julius Trabski Magnus Lærke Guldbæk William Bjerre Jepsen Josefine Dalgaard Nielsen

VIEDE 28. juli Pia og Torben Toft Bro 15. sept. Kira Lindholt og Emil Enevoldsen Aachermann

DØDE/BEGRAVEDE/BISATTE Deadline for næste nr. af kirkebladet er mandag den 7. januar. Stof kan afleveres på mail: smn@km.dk eller på kirkekontoret.

5

4. juli 6. juli 12. juli 14. juli 19. juli 20. juli 21. juli 25. juli 31. juli 1. aug. 14. aug. 18. aug. 22. aug. 28. aug. 1. sept. 11. sept. 25. sept. 26. sept. 28. sept. 29. sept.

Mary Anna Lassen begravet Inger Irene Christiansen, begravet Niels Frydensbjerg, bisat Birger Marinus Dahl Nielsen, begravet i Sædding Anders Kristian Nielsen Riis, begravet Mogens Jensen, begravet i Ådum Valborg Smedegaard, begravet i Lyne Evald Bülov Pedersen, bisat Henning Jensen, begravet Ellen Bonde, begravet i Egvad Aase Filt, bisat Sigrid Laugesen, begravet Gravers Chr. Andersen, begravet i Sr. Lem Olga Christensen, bisat Inger Marie Siig Mortensen, begravet Petra From, bisat Jørgen Bech Christensen, bisat Svend Aage Bondesen, bisat Ejner Bøjesen, begravet Johanne Johansen, bisat


Lokalsider Ådum & Hoven

Tanker om tro Om mig selv kan jeg sige Dem, at jeg er et ægte barn af min tid, et tvivlesygens og mistroens barn, og sandsynligvis vil forblive det til mine dages ende. Hvor har jeg ikke været pint – hvor pines jeg ikke stadig – af denne hede længsel efter troen, en længsel, der er desto heftigere, jo flere beviser jeg finder mod troen. Alligevel skænker Gud mig undertiden øjeblikke af fuldkommen ro, og i sådanne øjeblikke har jeg formuleret min trosbekendelse. Denne bekendelse er for mig klar i ethvert punkt, og den er mig hellig. Den lyder i al sin enkelhed således: Jeg tror, at der intet skønnere findes, intet dybere, intet så dragende, intet så sandt, så klogt, så modigt og så fuldkomment som Jesus Kristus. Atter og atter fyldes jeg ved tanken på Ham med brændende kærlighed, og jeg siger til mig selv, at Hans lige ikke blot ikke findes, men ikke kan findes. Jeg siger endnu mere: Hvis nogen bragte mig beviset for, at sandheden om vort liv ikke er i Kristus, og hvis sandheden i virkeligheden ikke var hos Kristus, så ville jeg hellere være med Kristus end med sandheden. F. M. Dostojevskij (1821-1881), russisk forfatter

ADVENTSGUDSTJENESTE I HOVEN KIRKE 3. SØNDAG I ADVENT Søndag d. 16. december kl. 14.00 Efter gudstjenesten er der samvær i konfirmandstuen til æbleskiver og gløgg. 6


Lokalsider Ådum & Hoven

Kalender LUTHERSK MISSION

HOVEN PLEJEHJEM

Møderne holdes på Ådum skole, Tøstrupvej 26, kl. 19.30.

Der holdes gudstjeneste på Hoven plejehjem kl. 14.30 følgende dage: 23. december 31. januar 28. februar

Fredag den 7. december Adventsmøde v. Bent Larsen, Esbjerg Tirsdag den 29. januar Bent Kjøller Hansen, Skjern

Vi synger julen ind

Onsdag den 30. januar Bent Kjøller Hansen, Skjern

i Ådum Kirke søndag den 16. december kl. 19.00 Efterfølgende julehygge med luciaoptog, fællessang og kaffebord i Ådum Forsamlingshus. Alle er velkomne.

