Page 1


SPIS TREŒCI

Druk zachowa swoją pozycję

34

Spotkanie z prezesem Agfy Graphics Stefaanem Vanhoorenem i wiceprezesem Frederikiem Dehingiem na targach Poligrafia było okazją do rozmowy o przyszłości branży oraz planach firmy na najbliższe lata. vidart nr 8 (268)

Cyfrowe średniowiecze?

49 Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ricoh, europejscy liderzy biznesowi nie są jeszcze w pełni przygotowani na erę cyfryzacji.

2

OD REDAKTORA 4 Coś dla ,,szalonych” Europejczyków WIADOMOŚCI 5 HP rozszerza zarząd TEMAT NUMERU: EKOLOGIA 12 Ekologia po polsku 13 Nowy standard ISO 14 Już wkrótce nowy kalkulator 16 Technologia lateksowa a środowisko 19 Globalne obywatelstwo 20 Technologia stałego atramentu 21 Ricoh w ekologicznym biurowcu 22 Przyszłość suszenia za pomocą wiązki elektronów

InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


SPIS TREŒCI

Temat numeru: Ekologia 12 Wpływ druku na środowisko naturalne nie wydaje się tematem szczególnie istotnym dla polskich konsumentów czy klientów firmowych. czy za sprawą regulacji, takich jak nowe normy ISO, podejście to zacznie się zmieniać? www.vidart.com.pl 24 Restrykcyjne przepisy sprzyjają technologii EB 25 Technologia EB w Polsce 28 Druk na żądanie… w kiosku 29 Canon i WWF 30 Druk ekologiczny 31 Ekologiczne zarządzanie odpadami 32 Ekoinnowacje 2013 32 Paper Recycling conference Europe 32 Ricoh Global Eco Action RYNEK 34 Druk zachowa swoją pozycję EDUKACJA 38 Jak sztancować WYDARZENIA 40 Fespa za nami

41 Niebawem Pakfood 2013 42 XXX Memoriał Ireny Szydłowskiej WIADOMOŚCI IT 44 Unia kontra cyberprzestępcy Działy specjalne CYFRA VIDART 49 Cyfrowe średniowiecze? 49 Kolorowe dokumenty zwiększają efektywność pracowników 50 Nowości Oce 50 Atramenty Mutoh nanoResin UmS 51 Folie Orafol na F16 51 Avery Dennison w ofercie Igepy 52 Nowe MFP w ofercie Ricoha

vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

52 54 54 55

Xerox WorkCentre 7800 Biurowy Brother Bizhub 654 Nowe tonery do urządzeń Samsunga i HP

BIZNES PARTNER 57 Informacje z biznesu gospodarka, poligrafia i przetargi OGŁOSZENIA 67 branży poligraficznej i oferty sprzedaży maszyn używanych

Druk i oprawa: „ADAm” Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna 02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193 tel. (22) 843-37-23, 843-08-79 http://www.oficyna-adam.com.pl

3


OD REDAKTORA

Coś dla „szalonych” Europejczyków

W

okresie kryzysu kwestie ekologiczne zeszły na drugi plan. Ważne były, jeżeli trzeba było stosować się do przepisów prawnych (lokalnych, państwowych i europejskich). czasem także ze względu na wymogi (głównie korporacyjnych) klientów. Dziś, gdy powoli gospodarka odżywa, warto zastanowić się nad dostosowaniem swojej produkcji do coraz ostrzejszych wymagań unijnego prawodawstwa. W numerze „Vidartu”, który macie Państwo przed sobą, ekologia jest tematem głównym. Wśród artykułów warto zwrócić uwagę na „nowy standard ISO”. Standard ISO 16759 dotyczy obliczania sumy emisji gazów cieplarnianych przy wytwarzaniu produktów poligraficznych. Wychodzi on naprzeciw pakietowi wytycznych Komisji Europejskiej służących przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. zakłada redukcję emisji gazów przyczyniających się do efektu cieplarnianego przynajmniej o 20 proc. do 2020 r. w porównaniu do poziomu z roku 1990, zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł do 20 proc. przy jednoczesnym obniżeniu łącznego poziomu zużycia energii o 20 proc. w stosunku do prognozowanych trendów. W prace nad nowym standardem włączyła się aktywnie organizacja Intergraf. ISO 16759 służy ujednoliceniu podstawy obliczeń na poziomie międzynarodowym. Jest to zestaw wymogów, które powinny spełniać zarówno same pomiary, jak i sposoby informowania o sumie emisji. Pozwala on – jak twierdzą przedstawiciele organizacji – zmierzyć 95 proc. emisji cO2 typowej dla produkcji poligraficznej. można zastanawiać się nad sensem wprowadzania w życie tych norm, nad znaczeniem emisji cO2 przez człowieka w zestawie z emisją oceanów, ale prawo jest prawem. Warto więc orientować się, skąd wiatr wieje, i działać z wyprzedzeniem. Dzisiejsza dyskusja o emisji cO2 przez człowieka przypomina tę z lat 70., gdy została odkryta dziura ozonowa nad Antarktydą i oskarżono o jej rozrost gazy używane wówczas powszechnie jako czynnik chłodniczy, gaz nośny (w pojemnikach aerozolowych) lub rozpuszczalnik. Rozwiać wątpliwości może też rozmowa z mieszkańcem nowej zelandii, nad którą oddziaływanie promieni słonecznych jest bardziej intensywne (o 40 proc.) niż w Europie. A jak powiadają nowozelandczycy: „Only crazy Europeans are using filters below 30”, co oznacza dosłownie, że „tylko szaleni Europejczycy używają kremów z filtrem poniżej 30”. Artur Dziedzic


WIADOmOŒCI

HP rozszerza zarząd Do zarządu HP dołączyło trzech nowych członków. Skład zarządu HP został rozszerzony z dziewięciu do dwunastu członków. Dołączyli do niego Robert R. Bennett – były prezes liberty media corporation, Raymond E. Ozzie – programista microsoft i założyciel talco Inc. oraz James A. Skinner – były wiceprzewodniczący mcDonald’s corporation i obecny przewodniczący Walgreen co. Decyzja o powołaniu do zarządu nowych członków ma skutek natychmiastowy. W nadchodzących miesiącach jednym z najważniejszych zadań zarządu będzie znalezienie dodatkowych dyrektorów oraz nowego członka zarządu pozbawionego funkcji kierowniczych w firmie. Ralph V. Whitworth pozostanie na stanowisku przewodniczącego zarządu na dotychczasowych warunkach.

– W kwietniu złożyliśmy obietnicę zrekrutowania do rady HP najlepszych, najbardziej utalentowanych liderów biznesu. Dob, Ray i Jim wniosą do firmy swoje doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu technologii, organizacji biznesu i kierowania firmą. Jestem pewien, że w ogromnym stopniu przyczynią się do sukcesu przebudowy HP przeprowadzanej obecnie przez meg Whitman w celu podniesienia standardu naszej obsługi klienta, wzmocnienia relacji z partnerami biznesowymi oraz budowania wartości dla naszych akcjonariuszy. Praca w HP na tym etapie daje bardzo dużo satysfakcji, a dzisiejsze obwieszczenie pozwala wierzyć, że dotrzymamy naszych obietnic – mówi Ralph V. Whitworth. źródło: HP

Zmiany w dziale offsetu KBA Wicedyrektor Ralf Sammeck przejmuje część obowiązków prezesa firmy. dynowanie technologii w zakładach firmy. michael Kummert będzie zaś nadal sprawował funkcję wiceprezesa ds. produkcji. Przesunięcie to ma umożliwić drugiemu największemu producentowi maszyn poligraficznych lepsze przystosowanie działu offsetu do szybko zachodzących na rynku zmian. źródło: KBA

Ralf Sammeck, członek zarządu działu sprzedaży maszyn arkuszowych, od 1 lipca jest odpowiedzialny również za dział inżynieryjny arkuszowego druku offsetowego. Dotychczas działem tym zarządzał prezes KBA claus BolzaSchünemann, który obecnie ma zamiar skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Pozostaje jednak odpowiedzialny za koor- Ralf Sammeck

Spotkanie absolwentów Zbliża się kolejny zjazd absolwentów Instytutu Poligrafii. Spotkanie dawnych studentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej odbędzie się 28 września w warszawskim klubie Stodoła. Organizator – Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW – zapewnił szereg atrakcji, wśród których znalazł się koncert zespołu Elektryczne Gitary, konkursy z nagrodami, zabawa vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

z DJ-ami (Sławek Sokołowski, Piotr Kamiński) oraz alkohol na powitanie. Szczegóły uczestnictwa w zjeździe absolwentów Instytutu Poligrafii są dostępne na stronie organizatora: www.absolwencipoligrafii.org. źródło: Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW

5


WIADOmOŒCI

Przekształcenia w Metso Wybrano dyrektora do spraw relacji inwestorskich spółki, która ma się wyodrębnić z Metso Corporation. Hanna-maria Heikkinen została wybrana na stanowisko dyrektora do spraw relacji inwestorskich w planowanej spółce Valmet corporation. Pracę rozpocznie we wrześniu tego roku. Hanna-maria Heikkinen była wicedyrektorem do spraw relacji inwestorskich w yIt corporation. ma za sobą również bogate doświadczenie Hanna-maria Heikkinen w sektorze bankowości.

Jest to kolejny krok w kierunku rozdzielania koncernu na spółki. Valmet corporation ma powstać w styczniu 2014 r. jako kontynuacja działu metso Pulp, Paper and Power. Dział ten jest odpowiedzialny za większość procesów produkcji związanych z maszynami papierniczymi, w tym budowę, przebudowę i serwis linii produkcyjnych. źródło: metso corporation

Epson rozszerza dział LFP 1 sierpnia do zespołu dołączył Grzegorz Mencfel. Grzegorz mencfel objął stanowisko Business Account manager w dziale lFP czyli druku wielkoformatowego i profesjonalnych drukarek fotograficznych. Odpowiedzialny jest za region południowej Polski. Grzegorz mencfel ukończył wydział artystyczny Uniwersytetu Śląskiego i niemal od początku swojej pracy Grzegorz mencfel

zawodowej związany jest z fotografią i drukiem. Od 2005 r. jako handlowiec od podstaw współtworzył przedstawicielstwo firmy Brother w Polsce. Od 2008 r. był regionalnym kierownikiem sprzedaży odpowiedzialnym za rozwój marki Brother i sprzedaż na południu Polski. źródło: Epson

Zmarł prof. Stefan Jakowski 28 lipca w wieku 82 lat zmarł Stefan Jakowski, profesor nauk technicznych, długoletni pracownik naukowy Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań. Stefan Jakowski był absolwentem Wydziału technologii Drewna SGGW w Warszawie. Pracę naukową rozpoczął w 1955 r. w zakładzie Opakowań Instytutu Handlu i Żywienia zbiorowego. Przez wiele lat kierował zakładem Badań Opakowań transportowych cOBRO, a następnie laboratorium Badań Opakowań transportowych cOBRO. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na kwestiach projektowania opakowań transportowych oraz ich badań, ochronie ładunków w przewozach kontenerowych, a także na ba-

6

daniach opakowań przewidzianych do transportu towarów niebezpiecznych. Stefan Jakowski jest autorem wielu publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach. Profesor Jakowski był uznanym rzeczoznawcą ds. certyfikacji opakowań, członkiem Komitetów technicznych Polskiego Komitetu normalizacyjnego. Prowadził również wykłady na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem zasługi. źródło: cOBRO InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


WIADOmOŒCI

Letnia edycja nagród BLI Buyers Laboratory LLC, niezależna organizacja testowo-badawcza zajmująca się oceną urządzeń obrazujących ogłosiła zwycięzców ostatniej edycji konkursu. W kategorii skanery wyróżniono urządzenia Kodak i2900, Kodak i3400, Fujitsu ScanSnap iX500 oraz Fujitsu fi-6130z. nagrodzone rozwiązania z zakresu obiegu dokumentów to DocuWare 6, iPrint Epsona, Equitrac Office 5 nuance communications oraz mobile Print cloud 1 Xeroksa. Wśród kserokopiarek znalazło się pięć urządzeń canona z serii imageRUnnER ADVAncE: c5235i, c5240i, c5250i, 6265i, 6275i, dwa urządzenia Sharp: Sharp mX-7040n, Sharp mX-m904, Xerox Workcentre oraz RISO Ez231U. Kategorię drukarek kolorowych zdominowały urządzenia HP z serii Officejet: Pro 251dw Printer, Pro 276dw mFP, Pro X551dw i X576dw mFP. Jury przyznało nagrodę także drukarce lexmark cS510 Series. Wyróżnienie w kategorii drukarki monochromatyczne otrzymała firma canon, Dell, HP, Kyocera, lexmark oraz Samsung.

Wyrożniono urządzenia canon imageRUnnER ADVAncE 500i, Dell B3465dnf i Dell B5465dnf, Dell B5460dn laser Printer, HP laserJet Enterprise mFP m725 Series, HP laserJet Enterprise 700 m712 Series, Kyocera EcOSyS FS-4100Dn i EcOSyS FS4200Dn, lexmark mX812 Series oraz Samsung Xpress 2825 Series, Xpress m2875 Series i ProXpress m4020nD. tytuł najbardziej energooszczędnych urządzeń otrzymały Brother mFc-8950 Series/mFc-8250Dn, canon imageRUnnER ADVAncE c5255 Series, Dell B1265 Series, Dell B5460dn, Konica minolta bizhub c284, Ricoh Aficio mP c3502AD, Samsung clX-6260FD, clX-6260FW i clP-680 Series oraz Xerox Phaser 7100 Series. nagrodę w kategorii ,,Outstanding achievement” przyznano firmie Plustek za wyróżniający się jakością skaner SmartOffice PS456U. źródło: BlI

Nagrody InterTech przyznane Printing Industries of America ogłosiło laureatów tegorocznej edycji konkursu. Intertech technology Awards są przyznawane innowacyjnym rozwiązaniom, które zdaniem jury w znaczny sposób przyczyniają się do rozwoju branży poligraficznej, a także obrazują jej dynamiczną naturę. Wyróżnienia przyznano rozwiązaniom technologicznym z zakresu druku cyfrowego, wielkoformatowego offsetu, płyt fleksograficznych, ulepszeń druku, podłoży dla drukowanej elektroniki, oprogramowań ułatwiających zarządzanie kolorem oraz systemów workflow dla druku zmiennych danych. vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

nagrodzone rozwiązania to: Pressero with eDocBuilder Aleyant Systems, Aproove, Powercoat Arjowiggins creative Papers, ORIS lynx cGS Publishing technologies International, GmG Opencolor GmG Americas, Heidelberg Speedmaster Xl VlF, HP Indigo 10000, Kodak Flexcel Direct System, JEtvarnish 3D mGI Digital Graphic technology, Scodix metallic oraz DlmS: Distributed learning management System stworzony przez Sinapse Print Simulators. nagrody zostaną wręczone 8 września w chicago. źródło: PIA

7


WIADOmOŒCI

Medale Europejskie Uroczystość wręczania medali Europejskich odbyła się 5 czerwca na Stadionie narodowym w Warszawie. celem przedsięwzięcia jest docenienie firm działających w Polsce, spełniających standardy europejskie, charakteryzujących się dynamicznym rozwojem, promocja wyrobów lub usług oferowanych przez te firmy oraz zwrócenie uwagi firm europejskich na laureatów tej prestiżowej nagrody. Organizatorem jest Business centre club przy wsparciu ministerstwa Spraw zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. Wśród 162 nagrodzonych firm znalazło się również kilka znanych z rynku poligraficznego. Jednym z laureatów została firma Arcus za system obiegu dokumentów Vario.OnE. Umożliwia on składowanie dokumentów w postaci elektronicznej, ich indeksowanie oraz współdzielenie. – cieszymy się, że to właśnie przedsiębiorcy zrzeszeni w Bcc docenili stworzone przez nas rozwiązania. System Vario.OnE pozwala na znaczące oszczędności zarówno w mniejszych firmach, jak i dużych rozbudowanych organizacjach. Rezygnacja z dokumentów papierowych, ujednolicenie wykorzystywanych systemów It pozwala firmie działać dużo sprawniej i oszczędniej. Vario.OnE to rozwiązanie klasy światowej, szeroko dostępne dla polskich przedsiębiorców – powiedział podczas uroczystego wręczenia nagród na Stadionie narodowym w Warszawie michał czeredys, prezes zarządu Arcus. medal Europejski otrzymała również drukarnia Opolgraf, którą wyróżniono za jakość realizowanych zleceń, firma trefl za Puzzle Dynamic,

8

fot. tomasz Rejn

Wśród 162 laureatów XXIV edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów i Usług 2013 znalazło się również kilka firm rynku poligraficznego.

które zostały zaprojektowane z wykorzystaniem innowacyjnej technologii umożliwiającej przeniesienie na druk prawdziwej animacji, drukarnia tFP za opakowanie tyskie dwunastopak, International Paper Kwidzyn za papiery biurowe Pol oraz firma Verte za swoje zeszyty. źródło: Bcc InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


WIADOmOŒCI

Stora Enso na FachPack Najważniejszym promowanym przez koncern produktem będzie papier pokryciowy MediaLiner. zaprojektowany jako materiał do produkcji wyrobów typu POS, medialiner zapoczątkowuje nową kategorię pokryciowych papierów graficznych (Graphic liner). Jest dostępny w gramaturach 120, 135, 160, 190 i 220 g/m2. może znaleźć zastosowanie jako papier pokryciowy do laminacji z tekturą falistą, zarówno na zamknięty, jak i otwarty fluting. Jest odpowiedni do zadruku w maszynach offsetowych i fleksograficznych. Według zapewnień producenta, sprawdzi się jako podłoże do produkcji druków typu pre-print oraz do nanoszenia nadruku bezpośredniego – zarówno arkuszowego, jak i rolowego, a także przy aplikowaniu lakieru wybiórczego lub miejscowego. – medialiner powstał przy ścisłej współpracy Stora Enso z właścicielami marek, projektantami

i producentami opakowań. Jest to specjalny pokryciowy papier graficzny o podwójnie powlekanej, jasnej powierzchni. te cechy medialiner umożliwiają stworzenie na jego bazie zupełnie nowej generacji, skutecznych w odbiorze opakowań, ekspozytorów sklepowych czy displejów wspierających sprzedaż wysokiej jakości wyrobów technicznych, żywnościowych, konfekcyjnych, kosmetycznych i spirytusowych. Pozwala on jednocześnie na projektowanie opakowań w zupełnie nowy i wydajny sposób – mówi marcus Weise, menedżer ds. rozwoju produktu w Stora Enso Speciality Papers. targi FachPack odbędą się w norymberdze w dniach 24-26 września. źródło: Stora Enso

I Kongres Biznesu 4 października w Warszawie odbędzie się spotkanie networkingowe osób piastujących najwyższe stanowiska w przedsiębiorstwach sektora MŚP. I Kongres Biznesu organizowany jest pod patronatem Konfederacji lewiatan. Program oparty jest o spotkania warsztatowe i prelekcje wykładowców – praktyków, w tym Grzegorza turniaka, Krzysztofa chlebińskiego, Krzysztofa murzyna, Witolda Jana czarnockiego, Jacka Gałązki oraz Artura Sójki. tematyka wykładów dotyczyć będzie m.in. sposobów pozyskania i utrzymania dużych klientów oraz skutecznego zarządzania pracownikami. Uczestnicy kongresu będą też brali udział w warsztatach, które pomogą im bezpiecznie wyjść ze strefy komfortu i nawiązać wartościowe kontakty, coraz bardziej poszukiwanych na rynku pracy. Jednym z celów spotkania jest zwiększenie interakcji ułatwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń. – zapewne wielu z nas uczestniczyło w niejednym kongresie, konferencji, szkoleniu tudzież vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

warsztatach. zazwyczaj jednak swój udział ograniczamy do pilnego notowania tego, co przekazują nam prowadzący. Ilu z nas podczas tego typu spotkań może pochwalić się licznymi kontaktami? Osobiście jestem wielkim zwolennikiem networkingu. to chociażby dzięki niepowtarzalnym kontaktom mam możliwość 4 października spotkać się z najlepszymi managerami z tak wielu branż – mówi Daria Kostera, organizatorka spotkania. BnI Polska, odpowiedzialna za cykl networkingowy podczas I Kongresu Biznesu, pokaże, że takie moderowane sesje przynoszą dodatkowe korzyści wymiany wiedzy i doświadczeń. Organizatorem spotkania jest Unit Wydawnictwo Informacje Branżowe. ,,Vidart” jest patronem medialnym wydarzenia. źródło: Unit Wydawnictwo Informacje Branżowe

9


WIADOmOŒCI

Druk i marketing W dniach 9-10 września w warszawskim Centrum Expo XXI odbędą się V Targi Reklamy i Poligrafii Reklamowej. Festiwal marketingu (dawne targi gifts exclusive) i Festiwal Druku są połączeniem formuły ekspozycji targowej, szkoleń, pokazów i konferencji. Wystawcami będą firmy z szeroko pojętego rynku reklamy: od importerów i producentów artykuły promocyjnych, producentów POS, opakowań i drukarń po dostawców mediów i maszyn. Festiwal przeznaczony jest dla pracowników agencji reklamowych, drukarń oraz działów marketingu. W gronie odwiedzających znajdą się również przedstawiciele firm FmcG, branży farmaceutycznej, kosmetycznej, przemysłowej i tworzyw sztucznych, producenci, dystrybutorzy i technolodzy branży opakowaniowej. W zeszłorocznej edycji impreza przyciągnęła prawie 4000 gości.

W ramach targów zostanie zorganizowany konkurs na Innowację Roku (złoty medal) oraz Super Gift, na najlepszy gadżet promocyjny. Swój udział potwierdziło już 100 wystawców, wśród których znalazły się firmy takie jak Agfa Graphics, Agraf, Akonda, Api.pl, Epson, Europapier-Impap, lotos Poligrafia, OKI czy teBa. Organizatorem Festiwali jest spółka OOH magazine. Patronat nad wydarzeniem objęły Polska Izba Opakowań, Polska Izba Artykułów Promocyjnych, Stowarzyszenie Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych, Polska Izba Fleksografów oraz Kancelaria rzeczników patentowych IP & law.

źródło: OOH magazine

Ricoh nad Wisłą Firma była oficjalnym partnerem 7. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. W dniach 27 lipca – 4 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą odbyła się siódma edycja Festiwalu Dwa Brzegi. W programie znalazły się najciekawsze propozycje filmowe obecnego sezonu, filmy wyselekcjonowane na polskich i zagranicznych festiwalach – w Wenecji, San Sebastian, Rotterdamie, Berlinie, cannes. Jedną z głównych atrakcji imprezy był film „Koneser” w reżyserii Giuseppe tornatore. Podczas festiwalu można było zobaczyć nie tylko projekcje filmów, ale również koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, spotkać się z twórcami i artystami oraz wziąć udział w lekcjach kina.

10

W ramach współpracy firma Ricoh Polska dostarczyła urządzenia wielofunkcyjne do obsługi festiwalu i ufundowała nagrody w Warsztatach Filmu Reklamowego. Uczestnicy warsztatów przeszli przez wszystkie etapy powstawania filmu reklamowego, poczynając od koncepcji, scenariusza, poprzez storyboard i shootingboard, po samą produkcję i postprodukcję reklamy. nagrodą dla twórcy najlepszego filmu reklamowego był jeden z najnowszych aparatów cyfrowych – Pentax Ricoh WG-3 GPS, a dwie wyróżnione osoby otrzymały drukarki Ricoh SP 100 e. źródło: Ricoh InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


WIADOmOŒCI

Kolejna edycja Labelexpo Największe na świecie targi poświęcone etykietom, opakowaniom giętkim i pudełkom składanym odbędą się w dniach 24-27 września w Brukseli. Powierzchnia wystawiennicza labelexpo 2013 to siedem hal, w których swoje produkty przedstawiać będzie 550 firm. na targach prezentowane będą nowości w materiałach, procesach druku z naciskiem na flekso UV i druk cyfrowy, rozwiązania tworzące wartość dodaną, innowacyjne pomysły na zdobienia oraz metody poprawy serwisu i usług – mowa będzie m.in. o tym, jak uelastycznić produkcję i wzmocnić łańcuch dostaw. Wśród prezentowanych na żywo maszyn znajdą się urządzenia drukujące na różnych podłożach, drukarki cyfrowe, maszyny do cięcia laserowego, produkcji etykiet RFID, urządzenia pre-press, płyty drukujące oraz systemy dekoracji w linii. Organizatorzy wyodrębnili kilka stref tematycznych. Uczestnicy Package Printing Workshops dowiedzą się, jak tworzyć wartość dodaną i jak produkować składane kartony, opakowania elastyczne oraz laminowane tuby.

Strefa Inkjet trail ukaże różnice między wydrukami realizowanymi z pomoca różnych technologiii inkjetowych na tych samych podłożach. Print your Future, przygotowana przez HP Indigo ma ukazać odwiedzającym, w jaki sposób mogą wykorzystać w swojej działalności biznesowej nowe rozwiązania w dziedzinie etykiet, pudełek składanych i opakowań giętkich. Będzie to już 33 edycja imprezy. labelexpo debiutowało w 1980 r. w londynie. Pięć lat później targi przeniosły się do Brukseli, gdzie odbywają się do tej pory. Podczas ostatniej edycji w 2011 r. labelexpo przyciągnęły prawie 30 tys. odwiedzających ze 123 państw świata. niemal wszyscy z nich (94 proc.) pracowali na stopniu menedżerskim lub wyższym, zaś 95 proc. stanowiły osoby odpowiedzialne za decyzje zakupowe. źródło: labelexpo


TEmAT NUmERU: EKOlOgIA

Ekologia po polsku Opowiadano mi, jak to do firmy produkującej sprzęt poligraficzny przyjechał menedżer z Zachodu, by spotkać się z polskimi dystrybutorami urządzeń.

g

dy Polacy spytali, na jakie cechy produktów powinni zwracać uwagę klientów, by zwiększyć sprzedaż, usłyszeli pełną entuzjazmu odpowiedź gościa z zachodu: „Powiedzcie im, że nasze produkty spełniają wszystkie normy ekologiczne oraz że zredukowaliśmy w nich emisję dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji”. miny polskich uczestników spotkania? Bezcenne! Bo rzeczywiście, kto w Polsce kupuje urządzenia do druku – czy to produkcyjne, firmowe czy domowe – zastanawiając się nad względami ekologicznymi? z moich rozmów z przedstawicielami firm poligraficznych wynika, że tacy klienci w najlepszym razie stanowią mniejszość na granicy błędu statystycznego. Wpływ druku na środowisko naturalne nie wydaje się tematem szczególnie istotnym dla polskich konsumentów czy klientów firmowych. Było to dobrze widoczne, gdy kilka lat temu odnotowano w Europie przypadki przeniknięcia do mleka dla niemowląt szkodliwych substancji z farby drukarskiej z opakowania. W niektórych krajach, jak niemcy czy Szwajcaria, naciski opinii publicznej sprawiły, że podjęto działania służące określeniu norm i zmianie przepisów dotyczących bezpieczeństwa farb przeznaczonych do druku opakowań do żywności. W Polsce sprawa była kilkudniową sensacją w mediach, ale nie spowodowała zwiększonego zainteresowania konsumentów tematem wpływu farb drukarskich na zdrowie i środowisko. mimo małego zainteresowania polskich konsumentów proekologicznymi rozwiązaniami w poligrafii producenci urządzeń, mediów do druku i farb w większości mogą wykazać się certyfikatami ekologicznymi i redukcją niekorzystnego wpływu swoich produktów na środowisko. Do pewnego stopnia wymuszają to obowiązujące regulacje prawne. Ponadto wiodące firmy działające na rynku poligraficznym to w większości przedstawicielstwa

12

handlowe firm zagranicznych przenoszących na polski rynek wzory zaczerpnięte z innych krajów. Oprócz kulturotwórczej roli norm prawnych i wzorów, głównie zachodnich, szansą dla ekologii na rodzimym rynku poligraficznym może być też aspekt ekonomiczny, jednak tylko wtedy, gdy rozwiązania ekologiczne będą zarazem bardziej opłacalne pod względem finansowym. z tym jednak bywa różnie… zainteresowanie przeciętnych użytkowników druku wpływem poligrafii na środowisko naturalne może wzrosnąć pośrednio dzięki niedawnemu wprowadzeniu nowej normy ISO 16759. Dotyczy ona zasad określania wielkości emisji dwutlenku węgla związanej z wytworzeniem poszczególnych produktów poligraficznych. norma stanowi zbiór zasad, które powinny spełniać kalkulatory emisji cO2 w odniesieniu do produktów poligraficznych. W praktyce jej wprowadzenie oznacza, że dla każdego produktu poligraficznego, na przykład katalogu, ulotki, czasopisma itp., będzie można określić tzw. ślad węglowy, a także porównywać poszczególne produkty pod względem wielkości emisji cO2 związanej z ich wytworzeniem, korzystając z jednego wspólnego standardu. czas pokaże, czy zamieszczanie informacji o śladzie węglowym na produktach poligraficznych przyjmie się na rynku. ciekawe też, jaki (jeśli w ogóle) będzie ono miało wpływ na społeczny odbiór produktów poligraficznych, a co za tym idzie – także na wybór określonych technologii druku, podłoży czy farb. małgorzata Adamkiewicz InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


Nowy standard ISO Opracowano nowy standard ISO 16759 dotyczący obliczania sumy emisji gazów cieplarnianych przy wytwarzaniu produktów poligraficznych.

P

akiet wytycznych Komisji Europejskiej służących przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym zakłada redukcję emisji gazów przyczyniających się do efektu cieplarnianego przynajmniej o 20 proc. do 2020 r. w porównaniu do poziomu z roku 1990, zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł do 20 proc. przy jednoczesnym obniżeniu łącznego poziomu zużycia energii o 20 proc. w stosunku do prognozowanych trendów. Inicjatywy dotyczące pomiaru i redukcji ilości emisji dwutlenku węgla podjęto w różnych branżach przemysłu w Europie. Sektor poligraficzny nie jest wyjątkiem. Działania te były podyktowane presją ze strony klientów, instytucji europejskich, jak i rządów. znaczna część rynku poligraficznego składa się z małych i mikroprzedsiębiorstw, dlatego potrzebny był prosty model kalkulacji, który można zastosować nie tylko do działalności dużych przedsiębiorstw, ale także w małych firmach. nowy standard służy ujednoliceniu na poziomie międzynarodowym podstawy obliczeń. nie jest on kalkulatorem emisji, lecz raczej zestawem wymogów, które powinny spełniać zarówno same pomiary, jak i sposoby informowania o sumie emisji. W pracach nad nowym standardem wykorzystano część rekomendacji Intergrafu dotyczących sposobów definiowania kryteriów pomiaru emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do produktów poligraficznych. zalecany sposób kalkulacji powinien uwzględniać emisję wszystkich sześciu gazów cieplarnianych (GHG) wymienionych w protokole z Kioto. Są to: dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu, sześciofluorek siarki oraz dwie grupy gazów – fluorowęglowodory i perfluorowęglowodory. Rekomendacje Intergrafu stanowią w ISO 16759 przykład sposobu oceny wielkości śladu węglowego. Beatrice Klose, sekretarz generalny Intergrafu, powiedziała: – nowe ISO 16759, jak też zalecenia Intergrafu pomogą drukarzom zarówno liczyć vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

wielkość śladu węglowego, jak i informować o nim oraz o wysiłkach na rzecz poprawiania wyników dotyczących wpływu produkcji na środowisko. Intergraf wyróżnił 13 podstawowych parametrów, które – jak twierdzą przedstawiciele organizacji – pozwalają zmierzyć 95 proc. emisji cO2 typowej dla produkcji poligraficznej. Dotyczą one emisji powstałej wskutek produkcji i transportu materiałów poligraficznych. Uwzględniono m.in. takie elementy jak: podłoża do druku, spalanie paliw, zakupiona i wytworzona w firmie energia, płyty i cylindry, transport surowców, transport gotowych produktów, samochody firmowe, dojazdy pracowników, tusze, farby, lakiery, tonery i cartridge, materiały opakowaniowe i eksploatacyjne. na podstawie rekomendacji Intergrafu rozwinięto także dwa narzędzia w postaci kalkulatorów cO2 (do obliczania emisji cO2 w odniesieniu do produktów poligraficznych), stworzone przez członków Intergrafu. Są to: climatecalc i climate Initiative. Intergraf reprezentuje 24 krajowe stowarzyszenia poligraficzne w 21 państwach europejskich. Głównym celem organizacji jest promocja i ochrona interesów branży drukarskiej i pokrewnych, współpraca z instytucjami europejskimi oraz zwiększanie konkurencyjności sektora poprzez lobbing, działalność informacyjną i networking. ISO (International Organization for Standardization – międzynarodowa Organizacja normalizacyjna) jest największą na świecie organizacją rozwijającą dobrowolnie przyjmowane normy międzynarodowe. normy te dostarczają specyfikacji dla produktów, usług i dobrych praktyk, przyczyniając się do zwiększania efektywności i produktywności przemysłu. Organizacja powstała w 1947 r. i od tej pory opublikowała ponad 19 500 międzynarodowych norm dla technologii i biznesu. źródła: Intergraf, ISO, „ISO 16759. Graphic technology – Quantification and communication for calculating the carbon footprint of print media products”

13


TEmAT NUmERU: EKOlOgIA

Już wkrótce nowy kalkulator Firma Heidelberg już od bardzo dawna hołduje zintegrowanemu podejściu do ochrony środowiska naturalnego.

O

chronę środowiska wpisano w politykę firmy już w 1992 roku. największy zakład produkcyjny Heidelberga w Wiesloch-Walldorf spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 14001:2004, podobnie jak pozostałe zakłady w Heidelbergu, Amstetten, Brandenburgu, Kilonii, lipsku, ludwigsburgu oraz w Sidney w Stanach zjednoczonych. Heidelberg jest zatem niekwestionowanym liderem rynku w zakresie wszechstronnych i ekologicznych rozwiązań poligraficznych. nasza działalność w tym zakresie koncentruje się na trzech głównych obszarach: a) redukcja i unikanie emisji cO2 b) obniżanie i unikanie emisji w procesach technologicznych c) zmniejszanie ilości i unikanie odpadów produkcyjnych. Firma Heidelberg umożliwia kompensowanie powstających emisji poprzez współfinansowanie projektów ochrony klimatu. Heidelberg jest jedynym producentem dysponującym precyzyjną metodą wyliczania emisji cO2, opracowaną we współpracy z Politechniką w Darmstadt. Warto dodać, że kompensacja emisji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem certyfikatów zgodnych ze standardem carbonFix. Heidelberg uzyskał certyfikaty projektu zalesiania togo – Project togo. Prawidłowość przyjętego modelu obliczeniowego emisji cO2 dla produkcji maszyn drukujących Heidelberger Druckmaschinen AG potwierdza certyfikat Fraunhofer Institut UmSIcHt. Przypomnijmy również, że wszystkie maszyny drukujące Heidelberg Speedmaster oferowane od targów drupa 2012 dostępne są jako „neutralne

14

Krzysztof Pindral

dla klimatu” (pod względem emisji cO2) i posiadają symbol „cO2 neutral”. Heidelberg wspólnie ze swoim partnerem firmą SG Equipment leasing Sp. z o.o. może udzielić drukarniom kupującym nowe maszyny tego certyfikatu. Jeszcze w tym roku firma Heidelberg zaoferuje klientom swój własny kalkulator emisji cO2, który posiada certyfikat zgodności z normą ISO 16759 wydany przez Fraunhofer Institut UmSIcHt. Heidelberg starał się o certyfikację wg ISO 16759, ponieważ dzięki temu zapewnione jest uwzględnienie wszystkich najważniejszych parametrów przy obliczaniu tzw. śladu węglowego w trakcie produkcji poligraficznej. Krzysztof Pindral, prezes zarządu Heidelberg Polska Sp. z o.o. InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


TEmAT NUmERU: EKOlOgIA

Technologia lateksowa a środowisko Lateks zamiast solwentu – to propozycja, do której przekonują niektórzy producenci urządzeń wielkoformatowych. Jednym z argumentów na rzecz technologii lateksowej jest troska o środowisko.

U

rządzenia do druku lateksowego mają w swojej ofercie tacy producenci jak HP czy mimaki. Do wprowadzenia na rynek nowości w tym zakresie przymierza się także Ricoh. Jak zapewniają producenci, wodne tusze lateksowe cechuje niski poziom emisji lotnych związków organicznych, produkcja nie wymaga wentylacji, a wydruki można bez obaw o zdrowie użytkowników powiesić nawet w szpitalach czy przedszkolach. O plany dotyczące rozwijania technologii lateksowej spytaliśmy Ruth Quindos z HP EmEA, mike’a Horstena z mimaki Europe oraz Johna Blytha z Ricoh Europe.

na rynek program udoskonalania nowego produktu obejmujący kilka urządzeń. Uważamy także, że edukacyjny aspekt związany ze zrównoważonym rozwojem jest kluczowy dla długofalowego sukcesu branży poligraficznej. Dla użytkowników lateksu zrozumienie potrzeb klienta końcowego i wiedza, jak wprowadzać na rynek duże urządzenie lateksowe, są kluczowymi elementami w podejmowanych przez nas ostatnio inicjatywach edukacyjnych służących poszerzeniu wiedzy naszych klientów i promocji ich kwalifikacji i rozwiązań w dziedzinie ekologii.

Kto posiada patent na tusze lateksowe? – System należy do HP, a formuła jest chroniona różnymi patentami, które także stanowią własność Ekologiczna technologia z Ruth Quindos, market development managerem, intelektualną naszej firmy. nie ma jednego „klusign and display production, EmEA w HP, rozmawiamy czowego” patentu na tusze, ale jest tych patentów wiele i wszystkie one należą do HP. o tuszach lateksowych oferowanych przez HP. Jaka jest strategia HP na rynku tuszów lateksowych? – Potrzeba uwzględniania wpływu [technologii] na środowisko naturalne staje się dla dostawców usług druku coraz ważniejszym czynnikiem, w znacznej mierze dlatego, że ich klienci kreują potrzebę korzystania z proekologicznej technologii w produkcji poligraficznej. Jesteśmy szczerze zaangażowani w zapewnienie naszym klientom możliwości spełniania tych wymogów i udowadniamy to na wiele sposobów: pięć lat temu jako pierwsi wprowadziliśmy techHP Designjet l26500 nologię lateksową i od tej pory wprowadzamy

16

InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


Druk fotografii w technologii lateksowej

Jaka jest różnica pomiędzy technologią i tuszami lateksowymi HP a technologiami i tuszami lateksowymi oferowanymi przez inne firmy? – Byłoby z naszej strony niewłaściwe, gdybyśmy komentowali rozwiązania innych dostawców, nie dysponując pełną wiedzą na ich temat i nie mając możliwości oceny technologicznych właściwości tych rozwiązań. możemy tylko wielokrotnie powtarzać, że firma HP wyznacza drogę techno-

logii lateksowej i że kontynuuje znaczące inwestycje w R&D, by stać na czele postępu. tusze HP latex mają certyfikaty Ul EcOlOGO i GREEnGUARD children & Schools certified. Potwierdzają one, że tusz spełnia szereg surowych kryteriów dotyczących ludzkiego zdrowia i czynników środowiskowych. tapety wykonane za pomocą tuszów lateksowych HP spełniają kryteria AgBB oparte na ocenie (związanego ze zdrowiem) poziomu emisji lotnych związków organicznych w produktach do zastosowań wewnętrznych i uzyskały najwyższą ocenę A+ (świadczącą o bardzo małej emisji) przyznaną przez Émissions dans l'air intérieur.

