Page 1

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård


Kære læser!

Ordet om at Jesus er Kristus, der skaber troen. Kristus og Helligånden er således hele udgangspunktet for den kristne tro. Kristentroen skænkes os som en gave, og i troen på Kristus får vi tilgivet vores synder. Men når det er sagt, så vil troen selvfølgelig altid være både subjektiv og en dybt personlig sag, uden dog - og det er vigtigt - af den grund at være privat. Så selv om det burde være en helt naturlig forudsætning at en kristen præst selvfølgelig tror på Gud, sådan som Gud har talt til verden gennem sit levende Ord Jesus Kristus, er det i en moderne dansk folkekirke, som i 2003 var i stand til under dække af tjenestemandslov og alt muligt andet udenomssnak at ’sno sig ud’ af Thorkild Grosbøll sagen både naturligt og i orden, når et menighedsråd i 2013 søger efter ’en troende præst’. For selvfølgelig skal præster i både ord og gerning vise vej til troen. Det kunne da lige mangle andet! Menigheden skal kunne mærke, at troen på Kristus ikke er: ’hva’ mener du i øvrigt selv?’ - men et spørgsmål om sandhed og løgn, godt og ondt, liv og død. For kernen i kristendommen er langt mere end pæne og rigtige ord, der er spiselige for alle. Kernen i den kristne tro er, at Gud i Kristus har skænket verden en frelser, som er vejen, sandheden og livet for ethvert menneske på jorden. Hverken mere eller mindre! God fornøjelse med bladet - glædelig påske og pinse samt de bedste ønsker for en dejlig, solrig sommer! Provst Hans-Henrik Nissen

Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede, at han ikke troede på ’en skabende og opretholdende Gud og derfor var Jesus hverken opstået fra de døde eller Guds søn’, har der været så stor turbulens om trosspørgsmål i Danmark, som da Mejdal Sogn i Jylland i sit stillingsopslag efter en ny præst i januar i år annoncerede efter en ’troende præst’. Fra alle kanter af det kirkelige landskab har det givet anledning til stor debat. ”Godt, at et menighedsråd med sit stillingsopslag viser, at det tager troen alvorligt,” lyder det fra én side. Andre - med Luthers reformatoriske skrifter i hånden - er fortørnede og ser det som tenderende sindelagskontrol. Men hvad vil det i grunden sige ’at tro’? Ja, først og fremmest må man skelne mellem tro i almenreligiøs forstand og tro i specifik kristelig forstand. Tro i almenreligiøs forstand er tro på en skabermagt eller værensmagt. ’Der må da være mere mellem himmel og jord! Noget eller nogen, som gør, at det, der er til, er til. Og dette nogen kan så være den kristne Gud Fader fra første trosartikel. Men det kan også være forstået som en upersonlig kraft - hvad der jo er tilfældet i megen nyreligiøsitet - og så får det hele en helt anden karakter. ”Luther sagde, at der ikke kommer nogen tro, uden at man er i kontakt med Kristus, og at det er Helligånden, som er knyttet til evangeliet/ Forsidebilledet

Gud var at finde i naturens storhed. Sven Havsteen-Mikkelsen er med sine udsmykninger af mere end 70 kirker i Norden én af de største danske moderne kirkekunstnere. Men han var også en eminent skildrer af den nordiske natur. På Sophienholm vises samtidig udstillingen Nordisk længsel, der fokuserer på Sven Havsteen-Mikkelsens landskabs- og portrætkunst. Ved at se begge udstillinger får man således en enestående mulighed for at komme hele vejen rundt i kunstnerens samlede oeuvre.

Et glimt af evighed. Sven Havsteen-Mikkelsen. 3. februar - 20. maj 2013: Sven Havsteen-Mikkelsen ville i september 2012 være fyldt 100 år. Det markeres med en række udstillinger og arrangementer landet over fra maj måned 2012 til foråret 2013. Udstillingen på Nivaagaard skildrer en kunstner, som i arbejdet med kirkekunsten lod sig inspirere af traditionen og samtidig fornyede den. Han forenede de kristne motiver og et modernistisk formsprog med en naturromantisk åre, hvor

Kolofon: Redaktion: Bodil Bang-Berthelsen, Annelise Nielsen, Hans-Henrik Nissen (ansvarshavende), Hanne Tommerup. Illustrationer: Poul Bay. Oplag: 3.200. Trykkested: Videbæk Bogtrykkeri A/S. Trykt på miljøvenligt papir fra bæredygtig produktion. Næste sogneblad omdeles 12.-17. august 2013. I bladets tekst er anvendt forkortelser: Provst Hans-Henrik Nissen (HHN), sognepræst Bodil Bang-Berthelsen (BBB), sognepræst Dorte Fabrin Beltoft (DFB)

2


Sognekalender Marts Torsdag 21. Torsdag 21. Søndag 24. Søndag 24. Tirsdag 26. Torsdag 28. Fredag 29. Søndag 31.

Aktivitet Sted Kl. Se side Aftensang Rungsted kirke 17.00.-17.30 10 Salmemaraton / salmebogen 487-504 Kokkedal kirke 19.00-21.00 9 Højmesse / DFB Rungsted kirke 10.00 22 Koncert, Strygekvartetten CoMa, Rungsted kirke 20.00 20 oplæsning af DFB Madklub for mænd / Menighedsplejen Rungsted Sognehus 17.15-21.00 www Skærtorsdag. Højmesse/HHN, Kirken og Sognehuset 19.30-22.00 22 derefter spisning, kr. 50 Langfredag. Liturgisk gudstj. / BBB Rungsted kirke 10.00 22 Påskedag. Højmesse / BBB Rungsted kirke 10.00 22

April Aktivitet Mandag 1. 2. påskedag. Højmesse / DFB Tirsdag 2. Konfirmandforældremøde B. klasse Rungsted Skole / BBB Onsdag 3. Præstetanker & Billedfortælling v/ Kirsten Johansen Onsdag 3. Filmstudiekreds Torsdag 4. Markedsmøde / Menighedsplejen Torsdag 4. Aftensang Fredag 5. Fredagsmøde / BBB Søndag 7. Højmesse / Kirkekaffe / HHN Søndag 7. Menighedsmøde Søndag 7. Koncert, Violinisten Loussine Azizian Tirsdag 9. Konfirmandforældremøde A. klasse Rungsted Skole / BBB Onsdag 10. Sognekursus / v/ Sognepræst Mikkel Wold Torsdag 11. Salme-og Prædikenværksted / BBB Torsdag 11. Aftensang Søndag 14. Højmesse / BBB Tirsdag 16. Salmemaraton / Salmebogen 505-523 Torsdag 18. Aftensang Søndag 21. Højmesse / HHN / Konfirmandoverhøring Tirsdag 23. Frikvarter med præsten / BBB Onsdag 24. Filmstudiekreds Torsdag 25. Aftensang Fredag 26. Konfirmation / HHN / Vallerød Skole Lørdag 27. Konfirmation / HHN / Vallerød Skole Søndag 28. Konfirmation / BBB / Rungsted Skole

3

Sted Kl. Se side Rungsted kirke 10.00 22 Rungsted Sognehus 19.00-21.00 Nivågaard Museum 17.00 Rungsted Sognehus Rungsted Sognehus Rungsted kirke Rungsted Sognehus Rungsted kirke Rungsted Sognehus Rungsted kirke

7

19.00-22.00 9 11.00-13.00 www 17.00-17.30 10 14.30-17.00 7 10.00 22 11.30-13.30 15 20.00 20

Rungsted Sognehus 19.00-21.00 Hørsholm Sognegård 19.30

www

Rungsted Sognehus Rungsted kirke Rungsted kirke Rungsted kirke Rungsted kirke Rungsted kirke

14.00-15.30 17.00-17.30 10.00 19.00-21.00 17.00-17.30 10.00

9 10 22 9 10 22

Rungsted Sognehus Rungsted Sognehus Rungsted kirke Rungsted kirke Rungsted kirke Rungsted kirke