Fredag den 1. februar Leif Bach Kofoed, Rækker Mølle

Ådum Husholdningsforening og Ådum Menighedsråd

INDRE MISSION Møderne holdes i Gundesbøl missionshus, Vejlevej 89, kl. 19.30. Lørdag d. 29. dec. kl. 19.30 Julefest ved Lajla og Martin Højgård Torsdag d. 22. feb. kl. 19.30 Møde v. Bjarne Lindgren

KIRKELIGE HANDLINGER HOVEN DÅB 29.09.12

Betina Falck og Palle Skouboe Falch Bak

DØDE/BEGRAVEDE/BISATTE 19.09.12

Helge Midtgaard, begravet

ÅDUM VIEDE 04.08.12

Pernille Sandfeld og Jimi Laursen

DØDE/BEGRAVEDE/BISATTE 20.07.12

Ved Høstgudstjenesten i Ådum Kirke den 30. september indkom der ved høstoffer 2.270 kr. Ved høstgudstjenesten i Hoven Kirke den 30. september indkom der 2.200 kr. ved offergangen.

Simone Falck Bak

VIEDE 29.09.12

HØSTOFFER

Mogens Jensen, begravet

7

Stof til næste blad for Ådum skal afleveres til Jens Bjerregaard på

karenbjerregaard@ hotmail.dk senest d. 7. januar

Stof til næste blad for Hoven skal afleveres til Daniel Christiansen på dach@hotmail.dk senest d. 7. januar


Lokalsider Lønborg/Egvad

HØSTOFFER LØNBORG KIRKE Ved høstgudstjenesten den 16. september indkom 4205,50 kr., som fordeles ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælp, Støttefonden til Møltrup, KFUM’s Soldaterhjem i Borris. På auktionen kom der 2.157,00 ind, som skal sendes til Birthe og Kai Bruuns arbejde i Burundi.

HØSTOFFER EGVAD KIRKE Ved høstgudstjenesten den 16. september indkom der 2.600 kr. Beløbet er fordelt til: Folkekirkens Nødhjælp, KFUM’s Soldaterhjem i Borris, Kirkens Korshær og Ydre Mission i Skjern Provsti.

ADVENTSKONCERT I LØNBORG KIRKE SØNDAG DEN 9.DECEMBER KL. 19.30

er. De har hjemme i Kammerkoret Gock kommer og syng lla, dvs. uden instruGrindsted og synger klassisk a cape sig fra Middelaldementalledsagelse. Repertoiret strækker og koncerten er gratis. ren og op til vor tid. Alle er velkomne,

NYT FRA LØNBORG MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsvalg: Vi har i Lønborg tradition for fredsvalg, og det blev det også igen denne gang. Der mødte godt 20 af menigheden op til det orienterende møde i Vostrup forsamlingshus. De endte med at lave en liste til det forestående valg til menighedsrådet, og listen blev den eneste, og dermed blev fredsvalget igen en realitet. Det er dejligt for menighedsrådet at menigheden kommer og gør deres indflydelse gældende og at der hele tiden er nogle som er villige til at tage en tørn i rådet når nogen vælger at trække sig. Denne gang valgte Else Kragh og Birthe Byskov Larsen at stoppe, efter henholdsvis 8 og 12 år i rådet. Begge har ydet en kæmpe indsats og har udfyldt deres poster til ug.

Else har de sidste 4 år været kasserer. Det er en opgave hun fra sit civile job har helt styr på, også selvom alle landets kirker skulle gå over til et nyt regnskabssystem har hun taklet det rigtigt godt. Birthe har alle 12 år været kirkeværge. En post hun til fulde har løst rigtig godt alle årene. Udover at sørge for at kirke og kirkegård bliver vedligeholdt forsvarligt, har kirkeværgen en stor opgave i at hjælpe graveren med tegning af gravstedslegater og regningsskrivning for pasning af gravsteder på kirkegården. Det er to meget kompetente damer vi tager afsked med. Udover at tage vare på deres poster, har de begge altid været villige til at tage andre opgaver på sig når der har været brug for det, samt påtage sig ud8