Mimaki na rynku tuszów lateksowych

ScitexlX600

vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

mike Horsten, general marketing manager EmEA w mimaki Europe B.V., mówi o tuszach lateksowych mimaki. – Strategia mimaki Europe B.V. dotycząca rynku tuszów lateksowych polega na wspieraniu sieci naszych dystrybutorów/dealerów i umożliwianiu

17

V


TEmAT NUmERU: EKOlOgIA

mike Horsten

im stwarzania końcowym użytkownikom możliwości druku z użyciem tuszów lateksowych. czynimy to poprzez dodawanie unikatowych możliwości druku białymi, pomarańczowymi czy zielonymi tuszami. Stwarzamy możliwość obsługi różnych rynków niszowych. Różnice pomiędzy tuszami lateksowymi mimaki a innymi dostępnymi na rynku tuszami lateksowymi to: biały tusz do zastosowań transparentnych, do suszenia tych tuszów potrzebna jest niższa temperatura, krótszy czas nagrzewania/chłodzenia, mniejsze zużycie energii, tusze pomarańczowe i zielone i związany z tym większy gamut kolorystyczny, możliwość wykonania bardziej różnorodnych prac.

Wspieramy druk lateksowy

O strategii firmy Ricoh na rynku tuszów lateksowych mówi „Vidartowi” John Blyth, commercial printing business development manager w Ricoh Europe Plc. Podczas targów drupa 2012 firma Ricoh zademonstrowała prototyp wielkoformatowego urządzenia atramentowego przeznaczonego dla rynku graphic arts (serii Ricoh Pro L4000) z tuszami lateksowymi. Proszę rzucić więcej światła na plany firmy związane z wprowadzeniem w najbliższym czasie produktu na rynek. – Grupa Ricoh od wielu lat przoduje w badaniach i rozwijaniu technologii atramentowej. W miarę uświadamiania sobie korzyści wynikających ze stosowania technologii druku cyfrowego, osiąga-

18

nych dzięki możliwości realizowania mniejszych nakładów, druku na żądanie, krótszego czasu realizacji, wzrastają także potrzeby dostawców usług druku związane z jej zastosowaniami. Obecnie w ofercie Ricoha jest szeroka gama technologii i możliwości aplikacji dopasowanych bez kompromisów do specyficznych potrzeb biznesowych. Od targów drupa 2012 Ricoh rozwija serię urządzeń wielkoformatowych Pro l4000, zwiększając swoje możliwości dostosowywania oferty do surowych wymagań klientów na tym konkurencyjnym rynku. z niecierpliwością czekamy na chwilę, gdy ogłosimy wprowadzenie tych urządzeń na rynek, co nastąpi w nadchodzących miesiącach. Jaka jest strategia Ricoha związana z technologią tuszów lateksowych? – tusze lateksowe oferują wiele korzyści – zarówno pod względem elastyczności dopasowania do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, jak też pod względem niskiej temperatury suszenia, co umożliwia duży wybór mediów, które można zastosować. niska temperatura suszenia oznacza także małe zużycie energii. Kolejne korzyści dla środowiska wynikają z bardzo niskiego poziomu lotnych związków organicznych w tuszach lateksowych, a także z faktu, że druk tuszami lateksowymi nie wymaga specjalnych urządzeń do wentylacji, jak w przypadku używania tuszów solwentowych. A wreszcie, tusze lateksowe szybko schną, co zapewnia korzyści związane z efektywnością produkcji. te korzyści w połączeniu z jakością obrazu osiąganą dzięki głowicom inkjetowym Gen5 Ricoha mogą przyczynić się do znaczącej zyskowności, produktywności i zrównoważonego rozwoju firmy drukarskiej. to dlatego Ricoh jest zaangażowany w technologię tuszów lateksowych. choć firma sama nie wytwarza tuszów lateksowych, jest zaangażowana we wspieranie technologii druku lateksowego i dostarczanie swoim klientom systemów służących do niego, jak nowa seria urządzeń Pro l4000, która cechuje się głowicami inkjetowymi Gen5 Ricoha (są to głowice piezoelektryczne).

opracowała małgorzata Adamkiewicz InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


Globalne obywatelstwo Xerox opublikował raport „Globalne Obywatelstwo 2012” prezentujący osiągnięcia firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

R

aport „Globalne Obywatelstwo 2012” skupia się na czterech głównych obszarach, dla których prezentuje konkretne przykłady wdrożeń i elementów polityki korporacyjnej. Są to: wsparcie klienta, tworzenie przyjaznego miejsca pracy, ochrona środowiska i wsparcie społeczności lokalnych. Jak można przeczytać w raporcie, firma stworzyła internetowy portal Open Xerox, który zachęca klientów do aktywnego włączenia się w tworzenie nowych produktów, aplikacji i usług. Serwis zapewnia natychmiastowy dostęp do innowacji firmy, pozwala każdemu przetestować pilotażowe technologie i przekazać swoją opinię bezpośrednio inżynierom i naukowcom pracującym w laboratoriach Xeroksa. Jak informuje firma w swoim raporcie, Xerox dąży także do zapewnienia optymalnych warunków pracy i rozwoju. Przypomniano, że otrzymał maksymalną ocenę w ramach „corporate Equality Index 2011” i w badaniu „Best Places to Work” (najlepsze miejsca Pracy) przeprowadzonym przez Human Rights campaign Foundation. Prowadzone przez Xeroksa działania na rzecz ochrony środowiska zostały także docenione przez „newsweek” – firma znalazła się na liście „Green Ranking” – 50 najbardziej ekologicznych firm. Xerox, jak wynika z raportu, umożliwia firmom prywatnym i instytucjom publicznym redukcję kosztów druku o 30 proc., co jednocześnie pozwala na zmniejszenie zużycia papieru i energii. Ponadto vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

w 2011 r. 100 proc. nowych produktów przedsiębiorstwa zdobyło certyfikat energooszczędności Energy Star. W ramach wspierania społeczności lokalnych jedenastu pracowników Xeroksa w 2011 r. otrzymało pełnopłatne urlopy przeznaczone na pomoc organizacjom non-profit działającym w ich otoczeniu. Osoby te miały możliwość zwiększenia wydajności i efektywności organizacji, na rzecz których pracowały, m.in. dzięki wiedzy zdobytej w trakcie prowadzonych przez Xeroksa szkoleń lean Six Sigma. Działalność firmy w dziedzinie cSR po raz piąty z rzędu została uhonorowana uwzględnieniem Xeroksa w Indeksie FtSE4Good, jako organizacji spełniającej wszystkie kryteria w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, praw człowieka i ochrony środowiska. – Skupiając się na usprawnieniu rozwiązań, wspieramy także zrównoważony rozwój. Upraszczanie procesów w firmie nie polega na obniżaniu skali działania czy redukowaniu liczby zadań. Jego istotą jest wyeliminowanie niepotrzebnych elementów procesu, a także strategiczne zastosowanie innowacji i technologii. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i zasobów. na tym polega zrównoważony rozwój – powiedziała Ursula Burns, prezes i dyrektor generalny Xerox corporation.

źródło: Xerox

19


TEmAT NUmERU: EKOlOgIA

Technologia stałego atramentu Technologia stałego atramentu umożliwia zmniejszenie ilości odpadów i zużycia energii.

T

echnologia stałego atramentu wykorzystywana w produktach Xeroksa wyznacza standardy na rynku materiałów eksploatacyjnych zarówno pod względem efektywności kosztowej, jak i dbałości o środowisko. Powstała w wyniku połączenia eksperckiej wiedzy fizyków, chemików i inżynierów. Kostki stałego atramentu przypominają wyglądem i konsystencją materiał, z którego wykonane są kredki świecowe. Podgrzane w drukarce do około 90 stopni celsjusza przechodzą w postać płynną, są natryskiwane na bęben obrazowy, a z niego na kartkę, na której natychmiast zastygają. tak uzyskany obraz jest wodoodporny i za- Jerzy Grandys chwyca żywymi kolorami nawet na papierze mniej niż w przypadku porównywalnych drukarek ekologicznym czy niskiej jakości. Od kilkunastu lat technologia oparta na stałym laserowych. co więcej, urządzenia pracujące w technologii atramencie ciągle ewoluuje i jest wprowadzana do nowych segmentów produktowych firmy Xerox. stałego atramentu korzystają jedynie z dwóch materiałów eksploatacyjnych. Oznaz początku wykorzystywana cza to mniejszą ilość odpadów była w drukarkach i urządzedo utylizacji i mniejsze koszty. niach wielofunkcyjnych forDrukarki na stały atrament komatu A4. Dziś jest obecna także rzystają z nietoksycznych kostek w dużych urządzeniach biuroatramentu i nie wymagają stowych, jak np. colorQube 9300. sowania kaset. Po zużytej kostce Stały atrament zwiększa wynie pozostają żadne odpady. ma dajność, produktywność i zmniejona małe rozmiary, zmniejsza się sza zużycie energii, co przekłada więc ilość opakowań do utylizacji. się na obniżenie całkowitych Jedyną wymienianą w czasie kosztów posiadania (tcO – total eksploatacji częścią jest rolka cost of Ownership). serwisująca. Wystarcza ona na Drukarki firmy Xerox na stały kilkadziesiąt tysięcy stron, dlatego atrament generują nawet 90 wymaga wymiany zaledwie kilka proc. mniej odpadów, ich pobór razy w ciągu całego okresu żywotmocy jest mniejszy nawet o 30 ności drukarki. proc., podobnie jak emisja dwu- Kostki stałego atramentu Xerox tlenku węgla – do 30 proc. Jerzy Grandys, Xerox Polska

20

InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


Ricoh w ekologicznym biurowcu Pod koniec czerwca br. przedstawiciele organizacji ekologicznych i mediów mieli możliwość zapoznania się z proekologicznymi rozwiązaniami zastosowanymi w nowej siedzibie Ricoh Polska w warszawskim biurowcu Business Garden.

B

usiness Garden jest sztandarowym projektem Swedecenter. to ponad 90 000 m² powierzchni biurowej, hotelowej, konferencyjnej i usługowej na rogu ulic Żwirki i Wigury i 1 Sierpnia w Warszawie. Projekt składa się z siedmiu budynków usytuowanych na działce o powierzchni sześciu hektarów, z których aż 60 proc. stanowi powierzchnia biologicznie czynna. Business Garden jest pierwszym projektem realizowanym w Warszawie na tak dużą skalę, w którym rozwiązania proekologiczne wpływają na zastosowaną formę architektoniczną i technologię. mała gęstość zabudowy, stosunkowo niskie budynki, unikatowy wewnętrzny ogród oraz zastosowanie systemów energooszczędnych to elementy decydujące o wyjątkowości projektu i jego kameralnym charakterze. Rozwiązania proekologiczne zastosowane w kompleksie biurowym Business Garden to m.in.: system żaluzji zewnętrznych ograniczających zużycie energii, optymalne doświetlenie powierzchni wewnętrznych, inteligentny system zarządzania budynkami, energooszczędne systemy chłodzenia, energooszczędne oświetlenie i system gospodarowania wodą deszczową. Business Garden to także projekt przyjazny rowerom. Od lutego 2013 r. Ricoh Polska zajmuje całe piętro w jednym z pierwszych oddanych już do użytku budynków. na powierzchni prawie 2000 m² usytuowane są m.in.: technology center, sale do spotkań, sala szkoleniowa, konferencyjna, pokoje „cichej pracy”, warsztat i magazyn. – Przy wyborze nowej siedziby dla naszej firmy kierovidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

waliśmy się przede wszystkim poprawą komfortu pracy. Poszukiwaliśmy biura, które będzie nowoczesne i innowacyjne, a także zapewni pracownikom odpowiednie warunki pracy. Business Garden spełnia te wymagania. Dodatkowo jako pierwszy ekologiczny business park w Warszawie idealnie wpisuje się w strategię naszej firmy, w której od ponad 70 lat kwestią najwyższej wagi jest ograniczenie wpływu środowiskowego wywieranego przez nas na otoczenie oraz społeczeństwo – powiedział Paweł Barski, dyrektor marketingu Ricoh Polska. Swedecenter realizuje podobne projekty Business Garden w Poznaniu i we Wrocławiu. – Business Garden to odzwierciedlenie najnowszej koncepcji parków biznesowych, dlatego jestem przekonany, że zarówno pracownicy firmy Ricoh, jak i pozostali najemcy znajdą tu komfortowe i inspirujące warunki pracy – powiedział po podpisaniu umowy wynajmu z Ricoh Polska Roger Andersson, dyrektor zarządzający Swedecenter. źródło: Ricoh, Swedecenter

21


TEmAT NUmERU: EKOlOgIA

Przyszłość suszenia za pomocą wiązki elektronów P Możliwości i zalety w odniesieniu do podłoży utwardzanych.

a następnie ich ruch jest przyspieszany przez wywołane pole elektryczne. Odbywa się to w próżni, która zamknięta jest okienkiem z tytanowej folii przepuszczającym elektrony. technika ta pierwotnie nadawała się do produktów płaskich, jednakże ilość elektronów jest odpowiednia także do zastosowania w przypadku podłoża do pewnego poziomu grubości. Podłoże powlekane lub z naniesioną farbą jest umieszczane pod tytanowym okienkiem, gdzie następuje ekspozycja na wiązkę elektronową. niez powodu niedoścignionych cech zbędne jest zachowanie atotrzymywanego pokrycia podłoża, a także mosfery gazu obojętnego, aspektów związanych z ochroną środowiska, ponieważ obecność tlenu takich jak [niski] poziom zużycia energii, powoduje wiele niepożądabrak strat wody i związków lotnych, nych reakcji z podłożem. zwykle stosuje się azot przyznaczenie technologii EBc będzie najmniej 99,98-procentowy w przyszłości wzrastało. lub zawartość tlenu mniejszą niż 200 ppm. organicznej. ten proces polimeryzacji może zajść, gdy lakier zawiera podwójne wiązania, na przykład Dawka i gęstość energii w formie etylenu, propylenu, winylu lub akryli. Są dwie podstawowe zmienne, jeśli chodzi te ostatnie są szczególnie popularne ze względu o EBc: dawka i gęstość energii elektronów. na właściwości, które w sobie łączą. Dawka, czyli ilość elektronów, które są zużywane na podłożu, zależy od temperatury włókna lub natężenia Akceleracja cząstek prądu i/lub napięcia. Dawka wpływa na prędkość tworzenia się wiązań poprzecznych, lub na stopień w polu elektrycznym Elektrony są wzbudzane poprzez przepuszczenie związania wiązaniami poprzecznymi, który można prądu elektrycznego przez włókno wolframowe, uzyskać przy określonym poziomie zasilania. ierwsze eksperymenty z wiązką elektronów odbyły się już w roku 1920 w Stanach zjednoczonych, jednak pierwsze próby suszenia lakierów za pomocą EBc (Electron Beam curing – suszenie wiązką elektronową) podjęto dopiero w 1960 roku. Istotą EBc jest indukowanie przez wiązkę elektronów wiązań poprzecznych w substancji, którą powleczono podłoże drukowe, co wywołuje polimeryzację cząsteczek, zjawisko znane w chemii

22

InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


Pole elektryczne o wysokim napięciu, które zostanie zastosowane, determinuje energię elektronów, a zatem także głębokość, na jaką przenikają tusz lub suszone podłoże. Generalnie, dla podłoży i tuszów, odpowiednie jest napięcie pomiędzy 70 kV a 300 kV. Pozwala ono uzyskać głębokość penetracji odpowiednio około 15 µm i 500 µm, chociaż zależy to także od grubości podłoża drukowego. Ważne jest, by właściwie wyregulować napięcie, ponieważ przy zbyt małym napięciu podłoże nie zostanie wysuszone na całej wysokości, a przy zbyt wysokim napięciu wiązka może niepotrzebnie przeniknąć przez podłoże. Pomijając niepotrzebny pobór energii, może to spowodować również odbarwienie.

Małe zużycie energii i brak strat

David Helsby

EBc ma wiele istotnych zalet w porównaniu do pokrywania podłoża na mokro [farbami] i proszkowo [elektrostatycznego]. Przede wszystkim, nie ma tu żadnych rozpuszczalników ani organicznych ani innych, co powoduje, że technologia ta jest przyjazna środowisku i nie powoduje emisji dwutlenku węgla. Po to, by użyć materiałów do powlekania, dodaje się jako „rozpuszczalniki” jedynie niskomolekularne glikole polietylenowe (PEG), glikole propylenowo-akrylowe (PGAs) lub inne wielofunkcyjne związki chemiczne. Inną zaletą jest mały pobór energii. Jeśli porównamy koszty takich procesów jak chłodzenie, różnica jest ogromna. Emisja dwutlenku węgla jest także wielokrotnie mniejsza. co więcej, reakcje tworzenia się wiązań poprzecznych za pomocą EBc zachodzą szybko i są kompletne. Inne zalety to odporność mechaniczna i chemiczna oraz trwałość kolorów. vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

Wdrożenie EBC napotyka pierwsze bariery największą barierą we wdrożeniu EBc pozostaje stale wstępny koszt. Składają się na niego: niezbędna próżniowa komora, źródło zasilania o wysokim napięciu umożliwiające generowanie napięcia, a także potrzeba wytworzenia atmosfery gazu obojętnego. z powodu niedoścignionych cech otrzymywanego pokrycia podłoża, a także aspektów związanych z ochroną środowiska, takich jak [niski] poziom zużycia energii, brak strat wody i związków lotnych, znaczenie technologii EBc będzie w przyszłości wzrastało. (...) David Helsby, prezes Radtech Europe przeł. m. Adamkiewicz źródło: the Future of Electron Beam curing. Possibilities and advantages for hardening coatings. A technical introduction by David Helsby, Radtech Europe President.

23


TEmAT NUmERU: EKOlOgIA

Restrykcyjne przepisy sprzyjają technologii EB O komentarz na temat popularności technologii suszenia wiązką elektronową (Electron Beam Curing) poprosiliśmy dr. inż. Piotra Skarbek-Kozietulskiego, menedżera sprzedaży w firmie Müller Martini, mającej w swojej ofercie urządzenia do suszenia EB.

T

echnologia suszenia EB wykorzystywana jest w druku offsetowym opakowań giętkich przeznaczonych do żywności. Dużą popularność zyskała w Stanach zjednoczonych w Kalifornii, gdzie bardzo restrykcyjne przepisy w zakresie szkodliwości substancji zawartych w farbach drukarskich spowodowały jej rozpowszechnienie. W Europie było spore zainteresowanie metodą EB przed kilkoma laty, gdy w 2005 r. we Włoszech stwierdzono przypadek przeniknięcia fotoinicjatora ItX − wchodzącego w skład farby drukarskiej − do mleka i soku dla niemowląt. zrodziło się wówczas przypuszczenie, że zostanie wprowadzony w Europie zakaz używania farb UV, które zawierają fotoinicjatory do produkcji opakowań żywnościowych. Wówczas to w Szwajcarii wprowadzono rygorystyczne standardy w tym zakresie, które z braku precyzyjnych regulacji w Unii Europejskiej stały się dla wielu europejskich producentów punktem odniesienia. W dużym stopniu problem rozwiązywały farby UV low-migration, czyli zawierające fotoinicjatory o dużych molekułach, które wykazują mniejszą zdolność migracji. trzeba jednak pamiętać, że substancje szkodliwe przedostają się z farby drukarskiej do żywności nie tylko w wyniku ich przenikania przez

24

podłoże drukowe, ale także wskutek zjawiska odciągania farby. Obecnie w niemczech trwają prace nad wprowadzeniem nowej regulacji prawnej w dziedzinie farb drukarskich do druku opakowań żywnościowych, która podobno ma być jeszcze bardziej rygorystyczna niż standardy szwajcarskie. temat suszenia EB opakowań giętkich może więc znów niebawem powrócić. Sama technologia suszenia farb graficznych strumieniem elektronów jest dość droga. Oprócz kosztu zakupu urządzenia suszącego należy uwzględnić koszty eksploatacyjne. W takim urządzeniu powietrze atmosferyczne trzeba wymienić na atmosferę azotową, a ponieważ nie da się uzyskać pełnej szczelności, azot musi być stale uzupełniany. O ile wiem, suszarki EB nadają się do zainstalowania w każdej maszynie zwojowej. Przed kilkoma laty firma müller martini zainstalowała w Polsce w drukarni Euro-Print zmiennoformatową maszynę offsetową typu Alprinta V do druku opakowań giętkich − przeznaczoną głównie do zadruku folii z tworzyw sztucznych − wyposażoną w suszarkę EB. dr inż. Piotr Skarbek-Kozietulski InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


Technologia EB w Polsce O praktycznych aspektach technologii suszenia wiązką elektronów (EB) mówią „Vidartowi” przedstawiciele drukarni Euro Print Sp. z o.o. mieszczącej się w Komornikach koło Poznania. To, jak dotąd, jedyna w Polsce drukarnia, w której wykorzystywana jest maszyna z suszeniem EB. Dlaczego zdecydowali się państwo na inwestycję w technologię EB? Piotr lewandowski, współwłaściciel Euro Print: − Euro Print zawsze specjalizował się w druku offsetowym. chcąc drukować opakowania miękkie na foliach z tworzyw sztucznych, zapoznaliśmy się w 2005 r. z technologią drukowania Electron Beam (EB), zarówno wówczas, jak i obecnie, jedną z najnowocześniejszych metod utrwalania druku offsetowego, jak również fleksograficznego. Jest w niej wykorzystywana energia strumienia przyspieszonych elektronów, które wnikając w strukturę farby EB i surowca drukowego, inicjują reakcje chemiczne, w tym sieciowanie, inaczej polimeryzację farby. trwa to milisekundy i zadrukowany surowiec jest w 100 proc. suchy, nadaje się natychmiast do laminacji lub cięcia. Suszenie farby EB jest procesem zimnym, w którym nie jest wytwarzana energia cieplna ani lotne związki organiczne (lzO). Jest to więc proces neutralny dla środowiska. Ponieważ nie używa się w nim rozpuszczalników, nie następuje również emisja cO2. Farba EB nie zawiera typowych dla UV fotoinicjatorów, jest zatem bez zapachu, nie zawiera wolnych monomerów i substancji migrujących do zadrukowanego podłoża i produktu spożywczego zapakowanego w zadrukowany materiał. tym samym jest bezpieczna dla człowieka spożywającego dany produkt. Są to szalenie istotne różnice w stosunku do na vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

przykład fleksograficznych farb rozpuszczalnikowych i farb UV. Druk odbywa się na mokro. Jeden zespół suszący EB umieszczony za sześcioma agregatami offsetowymi sieciuje, czyli utrwala wszystkie kolory jednocześnie. nie ma potrzeby utrwalania po każdym agregacie. Utrwalone na materiale farby EB są odporne na czynniki mechaniczne, takie jak na przykład ścieranie, zarysowania, załamania oraz na czynniki chemiczne. Pomimo wymienionych cech nie jest to jednak system powszechnie stosowany. Irena lewandowska, prezes zarządu: − Oczywiście w 2005 r., rozważając zakup offsetowej maszyny drukującej VSOP firmy DrentGoebel lub Alprinta 74 müller martini, spodziewaliśmy się o wiele szybszego rozwoju zapotrzebowania na produkty drukowane EB. Używamy urządzenia z suszeniem EB jako jedyni w Polsce. W Europie jest jeszcze kilka tego typu urządzeń połączonych z maszynami drukującymi. Dziś nie mamy wątpliwości, że jest to z wyżej wymienionych powodów technologia, która nie zanieczyszcza środowiska i jest bezpieczna dla artykułów spożywczych, a tym samym dla konsumenta. moim zdaniem, kryzys gospodarczy spowolnił jej upowszechnienie. Rynek konsumenta i związana z tym cenowa polityka sieci handlowych w dobie kryzysu wymuszają tani produkt

25


TEmAT NUmERU: EKOlOgIA spożywczy. nawet jeśli opakowanie stanowi minimalny jego koszt, też musi być tanie. nie liczy się to, czy opakowanie jest drukowane farbami, które mogą szkodzić człowiekowi lub środowisku… zresztą świadomość zagrożeń związanych z migracją substancji z farb i klejów do artykułów spożywczych i jej skutków dla klienta według mojej – może subiektywnej – oceny jest na bardzo niskim poziomie. zarówno jeśli chodzi o indywidualnego konsumenta, jak i o większość producentów artykułów spożywczych. Jak, w państwa ocenie, przedstawia się kwestia opłacalności maszyny z systemem suszenia EB w porównaniu do innych urządzeń? mirosław Prokop, członek zarządu: − to jest problem dość złożony. W ocenie należy uwzględnić możliwości zarówno maszyny drukującej, jak i systemu EB oraz oczywiście ludzi, którzy używają tych urządzeń. Sprecyzujmy, ostatecznie kupiona została w 2007 r. maszyna drukująca müller martini Alprinta 74V i do tego urządzenie suszące Ezcure firmy ESI (Energy Sciences InK). Jest to maszyna hybrydowa zbudowana pod nasze potrzeby. Składa się z sześciu agregatów offsetowych oraz dwóch zespołów rotograwiurowych firmy Dcm. Drukujemy z roli na rolę. możemy stosować zmienne obwody cylindrów offsetowych w zakresie od 510 mm do 720 mm oraz zamiennie używać przystawkę fleksograficzną (anilox i system raklowy) do druku farbami i lakierami fleksograficznymi Electron Beam. Byliśmy pierwsi z EB i jak dotychczas jesteśmy jedyni na polskim rynku. nie mieliśmy wystarczającej wiedzy i doświadczenia. niekiedy maszyna przerastała nasze oczekiwania, a czasem nie była w stanie sprostać naszym wymaganiom. trzeba też stwierdzić, iż producent maszyny miał problemy z jej konfiguracją zgodną z naszymi wysokimi wymaganiami, co opóźniło jej uruchomienie i osiągnięcie przez nią zdolności produkcyjnej. Do tego nasi różni dostawcy nie zawsze mieli możliwość angażować się w pomoc w taki sposób, jak oczekiwaliśmy. Jednak ostatecznie wspólnymi siłami odnieśliśmy sukces. Przez te

26

lata wskazaliśmy na wiele elementów, które poprawiają funkcjonalność i niezawodność maszyny, doskonaliliśmy naszą Alprintę i możliwości druku farbami EB. Irena lewandowska: − Kwestia opłacalności? my nie korzystaliśmy z funduszy europejskich, kupiliśmy maszynę za własne pieniądze i częściowo w leasingu, więc jeśli na przykład ktoś kupił używaną − z wtórnego rynku − lub nową maszynę flekso ewentualnie roto z dofinansowaniem Unii Europejskiej, to kosztowała go o połowę taniej i dlatego może pozwolić sobie na zaniżanie ceny dla klientów. Sprzyja takiej sytuacji mocno rozdrobniony rynek poligraficzny, na którym każdy walczy o przetrwanie niską ceną. z taką maszyną flekso lub starą flekso drukującą rozpuszczalnikowymi farbami nie jesteśmy w stanie konkurować, ale jeśli ktoś chce otrzymać dobry jakościowo produkt niestwarzający zagrożenia dla człowieka − trafi do nas. Co jest niezbędne do druku EB i jakie są koszty eksploatacyjne? mirosław Prokop: − trudno mówić o szczegółach i odkrywać nasze tajemnice handlowe przed konkurencją, ale wskażę na niektóre aspekty mające wpływ na koszty. Przede wszystkim zawsze są plusy i minusy unikatowych technologii. InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


Jako jedyny odbiorca farb EB w Polsce i jeden z niewielu w Europie przez pierwsze lata kupowaliśmy je przez pośredników za drogo, płacąc kilkanaście euro za kilogram. Próbowaliśmy farb wszystkich liczących się na świecie dostawców. Dopiero kryzys zaczął nam sprzyjać i stosunkowo niedawno, kupując farbę, otrzymaliśmy ofertę poniżej magicznej bariery dwucyfrowej ceny w euro. Utrwalanie farby EB urządzeniem Ezcure odbywa się w osłonie czystego azotu. Kilogram azotu wystarcza na druk 40-45 mb. Do tego samoprzylepne obciągi gumowe klejone na styk – aby ograniczyć do 1 mm niezadrukowany „kanał” – to 40-50 euro za sztukę. niestety, dość często należy je wymieniać. niebagatelny jest koszt zmiennoformatowych cylindrów płytowych i gumowych. Oryginalne niemieckie cylindry z lekkiego włókna węglowego to koszt około 2400 euro za sztukę, cylindrów aluminiowych 1500 euro, a potrzeba na sześć agregatów 12 sztuk! Dzięki innowacyjności naszych pracowników udało się zastosować zamiast nich tuleje sleeve naciągane na cylinder powietrzny i znaleźć firmę w Polsce, która nauczyła się wytwarzać sleeve’y spełniające wymagania offsetu. Doszliśmy do kosztów porównywalnych z dobrej jakości sleevami fleksograficznymi, czyli kilkakrotnie niższych niż w przypadku pełnego cylindra, który standardowo zastosowano w tej maszynie. może narażę się panującym na rynku opakowań miękkich „fleksiażom”, ale pozwolę sobie stwierdzić, iż w absolutnej większości druk offsetowy daje lepsze odwzorowanie w półtonach i szczegółach niż druk fleksograficzny. Do tego farby EB ze względu na swoją strukturę wykazują się dużą kontrastowością i bardzo dobrą powtarzalnością kolorów. Do druku offsetowego nie potrzeba formy polimerowej, a od momentu otrzymania drogą elektroniczną pliku poprzez naświetlenie kompletu płyt offsetowych i założenie ich na maszynę mija 30 minut i drukujemy. zmiana plików nie wymaga zmiany polimerów lub cylindrów roto, tylko wymiany płyt offsetowych. W tym mamy przewagę, szczególnie przy małych nakładach. vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

Koszt nowego obwodu – dzięki sleevom − jest porównywalny z flekso i znacznie tańszy od rotograwiury. Koszty energii elektrycznej zasadniczo są mniejsze kilkakrotnie niż druk UV i koszty utrwalania piecowego − termicznego. nie jest też wymagany kosztowny dopalacz spalin, ponieważ nie występuje emisja lzO. Jednoznacznie mogę stwierdzić, że w uczciwej walce jesteśmy w stanie konkurować z flekso ceną przy znacznie lepszej jakości. Do jakich zastosowań najczęściej wykorzystują państwo druk EB? Irena lewandowska: − Drukujemy ma Alprincie 74 farbami EB na wszelkiego rodzaju monofoliach tworzyw sztucznych, np.: PEt, OPP, PE, PA, Polyphane, aluminium, a także na papierze. Również na wielowarstwowych strukturach: papier/PE, papier/Al/PE, Al/papier/PE, papier/PVDc. Dodatkowo jesteśmy w stanie nanieść lakier flekso EB, farbę białą kryjącą flekso EB lub farbę białą rotograwiurową na druk EB, łącząc ze sobą te różne technologie i uzyskując jakość porównywalną z rotograwiurą. cały czas nabieramy doświadczenia i uczymy się, jak dana struktura reaguje na bombardowanie jej elektronami w procesie utrwalania farby EB. niektóre folie stają się bardziej elastyczne, a inne nie, w określonych warunkach ich zadrukowywanie jest łatwiejsze lub trudniejsze. na niektórych papierach nie da się drukować farbami EB. to nasza wiedza tajemna, której jak startowaliśmy, też nam nikt nie chciał w Europie udostępnić. z zadrukowanych podłoży tworzymy laminaty, duplex i triplex, łącząc poszczególne struktury w zależności od potrzeb klienta. I tu jest ciekawy aspekt: druk EB jest tak szklisty i gładki, że trzeba nie lada doświadczenia, aby wiedzieć, co i w jakiej konfiguracji drukować oraz jak laminować, by w efekcie uzyskać wymagany przez klienta produkt – dobrej jakości opakowanie. to nasza wiedza magiczna, którą, nieskromnie powiem, dzięki zaangażowaniu naszych pracowników my jako firma Euro Print posiedliśmy.

opracowała małgorzata Adamkiewicz

27


TEmAT NUmERU: EKOlOgIA

Druk na żądanie… w kiosku W Szwecji powstał pierwszy na świecie kiosk oferujący druk gazet na żądanie.

m

eganews to innowacyjny sposób na druk i sprzedaż różnorodnych tytułów prasowych. to maszyna z dostępem do internetu sprzedająca gazety i magazyny (ponad 200 tytułów), która drukuje w czasie rzeczywistym. W ciągu zaledwie dwóch minut od momentu zakupu można otrzymać świeżo wydrukowany egzemplarz wybranego tytułu. – zakupu dokonuje się na ekranie za pomocą karty kredytowej – to sprawia, że transakcje są bezpieczne i wygodne – mówi tommy Segelberg, director nordic operations, production printing business group w Ricoh Sweden. Rozwiązanie umożliwia wydawcom redukcję kosztów związanych z dystrybucją i logistyką. Ponadto ze względu na ograniczenie transportu jest przyjazne dla środowiska. Projekt został zainicjowany przez larsa Adaktussona, szwedzkiego dziennikarza i prezentera telewizyjnego, jego brata Hansa i ich firmę – meganews Sweden. Kiosk został zaprojektowany przez lA + B. technologię do druku dostarczyła firma Ricoh, a oprogramowanie, terminal na karty i ekrany – Sweco. W projekcie bierze udział wielu wiodących szwedzkich wydawców: Bonnier

28

tidskrifter, Aller media, Albinson & Sjöberg, lRF media, IDG, talentum i medströms. Wyniki badania przeprowadzonego przez instytut badawczy Innventia na zlecenie meganews magazines pokazują, że emisja gazów cieplarnianych w trakcie cyklu życia magazynu drukowanego w kiosku meganews jest o około 60 proc. niższa od emisji w trakcie cyklu życia magazynu drukowanego i dystrybuowanego metodą tradycyjną. Wynika to z faktu, że 40 proc. nakładu tradycyjnej prasy drukowanej nie zostaje sprzedane, co wiąże się z koniecznością dokonywania zwrotów i recyklingu. – ten produkt to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na druk na żądanie. to również przykład prawdziwej innowacji, dlatego jesteśmy dumni z tego, że wiodąca technologia Ricoh ma swój wkład w produkcję magazynów w przyszłości – mówi Graham moore, director of business development for Ricoh Europe. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy kiosk będzie testowany na lotniskach, w hotelach, szpitalach, sklepach spożywczych i centrach handlowych w Szwecji. źródło: Ricoh

InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


Canon i WWF Canon Europe wspiera ekspedycję badawczą WWF International na Morze Łaptiewów na Syberii.

C

anon Europe sponsoruje ekspedycję WWF na morze laptiewów na Syberii jako partner fotograficzny organizacji WWF International. Jest to druga arktyczna ekspedycja WWF w ciągu 12 miesięcy po udanej wyprawie badawczej „Sailing to Siku – Voyage to the last Ice Area”, zorganizowanej latem 2012 r. Półwysep tajmyr na morzu Łaptiewów to jeden z najmniej znanych obszarów rosyjskiej Arktyki. Ekspedycja WWF International odbędzie się w dniach 13-26 sierpnia. ma na celu ustalić, poprzez zgromadzenie materiału genetycznego, czy występują tam odrębne genetycznie populacje morsa i niedźwiedzia polarnego, a także czy zwierzęta na morzu Łaptiewów są spokrewnione z jedną lub wieloma sąsiednimi populacjami. Oprócz naukowców w ekspedycji weźmie udział rosyjski fotograf natury, Aleksiej Ebel, który udokumentuje ją na zdjęciach. Aleksiej Ebel jest sponsorowany przez firmę canon i podczas wyprawy

będzie używał aparatów i obiektywów tej marki. – W najnowszej odsłonie naszego partnerstwa z dumą wspieramy WWF International podczas tej arktycznej misji – powiedział cyp da costa, dyrektor ds. komunikacji marki w canon Europe. natomiast clive tesar, dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych Globalnego Programu Arktycznego WWF, powiedział: – Wsparcie firmy canon pomoże nam dowiedzieć się, czy zwierzęta na morzu Łaptiewów są spokrewnione z sąsiednimi populacjami. Jest to zarazem doskonała okazja do uwiecznienia tej praktycznie nieznanej części świata na fotografii i filmie oraz przybliżenia Arktyki ludziom z całego świata. canon jest partnerem WWF International od 1998 roku. Partnerstwo obejmuje również szereg inicjatyw poza ekspedycjami arktycznymi, w tym sponsorowanie WWF-canon Global Photo network oraz szkolenia fotograficzne dla pracowników WWF. źródło: canon


TEmAT NUmERU: EKOlOgIA

Druk ekologiczny Pytanie ekologia czy ekonomia zaczyna tracić na znaczeniu. Przyjazne środowisku urządzenia pozwalają na obniżenie kosztów związanych z drukiem.

T

akie aspekty jak: energooszczędność, oszczędność papieru i materiałów eksploatacyjnych przekładają się na większą ekonomikę procesów związanych z drukiem. myśląc o ekologicznych rozwiązaniach powinniśmy rozpatrywać je nie tylko w kategoriach odpowiedzialności za środowisko naturalne, ale także bardzo pragmatycznie: jako sposób na obniżenie kosztów. Rozwój technologii pozwala tworzyć urządzenia i rozwiązania, które są atrakcyjne cenowo oraz pozwalają zredukować koszty eksploatacji. Inwestycja w nowoczesne rozwiązania spełniające najwyższe ekologiczne standardy to w pełni racjonalna decyzja poparta ekonomicznymi argumentami. W ciągu ostatnich lat byliśmy i nadal jesteśmy świadkami ewolucji w myśleniu o ekologicznych rozwiązaniach. Dotyczy to każdego z etapów cyklu życia produktu. zmienia się proces produkcji – czołowi producenci dążą do obniżenia emisji cO2 i minimalizowania negatywnych skutków dla środowiska naturalnego wynikających z funkcjonowania fabryk. Konica minolta opracowała system certyfikacji fabryk – Green Factory certification Dzięki niemu każdy użytkownik urządzeń opatrzonych logotypem Konica minolta może mieć pewność, że jego produkt powstał w miejscu, które spełnia najwyższe standardy związane z ochroną środowiska. na etapie projektowym dokładnie analizowane są wszelkie czynniki pozwalające zoptymalizować proces druku. W centrach Research&Development tworzone są nowe, innowacyjne rozwiązania – należy zwrócić uwagę, że w procesie eksploatacji urządzenia wiele zależy od wykorzystania odpowiednich materiałów eksploatacyjnych i komponentów. Innowacyjne rozwiązania pozwalają na zwiększenie energooszczędności oraz zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych. zastosowanie wykonanego częściowo z biomasy polimeryzo-

30

wanego tonnera Simitri pozwala obniżyć temperaturę utrwalania obrazu, co przekłada się na zmniejszenie poboru energii elektrycznej. Podczas drukowania wykorzystywane jest także do 30 proc. mniej tonera. Jednocześnie na poziomie produkcyjnym Simitri ograniczono o kilkadziesiąt procent emisję dwutlenku węgla, siarki i azotu. Do większej energooszczędności przyczynia się również wykorzystanie systemu nagrzewania indukcyjnego. te elementy pozwalają na obniżenie typowego tygodniowego zużycia energii (tEc) nawet do 60 procent. zakup nowoczesnych urządzeń, spełniających najwyższe standardy związane z ochroną środowiska to inwestycja, która zdecydowanie się opłaca. Sama technologia to jednak nie wszystko. zbudowanie ekologicznej kultury drukowania w przedsiębiorstwie to jeden z kluczowych elementów pozwalających na obniżenie kosztów związanych z procesem druku oraz realizowaniem proekologicznej polityki. nowoczesne urządzenia wielofunkcyjne oferują szereg funkcji, które pozwalają zoptymalizować ten proces. Użytkownicy urządzeń Konica minolta mogą zdecydować się na wdrożenie pakietu Green OPS. ta kompleksowa usługa pozwoli opracować model zarządzania drukiem, który będzie najbardziej efektywny pod względem kosztowym oraz ekologicznym. zastosowanie takiego narzędzia umożliwia bardzo dokładne monitorowanie wszystkich procesów i zracjonalizowanie procesów związanych z drukiem. Przekłada się to m.in. na oszczędność energii (urządzenia automatycznie wyłączają się po zakończeniu godzin pracy) oraz papieru – wprowadzenie opcji automatycznego dwustronnego druku i druku dwóch stron na jednym arkuszu pozwala znacznie zredukować liczbę wykorzystywanych kartek. Adam Bieniewski, Konica minolta Business Solutions Polska InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


Ekologiczne zarządzanie odpadami Firma Kongskilde opracowała systemy odbioru odpadów z maszyn poligraficznych i wytłaczarek.

