Kirkepartner - februar - 2017

Page 1

LEVERANDØRGUIDE side 7-18 .........

Lige at t til ag ud e

KIRKEMINISTER METTE BOCK TIL NYE MENIGHEDSRÅD:

Vær åbne og nysgerrige Side 4-5

Kirkepartner.dk Leverandørguide 2017

- alt til kirken på et sted!


LEVERANDØRGUIDE 2017

Redaktør Carsten Dybkjær Højmarken 4 | 5491 Blommenslyst tlf. 3166 9998 | info@kirkepartner.dk Journalist Svend Løbner, Kirkeligt Medieakademi tlf. 2870 7703 | sl@medieakademi.dk Sparringspartnere www.kirkekonsulenter.dk og provstier Bestil leverandørguide Få leverandørguiden sendt direkte til kirkekontoret, menighedsrådsmedlem eller medarbejder. Kun 49 kr. pr. stk. Bestil her: www.kirkepartner.dk/bestilling eller mail: bestilling@kirkepartner.dk Tryk og distribution Jens Kristian Lynderup Videbæk Bogtrykkeri A·S tlf. 9717 1122 | jl@vbbt.dk Annoncer og salg Via Media | tlf. 3166 9998, viamedia@viamedia.dk Papiret er Svanemærket. ISSN: 2246-7505

I Leverandørguide 2017 kan du finde alle leverandører af lys og lyd til kirken. Du kan finde telefonnumre på arkitekter, billedskærere, blytækkere, boghandlere, gørtlere osv. Den trykte vejviser kan du gemme og have liggende. På internet kan du finde flere leverandører og kirkelige organisationer på www.kirkepartner.dk og læse nyheder på bloggen. Leverandørguide for 2018 udkommer sidst i 2017 og bliver sendt til menighedsrådene. Leverandørguiden er lige til at tage ud og gemme. LYS OG LUTHER Midt i den mørke vinter bar vore forgængere deres små vokslys ind i kirken. Ved kyndelmisse blev lysene velsignet, så de kunne lyse indtil våren kom med lysere dage. Guds eget ord bringer lys til mennesker i en mørk tid. Det er lærdommen fra Luther. Vi skal mærke nåden ved at være accepteret og ikke være bange for andre menneskers dom og forkastelse. Reformationen giver ny inspiration til også at handle. Overalt i landet vil der blive plantet træer som tegn på nyt håb for en verden der er truet af klimakatastrofe. Læs bladet og bliv inspireret. God fornøjelse! Måske ses vi et sted i landet ved årsmøde eller messe. Carsten Dybkjær

Nu er Alwin ”mor” for sine søskende

Alwin og hendes fire søskende blev en tidlig morgen vækket ved lyden af skud. Da børnene kiggede efter, lå begge deres forældre dræbt i sengen. Børnene lever nu som internt fordrevne i Nordirak. 15-årige Alwin har taget ansvaret for fa-

2 KIRKEPARTNER.dk

milien, men de kan ikke klare sig uden hjælp udefra. Mission Øst hjælper familier som Alwin og hendes søskende med at overleve Iraks kolde vintre.

De har også brug for din hjælp!

SMS ME150 til 1245 Koster 150 kr. + alm. sms-takst..

... eller støt arbejdet med MobilePay 20 13 12 12 Mission Øst, Skt. Lukas Vej 13, 2900 Hellerup, tlf. 39612048

Af re d a ktør C arsten D y bkj æ r

KIRKEPARTNER MAGASIN


Menighedsråd fuldt tilfredse med lysbue fra Theis Illumination, der kan justeres efter behov og sender behageligt lys ned over både kor, alter og præst. - Det er så godt, så smukt. Vi er ovenud tilfredse, siger menighedsrådsformand ved Skårup Kirke, Helle Bøvinge-Andersen om en ny lysbue, som Theis Illumination har sat op i kirkens kor. - Man kan give lyset fuld power, så det oplyser hele koret og alteret, og man kan dæmpe lyset, hvis man vil, fortæller hun begejstret. EGNET TIL HVÆLVET LOFT Skårup Kirke har mange hvælvinger, og derfor også hvælvede lofter. Traditionelle lyskroner er placeret ned gennem kirkeskibet, men indtil for nylig lå koret hen i halvmørke. Derfor havde menighedsrådet i Skårup Kirke længe søgt efter en egnet løsning. Menighedsrådsformand Helle Bøvinge-Andersen fandt omsider frem til Theis Illumination, som konstruerede en lysbue efter menighedsrådets ønsker.

_

SOGNEREJSER

STUDIEREJSER FOR ARRANGØRER

Besøg rejsemålet, mød vores samarbejdspartnere og oplev kulturen, før du planlægger din egen sognerejse.

Med stor ihærdighed fik Helle lavet ansøgninger, tegninger og fik alle tilladelser samt bevillinger på plads. Når vi taler kirker, er det lettere sagt end gjort.

Af j our na list Svend L øbner

FLEKSIBELT LYS SKABER KLARHED I SKÅRUP KIRKE

KAN SE UDSKÆRINGER OG MIMIK Men resultatet er ovenud tilfredsstillende, melder hun nu: - Det er så smukt, både når lyset er tændt og når det er slukket. Lysbuen ligger bag hvælvingen, så den ikke ses af menigheden, og præsten i koret bliver heller ikke blændet, da lysbuen er dækket af en metalskinne. Det er en meget bedre løsning end en række almindelige lyspærer, forklarer hun. Buen udsender lys hele vejen fra højre til venstre side af koret og giver derfor skyggefri belysning af både præst og altertavle. Kirkegængerne kan således se præsten og dennes mimik meget klart. Altertavlen med sine udskårne figurer bliver også både tydeligere og flottere med denne krydsbelysning. SPARER PÅ ENERGIEN Lysbuen fra Theis er i ren LED, hvor både det fremadrettede blændfri lys og det bagudrettede indirekte lys kan tændes, slukkes og dæmpes hver for sig. Det varmhvide LED-lys er energi- og miljørigtigt og med en levetid på mindst 50.000 timer svarende til, at lysbuen står tændt konstant i 6 år. Lysbuen er lavet af aluminium og vejer under to kilo. Den er monteret ind i murværket med meget tynde stag, som ikke skader kirkens murværk. Da den er lavet i ren LED, risikerer den ikke at blege farvede flader. Ydermere giver LED også langt mindre varme fra sig end konventionelt lys.

Studierejser 2017-2018 2017 Jan. Marts Juni Sep. Okt.

Israel- Palæstina Rom Oberammergau Norge Malta

2018 April Maj Nov.

1 Santiago Armenien Israel-Palæstina

BESØG UNITASREJSER.DK

KIRKEÅRETS TEKSTRÆKKER FOR BØRN

_

UNITAS REJSER unitasrejser.dk +45 8682 5611 rejser@unitas.dk

re på Se me .dk rø f kirke

KIRKEPARTNER.dk 3


VÆR ÅBNE OG NYSGERRIGE Nye medlemmer af menighedsrådet skal være indstillet på at lære nyt – og gamle medlemmer skal være åbne for at tingene kan gøres på nye måder, lyder det fra Danmarks ny kirkeminister, Mette Bock (LA).