valgsopgaver for menighedsrådet. Vi ønsker jer begge alt godt fremover og ser tilbage med stor tak for alle de år i har lagt jeres arbejdsindsats i menighedsrådet. Det nye menighedsråd: Samtidig siger vi hjertelig velkommen til to nye ansigter i rådet. Det er Anna-Lise Nybo Pedersen og Lars Krægpøth. Vi ser frem til at have jer med i menighedsrådsarbejdet de næste 4 år. Vi vil gøre vores til at I falder godt ind i rådet, så vi fortsat har et godt ”team”. De genvalgte til rådet er, Poul Erik Kloster, Lilian Jeppesen, samt undertegnede. Hermed ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Pmv. Henrik R. Bork Sørensen


Lokalsider Lønborg/Egvad

Mødekalenderen LØNBORG MISSIONSHUS

BIBELKREDSENE

SENIOR BIBELKREDSEN

Kontaktperson: Lilian Jeppesen tlf. 9737 4302

Kontaktperson: Lars Krægpøth tlf. 9737 4387

Kontaktperson: Birthe Byskov Larsen, tlf. 9737 4212

DECEMBER Tirsdag d. 4. kl. 19.30 Adventsmøde. Seniorvolontører Birthe og Kaj Bruun, Tarm Fredag d. 28. kl. 19.00 Julefest Peder-Henning Søderstjerna

DECEMBER Tirsdag d. 11. Hold 1: Anna-Lise og Benny Pedersen Hold 2: Mona og Karsten Sørensen Søndag d. 16 kl. 10.30 Gudstjeneste og derefter hente juletræ. Tilmelding: Martin og Brian Gravesen

Torsdag 20. december Grethe og Kurt Madsen

JANUAR Uge 2, man.-fre. kl. 19.30 Bedeuge Lejr på Sædding Efterskole Fredag d. 25.-søndag d. 27. Se program. FEBRUAR Fredag d. 5. kl. 19.30 Familieaften med Oda Mølgaard Hansen, Ølgod. Missionsuge hver aften kl. 19.30 Mandag d. 18. Indr.miss. Heri Elltør, Aulum Tirsdag d. 19. Indr.miss. Heri Elltør, Aulum Onsdag d. 20. Ingen møde Torsdag d. 21. Indr.miss. Villy Sørensen, Hammel Fredag d. 22. Missionær Børge Bækgård, Herning Lørdag d. 23. Missionær Børge Bækgård, Herning

Torsdag 17. januar Hanne og Jens Erik Finnemann

DØBT I LØNBORG KIRKE

02.09.12 Julie Marie Bank Hansen 16.09.12 Mia Green Enevoldsen Green

JANUAR Tirsdag d. 8. efter bedemøde Planlægningsmøde hos Hanne og Lars Krægpøth

VIEDE I LØNBORG KIRKE

25.08.12 Pia og Michael Møller Nørgård

Tirsdag d. 15. Hold 1: Lilian og Henning Jeppesen Hold 2: Morten Petersen

DØBTE I EGVAD KIRKE

26.08.12 Maja Hansen

Tirsdag d. 29. Hold 1: Margareta og PederHenning Hold 2: Mona og Karsten Sørensen

DØDE/BEGRAVEDE/ BISATTE I EGVAD KIRKE

20.07.12 Christian Sørensen Fæster Søgaard 01.08.12 Ellen Bonde

FEBRUAR Tirsdag d. 26. Hold 1: Maja og Christian Stidsen Hold 2: Hanne og Lars Krægpøth

BØRNEARBEJDET MANDAGSKLUBBEN er for alle børn i 4. til 6. klasse. Vi mødes hver mandag kl. 19.00 - 20.30 i Lønborg Missionshus. Kontaktperson: Hanne Krægpøth, tlf. 9737 4387

SPIRERNE er for alle børn fra 3 til 9 år. Vi mødes hver fredag 16.0017.00 i Lønborg Missionshus. Kontaktperson: Benny Pedersen, tlf. 9737 4253

KFUM-SPEJDERNE Vi mødes hver onsdag i Spejderhuset. Bævere: 16.45 - 18.00. Ulve: 18.00 - 19.10. Spejdere: 19.00 - 21.00. Kontaktperson: Susanne Nielsen, tlf. 9737 4201

Stof til næste blad skal afleveres til lilianjeppesen@gmail.com senest d. 7. januar.