J

ak zapewnia firma, zaprojektowane przez Kongskilde urządzenia przenoszące i formujące odpady pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem produkcji. najbardziej widoczne korzyści przynosi flagowe urządzenie tej marki – multidicer, przeznaczone dla przedsiębiorstw, które wytwarzają odpady pochodzące ze sztancownic. Dzięki tej maszynie w procesie odbierania odpadów zużywa się o 70 proc. mniej energii. multiDicer to urządzenie, a właściwie system opracowany przez firmę Kongskilde, służący do rozdrabniania odpadów powstałych podczas wykrawania form opakowań z arkuszy papieru, kartonu i tektury. Dzięki rozdrobnieniu odpadów rury systemu pneumatycznego, którym są one transportowane mogą mieć mniejsze średnice, co z kolei umożliwia wykorzystanie silników o mniejszej mocy. Po zastosowaniu multidicera na końcu procesu technologicznego sztancownicy wystarczy zastosować prasokontener bez dodatkowych urządzeń do rozdrabniania. Po przejściu arkusza

przez wykrawarkę pozostają odpady wzdłużne, poprzeczne lub całe ażury. Urządzenie multiDicer jest wyposażone w system noży tnących wzdłuż i w poprzek, w rezultacie czego odpady mają kształt nie długich wstęg, ale kwadratów o wymiarach 5 cm. Dodatkowo zostają one ściśnięte tak, by zajmowały jak najmniejszą przestrzeń. mniejsze skrawki papieru oznaczają również instalowanie mniejszego wentylatora, a rozmiar ścinki to małe średnice rur. Redukcja ta przekłada się wprost na mniejsze koszty energii elektrycznej. Ekologia to również przyjazne środowisko pracy. Firma Kongskilde stawia nie tylko na perfekcyjnie wykonanie maszyn, ale również na minimalizację zagrożeń dla pracowników obsługi maszyn. Wentylatory multiair Kongskilde są wyposażone w obudowę wygłuszającą hałas, zaś urządzenia do transportu pneumatycznego nie posiadają żadnych części ruchomych, dzięki czemu nie przekraczają one bariery hałasu. źródło: Kongskilde


TEmAT NUmERU: EKOlOgIA

Ekoinnowacje 2013 Do 15 września br. przyjmowane są zgłoszenia firm i instytucji do konkursu Ekoinnowacje 2013.

C

elem konkursu jest promowanie najlepszych rozwiązań ekologicznych w działalności przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych. Do konkursu można zgłaszać podmioty, które z powodzeniem funkcjonują na polskim rynku, są zaangażowane w działania związane z ochroną środowiska, upatrują w ekoinnowacjach możliwości odniesienia sukcesu także w sferze ekonomicznej, wdrożyły lub chcą wdrożyć znaczącą na tle regionu i/lub kraju ekoinnowację albo z innych powodów wskazanych przez zgłaszającego powinny wziąć udział w konkursie, chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Konkurs organizowany jest przez Izbę Gospodarczą Grono targowe Kielce w ramach projektu „Kongres Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2013”. zgłoszenia do konkursu przyjmowane są

przez stronę internetową www.ekoinnowacje.org. nagrodami dla dziesięciu najlepszych rozwiązań i wdrożeń ekoinnowacyjnych są statuetki oraz wyróżnienia w postaci dyplomów. Sylwetki laureatów konkursu Ekoinnowacje 2013 zostaną zaprezentowane w kampanii promocyjno-informacyjnej projektu „Kongres Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2013”, na łamach prasy branżowej, na portalach o tematyce ekologicznej oraz na stronie internetowej projektu. Wyłonienie laureatów oraz wręczenie statuetek nastąpi w trakcie uroczystej Gali Dinner 22 października 2013 r., podczas kongresu podsumowującego projekt, który odbędzie się w centrum Kongresowym targów Kielce. źródło: Izba Gospodarcza Grono targowe Kielce

Paper Recycling Conference Europe W dniach 30-31 października br. odbędzie się w Warszawie konferencja Paper Recycling Conference Europe.

T

o międzynarodowe wydarzenie skupia dostawców makulatury, pośredników, konsumentów, przedstawicieli zakładów oraz dostawców urządzeń i usług dla branży przetwórstwa makulatury. tematy zaplanowanych paneli to m.in. przyszłość przemysłu papierniczego i rynku ma-

kulatury, standardy jakości i związane z nimi problemy i wyzwania oraz optymalizacja przebiegu i wydajności recyklingu. Językiem konferencji jest język angielski. źródło: Paper Recycling conference Europe

Ricoh Global Eco Action W ramach Ricoh Global Eco Action w nocy 5 czerwca, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska (United Nations World Environment Day), jak co roku firma Ricoh wyłączyła wszystkie swoje neony poza ecobillboardami znajdującymi się w Nowym Jorku (na Times Square), Londynie i Sydney. Ecobillboardy zasilane są energią odnawialną. Energia wytwarzana przez trzy ecobillboardy Ricoh została oszacowana na ok. 150 000 watogodzin na dzień. Ricoh Global Eco Action zapoczątkowano w 2006 roku. Jest to coroczne wydarzenie mające na celu zwiększenie świadomości

32

ekologicznej wśród pracowników Ricoha z całego świata i promowanie działań przyjaznych dla środowiska. Pracownicy firmy są zachęcani do oszczędzania energii w domu i w pracy oraz do propagowania troski o środowisko. źródło: Ricoh InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


RyNEK

Druk zachowa swoją pozycję Spotkanie z prezesem Agfy Graphics Stefaanem Vanhoorenem i wiceprezesem Frederikiem Dehingiem na targach Poligrafia było okazją do rozmowy o przyszłości branży oraz planach firmy na najbliższe lata. Jaka, według pana, będzie przyszłość branży druku na świecie, w Europie i w Polsce, zwłaszcza w segmentach, w których działa Agfa? Stefaan Vanhooren: – Rynek poligraficzny należy rozpatrywać w poszczególnych segmentach, z których każdy cechuje się swoją własną dynamiką. Agfa Graphics jest aktywna w sektorze komercyjnego druku, czyli druku książek, ulotek, magazynów, materiałów biurowych, a także w sektorze druku gazetowego, opakowań oraz przemysłowego. to cztery obszary, w których działamy. Jeśli spojrzymy na branżę poligraficzną z dalszej perspektywy, to należy podkreślić fakt, że w ocenie opinii publicznej tradycyjny druk jest passe. Wiele mówi się o przejściu na urządzenia mobilne typu iPad czy iPhone i związany z tym rychły zanik druku, a zwłaszcza offsetowego, który często już zastępowany jest drukiem cyfrowym. mamy więc obraz ewolucji druku offsetowego, który przechodzi w druk cyfrowy, a następnie zanika w ogóle. Jesteśmy zdania, że jeszcze przez długi czas druk będzie pełnił bardzo istotną rolę w procesie przekazywania informacji i komunikowania. W skali globalnej zachowa on swoją pozycję. Oczywiście dynamika rozwoju druku będzie inna, a cała branża ulegnie zmianom i przekształceniom. W mojej ocenie sytuacja nie będzie ani trochę przypominać tego, co już było, ani tego, co obserwujemy dzisiaj. nie ma również wątpliwości, że na rynku europejskim widać pewien regres. Przyczyny tego są złożone. Warto też zauważyć, że zupełnie inaczej wygląda obecnie sytuacja druku opakowaniowego i druku przemysłowego. Wpływ na branżę ma

34

oczywiście ogólny stan europejskiej gospodarki, któremu obecnie daleko do dobrego. Istotne znaczenie dla poligrafii ma również sytuacja branży reklamowej. Obecnie można zaobserwować dwa zjawiska: po pierwsze, wskutek recesji ekonomicznej firmy mają mniejszy budżet na reklamę, a po drugie, spory kawałek tortu reklamowego wędruje do innych mediów służących informowaniu i komunikacji. Jednak jak wynika z wielu badań przeprowadzonych przez firmy zajmujące się analizą rynku, druk jest wciąż jednym z najbardziej efektywnych narzędzi wspierających reklamę. Jedno z badań przeprowadzone w Wielkiej Brytanii miało na celu porównanie skuteczności wiadomości e-mailowej i ulotki reklamowej znajdowanej w skrzynkach pocztowych. Wbrew oczekiwaniom respondenci jednogłośnie wskazali ulotkę. zupełnie inaczej w tym czasie wygląda sytuacja branży opakowaniowej i w druku przemysłowym. Po pierwsze, istotne dla druku są czynniki ekonomiczne, a ponieważ ogólna sytuacja ekonomiczna w Europie jest daleka od naszych oczekiwań, poligrafia także cierpi. Poza czynnikami ekonomicznymi istnieje inny ważny powód recesji widocznej w poligrafii. Jest nim niepewność, która odgrywa bardzo ważną rolę w procesie inwestycyjnym. Dotyczy to zwłaszcza dużych inwestycji, takich jak zakupy nowych maszyn, z którymi właściciele firm obecnie się wstrzymują. Kolejnym czynnikiem blokującym inwestorów jest większa niż zwykle ostrożność banków. W tym regionie jest to szczególnie widoczne, z tym że Polski tak naprawdę nie dotknęła recesja, która ogarnęła resztę Europy. Sytuacja jest tu bardziej stabilna. InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


Podczas konferencji prasowej, od lewej: Stefaan Vanhooren i Frederik Dehing

Jaka jest wasza recepta na czas kryzysu? Co wasz klient powinien zrobić, nie tylko by przeżyć, ale też by rozwijać działalność? Stefaan Vanhooren: – myślę, że dla rozwoju firmy ważne są trzy elementy. Pierwsze to uwzględnienie kwestii ceny. Klienci kładą coraz większy nacisk na to, by kupować taniej. najważniejsze jest jednak to, by firma, tak jak Agfa Graphics, miała w ofercie rozwiązania innowacyjne i była kreatywna w opracowywaniu nowych produktów. nie ulega wątpliwości, że druk w ciągu najbliższych lat bardzo się zmieni. Wystarczy rozejrzeć się tu, na tych targach: dzięki innowacjom technologicznym powstaje wiele nowych produktów. Jednym z nich jest nasze urządzenie do druku wielkoformatowego oparte na technologii inkjet, które cieszy się sporym zainteresowaniem, gdyż daje możliwość zyskownej działalności firmie, która ją kupi. Innowacje to podstawa. Widzimy to zwłaszcza w chinach. Kolejny element to koszty pracy. Wiele firm przesuwa produkcję do państw, w których koszty są mniejsze, ale ten proces nigdy się nie skończy, gdyż vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

zawsze znajdzie się miejsce, w którym jest jeszcze taniej. By uczynić ten czynnik mniej znaczącym, należy postawić właśnie na innowacje. Jak ważna jest finansowa pozycja producenta lub dealera maszyn dla jego partnerów? Jakie są wyniki finansowe Agfy na świecie, w Europie i w Polsce? Frederik Dehing: – Stabilność finansowa jest bardzo istotna, ponieważ sprzedajemy sprzęt, który będzie serwisowany przez nas kolejne trzy do pięciu lat. Inwestując w maszynę danego producenta, oczekuje się od niego długofalowego wsparcia. mamy to szczęście, że mimo nie najlepszych nastrojów wśród inwestorów i małego popytu na maszyny sprzedajemy dużo materiałów eksploatacyjnych i dużo serwisujemy. Stanowi to 80 proc. naszych przychodów ze sprzedaży. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to właśnie opublikowaliśmy raport za pierwszy kwartał, w którym odnotowaliśmy mały spadek obrotów rok do roku.Przychody ze sprzedaży na świecie sięgnęły 371 mln euro.

35

V


RyNEK StefaanVanhooren: – Oczywiście ważne jest, by drukarnie miały stabilnego finansowo dostawcę. nasze wyniki za pierwszy kwartał nie są tak dobre, jak były w ubiegłym roku, z przyczyn wymienionych już wcześniej. W całej Europie zachodniej, będącej naszym macierzystym rynkiem, wyniki są poniżej oczekiwań, lepiej natomiast wyglądają one w krajach rozwijających się. Jesteśmy firmą obecną na rynku już niemal 150 lat i mamy silną markę, znaną z innowacyjności w dziedzinie technologii. Jesteśmy pewni, że żadna spółka nie może utrzymać się na rynku dłużej niż 100 lat, jeśli nie jest nieustannie tworzona na nowo. to jedyna droga, by rozwijać się pozostając blisko klientów. musimy ich słuchać, w ten sposób bowiem dorzucamy swój kamyczek do globalnej mozaiki firm, tworząc pewien określony obraz branży. Firmy koncentrujące swoją uwagę tylko na dużych rynkach nie są globalnymi graczami. Dlatego dla nas istotne są wszystkie państwa. Każde ma swoją dynamikę, ambicje, swoje tempo i określony etap rozwoju. na tych targach również widać klientów z różnych stron świata, nie tylko z Polski. Klienci nabierają zaufania, widząc, że jesteś wszędzie obecny. to potwierdza stabilność dostawcy. Poczucie stabilności dostawcy istotne jest nie tylko dziś, w momencie zakupu, ale też jutro. Bardzo wielu potencjalnych klientów kupujących dziś płyty drukujące zadaje nam pytania o przyszłość. Pytają, co będzie za pięć lat, czy rynek druku będzie zdominowany przez druk cyfrowy, czy ich firmy powinny zostać przy offsecie, czy próbować wejść na rynek publikacji elektronicznych? to są istotne pytania dla obydwu stron.

gramowania. Jest to jedyna droga do utrzymania się na rynku. chcemy pozostać ważnym ogniwem łańcucha dostaw. Stefaan Vanhooren: – Dla firmy, która chce pozostać globalnym graczem, ważne jest, by zajmować jedną z najwyższych pozycji w poszczególnych segmentach rynku. chcemy być na podium w segmencie płyt drukujących, prepress oraz wielkiego formatu. Jak to robimy? Odpowiedź jest cały czas ta sama: innowacje. musimy być również pewni, że mamy dobrą strukturę wydatków oraz oferowanych cen. Klient oczekuje dobrego produktu w dobrej cenie. Ważny dla firm jest ciągły rozwój. Dzień, w którym stwierdzasz, że twoja firma już się nie rozwija, jest pierwszym dniem twoich problemów. W skali globalnej oznacza to, że nawet podczas kryzysu panującego obecnie na europejskich rynkach firma musi rosnąć w regionach, gdzie obserwujemy tendencje wzrostowe. Aby mieć pewność ciągłego rozwoju, trzeba zwracać uwagę na rynki wschodzące, takie jak chiny, Rosja, Brazylia i pozostałe kraje Ameryki Południowej. Fespa jest dobrą okazją do tego, by pokazać jakość naszych produktów i usług. Ale biznes powinien na siebie zarabiać każdego dnia. co ważne w kwestii promocji, zadowolony klient będzie sam polecał produkt innym. to najlepszy rodzaj marketingu. ma to być produkt pod każdym względem konkurencyjny wobec pozostałych rozwiązań dostępnych na rynku. W tym tkwi sedno innowacyjności – my nie kopiujemy maszyn. W tym momencie pracujemy również nad rozwijaniem działu atramentów. naszym celem jest wyróżniający się jakościowo wydruk w dobrej cenie, który będzie odpowiednio reagował z różnymi substratami. Jeśli chodzi o maszyny, istotne jest połączenie jakości z dobrą ceną. to jest to, na co stawiamy dziś i będziemy stawiać jutro.

Jakie są cele spółki na bieżący rok? Frederik Dehing: – naszym celem jest oczywiście realizacja Jakie są wasze plany inwestycyjne w perplanu finansowego. mamy zamiar kontynuować inwestycje w innowacje oraz reagować na bieżące spektywie globalnej? Planujecie dalszy trendy rynkowe, również w Polsce. Jesteśmy rozwój w Europie? Stefaan Vanhooren: zadowoleni z funkcjonowania naszego działu – Europa jest dla nas ważna. trzy lata temu prepress, ale nie zaprzestaniemy tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie płyt i opro- dokonaliśmy inwestycji w Stanach zjednoczonych

36

InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


i chinach. tak naprawdęwięc jesteśmy obecni na wszystkich istotnych rynkach. Obecnie widzimy pewien odpływ inwestycji ze strefy euro do chin i do Azji ogólnie, co dla nas jako firmy działającej globalnie jest dużym wyzwaniem. Jest to również wyzwanie pod względem geograficznym. Wymaga innego podejścia w kwestii technologii, odejścia od produktów tradycyjnych w stronę cyfrowych. chcemy też przykładać większą wagę do oprogramowania, czyli rozwiązań takich jak Eversify, czyli w pełni automatyczny workflow dla rozwiązań mobilnych. Jak wygląda rynek płyt? Obecnie rozszerza się czy kurczy? Jaka będzie jego przyszłość i dlaczego? Stefaan Vanhooren: – to dobre pytanie. zapotrzebowanie na druk utrzymuje się w skali światowej na stabilnym poziomie. Spadki na zachodzie kompensowane są wzrostem na Wschodzie. nie da się ukryć, że na zachodzie zużycie papieru spada, ale niezależnie od wysokości drukowanych nakładów płyta jest

tak czy inaczej potrzebna. W skali świata zapotrzebowanie na płyty, dziś głównie cyfrowe, wzrasta. mniejsza sprzedaż płyt oraz maszyn offsetowych w Europie jest wyrównywana sprzedażą w innych regionach świata. Oczywiście biorąc pod uwagę nakłady, zauważalny jest duży spadek. Obserwujemy też erozję cen. Każdego roku sprzedajemy te same płyty po niższych cenach, ze względu na to, że ceny proponowane przez nas w Europie nie byłyby spójne z cenami na rynkach wschodzących. można więc mówić o pewnym regresie w segmencie płyt, ale wciąż offset to dominująca technologia. Analiza ekonomiczna wskazuje na to, że temu segmentowi nie grozi żaden upadek. Aby drukować, niezależnie od maszyny drukującej potrzebna jest płyta. I nawet jeśli liczba sprzedawanych i instalowanych maszyn drukujących spada, rynek płyt zachowuje się stabilnie. nasza obecność na polu materiałów eksploatacyjnych świetnie się sprawdza w kryzysowych czasach, gdy inwestycje sprzętowe są coraz mniejsze. rozmawiał Artur Dziedzic


EDUKACJA

Jak sztancować Pozycjonowanie markerów do sztancowania zależy od rodzaju registru.

P

rodukcja registru kątowego różni się od produkcji registru kciukowego. należy pamiętać, aby dokładnej pozycji cięcia nie zaznaczać za pomocą dodatkowej linii. z powodu minimalnych przesunięć technicznych powstałych w trakcie prac drukarskich nie można zagwarantować, że linie te zostaną całkowicie usunięte podczas sztancowania.

Register kątowy

W kategorii kątowej produkt jest układany na stole do sztancowania na rewersie danej strony (U4). Proces sztancowania jest realizowany od tyłu produktu do przodu. Pracownicy rozpoczynają sztancowanie od stron z dużymi numerami, a na przykład w kalendarzach od miesiąca grudzień. marker do sztancowania musi być umieszczony dokładnie na stronie poprzedzającej obszar, który będzie widoczny po sztancowaniu, więc na ostatniej stronie poprzedniego registru (lewa strona/numer parzysty). Aby wykluczyć niebezpieczeństwo nałożenia się registrów, należy ustawić marker tak nisko, aby można było ślad markera wyciąć z następnym registrem. Dlatego markery powinny być umieszczane poniżej planowanego cięcia (w kierunku podstawy produktu) o odległość równą wysokości registru. W przypadku sztancowania pierwszego registru (zwanego styczniowym) z cięciem gładkim obszary registrów są widoczne. markery do sztancowania mogą być ustawione według podanego wyżej opisu. Jeżeli cięcie gładkie obejmuje wszystkie strony między okładką (O2) i pierwszym registrem, nie trzeba stosować markerów. należy stosować je tylko wtedy, gdy cięcie gładkie nie zaczyna się bezpośrednie pod okładką (O2). W przypadku sztancowania bez cięcia gładkiego registry pozostają ukryte. marker do sztancowania

38

pierwszego registru musi być ustawiony na odwrocie strony z oznaczeniem pierwszej kategorii przeznaczonej do sztancowania. Jeżeli pierwszy register składa się tylko z jednej kartki papieru, dwa markery muszą być ustawione na tej samej stronie, jeden do pierwszego registru (styczeń) i jeden do drugiego (luty). Aby wykluczyć niebezpieczeństwo nałożenia się registrów, markery powinny być w tym szczególnym przypadku ustawione na poziomie trzeciego registru (marzec).

Register kciukowy

W kategorii kciukowej produkt przeznaczony do sztancowania jest układany na stole do sztancowania przednią stroną (U1). Dlatego marker do sztancowania musi być umieszczony dwie strony przed registrem widocznym po sztancowaniu, po prawej stronie numeru nieparzystego. Ważne jest, aby umieścić marker w środku powierzchni przeznaczonej do wycinania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie można usunąć go całkowicie w czasie cięcia registru. W przypadku sztancowania registru kątowego strona tytułowa skierowana jest do dołu, a markery do sztancowania powinny być drukowane z 50 – 70 proc. rastrem. Każdy z nich musi być umieszczony dwie strony wcześniej niż obszar registru, po prawej stronie (na nieparzystej stronie), tak aby został przecięty w procencie docinania do formatu. Umieszczenie mS powinno być takie, aby po docinaniu zostało go jeszcze 5 na 2-5 mm. marker powinien być umieszczony w środku registru. Obszar registru powinien być zwiększony o 2 mm w każdą stronę, zaś odległość pomiędzy registrami powinna wynosić co najmniej 4 mm. źródło: Schopa Buchbinderei InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


WyDARzENIA

Fespa za nami Kolejna edycja targów poświęconych sitodrukowi, drukowi cyfrowemu oraz nadrukom na tkaninach przyciągnęła rekordową liczbę odwiedzających.

W

ybór londynu na lokalizację wydarzenia okazała się trafiony. Jak przekazują organizatorzy, większość odwiedzających (71 proc.) stanowiły osoby decyzyjne, również w kwestiach zakupowych. Ogólna liczba gości londyńskiego centrum Excel wyniosła ponad 37 tys., co stanowi rekord od czasów targów w monachium w 2010 roku. Spora część odwiedzających spędziła na targach więcej niż jeden dzień.

Prawie dwie trzecie uczestników Fespy 2013 pochodziły spoza Wielkiej Brytanii. Organizatorzy odnotowali ponad 60-procentowy, 45-procentowy i niemal 70-procentowy wzrost liczby gości odpowiednio z Azji i Australii, Ameryki Północnej oraz regionu bałtyckiego. Podwoiła się liczba odwiedzających z subsaharyjskiej Afryki, co pozwala wierzyć w powodzenie pierwszej edycji Fespa Africa, która odbędzie się w lipcu 2014 r. w Johannesburgu. Sporą część odwiedzających stanowili jednak goście z Wielkiej Brytanii, niemiec, krajów Beneluksu, Francji, Włoch i Hiszpanii. – Wystawcy, z którymi rozmawiałem podczas targów, byli zachwyceni tym, jak międzynarodowe jest grono odwiedzających. Stoiska w obydwu halach tętniły życiem. Odwiedzający mieli okazję zobaczyć premiery produktów firm znaczących na rynku i zapoznać się z najnowszą technologią, wystawcy zaś mogli przeprowadzić rozpoznanie co do kierunku, w jakim powinien iść ich biznes – mówi neil Felton, dyrektor zarządzający targów Fespa. Wśród wystawców znalazły się firmy takie jak: HP, mimaki, mutoh, Roland, Agfa Graphics, AnaJet, Avery Dennison, marabu, neschen Supplies, canon, Ilford Imaging, Brother, Fujifilm, EFI.

źródło: Fespa

40

InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


Niebawem Pakfood 2013 W dniach 23-26 września odbędzie się kolejna edycja Targów Opakowań dla Przemysłu Spożywczego Pakfood 2013.

R

ynek opakowań przeżywa w Polsce dynamiczny rozwój. Aż 60 proc. całej produkcji opakowań przeznaczone jest na potrzeby różnych sektorów branży spożywczej, co przekłada się na zainteresowanie organizowanymi w Poznaniu targami Pakfood. Odbywające się co dwa lata targi (naprzemiennie z targami taropak) stanowią miejsce prezentacji najnowszych rozwiązań, będąc jednocześnie areną promującą światowe trendy w technice i technologii pakowania żywności. Ich ekspozycję utworzy w tym roku ponad 100 firm z Polski, niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, czech, Francji, Łotwy, Włoch i Armenii. Spotkanie wystawców ze swoimi obecnymi oraz potencjalnymi klientami w międzynarodowym gronie to przede wszystkim okazja do ciekawych

vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

rozmów, m.in. o sposobach budowania przewagi konkurencyjnej poprzez stosowanie innowacyjnych opakowań. Wystawcy targów Pakfood 2013, którzy na kilka tygodni przed targami chcieli dać przedsmak swoim premierom, oficjalnie zgłosili organizatorom niemal 50 nowości. Jednak jak zapowiadają organizatorzy, na ekspozycji targowej będzie można zobaczyć ich znacznie więcej. Oprócz możliwości spotkania kluczowych na rynku producentów i dostawców opakowań zwiedzający targi Pakfood będą mieli okazję do uczestnictwa w kilku ciekawych konferencjach o specjalistycznej tematyce. Wśród nich wymienić należy spotkania organizowane przez Polską Izbę Opakowań, która jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą ponad 100 producentów opakowań. Uczestnicy seminarium pt. „Kierunki i warunki rozwoju przemysłu opakowań w Polsce” dowiedzą się, jakie czynniki determinują rozwój przemysłu i rynku opakowań, poznają badania naukowe wspierające rozwój tej branży, a także bieżące zagadnienia dotyczące ochrony prawnej wzornictwa. ciekawie zapowiada się także seminarium pt. „Opakowania dla żywności – bezpieczeństwo i trwałość produktu”, gdzie przedstawiciele Izby zapowiadają omówienie wymagań wobec opakowań do żywności w świetle przepisów, rolę opakowań w kształtowaniu jakości, a także metody przedłużania okresu przydatności poprzez stosowanie opakowań aktywnych. tegoroczne targi Pakfood odbędą się w pawilonie nr 3, ale blok imprez targowych odbywających się w tym czasie (Polagra Food, Polagra tech oraz Polagra Gastro) zajmie prawie cały teren międzynarodowych targów Poznańskich. źródło: mtP

41


WyDARzENIA

XXX Memoriał Ireny Szydłowskiej W ostatni weekend czerwca w Klubie Sportowym Drukarz odbyły się zawody w strzelaniu z łuku klasycznego i bloczkowego.

W

zawodach wzięła udział rekordowa liczba 234 zawodników z Francji, Izraela, litwy, Łotwy, mongolii, Szwecji, Ukrainy i Polski. Jedne z najlepszych wyników osiągnęły Polska oraz Ukraina, której zawodnicy zajęli pierwsze miejsca w klasyfikacji młodsi juniorzy/juniorki oraz łuki bloczkowe. zwycięzcami turnieju w kategorii seniorzy i seniorki zostali: Aleksandra Ryba i Piotr nowak zaś kategorię juniorzy zdominowali zuzanna Ćwiklińska oraz Kacper Sierakowski. – Pierwszy memoriał pani Ireny odbył się w 1984 roku. Ani się nie spostrzegliśmy, a przed nami już jubileuszowy, trzydziesty. członkowie sekcji

42

łuczniczej tego zasłużonego dla miasta klubu mają jeszcze jeden powód do dumy. W tym roku obchodzimy bowiem 45.rocznicę powstania sekcji łuczniczej – mówi trener i wiceprezes Warszawskiego-mazowieckiego związku Łuczniczego Paweł Soliński. Szydłowska, która dwukrotnie wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w monachium w 1976 r. i cztery lata później w montrealu, reprezentowała barwy stołecznych klubów: Syreny, Budowlanych (grała w pierwszej szóstce drużyny siatkarek), marymontu i Drukarza oraz łódzkiego Społem. źródło: lotos Poligrafia

InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


WIADOmOŒCI IT

Unia kontra cyberprzestępcy Parlament Europejski pracuje nad nową dyrektywą, której celem jest zmniejszenie zagrożenia cyberatakami. nowa dyrektywa ma zastąpić regulacje przyjęte osiem lat temu. Kładzie ona nacisk na poszerzenie oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej, wymianę informacji pomiędzy organami ścigania. Jedną z propozycji jest zaostrzenie kar dla cyberprzestępców. W dyrektywie znalazło się również odniesienie do kwestii ochrony tzw. infrastruktury krytycznej oraz próba nakłonienia państw członkowskich do nałożenia większej odpowiedzialności na dostawców usług i innych przedsiębiorców za bezpieczeństwo ich systemów i przetwarzanych w nich danych. Dyrektywa zwraca też uwagę na potrzebę stałego doskonalenia umiejętności

i poszerzania wiedzy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie zagrożeń i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. niektóre z proponowanych przepisów nowej dyrektywy mogą budzić zastrzeżenia, że system ochrony przed cyberatakami będzie nieszczelny. Wątpliwości specjalistów budzi też brak propozycji konkretnych rozwiązań zwłaszcza w obszarze zapobiegania zagrożeniom i wykrywania ich. nowych regulacji prawdopodobnie nie wprowadzi w życie Dania, która w traktacie z Amsterdamu przyjęła prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kwestiach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. źródło: Deloitte

Rozwój chmury w Polsce Dynamika rynku cloud computingu nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Jak wynika z najnowszego raportu PmR ,,Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017”, technologia cloud computing rozwija się w bardzo dynamiczny sposób. W 2013 r. wzrośnie o niemal 30 proc., pomimo spadku o 5 p.p. w stosunku do 2012 roku. Według prognoz dynamika wzrostu z roku na rok będzie coraz większa. Wartość tego rynku w Polsce, obejmująca zarówno usługi wdrażane w modelu chmury prywatnej, jak i publicznej, wyniosła w ubiegłym roku 234 mln zł, zaś w 2013 r. ma równać się 300 mln złotych. na polskim rynku cloud computingu przeważają przychody z segmentu firm dużych, zatrud-

niających ponad 250 osób. Według raportu nadal kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku cloud computingu w Polsce jest poszukiwanie przez firmy oszczędności – wymieniło go 34 proc. respondentów. W porównaniu z 2012 r. oznacza to wzrost znaczenia tego czynnika o 3 p.p. na drugim miejscu znalazł się wzrost rynku mobilnego internetu, który wymieniło 26 proc. badanych. Wśród pozostałych czynników należy wymienić względy bezpieczeństwa (23 proc.), regulacje prawne (13 proc.), przepustowość sieci telekomunikacyjnych (11 proc.) oraz coraz większą ilość przetwarzanych danych (9 proc.). źródło: PmR

Polacy w sieci W ostatnim kwartale z internetu korzystało niemal 60 proc. Polaków. Jak pokazują dane net track, w okresie od marca do maja 2013 r. z internetu korzystało 59,7 proc. Polaków, czyli ponad 17,988 mln osób (w przeliczeniu na populację). Aż 69,4 proc. badanych deklaruje, że z internetu korzysta

44

codziennie lub prawie codziennie. Kilka razy w tygodniu po sieci surfuje ponad 21,3 proc. badanych, natomiast ,,raz na tydzień” – 5,9 procent. Polacy najczęściej łączą się z internetem cd. str. 45

InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


WIADOmOŒCI IT

dokończenie ze str. 44

w domu (ponad 96,4 proc.). Poza nim korzysta z niego 30,9 proc. z internetem w wersji mobilnej łączy się jedynie 7,5 proc. internautów. z sieci korzysta tyle samo kobiet, co mężczyzn. największą grupę stanowią internauci w wieku od 25 do 39 lat (40 proc.), od 15 do 24 lat (25 proc.) oraz od 40 do 59 lat (28 proc.). z sieci korzystają

przede wszystkim osoby z wykształceniem średnim (38 proc.), następnie z wyższym (28 proc.), zasadniczym (19 proc.) i podstawowym (15 proc.). najpopularniejszą stroną internetową jest Google.pl, którą w ciągu miesiąca odwiedziło aż 92,9 proc. polskich internautów. Kolejne miejsca pod tym względem zajmują: Allegro.pl, youtube, Onet.pl oraz Facebook. źródło: net track

Apple w zmowie z wydawcami Sąd w Nowym Jorku orzekł naruszenie praw antymonopolowych. Jak ustalił sąd, Apple naruszył przepisy antymonopolowe, uzgadniając z wydawcami ceny e-booków. Firma stosowała tzw. agencyjny model sprzedaży, w którym wydawca ustalał cenę książki, a Apple pobierał 30 proc. prowizji od każdej transakcji. zdaniem sądu, oznacza to, że firma „stworzyła mechanizm i środowisko umożliwiające (wydawcom) współdziałanie (…) w celu wyeliminowania wszelkiej konkurencji cenowej w przypadku e-booków”. Umożliwienie wielkim wydawnictwom podniesienia cen e-booków zmusiło portal Amazon.com do przyjęcia podobnego modelu biznesowego, co doprowadziło do wzrostu cen detalicznych. Do tej pory Amazon stosował model hurtowy, w którym sprzedawca kupuje e-booki od wydawcy

w cenie hurtowej, a następnie sam ustala cenę detaliczną, decydując o wysokości swojego przychodu. W tym modelu sprzedawcy mogą konkurować ze sobą, oferując książki taniej lub drożej. Apple wszedł na rynek e-booków w 2010 r., wraz z premierą swego iPada. materiał dowodowy świadczy o tym, że Apple wiedział o sprzecznych z prawem celach tej zmowy i przyłączył się do niej z zamiarem przyczynienia się do jej powodzenia – dodała sędzia. Suma odszkodowania ma zostać określona w późniejszym terminie. Pozew w sprawie tej zmowy cenowej przeciwko firmie Apple i pięciu wielkim wydawnictwom został złożony w zeszłym roku. z wydawnictwami zawarto ugodę pozasądową. źródło: PAP

Więcej zainfekowanych komputerów Po raz pierwszy od 2005 r. wzrosła liczba najpoważniejszych incydentów związanych z kradzieżą danych. Jak informuje cERt Polska, w 2012 r. znacząco zwiększyła się liczba zainfekowanych i kontrolowanych z zewnątrz komputerów w Polsce. zgłoszono aż 10 mln przypadków naruszeń bezpieczeństwa. co więcej, zagrożeń kwalifikowanych jako najpoważniejsze było o 80 proc. więcej niż rok wcześniej. najczęściej wykradano informacje dotyczące dostępu do konta bankowego, numerów kart kredytowych, konta pocztowego, a nawet loginu i hasła do portali społecznościowych. W niektórych przypadkach dochodziło do zablokowania komputera i żądania okupu od właściciela. vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

Ransomware początkowo zdarzał się w Rosji, a obecnie rozprzestrzenia się na resztę świata – głównie Europę zachodnią i USA, a także Polskę. Wciąż jednak połowa ataków na komputery to tzw. phishing. cyberprzestępcy podszywają się pod instytucje cieszące się zaufaniem internautów, takie jak banki czy sklepy internetowe, celem wyłudzenia pieniędzy lub uzyskania bezpośredniego dostępu do konta użytkownika. co piąte zagrożenie w 2012 r. było wynikiem działania złośliwego oprogramowania. źródło: cERt Polska

45


WIADOmOŒCI IT

Prywatność w sieci Użytkownicy sieci uważają internet za przestrzeń publiczną i potrafią chronić swoją prywatność. Jak wynika z badania IAB Polska, tylko 2 proc. internautów uważa, że internet jest przestrzenią prywatną. Prawie wszyscy traktują go jako przestrzeń publiczną bądź częściowo publiczną. zdecydowana większość wie także, czym są dane osobowe, choć nie zna szczegółowo ich zakresu. te dwie perspektywy znajdują swoje potwierdzenie w zachowaniach w sieci. Internauci bardzo często udostępniają swoje dane, jednak większość (79 proc.) wykazuje się ostrożnością i chroni prywatność na różne sposoby. Jedynie 4 proc. deklaruje, że nie stosuje żadnych zabezpieczeń. z badania wynika także, że 60 proc. internautów wie o tym, że strony internetowe zbierają ich dane oraz informacje o tym, co robią w sieci. Wśród nich połowa jest przekonana, że służy to

celom komercyjnym, najczęściej reklamowym. Jedynie 7 proc. użytkowników sieci uważa, że takie dane nie są zbierane. Ponadto prawie dwie trzecie (63 proc.) respondentów uważa, że treści internetowe, w tym reklamy, powinny być dopasowane do internautów. Jedna czwarta nie ma zdania na temat profilowania. Aż 62 proc. internautów nie wie, czym są ciasteczka, choć jednocześnie większość (70 proc.) ma świadomość ich istnienia. Ponadto użytkownicy sieci podeszli dość sceptycznie do ostatniej akcji serwisów internetowych informujących o wykorzystaniu cookies. Dla 23 proc. osób, które deklarują, że się z nią spotkały, była ona ważna, dla 20 proc. przydatna, ale dla większości (52 proc.) stanowiła źródło irytacji. źródło: IAB Polska

Program Polska Cyfrowa skonsultowany Konferencją w Warszawie zakończyły się konsultacje założeń programu Polska Cyfrowa. celem nowo powstałego programu Polska cyfrowa jest wsparcie trzech obszarów: powszechnego dostępu do szybkiego internetu, e-administracji i e-integracji osób wykluczonych cyfrowo. W praktyce program zakłada: • budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci zapewniających szybki (powyżej 30 mb/s) szerokopasmowy dostęp do internetu (stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce jest relatywnie niski w porównaniu z większością pozostałych krajów UE), • tworzenie przyjaznej obywatelom e-administracji (mimo pozytywnych zmian w ostatnich latach wciąż konieczne są działania służące poprawie dostępności e-usług publicznych), • otwieranie zasobów publicznych, • zwiększanie kompetencji cyfrowych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (zjawisko wykluczenia cyfrowego dotyczy 13 mln osób w Polsce, m.in. emerytów, rencistów, niepełnos-