D

et kan være en udfordring for nye menighedsrådsmedlemmer at komme ind i alle kroge af kirkens arbejde – og en udfordring for de gamle garvede menighedsrødder at give de nye medlemmer spillerum. Men det er der råd for, mener kirkeministeren, der også selv er ny i embedet. - Det vigtigste er at kaste sig ind i arbejdet med nysgerrighed. Og samtidig være opmærksom på, at der er nogle ting, man skal lære, siger Mette Bock (LA), da vi møder hende i Kirkeministeriet ved Christiansborg i København. Hun indrømmer, at det kan være en stor omvæltning pludselig at skulle varetage nye opgaver.

Der er en stor vilje til at få fjernet de snubletråde, der måtte være, og gøre tingene så enkle som muligt.

- Jeg skal lære rigtig meget, fordi jeg ikke har været kirkeminister før. Hvis man er ny i et menighedsråd, er der naturligvis meget, man skal lære dér. Men i de fleste menighedsråd er der også nogle fra det gamle menighedsråd. På den måde, sker der også en overførsel af viden.

TAG AFSÆT I LOKALE FORHOLD Kirkeministeren tilføjer: - Og så synes jeg, at man i menighedsrådene skal være åbne for, at man kan gøre tingene på mange forskellige måder. Den måde, man gjorde det på for 25 år siden, var måske god dengang, men det er ikke sikkert, at man skal gøre det på samme måde i dag. I hvert fald hvis man vil have nye kræfter ind i menighedsrådene. Hvis man skal have et menighedsråd, som er tiltrækkende, levende og interessant at arbejde i, så skal man til dels tage afsæt i de lokale forhold, og hvordan disse opgaver løses på bedst mulige måde lige her.

4 KIRKEPARTNER.dk

- Vi prøver nu at give mulighed for man kan eksperimentere lidt mere ude i menighedsrådene. Det gør vi ved at sætte et projekt i gang, hvor man indenfor et år kan arbejde med nye måder at gøre tingene på. Det kan for eksempel være et mere struktureret samarbejde på tværs af sognene eller hvis man vil have fælles personaleleder. EFFEKTIVISERING FRIGØR RESSOURCER Hvad kan et menighedsråd gøre for at få mere tid til at arbejde med kirkens indhold og aktiviteter?

- Der er skal-opgaver og kan-opgaver i et menighedsråd. Skal-opgaverne skal man jo finde ud af at løse mest effektivt og sørge for, at det er de mest kompetente mennesker som arbejde med det. Så vi bruger færrest mulige ressourcer på den del og dermed frigør ressourcer til det, jeg tror, rigtig mange mennesker vælger at gå ind i menighedsråd for, nemlig det, der handler om liv og vækst i menigheden. - Det er et spørgsmål om at få det organiseret på den bedst mulige måde. Og dermed også få plads til kanaktiviteterne, som måske er dem, der opleves som det allervigtigste for mennesker, som træder ind i menighedsrådene. VIL FJERNE SNUBLETRÅDE Kan man ikke minimere kravene til regler og mindske bureaukrati? - Jo da! Min forgænger, Bertel Haarder, havde en kampagne som hed »Bort med bøvlet, Bertel!«. Det var et forsøg på at sige til menighedsrådene: »Hvis der er noget, I oplever som meningsløst tidsspilde, så fortæl det!«. Vi gør jo ikke tingene for at genere menighedsrådene, men vi ved jo heller ikke altid, hvor-

Af j our na list Svend L øbner

KIRKEMINISTEREN TIL NYE MENIGHEDSRÅD:


dan tingene foregår i praksis. Så der er en stor vilje til at få fjernet de snubletråde, der måtte være, og gøre tingene så enkle som muligt, sådan at der bliver plads til det, som det hele egentlig handler om. Det vil jeg bestemt føre videre. UDVIKLING PÅ SAMME GRUNDLAG Hvordan ser folkekirken ud om 20 år? - Jeg tror, vi har en levende folkekirke. Det er nok en lille smule anderledes folkekirke end den, vi har i dag, men folkekirken har jo altid udviklet sig. Det eneste, der ikke står til forhandling eller forandring, er evangelierne. Alt det udenom ændrer sig i takt med den tid, vi lever i. Tingene ændrer sig; der bliver justeret hele tiden. Og sådan skal det også være. - Men der er en kerne, der er omdrejningspunktet. Og sådan oplever jeg i disse år en stigende interesse for livets store spørgsmål. Hvad er det egentlig, der betyder noget? Hvad kan vi læne os op ad som ikke bare flytter sig hele tiden? Når alting udvikler sig meget hurtigt, hvor er der noget stabilt? Her har folkekirken - og kristendommen i det hele taget - noget at tilbyde.

Fotograf Steen Brogaard

Det vigtigste er at kaste sig ind i arbejdet med nysgerrighed. Og samtidig være opmærksom på, at der er nogle ting, man skal lære...

Skal-opgaverne skal man jo finde ud af at løse mest effektivt og sørge for, at det er de mest kompetente mennesker som arbejde med det.

FAKTA OM KIRKEMINISTEREN Mette Bock er cand.scient.pol. og mag.art. i filosofi og har siden 1990 været brugt som ekstern lektor og censor i filosofi, statskundskab og journalistik på flere danske universiteter. Har været tidligere journalist på Jyllands Posten og chefredaktør på JydskeVestkysten og frem til 2009 programdirektør i DR. Mette Bock er folketingsmedlem for Liberal Alliance og blev udpeget til kirke- og kulturminister den 28. november 2016.

KIRKEPARTNER.dk 5


TEKSTILE LØSNINGER

INDRETNINGS LØSNINGER

AP Møbelpolstring Aalborg, Horsens og København

NYE MØBLER

KONTAKT OS FOR TILBUD PÅ SAMLET LØSNING

OMPOLSTRINGER

RENOVERING AF GAMLE MØBLER

Vi ompolstrer, ombetrækker og fremstiller alle slags Møbler til private kunder, virksomheder og detail.

HenrIk Holm | e-mail:

hh@ap–m.dk | T: 89 93 75 00 | M: 53 55 10 20

BEVARINGSCENTERNORDJYLLAND MERE END 20 ÅRS ERFARING MED BEVARING, RESTAURERING OG KONSERVERING VI ARBEJDER FOR • KIRKER • MUSEER • HERREGÅRDE • INSTITUTIONER • PRIVATE STOREMOSEVEJ 8 · DK 9310 VODSKOV · TLF. +45 9829 24 55 · BCN@BCNORD.DK · WWW.BCNORD.DK

Har kirkebladet en fremtid? Ring og bestil vores inspirationsmateriale

• Vi tager hånd om udvikling af dit kirkeblad. • Vi har ideer til, hvordan dit kirkeblad bliver læst. • Vi sørger for sikker levering til alle husstande i sognet. FA L K E V E J 4 · 6 9 2 0 V I D E B Æ K TELEFON 97 17 34 08 M A I L @ K I R K E B L A D E T. N U

6 KIRKEPARTNER.dk

JA! - hvis det udvikler sig!