10.00-12.00 19.00-22.00 17.00-17.30 9.30 & 12.00 9.30 & 12.00 9.30 & 12.00

8 9 10 22 22 22


Sognekalender Maj Aktivitet Onsdag 1. Præstetanker & Billedfortælling v/ Hans-Henrik Ross Torsdag 2. Markedsmøde / Menighedsplejen Torsdag 2. Aftensang Fredag 3. Fredagsmøde / Koranen og Bibelen v/ Jørgen Sejergaard Lørdag 4. Konfirmation / DFB / Privatskoler Søndag 5. Konfirmation / BBB / Rungsted Skole Torsdag 9. Konfirmation / DFB / Privatskoler Søndag 12. Højmesse / Kirkekaffe / BBB Onsdag 15. Salmemaraton / Salmebogen 441-454 & 478-484 Torsdag 16. Salme-og Prædikenværksted / HHN Torsdag 16. Aftensang Søndag 19. Højmesse / Pinsedag / HHN Mandag 20. Udendørs pinsegudstjeneste (i tilfælde af regn i Rungsted kirke) Tirsdag 21. Frikvarter med præsten / DFB Torsdag 23. Markedsmøde / Menighedsplejen / opstilling til Forårsmarked Torsdag 23. Aftensang Torsdag 23. Menighedsrådsmøde Søndag 26. Højmesse / BBB Søndag 26. Forårsmarked / Menighedsplejen Torsdag 30. Salme-og Prædikenværksted / DFB Torsdag 30. Aftensang

Sted Kl. Nivågaard Museum 17.00

Se side 7

Rungsted Sognehus 11.00-13.00 www Rungsted kirke 17.00-17.30 10 Rungsted Sognehus 14.30-17.00 8 Rungsted kirke Rungsted kirke Rungsted kirke Rungsted kirke Egedal kirke

9.30 & 12.00 9.30 & 12.00 9.30 & 12.00 10.00 19.00-21.00

22 22 22 22 9

Rungsted Sognehus Rungsted kirke Rungsted kirke Rungstedlund

14.00-15.30 17.00-17.30 10.00 10.00-11.30

9 10 22 7

Rungsted Sognehus 10.00-12.00 8 Rungsted Sognehus 9.00 www Rungsted Kirke Rungsted Sognehus Rungsted kirke Rungsted Sognehus Rungsted Sognehus Rungsted kirke

17.00-17.30 10 18.30 www 10.00 22 11.30-15.00 21 14.00-15.30 9 17.00-17.30 10

Juni Aktivitet Sted Kl. Se side Lørdag 1. Sommerhøjskole / Rungsted Sognehus 10.00-12.00 20 Om Johannesevangeliet / DFB Søndag 2. Højmesse / DFB / Kirkekaffe Rungsted kirke 10.00 23 Onsdag 5. Præstetanker & Billedfortælling Nivågaard Museum 17.00 7 v/ Nina Raunkjær Torsdag 6. Markedsmøde / Menighedsplejen Rungsted Sognehus 11.00-13.00 www Torsdag 6. Aftensang Rungsted kirke 17.00-17.30 10 Lørdag 8. Sommerhøjskole / Rungsted Sognehus 10.00-12.00 20 Om Johannesevangeliet / DFB Søndag 9. Fugletur med ornitolog. Kirken og Sognehuset 06.00-9.30 21 Morgenmad i Sognehuset Søndag 9. Højmesse / DFB Rungsted kirke 10.00 23 Søndag 9. Indskrivning af konfirmander fra Rungsted kirke 11.15-12.00 17 Vallerød skole / DFB Onsdag 12. Sommerkoncert Hørsholm koret Rungsted kirke 20.00 20 Gratis Torsdag 13. Aftensang Rungsted Kirke 17.00-17.30 10 4


Sognekalender Fredag 14. Lørdag 15. Søndag 16. Søndag 16. Tirsdag 18. Tirsdag 18. Torsdag 20. Torsdag 20. Søndag 23. Søndag 23. Torsdag 27. Søndag 30.

Sommerudflugt. Tilmelding til kirkekontor. Pris: Kr. 150,Sommerhøjskole / Om Johannesevangeliet / DFB Højmesse / HHN Indskrivning af konfirmander fra Privatskoler / HHN Frikvarter med præsten / HHN Indskrivning af mini-konfirmander / sognets præster Aftensang Salmemaraton / Salmebogen 455 - 477 Højmesse / BBB Indskrivning af konfirmander fra Rungsted skole / BBB Aftensang Højmesse / HHN

Rungsted kirke

Aktivitet Aftensang Højmesse / BBB Præstetanker & Billedfortælling v/ Anette Nybo Henriksen Aftensang Højmesse / BBB Aftensang Højmesse / DFB / Kirkekaffe Salmemaraton Aftensang Menighedsrådsmøde Højmesse / HHN Aftensang 5

8

Rungsted Sognehus 10.00-12.00

20

Rungsted kirke Rungsted kirke

10.00 11.15-12.00

23 17

Rungsted Sognehus 10.00-12.00 Rungsted kirke 17.00-18.00

8 19

Rungsted kirke Hørsholm kirke Rungsted kirke Rungsted kirke

17.00-17.30 19.00-21.00 10.00 11.15-12.00

10 9 23 17

Rungsted kirke Rungsted kirke

17.00-17.30 10.00

10 23

Juli Aktivitet Sted Onsdag 3. Præstetanker & Billedfortælling Nivågaard Museum v/ Sarah Auken Torsdag 4. Aftensang Rungsted kirke Søndag 7. Højmesse / HHN Rungsted kirke Søndag 7. Sommerfrokost i præstegårdshaven kr. 75,- . Tilmelding: 45 86 77 47 Torsdag 11. Aftensang Rungsted kirke Søndag 14. Højmesse / DFB Rungsted kirke Torsdag 18. Aftensang Rungsted kirke Søndag 21. Højmesse / HHN Rungsted kirke Torsdag 25. Aftensang Rungsted kirke Søndag 28. Højmesse / HHN / Kirkekaffe Rungsted kirke August Torsdag 1. Søndag 4. Onsdag 7. Torsdag 8. Søndag 11. Torsdag 15. Søndag 18. Tirsdag 20. Torsdag 22. Torsdag 22. Søndag 25. Torsdag 29.

9.00-18.00

Kl. 17.00

Se side 7

17.00-17.30 10.00 12.00

10 23 21

17.00-17.30 10.00 17.00-17.30 10.00 17.00-17.30 10.00

10 23 10 23 10 23

Sted Rungsted kirke Rungsted kirke Nivågaard Museum

Kl. Se side 17.00-17.30 10 10.00 23 17.00 7

Rungsted kirke Rungsted kirke Rungsted kirke Rungsted kirke Hørsholm kirke Rungsted kirke Rungsted Sognehus Rungsted kirke Rungsted Kirke

17.00-17.30 10 10.00 23 17.00-17.30 10 10.00 23 19.00-21.00 9 17.00-17.30 10 18.30 www 10.00 23 17.00-17.30 10


Præsten har ordet

muligheder. Kirken er en åbning ind til det, mennesket ikke er herre over. Verdens virkelige realiteter er utilgængelige.