9


Uddrag af biskop Elisabeth Dons Christensens prædiken ved Tarm Kirkes 100-års jubilæumsgudstjeneste 23. september 2012 Prædiketekst: Joh. 11, 19-45 - Nr. 403, 29, 224, 226 + Et lille hjerte banker Kom hjerte med hvad dødt du har, Hvad du med sorg til graven bar. Gak med det alt til ham som døde, Men levende dig nu vil møde. O salig påskemorgenstund Med guld i mund. Dette vers fra salmen, vi lige har sunget, hørte jeg første gang RIGTIGT en påskedag for mange år siden i Ribe Domkirke. Det var den tidligere biskop Helge Skov, der prædikede. Han havde lige begravet sin elskede hustru, og så begyndte han sin påskeprædiken med dette vers. Jeg hørte slet ikke mere den dag. Men det jeg hørte var også nok. Jeg vidste, at det var sandt for mig. Og at jeg var nødt til at komme for at høre det igen og igen. For at huske og ikke glemme. Det er det vi alle er kommet i kirke for i dag, nemlig at høre, huske og ikke glemme. Vi er kommet for at høre, så vi kan leve.

Hvad enten vi er kommet, fordi det er en stor festdag i Tarm kirke eller fordi det altid trækker i det højre ben, når kirkeklokken kimer, så er vi her nu, for at høre, hvad Gud siger til os i evangeliet, at Guds magt, kærlighed og nærvær altid er talt til den enkelte, til den, der hører og hører efter. Til anfægtelse, til tro, til nyt håb og nyt liv. Og der er meget man kan anfægtes over. Jeg forstår ikke, hvorfor septembers himmel er så blå, mens vinterens er så tung og mørk. Jeg forstår ikke, hvorfor naturen er indrettet så overdådigt, når nu enhver ved, at vi sagtens kunne nøjes med mindre. Hvad mere er: Jeg begriber ikke, hvorfor jeg gør det onde, når det nu engang er det gode, jeg så gerne vil. Men jeg er kommet herind i kirken for at høre nyt, høre noget som jeg ikke kan tænke mig til. Så mit døde hjerte kan banke igen, så jeg kan leve fremadvendt og glad. Også på denne store, fine 100-års festdag. For det er lige præcis det denne kirke

Derfor siger han heller ikke til Lazarus: Tag dig sammen og stå op og lev som før, men han siger til den fortvivlede Marta: ”Jeg er opstandelsen og livet; den der tror på mig skal leve, om han end dør. Og enhver som lever og tror på mig skal aldrig i evighed dø. Tror du det?” Han flytter fokus hen på Guds opstand mod død og mørke i stedet for på vores egen forgæves kamp mod døden. Og det gør han her på efterårets påskedag, hvor Lazarus’ opstandelse peger frem mod Jesu Kristi egen opstand mod døden. Og han gør det også her i Tarm kirke, som retteligt med Sven Havsteen-Mikkelsens altermosaik burde kaldes Opstandelseskirken. Muligheden for opstandelse til nyt liv og fællesskab er virkelighed for os. Ikke ved vore egne kræfter. Men ved den korsfæstede og opstandne frelsers kræfter og ord.