- alt til kirken pĂĽ et sted!

KIRKEPARTNER.dk 7


LEVERANDØRGUIDE 2017

ARKITEKTER

Regnbuen arkitekter.................................... 86 20 58 00 www.regnbuen-maa.dk

PER AXELSENS TEGNESTUE APS............46 36 88 44 www.paxelsen.dk

Rønnow Arkitekter A/S............................... 59 44 32 00

Knudsen & Østergaard.................................98 16 31 11

ARI byggerådgivning.................................. 30 30 25 66 www.ari.dk

Skou Gruppen A/S........................................45 86 61 03 www.skougruppen.dk

Arkinord A/S Arkitekter..............................99 22 32 00

Søren Andersen Akitekter............................97 42 17 33 www.arkitekter-as.dk

Arkitektfirmaet Kloden................................75 32 55 58 www.ark-kloden.dk

Tegnestuen v/ Gert Madsen..........................86 98 25 35 www.arkitektfirmaet-gertmadsen.dk

Arkitekturet Aps...........................................42 46 80 67 www.arkitekturet.dk

VMB Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S.......................................... 86 13 89 00 www.vmb-arkitekter.dk

Berings Tegnestue Aps.................................55 99 55 36 www.arkitektbering.dk Bertelsen & Scheving Arkitekter APS..........35 87 47 40 www.bsarkitekter.dk Birch & Svenning A/S.................................. 75 62 64 55 www.birch-svenning.dk BRØGGER og Erik Møller Arkitekter.........86 76 61 80 www.broegger.dk / www.ema.dk C.F. Møller ...................................................87 30 53 00 www.cfmoller.com cw-arkitekterne............................................ 62 21 47 20 www.cw-arkitekter.dk E + N Arkitektur A/S....................................86 14 95 00 www.eplusn.dk Elgaard Architecture A/S.............................26 70 85 84 www.elgaardarchitecture.com

Wad Landskabsarkitekter............................ 86 52 17 77 www.wadlandskab.dk WOHLERT Arkitekter AS............................33 13 93 08 www.wohlertarkitekter.dk Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S..........39 61 01 61 www.ollgaard.dk FOGH & FØLNER ARKITEKTFIRMA A/S...............................45 93 40 20 www.fogh-folner.dk

BIBEL

Dansk Bibel-Institut.................................... 33 13 55 00 www.dbi.edu

BILLEDSKÆRER

Henning Pedersen & Søn............................ 56 65 01 06

Friis @ Moltke Architects.............................72 10 00 52 www.friis-moltke.dk

BLYTÆKKER

Grønne & Jessen A/S Arkitekter M.A.A.......75 22 22 33 www.gronne-jessen.dk

Blytækker Stoffregen................................... 97 86 10 26

Kullegaard A/S............................................ 59 43 17 41 www.kullegaard.dk

BOGBINDERI

MNTArkitekter ............................................97 85 08 33 http://mntarkitekter.dk

Blytækker Michaelsen................................. 97 87 22 00

Bogbinderiet Aarhus................................... 86 10 09 00

BOGHANDEL

P+P arkitekter.......................... 86 18 50 00 / 9791 1990 www.pplusp.dk

ARTOS v Johnny Hansen............................ 21 86 99 15 www.artos.dk

Peter Villadsens Tegnestue...........................75 32 13 88 www.petervilladsen.dk

Bethesdas Boghandel.................................. 33 13 17 17 www.bethesdas.dk

8 KIRKEPARTNER.dk


LEVERANDØRGUIDE 2017

Boedal.......................................................... 48 79 73 77 www.boedal.dk Eksistensen.................................................. 33 24 92 50 www.eksistensen.dk

Specialboghandel indenfor Etik • Filosofi • Teologi Eksistens • Billedbøger

Danmarks Provsteforening......................... 86 92 10 02 Foreningen Kirkekultur.nu..........................21 67 29 24 www.kirkekultur.nu FTF-A - Din a-kasse.................................... 70 13 13 12 www.ftf-a.dk Præsteforeningen.........................................35 26 05 55 www.praesteforening.dk Organist foreningen.....................................76 65 95 60 www.organistforeningen.dk

Se vores store udvalg på eksistensen.dk Her kan du finde alt indenfor salme­ bøger, bibler, studiekredsmaterialer, konfirmandmaterialer og andagts­ litteratur. Bøger om pilgrimsvandring eller sorggrupper. Børnebøger med kant og billedbøger til kirken. Skøn­ litteratur, der vækker til eftertanke. Og meget mere.

FILM

CVLI Danmark............................................ 31 78 77 89 www.cvli.dk

FORLAG

Få nyheder og særlige tilbud i Eksistensens ugentlige nyhedsmail. Tilmeld dig på eksistensen.dk

Det danske Bibelselskab...............................33 12 78 35 www.bibelselskabet.dk

Følg Eksistensen på Facebook

Forlagsgruppen Lohse................................. 75 93 44 55 www.lohse.dk

Bøger til kirken • • • •

Dåbsgaver Kirketasker Legestuer Bryllupsgaver

Kontakt: Åbningstider: Frederiksberg Allé 10 1820 Frederiksberg C Mandag – torsdag: 9:00 – 16:00 Fredag: 9:00 – 15:00 Lørdag, søn­ og helligdage: lukket Telefon: 3324 9250 E­mail: eksistensen@eksistensen.dk

Forlaget Boedal........................................... 48 79 73 77 www.boedal.dk

FAGFORENING

Danmarks kirketjenerforening................... 75 34 17 77 www.kirketjener.dk Danmarks kordegneforening...................... 75 84 11 19 www.kordegn.dk

Forlagsgruppen Lohse

Korskærvej 25 · 7000 Fredericia · 7593 4455 · lohse.dk

Pro Rex forlag......................... 74 56 33 43 / 20 97 77 27 www.prorex.dk

GRAFIKER / DESIGN

Neopost.........................................................36 70 90 88 www.neopost.dk

INVENTAR

AP møbelpolstring...................................... 89 93 75 00 www.apmoebelpolstring.dk

KIRKEPARTNER.dk 9


LEVERANDØRGUIDE 2017

Bernstorffsminde A/S.................................. 62 26 10 10 www.bernstorffsminde.dk

Oxholm ApS Anlægsgartnere..................... 75 56 23 87 www.oxholm.net

Jaksland ApS................................................ 59 43 06 09 www.jaksland.dk

Velamp A/S.................................................. 61 63 15 26 www.velamp.dk

IT

Filips Sten- & Billedhuggeri........................ 75 63 03 09 www.filips.dk

Brandsoft EG A/S........................................ 99 28 35 65 www.brandsoft.dk Churchdesk.................................................. 70 70 26 70 www.churchdesk.com Skovbodata.................................................. 57 52 18 30 www.skovbodata.dkT

IT / REGNSKAB

Visma kirke...................................................69 69 15 48 www.visma.dk

Skov og landskab......................................... 35 33 15 00 www.sl.life.ku.dk

KIRKEGÅRD / ARBEJDSTØJ

Abeko............................................................96 74 20 30 www.billig-arbejdstoj.dk