I 2012 udkom der en lille inspirerende og informativ bog om Folkekirkens liv og levned. Den var blevet skrevet som en vejviser til nye menighedsrådsmedlemmer, men er velegnet til at få forstand af for alle, der ønsker at vide lidt mere om kirke og kristendom. Forfatteren Asger Baunsbak-Jensen formår i denne lille bog at sige noget væsentlig om det at være kirke, og vi vil hermed tilbyde alle, der er interesseret i bogen at låne den et par uger. Henvend jer på kirkekontoret hos kordegn eller kirketjener. Vi har flere eksemplarer til udlån. Ønsker man at købe den, koster den ca. 60 kr. hos boghandleren. Hvis der er interesse og tilslutning nok, så kunne vi oprette en studiekreds og læse den sammen med efterfølgende debat. Er I/du interesseret så henvend dig til undertegnede. Bogen omhandler blandt andre følgende emner og kommentarer:

Folkekirken Er det sidste store fællesskab. Alle andre er opløst under individualiseringens og globaliseringens vældige kræfter. Folkekirken er enestående med sin åndelige frihed, og inden for dens rammer rummes adskillige forskelligartede bevægelser såsom Grundtvigianisme, Indre Mission, Luthersk Mission og Tidehverv. Der er forskelligt syn på kvindelige præster, vielse af homoseksuelle, og vielse af fraskilte, men rammen holder. Menighedsrådet Menighedsrådets vigtigste opgave er at være med til søndagens gudstjeneste. En kirke, der har ligget i sognet i 800 år og hvor folk i 25 generationer er døbt og begravet, skal ikke lukke, men udvikles. Præsten Præstens arbejde er ikke et job; det er en gerning. Det er umuligt at udmåle en præsts arbejdstid. Folk dør på de mest ubekvemme tidspunkter!

Gud Gud er det største ord som findes! Menneskets ydmyghed over for livet begynder med erkendelsen af, at Gud ligger uden for hjernens og forstandens

Prædiken Hvad hjælper det, at man har gode grunde til at udtrykke noget, hvis man ikke kan? Nadveren Der findes øjeblikke, da jeg føler Guds berøring. Nadveren er det sted. På gensyn Bodil Bang-Berthelsen 45 86 36 36 e-mail bbb@km.dk

6


Møder & aktiviteter Præstetanker og billedfortællinger Under det overordnede tema kunst og tro har Nivaagaards Malerisamling og præsterne i Fredensborg Provsti indledt et spændende samarbejde. Provstiets præster har således siden september måned 2012 på skift præsenteret et kunstværk fra Nivaagaards Malerisamling. Billedet er efter eget valg - og en refleksion over billedet med teologens og præstens øjne, med efterfølgende samtale med tilhørerne. Begynder kl. 17, og tager som regel en 35-45 min.

Fredagsmøder i Sognehuset

Onsdag den 3. april / Kirsten Johansen om Sven Havsteen-Mikkelsen: Golgatha, 1977.

Møderne begynder kl.14.30 og varer til ca. kl. 17.00 og henvender sig til alle i sognet, der har tid og lyst til at være med. Disse eftermiddage mødes mellem 40-50 mennesker til kaffebord, foredrag, oplæsning og meget andet.

Onsdag den 1. maj / Hans-Henrik Ross om Jens Adolf Jerichau: Mennesker søger varsler III, 1915. Onsdag den 5. juni / Nina Raunkjær om J. Th. Lundbye: Vinterlandskab i Nordsjællandsk karakter, 1841.

Fredagsmøde 5. april Sognepræst Charlotte Ellermann. ”Et lille lys i mørket” En introduktion til Trilles verden gennem ord og musik. Mange mennesker husker sikkert bedst Trille som rødstrømpernes trubadur, der op gennem 1970´erne forargede mange, ikke mindst da hun fremførte sangen ”Øjet”. Men det er ikke at yde hendes talent fuld retfærdighed, for helt op til slutningen af 1980érne skrev og kompo-

Onsdag den 3. juli / Sarah Auken om Aert van der Neer: Måneskin ved en hollandsk flod, 1641. Onsdag den 7. august / Annette Henriksen om Rembrandt van Rijn: Portræt af en 39-årig kvinde, 1632. Venlig hilsen – Michael Bjørn Nellemann, Nivaagaards Malerisamling & Hans-Henrik Nissen, Fredensborg Provsti

7


Møder & aktiviteter Efter afgang med bus fra P-pladsen foran Rungsted kirke kl. 9.00 går turen ud i vort skønne sommerland. I år med retning mod Arresø og Frederiksværk. Undervejs kan vi glæde os over en spændende sejlads på Arresø, Danmarks største sø - besøg og rundvisning i Vinderød kirke - en dejlig middag - rundvisning i Industrimuseet Frederiksværk - kaffe et hemmeligt sted - sommersange - samt ikke mindst samværet med de andre.

nerede hun viser, der på poetisk og ærlig vis beskrev et helt almindeligt kvindeliv, som mange kan spejle sig i og andre lære af at høre om! Charlotte Ellermann ønsker at holde fast i og udbrede kendskabet til en kunstner, der endog kom med i Højskolesangbogen, og som nok kom frem under ”kvindesagens frembrud”, men som også har noget at sige i 2013. Kom og bliv klogere, og få en underholdende eftermiddag i selskab med en af vore nabopræster fra Humlebæk.

Bindende tilmelding til Rungsted kirkekontor - 45867879 / rungsted.sogn@km.dk fra den 21. maj. Max. 50 personer. Pris kr. 150,- som betales i bussen.

Fredag den 3. maj Bibelen og Koranen Bibelen og Koranen er hver for sig den vigtigste bog i de to største verdensreligioner, hvis tilhængere tilsammen udgør halvdelen af klodens befolkning. Hvad er hovedsagen i hver af disse bøger, og hvad er ligheder og forskelle? Foredrag ved sognepræst i Karlebo sogn, Jørgen Sejergaard.

Frikvarter med præsten

Sommerudflugt Fredag den 14. juni kl. 9.00 - 18.00 Vand - krudt & kirker Sommerudflugt til Arresø og Frederiksværk

Vi har nu haft disse hyggelige møder et halvt års tid, og vi glæder os over, at så mange deltager. Selvom der naturligvis er plads til mange flere i vort smukke Sognehus! Hver gang præsenteres et ”emne” af en af præsterne, og derpå samtaler vi om emnet samtidigt med, vi nyder en god kop kaffe og frisk brød fra bageren. Vi har bl.a. talt om Dronningens kjoler, H. C Andersen, og bogen ”Afskaf alderdommen” af Lone Kühlmann og Henning Kirk. Meninger brydes, interesse vækkes og latteren runger.

8


Salme- og prædikenværkstedet

Kom og vær med på følgende datoer i foråret: Mandag 18/3, tirsdag 23/4, tirsdag 21/5 og tirsdag 18/6. I efteråret er følgende tirsdage afsat: 17/9 og 22/10 og 19/11. Det er muligt at benytte kirkebil ved henvendelse til Kirkekontoret senest fredag inden kl. 12. Møderne finder sted i Rungsted Sognehus, Bolbrovej 10B fra kl. 10-12.

Cirka en gang om måneden samles menighed, organist, sangere og præst i Rungsted Sognehus for ”at tage hul på” den efterfølgende søndags højmesse. Søndagens evangelium læses, diskuteres og relevante salmevalg fremlægges, synges og diskuteres. Der er her virkelig tale om en smeltedigel til gensidig gavn og glæde. Det er fantastisk at arbejde sammen om vores fælles højmesse, og vi håber endnu flere har lyst til at deltage i dette forarbejde. Resultatet kan så med spænding erfares om søndagen! Vel mødt! Følgende torsdage er afsat: 11. april, 16. maj, 30. maj Mødested: Rungsted Sognehus kl. 14.00- 15.30.

Filmstudiekreds Film med indhold - Film der provokerer og forandrer

Salmemaraton i provstiets kirker

Hvor: Rungsted Sognehus Hvad: Vi samles, synger en salme og ser aftenens film. Herefter deler vi et let måltid, mens vi udveksler synspunkter om filmen. Vi slutter med et fadervor og en salme. Hvem: Sognepræst Bodil Bang-Berthelsen & Hans-Henrik Nissen Hvornår: Onsdag kl. 19.00-22.00 Hvilke dage: Følgende datoer for 2013 er afsat: 3. og 24. april, 11. september, 9. og 30. oktober, 20. november og 11. december Da vi serverer et let måltid undervejs, koster det kr. 40,- pr. gang. Tilmelding (nødvendig) 45862325 / hhn@km.dk.