FÆLLES SOGNEMØDE Torsdag 28. februar kl. 19.30: Fælles sognemøde for hele pastoratet i Tarm Kirke v. feltpræst Ulrik Pilemand, Ulbjerg

er bygget til: At vi kan komme, høre og blive trøstede, så vi oprejste og med Guds velsignelse i ryggen, kan gå ud af kirken og hver for sig og sammen gå i gang med det liv, som nu en gang er vores med glæde, også selv om det ikke er os beskåret at kunne læse Gud i kortene.

Og vi svarer, fordi vi ved, at Jesu kamp skønt lige så håbløs som vores dog endte med Guds kærligheds sejr over døden, for der er kun to magter tilbage: Kærligheden og døden. Og det var kærligheden der vandt hin første påskemorgen. Og derfor beder vi ham også om at tage vort døde hjerte og vore døde ind i sit og gøre det levende hos sig. I livet såvel som i døden.

Ulrik Pilemand

”Præst på piratjagt – oplevelser som orlogspræst i tre måneder på søværnets skib Absalon ud for Afrikas Horn.” – Se nærmere i Ugebladet. 10


FÆLLES KIRKEKONTOR for Tarm, Ådum, Hoven, Lønborg og Egvad OBS ny adresse Kordegn Lone Marcussen Skolegade 27, 1 Mandag-fredag kl. 10-13 Tlf. 9737 1540 lobm@km.dk

PRÆSTER TARM PASTORAT Svend M. Nygaard (kbf.) Engvej 4, 6880 Tarm Tlf. 9737 1370. smn@km.dk Træffes man-tors 10-12, fredag fri. Hans Petur Kirkegaard Bredgade 1, Hoven Tlf. 7534 3052 hpk@km.dk Træffes efter aftale – mandag fri.

TARM SOGN

Kirkegårdskontor: Kirkevej 23, 6880 Tarm Tlf. 9737 1479 / 5129 2318 tarmkirkegaard@mail.dk Træffes bedst man og fre kl. 11-12 Kirkegårdsleder Daniel Kronborg Mobil: 5129 2318 Kirketjener Anne Mouridsen Tlf. 2548 2964 lavendel@turbopost.dk Mandag fri Det nye menighedsråd Nyvalgt er:

• Else Meiner • Øjvind Toftgaard Knudsen • Kirsten Koldby • Sonja Laursen • Vibeke Zink Mose Genvalgt er: • Erik Nielsen • Lene Grening Bjerg • Kirsten Horsbøl Petersen

Peder-Henning Søderstjerna Stenbjergvej 2A, ÅDUM SOGN Lønborg præstegård Tlf. 9737 4006 Graver pehs@km.dk Anja Brosbøl Træffes efter aftale – mandag fri. Tlf. 2938 4076 aadumkirkegaard@mail.dk Kirkebladsudvalg Lilian Jeppesen, Daniel Christiansen, Annette Christensen og Svend Nygaard. Liv på kirkegården

Det nye menighedsråd Nyvalgt er:

• Berit Toft Christensen • Charlotte Gjørup Pedersen Genvalgt er: • Hans Laurids Pedersen • Jens Bjerregaard • Jørn Dahl Jensen

HOVEN SOGN

Graver Henvendelse til Tarm Kirkegårdskontor Det nye menighedsråd Nyvalgt er: • Annette Vinther Mikkelsen Genvalgt er: • Arne Eskildsen • Daniel Christiansen • Thora Juul Christensen • Verner Nybro Jensen

LØNBORG SOGN

folk & kirke nr. 1 · 2013

1

folk & kirke

Fødsel registreres på: Kirkekontoret, Skolegade 27, 6880 Tarm. Dåb: Den præst der har søndagsgudstjenesten. Bryllup: Én af præsterne. Dødsfald: Én af præsterne og kirkekontoret

Graver Catherine Sienkiewicz Tlf. 9736 9347 / 2962 6822 catherinesienkiewicz@newmail.dk

Navneændringer: Kirkekontoret. Hent evt. selv blanket på www.personregistrering.dk