KIRKEGÅRD / ARMERING / ......................... GRÆSBELÆGNING Skandinavisk Byggeplast Aps........................ 8684 5555 www.sbpl.dk

IT / REGNSKAB / ADMINISTRATION

Kirkeadministration....................................38 27 10 00 www.kirkeadministration.dk

KIRKEGÅRD / BELÆGNING / STIER

Dansk Overfladebehandling....................... 64 44 25 33 www.dob.dk

KALK

Dansk Kirkekalk.......................................... 75 75 10 18 www.danskkirkekalk.dk

KIRKEGÅRD / BÆNKE

Jessing A/S................................................... 86 86 59 99 www.jessing.eu/

KIRKE TILBEHØR / KIRKEGÅRD / MASKINER

ProKirkeComfort........................................ 24 89 97 45 www.prokirkecomfort.dk

KIRKEGÅRD

Anlægsgartner Sparvath............................. 65 96 21 26 www.anlaegsgartnersparvath.dk Danske Stenhuggerier................................. 70 22 56 50 www.danske-stenhuggerier.dk

KIRKEGÅRD / FORBRUGSPRODUKTER

Abena A/S.................................................... 74 31 18 18 www.abena.dk

KIRKEGÅRD / GRØNT

Grantek Aps................................................. 61 30 88 58 www.grantek.dk

FAKK Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte........................................ 75 34 17 77 www.fakk.dk

KIRKEGÅRD / HEGN

Foreningen af danske kirkegårdsledere, FDK................................ 45 86 05 84 www.danskekirkegaarde.dk

PIT Hegn A/S.............................................. 62 25 12 54 www.pithegn.dk

KC Parkmaskiner........................................ 20 61 63 27 www.kc-parkmaskiner.dk

KIRKEGÅRD / JORDFORBEDRING

10 KIRKEPARTNER.dk

Lemming Hegn.............................................86 85 91 13 www.lemming-hegn.dk

Champost.....................................................96 19 18 80 www.champost.dk


LEVERANDØRGUIDE 2017

KIRKEGÅRD / KAPELKØLING

Dæncker Køleinventar ApS......................... 64 81 31 11 www.daencker.dk

KIRKEGÅRD / PLANTER

Wittenberg Planteskole................................64 76 22 70 www.wittenbergplanteskole.dk

Esben Køleservice.........................................75 55 92 00

KIRKEGÅRD / KIRKEINVENTAR

Dansand DSN A/S....................................... 96 56 41 00 www.dansand.com

KIRKEGÅRD / KISTEVOGNE

Spangkilde Teknik Aps................................ 75 65 23 35 www.spangkilde.dk Balle innovation ApS................................... 72 16 17 55 www.balleinnovation.dk

KIRKEGÅRD / SKADEDYR

Mortalin........................................................70 15 10 69 www.mortalin.dk

KIRKEGÅRD / SKILTE

Skiltemalermester Hans Jørgensen..............56 28 50 80 www.skiltehåndværk.dk

KIRKEGÅRD / SMEDEJERN

Inline design.................................................86 20 20 71 www.inlinedesign.dk

KIRKEGÅRD / LANDINSPEKTØR

Landinspektørcentret.................................www.lcdk.dk

Medan...........................................................30 74 80 80 www.medan.dk

KIRKEGÅRD / MASKINER

KIRKEGÅRD / STENDIGER

A. Flensborg................................................ 96 28 05 12 www.aflensborg.dk

Willy Jøgensen & Søn............. 97 14 99 24 / 22 40 84 81 www.stendiger.dk

Atco Danmark............................................. 64 40 30 18 www.atcodanmark.dk

KIRKEGÅRD / VANDHANER

Bendo A/S.....................................................56 82 05 49 www.bendo.dk Brdr. Holst Sørensen A/S.............................76 88 44 00 www.bhsribe.dk Hans Møller Vej- og Parkmaskiner A/S...... 98 38 44 16 www.hmvp.dk Lindholm Maskiner a/s............................... 72 44 11 12 Norcar DK A/S............................................ 96 21 90 20 www.norcar.com ParkLand Maskinfabrik A/S....................... 57 64 21 05 www.parkland.dk Vinderup Maskinforretning A/S................. 40 32 10 17 www.vindmask.dk

EqiWater ApS.............................................. 75 66 17 00 www.eqiwater.dk

KIRKEGÅRD / VEDLIGEHOLD / PLANTER

Hjorthede Planteskole A/S.......................... 86 68 64 88 www.hjorthede.dk Nygaards Planteskole.................................. 75 36 60 88 www.nygaardsplanteskole.dk Green............................................................65 97 29 45 www.bjarnegreen.dk

KIRKEINVENTAR

PP Kirkeinventar......................................... 97 51 21 11 www.kirkeinventar.dk Ts Byg & Montage v/ Thomas Skov Pedersen.............................40 73 50 49

KIRKEGÅRD / MASKINER / PLEJE

DH MULD................................................... 44 66 44 36 www.dhmuld.dk

KIRKEINVENTAR / GØRTLER

Den Jyske Gørtler........................................ 86 87 59 09 www.denjyske.dk

KIRKEPARTNER.dk 11


LEVERANDØRGUIDE 2017

Gørtlergården.............................................. 86 12 15 58 www.goertlergaarden.dk

Thomo Klokkeservice...................................62 69 27 41 www.kirkeklokker.dk

Jesper N. Christiansen..................................20 41 28 82 www.gortler.dk

Thubalka.......................................................75 85 93 11 www.thubalka.dk

KIRKEINVENTAR / KIRKESØLV

KIRKENS BYGNINGER

Kirkesølvsmedene............................. www.kirkesolv.dk

KIRKEINVENTAR / MØBLER

Holmris........................................................ 75 62 24 00 www.holmris.dk Houmøller Contract ApS.............................33 31 94 20 www.houcon.dk Howe.............................................................63 41 64 00 www.howe.dk Rumas...........................................................98 18 11 55 www.rumas.dk

KIRKEINVENTAR / RESTAURERING

Bevaringscenter Nordjylland...................... 98 29 24 55 www.bcnord.dk

KIRKEINVENTAR / SCENER / KORPODIER

Sunstill ApS................................................. 86 92 45 54 www.sunstill.dk

KIRKEINVENTAR / SNORE / FRYNSER

Århus Possementfabrik A/S........................ 86 22 93 44 www.aarhus-possement.dk

Alu Design A/S............................................ 36 41 14 66 www.aludesign.dk

KIRKENS BYGNINGER / ALARMER

Telesikring A/S............................................ 70 13 32 33 www.telesikring.dk

KIRKENS BYGNINGER / INDEKLIMA

El:con........................................................... 72 22 06 66 www.elcon-as.dk

KIRKENS BYGNINGER / GLASMOSAIK

Nordisk Glasmosaik Glarmester Schlæger A/S.............................44 84 88 88 www.schlagerglas.dk

KIRKENS BYGNINGER / KALK / VEDLIGEHOLD

Jydsk Kirkevedligeholdelse ApS...................29 88 08 02 www.jydskkirkevedligeholdelse.dk