Det foregår på skift i provstiets kirker - ca. hver 14. dag - henholdsvis tirsdag, onsdag og torsdag. Alle dage fra kl. 19.00 - 21.15. (kommer du 18.30, kan du høre en kort introduktion om kirkens liv og historie) Se dato og sted i sognekalenderen foran i bladet. Hjertelig velkommen!

9


Møder & aktiviteter Aftensang

vi synger en salme. Trosbekendelsen siges i fællesskab, og præsten læser en kort bibeltekst og reflekterer i nogle minutter over tekstens betydning.

Hver torsdag kl. 17

Stilhed Efter refleksionen spiller organisten et interludium på flyglet, og præsten beder en bøn, som går over i et minuts stilhed, der afsluttes med Fadervor i fællesskab. Læsning, refleksion og bøn rundes af med, at velsignelsen lyses.

Inspiration Aftensang er inspireret af den gamle ’Evensong’, som siden 1600-tallet har været udbredt i engelske kirke.

Sang Før vi går hver til sit, synger vi endnu en salme, og organisten slutter hele andagten af med postludium på flyglet.

Lys Kirken er åben fra 16.50, og det store lys, Kristus-lyset, i midten af lysgloben er tændt. De deltagende kommer stille ind i kirken, og der er mulighed for at tænde et lys, inden man finder sig en plads og sætter sig til rette.

Rum til ro Aftensang er en pause i skumringstimen, som ligger fast hver uge. Den giver et rum til at nyde musik og sang, til fordybelse og eftertanke - og til bare at være stille. Et rum, hvor man kan være sig selv i fællesskab med andre, og endelig er der tid og ro til at veksle et par ord sammen, inden vi skilles ved 17.30-tiden.

Musik Når de tre gange tre bedeslag har lydt, spiller organisten et præludium på flyglet, og

Efterårets aktiviteter 6/9 8/9

Kirketur. I år går turen til Helsingør, hvor vi besøger den Katolske kirke og menighed Høstgudstjeneste

21/9 3/10 5/10 27/10 28/11

Sogneløb Menighedsrådsmøde Landemode, Domkirken i Helsingør Foredrag om Kirkegård af Joakim Garff Menighedsrådsmøde

10


Vidste du det? med. Motetten har ofte tilknytning til den tekst, der bliver prædiket over.

Organist i Rungsted Kirke Siden 1990 har Lise Hanskov arbejdet som organist i Rungsted Kirke. Arbejdet som organist omfatter at spille til højmesser, barnedåb, bryllupper, vielser, bisættelser, begravelser, plejehjemsgudstjenester og mange andre tjenester, så som konfirmationer, minikonfirmandundervisning, sognemøder og menighedsmøder.

Rungsted Kirke er en meget levende kirke med en stor menighed, og der synges godt med på salmerne. Det er meget inspirerende for mit arbejde. Endvidere er det spændende for mig som organist at der ved nogle vielser eller bisættelser er særlige indslag med dygtige musikere og solister - det kræver særlig forberedelse af mig, men giver også en stor tilfredsstillelse at være med til. Som noget nyt har vi fra efteråret 2012 indført Aftensang hver torsdag kl. 17 af blot en halv times varighed. Ved disse lejligheder spiller jeg på kirkens flygel. Præsten læser op og vælger en tekst som han/hun reflekterer eller prædiker over. Efter nogle bønner synger vi et par salmer, og jeg spiller i alt 3 stykker musik. Der er også afsat tid til andagtsfuld stilhed og præsten slutter af med at velsigne menigheden.

Lise er uddannet pianist med diplomeksamen ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium og tog senere diplomeksamen på orgel. I alt 11 år på musikkonservatoriet blev det til, et år mindre end den normerede tid. Lise fortæller om sit arbejde: ”Når man spiller orgel, har man et helt lille orkester foran sig. Man kan registrere orglet til at spille med få stemmer så det lyder meget stille, og så kan man registrere op, så det kan lyde meget kraftigt. Rungsted Kirkes orgel har 19 stemmer, og tre rækker tangenter – to der betjenes med hænderne og en der betjenes med fødderne. Man læser hele tre linjer på en gang, når man spiller værker med pedalspil. Det kræver øvelse og et godt overblik, bl.a. fordi man hele tiden skal følge med i selve forløbet af højmessen.

Der opføres en række koncerter i løbet af året i Rungsted Kirke som involverer organisten enten som solist, dirigent, akkompagnatør eller arrangør, i samarbejde med Menighedsrådets musikudvalg. At være organist er et meget tilfredsstillende arbejde for et musisk menneske som mig, men der ligger også meget arbejde bag, måske mere end de fleste forestiller sig. Men når man som organist hører at menigheden synger med og sangen klinger sammen med musikken, så går man glad hjem fra arbejde.”

Som organist arbejder man også med et kor, som man indstuderer motet og korsvar

11


Prædiken v/ Bodil BangBerthelsen

I konfirmander og jeg har jo talt meget om, at rigdom, magt og indflydelse ikke er det vigtigste i livet. Det er rart, men det er troen, håbet og kærligheden, som Gud taler om, der er det vigtigste for et virkeligt ”rigt” liv!” Og dagens tekst handler netop om Guds livgivende ord.

Søndag Seksagesima - 3. februar 2013

Gud er i en stadig kamp mod Djævlen og hans ord Gud skabte livet, og Gud opretholder det og er i en stadig kamp mod Djævlen og hans ord. En kamp som foregår overalt, og som vi meget ofte ikke kan gennemskue, for den djævelske frister kan iklæde sig mangeartede dragter, og form og skikkelse forandres til stadighed. Tidsler vokser overalt, og ukrudt kan synes smukt! For at blive i lignelsernes sprogbillede.

Tekst: Matt. 21,1-9 Herre Jesus, vi er her i dit hus dit ord at høre; vær du selv i Ånden nær, dan vort hjerte og vort øre, at vi må i sjæl og sinde lukke dig og Himlen inde! ”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.” ”Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« Men han svarede: »Der står skrevet: ’Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.” Sådan lyder en del af fortællingen om Jesu fristelse i ørkenen, som vi alle skal høre om et par uger i fastetiden. En tekst som understreger, hvor vigtige Guds ord er i vores liv. Og

Menneskeord – Guds eller Djævlens? Som skabt i Guds billede har vi også fået talens brug - ordets skaberkraft - men brugt forkert er det Djævlens, vi bruger. Hans stemme kan være melodiøs og indsmigrende og virke meget overbevisende. Derfor er det så svært at høre, når vi lytter til hinanden, hvem der i virkeligheden taler - og det værste er - at vi heller ikke selv altid kan høre, med hvis stemme vi selv taler! Om det er Guds eller Djævlens? Og der er en gammel talemåde, der lyder: ”Hvad hjertet er fuldt af, det løber munden over med”. Det er alvorlige sager, vi har at forholde os til her! Den gavmilde sædemand sår hele året Dagens lignelser kan hjælpe os! Den første fortæller, at der hele tiden er en ny begyndelse. For Guds ord er det såtid hele året! Dag ud og dag ind! Og den gavmilde sædemand sår med kærlig og ødsel hånd sine ord ud, og det uden at tage hensyn til, om det kan betale sig, uden at gøre indsats

12


Refleksioner over menneskets indbyrdes brug af menneskeordet Nu vil jeg dele nogle tanker med jer om menneskeordet. Om vor indbyrdes brug af det. Mandens og kvindens sprogbrug Forleden havde vi den kendte præst og teolog Preben Kok som foredragsholder her i Rungsted Kirke, og han havde den faste overbevisning, at der foregår en lydløs kommunikation mellem mand og kvinde i et ægteskab, og at det også er den, som bærer forholdet. Det er ikke kun ordene! Det er ikke samtalen, for mænd og kvinder kommunikerer på forskellig vis! Kvinder har brug for mange ord, mænd for meget færre. Men vi har alle brug for nogle mellem os. Vi skal blot passe på ikke at pådutte hinanden vort eget behov!