46

prawnych czy osób nieaktywnych zawodowo). Konferencje konsultacyjne odbyły się w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku oraz Warszawie. Wzięli w nich udział przedsiębiorcy telekomunikacyjni, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Obecnie opracowywana jest nowa wersja projektu Programu Polska cyfrowa. Jak poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski, we wrześniu program ma być poddany konsultacjom społecznym. michał Boni z kolei poinformował o planach dofinansowania e-usług publicznych z funduszy Programu Polska cyfrowa. takie środki mógłby otrzymać m.in. projekt dotyczący e-zamówień publicznych administracji oraz platforma integrująca rejestry publiczne, tak by urzędnicy mieli dostęp do danych i nie żądali za każdym razem określonych informacji od osób chcących załatwić swoją sprawę. źródło: ministerstwo Rozwoju Regionalnego InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


WIADOmOŒCI IT

Rynek przeglądarek internetowych Google Chrome, najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie, w lipcu ponownie powiększyła przewagę nad konkurencją. na polskim rynku aplikacja Google zanotowała minimalny spadek, ale i tak udało jej się odrobić część strat do prowadzącego Firefoksa. z danych Statcounter wynika, że w lipcu chrome miał w skali globalnej 43,12 proc. udziału w rynku internetowych przeglądarek, w porównaniu do 42,68 proc. w czerwcu. W tym samym czasie Internet Explorer microsoftu zanotował spadek z 25,44 proc. do 24,53 proc., podczas gdy trzeci w rankingu Firefox zwiększył swój rynkowy udział z 20,01 proc. do 20,09 procent. zyskały również uzupełniające pierwszą piątkę

przeglądarki Safari firmy Apple (z 8,39 proc. do 8,59 proc.) i Opera (z 1,03 proc. do 1,1 proc.). W Polsce wciąż prowadzi Firefox, ale między czerwcem a lipcem zanotował on spadek z 43,88 proc. do 43,55 proc. udziału w naszym rynku. Drugi chrome też stracił, ale tylko 0,01 pkt proc. (z 35,87 proc. do 35,86 proc.). Pierwszą piątkę uzupełniają Internet Explorer (11,33 proc. – wzrost o 0,2 pkt proc.), Opera (5,84 proc. – wzrost o 0,02 pkt proc.) oraz Safari (1,86 proc. – spadek o 0,03 pkt proc.). źródło: Statcounter

Coraz szybszy internet W pierwszym kwartale roku globalna średnia prędkość łącz internetowych po raz pierwszy w historii przekroczyła 3 Mb/s. Jak wynika z raportu firmy Akamai, w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku globalna średnia prędkość internetu wzrosła o 4 proc., natomiast w skali roku aż o 17 procent. na całym świecie rośnie popularność łącz szerokopasmowych (według Akamai – szybszych niż 4 mb/s). liczba osób korzystających z szerokopasmowego internetu w okresie od stycznia do końca marca 2013 r., w porównaniu z wcześniejszym kwartałem, wzrosła o 5,8 proc. i wynosi już 46 proc. wszystkich użytkowników sieci. Bardzo szybkie łącza (więcej niż 10 mb/s) to z kolei 13 proc. całości. Kwartalny

wzrost wyniósł 10 procent. najszybszy internet działa w Korei Południowej – aż 14,2 mb/s. co drugie łącze w tym kraju zapewnia użytkownikowi bardzo szybki internet szerokopasmowy. na kolejnych miejscach znalazły się Japonia (11,7 mb/s) i Hongkong (10,9 mb/s). W pierwszej dziesiątce jest sześć europejskich państw. najwyżej, na czwartej pozycji, Szwajcaria – 10,1 mb/s i największy na świecie odsetek łącz szerokopasmowych, czyli 88 procent. W Polsce średnia prędkość łącza wynosi 6,2 mb/s. Jeszcze kwartał wcześniej było to 5,6 mb/s. źródło: Akamai

Samofotografujący aparat Brytyjska firma OMG Life wprowadziła do sprzedaży aparat o nazwie Autographer, który rejestruje obraz automatycznie. Dzięki czujnikom rejestrującym zmiany zachodzące w otoczeniu zdjęcie jest wykonywane bez użycia rąk. Autographer ma pozwolić na wyjście zza obiektywu i bezpośrednie uczestniczenie w wydarzeniach. Producenci określają nowe urządzenie jako ,,pierwszy na świecie inteligentny aparat”. Autographer wykonuje zdjęcie, wykorzystując pięć pokładowych czujników

48

do wykrywania zmian światła, ruchu, kierunku, koloru i temperatury. Autographer został wyposażony w szerokokątny obiektyw o 136-stopniowym polu widzenia, 5-megapikselową matrycę i 8 GB pamięci wewnętrznej. Aparat może wykonać do 2000 zdjęć na dzień. źródło: OmG life InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


Partnerzy

Cyfrowe średniowiecze? Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ricoh, europejscy liderzy biznesowi nie są jeszcze w pełni przygotowani na erę cyfryzacji. Aż 63 proc. z nich przyznaje się do braku przygotowania na cyfrową transformację. Badanie ujawnia również, że przytłaczająca większość liderów biznesowych (83 proc.) uważa, że dyrektorzy ds. It (cIO) posiadają odpowiednie środki, aby przeprowadzić cyfrową transformację, ale nie mają jeszcze wy-

starczających uprawnień, aby móc wpłynąć na kluczowe działania rozwojowe. Jak wykazało badanie, istnieje wyraźna szansa na zwiększenie ich udziału w kształtowaniu strategii cyfrowej, jeśli tylko cIO zostaną upoważnieni do tego przez firmę. cd. str. 56

Kolorowe dokumenty zwiększają efektywność pracowników Pracownicy, którzy wykorzystują w codziennych dokumentach kolorowe wydruki, są bardziej efektywni, zadowoleni z pracy oraz bardziej zmotywowani. Tak wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Hertfordshire w Wielkiej Brytanii. Profesor psychologii Richard Wiseman z Uniwersytetu Hertfordshire w Wielkiej Brytanii przeprowadził szereg eksperymentów badających znaczenie koloru w miejscu pracy. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że pracownicy, którzy wykorzystują kolory w codziennych dokumentach, są bardziej efektywni, zadowoleni z pracy oraz bardziej zmotywowani. W serii eksperymentów uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i poproszeni o zrealizovidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

wanie złożonych zadań pod presją czasu. Pierwsza grupa otrzymywała wszystkie materiały wydrukowane w kolorze, a grupa kontrolna te same materiały wydrukowane w standardzie czarno-białym. następnie poproszono niezależnie obie grupy, aby oceniły zadania i materiały pod kątem stopnia trudności, możliwości selekcji informacji i szeregu innych kryteriów. cd. str. 56

49


CyfRA – WIElKI fORmAT

Nowości Océ Podczas targów Fespa Canon zaprezentował nową serię płaskich ploterów oraz kolorową cyfrową drukarkę. nowa seria płaskich ploterów składa się z czterech urządzeń: Océ Arizona 600, 640 Gt, 640 Xt, 660 Gt i 660 Xt. Są one kontynuacją serii Océ Arizona 550. zostały zaprojektowane z myślą o dostawcach usług druku, którzy wymagają dużej przepustowości podczas druku standardowej grafiki, oraz tych, którzy skupiają się na specjalistycznych projektach i wymagają dodatkowych kanałów atramentu. modele Océ Arizona 660 oferują sześć niezależnych kanałów atramentu. Pozwala to skonfigurować dwa dodatkowe kanały pod kątem zwiększenia szybkości druku przez dodanie atramentu turkusowego (cyan) i purpurowego (magenta), znanych jako cm², albo zastosować bardziej dekoracyjne elementy, takie jak lakier bezbarwny albo biały atrament. Drukarki z atramentami cm² oferują też tryb ,,produkcyjny do

kwadratu”, który zapewnia zadowalające wydruki z szybkością ponad 46 m² na godzinę, a więc niemal 25 proc. szybciej niż w trybie produkcyjnym. Dla drukarzy, którzy skupiają się na specjalistycznych projektach, przewidziano dwie inne konfiguracje dodatkowych kanałów atramentu „bezbarwny + biały” oraz „biały z podwójnym kryciem”. Drugim prezentowanym na targach urządzeniem była cyfrowa kolorowa drukarka OcécolorWave 900. została zaprojektowana pod kątem rynków GA, cAD i GIS. Dzięki technologii atramentowej memjet urządzenie drukuje z szybkością ponad 1100 m2 na godzinę. maszyna dostarcza 3,4 miliarda 1,2-pikolitrowych kropli atramentu wodnego na sekundę i może drukować z rozdzielczością nawet 1600 x 1600 dpi.

źródło: canon

Atramenty Mutoh NanoResin UMS Firma zaprezentowała nową generację atramentów na bazie żywic. Mutoh NanoResin UMS to tusze do wielkoformatowych ploterów drukujących. Atramenty te powstały na bazie mieszanki żywic, a ich formuła oparta jest na kombinacji cech atramentów ekosolwentowych, mildsolwentowych. Atramenty te przeznaczone są do wszystkich maszyn (nawet starszych) „eko” i „mild” serii ValueJet, Rockhopper, Spitfire, Blizzard, a także do ploterów innych marek. Uniwersalne atramenty UmS zawierają bardzo trwałe pigmenty o wielkości poniżej 100 nanometra, nową mieszankę łagodnych i nieagresywnych rozpuszczalników oraz wspomnianych żywic. to właśnie żywice dają optymalną przyczepność pigmentu do podłoża i tworzą jednolitą na zadrapania, ścieranie oraz dodatkowo na substancje chemiczne. i gładką warstwę farby na podłożu. Atramenty mutoh nanoResin UmS gwarantują Dodatkowo każda z cząstek pigmentów została poddana enkapsulacji poprzez nałożenie mieszanki długoterminową trwałość pigmentów na wycd. str. 51 żywic. Odpowiadają one za połysk oraz odporność

C 50

InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


CyfRA – WIElKI fORmAT dokończenie ze str. 50

drukach, do trzech lat na zewnątrz bez laminowania. UmS-y są praktycznie bezzapachowe i nie wymagają stosowania systemów wentylacji podczas procesu druku. można je stosować w warunkach biurowych. nowe atramenty oferują także szeroki gamut barw pokrywający 83 proc.

palety PAntOnE c. mutoh nanoResin UmS pozwolą na druk na wszelkich elastycznych podłożach powlekanych i niepowlekanych takich jak: papiery, bannery, folie samoprzylepne, backlity, blockouty, tapety i inne.

źródło: Atrium

Folie Orafol na F16 W tym roku firma Europapier-Impap zainicjowała współpracę z 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Dwa samoloty F-16 wylatujące do norwegii na coroczny zlot samolotów wojskowych „nAtO tiger meet” zostały oklejone folią firmy Orafol, której dystrybutorem w Polsce jest EuropapierImpap. „nAtO tiger meet” to odbywający się co roku zlot samolotów wojskowych państw nAtO oraz krajów uczestniczących w programie „Partnerstwo dla Pokoju”. Jego celem są wspólne ćwiczenia, które pozwalają wymieniać doświadczenia oraz doskonalić współpracę pilotów. Polskę na zlocie reprezentuje 6 Eskadra lotnicza z 31 Bazy lotnictwa taktycznego w Krzesinach, która wysyła sześć samolotów. Dwa z nich zostały oklejone zadrukowaną wcześniej folią wylewaną ORAcAl 3951 zabezpieczoną laminatem ORAGUARD 290. Grafika została stworzona wcześniej przez zwycięzcę konkursu, który zorganizowała 31 Baza lotnictwa taktycznego. zadrukowanie i oklejenie zostało przygotowane oraz wykonane przez Europapier-Impap.

Folia ORAcAl 3951 to miękka wylewana folia PVc o grubości 55 micronów o 10-letniej trwałości, służąca do oklejania wszelkiego rodzaju pojazdów. Folię można zadrukować dowolnym atramentem solwentowym, od eco zaczynając, na twardym kończąc, jak też atramentami UV oraz lateksowymi. Folia współpracuje z 50-micronowym wylewanym laminatem ORAGUARD 290, pozwalającym przedłużyć żywotność kolorów dzięki zastosowanemu filtrowi UV. Ponadto zastosowanie laminatu znacznie ułatwia aplikację folii. źródło: Europapier-Impap

Avery Dennison w ofercie Igepy Od września Igepa Polska poszerza swoją ofertę o ploterowe i dekoracyjne folie samoprzylepne Avery Dennison. W stałej sprzedaży magazynowej znajduje się pełna paleta folii monomerowych serii Avery 500 Event Film, folie polimerowe serii 700 oraz szeroki wybór folii dekoracyjnych i laminatów. Ofertę uzupełniają materiały i narzędzia aplikacyjne. Dostawy do klientów są realizowane w ciągu doby. W centralnym magazynie Igepa w Łodzi vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

zlokalizowany jest także profesjonalny serwis cięcia. Dzięki temu wszystkie produkty Avery Dennison – zarówno folie ploterowe barwne, jak i materiały wylewane i polimerowe do druku wielkoformatowego – są dostępne w sprzedaży już od 1 metra bieżącego. źródło: Igepa

C 51


CyfRA − OffICE

Nowe MFP w ofercie Ricoha Ricoh wprowadza do oferty dwa modele urządzeń wielofunkcyjnych – Ricoh MP C6502SP oraz MP C8002SP. Urządzenia drukują z prędkością do 80 str./min. zarówno w trybie monochromatycznym, jak i kolorowym. Oba modele są wyposażone w technologię VcSEl (Vertical-cavity surface-emitting laser) zapewniającą rozdzielczość do 4800 dpi. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach środowisk biurowych, biur projektowych oraz cRD. Dzięki nowo opracowanej formule tonerów do urządzeń mP c6502SP oraz mP c8002SP gama kolorów została poszerzona o 10 procent. Dodatkowo utrwalanie tonera odbywa się w niższej temperaturze, ograniczając negatywny wpływ na środowisko. Krótszy czas nagrzewania przekłada się na niższe zużycie energii. Inną istotną cechą urządzeń jest możliwość drukowania na papierze o rozmiarze do SRA3+,

wyświetlania paserów do druku oraz obróbki końcowej dokumentu. Oba modele umożliwiają zastosowanie platformy EFI Fiery FS100, z procesorem Intel 2,9 GHz, pamięcią 2 GB i dyskiem o pojemności 500 GB. źródło: Ricoh

Xerox WorkCentre 7800 Firma zaprezentowała serię WorkCentre 7800 z architekturą Cisco TrustSec zabezpieczającą firmowe dane. Seria Workcentre 7800 zaprojektowana została na potrzeby firm tworzących kolorowe dokumenty. Urządzenia drukują w rozdzielczości 1200 x 2400 dpi. Głowica drukująca z technologią Digital Image Registration control technology ma za zadanie zapewnić pełną kontrolę nad nasyceniem i intensywnością barw. Urządzenia 45/55 mają w standardzie jednoprzebiegowy skaner. Pozwala on na zeskanowanie dokumentu bez potrzeby obracania go, dzięki czemu osiąga prędkość do 160 stron na minutę. modele Workcentre 7830/7835/7845/7855 drukują z prędkością do 55 str./min na szerokiej gamie nośników, pozwalając na tworzenie różnorodnych materiałów, takich jak prezentacje sprzedażowe i broszury. Dodatkowo funkcja Earth Smart pozwala na stworzenie własnych ustawień – takich jak pomijanie w druku banerów – które pomagają chronić

C 52

środowisko naturalne. Urządzenia wielofunkcyjne wyposażone są również w kontroler connectKey, który umożliwia druk w chmurze i z urządzeń mobilnych. źródło: Xerox InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


CyfRA − OffICE

Biurowy Brother Producent zaprezentował nowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne LED DCP-9020CDW. DcP-9020cDW oferuje funkcję automatycznego druku dwustronnego z prędkością 18 stron na minutę – zarówno w trybie monochromatycznym, jak i kolorowym. czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony wynosi 16 sekund. zastosowane w urządzeniu kolorowe tonery pozwalają na wydrukowanie 2200 stron. model wyposażony jest w kolorowy dotykowy wyświetlacz o przekątnej 9,3 cm oraz podajnik papieru na 250 arkuszy. Kolejnym udogodnieniem dla użytkowników biurowych są funkcje skanowania do sieci oraz do serwera FtP. nowe urządzenie pozwala drukować i skanować do usług takich jak Box, DropBox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Dysk, Picasa i SkyDrive. Osobom, które nie rozstają się ze swoimi urządzeniami mobilnymi, DcP-9020cDW umożliwia drukowanie z tabletów

i smartfonów – za pośrednictwem usług Apple AirPrint, Google cloud Print oraz aplikacji Brother iPrint&Scan. Urządzenie może pracować zarówno w sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej. źródło: Brother

Bizhub 654 Konica Minolta zaprezentowała nowy model urządzenia wielofunkcyjnego. monochromatyczny bizhub 654 został wyposażony w funkcję skanowania w kolorze i możliwość różnorodnego wykańczania dokumentów. Wśród opcji wykańczania znalazł się zarówno tryb prostego zszywania, jak i profesjonalne broszurowanie z możliwością wstawienia kolorowej okładki czy składaniem listów (do trzech stron). Urządzenie realizuje wydruki na papierze o gramaturze od 52 do 300 g/m². Bizhub 654 obsługuje formaty od A6 do SRA3, a także banery do 1,2 metra. Prędkość wydruku wynosi 65 stron na minutę. zautomatyzowany podajnik dokumentów z modułem podwójnego skanowania pozwala na skanowanie w pełnym kolorze z maksymalną wość bezpośredniego przesyłania dokumentów szybkością 180 obrazów na minutę. W połączeniu z aplikacjami do skanowania bez konieczności zapisywania i ręcznej obsługi Konica minolta, które można uruchamiać bez- plików. pośrednio z urządzenia, użytkownicy mają możliźródło: Konica minolta

C 54

InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013 vidart


CyfRA − OffICE

Nowe tonery do urządzeń Samsunga i HP ActiveJet wprowadził do sprzedaży nowe serie tonerów, w tym w wersjach o zwiększonej pojemności. Oferta monochromatycznych tonerów ActiveJet przeznaczonych do drukarek marki Samsung powiększyła się o wkład AtS-2160n. nowy toner przeznaczony jest do drukarek z linii: ml 2160, 2165, 2165W oraz ScX 3400, 3400F, 3405, 3405F, 3405W, 3405FW, 3407 i charakteryzuje się wydajnością 1500 stron. W wersji Supreme występuje również seria tonerów o będących odpowiednikami produktów HP nr 305X oraz 305A. nowe tonery przeznaczone są do kolorowych drukarek z serii color laserJet Pro 300/400 m351a, m375nw m451dn, m451nw, m451dw, m475dn, m475dw. toner czarny ma wydajność 4 000 stron, natomiast każdy z kolorowych – 2600 stron. Kolejna seria nowości ActiveJet to seria Supreme dla marki HP. Są one odpowiednikiem produktów HP nr 507X oraz 507A. tonery są kompatybilne z kolorowymi drukarkami z serii color laserJet Enterprise m551n, m551dn, m551xh. czarny toner ma wydajność 11000 stron, natomiast na każdym z kolorowych można wydrukować ok. 6000 stron. W ofercie ActiveJet pojawiły się również nowe tonery w wersji Supreme odpowiadające produktom HP nr 131X oraz 131A. Kolorowe tonery dedykowane są drukarkom z serii color laserJet Pro 200 m251n, m251nw, m276n, m276nw. Wydajność czarnego tonera wynosi 2400 stron,

vidart InFORmAtOR POlIGRAFIczny 8/2013

natomiast na każdym z kolorowych można wydrukować 1800 stron. – nowe tonery do urządzeń Samsunga i HP to bardzo atrakcyjna propozycja dla osób, które na co dzień drukują w dużych ilościach. Wydajność nawet 18000 stron, to z jednej strony wygoda, ponieważ tonera nie trzeba często wymieniać, z drugiej oszczędność na koszcie wydruku. Dzięki certyfikacji i licznym kontrolom jakości, które prowadzimy na bieżąco, nasze produkty spełniają najwyższe standardy i są wysoko oceniane przez rynek – mówi Rafał Ornowski, pełnomocnik zarządu ds. marki w Action SA, będącej właścicielem marki ActiveJet nowością w letniej ofercie ActiveJet są tonery w wersji premium odpowiadające produktom HP nr 643A. tonery te przeznaczone są do kolorowych drukarek z serii color laserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn. Rodzina tonerów ActiveJet poszerzyła się również o wydajny toner do monochromatycznych drukarek laserowych marki HP. toner AtH-45An dedykowany jest drukarkom z serii laserJet 4345 mfp, 4345x, 4345xm, 4345xs, m4345, m4345x, m4345xm, m4345xs. nowy toner dostępny jest w wersji premium i odpowiada modelowi HP Q5945A (nr 45A). ActiveJet AtH-45An może wydrukować 18000 stron. źródło: ActiveJet

C 55


CyfRA − OffICE

Cyfrowe średniowiecze? dokończenie ze str. 49

trzy kluczowe atrybuty dobrego dyrektora ds. It według ankietowanych to: doświadczenie marketingowe, wiedza i doświadczenie w zakresie technologii oraz wiedza na temat optymalizacji procesów biznesowych. Do tej pory, niewielu respondentów przyznało, by dyrektor ds. It był uprawniony do zmiany elementów strategii cyfrowej, takich jak zaangażowanie pracowników (tylko 13 proc.) i łańcuch dostaw (tylko 14 proc.). Obecnie, cyfrowa transformacja jest przeprowadzana przede wszystkim przez dyrektorów ds. technologii lub It (43 proc.), a następnie cEO (30 proc.). Jeśli spojrzymy tylko na dyrektorów It, odgrywają oni wiodącą rolę w tym zakresie tylko w 21 proc. organizacji. Ponadto, mniej niż połowa liderów biznesowych biorących udział w badaniu przyznała, że ma cIO w zarządzie (46 proc.). – Wyniki badania ukazują, że większość firm wciąż funkcjonuje w cyfrowym średniowieczu i nie jest jeszcze przygotowanych na cyfrową transformację. W czasach, w których jest coraz więcej zmian technologicznych, aby utrzymać przewagę konkurencyjną firmy powinny mieć

możliwość szybkiej adaptacji do nowych wymagań klientów i warunków ekonomicznych. Aby sprostać wyzwaniom związanym z tymi zmianami, dyrektorzy ds. It nie powinni być traktowani jedynie jako wsparcie, ale powinni mieć większy wpływ na modele biznesowe, interakcje z klientami i produktywność pracowników. Rozpoczynając od kluczowych procesów biznesowych – według respondentów mających największy wpływ na rozwój biznesu – cIO mogą połączyć wiedzę technologiczną z umiejętnościami biznesowymi i zmienić tradycyjne sposoby pracy w organizacji. W zamian zyskają znacznie więcej niż oszczędności kosztowe. Organizacja będzie miała sprawniejszy model biznesowy, w którym pracownicy będą chętniej dzielić się wiedzą i mieć bardziej elastyczne podejście do potrzeb klientów. W dłuższym okresie, mając takie solidne podstawy, cIO będą mogli skupić się na kluczowych obszarach biznesowych i skutecznie prowadzić organizacje ku lepszej cyfrowej przyszłości – mówi Ian Winham, dyrektor ds. It i finansów w Ricoh Europe. źródło: Ricoh

Kolorowe dokumenty zwiększają efektywność pracowników dokończenie ze str. 49

Okazało się, że drukowanie ważnych dokumentów w kolorze sprawia, że trudne zadanie wydaje się pracownikom znacznie łatwiejsze. Uczestnicy pracujący z kolorowymi materiałami ocenili średnio to samo zadanie jako o około 20 proc. łatwiejsze niż grupa kontrolna korzystająca z dokumentów czarno-białych. Również proces odnajdywania w materiałach istotnych informacji przebiegał aż o 25 proc. szybciej w grupie korzystającej z wydruków kolorowych. O 18 proc. osób więcej oceniło kolorowe materiały jako przyjemne do pracy. O 28 proc. osób więcej niż w drugiej grupie było zdania, że dużo uwagi poświęcono przygo-

C 56

towaniu materiałów. Profesor Wiseman tak skomentował wyniki badania: – nasz eksperyment pokazał, że nie tylko materiały drukowane w kolorze decydują o sporej różnicy w wydajności pracowników, ale również wpływają na to, jak postrzegają oni pracodawcę. Kolor zwraca uwagę i uwidacznia konstrukcję dokumentu, co sprawia, że łatwiej przyswajamy nawet złożone informacje. Ponadto sprawia, że materiały są bardziej zróżnicowane i oferują coś ciekawego dla oka w porównaniu do monotonnych czarno-białych.

źródło: Brother InFORmAtOR POlIGRAFIczny 7/2013 vidart


Spis treści

Raport

y Raport

57

y Gospodarka

59

y Poligrafia

62

y Przetargi

64

Inflacja Ostatni miesiąc (lipiec) Inflacja [%]

1,1

Pozytywne wyniki przemysłu Według danych GUS polski przemysł nabrał tendencji wzrostowej. W czerwcu produkcja przemysłowa wzrosła o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku oraz o 2,8 proc. w stosunku do maja tego roku. Wyniki te są zaskakująco dobre – pytani przez PAP analitycy prognozowali wzrost na trzy razy mniejszym poziomie. Tendencja wzrostowa ma być kontynuowana w drugiej połowie roku. cd. str. 58

Bezrobocie Ostatni miesiąc miesiąc ( lipiec) wcześniej

miesiąc Rok wcześniej wcześniej 0,2

4,0

Stopa bezrobocia [%] liczba bezrobotnych

Poziom inflacji w Polsce w okresie lipiec 2012 – lipiec 2013

13,1 2 105 700

13,5 2 109 100

Rok wcześniej 12,3 1 953 200

Poziom bezrobocia w Polsce w okresie lipiec 2012 – lipiec 2013

2 105 700

Informacje BiznesPARtnER opracowano na podstawie prasy codziennej, internetu, agencji informacyjnych i źródeł własnych. Dane, zestawienia i porównania mają wyłącznie charakter orientacyjny. Kontakt: e-mail: editor2@vidart.com.pl


58 Pozytywne wyniki przemysłu dokończenie ze str. 57

Poprawę odnotowano w 25 z 34 działów przemysłu (w maju – w 18). Wzrost zarejestrowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, mebli, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, a także papieru i wyrobów z papieru (o 4,7 proc. w stosunku do czerwca ubiegłego roku).Wśród nich nie ma jednak kluczowych branż związanych z eksportem (maszyny i urządzenia, przemysł spożywczy, chemia). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu wystąpił w dziale produkcji metali, górnictwie, produkcji wyrobów farmaceutycznych, produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. W trudnej sytuacji nadal znajduje się budownictwo. Mimo pozytywnych wyników polskiej gospodarki większość przedsiębiorców nadal jest zdania, że sytuacja jest zła. W badaniu przeprowadzonym przez firmę Mands tę odpowiedź dało 43,2 proc. ankietowanych. 37,5 proc. stwierdziło, że polska gospodarka nie jest ani w dobrej, ani w złej kondycji, zaś 19,5 proc. określiło jej formę jako dobrą. Najgorszą opinię o panującej sytuacji mają przedsiębiorcy z branży budowlanej – prawie połowa

z nich uważa ją za złą lub bardzo złą. Z kolei za pozytywną oceną kondycji polskiej gospodarki opowiadają się najczęściej firmy zajmujące się pośrednictwem finansowym (30 proc.). Jak wykazało badanie, 12 proc. polskich przedsiębiorców obecnie ma zamiar zatrudniać. Jedynie 6 proc. zapowiada zwolnienia. Zdecydowana większość firm wyczekuje jednak lepszej sytuacji. Ocena sytuacji jest ściśle związana z wielkością firmy. Aż 40 proc. spółek zatrudniających więcej niż stu pracowników widzi rozwój branży, w której działa. Przeciwnego zdania są właściciele małych firm. Najgorzej zaś warunki gospodarcze oceniają firmy jednoosobowe. Tylko w co dziesiątej firmie pracownik może liczyć na podwyżkę. Aż jedna piąta firm deklarujących wprowadzenie w najbliższym czasie podwyżek działa w sektorze służby zdrowia i opieki społecznej. Najszybciej mogą na nie liczyć pracownicy niedużych firm zatrudniających od 20 do 49 osób – planuje je 18 proc. szefów. Na drugim biegunie są firmy jednoosobowe, wśród których prawie nikt nie liczy na wzrost dochodów (2,5 proc.). źródło: GUS, Bankier.pl

Światowa gospodarka prędko nie przyspieszy Według prognoz Euler Hermes światowy wzrost gospodarczy spowolni do 2,4 proc. w 2013 r., zaś w roku 2014 nieznacznie odbije do 3,1 procent. Ta sama tendencja wystąpi w handlu międzynarodowym (niski wzrost 2,5 proc. w roku 2013, przyspieszenie do 5 proc. w roku 2014). – Główne wskaźniki, takie jak globalny wzrost PKB i produkcja przemysłowa, wskazują na opóźnienie spodziewanego na koniec 2013 r. ożywienia w cyklu światowym – mówi Wilfried Verstraete, prezes Grupy Euler Hermes. Za przyczynę opóźnienia specjaliści uznają rozdzielenie trzech czynników napędzających wzrost: regionalnych stosunków handlowych, polityki fiskalnej i instytucji regulacyjnych. Dalsza część scenariusza gospodarczego, czyli zwiększony wzrost i ryzyko państwa lub recesja i niestabil-

ność, zależeć będzie od tego, w jakim stopniu światowy popyt i bogactwo będą wpływać na gospodarkę realną, polityka pieniężna zostanie przywrócona i urealniona, a konkurencyjne pola gry staną się bardziej zrównoważone. Strefa euro pozostawała w recesji przez kolejny, szósty już kwartał. Eksperci Euler Hermes prognozują spadek aktywności gospodarczej o 0,6 proc. w 2013 r. ze względu na trwającą konsolidację budżetową, niesprzyjający klimat dla biznesu i wciąż niekorzystne warunki kredytowe. Analitycy prognozują niewielką poprawę w 2014 r. (+0,8 proc.) wynikającą głównie z odbicia w światowym handlu. źródło: Euler Hermes


GOSPODARKA Unijne dofinansowanie

Notowania kursów średnich NBP dla USD w okresie od 2013.07.26 do 2013.08.26

Od 2 stycznia 2014 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Pierwsze refundacje zaczną się w ostatnim kwartale tego roku. Do końca sierpnia przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe i środowiska akademickie brały udział w konsultacjach społecznych dotyczących Umowy Partnerstwa, czyli umowy Polski z Unią Europejską. W projekcie zakłada się, że w 2020 r. Polska będzie dobrze wyposażona w infrastrukturę, szczególnie komunikacyjną, tj. dokończone zostaną programy budowy dróg i modernizacji linii kolejowych oraz projekty ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów. W listopadzie projekt umowy zostanie przyjęty przez rząd, a następnie przesłany do Komisji Europejskiej. Tam – jak zakłada Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – umowa zostanie podpisana najdalej w ciągu kilku miesięcy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przypomina, że Polska po raz kolejny będzie największym beneficjentem środków unijnej polityki spójności. Trafi do nas prawie 73 mld euro, z łącznej puli 325 mld euro. To drugi i zapewne ostatni tak wielki budżet dla kraju. źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

minimum = 3,1336; maksimum = 3,2201 ostatni = 3,3201 Notowania kursów średnich NBP dla EUR w okresie od 2013.07.26 do 2013.08.26

minimum = 4,1874; maksimum = 4,2558; ostatni = 4,2320

SSE zostają Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu czasu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Rada Ministrów wydłużyła okres funkcjonowania stref do końca 2026 roku. Według statystyk wydłużenie okresu przy obecnej słabej koniunkturze gospodarczej powinno przynieść inwestycje rzędu 30 mld zł i ok. 20 tys. nowych miejsc pracy. W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Ich łączny obszar na koniec grudnia 2012 r. wyniósł blisko 16 tys. hektarów. Strefy zlokalizowane są na terenach 146 miast i 210 gmin. Do końca 2012 r. przedsiębiorcy działający w strefach zainwestowali blisko 86 mld zł i utwo-

rzyli ponad 186 tys. nowych miejsc pracy. W stosunku do 2011 r. skumulowana wartość inwestycji wzrosła o 6,2 mld zł, zaś liczba nowych miejsc pracy o 4,2 tysiąca. Decyzja o przedłużeniu okresu funkcjonowania stref umożliwiła planowanie ich dalszego rozwoju. Jeszcze w tym roku planuje się rozszerzenie 10 z 14 stref, czego efektem ma być utworzenie 27 tys. miejsc pracy oraz inwestycje o wartości 11 mld złotych. źródło: Ministerstwo Gospodarki


60

Prognoza dla leasingu Jak wynika z raportu Deloitte, rynek leasingowy będzie rósł w tempie 9 proc. rocznie. Według Deloitte, wartość rynku leasingowego w najbliższych latach będzie zwiększać się średniorocznie o 9 proc., by w 2016 r. przekroczyć 40 mld zł z nowych umów. W 2013 r. ma on jednak pozostać w stagnacji. W odniesieniu do obecnej struktury rynku nie oczekuje się istotnych zmian, choć każda z kategorii będzie rozwijać się w innym tempie. Najważniejsza część rynku leasingu w Polsce, czyli pojazdy, będzie wzrastać w tempie 6 proc., osiągając wartość 24 mld zł po 2017 roku. Najszybciej rozwijającymi się segmentami rynku będą sprzęt medyczny, maszyny rolnicze oraz IT i sprzęt biurowy. Wartość tych kategorii na koniec 2017 r. wynosić ma odpowiednio 1,6, 4,9 i 1,3 mld złotych. Głównym wyzwaniem dla branży pojazdów jest spadek produkcji i sprzedaży nowych samochodów. Polska jest jedynym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej dotkniętym kryzysem w produkcji samochodów.

W zeszłym roku w Polsce wyprodukowano 640 tys. samochodów, czyli o 1/3 mniej niż w roku 2008. W tym samym czasie sprowadzono do naszego kraju ponad 645 tys. używanych aut. Średni wiek takiego auta to 10 lat, a średnia szacowana wartość deklarowana w Izbach Celnych to około 9 500 złotych. W segmencie maszyn i urządzeń spowolnienie gospodarcze spowodowane było ograniczeniem produkcji i popytu. W tej sytuacji absorpcja funduszy unijnych na najbliższe lata może być wyzwaniem zamiast siłą napędową. Jak podkreślają specjaliści Deloitte, wobec tego trudno też mówić o rozwoju leasingu konsumenckiego, nie wspominając o korzyściach, które ten produkt powinien mieć. Kolejnym istotnym według nich celem jest również zwiększenie penetracji leasingu wśród mikrofirm. źródło: Deloitte

Faktoring mało popularny Jak wykazało badanie Bibby MSP Index, zainteresowanie faktoringiem w Polsce jest wciąż niewielkie. Jedynie 12 proc. małych i średnich firm stosuje faktoring, zaś tylko 2 proc. z nich zamierza skorzystać z niego w ciągu najbliższego roku. Ponad 86 proc. deklaruje, że raczej lub na pewno nie będzie korzystać z takiego wsparcia finansowego. Dla porównania, po różne formy kredytu chciało sięgnąć blisko 27 proc. badanych, zaś po leasing 17,3 procent. Jednocześnie obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po drugim kwartale 2013 r. osiągnęły wysokość 44 mld zł., co stanowi wzrost o 14,86 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Podobnie jak w pierwszym kwartale 2013 r., rynek faktoringowy zanotował niższe tempo wzrostu. Rok temu wyniosło ono aż 26,8 procent.

– W Polsce z faktoringu korzysta obecnie około 6500-7500 firm. Jak wskazują wyniki branży oraz nasze badanie, oznacza to niewielki, ale stabilny wzrost. Niewątpliwie 14-procentowy wzrost obrotów powinien cieszyć, zwłaszcza w kontekście coraz głębszego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego (0,5 proc. w I kwartale). Wzrost ten odbywa się przy realnie stabilnej liczbie klientów faktoringowych. Oznacza to, że rosną obroty firm już korzystających z faktoringu, co potwierdza użyteczność tej usługi w coraz bardziej burzliwym otoczeniu – komentuje Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services. źródło: Bibby Financial Services


GOSPODARKA Wzrost polskiego eksportu Polski eksport do Europy może wyciągnąć naszą gospodarkę z kryzysu. Sytuacja gospodarcza w Europie powoli stabilizuje się, co przekłada się na większy popyt na nasze towary eksportowe. Z szacunkowych danych KUKE wynika, że eksport z Polski w maju wyniósł 12,6 mld euro, czyli o 4,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W obliczu poprawiających się wyników wymiany handlowej z zagranicą KUKE oczekuje, że dynamika eksportu będzie rosła w kolejnych miesiącach i latach, a w okresie od maja do lipca tego roku eksport mierzony w euro będzie o 6,2 proc. większy niż przed rokiem, z kolei w całym 2013 r. wyniesie 158,3 mld euro i przewyższy wynik ubiegłoroczny o 8 procent. Lepsze wyniki

polskiej gospodarki ma przynieść już druga połowa roku. 2014 ma być jeszcze lepszy – według KUKE całkowita wartość eksportu będzie ok. 10 proc. większa niż obecnie. – Widzimy w tej chwili, że sytuacja u naszych głównych odbiorów, przede wszystkim w Niemczech, ale i w innych krajach strefy euro i UE stabilizuje się. Coraz mniej mówi się o głębokiej recesji. W przypadku krajów, których sytuacja była najtrudniejsza, mówimy o stagnacji. Natomiast tam, w krajach, gdzie była stagnacja, coraz częściej mówimy o lekkich wzrostach – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista KUKE. źródło: KUKE

Umiarkowany optymizm konsumentów W lipcu zanotowano niewielki wzrost wskaźnika optymizmu konsumentów. Resort gospodarki podzielił prace nad dwa etapy – na prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, co ma przyspieszyć tempo działania. Zagadnienia związane z restrukturyzacją zagrożonych firm zostały wydzielone do odrębnej ustawy, której założenia Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało 24 lipca, podczas gdy proces upadłościowy pozostanie pod kontrolą ustawy upadłościowej, która ma być jedynie mocno znowelizowana. Wśród zmian w prawie upadłościowym znalazło się wykreślenie m.in. części zapisów dotyczących

postępowania naprawczego, które znajdą się w ustawie restrukturyzacyjnej. Wprowadzone zostaną również zmiany usprawniające i przyspieszające proces upadłości, tak by pozostały po upadłej firmie majątek mógł jak najszybciej być ponownie wykorzystany w działalności gospodarczej. Według wiceministra, ustawa upadłościowa będzie znowelizowana po uchwaleniu prawa restrukturyzacyjnego. źródło: Ministerstwo Gospodarki

Prace nad prawem upadłościowym Ministerstwo Gospodarki zdecydowało o podziale pracy nad prawem upadłościowym. Resort gospodarki podzielił prace nad dwa etapy – na prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, co ma przyspieszyć tempo działania. Zagadnienia związane z restrukturyzacją zagrożonych firm zostały wydzielone do odrębnej ustawy, której założenia Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało 24 lipca, podczas gdy proces upadłościowy pozostanie pod kontrolą ustawy upadłościowej, która ma być jedynie mocno znowelizowana.