KIRKENS BYGNINGER / LUFTBEFUGTNING / KØLING

Condair........................................................ 58 50 12 13 www.condair.dk

KIRKEINVENTAR / VÆVER

Væver Pia Jensen..........................................30 34 16 96 www.piavaever.dk

KIRKEKLOKKER

Nordic Carillon............................................20 29 27 41 www.nordic-carillon.dk Dansk Kirkeklokketeknik........................... 98 99 14 66 www.kirkeklokketeknik.dk Dansk klokkemuseum og klokkestøberi.... 75 42 38 73 Kirkeklokken ApS....................................... 20 27 31 77 www.kirkeklokken.dk

12 KIRKEPARTNER.dk

Kirkeklokken.dk Ringe- og kimeanlæg • Årligt service eftersyn • Fuldautomatiske ringe- og kimeanlæg • Låger, hegn og tårnure • Lugeåbner og låsesystem • Støbejerns- og smedejerns vinduer Kirkeklokken ApS • v/ Lars Bek Nielsen • Mobil 20 27 31 77 www.kirkeklokken.dk • kirkeklokken@gmail.com


LEVERANDØRGUIDE 2017

KIRKENS BYGNINGER / MALER

Bjerregaard & so A/S, Aarhus......................86 15 55 11 www.bjerregaard-co.dk

KIRKESØLV / MESSEHAGEL / ALTERTÆPPE / VÆVET STOF

Elisabeth Hofman.........................................48 24 80 40 www.elisabeth-hofman.dk

KIRKEBYGNINGER / MURSTEN

Falkenløwe A/S............................................ 74 48 54 38 www.falkenloewe.dk

KOMMUNIKATION / DAGBLAD

Kristeligt Dagblad....................................... 33 48 05 00 www.kristeligt-dagblad.dk

KIRKENS BYGNINGER / RESTAURERING

Holmegaard Hansen.....................................59 43 61 66 www.holmegaard-hansen.dk

KIRKENS BYGNINGER / SILIKATMALING / FUGTPROBLEMER

Keim Scandinavia.........................................46 56 46 44 www.keim.dk

KIRKENS BYGNINGER / SKILTE

FlexinEx........................................................98 13 10 98 www.flexinex.dk Sampson Skilte.............................................65 31 34 53

KIRKENS BYGNINGER / STILLADS

Jydsk Stillads................................................ 21 75 10 46 www.jyskstillads.dk

KIRKENS BYGNINGER / TILGÆNGELIGHED / LIFTE / TRAPPER Guldmann A/S............................................. 87 41 31 00 www.guldmann.dk

KOMMUNIKATION / GRAFIKER / FILM / VIDEO

COMPLOT.............................................. 96 90 99 00 www.complot.dk

KOMMUNIKATION / WEB / SOCIALE MEDIER / FILM / STRATEGI Danmarks Kirkelige Mediecenter............... 87 40 37 00 www.dkm.dk

KOMMUNIKATION / UGEBLAD

Udfordringen................................................74 56 22 02 www.udfordringen.dk

KONCERT

NKMusik...................................................... 70 20 36 48 www.julekoncerter.dk

KONFIRMATION / BLÅ MANDAG

Visit Herning............................................... 96 27 22 22 www.visitherning.dk

KIRKENS BYGNINGER / VARME

Kamp Kirkevarme ApS................................22 18 64 21 www.kampkirkevarme.dk

KIRKENS BYGNINGER / VARME / LIFTE / STILLADS

Helge Frandsen.............................................75 68 80 33 www.hfas.dk

KONSULENT

Ankerhus Gruppen A/S............................... 86 98 63 22 www.ankerhus.dk Via Media..................................................... 31 66 99 98 www.viamedia.dk

KONTORARTIKLER / KONTORUDSTYR KIRKESØLV

Fredberg Kirkesølvsmeden......................... 98 63 63 63 www.fredberg.dk

Kontor Syd................................................... 74 12 32 00 www.kontorsyd.dk Printerpatroner.dk...................................... 98 48 06 77

KIRKEPARTNER.dk 13


LEVERANDØRGUIDE 2017

KULTUR / TEATER

KulturRiget.................................................. 60 66 08 86 www.kulturriget.dk

Emmaus Galleri og kursuscenter................ 54 43 54 33 www.galleri-emmaus.dk Kirkeligt Medieakademi............................. 28 70 77 03 www.medieakademi.dk

KUNST

Astrid Munck............................................... 21 44 57 18 www.astridmunck.dk Estrid Kunst-events-design......................... 21 65 28 75 www.estrid.dk Galleri Nordenvind..................................... 21 75 64 09 www.nordenvind.dk Selskabet for kirkelig kunst..........................33 15 58 66 www.kirkeligkunst.dk

KURSUS

AMU-Fyn......................................................66 13 66 70 www.amu-fyn.dk AMU-SYD.......................................................... 76 37 37 37 www.amusyd.dk

LANDINSPEKTØR

Geopartner Landinspektører A/S............... 70 12 10 11

LEVERANDØRGUIDE

Kirkepartner.dk........................................... 31 66 99 98 www.kirkepartner.dk

LYDANLÆG

AUDIO-VISUELT CENTRUM A/S............. 75 62 45 77 web.avcinfosystem.dk/ AV CENTER A/S......................................... 70 20 29 55 www.avcenter.dk AV-huset A/S............................................... 66 12 27 30 av-huset.dk

Æstetiske og skræddersyede lydløsninger og AV-udstyr Teleslynge- og højttaleranlæg Professionelle musikløsninger Projektorer & interaktive tavler Skærmløsninger Kameraer & streaming Optageløsninger Trådløs styring via tablet

Kirke,

Løsningen med højttalere i bænkerækkerne er både lydmæssigt og æstetisk optimal, idet der tages hensyn til kirkerummets integritet ved at undgå beskæmmende højttalere”. Marlene Lindsten, præst i Vor Frelsers Kirke Ma

14 KIRKEPARTNER.dk

Oticon A/S (tidl. Phonic Ear) Tlf.: 3917 7400 mail@oticon.dk www.oticon.dk


LEVERANDØRGUIDE 2017

Dansk Lyd Consult Aps................................70 20 67 30 dlc-lydconsult.dk Fabers Høreteknik A/S................................ 86 69 74 22 www.faber-lyd.dk Lydrommet.................................................. 87 36 20 70 www.lydrommet.dk

LYS / BELYSNING

Dansk Lyskilde A/S...................................... 43 71 73 11 www.dansklyskilde.dk Okholm Lighting......................................... 74 71 04 36 www.okholmlighting.dk Optima Belysning........................................ 41 44 64 44

Midtjysk AV Teknik Aps.............................. 75 33 29 80 www.mavt.dk

Theis Illumination....................................... 63 12 39 39 www.theis-illumination.dk

RMK teknik................................................. 97 17 51 44 www.rmkteknik.dk

LYS / KIRKEINVENTAR

Scantone...................................................... 46 19 51 00 www.scantone.dk Schmidts Radio.............................................70 225 265 www.sro.dk Sicom A/S.................................................... 70 20 84 22 www.sicom.dk Sound-Tek.................................................... 71 99 09 94 www.sound-tek.dk WUAV A/S Hjerting AV-Teknik A/S............75 11 91 91 www.wuav.dk Matrix Sales Aps.......................................... 70 25 55 22 www.matrixsales.dk