op mod udbytte. Den flittige sædemand er den nådige Gud. Men når det lykkes; når ordene, troen, vækkes, slår rod, vokser og bærer kerne, så glæder sig den store mester som ingen anden. ”Så er hans gerning al sket”, som der står i en gammel salme! Jordbunden er omskiftelig I den anden lignelse ligger fokus ikke så meget på sædemanden, men langt mere på jordens beskaffenhed. På menneskene som modtagere af Guds evangelium. Af Guds ord. Og man kan så diskutere, om der er tale om flere mennesker, der svarer til de forskellige typer grobund, eller om lignelsen beskriver det enkelte menneske og dets omskiftelige evne til at tage imod den kærlige og gavmilde Guds nådegaver. Min udlægning er her, at der er tale om det enkelte menneske. Den sidste lignelse skal fremkalde selvransagelse og eftertænksomhed. Men hele tiden på nådens baggrund. Det er aldrig for sent. Det er også såtid nu. Og i modsætning til hvad tilfældet er ude på landet i landbruget, så sår Gud i alt slags vejr. Det vil sige både i storm, sne og slud, og i sol og regn. Både når jeg er modtagelig for nådens og kærlighedens evangelium, og når jeg ikke er det! Og når jeg tvivler eller fristes af Djævlen! Gud sender sit evangelium og sin Helligånd gang på gang.

Det tavse sprog Selvfølgelig er der også noget, som hedder det tavse sprog, hvor vi kan kommunikere ene og alene ved et blik eller mimik. Jeg har hørt, at det er op til 75 procent af vor kommunikation, som er ordløs! Men det betyder ingenlunde, at ordet og kommunikationen mellem os ikke er vigtig. Den er livsvigtig! Det er ved den, vi kan nå hinanden og skabe et meningsfyldt forhold til hinanden. Vi kan kærtegne hinanden ved ord, vi

13


Visdom kontra dårskab Det er nu ellers ikke ord, vi mangler i vort samfund. Hver en dag er fyldt med ekspert-ord. Vi har rigtig mange eksperter, som taler til os og for os. Det havde man sådan set også på Jesu tid. Datidens kloge hoveder og guddommelige sandsigere var både af jødisk og græsk herkomst, og i Korinterbrevet hører vi om splid i Korinth mellem kristne grupper i byen. Nogle er jødiske karismatikere, andre er grækere præget af den hellenistiske videnskabs- og visdomskultur. Begge havde deres egen tilgang til budskabet om Jesus Kristus. Førstnævnte krævede tegn, og sidstnævnte fokuserede mest på den almægtige Gud og havde det meget svært med den svage og hjælpeløse Jesus Kristus, der på uforklarlig vis var opstået. Og når nogle prædikede Guds frelse kun for dem, der troede på ”dårskaben” om Jesus Kristus, der blev korsfæstet for at vidne om Guds kraft og visdom, så var der virkelig tale om en ødelæggende dårskab, der måtte bekæmpes. Det dannede menneske satte ikke sin lid til religiøse tegn, men til visdom og viden! Og kampen foregår endnu. Troens dårskab overgår vor forstand. Og vi er jo også skabt med fornuft og frihed, med evnen til at handle. Men også i Guds billede. Det betyder, at Guds sædekorn kan slå rod i vor hjertemuld og gøre os gudbilledlige, hvilket medfører, at vi kun kan høre Guds stemme og ikke Djævlens! Den der har ører at høre med, skal høre! At der er et dilemma mellem tro og fornuft, vidste Herren ifølge Esajas godt: ”For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje”, siger Herren. Lad os sammen udsige: Gudskelov for det! Amen.

kan trøste og dele oplevelser med hinanden, vi kan dele synspunkter og holde modet oppe osv. Men vi har også brug for andre ord end dem vi hører fra vore nærmeste. For vi er mange derude på Herrens mark. Og skal vi gro sammen, så betyder også de små ord noget. De små ord Vi har alle brug for noget så simpelt som et tak, noget så simpelt som godnat, goddag, godmorgen. Ord som: ”Hvordan har du det?” Vi har brug for vor næstes ord; det eller de som viser os, at vi bliver set. Gud gjorde os jo også til sine medskabere, og derfor har vi også den fantastiske mulighed at skabe livsglæde og livslyst hos hinanden med ord, som rummer hensyntagen, opmærksomhed, fællesskab, tro, håb og kærlighed. Vi kan skabe med sande og ærlige ord, som også er kærlige ord, og hvis vi har en dårlig dag så med respektfulde ord. Troens og kærlighedens ord udsiger lydløst: ”Du er min bror/søster i Jesus Kristus, du er min bror/søster i Guds skaberværk, - du har en helt unik værdi for Faderen og Sønnen, ja du har guddommelig værdi, uanset hvad jeg synes, og hvilket humør jeg er i!” Dialog er livgivende og livopretholdende. Den der får svar på en velment morgenhilsen glædes, den der ikke får det, føler afmagt.” Jeg vovede at vise dig, at jeg ser dig og gerne selv vil ses, men du afviser mig, og her står jeg. Kasseret! ”

Salmer: 403, 392, 399, 313, 464, 645, 400.

14


Nyt fra Menighedsrådet Menighedsrådsvalget i november 2012 endte for Rungsted Sogns vedkommende i et ”aftalevalg” eller som det uofficielt også kaldes et ”fredsvalg,” idet der kun var indleveret én kandidatliste. Valgresultatet indeholdt for det meste velkendte navne på personer, som enten havde været medlem eller stedfortræder i det forrige råd, hvilket er godt for det forestående arbejde. Nye navne er også på listen, nemlig Karen Heidemann og Erling Højsgaard. Valget betød samtidig, at vi sagde farvel til Bente Damgaard, Mimi Overgaard-Petersen og Sven Bak-Jensen. I det nye råd kom der også tre nye stedfortrædere: Bente Hedegaard, Jens Taarnskov og Brian Partov. De pågældende vil traditionen tro blive inddraget i rådsarbejdet så meget som muligt. Jeg ser med fortrøstning frem til den nye rådsperiode, hvor vi som menighedsråd vil bestræbe os på at skabe så gode rammer som muligt for vore tre engagerede og dygtige præsters forkyndelse.

men jeg kan forsikre jer om, at vi glæder os til dette arbejde, og at vi vil gøre vort bedste. Christian J. Andersen Formand for Rungsted Sogns menighedsråd

Indbydelse til Menighedsmøde Søndag d. 7. april kl. 11.30 - 13.30 inviterer menighedsrådet til Menighedsmøde i Sognehuset, hvor vi vil orientere om kirkens aktiviteter, regnskab og planer for det kommende år. Alle er velkomne. Der sker mange ting i kirken i årets løb, og derfor er det meget vigtigt at høre andre end menighedsrådsmedlemmernes mening. Deltagerne vil derfor blive spurgt om deres mening om en række af de aktiviteter, vi har gennemført og agter at gennemføre i fremtiden. Det er vigtigt, at vi får en god og seriøs drøftelse og diskussion i en forhåbentlig uformel og afslappet atmosfære.

Forårets aktiviteter Menighedsrådet har nu konstitueret sig og er i gang med at planlægge de kommende aktiviteter. I marts afholdt rådet et visionsmøde hvor rådet undersøgte mulige nye aktiviteter, evaluerede nuværende aktiviteter og så kritisk på den måde rådet indtil nu har organiseret sit arbejde på.