Wśród zmian w prawie upadłościowym znalazło się wykreślenie m.in. części zapisów dotyczących postępowania naprawczego, które znajdą się w ustawie restrukturyzacyjnej. Wprowadzone zostaną również zmiany usprawniające i przyspieszające proces upadłości, tak by pozostały po upadłej firmie majątek mógł jak najszybciej być ponownie wykorzystany w działalności gospodarczej. źródło: Ministerstwo Gospodarki


62

Koniec bankructwa w Kodaku Amerykański sąd zatwierdził wniosek firmy Eastman Kodak o wyjście ze stanu upadłości. Problemy finansowe Eastman Kodak ciągnące się od 2000 r. doprowadziły do bankructwa firmy w 2012 roku. Sąd zezwolił wówczas na przeprowadzenie restrukturyzacji w ramach procedury Chapter 11. Przez ostatnie kilka lat Kodak koncentrował się na sprzedaży swoich patentów. Obecnie firma planuje wycofanie się z produkcji aparatów

fotograficznych i skupienie na rozwijaniu technologii druku cyfrowego. – Kodak nie jest już tą samą firmą, która funkcjonowała w powszechnej wyobraźni ani tym bardziej tą, która złożyła wniosek o bankructwo – powiedział przedstawiciel Kodaka Andrew Dietrich. źródło: Kodak, Bankier.pl

Polska instalacja HP Latex 3000 Jak poinformowała firma Integart Poland, najnowsze urządzenie HP zostało zainstalowane w jednej z polskich drukarń. Pierwszego dnia targów Fespa Grupa Faber zakontraktowała pierwsze urządzenie przeznaczone dla firmy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Maszyna trafi do polskiej firmy Flagowa Kraina z Wodzisławia Śląskiego. Została dostarczona i zainstalowana przez Integart Poland Inc., wieloletniego partnera HP. Urządzenie HP Latex 3000 miało swoją premierę na tegorocznych targach Fespa w Londynie. Jest to maszyna do druku wielkoformatowego drukująca w sześciu kolorach, kroplą 12 pl w roz-

dzielczości do 1200 dpi z prędkością 77 m2/99 m2 dla druków przeznaczonych do aplikacji wewnątrz budynków oraz 120 m2/180 m2 dla aplikacji do prezentacji na zewnątrz. W urządzeniu zastosowano nową, trzecią już generację tuszów lateksowych i głowic oraz nowy sposób drukowania, suszenia oraz utrwalania wydruków. Jak obiecuje producent, odporność wydruków na zarysowanie jest porównywalna do twardego solwentu. źródło: Integart Poland Inc.

Przejęcie Chesapeake Dawna drukarnia Cezar stała się własnością funduszu inwestycyjnego Carlyle. Koncern poligraficzny Chesapeake, w skład którego wchodzi również zatrudniająca ponad 300 osób drukarnia w Białymstoku, został kupiony przez międzynarodowy fundusz inwestycyjny Carlyle, jedną z największych spółek notowanych na giełdzie. Pod skrzydłami Grupy Carlyle znajdzie się większość spośród 43 zakładów produkcyjnych Chesapeake na całym świecie. Grupa przejęła wszystkie drukarnie pracujące w dywizji farmaceutycznej i branded oraz większość z dywizji tworzyw sztucznych. U podstaw tej decyzji stała polityka dywersyfikacji portfela inwestycyjnego Grupy obejmująca podejmowanie współpracy z przedsiębiorstwami oferującymi wiodące w swojej branży produkty i usługi.

Jak zapowiada drukarnia, pojawienie się nowego właściciela nie pociągnie za sobą żadnych zmian w obrębie kadry zarządzającej Chesapeake czy w zakresie funkcjonowania poszczególnych zakładów, które pracować będą na dotychczasowych zasadach, stale realizując bieżące zamówienia. Firma liczy na dalszą poprawę jakości oferowanych przez koncern usług. – Potencjał finansowy Carlyle i doświadczenie jej zarządu gwarantują stałe wsparcie procesu systematycznej rozbudowy Grupy, pozostając przy tym w zgodzie z naszym dotychczasowym kierunkiem wzrostu i rozwoju – uważa Andrzej Sosna, dyrektor generalny Chesapeake Białystok. źródło: Chesapeake


POLIGRAFIA KBA w branży opakowaniowej Koenig & Bauer kontynuuje ekspansję na rynku luksusowych opakowań. Firma KBA przejęła 85 proc. udziałów w spółce Kammann Maschinenbau z Bad Oeynhausen specjalizującej się w bezpośrednim druku sitowym na szkle. Pozostałe 15 proc. pozostanie w rękach dwóch dyrektorów zarządzających spółki. Dotychczasowym największym udziałowcem była monachijska spółka Perusa, która obecnie zamyka proces restrukturyzacji. Kammann Maschinenbau istnieje od 1955 r. i obecnie jest liderem w segmencie systemów do bezpośredniego nadruku na szklanych opakowaniach. Najważniejszy obszar działalności firmy stanowi produkcja pras do dekoracji luksusowych opakowań ze szkła, metalu i plastiku, przeznaczonych głównie na kosmetyki i napoje. Oparte na sitodruku systemy Kammann Maschinenbau mogą być uzupełnione o technologię hot-stamping, druk cyfrowy oraz procesy dekoracyjne. To kolejny krok KBA na rynku opakowań luksusowych. Do tej pory firma inwestowała w druku etykiet i innych opakowań, w tym także giętkich – w lutym ma nastąpić przejęcie włoskiej Flexotecniki. Kierownictwo firmy liczy na to, że dalsza ekspansja na wciąż rosnącym rynku opakowań

pozwoli na osiągnięcie zysków, które zrównoważą spadającą sprzedaż maszyn do druku gazetowego. Największy popyt na szklane opakowania klasy premium notuje się w Chinach, Brazylii i Rosji, ale według prognoz ma on się ponadprzeciętnie zwiększać w skali globalnej.

źródło: KBA

Utworzenie grupy Gekoplast Pod koniec czerwca nastąpiło połączenie dwóch spółek działających na rynku produkcji tworzyw sztucznych. Spółki Geko-Kart z siedzibą w Tarnowskich Spółka wytwarza też płyty pełne z tworzyw Górach oraz Plastics KM z siedzibą w Krupskim sztucznych PP, PE, PS i ABS, które znajdują zaMłynie połączyły swoje siły. Utworzona grupa stosowanie jako materiał konstrukcyjny i nadają kapitałowa pod nazwą Gekoplast będzie nadal się do termoformowania. Są wykorzystywane specjalizować się w produkcji tworzyw sztucznych, w przemyśle chłodniczym, elektronicznym, opaw tym płyt z polipropylenu o strukturze kanali- kowaniowym, chemicznym, instalacyjnym, mokowej, dostępnych na rynku pod markami Tekpol toryzacyjnym, w budownictwie i reklamie. i Kartonplast. Kierownictwo grupy zapewnia, że dołoży starań, Płyty te stosowane są m.in. w przemyśle opa- by wdrażane zmiany odbyły się bez uszczerbku kowań, budownictwie, motoryzacji, AGD, trans- dla dotychczasowej działalności. Rozpoczęto już porcie, hutnictwie szkła i stali, leśnictwie, reklamie, proces budowy nowej marki. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. źródło: Gekoplast


64

Przetargi Źródłem informacji są m.in. ogłoszenia w prasie codziennej i regionalnej. Pod podanym w tabeli numerem telefonu powinni Państwo uzyskać wszelkie informacje, dotyczące publikowanych przez nas przetargów. Przetargi podane są według terminu składania ofert. Zleceniodawca

Zakres umowy

Kontakt

Termin skła dania ofert

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

Usługi druku zaproszeń i materiałów konferencyjnych

Tel.: 225599952, Fax: 225599910

2013-09-09 00:00

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych

Tel.: 774526230, Fax: 774526231

2013-09-09 09:00

GMINA ZALESZANY

Opracowanie i wydanie albumów wraz z oznakowaniem

Tel.: 158459419, Fax: 158459424

2013-09-09 10:00

Miasto Sosnowiec

Druk materiałów poligraficznych

Tel.: 322960600, Fax: 322960605

2013-09-09 11:00

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa

Druk publikacji

Tel.: 226369200 radekw@cal.org.pl

2013-09-09 14:00

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, KIELCE

Dostawa książek drukowanych

Tel.: 413424150, Fax: 413443874 www.tu.kielce.pl

2013-09-10 12:00

SEWIK TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z O. O., ZAKOPANE

Usługi reklamowe i marketingowe

Tel.: +48 182024450 Faks: 182024454 www.sewik.com.pl

2013-09-10 13:00

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, Wrocław

1. Druk i dostawa publikacji 2. Usługi w zakresie promocji

Tel.: 785627718 2013-09-11 promocja@fala.edu.pl 00:00

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa

Usługi publikacji

Tel.: +48 222370000 Faks +48 222370099 www.crzl.gov.pl

2013-09-24 12:00

Centrum Projektów Europejskich Krajowy Ośrodek EFS, Warszawa

Skład i druk publikacji informacyjnych

Fax: 222019725

2013-09-27 10:00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, WROCŁAW

Usługi drukowania i powiązane

Fax: 717769702 www.umwd.dolnyslask.pl

2013-10-01 10:00

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, Warszawa

Usługi drukowania i powiązane

Tel.: +48 226232649 Faks:+48 226232315 www.minrol.gov.pl

2013-10-01 10:30

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, ŁÓDŹ

Usługa druku wydawnictw turystycznych

Fax: 426633391; zp.info@lodzkie.pl

2013-10-02 10:00

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa

Usługi drukowania i powiązane

Tel.: +48 225950062 Faks:+48 223185411 www.arimr.gov.pl

2013-10-02 11:00

Stale aktualizowany wykaz przetargów, znaleźć można na stronie internetowej: www.vidart.com.pl


Informator / lista maszyn – Spis treści: Nowe, używane: kupno–sprzedaż ........66 Serwis, części, akcesoria ......................67 Farby, kleje, tusze, tonery ....................71 Usługi, transport ....................................73 Zestawy maszyn lub drukarnie ..............74 Press: Offsetowe rolowe ...................................... 80 Offsetowe arkuszowe.................................. 80 PrePress: naświetlarki ..............................................93 PostPress: Fleksograficzne .......................................... 96 typograficzne, sztancujące.......................... 98

Automaty sztancujące ................................ 99 Falcerki .................................................... 99 Gilotyny .................................................. 101 trójnoże .................................................. 102 zszywarki drutem i linie zszywające .......... 103 Oklejarki, linie oprawy bezszwowej .......... 104 maszyny, linie do oprawy twardej .............. 106 Sklejarki do kartonów .............................. 107 niciarki .................................................... 107 zbieraczki ................................................ 107 Introligatorskie różne .............................. 107 Inne: Wyposażenie dodatkowe różne ..................109

Uwagi: – lista używanych maszyn i urządzeń poligraficznych zawiera jedynie niewielką część ofert z bazy Vidart. Pełna, najbardziej aktualna lista dostępna jest w Dziale Handlowym Vidart; – ceny maszyn są przybliżone i wynikają z przeliczeń według średnich kursów nBP, mogących różnić się od kursów stosowanych przez bank kupującego. mogą także ulec zmianie w związku z ich wahaniami; – ceny nie zawierają podatku od towarów i usług; – lista cenowa zawiera podstawowe dane techniczne. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Handlowym; – niektóre dane techniczne oraz wiek maszyn są podane w sposób przybliżony i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy Vidart; – poniższa lista maszyn nie jest ofertą; – zastrzegamy sobie prawo do wycofania maszyn ze sprzedaży bez podania przyczyn.

DZIAŁ HANDLOWY vidart tel. 22 835 30 31 tel. 22 834 80 35 tel. 22 834 80 36

e-mail: trade@vidart.com.pl e-mail: marketing5@vidart.com.pl

fax 22 834 80 34

zapraszamy również na strony www.vidart.com.pl do Giełdy maszyn VIDARt – lIDER W POŚREDnIctWIE


66

NOWE, UŻYWANE – KUPIĘ, SPRZEDAM

80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 209 tel. 58 520 18 06, +48 600 055 283 jago@jago.gda.pl, www.jago.gda.pl

info@wasberger.pl www.wasberger.pl tel: 42 6772680

Używane maszyny poligraficzne druk – intro – opakowania Maszyny drukarskie fleksograficzne, typograficzne, offsetowe – rolowe – rotacyjne i semi-rotacyjne czterech Wiatrów 10, 02-800 Warszawa tel. 22 894 41 42, 22 651 70 09 mob. 602 213 330, 695 755 204; fax. 22 649 99 38 e-mail: usprint@usprint.pl http://www.usprint.pl

Oferta: – maszyny,półautomaty do sitodruku, kompletne linie do druku na szkle – stoły ręczne, ze wspomaganiem rakla, kopioramy, lampy do naświetlania sit – nacinarki arkuszowe, szlifierki do rakli – karuzele do druku na koszulkach – zaciski mechaniczne i pneumatyczne do naciągania sit – płuczki do sit z podświetleniem – suszarki komorowe, suszarki półkowe – tunele suszące: UV, IR oraz comby UV i IR – tunele IR z transporterem wałkowym do szkła NOWOŚĆ: nAWIJARKI DO PlOtERÓW DRUKUJĄcycH (SOlVEntOWycH) "BESTEL" B. Stelmaszyk i S-ka Spółka Jawna ul. Polna 15; 60-535 Poznań tel (+4861) 841-16-07,fax (+4861) 841-16-09 e-mail: biuro@bestel.com.pl, www: www.bestel.com.pl

Oferujemy nowe, używane i odnowione maszyny poligraficzne: rolowe, fleksograficzne, offsetowe, a także systemy videokontroli oraz urządzenia pomocnicze, co zapewnia nam unikalną pozycję na rynku.

Duplo Polska Sp. z o.o. jest bezpośrednim przedstawicielem handlowym producenta sprzętu introligatorskiego, firmy Duplo International ltd. Duplo Polska Sp. z o.o., ul. cyklamenów 1, 04-798 Warszawa tel. 22 845 70 23, fax. 22 845 70 27 www.duplopolska.pl info@duplopolska.pl Al. Bielska 137/15 43-100 tychy tel: 32/725 01 21 kom. 507 877 772 witold.szoska@szoska.pl Oferujemy sztance rotacyjne firmy WSD GmbH Sztance rotacyjne Rotarcut Rc/35-1 i Rc/52-1, wyposażone w masywny cylinder magnetyczny wykonują takie prace introligatorskie jak: • Bigowanie, tłoczenie alfabetem Braille’a • Nacinanie, perforowanie, wykrawanie możliwość podłączenia in-line z cyfrową maszyną drukującą. Dostarczamy również wykrojniki wg. wzoru klienta.

P.U.H.P. ARKFORM ul. Długa 32, Wierzchowisko 42-233 Mykanów Bezpośredni importer maszyn i urządzeń: • gilotyny elektryczne i ręczne, trymery, • laminatory rolowe, metalowe, biurowe, • folie laminacyjne, • bigówki i falcerki, • tamponiarki,

• • • • • • •

plotery, zgrzewarki do banerów, zgrzewarki do folii, wyświetlacze lED, bandownice i akcesoria, dyspensery, tunele obkurczające.

tel. +48 0 502 859 355; +48 (34) 328 70 60 e-mail: biuro@import-maszyn.eu www.import-maszyn.eu


NOWE, UŻYWANE – KUPIĘ, SPRZEDAM / SERWIS, CZĘŚCI

Format – Sławomir Piechota, 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Usługowa 1A nIP: 854-001-35-88 tel. kom.: +48 602 667 719 tel: +48 915 783 280, fax: +48 915 770 007 Używane maszyny poligraficzne. Współpracujemy z drukarzami i firmami handlowymi z niemiec, ze Szwecji, Francji, krajów Beneluxu, czech, Austrii i Szwajcarii. W ofercie posiadamy zwykle wszystkie podstawowe urządzenia, które potrzebne są w drukarni. zapraszamy do odwiedzania naszych stron. Prosimy też o informacje o urządzeniach przeznaczonych przez Państwa do sprzedaży. mASzyny DlA WymAGAJĄcycH SNIMPOL FULLAUTOMAT tel. 602 523 609 www.fullautomat.pl Specjalizujemy się w maszynach do produkcji opakowań z tektury falistej i litej oraz maszynach introligatorskich: – automaty sztancujące – foliarki – składarko-sklejarki – sztanctygle (cROSlAnD, RABOlInI) – automaty sztancujące – kaszerówki – urządzenia do wklejania DIGI PAcK – linie do produkcji pudeł cASE mAKER – profesjonalne ostrzenie narzędzi – linie fleksograficzne

KRAJARKI PERFECTA Profesjonalny serwis ! GRAF-SERWIS SzySzKA S.c. ul. Śląska 119, 93-237 Łódź www.graf-serwis.com.pl; mobil: 604 578 641 e-mail: grafserwis@graf-serwis.com.pl

Biuro: ul. Inżynierska 56, 80-512 Gdynia Tel: (58) 683 50 60, 506 074 032

magazyn: ul. Sikorskiego 2A, 83-000 Pruszcz Gdański info@mec-phu.pl www.mec-phu.pl

Oferujemy: sprzedaż, naprawę, serwis, montaż, demontaż, remont Maszyn: sztancujących, rolowych, arkuszowych, introligatorskich

HADAR

05-800 Pruszków, ul. majowa 12/6 tel. (22) 759-94-79, 602 338 956 www.serwispoligraficzny.pl serwis@serwispoligraficzny.pl

Naprawy elektroniczne Ponama Warszawa 0 605 293 194 naprawy, montaż, demontaż maszyn firm: Roland, miller, Dominant, Polly, Heidelberg, Adast. Konserwacje i przeglądy.


68

SERWIS, CZĘŚCI

Snimpol – Jacek Rulski ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa tel./fax: 022 339-01-43 tel. kom. 602-52-36-09 jrulski@klinikamaszyn.com Sprzedaż i naprawa maszyn poligraficznych. Profesjonalne ostrzenie noży do krajarek, gilotyn i wszelkiego typu narzędzi dla poligrafii, piły, frezy. Dorabianie części, wałki, cylindry, koła zębate, regeneracja i szlifowanie.

SERWIS MASZYN INTROLIGATORSKICH Kilińskiego 210, Łódź, 42 684 61 51

Sprzedaż maszyn introligatorskich, serwis i sprzedaż noży do krajarek

POLMASZ Mariusz Drejka 24 lata na rynku poligraficznym AUTORYZOWANY SERWIS MASZYN POLIGRAFCZNYCH KBA-GRAFITEC Dobruśka, POLLY, PERFORMA 66, 74, RAPIDA 66, 75 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Sprzedaż części zamiennych w cenach producenta

01-244 Warszawa, ul. Bema 57 A tel: 22 646-46-53 fax: 22 646-49-01 kom: 602272003, 602718614 e-mail: polmasz@list.pl polmasz@neostrada.pl www.kba-serwis-polmasz.pl Serwis Print P.W. 94-331 Łódź, ul. Pancerniaków 13 tel. 42 633-89-43, 501 283-555, 502 146-824 serwisprint@serwisprint.pl http://www.serwisprint.pl

Zaopatrzenie drukarń w materiały poligraficzne • • • • • •

Współpracujemy z renomowanymi firmami europejskimi: FlintGroup cItO-SyStEm GmbH PcS manufacturing ltD Schober GmbH Regulus GmbH Perfoffset Przy stałej współpracy stosujemy korzystne rabaty i odroczoną formę płatności.


SERWIS, CZĘŚCI

Szczegółowa oferta firmy: • Wałki rastrowe – chromowe i ceramiczne • cylindry do lakierowania do maszyn offsetowych • cylindry i tuleje drukowe, koła zębate • cylindry i wykrojniki magnetyczne • Wykrojniki rotacyjne z wydmuchem pneumatycznym • Wałki do „embosingu”, wałki moletujące • cylindry do „hot stampingu” • Systemy prowadzenia wstęgi „Web guide” • Urządzenia do wizyjnej kontroli druku • Wiskozometry rezonansowe InkSpec • Urządzenia do aplikacji sleevów termokurczliwych „shrink” • Folia do druku sleevów termokurczliwych • Używane maszyny fleksograficzne wąskowstęgowe

43-100 tychy, ul. malinowa 22 tel: 32/725 01 21 kom. 507 877 772 witold.szoska@szoska.pl Oferujemy systemy magnetyczne mag-In firmy WSD GmbH System magnetyczny mag-In daje nam możliwość wykonywania takich prac jak: • Bigowanie, tłoczenie alfabetem Braille’a • Nacinanie, perforowanie, wykrawanie na offsetowej maszynie drukującej. Umieszczona na cylindrze gumowym lub w zespole lakierującym mata magnetyczna umożliwia nam bezklejowe mocowanie wykrojników. Dostarczamy również wykrojniki wg. wzoru klienta.

81-571 Gdynia, ul. chwaszczyńska 170 c tel. +48 58 555 05 22 biuro@fleksoserwis.pl www.fleksoserwis.pl Oficjalny dystrybutor na Polskę tulei sleeve firmy Polywest oraz wałków i tulei aniloksowych firmy tlS Przezwajanie silników elektrycznych o mocy do 355 KW Remonty: prądnic, agregatów prądotwórczych, przetwornic częstotliwości (wirowych) Sprzedaż silników elektrycznych PPHU REKPOl-BIS – marcin Rybacki, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław, tel./fax 52 357 91 91 kom. 508 144 420, 509 547 311 biuro@rekpol-bis.com.pl


70

SERWIS, CZĘŚCI

Andrzej Prędki, Jerzy Wałęga serwis maszyn drukujących i introligatorskich ocena stanu technicznego maszyn części do maszyn demontaż i montaż maszyn poligraficznych kompleksowe organizowanie transportu maszyn www.poligrafserwis.com.pl al. Jana Pawła II 54, 31-571 Kraków tel: +48 602 308 823, 602 308 853, fax: 12 251 12 60

-

Kompleksowa obsługa drukarń w materiały do druku offsetowego 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 209 tel. 58 520 18 06, +48 600 055 283 gdansk@ligum.home.pl, www.jago.gda.pl

Autoryzowany dystrybutor producenta walców poligraficznych lIGUm Pol w technologii Westland Profesjonalny serwis krajarek SEYPA (Perfecta) zapewnia mgr inż. Henryk Szyszka

GRAF-SERWIS SzySzKA S.c. ul. Śląska 119, 93-237 Łódź tel. 42 649 31 27, mob. 604 578 641 e-mail: grafserwis@graf-serwis.com.pl www.graf-serwis.com.pl


SERWIS, CZĘŚCI / FARBY, KLEJE, MATERIAŁY

info@wasberger.pl www.wasberger.pl tel: 42 6772680

nasz doświadczony i wykwalifikowany zespół wykona serwis i naprawę praktycznie wszystkich typów maszyn rolowych do druku formularzy. Działamy również jako partner serwisowy współpracujących z nami dostawców. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba możemy zaoferować pełen serwis i utrzymywanie Państwa maszyn w odpowiednim stanie.

Böttcher Polska tel.: (22) 731 61 10, (22) 731 61 15 office.pl@boettcher-systems.com Felix Böttcher to światowy lider w produkcji wałków dla przemysłu poligraficznego. Oferujemy wałki dla wszystkich technik druku: – farbowe do farb konwencjonalnych, UV i hybrydowych – wodne, w tym do redukcji IPA i druku bezalkoholowego – czyszczące – lakierujące – rilsanowe – szczotkowe – sleeve’y dla rotograwiury i fleksodruku nasza oferta obejmuje wałki w systemie wymiany oraz regenerację powłok.

Serwis Maszyn Poligraficznych DAREK tel. 601-56-72-11 biuro@pelczynski.com.pl www.darek-serwismaszyn.pl TECH-WASH 07-410 Ostrołęka, ul. Pileckiego 4/10 http://www.tech-wash.pl/ robert@tech-wash.pl

Projektowanie, wykonawstwo oprzyrządowania i urządzeń pomocniczych wspomagających druk fleksograficzny: urządzenia do mycia wałków rastrowych (aniloksy, anilox), przystawki do laminowania i złocenia na zimno, przewrotki do papieru, przystawki do de- i relaminacji, przewijarki oraz rotacyjne maszyny do sztancowania etykiet, inne indywidualne projekty.

www.barmey.eu Wałki i tuleje dla fleksografii (nowe i regeneracja): aniloxy, Gtt, wałki klejowe, sleeve’s formatowe i adaptery, do druku bezkońcowego, gumowe. Rakle stalowe i plastikowe. Komory raklowe. Eliminacja ładunków elektrostatycznych. WEB control. DO DRUKU OPAKOWAŃ FARBY I LAKIERY O ZNIKOMEJ MIGRACJI

SERWIS MASZYN INTROLIGATORSKICH Kilińskiego 210, Łódź 42 684 61 51

Regeneracja wałków, serwis falcerek

– lakiery dyspersyjne, – lakiery UV, – lakiery do blistrów – środki pomocnicze do druku, – kartony i folie podkładowe, – konfekcjonowane obciągi gumowe, – farby i lakiery offsetowe-konwencjonalne i UV – farby fleksograficzne: UV, wodne, rozpuszczalnikowe, – farby wklęsłodrukowe – mieszalnia farb offsetowych

02-676 Warszawa, 00-719 Warszawa, ul. zwierzyniecka 8 A tel./fax: 22 843 53 67, tel. 22 607 96 39 e-mail: grafia@grafia.waw.pl www.grafia.waw.pl 93-193 Łódź ul. milionowa 23 www.vademecumbis.com, www.bdds-poligrafia.pl biuro@vademecumbis.com tel. 42 682 60 46, 507 011 878,509 771 237 Autoryzowany dystrybutor urządzeń, systemów oraz materiałów firmy AGFA, farb firmy Sun chemical, dystrybucja termofolii, płyt ctP, filmów graficznych, materiałów dla InkJetu w tym papierów, folii, podłoży tekstylnych (dystrybucja produktów firmy 3P textiles), papierów syntetycznych SynAPS oraz folii ESSEnSE, tuszy solventowych oraz UV


72

FARBY, KLEJE, MATERIAŁY

TECH-WASH 07-410 Ostrołęka, ul. Pileckiego 4/10 http://www.tech-wash.pl/ robert@tech-wash.pl

Urządzenia do mycia wałków rastrowych (aniloksy, anilox) Kałamarze, komory raklowe, kuwety Płyny myjące, zmywacze Böttcher Polska tel.: (22) 731 61 10, (22) 731 61 15 office.pl@boettcher-systems.com Środki myjące i konserwujące do wałków i obciągów offsetowych Bufory do roztworów nawilżających Kompleksowe rozwiązania dla druku bezalkoholowego Środki pomocnicze i pudry do druku Włókniny do myjek automatycznych, lakiery

PHU „TECHNOGRAF” S.A.

ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa tel. 22 621 78 54, 22 628 99 49 e-mail: sprzedaz@technograf.pl www.technograf.pl

Dystrybutor materiałów poligraficznych : q obciągi offsetowe listwowane i formatki q farby offsetowe arkuszowe q płyty offsetowe konwencjonalne i do ctP q papiery podkładowe q lakiery dyspersyjne i olejowe q kleje i drut introligatorski q naciągi na wałki wodne oraz szeroka gama dodatków drukarskich takich jak: q korektory q proszki do druku q mleczka q zmywacze q bufory

biuro@barmey.eu BioClean środki chemiczne do okresowej i codziennej pielęgnacji aniloxów, układów farbowych i fotopolimerów w maszynach fleksograficznych, powlekających i lakierujących. Akcesoria – szczotki do czyszczenia aniloxów i fotopolimerów, filtry farbowe, mikroskopy, urządzenia dozujące środki chemiczne, przyrządy do pomiaru pojemności aniloxów.

Kompleksowa obsługa drukarń w materiały do druku offsetowego: płyty ctP, płyty konwencjonalne, farby offsetowe, obciągi gumowe, naciągi na wałki, rozpuszczalniki, bufory, wywoływacze, noże i szpalty do gilotyn, mieszalnie farb PmS, materiały introligatorskie ul. chwaszczyńska 170 c 81-571 Gdynia tel. +48 58 555 05 22 biuro@fleksoserwis.pl www.fleksoserwis.pl Profesjonalne proekologiczne środki chemiczne do mycia po farbach wodnych, UV, alkoholowych, preparaty do gruntownego czyszczenia, noże raklowe stalowe i plastikowe, systemy do czyszczenia wstęgi, szczotki, taśmy jedno i dwustronnie klejące, uszczelniacze, spraye antystatyczne

Farby drukarskie Oferujemy: – farby niskomigracyjne do sitodruku, fleksodruku i suchego offsetu UV – farby tampondrukowe bez związków chloru – gumy raklowe Watts – testery światła UV-tec

Nowa oferta: – drukarka flat-bed do przedmiotów – thau Digital by tecaPrint. Eco-Solvent, – 2770 dpi, wysokość przedmiotów 150 mm

Kolor-Graf 04-689 Warszawa, ul.Snopowa 17A tel/fax. 22 613-12-26, kom. 501-784-24 www.kolorgraf.com.pl


USŁUGI, TRANSPORT

Firma StERnAl IntERnAtIOnAl od 1990 roku specjalizuje się w kompleksowym rozwiązywaniu problemów związanych z regulacją poziomu wilgotności powietrza. Jesteśmy w stanie optymalnie rozwiązać każdy problem, od najprostszych instalacji nawilżających indywidualne pomieszczenia, poprzez doskonale zintegrowane z układem klimatyczno-wentylacyjnym systemy nawilżające cały budynek, systemy nawilżające dla procesów technologicznych, aż po regulację poziomu wilgotność samolotu. Dzięki szerokiej gamie stosowanych rozwiązań technicznych, produkt finalny, jakim jest dla klienta stały poziom wilgotności, osiągany jest przy najniższych kosztach eksploatacyjnych.

Logistyka w poligrafii – demontaż i montaż maszyn poligraficznych – kompleksowe organizowanie transportu maszyn biuro@poligrafserwis.com.pl

71-302 Szczecin, ul. Hoene Wrońskiego 25 tel./fax (+48 91) 487 36 71, tel. +48 509 35 50 06 adam@sternal.com.pl http://www.sternal.com.pl/ Introligatornia Drukarnia Offsetowa cyfrowa Automaty do nitowania, kalendarze trójdzielne, kiwaki, wobblery AnCz Andrzej Czarnecki Poligrafia-Reklama-marketing 05-270 marki, leśna 37 A tel. 22 761 90 83 www.ancz.com.pl, ancz@ancz.com.pl

Oferujemy usługę wycinania wszystkich typów registrów. zapewniamy wysoką jakość i krótki czas realizacji. SchoPa Buchbinderei Sp. z o.o. www.schopa.pl ul. Gdyńska 28 73-110 Stargard Szczeciński tel.: 91 5788 200

ul. Przemysłowa 20 21-100 Lubartów tel. 81 7187 981

Tel. +48 757552737 BioJet Dry Powder Cleaning – usługi czyszczenia aniloxów z farb fleskograficznych, lakierów i klejów nieinwazyjną metodą bezpieczną dla struktur rastrowych. Dostępne maszyny stacjonarna i mobilna. Sprzedaż i serwis urządzeń BioJet.


74

zestawy maszyn lub drukarnie

SPRzEDAm mASzyny POlIGRAFIcznE AUtOmAtycznA lInIA DO SItODRUKU-UV-B1-SPS cylInDER

VITESSA FLEX

rok produkcji 1998, cylider, podajnik mabeg, tunel UV, staker, komplet do naświetlania sit-kopiorama, komora do suszenia płyt, myjka ciśnieniowa.

cena: 372.500 zł+VAT FOlIARKA

SAFM 1100

pełny automat B1, dobry producent chiński

cena: 100.000zł +VAT wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

SPRzEDAm mASzyny POlIGRAFIcznE 1/ maszyna offsetowa KBA Rapida SRO4 – 4 kolory, B2 – 1983 2/ maszyna do składarki komputerowej Drent Gazelle – 1978 3/ zbieraczka Itala pozioma – 7 stacji 4/ oklejarka Ordebel – 1 zacisk – 1990 5 /tunel grzewczy do pakowania w folie 6/ utrząsarka do papieru - B1 7/ kopiorama do płyt 8/ przecinarka wahadłowa do metalu 9/ wiertarka stacjonarna do papieru 10/ prasa ręczna introligatorska –6 szt. 11/ utrząsarka z systemem regulującym

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

76.000,- zł +VAT 14.400,- zł +VAT 6.400,- zł +VAT 3.200,- zł +VAT 640,- zł +VAT 640,- zł +VAT 1.600,- zł +VAT 1.000,- zł +VAT 1.000,- zł +VAT 2.400,- zł +VAT 800,- zł +VAT


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH SPRzEDAm mASzyny POlIGRAFIcznE

mASzynA OFFSEtOWA ARKUSzOWA

KBA Rapida SRO-2 rok produkcji 1975, 2 kolory, format B2, stan maszyny dobry, cylindry bez żadnych uszkodzeń, wałki niedawno oblewane, maszyna w produkcji

cena: 33.500zł+VAT

mASzynA tyPOGRAFIcznA

Victoria 820

maszyna przystosowana do sztancowania z samonakładaczem, do każdej pracy używamy osobnych okładziny na cylinder co pozwala uzyskać idealne linie cięcia i ochrania cylinder, format arkusza 770 x 570 zasięg noży 770 x 550

cena: 9.000zł+VAT

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


76

zestawy maszyn lub drukarnie

SPRzEDAm mASzyny POlIGRAFIcznE mASzynA OFFSEtOWA ARKUSzOWA

Solna 132 rok produkcji 1982, format 585 x 810 mm, ilość wykonanych odbitek 40 mln, maszyna sprawna, maszyna idealna do prac jednokolorowych do wykorzystania jako lakierówka

cena: 10.000zł+VAT Prasa do falcerki

maszyna służy jako wykładak z prasą , istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów

cena: 13.000zł+VAT Foliarka do pakowania w folię termokurczliwą Kalifas, maszyna może pakować pudełka lub luźne stosy, np. czasopisma, gazety, książki, maszyna sprawna do obejrzenia w naszej drukarni w Kobyłce, wystawiamy fakturę, dodatkowo piec do obkurczania

cena: 9.900zł+VAT PlOtER

HP Design Jet 5000 maszyna w pełni sprawna, niski przebieg, dodatkowy komplet tuszy, istnieje możliwość przprowadzenia prób i testów

cena: 5.000zł+VAT kontakt: tel. 22 786 08 30, mobile 604 979 357 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH SPRzEDAm mASzyny POlIGRAFIcznE

Maszyna fleksograficzna produkcji hiszpańskiej, do tektury falistej, maszyna 2 kolorowa arkuszowa, rok produkcji 1980-te, format 1100 x 140 mm, wałki rastrowe chromowane o liniaturze 120, podawanie z podsysem - własna pompa próżniowa, prędkość druku 6000 szt/h, zdjęta z produkcji

cena: 45.000zł+VAT Maszyna do kaszerowania półautomatyczna, format 1050 x 1400 mm, rok produkcji 1980-te

cena: 5.000zł+VAT mASzynA DO KASzEROWAnIA

Prakma maszyna produkcji szwajcarskiej, z taśmociągiem szerokość arkusza na wejściu 550 mm, długość arkusza dowolna, rok produkcji 1980-te

cena: 7.000zł+VAT Bigówka elektryczna Grafmasz szerokość robocza bigu-730 mm, rok produkcji 1984

cena: 1.500zł+VAT

kontakt: tel. 22 775 75 58, fax. 22 775 75 58 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


78

zestawy maszyn lub drukarnie

SPRzEDAm mASzyny POlIGRAFIcznE PRzEKRAWAcz POPRzEcznO-WzDŁUŻny

Fomm LQS 1400x640

maszyna przeznaczona do cięcia z roli na formatki, papieru i materiałów introligatorskich o róznych gramaturach. Prosta konstrukcja i mechaniczne ustawianie wymiarów cięcia poprzecznego i podłużnego pozwalają na niezawodną pracę maszyny. maksymalna szerokość nakładanej roli – 1500 mm maksymalna średnica odwijanej roli – 600 mm maksymalna szerokość robocza – 1400 mm maksymalna długość odcinanego kawałka – 640 mm możliwość zamontowania 9 noży krążkowych do cięcia wzdłużnego minimalne szerokości cięć wzdłużnych – 16 mm średnia dokładność cięcia – 0,4 mm wydajność – 25 cięć/minutę niewielkie wymiary (dxsxw) – 200x80x120 cm (bez stołu odbiorczego) mały pobór mocy – 0,64 kW 3x400 V 50 Hz maszyna jest w dobrym stanie technicznym, używana w produkcji

15.000 zł + VAT do negocjacji wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

SPRzEDAm mASzyny POlIGRAFIcznE mASzynA tyPOGRAFIcznA StOP-cylInDROWA

Victoria 1040

Wycinarka walcowa

przystosowana do sztancowania, format - 720 x 1040, w dobrm stanie technicznym.

długość robocza wykrawania 2.100 mm w dobrym stanie technicznym

cena: 6.000 zł+VAT

cena: 2.000 zł+VAT

kontakt: tel. 22 794 37 61, mobile 501 659 634 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH SPRzEDAm mASzyny POlIGRAFIcznE lInIA DO OKlEJAnIA KSIĄŻEK

Wohlenberg City 4000 max. prędkość 5.000 szt/h, rok prod.1998, 16 stacji zbierających + 2 stacje ręczne, stacja ścinania i nacinania bloku, oklejanie Hotmel, oklejanie PUR, stacja bigowania i podawania okładki, transportery, trójnóż Wohlenberg

cena: 345.600 zł + VAT tERmOnIcIARKA

Heidelberg FS 100

Rok produkcji 2007, max.prędkość szycia 16.000 szt/h

cena: 120.950 zł + VAT wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

SPRzEDAm mASzyny POlIGRAFIcznE mASzynA tyPOGRAFIcznA StOP cylInDROWA

Librex 78 D

KOPIORAmA

Paus Druck Sack

maszyna przerobiona na sztancującą, format 500x700, rok prod.1975

format B0, rok produkcji 1984

6 500 zł

1 500 zł

kontakt: tel. 56 464 49 57 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


80

Offsetowe rolowe / Offsetowe arkuszowe

OFFSETOWE ROLOWE mASzynA OFFSEtOWA ROlOWA mASzynA OFFSEtOWA ROlOWA

Apollo Dide Glaser rok produkcji 1987, 2 kolory, szerokość wstęgi 32 cm -2+0 lub 1+1, maszyna sprawna, stan dobry

5 000 zł kontakt: tel.87 425 03 66, mobile. 505 094 583 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

OFFSETOWE ARKUSZOWE ADAST DOMINANT 8758 526 P

47 398 zł

Rok prod. 1998, format 381x520, kolor 2 półalkoholowe nawilżanie, chłodzenie technotrans, odwracanie 2/0 1/1, proszkowanie Printax, kompresor Becker

8758 526 PA

52 477 zł

Rok prod. 2000, format 381x520, kolor 2 nawilżanie filmowe, odwracanie 2/0 1/1, proszkowanie Grafix Junior, kompresor Becker

8758 526 PA

57 555 zł

Rok prod. 2001, format 381x520, kolor 2 14 mln odbitek, nawilżanie Varn Kompact III z chłodzeniem i cyrkulacją, odwracanie 2/0 1/1, proszkowqanie Grafix Junior,

8758 526 PA

8753 GTO 46

20 314 zł

Rok prod. 1978, format 320x460, kolor 1 69 mln odbitek, nawilżanie Aquatron, szybkomocujące płyty, wersja plus, proszkowanie

8725 GTO 46 N+P

48 668 zł

Rok prod. 1980, format 320x460, kolor 1 47 mln odbitek, wyposażenie-standard, wersja plus, numerator