LYDANLÆG / AV

Audio-Visuelt Centrum A/S....................... 75 62 45 77 www.avc.dk Audio-Visuelt Centrum A/S....................... 75 62 45 77 www.avc.dk North Star Aps............................................. 44 95 06 62 www.northstar-aps.dk

A-Lys.............................................................20 99 25 39 www.a-lys.dk

LYS / LAMPER / LYSKILDER

Light Partner Aps........................................ 97 26 96 00 www.lightpartner.dk

MEDICINSK UDSTYR

Medidyne Aps.............................................. 35 25 12 48 www.medidyne.dk

MENIGHEDSRÅD / LANDSFORENING

Landsforeningen af Menighedsråd............. 87 32 21 33 www.menighedsraad.dk

MESSE / UDSTILLING

MESSE C...................................................... 75 92 25 66 www.messec.dk

MUSIK

Pianoteket.....................................................66 11 82 22 www.pianoteket.dk

Oticon A/S ...................................................39 17 74 00 www.oticon.dk

MUSIK / KONCERT

LYDANLÆG / FILM / LYS

NATURSTEN TOTALLEVERANDØR

Atendi A/S................................................... 35 84 02 95 www.atendi.dk

LYS / ALTERBRØD / ALTERVIN

Vestergaard Nustrup ApS ............................74 87 12 60 www.vestergaardnu.dk

KONCERT I KIRKEN................................. 26 82 23 83 www.koncertikirken.dk

Naturstensgruppen..................................45 66 15 76 15 www.naturstensgruppen.dk.............................................

ORGANISATION

Afrika InTouch............................................ 86 76 18 64 www.afrikaintouch.dk

KIRKEPARTNER.dk 15


LEVERANDØRGUIDE 2017

Agape........................................................... 86 80 60 22 www.agape.dk

Mission Øst...................................................39 61 20 48 www.miseast.org

areopagos..................................................... 38 38 49 10 www.areopagos.org

WeShelter..................................................... 36 16 11 13 www.weshelter.dk

Børnesagens Fællesråd................................ 24 62 62 29 www.boernesagen.dk

ORGANISATION / DIAKONI

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler... 82 27 12 16 www.soendagsskoler.dk Danmarks Økumeniske Kvindekomité.......54 85 39 29 Dansk Missionsråd...................................... 38 38 49 07 www.dmr.org

Blå Kors....................................................... 86 81 15 00 www.blaakors.dk Diakonhøjskolen......................................... 86 27 41 22 www.diakonhojskolen.dk Diakonissestiftelsen..................................... 38 38 41 00 www.diakonissestiftelsen.dk

Dansk Oase.................................................. 86 54 36 00 www.danskoase.dk

Filadelfia - Center for Diakoni og Ledelse................................................ 58 27 12 55 www.diakoni.dk

Danske Kirkedage........................................26 70 02 46 www.kirkedage.dk

Samvirkende Menighedsplejer.................... 36 46 66 66 www.menighedsplejer.dk

Danske Kirkers Råd..................................... 35 43 29 43 www.danskekirkersraad.dk

ORGANISATION / MISSION

Danske sømands- og udenlandske kirker... 70 26 18 28 www.dsuk.dk

BDM Brødremenigheden............................ 35 29 48 20 www.bdm-dk.dk

Evangelisk Luthersk Missionsforening....... 56 95 96 80 www.elm.dk

Danmission.................................................. 39 62 99 11 www.danmission.dk

FDF.............................................................. 33 13 68 88 www.fdf.dk

Den danske Israelsmission.......................... 73 56 12 70 www.israel.dk

Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg, FKOF............................................................ 24 82 44 40 www.fkof.dk

Mission Afrika............................................. 86 72 50 50 www.missionafrika.dk

Folkekirken.dk............................................ 20 37 60 95 www.folkekirken.dk Folkekirkens mellemkirkelige Råd............. 38 11 44 88 www.interchurch.dk Grundtvigsk Forum..................................... 33 73 28 00 www.grundtvig.dk Intercultural................................................ 26 17 56 12 www.intercultural.dk KFUM og KFUK i Danmark........................36 14 15 33 www.kfum-kfuk.dk KFUMs Idrætsforbund.................................30 26 71 00 www.kfumid.dk

16 KIRKEPARTNER.dk

Promissio......................................................73 56 12 60 www.promissio.dk

ORGANISATION / NØDHJÆLP

Folkekirkens Nødhjælp............................... 33 15 28 00 www.nødhjælp.dk

ORGANISATION / UNGDOM

DKG - Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse............................. 31 68 44 62 www.dkg.dk

ORGANISATIONER

Bibellæser-Ringen i Danmark..................... 82 27 13 37 www.blr.dk


LEVERANDØRGUIDE 2017

Grøn Kirke................................................... 35 43 29 43 www.gronkirke.dk

Marcussen & Søn Orgelbyggeri...................................... www.marcussen-son.dk

Kirkefondet.................................................. 33 73 00 33 www.kirkefondet.dk

Roland Scandinavia A/S.............................. 39 16 62 00 www.roland.dk

KLF - Kirker og Medier............................... 86 62 74 66 www.klf.dk

Skandinavisk Orgelcentrum....................... 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk Th. Frobenius............................................... 45 87 07 55 www.frobenius.nu

Menighedsfakultetet.................................... 86 16 63 00 www.teologi.dk

ORGEL

Andersen & Bruhn Orgelbyggeri................ 47 17 75 75 Bock’s Digitale Kirkeorgler......................... 74 84 75 00 www.bockkirkeorgler.dk Bruno Christensen & Sønner...................... 74 64 44 51 www.bruno-christensen.dk Foreningen af piano- og orgelbyggerier..... 33 77 34 82 www.di.dk Husted Orgel Nu Andersen og Bruhn........ 48 48 13 85 www.husted-orgler.dk

REJSER

Felix Rejser.................................................. 75 92 20 22 www.felixrejser.dk Unitas Rejser................................................ 86 82 56 11 www.unitasrejser.dk

REJSER / HOTEL

BEST WESTERN Hotel Hebron.................. 33 31 69 06 www.hebron.dk

Skandinavisk Orgelcentrum Vi kan udbygge kirkens orgel med flere stemmer Kombinationsorgel Vi kan udbygge jeres nuværende pibeorgel med flere stemmer. Orglet beholder dets oprindelige orgelstemmer og -piber og bliver udvidet med ekstra digitale stemmer og specielle lydgivere, der er udviklet til brug i kirker. Med en udbygning af orglet får I en større klang samt større musikalsk variation.

Ribevej 38, Ødsted, 7100 Vejle tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk

Johannus orgler, Ecclesia serien Stor lyd - lille pris ! Ecclesia D350 Standard spillebord 3 manualer 4 x 41 stemmer Standard pedalspil 10 stk. UL 2700 højttalere 1 stk. UL 3300 højttaler Pris inkl. Moms: fra DKK 147.850,Ecclesia serie fra: DKK 71.850 inkl. moms

Et lille orgel med f. eks kun fire stemmer kan udvides med nye

Ecclesia orglerne er et nyt koncept fra Johannus Orgelbouw. Alle Ecclesia orgler leveres med et helt sæt af højttalere, som er inkluderet i prisen.