Præsentation af menighedsrådet

Budget for 2014 Der bliver ganske givet ikke flere penge i det kommende budgetår, men pladsen foran kirken er ved at være i en så dårlig stand, at rådet har besluttet at fremskynde renoveringen af denne plads og starte den et år tidligere end planlagt. Den nuværende type belægning har ikke kunnet holde til den tunge trafik. Derfor beder vi om kirkegængernes forståelse og tålmodighed, når der engang i foråret iværksættes en renovering af denne plads. Der er nok at se til for det nye råd,

Christian Andersen (formand) Birkedalen 11, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 45761310 / 21132607 cj43@fasttvnet.dk Medlem af flg. udvalg: Kirkeudvalget, Valgbesty relsen, Børn og unge, Musikudvalget.

15


Karen Heidemann Solsortevej 7, 2970 Hørsholm Tlf. 40728255 karenhc@live.dk Medlem af flg. udvalg: Præstegårdsudvalget (formand), Børn og unge, Menighedsplejens bestyrelse.

Johan-Ulrich Krause (næstform. og kirkev.) Drosselvej 3, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 45869977 / 51505711 juk@ukrause.dk Ingen udvalgsposter. Ellen Güttler (kontaktperson) Rungsted Strandvej 69A, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 45865560 elg@kabelmail.dk Medlem af flg. udvalg: Ældreudvalget.

Erling Højsgaard Ørnevej 3, 2970 Hørsholm Tlf. 45868367 / 28407614 eh@bulkship.dk Medlem af flg. udvalg: Kirkeudvalget (formand), Valgbestyrelsen (formand), Kirkegårdsbestyrelsen.

Birgit Willumsen Veng (kasserer) Rungstedvej 133, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 45863713 carlv@mail.dk Medlem af flg. udvalg: Kirkeudvalget, Valgbesty relsen, Menighedsplejens bestyrelse.

Gerd Sundby-Holm Anemonevej 38, 2970 Hørsholm Tlf. 45865208 / 29785520 gerd.sundbyholm@ gmail.com Medlem af flg. udvalg: Ældreudvalget (formand).

Asbjørn Asbjørnson Teglgårdsvej 337, st.th. 3050 Humlebæk Tlf. 49192839 / 5174331 asbjoernson@mail.dk Medlem af flg. udvalg: Kirkeudvalget, Børn og unge, Musikudvalget (formand), Kirkegårds bestyrelsen.

Hanne Tommerup Ulvemosevej 8, 2960 Rungsted Kyst Telefon 45862113, mobil 40712113 hanne@tommerup.com Medlem af flg. udvalg: Informationsudvalget, Foredrag og Studiekredse (formand).

Poul Bay, Præstevænget 6, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 45765112 / 24777179 poulbay@privat.dk Medlem af flg. udvalg: Præstegårdsudvalget, Informationsudvalget (formand), Foredrag og Studiekredse.

16


Stedfortrædere

Konfirmation 2014 Anne Marie Janus Hulsøvang 1 A, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 45868819 / 40250780 annemjanus@gmail.com Medlem af flg. udvalg: Børn og unge.

Hvis du bor i Rungsted Sogn og ønsker at blive konfirmeret i Rungsted Kirke, skal du forholde dig således: • Tilmeld dig til indskrivningsmøde på www.rungstedkirke.dk fra 14. maj til 6. juni 2013 ved at udfylde blanketten ”Konfirmation” og sende den elektro nisk til kirken. Du får en mail som be kræftelse på tilmeldingen til indskriv ningsmødet.

Bente Hedegaard Axel Heides Vej 52, 2970 Hørsholm Tlf 45867610 / 29441472 bhe@horsholm.dk Medlem af flg. udvalg: Præstegårdsudvalget, Ældreudvalget, Foredrag og Studiekredse.

Brian Partov Ørbækgårds Alle 713, 2970 Hørsholm Tlf. 45762596 / 51156771 partov@mail.dk Medlem af flg. udvalg: Kirkeudvalget, Musikud- valget, Foredrag og Studiekredse. Jens Taarnskov Gl. Vallerødvej 36, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 45867058 / 31338021 jens@taarnskov.com Medlem af flg. udvalg: Kirkeudvalget, Informationsudvalget, Musikudvalget.

Hvis du går på Vallerød Skole møder du og dine forældre op i Rungsted kirke søndag den 9. juni kl. 10 til gudstjenesten. Efter denne vil indskrivning til konfirmationsforberedelse finde sted.

Hvis du går på Privatskolerne møder du og dine forældre op i Rungsted kirke søndag den 16. juni kl. 10 til gudstjenesten. Efter denne vil indskrivning til konfirmationsforberedelse finde sted.

Hvis du går på Rungsted Skole møder du og dine forældre op i Rungsted kirke søndag den 23. juni kl. 10 til gudstjenesten. Efter denne vil indskrivning til konfirmationsforberedelse finde sted.

Bemærk, at du således både skal udfylde den elektroniske blanket og deltage i indskrivningsmødet for at være tilmeldt til konfirmationsforberedelsen i Rungsted Kirke.

Karin Berning V. Pennehavevej 3A, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 45862804 fruberning@hotmail.com Medlem af flg. udvalg: Musikudvalget, Foredrag og Studiekredse.

Undervisningstider og konfirmationsdatoer: Rungsted Skole: Tirsdag kl. 08.00-09.35 A-klasse Tirsdag kl. 16.00-17.35 B-klasse Konfirmation: A-klassen 26/4 2014 / B-klassen 27/4 2014 Præst: Bodil Bang-Berthelsen / 4586 3636 bbb@km.dk { fortsættes næste side) 17


Vallerødskolen: Torsdag kl. 08.00 - 09.35 (+ evt. onsdag kl. 15.30-17.05). Konfirmation: 10/5 & 11/5 2014 Præst: Dorte Fabrin Beltoft, 61 70 22 78 / dfb@km.dk

c) Fordi jeg ikke vidste ret meget om kristendommen og gerne ville lære mere. d) Jeg synes, at det ville være mærkeligt ikke at gå til præst, når alle andre går til præst. Jeg går også for at være en del af det sociale. 2: Hvad har gjort størst indtryk på dig? a) Det har gjort stort indtryk på mig at finde ud af hvor meget sammenhold/ fællesskab der egentlig er i (og uden om) kirken. Hvor meget mennesker holder sammen og hjælpes ad i f.eks. Rungsted kirke. b) Nok alle søndagene i kirken. Alle de historier, vi får fortalt, er i overført betydning omkring morale og det interesser mig meget. c) Hvor mange der kommer til gudstjenesterne. Der kommer mange flere end jeg troede. At kirken laver så mange arrangementer. d) Alle budskaberne i biblen. Jeg har aldrig lagt mærke til dem før, men de blive rigtig nævnt til gudstjenesterne. Selvom jeg ikke tror på alle historierne, har de været en af grundene til, at jeg godt vil konfirmeres nu (på grund af budskaberne). Nadveren har også gjort et stort indtryk. Jeg havde aldrig gået til nadver før. Jeg syntes, det lød ubehageligt, at det var Jesu blod og legeme. Nu hvor jeg ved, hvad det står for, synes jeg, at nadver er en god handling.

Privatskolerne: Torsdag 15.30 - 17.05 (+ evt. onsdag kl. 15.30-17.05). Konfirmation: 3/5 & 4/5 2014 Præst: Hans-Henrik Nissen, 4586 2325 / hhn@km.dk

Det siger konfirmanderne

Sognets præster har lavet en lille ‘forbrugerundersøgelse’ blandt konfirmanderne årgang 2012-13. Nedenfor finder du spørgsmål og svar. Som det fremgår, drejer det sig ikke kun om at få en fest og gaver. At være konfirmand 2013 rummer mange tanker og overvejelser.

3: Hvordan vil du tænke på kirken i fremtiden? a) Jeg tror kirken vil være der i min fremtid. Den vil være et sted, hvor jeg altid kan dele min glæde, men også min sorg, hvis jeg har problemer. b) Som et sted hvor man kan komme og tænke over tingene, finde inspiration og andet. c) Som et helligt sted, hvor man kan være sig selv. d) Som et sted, hvor man kan finde trøst og tryghed. Et pusterum, hvor man bare kan sidde lidt og tænke over forskellige ting.