27 508 zł

Rok prod. 1979, format 320x460, kolor 1

nawilżanie Varn compat III, odwracanie, 2/0 1/1, kałamarze segmentowe, proszkowanie Grafix Junior, kompresor Beck, jonizator

82 524 zł

Rok prod. 2004, format 485x660, kolor 2 8,8 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, kontrola systemu Fanuc z ekranem dotykowym, system pasowania , odwracanie 1+1, 2+0, proszkowanie Grafix Junior, dzielone kałamarze, niskie wykładanie,

HEIDELBERG 8757 SM 52-5E

rzeczoznawca/biegły sądowy Jędrzej Opaliński, 64-600 Oborniki, ul. Kalinowa 32, tel. 509 71 05 24, www.heidisupport.com

63 903 zł 8731 GTO 46+

Rok prod. 2003, format 381x520, kolor 2

8748 725 CPN Automatic

HEIDI Support

Serwis maszyn i urządzeń poligraficznych, ekspertyzy, doradztwo, odbiory techniczne

608 904 zł

Rok prod. 2002 22 mln odbitek, cPtronic, Alcolor, Autoplate, automat do mycia wałków i obciągów, system pasowania Bacher 2000, classiccenter, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, proszkowanie Grafix Alphatronic, chłodzenie technotrans Alpha, podajnik Heidelberg, niskie wykładanie, „wersja minus”

nawilżanie konwencjonalne, elektroniczna kontrola szybkości, nowe szybkodziałające zaciski płyt,

8723 GTO 52

38 088 zł

Format 360x520, kolor 1 32 mln odbitek, nawilżanie konwencjonane, szybkomocujące łapki mocujące płyty, chromowany cylinder płytowy, proszkowanie, wersja plus

8761 GTO 52 N+P

42 320 zł

Rok prod. 1984, format 360x520, kolor 1 nawilżanie Aquaprint, szybkie mocowanie płyt QAPc, Washmatic mycie automatyczne obrotowych elementów druku, proszkowanie, przystawka do numeracji i perforacji

8731 GTO 52 N+P

239 108 zł

Rok prod. 2004, format 360x520, kolor 1 70 mln odbitek, Autoplate, Alcolor, mycie wałków, obciągów, proszkowanie, wersja plus, przystawka do numerownia i perforacji


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH mASzyny OFFSEtOWE ARKUSzOWE

mASzynA OFFSEtOWA ARKUSzOWA

Heidelberg GT0-52-1

rok produkcji 2003, format maksymalny 560 x 520 mm, minimalny format 105x180 mm, 1 kolor, ilość odbitek 5,2 mln, nawilżanie buforowe Direct Fluid, zakładanie płyt na listwy zatrzaskowe, grubość podłoża 0,03 - 0,40 mm, płyty drukowe 400x510 mm, grubość do 0,15 mm, zdalne sterowanie registrów, wysokość stosu: samonakładak - 400 mm, normaly stos na wykładaniu - 400 mm maszyna w bardzo dobrym stanie

cena 126.000 zł+VAT wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


82 8753 GTO 52+

Offsetowe arkuszowe

42 320 zł 8752 GTOZ 52 N+P

Rok prod. 1987, format 360x520, kolor 2

Rok prod. 1989, format 360x520, kolor 1 24 mln odbitek, nawilżanie Kompac, szybkomocujące zaciski płyt, wersja plus, proszkowanie

8720 GTO 52+

53 248 zł

Rok prod. 1990, format 360x520, kolor 1 34 mln odbitek, podajnik pojedynczy, wersja plus, szybkomocujące łapki płyt, nawilżanie konwencjonalne, proszkowanie, podawanie i wykładanie taśmowe

8754 GTO 52+

53 746 zł

Rok prod. 1991, format 360x520, kolor 1 36 mln odbitek, wersja „plus”, nawilzanie Varn

8720 GTO 52-1+

[telefon]

Rok prod. 1990, format 360x520, kolor 1 pojedyńczy podajnik, szybkomucujące łapki płyt, nawilżanie konwencjonalne, zespół numerstora + perforator, proszkowanie

8742 SM 74-1

154 468 zł

Rok prod. 2000, format 520x740, kolor 1 65 mln odbitek, Alcolor, laserowe kałamarze, chłodzenie, proszkowanie,

8761 SORM Format 520x740, kolor 1

8752 SORM

42 320 zł

nawilżanie konwencjonalne, proszkowanie

42 320 zł

Rok prod. 1973, format 520x740, kolor 1 66 mln odbitek, nawilżanie konwencjonalne, proszkowanie

8751 QUICKMASTER 46-2 Rok prod. 1997, format 340x460, kolor 2

120 612 zł

Rok prod. 1999, format 360x520, kolor 2 23 mln odbitek, nawilżanie Varn Kompac III, szybkomocujące łapki, laserowea kontrola farby, proszkowanie,

8755 GTO 52-2

361 836 zł

Rok prod. 2008, format 360x520, kolor 2 12 mln odbitek, urządzenia do mycia wszystkich obrotowych elementów, cPtronic, szybkie mocowanie płyt, Alcolor + chłodzenie Baldwin

8727 GTO 52-2 N+P

35 972 zł

Rok prod. 1983, format 360x520, kolor 2 48 mln odbitek, przystawki n+P, Aquaprint, Washmatic

8735 GTO 52-2+

8727 GTOZP 52 N+P

Rok prod. 1989, format 360x520, kolor 2

8731 GTOZP 52 N+P

Rok prod. 1989, format 360x520, kolor 2

55 mln odbitek, nawilżanie Kompac, szybkomocujące płyty, proszkowanie

64 750 zł

69 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, chłodfzenie Royce, szybkomocujące zaciski płyt, przystawka do numerowanie i perforacji, odwracanie, proszkowanie, PGF podajnik kopert

8752 PM 52-2

Rok prod. 1999, format 360x520, kolor 2

130 346 zł

17 mln odbitek, nawilżanie DDS, szybkomocujące zaciski płyt, dzielone kałamarze farbowe, wersja plus, przystawka do numerowania i perforowania, proszkowanie, podajnik do adresowania kopert

175 628 zł

36 mln odbitek, cPtronic, Alcolor + technotrans-chłodzenie, Autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza i pasowania, wykładanie non stop, proszkowanie

8754 SM 52-2

Rok prod. 2001, format 370x520, kolor 2

162 932 zł

60 mln odbitek, Autoplate, urządzenia do mycia niezbędnych elementów obrotowych, Alcolor, cPtronic

Rok prod. 2001, format 370x520, kolor 2

236 992 zł

Autoplate, Alcolor, mycie wałków i obciągów, proszkowanie, przystawka do numeracji i perforacji

8755 SM 52-2

Rok prod. 2002, format 370x520, kolor 2

154 468 zł

72 mln odbitek, wersj „plus”, Autoplate, urządzenia do mycia oborowych elementów, cPtronic

8727 SM 52-2 N+P

Rok prod. 1997, format 370x520, kolor 2

129 076 zł

47 mln odbitek, Alcolor

8760 SM 52-2 N+P

Rok prod. 1997, format 370x520, kolor 2

175 628 zł

82 mln odbitek, Autoplate, Alcolor, mycie wałków i obciągów, proszkowanie, przystawka do numeracji i perforacji

327 980 zł

43 mln odbitek, Alcolor + technotrans, cPtronic, przystawka n+P, maszyna wyczyszczona gotowa do zainstalowania

86 756 zł 8724 SM 52-2 P+

Rok prod. 1991, format 360x520, kolor 2

57 978 zł

67 mln nodbitek, wyposażenie standard, przystawki, n+P

Rok prod. 2003, format 370x520, kolor 2

39 mln odbitek, nawilżanie konwencjonalne, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza

48 668 zł

50 mln odbitek, wersja plus, nawilżanie konwencjonalne, numerator

95 220 zł 8735 SM 52-2 N+P

Rok prod. 1995, format 360x520, kolor 2

8752 GTOZ 52

Rok prod. 1988, format 360x520, kolor 2

13 542 zł 8761 SM 52-2

maszyna gotowa do testów , dostępna w magazynie

8723 GTO 52-2

8725 GTOZP 52 N+P

Rok prod. 2000, format 370x520, kolor 2

Rok prod. 1972, format 520x740, kolor 1

8731 SORM

33 mln odbitek, nawilżanie konwencjonalne, szybkomocujące płyty, urządzenie Washmatic, proszkowanie, przystawka do numerowania i perforowania

38 088 zł 8741 SM 52-2

nawilżanie konwencjonalne, proszkowanie

69 828 zł

Rok prod. 2000, format 370x520, kolor 2

243 340 zł

38 mln odbitek, cP tronic, Autoplate, Alcolor, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wersja Plus, przystawka do numerowania


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8751 SM 52-2 P+

137 540 zł 8755 SORMZ

Rok prod. 1987, format 520x740, kolor 2

Rok prod. 2000, format 370x520, kolor 2 cPtronic, Alcolor, odwracanie 1-1, 2-0, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wresja plus,

8746 SM 52-2+

129 076 zł

Rok prod. 1997, format 370x520, kolor 2 70 mln odbitek, wersja plus, cPtronic, Autoplate, Alcolor

8730 SM 52-2+

141 772 zł

Rok prod. 1998, format 370x520, kolor 2 32 mln odbitek, Alcolor, Autoplate, Preset, urządzenia do mycia wszystkich niezbędnych elementów, cPtronic, wersja plus

8742 SM 52-2+

264 500 zł

Rok prod. 2005, format 370x520, kolor 2 20 mln odbitek, Presscenter, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Autoplate, Alcolor, chłodzenie Baldwin, proszkowanie, wersja Plus,

8752 MOZ-E

117 438 zł

Rok prod. 1985, format 480x650, kolor 2 100 mln odbitek, Alcolor, chłodzenie Baldwin + pompa, odwracanie (2/1 lub 1/1 ), proszkowanie,

8758 PM 74-2-P

289 892 zł

Rok prod. 2006, format 520x740, kolor 2 30 mln odbitek, odwracanie 2/0 1/1, cPtronic, szybkie mocowanie płyt, Alcolor, urządzenie do mycia wałków, obciągow i cylindrów, chłodzenie Baldwin z cyrkulacją, proszkowanie Weko t6, Superblue, jonizator Eltex, niskie wykładanie

8759 SM 74-2

179 860 zł

Rok prod. 1998, format 520x740, kolor 2 Alcolor, cPtronic, Autoplate, Preset, chłodzenie Baldwin, automatyczne mycie elementów obrotowych

8725 SM 74-2-P

190 440 zł

Rok prod. 1994, format 520x740, kolor 2 58 mln odbitek, cPtronic, Alcolor, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów,

8726 SM 74-2-P

192 556 zł

Rok prod. 1997, format 520x740, kolor 2 47 mln odbitek, Alcolor, technotrans, cPtronic, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola temperatury farby

8758 SM 74-2-P

285 660 zł

Rok prod. 2001, format 520x740, kolor 2 94 mln odbitek, odwracanie 2/0 1/1, cPtronic, Autoplate, Alcolor, Automat do mycia elementów niezbędnych druku, proszkowanie, przystawki n+P, niskie wykładanie

8753 SORMZ Rok prod. 1976, format 520x740, kolor 2 130 mln odbitek, wyposażenie standardowe

99 452 zł

Rok prod. 1988, format 520x740, kolor 2

59 mln odbitek, nawilżanie konwencjonalne, szybkie mocowanie płyt, proszkowanie,

8742 SORMZ

Rok prod. 1989, format 520x740, kolor 2

162 932 zł

23 mln odbitek, cPc 1,02, Alcolor, chromowane cylindry drukujące, proszkowanie, chłodzenie Baldwin,

8750 SORMZ

Rok prod. 1997, format 520x740, kolor 2

175 628 zł

90 mln odbitek, nawilżanie Alcolor,

165 168 zł

48 mln odbitek, cPc 1-02 zdalna kontrola farby, Alcolor, Baldwin Automix, szybkomocujące łapki płyt, odwracanie 1/1, proszkowanie Grafix Alphatronic

105 800 zł 8721 SM 102-2 CD+LX

83 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe z chłodzeniem Royce, wysokie wykladanie

8723 MOZP-S

8736 SORMZ

Rok prod. 1986, format 720x1020, kolor 2

54 mln odbitek, nawilżanie konwencjonalne, szybkomocujące zaciski płyt, proszkowanie

Rok prod. 1986, format 480x650, kolor 2

30 mln odbitek, automatyczne nawilżanie typ Varn Kompac V, chromowane cylindry drukujące, proszkowanie Weko, system antystatyczne Simco w opcjonalnym wyposażeniu

86 756 zł 8721 SM 102 ZP

Rok prod. 1983, format 480x650, kolor 2

8736 MOZP-H

124 844 zł

1 468 504 zł

Rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 2

52 mil odbitek, cP 2000, cIP link, Alcolor, Autoplate, Preset, maszyna 2 kolory + zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami + wydłużone wykładanie, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka Grafix UV , 3 lampy na wykładaniu, 1 lampa między zespołami

8746 SM 102-2-P

319 516 zł

Rok prod. 1996, format 720x1020, kolor 2

cPtronic, Autoplate, Alcolor, odwracanie 2-0, 1-1, automat do mycia wałków i obciągów, Preset na podawaniu i wykładaniu

8758 GTO 52-4

Rok prod. 2000, format 360x520, kolor 4

285 660 zł

24 mln odbitek, nawilżanie DDS, szybkie mocowanie płyt (Bacher 425 ), proszkowanie Weko t6

8757 GTO 52-4+LX

1 195 622 zł

Rok prod. 2009, format 360x520, kolor 4

26 mln odbitek, Alcolor Vario, Autoplate, automat do mycia wałków i obciągów, system pasowania Bacher 2000, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, wydłużone wykładanie, proszkowanie Grafix Alphatronic 200, kontrola temperatury farby, suszarka IR DryStar, niskie wykładanie, wyrównywacz arkusza, podawanie strumieniowe, technotrans combiStar, Anicolor, podajnik Heidelberg, oświetlenie konsoli, standardowy zespół lakierujący

8730 GTOV 52+

Rok prod. 1987, format 360x520, kolor 4

200 174 zł

75 mln odbitek, Alcolor, Baldwin, cPc 1,02, proszkowanie wersja plus

8751 SM 52-4

Rok prod. 2000, format 360x520, kolor 4

507 840 zł

cPc 1,04, Autooplate, Preset, Alcolor, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie

79 562 zł 8732 SM 52-4+

Rok prod. 2006, format 360x520, kolor 4 cP 2000, Autoplate, Alcolor, niskie wykładanie

649 612 zł


84

Offsetowe arkuszowe

8735 PM 52-4

480 332 zł

Rok prod. 2004, format 370x520, kolor 4 19 mln odbitek, ccI 1.03, DDS-nawilżanie + chlodzenie, sterowanie klasyczne

8741 SM 52-4-H

617 026 zł

Rok prod. 2002, format 370x520, kolor 4 52 mln odbitek, Alcolor + chłodzenie z cyrkulacją, cP2000kontrola druku z monitorem dotykowym, Axiscontrol z systemem Densito do pomiaru gęstości, podajnik strumieniowy Heidelberg, kontrola marki przedniej i bocznej, Autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka IR DryStar na wykładaniu, wysokie wykładanie na wykładaku, proszkowanie Grafix Alphatronicv 200

8724 SM 52-4-P

391 460 zł

Rok prod. 1999, format 370x520, kolor 4 cPtronic, cPc 1-04, Alcolor, urządzenie do mycia obciągów, chłodzenie z recyrkulacją technotrans, proszkowanie Grafix Alphatronic 200, 112 mln odbitek , Autoplate

8746 SM 52-4-P N+P

734 252 zł

Rok prod. 2008, format 370x520, kolor 4 cP2000, Alcolor-nawilżanie, Autoplate, wersja n+P

8735 SM 52-4-P3

446 476 zł

Rok prod. 1998, format 370x520, kolor 4 46 mln odbitek, cPtronic, cPc1.04, cPc41, cPc42, Alcolor 2, Baldwin, Autoplate, Preset, programowane mycie wałków i obciągów i cylindrów, proszkowanie Grafix Exatronic Duo Plus, odwracanie 2/2

8755 SM 52-4-P3

569 204 zł

Rok prod. 2003, format 370x520, kolor 4 39 mln odbitek, Alcolor + technotrans, cP2000, Autoplate, automat do mycia obciągów i cylindrów, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Drafix Alphatroncic 200

8721 SM 74-4-CD+LX

1 343 534 zł

Rok prod. 2002, format 520x740, kolor 4 cP2000, Alcolor Vario, Preset, Autoplate, Anilox - zespół lakierujący, suszarka IR

8729 SM 74-4-CD+LX

8720 SM 102 V

288 428 zł

Rok prod. 1985, format 720x1020, kolor 4

cPc-102- Press control, Alcolor, Baldwin Automix, szybkomocujące łapki płyt, proszkowanie Grafix Alphatronic

8759 SM 102 VP

327 980 zł

Rok prod. 1988, format 720x1020, kolor 4

cPtronic, cP1.02, Alcolor, szybkomocujace płyty, chłodzenie Baldwin, suszarka Grafix, proszkowanie Grafix

8752 SM 102 VP

384 266 zł

Rok prod. 1990, format 720x1020, kolor 4

140 mln odbitek, Alcolor, Baldwin-chłodzenie, cPc 1,02, cPtronic, szybkie mocowanie płyt, urządzenie do mycia wałków i obciągów, proszkowanie

8721 SM 102-4 CD+L

749 421 zł

Rok prod. 1994, format 720x1020, kolor 4

115 mln odbitek, cPc 1-03, zdalne sterowanie farbą, Alcolor, Baldwin Automix, urządzenie do mycia wałków i obciągów, dodatkowy zespół lakierniczy, proszkowanie Grafix Exatronic, suszarka IR

8721 SM 102-4 CD+L

1 996 812 zł

Rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 4

90 mln odbitek, cP2000, Alcolor Vario, Autoplate, dodatkowy zespół lakierujący, suszarka IR, proszkowanie Grafix Hitronic

8726 SM 102-4 CD+LX

1 155 336 zł

Rok prod. 1997, format 720x1020, kolor 4

80 mln odbitek, Alcolor, cPc 1-4, cPtronic, Autoplate, urządzenia do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka IR

8722 SM 102-4 CD+LX

1 515 056 zł

Rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 4

117 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, cP2000, Autoplate, Preset cIP3 link, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola temperatury farby, technotrans Alcosmart cabinet, non stop na podawaniu i wykładaniu, suszarka IR Heidelberg

1 460 040 zł 8734 SM 102-4-P

Rok prod. 2005, format 520x740, kolor 4

78 mln odbitek, cP 2000, zespół lakierujacy wydłużone wykładanie, dzielone kałamaże w zespole lakierującym, Printect cP 2000 center, suszarka IR, Job memory card Drive, Heidelberg Preset, AutoPlate, Alcolor Vario, chromowane cylindry

8721 SM 74-4-H+L

elektroniczna podwójnego arkusza, Eltex Anti-Static z dmuchawą jonów, proszkowanie Grafix Alphatronic 200, classiccenter ze zdalnie sterowaną kontrolą farby

1 577 728 zł

Rok prod. 2008, format 520x740, kolor 4 23 mln odbitek, cP2000, Alcolor, urządzenie do mycia wsystkich elemetółw obrotowych, suszaka IR, dodatkowy zespół lakierujący

8755 SM 74-4-PH

619 988 zł

Rok prod. 1999, format 520x740, kolor 4 90 mln odbitek, Alcolor+technotrans, cPtronic + cPc 1,04, Autoplate, automat do mycia wałków i obciągów, odwracanie, kontrola temperatury farby, cPc 42, pasowanie automatyczne, stalowa płyta na podawaniu

8740 PM 74-4

653 844 zł

Rok prod. 2004, format 530x740, kolor 4 37 mln odbitek, Alcolor, chłodzenie Baldwin z recyrkulacją, EasyPlate, automat do mycia wałków i obciągów, kontrola

736 368 zł

Rok prod. 2000, format 720x1020, kolor 4

cP 2000, Alcolor, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów, cylindrów, proszkowanie Grafix Exatronic Duo Plus, technotrans

8729 SM 102-4-P

734 252 zł

Rok prod. 2000, format 720x1020, kolor 4

cP 2000, Alcolor, Autoplate, mycie wszstkich niezbędnych elementów, proszkowanie Grafix Exatronic Duo Plus, technotrans

8727 SM 102-4-P

1 840 920 zł

Rok prod. 2007, format 720x1020, kolor 4

11 mln odbitek, centralna konsola cP 2000, Digital Alcolor, chłodzenie z recyrkulacją Baldwin, odwracanie, podajnik z Preset, Autoplate, centralny system powietrza Aircabinet, Graphix Betetronic 100 system proszkowania,

8742 SM 102-4-P3

698 059 zł

Rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 4

200 mln odbitek, odwracanie 2/2 4/0, Alcolor cPc 1.04console, cPtronic, Preset, Autoplate, automat do mycia wałków i odciągów, chłodzenie Royse z recyrkulacją, podajnik nonStop, wykładanie ciągłe, proszkowanie Grafix Exatronic, suszarka IR Grafix,


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8720 SM 102-4-P3+L

1 984 486 zł 8734 SM 74-5+L

1 036 840 zł

Rok prod. 2006, format 720x1020, kolor 4

Rok prod. 2002, format 520x740, kolor 5

65 mln odbitek, cP2000, Alcolor Vario, Autoplate, dodatkowy zespół lakienmiczy, suszarka IR

cP 2000, Alcolor, , kontrola temperatury farby, technotrans z recyrkulacją, Autoplate, urządzenie do mycia wsystkich niezbędnych elementów, zespół lakierujący, suszarka IR

8759 GTOFP 52

217 948 zł

Rok prod. 1987, format 360x520, kolor 5 Alcolor, , chłodzenie Baldwin, cPc 1.02, suszarka IR grafix, proszkowanie

8724 SM 52-5

416 852 zł

Rok prod. 1996, format 370x520, kolor 5 74 mln odbitek, classic center, Autoplate, Alcolor, urządzenie do mycia wałków i obciągów, wykładak non stop

8720 SM 52-5

552 205 zł

Rok prod. 2001, format 370x520, kolor 5 51 mln odbitek, cPtronic, cPc 1-04 -Off Press controls, Alcolor, technotrans -cooling, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Autoplate, proszkowanie Grafix Alphatronic

8719 SM 52-5-H

541 696 zł

Rok prod. 1999, format 370x520, kolor 5 cPtronic, cPc 1-04, Alcolor, Autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka IR, wysokie wykładanie, wydłużone wykładanie

35 mln odbitek, cP2000, Alcolor, technotrans-Smart Beta c, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Super Blue, proszkowanie Alphatronic 200, suszarka IR + suszenie na gorące powietrze, Autoplate

8734 SM 74-5-CD

91 mln odbitek, cP 2000, Alcolor, technotrans, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka IR

592 480 zł

Rok prod. 2000, format 370x520, kolor 5 cP 2000, Alcolor, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka IR, wysokie wykładanie,

8729 SM 52-5-H

592 480 zł

Rok prod. 2000, format 370x520, kolor 5 cP 2000, Alcolor, technotrans, Autoplate, suszarka IR, wysokie wykładanie

cP 2000, Alcolor, zespół lakierujący, Autoplate, Preset na podawaniu i wykładaniu,

8740 SM 74-5-CD

53 mln odbitek, cP2000, pasowanie typu Axis, Alcolor z chłodzeniem technotrans, system Vario, Autoplate, Preset, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola temperatury farby-technotrans, urządzenie antystatyczne na podawaniu i wykładaniu z dmuchawą jonów, stalowa płyta na podawaniu i wykladaniu, proszkowanie Weko AP232, Aircabinet

cPc 1,04, cPtronic, Alcolor, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracan ie 1-4, 5-0, suszarka IR, wysokie wykladanie

372 416 zł

Rok prod. 1996, format 370x520, kolor 5 cPtronic, cPc 1-04, Alcolor, Autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie 1-4, 5-0, suszarka IR, wysokie wykładanie,

8732 MOFP

1 496 012 zł

63 mln odbitek, cP2000, combiStar, StaticStar, PowderStar AP500, AirStar, HydroStar, ScrollStar, Alcolor Vario Autoplate, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, urządzenia do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Heidelberg Preset, podwójne średnice cylindrów drukujących

8724 SM 74-5-CD+LX

1 809 180 zł

Rok prod. 2003, format 520x740, kolor 5 60 mln odbite3, cP2000, Axiscontrol, strumieniowy podajnnik z Preset non stop na podawaniu, Alcolor Vario, combiStar w kombinacji z AlcoSmart i technotrans, , chłodzenie wodne, Inkline system, urządzenie do mycia cylindrów drukujących

1 502 360 zł

Rok prod. 2005, format 520x740, kolor 5

Rok prod. 1996, format 370x520, kolor 5

8746 SM 52-5-PH

1 500 244 zł

Rok prod. 2006, format 520x740, kolor 5

360 990 zł 8729 SM 74-5-CD+LX

8751 SM 52-5-PH

1 504 476 zł

Rok prod. 2005, format 520x740, kolor 5

Rok prod. 2006, format 520x740, kolor 5

Rok prod. 2000, format 370x520, kolor 5

8734 SM 52-5-H

1 005 100 zł

Rok prod. 2001, format 520x740, kolor 5

560 740 zł 8744 SM 74-5-CD

8725 SM 52-5-H

319 939 zł

Format 480x650, kolor 5 65 mln odbitek, cPc 1.02- zdalne sterowanie farbą, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, Alcolor, odwracanie 5/0 2/3, Bacher 425- system pasowania, SuperBlue na wykladaniu, proszkowanie Grafix Exactomat, wysokie wykladanie, nawilżanie -system Baldwin, chłodzenie Baldwin, compresor

8747 SM 74-5+L

8750 SM 74-5+LX

1 121 480 zł

Rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5 83 mln odbitek, cP2000, Alcolor+technotrans, kontrola temperatury farby, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Autoplate, zespół farbowy, suszarka IR, proszkowanie DryStar

cP 2000, zespół lakierujący, Alcolor, Autoplate, Preset na podawaniu i wykładaniu

8751 SM 74-5-H

722 826 zł

Rok prod. 2000, format 520x740, kolor 5 Autoplate, Alcolor, Preset, cPtronic, cPc 1-04, wysokie wykładanie

8720 SM 74-5-H

986 080 zł

Rok prod. 2002, format 520x740, kolor 5 cP2000, Alcolor, technotrans cooling, Autoplate, urządzenia do mycia wszystkich obrotowych elementów, proszkowanie Grafix Alphatronic

8742 SM 74-5-H

840 633 zł

Rok prod. 2002, format 520x740, kolor 5 115 mln odbitek, cP2000 Printcenter, Alcolor, chłodzenie technotrans, Preset, Autoplate, automat do mycia wałków i obciągów, stalowa płyta na podawaniu z rampą, Eltex dmuchawa neutralizująca jony na podawaniu, Eltex jonizator na wykładaniu, nonStop wykładanie, wysokie wykładanie, suszarka IR Heidelberga


86

Offsetowe arkuszowe

8755 SM 74-5-H+L

Rok prod. 1997, format 520x740, kolor 5

698 280 zł 8734 SM 102-5-P+L

112 mln odbitek, cPtronic, cPc 1,04, Alcolor, Autoplate, Preset, suszarka Grafix IR, proszkowanie Grafix Alphatronic, non-stop wykladanie, cPc21

8755 SM 74-5-P3+LX

1 288 644 zł

Rok prod. 2002, format 520x740, kolor 5

90 mln odbitek, cP2000, pasowanie typu AXIS, Alcolor, Autoplate, kontrola temperatury farby, automat do mycia wałkow, obciągów i cylindrów, wysokie wykładanie, zespół lakierujący, wydłużone wykładanie, suszarka IR, odwracanie 2/3, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu

8757 SM 74-5-PH+LX

1 284 412 zł

Rok prod. 2002, format 520x740, kolor 5

90 mln odbitek, cP2000,Alcolor, Autoplate, system pasowania Axiscontrol, kontrrola temperatury farby, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wysokie wykladanie, zespół lakierujący wydłużone wykładanie, suszarka IR, odwracanie 2/3, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, proszkowanie

8743 SM 102 F

Rok prod. 1987, format 720x1020, kolor 5

395 692 zł

114 mln, chłodzenie Baldwin, proszkowanie, wysokie wykładanie, chromowane cylindry drukujące, Alcolor, cPc 1.02

8757 SM 102 F+L

692 721 zł

Rok prod. 1993, format 720x1020, kolor 5

129 ml,n odbitek, cPtronic, cPc 1-02, Alcolor, automat do mycia wałków i obciągów, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola marki bicznej, urządzenie antystatyczne Eltex, Eltex rozdmóch jonów, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu

8743 SM 102 FP

odwracanie 1/45 - 5/0, cPc 1.02, Alcolor chromowane cylindry drukujące, proszkowanie wykładanie nonStop

8719 SM 102 FP+L

372 245 zł

Rok prod. 1989, format 720x1020, kolor 5

130 mln odbitek, cPtronic, cPc 1-02, Press control, Alcolor, Baldwin Automix, szybkomocujące łapki płyt, dodatkowy zespół lakierujący, suszarka płyt

8735 SM 102-5 CD+LX

1 989 040 zł

Rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 5

102 mln odbitek, cP 2000 + cIP4, zespół lakierujacy z wałkami anilox, wydłużone wykladanie, Autoplate, Alcolor Vario, AlcoSmart, suszarka IR com com 110, Preset, cleanStar, combiStar, kontrola temperatury farby, automat do mycia wałków + program, non stop podawanie i wykładanie, DryStar, Eltex -antystatyk, Kersten-jonizator, proszkowanie Grafix Exatronic Duo Plus,

8725 SM 102-5 CD+LX

60 mln odbitek, odwracanie 1/4- 5/0, zespół lakierujący, wydłużone wykladanie, cP 2000, Preset Plus na podawaniu, stalowa płyta na podawaniu, nawilżanie Vario Alcolor, automat do mycia wałków i obciągów

8729 SM 102-5-P3+L

1 925 560 zł

Rok prod. 2003, format 720x1020, kolor 5

160 mln odbitek, Autoplate, cP 2000, Alcolor Vario, Preset Plus na podawaniu, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzwmi tresu, kontrola temperatury farby, wydłużoene wykladanie, AirStar, combiStar, technotrans Beta c.200G, cAn DryStar 3000 combination, PowderStar Grafix Exatronic Plus, technotrans Alcosmart-chłodzenie, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Preset na wykładaniu, poduszka powietrzna na wykładaniu, zdalne sterowanie farbą, chromowane cylindry, urządzenie antystatyczne Eltex na podawaniu i wykładaniu, rozdmuch jonów na podawaniu

2 412 240 zł

Rok prod. 2007, format 720x1020, kolor 5

85 mln odbitek, cP 2000, Axis control -kontrola jakości przy pomocy spektroskopu, stalowa płyta na podawaniu, podajnik-Preset Plus, Eltex, dmuchawa jonów, stół powietrzny na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, Alcolor Vario, odwracanie 5/0, 2/3, Autoplate, mycie wszstkich niezbędnych elementów, ,zespół lakierujący, suszarka Drystar 2000, proszkowanie Grafix Exatronic Plus cAn

8758 SM 102 S CD+L

520 536 zł

Rok prod. 1988, format 720x1020, kolor 6

Alcolor, chłodzenie Baldwin z cyrkulacją, szybkomocujące płyty, pasowanie Bacher, non stop podawanie i wykładanie, suszarka Uc i IR typ Wallace Knight, proszkowanie Weko

8719 SM 102-6 CD

1 035 384 zł

Rok prod. 1997, format 720x1020, kolor 6

cPc 1-04, Alcolor, technotrans chłodzenie, Autoplate, proszkowanie Grafix Alphatronic

8720 SM 102-6 CD+L

739 560 zł

Rok prod. 1991, format 720x1020, kolor 6

cPc 103- Press control, Alcolor, Baldwin cooling, szybkomocujące łapki płyt, suszarka IR, dodatkowy zespół lakierujący, proszkowanie Grafix Alphatronic

213 692 zł 8728 SM XL 105-6+LX

Rok prod. 1986, format 720x1020, kolor 5

1 914 980 zł

Rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5

3 703 000 zł

Rok prod. 2005, format 750x1050, kolor 6

60 mln odbitek, zespół lakierujący + wydłużone wykladanie, Preset Plus- podajnik + wykladak, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami i wałkami anilox, cP2000, Autoplate-Preset, suszarka IR + suszarka na gorące powietrze, Alcolor Vario, mycie automatyczne niezbędnych elementów, AirStar, Airclean

8728 SM XL 105-6+LX Rok prod. 2005, kolor 6

3 681 840 zł

KOMORI 8726 LITHRONE L-226

Rok prod. 1991, format 480x660, kolor 2

135 586 zł

Wyposażenie PQc, Komorimatics, Baldwin E400-chłodzenie z recyrkulacją, szybkie mocowanie płyt, wyrównywacz arkusza Baldwin, urządzenie antystatyczne, proszkowanie, stalowa płyta na podawaniu i wykladaniu, chromowany cylinder drukujący, panel kontrolny na wykladaniu, wysokie wykladanie,

8751 SPRINT 228 P

Rok prod. 1991, format 520x720, kolor 2

122 728 zł

43 mln odbitek, nawilżanie Komorimatic, nowe wałki

8721 LITHRONE L-428 EM

Rok prod. 1998, format 520x720, kolor 4

691 932 zł

30 miln odbitek, zespół lakierujący z dzlelonymi kałamarzami + wydłużone wykładanie, półautomatyczna zmiana płyt -SAPc, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, nawilżanie Komorimatic chłodzenie technotrans Alpha-d cabninet, stalowa płyta na wykładaniu, 2 lampy UV na wykładaniu


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8734 LITHRONE L-440

1 072 812 zł 8728 RAPIDA 74/4 PWHA

414 736 zł

Rok prod. 1999, format 720x1030, kolor 4

Rok prod. 2001, format 520x740, kolor 4

80 mln odbitek, nawilżanie system Komori, suszarka IR, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, APc, AmR, PQc

42 mln odbitek, colortronic, Varidamp, kontrola temperatury farby, proszkowanie Grafix, SAPc-półautomatyczna zmiana płyt, automat do mycia wałków i obciągów,

8722 LITHRONE L-540+LX

2 570 940 zł

Rok prod. 2006, format 720x1030, kolor 5

50 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, APc- automatyczna zmiana płyt, nawilżanie Komorimatic, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wyłużone wykładanie, non-stop na wykładaniu i podawaniu, stalowa płyta na wykładaniu, 3 wałki anilox, suszarka IR

HADAR

05-800 Pruszków, ul. majowa 12/6 tel. (22) 759-94-79, 602 338 956 www.serwispoligraficzny.pl serwis@serwispoligraficzny.pl

Naprawy elektroniczne Firma „LUBICZ” Autoryzowany Serwis Maszyn Poligraficznych inż. Bohdan Berliński

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn KBA: Rapida 75E, Rapida 66. Sprzedaż części zamiennych w cenach producenta.

półautomatyczna zmiana płyt, zespół lakierujący- wydłużone wykładanie, suszarka IR, AcR cobtrol

520 536 zł

Rok prod. 2007

8734 RAPIDA 72/5+L

607 292 zł

110 mln odbitek, konsola colortronic-S-APc, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami + wydłużone wykładanie, automatycze mycie wałków i obciągów, kontrola temperatury farby, nawilzanie Varidamp, Baldwin cabinet, suszarka IR Eltosh

8726 RAPIDA 104/5

401 828 zł

Rok prod. 1994, format 720x1040, kolor 5 Wyposażenie: colortronic, Varidamp, technotrans, szybkie mocowanie płyt, automatyczne mycie obciągów, proszkowanie, suszarka IR, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu

8722 RAPIDA 104/5+L CX+ALV

643 264 zł

Rok prod. 1999, format 720x1040, kolor 5 70 mln odbitek, nawilżanie Varoidamp z chłodzeniem technotrans, półautomatyczna zmiana płyt, zespół lakierujący z wałkami anilox i dzielonym,i kałamarzami tRESU, suszarka IR/ ciepłe powietrze, Ergotronic, colortronic,

649 612 zł

Rok prod. 1995, format 720x1040, kolor 5

529 000 zł

8745 PERFORMA 74-4

28 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe + chłodzenie Baldwin, colortronik- kontrola farby, densytometr, cIP3, półautomatyczna zmiana płyt

8722 RAPIDA 104/5+LX

Siedziba: 30-436 Kraków, ul. narvik 9 tel. / fax. +48 12 262-03-75 Biuro i Warsztat: 30-390 Kraków, ul. zawiła 57E tel. / fax. +48 12 262-00-46 e-mail: info@lubicz.com.pl, lubicz@onet.pl, www.lubicz.com.pl

Format 520x740, kolor 5

653 844 zł

Rok prod. 2003, format 520x740, kolor 4

Rok prod. 1998, format 520x720, kolor 5

KÖNIG & BAUER ALBERT (KBA)

8751 74G-5 +L ALV

8725 RAPIDA 74/4 PWHA

75 mln odbitek, colotronic, Alcomatic, półautomatyczna zmiana płyt, urządzenie do mycia obciągów, non Stop na podawaniu i wykładaniu, suszarka IR Grafix, proszkowanie Grafix

8734 RAPIDA 105/5+LX

1 155 336 zł

Rok prod. 2001, format 720x1050, kolor 5 170 mln odbitek, zespół lakierujący + wydłużone wykladanie, colortronic-Ergotronic, półautomatyczne zakladanie płyt, automat do mycia wałków i obciągów, nawilzanie VaridampBaldwin cabinet, suszarka IR

30 mln odbitek, Graficontrol, stół podciśnienioowy na podawaniu, podwójna średnica cylindrów drukujjących i transferowych, automat do mycia wałków i obciągów, Ecomatic- nawilżanie alkoholowe, chłodzenie technotrans, wysokie wykładanie

8719 RAPIDA 105-6+T=L Rok prod. 1999

1 331 208 zł

colortronic- Press control, Varidamp, urządzenmie do mycia wałków, półautomatyczna zmiana płyt, chromowane cylindry, kontrola temperatury farby, non-stop na podawaniu i wykładaniu, dodatkowy zespół lakierujący, suszarka między zespołami

8731 RAPIDA SRO 2

Rok prod. 1989, format 520x720, kolor 2

67 712 zł

21 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, szykomocujące zaciski płyt, podajnik mabeg, przystawka do kartonu, proszkowanie

8723 RAPIDA SRO 2K

Rok prod. 1975, format 520x720, kolor 2

32 000 zł

maszyna drukuje formaty B2 w gramaturze od 60b do 600g.

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


88

Offsetowe arkuszowe

mASzyny OFFSEtOWE ARKUSzOWE mASzynA OFFSEtOWA

KBA Performa 74-4+L

4 zespoły + wieża lakierująca Haris&Bruno maksymalny format papieru: 520 x 740 mm minimalny format papieru: 330 x 330 mm maksymalna powierzchnia druku: 510 x 735 mm Grubość arkusza: 0,05 - 0,6 mm maks. szybkość drukowania: 13 000 wyd./godz Wysokość stosu nakładacza: 840 mm Wysokość stosu wykładacza: 920 mm zasilanie: – maszyna 3x400V, 44A, – suszenie 3x400V, 76A Pełna opcja wyposażenia oprócz temperowania wałków, między innymi: – wieża lakierująca z raklem komorowym Harris&Bruno, – wydłużone wykładanie z suszeniem IR + noże gorącego powietrza Graphix, – półautomatyczna zmiana płyt, – automatyczne mycie gum i wałków, – pulpit "Graficontrol" z obsługą cIP oraz densytometrem techkon, Rok produkcji: 2008, zainstalowana w sierpniu 2008 r. Stan licznika 40.000.000 odb. maszyna obecnie w eksploatacji, możliwość prezentacji maszyny w drukarni w częstochowie. Serwisowana przez autoryzowany serwis KBA. Stan techniczny bardzo dobry.