Øveorgler, bænke, spejle, organist-/bænkvarmere, orgeludvidelser, intonation, reparationer, etc.

KIRKEPARTNER.dk 17


LEVERANDØRGUIDE 2017

REKLAMEBUREAU

Geelmuyden Kiese....................................... 33 95 96 97 www.gknordic.com

RETRÆTE

retræte.dk............................................. www.retraete.dk

RÅDGIVNING

Aspekta A/S................................................. 33 93 97 97 www.aspekta.dk KirkeFundraising........................................ 21 44 96 86 www.kirkefundraising.dk Kirkekonsulenter......................................... 33 93 97 97 www.kirkekonsulenter.dk Miljøhuset.................................................... 61 30 13 27 www.miljoehuset.dk Molter Consult............................................ 23 49 90 06 www.molterconsult.dk

TRYKSAGER

DegnGrafisk.................................................96 72 70 80 www.degngrafisk.dk Kirkebladet.nu............................................. 96 94 90 44 www.kirkebladet.nu Team Lynderup............................................ 97 17 34 08 Videbæk Bogtrykkeri.................................. 97 17 11 22 www.videbaek-bogtrykkeri.dk

TRÆDREJNING OG KURVEFLETNING Tempa Håndværk.................................... 97 76 92 52 www.tempa.dk

UDDANNELSE

Folkekirkens uddannelses- og videnscenter www.praesteuddannelse.dk Syddansk Erhvervsskole.............................. 70 10 99 00 www.sde.dk

UDDANNELSE / MUSIK

Kirkemusikskoler..................www.kirkemusikskole.dk

UNDERVISNING

Alpha Danmark........................................... 31 46 31 15 www.alphadanmark.dk

VARMESTYRING / EL / ENERGI / LYS / BELYSNING

Mariendal El-Teknik A/S............................. 70 10 20 77 www.mariendal.dk

VEDLIGEHOLDELSE / KIRKEKALKNING

Kalk Jarlen................................................... 22 72 24 84 www.kalkjarlen.dk

ØKONOMI

Andelskassen Oikos..................................... 86 68 23 33 www.oikos.dk

Foredrag og kurser til din kirke Paula Larrain Kurt Strand Nils Thorsen, Daniel Øhrstrøm, Jens Kristian Lynderup Carsten Dybkjær Svend Løbner

Foto: Optimalfokusering.dk

www.medieakademi.dk Bestil på info@medieakademi.dk

18 KIRKEPARTNER.dk


Tilgængelighed for alle i din kirke Ønsker I at forbedre adgangsforholdene på en diskret og sikker måde? Vi har over 30 års erfaring med udvikling af tekniske hjælpemidler – vi kan sågar skræddersy en diskret løsning til netop din kirke. Notre Dame, Frankrig

Se vores special løfteplatforme på www.guldmann.dk V. Guldmann A/S Tlf. +45 8741 3100 info@guldmann.com Sofia kirken, Sverige

KIRKEPARTNER.dk 19


En anekdote fortæller, at Martin Luther engang blev spurgt: »Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen?«. Han svarede: »Så ville jeg plante et æbletræ i dag«. Dronning Margrethe besøgte i begyndelsen af oktober Lutherbyen Wittenberg og deltog i festgudstjenesten, hvor det nye antependium til alteret, som dronningen har broderet, blev taget i brug. Herefter gik turen til den nærliggende Lutherhave. Her plantede hun i den nyanlagte lund et træ som en reformationshilsen fra den danske folkekirke. Reformationsjubilæet fejres på mange forskellige måder ud over hele jorden. Herhjemme opfordrer Grøn Kirke i samarbejde med Danmission og Folkekirkens Nødhjælp alle menighedsråd til lokalt - ligesom dronningen – at plante et træ og samtidig være med til at plante håb i verden. Træet – eller træerne – kan plantes ved kirken, sognehuset og måske i samarbejde med andre kirkesamfund, kommunen, skolen eller spejderne, alt efter lokale forhold. Med kampagnen Plant Håb følger en opfordring til at give en donation på 500 kroner til plantning af træer i Cambodia eller Myanmar. ET TRÆ FOR FREMTIDEN Et træ har alle vegne på jorden en stærk og umiddelbar symbolkraft og minder os om både rodfæstethed, fællesskab og håb. Det får os til at besinde os og se fremad på frugterne og den verden, vi ønsker at give videre til børnene og kommende generationer. Det giver mening at plante træer, fordi reformationsjubilæet ikke kun handler om at se 500 år tilbage, men om nutid, det liv vi lever nu og om tro på fremtiden.

Hvordan kommunikere kristendom i et multireligiøst samfund? Foredrag med præst, forfatter og journalist Svend Løbner Bestil på e-mail: info@medieakademi.dk

20 KIRKEPARTNER.dk

Træer giver håb for børnene i Prey-Lang.

ÆBLETRÆER TIL MYANMAR I lande som Cambodia og Myanmarer er mange mennesker dybt forbundet og afhængige af skove og træer. I Cambodia gøres der fatale indhug på skovene, og det truer livsgrundlaget for befolkningen. Her arbejder Danmission med træplantning. Klimaforandringer har ramt Myanmar alvorligt og resulterer i perioder med voldsom tørke og kraftige regnskyl. I Myanmars bjergegne forårsager regnskyllene voldsomme jordskred, der gør det umuligt at dyrke jorden. Folkekirkens Nødhjælp har derfor valgt i samarbejde med bl. a. Baptistkirken at plante træer – blandt andet nye æbletræer - i Myanmars mest udsatte zoner, hvor der er tradition for at have æbler. Når der plantes træer, er disse med til at hindre jordskred, fordi rødderne holder jorden på plads. Samtidig kan træerne på sigt give en indkomst ved salg af frugterne og være med til både at give familier livsgrundlag og håb for fremtiden.

Af Bir t he Juel C h r istens en , chef konsu lent Fol kek irkens Nø d hj ælp

PLANT HÅB I REFORMATIONSÅRET


Den Jyske Gørtler

GODE PARTNERE MØDES • I Kirkepartner Leverandørguide - Alt til kirken på et sted.

Den Jyske Gørtler har mere end 20 års erfaring med renovering og fremstilling af nye effekter såsom bænkstager og kopi af eksisterende kirkekroner og væglampetter.

• På internet www.kirkepartner.dk • Ansigt til ansigt på messer

Stagerne fremstillles i blankpoleret messing, som lakeres og leveres med glas til fyrfadslys. Monteringstykker fremstilles individuelt til jeres bænke i kirke uden beregning.

Menighedsrejser Tag menigheden med til Israel, Tyrkiet, Grækenland, Rom eller i Luthers Fodspor.

Vi kommer gerne ud og besøger jeres kirke og giver et uforpligtende tilbud, så vi kan tale om hvilke ønsker I har til renoveringen.