1: Hvorfor valgte du at gå til præst? a) Jeg har været meget i tvivl om, jeg ville konfirmeres, men mine forældre sagde, at jeg skulle gå til præst, for man kan ikke sige nej til noget, man ikke ved hvad er. Det er jeg også enig i. Nu er jeg ret sikker på, at jeg vil konfirmeres. Det er jo en tradition og en hyggelig begivenhed, man holder sammen med familie og venner. b) Fordi jeg gerne vil konfirmeres, da jeg tror der er mere mellem himmel og jord end folk kan påvise. Jeg tror ikke på at det hele er tilfældigt.

18


Børn og unge Minikonfirmander

Fredensborg Provstis Børnekor 0.-2. kl. Juniorkor 3.-6. kl. Koncertkor 4.-6. kl. - ugentlig sangundervisning for børn fra 6-års-alderen og opefter

Minikonfirmandforberedelse er for elever, som har bopæl i Rungsted Sogn og som efter sommerferien går i 3. klasse på Rungsted Skole, Rungsted private Realskole samt andre skoler i kommunen. Hvis dit barn ønsker at gå til minikonfirmandforberedelse i Rungsted Kirke, skal du forholde dig således: • Tilmeld dig til indskrivningsmøde på www.rungstedkirke.dk fra 14. maj til 16. juni 2013 ved at udfylde blanket ten ”Minikonfirmand” og sende den elektronisk til kirken. Du får en mail som bekræftelse på tilmeldingen til indskrivningsmødet. • Indskrivningsmødet finder sted i Rungsted Kirke TIRSDAG DEN 18. juni kl. 17-18, hvor sognets præ- ster vil fortælle om undervisningen. Bemærk venligst, at for at dit barn er tilmeldt til minikonfirmandundervisningen, skal du både udfylde og sende den elektroniske blanket og deltage i indskrivningsmødet den 18. juni. Undervisningstid og -sted: Undervisningen finder sted i kirkens lokaler HVER TIRSDAG i perioden fra 1/10 - 10/12 2013 kl. 13.30-15.30 (eneste undtagelse er uge 42). Afhentning ved skolerne kan eventuelt arrangeres. Hvis du som forældre/ bedsteforældre har tid og lyst til at hjælpe os med nogle af de praktiske ting, må du meget gerne ringe på enten 45863636/61702278. Venlig hilsen præsterne ved Rungsted kirke

- optræden ved koncerter og gudstjenester - deltagelse i korstævner og workshops - godt fællesskab med andre sangglade børn - musikkonservatorieuddannede lærere Hvis du bor i Rungsted sogn - er mellem 6-12 år og godt kunne tænke dig at synge i kor, så er her en fantastisk mulighed. Vi øver hver torsdag eftermiddag fra kl. 17.30-19.00 i Arken ved Rungsted kirke, Bolbrovej 15. Vi kalder stedet for ’Arken’, fordi det er et trygt og hyggeligt sted at være, og hvor korleder Cille Buch glæder sig til at synge sammen med dig og de andre børn. Gå ind på www.fredensborgkor.dk og se nærmere. Du er også velkommen til bare at møde op en torsdag for at se om det er noget for dig. Det koster kun kr. 300,- for en sæson. Hjertelig velkommen!

19


Sommerhøjskole

Koncerter i Rungsted Kirke

Johannesevangeliet i sin helhed Johannesevangeliet er et ca. 27 sider langt skrift i Biblen. Det er ikke så meget. Alligevel kan man opleve at gå i stå i læsningen allerede i forordet. For teksten er indimellem så fortættet af betydning, at man bliver mæt, næsten før man får begyndt. ’Tegnenes bog’ og ’Herlighedens bog ’ hvordan hænger de sammen? Hvad tyder tegnene på? Hvorfor er der lige syv? Hvordan viser Guds herlighed sig? Hvem er Yndlingsdisciplen og hvad med Peter? Jesus siger om sig selv, at han er vejen, sandheden og livet, men hvor fører vejen hen? Hvordan fremstilles Jesus i Johannesevangeliet? Hvad blev der af fortællingen om Jesu dåb, som vi kender fra de øvrige evangelier? Hvorfor er indstiftelsen af nadveren erstattet af en fortælling, hvor Jesus vasker fødder på sine venner? To timer fordelt over tre lørdage hvor man kan blive lidt klogere på den fjerde evangelist. Første gang: Introduktion og overblik over evangeliet. Anden gang: ’Tegnenes bog’. Tredje gang: ’Herlighedens bog’ og sammenfatning. Evangeliet læses ud fra en opfattelse af det som en hel og velkomponeret fortælling, med begyndelse, midte og afslutning. Formfuldendt indrammet af forord og efterord, samt et senere tilføjet kapitel 21. Vi mødes i Sognehuset lørdag den 1/6, 8/6 og 15/6 fra kl. 10.00 – 12.00. Der vil være en kop kaffe eller te og vi holder en kort pause ved 11-tiden. Der er ingen forberedelse, men mulighed for at stille spørgsmål og overveje mulige svar i fællesskab. Jeg glæder mig til at se jer. Dorte Fabrin Beltoft

Søndag den 24. marts kl. 20.00 Jesu Kristi syv ord på korset Af Joseph Heydn. Med strygekvartetten CoMa og oplæsning af Dorte Fabrin Beltoft. CoMa kvartetten opfører Haydn’s meditation over Jesu syv ord på korset, skrevet 1786. Kom og lyt til en smuk koncert som en optakt til Påsken. Gratis adgang. Søndag 7. april kl. 20.00 Koncert med violinist Loussine Azizian. Prædebutkoncert med værker af J. S. Bach, Stravinsky og Ysaye. Loussine Azizian akkompagneres af Frederik Graversen på klaver og Marie Helene Bessesen på cello. Gratis adgang. Sommerkoncert med Hørsholmkoret Onsdag den 12. juni kl. 20.00 Koret synger bl.a.værker af Buxtehude og Hartmann og der bliver lejlighed til at synge med på et par fællessange og salmer. Der er gratis adgang. 20


Rungsted Sogns Menighedspleje Søndag den 9. juni kl. 6.00! Kom med og hør fuglenes morgenkoncert! Vi mødes kl. 6.00 på parkeringspladsen ved Rungsted kirke og laver samkørsel til Vaserne, et af Nordsjællands bedste fuglesteder. Her går vi en dejlig tur. Vores ornitolog, Ole E. Meyer, fortæller, hvilke fugle vi hører og ser. Det er højsæson for nattergal og mange andre fine sangfugle. Efter et par timer tager vi tilbage og spiser hyggelig morgenmad sammen i Sognehuset, og bagefter passer det sikkert fint med gudstjenesten. Pris 30 kr. for voksne, 20 kr. for børn. Betales på dagen. Tilmelding senest fredag den 7. juni til Ulla Primdal, tlf.: 45860642, e-mail: ulla.primdal@mail.dk

Forårsmarked søndag den 26. maj kl. 11.30 - 15 Kom og vind fine gevinster i lotteriet, gør et godt fund i bogboden eller loppemarked og børneloppemarked, spis frokost i caféen eller prøv en nygrillet pølse, køb ind i delikatesseboden, prøv lykken i tombolaen eller lykkehjulet og glem ikke at besøge planteboden. Kom og vær med, hyg dig, gør et godt køb og støt på denne måde menighedsplejens arbejde! Lopper Til forårsmarkedet skal der skaffes ”lopper” til loppemarkedet. Har du derfor ting liggende på loft eller i kælder, så som køkkengrej, porcelæn, glas, legetøj, spil eller andet (dog ikke møbler), modtager Ulla Primdal, tlf. 45860642, eller Margit Skytte, tlf. 45865730 gerne henvendelse. Drejer det sig om bøger, cd’er o.l., skal henvendelse ske til Poul Bay, tlf. 45765112. Har du overskud af frugt i fryseren, vil vi meget gerne forvandle det til syltetøj, der sælges i delikatesseboden. Eller vil du selv bidrage med syltetøj, er det meget velkomment.