825.000 zł + VAT kontakt : tel. +48 505 090 046, fax +48 34 371 24 24 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH mASzyny OFFSEtOWE ARKUSzOWE mASzynA OFFSEtOWA ARKUSzOWA

KBA Performa 66

4 kolory, format A2+, rok produkcji 2008, 8,5 mln odbitek 1. Standardowe wyposażenie maszyny KBA Performa 66 – obsługa maszyny z panelu dotykowego na wykładaniu – informacja diagnostyczna poprzez panel dotykowy na wykładaniu – mimośrodowe zawieszenie cylindra offsetowego tzw. (twarde toczenie) – krzywkowy napęd rozcieraczy farbowych – duktory farbowe i wodne napędzane osobnymi silnikami elektrycznyrni z pełną zdalną regulacją prędkości – pneumatyczna kontrola – certyfikat cE – automatyczne wstępne ustawie prędkości – głowica nakładająca dwu systemowa – regulowana wysokość stosu – regulowana wysokość ssawek transportujących na głowicy nakładacza – wózek do papieru – marki czołowe z rolkami – elektroniczna kontrola podwójnego arkusza przy użyciu czujnika ultra dźwiękowego – stół spływowy z taśmami podciśnieniowymi z niezależnym źródłem powietrza – przechwytacz obrotowy – prowadzące gładziki na przechwytaczu do papierów powlekanych – listwy szybko zaciskowe – zdalne sterowanie ustawiania grubości papieru – zdalna regulacja registrem promieniowym i osiowym – watki gumowe wodne i farbowe firmy Boettcher – dzielony segmentowo kałamarz (20 sekcji) – zdalne sterowanie obrotów duktora farbowego – napęd wałków farbowych poprzez skośnie uzębione kota – regulacja otwarcia płytek kałamarza farbowego – regulacja oscylacji farbowej – rynienki do mycia zespołów farbowych – nawilżanie bez obciągowe Ecomatic z wymuszonym obiegiem – pneumatyczna regulacja wałków brodzących – technotrans chłodziarka płynu zwilżającego z dozomierzem alkoholu

– wysokie wykładanie z pneumatycznym rozprostowywaniem arkusza – urządzenie proszkujące z suszeniem proszku – licznik z wybieraniem wstępnym – wiatraczki na wykładaniu – dmuchawa na wykładaniu – kompresor Becker 60 – Super Blue na cylindrach przekazujących i cylindrze wykładającym – centralny system smarowania – cIP3 – program KBA umożliwiający konwersje plików cip3 (ppf) na pliki odczytywane przez maszynę (wrk) 2. Wyposażenia opcjonalne czterokolorowej maszyny offsetowej KBA Performa 66-4: – automatyczne mycie cylindra gumowego – automatyczne mycie zespołu farbowego – elektromechaniczny czujnik podwójnego arkusza – dejonizator SlmcO – suszenie IR – Graficontrol Basic – monitoring obecności arkusza na cylindrach dociskowych 3. Parametry techniczne czterokolorowej maszyny KBA Performa 66-4 – maks. format papieru 485 x 660 mm – min. format papieru 33o x 330 mm – grubość papieru 00,5- 045 mm – maks. prędkość druku 10.000 arkl/godz – wymiar formy drukowej 530 x 650 mm – grubość formy drukowej 0,3 mm – wysokość stosu urządz. nakładającego 940 mm – wysokość stosu urządz. wykładającego 780 mm – długość maszyny 5 710 mm – szerokość. maszyny 1 620 mm – wysokość maszyny 1 780 mm – masa maszyny 9 800 kg

Cena maszyny Performa 66 – 500.000zł + VAT Kontakt : tel. 608 435 749 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


90

Offsetowe arkuszowe

8731 202 T 0B

MILLER 8727 TP 74/2 C

44 436 zł

Rok prod. 1992, format 520x740, kolor 2

34 mln odbitek, odwracanie, Alcotron, chłodzenie Edelman

8741 P-24-7 SW SUPER VARIANT 68 558 zł Format 710x1020, kolor 2

8748 266 A PH

86 756 zł

Rok prod. 1999, format 485x660, kolor 2

32 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe Polly cc, stół powietrzny na podawaniu, dzielone kałamarze farbowe, odwracanie 1+1, 2+0, proszkowanie typ DSt, syatem pasowania montanloch, kompresor Becker, wysokie wykładanie

243 340 zł

nawilżanie alkoholowe z chłodzeniem, proszkowanie, Superblue, dzielone kałamaże, wysokie wykładanie

Format 360x520, kolor 1

Rok prod. 1993, format 360x520, kolor 1

Rok prod. 1989, format 360x520, kolor 1

Rok prod. 1989, format 520x740, kolor 1

Rok prod. 1997, format 520x740, kolor 1

29 624 zł

Rok prod. 1992, format 360x520, kolor 2

Rok prod. 1993, format 360x520, kolor 2

82 524 zł

79 138 zł

68 558 zł 63 480 zł

40 mln odbitek, odwracanie 2/0- 1/1, przystawka n+P, Rolandmatic

8735 PRACTICA PRZ 00 N+P

Rok prod. 1993, format 360x520, kolor 2

Rok prod. 1984, format 520x740, kolor 2

57 132 zł

Rok prod. 1987, format 520x740, kolor 2

8731 PARVA RZP 2C

Rok prod. 1974, format 640x915, kolor 2

61 364 zł

82 524 zł

7 mln odbitek, Rolandmatic, podawanie z podsysem, drobne zarysowanie na cylindrze drukującym

52 900 zł

26 mln odbitek, wyposażenie standxardowe

133 308 zł

maszyna wyposażona w zespół lakierujący i wydłużone wykładanie, podjnik mabeg, RcI, Rolandmatic, chłodzenie Baldwin, proszkowanie Weko, susdzarka UV

118 496 zł

70 mln odbitek, RcI, sterowanie farbą, nawilżanie alkoholowe, pozostałe wyposażenie standard

8735 204 H 0B

Rok prod. 1995, format 520x740, kolor 4

323 748 zł

18 mln odbitek, RcI 2, Rolandmatic, suszarka IR, wysokie wykładanie

8725 204 T 0B

Rok prod. 1991, format 520x740, kolor 4

173 512 zł

72 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, podajnik ssawkowy, szybkomocujące zaciski płyt, chłodzenie Edelman, proszkowanie Weko t66,

8736 204 T 0B

Rok prod. 1992, format 520x740, kolor 4

140 926 zł

75 mln odbitek, nawilżanie Rolandmatic, chłodzenie Edelmann, pasowanie Graphometric, niskie wykladanie, proszkowanie Wseko, bez konsoli RcI

Rok prod. 1993, format 520x740, kolor 4

211 600 zł

84 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe Rolandmatic, kontrola farby RcI, proszkowanie Weko t66, chłodzenie typ Edelmann, szbkomocujące zaciski płyt

8745 304 H 0B

Rok prod. 1996, format 530x740, kolor 4

11 mln odbitek, wyposażenie standard

8723 202 T 0B

120 612 zł

Rolanmatic, 4 łapkowy system, maszyna w produkcji

69 828 zł 8749 204 T 0B

40 mln odbitek, Rolandmatic, odwracanie 2/0 , 1/1, podajnik mabeg, przystawka n+P

8741 202 T 0B

Rok prod. 1997, format 520x740, kolor 2

Rok prod. 1986, format 520x720, kolor 4

55 mln odbitek, wyposażenie standard

8730 PRACTICA PRZ 00 E N+P

8730 202 T 0B

8742 FAVORIT RVF 0B

11 mln odbitek, nawilżanie Rolandmatic, szybkie mocowanie płyt, proszkowanie Weko, system podawania 4- łapki

8741 PRACTICA PRZ 00

130 346 zł

34 mln odbitek, nawilżanie Rolandmatic, system chłodzenia, szybkomocujące zaciski płyt, system 4-łapkowy

Format 720x1020, kolor 2

28,8 mlln odbitek, nawilżanie alkoholowe Rolandmatic z chłodzeniem i cyrkulacją

8754 201 T 0B

Rok prod. 1993, format 520x740, kolor 2

25 392 zł 8759 REKORD RZK 3B+L

Rolandmatic, podawanie mabeg, przystawka n+P

8748 201 T 0B

8752 202 T 0B

Rok prod. 1974, format 640x915, kolor 2

nawilżanie konwencjonalne, proszkowanie weko

8735 PRACTICA PR 00 N+P

66 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe Rolandmatic, chłodzenie Edelmann, proszkowanie Weko t66

42 320 zł 8727 PARVA RZP 2C

Seria 192, nawilżanie konwencjonalne, proszkowanie WEKO

8761 PRACTICA PR 00

90 988 zł

nawilżanie alkoholowe, podajnik mabeg, proszkowanie

ROLAND 8731 PRACTICA PR 00

84 640 zł

19 mln odbitek, Rolandmatic, chłodzenie Edelman, proszkowanie Weko E88, system 4 łapki

Rok prod. 1992, format 520x740, kolor 2

POLLY

Rok prod. 1997, format 485x660, kolor 4

8735 202 T 0B

8749 202 T 0B

wyposażenie standard

77 446 zł

52 mln odbitek, Rolandmatic+ system chłodzenia, szybkomocujące zaciski płyt, system 3- łapkowy

Rok prod. 1990, format 520x740, kolor 2

PLANETA

8728 466

Rok prod. 1989, format 520x740, kolor 2

243 340 zł

134 mln odbitek, Rolandmatic, RcI, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, stół powietrzny na podawaniu, APl - automatyczna zmiana płyt, automat do mycia wałków i obciągów, proszkowanie Weko t77


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8745 504 HOB

1 629 320 zł 8757 705 3B+LV

Rok prod. 2007, format 530x740, kolor 4

40 mln odbitek, RcI, cPl,Rolandmatic- nawilżanie, technotrans - chłodzenie, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący, suszarka IR, proszkowanie Graifix

8742 REKORD RVK 3B

141 772 zł

Rok prod. 1983, format 720x1020, kolor 4

70 mln odbitek, RcI, Rolandmatic, chłodzenie Edelmann, proszkowanie Grafix

8725 704 3B-P

814 660 zł

Rok prod. 2000, format 720x1040, kolor 4

97 mln odbitek, RcI, PPl, nawilżanie Roland Deltamatic, Pecom-Press-center, kontrola temperatury farby, chłodzenie technotrans Beta, urządfzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, cylindry z utwardzoną powierzchnią, podajnik non stop, wykładanie z -Ar-Glider, lcS- niski stopień stabilizacji, Quick Start, multi ccI link, Presslink

8742 704 3B

759 644 zł

Rok prod. 2002, format 740x1040, kolor 4

140 mln odbitek, odwracanie 4/0, 2/2, RcI zdalna kontrola farby, kontrola temperatyury farby, automatyczne ustawianie formatu arkusza, półautomatyczna zmiana płyt, suszarka IR, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Rolandmatic, chłodzenie technotrans tRE31, proszkowanie wysokie wykładanie

8749 305 0B

Rok prod. 2001, format 530x740, kolor 5

560 740 zł

62 mln odbitek, RcI -konsola, nawilżanie alkoholowe Rolandmatic, chłodzenie technotrans, odwracanie 5/2 - 2/3, automatyczne mycie wszystkich elementów bezpośredniego druku ( wałki,obciągi i cylindry) , proszkowanie Weko, na wykładaniu suszarka UV, przystawka do druku na kartonie, sztanca do dziurkowania płyt

8757 305 0B+LV

Rok prod. 1998, format 530x740, kolor 5

406 758 zł

131 mln odbitek, RcI, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie technotrans, , kontrola temperatury farby, zespół l,akierujący z wałkami anilox, Preset, suszarka IR/tl Eltosch

8734 305 0B+LV

1 544 680 zł

Rok prod. 2007, format 530x740, kolor 5

zespół lakierujący, APl- automatyczne zakladanie płyt, wydłużone wykladanie, system suszenia Roland IR/tl

8750 305 H 0B

Rok prod. 1997, format 530x740, kolor 5

416 852 zł

106 mln odbitek, nawilżanie Roladmatic, konsola RcI, półautomatyczna zmiana płyt, proszkowanie Grafix

8729 505 OB. LV

1 546 796 zł

Rok prod. 2007, format 530x740, kolor 5

zespół lakierujący, APl, wydłużone wykładanie, system suszący IR/tl

8735 305 PP+LV

Rok prod. 1998, format 590x740, kolor 5

416 852 zł

99 mln odbitek, Rolandmatic, RcI, cPl, technotrans, suszarka IR, wysokie wykładanie, odwracanie 1/4, 2/3, 5/0, wydłużone wykładanie, zespół lakierujący, pneumatyczna kontrola marki bocznej, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, stół powietrzny

8761 REKORD RFK 3B

Rok prod. 1972, format 720x1020, kolor 5

16 928 zł

nawilżanie alkoholowe, podajnik mabeg, proszkowanie

2 936 053 zł

Rok prod. 2007, format 720x1040, kolor 5 103 mln odbitek, PPl (półautomatyczna zmiana płyt) urządzenie do mycia wałków i obciągów, automat do mycia cylindrów, wydłużone wykladanie, Anilox-dzielone kałamarze, urządzenie antystatyczne na podawaniu i wykładaniu, kompresor Atlas copco typ GA SFF, proszkowanie Weko, suszarka IR/tl Secomatic, technotrans Beta c, Alcosmart, comfort Balance console, żuraw do podnoszenia zespołu lakierującego

8750 705 3B

366 068 zł

Rok prod. 1992, format 740x1040, kolor 5 164 mln odbitek, RcI, proszkowanie, nawilżanie Rolandmatic

8757 206 H+L

282 512 zł

Rok prod. 1994, format 520x740, kolor 6 79 mln odbitek, RcI, nawilżanie Rolandmatic, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący, suszarka IR, proszkowanie

8742 206 H+L

308 150 zł

Rok prod. 1994, format 520x740, kolor 6 79 mln odbitek, RcI, Rolandmatic, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący, suszarka IR, proszkowanie, przystawka do kartonu

8728 706 3B

761 760 zł

Rok prod. 1996, format 740x1040, kolor 6 RcI, nawilżanie Rolandmatic, chodzenie technotrans, podajnik mabeg, półautomatyczna zmiana płyt, proszkowanie, narzędzia i indtrukcja obsługi

8726 706 3B

655 960 zł

Rok prod. 1996, format 740x1040, kolor 6 180 mln odbitek, RcI, Grapho-metronic- kontrola jakości druku, PPl- półautomatyczna zmiana płyt, Rolandmatic, przystosowana do zamontowania kontroli temparatury farby, chłodzenie technotrans, urządzenie do mycia obciągów, suszarka Eltosch IR, Quick Start,

8743 706 3B+L

387 811 zł

Rok prod. 1992, format 740x1040, kolor 6 175 mln odbitek, Rolandmatic, RcI control, zespół lakierujący, wydłużone wykładanie, Preset, standardowe zakładanie płyt, proszkowanie suszarka IR, maszyna na podeście

8731 706 3B+LX

2 771 960 zł

Rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 6 51 mln odbitek, APl, Rolandmatic, technotrans RcI-2, mycie wałków i obciągów, zespół lakierujący, system suszący IR/UV, podawanie i wykladanie non stop, proszkowanie, wydłużone wykładanie, maszyna na podeście - 30 cm

8743 706 3B+TL TVL

1 396 560 zł

Rok prod. 2000, format 740x1040, kolor 6 RcI z klorowym monitorem, ccI, podawanie mabeg, chłodzenie technotrans, Autoplate, nawilżanie Roland Deltamatic , Graphometronic, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola temperatury farby, QuickStart, przystawka do druku kartonu, maszyna na podeście 275 mm, podwójna średnica cylindrów drukujących, proszkowanie Grafix Hitronic, wysokie wykladanie, wykładanie nonStop, dwa zespoły lakierujące (l-lakier, t-suszarka, t-suszarka, l-lakier )


92

Offsetowe arkuszowe / Prepress

8752 3304 HA

RYOBI 8723 3302 HA

29 624 zł

Rok prod. 2003

18 mln odbitek, nawilżqanie Ryobimatic, półautomatyczna zmiana płyt, proszkowanie, chłodzenie Eco 15

8723 724 P

Rok prod. 2007

1 038 956 zł

12 mln odbitek, chłodzenie technotrans, nawilżanie Ryobimatic odwracanie 4/0 lub 2/2, stalowa płyta na podawaniu, proszkowanie,półautomatyczna zmiana płyt, spektromet, urządzenia do mycia wałków, obciągów i cylindrów,

8753 754+L

Rok prod. 1006

721 556 zł

30 mln odbitek, zdalna kontrola farby, nawilżanie Ryobimatic, chłodzenie + recyrkulacja, półautomayuczna zmiana płytSAPc, Preset, AutomaticWash - wałki, obciągi i cylindry, podawanie non stop, proszkowaanie

8724 520

Rok prod. 1990, format 360x520, kolor 1

29 624 zł

18 mln odbitek, nawilżanie conwencjonalne, szybkomocujące łapki płyt, proszkowanie, cylindry i koła zębate nie posiadają śladów zużycia, nowe rolki w 05-2011

8761 3302 H

Rok prod. 2001, format 340x450, kolor 2

21 160 zł

14 mln odbitek, szybkie mocowanie płyr- QAPc, nawilżanie Ryobimatic, mycie obciągów, proszkowanie

8732 522 HX

Rok prod. 1998, format 360x520, kolor 2

44 436 zł

nawilżanie alkoholowe -AAc

8753 522 HX N+P

Rok prod. 2007, format 360x520, kolor 2

71 944 zł

27 mln odbitek, nawilżanie Ryobimatic, chłodzenie EcO, szybkie mocowanie płyt, nowe wałki w 2011, przystawka do numerowania i perforowania

8744 522 HXX

Rok prod. 2000, format 360x520, kolor 2

107 916 zł

32 mln, stół powietrzny na podawaniu, AAc- alkoholowe nawilżanie Ryobimatic, chłodzenie technotrans Alpha D, automatyczna zmiana płyt, automat do mycia wałków i obciągów, proszkowanie

8755 522 HXX

Rok prod. 2001, format 360x520, kolor 2

[telefon]

45 mln odbitek, nawilżanie Ryobimatic + technotrans, półautomatyczna zmiana płyt, urządzenie do mycia wałków i obciągów, wykładanie z poduszxką podciśnieniową

8752 522 N+P

Rok prod. 1990, format 360x520, kolor 2

57 132 zł

maszyna dostępna z magazynu

8723 522 PFH

Rok prod. 1994, format 360x520, kolor 2

44 436 zł

40 mln, nawilżanie Ryobimatic, chłodzenie technotrans+ pompa

8726 3304 H

Format 340x450, kolor 4

88 747 zł

Wyposażenie: PQc-F, Ryobimatic, chłodzenie technotrans, szybkie mocowanie płyt, proszkowanie, przebudowana w 2009 roku

8727 3304 HA

Rok prod. 1999, format 340x450, kolor 4 36 mln odbitek, PcS-F, EcO15, RP520- SAPc

97 336 zł

Rok prod. 2003, format 340x450, kolor 4

130 346 zł

11 mln odbitek, półautomatyczna zmiana płyt, nawilzanie Ryobimatic, chłodzenie EcO 15, urządzenie do mycia wałków i obciągów, proszkowanie

8760 524 H

Rok prod. 2006, format 360x520, kolor 4

370 300 zł

15 mln odbitek, nawilżanie Ryobimatic, półautomatyczne mocowanie płyt, sterowanie farbą PRcS, system chłodzenia, urządzenie do mycia wałków i obciągów, proszkowanie

8752 524 H

Rok prod. 2008, format 360x520, kolor 4

603 060 zł

10 mln, półautomatyczna zmiana płyt, nawilżanie Ryobimatic, chłodzenie, urządzenie do mycia wałków i obciągów, proszkowanie

8728 524 HXX & NP.

Rok prod. 1999, format 370x520, kolor 4

378 764 zł

45,7 mln odbitek, przystawki n+P, nawilżanie Ryobi nawilżanie ciągłe, EcO 25-chłodzenie z recyrkulacją/chłodzone wałki, PcS-H-zdalne sterowanie farbą, registrami i wodą, SAPcpółautomatyczna zmiana płyt, KPS- sztanca do płyt, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie Grafix Digital 3000, podajnik ssawkowy, szybkość 13.000ark/h

SAKURAI 8751 OLIVER 252 EP II

Rok prod. 1992, format 360x520, kolor 2

84 640 zł

14 mln odbitek, nawilżanie Bareback Alco, chłodzenie Royce + Automixer, odwracanie 1+1/ 2+0, podawanie strumieniowe, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, wersja plus, Autoregister-pasowanie automatyczne, chromowane cylindry

8744 OLIVER 252 EP II

Rok prod. 1997, format 360x520, kolor 2

78 292 zł

10 mln odbitek, kontrola podwójnego arkusza - mechaniczna i elektroniczna, SPc- półautomatyczna zmiana płyt, nawilżanie alkoholowe z chłodzeniem i cyrkulacją- Olivrmatic, chromowane cylindry płytowe, obciągów i drukujące, odwracanie 2/0 lub 1/1, automat do mycia wałków, proszkowanie, sterowanie z ekranu dotykowego, 1 komplet nowych wałków

8751 OLIVER 272 E II

Rok prod. 1999, format 520x720, kolor 2

129 076 zł

27,8 mln podbitek, nawilżanie alkoholowe, chłodzenie technotrans + Automixer, automat do mycia obciągów, półautomatyczne mocowanie płyt, 2 panele z dotykowym ekranem, wysokie wykładanie

8758 OLIVER 572 ED II

Rok prod. 2001, format 520x720, kolor 5

402 040 zł

28 mln odbitek, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, nawilżanie alkoholowe Olivermatic, automatyczne mycie obrotowych elementów druku proszkowanie, szybkie mocowanie płyt, podwójna średnica cylindra drukującego i transferowego

SHINOHARA 8741 75 IV H

Rok prod. 2004

734 252 zł

37 mln odbiek, kontrola Shinohara colour control, cIP3kontrola farby, nawilżania i pasowania, nawilżanie Shinohara+chłodzenie Bawldwin, zmiana płyt typu Shinohara, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, pasowanie Diagonal, podwójny format cylindrów drukujących i transferowych, suszarka IR Baldwin IVt, proszkowanie, wysokie wykładanie, przystawka do druku na kartonie do 0,8 mm, pompy i kompresory w osprzęcie maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8744 52 IIP

44 436 zł

nAŚWIEtlARKA ctP

Rok prod. 1996, format 360x520, kolor 2 28 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe z chłodzeniem i cyrkulacją, szybkomocujące płyty, dzielone kałamarze farbowe, noiwe wałki farbowe i obciągów

8748 52 IV

Naświetlarka płyt CTP Creo Lotem 800 II

213 716 zł

Rok prod. 2002, format 370x520, kolor 4 30 mln odbitek, nawilżanie SHInOmAtIc, chłodzenie Baldwin, półautomatyczna zmiana płyt kontrola pasowania farby, automat do mycia wałków i obciągów, szybkość druku 12.000 ark/h

8728 52 IV

311 052 zł

Rok prod. 2008, format 370x520, kolor 4

sprawna i w ciągłej eksploatacji w formacie B1 (2005 rok). Jest, to kompletny w pełni automatyczny zestaw: automatyczny podajnik kaseta B1, naświetlarka ctP, wywoływarka Gluntz&Jensen, stacker – wykładacz, oprogramowanie RIP wraz z komputerem marki Dell Poweredge 840 Xeon i Windows Serwer 2003 ctP w ciągłej eksploatacji – możliwość testów w Bielsku-Białej.

22 mln odbitek, niskie wykładanie, SAPc-półautomatyczna zmiana płyt, automat do mycia wa łków i obciągów, stacja cIP3, Shinoara color control System + RS 800 densytometr ze skanowaniem, podajnik do kopert typ Stanz 400, kompresor, monitor dotykowy

8745 52 IV

391 460 zł

Rok prod. 2007, format 3600x5200, kolor 4 9 mln odbitek, SPc Autoplate, nawilżanie alkoholowe z chłodzeniem Baldwin, zdalne sterowanie RcI- nawilżanie, registry, i chłodzenie wałków farbowych, pasowanie Bacher 2000, SPIS-system sterowania farby Shinohara, SccS- system kontroli kolorówShinohara

PREPRESS NAŚWIETLARKA CTP MAKO8, ECRM – rok prod. 2005 + WYWOŁYWARK APROTECK, EQPE-85 – rok prod. 2006 Urządzenia w formacie B1, pracujące w linii, technologia ze spinerem o prędkości obrotowej 32000 obrotów/min. zestaw startowy do zalania wywoływarki koszt 50000 zł kontakt: tel: 502780705, biuro@advertdruk.pl

cena

55 000 zł do negocjacji

kontakt: tel. 500 390 968 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

SPRzEDAm lInIĘ ctP

System CTP technologia Uv z laserem 405 nm linia składa się z następujących elementów: 1. naświetlarka model PateDriver 8 firmy EScO- rok prod. 2004 2. Plate Processor model InterPlater 85 HD - rok prod. 2006 firmy G & J (wywoływarka) 3. Stół – model Deletion table 85 firmy G & J - rok prod. 2006 4. Stacker model PSt 36-l firmy Advand - rok prod. 2006 5. Plate Propcessor model mIzAR PV85 firmy OVIt- rok prod. 2004 (dodatk.wywoływarka) Uwaga: zdjęcia elementów linii wysyłamy na życzenie klintów

cena: 25.000 zł + VAT kontakt: tel. 61 860 63 62, fax 61 867 60 66 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


94

Prepress

mASzyny cyFROWE SPRzEDAm WyPOSAŻEnIE DRUKARnI cyFROWEJ:

XEROX DocuColor 242 i XEROX 4112 1. XEROX DocuColor 242 – do druku kolorowego Posiada funkcje druku, kopiowana i skanowania. Drukuje z szybkością do 40 stron na minutę w kolorze oraz do 55 stron w czerni. maszyna użytkowana od 2008 roku, przez ostatnie 2 lata nie była używana. Obsługuje formaty o wielkości aż do 330 x 488 mm. Doskonała jakość wydruku dzięki wysokiej rozdzielczości: 2400 x 2400 dpi. 2. XEROX 4112 – do druku czarnobiałego Drukuje z szybkością do 100 stron na minutę. cyfrowa czarno-biała drukarko-kopiarka produkcyjna użytkowana od 2008 roku, przez ostatnie dwa lata nie była używana. Przeznaczona do druku niskich i średnich nakładów na poziomie średniego miesięcznego obciążenia w wysokości 80 -350 tys. stron. Idealna dla wysokonakładowego druku, zapewnia maksymalną prędkość i uniwersalność w minimalnej przestrzeni. możliwość druku jedno i dwustronnego. Posiada 5 tac na papier + 1 podajnik automatyczny. Całkowita obsługa serwisowa tych maszyn wykonywana była przez producenta. Wszystkie używane materiały eksploatacyjne były oryginalne i pochodziły od firmy XEROX.

Cena do uzgodnienia tel. 601-25-25-27, 601-25-25-28 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

mASzyny cyFROWE

SPRZEDAM MASZYNĘ PREPRESS

1) naświetlarka do filmów Printmaster 74+2 kasety- rok prod. 2001 2) wywoływarkę online multilink PRO(Glunz&Jensen) rok prod.2001 3) komputer z oprogramowaniem Delata technology 7,0 +RIP Delta tOwer 4) uszkodzoną naświetlarkę Printmaster 74 na części

cena 33.750 zł+VAT kontakt: tel. 608 435 749 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH mASzyny cyFROWE

mASzynA DO DRUKU cyFROWEGO-

Xerox DC250 maszyna użytkowana w firmie od nowości, najpierw na umowie z firmą Xerox, a teraz samodzielnie serwisowana, do maszyny dokładam komplet tonerów i bęben do koloru. Polecam te maszyny, przy samodzielnym kupowaniu materiałów ekspoloatacyjnych (tonerów bębnów) można zejść w koszcie odbitki kolorowej A3 w okolice 10 gr/szt, RIP-Fiery, idealna do punktów usługowych, przebieg 773.682 odbitki ogółem w tym kolor 397.000

cena 13.500 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

mASzyny cyFROWE nAŚWIEtlARKA

Heights

naświetlarka do fotopolimerów, format 26x32 cale, rok produkcji 2003, urządzenie posiada 4 szuflady tzn. naświetlarka, suszarka, końcowe naświetlanie UV i UVc

30.000 zł + 23% VAt kontakt: tel. 618 145 115; fax 618 145 751 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


96

Fleksograficzne

mASzyny FlEKSOGRAFIcznE

Nilpeter F2400 maszyna nilpeter F2400 kupiona od producenta ( nilpeter Dania) w 1994 jako nowa na personalizowane zamówienie i do dnia dzisiejszego jest używana u pierwszego właściciela na 1-2 zmiany. Konfiguracja obejmuje: 6 kolorów na farby wodne oraz UV na ostatniej sekcji, odwijak i nawijak, wykrojnik rotacyjny, wykrojnik płaski, nawijak ażuru, zespół wałków do delaminacji i relaminacji, krzyżak do odwracanie wstęgi, zespół do cięcia nożycowego, wyciąg do ścinka, zestaw 25 cylindrów drukowych w zakresie od 52 do 101 zębów x 6 szt. zestaw 10 cylindrów magnetycznych do wykrojników rotacyjnych od 64 do 101 zębów, zestaw 18 aniloksów o różnych parametrach. zestaw ok.2000 szt.gotowych wykrojników płaskich o różnych rozmiarach i kształtach. Wałki anilox: 300/10, 300/10, 300/10, 300/13, 300/13, 300/13, 300/13, 300/14, 300/9, 240/10, 160/15, 160/15, 160/15, 160/15, 140/20, 100/13, 300/13, 160/7 cylindry drukujące: 52x6, 53x6, 54x6, 56x6, 58x6, 60x6, 62x6, 64x6, 66x6, 68x6,70x6, 72x6, 75x6, 78x6, 80x6, 82x6, 84x6, 85x6, 88x6, 90x6, 92x6, 94x6, 96x6, 100x6, 101x6 cylindry magnetyczne: 64, 70, 75, 78, 84, 88, 2x94, 96, 100, 101

cena: 200.000zł+VAT kontakt: tel. +48 602 652 652, fax +48 22 678 53 93 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH mASzyny FlEKSOGRAFIcznE mASzynA FlEKSOGRAFIcznA

Nilpeter F 2400

rok produkcji 1991, maszyna 5 kolorowa, przewrotka, laminator, video camera, korona, pojedyncza stacja rotacyjna-płaska stacja sztancująca, 5 suszarek do farb wodnych + lampa UV do lakieru - odkurzacz do czyszczenia wstęgi - pompa do automatycznego podawania lakieru - dodatowy hamulec, który umożliwia lepsze pasowanie druku. Wałki drukowe: 47 z 6 szt zębatki 6 szt, 52 z 1 szt zębatka 1 szt, 56 z 2 szt zębatka 2 szt, cylinder magnetyczny 69 z 3 szt zębatki 0 szt, 70 z 5 szt zębatki 2 szt, 79 z 2 szt zębatki 2 szt, 85 z 2 szt zębatki 2 szt, 92 z 2 szt zębatki 2 szt, cylinder magnetyczny 98 z 2 szt, zębatki 2 szt, 7 aniloxów

cena: 200.000 zł+VAT kontakt: tel. 604 297 064, fax. 52 355 24 61 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


98

Fleksograficzne/ Falcerki

mASzyny FlEKSOGRAFIcznE mASzynA FlEKSOGRAFIcznA mARKI

SIAT

maszyna włoskiej produkcji do taśm samoprzylepnych pakowych. Rok produkcji 2003. możliwość nadruku w 3 kolorach + lakiery. maszyna w pełni sprawna. możliwość obejrzenia maszyny podczas druku

cena: 55.000 zł + VAT kontakt: tel. 600 640 256, 694 023 509 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

8755 SBG

FLEKSOGRAFICZNE

maszyna stop-cylindrowa, format 5660 x 770 cm

ROTATEK ECOFLEX 350 8748 Rok prod. 2001

253 920 zł 8755 SBD

szerokość wstęgi papieru max 350 mm, max średnica roli monderl 1000/76, 1 odwijak, 1 prowadnica boczna, 2 zespoły flexograficzne, zesp-ół odwracania pomiędzy zespołami drukującymi, 2 lampy suszące UV typ BcB, 1 podwójny wykładak, 2 zespoły sztancowania z manometrem, 1 zespół perforowania, podciśnieniowy kolektor do zbierania ścinków, wykładanie do roli nawijaka, 2 kpl. cylindrów perforujących, żurawik

TYPOGRAFICZNE, SZTANCUJĄCE HEIDELBERG CYLINDER 8724

50 784 zł

Format sztancowania 520 x720 cm , 2 ramy do sztancowania, możliwość druku

Rok prod. 1961, format 560x770, kolor 1 maszyna przystosowana do sztancowania

maszyna stop-cylindrowa, format 640 x 900 cm, 2 kolory typo

SZTANCTYGIEL - RÓŻNE 8756 86 756 zł Rok prod. 2000, format 720x1020 wyposażenie: sprzęgło elektromagnetyczne, regulowane ciśnienie robocze, 1 ramka wykrojnika, możliwość pracy ciągłej lub pojedyńczych wytłoczeń

TMZ

Format 460x585, kolor 1

8727 SBG

143 888 zł

Rok prod. 1970, format 640x900, kolor 1

13 542 zł 8760 TMZ

Oryginalny cylinder Heidelberga z urządzeniem do złoceń

8724

86 756 zł

Rok prod. 1966, format 560x770, kolor 1

38 088 zł

55 016 zł

Rok prod. 1997, format 1020x1400 sztanctygiel z hamulcem pneumatycznym, maksymalny format wykrawania 90 x 122 cm, nacisk maksymalny 2,3 t/dm2, cięzar 6.000kG

VICTORIA 8724 820

9 000 zł

Format 500x700, kolor 1 maszyna przystosowana do sztancowania z samonakładaczem


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH AUTOMATY SZTANCUJĄCE BOBST 8746 103

FALCERKI FALTEX 711

738 484 zł 8754

6 983 zł

Rok prod. 1995, format 720x1030

Rok prod. 1990

automat sztancujący - płaski, format max 720 x 1030 mm, format min 350 x 400 mm, nacisk 250 t.

wyposażenie : 4 kasety, wykladak taśmowy, komoresor, osłony akustyczne

części zamienne do maszyn Bobst – Emporia, ul. Okrężna 10, leszno, tel.: 65 528 79 00

99 452 zł

Rok prod. 2001

CROSLAND 8730

HEIDELBERG 8737 KD78/4KZ

135 000 zł

Wyposażenie: podajnik rotacyjny, pompa, wykladak Heidelberg SB46/mP.D

Format 1220x1700 typ maszyny cVK 1650, podawanie ręczne, wymiar płyty 1220 x 1700, max ilość cykli 960/h, zasilanie 11 kW, waga maszyny 12 t, pneumatyczne sprzęgło, pneumatyczny hamulec, siłownik podnoszący płytę, panel sterujący umieszczony na maszynie, 3 tryby pracy, ciągły, pojedynczy, timer, licznik

Rok produkcji 2002,format 52x84 cm, nakładanie ze stosu, 8 kaset, łam nożowy, możliwość łamania składek 16 stronnicowych, wydajność do 40 tys/h koszt 50000 zł

IBERICA 8747 JRK 105 F

FALCERKA HEIDELBERG STAHLFOLDER Proline

567 088 zł

kontakt: tel: 502780705, biuro@advertdruk.pl

Rok prod. 1996, format 750x1050 szybkość max. 8.500 szt/h, automatyczny podajnik nonStop, płyta załadowcza bezpośrednio z palety, stół wibracyjny podajnika, system centrowania arkusza, zespół usuwania wykrawków, wykładak non- Stop, 2 uniwersalne ramki do płyt tnących, 2 płyty tnące, automatyczne usuwanie ścinków, min grubość podawanego papieru -90 g/m2, max grubość kartonu - 1,5 mm, max grubość tektury falistej - 3 mm, minimalny margines mocujących łapek - 9 mm, max margines mocujących łapek - 17 mm, ciężar maszyny - 21.000 kg, długość maszyny : 10 m

8741 DG 60

177 744 zł

Format 860x1140 wyposażenie standard

8747 DG 60

217 948 zł

wyposażenie standardowe, szybkość max 5000 ark/h, urządzenie do usuwania wykrawek, 1 ramka mocująca płytę tnącą, 1 płyta tnąca, maksymalna grubość papieru 90 g/m2, maksymalna grubość kartonu - 1,5 mm, max nacisk -400 t, zasilanie 21 kW,

Rok prod. 1986, format 860x1140

wyposażenie: podajnik rotacyjny, pompa, 4 równoległe łamy, 2 łamy poprzeczne, bez wykładaka

8738 T 45/4-4 X

32 163 zł

Rok prod. 1990 Wyposażenie, podajnik z palety, 1 zespół 4 kasety, 2 - zespół 4 kasety, łam krzyżowy, wykładak strumieniowy,

8737 T 72/442

30 894 zł

wyposażenie: podajnik rotacyjny, pompa, 1-zespoł 4 kasety, 2- zespół 4 kasety, 3- zespół 2 kasety, bez wykładaka

8749 T 72/442

29 624 zł

Rok prod. 1989 wyposażenie: rotacyjny podajnik, 1-zespół 4 kasety, 2 zespół -4 kasety, 3 zespół -2 kasety, bez wykładaka

204 612 zł 8743 T 79/442

podajnik ssawkowy non stop, kontrola pasowanie marki bocznej lewej i prawej, kontrola marki przedniej, płyta tnąca i ramka mocująca, stacja usuwania odpadów, max szybkość 5000 ark/h, siła nacisku max 400.000 Kg

40 204 zł

Rok prod. 1995 podajnik z płaskiego stosu, 1 zespół -4 kasety, 2 zespół -4 kasety, 3 zespół -2 kasety, osłony akustyczne, licznik, wykladak rynnowy, , pompa podciśnieniowa

8737 T700/444

101 568 zł

Rok prod. 1998

TMZ 8747 TMZ 5002CX92

[telefon]

Rok prod. 1995

Rok prod. 1979

Rok prod. 1980, format 860x1140

8725 DG 60

MBO 8749 K 65/4 KTL

96 490 zł

Rok prod. 1987, format 650x920 wyposażenie: 1 ramka mocująca, 1 płyta tnąca, nacisk max 150 t, szybkość max. 5000 ark/h, minimalna gubość papieru 150 g/m2, max grubość kartonu - 3 mm, max grubość tektury falistej -6 mm, wymiary maszyny: długość - 2650 mm, szerokość - 1950 mm, wysokość - 1800 mm, ciężar 7000 t