Vi har over 60 års erfaring som arrangør af kvalitetsrejser.

Søndergade 13 · 8883 Gjern · tlf. 86 87 59 09 info@denjyske.dk · www.denjyske.dk

Kontakt os på 7592 2022 eller læs mere på www.felixrejser.dk/specialrejser

Vi er stolte af vores lyd- og billedløsninger ”Denne gang har vi fået lavet et anlæg, der lever helt op til forventningerne” Roskilde Domkirke

”Det har været alle pengene værd. Lyden er blevet helt fantastisk!” Sankt Nicolai Kirke, Køge

Aarhus Domkirke

Men kundernes vurdering af en NorthStar løsning er vigtigst! Vores unikke koncept sikrer vellyd, høj taleforståelighed og billedløsninger med en super nem styring, skræddersyet til brugernes behov og kirkens arkitektur. Kontakt os på telefon 44 95 06 62 eller email: lennart@northstar-aps.dk for en demonstration af vores lyd- og billedløsninger.

• Lydanlæg, teleslynge og mikrofonsystemer • Mobile lydanlæg • Skærmløsninger • Kameraer og streaming • Interaktive løsninger, projektorer og lærreder Det er helt uforbindende.

NorthStar

Farum Hovedgade 53-55 . 3520 Farum Vest-afd.: Firkløvervej 58 . 8464 Galten www.northstar-aps.dk

KIRKEPARTNER.dk 21


Der er mange årsager til, at vi bør markere og fejre reformationsjubilæet i Danmark. Lad mig blot nævne tre.

1

Luther har noget på hjerte, som også rammer os i dag. Den frihed man finder ved at erkende sin egen sårbarhed og mangel på perfektion, og den tryghed det giver at føle sig accepteret, elsket og værdsat på trods heraf, tørster vi efter. Også vi søger, som Luther, den nådige Gud, fordi vi stiller så store krav til hinanden, at der i alt for ringe grad levnes plads til nåde, barmhjertighed og tilgivelse. Vi frygter måske ikke Guds dom efter døden, men angsten for menneskers dom og forkastelse, den kender vi kun alt for godt.

2

Reformationen har haft stor betydning for det danske samfund. Luther ville, at modersmålet skulle bruges både i skolen, i samfundet og i

Skandinavisk Orgelcentrum

Ribevej 38, Ødsted, 7100 Vejle tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk

Digitale kirkeorgler - Orgler til øvebrug - Kombinationsorgler - Orgeludbygninger - Intonation - Reparationer - Tilbehør Små og store orgelopgaver udføres med glæde! Danhild 25 kirkeorgel Til mindre kirker har vi fremstillet vores Danhild 25 Kirkeorgel, der har 25 stemmer, 2 manualer og fuldt, konkavt pedalspil.

Kombinationsorgler Pibeorgler udbygges med flere stemmer. Oprindelige orgelstemmer og -piber bibeholdes. Orglet udvides med ekstra digitale stemmer og specielle lydgivere udviklet til brug i kirker. Resultatet er en større og fyldigere klang samt mulighed for større musikalsk variation. Danhild 25

Johannus distributør Siden 1982 har vi haft hovedagenturet af de hollandske Johannus orgler. Johan nus

Studio

rio Va

Danhild Vario Trinløs, elektrisk højdejustering af klaviaturer og bænk! 150

Garanti For kirkeorgler gives en garanti på ti år. For øveorgler gives en garanti på fem år.

22 KIRKEPARTNER.dk

ild nh Da

Financiering Vi formidler fordelagtig finansiering ved køb af kirkeorgler og øveorgler, både for kirker og offentlige institutioner samt ved privatkøb.

Af f hv. biskop Karsten Niss en

HVORFOR FEJRER VI REFORMATIONSJUBILÆET I DANMARK?


kirken, og han understregede, at alle havde den direkte adgang til Gud. Der hvor du er sat i dit daglige arbejde, skal du tjene Gud. Samtidig skelnede Luther imellem kirken og samfundet på en sådan måde, at både kirken og samfundet blev sat fri til at udføre deres opgave.

3

Luther lagde megen vægt på uddannelse og opfordrede til, at der skulle oprettes skoler for alle børn. Hans vægtlægning på uddannelse og dannelse har haft stor betydning for Danmark og danskerne, og vi finder her et slægtsskab imellem Luther og Grundtvig. . Der er lagt op til at reformationsjubilæet fejres i mange forskellige sammenhænge og på mange forskellige måder i Danmark. Regeringen har nedsat et præsidium for reformationsjubilæet med tidligere rektor for Syddansk Universitet, professor Jens Oddershede som formand, og herfra er der ydet støtte til projekter, teaterforestillinger, koncerter, bogudgivelser, kunstudstillinger og arrangementer. Desuden har hvert af de 10 stifter nedsat udvalg, som er i fuld gang med at planlægge og gennemføre projekter af forskellig karakter. For nærværende er vi vidende om næsten 600 forskellige tiltag i forbindelse med reformationsjubilæet rundt omkring i landet. Se events på www.kirkepartner.dk

Denne katafalk tager alt slæb og alle løft Besøg Spangkilde.dk og oplev vores nyeste katafalk i aktion på demovideo

tlf. 9621 9020 Den perfekte hjælper på kirkegården:

Norcar 755

· Knækstyret · Har ekstremt snæver venderadius · Konstrueret med henblik på ergonomi og sikkerhed · Alle funktioner styres fra et joystik · Minimal belastning af underlaget · Smidig i trange omgivelser · 4-hjulstrukket · 20 hK Kubota dieselmotor · Lav egenvægt · Stort redskabs program, bla. Løvsuger Gangriver - Gravsstenstang m.m.

Læs mere på www.norcar.com Ring for nærmere info eller demo af maskinen.

Vi ved godt at man ikke må prale, men når prædiken falder på denne kistevogn/Katafalk, er det svært ikke at blive begejstret. Den løfter bogstaveligt talt arbejdsglæden til nye højder i mange kirker og sogne landet over. Alt slæb og løft undgås. Kistevognen/Katafalken kører i alt terræn og kommer op af alle ramper/slisker. Den er ergonomisk og yderst fleksibel. Et sort klæde kan påsættes kanten, så vognen fremstår præsentabel ved bisættelsesceremonien. Vil man skåne sit personale, til en yderst overkommelig pris, så er denne kistevogn/Katafalk det rette valg. Vil I gerne se Kistevognen/Katafalken i jeres omgivelser, så kommer vi gerne forbi. Kontakt Casper på 26 11 00 34. Du kan også starte med at besøge www.spangkilde.dk hvor vores nyeste katafalk kan opleves i aktion på en demovideo.

8722 Hedensted · Tlf. 75 65 23 35 · spangkilde.dk

KIRKEPARTNER.dk 23


For 500år siden rettede Luther stor kritik af den katolske kirke, og blev en vigtig brik i reformationen, hvilket fik stor betydning for, hvordan Europas historie

© dpa - Report

_Luther i 3D film

Bayern © Passau_Thinkstock 463363763

og kirken ser ud i dag. Lær mere i vores 3D film på vores hjemmeside: www.germany.travel/luther


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.