Sommerfrokost Søndag den 7. juli kl. 12 Vi håber på dejligt vejr og holder en hyggelig sommerfrokost i præstegårdshaven på Bolbrovej 10 B, søndag den7. juli kl. 12.00. Prisen er 75 kr. for maden og et glas vin/ en øl/ en vand. Tilmeld dig senest torsdag den 4. juli til Mimi Overgaard, tlf.:4586 7747 e-mail: mimi.over@email.dk

Noget for dig? Det er rigtig hyggeligt og sjovt at være med til at lave forårsmarked! Vi har altid brug for hjælpende hoveder og hænder. Har du lyst til at være med, så kontakt Margit Skytte tlf.: 45865730, e-mail: mskytte@ privat.dk

Julemarkedet 2012 blev, på trods af snestorm, en hyggelig og god dag, der gav et fint overskud på 29.345 kr. Tak til alle, der deltog i dagen!

21


Højmesser i Rungsted Kirke kl.10.00 / Marts - Maj 2013 MARTS Søndag 3. 3. s. i fasten (Luk. 11,14-28) Søndag 10. Midfaste ( Joh. 6,1-15) Søndag 17. Mariæ Bebudelsesdag (Luk. 1,26-36) Søndag 24. Palmesøndag (Matt. 21,1-9) Torsdag 28. Skærtorsdag kl. 19.30 (Matt. 26,17-30) Fredag 29. Langfredag (Liturgisk) Søndag 31. Påskedag (Mark. 16,1-8)

BBB / Kirkekaffe HHN Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp BBB DFB HHN Fælles spisning i Sognehuset efter gudstjenesten BBB BBB

APRIL Mandag 1. 2. påskedag (Luk. 24,13-35) Søndag 7. 1. s. e. påske ( Joh. 20,19-31) Søndag 14. 2. s. e. påske ( Joh. 10,11-16) Søndag 21. 3. s. e. påske ( Joh. 16,16-22) Fredag 26. Konfirmation 9.30 & 12.00 Lørdag 27. Konfirmation 9.30 & 12.00 Søndag 28. Konfirmation 9.30 & 12.00

DFB HHN / Kirkekaffe BBB HHN Konfirmandoverhøring HHN HHN BBB

MAJ Lørdag 4. Konfirmation 9.30 & 12.00 DFB Søndag 5. Konfirmation 9.30 & 12.00 BBB Torsdag 9. Konfirmation 9.30 & 12.00 DFB Søndag 12. 6. s. e. påske ( Joh. 15,26-16,4) BBB Kirkekaffe Søndag 19. Pinsedag ( Joh. 14,22-31) HHN Mandag 20. 2. pinsedag ( Joh. 3,16-21) Udendørs gudstjeneste på Rungstedlund / i tilfælde af regn i Rungsted kirke Søndag 26. Trinitatis ( Joh. 3,1-15) BBB FORÅRSMARKED KL. 11.30 - 15.00

22


Højmesser i Rungsted Kirke kl.10.00 / Juni - August 2013 JUNI Søndag 2. 1. s. e. trin. (Luk. 16,19-31) Søndag 9. 2. s. e. trin. (Luk. 14,16-24) Søndag 16. 3. s. e. trin. (Luk. 15,1-10) Søndag 23. 4. s. e. trin. (Luk. 6,36-42) Søndag 30. 5. s. e. trin. (Luk. 5,1-11)

DFB Kirkekaffe DFB Konfirmandindskrivning (Vallerød Skole) HHN Konfirmandindskrivning (privatskoler) BBB Konfirmandindskrivning (Rungsted Skole) HHN

JULI Søndag 7. 6. s. e. trin. (Matt. 5,20-26) Søndag 14. 7. s. e. trin. (Luk. 19,1-10) Søndag 21. 8. s. e. trin. (Matt. 7,15-21) Søndag 28. 9. s. e. trin (Luk. 16,1-9)

HHN Sommerfrokost i præstegårdshaven DFB HHN HHN Kirkekaffe

AUGUST Søndag 4. 10. s. e. trin. (Luk.19,41-48) Søndag 11. 11. s. e. trin. (Luk. 18,9-14) Søndag 18. 12. s. e. trin. (Mk. 7,31-37) Søndag 25. 13. s. e. trin. (Luk. 10,23-37)

BBB BBB DFB Kirkekaffe HHN

Kirketjener ved Rungsted Kirke Vor nuværende kirketjener Bent Pedersen stopper for at gå på pension. Vi skal finde en afløser for Bent. Hvis jobbet måtte interessere dig, så se yderligere information og arbejdsbeskrivelse på www.rungstedkirke.dk Ansøgningsfristen er 2. april.

23


550 Adresser & træffetider Provst Hans-Henrik Nissen (kbf ) Bolbrovej 10B, 2960 Rungsted Kyst. Træffes bedst tirsdag og fredag kl. 10-11 samt onsdag kl. 16-18. Fri mandag. Tlf./Fax. 45862325. hhn@km.dk

Kirkelige handlinger Dåb/navngivning Barnet skal have et navn inden 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller navngivning. Dåb aftales først med en af præsterne. Der kan ikke aftales dåb til den første højmesse i hver måned. Efterfølgende udfyldes skema på www.rungstedkirke.dk. Navngivning aftales direkte med kirkekontoret.

Sognepræst Bodil Bang-Berthelsen Peder Oxes Vej 5, 2960 Rungsted Kyst. Træffes tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11, torsdag kl. 16-18. Fri mandag. Tlf. 45863636. bbb@km.dk Sognepræst Dorte Fabrin Beltoft Tlf. 61702278. Fridag fredag. Rungsted Kirke, Bolbrovej 15, 2960 Rungsted Kyst. dfb@km.dk For alle 3 præster gælder, at du er velkommen til at henvende dig både personligt og pr. telefon - også udenfor træffetiderne.

Vielse Hos en af præsterne aftales dag og tidspunkt for vielse. Efterfølgende udfyldes skema på www.rungstedkirke.dk.

Kirkekontoret, Kordegn Tine Brøcher Bolbrovej 15, 2960 Rungsted Kyst. Åbent tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-13, torsdag 10-17. Tlf. 45867879. Fax 45760632 tibr@km.dk eller rungsted.sogn@km.dk

Bisættelse / begravelse For aftale om bisættelse/begravelse fra kirke eller kapel rettes henvendelse til præsten om dag og tidspunkt.

Organist Lise Hanskov Fri mandag. Tlf. 26211888 lise@rungstedkirke.dk

Hjemmealtergang Præsten forretter altergang hos ældre eller svagelige, som ikke har mulighed for at komme til alters i kirken. Aftale træffes telefonisk.

Kirketjener Tlf. 40326084. Træffetid kl. 10-13. kirketjener@rungstedkirke.dk Menighedsrådsformand Christian J. Andersen. Tlf. 45761310. cj43@fasttvnet.dk Kirkeværge Johan-Ulrich Krause Tlf. 45869977. juk@ukrause.dk

Personlig samtale Præsterne står til rådighed for personlig samtale. Aftale træffes telefonisk med præsten.

Rungsted Sogns Menighedspleje Formand: Hanne Flensborg Thomsen Tlf. 45570581 hanne.flensborg@mail.tele.dk

Præsten har absolut tavshedspligt.

Kirkegårdsleder Vagn Andersen, tlf. 45860584. vagn@hoersholmkirkegaard.dk

Husk at holde dig orienteret på www.rungstedkirke.dk

Kirkebilen kan benyttes af sognets gangbesværede. Bestilles senest fredag kl. 12 på tlf. 45867879.

24 www.rungstedkirke.dk

Rungsted Sogneblad - Nr. 2 - 2013