Wyposażenie: podajnik rotacyjny, pompa, licznik, wykladak mBA SBAP46mE

8759 K 74/4 KZ

25 392 zł

Rok prod. 1984, format 700x1000 wyposażenie, płaski podajnik ze stosu, 6 kaset, 2 elektroniczne noże, z2- niezależny nóż, panel kontrolny z licznikiem elektronicznym, falcerkam 32 strony


100

Falcerki / Gilotyny

FAlcERKA FAlcERKA

Stahlfolder typ KH 82 6KTL rok produkcji 2005, podawanie ciągłe RFH 82, max szerokość 780 mm, 6 kaset, nóż +boczna kieszeń + nóż, dodatkowa kaseta „gate fold”, nóż mobilny, stacker SB 46 VE, maszyna w dobrym stanie technicznym, możliwość falcowanie 32 str. oraz wiele innych kombinacji, maszyna dostępna od zaraz

cena: 185.000 zł +VAT wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

8743 K 76/4 SK TL

44 436 zł 8726 T 36/4/6 Rok prod. 1989

Rok prod. 1991, format 760x1080 podajnik-płaski stos, podciśnieniowa taśma, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół -nóż, 3 zespół - kaseta skierowana na prawo, osłony akustyczne, licznik, wykładak rynnowy

8749 KC 78/4 KZ

Rok prod. 1998

93 104 zł

Rok prod. 1998 wyposażenie: rotacyjny podajnik, pompy, wyklładak strumieniowy Stahl SAK66

8737 KD 66/4 KL

67 712 zł

Rok prod. 1997 Wyposażenie: podjnik z patety, pompa, wykładanie strumieniowe

8754 KD78- 4KTLL

130 656 zł

Rok prod. 1998 4 kasety równoległe, wałek dociskowy i wałek perforacji, 1 nóż elektroniczny prostopadły do płyt, 2 elktroniczny nóż prostopadły do do 1 noża , 3 nóż elektroniczny do 2 noża, pokrywa akustyczna typ Stahl SAK78, wykladak dostawiany do m aszyny,

8740 KS 78/4 KZ

wyposażenie: podajnik z płaskiego stosu, 4 kasety na 1 zespole, 6 kaset na 2 zespole, wykladanie strumieniowe, osłona akustyczna, licznik, pompy

8740 T 52/4/4

STAHL

82 524 zł

Rok prod. 1995 wsyposażenie: podajnik z palety, wykładak standard

25 392 zł

42 320 zł

wyposażenie: podajnik ze stosu płaskiego, wykladak standard

8756 TI 52/4 Rok prod. 2000

65 596 zł

wyposażenie: maszyna kompletna z wykladakiem nożem i pompami

8737 KD 78/4 KTL

Rok prod. 1995, format 780x1160

82 524 zł

Wyposażenie: podajnik rotacyjny, pompa, wykładak typ Stahl SAK86 D

8749 KD 78/4 KTL

Rok prod. 1996, format 780x1160

86 756 zł

wyposażenie: podawanie z palety, pompa, wykładak SAK78.D

8739 KD 78/4 KTL

Rok prod. 2001, format 780x1160

112 148 zł

wyposażenie: podajnik rotacyjny,wykładak standard

8739 KS 78/4 KZ

Rok prod. 1998, format 780x1160

93 527 zł

wyposażenie: podajnik rotacyjny, wykladak standard


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8722 115 EMC MONITOR

GILOTYNY

Rok prod. 1988, dł. cięcia 115

ADAST MAXIMA 8724 MH 80-2 Dł. cięcia 80

10 580 zł

Rok prod. 1989, dł. cięcia 115

47 822 zł

komputer, fotokomórki, stoły boczne, sprzęgło elektro-mechaniczne

8747 115 UC

Rok prod. 1997, dł. cięcia 115

stalowe stoły boczne, centralny stół powietrzny, program komputerowy z bankiem pamięci, 12 calowy monitor, ochronne fotokomórki, Electrotact - program dla drobnych cięć i powtarzających operacji cięcia etykiet

8729 115 EMC MONITOR

PERFECTA 8747 115 TV

87 814 zł

komputer, fotokomórki, boczne stoły, sprzęgło elektromechaniczne + utrząsacz Konorr

Rok prod. 1990, dł. cięcia 115

8731 137 EM

Rok prod. 1989, dł. cięcia 137

23 276 zł

wyposażenie standardowe

8756 90 CE

Rok prod. 1975, dł. cięcia 90

wyposażenie: monitor, program, stół powietrzny, podnośnik palety

8740 137 EMC

Rok prod. 2002, dł. cięcia 92

30 470 zł

65 596 zł

wyposażenie-stół powietrzny , monitor

8727 92 E

Rok prod. 1995, dł. cięcia 92

40 204 zł

Rok prod. 1990, dł. cięcia 92

39 358 zł

Rok prod. 1993, dł. cięcia 92

59 248 zł

stół powietrzny, programowana, fotokomórki

8756 92 ED

Rok prod. 2000, dł. cięcia 92

86 756 zł

Propozycja wyposażenia: stół powietrzny, stoły boczne lewy i prawy z poduszkami powietrza, 2 windy do papieru lW-4501 i lW-1000-4

8739 115

Rok prod. 2007, dł. cięcia 115

8743 115 EMC

Rok prod. 1981, dł. cięcia 115

Rok prod. 1987, dł. cięcia 115

Rok prod. 1998, dł. cięcia 115

60 644 zł

maszyna programowana, monitor lcD, fatokomórki bazpieczeństwa, poduszka powietrzna, 2 boczne stoły z nadmuchem powietrza

8756 115 SC Video

Rok prod. 1996, dł. cięcia 115

59 248 zł

wyposażenie: stół powietrzny, stoły boczne lewy i prawy z poduszkami powietrznymi, maszyna programowana

WOHLENBERG 8756 92

Rok prod. 1997, dł. cięcia 92

59 248 zł

Wyposażenie: stół powietrzny, 2 stoły boczne bez poduszek powietrznych, fotokomórki

Rok prod. 1999, dł. cięcia 115

76 176 zł

programowanie w systemie cyfrowym, stoły powietrzne, bez uszkodzeń

Rok prod. 1989, dł. cięcia 115

76 176 zł

wyposażenie: monitor, stoły boczne, podnośnik firmy Baumann nUP650, utrząsarka Baumann B5B3l, paletizer Baumann BA8, 2 noże zapasowe

55 016 zł 8743 115 F MCS-2TV-A

maszyna programowana z ekranem, stół powietrzny + fotokomórki

64 095 zł

maszyna programowana z monitorem tV, centralny stół powietrzny , żeliwne stoły boczne, oświetlenie obszaru cięcia, 2 noże zapasowe, system zabezpieczeń FFm, plastikowa osłona tylna

40 204 zł 8750 115 MCS-2TV

gilotyna programowana -99 programów, komputer, cyfrowy wyświetlacz, stół powietrzny, fotokomórki, zintegrowane windy lewa i prawa

8753 115 EMC

8757 115 H

177 744 zł 8736 115

wyposażenie: kolorowy monitor, stół powietrzny główny, stoły boczne lewy i prawy z powietrzem

38 088 zł

maszyna programowana, stół powietrzny, fotokomórki bezpieczeństwa, 2 noże zapasowe

Rok prod. 115

wyposażenie: stół powietrzny, nowy monitor lcD, maszyna programowana- 99 programów w pamięci

8736 92 EM MONITOR

Rok prod. 2001, dł. cięcia 92

8726 115 H-STC

maszyna programowana, stół powietrzny

8745 92 EM MONITOR

86 756 zł

SCHNEIDER SENATOR 8727 92 E-line

Wyposażenie: stół powietrzny, stóły boczne lewy i prawy bez poduszki powietrznej

8753 92

57 132 zł

wyposażenie standard

POLAR Rok prod. 1985, dł. cięcia 55

61 364 zł

Wyposażenie: stół powietrzny, monitor, winda do papieru, boczny stół z poduszką powietrzną- prawy

Rok prod. 1990, dł. cięcia 137

8756 55 EM

[telefon]

Rok prod. 1987, dł. cięcia 115

komputer, stoły boczne, zabezpieczenia typu FFm

35 972 zł


102

Gilotyny / zszywarki drutem i linie zszywające

8750 155 MCS-2TV

78 292 zł

Rok prod. 1990, dł. cięcia 155 wyposażenie: stół z nadmuchem powietrza, stoły boczne: lewy i prawy, Baumann B3B5l

8753 155 MCS-2TV

88 872 zł

Rok prod. 2004, dł. cięcia 155 wyposażenie: osłona tylnego stołu, stół powietrzny, 4 noże zapasowe, utrząsacz Baumann typ BSB 5/l, system wykladania Baumann-typ BA/5n

MÜLLER MARTINI 8760 3670

[telefon]

Rok prod. 1990 wyposażenie: automatyczne podawanie, panel kontrolny, system szybkiej zmiany kaset

8744 3670

100 933 zł

Rok prod. 1990 podajnik taśmowy, kasety tnące, różne noże wymienne,

8747 MODEL 3670

158 700 zł

Rok prod. 1984

TRÓJNOŻE

format max 320 x 420 mm, format min 100 x 140 mm, grubość cięcia 3-70 mm

KOLBUS

102 838 zł 8723 ZENITH

8744 TR 160

156 584 zł

Rok prod. 1994

Rok prod. 1998 piła rozcinająca do podwójnej produkcji, podajnik z zasobnikiem, wykladak taśmowy

wyposażenie- atomatyczny podajnik z prawej strony, regulacja formatu zmechanizowana, płyty mocujące i zaciski noży

POLYGRAPH

LENBAO

57 132 zł 8756 PERFECTA SDY 2

8747

49 726 zł

Rok prod. 1990, format 350x500

Rok prod. 2005 model QS380B, ręczne podawanie, wykładak taśmowy, format max 380 x 300 mm, format min 80 x 80 mm, max wysokość 100 mm, max wydajność 25 cięć/ min

TRÓJNÓŻ 8739 KOLBUS HD140.P Rok prod. 1995 podawanie z prawej strony, sterowanie pilotem

SztAnctyGIEl SztAnctyGIEl

Crosland CVK 1650 max format 1700 x 1220 – wymiar płyty max ilość cykli 960 /h zasilanie 11 Kw waga maszyny 12 ton pneumatyczne sprzęgło pneumatyczny hamulec siłownik podnoszący płytę panel sterujący umieszczony na maszyną 3 tryby pracy, ciągły, pojedynczy, timer licznik maszyna po przeglądzie technicznym, w pełni sprawna, gotowa do pracy odmalowana dokumentacja, komplet kluczy

135.000 zł+VAT wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

129 922 zł


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8733 1509

WOHLENBERG 8739 44 FM-50 Rok prod. 1987

100 722 zł

podawanie z prawej strony, zintegrowany przesów

8744 44 FS50 Rok prod. 1991

131 192 zł

wstępny układak stosu, podajnik z taśmociągiem, zacisk podający do zespołu tnącego, urządzenie dociskowe, zespół trzynożowy, stół tnący, centralne smarowanie, wydajność 50 mcykli/min

Rok prod. 1990

wyposażenie: 4 stacje podające mm 1533, trójnóż 1522, pdwójny wykładak skrzynkowy

8754 1509

Rok prod. 1992

8733 235

8747 LBW 750 Rok prod. 1985

63 480 zł

linia zsywająca - 6 stacji zbierających, zespół zszywający z 2 głowicami, pompy, trójnóż sterowany z panelu z podwójnym wykładakiem

HEIDELBERG 8759 ST 100

Rok prod. 1998

8743 ST 300

Rok prod. 2001

Rok prod. 2000

230 644 zł

29 624 zł

wyposażenie: 10 stacji podających formatu B3, 2 głowice zszywające Hoehner, zespół złamujący i obcinający typ HF 33cSF

MÜLLER MARTINI 8743 1509 8733 1509

Rok prod. 1987

39 146 zł

wyposażenie: 4 stacje podające, 2 zespoły zszywające - 4 głowice, trójnóż

[telefon]

6 stacji zbierających w tym 5 stacji typ3 06 do kartek + 1 stacja do okładki typ 1529, trójnóż 3 nożowy, wykładak taśmowy

107 916 zł

Wyposażenie: 9 stacji podających okładki typ 342, 1 stacja podająca okładkę, typ 1528, klejownik,typ 315, zespół zszywający typ 301 z dwoma głowicami, trójnóż typ304, kompensacyjny wykładak stosu typ 310, stacja kontroli jakości

Rok prod. 1998

272 964 zł

wyposażenie: 5 stacji podających arkusze, stacja podawania okładki, pompa, zespół zszywający, trójnóż, wykładak mm Pratico

8751 BRAVO

Rok prod. 1998

201 020 zł

4 stacje podające typ mm307, stacja podająca okładkę typ mm1529, trójnóż typ mm360, kompensacyjny układak stosu mm Practico, wydajność 11.000 szt/h, m,ax format przed obcięcie 480 x 320 mm

8757 BRAVO

Rok prod. 2000

258 846 zł

wyposażenie: 6 stacji podających arkusze typ 1555, 1 stacja podająca okładkę typ 1529, zespół zszywający z dwoma głowicami typ Bravo 380, trójnóż typ 360, kompensacyjny układak stosu , kompresory podciśnieniowe

56 286 zł 8732 PRESTO

7 stacji podających, 6 stacji podających arkusze typu 1509, 2 głowice zszywające typu HK 75, niskie wykładanie, licznik

133 308 zł

wyposażenie: 6 stacji podających, stacja podająca okladkę, wykladak stosu

8750 BRAVO

LACONDA Rok prod. 1990

Rok prod. 1991

Rok prod. 1995

wyposażenie: panel kontrolny typ SPc, 4 stacje podające typ VF-1, 1 stacja podająca okładkę typ cF-1, stacja podająca ręczna typ mS-1, 2 głowice zszywające Universal 52/8, trójnóż t3, wykładak taśmowy typ SD1

8745

8740 300

154 468 zł 8758 342

HOHNER

55 016 zł

wyposażenie; 7 stacji podających, stacja podająca okładkę, zespół zszywający 292, trójnóż 217

Rok prod. 1995

5 stacji podających tAS, 1 stacja podająca okładkę UFA, 1 zespół zszywający z 2 głowicami Hohner, trójnóż tR300, VOK - kontrola optyczna trójnoża, wykładak strumieniowy, 1 kpl noży zapasowych

8756 HSB7000

Rok prod. 1982

116 380 zł 8720 321 GST

wyposażenie: 4 stacje podające okladki -pionowe, stacja podawania ręcznego, stacja podająca okładkę, trójnóż, wykładak kompensacyjny Prima RS-11

76 176 zł

wyposażenie: 6 stacji podających, stacja podająca okładki, trójnóż DSS, układak stosu -292

8733 235

BREHMER

130 656 zł

5 stacji zbierających ( 4 stacje typ 1533 i 1 stacja typ 1528 ), zespół zszywający typ 1509 z 2 głowicami, trójnóż typ 1522 z 2 kpl. noży zapasowych, wykładak

Rok prod. 1978

ZSZYWARKI DRUTEM I LINIE ZSZYWAJĄCE

71 944 zł

Rok prod. 1997

97 336 zł

4 stacje podające-1528, podajnk okładki, trójnóż, wykladak strumieniowy

8720 PRESTO Rok prod. 2000

113 399 zł

2 podwójne stacja podające typ 1533, 1 stacja podająca okładki typ 1529, trójnóż typ 1522, wykładak zasobnikowy


104 8728 PRESTO 1550

zszywarki drutem i linie zszywające / Oklejarki, linie oprawy bezszwowej

142 618 zł

Rok prod. 1996 6 stacji podających arkusze, typ 1551 ( 3 podwójne stacje) , stacja podawanie okładki typ 1528, 2 pompy, zespół zszywający Presto model 1550, 2 głowice zszywające typ Hk75, trójnóż typ 1522, 2 noże zapasowe, wykładanie taśmowe

8739 PRIMA

285 660 zł

STAHL 8750 ST 300

129 076 zł

Rok prod. 1995 wyposażenie: 6 podajników bębnowych, podajnik okładki, 1 stacja podawania ręcznego, zespół zszywający, kontrola grubości broszury, zespół zszywający, podwójny wykładak

Rok prod. 1997 Wyposażenie: 5 stacji podających bazowych typ 370, 1 stacja podająca okladkę, bez pomp, kontrola podwójnego arkusza, zespół zszywający typ 390, 2 głowice zszywające typ HK75, trójnóż typ 360 k komplety noży, kompendacyjny układacz stosu typ cS14/310

8759 PRIMA

285 660 zł

Rok prod. 1999 wyposażenie: 4 stacje podające typ 370, stacja podająca okładkę typ 1529, trójnóż typ mm360, wykładak kompensacyjny Prima RS-10S

8739 321

112 148 zł

Rok prod. 1986 wyposażenie: 6 stacji podających typ 306, stacja podawania okladki typ 1529, zespół zszywający typ 321, trójnóż typ 890, układacz stosu typ 310-cS20, 2 głowice zszywające typ HK75, 2 komplety noży, tachniczna dukumentacja

8733 321

93 104 zł

Rok prod. 1988 wyposażenie: 5 stacji podających mod.306, stacja podająca okladkę mod.1529, trójnóż, wykladak stosu typ Harris

8750 321

116 380 zł

Rok prod. 1990 wyposażenie: 5 stacji podających arkusze, stacja podawania okładki, pompy, trónóż, wykładak mm taśmowy

8720 321

160 238 zł

Rok prod. 1994 6 stacji podających w tym 5 stacji do kartek typ 306 + 1 stacja do podawania okladki typ 1528, kontrol -suwmiarka z urządzeniem usuwania złych arkuszy, stacker kompensacyjny, trójnóż typ 890, pojedynczy wykładak taśmowy

8725 321

147 210 zł

Rok prod. 1994 Wyposażenie: 7 stacji podających kartki typ 306, stacja podająca okladkę typ 1528, zespół zszywający typ 321 z 2 głowicami, krzyżowe podawanie na prawą stronę, trójnóż typ 890, wykładak taśmowy -2 m, format książki -min 105x148, format max- 295x435, szybkość machaniczna max 10.000 cykli/h

8740 335

120 612 zł

Rok prod. 1986 wyposażenie: 6 stacji podających typ 306, stacja podająca okładkę, pozostałe wyposażenie standard

8748 335

146 004 zł

Rok prod. 1986 format max przed obcięciem 329 x 480 mm, grubość broszury 5 mm, 6 stacji podających -306, 1 stacja podająca okładkę 1528, zespół zszywający typ 335, trójnóż typ 0890, układacz stosu mm 231, pompa Becker typ DVtlF 250, szybkość mechaniczna 12.000 cykli/h

OKLEJARKI, LINIE OPRAWY BEZSZWOWEJ CP BOURG 8746

57 132 zł

Rok prod. 2005 model B3002, automatyczna oklejarka , monitor dotykowy, programowana - 99 program w pamięci, zbiornik kleju 3-cylindrowy, boczne klejenie -ustawianie samoczynne, zespół frezowania- wysokowydajny, max format okładki 710 x 395, min format okladki 200 x 100 mm, gramatura okladki 80 300 g/m2, wydajność 500-6000 cykli/godz, wykladak taśmowy z układakiem stosu, kolektor usuwający ścinki

HEIDELBERG 8759 Eurobind 1200

133 308 zł

Rok prod. 2007 stacja ręcznego podawania, 4 zaciski, stacja frezowania, klejownik na gorąco grzbietu i bocznego klejenia, podajnik okładki

HORIZON 8732 BQ 270

46 552 zł

Rok prod. 2004 wyposażenie: jeden zacisk, podajnik okładki, klejenie na gorąco, osłony

8745 BQ 270

68 558 zł

Rok prod. 2005 oklejarka jednoszczękowa, stacja frezowania i szorstkowania, zespół klejenia z 2 rolowymi klejownikami -podajnikami grzbietu, klejenie boczne, automatyczne podawanie okładki, odprowadzanie ścinków, format max. bloku 320xc320 mm, format min bloku 135x105 mm, wydajność 5000 cykli/godz, wysokość bloku 1 do 50 mm, materiał okładki 82-302 g/m2,

8736 BQ 270

72 790 zł

Rok prod. 2006 oklejarka produkuje książki do 50 mm grubości, kontrola pracy poprzez ekran dotykowy, czas przezbrajania około 1 min.

8730 BQ 270

85 000 zł

Rok prod. 2009 przebieg maszyny 190 000, odprowadzanie oparów kleju

8736 BQ 470 PUR

260 268 zł

Rok prod. 2010 oklejarka 4 -szczękowa, bęben typ PUR, zbiornik typ PUR, system podgrzewania melton, klejenie grzbietu typ PUR, klejenie boczne typ EVA Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH lInIA DO OPRAWy mIĘKKIEJ

OKlEJARKA

Wohlenberg City 6000

Oklejarka do oprawy książek, broszur itd. Edytion 6000, rok produkcji 2008, wydajność 1000-6000 taktów/godz, wysokość produktu 105-370 mm, szerokość produktu 75-320 mm, grubość produktu 2-62 mm, ilość klamer 15, klejownik grzbietowy Hotmelt, klejownik boczny, klejownik PUR, maszyna sprawna po przeglądzie serwisowym, przebieg tylko 7,7 mln opraw.

cena: 550.000 zł+VAT wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


106 8754 BQ 460

Rok prod. 2004

Oklejarki, linie oprawy bezszwowej / Introligatorskie różne

113 399 zł

oklejarka z podawaniem ręcznym, 4 zaciski, zespół frezowania i szorstkowania, podciśnieniowe odprowadzanie ścinków, zespół klejenia na gorąco grzbietu i klejenia bocznego, podciśnieniowy podajnik okładki, kontrola podwójnego arkusza, zespół nitowania i zaciskania, wykladak taśmowy, wydajność maszyny - 1350 szt/h

8760 BQ 240

Rok prod. 1997

46 552 zł

oklejarka 1-szczękowa, automatyczny podajnik okładki, zespół frezowania, prosta obsługa za pomocą programu lcD, klejenie boczne, odkurzacz,

8732 BQ 440

Rok prod. 1995

67 712 zł

wyposażenie: 4 zaciski, zespół frezowania grzbietu, klejenie na gorąco, szybkość max 1000 książek/godz.

Rok prod. 1989

184 092 zł

20 stacji zbierających typ zU803, podajnik bloków tecgraf, zespół klejenia, podajnik do oklejarki typ 470 z 25 zaciskami, sztacja nakładania gazy, stacja zasikania

8738 KM 470

Rok prod. 1990

268 732 zł

20 stacji zbierających, model zU803, podajnik do oklejarki z prawej strony, stacja frezowania, nacinania, szortkowana i szczotkowania, zespół klejenia grzbietu na gorąco, zespół klejenia bocznego na gorąco, podajnik rotacyjny okladki, pompa podciśnieniowa, stacja dociskania okladki, wykładak tunelowy

8737 KM 472 A Rok prod. 1985

171 396 zł

22 stacje zbierające typ zU801- zbieraczka rotacyjna + 2 stacje podawania ręcznego, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, 24 zaciski, podajnik z wibratorem, zespół frezowania + zespół nacinania i szczotkowania, zespół dwustopniowego klejenia grzbietu na gorąco, zespół klejenia bocznego na gorąco, zespół nakładania gazy, podajnik strumieniowy okładki + zespół nitowania, suszarka do klejenia na zimno, wykładak rolowy do wkładania bezwładnościowego, bez trójnoża

MÜLLER MARTINI 8737 Normbinder NB1H Rok prod. 1978

99 452 zł

18 zacisków, zbiornik kleju na gorąco -75 l, zespół klejenia grzbietu na gorąco, zespół do klejenia bocznego na gorąco, stacja podawanie papieru wzmacniającego, stacja podawania okładki, stacja pojedyńczego docisku, wykładak pionowy bezwładnościowy

8732 PANDA

Rok prod. 1992

84 640 zł

wyposażenie: 9 zacisków, klejenie na gorąco, podajnik automatyczny okladki, zespół prasy dociskowej

8744 PANDA

Rok prod. 1995

8737 PANDABINDER Rok prod. 1992

8732 PONY 3020 Rok prod. 1980

59 248 zł

wyposażenie: 5 zacisków, stacje podawania kartek 12 typ mm 201, stacja ręczna podawania okładki

8744 PONY 3020

78 292 zł

oklejarka z 5 zaciskami, zespół frezujący, zespół klejenia grzbietu i klejenia bocznego na gorąco, podajnik okładki z urządzeniem do nitowania, wykładak taśmowy, zespół usuwania ścinków, wstępne podgrzewanie kleju

8738 STARBINDER Rok prod. 1991

115 534 zł

podajnik do oklejarki, 20 zacisków, ustawienie bloków książki, zespół klejenia grzbietu na gorąco, podajnik strumieniowy okładki, nitowanie i zaciskanie okładki, taśmowy wykladak

WOHLENBERG 8757 Cityline 4000 Rok prod. 2000

460 992 zł

wyposażenie: zbieraczka 12 stacji podających, 1 stacja podawania ręcznego, zespół transferowy do oklejarki city 4000, 15 szczęk zaciskowych, stacja frezowania i szorstkowania, zespół klejenia grzbietu na gorąco, zespół klejenia bocznego na gorąco, odprowadzanie śconków, podajnik okładeki stosu, wykładak bezwładnościowy, taśma odprowadzająca, trójnóż Wohlenberg tec 45 i,

8738 Golf 18

Rok prod. 1990

120 612 zł

podawanie ręczne, 20 stacji podających typ 370, zespół frezujący + szorstkujący, zespół klejenia grzbietu i klejenia bocznego na gorąco , podawanie okładki i zespół dociskania okładki, wykładanie taśmowe z otworem ujpustowym

MASZYNY, LINIE DO OPRAWY TWARDEJ KOLBUS 8738 DA36

Rok prod. 1977

171 396 zł

podajnik płótna okładki, prasa rolowa, wykladak strumieniowy, pompa rotacyjna, taśmociąg z upustem, kontrola czsau klejena na gorąco, zespół usuwania ścinków kartonu

262 384 zł 8738 DA36

stacja podawaania ręcznego, 10 stacji podających typ 1531, taśmociąg do oklejarki, 9 zacisków, stacja frezowania i szorstkowanie, zespół klejenia grzbietu na gorąco, zespół klejenia

215 832 zł

9 stacji zbierających typ 272 + 2 stacje ręcznego podawania, podajnik do zespołu oklejarki z 2 stacjami podawania ręcznego, zespół oklejarki typ 1530 z 9 zaciskami 20 cali i tunelem transportowym + utrząsarka, zespół frezowania i szrstkowania, zbiornik 25 l do pogrzewania kleju, zespół klejenia bocznego na gorąco, zespół klejenia grzbietu na gorąco, podajnik okładki, stacja dociskania okladki, panel kontrolny, pionowy wkładak bezwładnościowy do wykładania na prawą stronę o długości 1 m

Rok prod. 1985

KOLBUS 8759 KM 470

bocznego na gorąco, podajnik okładki, stacja dociskająca, wykładak taśmowy

Rok prod. 1983

107 916 zł

podajnik płótna okładki, prasa rolowa, wykladak strumieniowy, pompy rotacyjne, taśmociąg wykładający


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8745 GDS

69 828 zł

Rok prod. 1992 maszyna do produkcji segregatorów, format min. 110 x 155 mm, format max. 405 x 560 mm, automatyczne podawanie płótna, automatyczne podawanie kartonu i sztywnego grzbietu, automatyczne podawanie miękkiegu grzbietu z roli.wydajność produkcji ca 500 segregatorów /godz

DUPLO 8753 DC4000

67 712 zł

Rok prod. 2006 zbieraczka pionowa, 10 stacji zbierających + trójnóż Duplo

8740 DC 8000 S

57 978 zł

Rok prod. 1998, format 350x520 wyposażenie standard

SKLEJARKI DO KARTONÓW HORIZON TANABE 8748

281 428 zł

Rok prod. 1989

8740 MC 80

47 398 zł

Rok prod. 1994 wyposażenie standard

sklejarka model 1200 OcB, ilość punktów klejenia 4-6, automatyczna zamykanie dna pudełka, automatyczne ustawianie formatu, dysze klejowe, forrmat max - 1200 X 800 mm, format min - 18 X 120 mm

105 800 zł

Rok prod. 1992 wyposażenie: elektro-mechaniczny program, pompa

129 076 zł

Rok prod. 1991

8738 201

77 446 zł

Rok prod. 1976 wyposażenie: 15 stacji zbierających typ 201, setup, pompy, kontrolny cabinet, wykładanie krzyżowe

78 292 zł

Rok prod. 1976

BREHMER 21 160 zł

wyposażenie standard

8732 381/4

97 336 zł

stacja podawania ręcznego, 18 stacji podających z zasobnikiem tyo 201, wykładak stosu typ 228 z 1991, stół operatora

8750 201

wyposażenie: computer, progrsmowany, pompa

8736 381/4

zbuieraczka- 10 stacji zbierających + zespół zszywający

8744 201

ASTER

8749 ASTRONIC 150

45 494 zł

Rok prod. 2006

MÜLLER MARTINI

NICIARKI 8749 ASTRIC

8746 MC80 SPF 10 II

19 044 zł

Rok prod. 1965

wyposażenie: ręczne podawanie, 12 stacji podających, pompy, kontrolna szafa (cabinet), wykladak krzyżowy

8738 201

88 872 zł

Rok prod. 1984 Wyposażenie: podawanie ręczne, 15 stacji typ 201, wyładak krzyżowy, pompy

wyposażenie: podajnik typu miller

ZBIERACZKA FRECCIA 8732 SMYTH F!150-4D

82 524 zł

Rok prod. 1989 wyposażenie: podajnik leg, komputer, programowana, szybkoość 10 taktów / min.

8722 SETMASTER

78 292 zł

horyzontalna zbieraczka do produkcji książek, formularzy i produkcji próbnych egzemplarzy, podawanie ssawkowe z niskiego stosu Duplex : 15 ark. 15 X A4 lub 30 ark 30 X A5, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, integralny kompresor, wydłużony stół wykładający, max szybkość 3.500 cykli/h

ZBIERACZKI INTROLIGATORSKIE RÓŻNE

BREHMER 8746 881/2

33 856 zł

Rok prod. 1979 zbieraczka -12 stacji zbierających, kontrola braku arkusza, wykladanie krzyżowe, model zielony

8746 881/2

43 166 zł

Rok prod. 1985 zbieraczka - 12 stacji zbierających, kontrola braku arkusza, wykładanie krzyżowe, model szary

MASZYNA DO INSERTOWANIA 8722 BUHRS-ITM BB300

76 176 zł

Rok prod. 1998 zakres formatu -c6/Dl do B4, 6 stacji bazowych, 4 stacje podające typ At25K ( 4xAt25K), zespół insertujący typ At25K

8722 BUHRS-ITM BB300

131 192 zł

Rok prod. 2000 zakres formatu - c6/Dl do B4, 8 stacji bazowych,. 7 stcji podających typ At25 ( 5x At25) , stacje poprzeczne do linii przesuwu, zespół insertujący główny typ At25K


108

Introligatorskie różne

MASZYNA DO KASZEROWANIA 8760 TUNKERS

MASZYNA DO LAKIEROWANIA

116 380 zł 8721 DORN DMC 19C

99 452 zł

Rok prod. 1989

Rok prod. 2007

@ półautomatyczna maszyna do klejenia papieru i kartonu

max format arkusza 483x648 mm, min format arkusza 216x 279 mm, kontrola podwójnego arkusza, automatyczny podajnik, sztaplarka, suszarka UV, nowy silnik do transmisji taśmowej kompresor pneumatyczny

BELOWNICA IntROlIGAtORSKIE RÓŻnE

Belownica do makulatury typ PH-35 maszyna dwukomorowa z obrotowym ramieniem docisku pojemność komory 0,80 x 0,40 x 0,80 m, siła docisku5 ton, ciężar sprasowanej beli 60 kg, maszyna w dobrym stanie

6.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

8721 DORN SERIA 15

90 142 zł

Rok prod. 2008 max format arkusza 420x 580 mm, min Format arkusza 216x 279 mm, kontrola podwójnego arkusza, automatyczny podajnik, sztaplarka, suszarka UV, nowy silnik do transmisji taśmowej,

8724 SVECIA- STOP CYLINDER

99 452 zł

Rok prod. 1984 automatyczna maszyna do lakierowania, format 740 x 1040 mm, automartyczny podajnik (HtB Heron), kombinowana suszarka z 2 lampami UV, (SHJD-UV) oraz suszarka na gorące powiertrze, wykładak (Svecia SAP-c), maszyna wyremontowana w 2009, gabaryty 14 x 2,1 m, szybkość max 1500 ark/h, gramatura papieru max 150g- 1,5 mm,

MASZYNA DO WKLEJANIA OKIENEK 8760 KOHMANN FEMC/2

90 988 zł

Rok prod. 1987 Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl

PRZEWIJARKO-KRAJARKA 8741 SLITTER/REWINDER

243 340 zł

Rok prod. 1998 szerokość wstęgi 2100 mm, max średnica roli 1200 mm, średnica rdzenia 76mm-150 mm, szybkość 0-100 m/min, min szer. bobiny 70 mm, gramatura papieru min/max 40-1500 gram.

mASzyny IntROlIGAtORSKIE 1/ Przewijarka do etykiet – szerokość roli 1800 mm – cena: 4.900 zł+VAt 2/ Bobiniarka-gilotyna, szerokość robocza 140 cm, rzadko używana do cięcia PcV 2-3 mm, producent zemat Łodź – cena: 11.000 zł+VAt 3/ Ploter frezujący, producent firma coner lodź, model mcUt 1520, bardzo mało używany – cena: 21.000 zł+VAt 4/ Sekcja rozcinania na arkusze Gallus EM-280 maszyna nowa i nieużywana – cena: 35.300 zł+VAt 5/ mieszarka do farb prod. amerykańskiej turnabout, model Turnabout został stworzony do mieszania gęstych zawiesistych farb i emulsji. turnabout zapobiega osadzaniu się farb na ścianach i dnie pojemnika, dzięki czemu czyszczenie przebiega sprawnie i szybko, pojemność przystosowana do utrzymania zbiorników o pojemnościach 3.8 – 18,9 l, centrowanie – samoczynne, pojemnik obraca się wolniej niż łopatka miksująca, łopatki – dodatkowe łopatki miksujące przystosowane do pojemników 3,8 i 18,9 l, elektryczne – opcjonalne 208/230 V, 1 faza, 3 amps, 50/60 Hz w modelach Ac i Dc – cena: 4.300 zł+VAt 6/ Stół sitodrukowy ręczny Bestel, format 630x700, 2 szt. – cena jednostkowa : 3.000 zł+VAt Uwaga: maszyny były i są pod opieką doświadczonych i odpowiedzialnych pracowników wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH WYPOSAŻENIE DODATKOWE RÓŻNE

TOREBKARKA HOLWEG 8748

218 794 zł

Rok prod. 1972 typ maszyny Ry2 - R, max szerokość na wejściu 520 mm, min. szerokość na wejściu 220 mm, max średnica roli 800 mm, wydajność średnio 4.000 torebek/h

ODWRACACZ STOSU 8760 BUMANN BSW6-1500

24 334 zł

Rok prod. 1990 maksymalna ładowność 1500 kG, maksymalny format 1050 x1450mm, maksymalna wysokość stosu 2020mm

mASzynA IntROlIGAtORSKA PRASA DOGnIAtAJĄcA BIGUJĄcA GRzBIEt BROSzUR

Watkiss Spine Master rok produkcji 2006, prasa to idealne urządzenie dla firm posiadających linie szyjące Horizon, Bourg, Duplo, Watkiss, maszyna ta idealne formuje grzbiety z oprawy zeszytowej, po zastosowaniu tej maszyny grzbiet wygląda jak w oprawie klejonej

18 000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

mASzynA IntROlIGAtORSKA AUtOmAt BIGUJĄcO-FAlcUJĄcy

Digifold Pro firmy Morgana

rok produkcji 2011, format max 700x385 mm, min. format arkusza 210x140 mm, max grubść papieru 04 (ok.400 gsm) łącznie z materiałem laminowanym, DigiFoldPro jest zintergrowanym urządzeniem wykonującym bigownie listwowe, a następnie falcowanie arkuszy papieru i kartonu w dowolnie ustawionym miejscu na arkuszu. Prezentacja filmowa.

cena 55.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


110

Introligatorskie różne

mASzynA IntROlIGAtORSKA

Automatyczna wiązarka do palet rok produkcji 2009, maszyna prawie nowa, była używana 2 dni, po tym czasie zdemontowana z powodu braku miejsca na hali produkcyjnej (zostały postawione maszyny przetwórcze ) Wymiary- 4060(dł)x 650(sz)x 3020(wys) Wymiar ramienia do wiązania 1700(sz)x 2700(wys) Waga -550 kg transporter rolkowy 2x3=6m (napędzany automatycznie) taśma PP, PEt 12 i 15 mm Szybkość taśmowania 15 s napięcie taśmy 70 kg + docisk cylindra dociskającego 500 kg Przesuw cylindra dociskającego 1200 mm

100.000zł+VAT wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


Wydawnictwo Vidart – Artur Dziedzic 03-236 Warszawa, ul. Annopol 3 tel. 22 834 80 35 do 36 fax 22 834 80 34 e-mail: editor@vidart.com.pl www.vidart.com.pl REDAKCJA Vidart redaktor naczelny – Artur Dziedzic editor1@vidart.com.pl redaktor prowadzący – Andrzej tuka andrzej.tuka@vidart.com.pl redaktor prowadzący – małgorzata Adamkiewicz malgorzata.adamkiewicz@vidart.com.pl redaktor – Katarzyna czyżewska editor5@vidart.com.pl skład i łamanie – Roman Baran dtp@vidart.com.pl sprzedaż i marketing – Beniamin Kopczyński marketing5@vidart.com.pl asystent redakcji – Dagmara Woźniak editor4@vidart.com.pl księgowość – Grażyna Sobocińska fin@vidart.com.pl korekta – Ewa Szaniawska Dział Handlowy / Oferty maszyn używanych Włodzimierz Reszczyk trade3@vidart.com.pl Prenumerata Vidart: miesięcznik Vidart (12 wydań) – cena 100 zł + 23% VAt Prenumerata Print Partner: czasopismo Print Partner (4 wydania) – cena 80 zł + 23% VAt Aby zamówić prenumeratę wystarczyć dokonać wpłaty na konto:

Portal www.vidart.com.pl Aktualne informacje, ogłoszenia o sprzedaży maszyn, przetargi na usługi i sprzęt poligraficzny Serwisy e-mailowe Vidart: 3 Aktualności 3 Przetargi na usługi poligraficzne 3 maszyny używane i urządzenia

poligraficzne chcesz otrzymywać aktualny newsletter? Wyślij swój adres e-mail na: inf@vidart.com.pl (z nazwą wybranego serwisu)

Vidart Artur Dziedzic 35 1050 1025 1000 0023 0634 3530 (Bank InG)

Wersje elektroniczne czasopism są obecnie dostępne dla każdego. Wystarczy wysłać maila na adres:

i przesłać dane do wysyłki na e-mail: editor4@vidart.com.pl fax 22 834 80 34, adres: Vidart, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 3 lub zadzwonić: tel. 22 834 80 35

editor4@vidart.com.pl ze wskazanymi adresami e-mail, danymi firmy oraz nazwiskami i funkcjami odbiorców. Wysyłka już w terminie przekazania materiałów do drukarni.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.


Vidart 8/2013  

Czasopismo dla poligrafii. Monthly magazine for printing industry.

Advertisement