Det nye menighedsråd

www.tarmpastorat.dk

Nyvalgt er: • Anna-Lise Nybo Pedersen • Lars Krægpøth Genvalgt er: • Henrik R. Sørensen • Poul Erik Kloster • Lilian Jeppesen

EGVAD SOGN Graver Henvendelse til Tarm Kirkegårdskontor Det nye menighedsråd

Alle genvalgt: • Annette Christensen • Hans Martin Rosenlund Larsen • Lars Grening Bjerg • Peder Bjerregård Hvergel • Torben Christensen

KIRKEBILEN kører til Tarm, Egvad, Lønborg kirker. Bestil · E G VA D · S O G N E OVEN · LØNBORG TA R M · Å D U M · H KIRKEBLAD FOR ·

HENVENDELSE I FORBINDELSE MED

dagen før gudstjeneste på tlf. 9737 2222. Pris: 10 kr. pr. tur. 11


Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

Hoven

Lønborg

2. dec.

1. s. i advent

10.30 SN

09.00 HPK

10.30 HPK

10.30 PHS 1)

9. dec.

2. s. i advent

10.30 PHS 2)

10.30 HPK

09.00 HPK

13. dec.

Torsdag

19.30 3)

16. dec.

3. s. i advent

10.30 SN 4)

19.00 HPK

14.00 HPK 5)

10.30 PHS

09.00 PHS

21. dec.

Fredag

08.00 + 11.00 6)

23. dec.

4. s. i advent

16.00 SN

24. dec.

Juleaften

13.30 HPK 15.00 SN 16.30 SN

15.00 HPK

16.15 HPK

13.30 PHS 16.00 PHS

14.45 PHS

10.30 HPK

09.00 HPK

14.00 PHS

10.30 PHS

09.00 HPK

09.00 AMB

25. dec.

1. juledag

10.30 SN

26. dec.

2. juledag

16.00 SN

30. dec.

Julesøndag

10.30 HPK

1. jan.

Nytårsdag

16.00 SN

6. jan.

H3Kg

19.30 SN

13. jan.

1. s. e. H3Kg

10.30 HPK 7)

09.00 SN

20. jan.

2. s. e. H3Kg

19.30 PHS 8)

10.30 HPK

27. jan.

Septuagesima

10.30 SN

09.00 SN

Seksagesima

19.00 Fælles PHS-HPK 9)

10. feb.

Fastelavn

10.30 SN

10.30 HPK

17. feb.

1. s. i fasten

10.30 SN

14.00 AMB

22. feb.

Fredag

19.30 PHS 10)

24. feb.

2. s. i fasten

Ingen

3. s. i fasten

09.00 SN

Se evt. ændringer i Ugeposten

3. feb.

3. marts

14.00 SN

09.00 PHS

16.00 PHS 10.30 SN 09.00 HPK

10.30 PHS

09.00 PHS

09.00 PHS

10.30 PHS

10.30 PHS 09.00 AMB

10.30 HPK

10.30 HPK

Egvad

10.30 PHS

09.00 HPK

10.30 PHS 09.00 SN

09.00 HPK

10.30 PHS 1)

10.30 SN

09.00 PHS

10.30 PHS

SN = Svend Nygaard, Tarm · HPK = Hans Petur Kirkegaard, Hoven · PHS = Peder-Henning Søderstjerna, Lønborg · AMB = Anne Marie Baun Christensen, Bork

1) Familiegudstjeneste · 2) Afslutning for minikonfirmander · 3) De 9 læsninger, kirkekoret medvirker · 4) Kirkekaffe, kirkekoret medvirker · 5) Adventsgudstjeneste med luciaoptog, se side 6 · 6) Skolernes juleafslutning · 7) Spejdernes nytårsparade · 8) Indre Missions missionsuge · 9) Konfirmandernes kyndelmisse · 10) Luthersk Missions missionsuge

Team Lynderup · 97173408

gudstjenester

128

Folk & Kirke - Nr. 1 - 2013  

Tarm, Ådum, Hoven, Lønborg og Egvad sogne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you